Aukcja Antykwaryczna nr 130
odbyła się dnia 2015-11-21
Katalog Foto Regulamin Literatura   Opis Moja aukcja    
WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU
Poz. Opis     Cena    
1. Fotografia pozycji 1[ANCZYC Władysław Ludwik] - Pogadanka włościan o pogrzebie Kazimierza Wielkiego wierszem napisana przez K. Góralczyka. Kraków 1869. Nakł. A. S. Czc. K. Budweisera. 16, s.15, na końcu portret Kazimierza Wielkiego, broszura.
Pieczęć: Z księgozbioru Dr. Leona Cyfrowicza (1844-1904, prof. prawa, radny m. Krakowa).

25,-
2. Fotografia pozycji 2ARCHIWUM Komisyi Prawniczej. T. XI. Kraków 1938. PAU. 8, s. XV,512, [1], okł.oryg. P. A. U. Komisja Prawnicza.
Egz. nierozcięty. Naderwany margines okładki. Treść: St. Kutrzeba i ks. A. Mańkowski - Polskie Ustawy Wiejskie XV-XVIII w. Z indeksami.

80,-
3. Fotografia pozycji 3ARCISZEWSKA Zofia - Po obu stronach oceanu. Wspomnienia. Hove 1976. Pol. Fundacja Kulturalna. 8, s.232, [6], ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autorkidat . 1978 . Wspomnienia ukazujące bohaterstwo kobiet Warszawy w czasie drugiej wojny i życie na emigracji. Treść: Moja Warszawa. Polska za oceanem. Na bocznym torze w Brazylii. Na obcej ziemi.

50,-
4. Fotografia pozycji 4[ARVISENET Claude] - Memoriale vitae sacerdotalis a sacerdote gallicano dioeceseos Lingonensis concinnatum. Jussu et impensis. .. domini Francisci Xaverii Fuchs, . .. Ed.6. Posonii [Bratysława] 1804. G. A. Belnay. 16d, s.203, [2], frontispis, opr. sk. z epoki.
Stan dobry. Opis życia kapłańskiego. Frontispis sygn. : T. Blasche sc.
Autor (1755-1831) był franc. pisarzem, wikariuszem generalnym.

350,-
5. Fotografia pozycji 5ASKENAZY Szymon - Gdańsk a Polska. W-wa-Kraków-Lublin [1923]. Gebethner i Wolff. 8,s.IX,207, ilustracje w tekście i na tablicach,  opr. ppł.
Stan bardzo dobry. 2 wydanie.

120,-
6. Fotografia pozycji 6ASKENAZY Szymon - Nowe wczasy. W-wa 1910. Gebethner i Wolff. 16d, s.475, [1], opr. kart.
Poluzowany grzbiet. Treść: Przegląd doby saskiej. Przegląd doby porozbiorowej. Polska a Wojna Siedmioletnia. Poselstwa hiszpańskie. Biskup Sołtyk. Dworactwo pośmiertne. Alopens. Gen. Fiszer. Wojsko Warszawskie. Pamiętniki Brandta. Pierwsza politechnika polska. Rozmowy w Belwederze. Na marginesie Kordyana. Galicya a Węgry. Senat Rewolucyjny. Ludwik Boerne. Bratanek Napoleona. Pamiętniki Hohenlohego. Przypisy. Indeks.

50,-
7. Fotografia pozycji 7ASNYK Adam - Poezye przez El. .. y. T.4. Kraków 1894. Wyd. „Nowej Reformy”. 8, s.337, [2], opr.pł.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Karolowi Estreicherowi z głębokim poważaniem Adam Asnyk.
Treść: W dwudziestopięcioletnią rocznicę powstania 1863 r. , Orfeusz i bachantki, Pigmalion, Wobec Sfinksa, Prolog na otwarcie teatru w Krakowie, Bez odpowiedzi, Wśród przełomu, Album piesni, Nad głębiami, Przyjście Messyasza, Wiersze różne, Kiejstut: tragedya w 5 aktach.

180,-
8. Fotografia pozycji 8ATKINSON William Walker - Kształcenie pamięci. Nauka obserwacyi, pamięci i wywoływaniu wspomnień. Przekład Stanisława Zawadzkiego. Lwów [1913]. „Kultura i Sztuka”. 16d, s.174, okł.oryg., opr. ppł. Biblioteka Wiedzy Ogólnej [17].
Stan dobry.

60,-
9. Fotografia pozycji 9AUGUSTYNOWICZ Jan - Nad morzem. W-wa 1922. Księg. J. Lisowskiej. 8, s.112, okł.oryg.
Na marginesach ślady zalania. Wiersze, 1 jedyne wydanie.

60,-
10. Fotografia pozycji 10BACKVIS Claude - Un grand poète polonais du XVIIIe siècle Stanislas Trembecki,
l'étrange carriere de sa vie et sa grandeur. Paris 1937. Bibl. Polonaise. 8, s.283, portret, okł.oryg. Centre d'Études Polonais de Paris.
Stan dobry. Wielki poeta polski XVIII w. , jego zagraniczna kariera i wielkość.

75,-
11. Fotografia pozycji 11BACZYŃSKI Stanisław - Historje o szczęściu i cnocie. Grecja-Rzym. W-wa [1917]. Wyd. księg. J. Lisowskiej. Druk. Wł. Łazarskiego. 8, s.75, [2], 9 tablic, opr. kart.
Stan dobry. Rysunki wykonał wg drzeworytów z XVI w. Bronisław Bartel.

75,-
12. Fotografia pozycji 12BALMONT Konstanty, Briusow Walery - Liryki. Wybrał i przeł. Juljan Tuwim. W-wa 1921. „Ignis”. 16d, s.58, [4], okł.oryg. Liryka rosyjska serja I.
Stan dobry. Ukazała się tylko ta pierwsza seria.

40,-
13. Fotografia pozycji 13Fotografia pozycji 13Fotografia pozycji 13BANK Polski 1828-1928. Dla upamiętnienia stuletniego jubileuszu otwarcia. W-wa 1928. Druk. Banku Polskiego. 4, s. [6],195, [6], 62 tablice,  opr. sk. współczesna, skóra jasnobrązowa, na okładce w tłoczonych kartuszach Orzeł Polski i monogram Banku Polskiego, grzbiet 6ciopolowy, czerwony szyldzik z tytułem, złocone zdobienia i napisy, brzegi kart barwione.
Bardzo ładny egzemplarz . Oprac. w biurze ekonomicznem Banku Polskiego. Treść: St. Karpiński-Przedmowa, T.J.Buczkowski: Pieniądz i kredyt w okresie rozbiorów; Stosunki pieniężne i kredytowe w latach 1795-1815; Bank Polski 1828-1885, H. Nowak: Bankowość i kredyt na obszarze Rzeczypospolitej przed wojną światową, Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, H. Nowak: Bank Polski 1924-1928.

800,-
14. Fotografia pozycji 14BARTKIEWICZ Magdalena - Odzież i wnętrza domów mieszczańskich w Polsce w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. Wrocław-W-wa-Kraków 1974. Ossol. 8, s.287, ilustracje w tekście, okł.oryg. IHKM PAN. Studia i materiały z historii kultury materialnej. T. XLIX.
Stan dobry. Z indeksem.

50,-
15. Fotografia pozycji 15BARTOSZEWICZ Julian - Anna Jagiellonka. T.1-2. Kraków 1881-82. Nakł. K. Bartoszewicza. 8, s.496, [2], opr. ppł. w 1 wol. Dzieła T.11.
Stan dobry. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego.

150,-
16. Fotografia pozycji 16Fotografia pozycji 16BARTOSZEWICZ Kazimierz - Księga pamiątkowa obchodu pięćsetnej rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem w dniu 15,16 i 17 lipca 1910 r. w Krakowie, z dodaniem Albumu literacko-artystycznego pośw. wielkiej rocznicy dziejowej. Zebr. i ułożył. .. Kraków 1911. Nakł. Fr. Terakowskiego. 4, s. L,156, liczne ilustracje, opr. pł.
Stan więcej niż dobry.

80,-
17. Fotografia pozycji 17BARTOSZEWICZ Kazimierz - Szkice i portrety literackie. T. I. Kraków 1930. Gebethner i Wolff. 8, s.303, opr. pł.
Stan dobry. Treść: Paprockiego „Dziesięcioro przykazanie mężowo”, Rzeczpospolita Babińska, Małpa-człowiek - nieznana satyra z początku XVIII w. , Józef Jędrzej Załuski i jego niewydane dzieło, Feliks Oraczewski inicjator Komisji Edukacyjnej, Napoleon w rymach polskich od 1809-1812 r. , A. N. Mickiewicz (notatka).

60,-
18. Fotografia pozycji 18BARYCKA Janina - Stosunek kleru do państwa i oświaty. Fakty i dokumenty. W-wa 1934. „Nasza Księg. „ 8, s.199, [1], opr. kart.
Przybrudzona karta tyt. M.in.: konkordat a interes Państwa Polskiego, Kler a sprawy materialne, Próby opanowania społeczeństwa, Uzależnienie nauczyciela od kleru.

40,-
19. Fotografia pozycji 19BAUDELAIRE Karol - Moje serce obnażone. Dzienniki poufne. Tłum. z franc. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski. W-wa 1923. Ignis. 16d, s.83, [3], okł.oryg. Książki Ignisa T. VIII.
Okładka naddarta. Nakład 2200 egz. num. Ten 959.

35,-
20. Fotografia pozycji 20BEDNARSKI Janusz - Wiersze i proza. Wyd. i wstępem opatrzył Józef Ujejski. Wyd. 2. Lwów 1937. Wyd. OO. Dominikanów. 8, s. XXXI,343, portret autora, okł.oryg.
Lekko naddarty grzbiet. Utwory dobrze zapowiadającego się poety (1891-1908), ucznia gimn. Św. Jacka w Krako­wie,  uwiecznionego na obrazie Jacka Malczewskiego z 1907 r. przedstawiającego chłopca ze skrzydłami.

35,-
21. Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21BERNARD [Pierre-Joseph] Le Gentil - [Oeuvres choisies]. Paris [1823]. Louis Janet. Imp. J. Didot ainé. 11,5 x 6,5 cm, s.48, 6 miedziorytówwinieta tyt . ; Petit souvenir des Dames [1824]. Paris, L. Janet, s. [20],12: kalendarz.
Oprawa pł. ozdobna: płótno zielone, złocone zdobienia florystyczne na okładkach i grzbiecie, złocone brzegi kart.
Bardzo ładny egzemplarz . Wiersze miłosne zdobione romantycznymi rycinami. Ilustrował Pierre-Paul Prudhon (1758-1823). Winieta tyt. przedstawia grotę. Przed kalendarzem 20 stron przeznaczonych na miesięczne notatki, wszystkie pięknie zdobione.
Autor (1708-1775), franc. poeta salonowy, dramaturg, znany pod pseudonimem danym mu przez Voltaire'a: Le Gentil. Tworzył także libretta dla Rameau.

200,-
22. Fotografia pozycji 22BHAGAWADGITA . Nowy przekład z sanskrytu St. Fr. Michalskiego-Iwieńskiego. W-wa-Kraków 1921. Ultima Thule. 8, s. VIII,88,1 ilustracja, okł.oryg.
Stan dobry. Pieśń o Bogu. Poemat filozoficzny indyjski, ustęp z epopei Mahabharata. Tekst czarna i czerwoną czcionką, wszystkie karty w czerwonym obramowaniu liniowym.

100,-
23. Fotografia pozycji 23Fotografia pozycji 23Fotografia pozycji 23BIBLIA . Holy Bible,  containing the Old and New Testaments: translated out of the original tongues; and with the former translations diligently compared ans revised, by His Majesty's Special Command. Appointed to be read in churches. London 1888. The British a. Foreign Bible Society. 16d, s.1239, 6 mapek, opr. sk. z epoki, skóra czarna, złocony tytuł na grzbiecie, boczny brzeg z namalowaną sceną biblijną.
 Stan bardzo dobry.  Ekskluzywna oprawa zw.: „dissapearing fore-edge painting polegajaca na tym, że obraz namalowany na obcięciu występował tylko przy otwieraniu ksiązki.

1.200,-
24. Fotografia pozycji 24Fotografia pozycji 24BIBLIA . NOVUM Testamentum graece et latine. Textum graecum recensuit, latinum ex Vulgata versione Clementina adiunxit, breves capitulorum inscriptiones et locos parallelos uberioreds addidit Fridericus Branscheid. Ed. critica 2, emendiator. Pars 1-2: Evangelia, Apostolicum. Friburgi Brisgoviae 1901. Sumpt. Herder. 16d, s. XXIV,652, VI,803, opr. psk. z epoki, niejednolita.
Oprawa przetarta, podkreślenia i zapiski ołówkiem w tekście. Pieczęć.

150,-
25. Fotografia pozycji 25Fotografia pozycji 25[BIBLIOTECZKA Universum. Józef Piłsudski] .
Mirski H. - Józef Piłsudski. Od bojówki do buławy. W-wa [1933]. Wyd. „Universum”. Druk. Adolf Patski Spadk. Piotrków. 16, s.63. [Bibl. Univerum 27]
Mirski H. - Jak wykradziono Józefa Piłsudskiego z cytadeli warszawskiej. [W-wa b. r. ]. 16, s.64. Polska Podziemna Nr 1.
Lideczko S. - Akcja bezdańska. (Zamach 3 premjerów polskich). [W-wa 1933. Wyd. „Universum”. Druk. A. Patski Spadk. Piotrków]. 16, s.63, [1]. [Bibl. Universum 31].
Styczeń F. -Legjony Piłsudskiego. [W-wa 1934. Universum]. 16, s.66.
Kajot.  - Bunt legjonistów polskich w obozach internowanych. [W-wa b. r]. 16, s.64.
Polska Armja Podziemna. B. m. r. 16, s.64.
Wojna polsko-bolszewicka. B. m. r. 16, s. ,64.
Reński I. - Zgon Marszałka Józefa Piłsudskiego. [W-wa 1935]. 16, s.127, [1], ilustracje. [Bibl. Universum 121].
Oprawa pł. w 1 wol. Stan dobry.

120,-
26. Fotografia pozycji 26BIELSKI S[zymon] - Historya Nowego Testamentu z xiąg Pisma Świętego, zamykaiąca życie i nauki Jezusa Chrystusa i obyczaie dawnych chrześciian. Przez X. .. Piiara. Na klassę trzecią. W-wa 1820. Druk. X. Piiarów. 16d, s. [4],271, opr. kart. Historya Święta T. II.
Na kilku kartach poważne ślady zalania.

100,-
27. Fotografia pozycji 27BIENIASZ Józef - Na szlaku Stanleya. W-wa 1958. N. Księg. 8, s.354, [2], rysunki w tekście, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Kochanej Basiuni Włodkównej w serdecznym upominku od autora Józef Bieniasz. Kraków, 28 września 1958.  Naklejony nekrolog i portret autora.

75,-
28. Fotografia pozycji 28BIEREZIN Jacek - Wam. Poezje. Paryż 1974. Inst. Literacki. 8, s.73, [2], okł.oryg. Biblioteka „Kultury” T.249.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie wierszy pol. poiety, reprezentantta tzw. Nowej Fali, działacza opozyczyjnego w PRL. Poezje odrzucone w 1974 r. przez cenzurę Sp. Wyd. Czytelnik.

60,-
29. Fotografia pozycji 29BIUETYN „Komitetu Współpracy Polsko-Czechosłowackiej”. Nr 1. /L. S. S. /. Bombaj, dnia 24 Maja 1942 r. 4, s.3, broszura.
Druk powielony. Pieczęć tuszowa Komitetu. Informacja o wybraniu wspólnego komitetu, program prac, kącik jezykowy: alfabet czechosłowacki z wymową.

20,-
30. Fotografia pozycji 30BLUM Aleksander - Moja zimna wojna. (Wspomnienia emigracyjne). Londyn 1984. Nakł. b.żołnierzy, ich rodzin, przyjaciół i subskrybentów. 8, s.352, ilustracje w tekście, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wspomnienia polskiego historyka emigracyjnego (1908-1996), badacza dziejów najnowszych, rusycysty.

75,-
31. Fotografia pozycji 31BLUNCK Hans Friedrich - Die Frau auf dem Holm. Ballade in 18 Holzschnitten von Klaus Warge [1891-1984]. Mit einer Einleitung v. Hans Arens. Berlin 1934. Propyläen-Verlag. 8, s.8, [1], 18 drzeworytów z tekstem na jednej planszy, okł. kart. oryg.
Stan dobry. Druk ksylograficzny, ilustracje i teksty odbite z jednego klocka. Ballada nawiązująca do podan ludowych.
Autor (1888-1961), pisarz niem. , zwolennik Hitlera. Tworzył liryki, ballady, basnie, powieści nawiązujce do sag i podań ludowych, podkreślające szczególną rolę rasy nordyckiej.

120,-
32. Fotografia pozycji 32[BORKOWSKI Józef Dunin] - Prace literackie. T. I. Wiedeń 1838. Nakł. wydawcy. Tłocznia A. Straussa Wdowy. 16d, s.224, [2], okł.oryg., opr. ppł. XX w.
Nieznaczne ślady zawilgocenia. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Almanach prac lwowskiej grupy literackiej Ziewonia. Autorzy: A. Bielowski, S. Chlibkiewicz, Al. Dunin-Borkowski, J. Dzierzkowski, Al. Fredro, S. Goszczyński, D. Magnuszewski, L. Siemieński, K. W. Wójcicki, J. Dunin-Borkowski wydawca: O polskim języku łowieckim i o świecie łowieckim.
J. Dunin Borkowski (1809-1843), poeta, tłumacz i hellenista epoki romantyzmu. Działacz w grupie literackiej Ziewonia.

75,-
33. Fotografia pozycji 33BOROWSKI Tadeusz - Imiona nurtu. Monachium 1945. Oficyna Warszawska. 8, s. 36, [1], sygnet drukarski, opr. kart. oryg.
Stan bardzo dobry. Pieczęć. Wiersze, 1 jedyne wydanie . Przedmowa: Wincenty Mackiewicz. 1 powojenna publikacja Oficyny Warszawskiej A. Girsa i B. Barcza. Odb. w druk. monachijskiej F. Bruckmanna 3000 egz. num. , [ten 2761] czcionką Weiss Antiqua 12 p.

150,-
34. Fotografia pozycji 34BORZEMSKI Wacław M. - Pamiętnik tajnych organizacyj niepodległościowych na terenie byłej Galicyi w latach od roku 1880-1897. Zebrał i ułożył. .. Lwów 1930. Wydany staraniem Komitetu Z.O.N. 8, s.203,3 tablice, okł.oryg.
Okładka lekko zabrązowiona, podpis. Tu m.in.: Procesy polityczne: „Białęgo Orła”, Tadeusza Sośniaka, Jana Stapińskiego i towarzyszy, Kazimierza Szczepańskiego i Adama Cehaka, Proces tarnopolski przeciwko Wacławowi Borzemskiemu; Migawki (szereg wspomnień), Spis członków żyjących, zmarłych i nieznanych z miejsca pobytu.

80,-
35. Fotografia pozycji 35BOUCHER Artur gen. - Odwieczne prawa wojny i sztuka wojenna z przed 2-ch stuleci.
Tł. T. K. W-wa 1924. Wojsk. Inst. Nauk. -Wyd. 8, s.184, 8 szkiców, okł.oryg., opr. kart.
Podkreślenia kredką w tekście. Podpis.

50,-
36. Fotografia pozycji 36BRANDYS Kazimierz - Nierzeczywistość. Paryż 1978. Inst. Literacki. 8, s.124, [1], okł.oryg. Bez cenzury. Biblioteka „Kultury” T.285.
Stan bardzo dobry. 2 wydanie [pierwsze w 1977 r. w tzw. drugim obiegu]. Rozliczenie pisarza z własną przeszłością, polskością i PRL-em, w budowie którego brał czynny udział.

50,-
37. Fotografia pozycji 37BRÜCKNER Aleksander - Legendy i fakty. Szkice z dziejów literatury. Łódź 1931. Wyd. Tow. Bibliofilów. 8, s.58, [4], okł.oryg. Laureaci nagrody literackiej m. Łodzi.
Stan dobry. Nakład 600 egz. num. Ten 402.

45,-
38. Fotografia pozycji 38BRÜCKNER Aleksander - Walka o język. Lwów 1917. Książnica Pol. TNSW. 8, s.254, [1], okł.oryg.
Bardzo ładny egzemplarz . Treść: Walka z cudzoziemszczyzną, Wady naszej pisowni, Wyrazy obce i ich znaczenie, Uzupełnienia, Spis wyrazów objaśnionych.

60,-
39. Fotografia pozycji 39BRZASK epoki. W walce o nową sztukę. T.1: 1917-1919. Poznań1920. Nakł. Zdroju. Czc. Druk. M. Załachowskiego. 8, s.259, [5], liczne ilustracje w tekście, okł.oryg.
Grzbiet, poluzowany, z ubytkami. Antologia polskiej twórczości ekspresjonistycznej. Zawiera wybór utworów z początkowych 9 tomów dwutygodnika ilustrowanego „Zdrój”. Z przedmową Jerzego Hulewicza.

120,-
40. Fotografia pozycji 40BUCHANAN George (1506-82) - Jeftes. Tragedya Jana Zawickiego. Wyd. K.J.Turowskiego. Sanok 1856. Nakł. i druk K. Pollaka. 16d, s.50, [2]. [Bibl. Polska z.197].
Bez okladki. Przekład Jana Zawickiego łacińskiej tragedii, która cieszyłą się dużą popularnością w XVI-wiecznej Europie. 

100,-
41. Fotografia pozycji 41Fotografia pozycji 41BUDOWNICTWO wojskowe 1918-1935. Historja, przepisy, zasady, normy. Praca zb. oficerów i urzędników Ministerstwa Spraw Wojskowych pod red. mjr. inż. Al. Króla. T.1-2. W-wa 1936. Depart. Budownictwa M. S. Wojsk. Druk. Dalewski i Dau. 4, s. [6],574,805, liczne ilustracje, plany, rzuty . opr. pł. oryg.
Oprawa przybrudzona, pęknięta przy grzbietach, skasowane pieczęcie.
Układ graficzny Jan Poliński. Treść: I: Wstęp, Budownictwo obronne i wojskowe w dawnej Polsce, Organizacja budownictwa wojskowego 1918-1933, Dawne przepisy budownictwa wojskowego 1918-21, Służba inżynieryjno-saperska 1922-25, Służba budownictwa 1925-34, Administracja nieruchomości sił zbrojnych: Gospodarka budo­wlana - Nadzór techniczny, Gospodarka finansowa, Opracowanie projektów, Budynki koszarowe, Stajnie, Maga­zyny, Lotnictwo i urządzenia elektryczne na lotniskach, Strzelnice, Dowództwo pułku, ambulanse wete­rynaryjne, Budynki dla psów, Szpitale, Kościoły, Domy wypoczynkowe, Urbanistyka, Domy żołnierza, Ujeżdżalnie, Domy mieszkalne, P. K. uzupełnień, Kasyna, Zagadnienia obrony porzeciwlowtniczej.
II: Instalacje, elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, przewietrzania i przepisy do nich, Zaopatrzenie w wodę, kuchnie, pralnie i kąpieliska, Instrukcja o wynagradzaniu rzeczoznawców budowlanych, Zarz nieruchomości - przepisy, Rzeczowe świadczenia wojenne, Wystawa piętnastolecia budownictwa wojskowego, Urządzenia techniczne służby intendentury, Budownictwo KOP, Fundusz kwaterunku wojskowego, Marynarka wojenna, Budownictwo sportowe, Ochrona zabytków w Polsce i udział w niej wojska.

400,-
42. Fotografia pozycji 42BUGAJSKI Ryszard - Przesłuchanie. Scenariusz filmowy. Paryż 1983. Inst. Literacki. 8, s.109, okł.oryg. Biblioteka „Kultury” T.385.
Stan bardzo dobry. Najsłynniejszy polski „półkownik”, określany przez władze jako najbardzieł antykomunistyczny film w dziejach PRL.

50,-
43. Fotografia pozycji 43BUJAK Franciszek - Studja geograficzno-historyczne. W-wa-Kraków-Lublin 1925. Gebethner i Wolff. 8, s. XI,299, opr. ppł.
Stan więcej niż dobry. Treść: Geografja na UJ do połowy XVI w. , Wykład geografji Jana z Głogowy w r.1494, Geografja kronikarzy polskich, Długosz jako geograf, Początki kartografji w Polsce, Kallimach i znajomość państwa tureckiego ok. początku XVIgo wieku, Najstarszy opis Ziemi Świętej polskiego pochodzenia, O średniowiecznych mapach żeglarskich, W sprawie kartografji historycznej, Stolice Polski.

120,-
44. Fotografia pozycji 44BUJAK Franciszek - Z odległej i bliskiej przeszłości. Studja historyczno-gospodarcze. Lwów-W-wa-Kraków 1924. Ossol. 8, s. VIII,325, tabela, opr. pł.
Stan bardzo dobry. 14 rozpraw odnoszących się do dziejów Galicji i losów włościaństwa polskiego w zachodniej jej części.

75,-
45. Fotografia pozycji 45BUKVAR dlja škił narodnych v austrijskoj deržavi. Lvov 1870. Stavropigianskij Institut. 16d, s.102, broszura.
Brak tylnej okładki. Pieczęć i zapiska prow. Abecadło i elementarz dla szkół narodowych.

100,-
46. Fotografia pozycji 46Fotografia pozycji 46BUNIKIEWICZ Witold - Żywoty polskich diabłów. W-wa 1930. Tow. Wyd. „Pionier” . 16d, s.254, okł.oryg., opr. psk.
Stan dobry. Pieczęcie. 12 opowieści o diabłach polskich.

80,-
47. Fotografia pozycji 47Fotografia pozycji 47BYRON Jerzy Gordon - Don Juan. Przekład Edwarda Porębowicza. Wyd. nowe przerobione. W-wa 1922. Inst. Wyd. „Bibl. Polska”. 16d, s.631, opr. pł. oryg. , złocone zdobienia na grzbiecie.
Stan dobry. Z przypiskami do pieśni.

360,-
48. Fotografia pozycji 48CAZIN Paul - Le prince-évéque de Varmie Ignace Krasicki 1735-1801. Paris 1940. Bibl. Polonaise. 8. s.316, [1], okł.oryg. Centre d'Études Polonaises de Paris.
Stan dobry. Życie i twórczość ks. bp. I. Krasickiego. Z indeksem. Autor (1881-11963), franc. historyk literatury, polonista, zasłużony tłumacz i popularyzator literatury polskiej.

75,-
49. Fotografia pozycji 49CAZOTTE Jacques - Djabeł zakochany. Przeł. Juljan Tuwim. W-wa [1924]. Bibl. Dzieł Wyborowych. 16, s.121, [1], opr. kart. oryg. , obwoluta. Bibl. Dzieł Wyborowych R. II T. V.
Stan dobry. Romantyczna opowieść o zatraceniu duszy w miłości, pióra franc. pisarza (1719-1792), monarchisty zgilotynowanego w czasie Wielkiej Rewolucji, jednego z prekursorów powieści fantastycznej w XIX w.

30,-
50. Fotografia pozycji 50CEPNIK Henryk - Józef Piłsudski twórca niepodległego Państwa Polskiego. Zarys życia i działalności. Nowe uzup. wydanie. W-wa 1933. Inst. Propagandy Państw. Twórczej. 16d, s.370, [6],1 portret, opr. pł. oryg. ozdobna.
Lekko poluzowany grzbiet, poza tym stan dobry.

60,-
51. Fotografia pozycji 51CHMIELIŃSKA Aniela - Księżacy i ich strój. W-wa 1930. Pol. Macierz Szkolna. 4, s. XV,112, [3], liczne ilustracje w tekście, 3 kolor . tablice, mapa, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Nakład 2000 egz. Treść: Przedmowa Adam Fischer. I: Kraj i jego dzieje. II: Mieszkanie. III: Ludność. IV: Ubrania. V: Widoki rozwoju wytwórczości przemysłu domowego. VI: O kilku zdolnych samoukach.

100,-
52. Fotografia pozycji 52CHMIELOWSKI Piotr - Liberalizm i obskurantyzm na Litwie i Rusi (1815-1823) . Przedm. Bronisław Chlebowski. W-wa 1898. Druk. S. Sikorskiego. 16d, s.163, opr. pł. [Biblioteka Dzieł Wyborowych nr 21].
Stan dobry.

40,-
53. Fotografia pozycji 53CHOŁONIEWSKI  Antoni - Tadeusz Kościuszko. Z czterdziestu rycinamidwiema tablicami kolorowanemi i z autografem Kościuszki. Lwów 1902. Macierz Polska. 8, s.133, [2], 40 rycin i autograf w tekście, 2 kolor. tablice, okł. kart. Wyd. Macierzy Polskiej nr 76, nakładem fundacyi im. Tadeusz Kościuszki z r.1894 Nr 1.
Stan dobry.

100,-
54. Fotografia pozycji 54CIANO Galeazzo - Pamiętniki 1939-1943. Przeł. K. Fudakowski. T.1-2. W-wa 1949. St. Jamiołkowski & T. J. Evert. 8, s. XVI,368,224, opr. współczesna.
Stan bardzo dobry. Obraz polityki faszystowskiej w okresie poprzedającym wybuch drugiej wojny światowej i jej pierwszych lat. Wstęp: Zbigniew Mitzner.

80,-
55. Fotografia pozycji 55CIENCIAŁA Jerzy - Młody mineralog. Wskazówki do zbierania minerałów. Cieszyn 1923. Księg. B. Kotuli. 16, s.118, [2],75 rysunków w tekście, okł. kart. oryg. Ilustrowana bibljoteka dla młodzieży t.4.
Okładka lekko przetarta.

40,-
56. Fotografia pozycji 56CONSTITUTION of the Republic of Poland (April 23rd 1935). Pref. by St. Car. Outline of Legislation on Presidential a. Parliamentary Elections by Michel Potulicki. Warsaw 1935. Pol. Commision for Intern. Law Cooperation. 8, s.47, okł.oryg.
Stan dobry.

30,-
57. Fotografia pozycji 57CONVENTION Germano-Polonaise relative a la Haute Silesie faite a Ganeve le 15 mai 1922.
Polsko-niemiecka Konwencja Górno-Śląska zawarta w Genewie dnia 15-go maja 1922 r. Genéve, Impr. A. Kundig. 4, s.223,162, opr. ppł. Tekst równoległy franc. i polski.
Pierwsza karta podklejona przy grzbiecie. Pieczęć: adwokat dr Homokl-Ostrowski Katowice.
Załącznik do ustawy z dnia 24 maja 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji niemiecko-polskiej, dotyczącej Górnego Śląska, podpisanej w Genewie, dnia 15 maja 1922 r.

120,-
58. Fotografia pozycji 58CROZIER Joseph - W kraju wroga. Wspomnienia oficera wywiadowczego armji francuskiej, szefa placówki wywiadowczej w Niemczech i Holandji, korsarza i członka Rady Rewolucyjnej Niemiec. W‑wa [1936]. Skł. w Gł. Księg. Wojsk. 16d, s.262, opr. kart. oryg. Bibljoteka Pamiętników t.3.
Współczesne wyklejki i podklejony płótnem grzbiet. Wstęp: Roman Umiastowski.

45,-
59. Fotografia pozycji 59CZEREŚNIEWSKI Wawrzyniec - Pielgrzym pod Troją. „Motywów greckich” zeszyt piąty.
Southend-on-Sea, Essex 1967. Oficyna Stanisława Gliwy . 8, s.28, [4],1 ilustracja, ozdobne wyklejki i okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Pieczęcie na karcie przedtytułowej. Wiersze złożone czcionką monotypową Plantin odbito w nakładzie 250 egz. na żeberkowym papierze Glastonbury Royal Cornwall. Prace graficzne (linoryty) i tłoczenia na ręcznej prasie tyglowej wykonał Stanisław Gliwa.

80,-
60. Fotografia pozycji 60CZERWIŃSKI Teodor ks. - Kantata ułożona z okazji pielgrzymki czeskiej na Jasną Górę w dniu 4 sierpnia 1927 roku. Kielce b. r. Druk. J. Łęski. 16d, s. [4], broszura.
Stan bardzo dobry. „Można ją śpiewać na różne melodje nasze, stosownie do treści zwrotek, lub deklamować przez różne osoby”.  

20,-
61. Fotografia pozycji 61CZYŻEWSKI Tytus - Pastorałki. Drzeworyty Tadeusza Makowskiego . Paryż 1925. Pol. Tow. Przyj. Książki. 4, s.34, [2], 6 małych drzeworytów w tekście i 7 całostronicowych [w tym okładkowy]godło Towarzystwa na k . tyt . : drzeworyt K . Brandla,  okł.oryg.
Uszkodzony grzbiet okładki, z małym ubytkiem. Poza tym stan bardzo dobry, karty czyste, bez zawilgoceń.
1 wydanie . Wydane na papierze ręcznie czerpanym z papierni Joseph Joubert -Fournier w Auvergne, z filigranem Towarzystwa. Druk wyrazistą czcionką égyptienne wyk. Societé Générale d'Imprimerie et d'Edition w Paryżu. Nakład 520 egz. liczb. ręcznie od I-LXX i 1-450 i podpisanych przez prezydjum Towarzystwa. Egz. nr 180. Jest to pierwsze wydawnictwo Towarzystwa, pod kier. artystycznym St. P.Koczorowskiego i T.Makowskiego. M.Grońska s.153: „Forma wierszy lekka, liryczna, żartobliwa. .. Poetycki, zaczarowany nastrój szopkowy znakomicie oddał Makowski drzeworytami o formie prostej, niemal szkicowej. .. Postacie pastuszków i grajków w ujęciu zabawno-groteskowym. .. .”
T. Czyżewski (1880-1945), malarz, poeta, krytyk sztuki, jeden z teoretyków formizmu.
T. Makowski (1882-1932), grafik i malarz polski działający w Paryżu. Przedstawiciel École de Paris.

2.500,-
62. Fotografia pozycji 62DANTE Alighieri - Pieśniarz. Przeł i Uwagami opatrzył Juliusz Feldhorn. Kraków [1926]. Italica. 8,s.87, [1], okł.oryg. ozdobna, opr. pł.
Tylna okładka odbarwiona na marginesach, poiza tym stan dobry. Zbiór drobnych utworów, sonetów, kancon, ballad, sestyn, pisanych przez poetę w różnych okresach życia, a nie objętych zbiorem „Vita Nuova”, ani nie wplecionych w osnowę „Convito”.

60,-
63. Fotografia pozycji 63DAVID Pierre - Les bénédictins et l'Ordre de Cluny dans la Pologne médiévale. Paris 1939. Soc. d'Éd. „Les Belles Lettres”. 8, s. XXV,113, okł.oryg., opr. pł. współczesna. Publ. de Centre Franco-Polonais des recherches historiques de Cracovie. T.1 fasc.1.
Okładka lekko naddarta, pieczęcie. Benedyktyni i Zakon Cluny w Polsce średniowiecznej. Dużo wiadomości dotyczących opactwa w Tyńcu.

80,-
64. Fotografia pozycji 64DĄBROWSKA Maria - Noce i dnie. [Powieść]. T.1 - 2. W-wa 1992. Elipsa. 4, s.538, [2], 459, [2], kolorowe ilustracje na tablicach, opr. psk., narożniki i grzbiet z brązowej skóry, karton marmo­ryzowany, tłoczone i złocone zdobienia i napisy, kart. futerał.
Bardzo ładny egzemplarz . Opracowanie graficzne: Paweł Głodek.

800,-
65. Fotografia pozycji 65DEMBIŃSKI Bronisław - Rzym i Europa przed rozpoczęciem trzeciego okresu Soboru Trydenckiego. Cz.1. Kraków 1890. A. U. 8, s.264, opr. ppł.
Stan dobry. Odbitka z t. XXVII Rozpraw Wydz. filozof. -historycznego A. U.

60,-
66. Fotografia pozycji 66DERDOWSKI [Hieronim] Jarosz - O Panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł. Zełgoł dlo swojech druchow kaszubściech. .. Wedała po roz drudzi bez zmiane redakcyo „Gryfa” z wizerunkiem autora i opisem jego żecu. Koscerzna 1911. Sp. Wyd. E. G. m. b. H. Smara S. Buszczyńskiego drukorza w Toruniu. 16d, s. XVI,167, portret autora, broszura. okł.oryg. [Pisma T. I. ].
Bez oryg. okładki, luźny grzbiet. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Humorystyczny „epos kaszubski” odtwarzający życie i obyczaje Kaszubów, napisany w gwarze kaszubskiej. Szkic literacki o autorze pióra Al. Majkowskiego.

60,-
67. Fotografia pozycji 67Fotografia pozycji 67Fotografia pozycji 67[DICKENS Charles] - Mr. Pickwick. Pages from the Pickwick Papers. With Illustrations by Frank Reynolds RI. London [ca 1910]. Hodder & Stoughton. 4, s. XV,174, 25 kolorowych tablic,  z ochron­nymi bibułkami, opr. pł. oryg. z portretm Dickensa.
Oprawa nieco odbarwiona, naddarta. Ilustracje w mocnych, soczystych, barwach, naklejone na kartonach. F.Reynolds (1876-1953), brytyjski artysta, znany m.in. z ilustrowania dzieł Dickensa.

500,-
68. Fotografia pozycji 68DIVEKY Adrjan - Węgrzy a Polacy w XIX stuleciu. W-wa-Lublin-Łódź [1918]. Gebethner i Wolff. 8, s.211, okł.oryg.
Naddarty grzbiet. Z węg. przeł. Bolesława Jaroszewska.

40,-
69. Fotografia pozycji 69DOBROWOLSKA Agnieszka - Żywotek cieszyński. Ze studjów nad strojem i haftem ludowym. Katowice 1930. Nakł. Muzeum Śląskiego. 4, s.38, [1], ilustracje w tekście i 48 tablic,  okł.oryg. Wydawnictwa Muzeum Śląskiego w Katowicach. Dz. I. T. II.
Stan bardzo dobry. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego.

120,-
70. Fotografia pozycji 70DOYLE Conan - Znak czterech. Tłum. Wacław Widigier. B. m. [1926]. Skł. gł. Dom Książki Polskiej. (Zakł. Graf. „Polska Zbrojna). 26d, s.190, [2], rysunki w tekście, opr. ppł. [Złota seria Wendego t.8].
Stan dobry. Ilustrował Lucjan Jagodziński.

60,-
71. Fotografia pozycji 71DRUK odpustowy. Nr 63: Pieśń o sierotach narzekających. Matka w grobie. Legenda.
Drukiem katolickiego wydawnictwa Fr. Orła i Syna we Frydku (Śląsk autr. ). 16, s.7, nad tekstem ilustracja, broszura.
Wycięty fragment g. marginesu.

20,-
72. Fotografia pozycji 72DUMAS Aleksander - Trzej muszkieterowie. Przeł. Joanna Guza. W-wa 1967. Iskry. 8, s. 563, [3], kolorowe ilustracje: Jerzy Skarżyński .
-  W dwadzieścia lat później. Przeł. : cz. I - Stefan Flukowski, cz. II - Hanna Szumańska-Grossowa. W‑wa 1968. Iskry. 8, s.791, [1], kolorowe ilustracje: Jerzy Skarżyński .
-  Wicehrabia de Bragelonne. T.1-2. Tłum. : Maria Traczewska, Hanna Szumańska-Grossowa. W-wa 1969. Iskry. 8, s.702, [1],693, [3], kolorowe ilustracje: Jerzy Skarżyński .
Na 2 tomach podpis, poza tym ładny egzemplarz . Oprawa psk. : skóra na narożnikach i grzbietach czerwona, karton marmoryzowany, złocone zdobienia i napisy, brzegi kart barwione, kart. futerał.
Trylogia o muszkieterach, opowiada o przygodach czterech przyjaciół: Atosa, Portosa, Aramisa i d'Artagnana. Akcja rozgrywa się na tle wydarzeń historycznych w czasach panowania Ludwika XIII, regencji Anny Austraczki i kard. Mazarina oraz pierwszych lat panowania Ludwika XIV. Inspiracją cyklu były pamiętniki królewskiego muszkietera Charlesa de Batz de Castelmore d'Artagnan.

1.500,-
73. Fotografia pozycji 73Fotografia pozycji 73DUMAS Alexandre - Les trois mousquetaires. Avec une lettre d'Alexandre Dumas fils. Compositions de Maurice Leloir (1853-1940). Gravures sur bois de J[ean Georges] Huyot (1863-1938). T.1-2. Paris 1894. C. Levy. 4, s. XX,479,469, liczne drzeworyty w tekście,  opr.  psk. z epoki, złocone napisy i zdobienia na grzbiecie.
Karton oprawy przetarty na brzegach, minimalne naddarcie w dole grzbietu, poza tym stan więcej niż dobry.

1.200,-
74. Fotografia pozycji 74DYNOWSKA M[aria] - Nasze rocznice. Wybór poezyj i prozy na obchody narodowe. Wyd.2 zm. i powieksz. Kraków [1930]. Nakł. T. S. L. 16d, s.214, okł.oryg. Wydawnictwo Tow. Szkoły Ludowej.
Okładka przybrudzona, lekko naddarta. Teksty na rocznice: Grunwald, Trzeci Maj, Ku czci ks. Józefa Poniatowskiego, Ku czci Kościuszki, Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe, Niepodległa Polska, Ku czci Mickiewicza, Ku czci Słowackiego, Ku czci Krasińskiego, Ku czci Sienkiewicza, Ku czci Szopena.

40,-
75. Fotografia pozycji 75DZWONOWSKI Jan - Pisma (1608-1625). Wydał Karol Badecki. Kraków 1910. A. U. 8, s.118, [2]. Biblioteka Pisarzów Polskich Nr 58.
Bez oryg. okładki. Treść: Wstęp, Sejm albo konstytucje domowe, Statut, Niepospolite ruszenie albo gęsia wojna, Konterfekt cudowny i siła kozaka Płachty, Pieśń kozaka Płachty, Odmiany tekstu, Słowniczek wyrazów przestarzałych.

40,-
76. Fotografia pozycji 76ELUARD Paweł - Pablowi Picasso. Przeł. Stefan Flukowski. Z rysunkami Pabla Picassa . W-wa 1948. Zarząd Gł. Zw. Pol. Artystów Plastyków. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s.61, [7],1 portret, rysunki w tekście, okł.oryg.
Odbarwione brzegi okładki. Teksty wierszem i prozą. Wydruk.10 egz. na papierze kredowym holenderskim num.1‑10 oraz 700 egz. na papierze dziełowym num. 11-710. Egz. nr 629. Oprac. artystyczne M. Flukowska.

75,-
77. Fotografia pozycji 77Fotografia pozycji 77Fotografia pozycji 77ENCYCLOPÉDIE  de Diderot et d'Alembert. Reprint . Recueil de planches, sur les sciences, les arts liberaux, et les arts méchaniques, avec leur explication. Vol. 1-12. Ed. Franco Maria Ricci, Parma 1970-1975. Reprint z wyd. : Paris 1751-1772. Wymiary w oryg. formacie: 41 x 27 cm.
Zbiór 3129 plansz  obrazujących do nauki, mechaniki, sztuk wyzwolonych, z objaśnieniami.  Oprawa: płótno bordowe, złocone zdobienia i napisy.
Stan bardzo dobry.

9.000,-
78. Fotografia pozycji 78FABRE Jean Henri - Z życia owadów. Pisma wybrane z „Souvenirs entomologiques”. Tłum. z franc. Z.Bohuszewiczóna i M. Górska. Wyd. 2. Lwów-W-wa 1925. Książnica-Atlas. 8, s.199, ilustracje w tekście, okł. kart. oryg. rys. Harland-Zajączkowska.
Stan dobry.

45,-
79. Fotografia pozycji 79[FALEŃSKI Felicjan] - Meandry. Strzępy myśli rozwianych. Kraków 1892. Nakł. i druk. Wł.L.An­czyca i Sp. 8, s.64, broszura.
Zachowana tylna okł.oryg. Wierszem, 1 wydanie.

60,-
80. Fotografia pozycji 80FALEŃSKI Felicjan - Meandry. .. Wyd.2. Kraków 1898. Nakł. aut. 8, s.110, [1], okł.oryg.
Podklejony grzbiet, okł. i karta tyt. z małym ubytkiem dolnego roku. Podpis.

50,-
81. Fotografia pozycji 81FIEDLER Arkady - Dziękuję ci kapitanie. W-wa 1946. Czyt. 8, s.236, [2], ilustracje, opr. ppł.
Stan bardzo dobry.

45,-
82. Fotografia pozycji 82FLUKOWSKI Stefan - Horyzont Afrodyty. Kraków 1947. Czyt. 8, s.156, [4], rysunki Czesława Rzepińskiego, okł.oryg. Bibl. dramatyczna Nowy Teatr pod red. S. Flukowskiego Nr 2.
Stan dobry. 1 wydanie.

40,-
83. Fotografia pozycji 83FRANKOWSKI Eugenjusz - Kalendarz obrzędowy ludu polskiego. W-wa [1928]. Wyd. z zasiłku Minist. W. R. i O. P. Skł. gł. „Nasza Księgarnia. 16d, s.80, 32 reprodukcje, okł.oryg. Biblioteka Regionalna T. II.
Stan dobry. Z indeksem.

35,-
84. Fotografia pozycji 84Fotografia pozycji 84GADON Lubomir - Emigracya polska. Pierwsze lata po upadku powstania listopadowego. T.1-3 [komplet] . Kraków 1901-2. Sp. Wyd. Pol. 8, s.228,343,373, [1], ilustracje w tekście, opr. ppł. współczesna, złocone napisy na grzbietach.
Stan bardzo dobry. Z indeksem osób.

400,-
85. Fotografia pozycji 85GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons - Zaczarowana dorożka. W-wa 1948. Czyt. 16d, s.113, [3], okł.oryg.
Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. 1 wydanie zbioru wierszy i poematów publikowanych w „Tygodniku Powszechnym”, „Przekroju”, „Odrodzeniu” i „Szpilkach”. Poezje w formie groteskowo-satyrycznej, pełne odniesień do autentycznych wydarzeńi osób.

50,-
86. Fotografia pozycji 86GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons - Wit Stwosz. W-wa 1952. PIW. 8, s.26, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Poemat, 1 wydanie . Okładkę proj. Jadwiga Umińska.

30,-
87. Fotografia pozycji 87Fotografia pozycji 87Fotografia pozycji 87GEMBARZEWSKI Bronisław - Wojsko polskie. T.1-2.
T.1: Księstwo Warszawskie 1807-1814. Oprac. i rysował. .. Przedmowa: Szymon Askenazy. W-wa 1905. Gebethner i Wolff. 4, s. XII,362, LIII: Lista imienna oficerów wojska Księstwa Warszawskiego, ilustracje w tekściekolorowe tablice .
T.2: Królestwo Polskie 1815-1830. Oprac. i rysował. .. Z przedmową Aleksandra Rembowskiego. W‑wa 1903. 4, s. [4], XV,192, XXVI: Lista imienna oficerów wojska polskiego, ilustracje w tekściekolorowe tablice.
Oprawa sk. współczesna: skóra brązowa, tłoczone zdobienia, złocone napisy.
W t.1 wycięty fragment karty tyt. poza tym bardzo ładny egzemplarz .

3.600,-
88. Fotografia pozycji 88GEMBARZEWSKI Bronisław - Wojsko Polskie. [T.2: ] Królestwo Polskie 1815-1830. Oprac. i rysował. .. Z przedmową Aleksandra Rembowskiego. W-wa 1903. K. Trepte. 4, s. [4], XV,192, XXIV [z XXVI]: Lista imienna oficerów wojska polskiego 1817-1830, liczne ilustracje w tekście, 8 kolorowych tablic, opr. pł. [płótno samodziałowe włościańskie]oryg. ozdobna, sygn.: Introligatornia J.E.Puget w Warszawie.
Oprawa przybrudzona, na bibułkach ochronnych ślady zabrązowienia, 1 składka luźna.

800,-
89. Fotografia pozycji 89Fotografia pozycji 89GIRALDO Mathias de - Histoire curieuse et pittoresque des sorciers. Devins, magiciens, astrologues, voyants, revenants, ames en peine, vampires, spectres, fantomes, apparitions, visions, gnomes, lutins, esprits malins, sorts jetes, exorcismes, etc. , etc. , etc.
Depuis l'antiquité jusqu'a nos jours. Par le révérend pere dominicain. .. Rev. et augm. par M.Fornari. Paris 1851. Libr. Populaire des Villes et des Campagnes. 8, s.315, 17 tablic z drzeworytami,  opr. psk. z epoki, złocone zdobienia na grzbiecie.
Stan więcej niż dobry. Historie o czarownicach, diabłach, jasnowidzach, wróżbitach, magach, wampirach, duchach, zjawach, egzorcyzmach, karach, etc. napisane przez wielebnego ojca dominikanina, byłego egzorcystę Inkwizycji. Wyd. poprawione i powiększone przez M. Fornari profesora filozofii hermetycznej w Mediolanie.

1.500,-
90. Fotografia pozycji 90GLIXELLI Stefan - W drugą rocznicę zwinięcia 52 katedr w szkołach akademickich. Lwów 1935. Skł. gł. : Dom Książki Polskiej w Warszawie. 8, s.16, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Wielce Szanownemu Koledze Prof. Zygmuntowi Klemensiewiczowi z wyrazami poważania i przyjaźni. S. Glixelli. 26. X.1935.  Aspekty prawne akcji zwinięcia katedr w latach1933‑35. 

40,-
91. Fotografia pozycji 91Fotografia pozycji 91GLOGER Zygmunt - Encyklopedja staropolska ilustrowana. T.1-4. W-wa 1900-3. Druk P. Lauskauera i Ski. 4, s. [4],316, II,332, [2],350, [4],523, [5], liczne ilustracje,  opr. pł. oryg. ozdobna.
W t.1 poluzowany, z małym pęknięciem grzbiet, poza tym ładny egzemplarz. Pieczęcie: Książnica-Atlas. Wkażdym tomie Ekslibris Książnicy Polskiej, z numerem 056. Monumentalne dzieło poświęcone kulturze minionych stuleci. Cenny przewodnik po kulturze staropolskiej.

600,-
92. Fotografia pozycji 92GLOGER Zygmunt - Encyklopedia staropolska ilustrowana. T.1-4. W-wa 1958. WP. 8, s.316,332,350,523, [5], liczne ilustacje w tekście,  opr. sk. współczesna w 2 wol. : skóra brązowa, złocone zdobienia i napisy, grzbiety 6ciopolowe, szyldziki czerwone i granatowe.
Bardzo ładny egzemplarz . Przedruk fotoofsetowy wydania z lat 1900-1903.

800,-
93. Fotografia pozycji 93GLOGER Zygmunt - Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Wyd. 2 popr. Kraków 1903. Sp. Wyd. Pol. 8, s.387, 63 ryciny w tekście, opr. ppł.
Lekkie otarcia oprawy, pieczęć, ślady zabrązowienia na karcie tyt. Ryciny wg starych sztychów.

80,-
94. Fotografia pozycji 94Fotografia pozycji 94GLOGER Zygmunt - Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni. Przedstawił. .. W-wa 1900. J. Fiszer. Druk W. L. Anczyca i Sp. 4, s.384, [1], 40 rycin, , opr. psk. współczesna: grzbiet i narożniki z jasnobrązowej skóry, karton marmoryzowany, grzbiet 6ciopolowy, złocone zdobienia, szyldzik z tytułem.
Obca dedykacja na karcie przedtyt. , nieliczne ślady przybrudzenia na d. marginesie. Poza tym ładny egzemplarz . 1wydanie . Teksty wierszem i prozą. Praca zbiorowa. Autorstwa Z. Glogera jest 30 artykułów i wstęp.

1.000,-
95. Fotografia pozycji 95Fotografia pozycji 95GOEHRING C[arl] - Polen unter russischer Heerschaft. Reisen und Sittenschilderungen aus der neuesten Zet von. .. Bd.2 [z 3]. Leipzig 1843. F. Fleischer. 16d, s.270, opr. psk. z epoki.
Niewielkie zabrązowienia. Relacja z podróży po Polsce pod rosyjskim panowaniem.

100,-
96. Fotografia pozycji 96Fotografia pozycji 96GOETEL  Ferdynand - Polska. [Album]. Słowo wstępne napisał i zdjęcia ze zbiorów Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji wybrał . .. Całkowite opracowanie graficzne Anatol Girs i Bolesław Barcz. W-wa 1938. Gł. Księg. Wojskowa. 4, s. [20]. 174: ilustracje z opisem;  Przewodnik turystyczny i ogłoszenia s.77, [7]; Dział publikacji gospodarczych s.40, opr. sk. współczesna: skóra czerwona, okładka zdobiona złoconym i zielonym liściem dębu i tytułem w 4 językach, brzegi kart barwione.
Na karcie przed tytułem obca dedykacja z podpisami. Bardzo ładny egzemplarz . Tekst przedmowy i skorowidzu ogłoszeń złożony pismem Militari czcionkami Drukarni Narodowej w Krakowie, w języku pol. i franc., dwubarwny. W tekście inicjały i winiety.

1.000,-
97. Fotografia pozycji 97Fotografia pozycji 97[GOETHE Johann Wolfgang] - Lis Mykita. Z niemieckiego. [Wydał Maurycy Kraiński].
Lwów 1860. K. Wild. Druk. Ossolineum. 16, s. [2],266, [1], opr. pł. z epoki.
Oprawa lekko odbarwiona, przetarta. . Wolny przekład ze zmianami dostosowanymi do obyczajów polskich pióra Marcina Smarzewskiego. 

120,-
98. Fotografia pozycji 98Fotografia pozycji 98GOETHE Johann Wolfgang - Lis Przechera. Z 36 ilustracjami Wilhelma Kaulbacha . Przekład Leopolda Staffa. W-wa 1986. WAiF. 4, s.228, [3], ilustracje, opr. ppł. współczesna: skóra na narożnikach i grzbiecie czerwona, karton marmoryzowany, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie, brzegi kart barwione.
Bardzo ładny egzemplarz . Teksty w liniowym obramieniu, zdobione ilustracjami W. Kaulbacha (1804-1874), jednego z najsławniejszych niemieckich malarzy swojego czasu, autora ilustracji do dzieł klasycznej literatury światowej. Artysta był dyrektorem ASP w Berlinie.

400,-
99. Fotografia pozycji 99Fotografia pozycji 99GOGOL Nikolaus - Taras Bulba. Mit 30 Holzschnitten von Karl Rössing . Übertr. von Rudolf Kassner. Wien-Leipzig-München 1922. Rikola Verl. 8, s.148, [3], 30 drzeworytów w tekście, opr. kart. oryg.
Oprawa lekko przykurzona. Podpis. Powieść uznawana za utwór „antypolski'. Romantyczny dramat miłości atamana kozackiego i pięknej Polki. Tekst zdobił austriacki artysta (1897-1987).
M. Gogol (1809-1852), ros. pisarz okresu romantyzmu pochodzenia ukraińskiego. Dramaturg, klasyk lit. rosyjskiej.

100,-
100. Fotografia pozycji 100GÓRKA Olgierd - Naród a państwo jako zagadnienie Polski. Warszawa 1937. Inst. Wyd. „Biblioteka Polska”. Nakł. aut. 8, s.373, opr. pł.
Stan dobry. Treść: Przedmowa i wstęp. Problemy czasu i chwili bieżącej. Krytyka dotychczasowych koncepcyj państwa. Istota państwa. Naród właścicielem państwa. Interes narodu a interes państwa. Teoria nieodwracalności interesów państwa i narodu. Nadrzędność interesów państwa - realizacją idealnego celu narodu. Zasada a wykonanie w dziejach i polityce polskiej. Przez mózg do serca - zakończeniem.

60,-
101. Fotografia pozycji 101GÓRNICKI Łukasz - O elekcyi, wolności, prawie i obyczajach polskich. Rozmowa Polaka z Włochem. Dzieło . .. Wyd. K. J. Turowskiego. Sanok 1855. Nakł. i druk. K. Pollaka. 8, s. II,119, opr. kart. [Biblioteka Polska].
Oprawa pęknięta przy grzbiecie, na kilku kartach ślad zalania przy grzbiecie.

80,-
102. Fotografia pozycji 102GÓROWSKI Artur - Książka adresowa członków Związku Żyd. Stowarzyszeń Humanitarnych „B'nei B'rith” w Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie 1937. Kraków, nakł. Zw. „B”nei B'rith”. 16d, s.144, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

80,-
103. Fotografia pozycji 103GRABSKI Władysław Jan - Trzy wieńce. Z 3 miedziorytami oryginalnemi Wacława Zawadowskiego, Franciszka Prochaski, Konstantego Brandla. Paryż 1926. Pol. Tow. Przyjaciół Książki. 16d, s.65, [4], 3 miedzioryty sygn. ołówkiem przez artystów,  1 rycina: godło Towarzystwa, okł.oryg.
Stan dobry. Pieczęć: Książnica Atlas. Redakcja wydawnictw. Ekslibris Książnicy Polskiej. Tomik sonetów, 1 jedyne wydanie . 2gie wydawnictwo Pol. Tow. Przyjaciół Książki w Paryżu. Odbito 965 egz. num. : z rycinami I do C, 1‑365; pozostałe bez rycin. Egz. nr 167, podpisany przez Prezydium Towarzystwa: Br. Monkiewiczówną i St.P.Ko­czorowskiego. Tomik wykonany pod kierunkiem artystycznym Stanisława Piotra Koczorowskiego i Konstantego Brandla, na papierze vélin teinté z papierni w Rives z filigranem .
Autor (1901-1970), poeta, powieściopisarz, publicysta, syn polityka Władysława Grabskiego.

150,-
104. Fotografia pozycji 104GRZEGORZEK Józef - Pierwsze powstanie śląskie 1919 roku w zarysie. Katowice 1935. Nakł. aut. 8, s.256, [4], ilustracje-portrety, zachowana wierzchnia okł.oryg.
Naddarty grzbiet okładki, podpis.

75,-
105. Fotografia pozycji 105GUIDA della Mostra della rivoluzione fascista. Firenze 1933. A. Valecchi. 8, s.70, 2 plany, okł.oryg.
Stan dobry. Faszyzm włoski. Treść: Alfieri Dino: Scopo, carattere, significato della Mostra Mussolini e la revoluzione. Frieddi Luigi: Guida della Mostra.

75,-
106. Fotografia pozycji 106GUMOWSKI Marian - Portrety Kościuszki. (47 reprodukcji). Lwów 1917. H. Alttenberg. 8, s.80, 38tablic z rycinami,  opr. psk. współczesna. . Studya Ikonograficzne do dziejów polskich T.1.
Brak ostatniej tablicy, poza tym stan dobry. Odbito 50 egz. zbytkownych num. od 1-50, ten 12.

80,-
107. Fotografia pozycji 107[HANKA Vacłav]. Pisma k Vjačesłavu Ganke iz slavjanskich zemel. Izdal V. A. Francev.
W-wa [faktycznie: Praha] 1905. Tip. Varš. Učebnago Okruga. 8, s.1296, V, portret, okł.oryg., opr. ppł. Materiały dlja istorii slavjanskoj filologii.
Stan bardzo dobry. Obca dedykacja dla Prof. J. Maślanki. Listy do Wacława Hanki (1791-1861), czeskiego pisarza, językoznawcy, pedagoga, najsłynniejszego w I poł. XIX w. z tzw. „budziecieli czeskich”. Listy licznej grupy Polaków w jęz. polskim. Książka wydana z inicjatywy i nakładem Czechów faktycznie w Pradze, mimo że na karcie tyt. jest Warszawa.

120,-
108. Fotografia pozycji 108Fotografia pozycji 108HARASYMOWICZ Jerzy - Wieża melancholii. Kraków 1958. WL. 16, s.117, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Pani Stefanii. .. od Muchomora bardzo serdecznie Jerzy Harasymowicz.  Wiersze, 1 wydanie.  Cykle: Wieża melancholii, Zajazd strachów na wróble, Zimowy konik, Pole mako­we. Okładke i kartę tyt. projektował Daniel Mróz.

60,-
109. Fotografia pozycji 109Fotografia pozycji 109HAYEK Gustav von - Grosser Volksatlas der Naturgeschichte aller drei Reiche. 3. Aufl.
Wien [1889]. M. Perles. Folio, s.84, 120 kolorowych tablic przyrodniczch: chromolitografie, opr. ppł. oryg. ozdobna.
Poluzowany grzbiet, na kilku tablicach nieznaczne ślady zawilgocenia. Wielki atlas przyrodniczy oprac. przez austriackiego przyrodnika (1836-1911). Podzielony na 3 części: Zoologie, Botanik, Mineralogie. Z indeksem.

1.200,-
110. Fotografia pozycji 110HEILPERN M[aksymilian] - Tajemnice przyrody. II. Jak żyją rośliny, jak sie odżywiają, rosną, rozmnażają i poruszają. (Kurs popularny morfologji i fizyologji roślin). Z 282 rysunkami w tekście . W-wa 1893. Księg. T. Paprockiego i S-ki. 16d, s.492, [2], rysunki, opr. pł.
Stan dobry.

120,-
111. Fotografia pozycji 111Fotografia pozycji 111HENNER Gabryel Tadeusz - Księga godzin. Bydgoszcz 1924. Nakł. i czc. Druk. Narodowej. 4, s.27, [1], okł.oryg., opr. kart. marmoryzowana.
Stan dobry, skasowana pieczęć. Wierszem. Teksty w zielonych bordiurach w formie florystycznej, czerwone inicjały na złotym tle.

80,-
112. Fotografia pozycji 112HERBERT Zbigniew - Pan Cogito. W-wa 1974. Czyt. 8, s.78, [4], okł. kart. oryg.
Małe otarcie na grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Wiersze, 1 wydanie . Pan Cogito - postać występująca w wierszach Herberta, po raz pierwszy obecna w tym tomiku. Pan Cogito uosabiał inteligentnego i wykształconego współczesnego człowieka - nieugiętego i wiernego swoim wartościom, który nie może pogodzić się z otaczającym światem.

75,-
113. Fotografia pozycji 113HERBERT Zbigniew - Raport z oblężonego miasta i inne wiersze. Paryż 1983. Inst. Literacki. 8, s.86, okł.oryg. Biblioteka „Kultury” T.380.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie . Utwór nawiązujący do wydarzeń z 13 grudnia 1981 r. , odczytywany jako kryptonim stanu wojennego.

80,-
114. Fotografia pozycji 114Fotografia pozycji 114Fotografia pozycji 114HERBY rycerstwa polskiego na zamku w Kórniku. Z.1-72. Kórnik 1988. 16d, s. XVI,1136, 71 kolorowych herbów, opr. psk. w 2 wol. , skóra i płótno czarne, tłoczone i złocone zdobienia i napisy.
Bardzo ładny egzemplarz . Komplet . Herbarz wydany staraniem Biblioteki Kórnickiej i Wyd. Ossolineum. Układ oprac. Jerzy Wisłocki. Wybór tekstów: R. Marciniak, St. Potocki, J. Wisłocki. Rysunki herbów J. Necas. Oprac. graficzne L. Piąty.

400,-
115. Fotografia pozycji 115[HOFFMAN Karol Boromeusz] - Polens Befreiungswoche oder Beschreibung der Ereignisse in Warschau vom 29. November bis zum 5. December 1830. Nebst Manifest Reichstages des Koenigreichs Polen. Leipzig 1831. Allgemeine niederlaendische Buchhandlung, A. Peeters. 16d, s.95, [1], litografia: portret gen . Józefa Chłopickiego.
 Powstanie Listopadowe.  Wielki Tydzień Polaków czyli opis pamiętnych wypadków w Warszawie od 29 listopada do 5 grudnia 1830 r.
[FREYMUND Ernst (August Wilhelm Gförer)] - Die Geschichte unserer Tage, oder getreue Erzählung aller merkwürdigen Ereignisse der neuesten Zeit. Nach den vorzüglichsten Quellen bearbeitet. Erster Jahrgang 1830 . Ausserordentliches Heft Nro 1-2 (z 12). Stuttgart 1830, 1831. C. Schweizerbart. 16d, s.144,120, 2 litografie z portretami.
Historia naszych dni, niezwykłe wydarzenia czasów współczesnych. H.1 z oddz. kartą tyt. : Frankreich in den letzten Tagen des Juli 1830 mit besonderer Rücksicht auf Paris; tu m.in. podbój Algerii. H.2 z oddz. kartą tyt. : Die Revolution in Belgien im Jahre 1830.
Oba tytuły w oprawie kart. z epoki. Niewielkie zabrązowienia. Pieczęć i podpis: Antoni Łuszczkiewicz.

180,-
116. Fotografia pozycji 116HOJNACKA Konstancja - Współżycie z ludźmi. Kodeks towarzyski. Żnin 1939. Nakład i druk: A. Krzycki. 8, s.208, okł.oryg.
Stan dobry.

30,-
117. Fotografia pozycji 117Fotografia pozycji 117ILUSTROWANA encyklopedja Trzaski, Everta i Michalskiego. T. 1-5. Z wieloma mapami, tablicami i ilustracjami w tekście. Oprac. pod red. St. Lama. W-wa [1928]. Trzaska, Evert i Michalski. 8, mapy, tablice, ilustracje w tekście, opr. psk. oryg. , złocone zdobienia i napisy, szyldziki.
Oprawa niejednolita: 3 grzbiety z brązowej skóry, 2 grzbiety z czarnej skóry. W jednym tomie górna część grzbietu lekko naderwana.

450,-
118. Fotografia pozycji 118Fotografia pozycji 118IŁŁAKOWICZ I. K[azimiera] - Płaczący ptak. W-wa 1927. F. Hoesick. 16d, s.168, okł.oryg.
Uszkodzony, podklejony grzbiet. Pieczęć. Egz. nr 130 sygn . odręcznym monogramem autorki . Wiersze, 1wydanie . Cykle: Płaczący ptak, Z księgi siedmiu noży, Podwójne klisze, Kartki miłosne, Zielona bransoletka, Kamienie, Bajka o złej matce, Jeszcze rymy dziecięce, Wiersze różne, Latające ziarna.

80,-
119. Fotografia pozycji 119INSTRUKCYA dla robotników kopalń wosku ziemnego w Galicyi. Drohobycz 1904. Nakł. c. k. Urzędu Górniczego Okr. 16d, s.25, [1], 2 skl. kolor. tablice, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja:  Z okazji zwiedzania kopalni wosku w Borysławju od Zarządu. Borysław dn 29/VIII 1924.

40,-
120. Fotografia pozycji 120IWASZKIEWICZ Jarosław - Ucieczka do Bagdadu. W-wa 1923. „Ignis”. 16d, s.95, [5], okł.oryg. Książki Ignisa T. X.
Stan dobry. Powieść, 1 wydanie . Nakład 2700 egz. Egz. nr 438.

60,-
121. Fotografia pozycji 121JAKUBOWSKI Stanisław - Pismo i mowa Etrusków. Kraków 1938. Skł. gł. w księg. S.A.Krzyża­nows­kiego. Druk. „Powściągliwość i Praca”. 8, s.62, [1], 3 tablice pisma, okł.oryg.
Okładka przykurzona, poza tym stan dobry.

40,-
122. Fotografia pozycji 122JANKOWSKI Józef - Fosz. Pamiątka 3-go Maja 1923. W-wa 1923. Wyd. księg. „Dobra Książka”. 16d, s.7, okł.oryg.
Okładka przykurzona, poza tym stan dobry, egz. nierozcięty. Wierszem.

15,-
123. Fotografia pozycji 123JEDNODNIÓWKA ku uczczeniu dziesięciolecia walk o Lwów 1-22 XI 1918, 1-22 XI 1928. Wydana przez Komitet Obywatelski Obchodu 10 rocznicy Obrony Lwowa. Redaktorzy: St.Kopczyński, St.May­kowski, J. S. Petry. Lwów 1928. 4, s.40, [8: reklamy].
Egz. zniszczony, bez okładki.

50,-
124. Fotografia pozycji 124JEDNODNIÓWKA . Pewukowe Wieńcowe i Hocki-Klocki. Wydawnictwo Komitetu Festywalu Ludowego T. C. L. 1929. Red. A. Trella i H. Grudziński. Poznań,  druk. „Ostoja”. 4, s.31, [1], ilustracje w tekście, okł.oryg.
Stan dobry. Reminiscencje z Powszechnej Wystawy Krajowej. Dochód na Dom Tow. Czytelni Ludowych.

60,-
125. Fotografia pozycji 125JELLENTA Cezary [właśc. Napoleon Hirschband] - Dostojny profesor [Ignacy Mościcki] na Zamku Królewskim. W-wa 1931. Skł. gł. Dom Książki Pol. 8, s.30,1 portret, okł.oryg.
Stan dobry.

30,-
126. Fotografia pozycji 126KADEN Adam - Fraszki. Kraków 1928. S. A. Krzyżanowski. 16d, s.62, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora.

40,-
127. Fotografia pozycji 127KAJSIEWICZ Hieronim - Kazania i mowy przygodne xiędza. .. Z.1-2. Wyd. Karola Krolikowskiego. Paryż 18451848. Księg. Katol. Pol. 8, s. [2],338, [1], opr. kart. z epoki.
Podpis, skasowana pieczęć, ślady zabrązowienia. Tu m.in. mowy pogrzebowe i żałobne po jenerale Małachowskim, Kniaziewiczu, Niemcewiczu, Klementynie Hoffmanowej.

150,-
128. Fotografia pozycji 128KALENDARZ rolniczy na rok 1914. Lwów, nakł. firmy Józef Karrach. 16, s.91, [4], ilustracje w tekście, okł.oryg.
Okładka przybrudzona, ślady rdzy przy grzbiecie. Zapiski ołówkiem w tekście. Zawiera: kalendarium i wiadomości o nawozach i doświadczeniach nawozowych.

25,-
129. Fotografia pozycji 129KALINA Antoni - Formy gramatyczne języka polskiego do końca XVIII wieku. Lwów 1883. Nakł. aut. 8, s. XXVII,490, [2], opr. kart. Kalina A. - Historya języka polskiego t.1.
Stan dobry. Podpis. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Praca konkursowa uwieńczona nagrodą przez red. „Biblioteki Warszawskiej”.

80,-
130. Fotografia pozycji 130Fotografia pozycji 130Fotografia pozycji 130KANT Immanuel - Kritik der reinen Vernunft. In verkürzer Gestalt (mit Abschnitten aus den Prolegomenen) hrsg. von Dr. August Messer. Stuttgart [1904]. Greiner u. Pfeiffer. 8. s. VII,188, zdobniki, inicjały, opr. pł. ozdobna: okładki niebieskie, grzbiet czarny ze złoconymi zdobieniami i napisami. ozdobne wyklejki. Bücher der Weisheit und Schönheithrsg. von Jeannot Emil Freiherr von Grotthuss.
Bardzo ładny egzemplarz . Krytyka czystego rozumu, uważana za jedną z najważniejszych prac w historii filozofii. Piękne wydanie, zdobienia: Franz Stassen.

80,-
131. Fotografia pozycji 131Fotografia pozycji 131KARASOWSKI Moritz - Friedrich Chopin. Sein Leben und seine Briefe. Berlin [1878]. Ries & Erler. 8, s. [6],388, portret, facs. Preludium e-moll opr.28 nr 4, opr. pł. ozdobna, złocone napisy i zdobienia.
Ładny egzemplarz . 2 wydanie. Z indeksem osobowym.

80,-
132. Fotografia pozycji 132Fotografia pozycji 132KARPIŃSKI Franciszek - Dzieła. Wyd. stereotypowe Waleryana Krasińskiego. W-wa 1830. Druk. Stereotypowa. 8, s. X,467, [3], opr. psk. z epoki, złocone napisy i zdobienia na grzbiecie.
Karta tyt. zabrązowiona, z podklejonym ubytkiem marginesu, brak portretu. Podklejone płótnem ubytki oprawy. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Poza pismami drukowanymi we wcześniejszych wydaniach zawiera teksty, które nie były umieszczone w żadnej edycji oraz Kazimierza Brodzińskiego: O życiu i pismach Franciszka Karpińskiego.

300,-
133. Fotografia pozycji 133KARPIŃSKI Światopełk - Poemat o Warszawie. W-wa 1938. J. Mortkowicz. 8, s.41, [3],
9 fotografii Tadeusza Przypkowskiego, okł. kart. współczesna z naklejoną okł.oryg.
Okładka z ubytkami, ostatnia katat podklejona. 1 jedyne wydanie . Odbito 500 egz. num. na papierze czerpanym i 3300 na papierze mirkowskim. Egz. nr 1335.

50,-
134. Fotografia pozycji 134KASPAREK Jan Rudolf - Zbiór ustaw administracyjnych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem obowiązujących do użytku organów c. k. władz rządowych i władz autonomicznych, zebrał, ułożył i wydał. .. T.3. Kraków 1873. Nakł. wydawcy. Druk. UJ. 8, s. IV,1515-2278, XXVII, opr. pł. z epoki.
W całym dziele zapiski i podkreślenia. Pieczęcie. Ustawy ułożone w porządku alfabetycznym: od Archeologiczne nalazki (!) do Żydowskie sprawy. Na końcu dokładny alfabetyczny spis przedmiotów.

100,-
135. Fotografia pozycji 135Fotografia pozycji 135KASPROWICZ Jan - Chrystus. Poemat społeczno-religijny. Kraków [1904]. Nakł. „Książki”. Druk. „Leipziger Buchdruck. -Aktien-Gesellschaft”. 16d, s.81, drobne winiety, opr. kart. z epoki.
Pieczęcie, obca dedykacja. 3 wydanie.

80,-
136. Fotografia pozycji 136Fotografia pozycji 136KASPROWICZ Jan - Dzieła. Pod red. Stefana Kołaczkowskiego. T.1-22 [komplet ].
Kraków 1930. Wyd. W. Meisels. 16d, 5 portretów,  wszystkie tomy w jednolitej opr. ppł.
Bardzo ładny egzemplarz . Wydanie obejmuje cały dorobek twórczości poety z wyjątkiem przekładów.

600,-
137. Fotografia pozycji 137Fotografia pozycji 137KATALOG piór. Castell.  Dem Castell - Verkäufer gewidmet von A. W. Faber Castell Bleistift-Fabrik A. -G. Stein bei Nurnberg, [1936]. 4, s.16, ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Katalog piór jednej z najstarszych i największych firm producentów materiałów do pisania, w tym ekskluzywnych piór. Firma założona w 1761 r. przez Kaspra Fabera (1730-84), działająca do dnia dzisiejszego na całym świecie.

180,-
138. Fotografia pozycji 138Fotografia pozycji 138-  Parker Duofold . Katalog na rok 1929/30, wydany przez generalnego przedstawiciela na Polskę i W.M. Gdańsk: A. J. Ostrowski, Łódź. 4, 28 kart: ilustracje i opis, okł.oryg.
Okładka i karta tyt. przybrudzona. Katalog ekskluzywnych piór, ołówków i postumentów pod pióra jednej z najbardziej znanych firm angielskich, założonej w 1924 r.

180,-
139. Fotografia pozycji 139KERN Elga - Marja Piłsudska Matka Marszałka. Wizerunek życia. W-wa 1935. Gł. Księg. Wojsk. 8,s.146, [7], 5 ilustracji: portret M . Piłsudskiej [akwaforta,  sygn. oł. : Girs-Barcz] i 4 autolitografie z portretami, opr. pł. oryg.
Współczesne wyklejki. Całkowite oprac. graficzne Atlier Girs-Barcz.

150,-
140. Fotografia pozycji 140[KIEWNARSKA Elżbieta] - Książka rachunkowa kobiety polskiej. Ułożyła Pani Elżbieta.
W-wa [1929]. „Bluszcz”. 4, kart [26] z rubrykami na poszczególne wydatki, okł. kart. oryg.
Poluzowany grzbiet. Kilka kart z wypełnionymi atramentem rubrykami.

60,-
141. Fotografia pozycji 141KNIAŹNIN Franciszek Dionizy - Dzieła. T.1-2. Lipsk 1837. Breitkopf et Haertel. 16,s. XVIII,208,270, portret autora, opr. ppł. w 1 wol. Bibl. kieszonkowa klassyków polskich wydana przez J.Bobrowicza. T.XXXII-XXXIII.
Ślady zabrązowienia. Pieczęcie: St[anisław] Miłkowski. Treść: T.1: Wiadomość o życiu Fr. D. Kniaźnina, Bajki i powieści, Pieśni Anakreona, Żale Orfeusza nad Eurydyką. T.2: Liryków ksiąg cztery (m.in. przekłady i parafrazy utworów Cervantesa, Fracastoro, Horacego, Thomsona, Wergiliusza oraz Psalmy Dawida, Ody z pośmiertnych rękopisów wyjęte (tu m.in. przekłady z Rousseau'a oraz z Psalmów Dawida).

120,-
142. Fotografia pozycji 142KOMARZEWSKI [Jan Baptysta] - Coup-d'oeil rapide sur la causes réelles de la decadence de la Pologne; par. .. ancien lieutenant-général des armées du roi et de la République de Pologne, . .. Paris 1807. B. Pottier. 8, s.268, [1], okł. kart. współczesna.
Niewielkie zabrązowienia, brak 1 ryciny. Praca apologetyczna, mająca na celu rehabilitację Stanisława Augusta, wysławiająca zamierzenia i osiągnięcia polityczne króla.

200,-
143. Fotografia pozycji 143KONOPNICKA Maria (Jan Waręż) - Przez głębinę. Lwów 1907. Księg. Polska B. Połonieckiego. 16, s.45, opr. ppł. .
Stan dobry. Pieczęcie, podpis. 1 wydanie,  poemat nagrodzony w 1900 r. na konkursie Prawdy.

50,-
144. Fotografia pozycji 144KOROTYŃSKA E[lwira] - Nowy zbiór powinszowań wierszem i prozą do użytku dzieci i młodzieży. Powinszowania i życzenia imieninowe, noworoczne i okolicznościowe. W-wa [1936]. Księg. Popularna. 16d, s.127, [1], opr. pł. współczesna.
Stan dobry.

50,-
145. Fotografia pozycji 145KORYBUTOWICZ Zygmunt [pseud. ] - Grudzień1970. Paryż 1983. Inst. Literacki. 8, s.157, okł.oryg. Biblioteka „Kultury” T.375.
Stan bardzo dobry. Publikacja Andrzeja Friszke na temat wydarzeń grudniowych na Pomorzu w 1970 r. , po ogłoszeniu podwyżki cen przed Świętami.

50,-
146. Fotografia pozycji 146KOSSAK-Szczucka Zofja - Złota wolność. Powieść historyczna. T.1-2. Kraków 1928. Krak. Sp. Wyd. 16d, s.282, [1],282, [1], okł.oryg., opr. pł. współczesna.
W t.1 oderwany fragment okładki. Odręczna dedykacja autorki: Prof. Stanisławowi Estreicherowi, dzięki któremu stałam się literatką, (potomność może Mu tego nie poczyta za zasługę) - z wyrazami żywej wdzięczności i szacunku Zofja Kossak Szczucka. 12/XII-29. 1 wydanie . Winiety na okładkach wg karty tyt. książki J. Sobieskiego „Commentariorum Chotinensis” z 1646 r.

350,-
147. Fotografia pozycji 147”KRAJ,  co się nigdy w myślach nie odmienia. .. „ Wybór poezyj. Londyn, pierwsze wydanie 1945. Skł. gł. Kiosk Księgarski „Ogniska Polskiego”. 16d. podł. , s.38, w tym 13 ilustracji, okł.oryg.
Stan dobry. Wstęp: Zygmunt Nowakowski. Okładkę rys. Wacław Machan.

50,-
148. Fotografia pozycji 148KRAMARZ  Walerjan - Ludność Przemyśla w latach 1521-1921. Przemyśl 1930. Tow. Przyj. Nauk w Przemyślu. Druk. J. Łazora. 8, s.127, okł.oryg.
Naddarty grzbiet.

60,-
149. Fotografia pozycji 149[KRASIŃSKI Zygmunt] - Niedokończony poemat. [Nie-Boska komedia]. (Z pośmiertnych rękopisów). Ed. druga. Paryż 1862. Księg. Polska. Druk. L. Martinet. 8, s.180, okł.oryg.
Naddarty grzbiet okładki z małym ubytkiem, poza tym stan dobry.

100,-
150. Fotografia pozycji 150Fotografia pozycji 150KRASZEWSKI Józef Ignacy - Kartki z podróży 1858 - 1864 roku. Księga druga. Włochy - Neapol - Francya - Belgija - Niemcy. W-wa 1874. Nakł. i druk. J. Ungra. 4, s.426, [2], ilustracje całostronicowe i w tekście (drzeworyty), opr. psk. współczesna, skóra czarna na grzbiecie i narożnikach, grzbiet 6ciopolowy, złocone napisy i zdobienia liniowe, płótno czarne.
Ślady zawilgocenia, pieczęcie. 1 wydanie . Autor kilkakrotnie odbywał podróże po Europie, swoje wrażenia i spostrzeżenia ujmując w księgi. Księgę zdobią drzeworyty z krajobrazami i zabytkami miast.

800,-
151. Fotografia pozycji 151Fotografia pozycji 151KRASZEWSKI Józef Ignacy - Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799. Studya do historyi ducha i obyczaju. Przedmowa Szymon Askenazy. T.1-3. W-wa 1902-1903. Gebethner i Wolff. 8, s. XVI,424, [1],414, [1],563, [1], 292 ilustracje w tekściekolorowa mapa:  Polska za Stanisława Augusta, okł.oryg., opr. psk. współczesna: grzbiety i narożniki z brązowej skóry, złocone zdobienia i napisy, karton brązowy marmoryzowany.
W t.1 wycięty i podklejony mały fragment karty tyt. , poza tym bardzo ładny egzemplarz . Rzadkie w tak dobrym stanie . Studia od ostatnich dziesięcioleci Rzeczypospolitej szlacheckiej, oparte na [autor: ] „materiałach źródłowych, pamiętnikach, dziennikach, diariuszach, korespondencji króla, Szczęsnego Potockiego, niewydanych pamiętnikach, druczkach okolicznościowych, wierszach ulotnych, które nigdy drukowanymi nie były”. Ryciny do dzieła zebrał Aleksander Kraushar.

1.600,-
152. Fotografia pozycji 152KRASZEWSKI Józef Ignacy - Stara baśń. Powieść z IX wieku. W-wa 1971. LSW. 4, s.362, [6], całostronicowe ilustracjeinicjały,  opr. psk. współczesna, narożniki i grzbiet z czarnej skóry, karton marmoryzowany, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
Podpis na karcie tyt. , poza tym bardzo ładny egzemplarz . Tekst przygotował, posłowiem i przypisami opatrzył Wincenty Danek. Układ graficzny Zygfryda Gardzielewskiego. Ilustracje na podstawie rycin Michała Elwira Andriollego opracował Zygfryd Gardzielewski. Ze słowniczkiem nazw i wyrazów dawnych oraz zapomnianych.

500,-
153. Fotografia pozycji 153KRUCZKIEWICZ Bronisław - O Pawle z Krosna i Janie z Wiślicy. Kraków 1885. Druk. U. J. 8, s.32, okł.oryg. Odb. z XII t. Rozpraw Wydz. filologicznego A. U.
Okładka przybrudzona. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego.

25,-
154. Fotografia pozycji 154KRUSZYŃSKI J[ózef] ks. - Talmud. Co zawiera i co naucza. Lublin 1925. 8, s.76, okł.oryg. Wyd. T‑wa „Rozwój” w Lublinie L.2.
Stan dobry.

50,-
155. Fotografia pozycji 155KRZYKALSKI Piotr - Łzy z nad brzegów Dunajca. Nakład 2 powiększony. N. Sącz 1947. Nakł. aut. 8, s.124, [2], okł.oryg. wykonał Józef Jawczak.
Podklejony kartonem grzbiet. Pieczęć. Przedmowa autora. Wiersze ludowe z czasów niewoli 1939-1945.

40,-
156. Fotografia pozycji 156KRZYŻANOWSKI Julian - Od średniowiecza do baroku. Studia naukowo-literackie. W-wa 1938. „Rój”. 8, s.376, [8], okł.oryg. [luźna], opr. ppł.
Stan bardzo dobry.

80,-
157. Fotografia pozycji 157KRZYŻANOWSKI Juljan - Paralele. Studja porównawcze z pogranicza literatury i folkloru.
W-was 1935. Tow. Lit. im. A. Mickiewicza. 8, s.236, okł.oryg. Bibljoteka Pamiętnika Literackiego T.4.
Stan bardzo dobry. Z indeksem.

60,-
158. Fotografia pozycji 158KSIĄŻKA o Polsce dla młodzieży polskiej zagranicą. W-wa 1934. Nakł. Funduszu Szkolnictwa Polskiego Zagranicą. 8, s.428, XXXVI, [2], liczne ilustracje, okł.oryg. ozdobna.
Stan dobry. Oprac.: Zbigniew Lepecki, Feliks Burdecki, Mieczysław Giergielewicz, Helena Grotowska, Zofia Kunderowa, Tomasz Piskorski. Układ graficzny, okładkę, winiety, inicjały i rysunki projektował Czesław Kaczmarczyk. Cz.1: Z dawnych czasów, 2: W walce, 3: Świt, 4: W słońcu wolności. Z objaśnieniami trudniejszych słów, zwrotów oraz terminów historycznych, geograficznych etc.

300,-
159. Fotografia pozycji 159Fotografia pozycji 159KSIĘGA Jazdy Polskiej. Red. : gen. B. Wieniawa-Długoszewski, pułk. Br. Rakowski, mjr dr Wł. Dziewanowski, kpt. K. Koźmiński, por. St. Strumph Wojtkiewicz, prof. St. Ostoja Chrostowski. W-wa 1938. Druk. Inst. Wyd. „Biblioteka Polska”. 4, s.429, [3], liczne ilustracje w tekście i na tablicach jedno-i wielobarwne, opr. psk. : okładki płocienne oryg. , współcześnie uzupełniony skórą grzbiet, złocone zdobienia i napisy, futerał.
Pieczęcie własnościowe, na 2 kartach margines podklejony taśmą. „Synteza porywających dziejów kawalerii polskiej od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego”. Z listami poległych kawalerzystów i artylerzystów konnych, także listy imienne odznaczonych orderem „Virtuti Militari”. Kierownictwo i oprac. graficzne St.Haykowski. Ilustracje specjalnie dla „Księgi jazdy polskiej” wykonali: M.Bylina, St.Gepner, St.Haykowki, X.Koźmiński. Reprodukcje dzieł: St.Bagieńskiego, M.Borucińskiego, J.Brandta, E.Gepperta, J.W. i J.Kossaków, P.Michałowskiego, i in. Zdjęcia: W.Pikiel, J.Ryś, Witczak-Witaczyński.

1.200,-
160. Fotografia pozycji 160KULINARIA . CO mam ugotować ? Poznań[1935]. Maggi Sp. z o. o. Druk. „Concordia”. 16d, s.112, okł.oryg.
Stan dobry. Jolanta: Słowo wstępne.

30,-
161. Fotografia pozycji 161- DR OETKER - Tylko środek konserwujący jest podstawą trwałych konserw.
Broszurka reklamowa. Tytuł okładkowy. Przepisy na konserwy i leguminy z owoców.

15,-
162. Fotografia pozycji 162- HALSKA M. - Co dzisiaj jeść i jak gotować. Wyd. 2 przejrz. i uzup. W-wa 1942. Gebethner i Wolff. 16d, s.211, [1], okł.oryg.
Przetary i naddarty grzbiet.

35,-
163. Fotografia pozycji 163- HUVERT H. i M. - Obiad za godzinę. Łódź [1946?]. Skł. gł. St. Jamiołkowski & T. J. Evert Sp. z o.o. 8, s.48, ilustracje, okł.oryg. proj. Z. Anczykowski. Seria: „Z codziennych zagadnień”.
Naddarty grzbiet okładki.

25,-
164. Fotografia pozycji 164- [KIEWNARSKA Elżbieta] - „Luba”, ekonomiczne i smaczne leguminy. Paniom domu i gospodyniom polecam znakomite wyroby „Luba” poświęcając im w tej książeczce wypróbowane przepisy do wypieku. .. Pani Elżbieta. Wyd. : Lubońska Fabryka Drożdży. 16, s.32, okł.oryg.
Stan dobry. Tytuł okładkowy. Broszurka reklamowa.

15,-
165. Fotografia pozycji 165- [KIEWNARSKA Elżbieta] - Przepisy stosowania syropu ziemniaczanego w gospodarstwie domowem, zebrane przez Panią Elżbietę. Nakł. S. A. Przemysł Ziemniaczany „Lubań-Wronki” w Luboniu. 16, s.20, [4], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Pieczęć: „Lubań-Wronki”. Tytuł okładkowy: Syrop ziemniaczany. Broszurka reklamowa.

15,-
166. Fotografia pozycji 166- [KIEWNARSKA Elżbieta] - Zimne leguminy. Oprac. Pani Elżbieta. W-wa [1928]. „Bluszcz”. 8, s.30, broszura. „Życie Praktyczne” Nr 40.
Bez okładki.

20,-
167. Fotografia pozycji 167Fotografia pozycji 167- NORKOWSKA Marta - Najnowsza kuchnia wytworna i gospodarska zawierająca 1249 przepisów gospodarskich z uwzględnieniem kuchni jarskiej. Z ilustracjami. Wyd. powiększone. W-wa [1904]. Gebethner i Wolff. 16d, s.496, ilustracje, opr. psk. współczesna.
Na kilku kartach niewielkie ślady zabrudzenia, poza tym stan dobry.

300,-
168. Fotografia pozycji 168- PRAKTYCZNY kucharz warszawski zawierający 1503 przepisy różnych potraw, oraz pieczenia ciast i sporządzenia zapasów spiżarnianych. Wyd.22. W-wa 1921. F. Hoesick. 8, s.602, XXIII, opr. pł.
Stan dobry.

120,-
169. Fotografia pozycji 169- SWOBODA Józef - Użytek z grzybów w gospodarstwie domowem. Miejsce Piastowe 1928. Czc. „Michalineum”. 16d, s.100, okł.oryg.
Okładka naddarta. Ogólne wiadomości o grzybach i przepisy.

25,-
170. Fotografia pozycji 170- WŁODARZ Błażej - Kuchnia jarska. W-wa 1951. S. Arct. 8, s.197, [3], okł.oryg.
Ślady zawilgocenia.

25,-
171. Fotografia pozycji 171- [ZAWADZKA Wincenta] - Kucharka litewska. Zawierająca przepisy gruntowne i jasne, własnem doświadczeniem sprawdzone, sporządzania smacznych, wykwintnych, tanich i prostych rozmaitych rodzajów potraw tak mięsnych jako i postnych, oraz ciast, legumin, lodów, kremów, galaret, konfitur i innych desserowych przysmaków, tudzież rozlicznych apteczkowych zapasów, konserw i rzadszych specjałów. Z przydaniem na początku książki dokładnej dyspozycyi stołu. Przez W. A. L. Z. Wyd.3 popr. i znacznie pomn. Wilno 1863. Nakł. aut. Druk. J. Zawadzkiego. 8, s. XXVIII,519, opr. ppł. współczesna.
Karta przedtyt. i kilka ostatnich ze śladami zabrudzenia. Zawiera ponad 1000 przepisów kulinarnych. 

250,-
172. Fotografia pozycji 172KWIATKOWSKI Kajetan z Kwiatkowa - Dzieje narodu polskiego za panowania Władysława IV. krola polskiego i szweckiego. W-wa 1823. N. Glücksberg. 8, s. XXIV,476, [9], 3 litografieskł . plan Smoleńska, opr. psk. z epoki.
Oprawa z małym ubytkiem na grzbiecie, ślady zabrudzenia na kartach, niewielki ślad kornika bez szkody dla tekstu. Podpis: Sułkowska. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Monografia historyczna. 1 wydanie . Litografie: portrety: Władysław IV, Adam na Cześnikach Kazanowski, Pomnik Zygmunta III; skł. plan Smoleńska od oblężenia uwolnionego przez wojska polskie pod dowództwem Władysława IV. Lit. Seweryn Oleszczyński w lit. W. Śliwickiego. Rzadkie.
Autor (1769-1852) - historyk, tłumacz, publicysta, członek WTPN, wizytator szkół pijarskich, dyrektor gimnazjum w Kielcach. Szambelan Stanisława Augusta, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej. Bibliotekarz Radziwiłłów w Nieświeżu, kolekcjoner. Był zwolennikiem reform politycznych.

350,-
173. Fotografia pozycji 173Fotografia pozycji 173LACÉPEDE [Bernard Germain] - Oeuvres du comte de. .. comprenant d'histoire naturelle des quadrupedes ovipares, des serpens, des poisons et de cétaces; accompagnées de 150 planches  gravées sur acier, représentant au moins 500 animaux. T.1-3. Paris 1836. P. Duménil. 8, s.488,480,427, 150 tablic [staloryt], opr. kart. oryg. ozdobna.
Niewielkie otarcia oprawy. Ekslibris. Ładny egzemplarz . Historia naturalna, opisane czworonogi jajorodne, węże, ryby, walenie, ozdobione ilustracjami. Autor (1756-1825), profesor nauk przyrodniczych, nadzorca gabinetów historii naturalnej w ogrodach królewskich, przezes Zgromadzenia Narodowego w Paryżu, polityk, wolnomularz.

2.500,-
174. Fotografia pozycji 174LAM Andrzej - Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917 - 1923. T.1 - 2: Instynkt i ład, Manifesty i protesty. Antologia. Kraków 1969. WL. 8, s.245, [3],459, [1], 53 ilustracje, opr. pł. , obwoluta.
Stan bardzo dobry. Treść: I: Przemiany modernizmu, Ekspresjonizm i formizm, Futuryzm i konstruktywizm. II: Antologia: Idziesz poezjo nowa 1917-1920, Przez formę budowa światów 1920-1922, Uscisk z teraźniejszością 1922-1923. Z indeksem nazwisk i notami o autorach i tekstach.

120,-
175. Fotografia pozycji 175LASKOWSKI Otton - Bitwa pod Wiedniem. Urywki z książki Ottona Laskowskiego „Jan III Sobieski”. Wyd. : Dowództwo Oddziałów i Obozów Wojsk Polskich w Szkocji. Samodzielny Referat Kulturalno-Oświatowy. 4, s.20, broszura.
Stan dobry. Druk powielony.

25,-
176. Fotografia pozycji 176Fotografia pozycji 176Fotografia pozycji 176Fotografia pozycji 176LAWRENCE D[avid] H[erbert] - Lady Chatterley. Version prémiere traduite de l'Anglais. Compo­sitions en couleurs de Edouard Chimot. Paris [1950]. Deux-Rives. 8, s.341, [3], 18 kolorowych kompozycji aktów kobiecych + 18 powtórzonych czarnobiałych,  w tekście rysunki w kolorze czerwonym, okładka oryg. broszura.
Stan więcej niż dobry. Bibliofilskie wydanie, w arkuszach. Wyd. w nakładzie 1000 egz. , w tym 100 num. na welinie BFK de Rives a la Cuve. Ten nr 47. 1 franc. tłumaczenie z ang. Opowieść o młodej zamężnej dziewczynie Konstancji Chatterley, której mąż sparaliżowany właściciel ziemski jest impotentem seksualnym. Historia opowiada o jej zmysłowym przebudzeniu w związku z nowym kochankiem. Powieść ozdobiona ilustracjami franc. artysty (1880-1959). W Anglii książka pozbawiona cenzury nie była wydawana do roku 1960.

360,-
177. Fotografia pozycji 177Fotografia pozycji 177LEBL M. - Illustrierter Rosengarten fur Rosenfreunde und Rosengärtner. Mit 24 Blättern in Farbendruck. Stuttgart 1879. E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung (E. Koch). 4, s.48, 24 kolorowe plansze litograficzne,  do każdej dołączona karta informacyjna, opr. kart. oryg.
Oprawa ze śladami zalania, tekst i ilustracje czyste, bez zawilgoceń. Ogród różany, przewodnik dla miłośników róz i ogrodników. Opisuje uprawę i właściwości różnych gatunków róż. Z tabelą nazw róż, nazwę hodowcy i rok wyhodowania.

800,-
178. Fotografia pozycji 178LECHOŃ Jan - Srebrne i czarne. W-wa 1924. Tow. Wyd. „Ignis”. 8, s.24, [1], opr. ppł. z naklejoną okł.oryg., rysował E. Bartłomiejczyk.
Stan bardzo dobry. Poezje, 1 wydanie.

60,-
179. Fotografia pozycji 179[LECHOŃ  Jan (Leszek Serafinowicz), Słonimski Antoni, Tuwim Julian] - Pierwsza szopka war­szawska. Revue w 3 odsłonach. Napisał Pikador, jego koń i jeszcze jedno zwierzę. Lalki rzeźbił, okładkę i rysunki wykonał Zbigniew Pronaszko. Kraków 1922. Inst. Wyd. „Musarion”. 16d, s.64, rysunki w tekście, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Dołączony Program szopki .

100,-
180. Fotografia pozycji 180LEKARZ ratujący zdrowie. Utrzymanie zdrowia jest najważniejszą kwestją życia ludzkiego, której ożywienie zostało opracowane na podstawie długoletnich studjów lekarskich przez następujących lekarzy: Winternitz, Schulz, Lofler, Schuesler, Springer. [Ponownie oprac. ]: dr Sokołowski, dr Lapitus, dr Polak, dr Tomjak. T.1-2. Katowice 1930-31. Pol. Instytut Wydawniczy. 8, s. XI,719, VIII,721-1535, 1000 ilustracji78 tablic i kolor. dodatek: Rozwój człowieka, opr. oryg. ozdobna.
Stan bardzo dobry.

250,-
181. Fotografia pozycji 181Fotografia pozycji 181LELEWEL Joachim red. - Całoroczne trudy Komitetu Narodowego Polskiego na dniu 8 grudnia 1831 r. we Francii zawiązanego. Paryż 1831-1833. Druk. A. Pinard. 8, s.288, pod tyt. winieta patriotyczna „Wolność Całość Niepodległość”, opr. psk. z epoki.
Nieznaczne ślady zabrązowienia, pieczęć herbowa. Na 2 kartach zapiski z epoki atramentem. Zawiera odezwy, ustawy, sprawozdania, oświadczenia, listy, protestacje Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, podpisane przez J. Lelewela i in. Z listą tułaczów polskich przystępujących do zgromadzeń ogólnych i Komitetu Narodowego Polskiego. Od s.113 z oddzielną kartą tyt. i winietą patriotyczną: Zdanie sprawy z czynności Komitetu Narodowego Polskiego od maja do końca września 1832.

300,-
182. Fotografia pozycji 182LELEWEL Joachim - Polska odradzająca się czyli dzieje polskie od roku 1795 potocznie opowiedziane. Wyd. 2 pomn. przypiskami. Bruxella 1843. J. N. Młodecki. 16, s. VII,216, 2 mapkiwinieta patriotyczna i tyt . , opr. współczesna.
Ślady zawilgocenia, kilka kart podklejonych.

200,-
183. Fotografia pozycji 183LEMBERGER Ignacy - Komentarz do ósmego wydania farmakopei austryackiej. T.2: Część szczegółowa. Tłumaczenie tekstu farmakopei wraz z objaśnieniami badań chemicznych i farmakologicznych napisał. .. Wydanie opatrzone 141 rycinami i 17 tabelkami . Kraków 1907. Galic. Tow. Farmaceutyczne. 8, s. XIII, XVI,816, ryciny w tekście, opr. psk. z epoki.
Karton oprawy lekko otarty, pieczęć, poluzowany grzbiet. Podręcznik dla aptekarzy, drogistów, lekarzy, farmaceutów.

120,-
184. Fotografia pozycji 184LENARTOWICZ T[eofil] - Branka. Poznań 1867. J. K. Żupański. 8, s.54, okł.oryg.
Zaplamienie przy g. marginesie na okładce i karcie przedtyt. Niewielkie ślady zawilgocenia i podkreślenia w tekście. Zapiski na karcie tyt. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Poemat, 1 wydanie .

120,-
185. Fotografia pozycji 185Fotografia pozycji 185LEO J[ulius] - Taschenbuch der Arzneipflanzen, oder Beschreibung und Abbildung sammtlicher officinellen Gewächse. Nebst Anleitung zur systematischen Kenntnis derselben. Mit einer Vorrede H. F. Link. 4. Bd. enthält 31.-40. Heft. Berlin 1827. Fr. Laue. 16d, s. [2],241-280; Anhang zum Taschenbuch der Arzeneipflanzen. 1. Abt.: Botanische Kunstsprache. Berlin 1826. s. VI,118, 40kolorowych litografii (no 241-280), opr. kart.
Stan dobry. Podręcznik roślin leczniczych, opis i obraz wszystkich aptecznych roślin, ozdobiony ilustracjami opisywanych roślin. Ze słowniczkiem łacińskich nazw roślin zamieszczonych w podręczniku. Oprac. przez niem. doktora medycyny, chirurgii z Królewca.

300,-
186. Fotografia pozycji 186LEPECKI Mieczysław B[olesław] kpt. - Sybir bez przekleństw. Podróż do miejsc zesłania marszałka Piłsudskiego. W-wa 1934. „Rój”. 16d, s.223, [1], rysunki, opr. kart.
Oprawa przetarta, kilka kart przybrudzonych, pieczęcie. Rysunki wykonał wg materiału fotograficznego przywiezionego przez autora z Sybiru Karol Kryński. Odbito 4250 egz. num. Ten 3221.

100,-
187. Fotografia pozycji 187Fotografia pozycji 187LINDE Samuel Bogumił - Słownik języka polskiego. T.1-6 [komplet]. Wyd. 2 popr. i pomn. Lwów 1854-60. Nakł. i druk. Ossol. 4, s.39, LXXIV,681, [2], V,691, [2],640, [2],735, [5],758, [6],1219, [13], opr. pł. XX w.
Nieliczne ślady zabrązowienia, poza tym stan więcej niz dobry. Główne dzieło znakomitego leksykografa S. B. Lindego (1771-1847). Wyd.2 uzupełnione na podstawie rękopisów autora przez A. Bielowskiego. Słownik zawiera ok. 60 tys. haseł wyrazowych zaczerpniętych z polskich druków XVI-XVIII w. i z języka potocznego. Hasła ilustrowane cytatami, uzupełnione odpowiednikami innych języków słowiańskich, czasem również niem. i łac. Słownik stanowi wybitne osiągnięcie nauki polskiej doby oświecenia; bardzo wysoko ceniony przez ówczesnych slawistów. Każdy z tomów dedykowany wybitnej osobistości: J.M.Ossolińskiemu, A.Czartoryskiemu, St.Zamojskiemu, J.Poniatowskiemu, St.Kostce Potockiemu. 

1.500,-
188. Fotografia pozycji 188LIPIŃSKI Franciszek - Kraków stary. Kraków 1936. Księg. „Nauka i Sztuka”. 16d, s.60, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Panu Dyr. Br. L. Nyczowi na pamiątkę od autora. Rzeszów, dn. 23. VII.1937.  Wiersze, 1 wydanie.

50,-
189. Fotografia pozycji 189LITANIA narodu polskiego. Inc. : KYRJE Elejson, . .. B. m. [1915]. s.6.
MODLITWA . Inc. : Boże Wszechmogący. .. ścielemy się do stóp Twoich, że moskal opuścił już ziemię naszą. .. s.2.
Rozkładanka kart 4, zdobiona ilustracjami i inicjałami sygn. J. B. [Jan Bukowski] .

100,-
190. Fotografia pozycji 190LORENTZ F[riedrich] - Teksty pomorskie czyli słowińsko-kaszubskie. Z.1-2. Kraków 1913-14. A. U. 8, s.608, okł.oryg.
Na okładkach ślady zawilgocenia. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Tekst w bardzo dobrym stanie, egz. nierozciety.

100,-
191. Fotografia pozycji 191Fotografia pozycji 191Fotografia pozycji 191Fotografia pozycji 191LOSBUCH . Ein Scherzhaftes Wahrsagebuch gedruckt von Martin Flach in Basel um 1485. Nach dem einig bekannten Exemplar der Preussischen Staatsbibliothek in Berlin. Ein Geleitwort von Ernst Voulliéme. Berlin 1923. Druck u. Verlag der Reichsdruckerei. 8, s.11 + 8 kart reprintu z 1485 r.
Bardzo ładny egzemplarz . Księga żartobliwych wróżb. Piękny druk na papierze czerpanym, reprint z jedynego znanego egzemplarza z Biblioteki Pruskiej. Przedmowa: Ernst Voulliéme. Na 1 karcie reprintu obrotowa tarcza, dalej wróżby z nazw zwierząt, przy każdej reprodukcja z widokiem zwierzątka. Oprawa kart. , takiż futerał z zapięciem ze skóry.
Dołączona karta przedstawiająca średniowieczny zegar słoneczny; na odwrociu maszynowo życzenia świąteczne i noworoczne od prof. Karola Estreichera, odręczny podpis.

150,-
192. Fotografia pozycji 192LUBECKI Kazimierz - Illustrowane sonety rzymskie. Kraków 1907. Nakł. red. „Posłańca Salwatoryańskiego”. 16 podł. , s.63, w tym 28 ilustracji całostronicowych z widokami Rzymu, okł.oryg.
Okładka lekko przykurzona. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Nakład 2000 egz.

40,-
193. Fotografia pozycji 193Fotografia pozycji 193LÜBEN August - Vollständige Naturgeschichte der Säugethiere. Zum Selbstunterricht für gebildete Freunde der Natur und zur Benutzung beim Schulunterricht. Mit zahlreichen Abbildungen auf 138 Tafeln. Eilenburg 1848. C. A. H. Schreiber. 8, s. VIII,935, [1], 116 (ze 138 tablic), opr. współczesna.
Ślady zawilgocenia, kilka kart podklejonych. Na tablicach zapiski ołówkiem. 1 wydanie . Historia naturalna ssaków przeznaczona dla nauki miłośnikom przyrody i nauczania w szkołach. Ilustrował Heinrich Leutemann?

1.200,-
194. Fotografia pozycji 194[ŁADNOWSKI Aleksander] - Zicie i smierć jaśniewielmożnego świente pamięciuf pana Rzegote Zaiońć Kowskigojm a groisse inkwizytor, instygator, a preizes a mormereiner, Co go to jakiś dwa panów na Plantacyach krakowskich onego dnia wieczorem 4 Listopad 1847. .. zastrzelili go!. .. Opisał w 4 Pieśniów Mosiek Leibel Schminke Herz ze Lwowa znajomy nieboszczyka, . .. Drukowano w Rziesiowie 1848 w drukarni a Fabryk Literatur. 8, s.20, broszura.
Ślady zabrązowienia, pieczęć. Wiersz humorystyczny. Autor (1815-1891) był aktorem, reżyserem, dyrektorem scen prowincjonalnych, autorem utworów dramatycznych, także wielu wierszy okolicznościowych i humorystycznych, wydawanych głównie anonimowo.

60,-
195. Fotografia pozycji 195ŁOŚ Jan - Początki piśmiennictwa polskiego [przegląd zabytków językowych]. Wyd.2 popr. Lwów-Warszawa-Kraków 1922. Ossol. 8, s. XIV, [2],543, [1], opr. ppł.
Stan dobry. Obejmuje w miarę pełne zestawienie i charakterystykę pomników języka polskiego wraz z krytycznym omówieniem literatury odnoszącej się do każdego zabytku.

80,-
196. Fotografia pozycji 196Fotografia pozycji 196ŁOZIŃSKI Władysław - Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi za panowania Zygmunta III. Lwów 1903. Nakł. W. Webera. 8, s. XI, [1],672, opr. ppł.
Fragment oprawy odchodzi od grzbietu. 1 wydanie . Treść: Prawem i lewem, Czasy i ludzie, Ziemia Lwowska, Ziemia Halicka, Ziemia Przemyska i Sanocka, Dyabeł łańcucki, Dyablęta, Chłopi. Z indeksem nazwisk i miejscowości.

150,-
197. Fotografia pozycji 197ŁOZIŃSKI Władysław - Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. T.1-2. Wyd.5. Kraków 1957. W. L. 8, s. XX,361, XI,430, liczne ilustracje, opr. psk. współ­czesna w 1 wol. , narożniki i grzbiet z brązowej skóry, karton marmoryzowany, grzbiet 5cio-polowy, złocone zdobienia i napisy.
Bardzo ładny egzemplarz . Przedmowa: Kazimierz Piwarski. T.1: Czasy i ludzie. T.2: Wojny prywatne. Z indeksem.

500,-
198. Fotografia pozycji 198Fotografia pozycji 198ŁOZIŃSKI Władysław - Życie polskie w dawnych wiekach. Wyd.4, przejrzał oraz w dziale ilustracyjnym uzup. Mieczysław Treter. Lwów 1921. H. Altenberg - Gubrynowicz i Syn. 4, s. VI, [2],261, 241 ilustracji w tekście i na tablicach, opr. kart. oryg. ozdobna A. Semkowicza, rysunek okładki i wyklejki z herbami Polski i Litwy sygn. H. Z. [Harlanad-Zajączkowska].
Okładka przetarta, ze śladami zawilgocenia, bez oryg. grzbietu, wyklejki podklejone przy grzbiecie. Tekst: stan więcej niż dobry. . Zamki i pałace, Dwory i dworki, Ubiory i splendory, Dom i świat.

150,-
199. Fotografia pozycji 199Fotografia pozycji 199ŁOZIŃSKI Władysław - Życie polskie w dawnych wiekach. Wyd.6, ilustrowane, przejrz. i uzup. W‑wa 1937. J. Przeworski. 4, s. VIII,251, 114 tablic z ilustracjami,  opr. sk. współczesna: skóra brązowa, złocone zdobienia na okładkach i grzbiecie, zielony szyldzik z tytułem.
Bardzo ładny egzemplarz . Treść: Zamki i pałace, dwory i dworki, ubiory i splendory, dom i świat. Z indeksem osób i miejscowości. 

1.000,-
200. Fotografia pozycji 200ŁUBIEŃSKI Leon - Lettre d'Un Polonais a M. Sébastiani, Ministre des affaires des relations exterieures de France. Paris 1831. Dupont. 8, s.8, broszura.
Ślady zawilgocenia i rdzawe plamki. List otwarty do francuskiego ministra spraw zagranicznych w sprawie francuskiej polityki w stosunku do Polski.

80,-
201. Fotografia pozycji 201MACHIAVELLI Niccolo - Książę oraz Fryderyka II króla polskiego Anti-Machiavel. Przetł. i oprac. Czesław Nanke. Lwów-W-wa 1920. Książnica Polska TNSW. 8, s. XL,244, opr. kart. Bibl. Pisarzy Politycznych tom I.
Oprawa otarta, poza tym stan dobry. Rozważania Machiavellego nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza i argumenty Fryderyka II przeciwko Machiavellemu, który wypaczył obraz demokracji.

100,-
202. Fotografia pozycji 202MAETERLINCK M[aurice] - Czar duszy. Wybór i układ R. Centnerszwerowej. W-wa b. r. 9,5 cm. s.63, [1], opr. kart. oryg. Biblioteczka Sapho [T.20] pod red. Kazimierza Paszkowskiego.
Stan dobry. Zbiór esejów.

35,-
203. Fotografia pozycji 203MAJAKOWSKI Włodzimierz - Obłok w spodniach. Przeł. Julian Tuwim. W-wa 1923. Wyd. Philobiblon. 8, s. 39, [1], okł.oryg. rysował Jan Czycholt, okł. kart. oryg.
Stan dobry. Poemat, 1 polskie wydanie. Awangarda.  .

300,-
204. Fotografia pozycji 204MAŁA encyklopedia lotnicza. Ilustrowany słownik lotniczy. W-wa 1938. LOPiP . 16d, s. XVI,507, liczne ilustracje w tekście, okł.oryg.
Stan dobry. Pieczęć. Lotnictwo polskie i ważniejsze szczegóły lotnictwa światowego.

360,-
205. Fotografia pozycji 205MAŁECKI Antoni - Lechici w świetle historycznej krytyki. Wyd. 2 przejrzane przez autora.
Lwów 1907. H. Altenberg. 8, s.264, opr. pł. oryg.
Oprawa lekko przetarta, nieco odbarwiona. Podkreślenia oł. w tekście. Treść: I: Dawne przyczyny i zarody obłędu lechickiego. II: Hipoteza Lechicka. III: Drugie fałszerstwo. Sąd Libuszy. IV: Przesilenie.

60,-
206. Fotografia pozycji 206MARTIAL René - La Pologne jadis et de nos jours. Illustré de 30 dessins, de 12 médaillons dus a la plume de l'auteur et de deux bois originales. Préface de Louis Marin. Paris 1928. Gebethner et Wolff. 8, s.220, ilustracje, broszura.
Bez oryg. okładki, obca dedykacja. Kultura i obyczaje Polski dawniej i dziś.

60,-
207. Fotografia pozycji 207MARYA R . .. a - Nowy horoskop ułożony z dzieł poetów polskich na każdy dzień roku. W-wa 1896. Nakł. M.Arcta. Druk. P.Laskauera i W.Babickiego. 16,s.[2],31,29,31,30,31,30, 31,31,30,31, 30,31, ilustrowana karta tyt. , zdobniki w tekście, opr. pł. oryg.
Oprawa lekko otarta, podpis. W tekście nieliczne zapiski rkp.

80,-
208. Fotografia pozycji 208Fotografia pozycji 208MÉRIMÉE Prosper - Carmen. Berlin 1920. Propylaen-Verlag. 8, s.88, litografowana karta tyt . , 8litografii w tekście, 11 litografii na tablicach, sygn. : H[ugo] Steiner-Prag  (1880-1945),  opr.  psk.  oryg. ,  grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia, karton zielony.
Skóra na grzbiecie przetarta. Zapiska własnościowa. Tekst w bardzo dobrym stanie. Tłumaczył Elfriede Villis. Limitowana edycja: 430 num. egz. Ten 137.

350,-
209. Fotografia pozycji 209MIANOWSKA Aleksandra - „Róża” Stefana Żeromskiego na scenach polskich. Kraków 1975. Tow. Przyj. Książki. 8, s.143, [1], 4 ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autorki: Panu Profesorowi dr Stanisławowi Grochmalowi z wyrazami najwyższego uznania Al. Mianowska. 4. VIII.1976. Kraków.  Wyjątek z pracy przygotowanej do druku pt. Dramaty Żeromskiego na scenach polskich. Praca pośw. pamięci Stefana Kamińskiego wydawcy, księgarza, . ..

60,-
210. Fotografia pozycji 210MIANOWSKA Aleksandra - „Sułkowski” Stefana Żeromskiego na scenach polskich. Kraków 1972. Tow. Przyj. Książki. 8, s.60, [1], 4 ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autorki: Przewielebnemu księdzu Zdzisławowi Krzystyniakowi (który lubi teatr !) z prośbą o przeczytanie. Aleksandra Mianowska. 15 luty 1985 r. Kraków.  Wyjątek z pracy przygodo­wanej do druku pt. Dramaty Żeromskiego na scenach polskich.

50,-
211. Fotografia pozycji 211MIANOWSKI  Henryk - O stworzenie warunków dla inicjatywy prywatnej na terenie C. O. P.
Kraków 1938. Nakł. Izby Przem. -Handl. 8, s.73, [1], okł.oryg. Odbitka ze Sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie za rok 1937.
Stan dobry.

20,-
212. Fotografia pozycji 212MICKIEWICZ Adam - Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Tekst pierwotny. Zautografu A.Mickiewicza wydał Józef Kallenbach. Paryż [1905]. Wyd. Muzeum A.Mickiewicza. 16d, s. , III,54, opr. współczesna.
Przybrudzona karta tyt. Wydanie obecne, różniące się nieco od ostatecznej redakcji wydania z 1832 r. - jest jak najwierniejszym odtworzeniem autografu. Księgi są jednym z fundamentów mesjanizmu polskiego. 

40,-
213. Fotografia pozycji 213MICKIEWICZ Adam - Sonety krymskie. Przedmowa Artura Górskiego. W-wa 1923. Tow. Bibliofilów Polskich. 8, s.30, [2], ozdoby graficzne, okł.oryg.
Okładka lekko zamięta, luźna. Układ graficzny zaprojektował, rysunki wykonał i wyciął w metalu, tekst złożył i odbiciem kierował Adam Półtawski . Wytłoczono 395 liczbowanych egzemplarzy. Ten nr 100 na Mirkowskim czerpanym welinie.

150,-
214. Fotografia pozycji 214MICKIEWICZ Adam - Złote myśli Adama Mickiewicza. Zebrał Józef Nogaj. Lwów 1898. TNSW. 8, s. 95, opr. ppł. Biblioteka dla młodzieży T.16.
Stan bardzo dobry, podpis.

40,-
215. Fotografia pozycji 215Fotografia pozycji 215MILTON John - Raj utracony. Przeł. Maciej Słomczyński. W-wa 1974. PIW. 16d, s.414, [2], opr. , obwoluta. Biblioteka Poezji i Prozy.
Obwoluta lekko przybrudzona, poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja tłumacza: Stasiowi. .. z życzeniem, aby nigdy nie wypędzono Go z Czerwonego Raju. Z serdecznością Joe Alex. Cracow 15 II 1975.

80,-
216. Fotografia pozycji 216MIŁOSZ  Czesław - Prywatne obowiązki. Paryż 1972. Inst. Literacki. 8, s.254, [2], okł.oryg. . Biblioteka „Kultury” T.215.
Przybrudzona okładka, poza tym stan dobry. 1 wydanie . Zbiór not i esejów z lat francuskich i amerykańskich.

75,-
217. Fotografia pozycji 217MIŁOSZ Czesław - Światło dzienne. Paryż 1953. Inst. Literacki. 8, s.156, [3], okł.oryg. Bibl. „Kultury” T. V.
Obca dedykacja na karcie przedtytułowej. Wiersze i poematy napisane przed podjęciem przez Miłosza decyzji o pozostaniu na emigracji. Pierwsza emigracyjna książka poetycka.

60,-
218. Fotografia pozycji 218MIŁOSZ  Czesław- Widzenia nad Zatoką San Francisco. Paryż 1969. Inst. Literacki. 8, s.172, [1], okł.oryg. Bibl. „Kultury” T.177.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie . Współczesna kultura amerykańska i jej mity; doświadczenia amerykańskie poety.

75,-
219. Fotografia pozycji 219MIŁOSZ Czesław - Ziemia Ulro. Przedmowa ks. Józefa Sadzika. Paryż 1977. Inst. Literacki. 8, s.221, okł.oryg. Biblioteka „Kultury” T.280.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie . Refleksje autora na temat odbioru dzieł kultury wybitnych pisarzy, m.in. Blake'a, Goethego, Mickiewicza, Simone Weil, Hegla.

75,-
220. Fotografia pozycji 220Fotografia pozycji 220MIŁOSZ Oskar - Wybór poezyi. Przeł. [z franc. ] Bronisława Ostrowska. Poznań 1919. „Ostoja”. 8, s.65, [2], 2 ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Tomik zawiera wybór wierszy i misterium w 6 obrazach: Miguel Manara. 1 polskie wydanie . Okładka i rysunki w tekście J. J. Wronieckiego.

100,-
221. Fotografia pozycji 221MORELOWSKI Józef - Chronologia książąt i królów polskich w r. 1818 wierszem napisana przez X.T. J. Wyd.3. Tarnopol 1873. Druk. J. Pawłowskiego. 16d, s.16, broszura.
Stan dobry, pieczęć.

40,-
222. Fotografia pozycji 222Fotografia pozycji 222MORSE Jedidiah - Geography Made Easy: being an abridgement of the American Universal Geography. To which are prefixed elements of geography. .. 16 ed. Boston 1813. Publ. by Thomas & Andrews. 16d, s.360, 2 skł. mapy, opr. sk. z epoki.
Zabrązowione karty. Podręcznik geografii dla studentów amerykańskich. Wiadomości o Polsce na s.263-4.
Autor (1761-1826) geograf amerykański, zwany „ojcem amerykańskiej geografii”.

200,-
223. Fotografia pozycji 223MORTKOWICZÓWNA Hanna - Podanie o Wandzie. Dzieje wątku literackiego. W-wa 1927. Skł. gł. w księg. Tow. Wyd. 8, s.140, 10 ilustracji, okł.oryg. Studia z zakresu historji literatury polskiej nr 7.
Przykurzona okładka. Pieczęć. Ilustracje naklejone na kartach. Z indeksem.

60,-
224. Fotografia pozycji 224Fotografia pozycji 224NAJWYBITNIEJSI poeci emigracji współczesnej. Antologia. Wydał Stanisław Lam. Paryż [1951]. Księg. Polska. 8, s.207, 5 portretów, okł.oryg.
Stan bardzo ddobry. Poezje Stanisława Balińskiego, Jana Lechonia, Józefa Łobodowskiego, Kazimierza Wierzyńskiego, Józefa Wittlina. Na końcu biografie poetów. Odbito 10 egz. na papierze czerpanym i 1525 na papierze offsetowym. Egz. nr 622. Portrety wg rysunków Stefana Mrożewskiego i Esteban Sanza. Okładkę projektował M. Lurczyński.

80,-
225. Fotografia pozycji 225NAŁKOWSKA Rygier Zofia - Charaktery. W-wa 1922. „Ignis”. 16, s.72, okł.oryg.
Podklejony grzbiet okładki. 1 wydanie . Cykl miniaturowych portretów psychologiczno-moralnych. Egz. nr 1124 sygn. przez autorkę, z marką ochronną „Ignisa”. 

50,-
226. Fotografia pozycji 226Fotografia pozycji 226Fotografia pozycji 226[NAPOLEON] KODEX Napoleona . Code Napoléon. Codex Napoleonis. W-wa 1813. Druk. Rządowa. 8, s. VIII,568, opr. sk. współczesna: skóra czerwona, na okładkach podwójne bordiury, herbowe insignia, grzbiet 5ciopolowy ze zdobieniami. Napisy i zdobienia złocone, pł. futerał.
Oprócz zabrudzeń na pierwszych kartach w dolnym marginesie stan więcej niż dobry. Podpis na karcie tyt. , w kilku miejscach podkreślenia w tekście. Kodeks w 3 językach: polskim, francuskim i łacińskim. Tłum. Szaniawski. Kodeks cywilny z 1804 r. opracowany za konsulatu Napoleona, który niekiedy uczestniczył w pracach kodyfikacyjnych. Sankcjonował równość obywateli wobec prawa, wolność jednostki, wolność własności prywatnej, utrwalał świecki charakter małżeństwa, dopuszczał rozwody. Wielokrotnie nowelizowany i uzupełniany obowiązuje nadal we Francji. W Polsce jako kodeks cywilny Księstwa Warszawskiego wprowadzony w 1808 r. ; w zakresie niektórych działów prawa cywilnego obowiązywał do końca 1946 r.

2.500,-
227. Fotografia pozycji 227NARUSZEWICZ Adam - Historya narodu polskiego od początku chrzescianstwa. Panowanie Piastów. T. V. Ed. T. Mostowskiego. W-wa 1803. Druk. No 646 przy Nowolipiu. 8, s.591, opr. psk. z epoki. Wybor pisarzow polskich. Historya. [Dzieła zupełne].
Stan dobry. Pieczęć. 2 wydanie. Z indeksem nazwisk i rzeczy.

250,-
228. Fotografia pozycji 228NIEMCZYŃSKI W. - Elementarz radjoamatora. Przystępny wykład zasad radjotechniki. Przemyśl-W‑wa 1927. Książnica Naukowa. 16, s.96, rysunki w tekście, okł.oryg. Książnica Radjoamatora T. I.
Stan dobry.

30,-
229. Fotografia pozycji 229NIEMOJEWSKI Andrzej - Tajemnice astrologii chrześcijańskiej. Z 68 wizerunkami. W-wa 1913. Wyd. „Myśli Niepodległej”. 8, s.139, rysunki w tekście, opr. ppł.
Stan dobry. Ilustracje Lecha Niemojewskiego (65), Ignacego Protaszewicza (2) i 1 repr. z dzieła Veuillota.

40,-
230. Fotografia pozycji 230NORWID Cyprian Kamil - Pisma zebranych Tom C: Pism dramatycznych Dział pierwszy. Wyd. Zenon Przesmycki. W-wa-Kraków 1911. J. Mortkowicz. 16d, s. III,468, Prospekt s. VI, 8 [z 12] dodatków artystycznych w tym portret autora, 5 kart: podobizny autografów, okł.oryg., opr. pł. oryg.
Naddarcia na grzbiecie, wierzchnia oprawa luźna. Podpis. Zapiski i podkreślenia oł. w tekście. Wytłoczono 1725 egz. podpisanych przez wydawce i nakładce. Egz. nr 1409 sygn. monogramami: Z. P. i J. M. Okładka oraz plansze rysunkowe pochodzą wyłącznie z artystycznej spuścizny C. Norwida. Karty tyt. , nagłówki i zakończenia rys. Adam Półtawski. Wizerunek poety jest autotypiczną reprodukcją z portretu rys. węglem przez Tytusa Maleszewskiego.

80,-
231. Fotografia pozycji 231OBERTYŃSKA Beata - O Braciach Mroźnych. Sen kalendarzowy napisany przez . .. Wymalowany przez Lelę Pawlikowską. Medyka 1930. Bibl. Medycka. Skł. gł. Krak. Sp. Wyd. Druk. Narodowa w Krakowie. 8, s.37, [1], 7 kolorowych ilustracji naklejonych na kartach, okł. kart. oryg. Biblioteki Medyckiej opus 8.
Bardzo ładny egzemplarz . Wierszem, 1 wydanie.  Odb. na papierze czerpanym. Ilustracje Leli [Anieli] Pawlikowskiej (1901-1980), malarki, portrecistki, ilustratorki, m.in. często ilustrowała wydania oficyny Biblioteka Medycka. Była siostrą Beaty Obertyńskiej. Tomik „O Braciach Mroźnych” jest jednym z najważniejszych w dorobku ilustratorskim Leli Pawlikowskiej.

300,-
232. Fotografia pozycji 232OLECHOWSKI Jan - Prostą, jak sosna wyrosnąć !. .. Poezje. Przedmowa: Włodzimierz Sznarbachowski. Italia 1944. Nakł. Oddz. Kultury i Prasy 2. Korpusu. 8, s.36, [1], okł.oryg. proj. Al.Worosz. Biblioteka Orła Białego.
Stan dobry. Pieczęcie. Poezje: Irak - Palestyna - Egipt - Italia 1942 - 1944.

40,-
233. Fotografia pozycji 233[OLEXIŃSKA Maria Janina] - Szarża pod Rokitną w pieśni. Antologia. Ułożyła Maria O. Lwów 1925. Skł. gł. w księg. Ossolineum. 8, s.49, [2], winiety, okł.oryg.
Bardzo ładny egzemplarz,  nierozcięty. Wiersze pośw. szarży ułanów 2 szwadronu II Brygady Legionów 13. VI.1915 r. Wśród autorów: St. Stwora, L. Solski, J. Mączka, J. A. Gałuszka. Okładka i winiety: Rudolf Mękicki.

80,-
234. Fotografia pozycji 234OPPMAN Artur Or-Ot - Pieśni o sławie. Nowe poezye. W-wa-Lublin-Łódź 1917. Gebethner i Wolff. 8, s.252, portret, okł.oryg.
Okładka podniszczona, ubytki na grzbiecie, ślad po taśmie. 1 wydanie . Okładka i portret autora kompozycji Jana Holewińskiego.

60,-
235. Fotografia pozycji 235OPPMAN Artur Or-Ot - Zaczarowana królewna. Baśń sceniczna w pięciu obrazach oraz I i V w dwóch odsłonach. W-wa 1928. M. Arct. 8, s.103, [1], liczne ilustracje, okł. kart. oryg.
Stan dobry. 1 jedyne wydanie . Rysunki wykonane z fotografii zdjętych w Teatrze Polskim przez St.Brzo­zows­kiego.

60,-
236. Fotografia pozycji 236OŚRODEK Nauczania Korespondencyjnego w Glasgowie. Język angielski. Gimnazjum Rok II. Lekcja 1, 2, 5, 6, 7.  4, kart 10 + Rozmówki dla chorych kart 3. Broszura.
Druk powielony.

40,-
237. Fotografia pozycji 237OTRĘBSKI Jan - Słowianie. Rozwiązanie odwiecznej zagadki ich nazw. Poznań 1947. Księg. Ziem Zachodnich. 8, s.191, okł.oryg.
Podklejony kartonem grzbiet. Z indeksem i wykazem omówionych wyrazów.

50,-
238. Fotografia pozycji 238OTWINOWSKI Stefan - Wielkanoc. Dramat w trzech aktach z prologiem. Kraków 1946. Centr. Komitet Żydów Pol. 8, s.91, [4], rysunki w tekście, okł.oryg. Książki Wojew. Komisji Historycznej w Krakowie nr 7.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: p. J. St. Szczepańskiemu z gorącym usciskiem dłoni St. Otwinowski. Kraków - Wielkanoc 1946 r.  Dramat pisany w czasie okupacji, 1 wydanie . Okładkę i rysunki w tekście wykonał Antoni Uniechowski.

70,-
239. Fotografia pozycji 239Fotografia pozycji 239PAMIĄTKI Sieniawskich w Brzeżanach. Nakładem Alfreda Silkiewicza właściciela zakładu fotograficznego w Tarnopolu. Druk. Podolska w Tarnopolu. 8, 9 fotografii na kartonach z opisem, opr. pł. oryg.
Ślady przybrudzenia, skreślenia w opisach fotografii. Zapiska na wyklejce: „We Lwowie dnia 20 czerwca 1882. Józef Czernecki”. Na zdjęciach: kościół zamkowy, pomnik Anny z Maciejowskich Sieniawskiej, pomnik Mikołaja Sieniawskiego, pomnik Jana Sieniawskiego, pomnik Sieniawskich, pomnik Adama Sieniawskiego, widok ołtarza, widok wnętrza kopuły prawej kaplicy, widok malowidła sklepienia nad chórem. Nagrobek Mikołaja Sieniawskiego (1489-1569) hetmana wielkiego koronnego, założyciela miasta oraz nagrobki potomków w kaplicy zamkowej.

200,-
240. Fotografia pozycji 240PANNENKO I[rena] - Kościuszko. Lemberg 1917. Verl. des Lemberger Comite d. Kościuszkofeier. 8, s.21, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

40,-
241. Fotografia pozycji 241PARVI Zenon - Rok 1794. (Berek Joselewicz). Dramat na tle historycznem w pięciu aktach, oryginalnie wierszem napisany. Kraków 1904. D. E. Friedlein. 8, s.87, okł.oryg. wg rysunku Stanisława Wyspiańskiego.
Okładka lekko zaplamiona, podklejony grzbiet.

50,-
242. Fotografia pozycji 242Fotografia pozycji 242PASEK Jan Chryzostom - Pamiętniki. W-wa 1955. PIW. 8, s.451, [1], ilustracje, opr. sk. współczesna: skóra popielata, tłoczone zdobienia, złocone napisy.
Bardzo ładny egzemplarz . Pieczęć. Najbardziej interesujący pamiętnik doby staropolskiej, spisywany pod koniec życia przez J. Paska (1636-1701) pamiętnikarza epoki baroku. Pamiętniki dzielą się na 2 części: żołnierska służba Rzeczypospolitej 1655-1666 i żywot ziemiański 1667-1688 - sprawy domowe i publiczne. Pisane językiem gawędziarskim, wpleciony humor, dowcipy, rubaszne słownictwo, używane często makaronizmy. Pamiętniki nazywane „epopeją Sarmacji polskiej”. Oprac. i wstępem opatrzył Roman Pollak. Ilustrował Adam Marczyński. Ze słownikiem wyrazów staropolskich.

400,-
243. Fotografia pozycji 243PAWLIKOWSKA Jasnorzewska Maria - Poezje. T.1-2. Zebrała i opracowała Matylda Wiśniewska. Wyd.2 uzup. W-wa 1974. Czyt. 8, s.550, [2],622, [1], 2 portrety, opr. psk. współczesna: narożniki grzbiety z brązowej skóry, karton marmoryzowany, złocone napisy.
Bardzo ładny egzemplarz . Cykle: Niebieskie migdały, Różowa magia, Pocałunki, Dancing, Wachlarz, Cisza leśna, Paryż, Profil białej damy, Surowy jedwab, Śpiaca załoga, Balet powojów, Krystalizacje, Szkicownik poetycki, Róza i lasy płonace, Gołąb ofiarny, Ostatnie utwory, Wiersze rozproszone, Przekłady, Z puścizny pośmiertnej.

800,-
244. Fotografia pozycji 244PAWLIKOWSKI Michał - Okna. (Serja I). Medyka 1934. Nakł. „Bibl. Medyckiej”. 8, s.103, 3ilustracje: portrety, okł.oryg. „Biblioteki Medyckiej” opus 11.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Drogiemu i Kochanemu Panu Stanisławowi Wyrzykowskiemu z wielkim respektem z powodu „Godów Moskiewskich” autor we wrześniu w Zakopanem.  Treść: Zwierzenia poety, O Maryli Wolskiej, Wspominki o Kasprowiczu, Lektura „Króla Ducha”, Kultura Narodowa.

120,-
245. Fotografia pozycji 245PERETIATKOWICZ Antoni - Współczesna encyklopedia życia politycznego z uwzględnieniem życia gospodarczego. Podręczny informator dla czytelników gazet. Wyd. 3 przejrz. i rozsz. Poznań 1931. Skł. gł. Dom Książki Polskiej. 8, s.225, [1], portrety w tekście, opr. ppł.
Stan dobry. .Pojęcia państwa, import, eksport, partje, prasa, publicyści, politycy.

120,-
246. Fotografia pozycji 246Fotografia pozycji 246PETIT livre d'office dédié aux demoiselles. Contenant de nouvelles Prieres adressées a la Ste. Vierge et aux Saintes honorées par l'Eglise. Paris b. r. [2 poł. XIX w. ]. Louis Janet Libr. 16, s. XXXVI,395, [1], 4 staloryty, opr. sk. ozdobna z epoki: bordowy marokin, złocone bordiury, zdobienia i napisy, tłoczony złotem superekslibris: Feliciana Dworżak, de Culmbourg, brzegi kart złocone.
U góry lekko naderwany grzbiet, zabrązowienia na kartach. Modlitewnik dla młodych dam. 

120,-
247. Fotografia pozycji 247PETÖFI Aleksander [Sandor] - Poezje wybrane. Z węgierskiego przeł. Andrzej Gawroński. Kraków 1930. Wyd. staraniem Tow. Polsko-Węgierskiego. 16, s.53, [1], portret, okł.oryg.
Naddarty grzbiet. Wybór poezji największego poety węgierskiego, w tłumaczeniu orientalisty A. Gawrońskiego.

30,-
248. Fotografia pozycji 248PETRYCKI Stanisław - Komentarz do dzieła p. t. „O krzyczącej niedorzeczności i strasznej szkodliwości szczepienia ospy”. .. przez ks. Wincentego Pixę. Napisał i wydał. .. Kraków 1907. Druk. J. Litwinskiego w Wieliczce. 16d, s.22, [2], okł.oryg.
Okładka odbarwiona, podkreslenia w tekście.

50,-
249. Fotografia pozycji 249Fotografia pozycji 249Fotografia pozycji 249Fotografia pozycji 249PHILIPPOTEAUX Félix - La siècle de Napoleon, galerie des illustrations de l'Empire: guerriers, diplomates, écrivains, magistrats, savants, artistes, médicins, manufacturiers, etc. Portraits en pied peints par F . Philippoteauxlitographies a deux teintes par Ch . Bour,  et colories avec le plus grand soin. Sous la dir. de Jules Rigo. Paris 1846. Administration de Librairie. 4, s, [100], 25 kolorowych tonowanych litografii z ochronnymi bibułkami, opr. pł. ozdobna, z epoki: płótno czarne, na okładkach i grzbiecie tłoczone i złocone zdobienia.
Na wielu kartach ślady zawilgocenia. Brak litografii: Junot duc d'Abrantes, brak tekstu do portretu Laplace'a. Wiek Napoleona. Galeria portretów wojowników, dyplomatów, pisarzy, uczonych, sędziów, artystów w całej postaci. Galerię otwiera portret cesarza, dalej m.in.: cesarzowa Józefina, marszałek Ney, Murat, David, marszałek Józef Poniatowski,  Chateaubriand, Mme de Staël, Talma, i in. Autorzy tekstów: E.M.de Saint-Hilaire, É.Pages, É.Arago, F.Soulié, A.Delrieu, A.Cler, L.Gozlan, D d'Angers.
F.Philippoteaux (1815-1884), historyczny malarz francuski, specjalizujący się w epoce napoleońskiej.

1.600,-
250. Fotografia pozycji 250PIEKOSIŃSKI Franciszek - Rycerstwo polskie wieków średnich. T. II: obejmuje dwanaście pierwszych pokoleń rycerstwa polskiego wieków średnich. Kraków 1896. A. U. 8, s.7,467, rysunki w tekście,  opr. ppł. , współcześnie naprawiony grzbiet.
Stan dobry. Z indeksem. Ważne źródło heraldyczne do dziejów rycerstwa polskiego, pióra profesora mediewisty (1844-1906), historyka, badacza heraldyki, sfragistyki, numizmatyki.

150,-
251. Fotografia pozycji 251Fotografia pozycji 251PIEŚNI polskie. Kraków 1883. K. Bartoszewicz. 16, s.219 + 73 kartki rkp. z pieśniami, opr. pł. z epoki, na okładce tłoczony orzeł i tytuł: Śpiewnik polski.
Stan dobry. Teksty pieśni wojennych, legionowych, patriotycznych. Przed tekstem 5 i na końcu 68 kartek dwustronnie zapisanych atramentem z pieśniami, kilka dat. : 1885,1886,1887. Tu m.in.: Warszawianka, Napoleonista.

100,-
252. Fotografia pozycji 252[PIK Franciszek] Mirandola - Tropy. Kraków 1919. Nakł. czasop. „Maski”. 16d, s.302, okł.oryg.
Naddarty, poluzowany grzbiet. Proza, 1 wydanie.

40,-
253. Fotografia pozycji 253[PIŁSUDSKI].  Józef Piłsudski mówi. Wybór z  mów w opracowaniu kpt. Adama Kowalskiego. W-wa 1939. Gł. Księg. Wojsk. 16, s.111, [1], portret, okł.oryg.
Naddarta okładka, poluzowany grzbiet. Oprac. graficzne i oprac. portretu J. Piłsudskiego wg fot. Z. Sujkowskiego: Anatol Girs i Bolesław Barcz. Tłoczono czcionkami Elzewir.

60,-
254. Fotografia pozycji 254[PIŁSUDSKI Józef]. Gdy wódz odchodził w wieczność. .. Album pamiątkowe uroczystości pogrzebowych Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Krakowie. Kraków, V.1935 r. Ilustr. Kurier Codzienny. 4, s.32: ilustracje z opisem, broszura.
Małe przedarcie na pr. marginesach. Album w formie dodatku fotograficznego - wkładki do dziennika „IKC”.

45,-
255. Fotografia pozycji 255[PIŁSUDSKI] . Księga zbiorowa ku czci pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w dniu Jego Imienin. Warszawa, 19 marca 1935 roku. 4, s.107, [1], liczne ilustracje w tekście,  okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wydana staraniem i nakładem Komitetu Propagandy Czynu Polskiego w Warszawie pod red. Stanisława Jasińskiego. Teksty prozą i wierszem. Ze spisem autorów. Dochód ze sprzedaży przeznaczony na sprowadzenie prochów wielkiego bojownika Aleksandra Sulkiewicza z pobojowiska Wołyńskiego do Warszawy.

120,-
256. Fotografia pozycji 256PIŁSUDSKI Bronisław - Krzyże litewskie. Zyciorysem autora poprzedził Dr Juljan Talko-Hryncewicz; Jan Wiktor - Kapliczki i krzyże przydrożne jako dzieło sztuki ludowej i potrzeba ich ochrony. Kraków 1922. Red. „Orlego Lotu”. 16, s. XII,51, rysunki w tekście, okł.oryg. Bibl. „Orlego Lotu” Nr 3.
Stan dobry.

35,-
257. Fotografia pozycji 257PŁOSZEWSKI Leon - Stanisława Wyspiańskiego Orędzie. Kraków 1930. Druk W. L. Anczyca i Sp. 4, s.12, [2], 6 kart: podobizny autografu: Hymn Veni creator. .. , okł.oryg. Odbitka z „Silva Rerum” V. 1930 z. I/3.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: WSzanownemu dyr . A[damowi] Chmielowi z wyrazami wysokiego poważania LPłoszewski 7. X.1930.  Nakład 150 num. egz. Ten 15.

40,-
258. Fotografia pozycji 258Fotografia pozycji 258PNIEWSKI Władysław - Morze polskie i Pomorze w pieśni. Zebrał, ułożył oraz słowem wstępnem i objaśnieniami zaopatrzył dr. .. Gdańsk 1931. Tow. Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku. 8, s.197, [1], drzeworyty w tekście, opr. pł. oryg. Biblioteka Gdańsko-Pomorska Tow. Przyj. Nauki i Sztuki w Gdańsku T. I.
Stan dobry. Okładka i drzeworyty (opus 168) St. Brzęczkowskiego - Gdańsk. Z indeksem.

120,-
259. Fotografia pozycji 259POGONOWSKI Jerzy - Liryzm i Słowiańszczyzna. (Studja nad odrodzeniem chorwackiem). Lwów 1924. Księg. Naukowa. 8, s. IV,170, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: JWPanu Prof. Drowi K. Nitschowi od autora. Lwów, 14/X 23 r.

60,-
260. Fotografia pozycji 260POLSKA,  jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. T.1-3. W-wa 1927-28. Trzaska, Evert i Michalski. Czc. Druk. Narodowej w Krakowie. 4, s. XIV,590, XI,598, XVI,977, liczne ilustracje w tekściejedno-i wielobarwne tablicemapywykresy,  opr. psk. oryg. , sygn. : FR [Franciszek Radziszewski], płótno i skóra czerwone, tłoczone zdobienia, złocone napisy, zdobienia roślinne i godło Polski.
Poluzowane grzbiety, kilka kart luźnych z uszkodzonym marginesem, w t.3 małe pęknięcie przy grzbiecie i otarte brzegi. Pomnikowe dzieło wydane z inicjatywy St.Lama, J.Michalskiego i Wł.Trzaski. Teksty do dzieła pisali znakomici literaci, historycy. Autorzy: A.Antoniewicz, St Arnold, Al.Brückner, St.Dobrzycki, Br.Gembarzewski, R.Grodecki, M.Gumowski, O.Halecki, Z.Jachimecki, F.Kopera, J.St.Bystroń,  A.Skałkowski, W.Sobieski, T.Gra­bowski, M.Kukiel, A.Lewak, T.Pini, A.Szelągowski,W. Tokarz. Z indeksem.

1.200,-
261. Fotografia pozycji 261Fotografia pozycji 261Fotografia pozycji 261POLSKA w krajobrazie i zabytkach. T.1-2. W-wa 1930. Wyd. T. Złotnickiego. 4, s. XLVII,140, 713 ilustracji na 312 tablicach,  s.137, 733 ilustracje na 320 tablicach,  oprawa: okładki w oryg. ozdobnej oprawie: płótno zielone, złocone zdobienia i napisy; współczesnie uzupełnione skórą grzbiety: skóra czarna, złocone zdobienia i napisy, kart. futerał.
Podpis na karcie tyt. , współczesne wyklejki. Ładny egzemplarz . Autorzy: Bułhak, Marcinkowski, Jaroszyński, Poddębski i in. Fotografie zebrał i ułożył Wł.Dzwonkowski. Autorzy artykułów: Al.Janowski, A.Lauterbach, J.Kłos, Wł.Miedniak, M.Orłowicz. T.Szydłowski, M.Świerz, H.Gąsiorowski, T.Kunzek, J.Siennicki, J.Remer, A.Wisłocki. Opisy zdjęć: Wł.Dzwonkowski, A.Karczewski.

1.600,-
262. Fotografia pozycji 262POTOCKI Fr. A. - Mówisz pan po polsku? (Sprechen Sie Polnisch?). Handbuch der nützlichsten und nothwendigsten Polnisch-Deutschre Gespräche, Redensarten und Wörtersammlungen, . .. 2. verb. Aufl. Leipzig 1891. C. A. Koch's Verl. 16d, s. VIII,240, opr. kart.
Zapiski i podkreślenia w tekście.

60,-
263. Fotografia pozycji 263Fotografia pozycji 263[POWSTANIE Listopadowe] . W setną rocznicę Powstania Listopadowego 1830/31 -1930/31. Pour 100-éme anniversaire de l'Insurrection. .. On Account of the 100th Anniversary of the November Insurrection. Oprac. i wyd. Komitet Red. z inicjatywy Józefa Lachowskiego. Lwów 1931. 4, s.400, liczne ilustracje, portrety, opr. sk. współczesna, skóra brązowa, złocone zdobienia i napisy, brzegi kart barwione.
Przybrudzona karta przedtyt. , nieliczne ślady zawilgocenia. Teksty: Wł. Bandurski, W. Bełza, J. Białynia Chołodecki, M. Gumowski, K. Hartleb, Al. Kraushar, E. Łuniński, F. A. Ossendowski, R. Ligocki, St. Wasylewski, W. Zechenter, i in.

700,-
264. Fotografia pozycji 264Fotografia pozycji 264PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki) - Grzechy dzieciństwa. Z illustracyami Apoloniusza Kędzierskiego. W-wa 1896. Gebethner i Wolff. 16, s.175, małe ilustracje w tekście,  opr. pł. Biblioteczka Illustrowana.
Oprawa lekko odbarwiona. Opowiadanie, 1 wydanie .

60,-
265. Fotografia pozycji 265Fotografia pozycji 265PRUS Bolesław - Lalka. [T.1-3]. W-wa 1991. KiW. 8, s.356, [3],380, [3],337, [3], opr. sk. , sygn. naklejką: Wyd. Kurtiak i Ley: skóra bordowa, na okładkach i grzbiecie złocone zdobienia i napisy, boczny brzeg z malowidłem wg projektu FOK: medalion z popiersiem kobiety i zdobniki kwiatowe, kart. futerał.
Bardzo ładny egzemplarz.

600,-
266. Fotografia pozycji 266Fotografia pozycji 266[PRZESMYCKI Zenon] Miriam - Z czary młodości. Liryczny pamiętnik duszy (1881-1891). Wiedeń 1893. Druk. : Drukarnia Związkowa w Krakowie. 16d, s.254, [8].
Bez okładki, kilka kart z uszkodzonym marginesem. Zbiór wierszy lirycznych dedykowany Rodzicom.

50,-
267. Fotografia pozycji 267PRZYBOROWSKI Walery - Dzieje 1863 roku, przez Autora „Historyi dwóch lat”. T.1-4. Kraków 1897-1905. Nakład i druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s.505,512, [1],445,415, opr. pł.: płótno niebieskie, białe napisy.
Stan dobry. Pieczęcie i podpis. 1 wydanie . Ciąg dalszy dzieła „Historya dwóch lat”. Autor opisuje pierwsze półrocze walki zbrojnej powstańców.

1.000,-
268. Fotografia pozycji 268PRZYCZYNA wrzenia światowego. Z przedmową wydawcy „The Morning Post” [H. A. Gwynne]. Tłum. z ang. W-wa 1921. Księg. Perzyński, Niklewicz i S-ka. 16d, s.240, okł.oryg.
Przykurzona okładka, podpis. „Wielki spisek, książka omawia usiłowania rewolucyjne, grożące Anglii, których celem jest zniszczenie Imperjum Brytyjskiego”. Autorzy wskazują na udział masonów, bolszewików w wielkim spisku.

80,-
269. Fotografia pozycji 269PRZYŁUSKI Bronisław - Listy z pustego domu. Wiersze. Wyd. Oficyny St. Gliwy 1964, Southend-on-Sea, Essex. 8, s.72, ilustracje - zdobniki, opr. pł. oryg.
Stan bardzo dobry. 8-ma publikacja bibliofilska oficyny St. Gliwy. Złożona czc. Plantin i odbita w 309 iluminowanych i num. egz. Ten 176. Tłoczenia tekstów, przerywników i wyklejek z oryg. klocków linorytniczych i elementów typograficznych wykonano na prasie tyglowej.

120,-
270. Fotografia pozycji 270PUSZKIN Aleksander - Jeździec miedziany. Opowieść petersburska. .. Przekład Juljana Tuwima. Studium Wacława Lednickiego. W-wa [1931]. Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”. 4, s.115, [2], okł.oryg., opr. pł. współczesna.
Stan bardzo dobry. Poemat zainspirowany ustępem w III cz. Dziadów A. Mickiewicza, pośw. rozważaniom poety na temat roli Piotra Wielkiego w dziejach i kulturze Rosji. Tytuł poematu nawiązuje do pomnika Piotra Wielkiego w Petersburgu, dłuta Falconeta. Przed tekstem studjum W. Lednickiego: O „Jeźdźcu miedzianym”. W 1935 r. nagroda PEN-Clubu polskiego za najlepszy przekład.

100,-
271. Fotografia pozycji 271[PUSZKIN Aleksander]. Lutnia Puszkina. [Tłumaczył]: Juljan Tuwim. W-wa 1937. Wyd.J.Przewors­kiego. 8, s. XV,139, [1], portret, zdobniki w tekście, opr. pł. ozdobna.
Stan dobry. Wiersze i poematy. 1 wydanie . Szkic wstępny: Życiorys A. Puszkina. Oprac. graficzne Antoniego Wajwóda.

100,-
272. Fotografia pozycji 272PUTEK Józef - Miłościwi panowie i krnąbrni poddani. Szkice z dziejów poddaństwa, pańszczyzny i innych form ucisku społecznego na dawnym pograniczu śląsko-polskim. Kraków 1959. WL. 8, s.447, [3], ilustracje, okł.oryg., obwoluta.
Przykurzona obwoluta. Odręczna dedykacja autora, dat. : w grudniu 1959 r.  Z indeksem.

45,-
273. Fotografia pozycji 273RADZIMIŃSKI Józef - Budujemy Polskę. Z przedm. wicepremiera E. Kwiatkowskiego. W-wa 1939. Gł. Księg. Wojsk. 4, s.184, 1 mapaliczne fotografie, opr. pł. oryg.
Oprawa nieznacznie przybrudzona, poza tym stan więcej niż dobry. Materiał ilustrujący dorobek 20-lecia międzywojennego. Oprac. graficzne Stefan Osiecki i Jerzy Skolimowski.

150,-
274. Fotografia pozycji 274RAŜIN Jaromir - Dusza kobiety. Z czeskiego przeł. Marjan Szyjkowski. Kraków 1928. Akad. Koło Przyjaciół Czechosłowacji. 8, s.64, [1], zdobniki, winiety, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. 3 najpiękniejsze utwory staroindyjskiej literatury w czeskim opracowaniu: Ŝavitri, Damajanti, Ŝakuntala. Nakład 565 num. egz. Ten 546. Zdobniki winiety wg projektów artysty malarza Teodora Grotta. Stronę graficzną oprac. Kazimierz Witkiewicz.

80,-
275. Fotografia pozycji 275RECOULY Raymond - Marszałek Foch Memorjały. Tł. J. Podoski, M. Baliński. W-wa 1932. „Kadra”. 8, s.293, [2], opr. współczesna.
Brak portretu marszałka, pieczęć. Głośna książka J. Clemenceau „Blaski i nędze zwycięstwa” była odpowiedzią na w. w. tytuł J. Recouly.

100,-
276. Fotografia pozycji 276REY Mikołaj - Źwierciadło albo kstałt,  w którym każdy stan snadnie się może swym sprawam, jako we źwierciedle, przypatrzyć. Wydali Jan Czubek i Jan Łoś, wstępem opatrzył Ignacy Chrzanowski.
T.1-2. Kraków 1914. A. U. 8, s,16, LV,322,531, [1], 6 ilustracji, okł.oryg. z wizerunkami M. Reja.
Małe ubytki na grzbiecie, poza tym stan dobry. Podpis: Dr. JKEstreicherówna. Ze słowniczkiem przestarzałych wyrazów.

200,-
277. Fotografia pozycji 277REUTT-Witkowska Zofia - Opowieści średniowieczne. W-wa 1926. Inst. Wyd. „Bibl. Polska”. 8, s.103, winiety, inicjały, okł.oryg.
Egz. nierozcięty. Na okładce zabrązowienia, karty czyste. Wierszem. Okładkę, winiety i inicjały rysował Tadeusz Gronowski. Odbito 800 egz.

40,-
278. Fotografia pozycji 278RONSARD [Pierre] - Szesnaście sonetów miłosnych: Do Kassandry, Do Maryi, Do Heleny. Wybrał i przełożył Jan Mieczysławski. Ozdobiła rysunkiem Z[ofia] Stryjeńska. Wydał Karol Stryjeński. Kraków 1922. Sp. Nakł. „Fala”. 16d, s.20, [4],1 ilustracja, okł.oryg.
Okładka przykurzona. Nakład 1000 egz. num. Ten 396.

60,-
279. Fotografia pozycji 279ROSENFELD Morris - Lieder des Ghetto. Autor. Übertragung aus dem Jüdischen v. Berthold Feiwel. Mit Zeichnungen v. E.M.Lilien . 6. Aufl. Berlin [ca 1904]. H. Seemann Nachf. 8, s.140, [2], ilustracje w tekście i całostronicowe, opr. kart. oryg.
Okładka przetarta, kilka kart luźnych. Tekst w bardzo dobrym stanie. Bogato ilustrowane wiersze w dekoracyjnych obramowaniach. Ilustracje skomponowane do treści wierszy Rosenfelda. Podzielone na 3 cykle: Lieder der Arbeit, Lieder des Volkes, Lieder des Lebens. Efraim Moses Lilien (1874-1925), znakomity rysownik, grafik, ilustrator. Często opisywany jako artysta ruchu sjonistycznego. Lieder des Ghetto jest pierwszą książką z ilustracjami Liliena.

200,-
280. Fotografia pozycji 280ROSTWOROWSKI Karol Hubert - [Tetralogia poetycka. Poezje]. Cz. II: Maya. III: Ante lucis ortum. IV: Saeculum solutum. Kraków 1908-9. Skł. gł. w księg. G. Gebethnera i Sp. 8, s.32,54,38, [2], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie . Brak cz. I: Pro memoria.

105,-
281. Fotografia pozycji 281ROZPRAWY Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XII. Og. zb. t.37. Kraków 1899. A. U. 8, s.479, herby w tekście, okł.oryg., opr. ppł.
Stan dobry. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Treść: W. Kętrzyński-Przyczynki do historyi Piastowiczów i Polski Piastowskiej, S. Kętrzyński-Gall-Anonim i jego kronika, W. Kętrzyński-Najdawniejsze żywoty św. Wojciecha i ich autorowie, F. Piekosiński-Goście polscy na soborze konstancyjskim, A. Winiarz-Polskie prawo majątkowe małżeńskie w wiekach średnich, A. Lewicki-Przymierze Zygmunta W. Ks. Litewskiego z królem rzymskim Albrechtem II, S. Wróblewski-Posiadanie na tle prawa rzymskiego.

120,-
282. Fotografia pozycji 282- Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XVI. Og. zb. t.41. Kraków 1902. A. U. 8, s.399,2 skł. mapy, tabele, okł.oryg., opr. ppł.
Okładka podklejona, poluzowany grzbiet. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas-Zubrzyckiego. Treść: S. Zakrzewski-Najdawniejsze dzieje klasztoru Cystersów w Szczyrzycu (1238-1382) - przyczynek do dziejów osadnictwa na Podhalu, F. Bujak-Maszkienice wieś powiatu brzeskiego - stosunki gospodarcze i społeczne, W. Kętrzyński-Klaudusza Ptolemeusza Germania wielka i Sarmacya nawiślańska - uwagi krytyczne (z 2 mapami), S. Estreicher-Początki prawa umownego.

120,-
283. Fotografia pozycji 283-  Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XXXV. Og. zb. t.60. Kraków 1917. A. U. 8, s.332,6 tablic z pieczęciami U. J. , okł.oryg., opr. ppł.
Stan dobry. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Treść: J. St. Bystroń-Studya nad zwyczajami ludowymi, W. Kętrzyński-O rękopisie nr 470 Biblioteki publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, H. Elzenberg-Podstawy metafizyki Leibnitza, R. Taubenschlag-Proces o Werginię. Studyum histor. -prawne, Fr. X. Fierich-Sąd trzeciej instancyi i najwyższy sąd sejmowy na tle całokształtu organizacyi sądownictwa Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815-1833), A. Chmiel-Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

120,-
284. Fotografia pozycji 284ROZPRAWY i sprawozdania z posiedzeń wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. XV. Kraków 1882. Nakł. Akad. 8, s.413, XV, okł.oryg., opr. ppł.
Brak 2 tablic, okładka naderwana z ubytkiem. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Treść: A. Sokołowski-Przed rokoszem - studium historyczne za czasów Zygmunta III, A, Podbereski-O Kimmeryjskich Pomnikach w Krymie, L. Dargun-O pokrewieństwie przez same tylko matki u dawnych Germanów, I. Szaraniewicz-O latopisach i kronikach ruskich XV i XVI wieku, zwłaszcza o Latopisie „welikoho kniaźtwa litowskoho i żomojtskoho, Sprawozdania.

120,-
285. Fotografia pozycji 285-  T.  XXIII. Kraków 1888. Nakł. Akad. 8, s.386, XX, okł.oryg., opr. ppł.
Stan dobry. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas-Zubrzyckiego. Treść: B. Ulanowski-Mikołaj z Błonia kanonista polski z pierwszej połowy XV-go wieku, tenże-O pokucie publicznej w Polsce, K. Potkański-Zagrodowa szlachta i włodycze rycerstwo w województwie Krakowskiem w XV i XVI wieku, F. Papée-Najstarszy dokument Polski - studyjum dyplomatyczne o akcie Idziego dla klasztoru Benedyktynów w Tyńcu, M. Bobrzński-Prawo propinacyi w dawnej Polsce, Sprawozdania.

120,-
286. Fotografia pozycji 286[ROZWADOWSKI Tadeusz] Generał Rozwadowski. Kraków 1929. Druk. „Głosu Narodu „. 8, s.223, [4], ilustracje na tablicach, podobizny rkp . , mapka, okł.oryg.
Stan dobry. Poświęcone pamięci generała w 1 rocznicę zgonu. Życiorys i wspomnienie „Zapomniany” oprac. płk. A. J. Rozwadowski. Treść: I: Lata 1866-1914; Wojna światowa, Poza frontem, Insurekcja ruska-obrona Lwowa, W misji dyplomatycznej, Cud nad Wisłą,  Po wojnie. II: Rozwadowski a Galicja Wschodnia, Głosy i wspomnienia, Dziesięciolecie.

100,-
287. Fotografia pozycji 287Fotografia pozycji 287RÓŻEWICZ Tadeusz - Czas który idzie. W-wa 1951. Czyt. 8, s.34, [4], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Krystynie. .. , która w iście opatrznościowy sposób znalazła mieszkanie dla H. K. Tadeusz 1952. III.21.  Wiersze,  1 wydanie.

100,-
288. Fotografia pozycji 288Fotografia pozycji 288RÓŻEWICZ Tadeusz - Czerwona rękawiczka. Kraków 1948. „Książka”. 16d, s.56, [2],
okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Krysi po godzinie, o której w Krakowie zamykają bramy. Tadeusz R. Kraków 49 r.  Wiersze,  1 wydanie.

100,-
289. Fotografia pozycji 289Fotografia pozycji 289RÓŻEWICZ Tadeusz - Kartki z Węgier. W-wa 1953. Czyt. 8, s.89, [3], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Krystynie z wyrazami prawie czci i z uściskiem Tadeusz. Kraków 1953. VII.
 Reportaże, 1 wydanie .

100,-
290. Fotografia pozycji 290Fotografia pozycji 290RÓŻEWICZ Tadeusz - Niepokój. Kraków 1947. „Przełom”. 8, s.71, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna zapiska autora: Kraków 27. III.1947. godz. 9,15 rano. - Tadeusz.  Wiersze z lat 1945-1946.
1 wydanie .

100,-
291. Fotografia pozycji 291Fotografia pozycji 291RÓŻEWICZ Tadeusz - Opadły liście z drzew. W-wa 1955. PIW. 8, s.106, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Krysi - która po latach niewidzenia podała mnie na tacy Swojej Znajomej - Tadeusz R. 17. VII.57 r.  Wiersze,  1 wydanie.

100,-
292. Fotografia pozycji 292Fotografia pozycji 292RÓŻEWICZ Tadeusz - Pięć poematów. W-wa 1950. Czyt. 8, s.67, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Twardej Krystynie - w pierwszy dzień wiosny. T. 1952. III.21.  
Wiersze z lat 1948-49 oraz poematy: Gwiazda Proletariatu, Scylla i Charybda, Głosy, Gołębie ptaki łagodne.

100,-
293. Fotografia pozycji 293Fotografia pozycji 293RÓŻEWICZ Tadeusz - Wiersze i obrazy. W-wa 1952. Czyt. 8, s.59, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Krystynie z najlepszymi życzeniami od Tadeusza Różewicza. Kraków 1952. 19. IX.  Wiersze,  1 wydanie.

100,-
294. Fotografia pozycji 294Fotografia pozycji 294RÓŻEWICZ Tadeusz - Wybór wierszy. W-wa 1953. PIW. 8, s.167, [1], portret, okł.oryg.
Biblioteka Poetycka.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora ołówkiem: (cioci) Krystynie. .. . z wzrastającym uczuciem szacunku autor T. R. Kraków 2 kwiecień 1954. Dedykacja ozdobiona zabawnymi rysunkami (ręką auora ?).  
Wiersze z tomów: Niepokój, Czerwona rękawiczka, Pięć poematów, Czas który idzie, oraz wiersze z lat 1951-52.

120,-
295. Fotografia pozycji 295RYDEL Lucjan - Betlejem polskie. Glasgow [ok.1944]. Książnica Polska. 16d, s.74, okł.oryg. Teatr Polski Żywej.
Stan dobry. Jasełka w 3 aktach.

40,-
296. Fotografia pozycji 296RYDEL Lucyan - Na zawsze. Dramat w 4 aktach. Kraków 1903. D. E. Friedlein. 8, s.136, zdobniki4 litografie, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie . Okładka i litografie rys. A. S. Procajłowicza, odb. w litogr. Pruszyńskiego.

150,-
297. Fotografia pozycji 297RYDEL Lucyan - Zaczarowane koło. Baśń dramatyczna w 5 aktach. Wyd.5. Z portretem autora i 12 ilustracyami. Kraków 1914. S. A. Krzyżanowski. 16, s.293, portretilustracje,  opr. pł.
Stan bardzo dobry. Podpis.

75,-
298. Fotografia pozycji 298SAKOWSKI Juliusz - Asy i Damy. Portrety z pamięci. Paryż [1962]. Księg. Polska. 8, s.324, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Wydał Stanisław Lam. Treść: Chwila wizji, Gospodarswo literackie, Od Mickiewicza do Hemara, W błogosławionym jasyrze, Ziemie obiecane, Spotkania, konfrontacje, pożegnania, Epilog.

60,-
299. Fotografia pozycji 299SAMOCHÓD . Budowa, działanie, obsługa. Wyd.2. Italia 1945. 16d, s. XVII,442, 226 ilustracji w tekście i na tablicach, kolorowa tablica znaków drogowych, okł.oryg.
OPIEKA nad pojazdem mechanicznym. Dodatek do podręcznika „Samochód” wyd.2. Układ mjr. E.J.Karkoza, rysunki wykonał W. Leski. Italia, kwiecień 1945. s.42, [1], rysunki, okł.oryg. Ściśle poufne !!! Nie pokazywać P. P. Inspektorom Kontroli Technicznej.
Przykurzona okładka, zagięte rogi. Podpis.

160,-
300. Fotografia pozycji 300SAMOZWANIEC Magdalena - Na ustach grzechu. Powieść z życia wyższych sfer towarzyskich. W‑wa [1926]. E. Wende i S-ka. 16d, s.113, [1], opr. ppł.
Stan dobry. Parodia powieści H. Mniszkówny: Trędowata. Debiut literacki autorki.

60,-
301. Fotografia pozycji 301[SAWCZYŃSKI Zygmunt] - Języki wschodniej części kraju naszego w stosunku do siebie i do szkół uważane. Kraków 1861. Druk. „Czasu”. 8, s.80, okł.oryg. Odbitka z „Czasu”.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Rozprawa uznająca język ruski w rodzinie języków słowiańskich „samoistnym językiem”, a Rusini stanowią odrębny naród.

40,-
302. Fotografia pozycji 302Fotografia pozycji 302Fotografia pozycji 302SCHNEIDER Oskar - Atlas przyrodniczo-gieograficzny zawierający typy krajobrazów, ludzi, zwierząt i roślin. Ułożony przez. .. W języku polskim wydany pod kier. A. Ślósarskiego. Wyd.2. W-wa 1900. M. Arct. 4, s. II, IV, 18 podwójnych tablic z 600 wizerunkami i mapkami, podwójna mapa poglądowa, opr. pł. oryg.
Na oprawie nieznaczne ślady zawilgocenia. Pieczęć. Karty w bardzo dobrym stanie.

200,-
303. Fotografia pozycji 303Fotografia pozycji 303SHAKESPEARE William - Dzieła dramatyczne w dwunastu tomach. W-wa [1911-2]. Gebethner i Wollf. 16d, z portretem autora i 11 ilustracjami, opr. pł.
Bardzo ładny egzemplarz. Życiorys Shakespeara i przedmowy do poszczególnych utworów oprac. Roman Dyboski. Studyum „Shakespeare w Polsce” napisał Ludwik Bernacki. Wyboru przekładów dokonał Stanisław Krzemiński. Przekłady : L. Ulrich, St. Koźmian, J. Kasprowicz, J. Paszkowski, E. Porębowicz, J. Korzeniowski, St. Koźmian, A. Pajgert, K. Ostrowski.

450,-
304. Fotografia pozycji 304- SZEKSPIR Wiliam - Dzieła dramatyczne. T.1-5. Oprac.: St.Helsztyński, R.Jabłkowska, A.Staniewska. Przeł.: St.Koźmian, L.Ulrich, J.Paszkowski. W-wa 1980. PIW. 8, s.1079, 954,1453, 1037,1255, opr. psk.: skóra w kolorze oliwkowym na narożnikach i grzbietach, karton marmoryzo­wany, czerwone szyldziki, złocone zdobienia i napisy barwione brzegi kart. Biblioteka Poezji i Prozy.
Bardzo ładny egzemplarz . Wstęp: R. Jabłkowska, szkic biograficzny: W. Lewik, aneks: St. Helsztyński, przypisy: A. Staniewska.

1.500,-
305. Fotografia pozycji 305Fotografia pozycji 305SIENKIEWICZ Henryk - Listy z Afryki. W dwóch tomach. Z licznemi illustracyami w tekście .
T.1-2. W-wa 1893. Nakł. „Słowa”. 8, s.246, II,235, III, portret autora, ilustracje, opr. psk. współczesna: brązowa skóra na grzbiecie i narożnikach, karton marmoryzowany, tłoczone zdobienia, złocone napisy.
Niewielkie przybrudzenia kart, poza tym stan więcej niż dobry. 1 wydanie.  Wspomnienia z podróży do Afryki, odbytej przez autora w 1890 r. , której celem była wyprawa myśliwska w głąb lądu.

400,-
306. Fotografia pozycji 306Fotografia pozycji 306SIENKIEWICZ Henryk - Quo vadis. Wydanie popularne ilustrowane. Z rycinami wg Piotra Stachiewicza. W-wa-Kraków-Lublin 1927. Gebethner i Wolff. 8, s.371, całostronicowe ilustracje, opr. pł. ozdobna, współcześnie naprawiana: złocone napisy, ilustracja na okładce.
Wyklejki kartonowe współczesne, na kilku kartach ślady zabrązowienia. 

60,-
307. Fotografia pozycji 307SKOBEL F[ryderyk] K[azimierz] - O skażeniu języka polskiego w dziennikach i w innych pismach, osobliwie w Galicyi. Spostrzeżenia i uwagi. .. Poczet drugi. Kraków 1874. Druk. Uniw. Nakł. księg. D.E.Friedleina. 8, s. X,130, III, opr. kart.
W całym tekście podkreślenia oł. i kredką. Pieczęcie własnościowe. Odbito w 300 egz.

60,-
308. Fotografia pozycji 308Fotografia pozycji 308SŁOWACKI Juljusz - Anhelli. Okładkę, inicjały, ozdobniki i całostronicowe rysunki wykonał Wacław Borowski. Wyd. Jakób Mortkowicz. W-wa-Kraków 1929. Tow. Wydawnicze. 4, s.49, [1], 8 całostronicowych ilustracji, kolorowe ozdobniki i inicjały, opr. kart.
Bardzo ładny egzemplarz . Tekst na podstawie pierwodruku oprac. Andrzej Boleski. Odbito na mirkowskim papierze. Poemat dedykowany Stefanowi Hołyńskiemu na pamiątkę spotkania się w Ziemi Swiętej i pod górami Libanu.
W. Borowski (1855-1954), ur. w Łodzi malarz, grafik. Studia w Krakowie u J. Mehoffera. Uprawiał litografię, pastel. Współzałożyciel i prezes grupy „Rytm”. Członek „Rytu”. Udział w wystawach krajowych i zagranicznych.

400,-
309. Fotografia pozycji 309SŁOWACKI Juliusz. Piękne rodzinne miasto Juljusza Słowackiego. Z listów i poezji wybór. Wyboru dokonała Emilja Kornaszewska. Zdjęcia Henryk Hermanowicz. Układ: Urban Piętowski. Krzemieniec 1939. Druk. Artyst. „Grafika”. 16, s.75, [1],6 ilustracji, okł.oryg.
Stan dobry.

50,-
310. Fotografia pozycji 310Fotografia pozycji 310SŁOWNIK języka polskiego [t . zw . „Wileński”] obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych; nomenklatury tak dawne, jak też w nowo użycie wprowadzone różnych nauk, umieiętności, sztuk i rzemiosł, nazwania monet, miar i wag główniejszych krajów i prowincij, mitologję plemion słowiańskich i innych ważniejszych, . .. Do podręcznego użytku wypracowany przez Aleksandra Zdanowicza, Michała Bohusza Szyszkę, Janu­arego Filipowicza, Walerjana Tomaszewicza, Florjana Czepielińskiego i Wincentego Korotyńskiego, z udziałem Bronisława Trentowskiego. Wydany staraniem M. Orgelbranda. Cz.1-2. A-Ż. Wilno 1861. 8, s. VIII, [2],2280,7, opr. psk. z epoki w 1 wol.
Karton oprawy przetarty, z ubytkami. Pieczęć. Ekslibris Książnicy Polskiej, num.002.

200,-
311. Fotografia pozycji 311SMOLIK Przecław - Z ojczyzny Dżyngis - Chana. Legendy Dalekiego Wschodu. Wyd. pierwsze. Lwów 1921. Lud. Spółdz. Tow. Wyd. 16, s.78, [2], okł.oryg., opr. kart.
Stan dobry. Pieczęć.

25,-
312. Fotografia pozycji 312Fotografia pozycji 312SOKOŁOWSKI August - Dzieje Polski ilustrowane. Napisał Prof. .. . na podstawie najnowszych badań historycznych, z ilustracyami oraz reprodukcyami obrazów Jana Matejki, Wojciecha Gersona, F. Smuglewicza, Walerego Eljasza, Juliusza Kossaka i innych mistrzów polskich. T.1-5. W-wa 1899-1901. Druk. „Wieku”. 4, s.306, [4],340,402, [6]; Polska pod rządami królów elekcyjnych s.436, [4],612, [4], liczne ilustracje w tekście,  3 ilustrowne karty tyt., opr. psk. współczesna w 3 wol. : narożniki i grzbiety z brązowej skóry, karton marmoryzowany, grzbiety 6ciopolowe, tłoczone zdobienia, złocone napisy.
Na kilku kartach niewielkie ślady przybrudzenia na marginesach, poza tym stan więcej niż dobry. T.1: Epoka Piastowska, 2-3: Epoka Jagiellońska, 4-5: Polska pod rządami królów elekcyjnych.

1.600,-
313. Fotografia pozycji 313Fotografia pozycji 313Fotografia pozycji 313SOVIET Calendar. Calendar 1917 - XXX - 1947. Thirty Years of the Soviet State. Moscow 1947. Foreign Languages Publ. House. 4, snlb. [400], liczne ilustracje w tekście i na tablicach, opr. pł. oryg.
Stan dobry. Wydane z okazji 30-lecia powstania Związku Radzieckiego. W tekście osiągnięcia kraju, aktywiści polityczni, ludzie kultury. Zaprojektował Yakov Yegorov.

200,-
314. Fotografia pozycji 314Fotografia pozycji 314STAFF Leopold - Sady. W-wa-Kraków 1919. Tow. Wyd. 16, s.79, [8[, opr. pł. ozdobna.
Poluzowany grzbiet, podpis. Wiersze, 1 wydanie.

80,-
315. Fotografia pozycji 315STALIN . W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Józefa Stalina. Uroczyste posiedzenie Ogólno­krajowego Komitetu obchodu 70-lecia urodzin Józefa Stalina. Warszawa, 20 grudnia 1949 r. 8, s. [12], 1 portret, okł.oryg.
Stan dobry. Treść: J. Putrament - Z „Listu do Stalina”, wiersz; tekst z uchwały Biura Politycznego KC PZPR w sprawie obchodu 70-lecia urodzin Towarzysza Józefa Stalina; skład Komitetu: przewodniczący Prezydent Bolesław Bierut, dalej nazwiska członków, m.in.: K. Dunikowski, Wł. Broniewski, J. Tuwim, Z. Nałkowska.

80,-
316. Fotografia pozycji 316STANKAR Tomasz - Rzut oka na historyą litewską i polską od najpierwszych początków państw tych, do ostatnich czasów politycznego ich bytu w roku 1794 doprowadzona. Wilno 1858. T. Glücksberg. 16, s.229, [4], okł.oryg.
Grzbiet poluzowany, z ubytkami, na kilku kartach przy grzbiecie zaplamienie, na wielu kartach ślady zalania. Egz. nierozcięty. Pieczęcie; Bronisław Dulęba, Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego.

60,-
317. Fotografia pozycji 317STATUT emerytalny dla funkcjonariuszów Powiatowej Kasy Oszczędności w Krakowie. Maszynopis. 8, s.49, broszura.
Na s.49 odręczne wpisy z autografami i pieczęciami. Sa to zatwierdzenia statutu przez Wydział Powiatowy Kasy Oszczędności w Krakowie na posiedzeniu 10. III.1924 r. Odręczny autograf Prezesa Dr. Stefana Skrzyńskiego i Sekretarza, opatrzone pieczęcią okrągłą. Drugi odręczny wpis poniżej jest zatwierdzeniem statutu przez Wydział Rady Powiatowej Krakowskiej, z datą 3. IV.1924. Odręczne autografy Prezesa Dr. Stefana Skrzyńskiego i hr. Władysława Mycielskiego, opatrzone pieczęcią.
Przy tylnej okładce wklejone 2 pisma urzędowe akceptujące Statut Zakładu Pensyjnego dla Funkcjonariuszy, dat. : Lwów 6 maja 1924, z pieczęcią Zakładu. Drugie pismo urzędowe z Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, Dep. Ubezpieczeń, dat. : Warszawa 18 marca 1924. Na odwrociu pisma oświadczenie Państwowej Kasy Oszczędnościw Krakowie, dat. : 5 marca 1924, z podpisami i pieczęciami Kasy.

60,-
318. Fotografia pozycji 318SWINARSKI Artur Maria - Błękitna godzina. Poznań1930. „Bibl. Studwudziestu „ ks.3. 8, s. [42], winieta tyt. , okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Ekslibris. 1 wydanie . Obejmuje wiersze z lat 1928-29. Druk antykwą Bodoniego w Roln. Druk. Nakł. pod zarządem J. Kuglina. Egz. bez num. Znak biblioteczny i winietę tyt. wykonał autor.

80,-
319. Fotografia pozycji 319Fotografia pozycji 319Fotografia pozycji 319SZCZEPAŃSKI Jan Julian - Polihymnia czyli piękności poezyi autorów tegoczesnych dla miłośników literatury polskiey. Wydane przez. .. T.4-5 [z 6]. Lwów 1827, wyciśnięto u Piotra Pillera. 16d, s.179,165, [2], winiety tytułowe, opr. kart. w 1 wol. , współcześnie naprawiony skórą grzbiet: złocone zdobienia i szyldzik z tytułem.
W t.4 słabo widoczne zaplamienie na karcie tyt. i naklejka: tom IV. Ekslibris i podpis Emila Zegadłowicza .
Tom 4 poświęcony twórczości Adama Mickiewicza: Wybór z pism. .. Tu m.in. Oda do młodości, Dziady cz. II i IV, ballady, sonety i drobne wiersze. W wydaniu tym pierwodruk „Ody do młodości”,  zamieszczony bezprawnie bez zgody autora, pominięty ze względów cenzuralnych w wydaniu Poezji z 1822 r. 2 odręczne zapiski ołówkiem Emila Zegadłowicza przy „Odzie do młodości” : „potępiamy gwałt naśladujemy go !” i „Egoizm i szał dwa extrema dążące do jednego celudo zaguby własnej . W t.5: Wybór przekładów i naśladowań różnych autorów.

4.000,-
320. Fotografia pozycji 320SZELĄGOWSKI Adam - Dzieje powszechne i cywilizacyi. T.1-4. W-wa [1913-19]. Tow. Akc. S.Orgelbranda S-ów. 16d, s. IV,451, VII,392, VII,512, VII,555, mapyplanyponad 1000 ilustracji w tekście, opr. pł.
Kilka kart luźnych, poluzowany grzbiet. T. I: Egipt, Babilon i Assyrya, Syrya i Palestyna, Azya Mnieysza, Iran i Turan, Indye, Chiny i Pacyfik. II: Grecya archaiczna, Grecya bohaterska, Grecya wolna, Panowanie Grecyi nad światem. III: Rzym-miasto, Rzym-państwo, Imperyalizm rzymski, Cezaryzm. IV: Odrodzenie Wschodu, Geneza społeczeństwa na Zachodzie, Świat turko-słowiański.

120,-
321. Fotografia pozycji 321SZELBURG-Zarembina Ewa - Dzieci miasta. Poezje. W-wa 1935. Wyd. B-ci Drapczyńskich. 8, s.39, okł.oryg. broszura.
Okładka przetarta, naddarta. 1 wydanie.

50,-
322. Fotografia pozycji 322SZMYD Wojciech T. J. - Praktyczny podręcznik prawa małżeńskiego. Kraków 1929. Druk. „Przeglądu Powszechnego”. 8, s.252, II, opr. kart. Wyd. Ks. Jezuitów. Rozpraw z zakresu prawa kościelnego tom I.
Zapiski i podkreslenia oł. w tekście, 1 karta podklejona..

40,-
323. Fotografia pozycji 323SZUKIEWICZ Maciej - Muzeum Teatralne im. Stanisława Wyspiańskiego. (Projekt). Kraków 1917. Odb. z IKC. 16, s.14, okł.oryg.
Stan dobry.

20,-
324. Fotografia pozycji 324SZYDLOWSKI Szydlow Stefan, Pastinszky Nikolaus R. - Der polnische und litauische Hochadel. Budapest 1944. 8, s.123, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Krótki spis polskiej i litewskiej szlachty, z ich herbami i genealogią.

60,-
325. Fotografia pozycji 325Fotografia pozycji 325ŚWIAT i Życie. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kultury. Red. naczelny: Zygmunt Łempicki. Redakcja: Anna Chorowiczowa. T.1-5. [Komplet] . Lwów-W-wa 1933- [1936],1939. Książnica-Atlas. 8, s. XLVIII,1278,16,1280,16,1294,16,1590,16,2510 [paginacja dwuszpaltowa], liczne ilustracje w tekście i na 617 tablicach,  opr. pł. oryg. , płótno granatowe, złocone zdobienia i napisy.
W t.5 oprawa pęknięta przy grzbiecie, poza tym ładny egzemplarz.  .

500,-
326. Fotografia pozycji 326TAGORE Rabindranath - Poszepty duszy. Tłom. Olwid [Witold Hulewicz]. Dar miłującego. Tłom. Stanisław Schayer. Tom 1-2. W-wa 1923. Hulewicz i Paszkowski. 16d, s.208, 209-411, [1], portret autora, okł.oryg. ozdobna.
Stan bardzo dobry. Rozmyślania powstałe z wykładów autora wobec uczniów w Santiniketanie. Okładkę ozdobną wg rysunku Jerzego Hulewicza wykonał Jan Sidorowski

80,-
327. Fotografia pozycji 327TETMAJER Kazimierz Przerwa - Cienie. Kraków 1916. Centr. Biuro Wyd. N. K. N. 16d, s.92, okł.oryg.
Podklejony grzbiet okładki, na kilku kartach słabe ślada zalania. Szkice legionowe, 1 wydanie . Treść: W kościele Maryackim,  Śpiący rycerze w Tatrach, Piast, Wódz, Achilles, Adnotacye.

35,-
328. Fotografia pozycji 328TETMAJER Włodzimierz Przerwa - Bóg się rodzi moc truchleje. Serya ilustracyj z tekstem. Kraków-Wieliczka [1910?]. Nakł. J. Czerneckiego. Druk. „Czasu. 4, s.35, w tym 9 kolor . ilustracji naklejo­nych na oddz. tabl. + 1 czarnobiała,  opr. pł. oryg. ozdobna.
Stan bardzo dobry.

180,-
329. Fotografia pozycji 329Fotografia pozycji 329Fotografia pozycji 329[THÉATRE Polonais]. Chefs - d'oeuvre du théatre polonais. Felinsky, Wenzyk, Niemcowitz, Oginsky, Mowinsky, Kochanowsky. Traduits en francais. Paris 1823. Chez Ladvocat. 8, s.549, opr. psk. ozdobna z epoki: bordowa skóra na grzbiecie i narożnikach, karton marmoryzowany, grzbiet 5ciopolowy, złocone napisy i zdobienia. Chefs - d'oeuvre des théatres étrangers. 23 livraison.
Bardzo ładna efektowna oprawa. Na niektórych kartach ślady zawilgocenia. Ekslibris: Ex Libris Robert Hoe [II, bibliofil]. Arcydzieła teatru polskiego. Tekst o polskiej literaturze dramatycznej Alphone Denis. Treść: A. Feliński: Barbara Radziwill, Fr. Wężyk: Glinski, J. Niemcewicz: Vanda, M. Ogiński: La fete due jour de nom, A. Mowiński: Les coups du sort. Przed każdym tekstem krótka notka o autorze i sztuce.

1.000,-
330. Fotografia pozycji 330THULLIE Czesław - Jak wyglądały domy w dawnych miastach polskich. Lwów 1914. Gubrynowicz i Syn. 8, s.86, 20 rysunków w tekście, opr. pł. współczesna.
Stan dobry.

60,-
331. Fotografia pozycji 331TOKARZ Wacław - Armja Królestwa Polskiego (1815-1830). Piotrków 1917. Nakł. Depart. Wojsk. N. K. N. 8, s.386, [3], okł.oryg.
Stan dobry. -Treść: Geneza armji Królestwa polskiego. Stanowisko konstytucyjne armji Królestwa polskiego. Polityka Aleksandra I i Mikołaja I w stosunku do armji Królestwa. Naczelne dowództwo armji Królestwa. Administracja wojskowa. Ogólne zasady wyszkolenia żołnierza. Piechota. Jazda. Artyleria. Kwatermistrzostwo-inżynieria-saperzy-pociągi-żandarmerja. Korpus oficerów. Obozy i manewry konstantynowskie. Stare wojsko Królestwa w przededniu kampanji r.1831.

100,-
332. Fotografia pozycji 332TOKARZ Wacław - Sprzysiężenie Wysockiego i Noc Listopadowa. W-wa-Kraków-Lublin 1925. Gebethner i Wolff. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s.276, 44 ilustracje w tekście, 1 [z 3] plan, opr. ppł.
Stan dobry. Brak planu nr 1 i 2. Z indeksem osobowym.

60,-
333. Fotografia pozycji 333TRETIAK Józef - Bohdan Zaleski na tułactwie. Życie i poezya na tle dziejów emigracyi polskiej.
Cz. II: 1838-1886. Kraków 1914. A. U. 8, s. VII,464, [1], 2 portrety, okł.oryg.
Okładka lekko naddarta. Z indeksem.

80,-
334. Fotografia pozycji 334TUROWSKA Anna - U kresu. Zbiorek poezji w 3 cyklach: I. Wędrówki po Krakowie. II. Klasztor. III. Błękitne sny. Kraków 1938. Druk. Wyd. „P. i D. „. 8, s.85, [3], 2 ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Obszerna odręczna dedykacja autorki dla prof . filozofii na U.J. Wojciecha Gieleckiegodat .: Kraków luty 1939 . Wiersze, 1 wydanie. 

50,-
335. Fotografia pozycji 335TURZYMA Marya - Wyzwalająca się kobieta. Kraków 1906. Skł. gł. Gebethner i Sp. 8, s.178, [1], okł.oryg. pg rys. E. Dąbrowy.
Stan dobry. Autorka (właśc. Maria Wiśniewska, ok.1860-1922) była działaczką na rzecz praw kobiet, pisarką, publicystką.

50,-
336. Fotografia pozycji 336TUSZYŃSKA Agata - Rosjanie w Warszawie. Paryż 1990. Inst. Literacki. 8, s.122, [6],
okł.oryg. Biblioteka „Kultury” T.464.
Stan bardzo dobry.

40,-
337. Fotografia pozycji 337TUWIM Julian - Czarna msza. W-wa [1925]. „Rój”. 16, s.60, okł.oryg. Bibl. Historyczno-Geograficzna nr 1. Z cyklu satanistycznego.
Okładka lekko naddarta. 1 wydanie . Treść: Wstęp, Pochodzenie czarnej mszy, Manichejczycy i Templariusze, Od Gilles de Rais do Karola IX, Czarna msza za panowania Ludwika XIV, Czarna msza nowoczesna według Vintrasa, Huysmanna i Basseta.

50,-
338. Fotografia pozycji 338TUWIM Juljan - Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie. W-wa 1924. Inst. Wyd. Bibliteka Polska. 8, s.217,1 ilustracja, opr. pł.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie . Wypisy m.in. z Syreniusza, Chmielowskiego-Nowe Ateny, Młot na czarownice.

120,-
339. Fotografia pozycji 339Fotografia pozycji 339Fotografia pozycji 339TUWIM Juljan - Cztery wieki fraszki polskiej. Wybór i wstęp. .. Przedm. Al. Brückner. W-wa 1937. Wyd. J. Przeworskiego. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s. XXXI, 524, ilustracje w tekście, okł.oryg., opr. ppł.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie . Układ graficzny Kazimierza Piekarskiego. Drzeworyty i zdobniki z zasobów typograficznych tłoczni polskich wieku XVI i XVII. Z indeksami. Oprócz okładki oryg. oprawiono również obwolutę z wyd. 1957 r.

150,-
340. Fotografia pozycji 340TUWIM Julian - Czyhanie na Boga. Wyd.2. W-wa-Kraków 1920. J. Mortkowicz. 16, s.155, [4], opr. pł. ozdobna.
Stan dobry. Wiersze z lat 1911-1917.

60,-
341. Fotografia pozycji 341TUWIM Julian - Czyhanie na Boga. Toruń-W-wa-Siedlce 1922. Tow. Wyd. „Ignis”. 16d, s. 164, [4], marka ochronna, opr. ppł.
Stan dobry. 3 wydanie. Marka ochronna 1225 sygn. inicjałami autora.

60,-
342. Fotografia pozycji 342TUWIM Julian - Dzieła. T.1-4 (6 wol. ). Komitet red. : J. W. Gomulicki, J. Iwaszkiewicz, M. Jastrun, Antoni Słonimski. W-wa 1955-59. Czyt. 8, s.306,367,301,665,583,397, 2 portrety, 1 karykatura, 1 podobizna rkp. , opr. psk. : narożniki i grzbiety z jasnobrązowej skóry, karton marmoryzowany, złocone zdobienia na grzbietach, czerwone szyldziki z tytułem.
Bardzo ładny egzemplarz . Zaw. : T. I: Wiersze t.1-2, t. II: Kwiaty polskie, t. III: Jarmark rymów, oprac. Janusz Stradecki, przypisy: Witold Giełżynski i Janusz Stradecki, t. IV: Przekłady poetyckie t.1-2, oprac. Seweryn Pollak, przypisy: Janusz Stradecki. Karykatura z 1933 r. wg obwoluty Wł. Daszewskiego (Pika). Oprac. graficzne: Jerzy Jaworowski.

1.500,-
343. Fotografia pozycji 343TUWIM Julian - Kwiaty polskie. W-wa 1949. Czyt. 8, s.305, [1], okł.oryg., opr. pł. ozdobna.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie . Poemat. Powstał w Rio de Janeiro 1940 - N. Jork 1944.

100,-
344. Fotografia pozycji 344TUWIM Julian. Nuty minjaturowe. Nr 17/18: Stary Cygan. Sł.J.Wima [Julian Tuwim], muz.: EKonder. W-wa [1931]. Nakł. I. Rzepeckiego. 8, s. [6]: tekst i nuty, na okładce portret Karola Hanusza. Wg Kazimierza Krukowskiego „Moja Warszawka”, W-wa 1957 s.64 był to debiut kabaretowy J.Tuwima. 1 wyd. w 1918 r.
- Nr 682: Najsłodszy całus. Tango. Słowa Oldlena [J. Tuwim]. Muz.: J. Petersburskiego. W-wa, nakł. I. Rzepeckiego [1930]. 9, s.4: słowa i nuty, na okładce portret Konrada Toma.
- Nr 804: Pokoik na Hożej. Słowa Oldlena [J. Tuwim]. Muz. W. Dana. Z repertuaru Miry Zimińskiej. W-wa [1933]. Nakł. I. Rzepeckiego. 8, s.4: słowa i nuty, na okładce Mira Zimińska.

75,-
345. Fotografia pozycji 345TUWIM Julian - Polska nowela fantastyczna. Zebrał. .. Ilustrował Jan Marcin Szancer. W-wa 1949. PIW. 8, s.315, [2], rysunki w tekście, okł.oryg.
Naddarta tylna okładka i grzbiet. 1 wydanie.

80,-
346. Fotografia pozycji 346Fotografia pozycji 346TUWIM Julian - Polski słownik pijacki i Antologja bachiczna. W-wa 1935. „Rój”. 8, s.303, [1], rysunki w tekście i kolorowe ilustracje na 8 tablicach, opr. pł. oryg.
Stan dobry. 1 wydanie . Ilustracje Feliksa Topolskiego.

180,-
347. Fotografia pozycji 347Fotografia pozycji 347Fotografia pozycji 347TUWIM Julian - Rzecz czarnoleska. W-w 1929. J. Mortkowicz. 16d, s.131, [1], opr. psk. współczesna, kart. futerał. Pod Znakiem Poetów. Serja nowa.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: Pani Eli i Mietkowi Rytardom  [autorzy powieści o tematyce górskiej]z przyjaźnią autor. 30. XII.1928. 1 wydanie . Od s.85: Skrzydlaty złoczyńca; autor w przedmowie: „Dwadzieścia cztery fragmenty chybionego poematu dołączam do tomu wierszy, każdy z nich bowiem jest jakby oddzielnym utworem poetyckim, tak zwaną prozą pisanym.”

400,-
348. Fotografia pozycji 348TUWIM  J[uljan] - Tajemnice amuletów i talizmanów. W-wa [1926]. „Rój”. 16, s.64, rysunki w tekście, okł.oryg. Bibl. Historyczno-Geograficzna Nr 16. Z cyklu satanistycznego.
Stan dobry. 1 wydanie.  Treść: Pojęcie i rodzaje czarodziejstwa i czarów, Metalowe i mineralne talizmany, Zwierzęce i roślinne amulety, Jak się sporządza amulety, Balsamy czarodziejskie, napoje miłosne i czar krwi, Dodatek

50,-
349. Fotografia pozycji 349TUWIM  Juljan - Tysiąc dziwów prawdziwych. W-wa 1925. „Rój”. 16, s.54, [10], okł.oryg. Bibl. Historyczno-Geograficzna Nr 12.
Stan dobry. 1 wydanie.  Treść: Prawodawstwo, Bogactwo i zbytek, Osobliwości wyznaniowe, Wojskowi i wojskowość, O potrawach i przysmakach, Próżnostki, O lekarzach i chorobach, Cuda techniki, Miasto, Trafy i różne osobliwości, Co kraj-to obyczaj.

50,-
350. Fotografia pozycji 350TUWIM Julian - Wierszy tom 4. W-wa-Toruń-Siedlce 1923. „Ignis”. 16d, s.59, [2], okł.oryg. rys. Tadeusz Gronowski.
Poluzowany, podklejony grzbiet. Tytuł okładkowy: Poezyj tom 4.

40,-
351. Fotografia pozycji 351Fotografia pozycji 351Fotografia pozycji 351TUWIM Julian - Wybór poezji w nowym układzie. W-wa 1949. Czyt. 8, s.282, [1], okł.oryg. Klub Dobrej Książki.
Stan bardzo dobry. Ex-libris Juljana Tuwima. Autograf: Julian Tuwim 26 . X . 1950.

300,-
352. Fotografia pozycji 352Fotografia pozycji 352Fotografia pozycji 352TUWIM Julian, SZYK Arthur - Rewolucja w Niemczech. Napisał Julian Tuwim. Ilustrował Artur Szyk. Łódź-W-wa 1919. Nakł. księg. „Książka i Sztuka”. 16podł. , s. [32], ilustracje: karykatury,  okł.oryg. przy grzbiecie przewiązana ozdobnym sznurem.
Stan więcej niż dobry. 1 wydanie . Satyryczny tekst wierszem ozdobiony karykaturami A. Szyka.
Pod wpływem wydarzeń politycznych: rewolucja lidstopadowa w Niemczech, we współpracy z J. Tuwimem wydał artysta pierwszą ilustrowaną przez siebie książkę o wymiarze politycznym, będącej satyrą na Niemców, którzy aby wywołać rewolucję potrzebują zgody cesarza i wojska. Litografie wykonał pod kierownictwem artysty Zakład Graficzny Wydawcy. Rzadkie  !
Arhur Szyk (1894-1951) światowej sławy polski i żydowski artysta grafik, ilustrator książek, karykaturzysta, miniaturzysta.

1.000,-
353. Fotografia pozycji 353UDZIELA Seweryn - Wesołe opowiadania wesołego chłopca. Kraków 1934. Księg. Geogr. „Orbis”. 16, s.49, 1 ilustracja w tekście: S. Udziela jako 7-letnie dziecko, okł.oryg. Bibl. „Orlego Lotu” Nr 15.
Stan dobry.

30,-
354. Fotografia pozycji 354[UJEJSKI Kornel] - Skargi Jeremiego. Wyd.2. Londyn [w rzeczywistości Paryż ] 1848. Wyd. W. .. 16d, s. [6],96, inicjały, okł.oryg.
Podklejony grzbiet, ostatnia karta i okładka zaplamione. Liryki powstałe po tragicznych wydarzeniach galicyjskich 1846 r. : klęski rewolucji krakowskiej i antyfeudalnego powstania chłopskiego.

60,-
355. Fotografia pozycji 355UPOMINKI ! 1910. B. m. 16d, s.36, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Wierszem. Inc. : Budzę Cię - zbudź sie polska szlachetności - wstań - zbudź ze sobą dobre namiętności, zbudź zatem cnoty co Polskę stworzyły co nim powstała polską krew żywiły ! Wiersz patriotyczny nawołujący do działania dla dobra Polski. W kilku miejscach wersy wykropkowane przez cenzurę.

30,-
356. Fotografia pozycji 356Fotografia pozycji 356UZANNE Octave - La Francaise du siècle. Modes - moeurs - usages. Illustrations a l'aquarelle de Albert Lynch. Gravées a l'eau-forte en couleurs par Eugéne Gaujean. Paris 1886. A. Quentin. 4, s.273, [4], 28 kolor. akwafort, ozdoby, okł.oryg.
Niewielkie zabrązowienia na brzegach marginesów, poza tym stan dobry, egz. nierozcięty. Francuzki wieku, moda, obyczaje. Bogato ilustrowany druk bibliofilski. Kompozycje i ozdoby z akwareli A. Lyncha (1851-1912) ryt. E.Gaujean (1850-1900).
Louis Octave Uzanne (1851-1931), franc. pisarz, bibliofil, wydawca, dziennikarz.

400,-
357. Fotografia pozycji 357VIREY J[uliusz] J[ózef] - Historya obyczajów i zmyślności zwierząt, z podziałami metodycznemi i naturalnemi wszystkich ich gromad; kurs czytany w Ateneum królewskiem Paryzkiem, przez. .. Przeł. z franc. i wielu przypisami objaśniona przez Antoniego Wagę. T.1 [z 2]: Zwierzęta kręgowe. W-wa 1844. S. Orgelbrand. 16d, s. VI,658, opr. pł. XX w.
2 karty uszkodzone, poza tym stan dobry. Autor (1775-1846) był franc. przyrodnikiem, farmaceutą, antropologiem. Przekład cenionego przyrodnika A. Wagi (1799-1890), zoologa, autora wielu rozpraw i dzieł przyrodniczych.

300,-
358. Fotografia pozycji 358Fotografia pozycji 358Fotografia pozycji 358Fotografia pozycji 358VOGEL Debora - Akacje kwitną. Montaże. W-wa 1936. „Rój”. 16d, s.170, [1], ilustracje w tekście,  opr. współczesna.
Stan więcej niż dobry. Na oprawie naklejone ksero okł.oryg. 1 wydanie . Trzy utwory: cykle montażowych miniatur zwane przez autorkę „montażami” : Kwiaciarnie z azaliami, Akacje kwitną, Budowa stacji kolejowej; „propagują nowy gatunek literacki, analogon fotomontażu”: łączenie w całość pozornie odległych i obcych sobie wydarzeń i rzeczy. Tekst ozdobiony surrealistycznymi ilustracjami Henryka Strenga [Marek Włodarski] (1903-1960), polskiego artysty pochodzenia żydowskiego.
Autorka (1902-1942) żydowska pisarka tworząca w j. pol. i w jidisz, filozof, krytyk literacki i sztuki, znawca kubizmu i konstruktywizmu. Utrzymywała kontakty z ważnymi postaciami ze świata literatury i sztukim.in. z Witkacymprzez którego poznała w 1930 r . Bruno Schulza . Z Schulzem prowadziła ożywioną, intelekualną korespondencję. W listach Schulza do Vogel powstała pierwsza wersja Sklepów cynamonowych .

1.500,-
359. Fotografia pozycji 359Fotografia pozycji 359VOLTAIRE - Die Prinzessin von Babylon. Ins Deutsche übertr. v. Ernst Rönau. Mit zehn Radierungen und Buchschmuck von Rolf Schott (1892-1977). Wien 1920. A. Wolf. 16d, s.92, [1], podwójna ilustrowana karta tyt., 10 akwafort, opr. oryg. ozdobna.
Naddarty, podklejony grzbiet sk. , okł. kart. , złocone zdobienia i napisy. Zbiór moralizatorskich i dowcipnych powiastek, z tytułem jednej z nich. Nakład 1500 egz.

120,-
360. Fotografia pozycji 360W obronie wolności szkól akademickich. Głosy: X. J. Archutowskiego, O. Balzera, Al. Brücknera. Fr. Bujaka, Ign. Chrzanowskiego, . .. Kraków 1933. Skł. gł. : „Dom Książki Polskiej”. 8, s.234, okł.oryg.
JESZCZE o sprawie wolności szkół akademickich. W-wa 1933. Skł. gł. : Dom Książki Polskiej”. 8, s.18, okł.oryg.
Okładka naderwana przy grzbiecie.

60,-
361. Fotografia pozycji 361WACEK Rudolf - Wspomnienia sportowe. Opole [1947]. Nakł. Wyd. Św. Krzyża. 8, s.213, ilustracje w tekście, okł. kart. współczesna.
Stan dobry. Historia zarania sportu polskiego. Wspomnienia ozdobione licznymi ilustracjami: fotografie i karykatury. Autor (1883-1956) - profesor gimnazjum lwowskiego, pisarz - publicysta, entuzjasta sportu, prezes klubu piłkarskiego „Pogoń” Lwów, załozyciel klubu „Polonia” Bytom.

45,-
362. Fotografia pozycji 362WAGNER Ryszard - Sztuka i rewolucya. Przekład z niem. z przedmową J. Mesnil' a. Lwów 1904. Pol. Tow. Nakł. 8, s. XXVII,65, portret autora, inicjały, okł.oryg.
Podklejony kartonem grzbiet.

40,-
363. Fotografia pozycji 363WARYŃSKI T. - Na pamiątkę dziesięciolecia zwycięskiego odparcia najazdu Rosji sowieckiej w 1920 r. W-wa 1930. Nakł. Komitetu Obch. 10-lecia. .. 8, s.21, [1], okł.oryg.
Okładka podniszczona, naddarty grzbiet.

20,-
364. Fotografia pozycji 364WASOWSKI Józef (Widz) - Herezje. W-wa 1930. F. Hoesick. 16d, s.249, [3], opr. ppł.
Ślady zabrązowienia. Treść: Praca - dom - wiara - wychowanie - wolność - świat fanatyczny - muzeum - maskarada - słowo publiczne - opowiadania prawdziwe - sylwetki - różne sprawy.

40,-
365. Fotografia pozycji 365WASYLEWSKI Stanisław - Zerwana kokarda. Poznań[1927]. Wyd. Polskie. 8, s.165, [2], opr. ppł.
Stan dobry, obca dedykacja, pieczęć. 2 wydanie [1 z tytułem: Szambelanowa z Walewic w 1921 r. ]. Kartę tyt. rys. E. Czerper. Treść: Dotychczas o tem marzę, Pani Walewska, Orlątko, Zerwana kokarda, Pan Izydor nad Elsterą, Oczyma dziecka.

45,-
366. Fotografia pozycji 366WEBSTER Jean [właściwie: Webster Alice Jane Chandler] - Właśnie Inka. Powieść z życia amerykańskich pensjonarek. Przekład J. B. Poznań [ok.1930]. Wyd. Polskie R. Wegnera. 16d, s.291, [2], 1 ilustracja, opr. pł. oryg.
Stan dobry. Powieść dla panienek.

50,-
367. Fotografia pozycji 367Fotografia pozycji 367WEYSSENHOFF Józef - Soból i panna. Cykl myśliwski. Ozdobiony 85 barwnymi i czarnymi rysunkami Henryka Weyssenhoffa . W-wa-Lublin-Łódź 1913. Gebethner i Wolff. Druk W. L. Anczyca i Sp. 4, s.228, [3], ilustracje w tekście i na tablicach, opr. sk. współczesna, skóra brązowa, złocone zdobienia i napisy, kart. futerał.
Zabrązowienia na bibułkach ochronnych, 1 tablica naddarta, podklejona. Stan więcej niż dobry. Powieść o myślistwie i miłości pióra powieściopisarza (1860-1932), poety, mistrza opisów przyrody i życia łowieckiego, kultywującego tradycje ziemiaństwa i łowów. Nakład 4162 num. egz. Ten 3673.

800,-
368. Fotografia pozycji 368WĘŻYK F[ranciszek] - Glinski. Trajedya w pięciu aktach wierszem. Kraków 1831. J. Czech. 8, s. [6],72, opr. kart. z epoki.
Podklejony grzbiet oprawy, na kartach zabrązowienia, na 2 atramentowe plamki. Odręczna zapiska: Zksięgo­zbio­ru Karola Estreichera w Krakowie.  Pieczęć: Stanisław Estreicher.  2 wydanie.

100,-
369. Fotografia pozycji 369WĘŻYK Franciszek - Wanda. Trajedya w pięciu aktach przez. .. Kraków 1826. Księg. A.Grabows­kiego. 8, s.90, broszura.
Bez okładki, naddarty margines ostatniej kartki. Pieczęcie: Stanisław Estreicher. 1 wydanie.

100,-
370. Fotografia pozycji 370[WĘŻYK Franciszek] - Władysław Łokietek czyli Polska w XIII. wieku. Przez F. W. T.2 (z 3). W-wa 1828. N. Glücksberg. 16, s.263, winieta tyt. , opr. kart.
Egz. obcięty, podniszczony, kilka kart luźnych. 1 wydanie.

60,-
371. Fotografia pozycji 371Fotografia pozycji 371WIELKA Historia Powszechna. Wyd. zb. ilustrowane, oprac. pod red. J.Dąbrowskiego, O.Haleckiego, M.Kukiela, St.Lama. T.1-7 [11 wol. Komplet] . W-wa 1935-37. Trzaska,
Evert i Michalski. 4, z licznymi ilustracjami w tekście i na tablicach,  10 wol. w opr. psk. oryg. : skóra i płótno bordowe, złocone zdobienia i napisy; t.4 cz.2 w opr. ppł.
Kilka kart podklejonych, poza tym stan więcej niż dobry. Pomnikowe dzieło z historii powszechnej opracowane przez wybitnych historyków polskich. Opatrzone licznymi ilustracjami w tekście, kolorowymi wkładkami, mapkami, wykresami. Treść: 1 : Pradzieje ludzkości i historja państw Wschodu, 2: Dzieje greckie, 3: Dzieje rzymskie, 4: Wieki średnie, 5: Czasy nowożytne, 6: Od Wielkiej Rewolucji do Wojny Światowej, 7: Wielka Wojna.

4.500,-
372. Fotografia pozycji 372- j.w.  T.1-6 (9 wol. Bez Wielkiej Wojny). Wszystkie tomy w opr. psk. współczesnej: narożniki i grzbiety z brązowej skóry, płótno bordowe, na grzbietach złocone zdobienia i napisy, futerały.
Bardzo ładny egzemplarz.

3.800,-
373. Fotografia pozycji 373Fotografia pozycji 373- j.w.  T.7 : Wielka Wojna 1914-1918. Na podstawie najnowszych źródeł oprac. Jan Dąbrowski. W‑wa 1937. Trzaska, Evert i Michalski. 4, s. XII,1026, 1256 ilustracji24 tablice rotograwiurowe76 map,  opr. psk. oryg. : skóra bordowa naprawiana, płótno bordowe, złocone zdobienia i napisy.
Brzegi oprawy lekko otarte, poza tym stan więcej niż dobry. Ostatni tom pomnikowego dzieła z historii powszechnej.

800,-
374. Fotografia pozycji 374WIERZBICKI Adolf - Krótki wykład początków grammatyki polskiej, ułożony przez. .. prywatnego nauczyciela. Wilno 1857. R. Rafałowicz. 8, s.27, broszura.
Stan dobry. Krótki wykład dla zrozumienia pierwszych zasad mowy polskiej.

40,-
375. Fotografia pozycji 375Fotografia pozycji 375WILKOMM Maurycy - Atlas państwa roślinnego zawierający 124 tablice kolorowane z 700 rysunkami roślin oraz 165 drzeworytów wśród tekstu szczegółowego, oprac. przez Wł.M.Ko­złowskiego. W-wa 1900. M. Arct. 8, s. II,185, [2], ilustracje na tablicach i w tekście, oprawa: okładki pł. oryg. , grzbiet współcześnie oprawiony skórą, złocone napisy i zdobienia, płótno i skóra zielone.
Podpis na karcie tyt., poza tym ładny egzemplarz . Ze skorowidzami: nazw i terminów polskich oraz nazw i terminów łacińskich.

1.000,-
376. Fotografia pozycji 376WITTYG Stefan - Pieczęcie miast dawnej Polski. Z.2 [z 3]. Kraków - W-wa 1908. 4, s. 49-88, 142 pieczęcie w tekście, okł.oryg. Wyd. Muzeum Narodowego w Krakowie.
Stan dobry.

80,-
377. Fotografia pozycji 377WITWICKI Stefan - Wieczory pielgrzyma. Rozmaitości moralne, literackie i polityczne. T.2. Lipsk 1866. F. A. Brockhaus. 16d, s. IX, [3],249, opr. współczesna. Bibl. Pisarzy Polskich T.39.
Rdzawe plamki. Wysoko cenione moralistyczne publikacje poety romantycznego (1801-1847), publicysty, autora m.in. słów do popularnej piosenki biesiadnej Pije Kuba do Jakuba. Treść: O panach i możniejszej szlachcie, Olafiryndyzmie i lafiryndach, O Polakch, O wychowaniu, O filozofii i filozofach, O tłómaczeniach, Podróże, OZbytku, O rozwodach, Słowa prawdy dla panów dziedziców, Lud, O hrabiach u nas, O Przenajświętszym imieniu Maryi, Trochę o księżach, Nasza emigracya, J. U. Niemcewicz, Słowiańszczyzna, Dwie strony, Główna rzecz, Zakończenie.

80,-
378. Fotografia pozycji 378Fotografia pozycji 378WŁODEK Adam - Najcichszy sztandar. Kraków 1945. Czyt. 8, s. [30], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: Marii Sokołowskiej pięknej sekretarcie klubu dyskusyjnego „Młodej Rzeczypospolitej” z uporczywym podkreślaniem tejże piękności Adam W. Kraków.12.47.  Wiersze, wyd.  2.  [Pierwsze ukazało się w 1944 r. w serii konspiracykjnej: Biblioteka Poetycka Krakowa]. Wiersze z cyklów: Pamiętam, Wiązanka jaskrów, Najcichszy sztandar, Odpowiedź.

60,-
379. Fotografia pozycji 379WOLSKI Stanisław - Hrabina. Opera w trzech aktach. Słowa. .. . Muzyka Stanisława Moniuszki. W‑wa 1860. Nakł. G. Gebethnera i Sp. 16d, s.90, opr. kart.
Pieczęcie, 2 karty przybrudzone. 1 wydanie . Tekst bez muzyki. Libretto do opery St. Moniuszki. Tekst napisany w 1859 r. , opera wystawiona w operze warszawskiej 7 lutego 1860 r.

80,-
380. Fotografia pozycji 380WÓJCICKI K[azimierz] Wł[adysław] - Silva - rerum. Staropolskie powieści. .. T.1-2. Wilno 1861. J.Zawadzki. 16d, s. VII [brak s. III-VI],256,126, opr. pł. w 1 wol.
Oprawa lekko odbarwiona. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego.

100,-
381. Fotografia pozycji 381WSPOMNIENIE 8 maja 1909 z klasztoru PP. Urszulanek w Krakowie (poświęcone wychowankom). Kraków 1910. Nakł. PP. Urszulanek. 8, s. XII,97, liczne ilustracje w tekście, okł.oryg.
Naprawiany, podklejony grzbiet. Wydawnictwo z okazji 50 letniego jubileuszu przełożonej Matki Stanisławy. Treść: Krótki zarys dziejów klasztoru poznansko-krakowskiego 1857-1909, Notatki z akcji przygotowawczej, Opis uroczystości. Z indeksem osobowym.

60,-
382. Fotografia pozycji 382WYKA Kazimierz - Cyprian Norwid poeta i sztukmistrz. Kraków 1948. PAU. 8, s.166, okł.oryg. PAU. Z życia literatury. Prace Komisji Historii Literatury Polskiej nr 1.
Stan dobry.

30,-
383. Fotografia pozycji 383WYLEŻYŃSKA Aurelia - Ryszard Berwiński. Studyum. Kraków 1913. Gebethner i Sp. 16d, s.92, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. R. Berwiński (1819-1879), wielkopolski poeta-rewolucjonista doby romantyzmu, tłumacz z j. czeskiego, folklorysta.

45,-
384. Fotografia pozycji 384Fotografia pozycji 384WYSPIAŃSKI - Dzieła. Pierwsze wydanie zbiorowe w oprac. Adama Chmiela, Tadeusza Sinki i Leona Płoszewskiego. T.1 - 8. [Komplet] . W-wa 1924 - 1932. Inst. Wyd. „Biblioteka Polska”. 16d, s. LXXXIV,365, [1], portret autora, LX,363, CLXXXIX[4],515, CLXIII, [1],688, XC,646, LXXIX, [1],348, LXXX,427, LXXX,549, ilustracje, 5 okł.oryg., opr. psk. współczesna: narożniki i grzbiety z brązowej skóry, płótno bordowe, na grzbietach tłoczone zdobienia, złocone napisy.
Bardzo ładny egzemplarz . T. 1 - 5 oprac. A. Chmiel i T. Sinko, t. 6 - 8 Leon Płoszewski. Każdy tom opatrzony obszernym wstępem i przypisami krytycznymi. Zaw. : 1: Dramaty, 2: Tragedie, 3 - 5: Dramaty, 6: Fragmenty historyczne, 7: Rapsody, parafrazy, wiersze, 8: Pisma prozą.

3.200,-
385. Fotografia pozycji 385WYSPIAŃSKI Stanisław - Klątwa. Tragedya. Wyd.3. Kraków 1905. Nakł. aut. Druk. U. J. 8, s.118, okł.oryg. rys. St. Wyspiański, opr. pł. współczesna.
Stan bardzo dobry. Podpis na okładce.

120,-
386. Fotografia pozycji 386Fotografia pozycji 386WYSPIAŃSKI Stanisław - Legenda. Wyd.2. Kraków 1904. Nakł. aut. Druk. U. J. 8, s.120, 3 składane ryciny,  okł.oryg., opr. pł. współczesna.
Stan bardzo dobry. T. zw. Legenda II, przerobiona na scenę. Ilustracje St . Wyspiańskiego.

120,-
387. Fotografia pozycji 387WYSPIAŃSKI Stanisław - Les Noces. Drame en trois actes. Traduction du polonais par A. de Lada et G. Lenormand. Paris 1917. Éd. de la Nouvelle Revue Francaise. 8, s.277, okł.oryg. Théatre de Stanislas Wyspianski.
Na kilku kartach nieznaczne rdzawe plamki, poza tym stan bardzo dobry. „Wesele” w tłum. na jęz. franc. Na s.271 nuty: motyw muzyki wiejskiej. Bardzo rzadkie ! Nakład 61 egz . num. od I - VI i 1-61. Ten egz. nr 4. Prawie całość nakładu poszła na przemiał - nie było odbiorców . Inf. : Dzieła zebrane t.15/1. Stokowa: „Deuxieme (!) edit. Paris 1917.

1.000,-
388. Fotografia pozycji 388WYSPIAŃSKI Stanisław - Powrót Odysa. Dramat w 3 aktach. Kraków 1907. Nakł. aut. 8, s.108, okł.oryg. rysunku St . Wyspiańskiego, opr. pł. współczesna.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie.  Wątek z eposu Homera, przedstawia powrót Odyseusza po wieloletniej tułaczce w następstwie wojny trojańskiej na wyspę Itakę.

150,-
389. Fotografia pozycji 389WYSPIAŃSKI Stanisław - Protesilas i Laodamia. Tragedya. Wyd.2. Kraków 1901. Nakł. aut. Druk. U. J. 8, s.56, okł.oryg.
Stan dobry. Zapiska na karcie tyt.

120,-
390. Fotografia pozycji 390WYSPIAŃSKI  Stanisław - Wesele. Oprac. Leon Płoszewski. W-wa 1939. Inst. Wyd. „Bibl. Polska”. 16d, s. XXIX, 279, okł.oryg.
Poluzowany grzbiet, 3 karty luźne. Na s.253: Motyw muzyki wiejskiej. Wyspiański - Dzieła zebrane T.15 vol.1, s.91: Płoszewski: „Wydanie oparte na wydaniu trzecim jako ostatnim dokonanym za życia poety. Z całego nakładu, którego druk ukończono w sierpniu 1939 - ocalało około stu egzemplarzy, reszta uległa zniszczeniu w czasie działań wojennych „. Rzadkie !

300,-
391. Fotografia pozycji 391Fotografia pozycji 391Z bojów Brygady Piłsudskiego. Kraków 1915. Nakł. M. Baranowskiego. Czc. Druk. Lud. 8, s.79, [1], 16 tablic z ilustracjamimapa marszów i walk,  okł.oryg. ozdobna, opr. pł. , złocone napisy.
Stan dobry.

80,-
392. Fotografia pozycji 392Z polskich dum na czasie. Podkład do programowej enuncyzcyi Polski. (Oryginał). Jarosław 1918. Z druk. Antoniego Kwiczali. 8, s.58, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Na końcu podpisany: Eugeniusz Pawłowicz (notaryusz).

30,-
393. Fotografia pozycji 393ZAHRADNIK Jan - Ludziom smutnym. Lwów 1925. Ateneum. 8, s.96, [2], okł.oryg.
Stan dobry. 1 wydanie . Poezje młodego poety lwowskiego (1904-1929), uczestnika walk w obronie Lwowa, odznaczonego Krzyżem Obrony Lwowa. Wiersze przepełnione głębokim, mistycznym smutkiem, tryskającym niemal z każdego słowa. Cykle: List otwarty, Na trzecim brzegu, Ballady-groteski, Przychodzą takie chwile.
Na karcie przedtyt. obca dedykacja: Najukochańszej Wandzi w dniu Imienin wiersze młodego, smutnego poety ofiaruje podchorąży z Czerwonego Boru. 22.6.1930.

60,-
394. Fotografia pozycji 394ZALESKI Józef Bohdan - Pisma. Wyd. zbiorowe przejrzane przez autora. T.3 [z 4]. Lwów 1877. Gubrynowicz i Schmidt. 16d, s.227, opr. ppł.
Stan dobry. Pieczęć. T.3 zawiera: Pieśni serbskie, spolszczone.

60,-
395. Fotografia pozycji 395ZAN Tomasz - Ballady. Zebrał i rozprawą wstępną opatrzył Józef Ujejski. W-wa 1931. Staraniem Uniw. Warsz. 8, s.60, [1], okł.oryg.
Stan dobry.

40,-
396. Fotografia pozycji 396ZAWADA Roman - Opowieści żołnierskie o generale Śmigłym. W-wa 1936. Gł. Księg. Wojsk. 8, s.127, plany bitew w tekście, fotografie, opr. pł. oryg. wg pomysłu autora.
Oprawa lekko przybrudzona. Tematem „Opowieści” jest walka o Polskę, jaką przez 6 lat pod wodzą Komendanta i samodzielnie prowadził gen. Śmigły.

80,-
397. Fotografia pozycji 397ZDZIECHOWSKI M[arian] - Pessymizm romantyzm a podstawy chrześcijaństwa. T.2. Kraków 1914. Druk. „Czasu”. Nakł. aut. 8, s.420, II, opr. kart.
Stan dobry. T.2gi zawiera: Przez pessymizm do chrześcijaństwa, Nowe prądy myśli katolickiej.

60,-
398. Fotografia pozycji 398ZECHENTER Witold - Idzie, idzie Barabuła. Bajki. Kraków 1942. S. A. Krzyżanowski. 8, s. 145, [1], kolorowe ilustracje, zachowana wierzchnia okł.oryg.
Okładka lekko przybrudzona, pieczęcie. Okładkę i ilustracje wykonał Józef Zięba.

50,-
399. Fotografia pozycji 399Fotografia pozycji 399Fotografia pozycji 399ZEGADŁOWICZ Emil - Lampka oliwna. Tragedja w 3 aktach. Wadowice 1925. [Nakł. Czartaka]. Druk. Fr. Foltina. 8, s.91, [3], okł.oryg. wykonał Jerzy Hulewicz, opr. psk. współczesna: grzbiet i boczne marginesy ze skóry z tłoczonymi zdobieniami, karton marmoryzowany, brzegi kart barwione.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: Wielmożnemu Panu Dr. W. Papéemu z wyrazami wysokiego poważania Emil Zegadłowicz. 12. III.1925. Gorzeń Górny. 1 wydanie.

400,-
400. Fotografia pozycji 400ZEGADŁOWICZ Emil - Uśmiech. Kronika z zamierzchłej przeszłości. Wyd.2. Z ilustracjami Zbigniewa Pronaszki . Kraków 1936. Księg. Nowoczesna. 8, s.576, ilustracje w tekście, opr. pł. współczesna. Żywot Mikołaja Srebrempisanego T.1.
Stan bardzo dobry. Cykl powieściowy Żywot Mikołaja Srebrempisanego wzbudził wiele kontrowersji obyczajowych.

150,-
401. Fotografia pozycji 401ZEGARMISTRZOSTWO . Praktyczny podręcznik fachowy. Część szósta: Konstrukcja i działanie zegarów i zegarków mechanicznych. Niepokalanów 1956. 8, s.766, 1020 rysunków w tekście,  opr. kart. oryg.
Stan dobry. Oprac. bracia Franciszkanie pod red. brata Wawrzyńca M. A. Podwapińskiego.

120,-
402. Fotografia pozycji 402ZNAMIROWSKA Janina - Liryka Powstania Listopadowego. W-wa 1930. Wyd. z zasiłku MWRiOP. Skł. gł. : Kasa im. Mianowskiego. 8, s. [3],222, [6], okł.oryg. Studja z zakresu historji literatury polskiej nr 9.
Stan dobry. Z indeksem.

50,-
403. Fotografia pozycji 403Fotografia pozycji 403ŻEROMSKI  Stefan - Puszcza Jodłowa. 4 plansze, okładkę, inicjał i zakończenie wykonał w drzeworycie Władysław Skoczylas.  W-wa-Kraków 1926. J. Mortkowicz. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4, s.28[1], drzeworyty,  opr. pł. współczesna.
Lekko odbarwiony grzbiet, tekst w bardzo dobrym stanie. 2 ilustrowane wydanie. Odbito na bezdrzewnym papierze mirkowskim. Egz. nr 483.

150,-
404. Fotografia pozycji 404Fotografia pozycji 404ŻEROMSKI Stefan - Wisła. Zdobił Zygmunt Kamiński. W-wa-Kraków 1926. J. Mortkowicz. 4, s.40, [4], 15 drzeworytów ilustracyjnych w tekście i całostronicowe,  okł.oryg. luźna [obcięta], opr. pł. współczesna.
Bardzo ładny egzemplarz . Poemat prozą. Zawiera 2 utwory: „Nowy ląd” i „Wisła” ozdobione ilustracjami powiązanymi tematycznie z tekstem.

250,-
405. Fotografia pozycji 405ŻWAN Antoni - Wspomnienia z Riviery Francuskiej. Udział Polaków w życiu towarzyskiem i politycznem. Emigracja-wychodźtwo 1877-1927. W-wa 1928. „Jan Cotty”. 8, s.131, opr. ppł.
Stan dobry. 

75,-

  
   by JotSoft © 2008-2015  0