Aukcja Antykwaryczna nr 136
odbyła się dnia 2018-11-10
Termin Aukcji Antykwarycznej nr 137: 2019-05-11

  Katalog   Foto   Regulamin   Literatura       Opis   Moja aukcja   Download  

WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU
Poz. Opis     Cena    
1. Fotografia pozycji 1A TO ZNACIE ? [Ilustr. Kurier Warsz. 1946]. Zakł. Graf. „Książka” Łódź. 16, kart 8, ilustracje.
Stan dobry. Broszura propagandowa wyd. z okazji referendum „3 x TAK”. Teksty wierszem.

60,-
2. Fotografia pozycji 2AFTANAZY Roman - Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wyd.2. uzup. T.1-11 [Komplet]. 1991-97. Ossol. 4, ponad 6800 ilustracji, mapy, plany, opr.pł.oryg.
Stan bardzo dobry. Monumentalna monografia przedstawiająca historię około 1500 polskich palaców i dworów oraz ich właścicieli na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Opisana historia budowli, architektura, wnętrza, wyposażenie, zbiory sztuki, opisy parków i ogrodów.
Autor (1914-2004) - polski historyk, bibliotekarz w lwowskim Ossolineum, kustosz Działu Gromadzenia Zbiorów we wrocławskim Ossolineum.

1.600,-
3. Fotografia pozycji 3Fotografia pozycji 3ALBERTRANDY Jan Chrzciciel - Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Batorego królów polskich. Z rkp.... z dołączeniem pamiętników odnoszących się do Stefana Batorego a zebranych przez Edwarda hr. Raczyńskiego. Wyd.K.J.Turowskiego. Kraków 1861. Nakł. i czc.”Czasu”. 8,s.513, [1], opr.sk. współczesna, złocona tytulatura i zdobienia na okładkach i grzbiecie.
Karta tyt. naddarta, podklejona przy grzbiecie, na kilku kartach rdzawe plamki. Treść: Henryk Walezyusz, Bezkrólewie, Stefan Batory, Noty, Pamiętniki, Treść dzieła, Wiadomość o księdzu Janie Albertrandym i jego pismach, Edward hr. Raczyński; jego pisma i wydania.

750,-
4. Fotografia pozycji 4Fotografia pozycji 4Fotografia pozycji 4ALBUM biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX. Wyd.staraniem i nakładem Maryi Chełmońskiej pod kier. Komitetu Red. T.1-2. W‑wa 1901-1903. Druk.P.Laskauera i W.Babickiego. 4,s.IV, [2],496, [3], 30 tablic; 533, [3], 31 tablic, liczne portrety w tekście, opr.psk. z epoki, ozdobny, inkrustowany karton okładek, tytulatura na grzbiecie złocona, brzegi kart barwione.
Stan więcej niż dobry. Życiorysy [ok.200] i czyny wybitnych osobistości polskich, zasłużonych w różnych dziedzinach. Komitet red.: Sz.Askenazy. Br.Chlebowski, S.Dickstein, W.Gerson, Z.Gloger, J.Kallenbach, A.Małecki, i in. Przedmowa St.Krzemiński.

1.000,-
5. Fotografia pozycji 5ALMANACH „Heljonu”. [Poezje]: Jerzy Braun, Józef Aleksander Gałuszka, Maryla Krzetuska, Józef Łabuz, Marjan Sewi [pseud., nazw.: Marian Seeliger], Jan Sztaudynger, Witold Zechenter. [Proza]: Helena Moskwianka, Adam Polewka. Kraków 1926. „Heljon”. Druk. Związk. 8,s.32, okł.oryg.
Stan dobry. Nakład 1000 egz.

45,-
6. Fotografia pozycji 6Fotografia pozycji 6Fotografia pozycji 6ARCHIWUM Filomatów część III: Poezya Filomatów. T.1-2. Wyd. Jan Czubek. Kraków 1922. PAU. 8,s.VII,359,416, okł.oryg., opr.psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, skóra czarna na narożnikach i 5ciopolowych grzbietach, szyldziki, złocone zdobienia i tytulatura, brzegi kart barwione.
Bardzo ładny egzemplarz w luksusowej oprawie. Część III obejmuje utwory literackie wygłaszane na posiedzeniach lub na uroczystych obchodach filomackich. Ze słowniczkiem i indeksem.

360,-
7. Fotografia pozycji 7ARCHUTOWSKI Józef - Historia i krytyka tekstu hebrajskiego Starego Testamentu. Kraków 1938. Druk. „Powściągliwość i Praca”. 8,s.VIII,207, okł.oryg.
Stan dobry. I: Wstępne wiadomości paleograficzne. II: Historia tekstu ksiąg św. St. Test. III: Ustalenie tekstu biblijnego. IV: Krytyka tekstowa.

50,-
8. Fotografia pozycji 8AUGUSTINUS [Aurelius] - Die Bekentnisse des heiligen Augustins. Mit einem Anhange seiner fernern Lebensgeschichte. (Nebst dem Bildnisse Augustins). München 1814. J.Giel. 8,s.VIII,214, portret św. Augustyna w wieku młodzieńczym - litografia [Johna Fr.Webera], opr.kart.
Stan bardzo dobry. Wyznania, najsłynniejsze dzieło św. Augustyna, napisane po tym jak został biskupem.

150,-
9. Fotografia pozycji 9Fotografia pozycji 9Fotografia pozycji 9BARNES R. - Odczyty o operacyach akuszeryjnych. Przekład z dzieła: „Leҁons sur les operations obstétricales” przez D-ra Stanisława Kondratowicza. W‑wa 1875. Druk. Gazety Lekarskiej. 8,s.394, VI, 113 drzeworytów w tekście, opr.psk. z epoki.
Ślady zawilgocenia, pieczęcie.

350,-
10. Fotografia pozycji 10BARTNIK Bernard St., Podwapiński Wawrzyniec Al. - Technologia mechanizmów zegarowych. Montaż, konserwacja i naprawa. Wyd. 3 popr. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. W‑wa 1986. WSiP. 8,s.445, [1], liczne rysunki w tekście, okł.kart.oryg.
Stan dobry. Narzędzia i urządzenia do wykonywania części zegarowych, montażu, naprawy i konserwacji zegarów i zegarków.

60,-
11. Fotografia pozycji 11BARTÓKY Józef - Legendy i opowiadania. Z oryg. madziarskiego przeł. Jan Harajda.
Kraków 1934. Księg. Krak. 8,s.163, [1], okł.oryg.
Stan więcej niż dobry. Opowiadania pisane pięknym językiem, z przekazem wartości moralnych i filozofii życiowej.

60,-
12. Fotografia pozycji 12BĄKOWSKI Stanisław - Koniec Antychrysta. Poemat z dni ostatecznych. Poznań 1930. Czc. Druk. Państw. 8,s.22, okł.oryg.
Okładka przykurzona. Druk. jako rękopis w nakładzie 100 egz.

60,-
13. Fotografia pozycji 13BECKER E[rnst, 1843-1912] - Tafeln der Amphitrite mit Berücksichtigung der Störungen durch Jupiter, Saturn und Mars entworfen von... Leipzig 1870. W.Engelmann. 4,s.XLVIII,106, opr.pł. współczesna z nakl. okł.oryg. Publication der Astronomischen Gesellschaft X.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Tablice Amphitrite z uwzględnieniem zakłóceń wywołanych przez Jupitera, Saturna i Marsa. Amfitrita - nimfa grecka, jej imieniem nazwana jedna z planetoid.

250,-
14. Fotografia pozycji 14Fotografia pozycji 14Fotografia pozycji 14BEDNORZ Zbyszko - Glossy śląskie. Wyd. 2 z drzeworytami St.Jakubowskiego. Katowice 1946. Wyd. Michał Kowalski. 4,s.31, [1], 4 całostronicowe drzeworyty i kolor. zdobniki, okł.kart.oryg.
Ładny egzemplarz. Poemat prozą na dzień narodzenia Pana 1946. Druk bibliofilski, wyd. w nakładzie 1000 egz. num. - ten 45, na papierze czerpanym, jako 50 publikacja wydawnictwa. Drzeworyty sygn. oł. przez artystę. Okładkę projektował M.Mroszczak. Oprawę wykonały zakł. introligatorskie „Mewa” w Gliwicach. Na karcie przedtyt. Odręczna dedykacja wydawcy dla Prof. Wiktora Frantza, dat.: Katowice, 20.XII.1946 r.

400,-
15. Fotografia pozycji 15BEKIER Jerzy - Deklamacje. Zbiór wierszy na wszelkiego rodzaju uroczystości. Zebrał ks.... Kalisz 1934. Nakł. aut. 8,s.239, opr.pł.oryg.
Stan bardzo dobry. Podpis. Treść: Dział religijny, ku czci Chrystusa Króla, Ku czci N.M.P., Ku czci św. Pańskich. Dział okolicznościowy: Patriotyczne, świąteczne i papieskie, misyjne, oszczędnościowe, abstynenckie, na „Dzień Matki”. Dział organizacyjny. Dział - rożne.

75,-
16. Fotografia pozycji 16Fotografia pozycji 16Fotografia pozycji 16Fotografia pozycji 16BENTKOWSKI Felix - Spis medalów polskich lub z dziejami krainy polskiej stycznych, w gabinecie Król. Alex. Uniwersytetu w Warszawie znajdujących się, tudzież ze zbiorów i pism rozmaitych lub podań zebrany i porządkiem lat ułożony. W‑wa 1830. Druk.Kommissyi Rz.W.R.i O.P. 16d, s.XXIII, [2],259, 4 ryciny, opr. psk. z epoki, złocona tytulatura i zdobienia.
Nieznaczny ślad kornika i małe przetarcie na grzbiecie oprawy. Poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris: Ze Zbioru Alex. Kons. Batowskiego. Pieczęcie: Alexander Batowski; Biblioteka Fundacyi W.Hr.Baworowskiego. Szczegółowe oprac. 832 polskich medali, na podstawie zbiorów założonego przez siebie gabinetu numizmatycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zbiory te po Powstaniu Listopadowym zostały wywiezione do Rosji i nigdy w całości nie zostały zwrócone. Po każdej karcie tekstu oprawiona czysta karta na notatki: na wielu z nich rkp. [jedną ręką] dodatkowe opisy medali. Rzadkie!
Autor (1781-1852), historyk literatury, bibliograf, językoznawca, archiwista.

2.000,-
17. Fotografia pozycji 17Fotografia pozycji 17Fotografia pozycji 17BENTKOWSKI Feliks - O znakach przecinkowych w pismie czyli znakach pisarskich. W‑wa 1830. N.Glücksberg. W Druk. Rządowej. 8,s.[6],147, [1], winieta tyt., opr. psk. z epoki.
Stan bardzo dobry. Pieczęcie: Gwalbert Pawlikowski. Odb. z Rozpraw i wniosków o ortografii.

180,-
18. Fotografia pozycji 18BERENSON Leon - Z sali śmierci. Wrażenia obrońcy politycznego. W‑wa 1929. F.Hoesick. 8,s.54, okł.oryg.
Podklejony kartonem grzbiet. Wspomnienia pol. prawnika żydowskiego pochodzenia (1882-1941), obrońcy w licznych procesach politycznych PPS-u.

30,-
19. Fotografia pozycji 19BERGSON Henryk - Śmiech. Studyum o komizmie. Lwów-W‑wa 1902. H.Altenberg. 16d, s.152, [3], opr.ppł. Wiedza i Życie, seria II t.XI.
Stan bardzo dobry, pieczęć-suchy tłok.

40,-
20. Fotografia pozycji 20Fotografia pozycji 20BERNTHSEN A[ugust] - Podręcznik chemii organicznej przeł. przez B.Hryniewieckiego, T.Rotarskiego, H.Miączyńskiego, W.Ciechońskiego i K.Jędrychowskiego. W‑wa 1902. Druk. Lepperta i S-ki. 8,s.II, IV, [4],563, XXIX, opr.psk. z epoki.
Pieczęcie i podpisy własnościowe. Ze spisem alfabetycznym terminów chemicznych. Autor (1855-1931), niem. chemik, dyrektor badań w BASF do kierowania swoimi programami badawczymi.

250,-
21. Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21BESANT Annie, Leadbeater Ch[arles] W. - La chimie occulte. Série d'observations faites sur les éléments chimiques au moyen de la clairvoyance. Trad. de l'Anglais par R.Allendy, H.de Pury-Travers. Paris 1920. Éd. Rhéa. 8,s.344, rysunki w tekście, tablice,tabele, opr.ppł.
Stan bardzo dobry. Chemia okultystyczna, obserwacje dokonane na elementach chemicznych za pomocą jasnowidzenia.1 wyd. franc.

120,-
22. Fotografia pozycji 22Der BEUTHENER Prozess im Lichte der Wahrheit, oder Wahrheitsgetreue Enthüllungen aus der polnischen Politik in Oberschlesien. Ein Beitrag zum Verständnis der oberschl. Wirren von St.Stephan Redakteur der „Gazeta Katolicka”. Königshütte [Chorzów, 1904]. Hyarinth-Druck. 8,s.320, okł.oryg.
Okładki luźne, przybrudzone. Proces Bytomski 1904 r. wytoczony przez abpa wrocł. Georga Koppa redaktorom „Górnoślązaka” (organ prasowy śląskiej endecji, kierowany przez Wojciecha Korfantego). Georg von Kopp (1837-1914) w latach 1887-1914 biskup wrocł., kardynał. Dążył do zahamowania rozwoju polskiego narodowego na Górnym Śląsku.

80,-
23. Fotografia pozycji 23Fotografia pozycji 23Fotografia pozycji 23BIAŁKOWSKI Antoni - Pamiętniki starego żołnierza (1806-1814). Wyd. Wacław Tokarz. W‑wa 1903. Gebethner i Wolff. 8,s.XII,500, okł.oryg., opr.sk. współczesna: skóra brązowa, grzbiet 6ciopolowy, czarny szyldzik z tytulaturą, na okładkach i grzbiecie złocone zdobienia.
Okładka przy grzbiecie wzmocniona paskiem papieru. Bardzo ładny egzemplarz. Pamiętnik pisany przez niższego rangą oficera piechoty. Zawiera wiele faktów zwykle pomijanych w pamiętnikach. Ciekawy przyczynek historyczno-obyczajowy do okresu napoleońskiego. Z przypiskami. Wstęp Wacława Tokarza.

600,-
24. Fotografia pozycji 24Fotografia pozycji 24Fotografia pozycji 24Fotografia pozycji 24Fotografia pozycji 24[BIBLIOTECZKA Universum]. R.III. Nr 100. Górski Antoni - Sowiecka wieś. W‑wa [1934]. 16, s.63, [1].okł.oryg.
R.IV. Nr 114. Młodzianowski E. - Sowiecka młodzież. W‑wa b.r. 16, s.63, [1], 1 ilustracja, okł.oryg.
R.III. Nr 99. Grodzieński J. - Czerwony Wschód. (Generał Blücher). W‑wa [1934]. 16, s.63, [1], okł.oryg.
R.III. Nr 86. Pieczar W. - Budienny wódz czerwonych kozaków. W‑wa [1934]. 16, s.64, okł.oryg.
R.III. Nr 44. Osiek W. - Wielki spisek przeciw sowietom. W‑wa, 16, s.64, okł.oryg.
R.III. Nr 21. Krakowski R. - Lew Trocki dyktator na wygnaniu. W‑wa [1934]. 16, s.63, [1], 1 ilustracja, okł.oryg.
Opr.ppł. w 1 wol. Pieczęcie.

75,-
25. Fotografia pozycji 25[BIELAK Waleria Urszula] - Marja Teresa hr. Ledóchowska. Założycielka i pierwsza Kierowniczka Generalna Sodalicji św. Piotra Klawera dla Misyj afrykańskich i oswobodzenia niewolników. Zmarła w Rzymie dnia 6 lipca, 1922. Krótki życiorys, złożony z najgłębszą czcią i wdzięcznością, jako biały kwiat na nagrobku, przez St.K. Rzym [1925]. Sodalicja św. Piotra Klawera. 16d, s.112, [1], ilustracje, opr.pł.oryg.
Stan dobry.

40,-
26. Fotografia pozycji 26BIELSKI Jan - Widok Królestwa Polskiego czyli najważniejsze wiadomości o wewnętrznych i zewnętrznych sprawach dawnej Rzeczypospolitej, napisane po raz pierwszy w roku 1763 przez X.... S.J., a teraz na uczczenie 300letniej rocznicy istnienia szkoły ad Sanctam Mariam Magdalenam w Poznaniu ponownie wydane przez L.R[Rzepeckiego]. T.1 [z 2]. Poznań 1873. T.H.Daszkiewicz. 8,s.XIV, [2],325, opr.kart.
Brak s.87/88, s.89/90 naddarta. Treść: I: O królu i jego rodzinie. II: O stanach rzeczypospolitej. III: O sprawach publicznych. Naddto: Krótki rys dziejów Gymnasii ad Sanctam Mariam Magdalenam, spis abiturientów 1848-72, spis nauczycieli i uczniów w 1873 r., spis nauczycieli i uczniów Polaków w Szkole Realnej Miejskiej w r.1873.

250,-
27. Fotografia pozycji 27BIER Artur S[tanisław] 33o - Masonerya powszechna „symboliczna” starożytnego i przyjetego szkockiego obrządku i pokrewne jej odłamy masońskie. Toledo, Ohio 1918. A.A.Paryski. 16d, s.124, [2], 2 portrety, opr. współczesna.
Dwie karty podkl., stan bardzo dobry.

80,-
28. Fotografia pozycji 28BIERNAKIEWICZ Tadeusz - Jak uczyć dzieci i młodzież jazdy na nartach. Podręcznik dla nauczycieli i instruktorów narciarskich. Kraków 1937. Tow. Krzewienia Narc. 16d, s.86, [1], rysunki w tekście, okł.oryg. Bibl. Narciarska T.K.N. T.8.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora.

50,-
29. Fotografia pozycji 29BIERNAT z Lublina - Ezop. Wyd. Ign. Chrzanowski. Z podobiznami karty tyt., 1 stronicy tekstu i 30 drzeworytów. Kraków 1910. A.U. Druk. U.J. 8,s.XXI, [2], 541, ilustracje, opr.ppł. Biblioteka Pisarzów Polskich nr 55.
Stan bardzo dobry. Od s.393: Dodatek: Wybór staropolskich bajek ezopowych od Biernata Lubelczyka do Mickiewicza.

80,-
30. Fotografia pozycji 30Fotografia pozycji 30BLIZIŃSKI Józef - Dziwolągi. Szkice i obrazki. Illustrował Franciszek Kostrzewski. W‑wa 1876. Nakł. i druk. J.Ungra. 8,s.351, drzeworyty w tekście, opr.psk. z epoki.
Na kilku kartach ślady zawilgocenia. Treść: Kłopoty paniczyka, Rycerze kieliszkowi, Pierwsze kolce w literackim zawodzie, Dyletant, Uprzedzenia sąsiedzkie, Polowanie na wróble, Pan Kalasanty, Klucz do serca panny Julji, Sprawa honorowa, Rekreacja Zefirka, Pan Maciej, Karjerowicz, Wyprawa pana Prota, Kredyt sąsiedzki. Opowiadania zdobione drzeworytami Fr.Kostrzewskiego, malarza, rysownika satyrycznego i karykaturzysty.

500,-
31. Fotografia pozycji 31Fotografia pozycji 31Fotografia pozycji 31BOJESEN E.F. - Starożytności rzymskie czyli obraz publicznego, prywatnego i umysłowego życia starożytnego Rzymu. Dziełko szkolne... z tłómaczenia niemieckiego J.Hoffa na język polski przełożył Ig.Boczylińskl. W‑wa 1862. H.Natanson. 8,s.X,176.
WYCZECHOWSKI J. - O aktach stanu cywilnego, a w szczególności o terminach do ich sporzą­dzania. W‑wa 1860. H.Natanson. 8,s.[3],67.
SZANIAWSKI [Franciszek Xawery] - Uwagi o zabezpieczeniu i uskutecznianiu odpowiedzialności na dłużnikach dla wierzycieli. Przez X.... O.O.P. i professora w Król.Warszawskim Uniwersytecie. W‑wa 1820. Druk. J.C.K.M.Rządowey. 8,s.40.
Opr.psk. z epoki w 1 wol. Ślady zawilgocenia, w trzeciej pozycji zabrązowienia, ubytek g. rogu karty tyt. i zakreślony podpis.

300,-
32. Fotografia pozycji 32BOROWSKI Tadeusz - Mała kronika wielkich spraw. W‑wa 1951. MON. 8,s.169, [3], okł.oryg. proj. Jerzy Ostrzewski.
Stan dobry. Opowiadania, 1 wydanie. 43 felietony „o sprawach pokoju, socjalizmu i kultury”. Przedmowa: Wiktor Woroszylski.

40,-
33. Fotografia pozycji 33BOROWY Piotr gazda z Orawy - Sąd grzesznika sam nad sobą. Z drzeworytami St.Jakubowskiego. Kraków 1933. Nakł. ks. F.Machaya. Czc. druk.”Głosu Narodu”. 8,s.31, drzeworyty zdobniki w tekście, kolorowe inicjały, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Ostatni utwór literacki gazdy z Rabczyc na Orawie, napisany cztery miesiące przed śmiercią, uderzająco piękny w formie i treści. Wstęp: Jak Gazda Borowy stał się pisarzem? pióra F.Machaya.

60,-
34. Fotografia pozycji 34Fotografia pozycji 34BOSCH. Informator motoryzacyjny. Tłumaczenie 13 wydania „Bosch -Kraftfahrtechnisches Taschenbuch”. W‑wa 1958. Wyd. Komunikacyjne. 16, s.413; dodatek s.68, rysunki w tekście, opr.pł.oryg.
Stan dobry.

40,-
35. Fotografia pozycji 35Fotografia pozycji 35BRETTNER [Johann Antoni] - Fizyka dla szkół wyższych przez Professora Dr.... Z niem. na język polski przełożona przez A.Karwowskiego nauczyciela matematyki i nauk przyrodzonych w Gimnazyum Ś.Maryi Magdaleny w Poznaniu. Wrocław 1846. Z.Schletter. Druk. L.Freunda w Wrocławiu. 16d, s.361, [2],4 skł. tablice, opr.psk. współczesna, grzbiet 6ciopolowy, dwa szyldziki, złocona tytulatura i zdobienia.
Na wielu kartach rdzawe plamki. Podpis. Autor (1799-1866), pochodzenia pol. zniemczony nauczyciel, radca szkolny, dyrektor gimn., autor wielu podręczników. Bronił praw języka pol. w szkołach polskich w Poznaniu.

500,-
36. Fotografia pozycji 36Fotografia pozycji 36BREWER [Ebenezer Cobham, 1810-1897] - Tajniki przyrodzenia czyli wyjaśnienie codziennych zjawisk natury w formie zapytań i odpowiedzi podane, sposobem przystępnym do pojęcia każdego ułożone i do dzisiejszego stanu nauk przyrodzonych zastosowane. Dzieło w języku ang. przez dr. Brevera professora Uniwersytetu w Cambridge napisane, a z ostatniego wydania franc. na polski język przełożone przez S[zymona] Pisulewskiego... W‑wa 1856. S.Orgelbrand. 16d,s.VIII,434, rysunki w tekście, opr. psk. z epoki.
Niewielkie ślady zawilgocenia w l. g. rogu przy grzbiecie. Treść podzielona na siedem części: Ciepło, Meteorologija, Akustyka, Optyka, Metaloidy i metale, Chemija organiczna, Chemija zwierzęca.

500,-
37. Fotografia pozycji 37Fotografia pozycji 37BROEKERE Stanisław [Jan] - Pamiętniki z wojny hiszpańskiej (1808-1814).... b. oficera b. legionów francusko-polskich. Tłum. z niem. przez córkę jego Paulinę Cybulską. W‑wa 1877. Druk. J.Ungra. 16d, s.XVI,339, VIII, portret autora, odznaczenie: Medal Św.Heleny, bilet kwaterunkowy z 1814 r., opr.psk. współczesna, dwa szyldziki, złocona tytulatura i zdobienia.
Ślady zawilgocenia, podpis własnościowy.

700,-
38. Fotografia pozycji 38Fotografia pozycji 38Fotografia pozycji 38BRÜCKNER Aleksander - Encyklopedia staropolska. Oprac... T.1-2. Materiałem ilustracyjnym uzupełnił Karol Estreicher. W‑wa 1939. Trzaska, Evert i Michalski. 4,s.VI,956,1070 [paginacja dwuszpaltowa], 15 tablic [z 35], 3948 ilustracji, opr.pł.oryg.
W t.2 lekko poluzowany grzbiet, poza tym ładny egzemplarz. „Pierwsze nowoczesne, na najnowszych źródłach oparte dzieło, obejmujące całokształt spraw i rzeczy dawnej Polski”. Dzieło o nieprzemijających wartościach, oprac. przez znakomitego polskiego slawistę (1856-1939), historyka literatury i kultury polskiej. Zawiera obszernie opracowane hasła z wiadomościami o przeszłości naszego narodu, ze wspaniałym materiałem ilustracyjnym. Niezbędnik dla poszerzenia wiedzy o naszej kulturze. Z indeksem.

600,-
39. Fotografia pozycji 39BRZOZOWSKI Stanisław - Wieczny ogród owocowy i polskie ogrody formowe. W‑wa 1929. Stow. Pracowników Księgarskich. 16d, s.66, rysunki w tekście, okł.oryg. Ogrodnicze Hodowle Dochodowe.
Stan dobry. Podpis.

40,-
40. Fotografia pozycji 40Fotografia pozycji 40BYRON [Georges Gordon], Mickiewicz Adam - Poezye Lorda Byrona tłumaczone: Giaur przez Adama Mickiewicza, Korsarz przez Edwarda Odyńca. Wydanie Alexandra Jełowickiego. Paryż 1835. W Drukarni i Giserni A.Pinard przy quai Voltaire, 15. 14,5 cm, s.XVI,202, [1], opr.psk.z epoki, tłoczone zdobienia.
Wszystkie karty zalane, zabrązowione, wyklejki zabarwione. Oprawa pęknięta przy grzbiecie. Podpis własnościowy z notatką: od J.S. 1849.
1 wydanie. Zawiera: Dedykacja: Julianowi Niemcewiczowi w dowód głębokiego szacunku poświęca tłumacz, Przemowa tłumacza, Giaur, Objaśnienia, Korsarz, Objaśnienia.
Tom nie oznaczony cyfrą porządkową, stanowi tom 7 pierwszej edycji paryskiej zapoczątkowanej przez Leonarda Chodźkę. Typograficznie wydany jak poprzednie tomy. Nakład 2000 egz.

2.500,-
41. Fotografia pozycji 41Fotografia pozycji 41Fotografia pozycji 41Fotografia pozycji 41CANTU Cezar - Historyja powszechna. T.1-11. [Komplet]. Przeł.Leon Rogalski. W‑wa
1853 - 57. S.Orgelbrand. 8, z 10 [z 42] rycinami: miedzioryty, opr.psk. współczesna: narożniki i 5ciopolowe grzbiety z brązowej skóry, granatowe szyldziki, złocone zdobienia i tytulatura na grzbietach, karton marmoryzowany, brzegi kart barwione.
W kilku tomach ślady zawilgocenia, podkreślenia ołówkiem na marginesach, trzy pieczęcie, w 1 podpis, podklejona 1 rycina.
Dzieło włoskiego historyka (1804-1895) i pisarza, uczestnika konspiracyjnej organizacji Młode Włochy, autora wielu dzieł historycznych, monografii literackich i powieści.

4.500,-
42. Fotografia pozycji 42CARREL Alexis - Człowiek istota nieznana. Przeł.R.Świętochowski. W‑wa [1938]. Trzaska, Evert i Michalski. 8,s.XVI,272, [2], portret autora, okł.oryg., obwoluta. Biblioteka Wiedzy T.32.
Stan bardzo dobry.

50,-
43. Fotografia pozycji 43CEGIELSKI H[ipolit] - O pisowni pana L.Rzepeckiego i towarzyszów. Poznań 1868. Nakł. aut. Czc. L.Merzbacha. 16d, s.49, okł.oryg.
Przykurzona okładka. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Polemika autora (1815-1868), filologa i przemysłowca w sprawie pisowni polskiej z L.Rzepeckim.

30,-
44. Fotografia pozycji 44CENNIK drzew i krzewów owocowych i ozdobnych, liściastych i iglastych, róż i bylin. Szkółki drzewek owocowych Romana X.Sanguszki w Gumniskach. [Katalog] Jesień 1938, wiosna 1939. W druk. Wł.Mroza w Tarnowie (dawniej Z.Jelenia). 8,s.85, [1], ilustracje w tekście, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Pieczęć. Katalog obejmuje 1438 różnych nasion i sadzonek.

80,-
45. Fotografia pozycji 45CEPNIK Kazimierz - Edward Śmigły Rydz Generalnay Inspektor Sił Zbrojnych. Zarys życia i działalności. W‑wa 1936. Inst. Propagandy Państwowo-Twórczej. 8,s.192, ,[3], 1 portret, okł.oryg. proj. Atelier Girs-Barcz. Ludzie i ich dzieła.
Okładka przybrudzona, ubytki i podklejenia przy grzbiecie. Odręczna dedykacja autora: JWPanu Inspektorowi J.Gerlachowi w dowód wielkiego szacunku i poważania Autor. Lwów, w kwietniu 1936 r.

120,-
46. Fotografia pozycji 46Fotografia pozycji 46CHIPESY - Pauline ou la petite charitable, suivie De Christine et Henriette et de Victorine ou la petite hypocrité. Historiettes amusantes a l'usage de la jeunesse par Mme... Paris 1828. Chez Masson. 16, s.204, 3 [z 4] całostronicowe ryciny, winieta tyt., opr.sk. z epoki, złocone zdobienia na grzbiecie.
Małe ubytki na trzech marginesach. Przeznaczone dla młodzieży umoralniające rozmowy matki z córką.

150,-
47. Fotografia pozycji 47CHMAJ Ludwik - Historia Domus Varsaviensis Scholarum Piarum. Wrocław 1959. Ossol. 8,s.218, okł.oryg. PAN Pracownia Dziejów Oświaty. Archiwum Dziejów Oświaty T.I.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Rękopis warszawski Kroniki Domu Warszawskiego pijarów, obejmuje lata 1729 do 1788. Z obszernymi przypisami i indeksem nazwisk.

40,-
48. Fotografia pozycji 48Fotografia pozycji 48CHODŹKO Ignacy - Obrazy litewskie. Serya 1 i 2, 3. Wyd. nowe poprawne. Wilno 1872. J.Zawadzki. 16d, s.357,276, winiety tyt., opr.psk. z epoki w 1 wol., złocone napisy na grzbiecie.
Na kilku kartach słabe ślady zawilgocenia, 2 karty z obciętym marginesem. Podpisy.
Serya 1: Domek mojego dziadka. Boruny. Śmierć mojego dziadka. Ostatnia sessya exdywizyi. Samowar. Powrót dziedzica. Poddany. Serya 2: Brzegi Wilii. Ranek przed ślubem. Serya 3 [z oddz. kartą tyt.]: Pamiętniki kwestarza.

600,-
49. Fotografia pozycji 49CIESIELSKI Emilian - Teofil Wiśniowski i Józef Kapuściński. Lwów 1906. Księg. J.Maniszews­kiego. 16d, s.27, okł.oryg.
Stan dobry.Obaj powstańcy galicyjscy za swoją działalność decyzją władz austriackich zostali straceni 31 lipca 1847 r. we Lwowie na Górze Stracenia. Treść: Spiski i tajne stowarzyszenia w Galicji. Teofil Wiśniowski. Działalność Wiśniowskiego i Józef Kapuściński. Więzienie i śmierć.

30,-
50. Fotografia pozycji 50CIOMPA Adam - Duże litery. Kraków 1933. Wyd.Literacko-Naukowe. 8,s.184, [1], okł.oryg.
Brzegi okładki nieco naddarte, poza tym stan dobry. Zapomniana awangarda międzywojenna. Powieść eksperymentalna, w której nie chodzi o samą treść, lecz o formę wyrażania myśli i wrażeń. PSB: „oryginalna forma połączenia zamiaru literackiego z doświadczeniami malarza, a zarazem... wysiłek zrozumienia wzajemnych stosunków psychicznych między człowiekiem a człowiekiem”. Powieść niezrozumiała przez odbiorców, przeszła bez echa i uległa zapomnieniu.
Autor (1901-1935), malarz i pisarz. Studia na ASP w Krakowie, uczeń prof.Kowarskiego i prof.Wojnarskiego. Projektował kompozycje witrażowe i obrazy dla kościołów ewangelickich. Zginął w sierpniu 1935 r. po upadku w przepaść ze szczytu Łomnicy.

100,-
51. Fotografia pozycji 51Fotografia pozycji 51CLEMENCEAU Jerzy - Blaski i nędze zwycięstwa. Tłum. Jerzy Herniczek. Poznań 1930. Wlkp. Księg. Nakł. K.Rzepeckiego. 8,s.293, [1],4 ilustracje, opr.psk., czerwone szyldziki.
Stan bardzo dobry. Podpis. Rozważania po zwycięskiej I wojnie światowej, spisane piórem premiera G.Clemenceau ((1841-1929).

200,-
52. Fotografia pozycji 52Fotografia pozycji 52CZECHOWSKI Aleksander - Historja wojny rosyjsko-japońskiej. Z przedmową Romana Dmowskiego. [W‑wa] 1906. Druk. Tow. Firmowo-Komandytowego Lutosławski, Zamojski i S-ka. 16d, s.XXIV,264, ilustracje w tekście, opr.pł.oryg.
Oprawa przykurzona, przedarta jedna karta, niewielkie ślady przybrudzenia.

70,-
53. Fotografia pozycji 53CZOŁOWSKI Aleksander - Odpowiedź rabinowi lwowskiemu Dr. Jecheskielowi Caro w sprawie „mordu rytualnego”. Lwów 1899. Nakł. aut. 8,s.22, zachowana okł.oryg. naklejona na kartonie.
Stan dobry.

80,-
54. Fotografia pozycji 54DASZYŃSKI Ignacy - Pamiętniki. T.1-2. Kraków 1925-26. Nakł. Z.R.S.S.”Proletarjat”. 8,s.[2],266, [2],346, [2], portret autora, opr.pł..
W t.1 zachowana okł.oryg. [podklejona], w t. 2 podklejona i przybrudzona karta przedtyt. Odręczna dedykacja: Kochanemu Prezesowi drobny upominek imieninowy z serdecznemi życzeniami jaknajszybszego powrotu do kraju MRataj. Warszawa, styczeń 1934. [Maciej Rataj (polityk, marszałek Sejmu, działacz ludowy) dedykował książkę Wincentemu Witosowi, który przebywał na emigracji po procesie brzeskim]. Z indeksem nazwisk.

200,-
55. Fotografia pozycji 55Fotografia pozycji 55DEMEL Franciszek, Lipiński Wacław - Pułkownik Leopold Lis-Kula. Z przedmową Aleksandry Piłsudskiej. W‑wa 1932. Komitet Budowy Pomnika Pułk. Lisa-Kuli. 8,s.X,365, fotografie w tekście, mapki, okł.oryg. wg projektu Jerzego Siedleckiego, opr.pł.
Okładka podklejona, stan bardzo dobry. Materiał oprac. na podstawie wspomnień kolegów, wychowawców, dowódców. Treść: W zaraniu światowej wojny, W pierwszej brygadzie, Po rozbiciu Legjonów, Na posterunkach Polskiej Organizacji Wojskowej, W Polsce Niepodległej. Ze skorowidzem nazwisk.

150,-
56. Fotografia pozycji 56[DOKUMENTY] Tajne dokumenty rządu rosyjskiego w sprawach polskich. Londyn 1898. Nakł. Komitetu Centr. PPS. 16d, s.XXI, [1],123, [1], okł.oryg.
Zamalowany podpis, na ostatniej karcie ślad zalania. Treść: Wstęp od wydawców. Memoryał ks.Imeretyńskiego. Protokóły Komitetu Ministrów. Nota Kancelaryi Komitetu Ministrów. Nakład 2000 egz.

50,-
57. Fotografia pozycji 57DORING Reinhold - Sechs preussischen Lieder. Brieg 1866. Druck von A.Klockau, 16, s.14, broszura.
Stan dobry. 6 pieśni [tekst] na różne uroczystości.

40,-
58. Fotografia pozycji 58DOYLE Conan - Tajemnicze krainy. T.1-2. W‑wa 1927. Wyd. „Taniej Książki”. Zakł. Graf. „Helios”. 16d, s.152,140, okł.oryg.
Stan dobry. Powieść.

50,-
59. Fotografia pozycji 59Fotografia pozycji 59Fotografia pozycji 59Du PREL Max Freiherr - Das Generalgouvernement. Im Auftrage und mit einem Vorwort des Generalgouverneurs Reichsminister Dr. Frank. Würzburg 1942. K.Triltsch, 8,s.XX,404, ilustracje, mapa, opr.ppł.oryg.
Oprawa przybrudzona. Propagandowa książka o Generalnym Gubernatorstwie. Z indeksem.

150,-
60. Fotografia pozycji 60Fotografia pozycji 60Fotografia pozycji 60DUMAS Aleksander - Trzej muszkieterowie. Przeł. Joanna Guza. W‑wa 1967. Iskry. 8,s.563, [3], kolorowe ilustracje: Jerzy Skarżyński.
- W dwadzieścia lat później. Przeł.: cz.I - Stefan Flukowski, cz.II - Hanna Szumańska-Grossowa. W‑wa 1968. Iskry. 8,s.791, [1], kolorowe ilustracje: Jerzy Skarżyński.
- Wicehrabia de Bragelonne. T.1-2. Tłum.: Maria Traczewska, Hanna Szumańska-Grossowa. W‑wa 1969. Iskry. 8,s.702, [1],693, [3], kolorowe ilustracje: Jerzy Skarżyński.
Wszystkie tomy w opr.pł.oryg. z obwolutami. Na jednym tomie obca dedykacja, brzegi obwolut lekko naddarte..
Trylogia o muszkieterach, opowiada o przygodach czterech przyjaciół: Atosa, Portosa, Aramisa i d'Artagnana. Akcja rozgrywa się na tle wydarzeń historycznych w czasach panowania Ludwika XIII, regencji Anny Austraczki i kard. Mazarina oraz pierwszych lat panowania Ludwik XIV. Inspiracją cyklu były pamiętniki królewskiego muszkietera Charlesa de Batz de Castelmore d'Artagnan.

450,-
61. Fotografia pozycji 61DUMAS Aleksander - Trzej muszkieterowie. Przeł. Joanna Guze. W‑wa 1955. Iskry. 8,s.526, [4], kolorowe ilustracje, opr.pł.oryg., obwoluta.
Obwoluta z małymi ubytkami na grzbiecie. Ilustracje i obwolutę proj. Jerzy Skarżyński. Powieść inspirowana pamiętnikami królewskiego muszkietera Charlesa de Batz de Castelmore d'Artagnan. Akcja rozgrywa się na tle wydarzeń historycznych za panowania Ludwika XIII.

120,-
62. Fotografia pozycji 62Fotografia pozycji 62Fotografia pozycji 62DWERNICKI Józef - Przepisy dla jazdy z Rozkazu Jego Cesarzowskiey Mości Wielkiego Xięcia Konstantyna z Rossyiskiego Języka na Polski przez... Półkownika Półku Krakusów przetłumaczone. Edycya poprawiona. W‑wa 1815. Druk. Wiktora Dąbrowskiego. 16d, s.231, [9], 1 skł. tablica nut, opr.kart.
Na dwóch kartach minimalny ślad zawilgocenia, poza tym stan bardzo dobry. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W.Hr.Baworowskiego. Cz.I: Osnowa musztry. Cz.II: Musztra szwadronowa. Rzadkie.
J.Dwernicki (1779-1857, generał dywizji, dowódca kawalerii w powstaniu listopadowym.

600,-
63. Fotografia pozycji 63Fotografia pozycji 63Fotografia pozycji 63Fotografia pozycji 63DYAKOWSKI Mikołaj - Dyaryusz wiedeńskiej okazyi roku 1683. Opisał... pokojowiec króla Jana III. Z sześciu illustracyami Juliusza Kossaka rytowanemi w Zakładzie Drzeworytniczym „Kłosów” przez Edwarda Gorazdowskiego. Kraków 1883. Nakł. i druk S.Lewentala. Folio, s.32 [paginacja dwuszpaltowa], 6 drzeworytów całostronicowych, opr.sk. współczesna, skóra bordowa, grzbiet 6ciopolowy, złocone zdobienia na obu okładkach i tytulatura na grzbiecie. ozdobne wyklejki.
Karty przy grzbiecie wzmocnione naklejonym papierem.Bardzo ładny egzemplarz. Diariusz spisany w formie gawędy przez dworzanina króla Jana III, uczestnika wyprawy wiedeńskiej. Autor wykazuje się dużą wiedzą z dziedziny militarystyki, przytacza tytuły i rangi opisanych uczestników wyprawy i szczegółowo odtwarza przebieg bitwy wiedeńskiej. Ilustracje Juliusza Kossaka znakomicie oddają ducha toczonej pod Wiedniem bitwy.

3.500,-
64. Fotografia pozycji 64Fotografia pozycji 64DYBOSKI Roman - Siedem lat w Rosji i na Syberji. (1915-1921). Przygody i wrażenia. W‑wa-Kraków-Lublin 1922. Gebethner i Wolff. 16d, s.253, [1], okł.oryg., opr. współczesna.
Pieczęcie, obca dedykacja. Dedykowane: Pamięci tych, co już nie wrócą.

60,-
65. Fotografia pozycji 65Fotografia pozycji 65DYBOWSKI J[ean] - Traité de culture potagere. (Petite et grande culture). 5 éd. rev. Paris 1924. J.B.Bailliere et fils. 8,s.XII,340, 131 rysunków w tekście, opr.ppł.
Stan bardzo dobry. Poradnik uprawy warzyw. Autor (1856-1928), agronom, botanik, podróżnik, profesor botaniki i ogrodnictwa w Paryżu, założyciel Instytutu Agronomii Kolonialnej.

150,-
66. Fotografia pozycji 66DZIEDUSZYCKI Izydor - Polityka brandenburgska podczas wojny polsko-szwedzkiej w latach 1655-1657. Kraków 1879. Nakł.aut. Druk. Fr.Pobudkiewicza. 8,s.95, [3], opr.pł. współczesna.
Kilka kart podkl. przy grzbiecie. Praca dedykowana dr. Józefowi Majerowi, prezesowi A.U. w Krakowie. Autor (1842-1888) był powstańcem styczniowym, historykiem, członkiem P.A.U.

180,-
67. Fotografia pozycji 67Fotografia pozycji 67Fotografia pozycji 67Fotografia pozycji 67[DZIEKOŃSKI Tomasz] - Obraz świata pod względem geografii, statystyki i historyi wszystkich krajów skreślony podług najlepszych źródeł. Z mappami, herbami wszystkich państw i rycinami. T.1-2. W‑wa 1843. S.H.Merzbach. 8,s.[2], 644, [5],560, [8], ryciny w tekście, 1 widok: staloryt- widok Kapitolu w Waszyngtonie, opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa: narożniki i grzbiety z brązowej skóry, szyldziki, złocona tytulatura i zdobienia.
Niewielkie ślady zawilgocenia, brak widoku: Kościół Panny Marii w Pradze i 8 skł. map litogr. 1 wydanie. Materiały czerpane z Geografii J.G.A.Galletiego i J.G.F.Cannabicha, Chaucharda, Müntza.

800,-
68. Fotografia pozycji 68DZIULIKOWSKI Henryk W. - Milwaukee Poznańskie Miasto. (Szkice polsko-amerykańskie). Dom - Ameryka, Polska - Kraj przodków, Wojna i Zwycięstwo - Dalsza walka o wolność „Waszą i Naszą”. Powieść reportaż. Chicao, Ill. [1946]. Book-Druk. 8,s.158, [1], okł.oryg. opr.pł.
Stan bardzo dobry.

70,-
69. Fotografia pozycji 69Fotografia pozycji 69Fotografia pozycji 69Fotografia pozycji 69EJSMOND Juljan - Moje przygody łowieckie. Z ilustracjami Kamila Mackiewicza. Poznań-W‑wa-Wilno [1929]. Księg. św. Wojciecha. 8,s.315, ilustracje na tablicach, okł.oryg., opr.sk. współczesna: skóra brązowa, grzbiet 5ciopolowy, ilustracja na okładce i napisy złocone..
Na pierwszych kartach małe zaplamienie, podniszczony jeden margines. Treść: Zamiast wstępu, Wiosna: Pod pieśnią głuszcza, Toki cietrzewie, Na ciąg słonek, Na wiosenne kaczory, Kozły ofiarne; Lato: Na kaczki, Na kury, Pardwy i cietrzewie; Jesień: Na rykowisku jeleni, Złoty kacze, Na dzikie gęsi, Kopanie borsuków, Z puchaczem; Zima: Na dziki, Nosił wilk razy kilka..., Bażanty, Na lisy i szaraki, W królestwie rysi. Autor (1892-1939) był zapalonym myśliwym, nie tylko polował, ale redagował pisma łowieckie i wydawał kalendarze myśliwskie.

500,-
70. Fotografia pozycji 70EJSMOND Juljan - Sztuka wymyślania. W‑wa 1927. „Rój”. 16d, s.125, okł.oyg. broszura.
Okładka lekko naddarta, poza tym stan dobry, egz. nierozcięty. 1 jedyne wydanie. Teksty satyryczne. Treść: Sztuka wymyślania, Humor prasy, Pochwała kina, Wywiady ze zwierzętami, Samochodem do biegauna i z powrotem (Kartki z pamiętnika), Ptasie mleko, Anteny miłujemy nad antenatów - wiersz.

60,-
71. Fotografia pozycji 71ELIOT Thomas Stearns - Poematy. Przekład i szkic O teorii i praktyce przekładu poetyckiego Jerzego Niemojewskiego. Londyn, sierpień 1978. Nakł. prywatny. 4,s.130,3 ilustracje [wycinanki] w tekście i takaż okładkowa, okł.oryg. Akta Społeczności Poetyckiej Polaków. Syrinx z.1.
Stan bardzo dobry. Podpis tłumacza. Na okładce wycinanka Karola Kłosowskiego.

120,-
72. Fotografia pozycji 72Fotografia pozycji 72Fotografia pozycji 72Fotografia pozycji 72Fotografia pozycji 72Fotografia pozycji 72Fotografia pozycji 72Fotografia pozycji 72ELJASZ Radzikowski W[alery] - Ubiory w Polsce i u sąsiadów. Cz. 1-3. Wyd.2. Kraków 1889. Druk W.L.Anczyca i Sp. 4,s.[2],19, tablice I-XI, s.IV,34, tablice XII-XXII, s.32, tablice I-IX, + 1-3: XV wiek, sztychowane karty tyt. i okładki, opr.sk. współczesna, sk. brązowa, złocona tytulatura.
1 okładka ze śladami zabrązowienia, podklejona. W cz.II karta tyt. za tekstem. 1 karta z uzup. bibułką ubytkiem marginesu, na jednej tablicy zabrązowiony margines 0,5 cm. Cz.I: Do końca XI wieku. Cz.II: wiek XII i XIII. Cz.III: Wiek XIV. Ilustracje na cynku i drzeworyty ryt. A.Napierkowski wg rys. autora.

600,-
73. Fotografia pozycji 73EPOS Indyjskie II: Vyasa. Maha-Bharata. Brody 1911. F.West. 8,s.LIX,376, skł.tablica z podobiznami bogów indyjskich, podobizna tekstu sanskryckiego, zachowana wierzchnia okł.oryg. Epos, zbiór arcydzieł poezyi epickiej...w streszczeniach i wyciągach. Ułożył A.Lange.T.IV.
Pieczęć, grzbiet okładki z ubytkami.

80,-
74. Fotografia pozycji 74FALEŃSKI Felicjan [Medard] - Z po nad mogił. Poezye. Drezno 1870. Druk. i nakł. J.I.Kraszewskiego. 16, s.190 [brak s.191], opr.pł.
Pieczęć, kilka kart podklejonych przy grzbiecie. 1 wydanie.

50,-
75. Fotografia pozycji 75Fotografia pozycji 75Fotografia pozycji 75Fotografia pozycji 75Fotografia pozycji 75FENELON François de Salignac de la Motte - Podróże i przypadki Telemaka syna Ulisesowego. Z dzieł francuzkich Fenelona na nowo przełożone przez J.Stawiarskiego. T.1-2. W‑wa 1805-1806. Nakł. i druk. Zawadzkiey Wdowy. 16d, s, XXXV, [16],419, portret autora, 13 rycin: miedzioryty, skł. mapa podróży; s.421-793, 11 rycin, winiety, opr. psk. z epoki.
Oprawa lekko uszkodzona, na kilku kartach niewielkie ślady zalania. Przygody Telemaka, zarazem satyra na rządy Ludwika XIV; przedstawia ideał praworządnego i oświeconego monarchy. Znane dzieło franc. arcybiskupa Fenelona (1651-1715), wydane po raz pierwszy w 1699, wzbudziło ogromne zainteresowanie, również w Polsce. Podzielone na 24 księgi, przed każdą rycina ze sceną rodzajową. Przed głównym tekstem dedykacja tłumacza Ignacego Stawiarskiego dla Aleksandra I Imperatora Wszech Rosji, dalej wierszem tegoż Poema O piękności i dobroci moralney dzieła ninieyszego Przezacnemu Zgromadzeniu Przyiaciół Nauk w Warszawie poświęcone.

2.500,-
76. Fotografia pozycji 76Fotografia pozycji 76FICOWSKI Jerzy - Demony cudzego strachu. Wspominki cygańskie. W‑wa 1986. LSW. 8,s.261, [3], ilustracje: m.in. portret Papuszy, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedukacja autora: Drogiemu Panu Jerzemu Pomianowskiemu przesyłam moje kolejne zacyganienie z serdecznym uściskiem. Jerzy Ficowski. Warszawa 22.VIII.1986.

60,-
77. Fotografia pozycji 77FIEDLER Arkady - Dziękuję Ci, kapitanie ! Montreal 1945. Impr. Saint-Joseph. 8,s.172, okł.oryg., obwoluta.
Stan bardzo dobry. 2 wydanie.

70,-
78. Fotografia pozycji 78Fotografia pozycji 78[FIHAUSER- Mieczowski Gustaw] - Książe północy. Opowieść z wieku XII-go. Napisał Harfał.
T.1-4. Kalisz 1925. Nakł. aut. Czc. druk. P.Piotrowskiego. 8,s.194, XXIX,176, XIX,191, [1], XV,191, [1], XIV, [1], opr.ppł. w 1 wol.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Czcigodnemu panu posłowi SZP. Stanisławowi Janickiemu w upominku Autor. Katowice 4.XI.27. Wierszem, z komentarzami. Autor (1874-1938), jezuita, dziennikarz, pisarz, nauczyciel Gimn. Klasycznego w Król. Hucie, autor niezbyt wiernego przekładu franc. pieśni rel. F.X.Moreau „My chcemy Boga”.
St.Janicki (1884-1942), działacz narodowy w okresie plabiscytu, uczestnik trzech powstań śląskich, przyjaciel Wojciecha Korfantego, poseł na Sejm Śląski.

160,-
79. Fotografia pozycji 79FLACH Józef - Stanisław Wyspiański. Studyum. Brody 1908. Księg. F.Westa. 8,s.112, [1], opr.ppł.
Ślad farby na dwóch kartach. Pieczęć.

60,-
80. Fotografia pozycji 80Fotografia pozycji 80FLAMMARION Kamil - Życie Mikołaja Kopernika. Przeł. i przypiskami dopełnił Filip Sulimierski... 1473-1873. W‑wa 1873. Księg. Ungra i Banarskiego. 8,s.176, [2], 4 litografie, opr.psk. z epoki.
Na 2 rycinach lekki ślad zalania w pr. d. rogu. Litografie: Wizerunek Kopernika wg obrazu Ghirlandajo, mieszkanie Kopernika i jego obserwatorium, Dwa medale bite na pamiatkę Kopernika, Pomnik Kopernika w Warszawie. Ryciny wykonane w zakładzie artyst.litogr. Wł.Walkiewicza.

180,-
81. Fotografia pozycji 81FREDRO Jan Aleksander - Dwa rozdziały ze wspomnień... [Wydał S.A.M.]. Kraków 1898. Nakł. wydawcy. Druk „Czasu”. 8,s.42, opr.ppł. Odbitka z „Przeglądu Polskiego” z grudnia 1897 r.
Stan. dobry. Dwa rozdziały wspomnień powstały w 1879 r. Przedmowa: S.A.M..

80,-
82. Fotografia pozycji 82Fotografia pozycji 82[FRICKE] - Domowa pomoc czyli książka dla dobra chorej ludzkości. Tylko przez samopomoc i natychmiastowe leczenie można zapobiec chorobie i nędzy. Ta ksiązka zawiera leczenia wszystkich chorób i to środkami domowemi, wodą i ziołami. Hanower [1910]. L.Schmidt. 16d, s.249, okł.kart.
Okładka przetarta, przybrudzone karty.

45,-
83. Fotografia pozycji 83GAJEWSKI Franciszek J. - Technika sprawdzania lamp radiowych VI. Zakopane 1947. Nakł. aut. 8,s.52, ilustracje, wykresy, okł.oryg. Biblioteka radiowa, techniczna i naukowa. Nr 08.
Stan dobry. Podpis.

30,-
84. Fotografia pozycji 84GAŁUSZKA Józef Aleksander - Cienie orłów. W‑wa-Kraków-Lublin 1932. Gebethner i Wolff. 16d, s.63, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Poezje, 1 jedyne wydanie.

50,-
85. Fotografia pozycji 85Fotografia pozycji 85Fotografia pozycji 85GAPCZYŃSKI Teofil - Przewodnik chrześcijanina rzymsko-katolickiego. Książka pouczająca, przeznaczona dla wszystkich warstw społeczeństwa polskiego. Z licznymi obrazkami kolorowymi i czarnymi. Wydanie pierwsze. W Kolonii n. R. [1905]. Nakł. Reńskiego Zakładu Wyd. dla piśmie­nictwa katolickiego (Gustaw Brake). 4,s.[8],928, liczne ilustracje w tekście i całostronicowe, opr.pł.oryg. ozdobna, naprawiana: współcześnie uzup. sk. grzbiet.
Karty Kroniki Rodzinnej zapisane ołówkiem, 2 karty z naddartym dolnym marginesem.

750,-
86. Fotografia pozycji 86Fotografia pozycji 86GARCILLASO de la Vega [Inca] - Histoire des Incas rois de Pérou. T.1-3. Paris 1830. Impr. aux Frais du Gouvernement. 8,s.VI,432,445,506, opr.ppł., złocona tytulatura.
Lekkie ślady zawilgocenia. Historia Inków, królów Peru, ich pochodzenie, rządy w pokoju i wojnie, konkwistadorzy. Dzieło o wielkiej wartości historycznej, dokument o starożytnej cywilizacji Peru. Autor (1539-1616), historyk, kronikarz peruwiański. Był synem konkwistadora hiszp. i inkaskiej księżniczki. Pierwszy pisarz latynoamerykański, który pisał o Amerycie.

300,-
87. Fotografia pozycji 87Fotografia pozycji 87Fotografia pozycji 87GAWALEWICZ Maryan, Stachiewicz Piotr - Królowa niebios. Legendy o Matce Boskiej. Z 20 illustracyami Piotra Stachiewicza. Wyd. 3 uzup. W‑wa 1903. Gebethner i Wolff. 8,s.170,22 ilustracje na tablicach, opr.pł. ozdobna, sygn.: Karol Wójcik Kraków: płótno jasnoniebieskie, złocone napisy, brzegi kart i zdobienia: gwiazdy, kwiaty, złocone brzegi kart.
Obca dedykacja na czystej karcie, poza tym ładny egzemplarz. Tekst M.Gawalewicza, ilustracje P.Stachiewicza.

800,-
88. Fotografia pozycji 88Fotografia pozycji 88GIERTYCH Jędrzej - Tragizm losów Polski. Pelplin 1936. Czc. i nakł. druk. i księg. „Pielgrzyma” Sp. z o. odp. 8,s.XV,638, opr.pł., złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie.
Na ostatnich kartach ślady zawilgocenia. 1 wydanie skonfiskowane. Praca wyraża poglądy polityka Obozu Narodowego na najnowszą i nowożytną historię Polski, uwzględniające myśli historyka Kazimierza Mariana Morawskiego i polityka Romana Dmowskiego. Z wstępem autora. Treść: Załamanie się dążeń mocarstwowych i upadek państwa, Polska pod zaborami, Polska odbudowana, Dodatek.

240,-
89. Fotografia pozycji 89Fotografia pozycji 89GIERTYCH Jędrzej - W Polsce między wojnami (Rodzina Pasków). Powieść. T.1-3 [Komplet ]. Londyn 1950. Nakł. aut. 16d, s.332,263,296, okł.oryg. proj. Lela Pawlikowska.
W t. 1 i 2 grzbiety z ubytkami, na kartach przedtyt. pieczęcie i podpisy, jedna okładka podklejona przy grzbiecie. Powieść promująca idee młodzieży narodowej wg ideologii Romana Dmowskiego.

400,-
90. Fotografia pozycji 90Fotografia pozycji 90GLIŃSKI Kazimierz - Królewska pieśń. Wyd. 2. W‑wa 1909. Nakł. aut. Druk W.L.Anczyca i Sp. 8,s.513, opr.pł. ozdobna.
Oprawa przybrudzona, podpis. Poemat z bajecznych dziejów Polski.
Autor (1850-1920), poeta, dramatopisarz, autor powieści historycznych.

80,-
91. Fotografia pozycji 91Fotografia pozycji 91GLOGER Zygmunt - Geografia historyczna ziem dawnej Polski. W tekście 64 autentycznych rycin. Kraków 1900. Sp.Wyd.Pol. 8,s.387, ilustracje, opr.ppł.
Oprawa nadpęknięta przy grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. 1 wydanie. Ryciny w tekście wg starych sztychów. Cz.I: Słowiańszczyzna przedchrześcijańska. Granice Państwa Polskiego. II: Prowincya Wielkopolska. Mazowsze. Prusy polskie czyli królewskie. Województwo Pomorskie. Prowincya Małopolska. Prowincya W.Ks.Litewskiego. Księstwo Żmudzkie. Inflanty. Kurlandya i Semigalia. III: Dyecezye i biskupstwa za Piastów. Główniejsze zakony i klasztory w okresie Piastów, za Jagiellonów i królów elekcyjnych, za Jagiellonów i królów obieralnych.

200,-
92. Fotografia pozycji 92Fotografia pozycji 92Fotografia pozycji 92GLOGER Zygmunt - Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni. Przedstawił... W‑wa 1900. J.Fiszer. Druk W.L.Anczyca i Sp. 4,s.384, [1], 40 rycin, okł.oryg., opr.pł. ozdobna Andrzeja Olszeniaka, sygn. ślepym tłokiem na tylnej okładce: A.Olszenik Kraków: płótno zielone, na grzbiecie i wierzchniej okładce tłoczone zdobienia, złocona tytulatura.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Teksty wierszem i prozą. Praca zbiorowa. Autorstwa Z.Glogera jest 30 artykułów i wstęp. Podział książki na cztery pory i związane z nimi ludowe obyczaje i wierzenia.

600,-
93. Fotografia pozycji 93Fotografia pozycji 93Fotografia pozycji 93GOCZAŁKOWSKI Wojciech - Wspomnienia lat ubiegłych. Skreślił... b. oficer 1go pułku Ułanów b. wojsk polskich. T.1-2. Kraków 1862. Nakł. aut. Czc. „Czasu”. 16d, s.[2],159, [1], [1],152, 16 litografii [jedna wtórnie kolor.] w tym 2 karty tyt., opr. psk. z epoki w 1 wol., naprawiana, sk. grzbiet, kart. okładki, złocona tytulatura, współczesne wyklejki.
Karton oprawy otarty, rdzawe plamki, przybrudzenia, obcięte prawe marginesy, pieczęcie. 1 wydanie. Pisane barwnym językiem wspomnienia obejmujace lata młodości, czynny udział w powstaniu listopadowym, okres popowstaniowy w Galicji. Ryciny rys. B.Gąsiorowski, litogr. B.Z.Stęczyński 1861.

1.200,-
94. Fotografia pozycji 94GOETEL Ferdynand - Humoreski. W‑wa-Kraków-Lublin 1927. Gebethner i Wolff. 16, s.249, [1], opr.pł.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Treść: Ostatni bój, Dziecko, które zabili, Z teki redaktora sportowego: Ciężka przeprawa z ciężkim atletą, Korespondencja z korespondentem, Wyprawa na Bimbabuja; Mój mąż umiera.

45,-
95. Fotografia pozycji 95GOETEL Ferdynand - Kapitan Łuna. Rzym 1947. Wyd. Gryf. Londyn. 16d, s.162, okł.oryg.
Stan dobry. Opowiadania: Szopen, Contre coeur, Exodus, Bohater, Kapitan Łuna.

40,-
96. Fotografia pozycji 96Fotografia pozycji 96Fotografia pozycji 96Fotografia pozycji 96GOETHE Johann Wolfgang - Faust. Tragedji część pierwsza i druga. Przekład Emila Zegadłowicza. Wadowice 1926-27. Nakł. i druk Fr.Foltina. 8,s.238,356, [2], portret autora, 14 ilustracji, okł.oryg., opr.psk. współczesna w 1 wol., sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa: skóra popielata przeplatana kwadratami innych barw, tytulatura czarną barwą, brzegi kart barwione.
Bardzo ładny egzemplarz. Podpis na karcie tyt. Portret Goethego wykonał Fr.Siedlecki, 14 szkiców scenicznych Zbigniew Pronaszko. Nakład 1050 egz.num. Ten 508 podpisany przez E.Zegadłowicza i Fr.Foltina.

1.000,-
97. Fotografia pozycji 97Fotografia pozycji 97GOETHE Johan Wolfgang - Lis Przechera. Przekład wolny Leopolda Staffa. W‑wa 1935. PWKS. 8,s.158, 6 ilustracji, opr.pł.oryg., obwoluta sygn.: Mewa.
Małe naddarcie na grzbiecie, poza tym stan dobry. J.Wittlin w „Wiadomościch Literackich”: Nie pierwszy to utwór, sławny w literaturze świata, wypadł w polskim przekładzie piękniej niż w oryginale.

45,-
98. Fotografia pozycji 98GOMBROWICZ Witold - Trans-Atlantyk - Ślub. Z komentarzem autora. W‑wa 1957. Czyt. 8,s.258, [2], portret autora, opr.pł.oryg., obwoluta.
Stan bardzo dobry. 2 wydanie (1 w Paryżu 1953 r.). Powieść, w której autor w groteskowej formie przedstawia swoje przeżycia z inauguracyjnego rejsu statkiem MS Chrobry z Gdyni do Buenos Aires. Ślub - głosny utwór sceniczny, obrazujący dramat człowieka nie potrafiącego znaleźć własnego „ja”. Oprac. graficzne: Jan Młodożeniec.

80,-
99. Fotografia pozycji 99GÓRECKI Adam - Uśmiech św. Huberta. Opowiadania myśliwskie. W‑wa [1939, okł.: 1938]. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8,s.182, okł.oryg.
Stan dobry, pieczątka.

40,-
100. Fotografia pozycji 100GÓRSKI Ludwik - Uwłaszczenie pracy. Lublin 1936. Uniwersytet. Tow. Wiedzy Chrześcijańskiej. 8,s.50, okł.oryg. Nauka - Filozofja - Religja z.6.
Stan dobry.

25,-
101. Fotografia pozycji 101GROCHOWIAK Stanisław - Rozbieranie do snu. W‑wa 1959. PIW. 16d, s.63, [1], okł.oryg. proj. Zofia Sadowska.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie.

40,-
102. Fotografia pozycji 102GROZA Alexander - Mozaika kontraktowa. Pamiętnik z roku 1851. Wilno 1857. J.Zawadzki. 16, s.VIII,256, okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. 1 wydanie. Powieść realistyczno-obyczajowa: obrazy obyczajowe, sceny i typy z kontraktów kijowskich. Autor (1807-1875) pol. poeta epoki romantyzmu, jeden z twórców tzw. „szkoły ukraińskiej”.

120,-
103. Fotografia pozycji 103Fotografia pozycji 103GRUBIŃSKI Wacław - Lenin. Komedia. Londyn 1949. „Veritas. 16d, s.102, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczny podpis: Wacław Grubiński. Egz. nr 094. Za opublikowaną w 1921 r. komedię „Lenin”, autor został aresztowany przez NKWD i skazany w 1940 r. na karę śmierci, zamienioną na 10 lat łagru. Uwolniony po układzie Sikorski-Majski.

60,-
104. Fotografia pozycji 104GRUBIŃSKI Wacław - Uczta Baltazara. Opowieść. W‑wa-Lwów 1906. Druk P.Laskauera. 16, s.83, opr.pł.oryg. Książnica Tom 6.
Na kilku kartach małe zaplamienie. 1 wydanie. Z powodu tej noweli władze w 1907 r. wytoczyły autorowi (1883-1973) proces za agitację przeciw porządkowi społecznemu. W PRL jego naziwko znajdowało się na specjalnej liście z zakazem publikacji.

45,-
105. Fotografia pozycji 105Fotografia pozycji 105GUÉNÉE Antoine - Lettres de quelques Juifs portugais, allemands et polonais, a M. de Voltaire, avec un petit Commentaire: extrait d'un plus grand, a l'usage de ceux qui lisent ses Oeuvres; suivi des mémoires sur la pertilité de la Judé, par M. l'abbé... T.1-3. Paris 1827. Dufour et Cie. 16d, s.396,396,432, opr.sk. z epoki: skóra brązowa, złocone zdobienia na grzbietach, czerwone szyldziki, brzegi kart zdobione.
Bardzo ładny egzemplarz. Podpis: A.Coiffard. Wyd. nowe, popr. Listy kilku Żydów portugalskich, niemieckich i polskich. adresowane do Voltaire'a, będące repliką na jego „Traktat o tolerancji”. Polemika na temat szeroko rozumianej wolności. Dzieło wielokrotnie wznawiane i tłumaczone na inne języki. Autor (1717-1803) był franc. księdzem i apologetą.

500,-
106. Fotografia pozycji 106Fotografia pozycji 106GUEVARA Antonio - Zegar monarchów z życia M.Aureliusza cesarza rzymskiego przez J.W.X.... roku 1524 złożony. W roku 1611 z kastelskiego języka na łaciński przełożony. Teraz przez urodzonego Antoniego Feliksa Roszkowskiego polskim tłumaczony językiem przedrukowany roku 1759.... Z powodu wyczerpania tego dzieła powtórnie przedrukowany staraniem i kosztem ks. Jana Nepomucena Prawdzic Polickiego 1885 roku we Lwowie. Druk. Anny Wajdowiczowej. 16d, s.VIII,659, [14], opr. psk. ozdobna, zdobienia tłoczonre.
Stan dobry. Księga złożona z fikcyjnych listów różnych władców, określjących ideał monarchy; odniosła międzynarodowy sukces. Autor (ok.1480-1545), hiszp. franciszkanin, pisarz, historyk.

360,-
107. Fotografia pozycji 107HARTWIG Ernst - Untersuchungen über die durchmesser der Planeten Venus und Mars nach Heliometermessungen auf der provisorischen Universitats-Sternwarte zu Strassburg... Leipzig 1879. W.Engelmann. 4,s.87, opr.psk. współczesna.
Stan bardzo dobry. Pieczęć. Badania heliometryczne na średnicach planet Wenus i Mars. Autor (1851-1923), astronom niem., profesor i dyrektor obserwatorium w Bamberg.

200,-
108. Fotografia pozycji 108HERBERT Zbigniew - Raport z oblężonego miasta i inne wiersze. Paryż 1983. Inst. Literacki. 8,s.86, okł.oryg. Biblioteka „Kultury” T.380.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Utwór nawiązujący do wydarzeń z 13 grudnia 1981 r., odczytywany jako kryptonim stanu wojennego.

80,-
109. Fotografia pozycji 109Fotografia pozycji 109HERTZ Benedykt - Bajki. Okładka i ozdoby Henryka Uziembły. [Kraków 1903]. Druk. Teodorczuka i Sp. 8,s.56, ozdoby w tekście, okł.oryg.
Grzbiet lekko uszkodzony. Wierszem, na każdej karcie ozdoby.

40,-
110. Fotografia pozycji 110HEYNE Johann - Denkwürdigkeiten aus der Geschichte der katholischen Kirche Schlesiens. Von der ersten Hälfte des fünfzehnten bis in die „Mitte des siebzehnten Jahrhunderts (1418-1648) im Entwickelungsgange der kirchlichen Thatsachen und Zustände urkundlich dargestellt. Breslau 1868. W.G.Korn. 8,s.XL,1304, [10], opr.kart. z epoki. Heyne - Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau. Bd.3.
Stan dobry. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku.

250,-
111. Fotografia pozycji 111Fotografia pozycji 111HILLAR Małgorzata - Gliniany dzbanek. [Wiersze]. W‑wa 1957. Iskry. 16d, s.114, [2], ,ilustracje, okł.oryg.
Okładka lekko naddarta. Ilustracje: Maja Berezowska.

50,-
112. Fotografia pozycji 112Fotografia pozycji 112Fotografia pozycji 112HOFMAN Władysław - Hipologja. Podręcznik dla oficerów kawalerji i artylerji. T.1-2.
W‑wa 1931, Grudziądz 1932. Nakł.aut. 8,s.528, [1],403, [1], 632 ilustracje w tekście, 2 plany, opr. psk. współczesna, grzbiety 5ciopolowe, złocona tytulatura,
W t.1 brak s.529-537 (cześć spisu treści), mapy okręgów państw. stad ogierów. Nakład 1000 num. egz. Ten 718. Całokształt niezbędnych wiadomości o koniu, hodowli, rasach, budowie, pielęgnacji, możliwościach wysiłku.W t. 1 tablice piętn wypalanych w poszczególnych stadach tak polskich jak i obcych.

2.800,-
113. Fotografia pozycji 113HOGE Stanisław - Tu Chazy czyli rozmowa o Żydach. W‑wa 1830. W Druk. P.Baryckiego. 8,s.157, opr.kart., podkl. sk. grzbiet.
Na kartach plamki i przybrudzenia. St.Hoge (Hoga Ezechiel; Chaskiel, 1791-1860), działacz społeczny, konwertysta, tłumacz hebrajski. W okresie Księstwa Warszawskiego był tłumaczem wojsk franc. Publikował teksty przeciw antysemityzmowi. Zwolennik haskali. Od 1833 r. zamieszkały w Londynie.

400,-
114. Fotografia pozycji 114HULANICKI Czesław - Przywódcy Proletarjatu w świetle wyroków sądowych. W‑wa 1931. Skł.gł. Dom Książki Pol. 8,s.26, [1], okł.oryg. Przyczynki do naszej kultury. III.
Stan dobry. Sprawa o podsłuch telefoniczny, Wymuszanie i podział łapówek, Ukaranie oszczerców, „Nieposzanowanie i znieważenie”, Fałszywe zeznania, Rezygnacja, Pięść z za węgla, Refleksje.

25,-
115. Fotografia pozycji 115IMBER S[amuel] J[akub] - Pieśń i dusza Oskara Wilde'a. Z przedmową Romana Dyboskiego. W‑wa-Kraków 1934. Gebethner i Wolff. 8,s.120, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Autor łączy twórczość Wilde'a z jego życiem; przedstawia jego poezję jako [przedmowa: ] „pasmo zmagań między dobrym a złym pierwiastkiem jego istoty duchowej - jak Fleur du Mal Baudelaire'a - jako szereg wzlotów w dziedzinę ideału ponad to błoto żądz ziemskich, w które Wilde ostatecznie się stoczył”.

45,-
116. Fotografia pozycji 116INSTRUKCJA o obsłudze technicznej pojazdów samochodowych. Zarządzenie Ministra Komunikacji z dn. 28.IX.1950 r.... W‑wa, Wyd. Komunikacyjne. 8,s.48, okł.oryg. Gospodarka samochodowa. Instrukcje, przepisy i normy SM 173.
Stan dobry.

20,-
117. Fotografia pozycji 117Fotografia pozycji 117IWASZKIEWICZ Jarosław - Noc czerwcowa. Zarudzie. Heydenreich. W‑wa 1978. Czytelnik. 8,s.143, [2], okł.oryg. proj. Elżbieta Gaudasińska.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Drogiemu Jerzemu Pomianowskiemu na pamiątkę Wielkanocy 1979. Jarosław Iwaszkiewicz. 15.IV.Roma. Trzy powiązane tematycznie opowiadania. Autor „stawia przed czytelnikiem trudne i bolesne problemy naszej historii”.

120,-
118. Fotografia pozycji 118Fotografia pozycji 118IWASZKIEWICZ Jarosław - Podróże do Polski. W‑wa 1977. PIW. 8,s.241, [3], ilustracje, opr.pł., obwoluta. Seria „Podróże” pod red. P.Hertza.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Jerzemu Pomianowskiemu na pamiątkę Polski i jej zagmatwanych, wyboistych dróg Jarosław. Roma 3.11.78. 1 wydanie. Z indeksem nazwisk i miejscowości.

120,-
119. Fotografia pozycji 119Fotografia pozycji 119IWASZKIEWICZ Jarosław - Podróże do Włoch. W‑wa 1977. PIW. 8,s.253, [3], ilustracje, opr.pł., obwoluta. Seria „Podróże” pod red. P.Hertza.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Drogiemu Jerzemu Pomianowskiemu z włoskim pozdrowieniem, na pamiątkę cennych chwil spędzonych razem w Rzymie Jarosław Iwaszkiewicz. 3.2.78.Roma. 1 wydanie. Z indeksem nazwisk i nazw.

120,-
120. Fotografia pozycji 120JANIK Michał - Dzieje Polaków na Syberji. Kraków 1928. Krak. Sp. Wyd. 8,s.VIII,472,23 ilustracje, mapka, okł.oryg. Z Historji i Literatury.
Naddarty, podklejony grzbiet, poza tym stan dobry. Dzieje polskich zesłańców na Syberii, doprowadzone do czasów upadku caratu. Treść: Opisanie Syberji, Pierwsi Polacy na Syberji, Od Batorego do wojny północnej, Od konfederacji barskiej do wyprawy na Moskwę, Tajne roboty przed powstaniem list., Prześladowania, spiski i zsyłki za Mikołaja I po powstaniu list., Pamietniki wygnańców za rok 1831 i 1833, Wspomnienia Konarszczyków, Wspomnienia z późniejszych zsyłek, Grupa orenburka, W głębi Rosji i na Kaukazie, Rzut oka na okres Mikołajowski, Dokoła powstania styczniowego, Powstanie polskie nad Bajkałem, Pamiętniki wygnańców za rok 1863, Pamietniki zesłanych w głąb Rosji, Ruch rewolucykjno-społeczny przed wojną światową, Syberja w twórczości ogólno-polskiej. Z indeksem nazwisk. Zamieszczone portrety i ilustracje wg najwybitniejszych artystów polskich.

150,-
121. Fotografia pozycji 121Fotografia pozycji 121JANIK Michał - Dzieje Polaków na Syberji. Egz. j.w. w psk. opr. współczesnej, narożniki i 6ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, dwa szyldziki, złocona tytulatura i drobne zdobienia.
Bardzo ładny egzemplarz.

400,-
122. Fotografia pozycji 122JANKOWSKI Władysław - W loży masońskiej. Kartki z życia i twórczości K[azimierza] Brodzińskiego. Lwów-Złoczów [1910]. W.Zukerkandl. 16, s.88, okł.oryg. Biblioteka Powszechna Nr 798-799.
Podklejony grzbiet okładki.

30,-
123. Fotografia pozycji 123JANOWSKI Aleksander - Ostatnia Jagiellonka. W‑wa 1920. Pol. Tow. Krajozn. 16d, s.39, okł.oryg. z widokiem Warszawy. Sekcja Miłośników Warszawy Pol. Tow. Krajozna. Serja II. Dobrze zasłużeni T.V.
Naddarty grzbiet okładki. Pieczęć. Poświęcone Annie Jagiellonce.

30,-
124. Fotografia pozycji 124Fotografia pozycji 124JASIENICA Paweł - Polska Piastów. Polska Jagiellonów. Rzeczpospolita Obojga Narodów. W‑wa 1986. PIW. 8,s.405, [2],477, [3].497,414, [2],644, [4], liczne ilustracje, opr.sk. ozdobna, współczesna w 2 wol.: skóra jasnobrązowa, na okładkach i grzbietach tłoczone i złocone zdobienia, grzbiety 5ciopo­lowe ze złoconą tytulaturą.
Bardzo ładny egzemplarz. Ekskluzywna oprawa. Cykl esejów historycznych, w którym autor (1909-1970) wyłożył własną koncepcję historii Polski. Cykl ten pośw. dziejom przedrozbiorowym zyskał wielką popularność.Wybór ilustracji: Kazimiera Żukowska i Maja Berezowska. Indeksy: Tadeusz Nowakowski.

1.800,-
125. Fotografia pozycji 125JAŚKIEWICZ Juliusz - Zieleń soczysta. W‑wa 1938. Skł. gł. Stow. Absolwentów Szkół Średnich Radomskich. Zakład Druk. Jan Ulasiewicz i Syn. 16d, s.24, okł.oryg.
Zabrązowienia na okładce. Odręczna dedykacja autora: Wielkiemu Motorowi [Emilowi Zegadłowiczowi] Turbinie Poezji mały wiatraczek Julian Jaśkiewicz, dat.: Radom 14. 4.38. Wiersze, 1 wydanie.

80,-
126. Fotografia pozycji 126Fotografia pozycji 126JEROFIEJIEW Wieniedikt - Moskwa - Pietuszki. Poemat. Tłum. z ros. Nina Karsov i Szymon Szechter. Słowo wstępne napisał i przypisami oprac. Nikita Stavisky. Londyn 1976. Kontra. 8,s.137, okł.oryg., obwoluta.
Stan dobry. Poemat prozą poetycką, poruszający problemy alkoholowe. „Zabawna i przygnębiająca parabola losu ludzkiego”. Autor (1938-1990), ros. pisarz i dramaturg. Autor satyryczno-groteskowych utworów ukazujących wizerunek sowieckich realiów.

45,-
127. Fotografia pozycji 127JESKE- Choiński Teodor - Nad Wartą. Powieść. Kraków 1888. Druk W.L. Anczyca i Sp. 8,s.180, opr.kart.
Pieczęcie. 1 wydanie.

40,-
128. Fotografia pozycji 128Fotografia pozycji 128JORDAN Henryk, Dobrowolski Stanisław - Nauka o położnictwie dla użytku uczniów i lekarzy. Kraków 1908. Druk W.L.Anczyca i Sp. 8,s.IV,914, portret, ilustracje w tekście, opr.psk. z epoki. Wyd. Dzieł Lekarskich Polskich.
Na portrecie rdzawe plamki, poza tym stan dobry. Treść: Fizologia i dyetetyka ciąży, porodu i połogu, Patologia i terapia ciąży, porodu i płodu, Patologia i terapia połogu, O zabiegach położniczych, Najczęstsze choroby noworodków. Z indeksem.

350,-
129. Fotografia pozycji 129[KAJAKI]. DELFIN, kajaki składane. [Tytuł okładkowy]. [Producent]: Wolbrom Fabryka Wyrobów Gumowych. Sp. Akc. w Wolbromiu woj. kieleckie. Skład fabryczny w Warszawie. Druk.: Zakł. Tow. Wyd. „Bluszcz”, lata 30-te. 8,s.19, ilustracje, okł.oryg. sygn. S.Niczewski.
Stan dobry. Treść: o turystyce wodnej, jak powstał „Delfin”, dlaczego należy wybrać składak, kajak jednoosobowy „Delfin 74/33”, ożaglowanie kajaków, części składaka, konserwacja, akcesoria kajakowe i obozowe.

45,-
130. Fotografia pozycji 130[KAJAKI]. POLSKI Pionier, Jaworze Śl. [Tytuł okładkowy]. [Producent]: Fabryka Wyrobów Drzewnych Hr. Larisch-Mönnicha, Jaworze Śl. Druk. Związkowa Biała. 16 podł., s.[14], ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Treść: o turystyce wodnej, szczegóły o „Polskim Pionierze”, „Polski Pionier: W7”, D 6, S 6”, składanie „Polskiego Pioniera”, przybory do sportu kajakowego.

40,-
131. Fotografia pozycji 131[KAJAKI]. SKŁADAKI Piast. (Tytuł okładkowy). [Producent]: Zakłady Kauczukowe „Piastów” Sp. Akc. W‑wa. 8,s.15, ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Treść: o turystyce wodnej, o składakach „Piast”, powłoka gumowa, szkielet składaka „Piast”, ożaglowanie, dwuosobowy składak wędrowny „Piast”, wykaz części składaka „Piast”. Dodatek: Przechowywanie składaków „Piast” s.7.

50,-
132. Fotografia pozycji 132KALENDARZ astronomiczno-gospodarski polski i ruski na rok Pański 1833, który jest rokiem zwyczajnym mającym dni 365. W‑wa, w Biórze Zleceń przy ulicy Wierzbowey No 473, Litt: C. Nakł. L.Kunkla i Komp. 8,s.50, opr.ppł.XX w.
Stan dobry. Karta tyt. w artyst. obramowaniu, tytuł czcionką czerwoną i czarną. Treść: kalendarium, o zaćmieniach, o ciałach niebieskich, krótka wiadomość o kalendarzach, wiadomości gospodarskie, Zielona wstążeczka - powieść prawdziwa, Szczypta tabaki - powieść prawdziwa, anegdoty, bajki, jarmarki krajowe i zagraniczne, tabella przychodu i odchodu poczt konnych do Warszawy i z Warszawy, tabella wschodu i zachodu słońca.

180,-
133. Fotografia pozycji 133Fotografia pozycji 133KALENDARZ Macierzy Polskiej na rok pański 1887 który jest rokiem zwyczajnym, mającym 365 dni. R.III. Lwów, Nakł. Macierzy Polskiej. Druk. i Lit. Pillera i Sp. 4, kart [34], s.39, [19]: reklamy, opr.kart.oryg.
Oprawa przetarta, poluzowana, kilka kart luźnych,1 przedarta. Dołączone kartki na uwagi, kilka z zapiskami. Treść: kalendarium, taryfy, jarmarki, ruch pociągów w kolejach galicyjskich, przepisy pocztowe, spis urzędów pocztowych w Galicji i Bukowinie, miary i wagi, losowanie loterii, wykaz ulic i placów, genealogia europ. domów panujących, kalendarz hist.-pamiątkowy Polski, dział powieściowy, gospodarski i praktyczny, reklamy.

100,-
134. Fotografia pozycji 134[KALENDARZYK]. Ilustrowany kalendarzyk szkolny z mapą polityczną Polski i z najważniejszymi informacjami na rok 1939/40, Okładka: Kalendarzyk szkolny 1939-1940. Stefan Jacyszyn Skład Papieru i przyborów kanc. szkolnych Stanisławów. 16, snlb.,13 kolorowych ilustracji, 2 tablice znaków drogowych, mapka, okł.oryg.
Okładka przybrudzona, podpis. Zawiera kalendarium i podstawowe wiadomości użyteczne w szkole. Ilustracje historyczne zwycięskich walk o zachodnie granice R.P.

40,-
135. Fotografia pozycji 135[KALITOWSKI Teodor Nałęcz] - Nowa ustna procedura sądowa. Napisana wierszem przez Teodora Smolarza (radca sądu krajowego w Krakowie). Kraków 1897. L.Frommer. Druk.U.J. 16d, s.68, [1], okł.oryg. naklejona na karton.
Podkl. grzbiet. Przykład grafomanii, o czym pisze J.Tuwim w „Pegaz dęba” s.75: Jaskrawym przykładem patologicznego mis-en-vers'yzmu są dwa dziełka z r. 1897: Nowa forma jurysdykcyjna i Nowa ustna procedura sądowa... Autor uważa siebie za poetę, choć zdaje sobie sprawę, że jest adeptem muzy częstochowskiej. Rzadkie.

180,-
136. Fotografia pozycji 136Fotografia pozycji 136KANCJONAŁ czyli śpiewnik dla chrześcijan ewangelickich. Wyd.17. Cieszyn [ok. 1909]. Towarzystwo Ewangelickie. Wyd. Ks. Jerzy Heczko. Druk. Pawła Mitręgi w Cieszynie. 16d, s.[2],884, oprawa sk. ozdobna, sygn.: Paweł Heczko; skóra na desce brązowa, pokryta tłoczonymi zdobieniami, cztery metalowe guzy ochronne, narożniki zabezpieczone metalowymi ozdobami, pozostałe fragmenty metalowego zameczku.
Stan zachowania dobry.

600,-
137. Fotografia pozycji 137Fotografia pozycji 137KARPIŃSKI Franciszek - Dzieła. Wyd. stereotypowe Waleryana Krasińskiego. W‑wa 1830. Druk.Stereotypowa. 8,s.X,467, [3], opr.psk. z epoki, złocone napisy i zdobienia na grzbiecie.
Oprawa pęknięta przy grzbiecie, przetarty karton. Karta tyt. zabrązowiona, z podklejonym ubytkiem marginesu, brak portretu. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Poza pismami drukowanymi we wcześniejszych wyd.zawiera teksty, które nie były umieszczone w żadnej edycji oraz Kaz.Brodzińskiego: O życiu i pismach Franciszka Karpińskiego.

200,-
138. Fotografia pozycji 138Fotografia pozycji 138KARWACKI Aleksander - O hodowaniu i pielęgnowaniu kwiatów i roślin pokojowych. Wyd. 3 przejrz. i powiększone przez N.O. W‑wa 1886. F.Hösick. 16d, s.XV,188, 3 ilustracje, okł.oryg., opr.psk. współczesna, złocona tytulatura i zdobniki na grzbiecie. Tania Biblioteczka Domowa.
Kilka kart przybrudzonych, z niewielkimi zaplamieniami. Cz..I: O pielęgnowaniu kwiatów i roślin pokojowych w ogólności, cz.II w szczególności - tu opis pielęgnacji 130 roślin pokojowych. Ze spisem roślin w j. pol. i łac.

500,-
139. Fotografia pozycji 139Fotografia pozycji 139Fotografia pozycji 139KATALOG. CENNIK części pędnianych. Fabryka pędni, maszyn i odlewnia żelaza Krawczyk i S-ka w Zawierciu gub. Piotrkowska. No 913. W‑wa, Zakł. Graf. A.Hurkiewicz i S-ka. 8,s.360, ilustracje, opr.pł.oryg.
Na kilku kartach podkreślenia w tekście.

150,-
140. Fotografia pozycji 140Fotografia pozycji 140Fotografia pozycji 140Fotografia pozycji 140- AURORA Torino. Fabrica Italiana penne a serbatoio. [Tytuł okładkowy]. Katalog włoskiej fabryki przyborów do pisania. Katalog obejmuje prezentację luksusowych wiecznych piór - modele Ara, Ra, PMH, stalówek, atramentów. Torino [1922]. 8,s.30, [2]: ilustracje, okł.oryg.
Aurora jest wiodącym producentem przyborów do pisania; pierwsze pióro wyprodukowano w 1919 r. Pieczęcie: Reprezentacja na Polskę: Leopold Załszupin, Warszawa.

150,-
141. Fotografia pozycji 141Fotografia pozycji 141- KAMERY fotograficzne i przybory do nich. Katalog C 352a 1930/31. Zeiss Ikon S.A. Drezno. 8,s.79, liczne ilustracje, okł.oryg.
Przybrudzona okładka.

75,-
142. Fotografia pozycji 142Fotografia pozycji 142Fotografia pozycji 142Fotografia pozycji 142- KATALOG narzędzi, maszyn, urządzeń, sprzętu i artykułów technicznych. W‑wa 1958. Centrala Wydawnictw - Biuro wydawnictw. 4,s.618, [1], liczne ilustracje, opr.ppł.oryg.
Oprawa przetarta, pieczęcie. Katalog podzielony na działy, każdy z oddz. kolor. kartą tyt. Wszystkie urządzenia z obszernymi opisami.

250,-
143. Fotografia pozycji 143Fotografia pozycji 143Fotografia pozycji 143Fotografia pozycji 143Fotografia pozycji 143- MARS. J.S.Staedtler - Nürnberg Mars - Bleitstiftfabrik. [Tytuł okładkowy]. Katalog fabryki materiałów piśmiennych J.S.Staedtler w Norymberdze, działającej od 1835 r. Nürnberg [lata 30-te]. Oferowane ołówki Mars i Norris, kredki, gumki, pióra Luna i inne materiały piśmienne. 8,s.7,16, [24],8,12,6, liczne ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

150,-
144. Fotografia pozycji 144Fotografia pozycji 144- „PRZEMYSŁ” Kraków ul. św.Krzyża 1. Katalog Nr 52. Kraków 1937. 8,s.120, liczne ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Katalog obejmuje przeważnie obrabiarki i narzędzia do metali.

75,-
145. Fotografia pozycji 145- „WIKLINA”. Śląski Przemysł Koszykarski sp. z og. odp. Opole Piastowska nr 21. Opole 1947.Księg. Opolska. 16podł., s.[27], w tym 13 zdjęć + cennik (wyroby krajowe) s.4, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

40,-
146. Fotografia pozycji 146[KATYŃ]. Komunikat Komisji Specjalnej do ustalenia i zbadania okoliczności rozstrzelania przez niemieckich najeźdźców faszystowskich w Lesie Katyńskim jeńców wojennych-oficerów polskich. Moskwa 1945. Wyd.Literatury w Językach Obcych. 16d, s.55, [2], okł.oryg.
Stan dobry.Fałszywe stwierdzenia rosyjskiej Komisji Specjalnej, zarzucające odpowiedzialność za rozstrzelanie oficerów polskich w Katyniu na hitlerowskich najeźdźców.

60,-
147. Fotografia pozycji 147KAUTSKY Karol - Etyka w świetle materjalistycznego pojmowania historji. Szkic. Tłum. A.Warski. W‑wa 1906. „Bibl.Naukowa”. Wyd.St.Kucharskiego. 8,s.150.
KAUTSKY Karol - Zasady socyalizmu. (Program Erfurcki). Wyd.2. popr. i uzup. W‑wa 1907. „Bibl. Naukowa”. 8,s.184.
JUDYM A. - W kwestyi haseł programowych i taktyki. W‑wa 1907. Druk. Narod. 8,s.31. „Życie” Wyd. dzieł społ.-politycznych t.II.
REALISTYCZNE i materialistyczne pojmowanie dziejów. Konferencja J.Jauresa i odpowiedź P.Lafargua. Tłum. J.Rudnickiego. W‑wa 1906. „Bibl. Naukowa”. 8,s.50.
Opr.kart. w 1 wol. Kilka kart przybrudzonych.

80,-
148. Fotografia pozycji 148Fotografia pozycji 148Fotografia pozycji 148KISIELEWSKI Józef - Ziemia gromadzi prochy. [Poznań 1939]. Księg. św. Wojciecha. 8,s.501, [7], liczne ilustracje, mapka Pomorza, okł.oryg., opr.psk. współczesna.
Mapka podklejona na złożeniu, zaplamiona na marginesie, okładka przycięta, podpis.
1 wydanie. Reportaż z podróży po Pomorzu w 1937 r. Ukazuje niemiecką politykę wobec Polaków, tępienie słowiańskiej tradycji i kultury. Ilustratorzy: W.Boratyński, A.Bryndza, H.Czaman, W.Gawęcki, K.Grus, G. Miklaszewski, St.Mucha, St.Nowakowski, L.Prauziński, H.Poddębski, W.Pikiel, W.Świerczyński, R.S.Ulatowski, J.Urbański, M.Zabłocka.

200,-
149. Fotografia pozycji 149KITOWICZ Jędrzej - Pamiętniki czyli Historia polska. Tekst oprac. i wstępem poprz. Przemysława Matuszewska. Komentarz Zofii Lewinówny. W‑wa 1971. PIW. 8,s.805, [1], portret, ilustracje, opr.psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa; narożniki i 5ciopolowy grzbiet z jasnobrązowej skóry, szyldziki, tłoczone i złocone zdobienia i tytulatura. Bibl. Pamiętników Polskich i Obcych.
Pieczęć. Stan bardzo dobry.

360,-
150. Fotografia pozycji 150Fotografia pozycji 150KLENCZAR Tomasz - Szkody górnicze. Katowice 1939. Nakł. Stow. Mierniczych Górniczych R.P. 8,s.VIII,245, rysunki w tekście, opr.pł.
Ślady zalania na wierzchniej okładce, poza tym stan dobry. Cz.I: Ogólne uwagi w kwestii skutków górnictwa. II: Szkody górnicze w świetle prawa górniczego. III: Szkody górnicze w literaturze. IV: Szkody górnicze wg własnego zapatrywania. V: Szkody górnicze w przykładach z praktyki. Autor: Pracę tę poświęcam górnikowi śląskiemu, bohaterowi walk o wyzwolenie dziedzictwa piastowskiego, bohaterowi codziennych zmagań z siłami natury...

80,-
151. Fotografia pozycji 151Fotografia pozycji 151Fotografia pozycji 151Fotografia pozycji 151Fotografia pozycji 151Fotografia pozycji 151Fotografia pozycji 151Fotografia pozycji 151Fotografia pozycji 151Fotografia pozycji 151Fotografia pozycji 151Fotografia pozycji 151Fotografia pozycji 151Fotografia pozycji 151[KLOCEK]. BIBLIOTEKA „Żołnierza Polskiego”.
MAKUSZYŃSKI Kornel - Żołnierz, djabeł i dziewczyna. W‑wa 1920. Bibl. „Żołnierza Pol.” 16, s.38.Wierszem.
MEREŻKOWSKI Dymitr - Józef Piłsudski. Przeł. W.R. W‑wa 1920. Bibl. „Żołnierza Pol.” 16, s.11.
DĄBROWSKI Marjan - Tadeusz Wyrwa-Furgalski Major 5 pułku piech. Legionów. W‑wa 1920. Bibl.”Żołnierza Pol.” z.22. 16, s.24.
GRZYMALA-Siedlecki Adam - Król Władysław Łokietek. W‑wa 1920. Bibl. Żołnierza Pol.” z.17.
NAPOLEON I. W stulecie zgonu. W‑wa 1921. 16, s.32, 1 ilustracja. Portrety historyczne No 1.
DĄBROWSKI Marjan - Prawda o bolszewikach. W‑wa 1920. Bibl. „Żołnierza Pol.” z.19. 16, s.30, [2].
ANUSZ Antoni - Do władzy przez kłamstwo, krew i niedolę ludu. W‑wa 1920. Bibl. „Żołnierza Pol.” z.15. 16, s.11.
ORCZEWSKI Tadeusz - Rządy bolszewickie. W‑wa 1920. Bibl. „Żołnierza Pol.” z.22. s.23.
IM drożej tym gorzej, czyli o cudownej kurze i topniejących markach. W‑wa 1922. Druk. Państw. s.14, 1 ilustracja.
Józef PIŁSUDSKI do swoich żołnierzy. W‑wa, sierpień 1920. Bibl. „Żołnierza Pol.” z.14. s.62.
USTAWA o wykonaniu reformy rolnej jednogłośnie przyjęta przez Sejm Ustawodawczy w dniu 15 lipca roku 1920-go. W‑wa 1920. s.22, [2].
SŁAWOJ-Składkowski puł.lek. - Czy warto wypełniać przepisy sanitarne ? W‑wa 1920. Bibl. „Żołnierza Pol.” z.11. s.15, [1].
SŁAWOJ-Składkowski - Szanuj zdrowie. Z.III. W‑wa 1919. Bibl. „Żołnierza Pol.”. s.16, [1].
SIEROSZEWSKI Wacław - Wskazania żołnierskie. Wyd.2. W‑wa 1920. Bibl. „Żołnierza Pol.” z.16. s.27, [1].
PRZERWA-Tetmajer Kazimierz - Tradycja żołnierza polskiego. W‑wa 1920. Bibl. „Żołnierza Pol.” z.20. s.15.
MĄCZEWSKI Przemysław - Szlakiem ojców. Cz.1. W‑wa 1920. Bibl. „Żołnierza Pol.” z.16. s.VII,30.
RZYMOWSKI Wincenty - O miłości Ojczyzny. Wyd.2. W‑wa 1920. Bibl. „Żołnierza Pol.” z.4. s.27.
Oprawa w 1 wol.

150,-
152. Fotografia pozycji 152KOŁŁĄTAJ Hugo - Listy... pisane z emigracyi w r. 1792, 1793 i 1794. Dwa tomy w jednym. Zebrał Lucyan Siemieński. T.I. Poznań 1872. J.K.Żupański. Czc. A.Schmädickiego. 8,s.XI, [4],183, opr. psk. z epoki. Pamiętniki z XVIII w. T.XII. Listy Hugona Kołłątaja.
Oprawa przetarta, na kilku kartach ślady zawilgocenia. Podpis. Zespół 53 listów pisanych przez H.Kołłątaja z Saksonii.

250,-
153. Fotografia pozycji 153KONARSKI Szymon - Jak rolę uprawiać należy ? Wyd. 3. Dla użytku gospodarzy rolnych podał...W‑wa 1914.J.Cotty. 8,s.71,13 rysunków, opr.kart.oryg. Wydawnictwa z zapisu Władysława Pepłowskiego dla osób pracujących na polu naukowem no 17.
Stan dobry. Pieczęć. Praca nagrodzona na konkursie „Gazety Rolniczej”.

30,-
154. Fotografia pozycji 154KONOPCZYŃSKI Władysław - Od Sobieskiego do Kościuszki. Szkice-drobiazgi-fraszki historyczne. W‑wa-Kraków-Lublin 1921. Gebethner i Wolff. 8,s.353.okł.oryg.
Stan dobry. Na okładce odręczna dedykacja prof. U.J. filologa Kazimierza Morawskiego. Ze skorowidzem osób i miejscowości.

180,-
155. Fotografia pozycji 155Fotografia pozycji 155KONOPNICKA Marya - Poezye. Serya czwarta. W‑wa 1896. Gebethner i Wolff. Druk W.L.Anczyca i Sp. 16d, s.381, opr.pł. ozdobna, płótno niebieskie, złocone zdobienia i tytulatura na okładce i grzbiecie, złocone przegi kart.
Ładny egzemplarz. Pieczęć. Naklejka księgarni B.Połonieckiego we Lwowie.

120,-
156. Fotografia pozycji 156Fotografia pozycji 156Fotografia pozycji 156Fotografia pozycji 156Fotografia pozycji 156Fotografia pozycji 156Fotografia pozycji 156KOPERNIK Mikołaj - Nicolai Copernici Torunensis De revolutionibus orbium coelestium libri sex. Accedit G.Joachimi Rhetici narratio prima, cum Copernici nonnulis scriptis minoribus nunc primum collectis, ejusque vita. Mikołaja Kopernika Toruńczyka O obrotach ciał niebieskich ksiąg sześć. Nadto opowiadanie pierwsze J.Joachima Retyka, rożne pisma mniejsze M.Kopernika teraz zebrane i życiorys jego. [Tłumacz: Jan Baranowski]. W‑wa 1854. Druk. St.Strąbskiego. Wym.: 35,5 x 27 cm, k.[2], s.LXXV,642, VII, 3 ryciny na oddzielnych tablicach, 1 tablica z medalami, 4 karty: faksym. Ręko­pisu w cynkografii A.Dietricha, ilustracje w tekście, opr.psk. z epoki, złocona tytulatura na grzbiecie. N.Copernici Opera. Dzieła Kopernika.
Skóra na grzbiecie otarta, ślad pęknięcia przy grzbiecie, brak małego fragm. kartonu.Na rycinach, kilkunastu kartach i brzegach kart ślady zawilgocenia. Pierwsze wydanie dzieła w języku polskim. Tekst równoległy polski i łaciński. Na początku przedmowa tłumacza i wydawcy Jana Baranowskiego, następnie streszczenie traktatu O obrotach ciał niebieskich zaczerpniete z rozprawy J.Śniadeckiego O Koperniku, dalej życiorys astronoma pióra Juliana Bartoszewicza. Za tekstem O obrotach ciał niebieskich edycja obejmuje następujące prace Kopernika: O bokach i kątach trójkątów tak płaskich jak i kulistych, Sposób urządzania monety, Listy obyczajowe sielskie i miłosne Teofilakta Symokatty w tłum. Kopernika, oraz przypisywany mylnie astronomowi poetycki utwór Siedem gwiazd (Septem sidera). Zamieszczono także kilka listów Kopernika i dwa traktaty J.Retyka: Opowiadanie pierwsze i Nowe efemerydy, czyli wykład położenia dziennego gwiazd na rok 1551. W wydani
<9.0pt'u opublikowana jest po raz pierwszy przedmowa Kopernika (s.10-12), w której dowodzi prawdziwości swojej teorii budowy wszechświata. Dzieło wzbogacone rycinami: portret M.Kopernika (litografia) sygn.: J.F.Piwarski fec., warsz. pomnik astronoma (kolor. akwatinta) sygn.: rys. pg medalu Thorwaldsena J.Piwarski, ryt. J.Dietrich; pomnik Kopernika w Toruniu (staloryt), sygn.: ryt.A.Dietrich. Rzadkie.


2.000,-
157. Fotografia pozycji 157Fotografia pozycji 157KOPITAR Bartholomaeus - Glagolita clozianus id est codicis glagolitici inter suos facile antiquissimi, olim dum integer erat veglae in thesauro frangepaniano, habiti pro S.Hieronymi Bibliis Croaticis, supparisque ad minimum exarato a MLVII Cyrilliano Ostromiri Novogradensis, Leifanon foliorum XII membraneorum, servatum in bibliotheca Illmi Comitis Paridis Cloz Tridentini. Vindobonae [Wiedeń] 1836.Prostat apud C.Gerold bibliopolam. 31 cm, s.LXXX,86, 2 tablice, opr.psk. z epoki.
Stan dobry. Odręczna dedykacja, pieczęć. Pierwsza, krytycznie poprawiona, przetłumaczona i opatrzona komentarzem wersja Freising Manuscripts, najstarszego znanego utworu w j.słoweńskim i pierwszego utworu w j.słowianskim napisanym alfabetem łacińskim. Jernej Bartol Kopitar (1780-1844) słoweński językoznawca, slawista, skryptor, kustosz wiedeńskiej biblioteki dworskiej. Był cesarskim cenzorem literatury słoweńskiej. Opublikował pierwszą naukową gramatykę słoweńską.

250,-
158. Fotografia pozycji 158KOSSAK [Szczucka] Zofja - Krzyżowcy. T.1-4. Poznań-W‑wa-Wilno [1935]. Księg. św. Wojciecha. 8,s.280,342,356,346, 8 kolor. mapek [4 skł.], okł.oryg. wyk. Wacław Boratyński.
Stan dobry. Powieść, 1 wydanie. I: Bóg tak chce !. II: Fides graeca. III: Wieża trzech sióstr. IV: Jerozolima wyzwolona. Powieść otrzymała nagrodę czytelników Wiadomości Literackich w 1937 r. oraz hiszpański Krzyż Zasługi Zakonu Rycerskiego św. Łazarza I klasy.

180,-
159. Fotografia pozycji 159KOT Stanisław - Listy z Rosji do Gen.Sikorskiego. Londyn 1955. 8,s.576, ilustracje, mapa Polski, opr.pł..
Bez oryg. okładki, mapa z małym ubytkiem dolnego pr. rogu. Listy z lat 1941-42, zebrane przez ambasadora Polski w ZSRR: depesze, sprawozdanie, listy. Materiał obrazujący sprawy polskie: położenie ludności i wysiłki około jej ratowania, stosunki z rządem ros., sprawa wojska polskiego w ZSRR. Z indeksem nazwisk.

60,-
160. Fotografia pozycji 160KOT Stanisław - Polska rajem dla Żydów piekłem dla chłopów niebem dla szlachty. W‑wa 1937. Druk Kasy im. Mianowskiego. 8,s.28, okł.oryg.
Pieczęcie. Odbitka z wydawnictwa „Kultura i Nauka”.

100,-
161. Fotografia pozycji 161KOZIETULSKI Czesław - Polskie pieśni ludowe w układzie jedno- i dwugłosowym. Lwów 1933. T.S.L. 16d, s.46, [1], okł.oryg.
Podklejony grzbiet, naddarty margines okładki. Tekst i nuty.

35,-
162. Fotografia pozycji 162Fotografia pozycji 162Fotografia pozycji 162Fotografia pozycji 162Fotografia pozycji 162Fotografia pozycji 162KOZŁOWSKI Karol - Wojsko polskie z roku 1830/31 przedstawione w 16 obrazach z dodaniem krótkiej historyi wojskowości polskiej. Wyd.2. Poznań 1908. Nakł. wyd. Czc. druk. Dziennika Pozn. 8,s.44, [2], ilustracje w tekście, 16 kolorowych tablic, opr.pł. ozdobna, współcześnie naprawiana.
Stan więcej niz dobry. Współczesne wyklejki, część kart podkl. przy grzbiecie. Krótki rys historii wojska polskiego i przebieg powstania listopadowego. Na rycinach wizerunki żołnierzy różnych formacji, kostiumologia wojskowa. Na pierwszej planszy generał Skrzynecki.

600,-
163. Fotografia pozycji 163Fotografia pozycji 163KOŹMIAN Stanisław - Rzecz o roku 1863. T. 1-3 cz. 1-2. [Komplet]. Kraków 1894 - 1895. Księg. Sp. Wyd. Pol. Druk. „Czasu”. 8,s.254,326,384, opr.sk. współczesna: skóra brązowa, grzbiety 6ciopolowe, szyldziki ze złoconą tytulaturą, okładki i grzbiety zdobione złoconymi herbami Polski i Litwy.
Bardzo ładny egzemplarz. 1 wydanie. Monumentalna praca poddająca wnikliwej krytyce powstanie styczniowe. Najgłośniejsza książka autora, kontrowersyjna i szeroko dyskutowana. W t.1 katalog książek księgarni Sp. Wyd. Pol.

2.000,-
164. Fotografia pozycji 164Fotografia pozycji 164KRAMSZTYK Stanisław - Wiadomości początkowe z fizyki. Książeczka pierwsza i druga. Pierwsza wyd.9, druga wyd. 8 powiększ. W‑wa [1920,1921]. E.Wende i S-ka. 16d, s.VIII,100,182, [2], ilustracje, opr.kart. w 1 wol.
Podkreślenia w tekście, poza tym stan dobry. O ciążeniu, o cieczach, o powietrzu, o cieple, o głosie, o świetle, o magnetyzmie, o elektryczności, prąd elektryczny czyli galwanizm.

60,-
165. Fotografia pozycji 165[KRASIŃSKI Zygmunt] - Dzień dzisiejszy, przez autora wiersza Do mistrzów słowa. Paryż 1847. W Księg. Katolickiej Polskiej. Druk. L.Martinet. 8,s.52, opr.ppł.
Ślady zalania na pr. marginesach. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W.Hr.Baworowskiego. Poemat wierszem. 1 wydanie. Autorem wiersza „Do mistrzów słowa” był Stanisław Egbert Koźmian. Wydanie to miało sugerować, że był również autorem poematu „Dzień dzisiejszy”.

350,-
166. Fotografia pozycji 166Fotografia pozycji 166[KRASIŃSKI Zygmunt] - Irydion. Poznań 1851. Druk i nakład W.Stefańskiego. 8,s.284, [4], opr. psk. Sygn. Jerzy Budnik: grzbiet 5ciopolowy, złocona tytulatura i zdobienia, ozdobne wyklejki, brzegi kart barwione.
Niewielkie ślady zawilgocenia, pieczęć. 2 wydanie, 1 edycja polska. Dramat histor. filozoficzny, obrazujący rozpad imperium rzymskiego w dobie cezariańskiej, starcie pogaństwa z chrześcijaństwem.

600,-
167. Fotografia pozycji 167Fotografia pozycji 167KRASZEWSKI Józef Ignacy - Stara baśń. Powieść z IX wieku. T.1-3. Kraków 1876. Nakł. Sp. Wyd. Księgarzy w Warszawie. Druk. W.L.Anczyca i Sp. 16d, s.215,222,208, portret autora, okł.oryg., opr.psk. współczesna, grzbiety 6ciopolowe, złocona tytulatura i zdobienia, karton marmoryzowany. J.Kraszewski Powieści historyczne I.
Portret podklejony przy grzbiecie, dolny margines odbarwiony, na okładkach lekkie ślady zawilgocenia, w t.3cim 4 karty z podklejonym ubytkiem dolnego rogu. 1 wydanie. Powieść pośw. legendarnym początkom państwa polskiego. Nawiązuje do staropolskich podań i legend.

3.000,-
168. Fotografia pozycji 168Fotografia pozycji 168KREMER Józef - Podróż do Włoch. Z drzeworytami. T.1-6. [komplet]. W‑wa 1878-1880. S.Lewen­tal. 8,s.313, IV,290, V,327, VI,360, VII,254, VI,351, liczne drzeworyty w tekście, skł. mapa ruin starożytnego Rzymu, opr.psk. z epoki. Dzieła J.Kremera t.VI-XI.
Stan więcej niż dobry. Pokłosie podróży autora do Włoch, odbytej w latach 1852-1855, z opisem najsłynniejszych zabytków Wenecji, Padwy, Werony, Mediolanu, Genui, Florencji, Neapolu, Pompejów i Rzymu. Opisy najważniejszych pomników architektury, malarstwa i rzeźby, z historią ich powstania i historią sztuki włoskiej od czasów starożytnych. Dzieło ozdobione licznymi ilustracjami. W ostatnim tomie spisy ilustracji, artystów i przedmiotów. Rzadkie w komplecie.
J.Kremer (1806-1875), polski historyk sztuki, filozof, estetyk, prekursor psychologii.

500,-
169. Fotografia pozycji 169KRONIKA Towarzystwa Śpiewackiego „Hasło” im. dra Henryka Jordana w Krakowie. - Kraków 1939. Druk W.L.Anczyca i Sp. 8,s.78, [1], ilustracje, okł.oryg. Hasło Kraków 1898-1939.
Stan dobry. Oprac. przez dyrygenta chóru Stefana Profica i sekretarza Stanisława Jarczyka z okazji 50-letniego jubileuszu.

40,-
170. Fotografia pozycji 170Fotografia pozycji 170KROPIŃSKI Ludwik - Rozmaite pisma... byłego jenerała wojsk polskich i wielu towarzystw uczonych członka itd. Lwów-Stanisławów-Tarnów 1844. Nakł. J.Milikowskiego. Druk. J.P.Sollingera w Wiedniu. 8,s.[8],316, [4], portret autora, 27 stalorytów, 2 akwaforty, winiety, każda strona w ozdobnej ramce, zachowana okł.oryg., oprawa ozdobna: grzbiet pergaminowy, pokryty czarnymi zdobieniami, czarny szyldzik ze złoconą tytulaturą, ozdobny karton.
Nieliczne ślady lekkiego zawilgocenia, wierzchnia okładka naklejona na kartonie, dwie karty wzmocnione papierem przy grzbiecie. Ładny egzemplarz. Dedykowane przez wydawcę Magdalenie z Dzieduszyckich hr. Morskiej. Portret autora wg Haara wyk. J.F.Lambert, 2 akwaforty wyk. Kajetan Wincenty Kielisiński. Treść: Dzieła miłości czyli Muz i pędzla żarty; Rozmaite wiersze, bajki, powieści; Sztuka rymotwórcza; Modlitwy; Żale na śmierć Telimeny; Moje uczucia, rady, uwagi i przestrogi, jedynie dla moich córek; Ludgarda, tragedia oryginalna w 5 aktach.

1.200,-
171. Fotografia pozycji 171KRUSZEWSKA Felicja - Twarzą na zachód. Najpierw słońce zajść musi potem przychodzi nowy dzień. W‑wa 1932. Inst. Lit. 8,s.67, okł.oryg.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie. Układ graficzny i znak Inst. Lit. oprac. St.Ostoja-Chrostowski. Nakład 500 num. egz. Ten 308.

60,-
172. Fotografia pozycji 172Fotografia pozycji 172Fotografia pozycji 172Fotografia pozycji 172[KSIĘGA Mojżesza]. Szósta i siódma Księga Mojżesza czyli magiczno-sympatyjny skarbiec, to jest Mojżesza magiczna sztuka czarodziejska - tajemnica wszelkich tajemnic. Tablice szczęścia. Przepowiednie. Dosłownie wedle starego rękopisu z zadziwiającemi obrazkami. Filadelfia, Księg. Nakł. Weissensee [1918]. 16d, s.144; Siedem razy opieczętowana ksiega największych tajemnic czyli magiczno-sympatyjny skarb zawierający wypróbowane środki przeciw wielu chorobom i ułomnościom ciała, wraz z cudownemi tajemnicami ku osiągnięciu przeróżnych celów s.61; Tajna szkoła cudotwórstwa czyli książka prawdziwych praktyk odwiecznej boskiej magii, tak jak zostały objawione przez świętą Kabałę i Elohym s.32; Anielska pomoc na obronę i ochronę w wielkiej biedzie s.32; Książeczka Romanusa albo Bóg Pan niech strzeże moją duszę... s.48; Prawdziwi ognisty Smok albo władza nad duchami niebios i piekieł i nad mocarstwami ziemi i powietrza. Z tą tajemnicą, aby i umarli mówili, zawołanie Lucyfera,... Z drzeworytami >, s.142.
Broszura, bez oryg. okładki. Kilka kart poważnie zaplamionych.

150,-
173. Fotografia pozycji 173[KSIĘGA Mojżesza]. Ósma i dziewiąta księga Mojżesza czyli ważne zwierzenia egipskie zawierające treść wynalezionych tajemniczych książek Mojżesziwych czyli książka prawdziwych praktyk, skreślona przez żyda Abrahama z Wormacyi. Księga odwiecznej boskiej magii, która przez świętą Kabałę i Elohyma objawioną i praktykowaną była wraz z magicznem cudotwórstwem duchów, zawierająca wszelkie tajemnice Kabały,....Z rękopisu hebrejskiego z r. 1387, przetłumaczona zaś i wydana w w XVII stuleciu 1725 Nakładem Piotra Hammer w Kolonii nad Renem. [Wyd.: E.Bartels, Weissensee]. 16d, s.248, opr.pł.
Stan dobry.

80,-
174. Fotografia pozycji 174KSIĘGA pamiątkowa na dziewięćdziesięciolecie dziennika „Czas” 1848-1938. Kraków-W‑wa [1938]. Druk.Polska. 4,s.210, [1], ilustracje, fotografie w tekście, okł.oryg., opr.pł. współczesna.
Stan dobry. Graficznie oprac.Z.Suliński. Podzielona tematycznie na cztery części: Dział historyczny, polityczny, artystyczno-literacki, gospodarczy.

150,-
175. Fotografia pozycji 175[KUCHARCZYK Antoni] - Wiersze, piosnki z naszej wioski. Napisał Jantek z Bugaja.
Lwów 1908. Nakł. Macierzy Polskiej. 16d, s.208, okładka w odbitce kserogr., opr. współczesna. Bibl. Macierzy Polskiej Nr 42.
Pieczęcie, podpis. Wiersze w cyklach: Tobie Ojczyzno, Mojej Magdusi, Piosenko leć !, Sonety wiejskie, Obrazki ze wsi, Moja lutnia, Przypowiastki, W Betleem.

50,-
176. Fotografia pozycji 176KUKIEL Maryan - Dzieje oręża polskiego w epoce napoleońskiej 1795-1815. Wyd. 2 na nowo oprac. i uzup. Poznań [1912]. Z.Rzepecki i Ska. 8,s.VII,475, XV, 5 map, liczne ilustracje w tekście i kolor. tablice, opr.ppł.oryg. ozdobna, rys. A.S.Procajłowicz.
Oprawa lekko przykurzona, poza tym stan dobry. Księga I: Legiony. II: Księstwo Warszawskie. III: Rok 1812. IV: Za honor Polaków. Wyklejki z portretami marszałków napoleońskich. Ilustracje wg najwybitniejszych artystów polskich. Ze skorowidzem nazwisk.

240,-
177. Fotografia pozycji 177Fotografia pozycji 177KULINARIA. ĆWIERCIAKIEWICZOWA Lucyna - Baby, placki i mazurki. Praktyczne przepisy pieczenia chleba, bułek, placków, mazurków, tortów, ciastek, pierników i t.p. przez... Autorkę 365 obiadów. W‑wa [1908]. J.Fiszer. Druk L.Bilińskiego i W.Maślankiewicza. 16d, s.124, III, opr.psk. współczesna, grzbiet 5ciopolowy, szyldzik, złocone zdobienia i tytulatura.
Małe zaplamienie przy grzbiecie. Zawiera 145 przepisów.

600,-
178. Fotografia pozycji 178Fotografia pozycji 178- ĆWIERCIAKIEWICZ Lucyna - 365 obiadów przez.... autorkę „Kursu gospodarstwa dla kobiet”, „Jedynych praktycznych przepisów”, „Poradnika porządku” i t.d. Wyd. 21 gruntownie popr. W‑wa 1911. J.Fiszer. Druk W.Cywińskiego. 16d, s.[4],553, XXII, opr. psk. współczesna, grzbiet 5ciopolowy, dwa szyldziki, złocone zdobienia i tytulatura.
Ślady zabrązowienia, trzy ostatnie karty uzup. papierem przy grzbiecie, ślad po taśmie.

800,-
179. Fotografia pozycji 179Fotografia pozycji 179- [ĆWIERCIAKIEWICZOWA Lucyna] - Jedyne praktyczne przepisy konfitur, ciast, wędlin, wódek i likierów przez autorkę 365 obiadów Lucynę Ć. Wyd.10. W‑wa 1882. Skł. gł. w księg. Gebethnera i Wolffa. Druk. F.Czerwińskiego i S.Niemiry. 16d, s.X,262, opr. psk. współczesna, grzbiet 5ciopolowy, szyldzik, złocone zdobienia i tytulatura.
Pięć kart - w tym tyt. z podklejonymi papierem brakującymi narożnikami, ślady przybrudzenia.

800,-
180. Fotografia pozycji 180Fotografia pozycji 180KIEWNARSKA Elżbieta (Pani Elżbieta) - 200 obiadów. Kompletne menu z przepisami poszczególnych dań, przekąsek i legumin smacznych, zdrowych i łatwych do wykonania. Poznań [1930]. Wyd. Polskie R.Wegnera. 8,s.143, [1], 65 ilustracji wielobarwnych, opr.pł. ozdobna: płótno czerwone, kolor. ilustracja na okładce.
Stan więcej niż dobry. Oprócz przepisów kulinarnych tekst o zdrowym i tanim pożywieniu człowieka, kaloriach i jarzynach w naszej kuchni.

450,-
181. Fotografia pozycji 181- KONOPCZANKA Marja - Przystawki do wódki, zebrane przez... B.m. 1936. Nakł.własny. Druk.”Jedność” w Przemyślu. 8,s.39, okł.oryg.
Podklejony grzbiet okładki i karta tyt.

60,-
182. Fotografia pozycji 182Fotografia pozycji 182- OCHOROWICZ-Monatowa Marja - Uniwersalna książka kucharska. Z illustracjami i kolorowemi tablicami. Przeszło 2100 skromnych i wytwornych przepisów gospodarskich i kuchennych z uwzględnieniem niezbędnych warunków odpowiedniej dyety codziennej, hygieny oraz kuchni jarskiej. Lwów-W‑wa-Łódź [1909: data wstępu], H.Altenberg, 8,s.XXXVIII,743, portret autorki, rysunki w tekście, kolorowe tablice, opr.psk. współczesna. grzbiet 7miopolowy, pokryty zdobieniami, tytulatura i zdobienia złocone.
Na pierwszych kartach niewielkie ślady przybrudzenia na dolnym marginesie.

850,-
183. Fotografia pozycji 183Fotografia pozycji 183- OCHOROWICZ-Monatowa Marja - Uniwersalna książka kucharska. Z ilustracjami i kolorowemi tablicami odznaczona na wystawach higjenicznych w Warszawie w roku 1910 i 1926. Przeszło 2200 skromnych i wytwornych przepisów gospodarskich i kuchennych z uwzględnieniem niezbędnych warunków odpowiedniej diety, codziennej higjeny oraz kuchni jarskiej. Wyd. znacznie powiększone. Lwów i Warszawa [po 1926 r.]. Księg. Polska B.Połonieckiego. 8,s.731, rysunki w tekście, kolor. tablice.
WIŚNIEWSKA Marja - Torty i ciasta domowe. 503 przepisów z najlepszych źródeł zaczerpnęła i opracowała, oraz własnemi przepisami, ogólnemi radami i wskazówkami uzupełniła... Lwów-W‑wa, Księg. Polska B.Połoniecki. 8,s.144.
KULCZYCKA Kazimiera - Największy zbiór przepisów na konfitury, dżemy, galarety, marmelady, powidła, serki, kandyzy, soki, sorbety. miodki i inne przetwory owocowe. Z 31 rysunkami w tekście. 8,s.148, rysunki w tekście.
CZARNOTA Jan Kazimierz - Kuchnia jarska. Oprac. na podstawie długoletniej praktyki... 8,s.207.
Oprawa pł.oryg. naprawiana, uzupełniony płótnem grzbiet z naklejoną oryg. oprawą.
Dwie karty przedarte, poza tym stan dobry.

850,-
184. Fotografia pozycji 184Fotografia pozycji 184Fotografia pozycji 184- PIĘTKOWA Antonina, Piętka Jan - Nowoczesna kuchnia domowa. Najnowszy poradnik w sztuce kulinarnej, podający praktyczne i łatwe wskazówki, jak należy przyrządzać smaczne i zdrowe potrawy, zarówno proste jak i wykwintne, wraz z wzorami estetycznych zastaw stołowych tudzież z objaśnieniami naukowemi o witaminach, o wartości kalorycznej pokarmów i ich pożywności, o jarstwie, o poznawaniu środków spożywczych i ich przechowaniu. Pod red. Emila Wyrobka oprac... W‑wa 1932. Pol. Inst. Wyd. 8,s.643, [1],738, ok. 250 ilustracji jedno i wielobarwnych, opr.pł.oryg. ozdobna, naprawiana - uzup. sk. grzbiet z szyldzikami i zdobieniami.
Kilka kart lekko przybrudzonych, poza tym stan więcej niż dobry.

600,-
185. Fotografia pozycji 185Fotografia pozycji 185- ŚLEŻAŃSKA Marya - Kuchnia postna zawierająca 255 dyspozycyi obiadów i kolacyi zastosowanych w różnych okolicznościach a nawet suchego postu, przez autorkę Kucharza wielkopolskiego. Poznań 1877. M.Leitgeber i Sp. 16d, s.XIII,238, opr. psk. współczesna, grzbiet 5ciopolowy, dwa szyldziki, złocone zdobienia i tytulatura.
Kilka kart przybrudzonych, pieczęć.

1.200,-
186. Fotografia pozycji 186Fotografia pozycji 186Fotografia pozycji 186- TESLAR Antoni - Kuchnia polsko-francuska. Kraków 1910. Nakł.autora. Druk. „Czasu”. 8,s.X,324, opr.sk. współczesna: skóra bordowa, grzbiet 6ciopolowy ze złoconymi zdobieniami i tytulaturą, na okładkach zdobienia tłoczone ślepe, w złoconej liniowej bordiurze, brzegi kart barwione.
Oprócz podklejonej jednej karty i nieznacznych śladów przybrudzeń na kilku kartach bardzo ładny egzemplarz. Książka kucharska oprac.przez kuchmistrza hr. Potockich w Krzeszowicach, dedykowana hr. Andrzejowej Potockiej. Ze słowniczkiem wyrażeń kucharskich. Cz.I: Jadłospisy i ich wykonanie, II: Przepisy, III: Przyjęcia, IV: Konserwy, wina, wiadomości praktyczne.

800,-
187. Fotografia pozycji 187Fotografia pozycji 187- WOLICKI Tomasz tłum. - Nauka dla włościan, jak mogą żyć swobodnie i wesoło, uczciwie do maiątku i do dobrego bytu przychodzić, oraz sobie i bliźnim w przygodach być pomocnymi. Z niemieckiego przez.... W‑wa 1830. W Druk. Kom.: R.W.R. i O.P.
2-ga karta tyt.: Nauka dla włościan... Wyd. 3 popr. i pomnożone dodatkiem obeymuiącym Naukę o hodowaniu owiec. W‑wa 1831. W druk. przy ulicy Mazowieckiey i Świętokrzyskiey Nro 1346. Nakł. i staraniem Da. Dz. 16d, s.VI,254, [2], dodatek s.19; na odwrociu s.19: Z Karpińskiego I. Pieśń na pamiątkę 3 Maia 1821; opr.sk. współczesna: skóra brązowa złocone zdobienia i tytulatura, tłoczone zdobniki.
Podpis wydawcy. Kilka kart przybrudzonych, zakreślenia, pieczęcie, na końcu w dolnych rogach ślad kornika. Rzadkie.
W treści o pieczeniu chleba, o jarzynach, owocach, o robieniu piwa, o gorzałce, o napojach, o syropie, cukrze, o mieszkaniu, statkach domowych, urządzeniu domu, o ratowaniu, leczeniu, o czarach, wróżkach, oszustach, o zachowaniu w czasie choroby, w czasie wojny, procesu, przepisy ogniowe, i t.p.
Estr. przy wyd. 1830 r. notuje: Tę edycję będącą na składzie w Bibl. głów. warszawskiej, oddano w r. 1864 introligatorowi na częściowe zniszczenie, z powodu domieszczonych w końcu wierszy patryotycznych.

3.500,-
188. Fotografia pozycji 188Fotografia pozycji 188Fotografia pozycji 188KULTURA i życie domowe. Dzieło encyklopedyczne do użytku codziennego. Podręcznik wszelkich praktycznych wiadomości. Doradca w czasach zdrowia i choroby. [Praca zb.]. T.1-2. Katowice [1935]. „Vita”. 8,s.516, kolorowe tablice, opr.pł.oryg.

Przykurzona oprawa..Estetyka wnętrz, nowoczesna gospodarka, ogrodnictwo, hodowla, kulinaria, lekarka domowa, itp.

150,-
189. Fotografia pozycji 189Fotografia pozycji 189KURCYUSZ Jerzy - Kodeks lekarski. Przepisy o wykonywaniu praktyki lekarskiej w Rzeczypospolitej Polskiej z komentarzami. Z przedmową Adama Huszczy. Wyd. Ludwik d'Anglas-Poraziński. W‑wa 1936. 16d, s.189, [1], opr.pł.oryg.
Stan dobry.

50,-
190. Fotografia pozycji 190KURTYKA Janusz - Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu. Kraków 1997. „Secesja”. 8,s.674, ilustracje w tekście i na tablicach, 4 tablice genealogiczne, mapy, tabele w tekście, opr.pł., obwoluta.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Z indeksem.

80,-
191. Fotografia pozycji 191KUTRZEBA Stanisław - Żeglarstwo wiślane. Udziela Seweryn - Wisła w folklorze. W‑wa 1920. Pol. Tow. Krajozn. 8,s.9,28, okł.oryg. Monografja Wisły Z.XI i XIV.
Stan dobry. Żeglarstwo za czasów Rzeczypospolitej Polskiej. Wisła - bogi wiślane, podania, wianki, pieśni, flisacy.

35,-
192. Fotografia pozycji 192Fotografia pozycji 192LASKOWSKI K[azimierz] (El.) - „Z rapsodów wolności”. Z przedmową K.Tetmajera. W‑wa 1907. Nakł.K.Małagowskiego. Skł. gł. Wende i Sp. 8,s.55, [1], okł.oryg.
Okładka przybrudzona, naddarty grzbiet. Wiersze, 1 wydanie.

40,-
193. Fotografia pozycji 193LAUBERT Manfred - Die preussische Polenpolitik von 1772-1914. 2. verb. Aufl. Krakau 1942. Burgverlag Krakau. 8,s.242, okł.oryg. Schriftenreihe des Inst. für Deutsche Ostarbeit Krakau. Sektion Geschichte Bd.I.
Stan bardzo dobry. Z indeksem nazwisk i miejscowości. Treść: Westpreussen unter Friedrich dem Grossen, Die Erwerbungen der 2. und 3. Teilung 1793-1807, Das Herzogtum Warschau und die Befreiungskriege, Die Polnische Frage set dem Wiener Kongress, Die Polenfrage in Schlesien.

60,-
194. Fotografia pozycji 194LECHOŃ Jan - Karmazynowy poemat. Wyd. 3. W‑wa 1930. J.Mortkowicz. 16d, s.30, [1], opr.ppł. Pod Znakiem Poetów. Serja nowa.
Stan dobry. Pieczęcie.

40,-
195. Fotografia pozycji 195Fotografia pozycji 195Fotografia pozycji 195LEIXNER O. - Wiek XIX. Obraz ważniejszych wypadków na tle cywilizacyi w dziedzinie historyi, sztuki, nauki, przemysłu i polityki. Oprac. wg oryginału Fr[anciszek] Rawita Gawroński. T.1-2. W‑wa 1891-92. Gebethner i Wolff. 8,s.463, VI,548, VI, liczne ilustracje w tekście: portrety, sceny historyczne i rodzajowe, widoki, machiny, opr.pł. ozdobna: płótno niebieskie, na okładkach złocone napisy i zdobienia, sygn.: J.R.Puget Introligator w Warszawie.
Niewielkie otarcia na grzbiecie, zapiski na karcie przedtyt.

250,-
196. Fotografia pozycji 196Fotografia pozycji 196LELEWEL Joachim - III: Cześć bałwochwalcza Sławian i Polski. [Polska wieków średnich... T.I. Poznań 1855. J.K.Żupański]. 8,s.373-439, 1 skł. tablica, opr.psk. niesygn. [Bereziuk], narożniki i grzbiet z brązowej skóry, karton marmoryzowany.
Niewielkie ślady zawilgocenia, zapiska oł.

80,-
197. Fotografia pozycji 197Fotografia pozycji 197Fotografia pozycji 197LELEWEL Joachim - Grobowe królów polskich pomniki. Poznań 1856. J.K.Żupański. Czc. L.Merzbacha. 8,s.17, [1], 3 tablice [2 skl.], okł.oryg., opr.psk. współczesna niesygn. [Bereziuk]: narożniki i grzbiet z brązowej skóry, karton marmoryzowany.
Okładka z podklejonymi ubytkami, niewielkie ślady zawilgocenia.

80,-
198. Fotografia pozycji 198Fotografia pozycji 198Fotografia pozycji 198LELEWEL Joachim - O monecie polskiej skreślił... Rzecz pierwotnie po francuzku wydana w dzienniku La Pologne Illustrée. Tłumaczona na polskie przez Eustachego Januszkiewicza. Poznań 1862. J.K.Żupański. 8,s.53, 2 tablice litograficzne z monetami, okł.oryg., opr.psk. współczesna.
Na kilku kartach niewielkie ślady zawilgocenia. 1 polskie wydanie. Opisy monet polskich od średniowiecza do czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rzadkie.

500,-
199. Fotografia pozycji 199LELEWEL Joachim - Polska odradzająca się czyli dzieje polskie od roku 1795 potocznie opowiedziane. Wyd. 2 pomn. przypiskami. Bruxella 1843. J.N.Młodecki. 16, s.VII,216, 2 mapki, duża winieta patriotyczna i tyt., opr.sk. współczesna.
Uszkodzona karta przedtyt. i tyt., kilka kart z ubytkiem dolnego rogu. Treść: Do dzieci polskich, Polski nie ma, Księstwo Warszawskie, Carskie królestwo, Powstanie i rewolucya, Dodatki.

150,-
200. Fotografia pozycji 200Fotografia pozycji 200Fotografia pozycji 200LEM Stanisław - Dialogi. Kraków 1957. WL. 8,s.322, [1], okł.oryg. proj.K.Mikulski.
Jedna kartka naddarta, poza tym stan bardzo dobry, egz. nierozciety. 1 wydanie. Zbiór esejów filozoficznych, futurologicznych i socjologicznych. Dialogi o zmartwychwstaniu atomowym, O psychoanalizie cybernetycznej, O konstruowaniu geniuszów, O życiu wiecznym w skrzyni, Psychoanalizie cybernetycznej, Maszynach do rządzenia,... Autor formą nawiązuje do Trzech dialogów między Hylasem a Filomonousem - traktatu G.Berkeleya z 1713 r.

80,-
201. Fotografia pozycji 201LEM Stanisław - Dzienniki gwiazdowe. W‑wa 1957. Iskry. 8,s.257, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Podpis. 1 wydanie. Okładkę i kartę tyt. proj. M.Stachurski. Bohaterem cyklu jest kosmiczny podróżnik Ijon Tichy, większość czasu spędzający w podróżach, rzadko bywa na Ziemi. W tym wydaniu zamieszczone po raz pierwszy trzy opowiadania nie związane bezpośrednio z Ijonem Tichym: Czy pan istnieje Mr Johns?, Szczur w labiryncie, Koniec świata o ósmej (Bajka amerykańska) oraz Dzienniki gwiazdowe Ijona Tichego.

80,-
202. Fotografia pozycji 202LEM Stanisław - Obłok Magellana. W‑wa 1955. Iskry. 8,s.422, [2], opr.pł., obwoluta.
Stan dobry, pieczęć. 1 wydanie. Opisana pierwsza wyprawa międzygwiezdna do układu Alfa Centauri. Tematyka dotyczny psychicznych trudności z wytrzymaniem trudów podróży i problemów z porozumieniem się z obcą cywilizacją. Okładkę i obwolutę projektował Jan Młodożeniec.

80,-
203. Fotografia pozycji 203Fotografia pozycji 203LEM Stanisław - Sezam i inne opowiadania. W‑wa 1954. Iskry. 8,s.226, [1], okł.oryg.
Stan dobry. 1 wydanie. Okładkę proj. Jan Młodożeniec.

80,-
204. Fotografia pozycji 204Fotografia pozycji 204LEMCKE Karol - Estetyka. Podług czwartego wyd. oryg. niem. przeł. Bronisław Zawadzki. Lwów 1874. Gubrynowicz i Schmidt. Druk. Metzgera i Wittiga w Lipsku. 8,s.XIII,307, 58 drzeworytów w tekście i na tablicach, opr.pł. ozdobna: płótno czerwone, złocona tytulatura i zdobienia na licu i grzbiecie oprawy.
Zapiska i mały ubytek na karcie tyt., przetarcie na tylnej okładce. Ładny egzemplarz. 1 wydanie. Treść: Pojęcie i zakres estetyki, Piękno w naturze.

250,-
205. Fotografia pozycji 205Fotografia pozycji 205LENARTOWICZ Teofil - Lirenka. W‑wa 1857. Nakł. M.Frühlinga. Druk. N.Schriftgissera. 16d, s.110.
Zbiór liryków. 2 wydanie. W pierwszym wydaniu 1855 r. ukazały się dwa inne poszerzone składy o 14 wierszy s.1‑232).
LENARTOWICZ Teofil - Zachwycenie i Błogosławiona. W‑wa 1857. Nakł. M.Frühling. Druk. N.Schriftgissera. 16d, s.53, [1].
Liryki, 2 wydanie. Oprawa psk. w 1 wol. współcześnie naprawiana, z nowymi wyklejkami. W całym zbiorze ślady zabrązowienia. Trzy kartki z uzup. papierem dolnymi rogami.

200,-
206. Fotografia pozycji 206Fotografia pozycji 206Fotografia pozycji 206Fotografia pozycji 206LENARTOWICZ Teofil - Szopka. Z ilustracjami Konstantego Rayskiego. Lublin 1908. Nakł. W.Kiesewettera. Skł. gł. w Księg. Gebethnera i Wolffa w Warszawie. Druk. i Lit. J.Pietrzykowskiego w Lublinie. 4,s.56, 8 kolor. ilustracji naklejonych na kartonach, opr.pł. ozdobna: płótno niebieskie, na okładce kolor. ilustracja, złotocona tytulatura.
Małe odbarwienie na górnej części okładki, poza tym bardzo ładny egzemplarz. 4 wydanie, 1 ilustrowane. Poemat przedstawiający postacie historyczne w jasełkach. Pomysł zaczerpnięty od Wincentego Pola, któremu autor dedykuje Szopkę.

350,-
207. Fotografia pozycji 207Fotografia pozycji 207Fotografia pozycji 207LEŚMIAN Bolesław - Łąka. W‑wa-Kraków 1920. J.Mortkowicz. 16, s.192, [4], opr.kart. ozdobna, złocona tytulatura na okładce.
Minimalne naddarcie przy grzbiecie. Na ostatniej wyklejce odręczna dedykacja autora: J.E. WPanu Profesorowi Pawłowi Pawoliniemu z wyrazami hołdu dla Jego głębokiego znawstwa twórczości literackiej i Jego przenikliwego poczucia najsubtelniejszych tajemnic słowa przesyła Bolesław Leśmian. Zamość dnia 22 Maja 1931 r. 1 wydanie jednego z najważniejszych zbiorów poezji okresu międzywojennego. Tomik ugruntował sławę poetycką autora. Wiersze w cyklach: W zwiewnych nurtach kostrzewy, Ballady, W malinowym chróśniaku, Wspomnienie, Pieśni kalekujące, Trzy róże, Pururawa i Urwasi, Noc bezsenna, Asoka, Ponad brzegami, Łąka.

400,-
208. Fotografia pozycji 208LIPIŃSKI Eryk, Szeląg Jan [oprac.] - Pożegnanie z Hitlerem. W‑wa 1945. Czyt. 8,s.64, rysunki w tekście, okł.oryg. Biblioteka „Szpilek” nr 1.
Stan dobry. Satyryczne teksty prozą i poetyckie. Ilustracje: karykatury rys.: Z.Wasilewski, M.Piotrowski, I.Witz, E.Lipiński, J.Zaruba, A.Siemaszko, M.Reif, i in.

40,-
209. Fotografia pozycji 209LITERATURA dla dzieci i młodzieży. BRONIEWSKA Janina - Historia gałgankowej Balbisi. Ilustrował K.M.Sopoćko. W‑wa 1947. Czyt. 8,s.68, [2], ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Pieczęcie. Wierszem. Okładkę projektowała Olga Siemaszkowa.

40,-
210. Fotografia pozycji 210- BRONIKOWSKA Zofia - Czarodziejski kołowrotek. Kraków 1943. S.A.Krzyżanowski. 8,s.30, [1], ilustracje, okł.oryg.
Przybrudzona tylna okładka. Wierszem. Okładkę i ilustracje wykonał Leszek Górski.

30,-
211. Fotografia pozycji 211- FALSKI Marian - Zadania elementarzowe dla uczniów szkół miejskich. Zeszyt 1.
W‑wa 1945. PZWS. 16 podł., s.32, ilustracje, okł.oryg.
Częściowo wypełnione ołówkiem. Zadania na litery: a, s, l, i, t, o, m, k, e, c, j do Elementarza Falskiego. Z obrazkami Jana Miklaszewskiego. Pismo kaligraficzne E.Sobczyńskiego.

120,-
212. Fotografia pozycji 212- FALSKI Marian - Zadania elementarzowe... Zeszyt 2. W‑wa 1945. j.w.
 Zadania na litery: ó, y, u, ą, n, p, r.

120,-
213. Fotografia pozycji 213- FALSKI Marian - Zadania elementarzowe... Zeszyt 3. W‑wa 1945. j.w.
Zadania na litery: g, w, z, ó, ę, ł, b, f, ż, h.

120,-
214. Fotografia pozycji 214- FALSKI Marian - Zadania elementarzowe.... Zeszyt 3. j.w.
Ćwiczenia wypełnione atramentem i ołówkiem. Zabrudzenia na okładce i kartach, podpis.

120,-
215. Fotografia pozycji 215-. FALSKI Marian - Zadania elementarzowe... Zeszyt 4. W‑wa 1945. j.w.
Zadania na wielkie litery pisane i na litery drukowane.

120,-
216. Fotografia pozycji 216- FALSKI Marian - Zadania elementarzowe.... Zeszyt 5. W‑wa 1945. j.w.
Zadania na spółgłoski zmiękczone (za pomocą „i” i za pomocą kreski).

120,-
217. Fotografia pozycji 217- FALSKI Marian - Zadania elementarzowe..... Zeszyt 5. j.w.
Ćwiczenia wypełnione częściowo ołówkiem.

120,-
218. Fotografia pozycji 218- FALSKI Marian - Zadania elementarzowe.... Zeszyt 6. W‑wa 1945. j.w.
Zadania na spółgłoski dwuliterowe sz, cz, ch, rz, dz, dź, dż.

120,-
219. Fotografia pozycji 219- FALSKI Marian - Zadanie elementarzowe..... Zeszyt 6. j.w.
Ćwieczenia wypełnione częściowo ołówkiem.

120,-
220. Fotografia pozycji 220- FALSKI Marian - Uwagi metodyczne do zadań elementarzowych dla szkól miejskich i dla szkół wiejskich. Część I. Uwagi do I, II zeszytu. Lwów-W‑wa 1937. Książnica-Atlas.
16podł., s.16, okł.oryg.

50,-
221. Fotografia pozycji 221Fotografia pozycji 221- KELLOG Charlotte - Dziewczę które rządziło królestwem. Powieść o królowej Jadwidze. Ilustracje Anieli Pruszyńskiej. W‑wa 1939. Księg. Literacka. 16d, s.236, [1], ilustracje, okł. ppł.oryg.
Stan dobry, podpis. Przekład Haliny Huszczyńskiej.

60,-
222. Fotografia pozycji 222- KIERST Jerzy - Nad potoczkiem. Ilustrował Jerzy Karolak. W‑wa 1964. Nasza Księg.
4, s.[42, kolor. ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Wiersze dla dzieci. Na końcu objaśnienia wyrazów gwarowych.

50,-
223. Fotografia pozycji 223KONARSKI Kazimierz - Tajemnica zegara królewskiego. Lwów-W‑wa [1934]. Książnica - Atlas. 8,s.220, [1], okł.oryg. rys. Konstanty Sopoćko. Bibl.”Iskier” T.49.
Poluzowany grzbiet, podpis. Powieść dla młodzieży. Cz.I: Królewski dar, II: Emisarjusz, III: Skarb.

45,-
224. Fotografia pozycji 224Fotografia pozycji 224- KONOPNICKA Maria - O krasnoludkach i o sierotce Marysi. Wyd. 14. W‑wa 1939. M.Arct. 8,s.251, [2], rysunki w tekście, inicjały, okł. ppł.oryg.
Stan dobry. Rysunki w tekście L.Illinicza. Inicjały M.Bukowskiej.

60,-
225. Fotografia pozycji 225- KRASZEWSKI Józef Ignacy - Die Beiden Alten. [Dziad i baba]. Illustriert von Olga Siemaszko. Ins Deutsche übertragen von Elli Baumsetzer. Warschau 1956. Polonia-Verlag. 4,s.13, ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Wierszem.

40,-
226. Fotografia pozycji 226Fotografia pozycji 226Fotografia pozycji 226Fotografia pozycji 226- [LANDAU Paulina] Alina Lan - Kometa Halley'a. Lwów 1934. Nakł. Filomaty. 16d, s.106, ilustracje-fotomontaże, okł.kart.oryg.
Stan dobry. Podpis: Ostap Ortwin (pol. dziennikarz i krytyk literacki). Odręczna dedykacja autorki: Panu Ostapowi Ortwinowi z prośbą by zechciał odrzucić przy czytaniu tej książki ciężar swoich lat Alina Lau. Lwów 1934. Zbiór opowiadań dla młodzieży. Fotomontaże Jerzego Janischa i Aleksandra Krzywobłockiego.

100,-
227. Fotografia pozycji 227- LASKARYS Jerzy - Przygody Jana Chryzostoma Paska według jego pamiętników opowiedział dla młodzieży.... W‑wa 1898. Gebethner i Wolff. 16d, s.218, [3], 8 ilustracji, opr.pł. ozdobna. Biblioteka dla Młodzieży.
Na karcie tyt. ślady zawilgocenia, poza tyn stan dobry. 2 wydanie.

150,-
228. Fotografia pozycji 228Fotografia pozycji 228- MALICKI Kazimierz, Rutkowski Zygmunt - O krasnoludkach, Jagusi i siedmiu zaklętych rycerzach. Z baśni i legend lubuskich. Zielona Góra 1957. Lubuskie Tow. Kultury. 8,s.78, [4], kolor. ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Ilustrował Romuald Bogaczyk.

42,-
229. Fotografia pozycji 229- MŁODNICKA Wanda - O szarej godzinie. Powiastki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Zebr. i opowiedziała... Lwów-W‑wa [1934]. Księg. Polska B.Połoniecki. 8,s.142, [1], ilustracje w tekście i na tablicach, opr.ppł.
Pieczęć i zapiski na karcie tyt. Wycięta połowa karty przedtyt., podklejona przy grzbiecie karta tyt. Ilustrowali: Władysław Witwicki i Juliusz Krajewski.

40,-
230. Fotografia pozycji 230- PRZYBOROWSKI Walery - Berek pod Kockiem. Powieść historyczna dla młodzieży z ilustracjami S.Norblina. Z przedmową prof. Henryka Mościckiego. W‑wa 1933. Nakł. K.Treptego. 16d, s.163, [1], ilustracje, okł.ppł.oryg.
Stan dobry. 2 wydanie.

75,-
231. Fotografia pozycji 231- PRZYBOROWSKI Walery - Chrobry. Opowiadanie historyczne z XI wieku. Wyd. nowe [2] z przedmową prof. Henryka Mościckiego. W‑wa 1930 [1929]. Dom Książki Pol. 8,s.X,178, [2], portret autora, ilustracje, opr.ppł.oryg.
Okładka przybrudzona, pieczęcie, obca dedykacja. Odbito 4200 egz. num. z rycinami Antoniego Gawińskiego. Egz. nr 0530.

60,-
232. Fotografia pozycji 232- PRZYBOROWSKI Walery - Dzieje Polski opracowane dla młodzieży przez... Wyd.2 popr. i znacznie rozsz. z mapą Polski z roku 1772. W‑wa 1898. Dubowski i Gajewski. 16d, s.242, IV, mapa [luzem], opr.psk. współczesna sygn. naklejką: Konserw. i oprawę wyk.: J.Bereziuk.
Przykurzona i podklejona karta przedtyt. Kolor. Mapa Polski za panowania Stanisława Augusta w r. 1772. lit. F.Kasprzykiewicz.

100,-
233. Fotografia pozycji 233- PRZYBOROWSKI Walery - Grom maciejowicki. Powieść historyczna z r. 1794. Wyd. nowe [3] z przedmową prof. Henryka Mościckiego. W‑wa 1930. Dom Książki Pol. 16d, s.214, [2], 5 ilustracji, okł. ppł.oryg.
Stan dobry, podpis. Odbito 4200 num. egz. Ilustrował Stanisław Batowski. Egz. nr 1744.

60,-
234. Fotografia pozycji 234- PRZYBOROWSKI Walery - Król Krak i królewna Wanda. Opowiadanie przedhistoryczne dla młodzieży. Z winietą okładkową i czterema ilustracjami wewnętrznemi prof. Stan. Sawiczewskiego. Wyd. nowe [2]. Poznań-W‑wa-Wilno [1928]. Księg. św. Wojciecha. 16d, s.230, [1], okł.kart.oryg.
Stan dobry. Podpis.

75,-
235. Fotografia pozycji 235- PRZYBOROWSKI Walery - Lelum Polelum. Opowiadanie historyczne z X wieku. Z winietą okładkową i 5 ilustracjami prof. St. Sawiczewskiego. Wyd. 3. Poznań-W‑wa-Wilno [1929]. Księg. św. Wojciecha. 16d, s.213, [1], okł.ppł.oryg.
Stan bardzo dobry.

75,-
236. Fotografia pozycji 236- PRZYBOROWSKI Walery - Młody konfederat barski. Powieść historyczna dla młodzieży. Z 6 rycinami. W‑wa [1909]. M.Arct. 16d, s.310, II, opr.psk. współczesna, sygn. naklejką: Konserw. i oprawę wyk. J.Bereziuk,
Pieczęcie, na kilku kartach ślady przybrudzenia. 1 wydanie.

100,-
237. Fotografia pozycji 237- PRZYBOROWSKI Walery - Młody konfederat barski. Powieść historyczna dla młodzieży. Wyd. nowe [3] z przedmową prof. Henryka Mościckiego. W‑wa 1930. Dom Ksiązki Pol. 16d, s.VII,219, [3], ilustracje, okł. ppł.oryg.
Stan dobry. Odbito 4200 num. egz. z rycinami J.Świrysz-Ryszkiewicza. Egz. nr 3230.

75,-
238. Fotografia pozycji 238- PRZYBOROWSKI Walery - Młodzi gwardziści. Epizod z oblężenia Warszawy przez Prusaków w roku 1794. Opowiadanie historyczne dla młodzieży z rysunkami A.Brzostka. Wyd.4. W‑wa 1926 [1925]. M.Arct. 16d, s.167, [3], ilustracje, okł. ppł.oryg.
Stan dobry, pieczęcie.

60,-
239. Fotografia pozycji 239- PRZYBOROWSKI Walery - Młodzi gwardziści. Powieść z oblężenia Warszawy przez Prusaków w roku 1794. Wyd. 5 z przedmową prof. Henryka Mościckiego. W‑wa 1935 [1934]. Dom Książki Pol. 16d, s.VII, [1],166, [2], rysunki, okł. ppł.oryg.
Niewielkie ślady przybrudzenia. Odbito 2200 egz. num. z rycinami Wacława Falkowskiego i Tadeusza Różyckiego. Egz. nr 879.

50,-
240. Fotografia pozycji 240- PRZYBOROWSKI Walery - Myszy króla Popiela. Opowiadanie przedhistoryczne. Z winietą okładkową i czterema ilustracjami prof. Stan. Sawiczewskiego. Wyd. 3. Poznań-W‑wa-Wilno [1929]. Księg. św. Wojciecha. 16d, s.204, [1], ilustracje, okł. ppł.oryg.
Stan bardzo dobry. Obca dedykacja.

75,-
241. Fotografia pozycji 241- PRZYBOROWSKI Walery - Na San-Domingo. Opowiadanie legjonisty z początku XIX wieku. Z ilustracjami. W‑wa 1902. Księg. J.Przeworskiego. 16d, s.237, [1], okł. ppł.oryg.
Brak ilustracji, podpis. 1 wydanie.

80,-
242. Fotografia pozycji 242- PRZYBOROWSKI Walery - Oblężenie Warszawy. Powieść historyczna z końca XVIII wieku. W‑wa [1879 (1880)]. Druk Synów St.Niemiry. 16d, s.160, opr.ppł. współczesna.
Przybrudzona karta przedtyt. 1 wydanie.

75,-
243. Fotografia pozycji 243- PRZYBOROWSKI Walery - Olszynka Grochowska. Powieść osnuta na tle 1831 r. Wyd. nowe [4] z przedmową prof. Henryka Mościckiego. W‑wa 1930. Dom Książki Pol. 16d, s.VII,208, [1], ilustracje, okł.ppł.oryg.
Lekkie ślady zawilgocenia, pieczęć. Odbito 4200 egz. num. z rycinami K.Sopoćki.. Egz. nr 2602.

60,-
244. Fotografia pozycji 244- PRZYBOROWSKI Walery - Pod Stoczkiem. Powieść historyczna z r. 1831. Wyd. nowe [3] z przedmową prof. Henryka Mościckiego. W‑wa 1930. Dom Książki Pol. Sp. Akc. 16d, s.VII,183, ilustracje, opr.ppł.oryg.
Stan bardzo dobry. Obca dedykacja. Odbito 4200 num. egz. z rycinami Antoniego Gawińskiego. Egz. nr 1185.

75,-
245. Fotografia pozycji 245- PRZYBOROWSKI Walery - Racławice. Powieść historyczna dla młodzieży. Z ilustracjami. W‑wa 1934. Księg. J.Przeworskiego. 16d, s.262, [1], ilustracje, okł. ppł.oryg.
Oprawa naprawiana, współczesne wyklejki. Stan dobry. 3 wydanie. Ilustracja okł. sygn. Horowicz.

60,-
246. Fotografia pozycji 246- PRZYBOROWSKI Walery - Reduta Woli. Powieść historyczna dla młodzieży. Z rysunkami K.Rayskiego. W‑wa [1921]. M.Arct. 16d, s.178, [1], ilustracje, opr.pł. współczesna z naklejoną okł.oryg.
Stan dobry, podpis. 3 wydanie.

60,-
247. Fotografia pozycji 247- PRZYBOROWSKI Walery - Reduta Woli. Powieść historyczna z 1831 roku dla młodzieży. Wyd.4. W‑wa 1930 [1929]. M.Arct. 16d, s.156, [2], ilustracje, okł.ppł.oryg.
Stan dobry, współczesne wyklejki.

60,-
248. Fotografia pozycji 248- TETZNER Liza - Podróż Janka naokoło świata. Kraków 1937. Księg. Powsz. 16d, s.272, rysunki w tekście, okł. ppł.oryg.
Współczesne wyklejki, pieczęcie, obca dedykacja, podpis. Spolszczyła Lidia Friedländerowa, okładkę proj. Atef, ilustrował Bruno Fuck.

48,-
249. Fotografia pozycji 249Fotografia pozycji 249- TUWIM Julian - Lokomotywa. Rzepka. Ptasie radio. Ilustrował Jan Marcin Szancer.
W‑wa 1954. Nasza Księg. 16d. podł., s.[45], kolorowe ilustracje, okł.ppł.oryg.
Stan dobry. Tytuł okładkowy: Lokomotywa i inne wesołe wierszyki dla dzieci. Wyd.5.

80,-
250. Fotografia pozycji 250- ZABAWA w wojsko. B.m. i r. [194.]. 16, s, [8], 8 ilustracji, okł.oryg.
Małe odbarwienie na okładce. Ilustrowane jednozwrotkowe wiersze dla dzieci.

30,-
251. Fotografia pozycji 251Fotografia pozycji 251- ZOSIA. Wyd. Salon Malarzy Polskich w Krakowie, Nr 401 [194.], Wym.: 28 x 16,5 cm, kart 6, ilustracje.
Wierszem, góra książeczki w formie główki dziewczynki: złamana. Grzbiet i karty podklejone przy grzbiecie, przewiązane sznureczkiem.

60,-
252. Fotografia pozycji 252LITWIN Aleksander - Myśli nieujawnione. Londyn 1978. OPiM. 8,s.60, okł.oryg.
Stan dobry. Krótkie teksty, których cenzura w Polsce nie pozwalała na ujawnienie.
A.Litwin (1909-1984), działacz komunistyczny, historyk, od 1972 r. na emigracji w Szwecji.

45,-
253. Fotografia pozycji 253Fotografia pozycji 253LONGCHAMPS de Berier Roman - Zobowiązania. Lwów 1938. Gubrynowicz i Syn. 8,s.XXIII, [20],652, opr.sk. współczesna: skóra czerwona, grzbiet 5ciopolowy, złocona tytulatura, na grzbiecie i obu okładkach złocone zdobienia, brzegi kart barwione. Polskie prawo cywilne T.II.
Podkreślenia ołówkiem w tekście.Bardzo ładny egzemplarz w efektowanej oprawie. „Zobowiązania” są do dziś klasyką polskiej myśli prawniczej. Autor (1883-1941), prawnik, cywilista, członek Komisji Kodyfikacyjnej RP, ostatni rektor UJK we Lwowie. Brał udział w walce o Lwów, za co został odznaczony Krzyżem Obrony Lwowa.

2.000,-
254. Fotografia pozycji 254LUTOSŁAWSKI Wincenty - Jak rośnie dobrobyt ? Zarys polskiej teorji gospodarstwa narodowego. Kraków 1936. S.A.Krzyżanowski. 16, s.XXXI,256, portret autora, okł.oryg.
Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Autor: powszechny dobrobyt jest możliwy, jeżeli większość obywateli zrozumie pewne prawdy, tłumione przez demagogów, liberałów, radykałów, socjalistów i bolszewików. Warunkiem jest dobry rząd, sprawność sądownictwa, stała waluta, wysoki poziom szkół i wychowania.

35,-
255. Fotografia pozycji 255Fotografia pozycji 255ŁOZIŃSKI Władysław - Salon i kobieta. (Z estetyki i z dziejów życia towarzyskiego). Do druku przyg. i wyd. M.Treter. Lwów 1921. Gubrynowicz i Syn, H. Altenberg. 8,s.VIII,212, 113 rycin w tym 29 na oddz. tablicach po części barwnych, opr.kart.oryg. ozdobna, sygn.: A.Semkowicz.
Stan bardzo dobry. Okładkę proj. Eug.Czerwiński. Treść: Piękno społeczne i historyczne, Dawniej a dziś, Sztuka konwersacji, Salon francuski, Salon niemiecki, Życie towarzyskie w Polsce XVIII w., Towarzystwo lwowskie u schyłku XVIII w., Puławy, Estetyka życia codziennego.

180,-
256. Fotografia pozycji 256Fotografia pozycji 256ŁUBIEŃSKI Józef - Przemysł rolny. I.Technologia mechaniczna przemysłu wiejskiego. Tom I. W‑wa 1891. Druk. Wł.Szulca i Ski. 8,s.612, III, III, ilustracje-drzzeworyty w tekście, opr. psk. współczesna, grzbiet 6ciopolowy, 2 szyldziki. złocone zdobienia i tytulatura, karton marmoryzowany. Wyd. red. „Rolnika i Hodowcy”.
Przykurzona karta przedtyt. i ostatnia, poza stan więcej niż dobry. Treść: Wstęp, Przeróbka płodów roślinnych, Maszyny i przyrządy do obróbki drzewa.

800,-
257. Fotografia pozycji 257Fotografia pozycji 257Fotografia pozycji 257ŁUCZKIEWICZ Henryk - Farmakologija wedle układu Dra F.Oesterlena, do podręcznego użytku opracowana przez.... dra med.... W‑wa 1860. K.Kowalewski. 8,s.VI, [4],310, XIV, okł.oryg., opr.psk. współczesna, grzbiet 6ciopolowy, złocenia.
Na okładce zabrudzenia, na kilku kartach ślady zawilgocenia. Odręczna dedykacja autora. O działaniu i zastosowaniu leków celem uzdrowienia organizmu. Podręcznik podzielony na część ogólną i szczegółową. Część ogólna podaje wiadomości o działaniu ogólnym, wymienia sposoby użycia leków, dzieli środki na poszczególne grupy. Część szczegółowa wykazuje działanie każdego leku, informuje w jakiej chorobie, jakiej ilości, i którym sposobem dany lek podanym być powinien. Ze spisem leków i zdrojowisk lekarskich. Autor (1826-1891), lekarz, profesor patologii ogólnej w Warsz. Szkole Głównej.

850,-
258. Fotografia pozycji 258[ŁUKASZEWICZ Józef] - Polska zawierająca jeografią i dzieje starożytnej Polski od początków narodu, aż do nowszych czasów, ku powszechnemu użytkowi wydał J.Andrysowicz. Druga karta tyt.: Jeografia starożytnej Polski ku powszechnemu użytkowi wydana przez J.Andrysowicza. Poznań 1842. Nowa Księgarnia. 16, s.146, opr.kart.
Oprawa przetarta, na kilku kartach niewielkie zaplamienia. We wstępie rozpoczyna autor opis historyczno-geograficzny Polski, dalej podział na 3 regiony: Wielkopolska, Małapolska, Wielkie Księstwo Litewskie; w nich opisane poszczególne województwa i miasta. Autor (1799-1873), historyk, bibliotekarz w Bibliotece Raczyńskich, wydawca, nauczyciel, archiwista miejski w Poznaniu.

250,-
259. Fotografia pozycji 259ŁYSIAK Ludwik, Roman Stanisław - Polskie statuty ziemskie w redakcji najstarszych druków (Syntagmata). Oprac... Wrocław-Kraków 1958. Ossol. 8,s.235, 3 ilustracje, okł.oryg. IBL PAN. Starodawne prawa polskiego pomniki. Seria II. Pomniki prawa polskiego, pod red. A.Vetulaniego. Prawo ziemskie T.II.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Treść: Wstęp, Teksty, Indeksy, Tablice synoptyczne.

60,-
260. Fotografia pozycji 260MACHAY Ferdynand ks. - Nasi gazdowie w Paryżu. Wspomnienie z podróży. Kraków 1919. Nakł. Pol. Komitetu Plebiscytowego dla Spisza i Orawy. 8,s.79, ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Uzup. przedruk z „Gazety Podhalańskiej”.

45,-
261. Fotografia pozycji 261Fotografia pozycji 261Fotografia pozycji 261MACHAY Ferdynand ks. - Rozwiązanie sprawy społecznej w ramach Akcji Katolickiej. (Na podstawie aktów urzędowych papieży Piusa X i Benedykta XV). Poznań-W‑wa-Wilno 1931. Księg. św. Wojciecha. 8,s.187, [1], okł.oryg. Książnica Akcji Katolickiej nr 11.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: P. Inż. Gocowi Autor. 23.X.1933.

50,-
262. Fotografia pozycji 262MAETERLINCK Maurycy - Skarb ubogich. Przeł. F.Mirandola. Lwów-Poznań 1926. Wyd. Polskie. 8,s.184, [3], okł.oryg. Bibl. Laureatów Nobla T.45.
Stan dobry. Okładkę rys. E.Czerper.

40,-
263. Fotografia pozycji 263MAETERLINCK Maurycy - Ścieżkami wzwyż. (Les sentiers dans la montaigne). Przeł. F.Mirandola. Przedm. St.Wasylewski. Poznań [1930]. Wyd. Polskie R.Wegnera. 8,s.XIV, [1],249, [2], okł.oryg. Bibl. Laureatów Nobla t.72.
Stan dobry. Okładkę rys. T.Rożankowski.

40,-
264. Fotografia pozycji 264MAETERLINCK Maurycy - Życie przestrzeni. (La vie de l'espace). Przeł. F.Mirandola. Przedmowa: St.Błachowski. Poznań 1929, Wyd. Polskie. 8,s.XIII,181, [5], okł.oryg. Bibl. Laureatów Nobla T.63.
Lekko naddarte brzegi okładki. Pieczęć. Okładkę rys. T.Lipski.

40,-
265. Fotografia pozycji 265MAKUSZYŃSKI Kornel - Pieśń o Ojczyźnie. W‑wa 1924. Inst. Wyd. „Bibl.Polska”. 16d, s.203, okł.oryg., opr.pł.współczesna.
Okładka oryg. naklejona na wyklejce. Pieczęć. 1 wydanie. Poemat odznaczony Pastwową Nagrodą Literacką w 1926 r.

35,-
266. Fotografia pozycji 266Fotografia pozycji 266Fotografia pozycji 266Fotografia pozycji 266MALCZE[W]SKI Antoni - Marja. Powieść ukraińska przez... Z 12 miedziorytami i 5 drzeworytami kompozycyi A.Zaleskiego. Poznań 1867. J.K.Żupański. 4,s.64, ryciny w tekście i tablice, okł.oryg., opr.psk. współczesna: narożniki i 9-ciopolowy grzbiet z bordowej skóry, niebieski szyldzik, złocone zdobienia i tytulatura.
W całym tomie poważne ślady zabrązowienia, obca dedykacja. Pierwsza polska romantyczna powieść poetycka. Tekst w ozdobnych drzeworytowych ramkach, z ilustracjami Antoniego Zaleskiego (1824-1885), ryt.: M.Jaroszyński, S.Łukomski, A.L.Szretter.

800,-
267. Fotografia pozycji 267MALESZEWSKA Joanna - Notice sur la vie de Pierre Maleszewski. Paris 1829. Impr. E.Duverger. 8,s.43, opr.ppł. współczesna.
Ślady zawilgocenia. P.Maleszewski (1767-1828), ekonomista, działacz polityczny, publicysta, wolnomularz; nieślubny syn prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego.
„Notice” było przedruk. w jego Essai historique et politique... 1832. Rzadkie.

40,-
268. Fotografia pozycji 268Fotografia pozycji 268MANN Tomasz - Buddenbrookowie. Dzieje upadku rodziny. Powieść. Przeł. Ewa Librowiczowa.
T.1-2. W‑wa 1931. „Rój”. 16d, s.412, [1],386, [1], opr. psk. współczesna, sk. na grzbiecie i narożnikach brązowa, złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie, kartona marmoryzowany, brzegi kart barwione.
Stan bardzo dobry. 1 polskie wydanie. Powieść, za którą autor otrzymał w 1929 r. Nagrodę Nobla, ukazuje na przykładzie rodziny kupieckiej z Lubeki obraz niemieckiego społeczeństwa w XIX wieku.

700,-
269. Fotografia pozycji 269Fotografia pozycji 269MARKOWA Eugenia - Witraże. Kartki z kroniki śląskiej z drzeworytami Stefana Mrożewskiego. Paryż [1946]. Księg.Polska. 8,s.102, [2], 4 drzeworyty + okładkowy, okł.oryg.
Lekko naddarte brzegi okładki, poza tym stan bardzo dobry. 2 ekslibrisy: Fundacja z Brzezia Lanckorońskich; Juliusza Sakowskiego. Życie św.Jadwigi na tle historii średniowiecznego Śląska, ozdobione pięknymi drzeworytami artysty S.Mrożewskiego (1894-1975).

240,-
270. Fotografia pozycji 270Fotografia pozycji 270MARKOWSKA Marya - Poezye. Kraków [1909]. „Książka”. 8,s.162, winiety, marka ochronna nr 384, sygn. M.M., okł.oryg.
Podklejony grzbiet, uszkodzony pr. margines okładki. M.Markowska (1878-1939), poetka, publicystka, PPS frakcja rewolucyjna.

75,-
271. Fotografia pozycji 271MARTYNOWSKI F[ranciszek] K[sawery] - Z domu i świątyni. Szkice i obrazy z przeszłości Polski. Lwów 1880. K.Piller. 16d, s.340, okł.oryg.
Podklejony kartonej grzbiet, przybrudzona okładka, pieczęcie.

50,-
272. Fotografia pozycji 272Fotografia pozycji 272Fotografia pozycji 272Fotografia pozycji 272Fotografia pozycji 272Fotografia pozycji 272MASSON Frédéric - Joséphine de Beauharnais 1763-1796. 15 éd. revue, corr. Paris 1909. Soc. d'Édit. Litt. et Artistique. 8,s.XXXIX,290, okł.oryg.
- Joséphine Impératrice et Reine. 12 éd. Paris 1908. Soc. d'Édit. Litt. et Artistique. 8,s.V,464, okł.oryg.
- Joséphine répudiée (1809-1814). 12 éd. Paris b.r. Soc. d'Édit. Litt. et Artistique. 8,s.III,408, okł.oryg.
- L'Impératrice Marie-Louise (1809-1815). 10 éd. Paris 1911. Soc. d'Édit. Litt. et Artistique. 8,s.XI,628, okł.oryg.
- Napoléon et son fils. 11 éd. Paris 1910. Soc. d'Édit. Litt. et Artistique. 8,s.VIII,434, okł.oryg.
- Napoléon chez lui. La journée de l'Empereur au Tuileries. 6 éd. Paris 1910. Soc. d'Édit. Litt. et Artistique. 8,s.XXIX,379, okł.oryg.
Wszystkie tomy w jednolitej ekskluzywnej oprawie psk. z epoki: grzbiety z brązowej skóry, złocona tytulatura i zdobienia symboliką napoleońską.
Bardzo ładne egzemplarze. Seria książek „Études Napoléoniennes”. Prace te obfitują w szczegóły i zabawne anegdoty, które rzucają wiele światła na wydarzenia i ludzi tamtej epoki. Podkreślone osobiste, romantyczne i dramatyczne aspekty tamtych czasów.

900,-
273. Fotografia pozycji 273MATAKIEWICZ Maksymilian - Regulacja Wisły. Z wieloma rycinami i mapami. W‑wa 1920. Pol. Tow. Krajozn. 8,s.70, [1], ilustracje, mapki, okł.oryg. Monografia Wisły Z.X.
Uzupełniony papierem ubytek okładki.

45,-
274. Fotografia pozycji 274MĄDRA rozmowa królowej z Sabby z królem Salomonem około roku 875 przed narodzeniem Chrystusa Pana. Nakł. i druk.: E.Bartels, Weissensee ul.Generalna 8-10. 16d, s.64.
Broszura, bez oryg. okładki. Stan dobry.

40,-
275. Fotografia pozycji 275MICHUŁKA Walenty ks. - Ksiądz Bronisław Markiewicz. Londyn 1954. Veritas. 8,s.341,1 portret, opr.pł.oryg.
Stan dobry. Życie i dokonania pol. księdza (1842-1912), założyciela Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, pedagoga, błogosławionego Kościoła katolickiego.

60,-
276. Fotografia pozycji 276Fotografia pozycji 276MICKIEVIČ Adam [!!!] - Wielka Utrata. Istorična drama z rr. 1831-32. Z dodatkom zitjepisu A.Mickieviča ta viboru joho pezij u perekładi na ukrainsku movu. Vidav Dr. Ivan Franko.
Lviv 1914. Z druk. „Dila”. 8,s.LXII,244, opr. współczesna z naklejona okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Kontrowersyjny projekt wyd. Iwana Franko. Pseudo-Mickiewiczowy dramat polityczny na tle powstania listopadowego.Utwór nieznanego poety, wydany przez poetę rusińskiego, przypisany A.Mickiewiczowi.
Z całą stanowczością zakwestionowali autorstwo m.in. Władysław Mickiewicz i dr Jerzy Koller. Dołączone krytyczne odbitki z prasy polskiej dotyczące autorstwa i tekst Iwana Franko o uznaniu autorstwa A.Mickiewicza.
Treść: Wstęp po ros., tekst dramatu po polsku, poezje Mickiewicza w j. ukraińskim. Rzadkie.

300,-
277. Fotografia pozycji 277Fotografia pozycji 277MICKIEWICZ Adam - Dzieła. Wydanie zupełne przez dzieci autora dokonane. T.1-4.
Paryż 1869-1876,1868. Księg. Luxemburgska. 16d, s.XXXII,420,478,354, [1],379, opr.kart. z epoki.
Stan dobry. Tom 1: Słówko o obecnem wydaniu, Przedmowa wydawcy do siódmego wydania, Ballady i romanse, Sonety krymskie, Wiersze różne, Powiastki bajki, Tłumaczenia. 2: Grażyna, Konrad Wallenrod, Dziady. 3: Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. 4: Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Artykuły literackie, Hymny N.Panny i Chrystusa Pana, Pierwsze wieki historji polskiej.

400,-
278. Fotografia pozycji 278Fotografia pozycji 278MICKIEWICZ Adam - Konrad Wallenrod. Lipsk 1878. F.A.Brockhaus. 16, s.[2], IV, 5-117, opr.pł. z epoki, płótno granatowe, złocone napisy i brzegi kart.
Pieczęć i obca dedykacja, lekkie otarcia oprawy przy grzbiecie.

80,-
279. Fotografia pozycji 279Fotografia pozycji 279Fotografia pozycji 279Fotografia pozycji 279Fotografia pozycji 279Fotografia pozycji 279Fotografia pozycji 279Fotografia pozycji 279Fotografia pozycji 279Fotografia pozycji 279Fotografia pozycji 279Fotografia pozycji 279MICKIEWICZ Adam - Konrad Wallenrod i Grażyna... z przekładem francuzkim Kryst. Ostrowskiego i angielskim Leona Jabłońskiego. Wydanie ozdobne za upoważnieniem Autora wykonane pracą, nakładem i staraniem Jana Tysiewicza. Paryż 1851. Druk Benard i Sp. 4,s.[4],268, 22 tablice, portret Mickiewicza, 2 karty tyt. ilustrowane, drzeworyty w tekście; Pieśń do Wilii z poematu Adama Mickiewicza... z dwóma Muzykami Utworu Kompozytora Narodowego M[oniuszki] i Ferdynanda Fillera. Paryż 1851, s.7, okł.oryg.opr.pł. ozdobna.
Grzbiet oprawy lekko otarty, nieliczne lekkie ślady zawilgocenia, w okł. ucięty dolny róg. Wytworne, ilustrowane w całym tego słowa znaczeniu wydanie. Zawiera 100 drzeworytów, z tego 22 na oddzielnych tablicach. Ryciny do obu poematów rys. J.Tysiewicz, ryt. Budziłłowicz, Kraskowski, Stypułkowski i drzeworytnicy franc. Najpiękniejsza część ilustracji to artystyczne inicjały z widokami miejscowości i elementami architektury oraz winiety z akcesoriami zbroi i broni, także małe widoczki miast pruskich i litewskich, ruin zamkowych i wnętrz. Portret Mickiewicza rys. J.Tysiewicz, ryt.Budziłłowicz.

8.000,-
280. Fotografia pozycji 280Fotografia pozycji 280MICZYŃSKI Kazimierz - Rolnik wzorowy czyli przypomnienie co, kiedy i jak w gospodarstwie czynić należy. Wyd.5 uzup. i do obecnych warunków przystosowane przez prof. St.Moszczeńskiego i prof. Z.Ludkiewicza. Lwów 1921. Nakł. Księg. Roln. 8,s.XVI,394, 116 rycin w tekście, opr.kart. współczesna.
Podklejona kartonem karta tyt.

100,-
281. Fotografia pozycji 281MIKA Emil - Sen bacy. Melodramat górski. Według oryginalnych melodyj orawskich z udziałem chóru mieszanego i solistów dla scen amatorskich ułożył... Lipnica Wielka na Orawie 1935. Nakł. Zw. Spisko-Orawskiego. 8,s.15, okł.oryg. Kazimierza Puhały.
Stan bardzo dobry. W tekście pieśni z nutami.

60,-
282. Fotografia pozycji 282MIŁOSZ Czesław - Rodzinna Europa. Paryż 1959. Inst. Literacki. 8,s.246, [2], okł.oryg. Biblioteka „Kultury” Tom I.
Okładka naddarta przy grzbiecie. 1 wydanie. Na tle autobiograficznym przybliżenie wschodniej Europy Europejczykom.

120,-
283. Fotografia pozycji 283MONTALEMBERT [Charles Forbes] - L'Insurrection polonaise, par le comte de... Paris 1863. E.Dentu. 8,s.32, okł.oryg.
Okładka naddarta, poza tym stan dobry. Powstanie styczniowe, polskie ruchy niepodległościowe.

60,-
284. Fotografia pozycji 284MORIOLLES [Aleksander Mikołaj...] de - Pamiętniki hrabiego de... o emigracyi, Polsce i dworze wielkiego księcia Konstantego (1789-1833). Z drugiego wyd. franc. tł. Zofia Przyborowska. W‑wa 1902. Druk. A.T.Jezierskiego. 16d, s.159, okł.oryg., opr.pł.oryg. Biblioteka Dzieł Wyborowych No 255.
Stan bardzo dobry. Autor po pierwszej rewolucji franc. przebywał na emigracji, m.in. w Polsce.

60,-
285. Fotografia pozycji 285Fotografia pozycji 285MOTYLEWICZ B.M. - Wzory i budowa kopców i schronów pszczelich. Kraków 1944. Nakł. aut. 8,s.[7], projekty - rysunki z opisem, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Projekty i rysunki techniczne wykonał autor.

60,-
286. Fotografia pozycji 286MÜLLER C[lotar (1818-1877)] - Domašnij gomoeopatičeskij lečebnik. Perevod izd. Der Homöopathische Haus- und Familienarzt.... s dopołnieniami i vwedeniem L.Kučinskago. Izd. F.Flemminga 8. S.Peterburg 1891. Tip.-Lit. S.M.Nikolajeva. 8,s.LX,347, [1], opr.psk. z epoki.
Oprawa lekko przetarta, ślady zawilgocenia. Homeopatyczny lekarz domowy.

250,-
287. Fotografia pozycji 287MUSIAŁEK Józef M. - Rok 1914. Przyczynek do dziejów brygady Józefa Piłsudskiego. Kraków 1915. Nakł. aut. Druk.Ludowa. 8,s.151, [1], opr.kart.
Ślady przybrudzenia, pieczęcie. Tu m.in. bitwy: Kielce, Nowy Korczyn, Na Warszawę, Dęblin, Krzywopłoty, Podhale, Łowczówek.

60,-
288. Fotografia pozycji 288Fotografia pozycji 288NAPOLEON - Myśli. Oprac. Jon [Jan Jordan Ostrowski-Naumoff]. W‑wa 1923. Hulewicz i Paszkowski. 7,5 cm, s.79, [5], portret Napoleona wg David'a, opr.kart.oryg.ozdobna, złocone zdobienia. Minjatury, serja filozoficzna nr 7.
Poluzowany grzbiet. Okładkę i ozdoby projektował Józef Hollak. Okładkę wyk. Jan Sidorowski.

60,-
289. Fotografia pozycji 289Fotografia pozycji 289Fotografia pozycji 289NARUSZEWICZ Adam - Historya Jana Karola Chodkiewicza, wojewody wileńskiego, hetmana wielkiego W.X.Lit. T.1-2. Edycya Tadeusza Mostowskiego. W‑wa 1805. W Druk. No 646, przy Nowolipiu. 8,s.449,408, opr.pł., złocona tytulatura i zdobienia na grzbiecie. Wybor pisarzow polskich. Historya.
Podpis. Na 2 ostatnich kartach niewielkie ślady zalania. Brak portretu Chodkiewicza. Pieczęcie: Biblioteka Fundacyi W.Hr.Baworowskiego. 2 wydanie.

300,-
290. Fotografia pozycji 290NAVARRA [Dembski] Grzegorz de - Melodja duszy. Poezja. Kielce 1936. Skł. gł.: Kielce Ogród. Druk St.Górki. 16, s.48, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja.

35,-
291. Fotografia pozycji 291Fotografia pozycji 291NIEDBAŁ Ludwik - Z łowisk wielkopolskich. Obrazki i szkice przyrodniczo-myśliwskie. Poznań-W‑wa-Wilno 1923. Księg. św.Wojciecha. 8,s.175, [3], rysunki w tekście, 24 tablice, opr.sk. współ­czesna, grzbiet 5ciopolowy, na okładkach złocona i tłoczona ilustracja, szyldziki, tytulatura złocona, brzegi kart barwione.
Na karcie przedtyt. mała plamka. Podpis na karcie tyt. Podzielone na cztery częśći wg pór roku: W wiosennej kniei, W upalnem lecie, W cudnej polskiej jesieni, Wśród śniegów i mrozów.

500,-
292. Fotografia pozycji 292Fotografia pozycji 292Fotografia pozycji 292Fotografia pozycji 292NIEMCEWICZ Jul[ian] Urs[yn] - Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami. W‑wa 1816. W Druk. Nro 646 przy Nowolipiu. 8,s.441, [9], miedzioryty: 35 kart nut, 33 ryciny historyczne, pod tyt. winieta z orłem polskim, opr.psk.z epoki.
Oprawa przetarta, poluzowany grzbiet, na kilku kartach ślady zalania, drobne przybrudzenia, brak 1 karty nut.
1 wydanie. Miedzioryty wg rys.L.Potockiej, E.Sułkowskiej, C.Dembowskiej, J.Freya. Rytowali: J.Frey, E.Henne, E.G.Krüger, Leski, Rosmaesler, E.F.Stoelzel. Dodatki nutowe z muzyką F.Lessla, K.Kurpińskiego, M.Szymanowskiej, i in.
Wierszowane opowiadania z dziejów Polski. Służyły do popularyzacji rodzimej historii, podtrzymywały ducha i godność narodową, uczyły patriotyzmu. Cykl Śpiewów obejmuje 32 pieśni utrwalające postacie władców i wodzów oraz momenty historyczne Polski. Śpiewy wydane w nakładzie 1500 egz., zostały natychmiast rozkupione.

800,-
293. Fotografia pozycji 293NIEMOJEWSKI Andrzej - Ludzie rewolucji. Ptak - Zwidziska - Latawica - Maciej Bala -Święto wolności - Jur - Dziennikarz - Pan Jezus w Warszawie - Quovadisiana. Kraków 1906. Księg. S.Kavki. Nakł.aut. 16d, s.133, [1], inicjały, opr.ppł.
Stan bardzo dobry. Pieczęć. Opowiadania, 1 wydanie.

40,-
294. Fotografia pozycji 294Fotografia pozycji 294NIEWĘGŁOWSKI G.H[enryk] - Geometrya przez.... professsora rachunku rózniczkowgo i całkowego, w Szkole Wyższej Polskiej w Paryżu. Wyd. 2 całkiem przerob. i powieksz. Paryż-Lwów 1869. W księg. K.Krolikowskiego, w kommisie księg. K.Wilda. Druk. L.Martinet. 8,s.XIV, [1],780, liczne geometryczne figury w tekście, opr.psk. współczesna, złocona tytulatura i zdobienia na grzbiecie, karton marmoryzowany, górne
Na części kart rdzawe plamki, pieczęcie i podpis. Cz.1: Geometrya płaska, 2: Geometrya przestrzeni.

500,-
295. Fotografia pozycji 295NORWID Cyprjan [Kamil] - Dzieła. (Drobne utwory poetyckie - poematy - utwory dramatyczne - legendy, nowele, gawędy - przekłady - rozprawy wierszem i prozą). Wyd. objaśnił i wstępem krytycznym poprzedził Tadeusz Pini. W‑wa 1934. Sp. Wyd. „Parnas Polski”. Druk. W.L.Anczyca i Sp. 8,s.XLVIII,648, 40 ilustracji w tekście i poza tekstem, 5 podobizn autografów, opr.pł.oryg. [Biblioteka Poetów Polskich T.V.]
Stan dobry.

150,-
296. Fotografia pozycji 296Fotografia pozycji 296Fotografia pozycji 296NORWID Cyprian Kamil - Pisma zebrane. Wyd. Zenon Przesmycki. T.A cz.1-2, C, E.F [wol.1-5, więcej nie ukazało się ]. W‑wa-Kraków 1911 [1912-3, 1946. Tom F. wyd. W. Borowy].
T.A cz 1-2. 16d, ,s.XVI,1110, portret autora,24 tablice,5 facs.rkp., opr.pł. Wydano 1725 egz. num. Ten 460, sygn. przez wydawcę i nakładcę.
T.C. 8,s.III,468, VI, portret autora,11 tablic,3 facs.rkp., okł.oryg. Wydano 1725 egz. num. Ten 135, sygn. przez wydawcę i nakładcę.
T.E. 8,s.III,330, portret autora,10 tablic, 2 facs. rkp., okł.oryg. Nakład 1725 egz. num.Ten 135, sygn. przez nakładcę i wydawcę.
T.F. 8,s.III,496, V,29 tablic, portret autora, okł.oryg. Nakład 1725 egz. num. Ten. 734,.sygn. przez wydawcę i nakładcę.
Stan bardzo dobry. Dodatki artystyczne pochodzą wyłącznie z rysunkowej, malarskiej spuścizny autora.

800,-
297. Fotografia pozycji 297Fotografia pozycji 297NOWAKOWSKI Zygmunt [Tempka] - Rubikon. W‑wa 1935. Gebethner i Wolff. 16d, s.269, [2], okł.oryg.proj.T.Piotrowskiego, opr.ppł.
Stan bardzo dobry, podpis. Powieść, 1 wydanie.

60,-
298. Fotografia pozycji 298O falszerzach historii. [Oprac.: ] Radzieckie Biuro Informacyjne. W‑wa 1948. Wyd. „Prasa Wojskowa”. 8,s.75, [1], ilustracje, okł.oryg.: fotomontaż M.Bermana.
Brzegi okładki lekko naddarte. „Kalumnie i oszczerstwa znikają bez śladu, a fakty pozostają”. „Dokumenty Radzieckiego Biura Informacyjnego demaskują autorów prowokacyjnych kalumnii i oszczerstw, mówią o niezbitych faktach na temat: Jak odbyły sie przygotowania do agresji niemieckiej. Zamiast walki z agresją niemiecką - polityka izolacji ZSRR. Prawda o radziecko-niemieckim pakcie nieagresji. Sprawa obowiązków międzysojuszniczych. Liczne wypowiedzi Halifaxa, Churchilla, Trumana, de Gaulle'a...” Układ graficzny, okładka, dobór ilustracji Mieczysław Berman.

45,-
299. Fotografia pozycji 299Fotografia pozycji 299OFFMAŃSKI Mieczysław - Historya Polaka w niewoli (1764-1894) rozłożona na dnie i miesiące. Skreślił Orion. Kraków 1894. Nakł. i czc. Druk. Związkowej. 16d, s.272, VIII, II, okł.oryg, opr.psk. współczesna, złocona tytulatura i zdobniki. Na okładce: W stuletnią rocznicę przysięgi Tadeusza Kościuszki.
Okładka podklejona przy grzbiecie, mały ubytek w rogu, na tylnej małe zaplamienie. Historia Polski pod obcym panowaniem, rozłożona wg miesięcy. Pod poszczególnymi datami opisane wypadki historyczne, wspomnienia o zmarłych zasłużonych mężach.

280,-
300. Fotografia pozycji 300OJCZYZNA i wolność. Londyn 1945. J.Rolls Book Co.Ltd. 16d, s.94, [2], ilustracje, okł.oryg. proj.A.Kossowskiego. Biblioteka „Wczoraj i Dziś”.
Stan dobry. Autorzy: K.Wierzyński, M.Hemar, Z.Nowakowski, St.Stroński, S.Zahorska, T.Terlecki, J.Górecki, L.Mierosławski, B.Limanowski.

50,-
301. Fotografia pozycji 301OPOLSKI Stanisław - Prawa i obowiązki obywatela. W‑wa 1922. Perzyński, Niklewicz i S-ka. 16, s.55, [1], okł.oryg. sygn. Bogucki. Biblioteczka Podręczna Obywatela Polskiego.
Stan bardzo dobry.

30,-
302. Fotografia pozycji 302Fotografia pozycji 302ORZECHOWSKI Stanisław - Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, pisane niegdyś przez... z rzadkiego Załuskich Biblioteki rękopisma wyięty, wydrukowany i przypiskami objaśniony przez Franciszka Bohomolca S.J.; [Kognowicki Kazimierz] - Życie Lwa Sapiehy kanclerza wielkiego, potym woiewody i hetmana buławy w W.X.L.... W‑wa 1830, nakład i druk wydawn. przy ulicy Elektoralnej. 16d, s.249, opr. psk. z epoki. [Życia sławnych Polaków wyd. przez F.S.Dmochowskiego]. T.1.
Brak karty tyt., pieczęcie. Podpis: Emil Zegadłowicz.

200,-
303. Fotografia pozycji 303Fotografia pozycji 303Fotografia pozycji 303ORZELSKI Świętosław - Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r.1 576, skreślone przez... starostę radziejowskiego. Przeł. z rkp. Ces. Publ. Biblioteki, przypisami i życiorysem uzup. Włodzimierz Spasowicz. T. wstępny i 1-2 [brak t.3go]. Petersburg-Mohilew 1858,1856. B.M.Wolff. 16d, s.220, [4].292,336, opr. psk. z epoki w 2 wol. niejednolita. (Dziejopisowie krajowi T.V i VI).
Nieznaczne ślady zawilgocenia. Tom wstępny zawiera życiorys Orzelskiego, mowy jego pisma w sprawach publicznych. Cenny opis wypadków politycznych zaszłych w okresie bezkrólewia. Autor (1549-1598), protestant, pisarz polityczny w służbie Stefana Batorego, potem Zygmunta III Wazy, był sędzią kaliskim, starostą radziejowskim, posłem na sejm; występował jako obrońca postulatów różnowierców.

2.000,-
304. Fotografia pozycji 304Fotografia pozycji 304ORZESZKOWA Eliza -... I pieśń niech zapłacze. Z 6-ciu ilustracyami St.Bagieńskiego. W‑wa-Kraków 1912. Gebethner i Wolff, G.Gebethner i Sp. 16d, s.167, ilustracje, opr.pł. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa. Ciekawe Powieści. Nr 2 - Luty 1912.
Stan bardzo dobry. Pieczęć.

120,-
305. Fotografia pozycji 305Fotografia pozycji 305OSSENDOWSKI F.Antoni - Lenin. Wyd.3. Poznań 1930. Wyd. Polskie R.Wegner. 8,s.XVI,471, ilustracje: miedziodruki, opr.sk. współczesna: skóra czarna, grzbiet ze złoconą tytulaturą i ozdobiony gwiazdami i sierpem i młotem, na okładce złocony widok Kremla, brzegi kart barwione.
Ładny egzemplarz.

700,-
306. Fotografia pozycji 306OST J. - Kochane zwierzątka. Bajki satyryczne. W‑wa [ca 1934]. Wyd. Centr. Zw. Młodzieży Wiejskiej C.Z.K.R. 16d, s.73, okł.oryg. sygn.: E.Dar. Bibl. Zw. Młodzieży Wiejskiej. Serja III No 11.
Okładka lekko przykurzona. Bajki satyryczne wierszem.

40,-
307. Fotografia pozycji 307Fotografia pozycji 307OTRĘBSKI Jan - Słowianie, rozwiązanie odwiecznej zagadki ich nazw. Poznań 1947. Księg. Ziem Zach. 8,s.191, [1], okł.oryg.
Na okładce rdzawe plamki, poluzowany grzbiet.

60,-
308. Fotografia pozycji 308Fotografia pozycji 308Fotografia pozycji 308OTWINOWSKI Erazm - Dzieje Polski pod panowaniem Augusta II. od roku 1696 -1728, opisał współczesny.... Kraków 1849. Nakł. i druk. J.Czecha. 8,s.[4],363, [10], opr.sk. współczesna: skóra brązowa, złocona tytulatura i zdobienia na okładkach i grzbiecie.
Podklejona przy grzbiecie karta tyt. z małymi ubytkami przy marginesie, ślady zacieków na pr. marginesach, nieliczne zaplamienia. 2 wydanie. Wydał Adolf Mułkowski.

1.200,-
309. Fotografia pozycji 309Fotografia pozycji 309Fotografia pozycji 309OWIDJUSZ - Sztuka kochania. Wolny przekład Juljana Ejsmonda. W‑wa 1928. Tow. Wyd. Rój. Druk. „Rola”. 4,s.91, [1], opr.pł.oryg.
Stan bardzo dobry. Naklejony exlibris proj. Tadeusza Gronowskiego z num.361, z odręcznymi podpisami: Leopolda Staffa, Ferdynanda Goetla, Wacława Sieroszewskiego. Głosy prasy: „Rozkoszą byłoby dla Owidjusza czytanie polskiego przekładu „Sztuki kochania”....; „Przekład zachwyca ślicznym, figlarnym stylem, zadziwia lekkością i żartobliwą powagą”;... „poematy Owidjusza były raczej podłożem tylko, z którego wyrósł cały ogród uroczych wierszy Ejsmonda”.

400,-
310. Fotografia pozycji 310Fotografia pozycji 310PAPUSZA - Bronisława Wajs - Teka. Wiersze z tomiku Papuszy „Pieśni mówione” Łódź 1973 przełożyl Jerzy Ficowski. Ilustracje wykonał Andrzej Gordon. Zdjęcie Papuszy: Czesław Łuniewicz. Teka o wym.: 48 x 32 cm zawiera 12 wierszy Papuszy, 1 zdjęcie, 11 ilustracji. Teksty i ilustracje na kartach o wym. 28 x 18 cm. naklejone na kartonach.
Teczkę wg koncepcji Jerzego Burskiego wykonała Doświadczalna Oficyna Graficzna Pracowni Sztuk Plastycznych w Warszawie 1986 r. Wiersze złożono pismem Maxima 14 pkt. Wydrukowano techniką typograficzną 100 egz. num. Ten nr 100.
Papusza (1908 [1910]-1987), polska poetka z grupy etnicznej Polska Roma, pisząca w języku romskim.

300,-
311. Fotografia pozycji 311PAWLIKOWSKA [Jasnorzewska] Maria - Dancing. Karnet balowy.... W‑wa 1958. Czyt. 16d, s.41, [2], rysunki w tekście, okł.oryg., obwoluta.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Oprac. graficzne, obwoluta i rysunki Jerzego Jaworowskiego.

40,-
312. Fotografia pozycji 312PEIPER Tadeusz - Tędy. W‑wa 1930. F.Hoesick. 8,s.419, [2], opr.pł. współczesna z naklejoną okł.oryg.
Podpis, zapiski i podkreślenia atramentem w tekście.. Zbiór 56 artykułów, szkiców i notatek drukowanych w czasopismach: Zwrotnica, Echo Tygodnia, Gazeta Lwowska, Głos Literacki, Kwadryga, Przegląd Współczesny, Republika, Wiek XX; tekst odczytu wygłoszonego przez Polskie Radio oraz notatka o plastyce z Katalogu Salonu Modernistów. W artykułach tych wyraża autor swoje poglądy teoretyczne.
T.Peiper (1891-1969), poeta, krytyk literacki, eseista, założyciel i redaktor „Zwrotnicy”, przedstawiciel awangardy krakowskiej.

300,-
313. Fotografia pozycji 313Fotografia pozycji 313PELCZAR Józef Sebastyan - Masonerya, jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacya, ceremoniał i działanie. Według pewnych przeważnie masońskich źródeł napisał Dr... biskup przemyski o.ł. Wyd. 4 znacznie rozsz. Kraków 1914. Skł. gł. w księg. G.Gebethnera i Sp. Druk W.L.Anczyca i Sp. 8,s.444, [2], 9 tablic, okł.oryg., opr.sk. współczesna: skóra czerwona, grzbiet 6ciopolowy, zdobienia symbolami masońskimi.
Okładka lekko przybrudzona. Krytycznie napisana historia masonerii, jej skryte zasady i dążenia. W dodatkach: Obraz lóż masońskich w wieku XVIII i na początku wieku XIX; Masonerya podczas wielkiej wojny w latach 1914-1917.

800,-
314. Fotografia pozycji 314PERETIATKOWICZ Antoni - Współczesna encyklopedia życia politycznego z uwzględnieniem życia gospodarczego. Podręczny informator dla czytelników gazet. Wyd.3 przejrz.i rozsz. Poznań 1931. Skł. gł. Dom Książki Polskiej. 8,s.Gebethner i Wolff. 16d, s.225, [1], portrety w tekście, opr.ppł.
Stan dobry..Pojęcia państwa, import, eksport, partje, prasa, publicyści, politycy.

80,-
315. Fotografia pozycji 315Fotografia pozycji 315PESCHEL Oskar - Nauka o ludach (Ethnologia)... przeł. z niem. i pomn. przez prof. dra T.Wisłockiego. W‑wa 1876. Sp. Wyd. Księgarzy. 8,s.IV,643, VIII, [1], opr.psk. z epoki.
Płótno oprawy lekko odbarwione, nieliczne ślady zawilgocenia. Treść: Wstęp, Znamiona ciała plemion czyli ras ludzkich, Język jako znamię, Stopnie rozwoju techniczne społeczne i religijne. Plemiona ludzkie, Australczycy, Papuanie australijscy i azjatyccy, Ludy mongolskie i do nich podobne, Drawida czyli pierwotni mieszkańcy Hindostanu, Hottentaci i Buszmani, Murzyni, Nadśródziemnomorskie plemię. Autor (1826-1875) był niem. geografem i antropologiem.

350,-
316. Fotografia pozycji 316PIEKOSIŃSKI Franciszek - Średniowieczne znaki wodne zebrane z rękopisów, przechowanych w Archiwach i Bibliotekach polskich, głównie krakowskich. Wiek XIV. Wyd.2. Kraków 1893. A.U. Druk. „Czasu”. 4,s.34, 77 tablic autografowanych, zachowana wierzchnia okł.oryg.
Okładka ze śladami odbarwienia. Tablice autografował Rudolf M.Zadrazil w Krakowie.

100,-
317. Fotografia pozycji 317[PIŁSUDSKI]. Józef Piłsudski o sobie. Z Pism, rozkazów i przemówień Komendanta zebrał i wydał Z.Zygmuntowicz. W‑wa-Lwów 1929. „Panteon Polski”. 8,s.128, [4], ilustracje, okł.oryg.ozdobna, opr.pł. sygn. naklejką: Introligatornia Pospieszna Poznań.
Stan bardzo dobry.

120,-
318. Fotografia pozycji 318[PIŁSUDSKI]. Jak urządzić obchód ku czci pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Oprac. Prof. S. Poznań [1933]. Nakł. i czc. Druk. Mieszczańskiej T.A. 8,s.62, okł.oryg. proj. J.Wroniecki.
Stan dobry. Teksty wierszem i prozą, pieśni legionowe.

40,-
319. Fotografia pozycji 319PISARZE Polski Ludowej. Wybór sylwetek poetów i prozaików. W‑wa, b.r. WAG. 8,s.33,15 portretów, okł.oryg.
Stan dobry. 15 biografii literatów. Oprac. tekstów: Adam Tatomir. Oprac. graf. A.Laurman-Warszawska.

40,-
320. Fotografia pozycji 320PLATER Adam [Antoni Broel-Plater] - Spis zwierząt ssących, ptaków i ryb krajowych, systema­tycznie ułożony na oddziały, rzędy, pokrewieństwa, rodzaje i gatunki przez hr.... Wilno 1852. Druk. J.Zawadzkiego. 8,s.160, opr.ppł. współczesna.
Ślady zawilgocenia, liczne pieczęcie, zapiski na pr.marginesach. Przegląd fauny polskiej ze szczególnym uwzględnieniem terenów północno-wschodnich. Praca oparta na dziełach K.Kluka, F.P.Jarockiego, Jundziłła, K.Tyzenhauza, K.Wodzickiego i in.

80,-
321. Fotografia pozycji 321Fotografia pozycji 321Fotografia pozycji 321POCIECHA Władysław - Królowa Bona (1494-1557). Czasy i ludzie Odrodzenia. T.1-4 [Komplet]. Poznań 1949,1958. PTPN, PWN. 8,s.VII,322, [2],598, [2],260, [4],548, 65 ilustracji na tablicach, okł.oryg., opr.sk. współczesna w 2 wol.: skóra jasnobrązowa, na grzbietach złocona tytulatura i herb, na okładkach wierzchnich herby złocone, tylnych tłoczone.
Bardzo ładny egzemplarz w ekskluzywnej oprawie..Pieczęć na karcie tyt. Obszerna monografia o królowej Bonie, nagrodzona przez Minist. Szkolnictwa Wyższego. Obraz Polski zygmuntowskiej w okresie pobytu w kraju królowej Bony Sforzy (1518-1856). Indeks nazwisk i miejscowości oprac. Krystyna.Górska.

1.500,-
322. Fotografia pozycji 322Fotografia pozycji 322POLEWKA Adam - Mistrz Piotr Pathelin (Maistre Pierre Pathelin). Tekst francuski z XV wieku spolszczył Adam Polewka. Przekład ozdobił rysunkami Tadeusz Potworowski. Kraków 1938. Gebethner i Wolff. 8,s.95, ilustracje, okł.oryg.
Okładka z małymi dwoma ubytkami, naddarty grzbiet. Odręczna dedykacja A.Polewki dla Tadeusza Wójcickiego,
dat.: 14.IV.1949.

75,-
323. Fotografia pozycji 323Fotografia pozycji 323Fotografia pozycji 323POLITOWSKI W[ojciech] S.P. - Jeografiia Królestwa Polskiego i Wolnego Miasta Krakowa, z dodaniem: Wiadomości statystycznych, ułożona przez... W‑wa 1816. Druk. Xięźy Piiarów. 8,s.64: skł. Tabella pieniędzy, wag, miar kraiowych, opr.psk. z epoki.
Stan więcej niż dobry. Zapiska własnościowa, pieczęć: Biblioteka Fundacyi W. Hr. Baworowskiego. 1 wydanie. Autor (1708-1853), pijar, pedagog, wykładał nauki przyrodnicze w kolegiach pijarów.

600,-
324. Fotografia pozycji 324Fotografia pozycji 324POLSKA współczesna. XX rok niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w wykresie i słowie. Tom I: Województwo Warszawskie. Oprac. Komitet red. Instytutu Studiów dla wydawnictw wykresowych gospodarczych i politycznych. [Red.Jan Chodorowicz]. W‑wa 1938. Nakł. Tow. Wyd. „Arkonia”. 8,s.350, [2], ilustracje, opr.pł.oryg.
Stan dobry. Podkreśla i utrwala wszystkie elementy zbiorowego życia współczesnej Polski, z tablicami wykresowymi.

120,-
325. Fotografia pozycji 325[PORAY-Biernacki Janusz] Jasieńczyk Janusz - Po Narwiku był Tobruk... W‑wa [1947]. Trzaska, Evert i Michalski. 8,s.231, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Zbiór 23 opowiadań ukazujący życie polskiego żołnierza w walkach pod Tobrukiem.

60,-
326. Fotografia pozycji 326Fotografia pozycji 326Fotografia pozycji 326POTOCKI Jan - Rękopis znaleziony w Saragosie. Romans.Tłum. z francuskiego Edmunda Chojeckiego. Przejrzane i wstępem opatrzone przez Jana Lorentowicza. T.1-3. W‑wa [1917]. Tow. Akc. S.Orgelbranda Synów. 16d, s.XV,458,391,408, opr. psk. współczesna: narożniki i grzbiety z brązowej skóry, złocone zdobienia i tytulatura.
Ładny egzemplarz. Powieść łotrzykowska, podzielona na 66 dni. Składa się z wielu wątków tworzących różne opowiadania. Przedstawia losy osiemnastoletniego kapitana z gwardii króla XVIII-wiecznej Hiszpanii.

1.200,-
327. Fotografia pozycji 327Fotografia pozycji 327POTOCKI Wacław - Moralia (1688). Wyd.: Tadeusz Grabowski i Jan Łoś. T.1-3 [komplet ]. Kraków 1915-1918. A.U. 8,s.IV,629,658, XXIX,706, opr.ppł.współczesna, srebrzona tytulatura i zdobienia na grzbiecie. Biblioteka Pisarzów Polskich nr 69,72,73.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Ponad 2000 utworów wierszowanych, moralizatorskich, powstałych w 1688 - 1694 r. Wzorowane na zbiorze łac. przysłów „Adagia” komentowanych przez Erazma z Rotterdamu. „Moralia” nie były przeznaczone do druku, stąd 1 wydanie dopiero w 1915-18 r.

160,-
328. Fotografia pozycji 328Fotografia pozycji 328POWSTANIE Listopadowe 1830-1831. L'Insurrection de Novembre. The Novembre Insurrection. W setną rocznicę Powstania Listopadowego. Lwów 1931. Z upow. Obywat. Komitetu Obchodu Stulecia Powstania oprac. i wyd. Komitet Red. z inicjatywy K.Lachowskiego. 4,s.400, liczne ilustracje w tekście, opr.pł.oryg. z motywami patriotycznymi, patriotyczne wyklejki.
Karta tyt. luźna, zniszczony pr. margines, oprawa otarta, pęknięta przy grzbiecie. Teksty wierszem i prozą: Wł.Bandurski, W.Bełza, J.Białynia Chołodecki, F.A.Ossendowski, R.Ligocki, St.Wasylewski, i in. Ilustracje: portrety, sceny batalistyczne, podobizny dokumentów, etc.

150,-
329. Fotografia pozycji 329Fotografia pozycji 329PRĄDZYŃSKI Ignacy - Pamiętnik historyczny i wojskowy o wojnie polsko-rosyjskiej w roku 1831, napisany przez... Przekład z franc. Wyd.2. Petersburg 1898. Księg. K.Grendyszyńskiego. 8,s.IV,292, opr.sk. współczesna: skóra czerwona, grzbiet 6ciopolowy, złocone zdobienia i tytulatura.
Dwie karty [w tym tyt.] podkl. przy grzbiecie. Przedmowa: „Pamiętnik napisany na polecenie cesarza Mikołaja... Zawiera dużo materiału o ruchach strategicznych obu walczących armii, wyjaśnia rolę jaką odegrał Prądzyński w owych wypadkach”.

600,-
330. Fotografia pozycji 330PROCHASKA Antoni - Sejmik wiszeński 1503 r. Lwów 1922. Tow. Naukowe. Druk. U.J. 8,s.27, okł.oryg., opr.kart. Archiwum Tow. Naukowego we Lwowie. Dział II. T.I z.5.
Stan bardzo dobry.

35,-
331. Fotografia pozycji 331PRZYBOROWSKI Walery - Aryanie. Powieść historyczna z XVII wieku. W‑wa [1912]. Księg. E.Wendego i S-ki. 8,s.280, opr.ppł. współczesna.
Pieczęć, podpis, ślady przybrudzenia na dolnych marginesach, na dwóch kartach plamki. 2 wydanie.

75,-
332. Fotografia pozycji 332PRZYBOROWSKI Walery - Niewieście ideały poetów polskich. Szkice biograficzno-literackie. W‑wa 1881. Gebethner i Wolff. 16d, s.272, opr.ppł.
Lekko przykurzona z małym zaplamieniem karta tyt. 1 wydanie. Obiekty miłości poetów: Jana Dantyszka, Jędrzeja Morsztyna, Wespazjana Kochowskiego, Franciszka Karpińskiego, Fr.Dionizego Kniaźnina, Węgierskiego i Trembeckiego, A.Malczewskiego, A.Mickiewicza, J.Słowackiego, Z.Krasińskiego, K.Daszyńskiego, E.Wasilewskiego.

100,-
333. Fotografia pozycji 333Fotografia pozycji 333PRZYBOROWSKI Walery - Skarby pradziadowskie. Powieść z XVII wieku. W‑wa 1904. Nakł. „Ziarna”. 16, s.168, opr.pł.oryg. Bezpłatne dodatki „Ziarna”.
Karta tyt. luźna, poza tym stan dobry. 1 wydanie.

75,-
334. Fotografia pozycji 334Fotografia pozycji 334Fotografia pozycji 334PRZYBYSZEWSKI Stanisław - Śnieg. Dramat w 4-ch aktach. W‑wa 1903. S.Demby. 8,s.113, [1], 4 ilustracje + okładkowa, okł.oryg., opr.psk. z epoki.
Minimalne otarcie oprawy, poza tym bardzo ładny egzemplarz. 1 wydanie. Dramat realistyczno-symboliczny, opowiada o wydarzeniach rozgrywających się w zimie, w bliżej nieokreślonym dworku szlacheckim. Ilustracje: światłodruki podług zdjęć fotograficznych Zdzisława Kalinowskiego.

300,-
335. Fotografia pozycji 335PRZYJACIEL Spisza i Orawy. Kalendarz na rok Pański 1937. Kraków 1937. Nakł. Zw. Górali Spisza i Orawy. 8,s.120, liczne ilustracje w tekście, okł.oryg.
Stan dobry. Pieczęć. Kalendarium, teksty wierszem i prozą.

100,-
336. Fotografia pozycji 336Fotografia pozycji 336Fotografia pozycji 336REITTER Edmund - Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. Nach der analytischen Methode bearb. von... Bd. 1-4 (z 5). Stuttgart 1908-1911. K.G.Lutz. 8,s.VIII,248,392,436,236,152 kolor. tablice, liczne rysunki w tekście, opr.pł.oryg.
Stan bardzo dobry. Chrząszcze, szczegółowy opis i tablice. Z indeksami. Autor (1845-1920), austriacki entomolog, kolekcjoner chrząszczy. Opisał ponad 6411 nowych gatunków chrząszczy. Jest autorem ponad tysiąca prac naukowych.

350,-
337. Fotografia pozycji 337Fotografia pozycji 337REWIEŃSKI Stanisław - Listy o jeździe konnej. Praktyczny i przystępny wykład jazdy konnej oraz ujeżdżania koni wierzchowych. Wyd.2 popr. W‑wa 1885. Gebethner i Wolff. 16d, s.172, 11 drzeworytów w tekście, zachowana tylna okł.oryg., opr.psk. współczesna, grzbiet 6ciopolowy, złocona tytulatura i zdobienia.
Podklejony margines karty przedtyt. Pieczęć: Ex libris Józefa Skąpskiego (1921-1998, profesor nauk prawnych, cywilista). Podręcznik ujeżdżania i jazdy konnej z wieloma praktycznymi wskazówkami dla hodowcy koni i amatora konnej jazdy.

2.400,-
338. Fotografia pozycji 338REZOLUCJE V Kongresu Międzynarodówki Komunistycznej. Cz.III. B.m. w. [1924].
Wyd. Komunistycznej Partji Robotn. Polski. 8,s.19, [3], podwójna okł.oryg.
Stan dobry. V Kongres odbył się w 1924 r. Cz. III zawiera statut Międzynarodówki Komunistycznej i rezolucje w sprawie działalności partii w fabrykach i związkach zawodowych.

30,-
339. Fotografia pozycji 339Fotografia pozycji 339RILKE Rainer Maria - Powiastki o Panu Bogu dorosłym dla dzieci opowiedział. Tłom. Marja Czabanówna i Witold Hulewicz. W‑wa 1925. U Witolda Hulewicza. 16d, s.159, [4], duże i małe zdobniki w tekście, okł.oryg.
Okładka lekko przybrudzona, obca dedykacja. 13 opowiastek zdobionych przez Józefa Hollaka.

80,-
340. Fotografia pozycji 340Fotografia pozycji 340Fotografia pozycji 340[ROLLE Józef] Dr Antoni J. - Zameczki podolskie na kresach multańskich. Wyd.2 przerob. i powiększ. przez autora. T.1-3 (Komplet). W‑wa 1880. Gebethner i Wolff. 8,s.308, III,304, II, [1],290, III, [1], w t. 1 i 2 zachowane okładki oryg., opr. psk. współczesna, 6ciopolowe grzbiety i narożniki z brązowej skóry, złocone napisy, brzegi kart barwione.
Pieczęcie, w t.3 na dwóch kartach małe zaplamienie, poza tym ładny egzemplarz bez zawilgoceń. Rzadkie w komplecie.T.1-2: Kamieniec nad Smotryczem. T.3: Żwaniec, Paniowce, Czarnokozińce, Bar, Mohylów, Szarogród. Dzieje miast i twierdz, właściciele, udział w wojnach, biskupstwa, zgromadzenia zakonne.

4.000,-
341. Fotografia pozycji 341Fotografia pozycji 341[ROSENBERG Konrad] Konrad Wrzos - Piłsudski i piłsudczycy. W‑wa 1936. Gł. Ks. Wojsk. 8,s.231, ilustracje w tekście i na tablicach, opr.pł.oryg. ozdobna.
Na oprawie lekkie zabrązowienia. Wstęp: Rozmowy, wrażenia i sylwetki skreslone przez dziennikarza, który pisze o ludziach, z którymi rozmawiał, którzy mu niejako pozowali, jak malarzowi, informowali, jako biografa,... Oprac.graficzne Atelier Girs-Barcz. Treść: Wstęp, J.Piłsudski, I.Mościcki, W.Sławek, J.Jur-Gorzechowski, M. i S.Dąbkowscy, St.Patek, A.Koc, B.Miedziński, M.Zyndram-Kościałkowski, W terminie dyplomatycznym, St.Car, Na Maderze.

100,-
342. Fotografia pozycji 342Fotografia pozycji 342[ROZWADOWSKI Tadeusz] Generał Rozwadowski. Kraków 1929. Druk. „Głosu Narodu „. 8,s.223, [4], ilustracje na tablicach, podobizny rkp., mapka, opr.psk. z epoki.
Stan bardzo dobry.Poświęcone pamięci generała w 1 rocznicę zgonu. Życiorys i wspomnienie „Zapomniany” oprac.płk. A.J.Rozwadowski. Treść: I: Lata 1866-1914; Wojna światowa, Poza frontem, Insurekcja ruska-obrona Lwowa, W misji dyplomatycznej, Cud nad Wisłą, Po wojnie. II: Rozwadowski a Galicja Wschodnia, Głosy i wspomnienia, Dziesięciolecie.

300,-
343. Fotografia pozycji 343RÓŻEWICZ Tadeusz - Opadły liście z drzew. W‑wa 1955. PIW. 8,s.106, [2], okł.oryg.
Stan dobry.Opowiadania, 1 wydanie.

40,-
344. Fotografia pozycji 344Fotografia pozycji 344Fotografia pozycji 344RÓŻYCKI Zygmunt - Najmłodsza Polska w Pieśni. W‑wa 1901. Księg. A.G.Dubowskiego. 8,s.158, na każdej stronie zdobienia, opr.pł. ozdobna: płótno niebieskie, na okładce złocona tytulatura i zdobniki liniowe.
Stan bardzo dobry. Antologia wierszy poetów polskich, ułożona przez Z.Różyckiego (1883-1930) poetę pol., twórcę liryków modernistycznych.

120,-
345. Fotografia pozycji 345Fotografia pozycji 345RULHIERE Cl[aude Carloman] - Histoire de l'anarchie de Pologne et du démembrement de cette république. Suivi des anecdotes sur la révolution de Russie, en 1762, par le méme auteur. T.1-4. Paris 1807. Bez druk. i księg. 16d, s.LXVIII,332, 505,484,432, broszura.
Nieznaczne ślady zawilgocenia. Dzieło franc. historyka (1734 1791), sekretarza ambasady franc.w Petersburgu, napisane na podstawie materiałów archiwum ministerstwa spraw zagranicznych, ustnych i pisemnych relacji; tendencyjne: gloryfikacja konfederacji barskiej. Miało wielki wpływ na poglądy historiografów europejskich. Z dzieła tego Napoleon czerpał informacje o Polsce. Wyd. z tego roku skonfiskowane przez policję; hr.Ferrand poprawiał rękopis i wymazywał „barbares” oznaczające wg autora Moskali.

800,-
346. Fotografia pozycji 346Fotografia pozycji 346La RUSSIE géographique,  ethnologique, historique, administrative, économique, religieuse, littéraire, artistique, scientifique, pittoresque, etc. Par L.Delavaud, Girard de Rialle, Ch.Rabot, Alfred Rambaud, Albert Vandal, Maxime Petit, in. 3 éd. Paris [1892]. Libr. Larousse. 8,s.474, liczne ilustracje, mapy, opr.pł. ozdobna. płótno czerwone, złocone zdobienia i tytulatura, brzegi kart złocone.
Część oprawy pęknięta przy grzbiecie, z małym ubytkiem. Szczegółowy opis Imperium Rosyjskiego, ozdobiony rycinami: widoki, portrety, kostiumologia, sceny historyczne, architektura, etc.

120,-
347. Fotografia pozycji 347RUTKOWSKA J., Kieszkowski Bogdan - Pieśni polskie. Śpiewnik dla Polaków na obczyźnie. Zebrany i oprac. przez... Cz.II: Nuty. Płock 1930. Płockie Zakł. Graficzne. 16, s.88, III, broszura.
Okładka przybrudzona, bez grzbietu, pieczęć. Pieśni religijne, narodowe i żołnierskie, kompozytorów polskich i dumki, ludowe-obrzędowe, dziecinne.

30,-
348. Fotografia pozycji 348Fotografia pozycji 348Fotografia pozycji 348RYDEL Lucyan - Zaczarowane koło. Baśń dramatyczna w 5 aktach. Z portretem autora rysunku Stanisława Wyspiańskiego i 12 illustracyami. Kraków 1902. D.E.Friedlein. 16d, s.293, portret, ilustracje, oprawa ekskluzywna: skóra ciemnobrązowa, okładki i 6ciopolowy grzbiet w jaśnieszym brązie pokryte złoconymi zdobieniami i tytulaturą, brzegi kart złocone, ozdobne wyklejki.
Bardzo ładny egzemplarz w pięknej oprawie. 2 wydanie.

300,-
349. Fotografia pozycji 349RYMSZA Janusz A. - Jałowce i widma. Widowisko ludowe w 3 aktach (9 odsłonach). W‑wa 1936. Dom Książki Polskiej. 8,s.84, okł.oryg.
Stan dobry, pieczęć. Sztuka pisana gwarą góralską.

45,-
350. Fotografia pozycji 350Fotografia pozycji 350RYS historyczny kampanii odbytej w roku 1809 w Księstwie Warszawskiem pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego. Z dopełnieniami obejmującemi urzędowe akta, rozkazy dzienne, korespondencye, mowy i poezye. Wyd. wznowione. Kraków 1905. Sp. Wyd.Pol. Druk. „Czasu”. 8,s.384, [2], opr.ppł.
Stan dobry. Pieczęć i podpis. Cz.1: Od wkroczenia wojsk austriackich do zdobycia i utraty Sandomierza. Cz.2: Od utraty Sandomierza aż do zawarcia pokoju.

250,-
351. Fotografia pozycji 351RZEPIŃSKI Stanisław - Pamiętnik pięćdziesięcioletniej polskiej pracy pedagogicznej 1885-1935. Kraków 1937. Nakł. własny, 8,s.96, 1 fotografia, okł.oryg.
Stan dobry.

45,-
352. Fotografia pozycji 352RZEWUSKI Henryk - Zaporożec. Powieść. W‑wa 1877. S.Lewental. 8,s.359. Bibl. Najceln. utworów literatury europejskiej. Literatura polska.
BRONIKOWSKI Aleksander - Elekcya. Przełożona z rękopismu niemieckiego. W‑wa 1877. S.Lewental. 8,s.61. Bibl. Najceln. utworów literatury europejskiej. Literatura polska.
Oprawa psk. z epoki w 1 wol. Stan dobry.

120,-
353. Fotografia pozycji 353SACHS M[arceli] - O „Płomieniach” Stanisława Brzozowskiego. Lwów 1909. Księg. Polska B.Połonieckiego. W‑wa, E.Wende i Sp. 16d, s.61, broszura.
Stan dobry, egz. nierozcięty.

40,-
354. Fotografia pozycji 354Fotografia pozycji 354SARNECKI Zygm[unt], Noskowski Wład[ysław] - Konrad Wallenrod. Opera w czterech aktach (Akt IV. w dwóch obrazach) podług poematu Adama Mickiewicza. Libretto... Muzyka Władysława Żeleńskiego. Lwów 1885. Czc. Druk. Lud. 16, s.58, okł.oryg.
Okładka naddarta. Tekst libretta, bez muzyki. Opera przedstawiona po raz pierwszy we Lwowie 26 lutego 1885.

60,-
355. Fotografia pozycji 355SCHEDLIN-Czarliński Leon - Rola i zadania towarzystw rolniczych w stosunku do Izb Rolniczych, Samorządu Terytorjalnego i specjalnych zrzeszeń rolniczych. W‑wa 1934. Nakł. Zw. Izb i Org. Roln. R.P. 8,s.31, okł.oryg.
Stan dobry. Referat wygłoszony na inauguracyjnem posiedzeniu Sekcji Organizacyj Ogólno Rolniczych Zw. Izb i Organizacyj Rolniczych R.P. w Warszawie w dniu 30.X.34 r. Dodatek do nr-u 22 Rolnika Ekonomisty.

20,-
356. Fotografia pozycji 356Fotografia pozycji 356Fotografia pozycji 356SCHLEYER Aug[ust] - Atlas ptaków. 30 tablic barwnych o 239 wizerunkach. Przekład Ireny Milewskiej pod kier. W.Jezierskiego. 8,s.107, kolor. tablice, opr.sk. współczesna: skóra jasnobrązowa, grzbiet 6ciopolowy, złocona ilustracja na okładce.
1 karta przybrudzona, poza tym ładny egzemplarz. Szczegółowy opis 239 gatunków ptaków zamieszczonych na tablicach. Ze skorowidzem nazw polskich i nazw łacińskich. Podział: Ogólna charkaterystyka, Część systematyczna.

1.400,-
357. Fotografia pozycji 357Fotografia pozycji 357[SCHMIDT Fryderyk August] - Dzieje Królestwa Polskiego krótko lat porządkiem opisane [przerobiony przekład] przez Jana Albertrandego. Wyd. 2 pomn. panowaniem Stanisława Augusta przez X.G. [Xawery Giżycki]. [T.1]. Lwów 1846. Nakł. K.Jabłońskiego. 8,s.[4], 355, [1], opr.psk. współczesna., narożniki i 5ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, czerwone szyldziki ze złoconą tytulaturą, karton marmoryzowany.
Ślady zabrązowienia, pieczęcie i zapiska własnościowa na karcie tyt. T.1 obejmuje panowanie książąt i królów polskich od r. 964 do roku 1798, w układzie chronologicznym. [Brak t.2 autorstwa X.Giżyckiego: Wiadomość historyczna o krajach połączonych z Polską.Treść dziejów kościoła polskiego. Wykaz zbiorowy prawodawstwa politycznego i kształtu rządu w Polsce]. 1 wydanie ukazało się w 1766 r. Rzadkie.

300,-
358. Fotografia pozycji 358SCHURÉ Edward - Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Rama -Kryszna - Hermes - Mojżesz - Orfeusz - Pytagoras - Platon - Chrystus. Wyd.3. W‑wa [ok.1936]. Wyd. J.Kubickiego. 8,s.523, [4], opr.ppł.
Kilka kart przybrudzonych, podkreślenia w tekście. Z franc. przeł. R.Centnerszwerowa.

60,-
359. Fotografia pozycji 359Fotografia pozycji 359SCHWABE Willmar - Repertorium homeoterapeutyczne. Poznań 1938. Laboratorium Homeopatyczno-Biochemiczne Dr. Willmar Schwabe. 16, s.X,168, opr.pł.oryg.
Stan dobry. Wskazówki dla lekarzy jakie leki homeopatyczne i w jakich dawkach stosować przy różnych schorzeniach.

60,-
360. Fotografia pozycji 360Fotografia pozycji 360SEWERYN Tadeusz - Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce. W‑wa 1958. Pax. 4,s.213, w tym ilustracje od s.65, opr.pł.
Na oprawie zaplamienia i przybrudzenia. Odręczna dedykacja autora: Docentowi dr Hannie Pieńkowskiej i Tadeuszowi Staichowi, szczęśliwym poszukiwaczom i odkrywcom Skarbów w Tatrach - Tadeusz Seweryn. Kraków, 21 X 1958.

80,-
361. Fotografia pozycji 361Fotografia pozycji 361SIEDLECKI Janusz Nel, Olszewski Krystyn, Borowski Tadeusz - Byliśmy w Oświęcimiu. Monachium 1946. Oficyna Warszawska (A.Girs i B.Barcz) na Obczyźnie. 8,s.212, okł. kart.oryg.
Stan bardzo dobry. Wstęp A.Girs. Opowiadania Borowskiego: Dzień na Harmenzach, Proszę państwa do gazu, U nas w Auschwitzu, Ludzie, którzy szli. Ponadto kilka opowiadań pisanych przez Borowskiego z innymi lub na podstawie ich relacji. Dedykowane VII Armii Amerykańskiej, która przyniosła oswobodzenie z obozu kon­centracyjnego Dachau - Allach. Przy autorach podane ich numery obozowe.

120,-
362. Fotografia pozycji 362SIENKIEWICZ Henryk - En esclavage chez les Tartares. Trad. du polonais par Le Comte Jacques de France Tersant et Joseph-André Teslar. Paris 1933. Soc. Franc. d'Edition Litt. et Techn. 16d, s.VIII,227, [2], okł.oryg. Collection Polonaise Littérature.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Odręczna dedykacja tłumacza: Drogiemu Panu Zygmuntowi Nowakowskiemu w rewanżu za wspaniałego „Kucharza doskonałego” - w serdecznym upominku J.A.Teslar. Paryż, 8.5.1933.
 Treść: Avant-propos, En esclavage chez les Tartares (Chronique du chevalier Alexis Zdanoborski), Journal d'un instituteur de Poznan, Toast de Messire Zagloba, Comment Messire Lubomirski se convertit, Le Sonneur, Souvenir de Maripoza, Pau pays de l'or, Idylle, Diocles, Platon coiffeur, Une aventure a Sidon.

80,-
363. Fotografia pozycji 363Fotografia pozycji 363Fotografia pozycji 363Fotografia pozycji 363SIENKIEWICZ Henryk - Pan Wołodyjowski. Powieść historyczna. T.I-III. W‑wa 1887-1888. Nakł. dziennika „Słowo”. Druk. E.Lubowskiego. 16d, s.280,250,374, opr.sk. współczesna w 1 wol., sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa: skóra brązowa, grzbiet 4ropolowy, czerwony szyldzik, na okładce ilustracja; tytulatura i zdobienia na okładce i grzbiecie złocone, brzegi kart barwione.
Podklejony margines dwu kart i ostatnia karta. Poza tym bardzo ładny egzemplarz. 1 wydanie ostatniego tomu trylogii historycznej.

2.000,-
364. Fotografia pozycji 364Fotografia pozycji 364Fotografia pozycji 364SIENKIEWICZ Henryk - Quo vadis. Powieść z czasów Nerona. T. 1-3. Wyd.2. W‑wa 1897. Gebethner i Wolff. 16d, s.309,253,345, opr.pł. z epoki, złocona tytulatura. Pisma Henryka Sienkiewicza T.27-29.
W tomie 1 zaplamienie na s.22-23 i lekko otarty grzbiet, poza tym stan dobry. Ekslibrisy Lucjana Steckiego. Powieść historyczna, za którą autor otrzymał literacką nagrodę Nobla w 1905 r. Powieść odniosła ogromny światowy sukces. Została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków.

240,-
365. Fotografia pozycji 365Fotografia pozycji 365Fotografia pozycji 365Fotografia pozycji 365Fotografia pozycji 365SIENKIEWICZ Henryk - Quo vadis. Z 20 heliograwurami wg obrazów Piotra Stachiewicza. Wyd.2. W‑wa - Kraków 1910. Gebethner i Wolff, Gebethner i Sp. Druk W.L.Anczyca i Sp. 4,s.218, 17 rycin, okł.oryg., opr.psk. współczesna: skóra ciemnozielona, grzbiet 6ciopolowy, złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie.
Na ilustracjach niewielkie ślady zawilgocenia Strony w układzie dwukolumnowym, w ozdobnych ramkach. Powieść historyczna za którą autor otrzymał literacką nagrodę Nobla w 1905 r. Odniosła ogromny światowy sukces, została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków.

500,-
366. Fotografia pozycji 366Fotografia pozycji 366SIENKIEWICZ Henryk - Za chlebem. Smutna opowieść z życia emigrantów polskich w Ameryce. Lippstadt 1947. Wyd. „Jutra Pracy” Nr 19. 8,s.63, okł.oryg.
Stan dobry.

35,-
367. Fotografia pozycji 367SIEROSZEWSKI Wacław - Beniowski. Powieść historyczna. Wyd. nowe. T.1-2. Poznań 1947. Wlkp. Księg. Wyd. 8,s.226, [1],224, [1], opr.pł. w 1 wol., ozdobna: płótno czarne pokryte czerwonymi zdobnikami roślinnymi.
Stan bardzo dobry. Powieść historyczna oparta na tle autentycznych wydarzeń. Tyt. bohater żołnierz i podróżnik zesłany na Kamczatkę, organizuje bunt zesłańców i na zdobycznym statku dociera do Chin.

60,-
368. Fotografia pozycji 368Fotografia pozycji 368SIEROSZEWSKI Wacław - Ocean. Powieść historyczna. Wyd. nowe. T.1-2. Poznań 1949. Wlkp. Księg. Wyd. 8,s.249, [1],243, [1], opr.pł. w 1 wol., ozdobna: płótno czarne pokryte czerwonymi zdobnikami roślinnymi.
Stan bardzo dobry. Dalszy ciąg powieśći „Beniowski”.

60,-
369. Fotografia pozycji 369SIWIŃSKI Jan - Katorżnik czyli pamiętniki Sybiraka napisane przez... zesłanego w roku 1863 na ośm lat do robót katorżnych w kopalniach Nerczyńskich, kraju Zabajkalskiego w Syberyi. Kraków 1905. Sp.Wyd.Pol. 16d, s.126, opr.kart.
Oprawa przetarta, brak s.127: spis osób, pieczęć.

80,-
370. Fotografia pozycji 370Fotografia pozycji 370Fotografia pozycji 370SKARGA Piotr - Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok, do których przydane są niektóre duchowne obroki i nauki przeciw kacerstwom dzisiejszym, tam gdzie się żywot którego doktora starożytnego położył ku temu kazania krótkie na te święta, które pewny dzień w miesiącu mają. Przez ks... S.J. przebrane, uczynione i w język polski przełożone i teraz znowu od niego po ósmy raz do druku przejrzane, i z rocznemi dziejami kościelnemi kardynała Boroniusza porównane, z przydatkiem niektórych żywotów na końcu. T.1-4. Kraków 1933 - 1936. Wyd. Ks. Jezuitów. 8,s.563,644,594,670, opr.pł., złocona tytulatura i zdobniki.
Stan bardzo dobry. Całość rozłożona na cztery tomy, obejmujace każdy po trzy miesiące kościelnego roku.

600,-
371. Fotografia pozycji 371SŁOMKA Jan b.wójt w Dzikowie - Pamiętniki włościanina od pańszczyzny do dni dzisiejszych. Z przedmowami: Franciszka Bujaka i Wacława Sobieskiego. Do druku przyg. Jan Słomka mł. Wyd.2. Kraków [1929]. TSL. 16d, s.XXI,524, [4], 18 ilustracji, okł.oryg. Wyd. Tow. Szkoły Ludowej.
Stan bardzo dobry. Ekslibris Dr. Tadusza Kudlińskiego.

80,-
372. Fotografia pozycji 372Fotografia pozycji 372SŁOWACKI Juliusz - Anhelli. Paryż 1838. Księg. i Druk. Polska. Druk. Bourgogne et Martinet. 16d, s.108, finalik, opr.ppł.
2 karty - w tym tyt. po fachowym czyszczeniu, karta przedtyt. zabrązowiona, ze śladami czyszczenia. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W. Hr. Baworowskiego. 1 wydanie. Poemat dedykowany spotkanemu na Wschodzie Stefanowi Hołyńskiemu: Stefanowi H. na pamiątkę spotkania się w Ziemi Świetej i pod górami Libanu. Obraz doli narodu na wygnaniu w scenerii Sybiru. Krytyczna ocena emigracji. Wiadomości o Syberii zaczerpnięte m.in. z pamiętników J.Kopcia; autentyczne osoby i wydarzenia były kanwą, na której oparł Słowacki treść poematu. Utwór uznawany za replikę na Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego A.Mickiewicza, nawiązuje stylizacją na prozę biblijną.

1.200,-
373. Fotografia pozycji 373Fotografia pozycji 373Fotografia pozycji 373Fotografia pozycji 373Fotografia pozycji 373Fotografia pozycji 373Fotografia pozycji 373SMITH A. - Budowa nieba czyli astronomia popularna figurami objaśniona według.... professora i dyrektora szkół w Nowym Jorku, spolszczona przez T[omasza] Dziekońskiego b. Dyrektora Gimnazyum. W‑wa 1857. S.H.Merzbach. 4,s.46, [1], 28 litografii, opr.pł. z naklejoną okł.oryg.
W całym tomie ślady zawilgocenia i zalania. Tekst zawiera wiadomości połączone z pytaniami i odpowiedziami. Litografie wyk. w Lit.H.Hirschel. Rzadkie.

800,-
374. Fotografia pozycji 374Fotografia pozycji 374Fotografia pozycji 374SMOLEŃSKI Władysław - Konfederacya targowicka. Kraków 1903. Nakł.aut. Druk W.L.Anczyca i Sp. 8,s.463, okł.oryg., opr.psk. współczesna, złocona tytulatura i zdobniki na grzbiecie, górne obcięcie kart barwione.
Okładka podkl. przy grzbiecie, ze śladem zawilgocenia. Stan bardzo dobry. Książka stanowi dalszy ciąg monografii Ostatni rok sejmu wielkiego. Obejmuje dzieje konfederacji targowickiej do połowy marca 1793 r.

450,-
375. Fotografia pozycji 375Fotografia pozycji 375Fotografia pozycji 375SOKOLNICKI Michał - Wojna polsko-rosyjska w roku 1831. Poznań 1919. Wlkp. Księg. Nakł. K.Rzepeckiego. 4,s.364, [4], liczne ilustracje, składana tablica z planami 7 bitew, opr.pł.oryg. ozdobna, grzbiet uzup. współcześnie skórą ze złoconymi zdobieniami i tytulaturą, brzegi kart barwione.
Okładka i karta tyt. lekko przybrudzone, poza tym stan dobry. Materiał autora uzup. pracą gen.Willisena: Kampania polsko-rosyjska r. 1831. Treść: Wstęp, Noc belwederska, Siły i środki, Kampania grochowska, Strategia Prądzyńskiego, Willisen: Kampania polsko-rosyjska roku 1831.

600,-
376. Fotografia pozycji 376SOKOŁOWSKI Jan - Ptaki ziem polskich. T.1-2. W‑wa 1958. PWN. 4,s.441,569, ponad 300 rysunków w teście, 141 tablic, opr.pł.oryg.
Stan bardzo dobry. Podstawowy podręcznik dla ornitologów i poszukujących wiadomości o ptakach. Zawiera opisy gatunków ptaków występującyh w Polsce. Rysunki, tablice barwne i fotografie wykonał autor. Na końcu obu tomów skorowidze: polskich i łacińskich, rosyjskich, francuskich, angielskich, niemieckich nazw ptaków. Autor (1899-1982), zoolog, ornitolog, prof. Uniw. Pozn. Popularyzator wiedzy ornitologicznej, ogłosił 200 publikacji z tej dziedziny.

300,-
377. Fotografia pozycji 377Fotografia pozycji 377SOKOŁOWSKI Maryan - Studya i szkice z dziejów sztuki i cywilizacyi. T.1. Kraków 1899. Sp.Wyd.Pol. 8,s.VIII, [4],531, 47 rycin w tekście, opr.psk. z epoki.
Pieczęcie, stan dobry. Treść: Starożytność i wieki średnie. Włochy i Odrodzenie. Bizancjum i Ruś.

150,-
378. Fotografia pozycji 378SOŁŻENICYN Aleksander - Archipelag Gułag. 1918-1956. Próba analizy literackiej. Przeł. z ros. Michał Kaniowski [Jerzy Pomianowski]. T.1-3. Paryż 1974-1978. Inst. Literacki. 8,s.554,604,540, okł.oryg. Biblioteka „Kultury” 247,258,288.
Tom pierwszy ze śladami lekkiego przybrudzenia i zalania. 1 polskie wydanie. Autor ukazuje gehennę życia w łagrach, rozprawia się z totalitaryzmem radzieckim. Rozwój systemu więziennictwa radzieckiego, którego celem było wyeliminowanie wrogich klas społeczeństwa. Powstał archipelag obozów koncentracyjnych i obozów pracy GUŁag (Gławnoje Uprawlenje Łagierej - nazwa instytucji zarządzającej).

300,-
379. Fotografia pozycji 379Fotografia pozycji 379Fotografia pozycji 379Fotografia pozycji 379SOVA Antonin - Lyrische Sekunden der Seele. In memoriam. Prag 1928. „Orbis”. 8,s.22, [2], okł.kart.
Stan dobry. Odręczna dedykacja: Najdroższemu Emilowi Zegadłowiczowi z gorącym podziękowaniem za Jego Książki (podpis nieczytelny) 1. stycznia 1929. Übersetzt von A.St.Magr und im Auftrag des Übersetzters als Handschrift in 100 Exemplaren in Dezember 1928. Autor (1864-1928), czeski poeta, pisarz, twórca czeskiego modernizmu.

120,-
380. Fotografia pozycji 380SOWA Stanisław - Roboty piłeczkowe. Z 48 rysunkami. Cieszyn 1924. Księg. B.Kotuli. 16, s.94, [1], rysunki, okł.oryg. Ilustr. Biblioteka dla Młodzieży. T.VIII. Dla szkoły i domu.
Stan dobry.

30,-
381. Fotografia pozycji 381SOWIŃSKA Julia Józefa - Łzy. Poezye. Kraków 1919. Czc. „Głosu Narodu”. 16d, s.114, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Wiersze liryczne w cyklach: Łzy, Światła wśród nocy, Ciernie kwiatów, Odbłyski, Przekłady, Z Heinego.

30,-
382. Fotografia pozycji 382Fotografia pozycji 382STAFF Leopold - Łabędź i lira. Wydanie nowe. W‑wa [1923]. Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”. 16, s,.191, opr.pperg.ozdobna, złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie, karton marmoryzowany.
Stan bardzo dobry. 2 wydanie. Wiersze w cyklach: Nenufary, Wiersze różne, Ballady, Ślady na piasku i kręgi na wodzie, Ciemność i światło.

75,-
383. Fotografia pozycji 383Fotografia pozycji 383STAFF Leopold - Skarb. Tragedia w trzech aktach. Wyd.3. W‑wa 1921. Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”. 16, s.192, opr. pperg. ozdobna, złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie.
Stan bardzo dobry.

75,-
384. Fotografia pozycji 384Fotografia pozycji 384STAFF Leopold - To samo. Dramat w trzech aktach. Wyd.2. W‑wa [1923]. Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”. 16, s.121, opr. pperg. ozdobna, złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie, karton marmoryzowany.
Stan bardzo dobry.

75,-
385. Fotografia pozycji 385Fotografia pozycji 385STAFF Leopold - W cieniu miecza. Wyd. nowe. W‑wa [1922]. Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”. 16, s.184, opr.pperg. ozdobna, złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie, karton marmoryzowany.
Stan bardzo dobry. Wyd. 2. Wiersze w cyklach: Wiersze różne, Tańce liści, Oblicza, Gra świateł, Przewał, W cieniu miecza, Telos.

75,-
386. Fotografia pozycji 386STASIAK Ludwik - W zapadłym szybie. Powieść z życia górników. Kraków 1908. Gebethner i Sp. 8,s.161, opr.psk.
Stan dobry, pieczęć. Każda strona ozdobiona ornamentem w wykonaniu autora.

60,-
387. Fotografia pozycji 387Fotografia pozycji 387STEFANOWSKI B.S. - Brydż racjonalny. Wykład dla początkujących - zasady i analiza licytacji, rozgrywki i wista -Zagadnienia ogólno - teoretyczne - konwencje -międzynarodowy kodeks brydżowy. W‑wa 1935. Wyd. M.Arcta. 16d, s.190, opr.pł. [naprawiana].
Stan dobry.

60,-
388. Fotografia pozycji 388STELIŃSKI Janusz - Odstrzał zwierzyny płowej. (Poradnik myśliwego). W‑wa 1957. PWRiL. 8,s.461, [1], liczne ilustracje w tekście,3 tabele, opr.kart.oryg. Pol. Zw. Łowiecki.
Stan dobry. Praca przeznaczona dla myśliwych wykonujących odstrzał hodowłany zwierzyny płowej.

75,-
389. Fotografia pozycji 389STRZELECKI Antoni - Ryby i ich hodowla w rzekach, stawach i jeziorach. Na najnowszych podstawach naukowych oprac.... W‑wa 1904. Druk K.Kowalewskiego. 8,s.VIII,593, [1], 228 rysunków w tekście, opr.kart.
Poluzowany grzbiet. Z tabelą klasyfikacji ryb stawowych i planem sytuacyjnym gosp. stawowego w dobrach zatorskich.

120,-
390. Fotografia pozycji 390Fotografia pozycji 390Fotografia pozycji 390SUE Eugeniusz - Żyd wieczny tułacz. Dzieło... na język polski przełożone. Ozdobione rycinami na stali rytemi. T.1-10. W‑wa 1844-1845. S.Orgelbrand. 16d, s.229,290,262,439,183,247,176,266,257,287, 39 [z 40] całostronicowych stalorytów, ozdobne inicjały, opr.psk. z epoki.
W całym dziele ślady zawilgocenia, 2 ryciny z ubytkiem - w tym jedna z poważnym. W. t.6 brak s.61-64, w t.8 brak s.45-48,201-204. Pieczęcie, ekslibrisy. 1 wydanie. Powieść, przeł. P.E.Leśniewski. Akcja toczy się w XIX - wiecznej Europie. Tematem jest walka o legendarny spadek po hrabim Renneponcie.

800,-
391. Fotografia pozycji 391Fotografia pozycji 391SZAJNOCHA Karol - Opowiadania o królu Janie III. Opowiadanie I: Mściciel. Żytomierz 1860. Nakł. księg. J.Hussarowskiego. Druk. A.Kwiatkowskiego i Ko. 8,s.[6], 164, XXIV, opr. psk. z epoki.
Oprawa przetarta, pęknięty fragment sk. na grzbiecie, ślady zawilgocenia. Pieczęć. 1 wydanie. Zawiera opowiadania: Żółkiew, Olesko, Złoczów; Stanisław Żółkiewski; Jan Żółkiewski; Stanisław Daniłłowicz; Marek i Jan Sobiescy.

200,-
392. Fotografia pozycji 392Fotografia pozycji 392Fotografia pozycji 392SZAJNOCHA Karol - Szkice historyczne. T.1-2. T.1 wyd.2 popr. Lwów 1858,1857. K.Wild. Druk. E.Winiarza. 8,s.[6],357, [4],321, [1], 1 portret: litografia, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i tytulatura na grzbietach.
 Stan dobry. Tom pierwszy przypisany J.Lelewelowi, tom 2 J.Korzeniowskiemu. Treść: Święta Kinga, Szlak Batu-Chana, Próbka podań historycznych, Wiek Kazimierza Wielkiego, Do historyi Krakowa, Brody krzyżackie, Barbara Radziwiłłówna, Stanisław i Anna Oświęcimowie, Wacław Potocki autor wojny chocimskiej, Wnuka króla Jana III [z ryciną]. II: Walgierz Wdały hrabia na Tyńcu, Przed sześciuset laty, Wojna o cześć kobiety, Matka Jagiellonów, Jadwiga Jagiellonka, Zwycięstwo r.1675 pode Lwowem, OO.Trynitarze, Kupia hussarska, O myszach króla Popiela, O „łaźni” Bolesława Chrobrego, Nastanie szlachty i herbów w Polsce.

360,-
393. Fotografia pozycji 393Fotografia pozycji 393Fotografia pozycji 393Fotografia pozycji 393Fotografia pozycji 393Fotografia pozycji 393Fotografia pozycji 393Fotografia pozycji 393SZCZEPAŃSKI Jan Julian wyd. - Polihymnia czyli piękności poezyi autorów tegoczesnych dla miłośników literatury polskiey. Wydane przez... T. 1-6 [komplet]. Lwów 1827-28. Wyciśnięto u Piotra Pillera. 16d, s.158, [2],171, [2],151, [1],179,165, [2],167, [9], winiety tyt. z lirą, opr.psk. współczesna w 2 wol.: narożniki i 4ropolowe grzbiety z czerwonej skóry, czarne szyldziki, na grzbietach złocone zdobienia i tytulatura.
Podpisy na kartach tyt.: L.Pierożynski. Nieliczne słabe ślady przybrudzenia, na dwóch kartach podklejone małe ubytki. Rzadki w tak dobrym stanie komplet w ekskluzywnej oprawie.
Antologia wierszy autorów polskich i tłumaczonych, obozu klasyków i romantyków, wyd. przez filologa (1796-1869), nauczyciela j. polskiego we Lwowie. Zamieszczone m. in. wiersze: K.Koźmiana, L.Osińskiego, A.E.Odyńca, J.B.Zaleskiego, Fr.Karpińskiego, K.Brodzińskiego, J.U.Niemcewicza, A.Goreckiego i in. Cały tom 4 poświęcony twórczości Adama Mickiewicza: Wybór z pism... Tu m.in. Oda do młodości, Dziady cz.II i IV, ballady, sonety i drobne wiersze. W wydaniu tym pierwodruk „Ody do młodości”, zamieszczony bezprawnie bez zgody autora, pominięty ze względów cenzuralnych w wydaniu Poezji z 1822 r.

7.000,-
394. Fotografia pozycji 394Fotografia pozycji 394SZCZEPAŃSKI Jan Julian - Polihymnia czyli piekności poezyi autorów tegoczesnych dla miłośników literatury polskiey. Wydane przez... Tom I (z 6). Lwów 1827. Wyciśnięto u Piotra Pillera. 8,s.145, [2], winieta tyt. i okładkowa z lirą, okł.oryg. broszurowa.
Rdzawe plamki. T.I zawiera wybór pism różnych autorów: Fr.Karpiński, A.Czartoryski, J.U.Niemcewicz, Fr.Wężyk, L.Osiński, A.Feliński, Fr.Morawski, K.Koźmian, A.Gorecki, St.Okraszewski, J.P.Woronicz, T.Zaborowski, Jan Nep.Kamiński.

1.000,-
395. Fotografia pozycji 395SZCZEPAŃSKI Władysław - Egea i Hatti. 5 tablic i Atlas o 363 rycinach. W‑wa 1923. Książnica Polska TNSW. 8,s.174, VIII, tablice i atlas, opr.pł.oryg. ozdobna. Najstarsze cywilizacje Wschodu klasycznego.
Stan bardzo dobry. Obca dedykacja na wyklejce.

80,-
396. Fotografia pozycji 396Fotografia pozycji 396Fotografia pozycji 396SZYBIŃSKI Władysław - Pomoc przy porodzie u krów. Dla rolników napisał.... W‑wa 1907. Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego. 16d, s.86, [1], ilustracje w tekście, okł. kart.oryg. Wydawnictwa z zapisu Wł.Pepłowskiego... książeczka dwudziesta.
Okładka przybrudzona.

45,-
397. Fotografia pozycji 397Fotografia pozycji 397ŚNIADECKI Jędrzej - Teorya jestestw organicznych. Wydanie jubileuszowe staraniem redakcyi „Nowin Lekarskich” z przedmową Adama Wrzoska zawierającą rys życia Jędrzeja Śniadeckiego i krótki rozbiór jego teoryi. Poznań 1905. Nakł. „Nowin Lekarskich”. 8,s.LXVI, [2],120,219, opr.psk., złocona tytulatura na grzbiecie.
Stan dobry, pieczęcie. Odważna i nowoczesna w czasach działalności J.Śniadeckiego teza o jedności materii świata żywego i materii nieożywionej.

400,-
398. Fotografia pozycji 398Fotografia pozycji 398ŚWIĘCKI Tomasz - Opis starożytney Polski przez... mecenasa przy Naywyższym Sądzie Królestwa Polskiego, Podlasianina. T.2. W‑wa 1816. Zawadzki i Węcki. 16d, s.337, [11], opr.psk. z epoki.
Na ostatnich kartach niewielkie ślady zawilgocenia. Podpis Zawadzkiego i Węckiego. 1 wydanie. W tomie 2 opisana Ruś Czerwona, Wołyń, Podole, Ukraina, Kozacy, Litwa, Inflanty i Kurlandya, Wołoszczyzna i Mołdawia.

800,-
399. Fotografia pozycji 399Fotografia pozycji 399TAGORE Rabindranath - Poczta. Odtworzył Jan Stur. Lwów 1922. Wyd. „Monsalwat”. Druk. A.Goldman. 4,s.48, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. J.Stur - właśc. Hersz Feingold (1895-1923), pol. poeta, teoretyk i krytyk literacki związany z grupą literacką wokół poznańskiego pisma „Zdrój”.

80,-
400. Fotografia pozycji 400TAUBENSCHLAG Rafał, Kozubski Włodzimierz - Historja i instytucje rzymskiego prawa prywatnego. Wyd. 2 popr. i rozsz. Kraków-W‑wa 1938. Druk. Popieszna. 8,s.318, opr.ppł.
Stan bardzo dobry. Treść: Pojęcia zasadnicze. Cz.1: Historja i źródła rzymskiego prawa. 2: System rzymskiego prawa prywatnego.

100,-
401. Fotografia pozycji 401TETMAJER Kazimierz Przerwa - Poezje. Wydanie zbiorowe. T.1-4. [Komplet]. W‑wa [1923-1924]. Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”. 8,s.337,339,287,282, okł.oryg. rys. A.S.Procajłowicz.
Nieznaczne ślady zalania na brzegach części kart. Obca dedykacja.

200,-
402. Fotografia pozycji 402Fotografia pozycji 402TETMAJER Kazimierz Przerwa - Zawisza Czarny. Fantazya dramatyczna. Cz.I. Akty cztery. Kraków 1901. Wyd. „Głos Narodu”. 4,s.123, [1], opr.pł. z epoki.
Oprawa lekko oatrta. 1 wydanie.

150,-
403. Fotografia pozycji 403Fotografia pozycji 403Fotografia pozycji 403Fotografia pozycji 403THEMIS Polska czyli pismo nauce i praktyce prawa poświęcone. T. 1-4. W‑wa 1828. Druk. A.Gałęzowskiego i Komp. 8,s.IV,280, [8],275, [3],266,265, [[7], opr.pł. z epoki w 2 wol.: płótno niebieskie, złocona tytulatura na grzbiecie i herbowe superekslibrisy na okładkach Zygmunta Czarneckiego.
Na kilku kartach niewielkie ślady zabrązowienia, 1 karta podklejona. Pieczęcie: Biblioteka Fundacyi W. Hr. Baworowskiego. Pismo dedykowane „Stefanowi hr. Grabowskiemu ministrowi sekretarzowi stanu, jenerałowi dywizji wojsk polskich, wielu orderów kawalerowi”. Zawiera prace z historii prawa, prawodawstwo, prawo cywilne, prawo kryminalne, sądownictwo, prawo handlowe, prawo polskie, ważniejsze wypadki w sądownictwie, literatura prawnicza. Współredaktor Karol Hoffmann. Rzadkie.

400,-
404. Fotografia pozycji 404Fotografia pozycji 404TOLKIEN J[ohn] R[onald] R[euel] - Hobbit czyli tam i z powrotem. Przeł. Maria Skibniewska. W‑wa 1960. Iskry. 16d, s.374, [2], rysunki w tekście, opr.sk., złocona tytulatura, na wierzchniej okładce wprawiony sk. czerwony smok wg rysunku autora, na tylnej tłoczone godło królów Gondoru i złocone elfickie inskrypcje, wyklejki w odbitce kserogr.
Ładny egzemplarz. 1 polskie wydanie. Powieść fantasy, pełna magii i przygód, powstała pod wpływem staroskandynawskich legend. Jest wstępem do późniejszej trylogii Władca pierścieni. Opowiada o wyprawie hobbita Bilbo Bagginsa z kompanią krasnoludków i czarodzieja Gandulfa do okupowanej przez Smoka Smauga Samotnej Góry, w celu zabicia go i odzyskania siedziby krasnoludków. Całość oprac. graficznie Jan Młodożeniec. Wiersze w tłumaczeniu Włodzimierza Lewika.

1.200,-
405. Fotografia pozycji 405Fotografia pozycji 405TOŁSTOJ Leon N. - Anna Karenina. Przekład z siódmego wydania oryginału przez J.W. [Wołowski]. T.1-3. Kraków 1898-1900. Sp. Wyd. Pol. 8,s.331,439,366, opr.kart.
Oprawa pęknieta przy grzbiecie, pieczątka i zapiski własnościowe, na kilku kartach ślady zawilgocenia. Powieść, 1 polskie wydanie.  

150,-
406. Fotografia pozycji 406Fotografia pozycji 406TREMBECKI Stanisław - Pisma rozmaite wierszem. W Lipsku [właśc. Wilno] 1806. Nakład przyiacioł autora. 16, s.302, opr.psk. z epoki.
Zaplamienie na karcie tyt,. 1 karta z podkl. d.rogiem, na ostatniej karcie rdzawe plamki. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W.Hr.Baworowskiego. Naklejka: Z ksiegarni K.Reyznera w Poznaniu. Treść: Bayki, Wiersze różne, Syn marnotrawny - komedya w piąciu aktach [tłumaczenie z Woltera]. Autor (1739-1812), poeta, dramatopisarz, tłumacz, historyk, sekretarz królewski. Tworzył wiersze polityczne, bajki, poematy - najbardziej znany to Sofiówka z 1806 R. Rzadkie.

500,-
407. Fotografia pozycji 407Fotografia pozycji 407Fotografia pozycji 407TREMBECKI Stanisław - Poezye. Z popiersiem autora. Wydanie nowe Jana Nep. Bobrowicza. T.1-2. Lipsk 1836. Breitkopf et Haertel. 16, s.208,212, portret autora: litografia, opr.kart. z epoki w 1 wol., dwa szyldziki na grzbiecie z tytulaturą. Biblioteka Kieszonkowa Klassykow Polskich, wydana przez Jana Nep. Bobrowicza. T.XXIV-XXV.
Przetarty, z ubytkami grzbiet oprawy, wycięty mały fragment kart przedtyt. T.I: Krótka wiadomość o życiu Stan: Trembeckiego, Bajki, Wiersze rozmaite, Listy, Wiersze pod imieniem Bielowskiego. II. Zofijówka, Polanka i Powązki, Początek księgi IV Eneidy Wirgiliusza, Sierota chiński (z Woltera), Syn marnotrawny. Portret sygn.: v.R.Weben.

300,-
408. Fotografia pozycji 408Fotografia pozycji 408Fotografia pozycji 408Fotografia pozycji 408Fotografia pozycji 408TROCKI Lew - Historja rewolucji rosyjskiej. [Cz.I]: Rewolucja lutowa. Cz.II: Rewolucja październikowa cz.II (brak części pierwszej). Przeł. z ros. Stanisław Łukomski i Bolesław Tarczyński. W‑wa 1932, 1934. Sp. Wyd. „Bibljon”. 8,s.425, [2],374, [1], okł.oryg, proj. Mieczysław Berman, opr.sk. współczesna, skóra czarna, na grzbietach złocona tytulatura i zdobienia: gwiazdy oraz sierp i młot; na okładkach złocony widok Kremla.
W cz.II podklejona okładka i karta tyt., niewielkie ślady zawilgocenia. Autor (1879-1940), rewolucjonista ros., jeden z twórców RFSRR, współtwórca i zwolennik teorii permanentnej rewolucji. Po śmierci Lenina toczył spór ze Stalinem o władzę i rozwój Zw. Radzieckiego. Usunięty z partii, pozbawiony obywatelstwa, deportowany z kraju. Założył IV Międzynarodówkę. Zamordowany na rozkaz Stalina.

1.200,-
409. Fotografia pozycji 409Fotografia pozycji 409Fotografia pozycji 409Fotografia pozycji 409TROCKI Lew - Historja rewolucji rosyjskiej. Rewolucja październikowa. Cz. I-II. Przekład z ros. Jerzego Kamieńskiego i Bolesława Tarczyńskiego. W‑wa 1933-1934. „Bibljon”. 8,s.303, [1],374, [1], opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa: narożniki i 5ciopolowe grzbiety z czarnej skóry, czerwone szyldziki, złocona tytulatura i zdobienia liniowe.
W cz. 1 minimalne zaplamienie na g. marginesie w kart, poza tym stan bardzo dobry.

600,-
410. Fotografia pozycji 410Fotografia pozycji 410TWARDOWSKI Samuel z Skrzypny - Poezye. Wyd. K.J.Turowskiego. Kraków 1861. Druk.”Czasu”. 8,s.186, IX; Zbiór różnych rytmów s.163, [2], opr.psk. z epoki. [Biblioteka Polska z.19 i 20].
Płótno prawy odbarwione. Pieczęć. Treść: Przeważna legacya...Krzysztofa Zbaraskiego...od...Zygmunta III...do...cesarza tureckiego Mustafy w r.1621; diariusz legacji w formie poematu. Rytmy: Szczęśliwa moskiewska wyprawa Władysława IV, Pamięć śmierci... Alexandra Karola królewica polskiego, Pobudka cnoty... Jerzym Dymitrze (synu) Janusza na Zbarażu Wiśniowieckiego..., Na wjazd Macieja Łubińskiego, Pod wjazd Stanisława Koniecpolskiego, Na dzień przeniesienia Stanisława św., Pod elekcyą szczęśliwą na Królestwo Polskie Władysława IV, Ody Horacego, Na sejm rozerwany 1639 r., Pałac Leszczyńskich, Jakób Wojewódzki, Maryannie Twardowskiej wdzięcznej dziecinie, Omen królowi szwedzkiemu, Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Ody.

150,-
411. Fotografia pozycji 411Fotografia pozycji 411Fotografia pozycji 411Fotografia pozycji 411URUSKI Seweryn - Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, oprac. przez... przy współudziale Adama Amilkara Kosińskiego, wykończony i uzup. przez Aleksandra Włodarskiego. T.1-14. W‑wa 1905 - 1917. Wyd. staraniem i kosztem córek autora. 4,s.XII, [2],400,404,396,400,398,392,388,379,388,392, 380,382,371,384, wszystkie tomy w jednolitej oprawie ppł.
Tomy 5 i 13 oprawione odwrotnie. w t. 6 na oprawie ślad zawilgocenia i zabrudzenia, w t.11 od s. 340 do końca i na okładce poważne ślady zalania. Brzegi opraw lekko przykurzone. Oprócz zalania w tomie 11 we wszystkich pozostałych tekst czysty, w bardzo dobrym stanie. Herbarz obejmuje hasła od Abakanowicz do Pryżgint.

2.500,-
412. Fotografia pozycji 412UZIEMBŁO Henryk - Radziwiłłowska puszcza. (Błoto... bajeczne część II-ga). Kraków 1934. 16, s.80, okł.oryg., opr.ppł. Odbitka z „Czasu”.
Stan bardzo dobry. Literacki obraz Polesia.

50,-
413. Fotografia pozycji 413VERMEYEN Louis - Die Brieftaube und ihre praktische Behandlung. Antwerpen 1926. Druck. „De Duif”. 8,s.120, ilustracje, opr.pł. współczesna z nakl. okł.oryg.
Pieczęcie. Podpis autora. Różne gatunki gołębi pocztowych i ich praktyczne zastosowanie.

80,-
414. Fotografia pozycji 414Fotografia pozycji 414VERORDNUNGEN des Fürstbischöflichen General-Vicariat-Amtes zu Breslau. 1847 - 1858. No 1‑100. Breslau, Druk von Robert Lucas. 4, snlb., opr.ppł. z epoki.
Oprawa przetarta. Dekrety Wikariatu Generalnego we Wrocławiu. Do kompetencji wikariatu należało rozstrzyganie kwestii dyscyplinarnych dotyczących duchownych, dyspensy, obsadzanie parafii, ustanawianie i odwoływanie wikariuszy, sprawowanie funkcji kontrolnych wobec dziekanów i wszystkich instytucji kościelnych.

750,-
415. Fotografia pozycji 415Fotografia pozycji 415VERZEICHNISS derer in dem 1804ten Jahre ergangenen Edicte, Patente, Mandate, Rescripte und Haupt-Verordnungen etc. Nach der Zeitfolge. No 1 - 65. Berlin 1804. 4,s.2106-2864 [pag. dwuszpaltowwa], opr.psk. współczesna.
Stan dobry. Zbiór edyktów, patentów, mandatów, reskryptów, rozporządzeń wydanych w 1804 r. Na końcu dodatki: Nachtrage zu den Edicten den Jahren 1796 und 1803, w j. niem. i polskim: No I: O prawach, podług których spory graniczne rozsądzane być maią; No III: Organizacja Sądów niższych w Prowincyi Prus Nowo-Wschodnich.

450,-
416. Fotografia pozycji 416Fotografia pozycji 416WAŃKOWICZ Melchior - Bitwa o Monte Cassino. T.1-3. Rzym 1945-47. Wyd. Oddz. Kultury i Prasy Drugiego Polskiego Korpusu. 8,s.447, [1],392,385, [31], 1968 ilustracji, opr.pł.oryg.ozdobna.
W tomie drugim współcześnie naklejone wyklejki. W t.1 zapiska własnościowa. Ładny egzemplarz. 1 wydanie epickiej monografii o bitwie o Monte Cassino. Monumentalny reportaż pośw. bohaterom bitwy. Napisany na podstawie relacji żołnierzy wszystkich oddziałów i stopni, poparty własną obserwacją autora, który był nieoficjalnym korespondentem wojennym wbrew władzom w Londynie i dowództwu 2 Korpusu. Oprac.graficzne: Stanisław Gliwa, Zygmunt i Leopold Haarowie. Na ilustracje składają się fotografie, zdjęcia lotnicze, szkice terenowe i sytuacyjne, mapy i wykresy, portrety uczestników bitwy, 2 panoramy, rysunki Mariana Szyszko-Bohusza. Okładki: W Szomański i R.Nowicki. Na końcu t.3 Indeks: 1562 nazwiska.

600,-
417. Fotografia pozycji 417WAŃKOWICZ Melchior - Dzieje rodziny Korzeniewskich. New York, june 1944. Publ. by National Committee of American of Polish Descent. 8,s.64, ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Powieść. 2 wydanie.

45,-
418. Fotografia pozycji 418Fotografia pozycji 418WAŃKOWICZ Melchior - Hubalczycy. W‑wa 1960. Pax. 16d, s.182, [2], okł.oryg., obwoluta.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Red. Turowiczowi - z podziękowaniem za ludzkie słowa po odczycie. MWańkowicz. 18.V.60. 2 wydanie..

80,-
419. Fotografia pozycji 419Fotografia pozycji 419Fotografia pozycji 419WAŃKOWICZ Melchior - Na tropach Smętka. Wyd.6. W‑wa 1936. Bibl.Polska. 8,s.369, [3], 1 [z 2] drzeworyt O.Chrostowskiego, 2 rozkładana mapy, wkładki trójbarwne, plany, wykresy, rysunki, fotografie, zachowana wierzchnia okł.oryg., opr.sk. współczesna: skóra czarna, grzbiet 6ciopolowy, czerwony szyldzik, złocone zdobienia.
Okładka podklejona przy grzbiecie, na kilku kartach nieznaczne ślady przybrudzenia.
Głośny reportaż z wycieczki kajakowej po Ziemi Mazursko-Warmińskiej, dokumentujący polskość tej ziemi. Książka skonfiskowana w Gdańsku w 1937 roku.

750,-
420. Fotografia pozycji 420Fotografia pozycji 420WAŃKOWICZ Melchior - Opierzona rewolucja. W‑wa 1934. „Rój”. 16d, s.209, fotografie, rysunki, winiety, opr.sk. współczesna z naklejoną okł.oryg. Mieczysława Bermana.
Stan bardzo dobry. Pieczęć. 1 wydanie. Reportaż z pierwszego tygodniowego pobytu autora w ZSRR. Rysunki Czerniaka, Deni, Efimowa, przerywniki i winiety z wydawnictw sowieckich.

350,-
421. Fotografia pozycji 421Fotografia pozycji 421Fotografia pozycji 421WAŃKOWICZ Melchior - Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym. W‑wa 1939. Bibl. Polska. 8,s.XVI,527, [3], 386 ilustracji, 3 [z 4] kolorowe wkładki, 19 karykatur, opr.sk. współczesna, replika oprawy oryg.: skóra bordowa, złocone zdobienia na okładkach i grzbiecie, czerwony szyldzik z tytułem..
Podpis, słabo widoczne ślady przybrudzenia na kilku kartach. 1 wydanie. Podsumowanie osiągnięć gospodarczych w 20-leciu międzywojennym. Oprac. graficzne, fotomontaże Mieczysław Berman, karykatury Daszewskiego, fotografie m.in.autora.

800,-
422. Fotografia pozycji 422Fotografia pozycji 422WASILEWSKA Wanda - W ogniach wojny. Moskwa 1942. Wyd. Literatury w Językach Obcych. 16, s.103, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Artykuły, szkice, opowiadania pisane w różnym czasie i różnych okolicznościach. Każde stanowi odrębną całość.

45,-
423. Fotografia pozycji 423WASILEWSKI Leon - Litwa i Białoruś. Zarys historyczno-polityczny stosunków narodowościowych. W‑wa-Kraków 1925. J.Mortkowicz. 16d, s.VII,251, okł.oryg.
Naddarcie i ubytki na grzbiecie, pieczęć. Stosunki narodowościowe na terytorium dawnego W.Ks.Litewskiego w ich rozwoju historycznym.

100,-
424. Fotografia pozycji 424WASYLEWSKI Stanisław - Sztambuch. Skarbnica romantyzmu. Zebrał i wydał... Lwów-W‑wa [1922]. H.Altenberg. 16d.podł., s.nlb., ilustracje, zdobniki, nuty, opr.kart.oryg.
Poluzowany grzbiet. Teksty najwybitniejszych polskich autorów. Ozdobiła J.Harland-Zajączkowska.

80,-
425. Fotografia pozycji 425Fotografia pozycji 425WEINBERGER Rudolph - Die Arzneimittel der neuesten am 1. Oktober 1869 in gesetzliche Wirksamkeit tretenden Oesterrichischen Pharmakopoe mit pharmakodynamischen Notizen und den Normaldosen nach dem gleichzeitig mit der Pharmakopoe einzuführenden metrischen oder Grammen-Gewichte. Erlangen 1869. F.Enke. 16, s.VIII,206, opr.pł.oryg.
Stan dobry. Spis środków leczniczych zamieszczonych w najnowszej Farmakopei Austriackiej, obowiązującej od 1.X.1869 r., ich właściwości i dozowanie.

150,-
426. Fotografia pozycji 426[WEISSBERG Józef] Józef Białogórski - Erotoman. Lwów 1926 Wyd. „Globus”. 16d, s.160, opr.kart.
Oprawa przetarta, pieczęcie. Powieść.

50,-
427. Fotografia pozycji 427Fotografia pozycji 427WIELICZKO Maciej - Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie. Pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów. Zebr.i uł... W‑wa 1930. Nakł. Bibl. Albumów i Reprodukcji. 4,s.257: [1], fotografie i dokumenty z objaśnieniami, opr.ppł. ozdobna, złocone zdobienia i tytulatura. Biblioteka Albumów i Reprodukcji Z.1: za rok 1929-1930. Red.M.Wieliczko, wyd.F.Solecki.
Podpis na karcie tyt. poza tym ładny egzemplarz.

200,-
428. Fotografia pozycji 428Fotografia pozycji 428WIERZYŃSKI Kazimierz - W garderobie duchów. Wrażenia teatralne. Lwów-W‑wa [1938]. Książnica-Atlas. 8,s.317, opr.pł.
Stan dobry. 1 wydanie. Wybór recenzji i felietonów druk. w Gazecie Polskiej w latach 1932-1937.

40,-
429. Fotografia pozycji 429Fotografia pozycji 429Fotografia pozycji 429WIERZYŃSKI Kazimierz - Wielka Niedźwiedzica. W‑wa-Toruń-Siedlce 1923. Tow. Wyd. „Ignis” Sp.akc. 16, s.78, [2].okł.oryg. rys. Tadeusz Gronowski.
Poezje, 1 wydanie. Nakład 3200 egz. Ten nr 214.
WIERZYŃSKI Kazimierz - Wróble na dachu. W‑wa-Poznań-Toruń 1921. Tow. Wyd. „Ignis”. 16, s.86, [2], okł.oryg. rys. B.Pniewski.
Poezje, 1 wydanie. Nakład 3000 egz. Oprawa pł. ozdobna w 1 wol., niesygn. [R.Jahody?], brzegi kart barwione, złocona tytulatura. Stan bardzo dobry.

300,-
430. Fotografia pozycji 430Fotografia pozycji 430Fotografia pozycji 430WILKOMM Maurycy - Atlas państwa roślinnego zawierający 125 tablic kolorowanych z 700 rysunka­mi roślin oraz liczne drzeworyty wśród tekstu szczegółowego oprac. przez Wł.M.Kozłowskiego. Wyd.2 przejrz. i uzup. W‑wa 1911. M.Arct. 8,s.208, 125 kolorowych tablic, rysunki w tekście, opr.pł.oryg.
Oprawa odchodzi od grzbietu. Ze skorowidzami nazw i terminów polskich oraz nazw i terminów łacińskich.

500,-
431. Fotografia pozycji 431Fotografia pozycji 431WIMMER Friedrich [Christian Heinrich] - Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils oder vom oberen Oder- und Weichsel-Quellen-Gebiet. Nach natürlichen Familien, mit Hinweisung auf das Linnéische System. Breslau 1841. Ferd. Hirt. 16d, s.XLVIII,464; Geographische Uebersicht der Vegetation Schlesiens s.82, skł. tablica: Profil des Gebirges von der Weichselquelle bis zur Tafelfichte, opr.psk.
Na karcie tyt. i przedtyt. nieznaczne ślady zawilgocenia. 1 wydanie. Flora Śląska pruskiego i austriackiego obszaru górnej Odry i źródeł Wisły. Autor (1803-1868)) ur. we Wrocławiu niem. botanik. Studia na Uniwersytecie we Wrocławiu. Jest autorem wielu publikacji na temat flory śląskiej.

500,-
432. Fotografia pozycji 432Fotografia pozycji 432WITKOWSKI August [Wiktor] - Zasady fizyki. T.1-3. W‑wa 1908,1912. Skł. gł. w księg. E.Wendego i S-ki. 8,s.XV,536, ,[1], X,651, IX, [1],655, rysunki w tekście, 2 kolor. tablice, opr.psk. z epoki. Biblioteka Matematyczno-Fizyczna Ser.III. T.III, IV, VIII.
W t.1 oprawa lekko przetarta. T.1 (Fizyka ogólna - Dynamiczne własności materyi - Akustyka. Wyd.3. T.2 Ciepło - Fizyka cząsteczkowa - Promieniowanie. Wyd.2. T.3 Elektryczność i magnetyzm. Z indeksami.
Autor (1854-1913), pol. fizyk, rektor U.J., wniósł poważny wkład w rozwój fizyki na świecie.

600,-
433. Fotografia pozycji 433WŁODARSKI Aleksander - Rodowód domu Mienickich herbu Lew z muru. Suplement do herbarza „Rodzina” oprac. przez... kustosza Archiwum Głównego. W‑wa 1928. Druk P.Laskauera. 4,s.6, [1], tablica genealogiczna, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

40,-
434. Fotografia pozycji 434Fotografia pozycji 434WOLNOMULARSTWO w świetle encyklopedyj. W‑wa 1934. Druk.J.Cotty. 8,s.358, [2], 2], opr.sk. współczesna: skóra czerwona, grzbiet 6ciopolowy, szyldzik, złocone zdobienia symboliką masońską, brzegi kart barwione.
Na kartcie przedtyt. rdzawe plamki, poza tym stan więcej niż dobry. Wypisy z encyklopedii światowych w przekładzie polskim. Na początku wykaz nazwisk Polaków wolnomularzy. Z indeksem osób.

600,-
435. Fotografia pozycji 435Fotografia pozycji 435Fotografia pozycji 435Fotografia pozycji 435WORONICZ Jan Paweł - Pisma... arcybiskupa warszawskiego prymasa Królestwa Polskiego. T.1 - 3. Kraków 1832 - 33. Nakł. i druk. J.Czecha. 16, s.XVIII,211, [2],217, [1],198, [1], opr.ppł. w 1 wol.
Stan bardzo dobry. T.1: Kazania tudzież nauki parafialne T.1 przygodne, T.2 świętalne, T.3: niedzielne. Wszystkie Kazania z oddz. kartami tyt. Autor (1757-1829) jako retor wielokrotnie porównywany z Piotrem Skargą.

180,-
436. Fotografia pozycji 436WOŹNIAK Konstanty - Kraj w obrazach. [Serya I. Z.1-14]. Królestwo Polskie. Zbiór fotografji najbardziej uwagi godnych miast, okolic, zabytków starożytności i dzieł sztuki. Zebrał i wydał... Kraków 1899. Nakł. wydawcy. Druk. W.L.Anczyca i Sp. 4 podł., kart 2 [luźne]: słowo wstępne i spis ilustracji, 110 rycin z obszernym opisem, opr.pł. ozdobna.
Brak karty tyt., oprawa nieco przetarta, odbarwiona, poluzowany grzbiet..Współpracowali: W.Czajewski, A.Dygasiński, Wł.Łuszczkiewicz, P.Stachiewicz, i in.

250,-
437. Fotografia pozycji 437Fotografia pozycji 437Fotografia pozycji 437Fotografia pozycji 437Fotografia pozycji 437Fotografia pozycji 437WÓJCICKI Kazimierz Władysław - Pieśni ludu Biało-Chrobatów, Mazurów i Rusi znad Bugu, z dołączeniem odpowiednich pieśni ruskich, serbskich, czeskich i słowiańskich. Zebrane przez... Ozdobione rycinami i muzyką. Wyd. Józefa Kaczanowskiego. T.1-2. W‑wa 1836. Druk.P.Baryckiego. 16d, s.343, [11],383,92-106 [opuszczony tekst śpiewek do nut], 10 [z 11] rycin całostronicowych: typy ludowe, 28 [z 41] kart nut, liczne winiety w tekście, okładki oryg.w drzeworycie, opr.psk. w 1 wol.: sk. brązowa, tytulatura i zdobienia złocone.
Bardzo ładny egzemplarz. Ekslibris: Ze zbioru Alex. Kons. Batowskiego. Pieczęcie: Alexander Batowski, Biblioteka Fundacyi W. hr.Baworowskiego. Tablice litograficzne: Dudarz wlkp., Kurp, Kujawiak, Kmieć wlkp., Słowak, Postolnik, Góral kobziarz, Krakowiacy, Hucuły, Sandomierzak. Brak tablicy litogr.: Mazury. Liczne winiety w tekście w drzeworycie. Litografie odbite w litogr. Bułakowskiego i Sp. Nuty w litogr.: A.Pietrzykowski i Marszycki. Tekst częściowo z książki Wacława Zaleskiego „Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego”.
Autor (1807-1879), literat, wydawca, historyk Warszawy, uczestnik powstania listopadowego, członek Tow. Nauk. Krak. i Pozn. Tow.Przyj. Nauk, inicjator wydawania czasopisma „Kłosy”, członek red. Biblioteki Warszawskiej, autor wielu oddzielnych prac, także artykułów w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych. Odbył wiele podróży krajoznawczo-folklorystycznych, których pokłosiem są m.in. prezentowane Pieśni ludu Białochrobatów.

1.800,-
438. Fotografia pozycji 438Fotografia pozycji 438[WROTNOWSKI Antoni] Stanisław Z. - Porozbiorowe aspiracye polityczne narodu polskiego. Wyd. 2 przejrz. Lwów 1883. Nakł. i druk Wł.L.Anczyca i Sp. 16d, s.XV,499, opr.psk. współczesna, narożniki i 6ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia i tytulatura, karton marmoryzowany.
Stan bardzo dobry. Pieczęcie. Treść: Wstęp, Konieczności historyczne, Przyczyny upadku państwa polskiego, Moralne znaczenie Konfederacji Barskiej, Moralne znaczenie dziejowe Konstytucji 3 Maja, Patriotyzm polski w epoce od rozbioru kraju do upadku Napoleona i utworzenia Cesarstwa niemieckiego, Z jakich przyczyn nie odstąpił naród polski od swych aspiracji politycznych, Dla jakich przyczyn aspiracje polityczne nie uległy żadnej zmianie od upadku powstania listopadowego do wypadków warszawskich 1861 r., Polityka Andrzeja Zamojskiego, Program polityczny margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, Błędy innych, Zmiana porozbiorowych aspiracji narodu polskiego, Czy kompromis trwały z narodem rosyjskim jest dziś możliwy?, Idea słowiańska, Dzisiejsze stanowisko polityczne Polaków, Katechizm patriotyzmu polskiego. Autor (1802-1900), adwokat warsz., działacz gospodarczy i polityczny. Po r. 1864 zwolennik ugody z Rosją opartej na zachowaniu autonomii Królestwa Polskiego.

360,-
439. Fotografia pozycji 439Fotografia pozycji 439WRÓBLEWSKI Karol - Legenda Stanisława Wyspiańskiego. Objaśnił... Lwów 1909. Księg. Maniszewskiego i Meinharta. 8,s.73, opr.ppł.
Stan bardzo dobry. Pieczęć.

50,-
440. Fotografia pozycji 440WYKRYCIE oszustwa w gry w Karty w faraona, stosa, halbeowölwe, maryasza, kiksa, kwindecza, ćwika, jako też w billard i loteryikę, dla zabezpieczenia publiczności. Służmy poczciwey sprawie, a iako kto może, ku powszechnemu dobru niechay dopomoże. W‑wa 1823. Druk. Łątkiewicza. 16d, s.XX,59, broszura.
Na czterech ostatnich kartach mała [0,5 cm] dziurka. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W.Hr.Baworowskiego. Rzadkie.

180,-
441. Fotografia pozycji 441Fotografia pozycji 441Fotografia pozycji 441Fotografia pozycji 441WYSPIAŃSKI Stanisław - Achilleis. Sceny dramatyczne. Kraków 1903. Nakł.aut. Druk.U.J. 8,s.174, [2], okł.oryg.
1 wydanie. Utwór oparty na motywach Iliady
WYSPIAŃSKI Stanisław - Protesilas i Laodamia. Tragedya. Wyd.2. Kraków 1901. Nakł. aut. Druk. U.J. 8,s.56, okł.oryg.
WYSPIAŃSKI Stanisław - Akropolis. Dramat w 4-ech aktach. Kraków 1904. Nakł. aut. Druk. U.J. 8,s.160; Raczyński Bolesław - Dramatu Akropolis część muzyczna s.22, [3], 5 kolorowych rycin [4 skł.], okł.oryg.
1 wydanie. Tablice z projektami dekoracji do dramatu wykonał autor. „Rzecz dzieje się na Wawelu w Noc Wielką Zmartwychwstania”.
Oprawa psk. współczesna w 1 wol., narożniki i 5ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, czerwony szyldzik, złocona tytulatura i zdobienia.płótno czarne.
Pieczęcie, poza tym bardzo ładny egzemplarz w efektownej oprawie.

300,-
442. Fotografia pozycji 442Fotografia pozycji 442Fotografia pozycji 442WYSPIAŃSKI Stanisław - Achilleis. Sceny dramatyczne. Kraków 1903. Nakł. autoraa. Druk. U.J. 8,s.174, [2], okł.oryg., opr.pł.ozdobna tzw. „młodopolska”.
Pieczęcie na okł., karcie tyt. i kilku kartach, rdzawe plamki na wyklejkach. 1 wydanie. Utwór oparty na motywach Iliady.

150,-
443. Fotografia pozycji 443Fotografia pozycji 443Fotografia pozycji 443WYSPIAŃSKI Stanisław - Akropolis. Dramat w 4-ech aktach. Krakow 1904. Nakł.aut. Druk.U.J. 8,s.160; Raczyński Bolesław - Dramatu: Akropolis: Część muzyczna s.22, [3], 5 kolorowych rycin [4 skł.], okł.oryg., opr.ppł.
Pieczęcie na okładce, karcie tyt. i kilku kartach. Na wyklejkach ślady kleju. 1 wydanie.Tablice z projektami deko­racji do dramatu wykonał autor. „Rzecz dzieje się na Wawelu w Noc Wielką Zmartwychwstania”.

120,-
444. Fotografia pozycji 444Fotografia pozycji 444WYSPIAŃSKI Stanisław - Kazimierz Wielki. Wyd.2. Kraków 1901. Nakł. aut. Druk. U.J.
8, s.44, opr.ppł.
Stan bardzo dobry. Pieczęć. Podpis oł.: Stanisław Pigoń.

100,-
445. Fotografia pozycji 445Fotografia pozycji 445WYSPIAŃSKI Stanisław - Meleager. Tragedya. Wyd.2. Kraków 1902. Nakł.aut. Druk. U.J. 8,s.74, opr.ppł.
Stan dobry. Pieczęć i podpis. Tragedia oparta na micie greckim o Meleagrosie.

100,-
446. Fotografia pozycji 446Fotografia pozycji 446WYSPIAŃSKI Stanisław - Noc listopadowa. Sceny dramatyczne. Kraków 1904. Nakł.autora. Druk.U.J. 8,s.201, [3], okł.oryg, opr.psk. ozdobna, z epoki: narożniki i 5ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia i tytulatura, karton lakierowany, ozdobne wyklejki.
Bardzo ładny egzemplarz. Pieczątka na czystej karcie. 1 wydanie. Ilustracja okładkowa St.Wyspiańskiego.

350,-
447. Fotografia pozycji 447Fotografia pozycji 447WYSPIAŃSKI Stanisław - Powrót Odysa. Dramat w 3 aktach. Kraków 1907. Nakł.aut. 8,s.108, okł.oryg.
Stan dobry. 1 wydanie. Wątek z eposu Homera, przedstawia powrót Odyseusza na wyspę Itakę po wieloletniej tułaczce w następstwie wojny trojańskiej.

150,-
448. Fotografia pozycji 448Fotografia pozycji 448WYSPIAŃSKI Stanisław - Sędziowie. Tragedya. Kraków 1907. Nakł. autora. 8,s.65, [1], okł.oryg., opr.pł. współczesna.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Utwór osnuty na tle wydarzenia autentycznego: zbrodni dokonanej we wsi galicyjskiej.

150,-
449. Fotografia pozycji 449Fotografia pozycji 449WYSPIAŃSKI Stanisław - Skałka. Dramat w 3 aktach. Kraków 1907. Druk. W.L.Anczyca. Skł. gł. księg. G.Gebethnera i Sp. 8,s.69, [1], opr.pł.
Stan dobry. 1 wydanie. Dopełnienie Bolesława Śmiałego. Konflikt między królem a bp. Stanisławem oglądany od strony biskupa.

150,-
450. Fotografia pozycji 450[WYSPIAŃSKI]. Stanisławowi Wyspiańskiemu wieszczowi Niepodległej Polski w 25-lecie zgonu w hołdzie młodzież krakowskich szkół średnich ogólnokształcących, zawodowych i seminarjów. Listopad 1932. Kraków, nakł.Komitetu ku czci Wyspiańskiego. 4,s.8, portret Wyspiańskiego,2 winiety.
Stan dobry. Program uroczystości szkolnych w 25-letnią rocznicę zgonu. Układ tekstu prof. A.E.Balicki.

25,-
451. Fotografia pozycji 451ZAGADNIENIA polskiej polityki gospodarczej po wojnie. Studya ekonomiczne. Kraków 1917. Nakł. Centr. Biura Wyd. N.K.N. 8,s.VII,360, [4], opr.kart. Wyd. Biura Prac Ekonom. N.K.N. T. II.
Stan dobry. Tom II wydawnictwa Biura zawiera: Z[ofia] Daszyńska-Golińska - W sprawie programu gospodarczego Polski po wojnie. Unarodowienie przemysłu polskiego. Alfred Okołowicz - Obrona interesów ekonomicznych Królestwa Polskiego przy zawieraniu traktatów handlowych. Leon Wł. Biegeleisen - Teorya małej i wielkiej własności. Tadeusz Popkowski - Na jakie cele użyć powinno Państwo Polskie dóbr skarb. i donacyjnych. Z.Daszyńska-Golińska, Marya Balsigerowa - Bibliografia ekonomiczna z lat wojny (1914-1916). Poprzedzone przedmową W.L.Jaworskiego. [W tomie I omawiane były przeważnie zagadnienia gospodarczej polityki zewnętrznej Polski].

80,-
452. Fotografia pozycji 452ZAGÓRSKI Włodzimierz - Z teki Chochlika. O zmierzchu i świcie. (1865-1881). Lwów [1882]. Nakł. F.H.Richtera. Z Druk. Ludowej. 16d, s.[3],201, [1], [brak portretu].
ZAGÓRSKI Włodzimierz - Z teki Chochlika. Piosnki i żarty. (1865-1881). Lwów [1882]. Księg. F.H.Richtera. 16, s.[2],165, [1], portret autora, opr.ppł. w 1 wol.
Nieznaczne ślady zawilgocenia, pieczęcie. Podpis. Teksty satyryczne wierszem pisarza (1834-1902), satyryka, prozaika pseud. „Chochlik”, oficera armii austriackiej.

120,-
453. Fotografia pozycji 453Fotografia pozycji 453ZAMOJSKI Jan - Mowa Jana Zamoyskiego do Henryka Waleziusza królewicza francuskiego powołanego na tron Polski. Wydawca: L.Niedźwiecki. Paryż 1864. Księg. Polska Krolikowskiego. 4,s.[2],22, [2], opr.kart. z epoki.
Na kilku kartach niewielkie zabrudzenia. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Tekst polski i łaciński. Tekst łac. wyjęty z dziełka: „De rebus in electione, profectione, coronatione Henrici Regis Poloniae, in Gallia et in Polonia gestis”, wyd. w 1574 r. w Rzymie. Jan Zamojski brał udział w poselstwie do Francji przy wyborze Henryka Walezego na króla Polski.

120,-
454. Fotografia pozycji 454Fotografia pozycji 454ZAWACKI Teodor - Memoriale oeconomicum,1616. Wyd. Józef Rostafiński. Kraków 1891. A.U. 8,s.XVI,172, podobizna k.tyt., okł.oryg., opr.kart.ozdobna, niesygn. [Jan Bereziuk Wrocław]. Bibl. Pisarzów Polskich nr 15.
Podklejone papierem okładki. Podtytuł wyd. 1616 r.:... Abo pamięć robót y wszelakiego dozoru gospodarskiego każdego miesiąca: y iako się gospodarz rządzić ma dla zdrowia.

80,-
455. Fotografia pozycji 455Fotografia pozycji 455ZAWISTOWSKA Kazimiera - Poezye. Lwów [1909]. H.Altenberg. Druk. W.L.Anczyca i Sp. 16, s.114, ilustrowana karta tyt sygn. S.D., portret autorki, opr.pł. ozdobna.
Bardzo ładny egzemplarz Wyd.2. Zawiera cykle: Epitaphium, Ze wsi, Wam, Z marzeńmoich, Dusze, Znużenie, Romantyka, Święte, Pieśni nad pieśniami, Fragment.

60,-
456. Fotografia pozycji 456Fotografia pozycji 456ZDANOWICZ Alexander, Sowiński Leonard - Rys dziejów literatury polskiej podług notat Aleksandra Zdanowicza oraz innych źródeł oprac. i do ostatnich czasów doprowadził Leonard Sowiński. T.1-5. [Komplet]. Wilno 1874-1878. J.Zawadzki. 8,s.XI,760, VIII,501, [4],791, XI,837, VIII,342, [1], opr. psk. z epoki, złocona tytulatura na grzbiecie.
Nieliczne rdzawe plamki, poza tym stan więcej niż dobry. Na końcu tomu 5tego: Skorowidz alfabetyczny autorów tak swojskich jako i obcych, Spis alfabetyczny tytułów dzieł i utworów bezimiennie wydanych, Systematyczny spis rzeczy zawartych we wszystkich pięciu tomach.

800,-
457. Fotografia pozycji 457ZDANOWSKI Józef ks. - Z walki o wolność Kościoła pod zaborem rosyjskim. Karta z dziejów Seminarjum Duchownego w Kielcach u schyłku XIX stulecia. Kielce 1925. Nakł. aut. 8,s.84, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty.

45,-
458. Fotografia pozycji 458ZEGADŁOWICZ Emil - Nad brzegami zodiaku. Poznań 1931. Czc. Roln. Druk. i Księg. Nakł. pod kier. Jana Kuglina. 8,s.101, [9], okł.oryg. Biblioteka Studwudziestu liber 12.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie. Cz.I tetralogii „Pieśni Niemotworza”. Skł. pismem Bodoni. Egz. 31.

150,-
459. Fotografia pozycji 459ZIEMBICKI Stanisław - Kara. W‑wa 1946. Grupa Literacka „Próg”. 16, s.22, [1], okł.oryg.
Okładka z ubytkami. Odręczna, obszerna dedykacja autora. Opowiadanie z ostatnich dni II wojny światowej, spisane: Warszawa 1945.

40,-
460. Fotografia pozycji 460Fotografia pozycji 460Fotografia pozycji 460ZIĘTKIEWICZ Władysław - Jazda na nartach. Podręcznik dla instruktorów, uczniów i samouków. Wyd. 2 popr. i uzup. W‑wa 1933. Gł. Księg. Wojsk. 8,s.99, 150 rysunków na skł. tablicach, okł.oryg. proj. Atelier Graf. Girs-Barcz.
Naddarte brzegi okładki, poza tym stan bardzo dobry. Kursy narciarskie, umundurowanie i oporządzenie narciarskie, sposoby noszenia nart i kijków, nauka jazdy, jazda w terenie (wycieczki), musztra narciarska, załączniki: tablice.

80,-
461. Fotografia pozycji 461ZUBRZYCKI JAN Sas - Obsypiny...obsyłania... Rąbek złoty z czasów dobrobytu i oświaty Polaków dawnych. Lwów 1921. Druk.W.A.Szyjkowskiego. 8,s.160, okł.oryg.
Na okładce ślad zalania, egz. nierozcięty. Obraz dający świadectwo, że ludzkość i szlachetność były własnością narodu polskiego od czasów najdawniejszych.

35,-
462. Fotografia pozycji 462Fotografia pozycji 462Fotografia pozycji 462ŻEROMSKI Stefan - Ludzie bezdomni. Powieść. T. 1-2. W‑wa 1900. Nakł. Br.Natansona. Druk W.L.Anczyca i Sp. 16d, s.257, [1],230, [1], opr.psk. z epoki.
Lekkie otarcie na grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. 1 wydanie. Powieść młodopolska, opisuje życie i działalność młodego lekarza Tomasza Judyma, który podporządkowuje swoje życie idei pracy dla ludu i poświęceniu się naczelnej idei - pracy społecznikowskiej.

300,-
463. Fotografia pozycji 463Fotografia pozycji 463ŻEROMSKI Stefan - Popioły. Powieść z końca XVIII i początku XIX wieku. T.1-3. W‑wa 1904. Gebethner i Wolff. 16d, s.383,406,396, opr. psk. współczesna: narożniki i5ciopolowe grzbiety z brązowej skóry, czarne szyldziki ze złoconą tytulaturą, ozdobne wyklejki, czarne płótno.
Bardzo ładny egzemplarz w ekskluzywnej oprawie. 1 wydanie. „Popioły” są największą powieścią historyczną S.Żeromskiego. Jest to obraz życia duchowego Polski w XIX wieku pod obcym panowaniem.

800,-
464. Fotografia pozycji 464Fotografia pozycji 464ŻEROMSKI Stefan - Przedwiośnie. Powieść. W‑wa-Kraków 1925 [1924]. J.Mortkowicz. 16d, s.383, opr.ppł.
Na 2 ostatnich kartach niewielkie ślady zabrązowienia. 1 wydanie tłoczone w Druk. W.L.Anczyca i Sp. Egz. nr 953. Powieść polityczna, opowiada o życiu Cezarego Baryki. Składa się z 3 części: Szklane domy, Nawłoć, Wiatr od Wschodu. Jest to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego.

200,-
465. Fotografia pozycji 465ŻEROMSKI Stefan - Sen o szpadzie i Sen o chlebie. Wyd.2. Zakopane 1917. Księg.Podhalańska. 8,s.94, opr.ppł.
Stan dobry. Treść: Sen o szpadzie, Nagi bruk, Nokturn, Z odczytem, Zemsta jest moją, Nullo, Literatura a życie polskie, Sen o chlebie.

60,-
466. Fotografia pozycji 466Fotografia pozycji 466ŻEROMSKI Stefan - Sułkowski. Tragedya przez... Wyd. 2. Kraków [czerwiec 1910]. Sp. Nakł. „Książka”. Druk. Narodowa w Krakowie. 16d, s.255, 1 litografia kolor.-marka ochronna, opr.psk. ozdobna: 6ciopolowy grzbiet z jasnobrązowej skóry, tytulatura złocona, tłoczone brązowe zdobienia, płótno ciemnobrązowe, brzegi kart złocone.
Bardzo ładny egzemplarz. Ekslibris. Dramat o adiutancie Napoleona. Markę ochronną: Bogini Izyda wykonał Kazimierz Młodzianowski, sygn. na odwrociu: 544 M. 1 wydanie ukazało się w maju 1910 r.

400,-

  
   by JotSoft © 2008-2019  1