Aukcja Antykwaryczna nr 135
odbyła się dnia 2018-05-12
Termin Aukcji Antykwarycznej nr 136: 2018-11-03

  Katalog   Foto   Regulamin   Literatura       Opis   Moja aukcja   Download  

Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO
Jerzy Tadeusz Ficowski (1924-2006) - poeta, eseista, prozaik, tłumacz z języków: hiszpańskiego, Niemieckiego, włoskiego, francuskiego, romskiego, jidysz oraz rumuńskiego. Uczestnik Powstania Warszawskiego, żołnierz pułku AK Baszta, pseudonim Wrak. Działacz opozycji demokratycznej, objęty czteroletnim zakazem druku. Znawca i badacz folkloru żydowskiego i cygańskiego. Wybitny autor książek dla dzieci i młodzieży. Czołowy znawca twórczości literackiej i artystycznej Brunona Schulza ("Regiony wielkiej herezji"). Zafrapowany kulturą cygańską, podjął wędrówki z taborem. Wtedy zetknął się z poetką Bronisławą Wajs "Papuszą". Pokłosiem tych wędrówek były wiersze o losie taborów, wybitna praca: "Cyganie na polskich drogach", przekład i publikacja Pieśni Papuszy oraz teksty piosenek estradowych. Znawca ludowej poezji żydowskiej. Znakomite przekłady opublikował m.in. w tomie "Rodzynki z migdałami". Uznanie zapewniły mu też tłumaczenia Bolesława Leśmiana. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, wyróżniony nagrodą polskiego Pen Clubu i uhonorowany za całokształt twórczości translatorskiej.
Poz. Opis     Cena    
1. Fotografia pozycji 1Fotografia pozycji 1Fotografia pozycji 1ALBUM na fotografie. XIX/XX w. Pieczęć: W. Kuczabiński, Introligatornia i Skład Papieru. Lwów Rynek L. 37. Wym.: 28 x 22,5 cm. Oprawa ozdobna: skóra brązowa, tłoczenia w formie trapezów, na wierzchniej okładce ozdobna metalowa bordiura, brzegi kart złocone, metalowe zapięcie.Zawiera 14 kart na 63 małe i większe fotografie. Podkłady pod fotografie zniszczone lub ich brak. Ozdobne florystyczne wyklejki.
300,-
2. Fotografia pozycji 2Fotografia pozycji 2Fotografia pozycji 2Fotografia pozycji 2Fotografia pozycji 2Fotografia pozycji 2Fotografia pozycji 2ALBUM starej Warszawy i jej okolic. Teka, 35 kart. tablic luzem. B. m. [ca 1915]. Wym. teki: 35,5 x 29,5 cm. Na tablicach naklejonych 78 widoków Warszawy [brak 1 widoku], reprodukcje z fotografii z objaśnieniami. Oryg. pł. teka ozdobna, sygn.: Derevnaja Fabrika M. ...(słabo czytelna), lekko odbarwiona, złocone i czarne zdobienia.
750,-
3. Fotografia pozycji 3AMEISENOWA Zofja - Legenda Aurea z warsztatu Parentina w bibljotece Zamoyskich w Warszawie. Kraków 1936. Nakł. Przegl. Bibljotecznego. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.17,9 tablic, okł.oryg.
Stan dobry. Opis pięknie iluminowanego rękopisu, znajdującego się w bibliotece Zamojskich w Warszawie. Dedykowane IV Zjazdowi Bibliotekarzy Polskich.
40,-
4. Fotografia pozycji 4Fotografia pozycji 4ARLET Suzanne - Le choix de Giulietta. Comédie dramatique en trois actes. Préface de Pierre Aimé Touchard. Millau 1968. Maury. 8. s,125, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autorki (1895-1988, Polki zamieszkałej od 1937 r. w Paryżu, m.in. tłu­maczki poezji polskiej i prozy Brunona Schulza) dla Jerzego Ficowskiego.
60,-
5. Fotografia pozycji 5BACZYŃSKI Krzysztof Kamil - Cztery modlitwy. Modlitwa I. Modlitwa II. Modlitwa III. Modlitwa do Bogarodzicy. W‑wa, sierpień 1984. Pracownie Sztuk Plastycznych. 4,s.[14], w tym 4 ilustracje, okł.oryg.,obwoluta.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja Wiesława Budzyńskiego dla Jerzego Ficowskiego. Druk bibliofilski. Wydano w czterdziesta rocznicę Powstania Warszawskiego. Wyboru dokonał oraz wstępem opatrzył Wiesław Budzyński. Teksty złożył antykwą Półtawskiego Andrzej Garbowski. Druk zilustrowała i oprac. graficznie Teresa Chelicka. Nakład 500 num. egz. Ten nr 200. Wiersze wg edycji „Utworów zebranych”, Kraków 1979 WL.
100,-
6. Fotografia pozycji 6Fotografia pozycji 6BARTOSZEWSKI Wł. - Tajny ruch wydawniczy w Warszawie. W‑wa 1973. 8,s.385-396, okł.oryg. Odb. z „Warszawa lat wojny i okupacji 1939-1944” z.3 (Studia warszawskie T. XVII).
Stan bardzo dobry. Podpis autora. Na odwrociu okładki odręczny całostronicowy tekst Władysława Barto­szews­kiego dotyczący kultury polskiej, zachowania wolnej myśli i wolnego słowa. Dat. W‑wa XII 1980 r.
60,-
7. Fotografia pozycji 7BAUM Tadeusz - Dać Imię. B. m. r. [1992]. 8,s.[48], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Autor (1902-1997), uczestnik kampanii 1920 r., wrześniowej 1939 r., żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, autor dwóch tomików wierszy.
20,-
8. Fotografia pozycji 8Fotografia pozycji 8BAYO Gérard - Au sommet de la nuit. Paris 1980. Ed. Saint-Germains-dea-Pres. 8,s.115, [4], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. G. Bayo ur. 1936 r. franc. pisarz, poeta, eseista, tłumacz, autor prac o A. Rimbaud.
60,-
9. Fotografia pozycji 9BAYO Gérard - Déja l'aube d'un été. Paris 1984. Éd. Saint-Germain-des-Prés. 8,s.109, [9], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
60,-
10. Fotografia pozycji 10Fotografia pozycji 10BAYO Gérard - Un printemps difficile. Préface de Jean Malrieu. Bagnols-sur-Ceze 1975. G.Chambelland. 8,s.114, [1], okł.oryg. Collection Le Pont de l'Epée.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
60,-
11. Fotografia pozycji 11BEDNARSKI Betty - Autour de Ferron. Littérature, traduction, altérité. Préface de Jean-Marcel Paquette. Toronto 1989. Éd. du Gref. 8,s.153, [6], podobizna rkp.;okł.oryg. Collection Traduire, Écrire, Lire no 3.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autorki dla Jerzego Ficowskiego. Eseje tłumaczki pośw. jej przekładom dzieł Jacquesa Ferrona (1921-1985) kanadyjskiego lekarza i pisarza, zdobywcy kilku nagród literackich. Przedmowa: J. M. Paquette. Autorka jest emeryt. prof. Dalhousie Univ., tłumaczką.
50,-
12. Fotografia pozycji 12Fotografia pozycji 12BERBEROWA Nina - Podkreślenia moje. Autobiografia. Przeł. Eugenia Siemaszkiewicz. Noir sur Blanc 1998. 8,s.645, [3], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Obca dedykacja. Autobiografia przebywającej od 1922 r. na emigracji ros. pisarki (1901-1993), historyka ros. masonerii, zbeletryzowanych kronik ros. emigracji. Na końcu osobowo-rzeczowy indeks-informator.
40,-
13. Fotografia pozycji 13BOGUSŁAWSKI Antoni - Jak Kaczorek Kwaczorek przez Gdańsk do Gdyni popłynął. Ilustrował Mikołaj Wisznicki. W‑wa 1929. Wyd. „Płomyczka”. 8,s.28, [2], ilustracje, opr.ppł.
Stan bardzo dobry. Podpis.
50,-
14. Fotografia pozycji 14BRANICKI Korczak Xawery - Narodowości słowiańskie. Listy do W. O. Gagaryna S. J. przez. .. Paryż 1879. Druk. Polska. 8,s.278, okł.oryg.
Okładka naddarta, z małymi ubytkami, pęknięty blok. Karty czyste, częściowo nierozcięte. Treść: Pierwotna Słowiańszczyzna. Ruś Waregska i Tatarska. Polska Piastów. Kazimierz Król Chłopków. Reformacya w Polsce. Paweł I. Alexander I. Opowiadania hr. Witta. Carewicz Konstanty. Nihilizm.
120,-
15. Fotografia pozycji 15BRECHT Bertolt - Elegie Bukowskie i inne wiersze. Wybór i przekład Ryszard Krynicki. W‑wa 1980. Niezależna Oficyna Wydawnicza N [Nowa]. 8,s.55, [1], portret, rysunki, okł.oryg.
Stan dobry. Druk powielony. 114 pozycja wydawnicza Nowej.
40,-
16. Fotografia pozycji 16Fotografia pozycji 16BROCH Hermann - Powrót Wergilego. Opowiadania. Przeł. Anna Maria Linke. W‑wa 1981. Czyt. 8,s.226, [2], okł.oryg.;obwoluta.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja tłumaczki dla Jerzego Ficowskiego. Wybór i posłowie Marek Wydmuch.
30,-
17. Fotografia pozycji 17Fotografia pozycji 17BRÜCKNER Aleksander - Encyklopedia staropolska. Oprac. .. T.1-2. Materiałem ilustracyjnym uzupełnił Karol Estreicher. W‑wa 1939. Trzaska, Evert i Michalski. 4,s.VI,956,1070 [paginacja dwuszpaltowa],8 tablic [z 35], 3948 ilustracji, opr.pł.oryg.
Ładny egzemplarz

. „Pierwsze nowoczesne, na najnowszych źródłach oparte dzieło, obejmujące całokształt spraw i rzeczy dawnej Polski”. Dzieło o nieprzemijających wartościach, oprac. przez znakomitego polskiego slawistę (1856-1939), historyka literatury i kultury polskiej. Zawiera obszernie opracowane hasła z wiadomościami o przeszłości naszego narodu, ze wspaniałym materiałem ilustracyjnym. Niezbędnik dla poszerzenia wiedzy o naszej kulturze.
900,-
18. Fotografia pozycji 18BRÜCKNER Aleksander - Mitologja polska. Studjum porównawcze. W‑wa 1924. Inst. Wyd. „Biblioteka Polska”. 16d, s.144, [1], okł.oryg.
Podklejony bibułką grzbiet.
60,-
19. Fotografia pozycji 19BRZOZOWSKI Zbigniew - Opowieść o Ewie. Ilustrowała Bożena Truchanowska. Wyd.2. W‑wa 1987. Nasza Księg. 16, s.110, [2], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Opowieść o dziewczynce, która ratując życie brata uległa wypadkowi. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
20. Fotografia pozycji 20Fotografia pozycji 20BRZOZOWSKI Zbigniew - Złota kareta. Rzecz czarodziejsko-naukowa. W‑wa 1988. PIW. 16d, s.193, [1], okł.oryg.;obwoluta.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla J. Ficowskiego. Opowiadania w cyklach: O smokach, Opowieść o babce, Opowieść o dawnych czasach, Lustro.
30,-
21. Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21BUCZKÓWNA Mieczysława - Jak bajka o wilku. W‑wa 1983. Czyt. 8,s.85, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autorki dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
22. Fotografia pozycji 22Fotografia pozycji 22CARMINA Burana. Cantiones profanae. Wybór i układ Carl Off. Spolszczył Marian Piechal. Szczecin 1988. Glob. 8,s.105, [3], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja M. Piechala dla Jerzego Ficowskiego. Zbiór wierszy średniowiecznych z XIII w. w j. późnołacińskim, wczesnoniemieckim i wczesnofrancuskim, zamieszczonym w rkp. tomie przechowy­wanym w bibliotece klasztoru benedyktyńskiego w Beuron. „Są to wiersze - pieśni rytmizowane lub rymowane przeważnie poetów anonimowych opiewająych piękno przyrody, rozkosze dobrych trunków i smacznych potraw, uroki miłości itp. Wstęp M. Piechal. Posłowie E. Sarnowska-Temerius. Oprac. graf. W. B. Krasulak.
40,-
23. Fotografia pozycji 23CIOŁEK Gerard - Ogrody polskie. I. Przemiany treści i formy. W‑wa 1954. BiA. 4,s.312, [4], 443 ilustracje: fotografie, projekty, plany ogrodów, opr.pł.oryg. ozdobna.
Lekko naddarta obwoluta, poza tym stan więcej niż dobry. Bogaty materiał ilustrujący dzieje i bogactwo sztuki ogrodowej w Polsce, jej kompozycji przestrzennej i architektonicznej. Plany oprac. G. Ciołek i St. Miłoszewski. Ogrody: średniowiecza, odrodzenia, barokowe XVII w.;klasyczne XVIII w.;sentymentalne i romantyczne, naturalizm i eklektyzm XIX w.;ogrody współczesne. Z indeksem nazwisk i miejscowości.
G. Ciołek (1909-1966), architekt, historyk sztuki ogrodowej i planista ogrodów.
200,-
24. Fotografia pozycji 24Fotografia pozycji 24CZACHOWSKI Kazimierz - Obraz współczesnej literatury polskiej 1884 -1934. T.1-3: Naturalizm i neoromantyzm, Ekspresjonizm i neorealizm. Lwów 1934,1936. PWKS. 8,s.[4],355, [1], [4],442, VII, [1],782, opr.pł.oryg. w 2 wol.
Stan dobry. Z indeksem.
120,-
25. Fotografia pozycji 25Fotografia pozycji 25CZACKI Tadeusz - O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źródłach, związku, i o rzeczach zawartych w pierwszym Statucie dla Litwy, 1529 roku wydanym. T.1-2. Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków 1861. Nakł. druk. „Czasu”. 8,s.VIII,349, 352, 5 skł. tabel, opr. psk. z epoki w 1 wol.;złocona tytulatura. [Biblioteka Polska].
1 karta i tabela z zamalowanym na brązowo marginesem przy grzbiecie. Podpis. Ekslibris Jerzego Ficowskiego. Największe dzieło autora o charakterze ustrojowo-prawnym. Zawiera m. in. streszczenie I Statutu, mnóstwo wiadomości z historii prawa polskiego, głównie ze źródeł zaczerpniętych, dziś już w większości zaginionych. O. Balzer pracę tę uważał za pierwszą z historii prawa polskiego. Na końcu Rejestr autorów z wyrażeniem ich dzieł.
T. Czacki (1765-1813), działacz oświatowy i gospodarczy, pedagog, historyk, ekonomista, bibliofil, twórca Biblioteki Poryckiej, numizmatyk, członek KEN, współtwórca Konstytucji 3 Maja, współzałożyciel Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk.
600,-
26. Fotografia pozycji 26Fotografia pozycji 26CZARNECKI Joseph - Tantra. Photographs by. .. Berkeley 1978. 4, 58 tablic, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja artysty dla Jerzego Ficowskiego. Psychologiczne portrety z Indii.
J.Czarnecki (1945-1996), fotoreporter amer. pochodzenia polskiego. Brał udział w licznych wystawach. Nagrodzony w konkursie World Press Foto.
60,-
27. Fotografia pozycji 27CZAS Kultury. Kultura - literatura filozofia. Wydaje Solidarność Walcząca. [Wyd. we współpracy z czasop. „Czas” - pismo społ. -polit. ]. Poznań, nr 7/1988. 8,s.80, broszura.
Stan bardzo dobry. Druk powielony.
20,-
28. Fotografia pozycji 28DANIŁOWSKI Gustaw - Nad urwiskiem. Wybór nowel.. W‑wa [1922]. „Książki Ciekawe”. 16, s.96, opr.ppł. z epoki.
Stan dobry.
30,-
29. Fotografia pozycji 29DĄBROWSKA Maria, Dąbrowski Marian - Ich noce i dnie. Korespondencja. ... 1909 - 1925. Wstęp i oprac. Ewa Głębicka. W‑wa 2005. Iskry. 8,s.783, [1], liczne ilustracje, opr.kart.;obwoluta.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja E. Głębickiej dla Jerzego Ficowskiego. Niepublikowane listy Marii i Mariana Dąbrowskich z lat 1909-1925.
50,-
30. Fotografia pozycji 30Fotografia pozycji 30DĄBROWSKI Witold - Arrasowanie. W‑wa 1976. Czyt. 8,s.101, [3], okł.oryg.;obwoluta.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
31. Fotografia pozycji 31Fotografia pozycji 31DICKENS Charles - Zarysy Ameryki przez Karola Dikkinsa (Charles Dickens). Przekład z ang. W‑wa 1844. G. Sennewald. Druk. J. Unger. 8,s.210, okł.oryg.;opr.kart. XX w.
Na części kart rdzawe plamki. Ekslibris i pieczęcie: Jerzy Ficowski. 1 polskie wydanie. Notatki z podróży do Ameryki, odbytej w 1842 r. Odniesione wrażenia bardzo pozytywne. Ludzi spotykanych w podróży charakteryzuje satyryczno-karykaturalnie, podkreślając ich przywary, natomiast instytucje publiczne opisuje rzeczowo, porównując je do angielskich. Wyraża wielkie oburzenie na niewolnictwo i okrutne traktowanie murzynów.
300,-
32. Fotografia pozycji 32DICKENS Karol - Klub Pickwicka czyli wyprawy i wędrówki, przygody i czyny Samuela Pickwicka i członków korespondentów klubu jego imienia. T.1-2. Kraków 1899. Nakł. Red. „Głosu Narodu”. 8,s.331,257, opr.kart. w 1 wol.
Stan dobry. 2 polskie wydanie.
100,-
33. Fotografia pozycji 33DICKENS Karol - Wytropiony i inne nowele. Tłum. J. F. Poznań-W‑wa-Wilno [1925]. 16, s.76, okł.oryg. Dla Wszystkich 103. Ser. B. Nowele, podania, baśnie, opowieści pisarzy obcych.
Stan dobry. Winieta okładkowa Zofii Stanisławskiej.
30,-
34. Fotografia pozycji 34FABRE Jean Henri - Dziwy instynktu u owadów i pajaków. Pisma wybrane z „Souvenirs entomologiques”. Tłum. z franc. M. Górska i H. Lindenfeld. W‑wa 1918. Nakł. Henryka Lindenfelda. 8,s.VI,248, ilustracje w tekście, opr. pperg.
Brzegi kartonu oprawy otarte, z małym ubytkiem. Autor (1823-1915), franc. entomolog, jeden największych badaczy zachowania się owadów.
60,-
35. Fotografia pozycji 35FALKOWSKI Juljusz - Z pamietników. .. W‑wa 1913. Nakł. „Ziarna”. 16, s.96, okł. kart.oryg.
Okładka lekko odbarwiona. Ekslibris. Treść: Szarża pod Samo-Sierrą, Bitwa pod Raszynem.
80,-
36. Fotografia pozycji 36Fotografia pozycji 36FEDECKI Ziemowit - Ciopłyja wieczary. ... czyli co śpiewano w Feliksowie. W‑wa 1992. Białoruskie Tow. Społ. -Kulturalne. 8,s.160, rysunki-zdobniki, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Teksty piosenek w j. białoruskim, częściowo z nutami, od s.95 drukowane „łacinką”. Projekt okładki: M. Wajda. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
37. Fotografia pozycji 37FEDOROWICZ Jacek - Felietony i dialogi. W‑wa 1989. Ofic. Wyd. „Pokolenie”. 8,s.63, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Druk powielony. Zawiera teksty: O pijaństwie, Recenzja, Kolega kierownik, Kolega kierownik i telewizja, Fasada, Na niższym etapie rozwoju, Władza a symbole, O teatrze Bim-Bom po latach, O cenzurze.
30,-
38. Fotografia pozycji 38FLUKOWSKI Stefan - Wiersze. Londyn 1958. OPiM. 8,s.38, [2], okł.oryg.
Górny margines okładki zabrązowiony, poza tym stan dobry. Autor (1902-1972), pisarz i poeta związany z grupą literacką „Kwadryga”, przedstawiciel surrealizmu w Polsce, ppor. piechoty Wojska Polskiego w II RP.
40,-
39. Fotografia pozycji 39Fotografia pozycji 39FRAJLICH Anna - W słońcu listopada. Kraków 2000. 8,s.84, [1], ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autorki dla Jerzego Ficowskiego. Projekt okładki i stron tyt. B.Małysa.
30,-
40. Fotografia pozycji 40FRANKOWSKA Maria - Regionalne muzea ludoznawcze w Polsce. Lublin 1946. Tow. Ludozn. 8,s.34, okł.oryg.
Stan dobry. Odbitka z nr 10 z XXXVI t. „Ludu”.
25,-
41. Fotografia pozycji 41Fotografia pozycji 41GILA Vania de - Romano atmo. L'Ame tsigane. Roman. Bordeaux 1992. Vallada. 8,s.236, [2], mapa, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Powieść. Cygańska dusza: przygody Mani cygańskiej bohaterki rewolucji bałtyckiej. Autor przywołuje wspomnienia o jej plemieniu, eksterminowanym przez nazistów za ukrywanie żydowskich dzieci. De Gila-Kochanowski (1920-2007, ur. pod Krakowem w rodzinie bałto-słowiańskiej), dr franc. uniwersytetów, działacz na rzecz Romów.
60,-
42. Fotografia pozycji 42GREEN River Review. Recent Polish Literature. Ed.: Raymond Tyner. [Owensboro, Ky]. Vol. XV. 1986 Nos1 and 2. 8,s.196, okł.oryg.
Stan dobry. Czasopismo pośw. literaturze polskiej, wyd. w USA. Druk powielony. Tu m.in.: Woroszylski, Barań­czak, Zagajewski, Kornhauser, Ficowski, Krynicki, Międzyrzecki, Hartwig i in. Teksty w j. ang.
60,-
43. Fotografia pozycji 43GROTTGER Artur - Cykle: Warszawa - Polonia - Lituania - Wojna. Lwów-W‑wa [1907]. H.Altenberg, E.Wende i Sp. Druk W. L.Anczyca i Sp. Folio. Warszawa. Wstęp A. Potocki. 7 naklejonych ilustracji. Polonia (1863). Wstęp A.Potocki. 9 naklejonych ilustracji. Lituania (1863). Wstęp A.Potocki. 6 naklejonych ilustracji. Wojna. Wstęp T. Pini. 12 naklejonych ilustracji. Opr.pł.oryg. ozdobna: bordowe płótno, na okładce naklejona ilustrcja „Bój” z cyklu Lituania.
Brzegi oprawy lekko otarte, małe pęknięcie przy grzbiecie, wyklejka na tylnej okładce przedarta.
300,-
44. Fotografia pozycji 44GUNDULIĆ Ivan - Osman. Poemat historyczny o wojnie chocimskiej z r.1621 w XX pieśniach. (Pieśni XIV i XV uzupełniające poemat, pióra Ivana Mazuranića ). Ze wstępem o Gunduliću i jego „Osmanie” Milana Resetara oraz artykułem o rękopisach i przekładach „Osmana” w Polsce Wacława Parkotta. Poemat przeł. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski. W‑wa 1934. Dom Książki Pol. 8,s.473, [5], ilustracje, okł.oryg. Biblioteka Jugosłowiańska. T. IV.
Stan dobry. Odręczna dedykacja Zofii i Czesława Jastrzębiec-Kozłowskich.
60,-
45. Fotografia pozycji 45GUSTAWICZ Br. i Wyrobek E. - Wsród lasów i pól. Przechadzki przyrodnicze. Ozdobione i objaśnione w tekście 9 tablicami barwnemi i 145 rycinami. W‑wa 1914. M. Arct. 8,s.275, liczne ilustracje w tekście. Brak barwnych tablic, opr.ppł.
Stan dobry. Na końcu spis nazw zwierząt i roślin.
60,-
46. Fotografia pozycji 46Fotografia pozycji 46HARTWIG Julia. Międzyrzecki Artur oprac. -. .. opiewam nowoczesnego człowieka. Antologia poezji amerykańskiej. Wybór i opracowanie. ... W‑wa 1992. RePrint. Res Publica. 8,s.444, opr.pł.; obwoluta.
Stan bardzo dobry. Wiersze amerykańskie od Poego, Whitmana i Emily Dickinson do poetów dzisiejszych.
 Odręczna dedykacja autorów dla Jerzego Ficowskiego.
75,-
47. Fotografia pozycji 47Fotografia pozycji 47HONET Roman - „serce” (wiersze pewnego lata), Kraków 2002. Bibl. Studium. 8,s.44, [4], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
48. Fotografia pozycji 48Fotografia pozycji 48JASTRZĘBIEC Kozłowski Czesław - Sur la création propre de Dieu. Paris 1936. Libr. Véga. 8,s.32, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Tadeusza Ficowskiego. Autor (1894-1956), poeta, esperantysta, tłu­acz z wielu języków, zajmował się lingwistyką i filozofią mesjanistyczną Józefa Hoene-Wrońskiego.
80,-
49. Fotografia pozycji 49JAWORSKA Marja - W królestwie dzieci. Cz. III: Baśń. Przykłady opatrzone objaśnieniami. Katowice-Poznań-Tuchola 1923. Nakł. i druk. Sp. Pedagogicznej. 8,s.45, [1], okł.oryg.
Okładka naddarta, z ubytkami.
20,-
50. Fotografia pozycji 50Fotografia pozycji 50JĘZYK polski i jego historya z uwzględnieniem innych języków na ziemiach polskich. Oprac.: H.Ułaszyn, A.A.Kryński, J.Łoś, M.Rowiński, K.Nitsch i in. Cz. II. W‑wa-Lublin-Łódź 1915.A.U. 8,s. 548,skł. mapa dialektów polskich, opr.pł. współczesna. Encyklopedya Polska T. III. Dział II (cz. II).
Jedna karta przykurzona. W treści m. in: Metryka polska, dialekty języka polskiego, języki ruskie, języki bałtyckie, dialekty niemieckie na ziemiach polskich, żargon żydowski na ziemiach polskich, język hebrajski w Polsce, język Liwów i Estów, dyalekt rumuński, język cygański i cyganie w Polsce, języki tajne.
120,-
51. Fotografia pozycji 51JUDAIKA. BAŁABAN Majer - Żydzi lwowscy na przełomie XVIgo i XVIIgo wieku. Lwów 1906. Nakł. Funduszu Konkursowego im. H. Wawelberga. 8,s.XXIII,577,188, ilustracje w tekście, opr.ppł. Monografie z historyi Żydów w Polsce. III.
Stan więcej niż dobry. 1 wydanie. Cz. I: Ziemia i ludzie. II: Gmina. III: Życie. Dodatki: Bibliografia i źródła, Spis kahalników, rabinów i lekarzy owego czasu, Regesta do procesu Żydów z Jezuitami, Materyały Nr 1-111: Regesta do materyałów, Indeksy osób i miejscowości, Errata. Praca odznaczona pierwszą nagrodą na konkursie im. Hipolita Wawelberga przez Wydział Filozoficzny c. k. Uniwersytetu Lwowskiego.
M. Bałaban (1877-1942), polski historyk, orientalista, pedagog żydowskiego pochodzenia, rabin, jeden z najwybitniejszych badaczy dziejów Żydów w Polsce. Autor kilkudziesięciu prac podejmujących tematykę kultury i obyczajów Żydów.
350,-
52. Fotografia pozycji 52 BAŁABAN Majer - Dzieje Żydów w Krakowie i na Kazimierzu (1304-1868). T. I. (1304 -1655). Kraków 1912. Nakł. Izraelickiej Gminy Wyznaniowej. Czc. druk. J. Fischera. 4,s.XXIV,471, [3], okł. oryg.
Lekkie naddarcia na grzbiecie, od s.440 fragment marginesu zaplamiony przy grzbiecie. W tym wydaniu ukazał sie tylko tom I. Wyd. następne pt.: Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304 - 1868. T.1-2. 1931,1936.
250,-
53. Fotografia pozycji 53Fotografia pozycji 53BANET-Fornalowa Zofia - La pereintoj in memoriam. Varsovio 2003. Hejme. 8,s.279, portrety, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Umarli są w pamięci. Teksty i wiersze różnych poetów w języku esperanto pośw. tym, którzy odeszli. Odręczna dedykacja autorki dla Jerzego Ficowskiego. Autorka (1929-2012), historyk esperantystka, publicystka, działaczka korczakowska. Aktywnie działała w Pol. Związku Esperantystów.
30,-
54. Fotografia pozycji 54 BORWICZ Michał Maksymilian [Maksymilian Boruchowcz] – Pieśń ujdzie cało. .. Antologia wierszy o Żydach pod okupacją niemiecką. Oprac. i szkicem wstępnym poprzedził. .. W‑wa-Łódź-Kraków 1947. Centr. Żydowska Komisja Historyczna w Polsce. 8,s.288, ilustracje, opr.pł. z naklejoną okł.oryg. Wyd. Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w Polsce nr 32.
Stan więcej niż dobry.
120,-
55. Fotografia pozycji 55Fotografia pozycji 55CYBULSKI P. - Kontynuacja. Red. D. Sfard. W‑wa 1964. „Idisz Buch”. 8,s.93, [2], okł.oryg. proj. R. Chwoles.
Stan bardzo dobry. Wiersze w jęz. jidysz. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
56. Fotografia pozycji 56CZARNOWSKI Aleksander - Studyum o Żydach. W‑wa 1880. Druk. J. Bergera. Skł. księg. Gebethnera i Wolffa. 8,s.77, opr.ppł. z monogramem W. W.
Stan bardzo dobry.
80,-
57. Fotografia pozycji 57Fotografia pozycji 57EISENMAN Tzvi - Take mei to the land of Oblivion. Short stories. Kibuc Elonim 1983. 8,s.91, [2], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Opowiadania. Odręczna dedykacja autora dla E. i J. Ficowskich.
35,-
58. Fotografia pozycji 58 GABRYEL syn Jozuego Herschel Schossburg - Brama pokuty. Elegia historyczna przez Znakomitego Rabina. ... Dzieło drukowane w Amsterdamie, 1651 r. u Emmanuela Benwenisty. Przekład polski dokonany ze współpracownictwem Xawerego Korczak Branickiego. Paryż 1879. Druk. Polska Adolfa Reiffa. 8,s.XXIX, [3],64, okł.oryg. opr.pł. współczesna.
Stan dobry. Dedykowane przez Branickiego St. Tarnowskiemu. Polszczyznę poprawił Ant. Waga. Na s. XIX-XXVII listy St. Tarnowskiego, K. Branickiego i wielkiego rabina paryskiego Zadoca Kahna.
150,-
59. Fotografia pozycji 59Fotografia pozycji 59 GAWROŃSKI Fr[anciszek] Rawita - Straszne dni. Kartka z dziejów żydowskich (1648). Lwów 1906. Księg. Maniszewskiego i Kędzierskiego. 8,s.16, okł.oryg.
Stan dobry. Odbitka ze Słowa Polskiego.
30,-
60. Fotografia pozycji 60Fotografia pozycji 60 GRAETZ H[enryk] - Historja Żydów. Przeł. St. Szenhak. T.1-9 [komplet]. Wyd. nowe. W‑wa 1936. Wyd. E. Gitlin. T.7 wyd. „Judaica”. 8, opr.pł.oryg. w 5 wol.
Oprawa lekko otarta, pieczęcie, w t.7 spłowiały grzbiet. Zawiera dzieje od początków narodu żydowskiego do dni ostatnich.
450,-
61. Fotografia pozycji 61HOGE Stanisław. Tu Chazy czyli rozmowa o Żydach. W-wa 1830. W Druk. P.Baryckiego. 8,s.157, opr.kart.,podkl.sk.grzbiet.
Na kartach plamki i przybrudzenia. ST.Hoge (Hoga Ezechiel Chaskiel 1791-1860), działacz społeczny, konwertysta tłumacz hebrajski. W okresie księstwa Warszawskiego był tłumaczem wojsk franc. Publikował teksty przeciw antysemityzmowi. Zwolennik haskali. Od 1833r. zamieszkały w Londynie.
400,-
62. Fotografia pozycji 62Fotografia pozycji 62KAC Daniel - Koncert grany żywym. Concert played for alives. W‑wa 1998. Ag. Wyd. Tu. 8,s.336, fotografie, okł. kart. twarda. Pamięć Europy. Sylwetki.
Stan bardzo dobry. Dedykacja dla Jerzego Ficowskiego. Odręczny podpis autora. Zbiór opowiadań, w których autor - niewidomy literat powraca do swojego dzieciństwa i młodości w środowiku polsko-żydowskim na Wołyniu, w miasteczku Kołki. Autor (1908-2005), polski pisarz narodowości żydowskiej, tworzący w języku jidysz i po polsku. Był jednym z ostatnich poetów tworzących w jidysz w powojennej Polsce. Przez wiele lat niewidomy, prace swe dyktował i redagował na taśmie magnetofonowej.
40,-
63. Fotografia pozycji 63Fotografia pozycji 63KAC Daniel - Na krawędzi życia. Mojsze Kulbak żydowski poeta, prozaik, dramaturg (1896-1937). W‑wa 1993. 8,s.129, [3], ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Od s.83 wybrane wiersze Mojsze Kulbaka. Dedykacja dla Jerzego Ficowskiego. Odręczny podpis autora.
50,-
64. Fotografia pozycji 64Fotografia pozycji 64 KALENDARZ dla Izraelitów na rok przestępny 5638 1877 - 1878 od stworzenia świata. .. pod redakcyją Fabijana Straucha. W‑wa 1878. Druk. Wł. Dębskiego. 8,s.[32],102, [8], opr.pł. współczesna.
Podklejona, ze śladami zabrazowienia karta tyt.,s.38-46 przestawione, 2 karty w odbitce kserogr. Treść: Część kalendarska, część literacka, informacyje.
120,-
65. Fotografia pozycji 65Fotografia pozycji 65 KARREN [Zagórska] Tamara - Czarne niebo. Londyn 1986. OPiM. 8,s.42, [1], 8 ilustr.;okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autorki dla Jerzego Ficowskiego. Wiersze. Rysunki w tekście i okładka Teresa Lewandowska. Autorka (1913-1997), poetka, pisarka, krytyk literacki i teatralny, żona Romana Brandstaettera.
60,-
66. Fotografia pozycji 66Fotografia pozycji 66KWARTALNIK poświęcony badaniu przeszłości Żydów w Polsce. R. I. zeszyt 2. W‑wa 1912. Czc. Druk. Naukowej. 8,s.147, 1 ilustracja; II: Kandel Dawid - Bóżnica w Pińczowie s.28-35,4 ilustracje, opr.pł. współczesna.
Stan bardzo dobry. Treść: M. Weissberg - Język literacki Żydów w Galicyi. M. Bałaban - Ustrój kahału w Polsce. N. Gąsiorowska - Cenzura żydowska w Królestwie Kongresowem. I. Schipper - Żydzi neofici i prozelici w Polsce do r.1569. J. Jankowski - Kabała. D. Kandel - Komitet starozakonnych. Miscellanea.
100,-
67. Fotografia pozycji 67LEWANDOWSKI Józef - Cztery dni w Atlantydzie. Uppsala 1991. Ex libris. 4,s.129, okł.oryg.
Jedna karta luźna. Wspomnienia autora z wędrówek po Koninie - jego rodzinnym mieście, które odwiedził dwa lata po zakończeniu II wojny. Autor (1923-2007), pol. oficer Informacji Wojskowej, historyk, specjalista historii Europy Środkowo-Wschodniej, emigrant marca 1968, wykładowca uniwersytetów w Sztokholmie i Uppsali.
50,-
68. Fotografia pozycji 68Fotografia pozycji 68ŁĘTOWSKI Juljan (Władysław Książek) - Josek Gesundheit i S-ka. Powieść życia żydów warszawskich. Łódź 1901. Nakł. Rodziny. Druk K. Brzozowskiego i S-ki. 8,s.143, okł.oryg.
Okładka przybrudzona, naddarta.
60,-
69. Fotografia pozycji 69 MAJMON Salomon - Autobiografia. Z portretem oraz list autora do króla Stanisława Augusta, wydrukowany jako dedykacja do dzieła „O filozofii transcedentalnej”. Z oryg. niem. przeł. i przedm. opatrzył Leo Belmont. Cz.1-2. W‑wa 1913. J. Gutgeld. 8,s.LXXXIV,179, XV,185, portret, opr.pł.oryg.
Oprawa przybrudzona, ze śladami zalania. Salomon Majmon, właśc. Salomon ben Jehoszua (1754-1800), żyd. pisarz i filozof polskiego pochodzenia, piszący w jęz. niem. łac. i hebr. Reprezentant wolnomyślicielskiego kierunku w ludowym nurcie Haskali. Autobiografia jest cennym źródłem hist. do poznania życia Żydów w Polsce i na Litwie w XVIII w.
75,-
70. Fotografia pozycji 70PALESTYNA. Zbiór artykułów i przemówień o Palestynie. W‑wa 1935. „Keren-Halesod” Centrala na Polskę. Druk. „Grafia”. 8,s.31, [1],2 ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Autorzy: M. Schorr, R. Dybowski, O. Thon, K. hr. Pusłowski, M. Mayzel, K. Pruszyński i in.
45,-
71. Fotografia pozycji 71PŁOMIENIE i zgliszcza. Księga zbiorowa. Przeł. z żydowskiego Saul Wagman. Przedmową zaopatrzył M. Kanfer. W‑wa 1925. „Safrus”. 8,s.228, [3], winiety tytułowe, opr.pł. współczesna. Bibl. Pisarzy Żydowskich pod red. Samuela Wołkowicza.
Stan bardzo dobry. Opowiadania: Z. I. Onojchi-Pożar, Z. Segałowicz-Złote pawie, J. M. Weissberg-Ojczulek i synalkowie, J. Rozenfeld-Konkurentka, J. Mastbojm-Z zachodem słońca, D. Fryszman-Jiskor, I. L. Perec-Kuglarz, E. Kaganowski-Mirel, H. D. Nomberg-Fligelman, Sz. Asz-W noc karnawałową, L. Szapiro-Krzyż.
150,-
72. Fotografia pozycji 72PROCES ludobójcy Amona Leopolda Goetha przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. W‑wa-Łódź-Kraków 1947. 8,s.514, [6], ilustracje, opr.pł. z naklejoną okł.oryg. Wyd. Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w Polsce Nr 35.
Stan bardzo dobry. Tekst książki opiera się na stenogramach z procesu. Materiał do druku oprac. sędzia St. Kosiński przy współudziale prokuratorów T. Cypriana, M. Sieiwierskiego.
70,-
73. Fotografia pozycji 73 PROŚBA czyli usprawiedliwienie się ludu wyznania Starego Testamentu w Królestwie Polskiem zamieszkałego. W‑wa 1820. 16, s.31, broszura.
Stan dobry. 2 wydanie. Druk skierowany przeciwko kahałom.
200,-
74. Fotografia pozycji 74Fotografia pozycji 74Fotografia pozycji 74PRZYPOWIEŚCIOWY lexikon talmudyczny i midraszowy tłumaczony przez Dawida Rundo. W‑wa 1887. Druk. H.J.Rundo. 8,s.282, okł.oryg.;opr.pł. współczesna.
Okładka podklejona z małym zaplamieniem. Sentencje, cytaty w układzie alfabetycznym Tłumaczenie z Talmudu na język polski dla zasymilowanych Żydów, którzy mówili tylko w języku polskim.
150,-
75. Fotografia pozycji 75Fotografia pozycji 75ROŚCISZEWSKI Mieczysław - Księga o siedmiu pieczęciach. Pierwszy bezstronny opis Talmudu Babilońskiego, sporządzony w najtreściwszym wykładzie z całkowitego tekstu, przełożonego na język niemiecki przez Jerzego Goldschmidta. Dwie części Talmudu - Miszna i Gemara. Przysłowia w Talmudzie. Kobieta i małżeństwo. Talmud i chrześcijaństwo i t. p. Nadzwyczaj ciekawe dziełko, które każdy wykształcony człowiek poznać powinien. Dla czytelników polskich oprac. .. Lwów-Poznań 1920. „Merkur”. 8,s.53, [2], opr.pł. współczesna.
Obcięty fragment k. tyt i margines ostatniej karty, poza tym stan bardzo dobry.
80,-
76. Fotografia pozycji 76 SAWICKI M. P. - Żydzi, ich dzieje ze względu na stan obecny Polski mieszkańców wyznania mojżeszowego. W‑wa 1865. Księg. J. Błaszkowskiego. Druk. J. Psurskiego. 8,s.[6],355, opr.ppł.
Stan dobry. Pieczęcie. Na końcu wykaz 28 mesjaszów z krótkim objaśnieniem.
250,-
77. Fotografia pozycji 77Fotografia pozycji 77SCHIPPER Naftali - Żydzi w Polsce i na Rusi. Powtórzenie. [Lwów 1930]. 8,s.105, [3], opr.pł. współczesna.
Brak karty tyt. Stan bardzo dobry. Podręcznik.
60,-
78. Fotografia pozycji 78 SPIRA Roman - Remu. Kraków 1983. Nakł. aut. 4, knlb.14, ilustracje,3 fotografie, okł.oryg. z podobizną Mojżesza Isserlesa-REMU.
Stan bardzo dobry. Cmentarz i bóżnica REMU w Krakowie. Tekst w jęz. pol. i niem. Wydawnictwo powielone w 100 egz. w 40-lecie powstania w Getcie Warszawskim.
120,-
79. Fotografia pozycji 79STAWSKI M[osze] - Moje miasteczko. Ludzie i zwierzęta. Przekład z żydowskiego: Rachel Auerbachówna. Lwów b. r. Nakł. księg. M. H. Rubina. 8,s.238, [2], rysunki w tekście, opr.pł. współczesna.
Na dwóch kartach nikły ślad zaplamienia. Nowele w tym szkicu zawarte są reminiscencjami z miejsca urodzenia autora: Antopola obok Brześcia Litewskiego.
50,-
80. Fotografia pozycji 80Fotografia pozycji 80 [SUROWIECKI Karol] - Głos ludu izraelskiego. [Do prawdziwych Chrześcian Polskich, przeciw fałszywym ich Politykom, z okazyi Proiektów ku zgubie tegoż ludu rozrzuconych między Stany Seymiące w Warszawie. Przez Rabbi Moses Ben - Abraham Duchownego Synagogi Ł. ...R. Ery Chrześciańskiey 1818]. [W‑wa 1818]. 8,s.48, broszura.
Papierowa okładka zniszczona, ślady zalania, podkreślenia. Polemika autora w dyskusji o prawach Żydów, jaka toczyła się po utworzeniu Księstwa Warszawskiego. Praca ta wywołała replikę Stanisława Kostki Potockiego pt. „Żyd nie Żyd?”, na którą odpowiedział Surowiecki gwałtownym atakiem pt. Świstak warszawski wyświstany..1821 (następna pozycja). Rzadkie !
 Autor (1750-1824), franciszkanin, reformat, pisarz religijny, polemista, tłumacz.
200,-
81. Fotografia pozycji 81‒ [SUROWIECKI Karol] - Świstak Warszawski wyświstany czyli uwagi krytyczne nad warszawskim romansem tytułowanym: Podróż do Ciemnogrodu. Pod imieniem Pisarza nazwanego Swistek przez Drukarską pomyłkę. W Prawdogrodzie [Warszawa] 1821. 16d, s.159, [1], opr.ppł. XX w.
Stan dobry. Podpis: Izydor Mayzner i dwa skreślone. Jest to gwałtowny atak na replikę Stanisława Kostki Potockiego pt. „Żyd nie Żyd”, dotyczącą pracy Surowieckiego „Głos ludu żydowskiego” (patrz wyżej).
300,-
82. Fotografia pozycji 82SZLAKIEM żydowskich zabytków Podkarpacia. Praca zb. pod red. Tadeusza A. Olszańskiego. W‑wa 1985. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich. 8,s.99, [5], rysunki w tekście, mapka, okł.oryg. 125 publikacja SKPB.
Stan bardzo dobry. Treść: T.A.Olszański - Lud Starego Przymierza; Nagrobna symbolika żydowska; Pismo hebrajskie. St.Wieczorkowski - Przewodnik po dawnych skupiskach Żydów. P. Antoniak - Zarys historii Żydów Podkarpacia. J.Brańska - Chasydyzm.
45,-
83. Fotografia pozycji 83SZOLEM-Alejchem [właśc. Salomon Rabinowicz] SZULEM-Alechem - Miliony ! Powieść giełdowa w liścikach. Oprac. Jerzy Ohr. [Oreński]. W‑wa 1903. Druk. A. T. Jezierskiego. 16d, s.159, opr.pł.oryg. Biblioteka Dzieł Wyborowych nr 293.
Poluzowany grzbiet. Autor (1859-1916), żydowski pisarz, jeden z klasyków literatury pięknej w jęz. jidysz.
50,-
84. Fotografia pozycji 84Fotografia pozycji 84SZWAJCER B. - Jankiel Filut. Opowiadanie żydowskiego żaka (buchera). Łódź 1887. Druk. „Dziennika Łódzkiego”. 8,s.98, opr.kart. z naklejoną okł.oryg.
Stan dobry. Pieczęć. Na okładce zapiska z epoki atramentem: czyli Żyd w apoteozie czyli bohater romansowy dla wszystkich zbankrutowanych szlachciców i szlachcianek polskich pragnących błyszczeć fałszywie w świecie towarzyskim. Rzadkie.
150,-
85. Fotografia pozycji 85TUGENDHOLD Jakub - Skazówki prawdy i zgody pod względem różnych wyznań ze starożytnych dzieł hebrajskich powagę religijną mających zebrane, tłumaczone i uwagami powiększone przez. .. W‑wa 1844. Druk. St. Strąbskiego. 8,s.XVIII,117,32, winieta tyt.;opr. psk. z epoki.
Oprawa przetarta, na kilku kartach niewielkie zaplamienia. W cz. II w jęz. hebrajskim wyjątki z dzieł hebrajskich, powagę religijna mających. Rzadkie.
Autor (1794-1871), polski działacz społeczny, oświatowy i asymilatorski żydowskiego pochodzenia. W latach 1853-62 dyrektor Warszawskiej Szkoły Rabinów. Organizował w stolicy pierwsze elementarne szkoły dla dzieci żydowskich.
200,-
86. Fotografia pozycji 86 TUGENDHOLD Jakub - Jerobaal czyli mowa o Żydach, napisana z powodu wyszłego bezimiennie Pisemka pod Tytułem: Sposób na Żydów. W‑wa b. r. 16, s.50, broszura.
Stan dobry. Odpowiedź na pismo Wincentego Krasińskiego „Sposób na Żydów”, które ukazało się w W-wie w 1818 r. Rzadkie !
400,-
87. Fotografia pozycji 87Fotografia pozycji 87Fotografia pozycji 87Fotografia pozycji 87Fotografia pozycji 87Fotografia pozycji 87Fotografia pozycji 87 The VANISHED World. (Zaginiony świat). Edited by Raphael Abramowitch. New York 1947. Forward Association. 20 x 27 cm, s.575, [7], ok. 600 fotografii, opr.pł.oryg.
Stan dobry. Zaginiony świat - naród żydowski. Album opublikowany jako pamiątka po świecie który zaginął, ludziach - których już nie ma. Fotografie są dokumentem życia Żydów we Wschodniej Europie: Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii, Rumunii, Czechosłowacji, Węgrzech. Cz. I: Jewish Cities. Cz. II: Jewish People. Fotogr.: Roman Vishniak, A. Kacyzna, M. Kipnis i in. Tytuł, tekst i opis zdjęć w j. ang. i jidysz. Z indeksem.
R. Abramowicz (1880-1963) należał do tego zaginionego świata, działał na emigracji m. in. w N. Jorku, pracował w Żydowskim Dzienniku Naprzód, aktywnie działał w Bundzie.
1.000,-
88. Fotografia pozycji 88ZONSZAJN I. - Wczesna zima. Red. D. Sfard. W‑wa 1984. „Idisz Buch”. 8,s.144, [2], rysunki w tekście, okł.oryg.
Stan dobry. Wiersze w jęz. jidysz. Ilustracje i okładka R. Chwoles.
60,-
89. Fotografia pozycji 89ŻUKOWSKI Sebastyan [Simon Feliks, ur.1782] - Początki języka hebrajskiego przez. .. Z Przydatkiem czytania i tłumaczenia tegoż ięzyka. Wilno 1809. J. Zawadzki. 16d,s.VIII,160, 3 skł. tablice koniugacji słów, opr.pł. współczesna.
Zaplamienie na karcie tyt.;poza tym stan więcej niż dobry. Ekslibris Jerzego Ficowskiego. Rzadkie.
250,-
 
*

90. Fotografia pozycji 90Fotografia pozycji 90KAMIŃSKI Juljan Alexander - Śmieszek, wydany przez. .. Zeszyt III. Lwów 1834. Wytłocznia P.Pillera. Nakładem wydawcy. 16, s.72, winieta tyt.;opr.pł. współczesna.
Obcięty górny margines, ślady zalania. Ukazały się 4 zeszyty. Teksty prozą i wierszem.
W 1834 r. ożywił sie humor lwowski; powstało oddzielne czasopismo „Śmieszek” wydawane przez J.A.Ka­mińskiego (1805-1860), archiwistę, wydawcę, pisarza, jednego z pierwszych urzędników Zakładu Narodowego Im. Ossolińskich we Lwowie. Pismo publikowało anegdoty, satyry, kalambury polityczne, złote myśli, wierszyki ero­tycz­ne, dowcipne opowiastki. Kamiński był wmieszany w sprawę tajnych druków Ossolineum. Cenzura zamknęła pismo po czterech zeszytach; ożyło dopiero w 1848 r. ukazując się z tytułem „Co kto lubi”. Rzadkie.
300,-
91. Fotografia pozycji 91Fotografia pozycji 91KANDZIORA Jerzy, Szymańska Zofia przy współpracy Krystyny Tokarzówny - Bez cenzury 1976 - 1989. Literatura - ruch wydawniczy - teatr. Bibliografia pod red. Jerzego Kandziory. W‑wa 1999. IBL. 8,s.XLVIII,1156, opr.kart. twarda.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja J. Kandziory dla Jerzego Ficowskiego. Niemal kompletna dokumentacja prac z zakresu literatury, ruchu wydawniczego i teatru. Z indeksem.
50,-
92. Fotografia pozycji 92Fotografia pozycji 92KIERC Bogusław - Moje kochanki. Wrocław 2001. Wyd. Dolnośląskie. 8,s.225, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Rozważania o poezji Mickiewicza, Przybosia, Wojaczka, Karpowicza, teksty o malarstwie Boruty i dramaturgii Helmuta Kajzera.
40,-
93. Fotografia pozycji 93KIERC Bogusław - Widzialne i Niewidzialne. Zapisane w Skowronkach od 1 do 19 lipca 1995. Rysunki Danuty Kierc. Rysunek na okładce Franciszki Kierc. Wrocław 1996. 16, s.31, [1],5 rysunków całostronicowych, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Wiersze. Autor (ur.1943 r. ), poeta, krytyk literacki, reżyser, pedagog.
30,-
94. Fotografia pozycji 94KIERC Bogusław - Raz Na Zawsze. Wrocław 1997. Wyd. OKiS. 8,s.45, portret autora, okł.oryg. Bibl. Wrocł. Oddz. Stow. Pisarzy Polskich. Seria V (2).
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
95. Fotografia pozycji 95Fotografia pozycji 95KIERC Bogusław - Zaskroniec. Biuro Literackie Port Legnica 2003. 8,s.61, [3], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
96. Fotografia pozycji 96Fotografia pozycji 96KOBYLIŃSKI Szymon - Domysły. W‑wa 1985. Czyt. 8,s.127, [1], okł.oryg.
Naddarty grzbiet okładki. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
40,-
97. Fotografia pozycji 97KONDRATOWICZ Ludwik - Poezye Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomli). Wyd. zupełne na rzecz wdowy i sierot autora. T. IV. W‑wa 1872. Skł. gł. u Gebethnera i Wolffa. 8,s.351, opr. psk. z epoki, złocona tytulatura na grzbiecie i monogram K. G.
Stan dobry. Ekslibris Jerzego Ficowskiego. Tom IV zawiera utwory epickie i dramatyczne.
80,-
98. Fotografia pozycji 98KONIECZNY Eugeniusz M. - Ave naturo. .. (zapiski z podróży). Gorzów 1996. 8,s.54, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Druk powielony. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. (-) książka wydana dla uczczenia benefisu dwudziestolecia pracy artystycznej, członka RSTK w Gorzowie.
20,-
99. KONWICKI Tadeusz - Kompleks Polski. Powieść. Lipiec 1977. Zapis Nr 3. [W‑wa, NOWA]. 4,s.206, broszura.
Stan dobry. 1 wydanie. Druk powielany, wydany w drugim obiegu przez Warsz. Nieocenzurowaną Oficynę Wy­daw­niczą. Pierwsza powieść wydana w PRL poza cenzurą. Na karcie tyt. odręczna dedykacja autora: Panu Je­rzemu Ficowskiemu z wyrazami szacunku i przyjaźni Tadeusz Konwicki. Warszawa 22. IX.1977.
350,-
100. Fotografia pozycji 100KOSTRZEWSKI F[ranciszek] - Pamiętnik. Z 35 ilustracyami. W‑wa [1891]. S. Lewental. 16d, s.185, portret autora, ilustracje w tekście, broszura.
Bez okładki, zabrązowienia na karcie przedtyt. Pamiętnik malarza, rysownika, ilustratora (1826-1911), zdobiony własnymi ilustracjami, przedstawiającymi kilkuosobowe scenki rodzajowe.
100,-
101. KOZICKI Władysław - Sztuka polska. (Zarys rozwoju polskiego malarstwa i rzeźby). W‑wa 1920. Minist. Sztuki i Kultury. 8,s.18,20, 32 tablice, okł.oryg. wg drzeworytu Wł. Skoczylasa.
Przykurzona okładka, naddarty grzbiet. Tekst polski i franc. Winiety na kartach tyt. rysunku Cz. Młodzianowskiego, fotografie A. Masłowskiego.
80,-
102. Fotografia pozycji 102KRASUCKI Piotr - Wiersze. W‑wa 1991. Wyd. Myśl. 8,s.86, [2], rysunki w tekście, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Wybrał ułożył i wstępem opatrzył Jerzy Lisowski. Ilustracje: Justyna Konopka.
30,-
103. Fotografia pozycji 103KULMOWA Joanna - Psalm toastu. Szczecin 1998. Książnica Pomorska. 8,s.107, [1], ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autorki dla Jerzego Ficowskiego. Przy oprac. graficznym wykorzystano fotografie Wojciecha Prażmowskiego.
35,-
104. Fotografia pozycji 104Fotografia pozycji 104KULMOWA Joanna - Suplement mój. Poznań 1990. „W drodze”. 8,s.110, [2], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autorki dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
105. Fotografia pozycji 105Fotografia pozycji 105KULMOWA Joann - Zawiązki. Poznań 1979. Wyd. Pozn. 8,s.88, [2], rysunki, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autorki dla Jerzego Ficowskiego. Oprac. graf. A. Załęcki.
30,-
106. Fotografia pozycji 106Fotografia pozycji 106LELIEVRE Philippe - Peintures - gravures - pastels. Somogy Ed. d'Art 1998. 4,s.160, w tym 150 ilustracji, opr.pł.;obwoluta.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja Pierre'a Lelievre (ojciec) dla Jerzego Ficowskiego. Album prac franc. artysty (1929-1975), malarza, grafika. Tekst: P. Lelievre, E. Breou, M. Dorbani-Bouabdellah.
50,-
107. Fotografia pozycji 107[LINKE] Bronisław Wojciech Linke 1906-1962. Katalog. W‑wa 1963. Muzeum Narodowe. 8,s.149, portret,7 kolorowych i 65 czarnobiałych tablic, okł.oryg.;obwoluta.
Stan dobry, zapiska na karcie tyt. Katalog oprac. pod red. I. Jakimowicz. Opisuje 1153 obiekty. B. W. Linke malarz, rysownik, członek loży wolnomularskiej, wystawy w Polsce i poza krajem.
75,-
108. Fotografia pozycji 108Fotografia pozycji 108ŁUKASZEWICZ Michał - Ołowiany dach. Kraków - Wrocław 1984. WL. 16, s.86, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla J. Ficowskiego.
30,-
109. Fotografia pozycji 109MAJERSKI Paweł - Jerzy Jankowski. Katowice 1994. Śląsk. 16, s.104, [2], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Autor omawia twórczość J.Jan­kowskiego (Yeży Yankowski) poety i publicysty, pioniera futuryzmu polskiego.
30,-
110. Fotografia pozycji 110MANDALIAN Andrzej - Na psa urok. Opowiadania. W‑wa 1985. Czyt. 8,s.111, [2], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
111. Fotografia pozycji 111MARDKOWICZ Aleksander - Elijahunun Ucuru (jomak). Przygody Elijahu (bajka). Wydał. .. Łuck 1930. 8,s.16,1 ilustracja, okł.oryg. Karaj Jazysłar. Burunhu Bitik. Biblioteczka Karaimska Nr 1.
Stan dobry. Bajka w języku karaimskim. Autor (1875-1944), poeta, wydawca i działacz społeczny narodowości karaimskiej. Wydał 16 tytułów z czego 11 w j. karaimskim, których w większości był autorem.
50,-
112. Fotografia pozycji 112MARDKOWICZ Aleksander - Synowie zakonu. (Kilka słów o Karaimach). Łuck 1930. Druk. Państw. 8,s.19, [1], ilustracje w tekście, okł.oryg.
Stan dobry. O karaimach w Polsce - niewielkiej grupy etnicznej pochodznie tureckiego.
40,-
113. Fotografia pozycji 113Fotografia pozycji 113MICHIELIS Ivo - Księga Alfa. Orchis militaris. Przeł. A. M. Linke. W‑wa 1973. PIW. 8,s.146, [2], opr.pł. obwoluta. Seria: Proza Współczesna.
Stan dobry. Odręczna dedykacja tłumaczki dla Jerzego Ficowswkiego.
25,-
114. Fotografia pozycji 114Fotografia pozycji 114MICHNIK Adam - Wyznania nawróconego dysydenta. Spotkania z ludźmi. Szkice 1991-2001. W‑wa 2003. Fundacja Zeszytów Literackich 8,s.275, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Z indeksem.
40,-
115. Fotografia pozycji 115MICKIEWICZ Adam - New Selected Poems. Introduction by G. N. Shuster. Ed. by C. Mills. N. York 1957. Voyages Press. 8,s.84, portret autora wg E. Delacroix, opr.kart.oryg.;obwoluta.
Stan dobry. Wybrane utwory w tłumaczeniu na j. ang. In versions by: L. Bogan, D. Davie, E. Davison, B. Deutsch, J. Garrigue, A. Gregor, R. Hillyer, C. Mills, G. Reavey, Ch. Tomlinson a. other.
60,-
116. Fotografia pozycji 116MIECZKOWSKI Romuald - W Ostrej Bramie. W‑wa 1990. Libraria. 16, s.54, [2], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykcja autora dla E. i J.Ficowskich. Wybór wierszy i posłowie Ro­muald Karaś.
30,-
117. Fotografia pozycji 117MIĘDZYNARODOWA Wystawa Róż. Katalog. [Tytuł okładkowy]. 1 - 15 lipiec 1968 r. Chorzów - Katowice. 16 podł.;s.64, ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Ogólnopolska Wystawa Ogrodnicza OWO - 68 i Międzynarodowa Wystawa Róż w Wojew. Parku Kultury i Wypoczynku w Katowicach-Chorzowie. Katalog oprac. Mieczysław Kolbusz.
30,-
118. MIKLASZEWSKI Napoleon - Drugi smak szczęścia. Wrocław 1995. ORPHA. 8,s.233, [3], ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Powieść oparta na wątkach biograficznych autora. Cz.1: Smak szczęścia. Cz.2: W szumie Wilenki czyli o Wilnie inaczej.
30,-
119. Fotografia pozycji 119Fotografia pozycji 119MITZNER Piotr - Myszoser. W‑wa 2000. Wyd. Przedświt, 8,s.90, [6], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
120. Fotografia pozycji 120MITZNER Piotr - Pustosz. W‑wa 2004. tCHu. 8,s.135, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
121. Fotografia pozycji 121MŁODNICKA Wanda - Historja Dziadka do Orzechów. Podług Aleksandra Dumasa ułożyła. ... Lwów-W‑wa [1906]. Księg. Polska B. Połonieckiego. 16d, s.189, 138 drzeworytów P. Bertalla franc. ilustratora i karykaturzysty, okł. ppł.oryg.
Okładka lekko przykurzona, złamana. Opowiadanie dla dzieci autorstwa E. T. A. Hoffmanna, zaadaptowane dla dzieci franc. przez Al. Dymasa (ojca). Polskie wydanie w oprac. Wandy Młodnickiej powstało na podstawie franc. tłumaczenia. Wydawca błędnie przypisał autorstwo Dumasowi.
70,-
122. Fotografia pozycji 122Fotografia pozycji 122NAGRABIECKI Jan - Czary - mary sztukmistrza Ildefonsa. Wspomnieniowy esej o poecie wesołym, przekornym, sentymentalnym i paradoksalnym. Podkowa Leśna 2000. AULA. 8,s.72, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Esej o poecie K. I. Gałczyńskim.
30,-
123. Fotografia pozycji 123NAGRABIECKI Jan - Między Nim a sobą. W‑wa 1992. Latona. 8,s.63, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
124. Fotografia pozycji 124Fotografia pozycji 124NAGRABIECKI Jan „Wandal” - Idąc na hasło. Zapiski partyzanta, W‑wa 1989. Ofic. Wyd. Pokolenie”. 8,s.152, ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Druk powielony. Wspomnienia byłego partyzanta walczącego na północno-wschodnich kresach Rzeczypospolitej.
30,-
125. Fotografia pozycji 125O'BRIEN John A. - Rytm małżeński. Z 5 wyd. ameryk. przeł. J. E. Pawski. W‑wa 1949. M.Fuksiewicz i S-ka. 8,s.XII,145, okł.oryg.
Stan dobry.
45,-
126. Fotografia pozycji 126Fotografia pozycji 126ODROWĄŻ-Pieniążek Janusz - Polonika zbierane po świecie. W‑wa 1992. Iskry. 8,s.196, [4], fotografie, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
40,-
127. Fotografia pozycji 127Fotografia pozycji 127OKULICZ-Kozaryn Radosław - Gest pięknoducha. Roman Jaworski i jego estetyka brzydoty. W‑wa 2003. IBL PAN. 8,s.VIII,338, [2], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Postać R.Jaworskiego ujęta w ramy dandyzmu. „Choć są to ramy dość szczególnego rodzaju, to pozwalają zobaczyć w ogólnej, scalającej perspektywie zarówno styl bycia Jaworskiego, jak i pisania, całą właściwą mu wykwintną sztukę „sprawiania przykrości”.
R. Jaworski (1883-1944) prozaik, dramaturg, publicysta, jeden z najważniejszych przedstawicieli modernizmu w literaturze polskiej, prekursor nurtu groteskowego, katastroficznego.
40,-
128. Fotografia pozycji 128Fotografia pozycji 128OLSZEWICZ Bolesław - Lista strat kultury polskiej (1. IX.1939 - 1. III.1946). W‑wa 1947. S. Arct. 16d,s.XVI,336, okł.oryg.;opr.pł.
Stan bardzo dobry. W układzie alfabetycznym nazwiska osób (z krótkim biogramem), które zginęły w okresie okupacji niemieckiej.
80,-
129. Fotografia pozycji 129OSTROWSKA Bronisława - Bohaterski miś czyli przygody pluszowego niedźwiadka na wojnie. Dla dzieci od lat 10 do 100. B. m. r. [1984]. Wyd. „Kurs”. 8,s.143, [1], ilustracje w tekście Kamila Mackiewicza, okł.oryg.;broszura.
Stan bardzo dobry. Druk. powielony. Wydawnictwo podziemne, drugoobiegowe. Książeczka poetki opowiada o odzyskaniu niepodległości po ponad stuletniej niewoli.
45,-
130. Fotografia pozycji 130Fotografia pozycji 130PALUCH-Staszkiel Krystyna Łucja - Liryki. Rzeszów [1997]. Mitel. 8,s.35, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autorki dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
131. Fotografia pozycji 131Fotografia pozycji 131PAPUSZA - Bronisława Wajs - Teka. Wiersze z tomiku Papuszy „Pieśni mówione” Łódź 1973 przełożyl Jerzy Ficowski. Ilustracje wykonał Andrzej Gordon. Zdjęcie Papuszy: Czesław Łuniewicz. Teka o wym.: 48 x 32 cm zawiera 12 wierszy Papuszy, 1 zdjęcie, 11 ilustracji. Teksty i ilustracje na kartach o wym. 28 x 18 cm. naklejone na kartonach. Teczka wg koncepcji Jerzego Burskiego. Wykonano staraniem Pracowni Sztuk Plastycznych delegatury w Gorzowie Wielkopolskim na zlecenie Wojewódzkiej Biblioteka Publicznej w Gorzowie Wlkp. 2 wydanie: 300 egz. num. [ten nr 031] wykonała Drukarnia „Transremo” w Międzychodzie w 1990 r.
Papusza (1908 [1910]-1987), polska poetka z grupy etnicznej Polska Roma, pisząca w języku romskim.
300,-
132. Fotografia pozycji 132Fotografia pozycji 132PELIWO Stanisław - Mapy ziem polskich w wydawnictwach książkowych XVI - XVIII wieku. 8,s.150, [2], 17 map, okł.oryg, opr.pł. BN Zakład Zbiorów Kartograficznych. Studia i materiały z historii kartografii V.
Bardzo ładny egzemplarz. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Ekslibris Jerzego Ficowskiego. Nakład 200 egz.
150,-
133. Fotografia pozycji 133PIEŚNI narodowe polskie. W‑wa b. r. Nakł. Kasprzykiewicz i Szmakfefer. 16, s.62, [2], okł.oryg. patriotyczna.
Niewielkie zabrązowienia. Tytuł okładkowy: Śpiewnik polski. Teksty pieśni bez nut.
45,-
134. Fotografia pozycji 134POL Wincenty - Powódź. Dramat w 3 aktach wierszem napisany przez. .. Poznań 1868. J. K. Żupański. Czc. M. Zoerna. 8,s.147, [5], opr.ppł.;złocona tytulatura.
Stan dobry. Pieczęć: Biblioteka Turnów w Obiezierzu. Podpis: Hipolit Turno 1867 r. 1 wydanie. Dramat wierszem. Dedykacja: Ksaweremu Godebskiemu, posłowi łuckiemu na sejm 1831 roku, z przyjaźnią i czcią składa Autor obraz rodzinnej jego ziemi. Hipolit Turno (1828-1897) - właściciel dóbr Obiezierze w W. Ks. Pozn.;poseł na sejmy pruskie, uczestnik powstania 1863 r. Oskarżony w wielkim procesie politycznym, rozpoczętym 7 lipca 1864 r. przed Trybunałem w Berlinie dla 149 powstańców. (Grabiec J. [Dąbrowski] - Rok 1863).
150,-
135. Fotografia pozycji 135Fotografia pozycji 135POLLAK Seweryn - Bezsenność. Wiersze dawne i nowe. Kraków 1975. WL. 8,s.174, [2], portret, opr.pł.;obwoluta.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
136. Fotografia pozycji 136POLLAK Seweryn - Niepokoje poetów. O poezji rosyjskiej XX wieku. Kraków 1972. WL. 16d, s.255[3], okł.oryg.
Obwoluta z ubytkiem. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Z indeksem.
30,-
137. Fotografia pozycji 137Fotografia pozycji 137POLLAK Seweryn - Srebrny wiek i później. Szkice o literaturze rosyjskiej. W‑wa 1971. Czyt. 8,s.349, [3], okł.oryg.;obwoluta.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
138. Fotografia pozycji 138POLNISCHE Kunst. Austellung veranstaltet von der Poln. Regierung in Gemeinschaft mit der Reichskammer der bildenden Künste Landesstelle Bayern. München 1935. Neue Pinakothek. 8,s.107, 24 tablice, okł.oryg.
Stan dobry. Przedmowa: M. Treter - Polnische Kunst I: Malerei u. Bildhauer Kunst. II: Graphik. III: Alte Volksholzschnitte. Katalog zawiera 709 obiektów, m. in.: Axentowicz, Chełmoński, Boznańska, Cybis, Czyżewski, Dunikowski, Fałat, W. Kossak, Malczewski, Pautsch, Weiss, Stanisławski, Wyspiański, Skoczylas, Bartłomiejczyk, Brzęczkowski, Cieślewski. Jakubowski, Kulisiewicz, Mrożewski, Wyczółkowski i in.
80,-
139. Fotografia pozycji 139POOLSE poëzie 1826 1976-1986. Poezja polska 1826 1796 - 1986. Wybór: Gerard Rasch. Tłumacz: Esselin 't Hart, K. Lesman, A. v. Nieukerken, G. Rasch. Wyd.: Perdu-Pools-Nederlandse Kulturelle Vereniging. 8,s.63,57, 2 tomiki w jednym kartonie.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja G.Rascha dla Jerzego Ficowskiego. Poeci: A.Mickiewicz, T.Różewicz, W.Szymborska, J.Ficowski, Zb.Herbert, W.Woroszylski, R.Krynicki, A.Zagajewski, St.Barańczak, T.Jastrun. Wiersze w j. holend. i pol.
45,-
140. Fotografia pozycji 140PULS. Nieregularny kwartalnik literacki. Redagują: Jacek Bierezin, Tomasz Filipczak, Witold Sułkowski, Tadeusz Walendowski. Łódź. Wyd.: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA. Nr 1: październik 1977 - edycja bibliofilska. 4,s.92, [2], 6 fotografii, opr.kart.
Pismo literackie redagowane w drugim obiegu w Łodzi w latach 1977-1981. Założycielami byli łódzcy działacze opozycji. Nakład wynosił 2000 egz. + 100 egz. bibliofilskich, drukowanych na powielaczu. Do ogłoszenia stanu wojennego wydano łącznie 12 numerów. Obok edycji zwykłej nr 1-6 wydano w tzw. edycji bibliofilskiej ze zdjęciami Bartosza Pietrzaka.
300,-
141. Fotografia pozycji 141PULS. Nr 4/5: jesień- zima 1978/1979. 4,s.261, 5 fotografii, okł. kart.
300,-
142. Fotografia pozycji 142Fotografia pozycji 142[PUZYNINA Gabrjela] - Dzieci litewskie, ich słówka, odpowiedzi, postrzeżenia. Edycya druga poprawna i pomnożona. Z prawdziwych wydarzeń zebrała Autorka W Imie Boże. 16, s.127, opr.pł. współczesna.
W całym tomiku poważne ślady zalania, na dwóch kartach zaplamienia, s.127 [Spis rzeczy] maszynopis. Edycja 2 powiększona 17 powiastkami wierszem. Rzadkie. Autorka (1815-1869), księżna, poetka, komediopisarka i pamiętnikarka. Prowadziła salon, który stał się ośrodkiem życia umysłowego i artystycznego.
150,-
143. Fotografia pozycji 143Fotografia pozycji 143RADWANOWA Helena - Jacuś. Ilustrowała Anna Gramatyka Ostrowska. W‑wa 1929. M. Arct. 8,s.60, [2], opr.pł. współczesna z naklejoną okładką oryg.
Stan dobry. Książka dla dzieci. Piosenki w tekście wzięte z książek M. Konopnickiej.
80,-
144. Fotografia pozycji 144RAMUŁT Stefan - Gwara ślemieńska. I: Słownik. Do druku przyg. i wstępem opatrzył E. Klich. Poznań 1930. PTPN. Czc. Druk. U. J. 8,s.XII,100, okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Gwara Ślemienia - wsi położonej w woj. śląskim, powiecie żywieckim.
40,-
145. Fotografia pozycji 145ROMAN Andrzej - Komedianci. Rzecz o bojkocie. Oprac. .. przy współpracy Mariana Sobata oraz zespół: A. Balińska, M. Bojarska, A. Borkowska i in. W‑wa 1989. Prawy Margines. Wyd. Organizacji Solidarność Walcząca. 8,s.281, [1], okł.oryg.
Stan dobry. 1 wydanie krajowe. Rozmowy m. in. z I.Cywińską, M.Dmochowskim, I.Gogolewskim, A.Hanusz­kie­wiczem, G.Holoubkiem, K.Jandą, M.Komorowską, A.Łapickim, A.Nehrebecką, A.Wajdą i in. Książka ukazuje się jednocześnie nakł. Editions-Spotkania, Paryż.
60,-
146. Fotografia pozycji 146Fotografia pozycji 146ROPELEWSKI Andrzej „Karaś - W Jędrzejowskim Obwodzie AK. W‑wa 1986. PWN. 8,s.437, 45 fotografii, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
40,-
147. Fotografia pozycji 147ROPELEWSKI Andrzej „Karaś” - Z życia akowców w Polsce Ludowej. Gdańsk 1997. „Marpress”. 8,s.213, [3], fotografie, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Z indeksem.
30,-
148. Fotografia pozycji 148RYDBECK Olof d. y. - Svenska faglar. Kommentarer av Hans Krook under medverkan av Lars Svensson. Stockholm 1988. Coeckelbergs. 4,s.XXIX, [2], 166 kolor. tablic przedstawiających różne gatunki ptaków, opr.pł.;obwoluta.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja Józefa Kwieka potomka króla Cyganów dla Jerzego Ficowskiego. Album ptaków szwedzkich oprac. przez O. Rydbecka Młodszego (1660-1740), szwedzkiego badacza, botanika, ornitologa. W 1695 r. brał udział w ekspedycji badawczej, której pokłosiem był piękny album ptaków.
200,-
149. Fotografia pozycji 149SAPIEHA Aleksander - Podróże w krajach słowiańskich odbywane. Przyg. do druku, komentarze, wybór ilustracji i map: Tadeusz Jabłoński. Wrocław-W‑wa-Kraków 1983. Ossol. 8,s.335,1], ilustracje, mapa, okł.oryg. Studia i rozprawy z historii stosunków jugosłowiańsko-polskich.
Stan bardzo dobry. Obca dedykacja dla Jerzego Ficowskiego. Obejmuje podróż Al. Sapiehy (1773-1812) od Triestu do Dubrownika. Napisana w formie listów do przyjaciela. Zawiera wiadomości z geologii, etnografii, archeologii, obyczajów.
40,-
150. Fotografia pozycji 150Fotografia pozycji 150[SAWICKA Stanisława oprac. ] - Duch wolny w pieśni. Poezja Polski dzisiejszej. [Zebrała i oprac. Stanisława Sawicka. Wstęp: Tadeusz Makowiecki]. Warszawa: (Wydawnictwo D. I. ) maj 2491 [1942]. 16d, s.86, [2], okł.oryg.
Uszkodzony grzbiet. Na wewnętrznej okładce podpis i fragment opisu J. Ficowskiego. Druk konspiracyjny. Chojn.143. Zawiera cykle: Szlakiem wojny, Rok 1939, Obrona Warszawy, Okupacja, Sprzymierzonym, Na obczyźnie, W boju o wolność.
100,-
151. Fotografia pozycji 151Fotografia pozycji 151SIEDLECKI Michał - Jawa. Przyroda i sztuka, uwagi z podróży. W‑wa-Kraków 1913. J. Mortkowicz. 4,s.294, ilustracje w tekście, tablice, mapka, okł.oryg.,opr.pł.
Ślady zaplamienia na oprawie, 1 tablica luźna z naddartym marginesem. Opis podróży odbytej w 1907 r. Treść: Między Tryestem a Batawią, Pierwsze wrażenia, Położenie i budowa Jawy, Klimat, Bultenzorg, Las dziewiczy, Świat zwierzęcy, Garść spostrzeżeń biologicznych, Ludność, Głosy przyrody, Muzyka - Gamelan, Teatr - Wajang, Na morzu jawańskiem, Zabytki epok minionych.
150,-
152. Fotografia pozycji 152Fotografia pozycji 152Fotografia pozycji 152Fotografia pozycji 152Fotografia pozycji 152Fotografia pozycji 152Fotografia pozycji 152Fotografia pozycji 152Fotografia pozycji 152SKAMANDER. [Schulz]. Miesięcznik poetycki. Red. M.Grydzewski. Wyd. A.Borman i M.Gry­dzewski. W‑wa. R. X. 1936 z.66-74 styczeń - wrzesień 8,s.384, okł.oryg.;opr.pł. w 1 wol.
Stan bardzo dobry. Autorzy m. in. Cz.Miłosz, J.Tuwim, M.Jastrun, A.Słonimski, Ś.Karpiński, J.Iwaszkiewicz, B.Leśmian, P.Hertz, M.Jasnorzewska (Pawlikowska), K.Błeszyński, Al.Rymkiewicz, Fr.Siedlecki. W num. 74: Bruno Schulz - Wiosna Cz. 1. pierwodruk. . Opowiadanie odnosi się do czasu utraconego dzieciństwa i młodości. W tekście opowiadania podkreślenia i zapiski F.Ficowskiego.
400,-
153. Fotografia pozycji 153Fotografia pozycji 153SLEZAK Czesław - Katastrofa. Bydgoszcz 1987. Kujawsko-Pomorskie Tow. Kulturalne. 8,s.[16], portret autora,1 ilustracja, okł.oryg.;obwoluta.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Wyd. 300 egz. sygn. podpisem autora. Oprac. graf. Lech Wolski.
30,-
154. Fotografia pozycji 154SODUŁA Antoni - Dom nad jeziorem. Wyd. Janusz Hochleitner [1997]. 8,s.110, [2], rysunki w tekście, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Wspomnienia. Rysunki autora.
30,-
155. Fotografia pozycji 155Fotografia pozycji 155SPRAWOZDANIE Dyrekcji Gimnazjum Państwowego im. Króla Władysława Jagiełły w Dro­ho­byczu za lata szkolne 1929/30, 1930/31 i 1931/32. Drohobycz 1932. Nakł. Dyrekcji Gimn. Druk. Zakł. Graf. A. H. Żupnika. 8,s.122, na karcie tyt. budynek gimnazjum, opr.pł. współczesna.
Ślady zalania, pieczęcie. Treść: Wiadomości urzędowe podane przez dyrektora zakładu. Wśród grona pedagogicznego na s.47 wymieniony Bruno Schulz.
80,-
156. Fotografia pozycji 156Fotografia pozycji 156STECHNIJ Andrzej - Komedia ludzi i sprzętów. Lublin 2001. Polihymnia. 8,s.58, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
157. Fotografia pozycji 157STROHEKER Tina - Niemka jedzie do Polski. Przekład: Anna Wziątek. Przedmowa: Jacek Bocheński. Konsultacja: Grażyna Barbara Szewczyk. Katowice 2000. Structura. 8,s.230, opr.pł.;obwoluta.
Stan bardzo dobry. Autorka - poetka z zachodnich Niemiec opowiada o swojej podróży na Śląsk, głównie na Opolszczyznę.
30,-
158. Fotografia pozycji 158[SZANIAWSKI] Klemens Junosza - Z antropologii wiejskiej. Obrazki i szkice. (Nowa Serya). Przez Klemensa Junoszę. W‑wa 1890. Druk. „Wieku”. 8,s.244, opr.ppł.
Stan bardzo dobry. Podpis.
80,-
159. Fotografia pozycji 159Fotografia pozycji 159SZCZUR Hieronim - „Lunatycy w nieogrzanym cyrku”. Kraków 1997. Wyd. Cassiopeia. 8,s.41, [3], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze, debiut książkowy autora.
25,-
160. Fotografia pozycji 160Fotografia pozycji 160SZUBER Janusz - Biedronka na śniegu. Kraków, Toronto 1999. Wyd. a5, Pol. Fundusz Wydawniczy w Kanadzie. 8,s.37, [2], okł.oryg. Bibl. Poetycka Wydawnictwa a5 T.33.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
161. Fotografia pozycji 161SZYDŁOWSKI Tadeusz - Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej. Lwów [1919]. Wyd. z zasiłkami Namiestnictwa i Wydz. Krajowego. 4,s.VII,213, [2], 227 ilustracji i mapka orientacyjna, opr.pł. współczesna, złocona tytulatura.
Bardzo ładny egzemplarz.

. Ekslibris Jerzego Ficowskiego. Treść: Straty w zabytkach religijnej sztuki średniowiecznej, Zniszczone zamki i pałace XVI-XVII w.;Szkody w starodawnej architekturze miejskiej, Ruiny kościołów i klasztorów XVII-XVIII w.;Drewniane kościółki, cerkwie i synagogi, Spustoszenie dworów, Dalsze klęski wojenne, Opieka nad zabytkami w czasie wojny i najpilniejsze postulaty chwili obecnej, Skorowidz miejscowości, Spis rycin.
180,-
162. Fotografia pozycji 162„Les TROIS Mousquetaires”. Witkacy, Schulz, Gombrowicz, Kantor. [Tytuł okładkowy]. Nancy 2004. Fage éditions. 4,s.239, [1], w tym 136 ilustracji, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Katalog wystawy w Nancy 10 wrzesień - 20 listopad 2004 r.;przygotowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie i Musée Beaux-Arts Nancy. Tekst: Jean Pierre Salgas, Agnieszka Stawiarska, Anka Ptaszkowska. Wystawa zorganizowana z okazji polskiego sezonu we Francji i 100-lecia urodzin W. Gombrowicza. Prezentowała prace czterech twórców, którzy wyróżnili się także w dziedzinie teatru, filozofii, sztuk wizualnych. W okresie międzywojennym W.Gombrowicz nazwał „grupę Trzech Muszkieterów”, utworzył ją z Witkacym, B.Schulzem i Kantorem.
100,-
163. Fotografia pozycji 163TWAIN Mark (Samuel Langhorne Clemens) - Przygody Hucka. Przekład z oryg. T. Prażmowskiej. Z przedmową J. A. Święcickiego. T.1-2. W‑wa 1898. Druk. Granowskiego i Sikorskiego. 16d, s.208,183, opr.pł.oryg. Bibl. Dzieł Wyborowych nr 56,57.
Stan dobry. Pieczęcie. Powieść dla młodzieży. 1 polskie wydanie.
80,-
164. Fotografia pozycji 164Fotografia pozycji 164Fotografia pozycji 164Fotografia pozycji 164Fotografia pozycji 164Fotografia pozycji 164Fotografia pozycji 164TYGODNIK Powszechny. Pismo ilustrowane wszelkim gałęziom literatury, nauce, sztuce i polityce pośw. W‑wa. Wyd. Maurycy Orgelbrand. Red. Marian Gawalewicz. [Pismo o charakterze popularnonaukowym, ukazywało się od 1876-85 r. ]. 1883 nr 1-52. Folio, s.852, liczne drzeworyty, opr. psk. współczesna.
Stan dobry.
800,-
165. Fotografia pozycji 165Fotografia pozycji 165WITOMSKA Anna - Szajlokiem jestem. .. Część pierwsza. Sopot 1993. 8,s.72, okł.oryg.
Stan dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autorki dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
166. Fotografia pozycji 166WLISLOCKI Heinrich - Vom Wandernden Zigeunervolke. Bilder aus dem Leben der siebenbürger Zigeuner. Geschichtliches, ethnologisches, Sprache und Poesie. Hamburg 1890. Actien-Gesellschaft. 8,s.VII, [2],390, okł.oryg.;opr.pł. współczesna.
Okładka przykurzona, podklejona, poza tym stan bardzo dobry. Podpis. 1 wydanie. Z wędrówek z siedmiogrodz­kimi Cyganami. Obrazy z ich życia, zwyczaje, język, poezja.
Autor (1856-1907), językoznawca i folklorysta rumuński. Syn polskiego cesarskiego oficera. Specjalizował się w cyganologii. Prowadził badania terenowe z siedmiogrodzkimi Cyganami. Został członkiem klanu. Autor wielu prac dotyczących Romów.
300,-
167. Fotografia pozycji 167WOROSZYLSKI Wiktor - Jestes i inne wiersze. W‑wa, sierpień 1978. Niezależna Oficyna Wydawnicza N[owa]. 8,s.51, [1], broszura.
Druk powielany, wyd. poza cenzurą.
25,-
168. Fotografia pozycji 168WÓJCICKI Kazimierz Władysław - Stare gawędy i obrazy. T. IV [ostatni]. W‑wa 1840. G. Sennewald. Druk. M. Chmielewskiego. 16d, s.346, [4], 1 litografia, opr.pł.
Oprawa lekko odbarwiona. Treść: Łowiec, gawęda z XVI wieku. Warszawa, obraz od r.1339. Znakomitsze figury w starożytnym teatrze w Polsce, obraz historyczny. O Cyganach, gawęda pana Gawła z panem Bartłomiejem z r. 1782. Wysoki zamek, obraz z r. 1594 - z kroniki m. Lwowa. Policzek panieński, gawęda mojej prababki. Widzenie, gawęda z końca VIII w. Sierota, obrazek z piesni ludu. Powietrze, obraz. Stary Zamek. Rycina przedstawia widok Warszawy za Zygmunta 3go.
250,-
169. Fotografia pozycji 169WROŃSKA-Hoene [Victoire Henriette] - Ode a la Pologne dédiée a S. A. le prince Adam Czartoryski, par Mme. .. Paris 1863. Amyot. 8,s.[8], okł.oryg.
Na kartach ślady zalania. Przed tekstem zamieszczony list A. Czartoryskiego z 1 czerwca 1852 r. do żony Hoene-Wrońskiego.
40,-
170. Fotografia pozycji 170ZAGÓRSKI Wacław (pseud. „Daniel” - „Lech”) - Wolność w niewoli. Londyn 1971. Nakł. autora i czytelników. 8,s.543, ilustracje w tekście, opr.pł.oryg.
Stan dobry. Przedmowa: Adam Ciołkosz. Oprac. graf. autora przy współpracy St. Gliwy. Treść: Przedmowa, Słowo wstępne, Kartki z pamiętnika Warszawa 1939 - 1944, Dziennik powstańca (początek). Ze skorowidzami nazwisk, imion i pseudonimów, tytułów prasy tajnej i jawnej, Lista subskrybentów.
W. Zagórski (1909-1983), dziennikarz, żołnierz AK, w powstaniu warszawskim dowódca batalionu w zgrupowaniu „Chrobry II”, działacz PPS na emigracji, redaktor pisma „Tydzień Polski” w Londynie, działacz kombatancki.
80,-
171. Fotografia pozycji 171ZAPIS Nr 1. Poezja - proza - eseje - felietony. Styczeń 1977. 4,s.248, opr.ppł. Przygotowali: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Jacek Bocheński, Kazimierz Brandys, Tomasz Burek, Marek Nowakowski, Barbara Toruńczyk i Wiktor Woroszylski.
Maszynopis powielany. Pismo literackie wydawane w drugim obiegu od 1977 r. Tytuł pochodzi od zapisu cenzorskiego - dyrektywy określającej jakie treści mogą być publikowane. Początkowo ukazywało się jako maszynopis powielany lub przepisywany. Pierwszych 12 numerów wychodziło nieregularnie, od num. 13 jako kwartalnik. Zapis publikował utwory literackie, które nie mogły być wydawane w obiegu oficjalnym, także informacje o życiu kulturalnym i politycznym.
200,-
172. Fotografia pozycji 172ZAWADZKI Mikołaj - Quod-libet czyli zbiór rozmaitych myśli iako to: anekdotów, wyiątków, powieści, baiek, logogryfów, szarad, i t. p: wierszem i prozą częścią oryginalnych częścią z rozmaitych przekładane ięzyków przez. .. W‑wa 1814. Nakł. i druk. Wiktora Dąbrowskiego. 8,s.193, [7], broszura.
Podklejony grzbiet, kilka kart przykurzonych, uszkodzone z ubytkami dolne rogi. Na początku dedykacja wierszem: Do J.W. Karola Woydy referendarza Rady Stanu, Prezesa Kommissyi Nadzwyczayney Potrzeb Woyska.
200,-
173. Fotografia pozycji 173Fotografia pozycji 173Fotografia pozycji 173Fotografia pozycji 173Fotografia pozycji 173ZEYER Juliusz - Król Kofetua. Przeł. Miriam (Zenon Przesmycki). Przyozdobił Edward Okuń. W‑wa 1902. Nakł. „Chimery”. 8,s.26, inicjały, ilustracje w tekście, okł.oryg.;opr.pł. współczesna.
Okładka lekko przykurzona, poza tym stan więcej niż dobry. Wyd. komemoratywne w roku drugim od śmierci twórcy. Odb. z „Chimery” w 510 egz. num. Ten 217. Secesyjne ilustracje, zdobniki, inicjały E.Okunia. Literacka wersja legendy o królu, który poślubił żebraczkę. Autor (1841-1901) czeski poeta, prozaik, dramatopisarz epoki modernizmu, przed­stawiciel czeskiego dekadentyzmu.
400,-
174. Fotografia pozycji 174Fotografia pozycji 174ZIEMNY Aleksander - Problem osobisty. Wiersze z pięćdziesięciu lat. W‑wa 1994. Verba S.C. 8,s.163, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego.
30,-
175. Fotografia pozycji 175ZIENKOWICZ Leon [Józef]- Wieczory Lacha z Lachów czyli opowiadania przy kominku starego li­te­rata polskiego. Lipsk 1864. F.A.Brockhaus. 16d, s.257, opr.pł.oryg. (Bibl. Pisarzy Polskich T.XXVII).
Stan dobry. Zagajenie, wychowanie domowe, publiczne, szkoły publiczne niższe i wyższe.
75,-
176. Fotografia pozycji 176Fotografia pozycji 176Fotografia pozycji 176Fotografia pozycji 176FOTOGRAFIE. FRENKIEL Mieczysław (1858-1935), aktor warszawskiego teatru „Rozmaitości”. Zespół 4 fotografii aktora w różnych rolach, w latach ok. 1899-1907. 1. Jako „Cyrano de Bergerac” w sztuce Edmunda Rostanda. Fotografia na firmowym kartonie: Władysław Ryffert Warszawa [ok.1899]. Zachowana bibułka firmowa. Wym.: 21,5 x 13,3 cm. 2. W jednej ze sztuk Moliera. Fotografia na firmowym kartonie: J.Kostka i Mullert Warszawa [ok.1907]. Srebrne tłoczenie nazwy firmy. Na marginesie drobny ślad przedziurawienia. 3. W roli Marcina Brzechwy w „Zaczarowanym Kole” Lucjana Rydla. Fotografia na firmowym kartonie: Władysław Ryffert Warszawa [ok.1900]. Zachowana część bibułki firmowej. Wym.: 21,5 x 13,5 cm. 4. Mieczysław Frenkiel w swoim mieszkaniu. Fotografia na firmowym kartonie: Kostka i Mulert w Warszawie. Wym.: 16,8 x 23,5 cm.
Na odwrocie ostatniego zdjęcia zapiska ołówkiem informuje, że fotografie były własnością Ferdynanda Hoesicka.
500,-
 
GRAFIKA

177. Fotografia pozycji 177Fotografia pozycji 177Fotografia pozycji 177Fotografia pozycji 177Fotografia pozycji 177FLISAK Jerzy - 4 rysunki: piórko, tusz + ksero 2 rysunków. Rysunki na kartonach, wszystkie sygn. monogramem artysty. Dołączony odręczny list artysty do Jerzego Ficowskiego o przesłaniu ilustracji do „Pańskich starowarszawskich piosenek”.
J.Flisak (1930-2008), rysownik, ilustrator, jeden z najwybitniejszych autorów pol. plakatu, scenograf. Współpra­cował z pismami: „Szpilki”, „Świerszczyk”, „Płomyczek”, Polityka”.
2.000,-
178. Fotografia pozycji 178KWIATOWSKA M. - Kompozycja bez nazwy. Podwójna sygn. oł.: Akwatinta. M. Kwiatowska. Wym.: 16,5 x 13,5 cm w świetle passe-partout.
120,-
179. Fotografia pozycji 179ORDA Napoleon - Podhorce (Galicya). Rys. z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie. Litografia, wym.: 19 x 28 cm. Rycina z: Album widoków historycznych Polski, W‑wa (1880) w Lit. M. Fajansa.
Rdzawe plamki na marginesach.
300,-
180. Fotografia pozycji 180PONIATOWSKI Książę Józef. Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego. Staloryt, sygn.: Eug[éne Louis,1811-1890]. Pelée (Pierre 1801-1871) sculp. U dołu: Poniatowski. Mort en traversant l'Elster, le 19 octobre 1813. Wym.: 9,5 x 13,5 cm. Oprawa: rama, szkło. Stan dobry.
200,-
181. Fotografia pozycji 181SOPOĆKO Konstanty Maria - Akcja A. L. na Cafe Club w Warszawie. Drzeworyt, sygn. oł. l. d. na pap. passe-partout: K. Sopoćko. „Akcja A. L. na Cafe Club”. Wym.: 17,5 x 13,8 cm.
K. M. Sopoćko (1903-1992), artysta grafik, uczeń m. in. Skoczylasa, członek „Rytu”. Towrzył grafikę użytkową, plakaty, ekslibrisy, zdobnictwo książki.
250,-
182. Fotografia pozycji 182WALTOŚ Jacek - „Tej jednej także nie dało się uratować (1943)”. 13/20. Waltoś 70. Akwaforta, wym.: 17 x 22 cm. Odręczna dedykacja: dla Pana Jerzego Ficowskiego Jacek Waltoś 18. V. 82. Na odwrociu: Jacek Waltoś 1970. (historia młodej Żydówki z Jasła). J.W. Wszystkie zapiski ołówkiem przez artystę.
J. Waltoś (ur.1938), malarz, grafik, rzeźbiarz, rysownik, zajmuje się krytyką artystyczną. Studia w krak. ASP. Wykładowca pozn. i krak. ASP. Członek krak. grupy „Wprost”.
200,-

  
   by JotSoft © 2008-2018  1