Wyniki aukcji nr 134

Informujemy, że wg obowiązującej ustawy, do cen wylicytowanych będzie doliczana opłata organizacyjna w wysokości 10% .
Ceny w PLN.


Pokaż pozycje
775
PozycjaAutor - tytułCena
wywo-
ławcza
Cena
wylicy-
towana
WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU
1.  ABRAMOWICZÓWNA Zofia red. - Słownik grecko-polski. Pod red. .. ...400,- 400,- 
2.  AFTANAZY Roman - Dzieje rezydencji na dawnych kresach ...1800,- 2000,- 
3.  ALMANACH des dames, pour l'an XII - 1804. Tübingen, chez I. G. ...120,- 120,- 
4.  ALQUIE de Rieupeyroux Louise - Kodeks światowy czyli znajomość ...35,- 40,- 
5.  ANDERS Władysław gen. - Klęska Hitlera w Rosji 1941 - 1945. ...80,- 80,- 
6.  ANNUS a nativitate salvatoris nostri Jesu Christi M. DCCC. XIX ...450,- 
7.  ARCHIWUM do dziejów literatury i oświaty w Polsce, wydawane ...120,- 
8.  ARCHIWUM Wybickiego. T.1-3. Zebrał i wydał A. M. Skałkowski. ...150,- 150,- 
9.  ARCHUTOWSKI Józef X. - Sługa Jahwy w księdze Izajasza proroka. ...60,- 
10.  BACZYŃSKI Julian - Dzieje Polski ilustrowane. Wyd. 5 ...650,- 680,- 
11.  BALBI Adrian - Allgemeine Erdbeschreibung oder Hausbuch des ...1200,- 
12.  BARCIŃSKI Antoni, Feliks - O giełdzie paryzkiej z ...600,- 1700,- 
13.  BARTOSIK Józef - Wierny okręt. London 1947. Orbis. 16d, s.147, ...50,- 50,- 
14.  BARTOSZEWICZ Kazimierz - Dzieje Insurekcji Kościuszkowskiej. ...300,- 
15.  BAYKOWSKI Juljusz - Wilgotny Baccarat. .. B. m.1929. Nakł. ...50,- 
16.  BERGEL Rajmund - „Z trudu naszego i znoju. .. „ ...35,- 
17.  BIBLIA. Księgi Starego Testamentu z łacińskiego na język ...1600,- 
18.  BIBLIA. PISMO Święte w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka, ...1000,- 
19.  BLUMAUER Alois - Virgilis Aeneis travestirt von. .. Bd.1-3. ...250,- 
20.  BOBOLA Andrzej św. . Album pamiątkowy wspaniałych uroczystości ...60,- 220,- 
21.  BOBROV Aleksandr Aleksejevič - Rukovodstvo k izučeniju ...120,- 
22.  BOCCACCIO Giovanni, Berezowska Maja - Dekameron. Pełne ...2400,- 2750,- 
23.  BORKOWSKI Henryk - Zdradzeni i zaprzedani. Jak oszukano naród ...35,- 35,- 
24.  BRANSIET Mathieu (Frère Philippe) - Abrégé de ...180,- 
25.  BRONIKOWSKI Aleksander - Elekcya. Powieść przeł. z rękopismu ...60,- 60,- 
26.  BRÜCKNER Aleksander - Encyklopedia staropolska. Oprac. .. ...900,- 
27.  BRZOSTOWSKA Janina – Płomień w cierniach. W‑wa-Kraków ...60,- 60,- 
28.  BUCZWIŃSKI Leon - Podręcznik weterynaryjny. Cz. 1-3. ...120,- 450,- 
29.  BYRON Georges Gordon - Don Juan by Lord. .. in two volumes. ...350,- 350,- 
30.  BYSTROŃ Jan St. - Literaci i grafomani z czasów Królestwa ...80,- 
31.  BYSTROŃ Jan St. - Łańcuch szczęścia i inne ciekawostki. ...60,- 170,- 
32.  CENNIK - katalog znaczków polskich i Generalnej Gubernji. ...100,- 120,- 
33.  CENNIK nasion 1934. W‑wa, Zakłady Ogrodnicze C. Ulrich ...80,- 210,- 
34.  ČEP Jan - Droga na jutrznię. Tłum. Jan Kuglin. Poznań 1936. 8 ...150,- 200,- 
35.  CÉRÉMONIES et coutumes religieuses de tous les peuples du ...1000,- 
36.  CHABROWSKI Tadeusz - Drewniany rower. Brooklyn, Greenpoint, N. ...500,- 500,- 
37.  CHODŹKO Léonard red. - La Pologne historique, littéraire, ...750,- 
38.  COOPER James Fenimore - Krzysztof Kolumb. Przekład Ludwika ...400,- 
39.  CZARTAK. Zbiór poetów w Beskidzie. Nr 2. Poezje Janiny ...1000,- 1180,- 
40.  CZEMERYŃSKI Kornel - O dobrach koronnych byłej ...150,- 120,- 
41.  CZERKAWSKA Maryla - Poezje z 1914 - 1915 roku. ...50,- 
42.  CZYCZ Stanisław - Tła. Wiersze. Kraków 1957. WL. 16d, s.82, ...60,- 80,- 
43.  DĄBROWSKI Józef J. Grabiec - Rok 1863. Poznań 1913. Z. ...200,- 
44.  DIALOG o grzeszniku i łasce Bożej. W‑wa 1935. Druk. ...50,- 
45.  DOBRZYŃSKI Konstanty - Żagwie na wichrach. Poznań 1938. Druk. ...50,- 
46.  DUBROWSKIJ Piotr Pawłowicz - Russko - polskij komenij,. ... ...200,- 520,- 
47.  DUNIN-Kozicka Marja - Burza od Wschodu. Wspomnienia z ...75,- 150,- 
48.  DYAKOWSKI Bogdan - Atlas państwa zwierzęcego. Według Kurta ...150,- 360,- 
49.  DYAKOWSKI Bohdan - Z naszej przyrody. Obrazy z życia zwierząt ...150,- 210,- 
50.  DZIEJE powszechne illustrowane. Na podstawie najnowszych badań ...1600,- 
51.  EGER Feliksa - Historya masoneryi i innych towarzystw tajnych. ...600,- 620,- 
52.  EJSMOND Juljan - Moje przygody łowieckie. Z ilustracjami ...500,- 
53.  ENCYKLOPEDYA rolnicza wydawana staraniem i nakładem Muzeum ...12000,- 12200,- 
54.  EOS - Polskie epigramy. W‑wa 1935. Druk B-ci ...50,- 80,- 
55.  ETGENS de Etgensen Władysław – Pieśń ostatnia przez Wiesława ...80,- 
56.  FILATELISTYKA. ŁASZKIEWICZ Antoni - Znaki pocztowe ...45,- 45,- 
57.  PERZYŃSKI Maciej - Fałszerstwa znaczków ...25,- 
58.  „PIONIER”. Dodatek do katalogu ...25,- 
59.  WITKOWSKIEGO mały katalog znaczków polskich ...60,- 80,- 
60.  FIRKOWICZ Szymon (Ułłu Hazan) - O karaimach w Polsce. Troki ...20,- 60,- 
61.  FOREL August - Hypnotyzm. Psychologia - psychofizyologia i ...45,- 45,- 
62.  FREDRO Aleksander - Sztuka obłapiania. Poemat w czterech ...600,- 
63.  FRYDERYK II Wielki. Frédéricana, ou recueil d'anecdotes ...150,- 
64.  GALLE Henryk, Krasnowolski A. - M. Arcta Słownik ...60,- 
65.  GARBARSTWO. (Łatwy przewodnik do wyprawiania skór i futer). ...45,- 45,- 
66.  GASZYŃSKI Konstanty - Kontuszowe pogadanki i obrazki z ...1000,- 1050,- 
67.  GĄTKIEWICZ Feliks - Przemówienia patryotyczne i ...75,- 75,- 
68.  GIEDROYC Jerzy, Hertz Zofia - Dwa wywiady o paryskiej ...25,- 95,- 
69.  GIERTYCH Jędrzej - O program polityki kresowej. Z przedmową ...75,- 120,- 
70.  GLOGER Zygmunt - Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni. ...800,- 1000,- 
71.  GŁĘBOCKI Józef Teodor Doliwa - Wspomnienie z roku 1830-1831 ...120,- 160,- 
72.  GOMULICKI Wiktor - Wybór wierszy. (Z portretem autora). ...75,- 160,- 
73.  GORECKI Wiesław - Sonety. Kraków 1929. Skł. gł. Gebethner i ...60,- 
74.  GORECKI Wiesław - Sonety. Kraków 1929. Skł. gł. w księg. ...50,- 
75.  GRABOWSKI Ambroży, Juszyński Hieronim - Krótkie ...180,- 480,- 
76.  GRODECKA Ewa, Zwolakowska Jadwiga - Ćwiczenia i gry. ...35,- 35,- 
77.  GULLA Jacek Luzar - Trójgłos. Kraków 1992. Polander Press. 4 ...250,- 250,- 
78.  GUMOWSKI Marian - Herbarz polski. Z.1. W‑wa 1932. Wyd. ...100,- 80,- 
79.  GURSKI Walenty - Rozne dzieła. T.2. Rózne wiersze i komedya. ...200,- 200,- 
80.  GURSKI Walenty - Rozne dzieła. T.4. Komedye. Kraków 1804. ...200,- 200,- 
81.  GURSKI Walenty - Rozne dzieła. T.5. Tłumaczenia. Lwów 1817. ...200,- 200,- 
82.  HANDEL Wilhelm - Zbaraż od ruin ku odbudowie. Rocznik ...180,- 180,- 
83.  HÄNTZSCHEL Walter - Die praxis des Maschinenbaues. Modellband. ...200,- 
84.  HARASYMOWICZ Jerzy - Wybór wierszy. W‑wa 1967. Czyt. 8 ...50,- 
85.  HEISE F.;Herbst F. - Lehrbuch der Bergbaumkunde mit ...300,- 
86.  HEMAR Marian -Im dalej w las. Wiersze. Londyn 1968. Pol. ...40,- 45,- 
87.  HOESICK Ferdynand - Chopin. Życie i twórczość. T.1-2 z 3. ...400,- 
88.  HORATIUS Flaccus Quintus - Listy Horacysza, wierszem miarowym ...75,- 75,- 
89.  IŁŁAKOWICZ Kazimiera - Wiersze o Marszałku Piłsudskim 1912 ...600,- 1200,- 
90.  IWASZKIEWICZ Jarosław - Legendy i Demeter. ...60,- 100,- 
91.  JANIK Michał - Hugo Kołłątaj. Monografia. Lwów 1913. Nakł. ...120,- 120,- 
92.  JANKOWSKI Edmund - Ogród - żywiciel małego rolnika i ozdoba ...35,- 180,- 
93.  JANKOWSKI Edmund - Sad i ogród owocowy. W‑wa 1878. Druk. ...800,- 2000,- 
94.  JANTA Połczyński Aleksander - Duch niespokojny. London 1957. ...75,- 
95.  JESKE-Choiński Teodor - Błyskawice. Powieść historyczna z ...120,- 120,- 
96.  JEZIERSKI Edmund - Stefan Batory. W‑wa 1934 1933. St. ...100,- 
97.  JOYCE James - Ulisses. Przeł. Maciej Słomczyński. W‑wa ...600,- 
98.  KALENDARZE. KALENDARZYK portfelowy na rok 1939. B. m. i ...40,- 55,- 
99.  MAŁY dzienniczek kieszonkowy. B. m. i w.;na ...40,- 40,- 
100.  NOTES - kalendarz 1938. Nakł. Fabryki Surogatów ...40,- 40,- 
101.  KANTECKI Klemens - Szkice i opowiadania. Poznań 1883. Nakł. i ...300,- 
102.  KARWACKI Aleksander - O hodowaniu i pielęgnowaniu kwiatów i ...800,- 800,- 
103.  KASPROWICZ Jan - Marchołt gruby a sprośny. Jego narodzin życia ...80,- 
104.  KATYŃ. DESPATCHES of sir Owen O'Malley to the ...40,- 75,- 
105.  DOKUMENTY Katynia. Decyzja. W‑wa 1992. ...40,- 
106.  LISTA ofiar i zaginionych jeńców obozów ...50,- 50,- 
107.  ŁOJEK Jerzy (Leopold Jerzewski) - Dzieje sprawy ...40,- 
108.  O PRAWDE i sprawiedliwość. Pomnik katyński w ...60,- 
109.  ROSJA a Katyń. W‑wa 1994. Karta. 8,s.109, ...40,- 
110.  WYBÓR publicystyki 1943 - 1988 i „Lista ...60,- 60,- 
111.  KĘDZIOR Andrzej - Roboty wodne i meljoracyjne wykonane z ...150,- 180,- 
112.  KOŁŁĄTAJ Hugo - Korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim ...120,- 140,- 
113.  KOŁONIECKI Roman - Solo fletowe. W‑wa 1934. Wyd. Droga. ...120,- 
114.  KOMENSKY Joan Amos - Orbis pictus. Die Welt in Bildern. Świat ...300,- 
115.  KOŃCZYC Tadeusz właśc. Alfred Grot-Bęczkowski - O Polsko, ...80,- 
116.  KOPERNIK Mikołaj - Nicolai Copernici dissertatio de optima ...250,- 780,- 
117.  KORCZYŃSKI Kassyjan - Katedra Krakowska przez X. .. Roku ...45,- 45,- 
118.  KORCZYŃSKI Kassyjan - Katedra Kijowska przez X. ... Roku ...60,- 60,- 
119.  KORSAK Włodzimierz - Rok myśliwego. Rzecz dla myśliwych i ...1000,- 1000,- 
120.  KOSMORAMA Europy T. III zawierajca historyą Turcyi. Cz. 1-2. ...4000,- 
121.  KOSSAK Szczucka Zofia - Pożoga. Wyd. 2 3. W‑wa 1939. ...60,- 120,- 
122.  KOSSAK-Szczucka Zofia - Szaleńcy Boży. Z 7 barwnemi ...150,- 220,- 
123.  KOTARBIŃSKI Janusz - Nowele tatrzańskie. Z 5 ...120,- 
124.  KOŹMIAN Kajetan - Ziemiaństwo polskie. Poema w czterech ...150,- 350,- 
125.  KRASICKI Ignacy - Dzieła prozą. T. VIII. W‑wa 1804. 8 ...80,- 
126.  KRASICKI Ignacy - Dzieła. T.1-2 (z 6). W‑wa 1878. S. ...180,- 
127.  KRASICKI Ignacy - Dzieła. T.3-4 (z 6). 8,s.441, II,452 ...180,- 
128.  KRASICKI Stanisław Kr. Stasicki - Wiersze figlarne. Bydgoszcz ...80,- 80,- 
129.  KRASZEWSKI Józef Ignacy - Kordecki. Powieść historyczna. ...80,- 140,- 
130.  KRASZEWSKI Józef Ignacy - Polska w czasie trzech rozbiorów ...2800,- 
131.  KRASZEWSKI Józef Ignacy - Z roku 1866 Rachunki przez B. ...120,- 320,- 
132.  KRAUSHAR Aleksander - Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk ...350,- 1100,- 
133.  ‒ Księga 3. Czasy Królestwa Kongresowego. Czterolecie ...200,- 1100,- 
134.  ‒ Księga 3. Czasy Królestwa Kongresowego. Czterolecie ...200,- 1100,- 
135.  KRAWCZYŃSKI Wiesław - Łowiectwo. Przewodnik dla leśników ...800,- 850,- 
136.  KREJČI Karel - Bartolomĕj Paprocki z Hlohol a Paprocké ...60,- 90,- 
137.  KRÓLESTWO Polskie Kongresowe. Powstanie Listopadowe. 1815 - ...30,- 60,- 
138.  KRUSZEWSKI Stanisław (inż. ) - Majątek Państwa Polskiego ...500,- 650,- 
139.  KRZYŻANOWSKI Adryan - Teorya równań wszech stopni podług ...150,- 950,- 
140.  KRZYŻANOWSKI Juljan - Paralele. Studja porównawcze z ...60,- 60,- 
141.  KSIĘGA pamiątkowa ku czci profesora dra Wacława Sobieskiego. ...100,- 
142.  KUBALA Ludwik - Stanisław Orzechowski i wpływ jego na rozwój i ...60,- 60,- 
143.  KUBALA Ludwik - Szkice historyczne. Serya I. Wyd.4. W‑wa ...80,- 
144.  KUBALA Ludwik - Szkice historyczne. Serya druga. Wyd. 4. ...80,- 
145.  KULINARIA. AFORYZMY z winiarni pod ...40,- 
146.   DISSLOWA Marja - Jak gotować. Praktyczny ...300,- 
147.   MARCISZEWSKA Maria - Doskonała kuchnia. 6 ...250,- 260,- 
148.   MERING Andrzej - Podręcznik przerobu owoców i ...75,- 80,- 
149.  PAPÉE Julja - Bezmięsna kuchnia. Sześćset ...60,- 200,- 
150.   SZCZEPAŃSKI Ludwik - Kuchnia w 15 minutach. ...30,- 50,- 
151.   ŚLEŻAŃSKA Marya - Kucharz wielkopolski. ...150,- 150,- 
152.   TWAROWSKA Teresa z Ś. ...kich - Gospodyni ...1000,- 1800,- 
153.  KWIATKOWSKI Eugenjusz - Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej ...80,- 80,- 
154.  LAFONT Gaspar Louis d' Aussonne - Mémoires sècrets et ...150,- 
155.  L'ARDECHE Laurent - History of Napoleon; from the French of. ...800,- 
156.  LASKOWSKI Kazimierz El. - Wiersze i śpiewki. Z przedmową A. ...60,- 
157.  LECHLER Jörg - Vom Hakenkreuz. Die Geschichte eines Symbols. ...150,- 200,- 
158.  LELEWEL Joachim - Historyka. O łatwem i pożytecznem nauczaniu ...120,- 160,- 
159.  LEO Julius - Taschenbuch der Arzneipflanzen, oder Beschreibung ...300,- 
160.  LESSER Otto - Tafeln der Metis, mit berücksichtigung der ...350,- 
161.  LIGOŃ Stanisław Karlik- Bery i bojki śląskie. Ilustrowała ...60,- 
162.  LINDE Samuel Bogumił - Słownik języka polskiego. T. 1-6 ...6000,- 6000,- 
163.  LIPIŃSKI Eryk, Szeląg Jan oprac. - Pożegnanie z ...40,- 80,- 
164.  LIPIŃSKI Franciszek - Wrażenia. Poezje. Kraków 1930. Księg. ...150,- 
165.  LIRA Polska. T. IV z 10. W‑wa 1896. Nakł. księg. G. ...60,- 
166.  LITERATURA dla dzieci. ANDERSEN Hans Christian - Bajki. ...500,- 520,- 
167.  DUNIKOWSKA Lena - Wesołe dzieci. Kraków 194. . ...40,- 50,- 
168.  MICKIEWICZ Adam - Bajki. W‑wa 1952. Nasza ...60,- 65,- 
169.   PAPI Jadwiga - Opowiadania ciotki Ludmiły o ...100,- 100,- 
170.   PRZYBOROWSKI Walery - Berek pod Kockiem. ...80,- 80,- 
171.  PRZYBOROWSKI Walery - Chrobry. Opowiadanie ...60,- 60,- 
172.   PRZYBOROWSKI Walery - Grom maciejowicki. ...60,- 60,- 
173.  PRZYBOROWSKI Walery - Grunwald. Powieść ...60,- 60,- 
174.  PRZYBOROWSKI Walery - Jak Prusacy uciekali z ...75,- 80,- 
175.  PRZYBOROWSKI Walery - Młody konfederat barski. ...75,- 75,- 
176.   PRZYBOROWSKI Walery - Olszynka Grochowska. ...60,- 60,- 
177.  PRZYBOROWSKI Walery - Racławice. Powieść ...75,- 75,- 
178.  PRZYBOROWSKI Walery - Reduta Woli. Powieść ...60,- 60,- 
179.   PUSZKIN Aleksander - Bajka o śpiącej królewnie ...60,- 60,- 
180.   RECHENBUCH für Volksschulen ...40,- 
181.  SELMER Agot Gjems - Nad dalekim, cichym ...300,- 1250,- 
182.   SZELBURG Zarembina Ewa - Legendy Warszawy. ...150,- 260,- 
183.   SZELBURG-Zarembina Ewa - Kije samobije. ...60,- 260,- 
184.  SZUCHOWA Stefanja - Tajemnice motyli. Wyd.2. ...50,- 100,- 
185.   ŻABIŃSKI Jan - Na srogim lwie. Z rysunkami ...35,- 
186.  LUTNIA robotnicza. Wybór poezyj dla ludu pracującego. Wyd. ...45,- 
187.  LUTOSŁAWSKI Wincenty - Z dziedziny myśli. Studja filozoficzne ...60,- 75,- 
188.  ŁOZIŃSKI Władysław - Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej ...900,- 1450,- 
189.  ŁOZIŃSKI Władysław - Życie polskie w dawnych wiekach. Paryż ...100,- 
190.  MACHAY Ferdynand ks. - Zadania duszpasterskie świeckich. ...50,- 
191.  MACIEJEWSKI Jerzy Konrad - Trzysta obrazów z Polski i ze ...40,- 
192.  MALCZEWSKI Antoni - Marja. Powieść ukraińska przez. .. Z 12 ...1200,- 
193.  MAŁECKI Antoni - Studya heraldyczne. T.1-2. Lwów 1890. Nakł. ...1200,- 
194.  MARKO Polo - Opisanie świata. Z oryginału starofrancuskiego z ...400,- 750,- 
195.  MENZEL Wolfgang - Taschenbuch der neuesten Geschichte, 5. Jg. ...150,- 
196.  MERRIEFIELD John, Evers Henry - Navigation and nautical ...300,- 490,- 
197.  MICKIEWICZ Adam - Der Polnische Parnas oder eine Auswahl der ...1000,- 1100,- 
198.  MICKIEWICZ Adam - Konrad Wallenrod. Lipsk 1878. F. A. ...150,- 
199.  MICKIEVIČ Adam - Pan Tadeusz. Poema A. Mickieviča, pereveł N. ...2500,- 2500,- 
200.  MŁYNARCZYK Mieczysław - Wielki wybór najpiękniejszych toastów ...40,- 80,- 
201.  MODLITEWNIK. NOUVEAU formulaire de prieres. Dédié aux ...150,- 
202.  MONTESQUIEU Charles - Swiątynia Wenery w Knidos. Parma 1807. W ...500,- 8000,- 
203.  MORAWSKI Teodor - Dzieje narodu polskiego w krótkości zebrane. ...1200,- 1200,- 
204.  MURPHY Raymond Edward a. al. - National socialism. Basic ...80,- 80,- 
205.  MUŚNICKI Józef Dowbor - Moje wspomnienia. W‑wa 1935. ...100,- 140,- 
206.  NAPOLEON vor seinen Zeitgenossen. Aus dem Französischen nach ...150,- 180,- 
207.  NARUSZEWICZ Adam - Poezye. Z popiersiem autora. T.1-3. Lipsk ...200,- 
208.  NAVARRA Grzegorz - Melodja duszy. Poezja. Kielce 1936. Skł. ...35,- 
209.  NOUVEAU Secrétaire de cabinet, contenant des modeles de ...100,- 
210.  NUSBAUM -Hilarowicz Józef - Idea ewolucyi w biologii. ...80,- 80,- 
211.  NUTY. ANIELA. Walc z IIIgo balu artyst. pod Giewontem, ułożony ...80,- 
212.   PIEŚŃ o Monte Cassino. Słowa: Feliks Konarski, ...100,- 100,- 
213.  HARRIS Albert - Piosenka o mojej Warszawie. ...60,- 80,- 
214.  LUTNIA Polska. Zbiór pieśni i piosenek ...80,- 
215.  POWROŹNIAK Józef - Śpiewajmy wszyscy wraz ! 107 ...25,- 
216.  ROGOSZÓWNA Zofja - Piosenki dziecięce. Muzykę ...80,- 100,- 
217.  OPAŁEK Mieczysław - Roksolana. Lwów, w maju 1928. Nakł. red. ...50,- 50,- 
218.  OPIOŁA Tadeusz - Z opowiadań plutonowego Walochy. Lwów 1920. ...30,- 
219.  ORGELBRAND S. wyd. - Encyklopedyja powszechna. T.1-28 ...18000,- 
220.  ORZESZKOWA Eliza, Romski Juljusz Tadeusz Garbowski - Ad ...80,- 
221.  OSADA-Hillenbrand Erwin - „Sitwesy”. Pierwszy tom ...70,- 70,- 
222.  PAOLI Cesare - Grundriss zu vorlesungen ueber leteinische ...60,- 
223.  PARLAMENT Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927. Pod red. ...200,- 220,- 
224.  PASZKIEWICZ Mieczysław - Byt niemy. Londyn 1996. OPiM. 8,s.119 ...60,- 60,- 
225.  PASZKIEWICZ Mieczysław - Kamień i muszla. (Notatnik podróżny). ...50,- 70,- 
226.  PAWLIK Tadeusz - Bitwa pod Lwowem. Oprac. kpt. dypl. ... ...120,- 350,- 
227.  PAWLIKOWSKA Jasnorzewska Maria - Dancing. Karnet balowy. ...60,- 60,- 
228.  PEIPER Tadeusz - Tędy. W‑wa 1930. F. Hoesick. 8,s.419, 2 ...400,- 
229.  PIĄTEK Jan - Zasady przyzwoitego zachowania się młodzieży ...30,- 
230.  PIGOŃ Stanisław - Wśród twórców. Studia i szkice z dziejów ...60,- 
231.  PIŁSUDSKI Bronisław - Krzyże litewskie. Zyciorysem autora ...45,- 45,- 
232.  PIOŁUN-Noyszewski Stanisław - Stefan Żeromski. Dom, ...75,- 
233.  PISZCZKOWSKI Tadeusz - Odbudowanie Polski 1914 - 1921. ...80,- 
234.  POL Wincenty - Mohort. Rapsod rycerski z podania przez. .. ...2400,- 
235.  „POLSKA Niepodległa”. Instrukcja Wydziału ...45,- 60,- 
236.  POLSKA. Obrazy i opisy. T.1-2. Lwów 1906,1909. Wyd. Macierzy ...1000,- 1000,- 
237.  POPLIŃSKI Jan - Wybór bajek polskich z rozprawą o Apologu wraz ...200,- 360,- 
238.  PORADNIK dla samouków. Cz. 1-4. Wyd. z zapomogi Kasy im. J. ...480,- 500,- 
239.  PORADNIK Foto - Gregera. Poznan 1938. Nakł. Firmy Foto-Greger. ...50,- 50,- 
240.  PRAWO o szlachectwie w Królestwie Polskiem. Z dodaniem: 1. ...300,- 320,- 
241.  PRAWO. BASSECHES Juliusz, Korkis I. - Ustrój adwokatury ...60,- 130,- 
242.   DEKRET Alexandra I rozszerzający ograniczenia w ...100,- 140,- 
243.   GARWICZ Norbert, Propst Rudolf - Polskie prawo ...60,- 80,- 
244.  KONSTYTUCYA Wolnego Miasta Krakowa i jego ...250,- 310,- 
245.  LELEWEL Joachim - Początkowe prawodawstwo ...300,- 540,- 
246.   ROSBIERSKI Rozbierski Antonii Bertrand - ...150,- 150,- 
247.  ROSBIERSKI Antoni Bertrand - Kommentaryusz ...300,- 550,- 
248.  SZCZERBIC Sz. - Ochrona wynalazków wzorów i ...50,- 60,- 
249.   THALER Arnold - Ustawa o opłatach stemplowych z ...40,- 
250.  PRZESMYCKI Zenon Miriam - U poetów. Przekłady z poezyi ...75,- 
251.  PRZYBOROWSKI Walery - Czerwona mara. Powieść z dnia ...75,- 
252.  PRZYBOROWSKI Walery - Mgławica. Powieść z dnia wczorajszego. ...100,- 
253.  PRZYBOROWSKI Walery - Wspomnienia ułana z 1863 roku. Zebrał ...80,- 80,- 
254.  PUSŁOWSKI Xawery - Ptaki polskie w pieśni. Paryż 1961. Impr. ...60,- 60,- 
255.  RAPALSKI Adam - Słownik rossyjsko-polski ułożony przez A. R. ...120,- 180,- 
256.  REGER Tadeusz - Jednodniówka jubileuszowa. Wspomnienia lat ...30,- 60,- 
257.  REYMONT Władysław St. - Chłopi. Powieść. Z 20 ilustracjami ...3000,- 3200,- 
258.  RODIS Franciszka - Z ziemi polskiej. Drzeworytami ozdobił ...2800,- 
259.  ROSNER Ignacy - Wyzwolenie Wyspiańskiego. Kraków 1903. Nakł. ...40,- 
260.  ROSTWOROWSKI Karol Hubert - Kajus Cezar Kaligula. Dramat w ...60,- 60,- 
261.  RUFFER Józef - Posłanie dusz. W‑wa 1922. Inst. Wyd. ...40,- 
262.  RYCHTER Zygmunt - Pierwsza szopka Zagłębia. Revue aktualne w 3 ...75,- 
263.  SCHILLER Fryderyk - Dzieła poetyczne i dramatyczne ilustrowane ...800,- 
264.  SCHMIDT Fryderyk August - Dzieje Królestwa Polskiego krótko ...500,- 
265.  SCHMITT Henryk - Dzieje Polski XVIII i XIX wieku osnowane ...80,- 
266.  SCHMITT Henryk - Rys dziejów narodu polskiego od ...80,- 
267.  SELIGA Krzysztof - Legendy miast polskich (podania, ...60,- 
268.  SHAKESPEARE William - The Handy - Volume Shakespeare. Vol. XI: ...600,- 
269.  SIEMIEŃSKI Lucian - Trzy wieszczby. Paryż 1841. Druk. ...150,- 
270.  SIENKIEWICZ Henryk - Quo vadis. Powieść z czasów Nerona. T. ...400,- 
271.  SŁOŃSKI Edwad - Na gwiezdnym szlaku. W‑wa 1927 1926. ...45,- 
272.  SŁOWACKI Juljusz - Testament mój. Kraków 1927. Nakł. Salonu ...150,- 
273.  SOKOŁOWSKI August - Dzieje powstania listopadowego 1830-1831. ...300,- 300,- 
274.  SPASOWSKI Władysław - Wyzwolenie człowieka w świetle filozofji ...80,- 
275.  STAFF Leopold - Sady. W‑wa-Kraków 1919. Tow. Wyd. 16, ...80,- 
276.  STARKEL Juliusz - Czarna skała. Ułomek z pod stóp Słowackiego. ...60,- 
277.  STIEBER Jerzy - Manowce. Poezje. Kraków 1915. Księg. S. A. ...40,- 
278.  STODDARD John L. - Napoleon; from Corsica to St. Helena. With ...400,- 
279.  STOLARZEWICZ Ludwik GALIŃSKI Adam - Młoda Polska. Poezja i ...60,- 
280.  SZAJNOCHA Karol - Dzieła. T.1 - 10 komplet. W‑wa ...4000,- 
281.  SZCZERBOWSKI Henryk - Boje o Polskę marszałka Józefa ...50,- 150,- 
282.  SZUJSKI Józef - Odpowiedź Mateusza Żórawia J. Szujskiego na ...50,- 
283.  SZUJSKI Józef - Portrety przez Nie-Van-Dyka. Lwów 1861. K. ...120,- 120,- 
284.  ŚWIEŻAWSKI Ludwik - Wozy jadące. Kraków 1933. Bibl. ...60,- 
285.  TAGORE Rabindranath - Ogrodnik. Spolszczył Jan Kasprowicz. ...50,- 
286.  TATARKIEWICZ Władysław - Pięć studjów o Łazienkach Stanisława ...100,- 150,- 
287.  TEODOROWICZ Józef X. - Od Jahwy do Mesjasza. ...60,- 120,- 
288.  TOWIAŃSKI Andrzej - Pisma wybrane. T.1. Wybór, układ i ...100,- 
289.  TREMBECKI Jakub Teodor - Wirydarz poetycki. Z rękopisu radcy ...200,- 220,- 
290.  TREPKA Nekanda Walerian - Liber generationis plebanorum ...200,- 200,- 
291.  TREPKA Nekanda Walerian - Liber generationis plebanorum ...150,- 150,- 
292.  TRZPIS Henryk - Próchno Berenta. Wrażenia ...50,- 
293.  TUWIM Julian - Jarmark rymów. Wyd. 4. W‑wa 1938. Wyd. J. ...400,- 420,- 
294.  TUWIM Julian - Polski słownik pijacki i Antologja bachiczna. ...400,- 400,- 
295.  TYLOR Edward B. - Antropologja. Wstęp do badania człowieka i ...100,- 
296.  UJEJSKI Józef - O Konradzie Korzeniowskim. W‑wa 1936. ...60,- 
297.  VELDE Th. H. van de - Zniechęcenie w małżeństwie, jego ...50,- 80,- 
298.  VERTRETER freier Volker ! Gott hat gewollt, dafs die alte ...300,- 
299.  VIREY Juliusz Józef - Historya obyczajów i zmyślności zwierząt ...300,- 
300.  WAŃKOWICZ Melchior - Sztafeta. Książka o polskim pochodzie ...600,- 660,- 
301.  WASILEWSKI Piotr - Śladami Marka Hłaski. Kraków 1994. Parol. 8 ...40,- 40,- 
302.  WASYLEWSKI Stanisław - Klasztor i kobieta. Studjum z dziejów ...250,- 250,- 
303.  WASYLEWSKI Stanisław - Na końcu języka. Poznań1930. Wyd. ...60,- 75,- 
304.  WASYLEWSKI Stanisław - O siedmiu duszach kobiety. ...50,- 160,- 
305.  WAŻYK Adam - Serce granatu. Moskwa 1943. Zw. Patrjotów Pol. w ...30,- 75,- 
306.  WEYSSENHOFF Józef - Puszcza. Powieść. Z 10 ilustracjami Kamila ...500,- 
307.  WEYSSENHOFF Józef - Soból i panna. Cykl myśliwski. ...1000,- 
308.  WIERSZE żołnierskie. W‑wa 1951. MON. 16, s.74, 4, ...25,- 25,- 
309.  WILDE Oskar - Portret Doriana Graya. Powieść. Z ang. przeł. ...40,- 80,- 
310.  WILKOMM Maurycy - Atlas państwa roślinnego zawierający 124 ...1000,- 
311.  WITTYG Wiktor - Pieczęcie miast dawnej Polski. Z.1-3. ...180,- 180,- 
312.  WOJCIECHOWSKI Stanisław - Ruch spółdzielczy. W‑wa 1930. ...60,- 90,- 
313.  WOJTYGA Adam mjr. - Zwycięstwo polskich skrzydeł. Na ...40,- 
314.  WOKULSKA Jadwiga - Płonący dom. Wilno 1930. L. Chomiński. ...120,- 
315.  WOLFF P. - Morphinbuch und Kokainbuch für Ärzte. Unter ...150,- 400,- 
316.  WÓJCICKI Kazimierz Władysław. Książka zbiorowa ofiarowana ...1600,- 
317.  WYBICKI Józef - Pamiętniki. .. senatora wojewody Królestwa ...60,- 60,- 
318.  WYSPIAŃSKI Stanisław - Achilleis. Sceny dramatyczne. Kraków ...500,- 
319.  ZAKRZEWSKI Stanisław - Opis grodów i terytoriów z północnej ...100,- 
320.  ZALEWSKI Stanisław - Blok Czerwono-Błękitny. W‑wa 1933. ...60,- 
321.  ZAŁĘSKI Stanisław - O masonii w Polsce od roku 1742 do 1822. ...600,- 
322.  ZEGADŁOWICZ Emil - Siedem pieśni zgrzebnych o Janie ...200,- 260,- 
323.  ZIELIŃSKI Gustaw - Kirgiz. Powieść przez. .. Z 5 ...2000,- 
324.  ZWIĄZEK Strzelecki. SPRAWOZDANIE Zarządu Oddziału ...40,- 45,- 
325.  ŻEROMSKI Stefan - Popioły. Powieść z końca XVIII i początku ...1500,- 
326.  ŻEROMSKI Stefan - Popioły. Powieść historyczna z końca XVIII ...3500,- 
327.  ŻEROMSKI Stefan - Wczoraj i dziś. Serya druga. Zmierzch - ...45,- 60,- 
Z KSIĘGOZBIORU PROF. JERZEGO POMIANOWSKIEGO
328.  BABEL Isaac - You Must Know Everything. Stories 1915-1937. ...60,- 
329.  BAGRYCKI Edward Georgijewicz - Duma o Opanasie. Przekład ...75,- 140,- 
330.  BALCEROWICZ Leszek - Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku. ...60,- 
331.  BARAŃCZAK Stanisław - Etyka i poetyka. Szkice 1970-1978. Paryż ...80,- 80,- 
332.  BARAŃCZAK Stanisław - Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat ...60,- 60,- 
333.  BIELATOWICZ Jan - Gaude Mater Polonia. Gawęda. Paryż 1964. ...60,- 
334.  BIEREZIN Jacek - Wam. Poezje. Paryż 1974. Inst. Literacki. 8 ...75,- 85,- 
335.  BORWICZ Michał Maksymilian Maksymilian Boruchowcz – Pieśń ...75,- 90,- 
336.  BRECHT. Bertolt Brecht. Wendt Erwin: Möglichkeiten, ...45,- 125,- 
337.  BRJUSOV Valerij - Ogniennyj angel. Povest XVI vieka v dwuch ...100,- 201,- 
338.  BRODZIŃSKI Kazimierz - Mowa o narodowości Polaków i Posłanie ...75,- 75,- 
339.  BUŁGARIN Faddiej Jan Tadeusz Bułharyn - Ivan Vyzigin, ...100,- 310,- 
340.  BUŁHAKOV Bułgakov Michaił Afanasevič - Sobače serdce. Paris ...45,- 85,- 
341.  BUŁHAKOV Bułgakov Michaił A. - Zapiski junogo vrača. ...40,- 80,- 
342.  BUSZA Andrzej - Znaki wodne. Poezje. Paryż 1969. Inst. ...60,- 
343.  CARNEGIE Dale - Jak uszczęśliwiać innych i samemu być ...35,- 
344.  CIOŁKOSZ Adam - Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska. Paryż ...60,- 
345.  CYŁOV Nikołaj - Sigizmund Serakovskij i iego kazn, s ...100,- 350,- 
346.  CZAPSKA Maria - Czas odmieniony. Paryż 1978. Inst. Literacki. ...60,- 75,- 
347.  CZAPSKI Józef - Tumult i widma. Paryż 1981. Inst. Literacki. 8 ...75,- 75,- 
348.  DASZKIEWICZ Robert K. - Harcerstwo polskie poza granicami ...60,- 
349.  DERNAŁOWICZ Maria, Kostenicz Ksenia, Makowiecka ...75,- 
350.  DICKINSON Emily - Poezje. Przeł. Kazimierza Iłłakowiczówna. ...75,- 320,- 
351.  GARDER Michel - Agonia reżymu w ZSSR. Przeł. z franc. Zofia ...80,- 80,- 
352.  GRABOWSKI Zbigniew - Ojczyzna Europa. Londyn 1967. Gryf Publ. ...75,- 75,- 
353.  HARTWIG Julia - Wybór wierszy. W‑wa 1981. Czyt. 8, ...60,- 100,- 
354.  HEMAR Marian - Lata londyńskie. Londyn 1946. Stow. Pisarzy ...60,- 
355.  HERBERT Zbigniew - Elegia na odejście. Paryż 1990. Inst. ...75,- 110,- 
356.  HERLING-Grudziński Gustaw - Dziennik pisany nocą. T.1-4: ...300,- 620,- 
357.  HERLING-Grudziński Gustaw - Upiory rewolucji. Paryż 1969. ...120,- 120,- 
358.  HOPPE Stanisław - Polski język łowiecki. Podręcznik dla ...40,- 50,- 
359.  HORDYŃSKI Jerzy - Cena oddechu. Kraków 1982. WL. 16, s,80, 2, ...50,- 
360.  HORDYŃSKI Jerzy - Epitafium dla kota. W‑wa 1977. PIW. 8 ...50,- 
361.  IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera - Rzeczy sceniczne. W‑wa 1969. ...120,- 
362.  IŁŁAKOWICZ I. Kazimiera - Trzy struny. W‑wa-Kraków 1919. ...40,- 
363.  JASTRUN Mieczysław - Dzieje nieostygłe. W‑wa 1935. ...150,- 420,- 
364.  JASTRUN Mieczysław - Godzina strzeżona. Lublin 1944. Zw. Zaw. ...100,- 270,- 
365.  JASTRUN Mieczysław - Inna młodość. Poezje. W‑wa 1933. F. ...100,- 100,- 
366.  JESENIN-Volpin Yesenin-Volpin Aleksandr Sergiejevič - ...150,- 350,- 
367.  JEŻEGODNIK gazety Recz na 1914 god. S. Peterburg, izd. gazety ...100,- 
368.  JOYCE James - Ulisses. Przeł. Maciej Słomczyński. W‑wa ...250,- 320,- 
369.  JOYCE James - Utwory poetyckie. Poetical works. Przeł. Maciej ...150,- 
370.  KADEN-Bandrowski Juliusz - Miasto mojej matki. W‑wa ...35,- 
371.  KARPIŃSKI Jakub - Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988. ...50,- 50,- 
372.  KARREN Zagórska Tamara - Pani Gabriela. (Autoportret z ...50,- 50,- 
373.  KISIELEWSKI Stefan - Podróż w czasie. Paryż 1982. Inst. ...75,- 75,- 
374.  KOESTLER Arthur - Fragmenty wspomnień. Paryż 1965. Inst. ...60,- 
375.  KONWICKI Tadeusz - Mała Apokalipsa. Kwiecień 1979. Zapis 10. ...80,- 90,- 
376.  KOSKO Allan - Le Dit du Retour. Paris 1974. Chez ...60,- 60,- 
377.  KOSZELIWEC Iwan - Ukraina 1956 - 1968. Przeł. z ukr. Józef ...80,- 95,- 
378.  KOT Stanisław - Historja wychowania. Zarys podręcznikowy. ...100,- 160,- 
379.  KOT Stanisław - Jerzy Niemirycz w 300-lecie Ugody Hadziackiej. ...60,- 60,- 
380.  KOZIOŁ Urszula - Horrendum. Kraków 2010. WL. 8,s.69, ...60,- 
381.  KOZIOŁ Urszula - Poezje. W‑wa 1986. Czyt. 16m, s.126, 2, ...50,- 75,- 
382.  KOZIOŁ Urszula - Żalnik. Kraków 1989. WL. 8,s.97, 2. ...75,- 120,- 
383.  KRASINSKIJ Zygmunt - Niebožestvennaja komedija. Perevod ...120,- 245,- 
384.  KRYNICKI Ryszard - Nasze życie rośnie. Wiersze. Paryż 1978. ...60,- 80,- 
385.  KUCHARZEWSKI Jan - Od białego do czerwonego caratu. 2 wydanie, ...60,- 60,- 
386.  LEDNICKI Wacław - Rosyjsko - polska entente cordiale (jej ...75,- 75,- 
387.  LEDNICKI Wacław - Glossy Krasińskiego do apologetyki ...40,- 
388.  LEŚMIAN Bolesław - Łąka. W‑wa-Kraków 1920. J. ...350,- 1200,- 
389.  LEWICKYJ Borys - Polityka narodowościowa Z.S.S.R. w dobie ...60,- 60,- 
390.  LIPSKA Ewa - Droga pani Schubert. .. Kraków 2012. WL. 8,s.57, ...75,- 75,- 
391.  LIPSKA Ewa - Gdzie indziej. .. Kraków 2005. WL. 8,s.53, 2, ...75,- 75,- 
392.  LIPSKA Ewa - Miasteczko świat. Miestečko mir. Przekład Jerzy ...80,- 
393.  LIPSKA Ewa - Pogłos. Kraków 2010. WL. 8,s.49, 5, ...75,- 
394.  LIPSKI Leo - Piotruś. Suivi de Un jour une nuit, Le retour, ...75,- 75,- 
395.  ŁAGOCKI Zbigniew - Piwnica. Kraków 1968. PWM. 8 ...75,- 
396.  ŁOBODOWSKI Józef - Dwie książki. Paryż 1984. Inst. Literacki. ...50,- 
397.  ŁOZA Stanisław red. - Czy wiesz kto to jest? Pod red. .. ...150,- 
398.  MACKIEWICZ Józef - Karierowicz. Londyn 1955. Orbis. 16, s.250, ...60,- 150,- 
399.  MALCZEWSKI Antoni - Marja. Powieść ukraińska. Wyd. 4. Paryż ...60,- 60,- 
400.  MALINOWSKI Bronisław - Wierzenia pierwotne i formy ustroju ...100,- 100,- 
401.  MARTYNOV Leonid - Łukomorie. Stichi. Moskva 1945. Sov. ...40,- 
402.  MEZIROV Aleksandr - Proščanie so sniegom. Kniga stichov. ...50,- 50,- 
403.  MICHNIK Adam - Kościól, lewica, dialog. Paryż 1977. Inst. ...100,- 
404.  MICHNIK Adam - Z dziejów honoru w Polsce. Wypisy więzienne. ...75,- 
405.  MICHNIK Adam - Z dziejów honoru w Polsce (wypisy więzienne). ...45,- 
406.  MICKIEWICZ Adam - Cztery nieznane listy Adama Mickiewicza ...50,- 
407.  MICKIEWICZ Adam - Nieznany list Adama Mickiewicza. Une lettre ...45,- 
408.  MIHAJLOV Mihajlo - Tematy rosyjskie. Przekład z ...60,- 80,- 
409.  MIŁOSZ Czesław - Człowiek wśród skorpionów. Studium o ...100,- 120,- 
410.  MIŁOSZ Czesław - Nieobjęta ziemia. Kraków 1988. WL. 8,s.149, 2 ...100,- 100,- 
411.  MIŁOSZ Czesław - Przygody młodego umysłu. Publicystyka i proza ...120,- 135,- 
412.  MIŁOSZ Czesław - Rok myśliwego. Kraków 1991. Znak. 8,s.333, 1, ...120,- 135,- 
413.  MIŁOSZ Czesław - To. Kraków 2001. Znak. 8,s.102, 2, ...120,- 380,- 
414.  MIŁOSZ Czesław - Wyprawa w Dwudziestolecie. Kraków 1999. WL. 8 ...120,- 150,- 
415.  MŁYNARSKI Wojciech - Jeszcze w zielone gramy. Ilustrował: ...40,- 95,- 
416.  MOCZULSKI Leszek A. - Narzędzia i instrumenty. Kraków 1978. ...40,- 
417.  NAWRATOWICZ Barbara - Piwnica pod Baranami. Początki i rozwój ...60,- 60,- 
418.  NOWACZYŃSKI Adolf - Skotopaski sowizdrzalskie. Kraków 1904. ...100,- 100,- 
419.  NOWAK-Jeziorański Jan - Polska z bliska. Kraków 2003. Znak. 8 ...45,- 45,- 
420.  NOWAKOWSKI Marek - Syjoniści do Syjamu. Zapiski z lat 1967 - ...60,- 80,- 
421.  NOWAKOWSKI Zygmunt - Wieczory pod dębem. Gawędy historyczne. ...70,- 
422.  OBŠČESTVENNOJE dviženie v Rossii v načale XX-go ...120,- 
423.  OBYWATEL a Służba Bezpieczeństwa. B. m. 1981. Niezależny Inst. ...40,- 110,- 
424.  ODROWĄŻ-Pieniążek Janusz - „Żadne żaby tak pięknie nie ...80,- 80,- 
425.  OKUDŻAWA Bułat - Wiersze i piosenki. Wstęp i redakcja Ignacego ...40,- 150,- 
426.  ORWELL George - Folwark zwierzęcy. Przeł. z ang. Teresa ...45,- 900,- 
427.  OSIECKA Agnieszka - Rozmowy w tańcu. W‑wa 1992. Tenten. ...100,- 450,- 
428.  PACZKOWSKI Jerzy - Wiersze zebrane i pierwsza bitwa. ...50,- 
429.  PANKIEWICZ Jacek - Franciszek Schubert idzie do czubków. ...40,- 
430.  PANKIEWICZ Jacek - Nos pod cios. W‑wa 1988. Młodz. Ag. ...40,- 
431.  PAPINI Jan - Zwierzenia. Przeł. i przedmowę napisał W. ...30,- 
432.  PARANDOWSKI Jan - Powrót do życia. W‑wa 1972. PIW. 16d, ...80,- 
433.  PIŁSUDSKI Józef - Walka rewolucyjna w zaborze rosyjskim. Fakty ...60,- 75,- 
434.  PRĄDZYŃSKI Ignacy - Czterej ostatni wodzowie polscy przed ...60,- 
435.  PRUTKOV Kozma - Polnoje sobranie sočinenij. Dopol. i ...75,- 
436.  RILKE Rainer Maria - Malte. (Pamiętniki Malte-Laurids'a ...75,- 
437.  RUSSKO-polskij slovar. .. Słownik russko - polski i polsko - ...120,- 600,- 
438.  RYMKIEWICZ Aleksander – Promień dla artysty. W‑wa 1965. ...50,- 
439.  SACHAROW Andrej - Rozmyślania o postępie, pokojowym ...40,- 40,- 
440.  SCHRONISKA turystyczne. Domy turysty - domy wycieczkowe - ...50,- 65,- 
441.  SCHULZ Bruno - Listy, fragmenty. Wspomnienia o pisarzu. Zebrał ...60,- 80,- 
442.  SIEDLECKI Janusz Nel, Olszewski Krystyn, ...120,- 7000,- 
443.  SIERIEBRIAKOWA Galina - Huragan. Z ros. przeł. Józef ...60,- 60,- 
444.  SŁONIMSKI Antoni - Nowe wiersze. W‑wa 1959. Czyt. 8,s.32 ...75,- 110,- 
445.  SOŁZENICYN Aleksandr - Rakovyj korpus. Povest v dvuch ...80,- 90,- 
446.  SOŁZENICYN Aleksandr - Odin dien Ivana Denisoviča. Smolensk ...200,- 5250,- 
447.  STEMPOWSKI Jerzy (Paweł Hostowiec) - Od Berdyczowa do Rzymu. ...80,- 90,- 
448.  SUKIENNICKI Wiktor - Kolumbowy błąd. Szkice z historii, teorii ...100,- 100,- 
449.  SZYMBORSKA Wisława - Dwukropek. Kraków 2005. Wyd. a5. 8,s.41, ...150,- 350,- 
450.  TERC Abram (właśc. Andriej Donatowicz Siniawski) - Opowieści ...60,- 
451.  TOMASZEWSKI Ignacy - Rakowiecka nr 2. Przewodnik po UB (cykl ...60,- 
452.  TRZNADEL Jacek - Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. Paryż ...75,- 
453.  TRZNADEL Jacek - Polski Hamlet. Kłopoty z działaniem. Paris ...75,- 
454.  TUWIM Julian - Polski słownik pijacki i antologja bachiczna. ...250,- 250,- 
455.  TUWIM Juljan - Wybór wierszy. N. York 1942. Rój in Exile. 8 ...400,- 1060,- 
456.  VINCENZ Stanisław - Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i ...70,- 70,- 
457.  WAŃKOWICZ Melchior - Prosto od krowy. W‑wa 1965. Iskry. ...100,- 150,- 
458.  WAT Aleksander - Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Cz. 1-2. ...200,- 360,- 
459.  WE własnych oczach. Antologia współczesnej literatury ...100,- 100,- 
460.  WEISSBERG-Cybulski Aleksander - Wielka czystka. Przeł. z niem. ...100,- 
461.  WIERZYŃSKI Kazimierz - Laur olimpijski. Wyd.6. W‑wa ...40,- 
462.  WIERZYŃSKI Kazimierz - Sen mara. Poezje. Paryż 1969. Inst. ...60,- 
463.  WINCZAKIEWICZ Jan - Izrael w poezji polskiej. Antologia. Paryż ...80,- 80,- 
464.  WISŁOCKA Michalina - Sztuka kochania. Wyd.3. W‑wa 1975. ...60,- 90,- 
465.  WITTLIN Tadeusz - Diabeł w raju. London 1951. Gryf Publ. Ltd. ...70,- 
466.  WOROSZYLSKI Wiktor - Dialog o gryzieniu i inne. Kraków 1963. ...60,- 60,- 
467.  WOROSZYLSKI Wiktor - Historie. W‑wa 1987. Czyt. 16d, ...60,- 
468.  WOROSZYLSKI Wiktor - Okrutna gwiazda. W‑wa1958. PIW. 16d ...60,- 
469.  ZBRODNIA katyńska w świetle dokumentów. Z przedmową Władysława ...80,- 
470.  ZYCH Jan - Zielone skrzypce. Kraków 1955. WL. 8,s.91, 1, ...50,- 
MIASTA REGIONY PRZEWODNIKI
471.  D'ABANCOURT Helena - Kraków i okolice. Przewodnik. ...60,- 
472.  BAEDEKER Karl - Allemagne du Nord. Manuel du voyageur. 13 éd. ...120,- 
473.  BAEDEKER Karl - Belgien und Luxemburg. Handbuch für Reisende. ...250,- 
474.  BAEDEKER Karl - Das Generalgouvernement. Reisehandbuch von. .. ...250,- 
475.  BAEDEKER Karl - Grossbritannien. England (ausser London), ...300,- 
476.  BAEDEKER Karl - Northern Germany as far as the Bavarian and ...120,- 
477.  BAEDEKER Karl - Norway, Sweden, and Denmark, with excursion to ...150,- 150,- 
478.  BAEDEKER Karl - Russland nebst Teheran, Port Arthur, Peking. ...600,- 
479.  BAEDEKER Karl - Southern Germany and Austria, including ...120,- 120,- 
480.  BAILLY Rosa - A city fights for freedom. The rising of Lwów in ...120,- 
481.  BANDTKIE Jerzy Samuel - Wiadomości o języku polskim w Śląsku i ...40,- 40,- 
482.  BOY-Żeleński Tadeusz, Noskowski Witold - Szopka ...80,- 110,- 
483.  BYSTROŃ Jan St. - Alger. Lwów-W‑wa 1934. ...80,- 
484.  CHAIX Napoléon - Nouveau Guide de Paris a Bordeaux et dans ses ...180,- 
485.  CUDA POLSKI. Piękno przyrody. Pomniki pracy. Zabytki dziejów. ...5500,- 5900,- 
486.  DOBRZYCKI Jerzy - Kraków. Folder. Wyd. Ministerstwa ...20,- 
487.  DZIEKOŃSKI Józef Pius - Monografia kościoła parafialnego w ...120,- 120,- 
488.  FIEDLER Arkady - Rio de Oro. Na ścieżkach Indian ...40,- 
489.  GDYNIA i wybrzeże. Przewodnik ilustrowany z 2 mapkami. ...45,- 45,- 
490.  GRĄBCZEWSKI Bronisław - Przez Pamiry i Hindukusz do źródeł ...60,- 
491.  HISTORJA Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. T.1. ...150,- 150,- 
492.  INFORMATOR gospodarczy m. st. Warszawy i woj. warszawskiego. ...50,- 
493.  JEZIERSKI Józef - Ilustrowany przewodnik po Krakowie i okolicy ...80,- 
494.  KALENDARZ Krakowski Józefa Czecha na rok 1911. R. LXXX. Wydany ...150,- 
495.  KRAKÓW. Ilustrowany przewodnik po Krakowie. Z planem miasta, ...80,- 
496.  KRAKÓW. Najnowszy plan Krakowa z przewodnikiem. Two days at ...100,- 
497.  KRAKÓW. Przewodnik z najnowszym planem Krakowa. Two days of ...100,- 
498.  KRASNE. Z przeszłości Krasnego. W‑wa 1903. Druk P. ...60,- 60,- 
499.  KRUPSKI Jan - Szopka krakowska. Spisał, objaśnił i oprac. .. ...80,- 
500.  KURTZ Heinrich - Führer durch die Stadt Krakau. 2. Aufl. ...100,- 
501.  MILEWSKI Tadeusz, Meissner Janusz - Przez ergi i ...45,- 
502.  MOŚCICKI Henryk - Wilno. W‑wa 1922 okł.1921. F. Hoesick. ...120,- 
503.  POLSKIE Wybrzeże Morskie. Album. W‑wa-Poznań-Kraków b. ...100,- 
504.  PRZEWODNIK po Warszawie. W‑wa 1921. „WAW” ...50,- 50,- 
505.  RICHARDSON Albert D. - Beyond the Mississippi: From the Great ...1500,- 1550,- 
506.  SOBOTKA Henryk Andrzej - Kraj bohaterów Jacka Londona. Stany ...75,- 
507.  SOMBREUIL, Prieur de - Les petits voyageurs en Russie, ou ...300,- 
508.  STASIAK Ludwik - Ilustrowany przewodnik po Krakowie, po jego ...150,- 
509.  STASIAK Ludwik - Ilustrowany przewodnik po Krakowie, po jego ...100,- 
510.  STELIK A. - Album widoków Warszawy. Zebrał i ułożył. .. ...180,- 700,- 
511.  SYKULSKI Józef - 366 wiadomości o Dolnym Śląsku. Kalendarz i ...45,- 
512.  TARNOWSKI Michał - Zamarłe stolice Cejlonu. Notatki z podróży. ...45,- 
513.  TOMKOWICZ Stanisław - Katedra na Wawelu i jej obecna ...50,- 50,- 
514.  WAŁĘGA Stanisław - Dzieje polityczne Torunia u schyłku ...120,- 
515.  WARSZAWA. Tytuł okładkowy. Zeszyt monograficzny ...40,- 
516.  WARSZAWA. Nakł. Magistratu M. St. Warszawy 1929. 4,s.386, ...1200,- 1250,- 
517.  WIECZORKIEWICZ T. K. - Przewodnik ilustrowany po mieście ...40,- 
518.  ZIELIŃSKI Adam K. - Z plecakiem przez Karpaty. Podręcznik ...60,- 
519.  ZUBRZYCKI Jan Sas - Zabytki miasta Lwowa. (Z 77 rysunkami). W ...60,- 60,- 
520.  ZWOLIŃSKI Tadeusz - Krótki przewodnik po Tatrach i Zakopanem. ...25,- 25,- 
SZTUKA-RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE
521.  ALBUM Henryka Sienkiewicza. Ogniem i mieczem podług rysunków ...100,- 140,- 
522.  ALBUM Henryka Sienkiewicza. Potop, rysunku St. Batowskiego, ...100,- 120,- 
523.  CHAMBERS William - A treatise on the decorative part of civil ...250,- 
524.  CURTIL Henri - Marques et signatures de la faience francaise. ...60,- 
525.  DRUŻYCKI Jerzy, Zelenay Tadeusz - Ratusz. Poezja i ...75,- 
526.  GROTTGER. Arthur i Wanda. Dzieje miłości Arthura Grottgera i ...200,- 260,- 
527.  GUMOWSKI Jan Kanty - Stołeczne Królewskie Miasto Kraków w ...120,- 340,- 
528.  HOMOLACS Karol - Rękodzielnictwo jako sztuka. Szkic ...80,- 
529.  KATALOGI. Teodor Axentowicz 1859-1938. Katalog wystawy ...40,- 40,- 
530.  ‒ Jan Berdyszak o antynomiach równoczesnych. ...35,- 
531.  Catalogue illustré des ouvrages de peinture, ...150,- 
532.  Co słychać. Sztuka najnowsza. Pod red. Maryli ...80,- 
533.  ‒ Józef Czapski. Katalog wystawy. Poznań, ...25,- 90,- 
534.  Franciszek Kostrzewski. Katalog prac. ...45,- 
535.   Katalog dzieł Jana Matejki wystawionych ...60,- 60,- 
536.  Milewski Edgar - Morze w medalierstwie polskim ...25,- 
537.  Militaria Księstwa Warszawskiego. Katalog ...40,- 200,- 
538.   PRZEWODNIK po Muzeum im. hr. Emeryka ...60,- 75,- 
539.  ‒ W kręgu „Chimery”. Sztuka i ...80,- 80,- 
540.   Weloński Pius - Katalog obrazów Warszawskiego ...50,- 50,- 
541.   Wyczółkowski. Kraków, czerwiec-lipiec 1932, ...35,- 55,- 
542.   Wystawa malarstwa francuskiego od Maneta po ...100,- 
543.  KREJČA Aleš - Techniki sztuk graficznych. Podręcznik ...120,- 
544.  KUDRJAVCEV E. V. - Technika restavracii kartin. Moskva 1948. ...80,- 
545.  KWIATKOWSKI Jerzy - Daniel Mróz. Kraków 1961. WL. 16d, s.109, ...50,- 50,- 
546.  MAKOWSKI Tadeusz - Pamiętnik. Oprac.;wstępem i komentarzem ...120,- 
547.  MIELE Franco - L'avanguardia tradita. Arte russa dal XIX al XX ...150,- 180,- 
548.  OETTINGEN Reinhart, Grote-Hasenbalg Werner - ...120,- 
549.  RADZIWIŁŁOWIE. RADZIVIŁY. Albom partretau XVIII - XIX ...800,- 
550.  ROHSE Otto - 100 Holzstiche. Cent gravures sur bois. One ...120,- 
551.  SZKOŁA Sztuk Pięknych w Warszawie. Cele i zadania. W‑wa ...80,- 
552.  SZTUKI Piękne. Miesięcznik pośw. architekturze, rzeźbie, ...50,- 50,- 
553.  SZTUKI Piękne. R. VIII. 1932 nr 11 4,s.289-319, 1, 17 ...50,- 50,- 
554.  SZWAJCER Jerzy - Album karykatur Ministerstwa Skarbu w ...100,- 
555.  SZWAJCER Jerzy - Instytut Metalurgji i Metaloznawstwa. ...50,- 
556.  SZWAJCER Jerzy - Ministerstwo Komunikacji. Album karykatur ...100,- 
557.  WAŹBIŃSKI Zygmunt - Muzeum i zbiory artystyczne epoki ...60,- 60,- 
558.  WELOŃSKI Pius - Stacje Męki Pańskiej. Wykonał. .. W‑wa ...30,- 
559.  WILDER Hieronim - Grafika. Drzeworyt - miedzioryt - ...350,- 420,- 
560.  WRIGHT Thomas - Caricature History of the Georges. Or, Annals ...400,- 
561.  WYSPIAŃSKI Stanisław - Dzieła malarskie. Tekst napisali: ...2500,- 
562.  ZAJCHOWSKI Franciszek - Legiony w Karpatach w czterdziestu ...250,- 2000,- 
563.  ZIMMERMANN Ernst - Die Erfindung und Frühzeit des Meissner ...300,- 
564.  ZUBRZYCKI Jan Sas - Arcydzieła Wita Stwosza zarazem twórczość ...45,- 
565.  ZUBRZYCKI Jan Sas - Serce. Rozbiór pierwiastków polskiej ...40,- 
KSIĘGOZNAWSTWO - BIBLIOFILSTWO
566.  BIBLJOGRAFJA polskich wydawnictw technicznych za pierwsze ...60,- 
567.  BUDZYK Kazimierz - Bibliografia konstytucyj sejmowych XVII ...80,- 
568.  BYSTROŃ Jan Stanisław - Człowiek i książka. W‑wa 1935. ...60,- 
569.  CZESKA bibliografia Adama Mickiewicza 1826 - 1960. Red. ...50,- 
570.  DRUKARZ Polski. Organ Polskiego Związku Zawodowego Drukarzy i ...120,- 230,- 
571.  EKSLIBRIS. DOLATOWSKI Zbigniew - Exlibris Janusza ...100,- 
572.  EKSLIBRIS. LENGREN Zbigniew - Ekslibris Janusza ...80,- 100,- 
573.  EKSLIBRIS. FICOWSKI Jerzy - Ekslibrisy Brunona ...100,- 140,- 
574.  HAŁACIŃSKI Kazimierz - Introligatorzy krakowscy, obrońcami ...40,- 40,- 
575.  HAŁACIŃSKI Kazimierz - O krakowskich introligatorach ubiegłego ...80,- 80,- 
576.  JAKUBOWSKI Stanisław - Odnawianie zniszczonych druków. ...60,- 
577.  KATALOG rozumowany książek dla dzieci i młodzieży. Wyd. z ...60,- 
578.  KLEMENSIEWICZ Zygmunt - Bibliografia ekslibrisu polskiego. ...75,- 75,- 
579.  LELEWEL Joachim - Bibljograficznych ksiąg dwoje, w których ...800,- 800,- 
580.  PIĘĆ Wieków Drukarstwa Polskiego. Wybór książek i innych ...80,- 140,- 
581.  RUTKOWSKI Zenon - Kartki z dziejów polskich bibliotek ...80,- 
582.  SŁOWNIK pracowników książki polskiej. W‑wa - Łódź 1972. ...150,- 
STARODRUKI
583.  BALTHASAR Franciscus - Canon sacratissime misse, una cum ...8000,- 
584.  BECHOFFEN Joannes - Quadruplex expositio Missalis, seu officii ...12000,- 
585.  BELLARMIN Robert kard. - Abhandlung von der Macht des Papstes ...1500,- 
586.  BURKE Philipp David - Gnomon in Duodecim Prophetas Minores, in ...1200,- 
587.  CAMPISTRON Jean Galbert - Les oeuvres de Mr Capistron. Paris ...700,- 
588.  The CEREMONIES and Religious Customs on the Various Nations of ...2500,- 
589.  CODEX Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi ...6000,- 
590.  COTHMAN Johannes - Destructio fundamenti paptus ab Elia ...400,- 
591.  DELAMARCHE Charles Francois - Les usages de la sphere, et des ...4500,- 4500,- 
592.  DESFONTAINES Pierre Franc. Guyot - Histoire des revolutions de ...1200,- 
593.  DESFONTAINES Pierre Franc. Guyot - History of the revolutions ...2000,- 2800,- 
594.  HADALY de Hada Carolus - Elementa hydrotechniae, quae in usum ...500,- 
595.  HELYOTS Pierre Hippolyt ausführliche Geschichte aller ...1200,- 2100,- 
596.   T.5. Leipzig 1755. Arkstee u. Merkus. 8,s.6 ...1200,- 2100,- 
597.  IUSTITIA Caesarea imperialis, circa declarationem Banni, ...800,- 
598.  KALENDER. Historisch - genealogischer Kalender auf das ...4000,- 4200,- 
599.  KONSTYTUCYE Seymu extraordynaryinego w Warszawie roku 1767 ...3600,- 
600.  KONSTYTUCYE seymu ordynaryinego warszawskiego roku 1776 od ...3200,- 
601.  LALANDE Jérome Josef Lefrancois - Abrégé d'astronomie. 2 éd. ...2400,- 
602.  ŁADOWSKI Maciej Marcjan - Inwentarz praw, statutów, ...3200,- 3200,- 
603.  MARMONTEL Jean-Francois - Szczęśliwa familia. Historiyka ...500,- 
604.  MARTINI Friedrich Heinrich Wilhelm - Allgemeine Geschichte der ...3000,- 3000,- 
605.  MASSUET Pierre - Histoire de la dernier guerre et des ...1200,- 
606.  NÉEL Louis Balthasar, (1695-1754) - Histoire de Maurice comte ...1200,- 1200,- 
607.  Superekslibris Marii Leszczyńskiej królowej Francji. L'OFFICE ...4500,- 
608.  Superekslibris Marii Leszczyńskiej królowej Francji. L'OFFICE ...1600,- 
609.  PIKE Nicolas - A new and complete system of arithmetic, ...400,- 460,- 
610.  PROYART Lievain-Bonaventure - Stanislas Premier Roi de Pologne ...1200,- 1950,- 
611.  REGNARD Jean Francois - Oeuvres de. .. avec des averissemens ...2800,- 
612.  SCHUDT Johann Jacob - Jüdischer Merkwürdigkeiten. 4. Tl. Als ...800,- 
613.  WOLZOGEN Johann Ludovic - Opera omnia, Exegetica, didactica, ...5500,- 
614.  ZAHN Balthasar Conrad (1616-1665) - Tractatus de Mendaciis, ex ...1200,- 
615.  ŻEGLICKI Arnolf Kazimierz - Bibliotheca gnomico - historico - ...1200,- 
RĘKOPISY
616.  ANTONIEWICZ Bołoz Mikołaj (1801(4)-1885), poeta, dramatopisarz ...300,- 400,- 
617.  CZERMAK Wiktor (1863-1913), historyk, profesor Uniwersytetu ...80,- 
618.  DYBOSKI Roman (1883-1945), filolog, historyk literatury ang. ...250,- 
619.  FRANTZ Wiktor - O znaczkach pocztowych i ich zbieraniu. Lwów ...400,- 
620.  KASPROWICZ Jan - Kartka pocztowa z życzeniami, adresowana do ...150,- 320,- 
621.  KULINARIA. KALKOWSKI Jan - Rękopis. Zeszyt z przepisami ...300,- 300,- 
622.  LANGE Oskar (1904-1963), ekonomista, polityk i poseł na Sejm ...150,- 170,- 
623.  MAKUSZYŃSKI Kornel (1884-1953 Zakopane), pisarz, poeta, ...120,- 260,- 
624.  MEHOFFER Józef (1869-1946) - krakowski malarz, grafik, ...500,- 800,- 
625.  MEISSNER Janusz (1901-1978), pisarz, kpt. pilot Wojska ...80,- 160,- 
626.  MODLITWA do Matki Boskiej. Inc.: O! Maryo, Maryo - Ty Matko ...40,- 
627.  MYCIELSKI Zygmunt (1907-1987), pisarz, kompozytor, krytyk ...100,- 100,- 
628.  ONYSZKIEWICZ Włodzimierz - „Akropolis” Stanisława ...80,- 80,- 
629.  STRYJEŃSKI Tadeusz (1849-1943), architekt tworzący w stylu ...200,- 340,- 
630.  SZYJKOWSKI Marjan (1883-1952), prof.;historyk literatury ...80,- 100,- 
631.  ŻELEŃSKA Wanda (1841-1904), matka Boya-Żeleńskiego. List ...80,- 80,- 
GRAFIKA
632.  CECYLIA Renata Habsburżanka (1611-1644), królowa Polski, żona ...200,- 
633.  DYBOWSKA-Jasińska Irena - Krużganki. Akwaforta, sygn. oł. pod ...500,- 640,- 
634.  GUMOWSKI Jan Kanty (1883-1946) - Widoki Krakowa. Rys. .. ...800,- 800,- 
635.  HISZPAŃSKA-Neumann Maria - Smutne typki. Akwaforta naklejona ...400,- 
636.  JAKUBOWSKA Teresa - Lilie. Drzeworyt do ballady Adama ...400,- 
637.  JAKUBOWSKA Teresa - Świtezianka. Drzeworyt, sygn. oł. pod ...400,- 
638.  KARYKATURA francuska. Moeurs parisienne. (Sceny z życia ...1800,- 
639.  Le Bon Genre. No 3, 4, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18, ...2000,- 
640.  Le Supreme Bon Ton. No 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, ...1500,- 
641.  Musée Grotesque. No 31: Le Vieux Célibataire. ...400,- 
642.  Souvenir d'Amourette. No 4, 6, 9. Litografie ...800,- 
643.  KOPERNIK Mikołaj. Popiersie, 3/4 w lewo, w prawej ręce z ...400,- 570,- 
644.  KOPERNIK Mikołaj. Popiersie 3/4 w prawo, w prostokątnej ramie ...300,- 480,- 
645.  KOPERNIK Mikołaj. Popiersie 3/4 w prawo. U dołu: Kopernik. ...600,- 950,- 
646.  KOPERNIK Mikołaj. Popiersie, 3/4 w lewo. Pod komp. tekst: ...600,- 1650,- 
647.  KORZENIOWSKA Wanda - Ucieczka do Egiptu, 1930. Drzeworyt ...100,- 
648.  KOSSAK Juliusz. Elekcya króla Jana Kazimierza. Heliograwiura, ...400,- 1050,- 
649.  KOŚCIUSZKO Tadeusz. Popiersie lekko w lewo, na ośmiobocznym ...250,- 
650.  KOTLARCZYK Zygmunt - Kataryniarz. Drzeworyt sygn. pod komp.: ...400,- 
651.  KOTLARCZYK Zygmunt - Pastuszek grający na fujarce. Drzeworyt, ...500,- 
652.  LANGNER Wiktor - Chrystus zmartwychwstały ze świętymi ...400,- 
653.  MROŻEWSKI Stefan - Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Drzeworyt ...500,- 
654.  NAPOLEON. Buonaparte. Général en chef. (Napoleon w mundurze ...500,- 610,- 
655.  NAPOLEON. Entrevue sur le Niemen. (Spotkanie dwóch cesarzy na ...850,- 1900,- 
656.  NAPOLEON. Ile Ste Helene. (Napoleon na wyspie Św. Heleny). ...800,- 950,- 
657.  NAPOLEON. Napoleon pod Waterloo. Drzeworyt, 1895. Wym.: ...80,- 
658.  NAPOLEON. Portret cesarza w całej postaci. Litografia na ...400,- 400,- 
659.  NAPOLEON. Wagram. Litografia, wym.: 30 x 43,5 cm. ...480,- 560,- 
660.  OSTOJA-Chrostowski Stanisław - Portret Władysława ...400,- 
661.  PŁOSZAY Leon (1902-1993) - Modrzew. Drzeworyt sygn. monogramem ...400,- 
662.  PONIATOWSKI książę Józef. Furst Joseph Poniatowski. Popiersie ...120,- 145,- 
663.  PONIATOWSKI książę Józef. Le Maréchal prince de Poniatowski. ...400,- 520,- 
664.  PONIATOWSKI książę Józef. Le prince J. Poniatowski. Popiersie ...500,- 700,- 
665.  PONIATOWSKI książę Józef. Portret w całej postaci, z p. ręką ...180,- 280,- 
666.  PONIATOWSKI książę Józef. Mort du prince Poniatowski. Śmierć ...180,- 180,- 
667.  RADZIWIŁŁ Antoni Henryk (1775-1833), polityk muzyk, namiestnik ...300,- 660,- 
668.  RÓZGA Leszek - Akwaforta, 1967, bez tytułu, sygn. na pł. p. d. ...300,- 
669.  RÓZGA Leszek - Akwaforta, 1967, bez tytułu, sygn. oł. pod ...300,- 
670.  RÓZGA Leszek - Akwaforta, 1967, bez tytułu, sygn. na pł. l. ...300,- 
671.  SOMOSIERRA. Les Polonais a Sama-Sierra. U góry: Pologne, 55. ...200,- 
672.  STANKIEWICZ Zofia - Warszawa. Dziekania. Akwaforta,;sygn. na ...200,- 
673.  STAŃDA Jan (1912-1987). Drzeworyty sportowe Jana Stańdy. ...600,- 
674.  STELLER Paweł - Opole 1960 w drzeworytach Pawła Stellera. ...1600,- 
675.  TARANCZEWSKI Wacław - Stare spichrze w Grudziądzu. Litografia ...500,- 
676.  TEKA Melpomeny. Karykatury artystek i artystów teatru ...2000,- 
677.  TYROWICZ Adam - Matka Boska z Dzieciątkiem. Drzeworyt na ...400,- 520,- 
678.  WALTER Henryk - Album widoków Krakowa i jego okolic. Z. 1 - 3 ...9000,- 
679.  WALTER Henryk - Kościół Stej Anny w Krakowie. Litografia z ...200,- 200,- 
680.  ‒ Kościół XX. Bernardynów w Krakowie. Litografia, wym. ...200,- 200,- 
681.  ‒ Krzeszowice. Litografia, wym. ark.: 30 ...200,- 200,- 
682.  ‒ Rotunda Bramy Floryańskiej. Litografia, wym. ark.: ...200,- 210,- 
683.  ‒ Rynek Główny w Krakowie. Litografia, wym. ark.: 24 ...200,- 200,- 
684.  WIDAWSKI M. - Puławy - Świątynia Sybilli. Rysunek na papierze, ...800,- 
685.  WORCELL Stanisław, ZALESKI Józef Bohdan. Półpostacie ...400,- 1050,- 
686.  WYSPIAŃSKI Stanisław - Błogosławiona Salomea, 1911. Litografia ...1500,- 
687.  ZAMOJSKI Jan (1542-1602) kanclerz wielki koronny, hetman ...300,- 
688.  ZAMOJSKI Jan. Z buławą w p. ręce, lewa w geście wskazującym, w ...150,- 
689.  ŻMUDA Alfred (1897-1966) - malarz, ilustrator. Studia w krak. ...1000,- 
KARTOGRAFIA
690.  KIEPERT Heinrich, Johann - Neuer Atlas von Hellas und den ...1500,- 
691.  KRAKÓW. Plan Krakowa. Oprac. Stanisław Wyrobek. Wyd. ...75,- 75,- 
692.  KRAKÓW. Plan der Stadt Krakau. Podziałka 1: 15.000. Krakau, ...80,- 
693.  KRAKÓW. Plan der Stadt Krakau. Podziałka 1: 15.000. Krakau ...60,- 
694.  KRAKÓW. Szczegółowy plan Krakowa z przyległymi gminami stan z ...60,- 60,- 
695.  SIEDMIOGRÓD. General-karte des Grossfürstenthums Siebenbürgen ...200,- 300,- 
696.  SITUATIONSPLÄNE der Stationen k. k. pr. gal. Carl Ludwig Bahn. ...300,- 1750,- 
697.  ŚLĄSK. Comitatus Glatz. Authore Jona Sculteto. ...1200,- 1200,- 
698.  ŚLĄSK. Ducatus Silesiae Glogani Vera Delineatio Secunda ...1200,- 1200,- 
699.  ŚLĄSK. Ducatus Silesiae Glogani vera Delineatio Auth. ...1200,- 1200,- 
700.  ŚLĄSK. Silesia Inferior, Sereniss. ac Celsis Principibus ac ...1200,- 1200,- 
VARIA
701.  BILETY. Krakowska Miejska Kolej Elektryczna. Bloczek 50-cio ...120,- 130,- 
702.  EDYKT. L.24095. Gmina miasta Krakowa wniosła podanie o ...120,- 
703.  KARTY wizytowe. Dr. Emanuel Swieykowski (1874-1909), ...100,- 
704.  Dr. Mikołaj Kiedacz wiceprezydent miasta ...100,- 
705.  Inż. Emil Kaliński (1870-1973) Minister ...80,- 
706.   Franciszek Potocki (1877-1949) Dyrektor ...80,- 
707.   Generał Marian Kukiel 1885-1973, Gen. Dywizji ...120,- 120,- 
708.  Ing. Władysław Kucharski Ministre de ...120,- 
709.   Jan Łopuszański Minister Robót Publicznych ...100,- 
710.  Jan Moszczyński Minister Poczt i Telegrafów ...100,- 
711.   Jan Rogawski poseł na Sejm. Karta z życzeniami ...80,- 
712.   Kardynał-Prymas Edmund Dalbor (1869-1926, ...150,- 
713.   Kazimierz Nitsch Prof. Uniw. Jagiell. Kraków: ...150,- 
714.   Madame Charles de Gaulle (Yvonne Vendroux, ...100,- 
715.   Mgr. Achille Ratti Archeveque de Lepante ...400,- 
716.   Stanisławowie Kutrzebowie Kraków Studencka 15. ...150,- 
717.   Tadeusz Lehr-Spławiński Rektor Uniwersytetu ...150,- 
718.  KOSTIUMOLOGIA ukraińska. 8 kart pocztowych - reprodukcje ...160,- 
719.  NASZ Zjazd. Dodatek nadzwyczajny Organu Polskiego Stronnictwa ...60,- 
720.  ODEZWA. RZECZPOSPOLITA Polska. Odezwa Rządu ...40,- 220,- 
721.  ORZEŁEK Polskich Sił Zbrojnych, w dole napis: POLAND. Z ...80,- 160,- 
722.  ORZEŁEK Polskich Sił Zbrojnych. Z zapinką na czapkę. Wym.: 5 ...80,- 220,- 
723.  ROZPORZĄDZENIE Prezydenta stoł. król. miasta Krakowa z dnia 2 ...120,- 
724.  ZNACZKI kwestarskie. Zespół 7 cegiełek patriotycznych, ze ...300,- 400,- 
725.  ZNACZKI kwestarskie w formie znaczków pocztowych, były ...450,- 
726.  ŻYCZENIA świąteczne. „Serdeczne życzenia Szczodrych ...75,- 
FOTOGRAFIE
727.  ABITURIENTKI Pryw. Seminarium Nauczycielskiego im. Asnyka w ...60,- 
728.  ABSOLWENCI L'École Centrale Paris, 1860/61. Na odwrociu ...200,- 
729.  BÓR-Komorowski Tadeusz (1895-1966), generał Dywizji Wojska ...50,- 
730.  FERROTYPIA. Przedstawia mężczyznę z dzieckiem. Napis pod foto: ...200,- 
731.  FERROTYPIA. Przedstawia postać kobiety. Wym.: 9 x 6 ...150,- 
732.  HARTWIG Edward (1909-2003) - Hel, sieci rybackie. Fotografia ...60,- 90,- 
733.  INSTYTUT Techniczny Wojsk Lotniczych. Inauguracyjne ...120,- 
734.  KAMINSKI Kazimierz (1865-1928), aktor i reżyser. Uznawany za ...180,- 
735.  MOŚCICKI Ignacy - prezydent podczas uroczystości wmurowania ...80,- 
736.  OFICEROWIE Szkoły Podchorążych Artylerii - Przysięga VIII ...40,- 
737.  PADEREWSKI Ignacy Jan (1860-1941), pianista, kompozytor, ...1500,- 
738.  POWSTANIEC styczniowy na fotografii. Fotografia na firmowym ...100,- 300,- 
739.  POWSTAŃCY styczniowi na fotografii - uczestnicy insurekcji w ...80,- 80,- 
740.  SKŁADKOWSKI Sławoj Felicjan - premier na Kongresie Związków ...80,- 
741.  STACHOWICZ Franciszek z kolegami, poł. lat 20-tych XX w. . ...50,- 
742.  URZĘDNICY I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Fotografia ...150,- 
743.  WOJSKO Polskie - msza polowa, pocz. lat 30-tych XX w. . ...50,- 
CZASOPISMA
744.  ABDERA. Dwutygodnik artystyczno-satyryczny. Wyd. i red. ...350,- 620,- 
745.  L'AIGLE Blanc. Revue des questions polonaises. Red. Jan ...120,- 150,- 
746.  DJABEŁ. Pismo humorystyczne wyd. pod kier. Arkadjusza ...500,- 560,- 
747.  ILUSTROWANY Kuryer Codzienny. Red. Marjan Dąbrowski. ...25,- 25,- 
748.  ILUSTROWANY Kuryer ...25,- 
749.  INFORMATOR kalendarz budowlany za rok 1935/6. R. VII. Pod red. ...50,- 
750.  ŁOWIEC. Organ Galicyjskiego Tow. Łowieckiego. Dwutygodnik. Pod ...500,- 640,- 
751.  ŁOWIEC. R. XXVIII. 1905 nr 1-24. 4,s.4,292, ilustracje w ...500,- 560,- 
752.  MISSYE Katolickie. Czasopismo miesięczne ilustrowane. R. IV. ...180,- 180,- 
753.  NA TROPIE. Pismo młodzieży polskiej. Wyd.: Zarząd Oddz. Śl. Z. ...25,- 55,- 
754.  NIEPODLEGŁOŚĆ. Czasopismo pośw. dziejom polskich walk ...60,- 
755.  NIEPODLEGŁOŚĆ. T. IV. 1931 z.1(7). 8,s.192, ilustracje, ...60,- 
756.  NIEPODLEGŁOŚĆ. T. V. 1932 z.3 (11). 8,s.321-480, XI, ...60,- 
757.  NIEPODLEGŁOŚĆ. T. XIV. 1936 z.3 (38). 8,s.321-479, XXIII, ...60,- 
758.  NOWE Drogi. Czasopismo społeczno-polityczne. Organ teoretyczny ...80,- 80,- 
759.  OGRODNIK. Ilustrowany dwutygodnik dla zawodowców i miłośników ...480,- 1200,- 
760.  PISMO Zbiorowe Wileńskie na rok 1862. Wydał Jan ze Śliwina ...480,- 
761.  PRZEGLĄD Ogrodniczy. Sadownictwo - warzywnictwo - ...120,- 450,- 
762.  PRZEGLĄD Ogrodniczy. R. IX. 1926. 8,s.400, liczne ilustracje w ...150,- 650,- 
763.  PRZEGLĄD Polski. Pismo naukowe i literackie. Nakł. i red. St. ...50,- 
764.   R. IV. Z. II. Sierpień 1869. 8, ...50,- 
765.   R. IV. Z. XII. 1 czerwca 1870 8, ...50,- 
766.  ‒ R. V. Z. I. Lipiec 1870. 8, ...50,- 
767.   R. VI. Z.6. 1 Grudnia 1871. 8, ...50,- 
768.   R. VI. Z.1. 1 Lipca 1871. 8, ...50,- 
769.  PSZCZELARZ. Miesięcznik Związków Pszczelarskich. Red. F. ...150,- 250,- 
770.  ROCZNIK Polskiego Przemysłu i Handlu 1932. Połączone ...450,- 480,- 
771.  ROZRYWKI dla Dzieci. Wydawane przez Autorkę „Pamiątki po ...500,- 520,- 
772.  ŚWIATŁO. Pismo ilustrowane dla ludu. Wyd. Adam Napieralski. ...200,- 380,- 
773.  TYGODNIK Illustrowany. Red. J.Wolff. Wyd. Gebethner i Wolff. ...250,- 250,- 
774.  TYGODNIK Polski. Warszawa. Pismo społeczno-kulturalne powstałe ...400,- 620,- 
775.  WIADOMOŚCI. Wyd.: Krakowski Okręg ZWZ-AK. Wychodziły co 2 dni. ...30,- 30,-