Aukcja Antykwaryczna nr 129
odbyła się dnia 2015-05-09
Katalog Foto Regulamin Literatura Wyniki Opis Moja aukcja    
WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU
Poz. Opis Cena
1. Fotografia pozycji 1ABC o morzu. W-wa 1934. Nakł. Ligi Morskiej i Kolonjalnej. 16d, s.78, [1], rysunki w tekście, okł. oryg. Stan dobry.

40,-
2. Fotografia pozycji 2AIRY. Dra Airy Metoda naturalnego leczenia albo pewny sposób aby te najwięcej zachodzące choroby ludzkie np. : suchoty, wycieńczenie, szkrofuły (gruczoły), słabość nerów, rak, pruchnienie kości, chorobę wątroby, słabość żołądka, . .. . i wszelkie choroby zarażające jako to: cholerę, ośpice (krosty), febrę nerwową itd. przez pojedyńcze i uchwalone środki bez lekarza szybko i pewnie od siebie oddalić. Z wielu w tekście drukowanemi anatomicznemi drzeworytami. Wyd.5. Lipsk 1878. Richter's Verl. 16, s.400, [4], opr. kart.
Stan dobry. Pieczęć.


70,-
3. Fotografia pozycji 3ALBUM pamiątek. 1863. Lwów 1913. Nakł. i czc. Drukarni Polskiej. 16 podł. , s.32, 59 kart z ilustracjami, opr. pł. z naklejoną okł. oryg.
Okładka przetarta, pieczęcie. Tekst: Z historji i wspomnień pióra Franciszka Jaworskiego. Ilustracje podzielone tematycznie: I: Okres manifestacyjny. II: Sprawa włościańska. III: Walka z najazdem. IV: Organizacja cywilna i wojskowa. V: Leci liście z drzewa. ..

120,-
4. Fotografia pozycji 4ALBUM Wojska Polskiego [tytuł okładkowy]. Z okazji 25-lecia wymarszu Legionów Polskich z Oleandrów 1914 - 1939 Młodzieży w darze Henryka Francka Synowie S.S. Skawina [1939]. Nakł. Henryka Francka Synowie S.A. Druk Salonu Malarzy Polskich, Kraków. 16d. podł., s, [4], 27 kolorowych ilustracji wg obrazów Jerzego Kossaka, okł. oryg.
Stan dobry. Na ilustracjach wojsko polskie od XII w. do 1918 r.

60,-
5. Fotografia pozycji 5ANDERSEN H[ans Christian] - Bajki. Wybrał i oprac. Edmund Jezierski. Ilustracje Haliny Krüger. Wwa 1937. Ks. J. Przeworskiego. Druk. "Feniks". 8, s.393, [3], 12 ilustracji, opr. pł. oryg.: płótno niebieskie, złocone napisy, pośrodku kolorowa ilustracja.
Niewielkie ślady przybrudzenia.

50,-
6. Fotografia pozycji 6ANONIM-Protestant XVI wieku - Erotyki, fraszki, obrazki, epigramaty. Z rkp. wydał Ignacy Chrzanowski. Kraków 1903. A. U. 8, s.158, okł. oryg. Bibl. Pisarzów Polskich nr 43.
Stan dobry.


60,-
7. Fotografia pozycji 7ASKENAZY Szymon - Łukasiński. T.1-2. W-wa 1929. Nakł. Druk. Wł. Łazarskiego. 8, s.437, [1],496, [1], 22 tablice, opr. ozdobna sygn. : oprawiono u Wł. Łazarskiego w Warszawie: płótno bordowe, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie i licu oprawy.
Brak kart tyt. , poza tym stan dobry. 2 wydanie. Z indeksem.


300,-
8. Fotografia pozycji 8Fotografia pozycji 8ASNYK Adam (El. .. y) - Dzieła poetyckie. Wyd. zupełne. Oprac. Z. Michałowski.
T.1-3. W-wa [1947]. Wyd. L. Fiszera. 8, s.294, [1],307, [5],267, [1], opr. pł. ozdobna.
Stan bardzo dobry. Poezje w cyklach: Programowe, Patriotyczno-religijne, Społeczne, Refleksyjne, Sen grobów, Nad głębiami, W Tatrach, Odpoczywa, Sonety, Z obcych stron, Myśli ulotne, Różne, Miłosne, Miłość i kwiaty, Na ludową nutę, Album pieśni, Żartobliwe.


150,-
9. Fotografia pozycji 9AWANGARDA. CIOMPA Adam - Duże litery. Kraków 1933. Wyd. Literacko-Naukowe. 8, s.184, [1], okł. oryg.
Brzegi okładki nieco naddarte, poza tym stan dobry. Zapomniana awangarda międzywojenna. Powieść eksperymentalna, w której nie chodzi o samą treść, lecz o formę wyrażania myśli i wrażeń. PSB: "oryginalna forma połączenia zamiaru literackiego z doświadczeniami malarza, a zarazem. .. wysiłek zrozumienia wzajemnych stosunków psychicznych między człowiekiem a człowiekiem". Powieść niezrozumiała przez odbiorców, przeszła bez echa i uległa zapomnieniu.
Autor (1901-1935), malarz i pisarz. Studia na ASP w Krakowie, uczeń prof. Kowarskiego i prof. Wojnarskiego. Projektował kompozycje witrażowe i obrazy dla kościołów ewangelickich. Zginął w sierpniu 1935 r. po upadku w przepaść ze szczytu Łomnicy.


120,-
10. Fotografia pozycji 10- CZECHOWICZ Józef – dzień jak codzień. W-wa 1930. f. hoesick. 16d, s.53, [1], okł. oryg.
Zamalowany częściowo grzbiet, na okładce rdzawe plamki. 1 wydanie . Wiersze z lat 1927 1928 i 1929. Do zbioru dołączony przekład franc. wierszy z tego tomu: Na wsi, Zaułek, Śmierć, dokonany przez M. S.
Autor (1903-1939), poeta awangardowy dwudziestolecia międzywojennego. Jeden z założycieli grupy poetyckiej "Reflektor".


150,-
11. Fotografia pozycji 11- CZYŻEWSKI Tytus - Pastorałki. Drzeworyty Tadeusza Makowskiego. Paryż 1925. Pol. Tow. Przyj. Książki. 4, s.34, [2], 6 małych drzeworytów w tekście i 7 całostronicowych [ w tym o kładkowy], godło Towarzystwa na k . tyt. : drzeworyt K . Brandla, okł. oryg.
Na wszystkich kartach rdzawe plamki, mały ubytek dolnego rogu okładki. Wydane na papierze ręcznie czerpanym z papierni Joseph Joubert -Fournier w Auvergne, z filigranem Towarzystwa. Druk wyrazistą czcionką égyptienne wyk. Societé Générale d'Imprimerie et d'Edition w Paryżu. Nakład 520 egz. liczb. ręcznie od I-LXX i 1-450 i podpisanych przez prezydjum Towarzystwa. Egz. nr 330 Jest to pierwsze wydawnictwo Towarzystwa, pod kier. artystycznym St. P. Koczorowskiego i T. Makowskiego. M. Grońska s.153: "Forma wierszy lekka, liryczna, żartobliwa. .. Poetycki, zaczarowany nastrój szopkowy znakomicie oddał Makowski drzeworytami o formie prostej, niemal szkicowej. .. Postacie pastuszków i grajków w ujęciu zabawno-groteskowym. .. ."
T. Czyżewski (1880-1945), malarz, poeta, krytyk sztuki, jeden z teoretyków formizmu.
T. Makowski (1882-1932), grafik i malarz polski działający w Paryżu. Przedstawiciel École de Paris.


2.500,-
12. Fotografia pozycji 12- JASIEŃSKI Bruno - Palę Paryż. Powieść. W-wa 1931. "Rój". 16d, s.325, [1], opr. kart.
Pieczęcie i podpisy. 2 polskie wydanie. Powieść prorewolucyjna, napisana w duchu ponurej groteski, ze wstępem J. Kadena-Bandrowskiego, jako odpowiedź na nowelę dyplomaty francuskiego Paula Moranda, zamieszczoną w tomie "Swawolna Europa" ("Europe galante"). B. Jasieński uznał ją za paszkwil na Moskwę i w odpowiedzi "spalił Paryż" - miasto wielkich kapitalistów i polityków, którzy zagarnęli dla siebie wszystko. Za powieść tę został autor (1901-1938) deportowany z Francji, osiedlił się w Moskwie i przyjął obywatelstwo radzieckie. W czasie czystek stalinowskich aresztowany i osadzony w więzieniu, gdzie zmarł w 1938 r.


150,-
13. Fotografia pozycji 13- MAJAKOWSKI Włodzimierz - Obłok w spodniach. Przeł. Julian Tuwim. W-wa 1923. Wyd. Philobiblon. 8, s. 39, [1], okł. oryg. rysował Jan Czycholt, opr. pł.
Stan dobry. Poemat, 1 polskie wydanie.


250,-
14. Fotografia pozycji 14- PEIPER Tadeusz - Poematy (Zbiór). Kraków 1935. Koło wyd. "Teraz". Druk. U. J. 8, s.175, okł. oryg. proj. Kazimierz Podsadecki.
Stan dobry. Wiersze z tomów: "A", Żywe linie, Raz, oraz nowe utwory: Oczy nad miastem, Telegram.
Autor (1891-1969), poeta, krytyk. Załozyciel i teoretyk grupy poetów krakowskiej "Awangardy", red. czasopisma "Zwrotnica".


600,-
15. Fotografia pozycji 15- REFLEKTOR. Czasopismo literackie. Red. : Konrad Bielski [jeden z założycieli grupy poetyckiej o tej samej nazwie]. Wyd. : Wacław Gralewski. Lublin.
No 2 1925 marzec 8, s.41-75, [1], okł. oryg.
Okładka luźna, naddarte brzegi. Awangardowe czasopismo literackie, zbieżne programowo z futuryzmem, powstałe z inicjatywy K.A.Jaworskiego. Ukazały się 4 numery w latach 1923 - 1925. Publikowali tu m. in.: J.Czechowicz, W.Gralewski, K.A.Jaworski, St.Młodożeniec. Teksty wierszem i prozą: K.Bielski: Złoty osioł, Opowieść o Nowym Robinsonie. W.Gralewski: My, Poezja (wiersz patetyczny). J.Czechowicz: Wyznanie. A.Ważyk: Aorta. N.Toporowski: Zachód. K.A.Jaworski: Słońce i ja, Skrzynka pocztowa, Kochanka. T.Bocheński: Chrzciciel. J.A.Szczepański: Patrząc na fotografję P.Robinson. Cz.Bobrowski: Film intensywny a literatura. W.Wandurski: Od północy do świtu. St.K. Gacki: Punkt wejścia Nowej Sztuki. Apollinaire: Winogrodnik szmpański (tłum. A.Ważyk). Cendras: Martwe natury, Głowa (przeł. Jan Brzękowski). Vildrac: Piosnka (przeł. H.Izdebska). M. Szczuka: Czego chce "Blok". Kronika literacka. De domo sua.


350,-
16. Fotografia pozycji 16- [ SCHULZ Bruno]. SYGNAŁY. Miesięcznik. Sprawy społeczne, literatura, sztuka. Red. T. Banaś. Lwów. 1 maja 1936 roku nr 17. Folio, s.12, broszura.
Stan dobry, numer złożony. Na s.4 pierwodruk opowiadania B. Schulza " Jesień" . Na s.7: Z wystawy Tytusa Czyżewskiego.


250,-
17. Fotografia pozycji 17- [SCHULZ Bruno]. SYGNAŁY. 15 grudnia 1938 r. Nr 59. Folio, s.12, broszura.
[Po konfiskacie] nakład drugi.
Stan dobry, numer złożony. Na s.7 pierwodruk Bruno Schulza " Ojczyzna", fragment prozy literackiej.


250,-
18. Fotografia pozycji 18- WINKLER Konrad - Formiści polscy. W-wa 1927. Gebethner i Wolff. 16d, s.19, [1], 32 reprodukcje, okł. oryg. Monografie Artystyczne T. XIV.
Stan dobry.


40,-
19. Fotografia pozycji 19Fotografia pozycji 19- WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. W-wa 1919. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8, s.187, [2], 2 figury w tekście, 5 tablic, okł. oryg. wyk. A.Zamoyski.
Podklejony bibułką grzbiet, poza tym stan więcej niż dobry. Odręczna dedykacja autora: Kochanemu Zbigniewowi Pronaszce ofiarowuje z życzeniami istotnego porozumienia się Witkacy. 20/IX.1919.
1 wydanie . Treść: Wstęp filozoficzny, O Sztuce Czystej, Malarstwo, O zaniku uczuć metafizycznych w związku z rozwojem społecznym. Witkacy zaangażował się w ruch krakowskich formistów [m. in. Zb. Pronaszko] głośną pracą "Nowe formy w malarstwie. .. ", w której wyraża swoje poglądy na nową sztukę.


2.000,-
20. Fotografia pozycji 20BADENI Stanisław Henryk - Stanisław Ciołek biskup poznański. Szkic historyczny z XV-go wieku. Kraków 1900. A. U. 8, s.104, opr. kart. Odbitka z t. XXXIX Rozpraw Wydz. historyczno-literackiego A. U.
Podklejony kartonem grzbiet.


40,-
21. Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21BALIŃSKI Michał, Lipiński Tymoteusz - Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana przez. .. Wyd.2 popr. i uzup. przez F.K.Martynowskiego. W-wa 1885 - 86. Nakł. i druk S. Orgelbranda Synów. 8, s. VIII,888, VIII, 985, X,535, VIII,296, III, XXI,873, XIII, herby w tekście wg rys. W . Smokowskiego, opr. psk. współczesna: skóra ciemnozielona, karton marmoryzowany, grzbiety 5ciopolowe, złocone zdobienia i napisy, czerwone szyldziki z tytułem.
Nieliczne, słabo widoczne ślady zawilgocenia, poza tym stan więcej niż dobry. Obfity materiał do historii miast i krajów dawnej Polski. Przegląd historii miejscowości do roku 1794 w ramach podziału administracyjnego kraju za Stanisława Augusta. Dzieło przyczyniło się do spopularyzowania przeszłości kraju. Z indeksem miejscowości. w każdym tomie.
M. Baliński (1794-1864), historyk, publicysta, działacz oświatowy, jeden z najbardziej załużonych uczonych w czasach rozkwitu życia umysłowego na Litwie, po rozbiorach.


3.000,-
22. Fotografia pozycji 22Fotografia pozycji 22BALZAC Honore - Le Lis dans la Vallée. T.1-2. Bruxelles et Leipzig 1836. Allgemeine Niederlandische Buchhandlung. 16, s. XCIV,356, [1],294, [1], opr. psk. z epoki.
W t.1 brak karty tyt. , oprawa lekko otarta. Pieczęć: Dr Stefan Grzybowski. Z przedmową autora: Paris juillet 1835 i Paris 2 juin 1836. Powieść z cyklu: Komedia ludzka. Belgijskie naśladownictwo oryg. wydania w tym samym roku: Paryż 1836 Werdet.


250,-
23. Fotografia pozycji 23Fotografia pozycji 23BALZAC Honoré - Scenes de la vie privée. T. II [z 4]. Paris 1842. Furne, Dubochet, Hetzel. 8, s.457, 8 drzeworytów całostronicowych, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie. Comédie Humaine. Vol. II. Oeuvres completes.
Małe pęknięcie przy grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Tom II zawiera: Mémoires de deux Jeunes Mariées, Une Fille d'Eve, La Femme abandonnée, La Grenadiere, Le Message, Gobseck, Autre Etude de Femme. Ilustracje wg Johannot, Jacque.


250,-
24. Fotografia pozycji 24BALZAC Honoré - Scenes de la vie privée. T. III [z 4]. Paris 1842. Furne, Dubochet,
Hetzel. 8, s.476, 8 drzeworytów całostronicowych, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie. La Comédie Humaine Vol. III. Oeuvres completes.
Ładny egzemplarz . T. III zawiera: La Femme de trente ans, Le Contrat de Mariage, Béatrix. Ilustracje wg Birouste, Travies,
Johannot.


250,-
25. Fotografia pozycji 25BARAŃSKI Franciszek - Jeszcze Polska nie zginęła. Pieśni patrjotyczne i narodowe. Cz.1-2. Cz.1: Muzyka. Wyd.7. Cz.2: Słowa. Wyd.8 jubileuszowe. Lwów [przed 1920]. Ks. Polska B. Połoniecki. 16podł. , s. ,160, XVI,223, okł. oryg. z motywami patriotycznymi, opr. kart. w 1 wol.
Okładka: Lit. A. Przyszlink Lwów nieco przybrudzona.

150,-
26. Fotografia pozycji 26BASCHET Armand - Histoire de la chancellerie secrete. Le Sénat, Le Cabinet des Ministres, Le Conseil des Dix et les inquisiteurs d'État dans leurs rapports avec la France. Paris 1870. H. Plon. 8, s. [2], VI,708, okł. oryg. , opr. pł. współczesna. Les Archives de Venise.
Okładka podklejona, poza tym stan bardzo dobry. Historie sekretne Tajnego Archiwum Weneckiego, Rady Ministrów, Rady Dziesięciu, inkwizytorów, w stosunkach z Francją. Ważne źródło do badania polityki i dyplomacji. Drobne wzmianki o Polsce.

150,-
27. Fotografia pozycji 27BATOWSKI Henryk - Legion Mickiewicza a Słowiańszczyzna w r. 1848. Studium z dziejów słowiańskości polskiej. Kraków 1948. Spółdz. "Czytel nik". 8, s.98, [1], 4 ilustracje, okł. oryg.
Stan bardzo dobry.

30,-
28. Fotografia pozycji 28BAUDELAIRE Karol - Moje serce obnażone. Dzienniki poufne. Tłum. z franc. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski. W-wa 1923. Ignis. 16d, s.83, [3], okł. oryg. Książki Ignisa T. VIII.
Stan dobry. Nakład 2200 egz. Ten 1125.


35,-
29. Fotografia pozycji 29BEŁCIKOWSKA Alicja - Król Jan Sobieski i Odsiecz Wiednia. W 250-tą Rocznicę Wielkiego Zwycięstwa (1683-1933). Życiorys Króla Jana III - Dokumenty - Pieśni - Poezje - Bibljografja - Pomniki - Pamiątki. Melodje ułożył i oprac. Feliks Rybicki. W-wa 1933. Skł. gł. : Gł. Księg. Wojsk. 8, s.301, [2], 44 ilustracje, mapka, opr. Wydanie jubileuszowe.
Poluzowany grzbiet, poza tym stan dobry.


50,-
30. Fotografia pozycji 30BEŁCIKOWSKI Jan - Teorya polskiego słowa. Nauki o naszej ojczyźnie duchowej część pierwsza: słowo królewskie. Kraków-W-wa 1911. Nakł. aut. 8, s.31, [1], okł. oryg.
Stan dobry.


40,-
31. Fotografia pozycji 31BERTRAND Paul - Histoire des Chevaliers-Hospitaliers de Saint-Lazare. Paris 1932. Ed. du Chancelier. 8, s.199, ilustracje w tekście, okł. oryg.
Stan dobry. Historia Zakonu Rycerzy św. Łazarza z Jerozolimy, jednego z najstarszych chrześcijańskich instytucji szpitalnych.


200,-
32. Fotografia pozycji 32BIBLIOTEKA Źródeł Historycznych. Poznań 1946-49. Księg. Akademicka.
1: Artykuły Henrykowskie. Wyd. Zdzisław Kaczmarczyk. Poznań 1946. 8, s. VI,18.
2: Bulla Aurea (a.1356) [Karola IV]. Wyd. Józef Matuszewski. Poznań 1946. 8, s.37.
3: Konstytucja 3 Maja czyli t. zw. "Ustawa Rządowa" z 3. V.1791 r. wraz z ustawą "Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej" i "Zaręczeniem wzajemnem Obojga Narodów". Wyd. Zdzisław Kaczmarczyk. Poznań 1946. 8, s.30.
4: Uniwersały i rozporządzenia w sprawie chłopskiej z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r. Wyd. Franciszek Paprocki. Poznań 1946. 8, s.20.
5: Najstarsze papieskie bulle protekcyjne dla biskupstw polskich. Cz. I: Bulla gnieźnieńska z r.1136. Wyd. Olga Łaszczyńska. Poznań 1947. 8, s.20.
6. Przywileje lokacyjne Krakowa i Poznania. Oprac. Andrzej Kłodziński. Poznań 1947. 8, s.32.
7: Prawa kardynalne (1768-1791). Wyd. Zdzisław Kaczmarczyk. Poznan 1947. 8, s.25.
8. Najstarsze świadectwa o Słowianach. Przeł. i oprac. Marian Plezia. Poznań 1947. 8, s.58, mapka.
9. Magna Charta Libertatum (Wielka Karta Wolności z 1215 r. ). Wyd. Wanda Sołtysowa i Lesław Pauli. Poznań 1947. 8, s.35.
10. Konstytucje grodzieńskie z r. 1793 dotyczące ustroju państwa wraz z ustawą "Miasta wolne Rzeczypospolitej". Wyd. Zdzisław Kaczmarczyk. Poznań 1949. 8, s.43.
11: Akta z czasów bezkrólewia 1632 roku. Wyd. Władysław Sobociński. Poznań 1949. 8, s.41.
Stan bardzo dobry. Wszystkie tytuły z oryg. okładkami, opr. pł. w 1 wol. nie sygn. : płótno zielone, czarny szyldzik z tytułem. Oprawiał Jan Bereziuk Wrocław.

150,-
33. Fotografia pozycji 33BIELATOWICZ Jan - Nasze granice w Monte Cassino. Antologia walki. Oprac. .. Rysunki artystów żołnierzy 2 Korp. Rzym 1945. Bibl. Orła Białego. Nakł. Kultury i Prasy 2 Korpusu. 8, s.206, ilustracje, okł. oryg. proj. J. Wąs.
Stan dobry. M. in. wiersze: K. Wierzyńskiego, J. Lechonia, A. Janty, A. Międzyrzeckiego, B. Obertyńskiej i in. Rysunki: St. Westwalewicz, Z. Turkiewicz, T. Wąs, J. Jarema, Z. i L. Haarowie, H. Braun, i in.


50,-
34. Fotografia pozycji 34BONSELS Waldemar - Pszczółka Maja i jej przygody. Spolszczyła Marja Kreczowska.
Kraków 1922 [1921]. Księg. S. A. Krzyżanowskiego. 16d, s.141, [1], opr. kart. współczesna z naklejoną okł. oryg.
Stan bardzo dobry. 1 polskie wydanie.


150,-
35. Fotografia pozycji 35BOSSOWSKI Franciszek - O żegludze powietrznej ze stanowiska prawa prywatnego. Odbitka z Księgi pamiątkowej wydanej w setną rocznicę ogłoszenia kodeksu cywilnego z dnia 1 czerwca 1811 roku staraniem Wydziału Prawa i Nauk Politucznych Uniw. Lwowskiego. 8, s.51-77, okł. oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora.

30,-
36. Fotografia pozycji 36BOURDON Georges - La Russie libre. L'aube russe. Paris 1905. Bibl. Charpentier. 8, s.531, okł. oryg.
Pęknięty blok, naddarta okładka. 1 wydanie . Rosja, historia, świt rosyjski, rewolucja 1905 r. Autor (1868-1938) był franc. reporterem pisma Figaro, specjalizował się w historii.

80,-
37. Fotografia pozycji 37BRISE du Nord. Keepsake Polonais. 2 ed. Paris 1839. Chez l'editeur. 8, s.303, [3], 6 stalorytów całostronicowych i winieta tyt . , opr. psk. z epoki.
Nieliczne słabo widoczne rdzawe plamki, poza tym stan więcej niż dobry. Pamiątka z Polski. Teksty wierszem i prozą w j. franc. . Autorzy: L. Mierosławski, A. Mickiewicz (Pharis, casside; Le joueur de lyre), O. Chodźko, J. U. Niemcewicz, Ch. Forster, M. Czajkowski, K. Ostrowski, L. Chodźko, K. Gaszyński, A. Sowiński, É. Grabowska, J. Wysłouch, J. Szotarski, A. Krosnowski, H. E. Chonski.


800,-
38. Fotografia pozycji 38BRONIEWSKI Władysław - Anka. W-wa 1956. PIW. 16d, s.47, [2], rysunki w tekście Olgi Siemaszkowej, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze, 1 w ydanie.


50,-
39. Fotografia pozycji 39BRONIEWSKI Władysław - Krzyk ostateczny. W-wa-Kraków 1938. J. Mortkowicz. 16d, s.43, [2], okł. oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Wiersze, 1 wydanie . Pisane od 1933 r. Katastroficzny przekaz poety nadchodzących czasów: wybuch wojny, faszyzm. Bez wiersza: Magnitogorsk albo rozmowa z Janem, wyciętego przez cenzurę.

60,-
40. Fotografia pozycji 40Fotografia pozycji 40BRÜCKNER Aleksander - Encyklopedia staropolska. Oprac. .. T.1-2. Z.1-16. Materiałem ilustracyjnym uzupełnił Karol Estreicher. W-wa 1939. Trzaska, Evert i Michalski. 4, s. VI, 956,1070 [paginacja dwuszpaltowa], 3948 ilustracji, oryg . okładki, opr. psk. : skóra na grzbietach i płótno ciemnozielone, grzbiety 5ciopolowe, złocone i tłoczone zdobienia i napisy, brzegi kart barwione na czerwono.
Bez tablic, wyjątkowo piękny egzemplarz . Wydawnictwo zeszytowe, z oryg. okładkami. "Pierwsze nowoczesne, na najnowszych źródłach oparte dzieło, obejmujące całokształt spraw i rzeczy dawnej Polski". Dzieło o nieprzemijających wartościach, oprac. przez znakomitego polskiego slawistę (1856-1939), historyka literatury i kultury polskiej. Zawiera obszernie opracowane hasła z wiadomościami o przeszłości naszego narodu, ze wspaniałym materiałem ilustracyjnym. Niezbędnik dla poszerzenia wiedzy o naszej kulturze.

1.000,-
41. Fotografia pozycji 41BRZECHWA Jan - Palcem w bucie. Wiersze satyryczne. [W-wa] 1947. "Książka". 16d, s.78, [1], okł. oryg.
Stan dobry. 1 wydanie . Okładkę proj. A. Bowbelski.


60,-
42. Fotografia pozycji 42BRZECHWA Jan - Piołun i obłok. W-wa-Kraków 1935. J. Mortkowicz. 16d, s.60, [4], okł. oryg.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie . Cykle: Imię wielkości, Modlitwa o powrót miłości, Pieśni białoksiężnika.

60,-
43. Fotografia pozycji 43BRZECHWA Jan - Talizmany. W-wa 1929. F. Hoesick. 16d, s.64, [8], okł. oryg.
Stan dobry. Wiersze, 1 w ydanie.


60,-
44. Fotografia pozycji 44BULLETINS de la Grande Armee en Prusse et en Pologne; depuis le départ de Paris de S. M. l'Empereur Francais et Roi d'Italie, jusques au combat de Mohringen. Réimprimés par ordre de M. le préfet de la Haute-Loire, Membre de la Légion d'honneur. Partie 1. Au Puy, 1806 et 1807. Impr. de J. B. la Combe. 8, s.312, [7], opr. kart. z epoki.
Stan dobry, pieczęć. Biuletyny Wielkiej Armii z terenów walk w Prusach i w Polsce, od wyjazdu cesarza Napoleona z Paryża. 54 biuletyny dat. : Bamberg 8 octobre 1806 do Varsovie 27 janvier 1807.

360,-
45. Fotografia pozycji 45BUYNO-Arctowa Marja - Perły księżniczki Maji. Bajka nie bajka błękitnemu chłopcu opowiedziana dla młodszych i starszych napisana. Wyd.2. W-wa 1931. M. Arct. 8, s.170, [2], ilustracje całostronicowe, okł. kart. oryg.
Stan dobry. Ilustracje wykonał Antoni Gawiński.


60,-
46. Fotografia pozycji 46Fotografia pozycji 46Fotografia pozycji 46CANTU Cezar - Historyja powszechna. T.1-11. [Komplet]. Przeł. Leon Rogalski. W-wa 1853 - 57. S. Orgelbrand. 8, z 42 rycinami: miedzioryty, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbietach, t.4 i 5 opr. psk. współczesna
Grzbiety lekko otarte, oprawa t.4 i 5 kolorystycznie dostosowana do oprawy z epoki. Na grzbietach monogram W.Z. W tekście nieliczne rdzawe plamki. Dzieło włoskiego historyka (1804-1895) i pisarza, uczestnika konspiracyjnej organizacji Młode Włochy, autora wielu dzieł historycznych, monografii literackich i powieści.

3.000,-
47. Fotografia pozycji 47Fotografia pozycji 47CERVANTES Saavedra Miquel de - Przemyślny Hidalgo Don Kichot z Manczy. Powieść, Tłum. Edward Boyé. T.1-2. W-wa 1952. KiW. 8, s.534, [3],603, liczne ilustracje w tekście, opr. psk. współczesna: grzbiet i narożniki z brązowej skóry, tłoczone zdobienia i zielone szyldziki ze złoconym tytułem, karton zielony ze zdobieniami roślinnymi, futerał.
Bardzo ładny egzemplarz.

800,-
48. Fotografia pozycji 48Fotografia pozycji 48CHŁĘDOWSKI Kazimierz - Dwór w Ferrarze. Lwów 1907. H. Altenberg. 8, s. XIII,544, 43 ryciny na tablicach, tablica genealogiczna Estów, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
Na bibułkach ochronnych ślady zawilgocenia, poza tym ładny egzemplarz . 1 wydanie.

320,-
49. Fotografia pozycji 49CHŁĘDOWSKI Kazimierz - Rzym. Ludzie Baroku. Lwów 1912. H. Altenberg. 8, s.640, [1],
43 ilustracje na tablicach, opr. pł. oryg. ozdobna: jasne płótno, tłoczone zdobienie, brązowe napisy.
Oprawa przykurzona, pieczęcie, kilka kart z ilustracjami luźnych, na bibułkach ochronnych rdzawe plamki.1   wydanie . Z indeksem.


320,-
50. Fotografia pozycji 50CHMIEL Adam - Oswobodzenie Krakowa 31 października 1918 roku. Poprzedza historja "Związku uczestników oswobodzenia Krakowa" przez Henryka Pachońskiego. Kraków 1929. Nakł. Związku. Druk W. L. Anczyca i Sp. 4, s.87, ilustracje, portrety w tekście i na tablicach, okł. oryg.
Stan dobry.


80,-
51. Fotografia pozycji 51CHODŹKO Ignacy - Obrazy litewskie. [Ser. I]. T.1: Domek mojego dziadka. Boruny. Śmierć mojego dziadka. Lwów - Złoczów [1914]. W. Zukerkandl. 16, s.112. [Biblioteka Powszechna nr 13].
-Ser. I. T.2: Ostatnia sesya exdywizyi. Samowar. Powrót dziedzica. Złoczów [1911]. W. Zukerkandl i Syn. 16, s.86. [Bibl. Powszechna nr 43].
-Ser. III. T.3: Pamiętniki kwestarza. Złoczów [1910]. W. Zukerkandl. 16, s.246, [2]. [Bibl. Powszechna nr 271-273].
- [Ser. II]. T.4: Brzegi Wilii. Lwów - Złoczów [1924]. W. Zukerkandl. 16, s.311. [Bibl. Powszechna nr 571-573].
Oprawa pł. w 1 wol. Stan dobry.


180,-
52. Fotografia pozycji 52CIEKLIŃSKI Piotr - Potrójny z Plauta. 1597. Wyd. Jan Czubek. Kraków 1891. Druk. U. J. A. U. 8, s.150, okł. oryg. Biblioteka Pisarzów Polskich [nr 18].
Fragment okładki oderwany od grzbietu, poza tym stan dobry, egz. nierozcięty. Dowcipna przeróbka komedii obyczajowej Plauta "Trinummis".
P. Ciekliński (1558-1604), pisarz i poeta renesansowy, pierwszy polski komediopisarz.


60,-
53. Fotografia pozycji 53CIEPLIŃSKI Czesław - Misterium. Kraków 1911. Nakł. aut. D. E. Friedlein. 16d, s.100, okł. oryg.
Naddarta i odbarwiona okładka. Wiersze, 1 jedyne wydanie.

35,-
54. Fotografia pozycji 54CLEMENCEAU Jerzy - Blaski i nędze zwycięstwa. Tłum. J. Herniczek. Poznań1930. Wlkp. Księg. Nakł. K. Rzepeckiego. 8, s.293, [1], portret autora,3 ilustracje, okł. oryg. , opr. pł. współczesna.
Małe ubytki na okładce. Pokłosie I wojny światowej. Odpowiedź na książkę: R. Recouly - Marszałek Foch Memoriały.

100,-
55. Fotografia pozycji 55COLLIE George F. - Highland Dress. Wit colour plates from McIan's the clans of the scottish highlands. London 1948. Penguin Books. 16d, s.30, [2], 24 kolorowe ilustracje, okł. kart. oryg.
Małe ubytki na grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Pieczęć: Stanisław Grzybowski. Krótki zarys historii i rozwoju stroju szkockiego. Esej wprowadzający i 24 ilustracje z opisem.

60,-
56. Fotografia pozycji 56Fotografia pozycji 56COURTELLEMONT Gerwazy - Podróż do Mekki. Przeł. z franc. Kazimierz Krół. W-wa 1897. Druk. "Wieku". 8, s.69. [Biblioteka "Wieku"].
SZCZEPAŃSKI Alfred - System pani Matyldy. Humoreska w 1 akcie. W-wa 1897. Druk. "Wieku". 8, s.144. Biblioteka "Wieku" XL.
HOESICK Ferdynand - Zagadkowy królewicz. (Z powodu książki Dr. Władysława Matlakowskiego o Hamlecie). W-wa 1897. 8, s.40. Biblioteka "Wieku" XLII.
LISTY Teofila i Hersylii (z domu Bécu) Januszewskich do Józefa Mianowskiego (1829-1837 r. ). Z autografów wydał, wstępem i uwagami opatrzył Leopold Méyet. W-wa 1897. Druk. "Wieku". 8, s.216. Biblioteka "wieku" XLIII.
Oprawa kart. współczesna w 1 wol. Kilka kart podklejonych na marginesie.

100,-
57. Fotografia pozycji 57CZARTORYSKI Adam - Pamiętniki ks. .. . i korespondencja jego z cesarzem Aleksandrem I. Z franc. przeł. K. Scipio. T.2. Kraków 1905. Sp. Wyd. Pol. 8, s.253, opr. pł. oryg. Nowa Bibl. Uniwersalna.
Stan bardzo dobry. Pieczęć: Wilhelm Rappé.


30,-
58. Fotografia pozycji 58CZEMERYŃSKI Kornel - O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej polskiej, wedle źródeł wiarogodnych skreślił. .. W II działach. Lwów 1870. Nakł. aut. Druk. Ossol. 8, s.290, 104, [2], okł. oryg.
Podklejony kartonem grzbiet, okł. lekko przybrudzona. Pieczecie. Treść: Dz. I. O dobrach koronnych w Galicyi. Dz. II. O dobrach koronnych w granicach byłej Rzeczypospolitej. Wykazy dóbr niegdyś koronnych, oparte na lustracjach, w szczególności na ostatniej z czasów sejmu w 1764 r. Rzadkie.

150,-
59. Fotografia pozycji 59CZERMAK Wiktor - Studya historyczne. Kraków 1901. Sp. Wyd. Pol. 8, s.341, opr. ppł.
Oprawa lekko otarta, poza tym stan dobry. Treść: Na dworze Władysława IV, Młodość Jerzego Lubomirskiego (1616-1636), Wojna smoleńska z roku 1633-1634 w świetle nowych źródeł, Polska wobec wojny 30-letniej, Kilka słów o pamiętnikach polskich XVII wieku, Miłostki królewskie, Przyczynek do biografii Zimorowicza, Przyczynki do dziejów XVII wieku z archiwów prywatnych.


120,-
60. Fotografia pozycji 60CZERNIK Stanisław – Przyjaźń z ziemią. B. m. 1934. Skł. gł. Dom Książki Polskiej Warszawa. Druk. A. Prądzyński, Września. 16d, s.30, [2], okł. oryg. Biblioteka Wici Wielkopolskich T. V.
Brak karty przedtyt. Wiersze, 1 wydanie . Odbito 350 egz. Winietę tyt. rysował Lucjan Lewandowski.
Autor (1899-1969), poeta, powieściopisarz, dramaturg, red. i wyd. pisma "Okolica Poetów" w latach 1935-39. Twórca nowego nurtu zw. autentyzmem.


80,-
61. Fotografia pozycji 61CZERNY Franciszek - Ogólna geografia handlowa. Kraków 1889. Nakł. aut. 8, s. VII,519,
opr. kart.
Pęknięcia przy grzbiecie, podklejony kartonem grzbiet, kilka kart luźnych. Pieczęć: Stanisław Grzybowski. Cz.1: Środki, dźwignie i zapory handlowe. Cz.2: Przedmioty handlu.


80,-
62. Fotografia pozycji 62DANIŁOWICZ Ignacy - Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych im krajów. Zebrał i w treści opisał. .. T. I - II. Z pozgonnych rękopisów znajdujących się w bibljotece Muzeum Wileńskiego wydał Jan Sidorowicz. Wilno 1860-62. Druk. A. H. Kirkora. 4, s. VII,390,369, [1], opr. psk. w 1 wol.
Płótno oprawy lekko odbarwione, kilka kart w t.1 [w tym tyt. ] ze śladami zawilgocenia. Główna praca archeograficzna autora. PSB: "Zbiór ten gromadził autor w ciągu wielu lat i pod wpływem rękopisów Warszewickiego i Dogiela, znajdujących się w Wilnie zajął się streszczaniem aktów i zebrał treść 2383 dyplomatów, kończąc na roku 1569 (zamierzał doprowadzić zbiór do r.1585)".
I. Daniłowicz (1787-1843), prawnik, historyk, syn księdza unickiego. Wydał m. in. : Latopisiec Litwy i kronika ruska, Statut Kazimierza Jagiellończyka, Księgę poselską W. K. L. Lit. Poza pracą naukową wykładał na uniwersytecie, współpracował z czasopismami i organizacjami Wilna. Brał udział w pracach przygotowawczych do kodyfikacji praw na Litwie i Rusi.


1.000,-
63. Fotografia pozycji 63DANIŁOWSKI Gustaw - Marja Magdalena. Powieść. Kraków [1912]. "Książka". 16d, s. VIII,370, [1], portret autora, opr. pł. oryg.
Brak katalogu sp. nakł. "Książka", oprawa pęknięta przy grzbiecie. 1 wydanie . Portret autora użyty jako marka ochronna nr 03229.


80,-
64. Fotografia pozycji 64Fotografia pozycji 64DANTE Alighieri - Boska komedja. Przeł. Edward Porębowicz. Wyd. nowe przerobione. W-wa 1909. Gebethner i Wolff. 8, s.715, oprawa: zielony zamsz, karton.
Oprawa lekko otarta. Z objasnieniami.


120,-
65. Fotografia pozycji 65DANTE Alighieri - Życie nowe. Przełożył i własnym nakładem wydał Edward Porębowicz. Złożył i odbił ręcznie r. P.1934 Tyszkiewicz we Florencji. 8, s. [10], 78, wizerunek poety i zdobniki w drzeworycie, opr. kart. oryg.
Ładny egzemplarz . Dzieło sztuki typograficznej. "Życie nowe" należy do piękniejszych wydawnictw artystycznych oficyny Tyszkiewicza. Nakład 225 egz. num. i podp. przez wydawcę i tłumacza. Ten 148. Egz. na papierze ze znakiem wodnym Oficyny. Oprawiony w Oficynie Tyszkiewicza w tekturową okładkę (odmienną od obciągniętej szmacianym kartonem). Jest to 12 publikacja Oficyny Tyszkiewiczowskiej.
Józef A. Teslar, legionista i poeta, przyjaciel S. Tyszkiewicza pisał w rozdziale "Tyszkiewicz i jego florencka oficyna", pomieszczonym w plakiecie "Samuel Tyszkiewicz artysta typograf" (Oficyna St. Gliwy,1962): "Nie mniej czarującym arcydziełem, kto wie czy nie w ogóle najpiękniejszym drukiem Samuela Tyszkiewicza, jest poemat Dantego "Vita Nuova".


500,-
66. Fotografia pozycji 66DASZYŃSKI Ignacy - Sejm, rząd, król, dyktator. Uwagi na czasie. W-wa 1926. Księg. Robotnicza. 8, s.77, [2], opr. kart.
Stan dobry.

40,-
67. Fotografia pozycji 67DĄBROWSKA Maria - Noce i dnie. Powieść. T.1 - 2 (z 6): Bogumił i Barbara, Wieczne zmartwienie. Jerozolima 1945. MWRiOP. 16d, s.244,243, okł. oryg. Szkolna Biblioteczka na Wschodzie pod red. dra Ł. Kurdybachy t. 84-85.
Stan dobry.


40,-
68. Fotografia pozycji 68DĄBROWSKA Marja - O zjednoczonej Polsce, jej mieszkańcach i gospodarstwie. W-wa-Kraków 1919. Tow. Wyd. 8, s.110, okł. oryg.
Stan dobry. Podpis. 1 w ydanie.


70,-
69. Fotografia pozycji 69DĄBROWSKI Marjan (Emden) - Miljon żartów. Najweselsza księga świata. Znakiem czego wielki . .. humorysta z Bożej łaski demonstruje coctail humoru. W-wa [1935]. Wyd. "Świt". Druk. Obywatelska. 8, s.96, rysunki w tekście, okł. oryg. , opr. kart.
Przybrudzone karty. Pieczęcie. Tytuł okł. : Coctail humoru. Miljon żartów.

60,-
70. Fotografia pozycji 70DĘBIAN Piotr - Pod wrażeniem obrazu Czesława B. Jankowskiego "Przeznaczenie". B. m. 1901. Druk. "Czasu" w Krakowie. 16d, s.28, okł. oryg.
Okładka przybrudzona. Wierszem.

40,-
71. Fotografia pozycji 71DOBROWOLSKI Adam Racław - Nastroje. Lwów 1905. Skł. gł. w Księg. Polskiej B.
Połonieckiego. 8, s.47, [2], okł. oryg.
Pieczęcie. Wiersze, 1 jedyne wydanie.


35,-
72. Fotografia pozycji 72[DOMOSŁAWSKI Janusz] Il - Vandey - Gdy życie się rwie. Kraków 1936. Druk. XX. Michaelitów. 16, s.32, okł. oryg.
Okładka przybrudzona, luźna. Odręczna dedykacja autora: " Koledze czasów szkolnych Malarzowi Stanisławowi Wójcikowi w dowód przyjaźni dedykuje autor. 19/I.1936 r. ". Prozą i wierszem. Nakład 139 num. egz. Ten.27.


40,-
73. Fotografia pozycji 73DRZEWIECKI Piotr - Polska na progu nowego dziesięciolecia. Wydano z Funduszu im. Prof. Zygmunta Straszewicza. W-wa 1929. 8, s.36, okł. oryg. Wyd. "Ligi Pracy Nr 51.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora.


30,-
74. Fotografia pozycji 74DUHAMEL Georges - O poezji. Przeł. z franc. Gabryel Karski. W-wa 1926. Druk. Zakł. Graficznych B. Wierzbicki i S-ka. 16d, s.57, [2], okl. oryg.
Stan dobry. Szkice z tomu "Les poetes et la poésie". Nakład 1500 egz.


30,-
75. Fotografia pozycji 75DUMAS Alexandre - Les Garibaldiens. Révolutions de Sicile et de Naples. Paris 1861.
M. Lévy Freres. 16d, s.376, facs. listu Garibaldiego, opr. pł. z epoki.
Stan dobry. Pieczęć: Maryan S. Grzybowski. 1 wydanie . Powieść z okresu walk Garibaldiego o zjednoczenie Włoch.


200,-
76. Fotografia pozycji 76DUPIN Karol - Jeometryia i mechanika sztuk i rzemiosł. Przeł. z franc. P. Chlebowski i A. Cyhnan. T.1-3: Jeometryia, Mechanika, Dynamika. W-wa 1827-28. Druk. N. Glücksberga. 8, s. X,335,24, [4], 15 skł . tablic litogr . , s. [3],354,30, 13 [ z 15] skł. tablic litogr . , s.360,10, 14 skł . tablic litogr . , okł. oryg.
Okładki naddarte, przybrudzone, brzegi kart zagięte i przykurzone, w cz.1 i 2 ślady zalania.
Komplet. 1 polskie wydanie. Autor: Francois Pierre Charles Dupin (1784-1873), franc. matematyk i polityk, minister marynarki. W dziele o geometrii wprowadził pojęcia stycznych sprzężonych do punktu na powierzchni, linii asymptotycznych i krzywej wskazującej. Ogłosił twierdzenie o powierzchniach ortogonalnych.


450,-
77. Fotografia pozycji 77DYBOSKI Roman - Między literaturą a życiem. W-wa 1936. Rój. 8, s.278, [10], okł. oryg.
Stan dobry. Wybór artykułów i odczytów drukowanych w latach 1929-1935, przeważnie w "Przeglądzie Współczesnym".


50,-
78. Fotografia pozycji 78Fotografia pozycji 78DZIESIĘCIOLECIE Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa 1918-1928. Wyd. i red. Marjan Dąbrowski. Kraków-W-wa, wyd. : Ilustrowany Kurjer Codzienny, 1928. Folio, s.1207, ilustracje, fotografie, mapy, portrety, etc. Opr. oryg. : płótno bordowe, wykonana przez zakł. introl. R. Jahody-Kraków oraz Al. Semkowicza i K. Legeżyńskiego-Lwów.
Małe otarcie oprawy na grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. - Okładka, układ artystyczno-graficzny i zdobnictwo wg projektu art. mal. Alfreda Żmudy. Treść: Geografja, historja i ustrój Polski Odrodzonej; Odbudowa kraju, komunikacje, uzdrowiska, letniska, turystyka; Oświata i nauka; Literatura i sztuka; Ustrój społeczny, spółdzielczość, Polacy na obczyźnie, Sport, Dział kobiecy; Oświata pozaszkolna; Gospodarstwo narodowe. Ze skorowidzem rzeczowym. Artykuły oryginalne, specjalnie dla tego dzieła napisane.

600,-
79. Fotografia pozycji 79EJSMOND Julian - Żywoty drzew. (Druga księga "W puszczy"). W-wa 1929. Gebethner i Wolff. 16d, s.92, [1], okł. oryg.
Stan dobry. Treść: Dzieje dębu, Tajemnica lipy, Śmierć choinki, "Pod umówionym jaworem", Wierzby płaczące, Sosna na wzgórzu, Los małej brzózki, Legenda o osinie.


50,-
80. Fotografia pozycji 80EUROPA versteht sich. 1000 Wörter in 23 Sprachen bildhaft dargestellt. München [1943]. S. Lux. 16d, s. XV,22, ilustracje w tekście, okł. oryg.
Stan dobry. Obrazkowe objasnienie 1000 słów w 23 językach.


50,-
81. Fotografia pozycji 81[FALEŃSKI Felicjan Medard] - Felicyana Pieśni spóźnione. Kraków 1893. Nakł. aut. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 16d, s.80, [1], opr. pł.
Stan dobry. Pieczęć: Stanisław Estreicher. Wiersze, 1 wydanie.


60,-
82. Fotografia pozycji 82Fotografia pozycji 82[FAYARD Jean Artheme] - Histoire de la révolution polonaise depuis son origine jusqu'a nos jours (1772 a 1864). Par le comte Stanislas Araminski [pseud. franc. księgarza]. Avec préface par Alfred d'Aunay. Ouvrage illustré de magnifiques vignettes gravées sur acier et dessinées par Th. Guérin, Leguay et L. Marvy. Paris 1864. A. Fayard et Cie. 8, s. III,465, 20 stalorytów, opr. psk. z epoki.
W tekście niewielkie ślady zabrązowienia. Historia powstań polskich od 1772 r. do powstania styczniowego. Ryciny z portretami, scenami historycznymi, widokami.

400,-
83. Fotografia pozycji 83FIEDLER Arkady - Dywizjon 303. W-wa 1946. Czyt. 8, s.150, [1], ilustracje całostronicowe, opr. ppł.
Stan dobry. Pieczęć: Biblioteka Wędrowna. Zarząd Polit. Wych. M. O. "Wydanie niniejsze jest pierwszym wydaniem powojennym, w którym obietnica ujawnienia prawdziwych nazwisk bohaterskich lotników mogła być i została spełniona".


45,-
84. Fotografia pozycji 84FIEDLER Arkady - Dziękuję ci, kapitanie. Poznań 1972. Wyd. Pozn. 8, s.147, [1], ilustracje,
okł. kart. oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora, dat. : Poznań, dn.20. XII.1972.


60,-
85. Fotografia pozycji 85FIRLEJOWIE. - Kraków 1948. Druk. U. J. 16d, s.80, tablica genealogiczna, okł. oryg.
Stan dobry. Odbitka z Pol. Słownika Biograficznego T. VI i VII.


25,-
86. Fotografia pozycji 86FISCHER Stanisław - Kazimierz Wielki, jego stosunek do Bochni i Bocheńszczyzny. Bochnia 1934. Nakł. Tymcz. Wydz. Powiat. w Bochni. Druk. "Secesja". 8, s. 81, [3], 18 ilustracji na tablicach, okł. oryg.
Pieczęcie, okładka lekko naddarta.


50,-
87. Fotografia pozycji 87FLORKOWA Marja - Tajemnice szlachetnych kamieni. Przedm. Tomira Zori. Wisła Śl. Ciesz.1938. Nakł. red. mies. "Lotos". 8, s.148, [4], ilustracje w tekście, okł. oryg. Bibljoteka "Lotosu" T. II.
Stan bardzo dobry. Okładkę proj. J. Kaus. ". .. jest pierwszą pracą w jęz. polskim odkrywającą tajemnice, wpływy, piękno i potęgę krystalicznych i barwnych "kwiatów podziemnych".


100,-
88. Fotografia pozycji 88Fotografia pozycji 88FORSTER Charles - Pologne, par. .. Paris 1840. Firmin Didot freres. 8, s.348, 55 stalorytów, opr. kart. oryg. L'Univers. Histoire et description de tous les peuples.
Na marginesach ślady zabrązowienia. 1 wydanie. Historia Polski od 800 r. do XIX w. ; popularyzowała dzieje Polski na Zachodzie. Na rycinach widoki, portrety królów, wodzów, zasłużonych osobistości, sceny historyczne. M.in. mapa Polski i znana rycina "Rozbiór Polski", wg Moreau ryt. Chaillot.
Autor (1800-1879) był pisarzem i działaczem politycznym, tłumaczem, wydawcą, udostępniał wiedzę ekonomiczną.


1.200,-
89. Fotografia pozycji 89[FOTOGRAFIKA]. Niektóre zagadnienia fotografiki polskiej. Wydane staraniem Związku
Polskich Zrzeszeń Fotograficznych. Lwów 1929. Lwowskie Tow. Fotogr. 8, s.32, okł. oryg.
Stan dobry. Treść: J. Bułhak: Motyw klasyczny a motyw urbanistyczny we fotografice, T. Cyprian: Brom w ofenzywie, St. Schönfeld: Osobna grupa, J. Świtkowski: Estetyka i etyka.


40,-
90. Fotografia pozycji 90FREUD Zygmunt - Trzy rozprawy z teorji seksualnej. Z 5 wyd. niem. przeł. L. Jekels i M. Albiński. Lipsk-Wiedeń-Zurych 1924. Międzynarodowe Wyd. Psychoanalityczne. 8, s.216, broszura. Polska Bibl. Psychoanalityczna T.2.
Stan dobry.

50,-
91. Fotografia pozycji 91GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons - Dzieła w pięciu tomach. W-wa 1957-1960. Czyt. 8,
s.595,863,734,751,746, 5 portretów, opr. psk. współczesna, sygn. : Librarium; skóra brązowa, grzbiety 5ciopolowe, czarne szyldziki z tytułe, karton marmoryzowany.
Bardzo ładny egzemplarz. Komitet red. : Z. Fedecki, N. Gałczyńska, J. Putrament, A. Stawar, J. Śpiewak, M. Toporowski. T. I-II: Poezje, III: Próby teatralne, IV: Proza, V: Przekłądy i uzupełnienia.


1.000,-
92. Fotografia pozycji 92Fotografia pozycji 92GAŁUSZKA Józef Aleksander: słowa, Meyerhold Kazimierz: muzyka op.14. - Szesnaście piosenek. Lwów [1932]. PWKS. 16, s.44, [1], okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja: "Panu Włodzimierzowi Poźniakowi jako skromny dowód przyjaźni i wdzięczności za życzliwość, okazaną Piosenkom. Kazimierz Meyerhold. Kraków 1934". Tekst i nuty.

40,-
93. Fotografia pozycji 93GARŚĆ wspomnień spod Rarańczy. W-wa 1938. Koło 2 P. P. Legionów Pol. 8, s.160, [2], ilustracje, mapa, okł. oryg. , opr. ppł.
Stan dobry. Na drugiej karcie tyt. uzupełnienie tytułu: 15. II.1918 - 15. II.1938. Wyd. z okazji XX-cia przejścia II Brygady Legionów Polskich pod Rarańczą. Zawiera wspomnienia uczestników-żołnierzy 2 P. P. Leg. Pol. Zestawił i przygotował do druku Feliks Olas.


60,-
94. Fotografia pozycji 94Fotografia pozycji 94GENESIS: being the first of the five Books of Moses, with the Haphtoroth and the Megilloth, abranged according to the German and Portuguese Rituals, . .. transl. .. by the Isaac Delgado. .. London 1868-5628. Abrahams & Son. 16d, s.180, XXXIX,104 + tekst hebrajski, opr. sk. ozdobna z epoki, złocone napisy i zdobienia.
Grzbiet oprawy lekko przetarty. Pieczęcie. Ozdobna naklejka: Moss Isaacs. Tekst herbrajski i angielski. Księga Rodzaju, pierwsza księga Mojżeszowa wg rytuału niemieckiego i portugalskiego, w doskonałym tłumaczeniu Issaka Delgado, z cennym komentarzem, krytycznymi uwagami, także gramatycznymi oraz notami wyjasniającymi. Dodane: Evening, Morning and Addidional Service for the Sabbath.

300,-
95. Fotografia pozycji 95Fotografia pozycji 95GOMBROWICZ Rita - Gombrowicz en Europe. Témoignages et documents 1963-1969. Paris 1988. Denoël. 8, s.376, [6], fotografie, okł. oryg. , obwoluta.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autorki: "Pour Jerzy Jarzebski, en le remerciant de ses écrits sur Gombrowicz, Bien Amicalement Rita Gombrowicz. Paris, 30 novembre 1988". Ostatnie lata pisarza, oprac. na podstawie wywiadów, świadectw i dokumentów.

120,-
96. Fotografia pozycji 96GORLIS-Gorskij Ju. [pseud. ] - Ave Dictator ! Lviv 1934. T-vo "Ukrainska Kultura". 16d, s.47, okł. oryg.
Stan dobry. Powieść antystalinowska. 1 wydanie . Pierwsza powieść ukraińskiego pisarza: Jurij Horodian-Lisovskij (1848-1946), wojskowego, powstańca wielokrotnie więzionego za walkę o wolność Ukrainy. Okładka z postacią Józefa Stalina w szatach cesarza, wskazującego stosy czaszek leżących na ziemi.


60,-
97. Fotografia pozycji 97[GÓRNICKI Leopold] - Mowa podczas żałobnego nabożeństwa za duszę ś. p. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej miana w kościele OO. Reformatów w Krakowie dnia 27 listopada 1845 roku. Wrocław [1845]. W. B. Korn. 8, s.18.
Zabrązowione karty.


50,-
98. Fotografia pozycji 98GÓROWSKI Artur - Książka adresowa członków Związku Żyd. Stowarzyszeń Humanitarnych "B'nei B'rith" w Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie 1937. Kraków, nakł. Zw. "B"nei B'rith". 16d, s.144, okł. oryg.
Stan bardzo dobry.


80,-
99. Fotografia pozycji 99GÓRSKI Jakub - Rada Panska. 1597. [To iest iakich osob pan każdy wybierać sobie ma do rady swoiey: przez Friderika Furiusza Ceriolę po hiszpańsku napisana: a przez doktora . .. z włoskiego na polskie przełożona, . .. Wyd. Wiktor Czermak. Kraków 1892. A. U. 8, s. XV,137, podobizna karty tyt. , okł. oryg. Biblioteka Pisarzów Polskich [nr 21].
Stan dobry, egz. nierozcięty. Przeróbka włoskiego przekładu hiszpańskiego dziełka Fryderyka Furiusza Cerioli.


60,-
100. Fotografia pozycji 100GRABOWIECKI Sebastyan - Rymy duchowne, 1590. Wyd. Józef Korzeniowski. Kraków 1893. A. U. 8, s. XVI, [2],197, okł. oryg. Biblioteka Pisarzów Polskich [nr 26].
Pęknięty blok, brak 2 fragmentów okładki.


50,-
101. Fotografia pozycji 101[GRABOWSKI Tadeusz Stanisław] Ziemowit Buława - Piotrków na wiosnę 1915 roku. (Z notatek i wrażeń legionisty). Piotrków 1915. Czc. Druk. Państw. pod zarządem Departamentu Wojskowego N.K.N. 8, s.68, 2 ilustracje, okł. oryg.
Stan więcej niż dobry, egz. nierozcięty. .


60,-
102. Fotografia pozycji 102GRABSKA Leonia - Pierwiosnki. Poezye. Wyd.2 powiększone. Poznań 1910. Księg. B.Chrzanowskiego. 16, s.119, [1], zdobniki w tekście, opr. ppł.
Stan dobry.

40,-
103. Fotografia pozycji 103GUMOWSKI Marian - Herby miast polskich. W-wa 1960. Arkady. 8, s.359, ilustracje j edno- i wielobarwne, opr. pł. oryg.
Stan dobry. Od s.121 kolorowe reprodukcje herbów oraz dane dotyczące ich powstania. Rysunki herbów wykonał Z. Januszewski.


60,-
104. Fotografia pozycji 104Fotografia pozycji 104HARASYMOWICZ Jerzy - Córka rzeźnika. Łąka. Wyprzęgnięty tramwaj Europy. W-wa 1974. Czyt. 8, s.79, [1], rysunki w tekście, okł. oryg. , obwoluta
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. 3 poematy, 1 wydanie . Oprac. graf. Jan Młodożeniec.


60,-
105. Fotografia pozycji 105Fotografia pozycji 105HARASYMOWICZ Jerzy - Na cały regulator. Kraków 1985. WL. 8, s.61, [2], okł. oryg.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie .


60,-
106. Fotografia pozycji 106HILER Hilaire - From Nudity to Raiment. An introduction to the study of costume. N. York 1930. The Educational Press. 4, s.303, 141 ilustracji w tekście i tablice, mapa, opr.
Stan bardzo dobry. Kostiumologia: od nagości do ubiorów. Rozwój kostiumologii światowej od czasów najdawniejszych.


80,-
107. Fotografia pozycji 107HOESICK Ferdynand - Miłość i miłostki w życiu sławnych ludzi. Wyd. 2 przejrz. i popr. W-wa-Kraków [1923\. Księg. J. Czerneckiego. 8, s. IX,285, okł. oryg.
Stan dobry. Erotyki historyczno-literackie.

40,-
108. Fotografia pozycji 108HOFFMANN Carl - Pflanzen - Atlas nach dem Linné'schen System. 80 fein colorirte Tafeln mit mehr als 800 Abbildungen und erläuterndem Text von. .. Stuttgart 1881. Jul. Hoffmann. 4, s. IV,87, 80 kolorowych litografii botanicznych + 1 czarnobiała, opr. psk. z epoki.
Oprawa nieco przetarta, poza tym stan bardzo dobry. 1 wydanie.

800,-
109. Fotografia pozycji 109HOSZOWSKI Konstanty - Żywot Andrzeja Zawiszy Trzebickiego biskupa krakowskiego i księcia siewierskiego. Kraków 1861. Nakł. aut. Czc. c. k. Wszechnicy Jagiellońskiej. 8, s. 403, [1], 2 litografie, zachowana wierzchnia okł. oryg.
Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Praca dedykowana hr. Arturowej Potockiej prezesowej Towarzystwa Dobroczynności. Od s.185: Przypisy i dowody historyczne. 2 litografie J. Brydaka w lit. "Czasu": portret bp. A. Trzebickiego, obraz Matki Boskiej.

150,-
110. Fotografia pozycji 110HROMUS Dr. - Zielnik lekarski czyli opis ziół leczniczych z podaniem ich uprawy i zastosowania. Z tablicami kolorowymi i drzeworytami. Chrzanów [1915?]. Druk. Nakładowa. 8, s.214, [2], 8 kolorowych tablic, okł. kart. oryg.
Na okł. niewielkie ślady zalania, podklejony kartonem grzbiet. Opisy ziół, recepty na sporządzanie naparów leczniczych i ich stosowanie.


80,-
111. Fotografia pozycji 111Fotografia pozycji 111HUGO Victor - Les Misérables. T.1-10. Partie 1-5. Ed. : A. Lacroix. Paris 1862. Pagnerre. 8, s. [4],355,382,358,318,320,297,432,399,393,311, opr. psk. z epoki w 5 wol. : 5ciopolowe grzbiety z czerwonej skóry, złocone napisy i zdobienia, karton marmoryzowany.
Niewielkie ślady zawilgocenia, w t.5 małe pęknięcie przy grzbiecie. Nędznicy. 1 wydanie . Powieść historyczno - społeczno filozoficzna, najbardziej znana i czytana z powieśći autora. Sam autor uważał ją za główną w swoim dorobku. Opublikowana w okresie gdy W. Hugo jako przeciwnik Cesarstwa przebywał na wygnaniu na wyspie Guernsey. Cz. I: Fantine, II: Cosette, III: Marius, IV: L'idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis, V: Jean Valjean.
W. Hugo (1802-1885), poeta, prozaik, dramaturg, czołowy przedstawiciel franc. romantyzmu.


1.600,-
112. Fotografia pozycji 112Fotografia pozycji 112HUGO Victor - Oeuvres complétes de. .. Poésie. T.II: Odes et ballades. Bruxelles 1834 E. Renduel. 8, s. XLIX,370,439, opr. psk. z epoki, napisy i zdobienia na grzbiecie.
W t.2 oprawa pęknięta przy grzbiecie, w obu tomach ślady zawilgocenia. 1 wydanie . Zawiera utwory poetyckie od 1818-1828 r. "Odes et ballades" i "Les orientales" były poetycką manifestacją franc. romantyzmu.


400,-
113. Fotografia pozycji 113HULEWICZ Jan - Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX. Kraków 1939. PAU. 8, s.274, okł. oryg. , opr. ppł. Archiwum Komisji do dziejów oświaty i szkolnictwa w Polsce nr 5.
Stan dobry. Z indeksem osób i miejscowości.


60,-
114. Fotografia pozycji 114Fotografia pozycji 114HULEWICZ Witold - Miasto pod chmurami. Wilno 1931. L. Chomiński. 8, s.57, [5], 14 ilustracji, okł. oryg.
Podklejony bibułką grzbiet. Wiersze o Wilnie, zdobione reprodukcjami 14 dzieł graficznych: M. Dziewulskiej, J. Hoppena, R. Jakimowicza, Z. Kaliszczaka i Z. Stankiewiczówny naklejonych na oddzielnych kartach. Okładka wg rys. M. Rouby. Nakład 700 egz.


60,-
115. Fotografia pozycji 115IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera - Ballady bohaterskie. Lwów 1934. Ossol. 8, s.200, okł. oryg.
Okładka lekko naddarta. Pieczęć. Poezje, 1 wydanie . Wiersze w cyklach: Ballady bohaterskie: Warneńczyk, Żałosne pieśni o Barbarze i Auguście, Czarniecki, Żeligowski, Wiersze belwederskie. Ballady zwyczajne: Kwiaty przy drodze, Służące, Ballada o śpiewającym nożowcu, Kolenda Marjanny, Obrazki z podróży po Czechosłowacji, Wiersze doraźne, Obrazki na tle "Don Karlosa".


80,-
116. Fotografia pozycji 116IŁŁAKOWICZ I. K[azimiera] - Ikarowe loty. Kraków [1911]. "Książka". 8, s.116, [3], winiety-zdobniki, okładka oryg.
Naddarte brzegi okładki. Egz. nr 1109 sygn. nazwiskiem przez autorkę . Wiersze, 1 wydanie. Debiut literacki poetki. Cykle: Ikarowe loty, Na stypie, Tęsknota do życia, Cienie, Memento, Ach dokądże mam pójść z moją tęsknotą, I Intermezzo, II Intermezzo, III Intermezzo, Z księgi złudzeń, Ognie, Pieśń o lesie.


100,-
117. Fotografia pozycji 117IŁŁAKOWICZ I. K[azimiera] - Obrazy imion wróżebne. W-wa 1926. F. Hoesick. 16, s.85, [3], okł. oryg.
Okładka przykurzona, małe naddarcie na grzbiecie. Wiersze, 1 w ydanie. Egz. nr 88 sygn. monogramem a utorki.

.

50,-
118. Fotografia pozycji 118IŁŁAKOWICZ I. K[azimiera] - Płaczący ptak. W-wa 1927. F. Hoesick. 16d, s.168, okł. oryg.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie . Cykle: Płaczący ptak, Z księgi siedmiu noży, Podwójne klisze, Kartki miłosne, Zielona bransoletka, Kamienie, Bajka o złej matce, Jeszcze rymy dziecięce, Wiersze różne, Latające ziarna.


80,-
119. Fotografia pozycji 119IŁŁAKOWICZ Kazimiera - Popiół i perły. W-wa 1930. F. Hoesick. 16d, s.188, [1], okł. oryg.
Podklejony kartonem grzbiet. Poezje, 1 wydanie . Treść: Dedykacja. Cykle: Dom nasz, Popiół i perły, Zatruty ogród, Wiersze chropowate, Malowanki wiejskie, Pochwała Wierzenicy, Wprawki.


80,-
120. Fotografia pozycji 120Fotografia pozycji 120Fotografia pozycji 120IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera - Zwierciadło nocy. W-wa 1928. J. Mortkowicz. 16d, s.90, [6], okł. oryg. Pod Znakiem Poetów. Serja nowa.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autorki: P . Kajetanowi Dzierżykraj-Morawskiemu od IKIłłakowiczówny . Jurków 25/VI 27 . i całostronicowy wiersz a tramentem: inc. : Nigdy z męką do mnie nie zszedł Bóg . .. Wiersze, 1 wydanie . Cykle: Zwierciadło nocy, Pusta muszla, Wiersze pogodne.


200,-
121. Fotografia pozycji 121IWASZKIEWICZ Jarosław - Ucieczka do Bagdadu. W-wa 1923. "Ignis". 16d, s.95, [5], okł. oryg. Książki Ignisa T. X.
Stan dobry. Powieść, 1 wydanie . Nakład 2700 egz. Egz. nr 2532.

60,-
122. Fotografia pozycji 122JACKOWSKI H[enryk] T. J. - O socyalizmie uwagi dla Socyalistów i Katolików, napisał ks. .. Kraków 1892. Druk. "Czasu". 16, s.173, opr. pł. oryg. Pobożne książki dla wiernych każdego stanu T. LII.
Oprawa nieco odbarwiona, poluzowany grzbiet. Treść: Wstęp, Prawdy które socyaliści głoszą, Główne błędy których socyaliści nauczają, Jak się zachować mają katolicy wobec nauk i żądań socyalistów.


50,-
123. Fotografia pozycji 123[JEDNODNIÓWKA]. 18 Grudnia. Siódma jednodniówka Narodowego Krakowa. Niedziela, dnia 18-go grudnia 1938 roku. Wyd. i red. odp.: Kazimierz Charynek. Kraków. Nakł. Stronnictwa Narodowego w Krakowie. Folio, s.4.
Tu m. in. : Odezwa: "Do Polskiego Robotnika" agitująca do głosowania na listę narodową Nr 4 [w tekście wymienieni robotnicy, którzy padli na uliach Krakowa z rąk bojówek P. P. S. 6. XI.1923 r. i 23. III.1936 r. ]; Skład osobowy okręgów wyborczych na liście narodowej Nr 4.

25,-
124. Fotografia pozycji 124JEZIERSKI Michał - Z dziejów dawnej Polski. Studium historyczne przez. .. W-wa 1882. Druk. E. Skiwskiego. 16d, s.256, opr. psk. z epoki, złocone napisy.
Stan dobry.

75,-
125. Fotografia pozycji 125JURA Albin - Wojna europejska 1914 - 1916 r. ze szczególnem uwzględnieniem historyi Legionów i walk na ziemiach polskich. Kraków 1917. Księg. K. Wojnara. 8, s.203, ilustracje, okł. oryg.
Podklejony grzbiet, na okładce ślady zaplamienia.


45,-
126. Fotografia pozycji 126KALENDARZ Krakowski Józefa Czecha na rok 1913. Wydany staraniem Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. R. LXXXII. Druk. "Czasu". 8, s. [22],232,100,95: reklamy, opr. pł. oryg. sygn. : P.Repetowski Introligator w Krakowie.
Stan dobry. Treść: Kalendarium, A. Chmiel-Kronika domów krakowskich, Obchód trzechsetnej rocznicy śmierci X.P.Skargi, Kronika krakowska z r.1912, Szematyzm krakowski na rok 1913, Reprezentacja Król. Galicji i Lodomerii z W. Ks. Krakowskim, Władze i urzędy, Wykaz domów m. Krakowa wraz z przedmieściami i przyłączonemi gminami, Nazwy nowych ulic.


300,-
127. Fotografia pozycji 127KALENDARZ Robotniczy na rok 1942. Red. Jerzy Zwoliński. Nakł. Centr. Izby Gospodarczej Gł. Oddz. Pracy. Druk: ZKW Kraków. 4, s.160, ilustracje, okł. oryg.
Stan dobry. Treść: kalendarium, artykuły o pracy i pracodawcach w G. G. , zdrowiu, nowele, przepowiednie astronomiczne, dział rozrywkowy, obszerny dział reklam.


60,-
128. Fotografia pozycji 128[KALENDARZ]. GOŚĆ. Kalendarz K. Promyka [Konrad Prószynski] na rok zwyczajny 1889 mający dni 365. W-wa, Wyd. Księg. Krajowej i Gazety Świątecznej Konrada Prószyńskiego. 8, s.143, drzeworyty w tekście, opr. kart.
Oprawa przetarta, poluzowany grzbiet, zapiski na karcie tyt. Treść: Kalendarium, Rocznik ogrodniczy, Rocznik pisarski, Klka uwag o nowych pożyczkach, Z ubiegłego roku, Nowe prawa, Zmarli, Przepisy pocztowe.


100,-
129. Fotografia pozycji 129[KALENDARZ]. ŚWIT. Kalendarz F. Czerwińskiego na rok przestępny 1896. W-wa, Nakł. i druk. Franciszka Czerwińskiego. 8, s.138, [6], drzeworyty w tekście, opr. kart.
Egz. obcięty, przybrudzona karta tyt. , 1 ilustracja zamalowana. Zaw. : Kalendarium, Jak żyć z Żydami, Pobożne myśli na wszystkie dni tygodnia, Grajnert-Nurek, powiastka, Rok 1895, Rozmaitości, Rady praktyczne, Poezje.

100,-
130. Fotografia pozycji 130[KALENDER]. Neuer Krakauer für Wien berechneter Schreib-Kalender für das Jahr nach der Geburt Jesu Ch. 1911. 157. Jg. Wien, M. Salzer. 8, s. [14],370, plany teatrów, opr. kart. oryg.
Karta tyt. w odbitce kserogr. , poza tym stan dobry. W treści: Kalendarium, wykaz świąt, władze państwowe, urzędy, wykazy wojskowych, taryfy, wiadomości gospodarskie, jarmarki, spis ulic, etc.

150,-
131. Fotografia pozycji 131[KAPLIŃSKI Leon] - Do wieszcza psalmów. Paryż 1859. Druk. L. Martinet. 8, s.14, broszura.
W całym egzemplarzu ślady zalania, na okładce zabrudzenia. Wierszem, po śmierci poety Zygmunta Krasińskiego.
Autor (1826-1873), malarz, emigrant, działacz społeczny i niepodległościowy związany z Hotelem Lambert, mason.


100,-
132. Fotografia pozycji 132KARPIŃSKI Franciszek - Dzieła . .. Wierszem i prozą. Nowe i zupełne wydanie. T.3-4. Wrocław 1826. W. B. Korn. 16d, s.360,490, opr. psk. w 1 wol. , 2 szyldziki.
Oprawa pęknięta przy grzbiecie, karta tyt. przybrudzona ze śladami zawilgocenia, podpis. Treść: Ogrody - poema przez l'abbe Delille, Judyta krolowa polska - trajedia, Czynsz - komedya, Alcesta królowa Tessalii - opera, Podróż do Krakowa i jego okolic, Mowa na pochwałę Jana Sobieskiego, Przywiley Jana Kazimierza Szczepanowi Czernieciemu; O wymowie w prozie albo wierszu, Przykład uczynności, Przykład religii, Przywary, O szczęściu człowieka, O Rzeczypospolitey, Rozmowy Platona z uczniami swojemi, Wiara, prawa i obyczaje Indyan (z franc.).

200,-
133. Fotografia pozycji 133Fotografia pozycji 133KARPIŃSKI Stanisław major-pilot - Polskie skrzydła w moich lotach długodystansowych.
Lwów - W-wa [1935]. Książnica-Atlas. 8, s.262, portret autora, ilustracje, mapki, okł. oryg.
W całej książce zaklejone nieaktualne pieczęcie. Treść: Wstęp, Lot dookoła Polski, Lot dookoła Europy, Lot do Azji i Afryki, Przygotowania lotu do Australii.


50,-
134. Fotografia pozycji 134KARPIŃSKI Światopełk - Trzynaście wierszy. W-wa 1936. J. Przeworski. 8, s.39, [1], okł. oryg.
Stan dobry. 1 wydanie . Tu m. in. : Czarny Maj (wiersz na zgon Marszałka Piłsudskiego).


40,-
135. Fotografia pozycji 135KATALOG. Bracia Borkowscy "Brabork" Zakłady Elektrotechniczne Sp. akc. Warszawa. .. Ogólny katalog elektrotechniczny Nr 50. W-wa, [lata 20-te]. 4, s.232, liczne rysunki w tekście, okł. oryg.
Stan dobry. Katalog jednej z najbardziej znanych, wiodących firm w dziedzinie oświetlenia, założonej w 1907 r. przez 3 braci: Edwarda Jana i Fedynanda Borkowskich. W katalogu żarówki, narzędzia, izolatory, korki, oprawy oświetleniowe, lampy, żelazka, grzejniki, liczniki, sygnalizacje świetlne, akumulatory, dzwonki, i in.

150,-
136. Fotografia pozycji 136KICIŃSKI Bruno [Dionizy] - Kobiety. Poema w dwóch pieśniach Brunona Hrabi Kicińskiego.
Wa 1818. W Drukarni przy Nowolipiu No 646. 8, s.24, [2], opr. pł.
Rdzawe plamki. 1 wydanie . Druk na szarym papierze.
B. Kiciński (1797-1844), poeta i tłumacz, publicysta, dziennikarz, redaktor, wydawca, mason. Współtwórca polskiej prasy o charakterze politycznym i literackim. Inicjator powstania "Pamiętnika Literackiego".


300,-
137. Fotografia pozycji 137Fotografia pozycji 137Fotografia pozycji 137KIESZKOWSKI Jerzy - Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki Zygmuntowskich czasów. T.1-2 (cz.1-3, komplet). Poznań1912. J. K. Żupański. 8, s. XXXVI,930, 100 figur w tekście, 56 tablic pojedynczych, 5 tablic podwójnych, 2 tablice potrójne, 4 tablice czterobarwne, 1 tablica genealogiczna, okł. oryg. proj. J. Bukowski, opr. psk. współczesna: narożniki i grzbiet z brązowej skóry, karton marmoryzowany, grzbiet 6-ciopolowy z tłoczonymi zdobieniami,
złocone napisy.
Ładny egzemplarz . Pieczęć. Nakład 850 num. egz. Ten 810. Cz. I: Szydłowieccy, II: Krzysztof Szydłowiecki jego życie publiczne i prywatne, III: Humaniści i sztuka w życiu Krzysztofa Szydłowieckiego. Z indeksami: osobowym, miejscowym i rzeczowym.


1.600,-
138. KLACZKO Julian - Studya dyplomatyczne. Sprawa polska - sprawa duńska (1863-1865). Tłum. K. Scipio. Cz.2. Kraków 1904. Sp. Wyd. Pol. 8, s.166, opr. pł. oryg. Nowa Biblioteka Uniwersalna.
Stan bardzo dobry. Pieczęć: Wilhelm Rappé.


50,-
139. Fotografia pozycji 139KLEINER Juljusz - O Panu Tadeuszu książce budującej. Lwów-W-wa-Kraków 1925. Ossol. 8, s.26, opr. kart.
Stan bardzo dobry. Przedruk z Przeglądu Warszawskiego marzec 1925.


25,-
140. Fotografia pozycji 140KLESZCZYŃSKI Tadeusz Gryf - Ostatni rapsod. (W setną rocznicę urodzin Mieczysława Romanowskiego) 1834 - 1934. Szkic literacko-biograficzny. Lwów 1934. Nakł. aut. 8, s.31, portret, okł. oryg.
Stan dobry.


25,-
141. Fotografia pozycji 141KLESZCZYŃSKI Zdzisław - Żywot Colombiny. Poemat. Z 33 barwnymi obrazami Stefana Norblina . W-wa - Łódź [1922]. E. Wende i Sp. , L. Fiszer. 4, s.77, 23 [ komplet] kolorowych ilustracji naklejonych na kartonowych arkuszach, opr. pł. oryg. ozdobna, złocone zdobienia i napisy.
Oprawa lekko otarta, poluzowany grzbiet. Podpis: Józef Brzeski major. Poemat zdobiony pięknymi ilustracjami Stefana Norblina (1892-1952) w stylu art deco, malarza, ilustratora, plakacisty, jednego z wybitniejszych przedstawicieli tego kierunku.


200,-
142. Fotografia pozycji 142KLIJANOWICZ Antoni - Święte schody oraz sposób pobożnego odwiedzania tychże dla dostąpienia odpustów, których każdy chrześcijanin dostąpić może, wstępując pobożnie na kolanach aż do kaplicy zwanej "Święte Świętych", odmawiając modlitwy w niniejszej książeczce zawarte. Oprac. i wydał ks. .. Rzym 1902. 16, s.18, ilustracje, okł. oryg.
Stan dobry.


20,-
143. Fotografia pozycji 143KMITA Xawery - El Dżezireh. Poezje z roku 1917. W-wa 1927. M. Arct. 16d, s.122, [2], opr. kart.
Stan dobry.


35,-
144. Fotografia pozycji 144KOCHANOWSKI Jan - Dzieła polskie. T.1 - 3. Wstępem i przypisami opatrzył Julian Krzyżanowski. W-wa 1953. PIW. 8, s,426, [1],370, [2],406, [2], 3 portrety autora, podobizny kart tyt. , opr. psk. współczesna: grzbiet i narożniki z popielatej skóry, karton marmoryzowany, tłoczone zdobienia i napisy na grzbietach.
Ładny egzemplarz .


450,-
145. Fotografia pozycji 145KOCZY Leon - Uniwersytet Krakowski. Sześć wieków w służbie Narodu i nauki. Szkocja 1964. Wyd. Komitet ku Uczczeniu Sześćsetlecia Uniw. Krak. nakł. Kół Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Alloa, . .. Tłoczono w OPiM. 8, s.32, 1 podobizna, okł. oryg. Millenium Polski 966 - 1966.
Stan bardzo dobry.


30,-
146. Fotografia pozycji 146KODEKS handlowy z przepisami wprowadzającemi. Rozporz. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 Dz. U. R. P. Nr 57 poz. 502 i 503. z dokładnym skorowidzem alfabetycznym. Lwów 1934. M. Bodek. 16d, s.232, opr. pł. oryg.
Stan dobry, podpis.


60,-
147. Fotografia pozycji 147KOLONJE źródłem dobrobytu. W-wa 1936. Wyd. Ligi Morskiej i Kolonjalnej. 16d, s.17, [1], broszura.
Stan dobry. Broszura propagandowa.


15,-
148. Fotografia pozycji 148KONARSKI Stanisław - O skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu ordynaryinych seymow. Cz.1-4. W-wa 1923. Skł. gł. w Antykwariacie Polskim H. Wildera i S-ki. 16d, s.196, [3],271, [4],361, [4],310, [4], okł. oryg. Wyd. Komitetu obchodu 150-ej rocznicy ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej i zgonu Stanisława Konarskiego.
Stan dobry. Podpis. Przedruk anastatyczny z wyd. : W-wa 1760-63. Fundamentalne dzieło polityczne postulujące reformę obrad sejmowych w Polsce.


150,-
149. Fotografia pozycji 149Fotografia pozycji 149KONOPNICKA Marya - Poezye. Serya III. W-wa 1887. Gebethner i Wolff. 16d, s.349, opr. : pł. czerwone z epoki, tłoczone zdobienia, na okładce pośrodku na tarczy herby Polski i Litwy; brakujący płócienny grzbiet współczesnie oprawiony skórą ze starej księgi.
Stan dobry. 1 wydanie . Wiersze w cyklach: Z ksiąg prorockich, Freski, Żywym i umarłym, Na palecie, Z chaty, Przekłady.


240,-
150. Fotografia pozycji 150KONOPNICKA Maria (Jan Waręż) - Przez głębinę. Lwów 1907. Księg. Polska B. Połonieckiego. 16, s.45, okł. oryg.
Okładka lekko przybrudzona, poza tym stan dobry. 1 wydanie, poemat nagrodzony w 1900 r. na konkursie Prawdy.


50,-
151. Fotografia pozycji 151KOPCIOWA J[adwiga] - W morzu w lesie i na hali. Ilustrował J[erzy] Karolak. Kraków 1949. Wyd. Książek Popularnych. 8, s. [16], ilustracje, okł. oryg.
Okładka przybrudzona. Wiersze dla dzieci.


25,-
152. Fotografia pozycji 152KOROLEC Stefan Stanisław - Bojowe środki chemiczne. Przedmowę napisał Walery Jasiński. Wyd.2. W-wa 1932. Wyd. Szkoły Gazowej. 8, s.139, XV, tabela, opr. pł.
Stan bardzo dobry. Pieczęć.


40,-
153. Fotografia pozycji 153KOTSCHULA Antoni - Teoretyczna i praktyczna grammatyka niemiecka, w której prawidła po niemiecku i po polsku wytłumaczone i przykładami w tych dwóch językach są objaśnione, . .. Wyd. nowe i poprawne. Wrocław 1842. W. B. Korn. 8, s. XX,412, 1 tabela, opr. kart.
Pieczęć, przetarta oprawa. Ze słowniczkiem niem. -pol. i pol. -niem.

100,-
154. Fotografia pozycji 154[KRAHELSKA Halina] H. G. - Pochodnia. Skł. gł. : W-wa, Stow. Sp. "Książka", 1920. Czc. Druk. Dziennika Pozn. 16d, s.46, opr. ppł.
Niewielkie ślady zawilgocenia. Wiersze pośw. Józefowi Grabiance pierwszemu mężowi autorki, 1wydanie.
H. Krahelska (1886-1945), działaczka społeczna, publicystka i pisarka.


60,-
155. Fotografia pozycji 155KRASICKI Ignacy - Bajki. Wybór. Ilustrował Jan Marcin Szancer. W-wa 1952. Iskry.
4, s.55, [3], kolorowe ilustracje, okł. kart. oryg.
Stan bardzo dobry.


80,-
156. Fotografia pozycji 156KRASICKI Ignacy - Dzieła. Nowe i zupełne wydanie. T.1 - 2 (z 10). Wrocław 1824. W. B. Korn. 16d, s. XL,296,324, popiersie autora: miedzioryt, opr. psk. z epoki w 1 wol.
W t. 2 kilka kart lekko zaplamionych, poza tym ładny egzemplarz. Ekslibris herbowy XIX w. : Radziechów (początek Bibliotece Radziechowskiej dał Feliks K. Mier, bibliofil, dyplomata, komisarz sejmu galic. ). Popiersie autora w prostokątnej ramce, sygn. : I[ohann] C[hristian] Böhme sc, poniżej czterowiersz podpisany: Fran. Dmochowski. .. Treść: I: Myszeis, Monachomachia Antimonachomachia, Wojna chocimska, Pieśni Ossyana.
II: Bajki i przypowieści, Bayki nowe, Satyry, Listy, Wiersze różne.


300,-
157. Fotografia pozycji 157KRASICKI Ignacy - Dzieła. T.1. Kraków 1882. Nakł. K. Bartoszewicza. 16, s.329, [1], opr. kart. Wyd. Kazimierza Bartoszewicza T. X.
2 karty luźne, naddarcie przy grzbiecie. Pieczęć, ekslibris i podpis: Stanisław E streicher. Treść: Bajki i przypowieści, Satyry, Wiersze różne, Wiersze z prozą.

60,-
158. Fotografia pozycji 158KRASICKI Ignacy - Dzieła. T.3. Kraków 1883. K. Bartoszewicz. 16, s. VII,285, opr. kart. Wyd. Kazimierza Bartoszewicza T. XII.
Stan dobry. Ekslibris i pieczęć: Stanisław Estreicher . Treść: Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki.


60,-
159. Fotografia pozycji 159KRASICKI Ignacy - Dzieła. T.4. Kraków 1883. K. Bartoszewicz. 16, s.346, opr. kart. Wyd.
Kazimierza Bartoszewicza T. XIII.
Stan dobry. Ekslibris i pieczęć: Stanisław Estreicher . Treść: Pan Podstoli.


60,-
160. Fotografia pozycji 160KRASICKI Ignacy - Satyry. Wstępem poprzedził Jan Kott. Ilustrował Jan Marcin Szancer. W-wa 1952. KiW. 4, s.92, [2], rysunki w tekście,10 kolorowych tablic, okł. kart. oryg.
Stan bardzo dobry. Przypisy: Feliks Przyłubski.


80,-
161. Fotografia pozycji 161KRASIŃSKI Zygmunt - Noc Letnia. Nowe wydanie [3]. Berlin-Poznań1862. Księg. B. Behra. Druk. J. Sittenfelda w Berlinie. 8, s.98, okł. oryg. , opr. pł.
Odbarwiona tylna okładka. Utwór poprzedzony mottem z "Marii" Malczewskiego i "Antygony" Sofoklesa. Przed tekstem wiersz (do Joanny Bobrowej): Jeżeli dotąd jedno dumne jeszcze bije serce na tej smętnej ziemi. .. Od s.92 "Pokusa".


200,-
162. Fotografia pozycji 162KRASIŃSKI Zygmunt - Psalm dobrej woli. Kraków, w jesieni 1918. Zw. Młodzieży Rękodzielniczej. 16, s.14, broszura.
Stan dobry. Dochód przeznaczony na Związek Katolickiej Młodzieży Rękodzielniczej. Proroczy poemat wydany z okazji odradzającej się Polski.


25,-
163. Fotografia pozycji 163Fotografia pozycji 163KRASZEWSKI Józef Ignacy - Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799. Studya do historyi ducha i obyczaju. Przedmowa Szymon Askenazy. T.1-3. W-wa 1902-1903. Gebethner i Wolff. 8, s. XVI,424, [1],414, [1],563, [1], 292 ilustracje w tekście, kolorowa m apa: Polska za Stanisława Augusta, okł. oryg. , opr. psk. współczesna: grzbiety i narożniki z brązowej skóry, tłoczone i złocone zdobienia, czarne szyldziki ze złoconymi napisami, karton granatowy ze zdobieniami.
Pieczęcie, przecięta mapa. Rzadkie w tak dobrym stanie. Studia od ostatnich dziesięcioleci Rzeczypospolitej szlacheckiej, oparte na [autor: ] "materiałach źródłowych, pamiętnikach, dziennikach, diariuszach, korespondencji króla, Szczęsnego Potockiego, niewydanych pamiętnikach, druczkach okolicznościowych, wierszach ulotnych, które nigdy drukowanymi nie były". Ryciny do dzieła zebrał Aleksander Kraushar.


1.500,-
164. Fotografia pozycji 164KRASZEWSKI Józef Ignacy - Rzym za Nerona. Opbrazy historyczne opracowane dla młodzieży. Lwów 1933. PWKS. 8, s.240, ilustracje, mapka, okł. kart. oryg.
Poluzowany grzbiet, poza tym stan dobry.


30,-
165. Fotografia pozycji 165KRAUSHAR Aleksander - Dzieje Krzysztofa z Arciszewa Arciszewskiego admirała i wodza Holendrów w Brazylii, starszego nad armatą koronną za Władysława IV i Jana Kazimierza. 1592-1656. T.1-2. Petersburg 1892-93. Księg. Br. Rymowicz. 8, s.388,401, [1], portret Arciszewskiego, skł. plan oblężenia twierdzy Reale, medal pamiątkowy na cześć Arciszewskiego, okł. oryg., opr. pł. współczesna w 1 wol.
Podklejona okładka, brak mapki Brazylii. Pieczęć: Ex libris Stanisław Grzybowski. 1 wydanie.

100,-
166. Fotografia pozycji 166KRAUSHAR Alexander - Książę Repnin i Polska w pierwszem czteroleciu panowania Stanisława Augusta (1764-1768). Wyd. nowe, przejrz. i popr. T.1-2. W-wa 1900. Gebethner i Wolff. 8, s.399,336, VI, [1], 66 ilustracji, opr. psk. współczesna: szeroki grzbiet i brzegi okładek z czerwonej skóry, na 5ciopolowym grzbiecie tłoczone czarne zdobienia i napisy, karton marmoryzowany czerwony.
Karta tyt. luźna w odbitce kserogr. , na kilku kartach ślady zalania na dolnym marginesie. Na ilustracjach portrety ówczesnych osobistości, widoki budowli.
Nikołaj Repnin (1734-1801), ros. generał, dyplomata, stosujący bezwzględną politykę ambasador rosyjski w Warszawie, przeciwstawiał się reformom podejmowanym przez króla i Czartoryskich.


1.000,-
167. Fotografia pozycji 167[KRAUSHAR Aleksander] - Strofy Alkara. Wyd. nowe, zupełne. Kraków-W-wa 1925. Skł. gł. Gebthner i Wolff. 16d, s. XLI,242, okł. oryg.
Podklejony bibułką grzbiet. Treść: Przedmowa, Głosy o Strofach, Do Mojej; cykle: Adagio, Andante, Scherzo, Z jesieni, Trylogia współczesna, Strofy nowsze, Z podróży.


60,-
168. Fotografia pozycji 168KRIDL Manfred - W różnych przekrojach. Studja i szkice literackie. W-wa 1939. "Rój". 16d, s.285, [2], opr. pł.
Stan bardzo dobry. Podpis.


40,-
169. Fotografia pozycji 169KRÓLESTWO Polskie Kongresowe. Powstanie Listopadowe. 1815 - 1831. Piotrków 1915. Czc. Druk. Państw. pod zarządem Depart. Wojskowego N. K. N. 16d, s.65, winieta tyt. , broszura.
Podklejony grzbiet, pieczęć.


30,-
170. Fotografia pozycji 170KRZYKALSKI Piotr - Łzy z nad brzegów Dunajca. Przedm. autora. N. Sącz 1947. Nakł. aut. 124, [2], okł. oryg. wykonał Józef Jawczak.
Słabo widoczny ślad zalania. Pieczęć. Wiersze ludowe z czasów niewoli 1939-1945.


40,-
171. Fotografia pozycji 171Fotografia pozycji 171Fotografia pozycji 171KSIĘGA Chwały Piechoty, wydana przez Departament Piechoty M. S. Wojsk. Red. mjr Eugeniusz Quirini. W-wa 1937-1939. Druk. Zakł. Wyd. M. Arct S. A. Folio, s. XI,462, rysunki, fotografie, szkice, portrety, 20 kolorowych tablic, inicjały; Metryki chwały pułków piechoty. Oprac. kpt. S. Jellenta, kpt. w st. sp. Z. Kowalewski, kpt. M. Różycki, pod kier. ppłk. St. Rutkowskiego, s. nlb.124, ilustracje, opr. oryg. z plakietą żołnierza, naprawiana: współcześnie oprawiony skórą grzbiet ze złoconymi zdobieniami wg oprawy oryg. , futerał.
Lekko przybrudzone dolne rogi, nieznaczne ślady zalania na karcie tyt. Oprawa: karton granatowy, plakietka z popiersiem żołnierza - proj. B. Barcz. Oprawę wyk. Zakł. Introl. B. Zjawińskiego w Warszawie. Projekt oprawy i układ graficzny dzieła A. Girs i B. Barcz. Tablice kolorowe: Br. Gembarzewski, St. Haykowski, A. Trzeszczkowski. Księgę zamyka Lista kawalerów orderu wojennego "Virtuti Militari". Piękna artystycznie karta tyt. i przedtyt. z patriotycznymi motywami. Księga pamiątkowa ukazująca chwałę oręża polskiego, z bogatą, imponującą ikonografią.

2.000,-
172. Fotografia pozycji 172KSIĘGA Estery. Wyd. : "Schronisko dla Osieroconych Dzieci Żydowskich", Warszawa. Red. M. Rancman. 8, s. [32], ilustracje, okł. oryg. Biblioteka "Izrael" Z.1. Luty 1936 r.
Stan dobry. Tekst polski i hebrajski.


40,-
173. Fotografia pozycji 173KUBALA Ludwik - Jerzy Ossoliński. T.1 (z 2). Lwów 1863. Gubrynowicz i Schmidt. 8, s.366, opr. psk. z epoki.
Grzbiet lekko otarty, poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora : Wiemożnemu panu Juliuszowi Kossakowi od Autora. Lwów 15 maja 1886.

120,-
174. Fotografia pozycji 174KUKLIŃSKI Ryszard J. - Wojna z narodem. Paryż 1987. Inst. Literacki. 8, s.57, okł. oryg.
Odbitka z "Kultury" Nr 4/475 - kwiecień 1987.
Stan dobry.


40,-
175. Fotografia pozycji 175KURS instrukcyjny Ligi Katolickiej w Warszawie. W-wa 1927. Komitet Gł. Akcji Katolickiej. 8, s.184, [1], opr. kart. Bibl. Akcji Katolickiej No 1.
Stan dobry.

35,-
176. Fotografia pozycji 176KUTRZEBA Stanisław - Charakterystyka państwowości polskiej. Kraków 1916. Gebethner i Sp. 8, s.64, [1], okł. oryg.
Podklejony kartonem grzbiet. Pieczęć: Od autora.


30,-
177. Fotografia pozycji 177Fotografia pozycji 177KUTRZEBA Stanisław - Historya ustroju Polski w zarysie. T.1 - 4. 1: Korona. Wyd.3. Lwów 1912.
2: Litwa. Wyd.2. Lwów-W-wa 1921. 3-4: Po rozbiorach. Lwów 1920,1917. Księg. Polska B.Połonieckiego. 8, s. XV,288, [2],170, VIII,257,369, opr. ppł.
W tomie 1 początkowe karty z poważnymi zaplamieniami na marginesie.


180,-
178. Fotografia pozycji 178LAFONTAINE - Fables de la Fontaine. Nouv. éd. Illustrée par Weir, Desandré et Hadamar. Paris [ca 1890]. Libr. deTh. Lefevre et Cie. Éd. É. Guérin. 8, s.248, liczne ilustracje w tekście i na tablicach, opr. pł. ozdobna z epoki, sygn. : Engel rel. : płótno czerwone, pokryte złoconymi zdobieniami na okładce i grzbiecie, złocone brzegi kart.
Stan dobry.


150,-
179. Fotografia pozycji 179LAGERLÖF Selma - Legendy Chrystusowe. Przekład Wandy Młodnickiej. Rzym 1946. Polska Y. M. C. A. 16d, s.212, [2], okł. oryg.
Naddarty grzbiet.

30,-
180. Fotografia pozycji 180LANGE Antoni - Gdziekolwiek jesteś. .. Rozmyślania. Wiersze różne. W-wa-Kraków 1931. J.Mortkowicz. 16d, s.184, [4], portret autora, okł. oryg. Lange A: Ostatni zbiór poezyj część pierwsza i druga.
Stan dobry. Przygotował do druku i przypisami opatrzył Alfred Tom. Nakład 1100 num. egz. Ten 1038. Przedmowa autora: Zbiór niniejszy jest drugą edycją Rozmyślań z r.1906.

60,-
181. Fotografia pozycji 181Fotografia pozycji 181LANGE Kurt - Herrscherköpfe des Altertums im Münzbild ihrer Zeit. Berlin-Zürich 1938. Atlantis. 8, s.161, w tym64 całostronicowe ilustracje, okł. kart. oryg.
Grzbiet okładki podklejony, z małym ubytkiem. Starożytni władcy na monetach z tego okresu. Wybór najlepszych i najbardziej charakterystycznych monet starożytności. Zdjęcia monet w dużym powiększeniu. Na zdjęciach m.in.: Aleksander Wielki, Juliusz Cezar, Marcus Antonius, Octavia, Livia, Agrippa, Tiberius, Caligula, Neron, Hadrian, i in.

100,-
182. Fotografia pozycji 182LASKOWSKI Kazimierz EL - Melodye. W-wa 1903. Gebethner i Wolff. 16, s.200, opr. pł. z epoki.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie.


40,-
183. Fotografia pozycji 183Fotografia pozycji 183LASOCKI Zygmunt - Społeczeństwo polskie w czasie Wielkiej Wojny w świetle pamiętnika dra [Jana] Hupki. Kraków 1937. Druk. Krak. Zakł. Graf. i Wyd. 16d, s.50, okł. oryg. Odbitka z "Głosu Narodu".
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora.


30,-
184. Fotografia pozycji 184LAURENCIC Julius - Unsere Monarchie die Österreichischen Kronländer zur Zeit des Fünfzigjahrigen Regierungs Jubiläums seiner k. u. k. Apostol. Majestät Franz Joseph I. Nasza Monarchia. .. La Nostra Monarchia. .. Naše Mocnárstvi. .. T.1-2. Wien [1898]. G. Szelinski. 4 podł. , s.292,285, [3], liczne ilustracje na tablicach, opr. ppł. oryg. ozdobna w 1 wol.
Oprawa lekko przetarta, 2 karty z uciętym marginesem, poza tym stan więcej niż dobry. Austriackie ziemie podczas 50-letniego panowania Franciszka Józefa I. Tekst w j. niem. , czeskim, polskim i włoskim. Liczne ilustracje, każda strona w ozdobnej ramce. Tom 1 obejmuje stolice 12 najważniejszych dóbr królewskich: Bośnia, Czechy, Bukowina, Dalmacja, Galicja, Karyntia, Kraina, Littoral, Morawy. W t.2: Dolna i Górna Austria, Salzburg, Śląsk, Styria, Tyrol i Vorarlberg.

400,-
185. Fotografia pozycji 185Fotografia pozycji 185LECHOŃ Jan - Karmazynowy poemat. Toruń-W-wa-Siedlce 1922. "Ignis". 16d, s. 55, [1], okł. oryg. rys. Zofia Stryjeńska.
Podklejony bibułką grzbiet. Podpis: Krzystyna Grzybowska. Poezje, 2 wydanie. Egz. nr 375 z marką ochronną "Ignisa", sygn. przez autora JL.

150,-
186. Fotografia pozycji 186Fotografia pozycji 186LEKARZ ratujący zdrowie. Utrzymanie zdrowia jest najważniejszą kwestją życia ludzkiego, której ożywienie zostało opracowane na podstawie długoletnich studjów lekarskich przez następujących lekarzy: Springer [Jenny], Schulz, Lofler, Schuesler. [Ponownie oprac. ]: Dr Lapitus, Polak, Tomjak. T.1-2. Katowice 1927. Międzynarodowy Instytut Nakł. M. O. Groh. 8, s. X,552,553-1025, 1000 ilustracji, 68 tablic i 2 kolorowe dodatki, opr. oryg. ozdobna.
Stan więcej niż dobry.


250,-
187. Fotografia pozycji 187LEONARDO da Vinci - Bajki. [Favole]. Zebr. i przełożył Leopold Staff. W-wa - Kraków 1928. J. Mortkowicz. 8, s. III, [1],61, [3], 8 plansz rysunków Leonarda da V inci z ochronnymi bibułkami, okł. oryg.
Podklejony kartonem grzbiet. Pieczęć: Stanisław Grzybowski.


60,-
188. Fotografia pozycji 188LEPSZY Kazimierz - Rzeczpospolita Polska w dobie Sejmu Inkwizycyjnego (1589-1592). Kraków 1939. PAU. Druk. UJ. 8, s. X,428, opr. pł.
Ucięta połowa karty tyt. Monografia oparta na źródłach. Pośw. w szczególności sprawom wewnętrznym, przedstawia tajne układy Zygmunta III z Habsburgami o koronę polską, omawia działanie parlamentaryzmu polskiego u schyłku jego świetności. Z indeksem.


100,-
189. Fotografia pozycji 189LESZCZYŃSKI Edward - Kabaret szalony. Piosenki Zielonego Balonika. Kraków 1908. Nakł. aut. Skł. gł. : G. Gebthner i Sp. 16d, s.77, okł. oryg. ozdobiona winietą Witolda W ojtkiewicza.
Podklejony bibułką grzbiet, poza tym stan dobry. Tekst i nuty. 1 wydanie .

100,-
190. Fotografia pozycji 190[LESZCZYŃSKI Prokop ks. ] - Kilka słów o doczesnej władzy papieża. Upominek dla katolików. Kraków 1860. Czc. "Czasu". 8, s.83, [5], okł. oryg. , opr. współczesna.
Stan dobry. Redakcja: ks. Zygmunt Golian. Opowiada się za ultramontanizmem postulującym podporządkowanie kościołów rzymsko-katolickich decyzjom papieża.


60,-
191. Fotografia pozycji 191LIBELT Karol - Estetyka czyli umnictwo piękne. Piekno natury. Cz.1. Poznań 1875. J. K. Żupański. 8, s.323, opr. kart. Libelt Karol - Filozofia i krytyka. T.5. Wyd.2.
Stan dobry, pieczęcie.

80,-
192. Fotografia pozycji 192LIDZKI Śledziński Stefan mjr. , Kowalski Adam kpt. - Śpiewnik żołnierski. W układzie i oracowaniu. .. W-wa 1931. Wojsk. Inst. Nauk. -Wyd. 8, s. XII,83,1 portret, okł. oryg. proj.
Ryszkiewicz.
Podklejony grzbiet okładki. Tekst i nuty. Zawiera pieśni obowiązujące i pieśni zalecone.


40,-
193. Fotografia pozycji 193[LILIENFELD] Krzewski Karol - Kapral Szczapa. Wyd. 4 zm. i uzup. z przypisami Wacława Lipińskiego. Kraków 1930. Skł. gł. Gebethner i Wolff. Nakł. Okr. Zarządu Zw. Legjonistów Polskich. 16d, s.119, okł. oryg. sygn. : J[ózef] Ryszkiewicz 1930.
Stan więcej niż dobry. Pełna humoru książeczka o legendarnym kapralu Szczapie z I Brygady Legionów Polskich, współtworzyła legendę I Brygady. W. Jędrzejewicz: "J. Piłsudski obecny na zorganizowanym przez oficerów legionowych wieczorze w warsz. teatrzyku Aleksandryna, podczas którego autor czytał przygody Szczapy był rozbawiony do łez". S. Berndekt OPiM: "Kapral Szczapa" przyczynił się do tego, co nazywano w wolnej Polsce "duchem legionowym".
K. Lilienfeld Krzywski (1893-1944), major WP, sierżant liniowy i dowódca batalionu I p. p. Legionów.


60,-
194. Fotografia pozycji 194Fotografia pozycji 194LINDSAY James - Essays Literary and Philosopical. Edinburgh-London 1896. W. Blackwood a. Sons. 8, s. XIII,166,32: Catalog Blacvkwood a. Sons Publlications, opr. z epoki.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: "To M. S. Dziewicki Esq. with the best regards of the Author. Kilmarnock Scotland Sept.1898". [Dziewicki (1851-1928), filolog, literat, tłumacz lektor j.ang. na U.J.]. Esseje literackie i filozoficzne.

120,-
195. Fotografia pozycji 195LIPSKA Ewa - Utwory wybrane (1967-1986). Wstępem poprz. R. Matuszewski. Kraków 1986. WL. 8, s.169, [2], okł. oryg. Seria Małych Wyborów Poetyckich.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autorki: "Drogiemu Państwu Conny i John Brown z najlepszymi serdecznościami Ewa Lipska . Kraków, kwiecień 1987".


120,-
196. Fotografia pozycji 196LOUYS Piotr - Pieśni Bilitis. Przekład Leopolda Staffa. W-wa-Kraków 1920. Tow. Wyd.
16, s. XVI,156, [4], opr. pł. oryg.
Stan dobry. Wiersze, 1 polskie wyd anie. Bilitis - uczennica Safony, rzekoma autorka pieśni miłosnych. Od imienia Bilitis swą nazwę wzięła pierwsza organizacja lesbijek w Stanach Zjednoczonych.


60,-
197. Fotografia pozycji 197Fotografia pozycji 197LUDWIG Emil - Napoleon. Przekład autoryzowany L. Staffa. T.1-2. Poznań 1928 . Wyd. Polskie (R. Wegner). 8, s.280,281-551, 16 tablic-miedziodruki, opr. psk. współczesna w 1 wol. : skóra na grzbiecie i rogach ciemnozielona, karton marmoryzowany, grzbiet 5ciopolowy ze złoconymi zdobieniami, szyldzik z tytułem.
Na kilku kartach ślady zalania. Pieczęć.


400,-
198. Fotografia pozycji 198LUDZIE Pierwszej Armii. Wyd. GZPW Wojska Polskiego. W-wa 1946. 8, s.347, [1], 362 i lustracje: fotografie, rysunki, fotomontaże, fotodokumenty, szkice, okł. oryg. , opr. kart.
Oprawa lekko przetarta, poza tym stan dobry. Oprac. graficzne W. Zakrzewski, Sz. Bojko. Rysunki: Al. Rafałowski, W. Zakrzewski, M. Tomkiewicz, W. Kalicki, A. Werka.


80,-
199. Fotografia pozycji 199Fotografia pozycji 199ŁOŚ Jan - Gramatyka polska. Cz.1 - 3. 1: Głosownia historyczna, 2: Słowotwórstwo, 3: Odmienna (fleksja) historyczna. Lwów-W-wa-Kraków 1922 - 27. Ossol. 8, s. XIX, [1],244, XVI,336, XVI,320, opr. kart.
Skasowane pieczęcie, w t.1. pęknięcia przy grzbiecie, w t.3. 4 karty luźne podklejone taśmą przy grzbiecie, brak mapy narzeczy polskich. Na końcu t.1 i 2: Wykaz wyrazów polskich, t.3: Wykaz form rzadszych.

120,-
200. Fotografia pozycji 200ŁOZIŃSKI Władysław - Opowiadania Imć Pana Wita Narwoja rotmistrza konnej Gwardyi Koronnej a. D. 1760-1767. Lwów 1873. Seyfarth i Czajkowski. 16d, s.313, [1], opr. kart.
Podklejony papierem grzbiet. 1 wydanie . Zapiska na wyklejce ręką Stanisława Estreichera: "Książkę tę kupiłem w r.1937 dla Stasia Grzybowskiego (jak będzie miał lat 12). Była to moja ulubiona powieść w tym właśnie wieku. Stanisław Estreicher. 21. IV.1937".:


120,-
201. Fotografia pozycji 201ŁOZIŃSKI Władysław - Życie polskie w dawnych wiekach. Wyd.4, przejrzał oraz w dziale ilustracyjnym uzup. Mieczysław Treter. Lwów 1921. H. Altenberg - Gubrynowicz i Syn. 4, s. VI, [2],261,241 ilustracji w tekście i tablice, opr. kart. oryg. ozdobna A. Semkowicza, rysunek okładki i wyklejki z herbami Polski i Litwy sygn. H. Z. [Harlanad-Zajączkowska].
Bez oryg. grzbietu okładki, wycięty fragment karty przedtyt. Podpis: Józef Brzeski major.
Zamki i pałace, Dwory i dworki, Ubiory i splendory, Dom i świat.


180,-
202. Fotografia pozycji 202ŁUNIŃSKI Ernest - Napoleon (Legiony i Księstwo Warszawskie). Ilustracje podług obrazów, portretów, rzeźb, rycin, pamiątek i t. p. W-wa [1911]. Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów. 4 podł. , s.364: w tym od s.13-352 ilustracje z opisem, opr. kart. ozdobna: karton czerwony, z boków sztandary z napisem Woysko Polskie i Pułk 10ty Piechoty, pośrodku litera N zwieńczona w górze koroną.
Karton oprawy nieco otarty, małe pęknięcie przy grzbiecie. Podpis: Józef Brzeski major. Wydawnictwo wydawane w zeszytach od 1911 r. Objaśnienia ilustracji i tekst w j. pol. i franc. Bogaty materiał ikonograficzny do czasów napoleońskich.

300,-
203. Fotografia pozycji 203[ŁUSZCZEWSKA Jadwiga] - Na Jasnej Górze. W dzień j ubileuszu pięciowiekowego. Podsłuchane przez Deotymę. W-wa 1910. M. Szczepkowski. 8, s.86, zachowana wierzchnia okł. oryg. ozdobna, sygn. B. M.
Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Poemat napisany na 500-letni jubileusz Jasnogórski. 1 kompletne wydanie.


60,-
204. Fotografia pozycji 204MACHAY Ferdynand - Moja droga do Polski. (Pamiętnik). Wyd.2. Kraków 1938. Druk. Przemysłowa. 16d, s.262, [1], opr. ppł.
Stan dobry.


60,-
205. Fotografia pozycji 205MAJEWSKI (Maiewski) Walenty Skorochod - Grammatyka mowy starożytnych Skuthow czyli skalnych gorali, Indo-Skuthow, Yndykow. Budhynow Herodota samskrytem (!) czyli dokładną mową zwaney. Z oryginału samskrytskiego przekładu PP. Colebrooke, Carey, Wilkins, Yates, Foster i innych, a szczególniey, podług poprawnieyszego wydania P. Bopp w Berlinie dotąd jeszcze nieukończonego. Przez. .. do dyalektu Polskiego i innych sławiańskich zastosowana i ulepszona. Z przypisami z całego dzieła zebranymi, . .. Cz.1 (z 2). W-wa 1828. Nakł. autora. Druk. Łątkiewicza i Litogr. Inst. Szkolnego. 4, s. VIII,80, 15 tabel (12 rozkł. ), opr. pł.
Oprawa nieco przybrudzona, pieczęć. Pierwsze polskie kompendium gramatyki sanskryckiej, oprac. na podstawie prac niem. i łac. Autor (1764-1835), archiwista, historyk samouk, pierwszy w Polsce sanskrytolog amator, członek WTN, pasjonat języków wschodnich, badacz starożytności słowiańskich. Rzadkie!

250,-
206. Fotografia pozycji 206MAKUSZYŃSKI Kornel - Rzeczy wesołe. Ilustrował Kamil Mackiewicz. W-wa 1924. Inst. Wyd. "Bibl. Polska". 8, s.157, [1], ilustracje w tekście i na tablicach, opr. kart.
Stan dobry.

40,-
207. Fotografia pozycji 207MAŁECKI Antoni - Wybór mów staropolskich świeckich, sejmowych i innych. Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków 1860. Wyd. Bibl. Polskiej. Czc. "Czasu". 8, s. XXVIII, 227, [3], broszura.
Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. 43 mowy z XVI - XVIII w.


80,-
208. Fotografia pozycji 208MARK B. - Powstanie w Ghetcie Warszawskiem. Moskwa 1944. Nakł. Zw. Patriotów Pol. w ZSRR. Druk. "Iskra Rewolucji". 16d, s.70, [2], okł. oryg. proj. M. Berman. Bibljoteczka Zw. Patriotów Polskich w ZSRR.
Lekko naderwana okładka.


50,-
209. Fotografia pozycji 209MAZUR Jan - Z wysokik Tater wiaterny sum. .. Wiersze w gwarze podhalańskiej . Lwów -W-wa 1937. Książnica-Atlas. 8, s.47,1 drzeworyt w tekście.
Bez oryg. okładki.


60,-
210. Fotografia pozycji 210MECHERZYŃSKI Karol - Przegląd literatury ludów wschodnich, poezyi greckiej, średniowiecznej, polskiej XVI i XIX wieku. Odczyty publiczne. .. Kraków 1851. 8, s.291, okł. oryg. sztychowana.
Podklejony grzbiet, egz. nierozcięty. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. 8 odczytów przeznaczonych na zebrania naukowe.


80,-
211. Fotografia pozycji 211MELINAUD Kamil - Dlaczego się płacze. Psychologja łez. Z franc. Przeł. Z. Grabowska. W-wa 1911. M. Arct. 16d, s.23, okł. oryg. Z życia i myśli.
Stan dobry.

40,-
212. Fotografia pozycji 212MERWIN Bertold - Legiony w Karpatach 1914. Wiedeń 1915. N. K. N. 16d, s.133, liczne ilustracje, opr. pł.
Część kart luźnych, oprawa lekko odbarwiona.


50,-
213. Fotografia pozycji 213MICHELET J[ules] - La Ligue et Henri IV. Paris 1856. Chamerot. 8, s.492, okł. oryg. , opr. pł. współczesna. Histoire de France au seizieme siecle. T. X.
Stan dobry. 1 wydanie . Święta Liga - organizacja do walki z protestantami. Rozwiązała się po przejsciu króla Henryka IV na katolicyzm w 1593 r.

80,-
214. Fotografia pozycji 214MICKIEWICZ Adam - Histoire populaire de Pologne, publié avec notes et chapitres complémentaire, par Ladislas Mickiewicz. Paris 1867. Hetzel. 16d, s. VII-XXIV,617, [1], opr. ppł.
Brak karty tyt. i s. I-VI: [Préface], na kilku kartach niewielkie ślady zawilgocenia. Z notami Władysława Mickiewicza.


120,-
215. Fotografia pozycji 215Fotografia pozycji 215MICKIEWICZ Adam - Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich przez. .. Petersburg 1828. Drukiem Karola Kraya. 16d, s. VIII,88 + s.89-96; Objaśnienia w odbitce kserogr. [luźne kartki], 3 litografie, opr. sk. współczesna, sygn.: Milla Arte, skóra brązowa, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie i okładce, wyklejki marmoryzowane, futerał.
Stan bardzo dobry, egz. po konserwacji. Bardzo rzadkie 1 wydanie, nakładem autora, z litografiami wg rys. Wincentego Smokowskiego, któremu przypadł zaszczyt być pierwszym ilustratorem Mickiewicza. Powieść poetycka powstała w 1825-27 r. , dedykowana Bonawenturze i Joannie Zaleskim, przyjaciołom poety z Odessy i Moskwy. Motto na karcie tyt. : Dovete adunque sapere come sono due generasioni da combattere. .. bisogna essere volpe e leone. [Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia. .. trzeba być lisem i lwem (N. Machiavelli Książę)]. Tom opuścił prasę w styczniu 1828 r. Cenzor Anastasewicz skreślił tylko jeden wiersz z powieści Wajdeloty: "Tyś niewolnik, jedyna broń niewolnika jest zdrada". Rzadki dziś pierwodruk wydany starannie, na dobrym papierze, ozdobiony 3 rycinami ze scenami z poematu: Wallenrod oparty o wieżę, Aldona w celi oraz końcowa także z Wallenrodem. Jest "Konrad Wallenrod" jednym z najbardziej znanych poematów polskiego romantyzmu.

18.000,-
216. Fotografia pozycji 216Fotografia pozycji 216Fotografia pozycji 216Fotografia pozycji 216MICKIEWICZ Adam - Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z czasów litewskich i pruskich. Z ilustracyami Antoniego Zaleskiego. Poznań 1864. J.K.Żupański. 4, s. [2],80, sztychowana 2 ga karta tyt., 8 miedziorytów: rys. A.Zaleski, ryt. S.Łukomski.
- Grażyna. Powieść litewska. Z ilustracyami Antoniego Zaleskiego. Poznań 1864. J.K.Żupański. 4, s.59, sztychowana 2 ga karta tyt . , 4 m iedzioryty: rys. A.Zaleski, ryt, S.Łukomski.
- Pani Twardowska. Ballada. Z ilustracyami A. Zaleskiego, wykonanemi na miedzi przez S.Łukomskiego. Poznań 1863. J.K.Żupański. 4, s.11, 5 m iedziorytów: rys. A.Zaleski, ryt. S.Łukomski.
Oprawa pł. w 1 wol. XX w. Wszystkie teksty w ozdobnych ramkach. Wycięta część przedniej wyklejki. Podpis: Józef Brzeski major. W całym zbiorze poważne ślady zawilgocenia, kilka kart przybrudzonych, 2 ryciny luźne.
3 tytuły wydane w jednej manierze. Zdobione przez znanych ilustratorów, wydane w jednej oficynie, stanowią dokument poznańskiej kultury wydawniczej.
A. Zaleski (1824-1885), rysownik i ilustrator. Stanisław Łukomski (1832-1867), jeden z najbardziej znanych ilustratorów, rytowników drugiej połowy XIX w. A. Banach: "Razem z A. Zaleskim stworzyli w Polsce typ ryciny rytowanej na miedzi, dużego formatu, do książki - albumu".


4.000,-
217. Fotografia pozycji 217MICKIEWICZ Adam - Pani Twardowska. Ballada. Ilustrował Zbigniew Rychlicki. W-wa 1955. Nasza Księg. 4, s. [3], kolorowe ilustracje, okł. kart. oryg.
Stan dobry.

60,-
218. Fotografia pozycji 218Fotografia pozycji 218Fotografia pozycji 218MICKIEWICZ Adam - Pan Tadeusz. Z illustracyami E. M. Andriollego. Lwów [1882]. Nakł. księg. F. H. Richtera (H. Altenberg). Druk. F. H. Brockhausa w Lipsku. Folio, s.285, [1], 25 drzeworytów całostronicowych, 35 drzeworytów: w tekście, winiety, inicjały, opr. pł. oryg. ozdobna: płótno bordowe, złocone i bordowe zdobienia na okładce, grzbiet współcześnie naprawiany skórą ze złoceniami, współczesne wyklejki.
W całym dziele ślady zawilgocenia, kilka kart podklejonych. Piękne drzeworyty Andriollego ryt. jeden z najbardziej znanych ksylografów Andrzej Zajkowski.


1.000,-
219. Fotografia pozycji 219Fotografia pozycji 219MICKIEWICZ Adam - Pisma. Nowe wydanie w pięciu tomach. T.1-5. Lipsk 1897. F. A. Brockhaus. 16d, opr. kart. z epoki, szyldziki.
Stan bardzo dobry. Zaw. : I: Ballady i romanse, Sonety, Sonety krymskie, Powiastki i bajki, Wiersze różne. II: Wiersze różne. III: Dziady cz. I (fragmenta), cz. II, cz. IV. Pierwsze wieki historii polskiej, Żywilla, Hymny, Elekcja Nerwy. IV: Pan Tadeusz. V: Artykuły literackie.

300,-
220. Fotografia pozycji 220MIECZOWSKI Eugenjusz - Piekary. Dramat z czasu Wyprawy Wiedeńskiej Króla Jana Sobieskiego (w trzech aktach i pięciu odsłonach). Praca konkursowa. Królewska Huta 1933. Nakł. aut. Druk: K. Miarka Sp. Wyd. 16d, s.64, okł. oryg.
Stan dobry.


35,-
221. Fotografia pozycji 221MIEHLE Danuta - Monety Zakonu Krzyżackiego. W-wa 1998. Muzeum Narodowe. 8, s.198, 50 tablic numizmatycznych, okł. oryg. Katalog monet ziem historycznie z Polską związanych. Zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie.
Stan bardzo dobry. Katalog opisuje 806 monet.


60,-
222. Fotografia pozycji 222Fotografia pozycji 222MIKLOSICH Franz - Vergleichende Stammbildungslehre des Slavischen Sprachen. Wien 1875. W. Braümiller. 8, s. XXIV,504, opr. psk. z epoki. Vergleichende Grammatik des Slavischen Sprachen. Bd.2: Stammbildungslehre.
Oprawa lekko przetarta, poza tym stan dobry. Gramatyka porównawcza do nauczania języków słowiańskich.
Autor (1813-1891) językoznawca słoweński, uważany za twórce gramatyki porównawczej jęz. słowiańskich.


100,-
223. Fotografia pozycji 223Fotografia pozycji 223Fotografia pozycji 223MILTON John - The poetical Works. Edinburg 1865. W. P. Nimmo. 16d, s. XXXIV,455,
ilustracje, portret autora, 2 sztychowana karta tyt. , opr. z epoki: maroquin ciemnozielony, złocone napisy i zdobienia, brzegi kart złocone: boczny brzeg z malowanym portretem Miltona i druga ilustracja: wiejskie chaty.
Minimalne otarcie oprawy, na wyklejce podpis. Poza tym stan bardzo dobry. Ekskluzywana o prawa zw. : "dissapearing fore-edge painting", polegająca na tym, że obraz wymalowany na obcięciu występował tylko przy otwieraniu książki [ta zabawna forma zdobienia pojawiła się w Anglii w XVII w. ]. Przed poezjami życie Miltona pióra J. M. Rossa. Treść: Paradise Lost, Paradise regained, Samson Agonistes, Comus, Arcades, Minor Poems, Poemata.
J. Milton (1608-1674), poeta i pisarz ang. , autor wybitnego uwtoru epickiego "Raj utracony".


600,-
224. Fotografia pozycji 224[MIŁKOWSKI Julian] - Braterstwo Austryi. Kraków 1848. Nakł. aut. Druk. Uniwersytecka. 8, s.12, broszura.
Stan dobry. Wierszem.


60,-
225. Fotografia pozycji 225MIŁKOWSKI Władysław - Albert Brandeburski pierwszy książe pruski katolikiem. Przyczynek do dziejów krajowych wedle poszukiwań O. Theiner'a. W-wa 1870. Red. "Przeglądu Katol. " 16, s.54, [1], okł. oryg.
Stan bardzo dobry, egz. nierozciety.


30,-
226. Fotografia pozycji 226Fotografia pozycji 226MIŁOSZ Czesław - Historia literatury polskiej do roku 1939. Przeł. Maria Tarnowska. Kraków 1993. Znak. 8, s.526, opr. pł. , obwoluta.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: "Pani Marii Tarnowskiej w podzięce za trudy tłumacza. Czesław Miłosz. 8 czerwca 1993, Kraków". 1 polskie wydanie.

150,-
227. Fotografia pozycji 227MIŁOSZ Czesław - Miasto bez imienia. Poezje. Paryż 1969. Inst. Literacki. 8, s.70, [1], okł. oryg. Bibl. "Kultury" tom 178.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie.

60,-
228. Fotografia pozycji 228[MIODUSZEWSKI Michał Marcin] - Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane a przez X. M. M. M. zebrane. Kraków 1843. Druk. St. Gieszkowskiego. 8, s.221, [3], okł. oryg.
Okładka przybrudzona, ślady zabrązowienia, pęknięty blok. Tekst i nuty. Na karcie tyt. uwaga: Piosnki te w kościele śpiewane być niepowinny.

120,-
229. Fotografia pozycji 229MRONGOVIUS Christoph Cölestin - Dokładny słownik polsko-niemiecki krytycznie wypracowany. Ausführliches Polnisch-Deutsches Wörterbuch. .. Königsberg in Pr. 1835. Im Verlage der Gebrüder Bornträger. Danzig, gedruckt bei L. Botzon. 8, s. XIII, [2],670, [2], opr. psk. z epoki.
Oprawa przetarta, pęknięta przy grzbiecie, ślady zabrązowienia. Podpis. Autor (1764-1855), gdański duchowny ewangelicki, kaznodzieja, filozof, językoznawca, tłumacz, poliglota. Jeden z pierwszych badaczy folkloru Kaszubów.

250,-
230. Fotografia pozycji 230MROZOWICKA Irena - Za głosem dumy. Powieść dla młodzieży. Lwów 1929. "Ateneum". 16d, s.222, okł. kart. oryg. Wyd. zbiorowe dzieł dla młodzieży I. Mrozowickiej t.1.
Poluzowany grzbiet, podpis.

40,-
231. Fotografia pozycji 231MROŻEK Sławomir - Deszcz. Kraków 1962. WL. 16d, s.148, [4], rysunki, okł. oryg. obwoluta.
Obwoluta naddarta, podklejony grzbiet. Satyry, 1 wydanie . Ilustracje, okładka oraz układ graficzny Daniel M róz.40,-
232. Fotografia pozycji 232MUSSOLINI Benito - Rzym starożytny na morzu. Odczyt wygłoszony 5 października 1926 r. w sali Dei Notari na inaugurację Italskiego Uniwersytetu dla Cudzoziemców w Perugji. Przeł. Franciszka Szyfmanówna. W-wa 1928. F. Hoesick. 8, s.84,8], portret autora, okł. oryg. Italja Współczesna.
Stan dobry. Pieczęć: Stanisław Grzybowski.

50,-
233. Fotografia pozycji 233NAŁKOWSKA Zofia – Dzień jego powrotu. Dramat w 3-ch aktach. W-wa 1931. Gebethner i Wolff. 16d, s.176, okł. oryg.
Stan dobry. 1 w ydanie.


60,-
234. Fotografia pozycji 234NAPOLEON - Rozkazy. Tłum. Wacław Denhoff-Czarnocki kapitan wojsk polskich. Objaśnieniami zaopatrzył Antoni Wojtkowski. Poznań 1922. Wlkp. Księg. Nakł. K. Rzepeckiego. 8, s.112, ilustracje, inicjały, winiety, opr. kart.
Stan dobry. Inicjały i winiety są odbitkami oryginałów wykonanych przez Bronisława Gembarzewskiego.

60,-
235. Fotografia pozycji 235NAVARRA Grzegorz de - Z pola chwały. Kraków 1936. Nakł. autora. Skł. gł. : Kielce. 16d,
s.200, okł. oryg.
Ślady zawilgocenia. Wiersze, 1 wydanie.


50,-
236. Fotografia pozycji 236Fotografia pozycji 236NEGRI Ada - Niedola. Burze. Przekład M. Konopnickiej. W-wa [1901]. B. Natanson. 8, s.202, okł. oryg. , opr. pł. ozdobna, sygn. : Introligatornia J. H. Puget w Warszawie.
Stan dobry. Wiersze, 1wydanie. Na każdej stronie zdobienia w formie roślinnej.


120,-
237. Fotografia pozycji 237NGUYËN Du (1766-1820) - Kim Ven Kieou. Romans anamicki. Przełożyła według tekstu francuskiego L. Masse'a Dr. H. W. [Helena Więckowska?]. W-wa 1929. "Rój". 16d, s.136, [1], 5 rysunków w tekście.
Bez okładki. Epicki poemat uważany za najważniejsze dzieło literatury wietnamskiej. Opowiada o tragicznych losach pięknej młodej kobiety Thuy Kieu, która poświęciła się wychodząc za mąż za alfonsa, aby uratować swoją rodzinę. Historia oparta na legendach chińskich.


60,-
238. Fotografia pozycji 238NIEMCEWICZ Julian Ursyn - Dzieła. T.4. Kraków 1885. Nakł. Bartoszewicza. 17, s.236, [3],
opr. kart. Wyd. Kazimierza Bartoszewicza T. XX.
1 karta luźna. Ekslibris: Stan Estreicher . Treść: Lejbe i Sióra t.2, Bajki.


60,-
239. Fotografia pozycji 239NIEMCEWICZ Julian Ursyn - Dzieła. T.5. Kraków 1886. K. Bartoszewicz. 16, s.341, opr. kart. Wyd. Kazimierza Bartoszewicza T. XXI.
Stan dobry. Ekslibris: Stan Estreicher . Treść: Jan z Tęczyna.


60,-
240. Fotografia pozycji 240NIEMCEWICZ Julian Ursyn - Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, . . . T.1-3. Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków 1860. Wyd. Bibl. Pol. 16d, s. LVIII,281, V,335, V,348, VIII, XX, VI, opr. psk. współczesna w 1 wol. : sk. jasnobrązowa, złocone zdobienia i napisy, zielony szyldzik z tytułem, karton marmoryzowany.
Na kilku kartach ślady zalania i zaplamione dolne rogi. 3 wydanie.

360,-
241. Fotografia pozycji 241Fotografia pozycji 241NIEMCEWICZ Julian Ursyn - Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami. Ed. 2 . W-wa 1918.
W Drukarni Nro 646. 8, s.437, [3], miedzioryty: 34 karty nut, 33 ryciny, winieta tyt. z orłem z Kaplicy Jagiellońskiej, opr. psk. z epoki.
Oprawa przetarta, na wielu kartach ślady zabrązowienia, podklejenia papierem, na 3 kartach małe ubytki tekstu, w tym na s.33 ręką Stanisława Estreichera uzupełnione 4 linie tekstu. Podpis: Estreicher Stanisław. Odręczny zapis Stanisława Estreichera na wyklejce: "Książkę tą darował w r. 1850 Ambroży Grabowski swojej córce Stefanii. Otrzymałem ją od niej w darze w r. 1877 i na tej książce nauczyłem się właściwie czytać. Egzemplarz był już wtedy mocno zniszczony, więc ojciec kazał go dla mnie polepić i ponaprawiać. Stanisław Estreicher".
Wierszowane opowiadania z dziejów Polski. Służyły do popularyzacji rodzimej historii, podtrzymywały ducha i godność narodową, uczyły patriotyzmu. Cykl śpiewów obejmuje 32 pieśni utrwalające postacie władców i wodzów oraz momenty historyczne Polski. Miedzioryty wg rysunków L.Potockiej, E.Sułkowskiej, C.Dembowskiej, J Freya. Rytowali: J.Frey, E Henne, E.G.Krüger, Leski, Rosmaesler, E.F.Stoelzel. Dodatki nutowe z muzyką F.Lessla, K.Krupińskiego, M.Szymanowskiej i in.

800,-
242. NIEMOJEWSKI Andrzej - Biblia a gwiazdy. Sto pytań stawionych biblistom, oraz sto odpowiedzi, dla ludzi umiejących myśleć własną głową. W-wa 1924. Nakł. rodziny autora. 8, s.121, [1], 82 ilustracje w tekście, okł. oryg.
Stan dobry. Podpis. Kto chce zrozumieć Biblię musi zapoznać się z astralizają jej tekstów. Na końcu skorowidz astralizacji.


80,-
243. Fotografia pozycji 243NIEMOJEWSKI Andrzej - Pokrzywy. Kraków 1907. Nakł. aut. 16, s.86, [1], okł. oryg.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie .


50,-
244. Fotografia pozycji 244Fotografia pozycji 244NIEMOJEWSKI Andrzej - Polskie niebo. W-wa 1924. Inst. Wyd. "Biblioteka Polska". 8, s.154, 70 ilustracji w tekście, frontispis z fantastycznym widokiem Krakowa, okł. oryg.
Na okładce ślady plamek. Wizerunki, okładkę i frontispis rysował Lech Niemojewski. Treść: Błędniki (Słońce, Księżyc, Planety), Gwiazdy i gwiazdozbiory. Na końcu wykaz gwiazdozbiorów i okresy kiedy są widoczne na polskim niebie.


60,-
245. Fotografia pozycji 245NIŻYŃSKI Marjan - Opowieść o dzwonniku z portu Jaffa. (Z autolitografjami autora). W-wa-Kraków-Poznań[1929]. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 16d, s.55, 7 litografii, okł. oryg.
Okładka lekko naddarta, pęknięty blok. Poezje, 1 wydanie . Autolitografie wykonał autor w firmie A. Pruszyński, Kraków.
Autor (1910-1943), poeta, malarz, grafik. Studia ASP Kraków u Wojciecha Weissa.

100,-
246. Fotografia pozycji 246NORWID Cyprian Kamil - Laur dojrzały. Wyboru pism dokonał i posłowie napisał M. Giergielewicz. Londyn 1946. Światpol". 16d, s.175, okł. oryg. Bibl. Arcydzieł Polskich T. I.
Stan dobry. Treść: Wiersze, Opowiadania i szkice; Posłowie; Objaśnienia; Notatka bibliograficzna. Okładkę proj. W. Jastrzębowski.


50,-
247. Fotografia pozycji 247NORWID Cyprjan Kamil - Autoportret. W-wa 1922. "Ignis". 16d, s.149, [4], okł. oryg.
Książki Ignisa T. II.
Stan dobry. Przypisami i posłowiem opatrzył Roman Zrębowicz. Nakład 3200 egz. Ten 1213. Treść: O czytaniu. Współczesne [11 wierszy], Polskie [7 wierszy], Samotne [12 wierszy], Historyczne [2 wiersze], Słoneczne [1 wiersz], Intelektualne [3 wiersze]. Autobiografia: Objaśnienie wydawcy, Autobiografja, Krytykom i czytelnikom wątpiącym. Posłowie: tekst wydawcy.


50,-
248. Fotografia pozycji 248Fotografia pozycji 248NOUGARET P[ierre] J[ean] B[aptiste] - Beautés de l'histoire de Russie, contenant tout ce qu'il y a de plus curieux et de plus remarquable dans les Annales de cette nation, depuis le neuvieme siecle jusqu'au regne de Catherine II inclusivement; . .. Paris 1814. Chez Le Prieur. 16d, s.414, 9+ frontispice [ z 12] miedziorytów, opr. psk. z epoki.
Oprawa nieco przetarta, na części kart ślady zawilgocenia, karta tyt. naddarta. Piękności z historii Rosji, zawierające wszystko co jest najciekawsze i niezwykłe w dziejach tego narodu, od IX wieku do czasów Katarzyny II, przeznaczone dla oświecenia młodzieży. Frontispice z portretem cara Piotra Wielkiego. Autor (1742-1828) literat franc. , autor ponad 140 prac z różnych gatunków literackich. M. in. wydał także "Piękności historii polskiej; wyd. polskie: Wrocław 1816.


350,-
249. Fotografia pozycji 249NUTY. KOLĘDA do słów Danuty Bursówny, melodja Stanisława Bursy (1865-1947). Kraków [1934]. Nakł. aut. Gł. skład w Księg. T. Gieszczykiewicza. 4, kart 4.
Nuty na głos z fortepianem. Tekst 5 zwrotek kolędy.
Odręczna zapiska: Dostałem od p. prof. Stanisława Bursy Kraków, dnia 1. II.36 r. [podpis nieczytelny]. Stan dobry.

50,-
250. Fotografia pozycji 250- MARSZ I Brygady. (My pierwsza brygada) Uł. Adam Szlendak. W-wa b. r. F. Grąbczewski i I. Rzepecki. 8, s. [4], broszura. [Seria wyd. ]: Wyd. miniaturowe; Nr 1.
Stan dobry. Nuty i tekst. Na 1 stronie spis wydanych pozycji i zdjęcie Stanisława Ratolda.


30,-
251. Fotografia pozycji 251- PIEŚŃ o Monte Cassino. [Słowa: Feliks Konarski. Muzyka: Alfred Schütz]. Układ Jana Orlanda [Jan Pasierb]. Kraków [1946]. Wyd. "Cracovia". Druk "Polonia" Zakopane. 4, kart 2, okł. proj. Alfred Żmuda.
Nuty na głos z fortepianem. Tekst: 8 zwrotek popularnej pieśni o Monte Cassino. Stan dobry.

80,-
252. Fotografia pozycji 252OBERTYŃSKA Beata - Głóg przydrożny. Medyka 1932. Nakł. Bibl. Medyckiej. Skł. gł. Dom Książki Polskiej. 16d, s.85, [2], okł. oryg. proj. Maria Józefowiczówna. Biblioteka Medycka opus 9.
Podklejony bibułką grzbiet. Poezje, 1 jedyne wydanie.


120,-
253. Fotografia pozycji 253OGRÓD pieszczot. Przeł. Leopold Staff. W-wa-Kraków 1921. J. Mortkowicz. 16d, s.168, broszura.
Pęknięty blok. Proza poetycka pisana w X wieku przez nieznanego Araba. Przekład wg F. Toussainta.

35,-
254. Fotografia pozycji 254OLICKI L. , Liberson-Szwarcman M. - Elementarz. W-wa 1958. PZWS. 8, s.166, liczne ilustracje w tekście, okł. kart. oryg.
Stan bardzo dobry. Elementarz hebrajski . Rysunki wykonał K. Gleb i J. Korolkiewicz. Kaligrafia W. Rafalski. Podręcznik do użytku szkolnego. Wyd.3.


75,-
255. Fotografia pozycji 255OPALIŃSKI Krzysztof - Satyry. Kraków 1884. K. Bartoszewicz. Druk. A. Koziańskiego. 16, s. IV,259, opr. pł. z epoki. Wyd. Kazimierza Bartoszewicza T. XVI.
Oprawa lekko naddarta, poluzowany grzbiet. Pieczęć: Stanisław Estreicher.


60,-
256. Fotografia pozycji 256OPPMAN Edmund - Wodzowie Polski. Szlakami chwały oręża polskiego. Wyd.2. W-wa 1935. Inst. Propagandy Państwowo-Twórczej. 8, s.374, [1], opr. pł. oryg. ozdobna.
Oprawa przetarta, ślady podklejania, współczesne wyklejki. 21 biografii najwybitniejszych wodzów polskich od Bolesława Chrobrego do Józefa Piłsudskiego.

75,-
257. Fotografia pozycji 257ORKAN Władysław - Listy ze wsi i inne pisma społeczne. Wybór. Do druku przyg. i rozprawą wstępną poprzedził Stanisław Pigoń. W-wa 1946. Gebethner i Wolff. 8, s. XIX, 218, okł. kart. oryg.
Stan dobry. Treść: Przedmowa, Podhele - wiersz, Listy ze wsi seria I II, Pisma społeczne, Listy do wsi, Wskazania.

40,-
258. Fotografia pozycji 258OSSOLIŃSKI Józef Maksymilian - Listy . .. do Ambrożego Grabowskiego (1815 - 1826).
Z rękopisu Biblioteki Narodowej wydał Bogdan Horodyski. Wrocław 1950. Ossol. 8, s.181, 2 portrety, facs. listu, okł. oryg. , opr. pł.
Stan bardzo dobry. Z indeksem. Okładkę proj. St. Kobielski.


60,-
259. Fotografia pozycji 259Fotografia pozycji 259[OVIDIUS Publius Naso] - Choix de Metamorphoses, gravé d'apres différens maitres par Huet l'ainé; . .. Avec la simpl exposition de chaque sujet, terminée par un Quatrain propre a le fixer dans le mémoire des enfans. Seconde suite de 50 planches. Paris 1801, an.10. Chez Marcielly. 16podł. , s.51-57,60-100, [1], 40 miedziorytów, , opr. kart. z epoki.
Oprawa przetarta, ślady zabrązowienia, na 2 rycinach zapiski. Wybór Metamorfoz Owidiusza, ozdobionych rycinami wg starych mistrzów, przeznaczone dla dzieci celem łatwiejszego zapamiętania.

300,-
260. Fotografia pozycji 260Fotografia pozycji 260Fotografia pozycji 260PACHOŃSKI Jan - Legiony polskie. Prawda i legenda. 1794-1807. T. 1-4. W-wa 1969-79. MON. 8, s.543, [1],711[1],773, [1]765, [1], liczne ilustracje i szkice, opr. sk. współczesna: skóra czerwona, na grzbiecie i okładkach złocone zdobienia i napisy, granatowe szyldziki, grzbiety 5ciopolowe. Wojskowy Inst. Historyczny.
Bardzo ładny egzemplarz. T.1: Działalność niepodległościowa i zaczątki Legionów 1794-1797. 2: Zwycięstwa i klęski 1797-1799. 3: Znad Renu na San Domingo 1799-1802. 4: "Z iemi włoskiej do Polski" 1800-1807. Z indeksami. J.Lubicz Pachoński (1907-1985)) polski historyk, prof. U.J. , badacz historii nowożytnej Polski i dziejów wojskowości.


1.600,-
261. Fotografia pozycji 261PAMIĄTKA Zjazdu Koleżeńskiego byłych uczniów Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie. 1870 - 1890. Lwów 1890. Nakł. Zjazdu. Druk. W. Manieckiego. 8, s.44, opr. pł. ozdobna, sygn. pieczecią: W. Kuczabiński Zakład Introligatorski we Lwowie.
Bardzo ładny egzemplarz. W treści mowy okolicznościowe, telegramy, spis profesorów w r. szk. 1869/70, spis imienny uczniów w r. szk. 1869/70 i wzmianka o późniejszych wypadkach ich życia.

100,-
262. Fotografia pozycji 262[PAMIĘTNIK]. Mój pamiętnik festiwalowy 31.7. - 14.8. W-wa 1955. Wyd. : Polski Komitet Organizacyjny V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. Nakł. wyd. "Sztuka". 16m podł. , s. nlb, ilustracje, okł. kart. oryg.
Okładka podniszczona. Z programem Festiwalu, notatnikiem kulturalnym, planem imprez sportowych. Na końcu na 5 kartach wpisy międzynarodowych uczestników Festiwalu.


30,-
263. Fotografia pozycji 263PAWLIKOWSKA [Jasnorzewska] Maria - Dancing. Karnet balowy. W-wa 1927. F. Hoesick. 16d, s.41, [3], okł. oryg.
Stan dobry. Poezje, 1 wydanie .


60,-
264. Fotografia pozycji 264PAWŁOWSKI Stanisław - Domagajmy się kolonij zamorskich dla Polski. W-wa 1936. Wyd. Ligi Morskiej i Kolonjalnej. 16d, s.21, [1], broszura.
Stan dobry. Broszura propagandowa.


20,-
265. Fotografia pozycji 265PĘCZKOWSKI Mieczysław - Umundurowanie wojska, marynarki wojennej i przysposobienia wojskowego w Polsce. Oprac. mjr. dypl. .. Ilustrowali: Stanisław Bieńkowski, Stanisław Haykowski. W-wa 1935. Gł. Księg. Wojsk. 8, 32 kolorowe tablice [leporello] z tekstem objaśniajacym, okł. oryg.
Podklejony grzbiet okładki. Pieczęcie Biblioteki Ossolineum [we Lwowie]. Podzielone na 7 części: Podział siły zbrojnej i korpusy osobowe, Tablica z oznakami stopni, Tablica z oznakami specjalności i innemi, Tablice z barwami otoków czapek, proporczyków, wypustek wojska lądowego, Oznaki przysposobienia wojskowego, Ordery i odznaczenia polskie, Sylwetki.

100,-
266. Fotografia pozycji 266PIĄTEK Jan - Zasady przyzwoitego zachowania się uczniów szkół średnich. Według Dra Juliusza Wisnara oprac. Dr. .. Ilustrował Dr Władysław Witwicki. Lwów 1912. TNSW. 8, s.47, 10 ilustracji całostronicowych, okł. oryg.
Okładka luźna, podklejony grzbiet.

60,-
267. Fotografia pozycji 267PIERWSZY Zjazd Legjonistów. Pamiętnik Zjazdu w Krakowie w dniach 5, 6 i 7 sierpnia 1922 w ósmą rocznicę wymarszu Strzelców na bój o Niepodległość Ojczyzny. Kraków 1922. Nakł. Stow. "Byłych Legionistów z roku 1914 - 1918" w Krakowie. 8, s.94, okł. oryg.
Stan dobry. Pieczęć Stow. Byłych Legjonistów. Komitet Red. : B. Pochmarski, Z. Kwieciński, J. Lasoń, S. Podworski. Od s.60 - 79: Spis uczestników Zjazdu. Teksty prozą i wierszem.


60,-
268. Fotografia pozycji 268PIŁSUDSKI Bronisław - Krzyże litewskie. Zyciorysem autora poprzedził Dr Juljan Talko-Hryncewicz; Jan Wiktor - Kapliczki i krzyże przydrożne jako dzieło sztuki ludowej i potrzeba ich ochrony. Kraków 1922. Red. "Orlego Lotu". 16, s. XII,51, rysunki w tekście, okł. oryg. Bibl. "Orlego Lotu" Nr 3.
Stan dobry.


30,-
269. Fotografia pozycji 269PIOŁUN-Noyszewski Stanisław - Zarys myśli polityczno-społecznej Stefana Żeromskiego. W-wa 1937. Inst. Wyd. "Biblioteka Polska". 8, s.93, [1], okł. oryg.
Stan dobry.


35,-
270. Fotografia pozycji 270Fotografia pozycji 270PLANCHÉ James Robinson - A Cyclopaedia of Costume or Dictionary of Dress, including Notices of Contemporaneous Fashions on the Continent; and a General Chronological History of the Costhumes of the principal Countries of Europe, . .. Vol. I [z 2]: The Dictionary. 4, s. VI,527,16, 43 tablice w tym 13 barwnych, liczne rysunki w tekście, opr. sk. z epoki, tłoczone zdobienia, szyldzik z tytułem.
Obca dedykacja, pieczęcie. Ekslibris dat.1895 r. Oprawa podklejona płótnem przy grzbiecie na wyklejkach.
Encyklopedia ubiorów. Chronologiczna historia kostiumologii w głównych krajach europejskich, od początku ery chrześcijańskiej. Bogata ikonografia: ubiory, obuwie, nakrycia głowy, mufki, ozdoby, korony, szaty duchowne, kompletne zbroje i poszczególne elementy zbroi, narzędzia walki: broń biała i palna, etc.
J. R. Planché (1796-1880), brytyjski dramaturg, antykwariusz, oficer, ekspert w kostiumologii historycznej.


600,-
271. Fotografia pozycji 271PLATER Zyberk Ireneusz - Życie bez rąk. W-wa 1931. 8, s.284, ,[3], portret autora, opr. ppł.
Stan dobry. Autobiograficzna powieść, w której autor (1896-1946, pisarz, reżyser filmowy i scenarzysta, od urodzenia pozbawiony rąk), ukazuje swoje życie i codzienne zmagania oraz jak można sobie radzić bez rąk.

60,-
272. Fotografia pozycji 272PODGÓRSKI Tadeusz - U wrót zaklętego świata. Baśnie i legendy. Zebrał. .. Z czterema ilustracjami barwnymi oraz licznymi rysunkami w tekście. Wyd.2. Kraków 1943. D. E. Friedlein. 8, s.78, [2], ilustracje, okł. kart.
Stan dobry. Wybór baśni. Ilustrował Stanisław Raczyński.


40,-
273. Fotografia pozycji 273PODRĘCZNIK dla tokarzy. Wskazówki do obliczania kół zębatych potrzebnych do nacinania gwintów na miary reńskie, angielskie i metryczne. Tłum. z niem. Tadeusz Rolnik. W-wa 1902. Skł. gł. w Księg. J. Guranowskiego. 16d, s.105, [3], rysunki w tekście, opr. pł.
Stan dobry.


38,-
274. Fotografia pozycji 274Fotografia pozycji 274Fotografia pozycji 274Fotografia pozycji 274POLAND and the Sea. [Polska na morzu]. Collective work. Under supervision of J. I. Targ.
With Preface by Major General Ferdynand Zarzycki. All the graphical side made by Anatol Girs and Bolesław Barcz. Warsaw 1936. Central Military Bookshop. 4, s.234, liczne ilustracje w tekście i całostronicowe, kolorowe wkładki, 4 oryginalne akwaforty z ochronnymi bibułkami [w jednej naderwany róg], sygn. na płycie i o łówkiem: Girs-Barcz, opr. pł. oryg.
Bardzo ładny egzemplarz. Polska na morzu, albumowe wydanie, obrazuje historię floty polskiej, rozwój marynarki i gospodarki morskiej po uzyskaniu niepodległości. Całkowite opracowanie graficzne, kolorowe plansze Atelier Girs-Barcz. Tekst pismem Cicero-Bockwell. 2 akwaforty z portretami Prezydenta Mościckigo i Marszałka Piłsudskiego.

350,-
275. Fotografia pozycji 275Fotografia pozycji 275POLEWKA Adam - Igrce w Barbakanie. Kraków 1953. WL. 16d, s.92, [2], ilustracje, okł. oryg. proj. AdamMłodzianowski.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: "Pani Jadwidze Grzybowskiej ku pamięci miłych rozmów w Collegium Maius w czasie trwania Wystawy Kopernikowskiej Adam Polewka. 26. VIII.53". Widowisko średniowieczne, 1 wydanie.


150,-
276. Fotografia pozycji 276Fotografia pozycji 276Fotografia pozycji 276POOLE Reginald Stuart ed. - Catalogue of Greek Coins. Sicily. Bologne 1975. A. Forni.
8, s. XII,292, ilustracje numizmatyczne w tekście, opr. pł. oryg.
Przedruk w wyd. : British Museum 1876. Treść: Syracuse by Barclay v. Head, The Other Cities of Sicily by Percy Gardner, Siculo-Punic Class and Lipara by the Edfitor. Z indeksami.


150,-
277. Fotografia pozycji 277POPLIŃSKI A[ntoni] - Grammatyka łacińska wydana przez. .. Poznań- Bydgoszcz 1835. K. S. Mittler. 8, s. VI,602, opr. psk. z epoki.
Małe pęknięcie przy grzbiecie. Obca dedykacja z epoki na karcie tyt. Autor (1796-1868) pol. filolog, nauczyciel, wydawca i księgarz, dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Autor wielu podręczników szkolnych.


100,-
278. Fotografia pozycji 278PORAZIŃSKA Janina - Moja Wólka. Napisała. .. Rysował Stanisław Bobiński. W-wa 1925.
Inst. Wyd. "Bibl. Polska". 4, s.45, ilustracje w tekście i 3 kolorowe tablice, opr. kart. współczesna z naklejoną okł. oryg.
Kilka kart przybrudzonych. Obca dedykacja. Wiersze.


40,-
279. Fotografia pozycji 279Fotografia pozycji 279POTOCKI Jan - Rękopis znaleziony w Saragossie. Tekst przygotował, posłowiem i przypisami opatrzył Leszek Kukulski. W-wa 1965. Czyt. 8, s.773, [3], ilustracje w tekście, opr. współczesna, sygn.: MillaArt: sk. beżowa, kolorowe zdobienia w formie inkrustacji, brzegi kart barwione, pł. futerał.
Stan bardzo dobry. Słynna powieść J. Potockiego (1761-1815), w oryg. po francusku, na język polski przekładał Edmund Chojecki. Niniejsze wydanie oparte na tym przekładzie. Ozdobione ilustracjami Jerzego Jaworowskiego (1919-1975), grafika książkowego, plakacisty, projektanta znaczków. Opracowanie graficzne podkreśla klimat tej powieści.

1.000,-
280. Fotografia pozycji 280Fotografia pozycji 280POTOCKI Wacław - Moralia (1688). Wyd. : Tadeusz Grabowski i Jan Łoś. T.1-3 [komplet]. Kraków 1915-1918. A. U. 8, s. IV,629,658, XXIX,706, opr. ppł. współczesna. Biblioteka Pisarzów Polskich nr 69,72,73.
W t.1 i 2 zakreślone zapiski na t. tyt. , poza tym stan bardzo dobry. 1 wydanie . Ponad 2000 utworów wierszowanych, moralizatorskich, powstałych w 1688 - 1694 r. Wzorowane na zbiorze łac. przysłów "Adagia" komentowanych przez Erazma z Rotterdamu. "Moralia" nie były przeznaczone do druku, stąd 1 wydanie dopiero w 1915-18 r.

180,-
281. Fotografia pozycji 281POWSTANIE Listopadowe roku 1830 - 1831. [Chicago, Il. , A. A. Paryski] 1914. 16d, s.30, okł. oryg.
Podklejony grzbiet. Tytuł okładkowy: Powstanie Listopadowe. Krótki opis historyczny przyczyn i przebiegu powstania, oraz jego zakończenie. 1914. Tytuł na okładce z ozdobnej ramce.

35,-
282. Fotografia pozycji 282POWSZECHNEGO Jubileuszu w Rzymie odbytego roku Pańskiego 1825 do całego świata katolickiego rozciągnienie. W-wa 1826. Druk. S. Krzyża. 8, s.20, winieta tytułowa.
Stan dobry. Jubileusz zorganizowany przez papieża Leona XII, na który przybyli pielgrzymi z całego świata.


60,-
283. Fotografia pozycji 283Fotografia pozycji 283PRIVODY (Transmissii). [Katalog]. No 335. Akcioniernoe Obščestwo Transmissionnago, Mašinostroitelnago i Čugunolitejnago Zavodov I. Ion v Lodzi. [Łódź 1912]. 16d, s. XXII, 437, liczne ilustracje w tekście i całostronicowe, opr. pł. oryg.
Stan dobry. Katalog napędów wydany przez Sp. Akc. I. Ion w Łodzi, działającą od 1866 r.

120,-
284. Fotografia pozycji 284PROGRAM Związku Patryjotów. Druk ulotny, ok. 1915. 16, kart 2.
W 5 punktach zapisane główne cele działalności Związku.


25,-
285. Fotografia pozycji 285PRZEWODNIK po Wystawie Międzynarodowej Kolonjalnej w Paryżu. Guide de l'Exposition Coloniale Internationale de Paris. Maj 1931. 8, s.45, ilustracje w tekście, okł. oryg.
Stan dobry. Z planem wystawy i reklamami w tekście.

30,-
286. Fotografia pozycji 286PRZYBOROWSKI Norbert Sulima - Klucz do szybkiego mnożenia, dzielenia, obliczania procentów i do zamiany jednostek mierniczych dla użytku urzędów skarbowych i autonomicznych, członków i sklepów "Kółek rolniczych", kas "Raiffeisena", spółek mleczarskich itd. Lwów 1909. Nakł. wydawcy. Czc. "Druk. Udziałowej". 8, s. XLII, tabele nlb. , opr. pł. oryg.
Stan dobry.

60,-
287. Fotografia pozycji 287PRZYBOROWSKI Walery - Olszynka Grochowska. Powieść osnuta na tle 1831 r. Z 15 rysunkami Stanisława Wyczółkowskiego. W-wa 1927. K. Trepte. 16, s.319, rysunki w tekście, okł. kart. oryg.
Stan dobry.

45,-
288. Fotografia pozycji 288Fotografia pozycji 288Fotografia pozycji 288PRZYBYSZEWSKI Stanisław - Dla szczęścia. [Dramat w 5 aktach]. Lwów-W-wa 1902.
Księg. Pol. B. Połonieckiego. 8, s.64.
- Goście. Epilog dramatyczny w 1 akcie. [Lwów-W-wa 1902]. 8, s.29.[Wyd. ze Złotym runem].
- Złote runo. Dramat. Lwów-W-wa 1902. Księg. Pol. B. Połonieckiego. 8, s.98.
Oprawa pł. [zniszczona, poluzowany grzbiet] w 1 wol. Odręczna dedykacja autora: "Kochanemu przyjacielowi Edwardowi Weychert z serdeczną przyjaźnią Stanisław Przybyszewski. Warszawa 24/XII 1902".

Atramentem r ęką St. Przybyszewskiego cytat z Maeterlincka: "Es tout est effrayant lorsqu'on y songe" (Maeterlinck). Rada: Maetyerlinck wymawia się Materlink". Podkreślenia ołówkiem w tekstach prawdopodobnie ręką Przybyszewskiego.

400,-
289. Fotografia pozycji 289PRZYRZĄDY i maszyny elektryczne. Tłumaczenie z francuskiego. W-wa 1928. Wyd. M. S. Wojsk. Depart. Lotnictwa. 16d, s.247 + Album rysunków s.185, okł. oryg. , opr. pł. oryg.
Stan bardzo dobry.


48,-
290. Fotografia pozycji 290PSZCZELI elementarz. Wyd. : Florian Łorzyński. Kraków, Wydawnictwo Rolnicze. 8, s.21, liczne ilustracje w tekście, okł. oryg.
Stan dobry. Wydawnictwo okupacyjne. W formie wesołych wierszyków abecadło hodowli pszczół.


30,-
291. Fotografia pozycji 291[PUCHALSKI Włodzimierz]. Wystawa fotografii przyrodniczej i myśliwskiej Włodzimierza Puchalskiego. 3/IV - 25/IV 1938. Lwów, Muzeum Przemysłu-Artystycznego, Lwowskie Towarzystwo Fotograficzne. 8, s.24, z ilustracjami, okł. oryg.
Stan dobry. Zawiera wykaz 350 prac zasłużonego fotografika. Dołączone 2 bilety wstępu na wystawę w Lwowskim Towarzystwie Fotograficznym. Na kartach liczne reklamy.


40,-
292. Fotografia pozycji 292Fotografia pozycji 292[PUSZKIN Aleksander]. Lutnia Puszkina. [Tłumaczył] : Juljan Tuwim. W-wa 1937. Wyd. J.Przeworskiego. 8, s. XV,139, [1], portret, zdobniki w tekście, opr. pł. ozdobna.
Stan dobry. Wiersze i poematy. 1 wydanie . Szkic wstępny: Życiorys A. Puszkina. Oprac. graficzne Antoniego Wajwóda.

100,-
293. Fotografia pozycji 293PUTEK Józef - Mroki średniowiecza. Obyczaje, przesądy, fanatyzm i okrucieństwa w dawnej Polsce. Klątwy - tumulty - kacerze - czarownice - tortury - kaźń - rządcy sumień - pacyfikacje - truciciele ciał i dusz. Kraków 1935. Nakł. aut. 8, s.198, okł. kart. współczesna z naklejoną okładką oryg.
Stan dobry. 1 wydanie.

75,-
294. Fotografia pozycji 294RABSKA Zuzanna - Baśnie kaszubskie. Z rysunkami Molly Bukowskiej. Wyd.2. W-wa 1928. M. Arct. 8, s.98, [2],12 ilustracji, opr. kart. oryg.
Luźny grzbiet.


50,-
295. Fotografia pozycji 295RACZYŃSKI St[anisław] - Jak krasnalek Mądralek chciał słońce dogonić oraz Piła, młotek, strug i dłutko. Tekst i ilustracje St. Raczyńskiego. Kraków [1946]. Wyd. "Biblos". 4, s. [14], okł. oryg.
Przybrudzona okładka, karta tyt. podklejona i przedarta przy grzbiecie.

30,-
296. Fotografia pozycji 296RASZEWSKI Zbigniew - Hymn Ziem Zachodnich. Inc. : Gdzie Krzywousty wodził w topory zbrojny lud. .. Nakł. : Caritas Academica - Poznań [przed 1950].16, druczek ulotny.
Z. Raszewski (1925-1992), historyk teatru, pisarz.


20,-
297. Fotografia pozycji 297REJ Mikołaj - Kupiec (1549). Wyd. R. Kotula i Al. Brückner. Kraków 1924. P. A. U. 8, s.324, podobizna k. tyt. , okł. oryg. , Biblioteka Pisarzów Polskich nr 77.
Stan dobry, egz. nierozcięty.


70,-
298. Fotografia pozycji 298Fotografia pozycji 298Fotografia pozycji 298REYMONT Władysław Stanisław - Bunt. Baśń. W-wa-Kraków-Lublin [1924]. Gebethner i Wolff. 16d, s.200, opr. pł.
Oprawa naprawiana, kilka kart [w tym tyt. ] podklejonych przy grzbiecie. Odręczna dedykacja autora dla siostry: W. K[amila] M unkiewiczowej Kochanej siostrze Wł. St. Reymont. 18. XI.1924. Warszawa.

1 wydanie. Połączenie baśni i utopii; historia krwawego buntu zwierząt przeciw władzy człowieka. W związku z pararelą do terroru rewolucji październikowej obserwowanej przez autora, książka była zakazana w PRL-u; powojenne jej wydanie ukazało się dopiero w 2004 r.


400,-
299. Fotografia pozycji 299RICHTHOFEN Manfred Freiherrn von - Der rote Kampfflieger. Berlin-Wien 2927. Ullstein & Co. 16d, s.184, portret autora, opr. pł. z naklejoną okł. oryg.
Stan dobry. 1 wydanie . Wspomnienia pisane w 1917 r. niem. lotnika (1892-1918), największego asa myśliwskiego w I wojnie światowej, nazywanego Czerwonym Baronem.


200,-
300. Fotografia pozycji 300ROK bojów na Polesiu 1915-1916. Notatki i szkice oficerów 6 Pułku Legionów Polskich. W drugą rocznicę pułku. W-wa [1917]. Nakł. Kasy Of.6 PP. Druk. Wł. Łazarskiego. 8, s.212, liczne ilustracje, inicjały, mapka, opr. pł.
Bez okładki oryg. z ilustracją L. Wyczółkowskiego. Poluzowany grzbiet, karty przy grzbiecie podklejone taśmą. Układ książki: chor. Henryk Gruber, zdjęcia fotograficzne: sierż. Adam Dulęba. Z listami oficerów, strat pułku i wykazem odznaczonych.
Autorzy: Norwid-Neugebauer, A. Jakubski, St. Kochanowski, J. Gigiel, A. Lisiewicz, J. H. Chodorowski, S. Pomirski, i in.


80,-
301. Fotografia pozycji 301ROLLE Michał - Z minionych stuleci. Szkice historyczne i literackie. Lwów 1908. Gubrynowicz i Schmidt. 8, s.384, [1], opr. ppł. współczesna.
Na kilku kartach na marginesie ślady zalania. Treść: Seweryn Malinowski (kartka z dziejów sceny polskiej na kresach wschodnich). Bohater Mickiewiczowskiej tragedyi (sylwetka generała-poety). Tomasz Zan na roli. Poufne zwierzenia Sadyka-Paszy. Poeta o sobie. Z pod filareckiego sztandaru. Mieszczanin sandecki z XVII stulecia. Z życia Ormian kamienieckich w XVII i XVIII w. Pośmiertne peregrynacye pani wojewodziny kijowskiej. Tajne rosyjskie relacye o formujących się legionach i Kościuszce. Z życia dworu wiejskiego w I poł. ubiegłego stulecia. Obrońcy Zamościa (1831) pg pamiętników i notat naocznych świadków. Z rosyjskich materyałów. Pierwsze podwaliny "Macierzy Polskiej" we Lwowie.


80,-
302. Fotografia pozycji 302RUDNICKI Mikołaj - Ballady nowoczesne. Impresje. Łabędzie. Poznań - W-wa [1929]. 16d, s.59, [1], okł. oryg.
Okładka przykurzona. 1 wydanie.


30,-
303. Fotografia pozycji 303RUSBROCK przedziwny. Przeł. na język polski X. W. P. Z. Z. Lwów 1874. Nakł. tłumacza.
16, s. IV,305, [4], opr. ppł. współczesna.
Stan dobry. Pieczęcie. Jan van Ruysbrock (1293-1381), średniowieczny mistyk i teolog niderlandzki, błogosławiony Kościoła katolickiego, autor pism mistycznych.


60,-
304. Fotografia pozycji 304Fotografia pozycji 304RYDEL Lucyan - Poezye. I. Z rysunkami Stanisława Wyspiańskiego. W-wa 1899 [1898]. Gebethner i Wolff. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 16d, s.85, [2], ilustracje, zdobniki, opr. pł. z epoki.
Stan więcej niż dobry. Odręczna dedykacja autora: "Stanisławowi Estreicherowi i Pani Helenie Estreicherowej w dowód przyjaźni Lucyan Rydel. Kraków 27. X.1898".

1 wydanie. Cykle: wiersze różne, Mitologie, Hania, Anima exul.


300,-
305. Fotografia pozycji 305Fotografia pozycji 305RYMKIEWICZ Aleksander - Wybór poezji. Przedmowa Stefana Lichańskiego. W-wa 1970. PIW. 16, s.211, [1], okł. kart. oryg. Biblioteka Poetów.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla znanego krytyka Zygmunta Lichniaka, dat. : W-wa 21. IX.70. Wiersze z tomów: Tropiciel, Potoki, Z narodem, Warszawskie cegły, Niezbrojni zwycięzcy, Krajobrazy i ludzie, Himalajskie namioty, Faryzeusze i patroni, Promień dla artysty, Dziki powój.


60,-
306. Fotografia pozycji 306RZEPECKI Karol - Pułk Czwarty 1830-1831. Szkic historyczny. Według relacji ustnej i pamiętnikarskich notatek Kajetana Władysława Rzepeckiego. Poznań1917. Wlkp.Ks.Nakł. K.Rzepeckiego. 4, s.176, liczne ilustracje i plany, portret K . Wł . Rzepeckiego, opr. pł. ozdobna.
Płótno oprawy pofałdowane, podpis, wycięta połowa karty przedtyt. Z indeksem osób.

250,-
307. Fotografia pozycji 307SAPIŃSKI Stanisław - Garść ziemi obcej. Kraków 1927. 16d, s.343, [5], opr. pł. ozdobna, "młodopolska".
Stan dobry. Opis podróży: Drogą łamaną przez przełęcz, W dolinie rzeczki Isargo, Nad zatoką Tiguljusza, Na grobie biedaczka z Asyżu, Epilog, Porto Fino. Druk. jako rękopis.


60,-
308. Fotografia pozycji 308Fotografia pozycji 308SAUNIER Claudius - Die Geschichte der Zeitmesskunst von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Mit vielen Abbildungen. Ins Deutsche übersetzt und neu bearbeitet von Gustav Speckhart, Hof-Uhrmacher. Bd. 1-3. Bautzen [Budziszyn] 1903. E. Hübner. 8, s. V, 1096, XVI, [16: reklamy], 206 ilustracji w tekście, opr. pł. oryg. w 2 wol.
Niewielkie otarcia na grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Historia sztuki pomiaru czasu: od czasów najdawniejszych do obecnych. 1 niem . wydanie. Obszerne dzieło na temat zegarmistrzostwa. Autor (1816-1896) franc. zegarmistrz i nauczyciel, wydał m. in. "Praktyczny przewodnik dla zegarmistrzów".

700,-
309. Fotografia pozycji 309Fotografia pozycji 309SCHERR Johannes - Germania. Zwei Jahrtausende deutschen Leben. Kulturgeschichtlich gerschildert von. .. Neu hrsh. und bis auf die Gegenwart fortgefürt von Hans Prutz. 6. Aufl. Stuttgart-Berlin-Leipzig [1905]. Union Deutsche Verlagsgesellschaft. 4, s. X,490, 375 ilustracji w tekście i 50 tablic, opr. pł. oryg. ozdobna.
Karta tyt. luźna [wycięta], poza tym bardzo ładny egzemplarz. Przedruk z wydania 1890. 2 tysiące lat niemieckiej historii, kultury i obyczajów, od starożytności po wiek XX. Ilustrowali: A. Menzel, F. Defregger, W. Diez, C. F. Lessing, i in. artyści.
Autor (1817-1886) pisarz i historyk kultury niemieckiej.


200,-
310. Fotografia pozycji 310SEBYŁA Władysław - Obrazy myśli. W-wa-Kraków 1938. J. Mortkowicz. 16d, s.49, [2], okł.
oryg.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie . Cykle: Obrazy pamięci, Ojcze Nasz, Mity i inne, Fraszki.


35,-
311. Fotografia pozycji 311SEWERYN Tadeusz - O Chrystusie Frasobliwym. Figurki-legendy-świątkarze. Kraków 1926. Księg. Geogr. "Orbis". 16d, s.40,8 ilustracji, okł. oryg. Bibl. "Orlego Lotu" Nr 8.
Stan dobry. Podpis.


25,-
312. Fotografia pozycji 312SIEDLECKI Michał - Bajki. Kraków 1923. Nakł. S. A. Krzyżanowskiego. 16d. , s.59, 33 winiety, okł. oryg.
Stan dobry. Pieczęć: Stefan Grzybowski. Bajki wierszem, każda opatrzona oryg. winietą.


40,-
313. Fotografia pozycji 313Fotografia pozycji 313SIEMIEŃSKI Lucyan wyd. - Wincenty Pol i jego poetyczne utwory przez. .. Kraków 1875. Księg. J. M. Himmelblaua. 8, s.272, opr. pł. ozdobna, z epoki, sygn. : N. Augustyn Introligator w Krakowie: płótno czerwone, czarne zdobienia, złocone napisy.
Lekko otarty grzbiet, poza tym stan dobry. Ekslibris: Stanisław Estreicher. Treść: Obszerny wstęp L. Siemieńskiego, W. Pol: Liryki, Gawędy, Dramat. (Wybór utworów).

120,-
314. Fotografia pozycji 314SKOWROŃSKI Tadeusz - Wojna polsko-niemiecka widziana z Brazylii. 1939-1940. Londyn 1980. Pol. Fundacja Kulturalna. 8, s.152, portret autora, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Wojna w oczach Brazylijczyków i ich sąsiadów płdn. amerykańskich, pomoc MSZ rodakom, uchodźcom: literatom i artystom przebywajacym w Brazylii.
Autor (1938-1945, pseud. Ludwik Karski), był polskim dyplomata, Posłem Nadzwyczajnym i Ministrem Pełnomocnym w Brazylii w latach1938-1945.


40,-
315. Fotografia pozycji 315SKWARCZYŃSKI Adam - Wskazania. W-wa 1934. Nakł. Straży Przedniej. Druk. Wł. Łazarskiego. 8, s.160, portret autora, opr. pł. Biblioteka "Straży Przedniej" nr 5.
Stan dobry. Podpis. -Artykuły publicystyczne ogłaszane w "Drodze", propagujące ofiarność obywatelską, pracę jako obowiązek patriotyczny i podporządkowanie się władzy państwowej. Zebrał, wstępem i przypisami zaopatrzył Bolesław Wasylewski.
Autor [1886-1934], polityk, publicysta, ideolog obozu piłsudczykowskiego, prezes "Straży Przedniej", której zadaniem było oddziaływanie piłsudczyków na młodzież.


80,-
316. Fotografia pozycji 316SŁOWACKI Juliusz - Dzieła. Pod red. Manfreda Kridla i Leona Piwińskiego, z przedmową Jana Lechonia. T.1-24 + Listy t. I. W-wa 1930-32. Biblioteka Arcydzieł Literatury. 8, z portretem autora, opr. pł. wyd. w 13 wol. : płótno ciemnoniebieskie, złocone napisy i zdobienia na grzbietach i okładkach.
W 3 tomach poluzowany grzbiet, na wyklejkach pieczęcie własnościowe.


500,-
317. Fotografia pozycji 317SŁOWNIK polskich teologów katolickich. Lexicon theologorum catholicorum poloniae. Pod red. ks. Hieronima Eug. Wyczawskiego OFM. T.1-7. W-wa 1981-83. ATK. 8, opr.
Stan dobry. Komplet. Słownik podaje informacje biograficzne i bibliograficzne teologów polskich i obcych w Polsce działających na przestrzeni tysiąca lat istnienia państwa polskiego.


350,-
318. Fotografia pozycji 318SOBIESKI Wacław - Polska a Hugonoci po nocy św. Bartłomieja. Kraków 1910. A.U. 8, s.231, okł. oryg.
Okładka naddarta, podklejony kartonem grzbiet. Pieczęć.

60,-
319. Fotografia pozycji 319SOKOŁOWSKI August - Dzieje Polski illustrowane. T.1-2 [z 4]. Wiedeń 1896-97. M. Perles. 8, s.664, 94 ilustracje, 2 tablice genealogiczne, podobizny dokumentów historycznych, opr. pł. oryg. ozdobna.
Stan dobry. Okres od Mieszka I do Zygmunta Augusta II. Ozdobione ilustracjami Jana Matejki, Walerego Eljasza, Juliusza Kossaka, Henryka Rauchingera i innych artystów polskich.


300,-
320. Fotografia pozycji 320SPYTKOWSKI Józef - Stanisław Brzozowski estetyk - krytyk. Kraków 1939. MWRiOP. Skł. gł. : Kasa im. Mianowskiego. 8, s.148, okł. oryg. Prace z historii literatury polskiej nr 6.
Stan bardzo dobry. Z indeksem.


40,-
321. Fotografia pozycji 321STAFF Leopold - Sady. W-wa-Kraków 1919. Tow. Wyd. 16, s.79, [8[, okł. oryg.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie.


80,-
322. Fotografia pozycji 322STAROWOLSKI Szymon - Reformacya obyczajów polskich. Wszystkim stanom ojczyzny naszej, teraźniejszych czasów zepsowanych bardzo potrzebna, . .. Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków 1859. Wyd. Bibl. Polskiej. 16d, s.183.
-Lament utrapionej Matki Korony Polskiej, już już konającej, na syny wyrodne, złośliwe i niedbające na rodzicielkę swoję. Kraków 1859. Wyd. Bibl. Polskiej. s.21.
-Wielkiego Korabiu wielki sternik. Kazanie o pobożności żywota i śmierci . .. senatora. .. ks. Jakóba Zadzika. .. Kraków 1859. Wyd. Bibl. Polskiej. s.22.
Oprawa kart. w 1 wol. Podpis i pieczęć.

150,-
323. Fotografia pozycji 323STĘŚLICKA Wanda - O chiromysie madagaskarskim i o tarsjuszu upiorze. W-wa 1948. Spółdz. Wyd. Wiedza. 16s, .85, [3],16 rysunków, okł. oryg. Bibl. popularno-naukowa Wiedzy.
Stan dobry. Popularna broszura przybliżająca 2 rzadkie, egzotyczne zwierzątka.

20,-
324. Fotografia pozycji 324STRYJKOWSKI (Strykowski) Maciej - Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi. Wydanie nowe, będące dokładnem powtórzeniem wydania pierwotnego królewieckiego z r.1582. .. T.1 [z 2]. W-wa 1846. G. L. Glücksberg, druk Stan. Strąbskiego. 8, s. XLVIII,392, facs. karty tyt. z 1 wydania, opr. : okładka płótno współczesne, grzbiet sk. z opr. XIX w. , złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
Grzbiet lekko przetarty. Brak karty tyt. i stron 1-63 (przed rzymską numeracją) z wiadomością o życiu i pismach Stryjkowskiego i rozprawą o latopiscach ruskich. Pierwszy drukowany zarys historii Europy Wschodniej. Kompilacja kronik Długosza, Miechowity ilicznych kronik rkp.
Autor (1547-1586/93), pseud. Osostevitius, historyk, poeta, dyplomata, kanonik.


450,-
325. Fotografia pozycji 325STUDIA do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego. Cz. VI. Red. : Zb. Bocheński, Z. Żygulski jun. Kraków 1974. Muzeum Narodowe i Stow. Miłóśników Dawnej Broni i Barwy. 8, s.118, [2], 35 ilustracji w tekście i 22 tablice, okł. oryg.
Stan dobry. Treść: T. Jeziorowski - Początki polskiego munduru generalskiego. A. Zaremba - 1 i 2 pułk ułanów polskich w kampanii francuskiej 1814 r. : Ubiór-oporządzenie i uzbrojenie. A. Kostrzewski - 1 i 2 pułk mazurów w Powstaniu Listopadowym. J. Wielhorski - Lanca.


50,-
326. Fotografia pozycji 326SUFFCZYŃSKI Kajetan (Bodzantowicz) - Zawsze oni. Obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Kościuszki i Legionów. Dzieło pośmiertne . .. Z illustracyami J. Kossaka i epigrafami W. Pola, nigdzie niedrukowanemi. Z portretm Suffczyńskiego i Pola. Poznań 1917. Wlkp. Księg. Nakł. K. Rzepeckiego. 4, s.414, [1], liczne ilustracje na oddzielnych tablicach, sztychowana 2ga karta tyt. , opr. oryg. ozdobna: na licu barwna ilustracja Juliusza Kossaka, złocone napisy.
Przed kartą tyt. ślad pęknięcia oprawy przy grzbiecie. Podpis: Józef Brzeski major. Przed tekstem portret W. Pola i K. Suffczyńskiego [staloryt], wg J. Kossaka ryt. Antoni L. Szretter. Karty tekstu w ozdobnych obramowaniach.


450,-
327. Fotografia pozycji 327SWOBODA Henryk - Ignacy Daszyński. Życie, praca, walka. W-wa 1934. Zarząd Gł. Tow.
Uniw. Robotn. 8, s.83, [1], portret, okł. oryg.
Stan dobry.


40,-
328. Fotografia pozycji 328SYLWESTER Antoni - O okrętach i dalekich podróżach. Poznań 1947. Wyd. Zachodnie.
8, s.87, ilustracje, opr. kart. oryg. Życie i przygoda (3).
Stan bardzo dobry. Okładka i ilustracje Al. Krakowski.


40,-
329. Fotografia pozycji 329Fotografia pozycji 329Fotografia pozycji 329SZCZEPAŃSKA Irena - Słońce w białym dworze. Nowele. Kraków 1931. Gebethner i Wolff. 16d, s.158, okł. oryg. mal. T. Pruszkowski, opr. ppł.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autorki: "Genjalnemu jasnowidzowi Panu Inż. Broniewskiemu, który tak doskonale przewidział moje zdolności z całego wdzięcznego serca autorka. 15/X/31".

J. Szczepańska (1908-1964), pisarka, autorka książek dla dorastających dziewcząt.


75,-
330. Fotografia pozycji 330SZCZEPAŃSKI Ludwik wyd. – Pieśń polska w latach Wielkiej Wojny. Zebr. i wyd . .. . Kraków 1916. Nakł. IKC. Druk. Koziańskich. 8, s.156, [4], opr. kart. współczesna.
Stan dobry. Poezje 65 różnych autorów. Treść: W górę serca. Wojna i tragedia polska. Pod sztandarem Legionów. Z padołu łeż i zniszczenia. Nastroje, wrażenia, tęsknoty. Podzwonne na polu chwały. Marsze, śpiewki i wiersze legionistów. Odgłosy dnia politycznego.


50,-
331. Fotografia pozycji 331SZCZEŚNIAK Władysław - Dzieje Kościoła Katolickiego w zarysie. T.1-2. W-wa 1902, 1909. Druk P. Laskauera i W. Babickiego. 8, s. IV,6, L,541, XVI,479, opr. ppł.
Stan dobry. Dzieje Kościoła od narodzenia Chrystusa.


150,-
332. Fotografia pozycji 332Fotografia pozycji 332SZOBER Stanisław - Słownik ortoepiczny. Jak mówić i pisać po polsku. W-wa 1936 - 1937. M. Arct, 8, s. XVI,662, opr. pł. oryg. ozdobna. Słowniki M. Arcta.
Stan dobry.


120,-
333. Fotografia pozycji 333Fotografia pozycji 333SZUJSKI Józef - Dzieła. Wydanie zbiorowe. Ser. II. T. VII: Opowiadania i rozstrząsania. T.3. Kraków 1888. Nakł. rodziny J. Szujskiego. Druk. "Czasu". 8, s.373, [2], opr. ppł. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie; sygn. pieczęcią: Adam Suchodolski Introligator w Krakowie.
Stan więcej niż dobry. Treść: Z wykładów o dziejach cywilizacji polskiej, Kraków aż do początku XV w. , Profil historyczny Nerona, Maćko Borkowicz wojewoda poznański, Warunki traktatu kaliskiego 1343 r. , Kilka uwag o dziejach Polski M. Bobrzyńskiego, opowiadanie: Ludwik Węgierski i bezkrólewie, Artykuł o wypowiedzeniu posłuszeństwa, O młodszości naszego cywilizacyjnego rozwoju.

100,-
334. Fotografia pozycji 334SZYDELSKI Stanisław - Słownik techniczny dla automobilistów polsko-francusko-niemiecki, francusko-polsko-niemiecki oraz niemiecko-polsko-francuski. Dictionnaire technique. .. Technisches Wörterbuch. .. Wyd. 2 popr. i rozsz. Lwów-W-wa 1921. Księg. Polska B. Połonieckiego. 16, s.128, okł. kart. oryg.
Stan dobry.


30,-
335. Fotografia pozycji 335ŚCISŁO Józef - Mur losu. Tarnów 1939. Druk. Wł. Mroza. 16d, s.126, okł. oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Odręczna dedykacja żony autora. Powieść.


40,-
336. Fotografia pozycji 336ŚMIAŁOWSKI Eustachy - Tadeusz Kościuszko, jego życie i czyny. (Praca uwieńczona nagrodą). Kraków 1891. Tow. im. T. Kościuszki. 16, s.130,1 portret.
Zachowana wierzchnia okładka, podklejony grzbiet. Tytuł okładkowy: Pamiątka stuletniego obchodu Konstytucyi 3 Maja.


30,-
337. Fotografia pozycji 337Fotografia pozycji 337ŚWIĘCICKI Julian Adolf - Historya literatury powszechnej w monografijach. T.1-7 [komplet] . Wwa 1901-3. Druk. A. T. Jezierskiego. 16d, z ilustracjami, opr. pł. oryg. w 10 wol. : płótno zielone. Biblioteka Dzieł Wyborowych.
Lekko wyblakłe grzbiety. T.1: Literatura babilońsko-assyryjska i egipska, 2: Literatura chińska i japońska, 3: Literatura arabska, 4: Literatura indyjska, 5: Literatura perska, 6-7: Literatura żydowska.

250,-
338. Fotografia pozycji 338Fotografia pozycji 338TARNOWSKI Stanisław - Szujskiego lata szkolne. Kraków 1885. Druk. "Czasu". 8, s.99, opr. kart. Odbitka z "Przeglądu Polskiego". Nakł. Redakcyi.
Oprawa pęknięta przy grzbiecie, poza tym stan dobry. Ekslibris. Odręczna dedykacja autora: "Stanisławowi Estreicherowi z powinszowaniem sześciu klass przebytych z celującym postępem z życzeniem dwóch ostatnich tak miłych jak były moje. St. Tarnowski. 28 Czerwca 1885".


250,-
339. Fotografia pozycji 339TOŁSTOJ Lew - O wojnie. [Kraków 1905]. Nakł. administracyi "Naprzodu". Druk. Wł. Teodorczuka. 8, s.37, [2], okł. oryg. sygn. : KS Kazimierz Sichulski.
Okładka zagięta, podklejony grzbiet. Pieczęć. 1 polskie wydanie. Rozważania nad cierpieniem, zabijaniem i okrucieństwami wojny jednego z najwybitniejszych rosyjskich pisarzy (1828-1910).


100,-
340. Fotografia pozycji 340Fotografia pozycji 340TRETIAK Andrzej - Lord Byron. Poznań [1930]. Wyd. Polskie R. Wegner. 8, s.395, [4],
16 miedziorytów, opr. pł. oryg.
Minimalne otarcie oprawy, poza tym stan bardzo dobry. Pieczęć.


80,-
341. Fotografia pozycji 341TRETIAK Józef - Historja wojny chocimskiej (1621). Wyd. nowe przejrz. przez autora. Kraków 1921. Krak. Sp. Wyd. 8, s.211, [3], 9 ilustracji, okł. oryg. , opr. kart. Bibl. Historyczna Krak. Sp. Wyd.
Stan dobry. Ex libris Julji Mękickiej . Naklejka: Bibljoteka Rudolfa Mękickiego we L wowie.


80,-
342. Fotografia pozycji 342TRETIAK Józef - Mickiewicz i Puszkin. Studya i szkice. W-wa 1906. E. Wende i Sp. 8, s.334, [1],2 portrety, opr. pł. oryg.
Stan dobry. Podpis.

60,-
343. Fotografia pozycji 343TRETIAK Józef - Szkice literackie. Serya I. Kraków 1896. Sp. Wyd. Pol. 8, s.331, opr. pł. oryg.
Stan dobry. Treść: O satyrach Krasickiego, Mickiewicz i Trembecki, O głównych kierunkach poezyi polskiej w XIX w. , Mickiewicz w Odessie, Juliusz Słowacki, Hamlet polski, Asnyk i jego liryka, Jan Lam, Pierwsze występy Sienkiewicza, Karolina Jaenisch, Dwie Zosie Mickiewicza, Romans eksperymentalny.

75,-
344. Fotografia pozycji 344Fotografia pozycji 344TUWIM Julian - Czyhanie na Boga. Toruń-W-wa-Siedlce 1922. Tow. Wyd. "Ignis". 16d, s. 164, [4], marka ochronna, okł. oryg. rys. Tadeusz Gronowski.
Stan bardzo dobry. 3 wydanie. Wiersze z lat 1911-1917. Marka ochronna926 sygn. inicjałami autora.

120,-
345. Fotografia pozycji 345Fotografia pozycji 345TUWIM Juljan - Jarmark rymów. Wyd.3. W-wa 1936. Wyd. J. Przeworskiego. 8, s. VII, [1], 226, [1], rysunki w tekście, opr. ppł. naprawiana.
Ładny egzemplarz . Odręczna d edykacja autora: Drogiemu Panu D-rowi Gustawowi Bychowskiemu Julian Tuwim 30.9.36. Na s.79 w wierszu O Adolfie wymieniony G. Bychowski, któremu ofiarował autor ten egzemplarz.
Wiersze i humoreski z lat 1914-1933. Rysunki w tekście wykonał Pik [ W . Daszewski].


350,-
346. Fotografia pozycji 346TYMIENIECKI Kazimierz - Dziejowy stosunek Polaków do morza. Toruń 1932. Skł. gł. : Kasa im. Mianowskiego. Wyd. Inst. Bałtyckiego. 8, s.34, okł. kart. Światopogląd Morski; cykl odczytów wygłoszonych w Gdyni. ..
Stan dobry, pieczęcie.


40,-
347. Fotografia pozycji 347UŁASZYNÓWNA Zofja - Z tamtego brzegu. Poezje. Poznań-W-wa [1922]. Księg. Św. Wojciecha. 16, s.65, [1], okł. oryg.
Stan dobry. 1 wydanie.


35,-
348. Fotografia pozycji 348VERNE Juljusz - Wśród lodów Grenlandji. Tłom. Jan Howerla. Lwów 1922. "Wszechświat". 8, s.92, [2], opr. kart. oryg. współcześnie naprawiony płótnem grzbiet.
Stan dobry.


80,-
349. Fotografia pozycji 349VONDRAK Wenzel - Vergleichende Slavische Grammatik. Bd. I: Lautlehre und Stammbildungslehre. 2. verm. u. verb. Aufl. Göttingen 1924. Vandenhoeck & Ruprecht. 8, s. XVIII,742, opr. ppł.
Stan więcej niz dobry. Słowiańska gramatyka porównawcza.


80,-
350. Fotografia pozycji 350W ósmą rocznicę wymarszu. Na pamiątkę pierwszego Zjazdu Byłych Legjonistów w dniu 5, 6, 7 sierpnia 1922 w Krakowie. 6 sierpień 1914 - 6 sierpień 1922. Kraków, nakł. Stow.
Byłych Legionistów z roku 1914 - 1918 w Krakowie. 4, s.15, okł. oryg.
Stan dobry. Teksty wierszem i prozą. Autorzy: E.Bieder, W.Tetmajer, G.Daniłowski, P.Rysiewicz, Z.Kleszczyński, W.Sieroszewski, J.Żuławski, J.Kaden, J.Grzywiński, J.Lasoń.


40,-
351. Fotografia pozycji 351WAJDA Kazimierz, Vogelfänger Henryk - Szczepko i Tońko. Djalogi radjowe z "Wesołej Lwowskiej Fali". Przedm. J. S. Petrycy. Lwów 1934. Druk. Urzędnicza. 16d, s.134, [1], portret autorów, okł. oryg.
Stan dobry. Okładkę rys. A. Rafałowska.


60,-
352. Fotografia pozycji 352WALISZEWSKI K[azimierz] - Polsko - francuzkie stosunki w XVIII wieku 1644 - 1667. Opowiadania i źródła historyczne ze zbiorów archiwalnych francuzkich, publicznych i prywatnych. .. Kraków 1889. Druk. U. J. 8, s. VII,333, [1], opr. pł. współczesna.
Podklejona, z małymi ubytkami karta tyt. Wstęp: strona IV oprawiona przed III i podklejona przy grzbiecie. Opowiadania historyczne od zaślubin w 1644 r. Marii Ludwiki Gonzaga księżniczki mantuańskiej z Władysławem IV do 1667 r. Z indeksem osób.


100,-
353. Fotografia pozycji 353Fotografia pozycji 353WAŃKOWICZ Melchior - Atlantyk - Pacyfik. W-wa 1967. Iskry. 8, s.497, [3], ilustracje, okł. oryg. , obwoluta. W ślady Kolumba t.1. Seria: Naookoło Świata.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: "p. Olgierdowi Terleckiemu z którego publicystyką tyle mnie łączy MWańkowicz. 22-XI-67".

80,-
354. Fotografia pozycji 354WAŃKOWICZ Melchior - Strzępy epopei. Wyd.3 powiększone. W-wa 1936. "Rój. 8, s.292, [12], okł. oryg.
Naddarte marginesy okładki, poza tym stan dobry. Opowiadania dedykowane: Poległym Związku Broni i P. O. W. - Wschód. Z przedmową W. Sieroszewskiego do 1 wydania i autora do 3 wydania.


60,-
355. Fotografia pozycji 355Fotografia pozycji 355WAŃKOWICZ Melchior - Wojna i pióro. Przy współpracy Aleksandra Horodyskiego. W-wa 1974. MON. 8, s.580, portret autora, opr. pł. , obwoluta.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: "Red. Jerzemu Turowiczowi - z uściskiem dłoni MWańkowicz. 23. VI.74". 1 wydanie. O pracy reportera wojennego. Z indeksem.

80,-
356. Fotografia pozycji 356WAŻYK Adam - Poemat dla dorosłych i inne wiersze. W-wa 1956. PIW. 16d, s.39, okł. oryg.
Stan dobry, podpis.1 wydanie.

50,-
357. Fotografia pozycji 357WESTFAL Stanisław - Rzecz o polszczyźnie. Gawęda o języku polskim. Londyn 1956. "Veritas". 8, s.195, opr. pł. , obwoluta.
Stran dobry.

45,-
358. Fotografia pozycji 358WEYBERG Zygmunt - Podstawy krystalografii. Wykład elementarny prawa jednorodności, prawa kątów stałych i prawa kierunków równych. Lwów 1916. Tow. dla popierania nauki polskiej. 8, s. XIV,160, rysunki w tekście, tabele, okł. oryg. Prace Naukowe Wyd. Tow. dla popierania nauki polskiej Dz. II. T. I.
Naddarty grzbiet okładki.

40,-
359. Fotografia pozycji 359WEYCHERT Szymanowska Wład[ysława], Bruner Wanda - Świat czarów. Zbiór baśni i legend. Ilustracje wewnątrz A. S. Procajłowicza. Łódź-W-wa 1911. L. Fiszer. 8, s.316, [2], ilustracje na tablicach i zdobniki, opr. pł. oryg.
Oprawa lekko przybrudzona, odchodzi od grzbietu. Zbiór baśni różnych polskich autorów.

80,-
360. Fotografia pozycji 360WHITMAN Walt - 75 poematów. Przekład Stefana Napierskiego. W-wa-Kraków 1934.
J. Mortkowicz. 16d, s.152, portret autora, okł. oryg.
Małe naddarcie okładki. Przedmową poprzedził Stanisław Helsztyński. Poematy z cyklów: z "Dedykacyj", "Od Paumanoku kształtu ryby wyruszam", "Pieśni o sobie samym", "Potomstwa Adama", "Kiść trzciny", "Skraja drogi", "Bicia werbli", "Poszeptów niebiańskiej śmierci", "Od południa do gwiezdnej północy", "Pieśni rozstania".


60,-
361. Fotografia pozycji 361WICHERKIEWICZ Wł[adysław] - Geografja popularna czyli ziemia w malowniczych obrazach. Opisy najciekawszych krajów, ludów i miejscowości. Według najnowszych żródeł i najcelniejszych autorów oprac. Dr. .. Cz.1 [z 2]. W-wa 1889. Księg. H. Olawskiego. 8, s. IV,983, VI, 14 drzeworytów, opr. kart. współcześnie naprawiana.
Zapiska i skreślenia na karcie tyt. , podklejony margines. Tom 1 obejmuje opis Europy.

150,-
362. WIELKI Rok. Dzień 6 sierpnia 1914 - 1915. [Rzut oka wstecz]. Nakł. Zw. Państwowości Polskiej w Dąbrowie Górniczej. 16, s.21, okł. oryg.
Stan bardzo dobry.


30,-
363. Fotografia pozycji 363Fotografia pozycji 363WIKTOR Jan - Wierzby nad Sekwaną. Powieść. Wyd.4. Wrocław - W-wa 1948. Książnica-Atlas. 8, s.280,372, okł. oryg. proj. K. Sopoćko.
Okładka pęknięta przy grzbiecie, poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora: "Krzepicielce - umiejącej krzesać iskry . .. Mieczysławie Romankównie z serdecznymi wyrazami Jan Wiktor. Kraków 3/X 949".

80,-
364. Fotografia pozycji 364Fotografia pozycji 364Fotografia pozycji 364Fotografia pozycji 364WILDE Oscar - Salome. A tragedy in one act: translated from the French of. .. Pictured by Aubrey Beardsley . London - Boston 1894. E. Mathews & J. Lane, Copeland & Day. 8, s. 66, [2]; List of Books in Belles Lettres s.14, [1]; 10 ilustracji + 2 tytułowe, opr. pł. z epoki.
Oprawa bez grzbietu, poluzowane karty. Dramat poetycki, 1 angielskie wydanie, nakład 500 egz. z oryginalnymi ilustracjami Beardsleya (1872-1898), rysownika i grafika ang. tworzącego w stylu secesji. Jego twórczość cechują ornamentalne zdobienia, silny kontrast przez stosowanie czerni i bieli.
O. Wilde (1854-1900), irlandzki poeta, prozaik, dramatopisarz. Przedstawiciel modernistycznego estetyzmu: "sztuka dla sztuki".


8.000,-
365. Fotografia pozycji 365WILDE Oscar - Zbrodnia lorda Artura Savila oraz inne nowele. Przekład R. Centnerszwerowej. W-wa 1922. Nakł. Sp. Wyd. "Vita Nuova". 16d, s.156, [1], okł. oryg.
Stan dobry. Tytuł okładkowy: Nowele. Treść: Zbrodnia lorda Artura Savila, Duch z Kenterwilu, Modelowy miljoner, Portret pana W. H.


40,-
366. Fotografia pozycji 366WITKIEWICZ Stanisław - Myśli. W-wa 1923. "Ignis". 16d, s.67, [2], okł. oryg. Książki Ignisa T. XI.
Stan dobry. Myśli wyjęte z rkp. spuścizny autora przez siostrę Marię Witkiewiczównę i po raz pierwszy do druku podane. Nakład 3200 num. egz. Ten 1440.


40,-
367. Fotografia pozycji 367WITTLIN Józef - Hymny. Wyd.3. W-wa 1929. J. Mortkowicz. 8, s.94, [4], opr. pł. oryg. Pod Znakiem Poetów serja nowa.
Stan bardzo dobry. Wiersze: I. Hymny, II. Nie hymny; drukowane w tygodniku "Zdrój" w latach 1919-1920.


40,-
368. Fotografia pozycji 368WITWICKI Stefan [Szczepan] - Uczczenie pamięci Józefa Lipińskiego wizytatora jeneralnego szkół w Królestwie Polskiem, zmarłego dnia 23 września 1828 roku. W-wa 1828. Druk. A. Gałęzowskiego Komp. 16d, s.28, winieta, okł. kart. współczesna.
Nieznaczny ślad zalania. Podpis. Wydanie 2, na dochód ubogich.


100,-
369. WOJSKO Polskie. Naczelne Dowództwo. Statut oficerów polityczno - wychowawczych.
Rozkaz Nr 125. M. p. 25 listopada 1944 r. 8, s.7.
Wprowadzenie nowego statutu oficerów polit. - wychow. zatwierdzonego przez B. Bieruta.


20,-
370. WOJSKO Polskie. Konspekt gawędy: Powrót Polski nad Odrę. M. p. 20.04.1945 r.
W-wa. Wyd. : Pol[ityczno]-Wych[owawczy i AWP. Wydział Propagandy. 4, s.2.
- Konspekt gawędy No 8. M. p. 15. III.1945 r. Wyd. : Gł. Zarząd Polit. -Wych. Oddział Propagandy. 4, s.2.
- Konspekt gawędy No 11: Opolszczyzna - ziemia staropolska. M. p.8 czerwca 1945 r. s.4.
Pieczęcie.


50,-
371. WOJSKO Polskie. Konspekt pogadanki Nr 2: Historyczne znaczenie dekretu o reformie rolnej. M. p. 20.9.1944 r. Wyd. : Gł. Zarząd Polit. -Wych. Wydział Propagandy. 4, s.4.
- Konspekt pogadanki No 23: Polska na tle Europy. M. p. 15. XII.1944 r. 4, s.2.
- Konspekt pogadanki No 29: Nowe drogi Rozwoju wsi polskiej. M. p. 18. II.1945 r. 4, s.2.
- Kospekt pogadanki Nr 37: Co daje demokracja robotnikom? M. p. 5. IV.1945 r. 4, s.4.
- Konspekt pogadanki No 44: Zwycięstwo i nasze zadania. M. p. 17. V.1945 r. 4, s.2.
- Konspekt pogadanki Nr 48: Ziemie Odzyskane na zachodzie i północy musimy zaludnić i zagospodawać. M. p. 9. VI.1945 r. 4, s.4.
- Konspekt pogadanki Nr 55: Rok rządów demokracji (22. VII.1944 - 22.VII.1945). M.p.
12.VII.1945 r. 4, s.4.
- Konspekt pogadanki No 57: Międzynarodowa organizacja bezpieczeństwa. M.p. 16.V.1945 r. 4, s.2.
- Konspekt pogadanki No 58: O nową demokratyczną szkołę polską. s.2.
- Konspekt pogadanki No 62: Uchwały Konferencji Poczdamskiej w sprawie Niemiec i faszyzmu. M. p. 15. VIII.1945 r. 4, s.2.
- Konspekt pogadanki No 63: W rocznicę wrześniową. M. p. 22. VIII.1945 r. 4, s.2.
- Konspekt pogadanki No 64: Perspektywy rozwojowe wsi polskiej. M. p. 7 września 1945 r. 4, s.2.
Pieczęcie, kilka marginesów naddartych.


180,-
372. Fotografia pozycji 372WOJSKO Polskie. Materiały do referatów dla oficerów Nr 1: Sytuacja międzynarodowa.
M. p. 5. VII.1945 r. Wyd. : Gł. Zarząd Polit. -Wych. Oddział Propagandy. 4, s.8.
- Materiały do referatów dla oficerów Nr 2: Sytuacja międzynarodowa (na tle Konferencji Poczdamskiej i wyborów w Anglii). M. p. 25. VIII.1945 r. 4, s.6.
Pieczęcie.


30,-
373. WOJSKO Polskie. Wydawnictwa masowe Nr 34: Triumf jedności ! M. p. 27. VI.1945 r.
Wyd. : Gł. Zarząd Polit. -Wych. Oddział Propagandy. 8, s.1.
- Wydawnictwa masowe No 39: Z miesiąca na miesiąc rośnie produkcja przemysłu polskiego ! M. p. 5. VIII.1945 r. 8, s.2.
- Wydawnictwa masowe Nr 40: Związek Radziecki pomaga w odbudowie naszego kraju !
M. p. 10. VIII.1945 r. 8, s.2.
- Wydawnictwa masowe No 41: Marszałek Żymierski odznaczony orderem zwycięstwa.
M. p. 13. VIII.1945 r. 8, s.1.
- Wydawnictwa masowe Nr 45: Walka z reakcją trwa ! Sierpień 1945. 8, s.1.
Pieczęcie.


80,-
374. WOJSKO Polskie. Wytyczne pracy propagandowej Nr 2: W sprawie dekretu P. K. W. N. z dnia 6 września 1944 r. o wprowadzeniu reformy rolnej. M. p. 8. IX.1944 r. Wyd. : Główny Zarząd Pol. -Wych. Wydział Propagandy. 4, s.2.
- Wytyczne pracy propagandowej Nr 13: W sprawie kongresu chłopskiego. M. p. 15. XII.
1944 r. 4, s.2.
- Wytyczne pracy propagandowej Nr 27: W sprawie sesji Krajowej Rady Narodowej w dniach 3 - 6. V.1945 r. M. p. 11. V.1945 r. 8, s.2.
- Wytyczne pracy propagandowej No 29: W związku z uroczystościami "Dni morza".
M. p. 8. VI.1945 r. 8, s.2.
- Wytyczne pracy propagandowej Nr 31: W sprawie pracy propagandowej w m. lipcu 1945 r. M. p. 1. VII.1945 r. 8, s.1.
- Wytyczne pracy propagandowej Nr 33: W sprawie VIII Sesji Krajowej Rady Narodowej (21 - 23. VII.1945 r. ). M. p. 25. VII.1945 r. 8, s.2.
Pieczęcie.


100,-
375. Fotografia pozycji 375WOLAŃSKI Adam - Losy regaljów polskich. Kraków 1921. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s.
36, okł. oryg.
Stan dobry. Odbitka z Przeglądu Powszechnego.


30,-
376. Fotografia pozycji 376Fotografia pozycji 376WOLSKA Maryla - Dzbanek malin. Medyka 1929. Nakł. Bibl. Medyckiej. 8, s.148, [2], opr. pł. Biblioteki Medyckiej opus 6.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja wydawcy, dat. : w Medyce 4/1 30. 1 wydanie . Wiersze w cyklach: Dzbanek malin, Nic się nie kończy nic się nie zaczyna, O dawnym Lwowie, Godziny łaskawe.

120,-
377. Fotografia pozycji 377WOLSKI Włodzimierz - Promyki. Nowe poezye liryczne. Bruxella 1869. Druk. J. H. Dehou. 16d, s.166, [1], opr. ppł. z epoki.
Na wyklejce obca dedykacja. Stan dobry. 1 wydanie . Zbiór wierszy poety (pseud. Paterkul, 1824-1882), powieściopisarza i tłumacza, autora libretta do "Halki" i Hrabiny" St. Moniuszki. Po klęsce Powstania Styczniowego na emigracji w Paryżu. Autor Śpiewów powstańczych".

75,-
378. Fotografia pozycji 378WSKAZÓWKI dla maturzystów pragnących poświęcić się zawodowi oficera marynarki wojennej. Wyd. 2. Przeczytaj i podaj dalej. Czc. Druk. Spółdzielczej w Toruniu. 8, s.20, ilustracje, okł. oryg. Tytuł okładkowy: Kim chciałbym zostać? Oficerem polskiej marynarki wojennej.
Treść: Wstęp, K. Mora-Dlaczego jest nam potrzebna Marynarka Wojenna, K. M. -Kilka słów o zawodzie oficera Marynarki Wojennej, O. Żuklowski-Z podróży "Iskry".
Warunki ubiegania się o przyjęcie i tok przyjęć do Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w roku 1935. Zatwierdzone przez Szefa Kier. Mar. Woj. (Nr 729/pl. z dnia 8. II. 1835 r. ). 8, s.11.

50,-
379. Fotografia pozycji 379WYKAZ dochodów i wydatków Kass Szkólnych (!) w Królestwie Polskiem w roku 1818. Folio, kart 2. Podpisany: Głuszyński.
j. w. w roku 1819. Kart 2. Podpisany: Głuszyński.
Wykaz spraw dzierżanych, allewiacyinych, liwerantskich i defraudacyinych, odsądzonych przez Delegacyą Administracyiną od czasu rozpoczętego urzędowania, to iest: 2 sierpnia 1816 do dnia ostatniego mca czerwca 1820 r. W Warszawie dnia 21 sierpnia 1820 roku. Karta 1. Podpisany radca Misiewicz i Adamowski.
Ślad zalania i zagięty dolny margines. Rzadkie.

80,-
380. Fotografia pozycji 380[WYROK śmierci]. Todesurtheil, welches von dem Lemberger k. k. Criminal-Gerichte an Joseph Kapuściński. .. . Folio, kart 2.
[Wyrok śmierci przez c. k. sąd karzący lwowski wydany na Józefie Kapuścińskim, o zbrodnię stanu i morderstwo na osobie Kaspra Markla, burmistrza miasta Pilzna popełnione, prawnie przekonanym, w skutek potwierdzenia przez wysoki i najwyższy c. k. sąd sprawiedliwości we Lwowie dnia 31 lipca 1847 szubienicą wykonany].


75,-
381. Fotografia pozycji 381-Todesurtheil, welches von dem Lemberger k. k. Criminal-Gerichte an Theophil Wiśniowski, . .. Folio, kart 4.
[Wyrok śmierci w c. k. sądzie karzącym lwowskim przeciw Teofilowi Wiśniowskieu, także przybraną nazwę Karola Duval, Winnickiego, Dąbrowskiego, Zagórskiego i Benedykta Lewińskiego noszącemu, za popełnioną zbrodnię stanu zapadły, i na tymże w moc potwierdzenia wyższych sądowych instancyj dnia 31 lipca 1847 szubienicą wykonany].


75,-
382. Fotografia pozycji 382Fotografia pozycji 382Fotografia pozycji 382WYSPIAŃSKI Stanisław - Warszawianka. Pieśń z roku 1831. Kraków 1898. Nakł. autora. Druk. U.J. 4, s.20, [1], okł. oryg. projektu autora, opr. ppł. współczesna, kart. futerał.
Bardzo ładny egzemplarz, po fachowej konserwacji (minimalne naddarcia g. i d. marginesu podklejone bibułką).
Odręczna dedykacja autora: "Drogiemu Panu Zygmuntowi Hendlowi w upominku Stanisław Wyspianski 21go listopada 1898 Kraków".
1 wydanie, w bardzo małym nakładzie, dedykowane Leontynie Bochenkowej. Dziełem tym zapoczątkował autor serię dramatów narodowych. Z. Hendel (1862-1929), architekt i konserwator krakowski.


3.500,-
383. ZAĆWILICHOWSKI Jan - Przewodnik do wypychania ptaków i ssaków. W-wa 1933. Stow. Pracowników Księgarskich. 16d, s.69, [1], 19 rysunków, okł. oryg.
Stan dobry, podpis.


40,-
384. Fotografia pozycji 384ZBIÓR ustaw i postanowień Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Poitiers 1837. Druk. F. A. Saurin. 16, s.39, winieta tyt. , broszura.
Egz. nierozcięty. Przepisy ogólne, o sekcjach, o Centralizacji Towarzystwa, o przedmiotach wyłącznej decyzji ogółu Towarzystwa wymagających, o sekcji przedstawiającej ogółowi wnioski i zaskarżenia, postanowienie w przedmiocie składek i funduszów, postanowienie względem członków pojedynczo mieszkających, postanowienie względem Centralizacji.


120,-
385. Fotografia pozycji 385ZECHENTER Witold - Cztery kąty i piec piąty. Moja Olejanko. .. Chodzi lis koło drogi. .. Kryjawka. Pani Profesor. Ilustrował Stanisław Raczyński. Wyd.2. Kraków [1947]. Wyd. "Biblos". 4, s. [16], ilustracje, okł. oryg.
Okładka przetarta, naddarty grzbiet. Wiersze dla dzieci.

30,-
386. Fotografia pozycji 386Fotografia pozycji 386ZEGADŁOWICZ Emil - Gody pasterskie w Beskidzie. Wielkiej Nowiny część wtóra. Sześć ballad z poematu "Dziewanny" części trzeciej, księgi wtórej. .. Wadowice 1925. Druk. Fr. Foltina. 8, s.99, [3], okł. oryg. , opr. psk. ozdobna, współczesna.
Bardzo ładny egzemplarz. Okładka po fachowej konserwacji: podklejony bibułką margines. Odręczna dedykacja autora: "Drogiemu Panu Janowi Skotnickiemu z serdeczną przyjaźnią Emil Zegadłowicz. 16. IV.1926 r. Gorzeń-Górny".
Nakład "Czartaka" w 500 egz. Okładkę w drzeworycie wykonał Ludwik Misky. Ballady: O nawiedzeniu miłosnem, O przemienieniu wody w wino, O płonącej górze, uczniów swarze i rozmowie pana przy studni, O zamyśleniu, krzątliwości i przygodzie cielesnej, O kwietnych błogosławieństwach serca i sadu, O dniu deszczowym rozwidnionym z nagła nad gromadą dzieci, O dopuszczeniu dziatek, pożegnaniu i odejściu Syna Bożego.


400,-
387. Fotografia pozycji 387Fotografia pozycji 387ZIELIŃSKI Tadeusz - Hellenizm a judaizm. Cz.1-2. W-wa-Kraków 1927. J. Mortkowicz. 16d, s. X,302,306, opr. ppł. Religje świata antycznego T. III i IV.
Stan bardzo dobry.


100,-
388. Fotografia pozycji 388ZIELIŃSKI Tadeusz - Historja kultury antycznej w zwięzłym wykładzie. T.1-2 . W-wa -Kraków 1922. Tow. Wyd. 235, [4],226, [2], opr. psk. z epoki w 1 wol. : grzbiet z czerwonej skóry, złocone zdobienia i napisy, 2 czarne szyldziki.
Stan dobry. 1 wydanie .


450,-
389. Fotografia pozycji 389[ZMORSKI Roman] - Narodowe pieśni serbskie wybrane i przełożone przez Romana Zamarskiego. Wyd. 2. T.1-2. W-wa 1855. Księg. G. Sennewalda. 16d, s.195,335, [1], VII, opr. kart. z epoki w 1 wol.
Kilka ostatnich kart z małym zaplamieniem g. rogu, poza tym stan dobry. Ekslibris i podpis: Stanisław Estreicher.

Treść: T.1: Rzut oka na dzieje Serbii, na zwyczaje i wyobrażenia jej ludu, Słówko o narodowych pieśniach serbskich i niniejszym ich przekładzie, Legendy i baśni. T.2: Pieśni bohaterskie, Romanse, Piosnki miłosne, ucinki, drobne romanse i t. p.

150,-
390. Fotografia pozycji 390ŻELECHOWSKI Włodzimierz - Złudzenia. Z przedmową Bogusława Butrymowicza. Mikołów [1926]. Nakład i druk K. Miarki Sp. 16d, s.62, okł. oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Fr . Łęckiego, dat. : 1928. 1 wydanie, debiut poetycki.


50,-
391. Fotografia pozycji 391Fotografia pozycji 391ŻEROMSKI Stefan - Duma o hetmanie. Wyd.3. W-wa 1909. Nakł. Kasy Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księgarskich. 8, s.207, ozdobne duże inicjały, marka ochronna, okł. oryg. : litografia, opr. ppł. współczesna.
Karta przedtyt. z marką ochronną i okładka z małymi ubytkami i podklejeniami luźne. Tekst w bardzo dobrym stanie. Marka ochronna, inicjały i okł. oryg. wg rysunków Edwarda Okunia. Marka ochronna sygn. atramentem przez S. Żeromskiego: 2326 S.


150,-
392. Fotografia pozycji 392ŻEROMSKI Stefan - Inter Arma. W-wa-Kraków 1920. J. Mortkowicz. 8, s.78, [1], okł. oryg.
Okładka przybrudzona, podklejony grzbiet. 1 wydanie . Tu m. in. głośny reportaż z wojny polsko-bolszewickiej, piętnujący zdradę narodowych komunistów polskich.


60,-
393. Fotografia pozycji 393ŻEROMSKI Stefan - Międzymorze. W-wa-Kraków 1924. J. Mortkowicz. 8, s.143, portret autora, opr. ppł.
Stan dobry. Poemat prozą, 1 wydanie .


60,-
394. Fotografia pozycji 394Fotografia pozycji 394ŻEROMSKI Stefan - Myśli serdeczne z jego pism wybrane i przedmową poprzedzone przez Józefa Wittlina. W-wa 1924. Wyd. E. Paszkowskiego. 16m, s.65, [1], portret autora, opr. pł. oryg. ozdobna. Biblioteczka Sapho pod red. K. Paszkowskiego.
Stan dobry.

50,-
395. Fotografia pozycji 395ŻEROMSKI Stefan - Organizacya inteligencyi zawodowej. W-wa-Kraków 1919. Tow. Wyd. 8, s.35, okł. oryg. , opr. kart.
Pieczęcie. 1 w ydanie. Inteligencja powinna zrzeszać się w związki zawodowe i współdziałać z ludem dla dobra kraju.


50,-
396. Fotografia pozycji 396Fotografia pozycji 396ŻEROMSKI Stanisław - Powieść o Udałym Walgierzu. W-wa 1906. Nakł. red. "Chimery". 8, s.67, 2 frontispisy: litografie, inicjały, opr. ppł. z epoki.
Bardzo ładny egzemplarz. 1 książkowe wydanie, wytłoczone jako odbitka z "Chimery". Dwa frontispisy: Widok Tyńca i Tyniec w płomieniach rys. Jan Stanisławski . Inicjały w tekście Franciszka Wojtali. Legenda ukazująca czasy tworzenia się państwa polskiego.


450,-
397. Fotografia pozycji 397ŻEROMSKI Stefan - Powieść o Udałym Walgierzu. Wyd.3. W-wa - Kraków 1923. J. Mortkowicz. 16d, s.75, opr. pł. z epoki.
Stan bardzo dobry. Ekslibris.

60,-
398. Fotografia pozycji 398ŻEROMSKI Stefan - Projekt Akademii Literatury Polskiej. W-wa - Kraków 1918. Nakł. Red. "Myśli Polskiej". 8, s.55, okł. oryg.
Okładka pęknieta przy grzbiecie. 1 wydanie . Polska Akademia Literatury została utworzona dopiero w 1933 r. i tylko w niewielkim stopniu nawiązywała do idei Żeromskiego.


25,-
399. Fotografia pozycji 399ŻEROMSKI Stefan - Puszcza jodłowa. W-wa-Kraków 1926. J. Mortkowicz. 8, s.31, [1], okł. oryg.
Okładka przykurzona, lekko naddarte marginesy. Wydanie 2 wytłoczone na bezdrzewnym papierze. Egz. nr 1464.


100,-
400. Fotografia pozycji 400Fotografia pozycji 400[ŻEROMSKI Stefan] Józef Katerla - Róża. Dramat niesceniczny. Wyd.2. Kraków [1911]. "Książka". 8, s.264,1 rycina, okł. oryg. , opr. pł.
Bardzo ładny egzemplarz. Akwaforta o kładkowa jako marka ochronna, rytowana przez Włodzimierza Koniecznego, sygn. : 613K.


180,-
401. Fotografia pozycji 401[ŻEROMSKI Stefan] Maurycy Zych - Słowo o bandosie. Wyd.2. Kraków 1913. Nakł. aut. Skł. gł. w księg. S. A. Krzyżanowskiego. 8, s.27, okł. oryg. , opr. pł.
Bardzo ładny egzemplarz. Ekslibris z mottem: Virtute duce Comite fortuna. Manifest publicystyczny S. Żeromskiego pisany prozą poetycką, powstały po upadku rewolucji 1905 r.

100,-
402. Fotografia pozycji 402Fotografia pozycji 402ŻEROMSKI Stefan - Wisła. W-wa-Kraków 1918. Tow. Wyd. 16, s.71, opr. pł. ozdobna, szyldzik z tytułem.
Bardzo ładny egzemplarz . Poemat prozą, 1 w ydanie. Egz. nr 1357.


100,-
403. Fotografia pozycji 403ŻMICHOWSKA Narcyza - Kwiaty rodzinne. Wybór poezyi polskiej ułożony przez. .. W-wa 1882. Gebethner i Wolff. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 16d, s. XV,488, ozdobne inicjały, opr.
Oprawa naddarta przy grzbiecie, poza tym stan dobry. Podpis: Dr Estreicherówna.


100,-
404. Fotografia pozycji 404[ŻMICHOWSKA Narcyza] - Narcyssa i Wanda. Wydał i wstępem poprzedził Boy-Żeleński. W-wa 1930. Dom Książki Pol. 8, s. V-XXXV,381, [1], okł. oryg. , opr. ppł.
Brak karty tyt. , poza tym stan bardzo dobry. Listy N. Żmichowskiej do Wandy Grabowskiej (Żeleńskiej).


50,-
405. Fotografia pozycji 405ŻYCIU i pięknu. Antologja poetycka. Kraków 1920. Wyd. : Życie i Kultura. 16d, s.54, okł. oryg.
Mały ubytek na okładce. Treść: Smolarski Mieczysław: O przyszłe drogi poezji polskiej. Wiersze: A. Bogusławski, H. Bronikowska-Smolarska, J. Denker, J. Ejsmond, J. Gąssowski, X. Glinka, R. Kwiatkowski, M. Smolarski, M. Szpyrkówna, A. Waśkowski, Z. Wojnarowska, W. Zieliński.

50,-
406. Fotografia pozycji 406ŻYŻKOWSKI Stanisław (Eszet) - Czarne Wrota. W-wa 1927. Druk. Artystyczna. 16d, s.61, 5 ilustracji całostronicowych, okł. oryg.
Okładka przybrudzona. Baśń wierszem.


40,-

  
   by JotSoft © 2008-2015  0