Aukcja Antykwaryczna nr 127
odbyła się dnia 2014-05-17

Katalog Foto Regulamin Literatura Wyniki Opis Moja aukcja    
DziałPOKAŻ
Autor POKAŻ
SzukajSZUKAJ
Indeks POKAŻ
pokaż również wylicytowane pozycje
WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU
Poz. Opis Cena
2. [ALEKSANDROWICZ Karol] Karol Witold. - Piargi. Kraków 1931. Skł. gł. Gebethner i Wolff. Druk. "Głos Narodu". 16d, s.31, okł. oryg.
Stan dobry. Zapiska autora: Z prośbą o przyjęcie Autor. Wiersze, jedyne wydanie.


30,-
6. ASANKA-Japołł Michał - Gdzież nasze słońce. .. (Poezye). W-wa-Kraków [1919] . Księg. J.Czerneckiego. 16d, s.79, [1], inicjały, opr. ppł.
Stan dobry. .


30,-
7. Fotografia pozycji 7ASKENAZY Szymon - Łukasiński. T.1-2. W-wa 1929. Nakł. Druk. Wł. Łazarskiego. 8, s.437, [1],496, [1], 22 tablice, opr. ozdobna sygn. : oprawiono u Wł. Łazarskiego w Warszawie: płótno bordowe, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie i licu oprawy.
Brak kart tyt. , poza tym stan dobry. 2 wydanie. Z indeksem.


300,-
12. BALMONT Konstanty, Briusow Walery - Liryki. Wybrał i przeł. Juljan Tuwim. W-wa 1921. "Ignis". 16d, s.58, [4], okł. oryg. Liryka rosyjska ser. I.
Stan dobry.


40,-
13. Fotografia pozycji 13BALZER Oswald - Statuty Kazimierza Wielkiego, w oprac. .. Poznań1947. PTPN. 8, s. XVIII,287, okł. oryg. Osobne odbicie ze Studiów nad historią prawa polskiego T. XIX.
Stan dobry, egz. nie rozcięty.


80,-
14. BANACH Andrzej - O modzie XIX wieku. W-wa 1957. PIW. 4, s.404, [3], liczne ilustracje w tekście i kolorowe tablice wg wyboru autora, opr. pł. oryg.
Oprawa poluzowana przy grzbiecie. Podstawowe dzieło do historii kostiumologii XIX w.


100,-
15. Fotografia pozycji 15BARANOWSKI Franciszek - Zagadnienie publicznych ubezpieczeńw Polsce. Poznań 1935. Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. 8, s.22, 18 tabel, okł. oryg.
Małe zaplamienie na okładce.


30,-
17. Fotografia pozycji 17Les BEAUTÉS de l'Opéra ou chefs-d'oeuvre lyriques. Illustrés par les premiers artistes de Paris et de Londres sous la dir. Giraldon, avec un texte explicatif rédigé par Théophile Gautier, Jules Janin et Philarete Chasles. Paris 1845. Soulié. 4, s. [263, wiele liczb. ], 12 całostronicowych stalorytów, liczne ilustracje w tekście, wszystkie strony w ozdobnych ramkach, opr. ozdobna z epoki, złocone zdobienia i napisy na obu okładkach i grzbiecie.
Na wszystkich kartach rdzawe plamki. Portrety z postaciami aktorek występujących w operach.


180,-
19. Fotografia pozycji 19BEŁZA Władysław - Ojczyzyna w pieśniach poetów polskich. Głosy poetów o Polsce. Zebrał. .. Lwów [1901]. H. Altenberg. 16d, s. VIII,384, opr. pł. ozdobna: płótno granatowe.
Stan dobry. Podpis. 1 wydanie.


80,-
23. Fotografia pozycji 23BIEGELEISEN Henryk - Illustrowane dzieje literatury polskiej. T.1-5. [Komplet]. Wiedeń1898-1906. Fr. Bonde. 8, około 860 ilustracji w tekście i 144 tablice, opr. pł. oryg. ozdobna, sygn. Karol Scheibe przedtem F. Gogl, Wiedeń.
Oprawa lekko otarta, niewielkie naddarcia. Obejmuje okres od literatury średniowiecznej do romantyzmu.


600,-
25. Fotografia pozycji 25BOCQUEL de Rochetin Eugenia - Rozmowy francuzkie ułożone przez. .. Przełożone na język polski przez J. K. Skibińskiego. Conversations francaises. .. 9 wyd. przejrzane i poprawione [przez Płońskiego]. W-wa 1864. Księg. J. Błaszkowskiego. 8, s.463, opr. kart. z epoki.
Oprawa nieco przetarta. Zapiska własnościowa z 1869 r. Tekst równoległy franc. i polski.

80,-
26. Fotografia pozycji 26Fotografia pozycji 26BODE Joannes Elert - Uranographia sive astorum descriptio viginti tabulis oeneis incisa ex recentissimis et absolutissimis Astronomorum observationibus. Faksymile z 1 wyd. : Berlin 1801. Wyd. : Orbis Pictus.
Folio, s. [4, bez 1 karty przedmowy], 20 tablic dwustronicowych, opr. psk. , klejenie i szycie kart atlasu jak w oryginale: pozwala na pełne otwarcie i przeglądanie map.
Bardzo dekoracyjny atlas niebiańskiego świata, prezentujący plastyczne wyobrażenie konstelacji i znaków Zodiaku. Ukazywał się w latach 1797-1801. Zawiera 2 arkusze półkul i 18 innych map. Na mapach 17200 gwiazd zebranych w gromady ławic i konstelacje; w tym 48 opisanych przez Ptolomeusza (ok.100-168 r. ) i 11 przez Heweliusza (1611-1687).
Największy atlas kończący "złotą epokę" kartografii nieba.
J.E.Bode (1747-1826), niem. astronom, dyrektor berlińskiego obserwatorium astronomicznego.


3.500,-
27. Fotografia pozycji 27BOEHN M[ax] - Rokoko. Francja w XVIII - tym stuleciu. W-wa [1932]. Trzaska, Evert i Michalski. 8, s. IX,581, 300 rycin siatkowych jednobarwnych w tekście i 15 tablic kolorowych, okładki w opr. pł. oryg. ozdobnej wg oryginału Derome'a z r.1772: płótno zielone, złocone zdobienia; grzbiet sk. współcześnie oprawiony: skóra zielona, złocone zdobienia i napisy, brązowy szyldzik.
Ładny egzemplarz . Przekład P. Hulki-Laskowskiego. Ilustracje wg olejnych obrazów franc. , miedziorytów, ornamentów, mebli, naczyń i przyborów ówczesnych.


500,-
42. BUJAŃSKI Jerzy Ronard - Reduta Żywego Słowa. (Chorąży Żywego Słowa). W-wa-Kraków-Lublin 1929. Skł. gł. Gebethner Wolff. 8, s.73, [1], okł. oryg. rys. M. Różański.
Okładka podklejona, ucięta. Odręczna dedykacja autora. Poemat.


50,-
48. Fotografia pozycji 48CHOPIN Fryderyk - Mazurkas für Pianoforte. Nach den französischen und englischen Originaldrucken berichtigtund mit Fingersalz versehen von Ed[uard] Mertke. Leipzig [ca 1880]. Steingräber Verl. 4, s.92, opr. pł. oryg. Chopin, Sämmtliche Werk. VI Band.
Stan dobry. Nuty na fortepian.


120,-
61. Fotografia pozycji 61DYBOSKI Roman - Uniwersytety wśród przemian światowych. Kraków 1934. 8, s.50, okł. oryg. Odbitka z Przeglądu Współczesnego.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora.


30,-
63. Fotografia pozycji 63[EKIELSKI Napoleon] - Mośkowa za barykadą. Monodrama ze śpiewami w jednej odsłonie. Kraków 1848. Druk. Józefa Czcha. 8, s.16.
Egz. zniszczony. Autor (1810-1891) był publicystą, poetą, uczestnikiem Powstania Krakowskiego.


30,-
64. Fotografia pozycji 64Fotografia pozycji 64Fotografia pozycji 64ENCYKLOPEDIA. JÜDISCHES Lexikon. Ein enzyklopedisches Handbuch des jüdischen Wissens in vier Bänden [tom 4 w 2 częściach]. Begründet von G. Herlitz u. B. Kirschner. Unter Mitarbeit von über 250 jüdischen Gelehrten und Schriftstellern. Bd.1-5. (A-Z). Berlin 1927-1930. Jüdischer Verlag. 4, około 2000 ilustracji, map, tabel, załączników, opr. ppł. oryg.
Tom 3 oprawa odmienna, t.1 - 4 stan dobry, t.5: poluzowany grzbiet, na pierwszych kartach niewielkie ślady zalania, nieco odbarwiona oprawa.
Rzadka kompletna encyklopedia. Najszerszy encyklopedyczny leksykon wiedzy żydowskiej, oprac. przez ponad 300 żydowskich uczonych i pisarzy.


2.200,-
68. Fotografia pozycji 68Fotografia pozycji 68- WIELKA Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. T.1-18 + 4 suplementy. Kraków-W-wa [1935-37]. Wyd. Gutenberga. 4, z ilustracjami, mapami i planami w tekście i na tablicach, oprawa: tom 1-18 w oprawie psk. w 9 wol. : skóra i płótno brązowe, złocone napisy; suplementy w oryg. zielonej opr. pł.
Stan więcej niż dobry.


1.500,-
69. Fotografia pozycji 69FABRICZY Cornelius von - Medaillen der Italienischen Renaissance. Leipzig ca 1920. H. Seeman Nachf. 8, s.108, [4], 181 ilustracji w tekście, opr. kart. oryg. Monograghien des Kunstgewerbes. IX.
Stan dobry. Medale włoskiego renesansu.


80,-
71. Fotografia pozycji 71Fotografia pozycji 71FELDMAN Wilhelm - Piśmiennictwo polskie 1880 - 1904. Wyd.3. T.1-4. Lwów 1905. H. Altenberg. 8, s. [8],292,251,243,454, ilustracje w tekście i kolorowe tablice, okładki oryg. rys. St . Wyspiańskiego, opr. pł. ozdobna. .
Wyklejki współczesne, niewielkie zabrudzenia na grzbietach. Z indeksem.


800,-
73. Fotografia pozycji 73FREDRO Aleksander - Sztuka obłapiania. [Okł. : Swawolny poemat młodości]. Poemat w IV pieśniach wierszem z r.1817. Z współczesnemi ilustracjami Edwarda Guérard'a. Poprzedza rzecz o Erosie w poezji Fredry. Odbito w tłoczni w Suwałkach [w istocie we Lwowie] 1926. Nakł. Koła Bibliofilów. 8, s. [8], A-M,49, 8 rysunków piórkiem w formie winiet [w tym sylwetka umbralna Fredry], 4 ilustracje całostronicowe [powstały w latach 40-tych XIX w. ] Edwarda Guérarda, okł. oryg. , opr. psk. współczesna: narożniki i grzbiet z brązowej skóry, karton marmoryzowany, grzbiet 7-polowy, szyldzik, złocone napisy i zdobienia na grzbiecie.
Na 2 kartach minimalne zaplamienie, ślady podklejenia na okładce. Wydanie bibliofilskie. Drukowane z autografu poety jako rękopis w 300 niesprzedażnych egz. odpowiadających ilości subskrybentów. Ten 139. Rozprawa o Erosie w poezji Fredry pióra S. Vrtel-Wierczyńskiego. Strona typograficzna i kolportaż Stanisław Kossowski. Bibliografia Nowy Korbut nie notuje tego druczku. [Lit. : R. Kaleta: Sensacje z dawnych lat].


1.500,-
74. Fotografia pozycji 74FUCHS Leonhart - De historia stirpium commentarii insignes, maximis impensis et vigiliis elaborati, adiectis earundem vivis plusquam quingentis imaginibus, nunquam antea ad naturae imitationem artificiosius effictis & expressis, . .. medico hac nostra aetate longe clarissimo, autore.
Aboca Museum Edizioni 2003. 4, s. [26],845 + tekst wydawcy s.30; ponad 500 ilustracji z drzeworytów, opr. ozdobna, kart. futerał.
Reprint z 1 wydania: Bazylea 1542, M. Insingerin. Wybitne komentarze na temat historii roślin. Zielnik Fuchsa jest fundamentalnym dziełem medycznym, farmaceutycznym i botanicznym. Szczegółowo i wiernie opisane rośliny i ich zastosowanie. Zamieszcza ok. 500 gatunków roślin z terenu Niemiec, w tym ponad 100 po raz pierwszy opisanych. Nazwy roślin podane w jęz. łacińskim, greckim i niemieckim. Wg natury ilustrował Albrecht Meyer, ryt. Heinrich Füllmann i Wit. Rudolph.
Jest to główne dzieło autora (1501-1566), niem. lekarza i botanika, naturalisty, jednego z niemieckich ojców botaniki. Na jego cześć została nazwana fuksją roślina odkryta na Haiti w XVII w.


2.000,-
77. Fotografia pozycji 77GLEICHEN-Russwurm Alexander - Pierrot. Ein Gleichnis in sieben Liedern von. .. Mit 7 Heliogravüren nach den Radierungen von Rolf Schott. 4. Aufl. Leipzig [po 1920]. R. Wunderlich. 8, k. [7], 7 ilustracji naklejonych na kartonach, okł. kart. oryg.
Stan dobry. Podpis własnościowy dat. : 1923. VII.7. Nakład 500 num. egz. Ten 246. Wiersze, każdy zdobiony ilustracją.


60,-
80. GOETHE Johann Wolfgang - Faust. Tragedji część pierwsza i druga. Przekład Emila Zegadłowicza. Wadowice 1926-27. Nakł. i druk Fr. Foltina. 8, s.238,356, [2], portret autora, 14 ilustracji, opr. psk. nie sygn. : skóra czarna, złocone napisy na grzbiecie, płótno granatowe.
Bardzo ładny egzemplarz. Portret Goethego wykonał Fr. Siedlecki, 14 szkiców scenicznych Zbigniew Pronaszko. Nakład 1050 egz. num. Ten 579 podpisany przez E. Zegadłowicza i Fr. Foltina.


600,-
85. Fotografia pozycji 85GORECKI Wiesław - Winda i inne szkice sceniczne. W-wa-Kraków-Lublin [1928]. Gebethner i Wolff. 8, s.61, okł. oryg.
Stan dobry. Odręczna d edykacja autora: "Twórcy "Pomsty Jontkowej" Dyr. Bolesławowi Wallek Walewskiemu w hołdzie Wiesław Gorecki. Kraków 10/VI 28 r.


40,-
86. Fotografia pozycji 86GOSZCZYŃSKI Seweryn - Zamek kaniowski. Powieść. Lwów 1875. Księg. Polska. 16, s.127, opr. pł. z epoki. Biblioteka Mrówki T.37.
Ślady zawilgocenia. Powieść poetycka oparta na motywach dziejów Kozaczyzny.


40,-
94. HEINE Heinrich - Hebräische Melodien. München [1920]. Hyperionverlag. 16m, s.102, [1], opr. ozdobna.
Stan bardzo dobry.


40,-
98. - HOENE-Wroński [Józef Maria] - Adresse aux nations slaves sur les destinées du monde. Paris 1847. Firmin Didot freres. 4, s.56, okł. oryg. , opr. ppł. współczesna.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie . Odezwa do narodów słowiańskch względem przeznaczenia swiata.


120,-
103. - HOENE-Wroński - Propedeutyka mesjaniczna. Część pierwsza. Przeł. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski. W-wa 1934. 8, s.47, [4], opr. ppł. Prace Towarzystwa Hoene-Wrońskiego.
Stan bardzo dobry.

50,-
105. Fotografia pozycji 105- HOENE-Wroński - Propedeutyka mesyaniczna. Zasady filozofii absolutnej. Przekład i słowo wstępne Józefa Jankowskiego. W-wa 1912. St. Sadowski. 8, s.44, opr. kart.
Stan dobry. Zapiski ołówkiem w tekscie.


50,-
106. Fotografia pozycji 106- HOENE-Wroński - Sept manuscrits inédits écrits de 1803 a 1806: Philosophie spéculative, Philosophie de langage, Philosophie ou législature des mathématiques, Systeme général des probabiltés, Économie politique, Cours de géograhie, Platine - chimie. Oeuvres postumes. Paris 1879. Au dépot des ouvrages de l'auteur. 8, s. VIII, 240, opr. ppł. Philosophie absolue. Premiers travaux.
Stan dobry. Siedem niepublikowanych rękopisów z lat 1803-1806.


120,-
115. Fotografia pozycji 115Fotografia pozycji 115The IMPERIAL Dictionary of Universal Biography: A series of original memoirs of distinguished men, of all ages and all nations, by writers of eminence in the various branches of literature, science, and art. Conducted by J. Eadie, J. Fr. Waller, W. J. M. Rankine, E. Lankester, Fr. Bowen. Vol. I - III: AA - ZWI. London-Glasgow- Edinbourgh [ca 1860]. W. Mackenzie. 4, s. [6],1152, [2],988, [2],948, ponad 100 stalorytów z portretami, sztychowane karty tyt., opr. psk. z epoki: skóra czarna, złocone
zdobienia i napisy, szyldziki.
Skóra minimalnie otarta, na kilku kartach nikły ślad zalania, poza tym stan więcej niż dobry. Uniwersalny słownik biograficzny, seria biografii wybitnych osób i narodów, z naciskiem na osobistości Wielkiej Brytanii. Obszerne dzieło ozdobione portretami, tu m. in. w t.3: biografia i portret Tadeusza Kościuszki (s.112) i Jana Sobieskiego (s.787). Druk w 2 kolumnach.


1.600,-
116. JACQUELIN J[acques] A[ndré] - Manuel de biographie, ou dictionnaire historique abrégé des hommes célébres, depuis les temps les plus reculés jusqu'a nos jours. .. Revue et augm. par Noël [Francois Joseph]. T.1-2. 2 éd. Paris 1835. Libr. Encycl. de Roret. 16, s. VIII,324,325-629,36: [Katalog de Roret], okł. oryg.
Okładki lekko naddarte. Pieczęcie. Słownik historyczny z biografiami sławnych ludzi od czasów najdawniejszych począwszy.

150,-
117. Fotografia pozycji 117JAGOSZEWSKI Mieczysław - Serce na masce. Kraków 1926. S. A. Krzyżanowski. 16d, s.77, okł. oryg. rys. Barbara Krzyżanowska.
Stan dobry. Zapiska rkp. Poezje, 1 wydanie . Nakład 1000 egz. Cykle: Serce na masce, Wierność kobiety, Śmierć, Szafiry i wiśnie, Dancing na jachcie.


40,-
119. Fotografia pozycji 119JANKOWSKI Czesław - Młoda Polska w pieśni. Wybór celniejszych poezyi ostatniej doby. Wyd.2 (przerobione, powiększone, dopełnione). W-wa 1903. Gebethner i Wolff. 8, s.430, V, opr. pł. ozdobna.
Podpis, oprawa lekko otarta. Antologia.


160,-
122. JĘDRZEJEWICZ Wacław - Poland in the British Parliament 1939-1945. Compiled a. ed. by. .. With the assistance of Pauline C. Ramsey. Vol. II: Fall 1941 - Spring 1944. N. York 1959. Józef Piłsudski Institute of America. 8, s. XVII,607, opr. pł. obwoluta. Documentary Material Relating to the Cause of Poland during World War II.
Stan dobry. Tu m. in. rozdział: Katyn Forest Massacre.


80,-
123. Fotografia pozycji 123JOHN Rudolf - Geschichte des Siebenjährigen Krieges. Leipzig [1852]. F. A. Brockhaus. 8, s. XII,333, portrety Marii Teresy i Fryderyka II [staloryty], opr. ppł.
Niewielkie ślady zawilgocenia. Historia wojny siedmioletniej opisana dla ludu.


70,-
125. Fotografia pozycji 125KACZMAREK Czesław - L'Émigration polonaise en France apr?s la guerre. Paris 1928. Berger-Levrault. 8, s.517,1 tablica z wykresami, opr. ppł. Publications de l'École des Sciences Sociales et Politiques de Lille.
Stan bardzo dobry. Pieczęć: Poselstwo Polskie w Budapeszcie. Emigracja polska we Francji po I wojnie światowej.


80,-
127. Fotografia pozycji 127KADEN Adam - Sen Kini. Historja czworga serc i jednej nocy. Kraków 1929. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 16d, s.102, okł. oryg.
Stan dobry. Dramat, 1 jedyne wydanie.


60,-
129. Fotografia pozycji 129KADEN Adam - Zjazd cukierników. W-wa 1929. Gebethner i Wolff. 16d, s.73, okł. oryg.
Stan dobry. Wiersze, 1 jedyne wydanie.


60,-
131. Fotografia pozycji 131KALENDARZ b. więźnia politycznego na rok 1948. Katowice, nakł. Zarządu Wojew. Śl. -Dąbrowskiego Pol. Zw. b. Więźniów Politycznych. 8, s.158, [2], ilustr. , reklamy w tekście, okł. oryg. proj. R. Skupin.
Stan dobry. Zbiór prac b. więźniów polit. , którzy wypowiadają się na różnego rodzaju zagadnienia: ideowe, polityczne i społeczne odzwierciedlające stosunek do zachodzących przemian.


40,-
132. Fotografia pozycji 132KALENDARZ Matki 1938. Oprac. : Zofja Zaleska i Wanda Ładzina. W-wa, wyd. Katolickiego Zw. Polek w Warszawie. 8, s.223, ilustracje w tekście, okł. oryg.
Stan dobry. Zaw. kalendarium, porady, wiadomości ogólne, teksty literackie.


40,-
134. Fotografia pozycji 134[KALENDARZYK]. Przypowieści Dalekiego Wschodu. Kalendarzyk na rok 1939. Wyd. "Herbewo" Sp. akc. 16, s. [40], ilustracje, okł. oryg.
Stan dobry. Zawiera: Kalendarium, przypowieści oprac. na podstawie Szi-King (Starożytne księgi pieśni), pod każdą przypowieścią tekst reklamowy zwitek i bibułek "Morwitan". Kalendarium i wszystkie karty ilustrowane motywami wschodnimi.


40,-
138. KIESZKOWSKI Jerzy - Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki Zygmuntowskich czasów. T.1-2 (cz.1-3, komplet). Poznań1912. J. K. Żupański. 8, s. XXXVI,930, 100 figur w tekście, 56 tablic pojedynczych, 5 tablic podwójnych, 2 tablice potrójne, 4 tablice czterobarwne, 1 tablica genealogiczna, okł. oryg. proj. J. Bukowski, opr. psk. współczesna: narożniki i grzbiet z brązowej skóry, karton marmoryzowany, grzbiet 6-ciopolowy z tłoczonymi zdobieniami,
złocone napisy.
Pieczęć. Stan dobry. Nakład 850 num. egz. Ten 810. Cz. I: Szydłowieccy, II: Krzysztof Szydłowiecki jego życie publiczne i prywatne, III: Humaniści i sztuka w życiu Krzysztofa Szydłowieckiego. Z indeksami: osobowym, miejscowym i rzeczowym.


1.600,-
139. Fotografia pozycji 139KINKEL Gottfried - La Renaissance de la Pologne envisagée comme la Force de l'Allemagne. (Traduit de l'allemand). Zurich 1868. F. Schulthess. 8, s.44. okł. oryg.
Okładka przybrudzona, naddarty grzbiet. Podpis: MSokołowski. Odrodzenie Polski postrzegane jako siła Niemiec. Praca wydana na korzyść zbudowania pomnika w Rapperswilu.


60,-
140. Fotografia pozycji 140KNAUER Guido - Dissertatio inauguralis medica exhibens nonnulla in pupillam arte formandam. .. . die VIII Mensis Maji A.1829. Jenae, typ. Schlotterianis. 8, s.14.
Zagięte rogi.


80,-
146. KOTOWA Ida - Anna Stanisławska pierwsza autorka polska. Lwów 1935. Druk. Ossol. 8, s.28, okł. oryg. Odbitka z "Pamietnika Literackiego" R. XXXI.
Stan bardzo dobry, egz. nie rozciety.


18,-
147. Fotografia pozycji 147KOWALOWSKI Henryk - Wykład o uposażeniu osób wojskowych. Oprac. na podstawie ustawy uposażeniowej i emerytalnej i własnych notatek z W. Szk. Int. [Wyższa Szkoła Intendentury]według programu Szkoły Administracji w Krakowie-Łobzowie kapitan absolwent W. S. I. . .. Kraków, dnia 16. grudnia 1925 r. 4, s.83, okł. oryg.
Stan dobry. Druk na powielaczu. Rzadkie.


120,-
149. Fotografia pozycji 149KRASICKI Ignacy - Dzieła prozą. T. VIII. W-wa 1804. 8, s.441, [1]. Dzieła I. Krasickiego. Edycja nowa i zupełna przez Fr. Dmochowskiego. T. VIII.
Bez oprawy, na górnym marginesie zaplamienia. Podpis: S. Estr[eicher] Nr 39. W tomie VIII: Życia zacnych mężów z Plutarcha.


80,-
151. Fotografia pozycji 151KRASIŃSKI Zygmunt - Pisma. T.1-6. Mikołów 1906,1901, Nakł. Karola Miarki. 16d, ilustracje, opr. pł. oryg. ozdobna w 3 wol. : płótno zielone, złocone portrety autora, napisy i zdobienia na okładkach. Nowa Biblioteka Pisarzy Polskich T. IX-XII, XXI-XXII.
Pieczęcie, poza tym ładny egzemplarz . T.5 i 6 zebrał X. Kamil Juliusz Kantak.


150,-
152. Fotografia pozycji 152KRASZEWSKI Józef Ignacy - J. I. Kraszewskiego przemówienie w Krakowie dnia 3 października 1879 r. Kraków 1879. Wł. L. Anczyc i Sp. 8, s.11, okł. oryg.
Stan dobry. Przemówienie na uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia pracy. Autor otrzymał tytuł doktora honoris causa uniwersytetów krakowskiego i lwowskiego, wiele wysokich honorowych odznaczeń.


30,-
153. Fotografia pozycji 153KRAUSHAR Alexander - Książę Repnin i Polska w pierwszem czteroleciu panowania Stanisława Augusta (1764-1768). Wyd. nowe, przejrz. i popr. T.1-2. W-wa 1900. Gebethner i Wolff. 8, s.399,336, VI, [1], 66 ilustracji, opr. psk. współczesna: szeroki grzbiet i brzegi okładek z czerwonej skóry, na 5ciopolowym grzbiecie tłoczone czarne zdobienia i napisy, karton marmoryzowany czerwony.
Karta tyt. luźna w odbitce kserogr. , na kilku kartach ślady zalania na dolnym marginesie. Na ilustracjach portrety ówczesnych osobistości, widoki budowli.
Nikołaj Repnin (1734-1801), ros. generał, dyplomata, stosujący bezwzględną politykę ambasador rosyjski w Warszawie, przeciwstawiał się reformom podejmowanym przez króla i Czartoryskich.


1.000,-
155. Fotografia pozycji 155KULAWSKI Philippus - Dissertatio jnauguralis de syphilide quam annuente amplissimo in alma studiorum Universitate Jagellonica medicorum ordine. .. Cracoviae 1829. Typ. J. Czech. 8, s.82, [6].
Naddarta broszurowa okładka.

120,-
156. Fotografia pozycji 156KUPFER Franciszek, Strelczyn Stefan - Mickiewicz w przekładach hebrajskich. Wrocław 1955. Ossol. 8, s.33, ilustracje, okł. oryg. Z prac dyskusyjnych Komisji Naukowej obchodu Roku Mickiewiczowskiego P. A. N.
Stan dobry.


40,-
159. Fotografia pozycji 159LACK Stanisław - Fragment powieści. (O St. Wyspiańskim). Z przedmową Stanisława Pazurkiewicza. Częstochowa 1924. Księg. A. Gmachowskiego. 8, s.38.
Brak okładki.


35,-
163. LAVELEYE Emil de - Własność pierwotna. Tłum. z franc. W-wa 1889. Wyd. im. I. Baranowskiego. 8, s.309, II, opr. psk.
Oprawa lekko naddarta, poza tym stan dobry.


50,-
164. Fotografia pozycji 164Fotografia pozycji 164Le JARDIN des Plantes. Descriptions complete, historique et pittoresque du Muséum d'Histoire Naturele, de la ménagerie, des serres, des galeries de minéralogie et d'anatomie, . .. par MM. P[ierre] Bernard, L[ouis] Couailhac, [Paul] Gervais et Emm[anuel] Lemaout, et une societe de savants attaches au Museum d'Histoire Naturelle. T.1-2. Paris 1842-43. L. Curmer. 4, s. XXIV,416,664, liczne ryciny w tekście i 183 plansze [ w tym 33 barwne]: staloryty, drzeworyty, oprawa psk. nie sygn., 5ciopolowe grzbiety z brązowej skóry, złocone zdobienia i napisy, płótno ciemnopopielate pokryte złoconymi arabeskami, brzegi kart złocone.
Płótno oprawy lekko odbarwione z minimalnym (0,5 cm) ubytkiem, na kilku kartach małe ślady zabrązowienia, poza tym bardzo ładny egzemplarz .
1 wydanie . Ogród botaniczny; opis historyczny, malowniczy historii naturalnej, opracowany przez znakomitych przyrodników franc. Dzieło podzielone na 10 tematycznych rozdziałów. Pięknie zilustrowane: rośliny ogrodowe, dzikie, fauna z całego świata, muszle, typy ludzkie, także plany topograficzne ogrodów, fontanny, amfiteatry, również portrety sławnych przyrodników. Ze spisem alfabetycznym opisanych gatunków.


3.500,-
168. Fotografia pozycji 168LESZCZYŃSKI Edward - Harmonia słowa. Studyum o poezyi. Kraków 1912. Sp. Wyd. Pol. 16d, s.120, okł. oryg. Museion.
Stan dobry.


50,-
172. [LUBIŃSKI Czesław] Konstanty Damroth - Z niwy śląskiej. Wiersze. Wyd.3 zupełne. Mikołów [1922]. Sp. Wyd. K. Miarki. 16d, s. X,210, opr. pł. ozdobna.
Stan dobry. Z przedmową K. Prusa.


35,-
173. Fotografia pozycji 173LUDWIG Emil - Napoleon. Przekład autoryzowany L. Staffa. T.1-2. Poznań1928 . Wyd. Polskie (R. Wegner). 8, s.280,281-551, 16 tablic-miedziodruki, opr. psk. współczesna w 1 wol. : skóra na grzbiecie i rogach ciemnozielona, karton marmoryzowany, grzbiet 5ciopolowy ze złoconymi zdobieniami, szyldzik z tytułem.
Na kilku kartach ślady zalania. Pieczęć.


400,-
176. Fotografia pozycji 176MARMONTEL [Jean Francois] - Belizar. Przekład s francuskiego. Poznań 1865. J. K. Zupański. 16, s.212, [8], okł. oryg.
Ślady zabrązowienia i zaplamienia, naddarcia na grzbiecie. Powieść potępiona przez Sorbonę z powodu kacerskich sformułowań.
Autor (1723-1799) franc. pisarz polityczny, historyk, filozof, encyklopedysta.


80,-
179. MICIŃSKI Tadeusz - Nietota. Księga tajemna Tatr. W-wa 1910. Nakł. Kasy Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księg. 8, s.487, [4], opr. współczesna.
Brak karty tyt. , poza tym stan bardzo dobry. 1 wydanie . Powieść obrazująca zmagania bohatera [duchowy portret pisarza] z potęgą zła, na tle fantastycznego krajobrazu Tatr otoczonego przez morze. Powieść z kluczem przedstawiająca osoby i wydarzenia ówczesnego środowiska Zakopanego.


100,-
182. Fotografia pozycji 182Fotografia pozycji 182MICKIEWICZ Adam - Dzieła. Pod red. Manfreda Kridla. Z przedm. Boya-Żeleńskiego. T.1- 20 (10 wol. ). W-wa 1929. Bibljoteka Arcydzieł Literatury. 8, opr. pł. wyd. : płótno bordowe, złocone zdobienia na grzbietach i okładkach.
W 2 tomach poluzowane grzbiety, poza tym ładny egzemplarz . Wydanie ozdobione drzeworytami Stefana Mrożewskiego i portretem autora.


1.400,-
183. Fotografia pozycji 183Fotografia pozycji 183MICKIEWICZ Adam - Korespondencja. T.1-2. Wyd.2. Paryż 1871-72. Księg. Luxemb. 16d, s. VII,363, VI,292, opr. psk. z epoki.
Ślady zabrązowienia, w t.2 ręcznie przepisana str.1-2. Pieczęcie. T.1 Listy Mickiewicza, t.2 Listy do Mickiewicza.

200,-
184. Fotografia pozycji 184MICKIEWICZ Adam - Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Z 12 kartonami i 12 rysunkami specyalnie przygotowanemi dla tej edycyi przez Kazimierza Alchimowicza artystę malarza. Wydanie na pamiątkę setnej rocznicy urodzin Wieszcza, staraniem Redakcyi "Przeglądu Tygodniowego" dokonane. Warszawa w d. 24grudnia 1898. Druk P. Laskauera & W. Babickiego. 4, s. IV,295, 12 całostronicowych ilustracji i rysunki w tekście, opr. pł. ozdobna, wydawnicza: płótno niebieskie na twardym kartonie, złocone i czarne zdobienia i napisy.
Oprawa na grzbiecie i rogach przetarta. Pieczęć.
K. Alchimowicz (1840-1916), malarz, uczeń W. Gersona, zesłaniec po Powstaniu Styczniowym. Malował litewskie wątki historyczne i legendarne, pejzaże z rodzinnej Wileńszczyzny, krajobrazy tatrzańskie, portrety, sceny rodzajowe i religijne.


1.200,-
185. Fotografia pozycji 185MICKIEWICZ Adam - Pisma . .. Wydanie nowe, znacznie powiększone. T.1 - 8. W-wa 1858. S. H. Merzbach. 16d, s. LXXXIV, LXXIV,246,320,280,283,284, XI,299, XIV,315, XXVII,374, oprawa sk. współczesna w 4 wol. , sygn. : Introligator Jerzy Budnik: skóra brązowa, złocone i czarne zdobienia i napisy.
Bez portretów i stalorytów. w każdym tomie pieczęcie.

1.800,-
186. Fotografia pozycji 186Fotografia pozycji 186MICKIEWICZ Adam - Poezye Adama Mickiewicza. T.1-4.
T.1-2. Paryż 1828. U przedsiębiorcy J. Barbezat i Delarue. (Druk. J. Pinard). 16d, s. VII, [3],236,216, portret autora (sztych Croutelle'a wg litografii Julena), winiety tytułowe z nazwiskami sławnych Polaków i winiety w tekście .
T.3. Paryż 1829. U przedsiębiorcy J. Barbezat. (Druk. J. Pinard). 16d, s. XII,178, winieta na karcie tyt. i winiety w tekście .
T.4. Paryż 1832. Nakładem autora. (Druk. A. Pinard). 16d, s.285, [2], winieta tytułowa i 2 końcowe.
Wszystkie tomy w oprawie sk. współczesnej: skóra czerwona, złocone zdobienia na okładkach i grzbietach, czarne szyldziki z tytułem, wyklejki kremowe.
W t.1 słabo widoczne ślady zalania - na 4 pierwszych kartach mocniejsze; w t.2 7 kart zabrudzonych w tym 4 podklejone. pieczęć: Xawery Niewiadomski; w t.3 i 4 niewielkiezabrązowienia i ślady zalania.
1 edycja paryska. Wydanie ogłoszone na dobro autora przez Leonarda Chodźkę. 2 pierwsze tomy z 1828 r. uzupełniono w latach 1829,1832, 1834,1835 i 1836 do 8 tomów.
Po raz pierwszy w wydaniu zbiorowym: w t.3 Sen, z Lorda Byrona; w t.4 pierwodruki: [Przedmowa], Dziady. Część III. Dziadów części IIIej Ustep.
Paryskie wydanie zachwyca doskonałym układem typografcznym. Piękny druk, tytuły gotycką czcionką, winiety tytułowe z nazwiskami twórców Konstytucji 3 Maja.


12.000,-
187. Fotografia pozycji 187Fotografia pozycji 187MICKIEWICZ Adam - Poezye. T. VIII. Wyd. A. Jełowickiego i Spółki, przejrzane i poprawione przez autora. Paryż 1838. Księg. i Druk. Polska. Druk. Bourgogne et Martinet. 8, s.212, [2], winiety, opr. psk. współczesna: skóra brązowa, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie, szyldzik
Rdzawe plamki, ślady zalania, na 3 kartach podklejone ubytki bez szkody dla tekstu. Zakończenie każdego utworu ozdobione piękną winietą. Ostatni tomik paryskiego, kombinowanego wydania Poezji, zawierający teksty jak w wydaniu 1836 r. Pozostałe egzemplarze z wydań 1828-1836 opatrzył Jełowicki w nowe karty tytułowe i wydał jako nowe wydanie 8-tomowe. W t.8 zmieniono kartę tytułową i usunięto przemowę Jełowickiego. Edycja ta wyszła w małym nakładzie 500 egz.


1.800,-
189. Fotografia pozycji 189MICKIEWICZ Adam - Die Sonette. Deutsch von Peter Cornelius. Leipzig [1868]. Reclam. 16, s.46, [2], okł. oryg. Universal-Bibliothek 76.
Egzemplarz podniszczony, podklejony taśmą. Pieczęć: Stanisław Estreicher. Wczesne niem. tłumaczenie Sonetów.


60,-
190. Fotografia pozycji 190MICKIEWICZ. Ilustrowana pamiątka odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie 30. października 1904. Lwów 1904. Nakł. Druk. "Polonia". 16, s. [28], [18: reklamy], ilustracje, opr. ppł.
Stan dobry.


50,-
192. Fotografia pozycji 192MICKIEWICZ. PROGRAM uroczystości jubileuszowych Adama Mickiewicza w Krakowie w dniach 26 i 27 czerwca 1898. Kraków 1898. Nakł. Fr. Pindera. Druk A. Koziańskiego. 16d, s. [32], w tym 14 stron: reklamy, portret, okł. oryg.
Stan bardzo dobry.


50,-
195. Fotografia pozycji 195MIŁKOWSKI St. - Kalendarzyk pamiątkowy z epoki agonii Polski i walk toczonych o jej niepodległość. Ułożył. .. Kraków 1902. St. Cyrankiewicz. Czc. "Czasu".16, s.53.
Zabrązowienia na karcie tyt. Obejmuje okres od stycznia 1796 r. do 26 grudnia 1865 r.


40,-
199. Fotografia pozycji 199MÜNSTER Sebastian - Cosmographia oder Beschreibung der gantzen Weltt. .. . Reprint z wyd.: Basel 1628. Bd.1-4. Lindau 1978. Antiqua-Verlag. 4, s. [2], 26 map, [tu m. in. mapa Śląska], s.1752, liczne r yciny w tekście, opr. pł.
Stan bardzo dobry. Opis znanych w XVI w. krajów, z drzeworytami i mapami. Główne dzieło niemieckiego geografa i kartografa (1489-1557).


1.000,-
200. NARUSZEWICZ Adam - Historya narodu polskiego od początku chrzesciaństwa. Panowanie Piastów. T. VI. Ed. T. Mostowskiego. W-wa 1803. Druk. No 646, przy Nowolipiu. 8, s.255,224, portret Jana Długosza: miedzioryt sygn. : J. Ligber sculpsit, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie. Wybor pisarzow polskich. Historya.
Stan więcej niż dobry. 2 wydanie. Z indeksem nazwisk i rzeczy.

800,-
201. Fotografia pozycji 201NARUSZEWICZ Adam - Poezye. T.3. Lipsk 1835. Breitkopf et Haertel. 16, s.224, okł. oryg. , opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie. Bibl. Kieszonkowa Klassyków Polskich, wydana przez J. N. Bobrowicza. T. XIII.
Na kilku kartach ślad zalania. Podpisy: Konst. Parczewski, Emil Zegadłowicz . Treść: Liryków księga czwarta, Horacyusza Pieśni zebrane, Sarbiewskiego Ody niektóre.

150,-
203. Fotografia pozycji 203NIETZSCHE Fryderyk - Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przeł. W.Berent. Wyd.2. W-wa 1908. J. Mortkowicz. 8, s. III,458, III, portret autora - akwaforta Fr.Siedleckiego, opr. pł. Dzieła T. I.
Stan dobry.

80,-
204. Fotografia pozycji 204NORWID Cypryan Kamil - Wybór poezyi. Zebrał i objaśnieniami opatrzył Roman Zrębowicz. Wyd.2 przejrz. i pomn. Lwów 1911. Księg. Polska B. Połonieckiego. 16d, s.259, [1], portret poety wg akwareli Fr. Siedleckiego, opr. ppł.
Stan dobry. Treść: Na zgon poezyi, Epoka warszawska, Na tułaczce, Pierwsza epoka paryska, Z Ameryki, Druga epoka paryska.

50,-
208. - CRAWFORD Michael H. - Roman Republic Coinage. T.1-2. Cambridge 1974. Univ. Press. 8, s. XIII,919, w tym 40 tablic numizmatycznych, opr. pł.
Brak kart tytułowych. Kompleksowe badania nad monetami Republiki Rzymskiej. T. I: Introduction a. Catalogue, II: Studies, Plates a. Indexes. Katalog chronologicznie opisuje ponad 1200 monet rzymskich. Autor jest brytyjskim historykiem starożytności i numizmatykiem.


250,-
209. - FRANKE Peter R. - La monnaie grecque. Traduit de l'allemand par Jean Babelon. Paris 1966. Flammarion. 4, s.153, ponad 250 tablic monet greckich, opr. pł.
Stan bardzo dobry. Szczegółowe opisy starożytnych monet greckich. Z indeksem. Fotografie monet Max Hirmer.


300,-
210. - [ GOŁĘBIOWSKI Łukasz] - Gabinet medalów polskich oraz tych, które się dziejów polskich tyczą, z czasów panowania Stanisława Augusta przez Ł. G. Wydany przez Edwarda Hr. Raczyńskiego. T. IV. Wrocław 1843. Druk. Henryka Richtera. 4, s.3-314, 94 tablice miedziorytnicze no 485-636, opr. sk. współczesna, skra brązowa, tłoczone zdobienia na okładkach, grzbiet 6–polowy, szyldzik, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
Brak karty tytułowej i stron XXII. Część dzieła ze śladami zalania, kilka kart zabrudzonych. E. IX, s.62, wyd.2. Przypisywane E. Raczyńskiemu. We własnoręcznym spisie swoich dzieł Ł.Gołębiowski potwierdza swoje autorstwo T. IV. Na rycinach rewersy i awersy medali.

2.500,-
213. Fotografia pozycji 213- KENT John P. C. , Overbeck Bernhard, Stylow Armin U. - Die römische Münze.
München 1973. Hirmer. 4, s.195, 172 tablice z monetami, opr. pł. , obwoluta.
Stan bardzo dobry. Na końcu katalog opisujący szczegółowo 792 monety zamieszczone na tablicach.


200,-
215. Fotografia pozycji 215- SUTHERLAND C. H. V. - Münzen der Römer. Deutsche Übersetzung: Alfred P. Zeller. München 1974. E. Battenberg. 8, s.311, w tym tablice z 572 monetami, opr. pł., obwoluta.
Stan bardzo dobry. W układzie chronologicznym opisany rozwój monetarny Rzymu i opisane monety na tablicach. Z indeksem.

150,-
216. - SYDENHAM Edward A. - The Coinage of the Roman Republic. Revised with indexes by C.C.Haines. Ed. by L. Forrer a. C. A. Hersh. London 1952. LXIX,343, 30 tablic numizmatycznych, opr. pł.
Stan bardzo dobry. Katalog w układzie chronologicznym obejmuje ponad 1300 monet z opisami. Z indeksami.


200,-
220. Fotografia pozycji 220OPIEŃSKI H[enryk] - Jakób Lutnista. Opowieść sceniczna z XVI wieku w formie opery w dwóch aktach z prologiem. W-wa-Kraków-Lublin 1926. Gebethner i Wolff. 16d, s.61, 1 karta nut, okł. oryg.
Obca zapiska na karcie tyt. Libretto.

30,-
221. Fotografia pozycji 221OPPMAN Edmund - Wodzowie Polski. Szlakami chwały oręża polskiego. Wyd.3. W-wa 1935. Inst. Propagandy Państwowo-Twórczej. 8, s.374, 20 portretow, opr. pł. oryg. ozdobna.
Oprawa przetarta, ślady podklejania. 21 biografii najwybitniejszych wodzów polskich od Bolesława Chrobrego do Józefa Piłsudskiego.

80,-
223. S. ORGELBRANDA Encyklopedja powszechna. Z ilustracjamii mapami. T. I [1 28] : od litery A do Ażur. W-wa 1898. Wyd. Tow. Akc. 8, s.647, 532 r ysunki, 11 map i tablica, opr. pł. współcześnie naprawiana, sygn. : O. Bunimowicz Wilno-Warszawa.
Stan bardzo dobry.

100,-
224. j. w. T.4 od wyrazu Constans do Dżyhad. W-wa 1899. 8, s.624, 707 rysunków, 2 mapy, opr. pł. współcześnie naprawiana, sygn. : O. Bunimowicz Wilno-Warszawa.
Brak tablicy roślin.

100,-
225. Fotografia pozycji 225Fotografia pozycji 225ORWELL George - Zwierzęcy folwark. Z ang. tłum. Teresa Jabłońska. Londyn 1947. Wyd. Światowego Zw. Polaków z Zagranicy. 16d, s.94, 4 ilustracje, okł. oryg.
Lekko naddarty grzbiet. 1 polskie wydanie, następne wydania ukazywały się z tytułem: Folwark zwierzęcy. Groteska, głośny utwór wymierzony przeciw komunizmowi. Okładka i ilustracje Wojciech Jastrzębowski.

250,-
229. Fotografia pozycji 229PACIORKIEWICZ Maurycy Michał - "Wolna Myśl" i "Wolna Szkoła". Poznań1912. Druk. i Księg. św. Wojciecha. 8, s.56, okł. oryg. Głosy na Czasie 31.
Pieczęcie. Odręczna dedykacja autora.


30,-
230. Fotografia pozycji 230PAMIĘTNIKI lekarzy. Wyd.3. W-wa 1939. Wyd. ZUS. 8, s. VII,678, [8], okł. oryg.
Podklejony grzbiet okładki. Z przedmową Melchiora Wańkowica. Pamiętniki Z. Karasiówny, S. Skopińskiej, "Salus aegroti suprema lex", S. Giebockiego, Cz. W. Jaworskiego, T. Skoreckiego, Cz. Piekarskiego, J. Hozera, T. Szamoty.


100,-
232. Fotografia pozycji 232PERRAUD Adolphe - Éloge fun?bre du général Ladislas Zamoyski prononcé dans l'Église de l'Oratoire le jeudi, 30 janvier 1868. 2 éd. Paris 1868. Ch. Douniol. 16d, s.60, okł. oryg.
Podklejony grzbiet okładki. Mowa pogrzebowa ku czci generała Władysława Zamoyskiego.

50,-
239. PINI Tadeusz - Krasiński. Życie i twórczość. Poznań[1928]. Wyd. Polskie [R. Wegner]. 8, s.321, [1], 8 portretów, opr. pł. oryg.
Oprawa lekko otarta, poza tym stan dobry.


100,-
240. Fotografia pozycji 240PLENKIEWICZ Roman - Kształcenie młodzieży. (Nauczanie początkowe i średnie). Z przedmową J.Ochorowicza. W-wa 1898. Druk S. Sikorskiego. 16d, s.152, opr. pł. org. Biblioteka Dzieł Wyborowych No 24.
Stan dobry. Pieczęć.

35,-
241. Fotografia pozycji 241POD sąd klasy robotniczej ! Proces przywódców podziemnej W. R. N. [P. P. S. Wolność Równość Niepodległość]. W-wa 1948. Wyd. Centr. Komitetu Wykonawczego P.P.S. 8, s.87, naklejony fragment okł. oryg.
2 karty podklejone. Proces przywódców W. R. N. : Kazimierza Pużaka, Tadeusza Szturm de Sztrema, Józefa Dzięgielewskego, Feliksa Misiorowskiego, Ludwika Cohna, Wiktora Krawczyka.

40,-
242. POL Wincenty - Poezye. Pachole hetmańskie. T.2. W-wa 1862. Księg. C. Lewickiego. 16d, s.212, sztychowana druga karta tyt. , sygn. : Rys. J. Kossak, Lit. M. Krynicki, opr. pł. współczesna.
Sztychowana karta podklejona przy grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Drugi tytuł: Diariusz Walentego Rożanki dworzanina . .. Jana z Tarnowa Hetmana Wielkiego Koronnego.

80,-
243. Fotografia pozycji 243LA POLOGNE Immortelle. (Polska nieśmiertelna). Nr specjalny pisma: L'Art et les Artistes. Second Série de Guerre: No 1. Revue d'Art Ancien et Moderne des deux mondes. Paris, mars 1916. A. Didot. 4, s.78, liczne ilustracje w tekście i na tablicach, okł. oryg. z orłem polskim.
Bardzo ładny egzemparz. Teksty: H. Sienkiewicz, M. Maeterlinck, L. Reau, C. Danilowicz, J. Styka, fragmenty poematu Z. Krasińskiego. Ilustracje wg najwybitniejszych artystów polskich.


100,-
246. Fotografia pozycji 246POMARAŃSKI Stefan - Józef Piłsudski. Życie i czyny. Wyd.10 popr. i uzup. W-wa 1934. Okręg Stołeczny Związku Peowiaków. 16d, s.83, ilustracje, okł. oryg..
Stan dobry. .


40,-
250. Fotografia pozycji 250PRZEPISY kancelaryjne dla Zarządu Centralnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1929 r. [Warszawa], MSW. 4, s.13, okł. oryg.

30,-
251. Fotografia pozycji 251PRZYBYSZEWSKI Stanisław - Topiel. Dramat w trzech aktach. W-wa 1912. Gebethner i Wolff. 8, s.153, [1], okł. oryg. sygn. J. B[ukowski].
Pęknięty blok. 1 wydanie . Zakończenie pt. Ad aeternam rei memoriam.


120,-
256. Fotografia pozycji 256RACINE Jean - Oeuvres. T.1-5. Ed. stéréotype d'apr?s le procédé de Firmin Didot. Paris 1817. P. Didot et de Firmin Didot. 16d, s.267,288,290,264,317, opr. kart. z epoki, szyldziki.
Karton oprawy przetarty, z ubytkami. Podpis: Colson. Dzieła wszystkie: dramaty, tragedie, listy franc. poety dramaturga (1639-1699), jednego z głównych oprzedstawicieli franc. klasycyzmu.


300,-
258. Fotografia pozycji 258Fotografia pozycji 258REYMONT W[ładysław] S[tanisław] - Die polnischen Bauern. Tl. 1-2: Herbst, Winter. Übersetzung von J. P. d'Ardeschah [J. P. Kaczkowski]. Jena 1916. E. Diederichs Verlag. 16d, s. XXXII,321,351, opr. pł. ozdobna.
Stan dobry. Ozdobna karta tytułowa. "Chłopi" cz.1 i 2 w niem. tłumaczeniu.


120,-
262. Fotografia pozycji 262ROSNER Ignacy - Wyzwolenie Wyspiańskiego. Kraków 1903. Nakł. aut. Czc. "Czasu". 16d, s.31, opr. kart. Odbitka z "Czasu".
Stan dobry. Omowienie wartości artystycznych i ideowych dramatu St. Wyspiańskiego.


40,-
264. ROZPRAWY Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny. Ser. II. t. XXXVII. Og. zb. tom 62. Kraków 1921. P. A. U. 8, s.355, opr. pł. współczesna.
Podniszczona karta tyt. Pieczęć: Z Biblioteki Dr. St. Tomkowicza. Treść: J. Ptaśnik: Papiernie w Polsce XVI wieku; R. Taubenschlag: Prawo lokalne w Dugestach i Responsach Cervidiusa Scaevoli; tenże: Proces apostoła Pawła w świetle papyrusów; tenże: Przyczynki do nauki o świadkach w prawie ptolomejskim; St. Zachorowski: Studja do dziejów wieku XIII-go w pierwszej jego połowie; L. Chmaj: Marcin Ruar. Studjum z dziejów racjonalizmu religijnego w Polsce.


80,-
265. - Wydział filologiczny. Ser. II. T. XXX. Og. zb. t.65. Kraków 1909. A. U. 8, s.358, 20 tablic, opr. pł. współczesna.
Pieczęć. Na kilku tablicach ślady zabarwienia. Treść: M. Kawczyński: Amor i Psyche w baśniach; W. Klinger: Jajko w zabobonie ludowym u nas i w starożytności; R. Lilientalowa: Święta żydowskie e przeszłości i teraźniejszości (z tablicami); T. Sinko: Polski głosiciel "stanu natury" z początku XVII w. [A. Łodzia Poniński].


80,-
266. - Wydział filologiczny. Ser. III. T. XI. Og. zb. t.61. Kraków 1917. A. U. 8, s.347, opr. pł. współczesna.
Zniszczona okładka. Treść: St. Witkowski: Studya nad Homerem. Dolomeja; Al. Brückner: Zasady etymologii słowiańskiej; M. Mann: Nowa Heloiza Jana Jakóba Rousseau; St. Łempicki: Jan Zamoyski jako reformator wyższego szkolnictwa w Polsce; St. Schneider: Św. Hipolit o greckich misteryach.


80,-
271. RYMASZEWSKI Jerzy Marjan - Muzyka a sugestja. I: O kierunkach i zagadnieniach muzyki współczesnej. II: Fizjologiczne i psychologiczne wpływy muzyki. III: O sugestji muzycznej. IV: Z psychologji twórczości muzycznej. W-wa 1932. 8, s.125, [3], okł. oryg.
Stan dobry.


30,-
273. Fotografia pozycji 273Fotografia pozycji 273SALVANDY N[arcisse] A[chille] - Histoire de roi Jean Sobieski et du Royaume de Pologne. Nouv. éd. T.1-2. Paris 1876. Didier et Cie. 8, s. XXXVI,496, 468, opr. psk. ozdobna: skóra i karton czarne, grzbiety 5ciopolowe, na licu wieniec i pośrodku napis: Université de France. Lycée Fontanes. Złocone zdobienia i napisy.
Podpis własnościowy. Ładny egzemplarz . Obszerna biografia króla polskiego, opracowana na podstawie różnych źródeł.

400,-
276. Fotografia pozycji 276SCHMID Krzysztof - Eustachiusz. Powieść z czasów chrześcianstwa. Przez tłumacza Genowefy i Koszyka kwiatów Jan Kanty Dąbrowski. Z niemieckiego. Wyd.4. Leszno 1862. E. Günther. 8, s.123, 3 ryciny, opr. psk. z epoki.
Podpis, ślady zabrązowienia.

40,-
277. SEJM Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja I-IV. Sprawozdanie Stenograficzne z posiedzeń. 1935 - 1938 Nr 1-90 [brak 3 num. ] + 3 num. z 1939.

600,-
278. Fotografia pozycji 278SIEMIEŃSKI Lucyan - Poezye. Pierwsze zbiorowe wydanie. Lipsk 1863. F. A. Brockhaus. 16d, s. VII,303, opr. pł. oryg. Biblioteka Pisarzy Polskich.
Oprawa pęknięta przy grzbiecie. Odręczna dedykacja : Mieczysławowi. .. na p amiątkę koleżeństwa i w dowód szczereji wiecznej przyjaźni Xawery Krasicki Kraków d.1/I1870. Dalej cytat z Kartezjusza o prawdziwej przyjaźni.
Ksawery Krasicki: bratanek poety, jeden z przywódców ruchu konspiracyjnego Galicji.


300,-
279. Fotografia pozycji 279SIENKIEWICZ. Album jubileuszowe Henryka Sienkiewicza. Główniejsze sceny i postacie z powieści i nowel Sienkiewicza w dwudziestu ilustracjach: J.Brandta, J.Chełmońskiego, A.Kamieńskiego, J.Kossaka, W.Kotarbińskiego, K.Pochwalskiego, J.Rosena, H.Siemiradzkiego, P.Stachiewicza i W.Wodzinowskiego. Wstęp krytyczny St.Tarnowski. W-wa 1898. Gebethner i Wolff. 4, s.103, 20 tablic: heliograwiura, cynk, o pr. pł. ozdobna, współcześnie naprawiana, sygn. : Hübel i Wenck w Lipsku: płótno popielate, roślinne zdobienia, portret autora, złocone napisy, 7-polowy grzbiet z ciemnozielonej skóry współcześnie oprawiony.
Obca dedykacja. Stan więcej niż dobry.

400,-
282. SŁONIMSKI Antoni - Wiek klęski. Wiersze z lat 1939 -1945. W-wa-Kraków 1945. J.Mortkowicz. 8, s.63, [1], okł. oryg. Pod Znakiem Poetów. Serja trzecia.
Stan dobry.

60,-
283. Fotografia pozycji 283Fotografia pozycji 283SŁOWACKI Juliusz - Dzieła. Pod red. Manfreda Kridla i Leona Piwińskiego, z przedmową Jana Lechonia. T.1-22 ( w 11 wol. ). W-wa 1930-31. Biblioteka Arcydzieł Literatury. 8, opr. pł. wyd. : płótno ciemnoniebieskie, złocone napisy i zdobienia na grzbietach i okładkach.
Ładny egzemplarz .

1.000,-
284. Fotografia pozycji 284SŁOWACKI Juljusz - Król-Duch. Wyd. zupełne, komentowane. Ułożył i komentarzem opatrzył Jan Gw. Pawlikowski. Brzmienie tekstów z rkp. ustalił Michał Pawlikowski. T.1-2. Teksty; Komentarz. Lwów 1925. H. Altenberg. 8, s. XVI,608, VII,492, 8 tablic: podobizny rkp., opr. pł. ozdobna, współczesne wyklejki i futerał.
Grzbiety oprawy lekko przetarte, poza tym stan bardzo dobry. Poemat historiozoficzny, zawiera najważniejsze wypowiedzi poetyckie Słowackiego, jego myśli, poglądy, zwłaszcza na filozofię mistyczną i dzieje narodu.

600,-
287. Fotografia pozycji 287SMOLIKOWSKI Paweł - Historya Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Podług źródeł rękopiśmiennych napisał X. .. T. IV i ostatni. Kraków 1896. Sp. Wyd. Polska. 8, s.348, 5 portretów, okł. oryg.
Małe naddarcie na grzbiecie. Treść tomu V: Messyanizm i Słowianofilstwo: A.Towiański, Walka Martwychwstańcówz Towiańszczyzną, Mickiewicz w Rzymie, X.Edward Duński, X.Hipolit Terlecki.


120,-
288. Fotografia pozycji 288SOKOLNICKI Michał - Wojna polsko-rosyjska w roku 1831. Poznań1919. Wlkp. Księg. Nakł. K. Rzepeckiego. 8, s.364, [4], liczne ilustracje, składana tablica z planami 7 bitew, opr. oryg. ozdobna.
W lewym górnym rogu oprawy ślady zalania, w tekście słabo widoczne.


150,-
289. SOKOŁOWSKI August - Dzieje Polski ilustrowane. T.3. Epoka Jagiellońska. W-wa 1900. Druk. "Wieku". 4, s.402, liczne ilustracje w tekście, opr. psk.
Fragment grzbietu przetarty, karton lekko odbarwiony. Brak karty przedtyt. Bogata ikonografia: reprodukcje ze starych sztychów i dzieł najwybtniejszych artystów polskich: Matejki, W. Gersona, F. Smuglewicza, W. Eljasza, J. Kossaka i in.


180,-
290. Fotografia pozycji 290VI. SPRAWOZDANIE Dyrekcyi c. k. Gimnazyum w Podgórzu za rok szkolny 1904. Kraków 1904. Nakł. funduszu nauk. 8, s.120, okł. oryg.
Przybrudzona okładka. Treść: T. Sinko: Sententiae Platonicae de philosophis regnantibus fata quae fuerint; Część urzędowa.


30,-
291. SPRAWOZDANIE Komisji Budżetowej o preliminarzu budżetowym na rok 1939/40 Ministerstw: Sprawiedliwości, Skarbu grupy Monopole, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Rolnictwa, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Opieki Społecznej, Poczt i Telegrafów. .. W-wa, tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu. Sejm R. P. Kadencja V. Sesja zwyczajna r.1938/39. Druki nr 100 Część 8 -17. 4,11 druków.
Stan dobry.


60,-
292. Fotografia pozycji 292SPRAWOZDANIE XVI Stowarzyszenia "Pomoc Lekarska dla ubogich Żydów m. Warszawy". Za 1922 rok. Warszawa, 22 marca1923 r. 8, s.8.
Stan dobry. Sprawozdanie podpisali: E. Berman, L. Nisensohn, I. Sadowski.


30,-
293. Fotografia pozycji 293SPRAWOZDANIE Zarządu Towarzystwa wspomagania ubogich Żydów m. Warszawy "EZRA" za czas od 1 stycznia 1919 do 31 grudnia 1921. Warszawa, 15 sierpnia 1922. 8, s.5,5.
Uszkodzone marginesy. Sprawozdanie w jęz. polskim i hebrajskim.


35,-
294. Fotografia pozycji 294SPRAWOZDANIE Zarządu Żydowskiego T-wa Przeciwgruźliczgo "Brijus-Zdrowie" w Warszawie. .. za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1924 r. W-wa, druk "Feniks". 8, s. [10], 4 ilustracje, okł. oryg.
Stan dobry. Z listą lekarzy Towarzystwa "Brijus".


35,-
295. j. w. za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1925 r. W-wa, druk "Feniks". 8, s. [10], 4 ilustracje, okł. oryg.
Stan dobry. Z listą lekarzy Tow. "Brijus".


35,-
296. Fotografia pozycji 296STRASZEWSKI Maurycy - Bronisława Trentowskiego "Panteon wiedzy ludzkiej"ocenił. .. Kraków 1877. Nakł. aut. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s.22, okł. oryg. Przedruk z Nr 6. Przeglądu Krytycznego Rok 1875.
Stan dobry. Omówienie i recenzja treści pracy Br. Trentowskiego.

60,-
297. Fotografia pozycji 297STREETER Edwin W. - Precious Stones and Gems. Their history and distinguishing characteristics. 3 ed. London 1882. G. Bell & Sons. 8, s. XIII,141,122,42, [1], 2 fotografie, 9 chromolitografii, opr. sk. z epoki.
Okładki luźne, brak połowy oprawy na grzbiecie. Kamiene szlachetne, historia i cechy ich wyróżniające. Księga podzielina na 3 części: Diamenty, kolorowe kamienie, perły.


200,-
298. Fotografia pozycji 298Fotografia pozycji 298Fotografia pozycji 298SZAJNOCHA Karol - Dzieła. T.1-8 (z 10). W-wa 1876-77. J. Unger. 8, z portretem autora, opr. pł. z epoki: płótno czarne, na okładkach tłoczone zdobienia i portret autora w medalionie, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
W 5 tomach podklejenia przy grzbiecie na wyklejkach, w 2 tomach wyklejki współczesne i minimalne ślady zabrązowienia.
Zawartość: Szkice historyczne, Lechicki początek Polski, Jadwiga i Jagiełło, Dwa lata dziejów naszych (początek).


1.600,-
299. Fotografia pozycji 299Fotografia pozycji 299SZAJNOCHA Karol - Szkice historyczne. T.1-4. T.1-3 wyd.3. Lwów 1901. Nakł. "Słowa Pol. " T.4 Lwów 1869. Nakł. K. Wilda. 8, s.181,232,215,281, [2], opr. psk. Biblioteka "Słowa Polskiego".
Tom 1-3 opr. z epoki [małe przetarcia i ubytki na grzbiecie], t.4 opr. psk. współczesna.
Treść: Barbara Radziwiłłówna, Wiek Kazimierza Wielkiego, Wojna o cześć kobiety, Matka Jagiellonów, Zdobycze pługa polskiego, Powieść o niewoli na Wschodzie, Miecznik kor. Jabłonowski, Urazy królewiąt polskich, Krzysztof Opaliński, Domna Rozanda, Hieronim i Elżbieta Radziejowscy, Jak Ruś polszczała, Rozbiór dzieła: Bohdan Chmielnicki, Świętowit, Starożytna sfinga z napisem słowiańskim, Obyczaje pierwotnych Słowian, Siostra Kazimierza Wielkiego we Włoszech, Dyabeł wenecki, Szlachcic chodaczkowy, Staropolskie wyobrażenia o kobietach.


400,-
300. SZANDLEROWSKI Antoni - Pisma. [T.1: ] (Poezje). W-wa 1912. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8, s.115, [2], portret autora, 4 ilustracje, inicjały, opr. ppł.
Stan dobry. Cykle: Liryki, Sad wam niosę, Modlitwa, Dwie pieśni. Teksty w ramkach i inicjały w kolorze bordowym. Zdobił Antoni Gawiński. Druk na papierze czerpanym z fabryki "Dąbrowica".


50,-
301. SZANTROCH Tadeusz - Cyklady. Poezje 1907-1924. Kraków [1924]. Skł. gł. S. A. Krzyżanowski. Druk. Fr. Foltina w Wadowicach. 16, s.86, [5], okł. oryg.
Stan dobry. Winiety okładkowe wyk. jako drzeworyty J. Hrynkowski. 1 wydanie . Wiersze w cyklach: Wyspy szczęścia, Na wirach miasta, Wyspy młodości, Wyspy wyniosłe, Rok 1918, Wyspa miłości, Kraków, Droga, Przekłady [wierszy P.Jammesa, R.Huch, P.Zecha].


60,-
304. SZWAYNIC Jan - Historya narodu i państwa rzymskiego, podług źródeł i nowszych badań napisana przez. .. T.2 [z 3]. W-wa 1846. Nakł. aut. Druk. St. Strąbskiego. 8, s. V, 733, opr. ppł. z epoki.
Ucięta połowa karty przedtyt. Tom 2gi obejmuje okres od 378 r. do jednowładztwa Augusta.

200,-
305. Fotografia pozycji 305SZYDLOWSKI Szydlow Stefan, Pastinszky Nikolaus R. - Der polnische und litauische Hochadel. Budapest 1944. 8, s.123, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Krótki spis polskiej i litewskiej szlachty, z ich herbami i genealogią.


80,-
309. TABERNAEMONTANUS Jacobus Theodorus - Neu vollkommen Kraeuter - Buch, darinnen uber 3000. Kraeuter, mit schoenen und kunstlichen Figuren, auch deren Underscheid und Wuerckung, sammt ihren Namen in mancherley Sprachen, beschrieben: Dessgleichenauch, wie dieselbige in allerhand Kranckheiten, . .. Erstlichen durch Casparum Bauhinum, D. und Profess. Basil. mit vielen neuen Figuren, nutzlichen Arzneyen, und anderem, mit sonderem Fleiss gebesseret: zum andern durch Hieronymum Bauhinum. .. mit sehr nutzlichen Marginalien, synonimis, . .. München 1975. K.Kölbl. Reprint z wyd. : Basel 1731. 4, s. [10],1529, Register s. [96], liczne ilustracje w tekście, opr.
Stan bardzo dobry. Księga ziół, opis ponad 3000 roślin, ich właściwości lecznicze i szkodliwe. Bogato ilustrowana księga zielarska.
Jacob Dietrich zw. Tabernaemontanus (1525-1590), profesor medycyny i botaniki, lekarz, zielarz, "ojciec" botaniki niemieckiej, upamiętniony nazwą Tabernaemontanus dla niektórych krzewów i małych drzewinek. Nad księgą ziół pracował prawie przez całe życie.


1.000,-
310. Fotografia pozycji 310TASTU Amable [właśc. Voiart Sabine Amable] - Éducation maternelle: Le livre de géographie pour servir aux simples lecons d'une mere a ses enfants, par Madame Amable Tastu. Paris [1848]. Didier. 8, s.57, liczne ryciny w tekście, 9 map dwustronicowych (kolor. ).
Le livre d'histoire sainte. .. Paris, Didier. 8, s.54, [1], liczne ryciny w tekście .
Le livre de récréations . .. Paris, Didier. 8, s.70, [1], liczne ryciny w tekście .
Le livre d'arithmétique . .. Paris, Didier. 8, s.31, [1], liczne ryciny w tekście .
Oprawa psk. współczesna w 1 wol.
Niewielkie zabrązowienia, podpis. 1 wydanie . Podręczna biblioteczka naukowa dla dzieci. Proste lekcje od matki dla jej dzieci.
Voiart Sabine Amable (1798-1885) zw. Amable Tasu, poetka, pisarka franc.


400,-
311. THESAURUS linguae latinae. Editus autoritate et consilio academiarum quinque germanicaum Berolinensis Gottingensis Lipsiensis Monacensis Vindobonensis. Vol. II: An - Byzeres. Lipsiae 1900-1906. B. G. Tubner. 4, s.2270 (paginacja dwuszpaltowa), opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
Skasowane pieczęcie. Wielki słownik języka łacińskiego tzw. "Monachijski Thesaurus".

250,-
312. THESAURUS linguae latinae. Vol. III: Caballa - Comus. Lipsiae 1907. 4, s.2186 (paginacja dwuszpalowa), opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy.
Skasowane pieczęcie.


250,-
313. THESAURUS linguae latinae. Vol. IV: Con - Cyulus. Lipsiae 1909. 4, s.1594 (paginacja dwuszpaltowa, opr. psk. z epoki, złocone napisy i zdobienia.
Skasowane pieczęcie.


250,-
314. [TOMASZ a Kempis] - O naśladowaniu Jezusa Chrystusa xiąg czworo. Z łac. przetłum. X. A.J[ełowicki]. Nowe wydanie. Berlin 1868. Księg. B. Behra. 16, s. XXXI, [5], 370, frontispis z obrazem M.B.Częstochowskiej, winiety [drzeworyt] w tekście, sztychowana karta tyt. , opr. pł.
Oprawa przetarta, zaplamienia w l. d. rogu przy grzbiecie. Rkp. zapiska modlitewna z epoki.

120,-
315. [TOMASZ a Kempis] L'IMITATION de Jésus - Christ. Traduction nouvelle avec réflexions par. .. G[eorges] Darboy archeveque de Paris. .. 8 éd. rev. et corr. Paris [ok. 1865]. Laplace.16d, s. XXXIV,608, 8 stalorytów, opr. sk. sygn. naklejką: L. Lesort a Paris: skóra czarna, grzbiet 6ciopolowy, złocony tytuł, ozdobne wyklejki, złocona dublura.
Bardzo ładny egzemplarz. "O naśladowaniu Chrystusa" [Tomasza Kempis] w nowym tłumaczeniu i rozważaniach arcybiskupa Paryża. Ryciny sygn. : l'Abbé Lambert del. , Ludy sculp.


300,-
319. TRZPIS Henryk - Ze studyów nad Słowackim. I: Krytyczna ocena charakteru Kordyana,
wyd.2. II: Estopsychologia Słowackiego w Beniowskim, nakł.2. Kraków 1909. Gebethner i Sp. Nakł. aut. 8, s.275, [2], opr. ppł.
Stan dobry.


40,-
322. Fotografia pozycji 322Fotografia pozycji 322WASYLEWSKI Stanisław - Klasztor i kobieta. Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu. Lwów-Poznań1923. Wyd. Polskie. 4, s. [8],138, [2], 8 drzeworytów całostronicowych i 8 inicjałów Władysława Skoczylasa, opr. pł. z naklejoną ryciną, szyldzik z tytułe.
Obca dedykacja. Stan dobry. Pierwsza książka ilustrowana drzeworytami Wł. Skoczylasa.


300,-
323. WASYLEWSKI Stanisław - Sztambuch. Skarbnica romantyzmu. Zebrał i wydał . .. Lwów-W-wa [1922]. H. Altenberg. 16d. podł. , s. nlb. , ilustracje, zdobniki, nuty, opr. kart. oryg.
Poluzowany grzbiet. Teksty najwybitniejszych polskich autorów.


80,-
327. Fotografia pozycji 327WIELICZKO M[aciej] - Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyżnie. Pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów, zebr. i uł. .. W-wa 1931. Nakł. Bibl. Albumów i Reprodukcji. 4, s.257, [1]: fotografie i dokumenty z objaśnieniami, skł. tablica ważniejszych odezw i rozporządzeń, opr. pł. oryg. tłoczona. Bibljoteka Albumów i Reprodukcji. Z.1 za rok 1929-30.
Niewielkie odbarwienie na tylnej okładce, poza tym stan dobry.


200,-
329. Fotografia pozycji 329WIELOPOLSKA Maria Jehanne - Józef Piłsudski w życiu codziennym. W-wa 1937. Gł.Księg. Wojsk. 8, s.128, [3], liczne ilustracje w tekście, inicjały, okł. oryg. , opr. pł.
Brak karty tyt. Opracowanie graficzne Atelier Girs-Barcz.

60,-
331. WISZNIEWSKI Michał - Historya literatury polskiej. T.1-10. [Komplet]. Kraków 1841- 45, 1851, 1857. Nakł. aut. 8, opr. w 9 wol. : okładki w oprawie pł. z epoki, grzbiety sk. współcześnie oprawione, złocone zdobienia.
Stan bardzo dobry. 1 w ydanie. Tom 10 zawiera spis autorów w dziewięciu tomach literatury. T.8 wyd. K. Macewicz, t.9-10 wyd. T. Żebrowski (bez wiedzy autora). Główne dzieło autora(1794-1865), historyka literatury, filozofa, wydawcy źródeł. Pierwsza tak obszerna synteza rozwoju historycznego literatury polskej, zawiera mnóstwo informacji o pisarzach i utworach wcześniej nie znanych, podkreśla narodowość literatury.

4.000,-
335. WORONICZ J[an] P[aweł] - Sybilla. Hymn Polski. Lwów 1869. Wyd. Mrówki. 16, s. V,96, okł. kart. Biblioteka Mrówki. I.
Podklejony grzbiet. Sybilla: poemat historyczny obejmujący w treści historię Polski; Hymn do Boga o dobrodziejstwach Opatrzności narodowi polskiemu wyświadczonych po upadku Polski.

40,-
337. WYSOCKI Włodzimierz - Wszyscy za jednego. Fraszka. Wyd.4. Kijów 1898. Ks.L.Idzikowskiego. 16d, s.61, opr. pł. ozdobna.
Stan dobry. Fraszka wierszem; sprzedaż ziemi przez szlachtę obcym.

60,-
346. [ZAGÓRSKI Adam] - Polskie pieśni wojenne i piosenki obozowe. Zebrał Ad. Z. Piotrków 1915. Wyd. "Wiadomości Polskich". 16d, s.78, [2], opr. pł. współczesna.
Przykurzona karta tyt. - Teksty pieśni patriotycznych.


50,-
351. ZEGADŁOWICZ Emil - Dziewanny. Księga piąta: Wielka Nowina. W-wa-Kraków 1927. J. Mortkowicz. 8, s.249-332, [1], okł. oryg.
Pęknięty grzbiet. Zawiera 6 ballad. Wydanie w osobnych tomikach, równoległe z wyd. zbiorowym.


60,-
352. ZEGADŁOWICZ Emil - Dziewanny. Księga siódma: Rezurekcje. W-wa-Kraków 1927. J.Mortkowicz. 8, s.453-485, [15], okł. oryg.
Naddarta okładka. Zawiera 6 ballad. Wydanie w osobnych romikach, równoległe z wyd. zbiorowym.


60,-
354. Fotografia pozycji 354ZIELENKIEWICZ Mieczysław (Z. O. H. ) - Kwietna zamieć. Kraków 1922. Sp. "Papier". 16d, s.95, okł. oryg.
Stan dobry. Wiersze, 1 w ydanie. Odręczna dedykacja autora dla Prof. Bolesława Wallek-Walewskiego, dat. : Kraków 16 grudzień 1922.

40,-
355. Fotografia pozycji 355ZIELIŃSKI Gustaw - Kirgiz. Powieść. W-wa 1857. Michał Frühling. Druk. Al. Ginsa. 16, s.64.
Bez oryg okładki. Powieść poetycka wierszem z elementami orientalnymi, pełna romantycznych idei wolnościowych.


70,-
356. [ŻEROMSKI Stefan] Maurycy Zych - Echa leśne. Kraków 1905. Tow.Uniw.Lud. im. A.Mickiewicza. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s.39, karty w ozdobnych ramkach, okł. oryg.
Na okładce ślady zalania. Brak ilustracji J. Malczewskiego. 1 wydanie . Tytuł, okładkę i ozdobne ramki zdobił Jan Bukowski.

75,-
357. ŻEROMSKI Stefan - Początek świata pracy. Nakład drugi. Kraków [po 1919]. Księg. J.Czerneckiego. 8, s.32, okł. oryg.
Naddarty grzbiet. "Wyciąg ideowy z pism życia".

20,-
359. ŻEROMSKI Stefan - Snobizm i Postęp. W-wa-Kraków 1923. J. Mortkowicz. 16d, s.200, opr. kart. oryg.
Stan dobry. 1 wydanie . Szkic literacki zmierzający do poszukiwania postępu rzeczywistego wzbogacającego kulturę narodową w przeciwieństwie do postępu pozornego czyli snobizmu.


60,-
360. Fotografia pozycji 360ŻUŁAWSKI Jerzy - Eros i Psyche. Powieść sceniczna w 7 rozdziałach. Wyd.5 z przedmową prof. T.Sinki. Kraków 1921. Krak. Sp. Wyd. 16d, s. XV,215, opr. pł. sygn.: Piotr Grzywa introligator Kraków.
Stan dobry. Dramat osnuty na kanwie baśni Apulejusza o Amorze i Psyche.

60,-
361. Fotografia pozycji 361ŻYCIORYSY panujących w Polsce od Mieczysława Igo do Stanisława Augusta. W-wa 1861. Ks. Polska A. Dzwonkowskiego i Sp. Druk. J. Jaworskiego. 4, s.128,10, [4], 40 portretów: litografie, druga sztychowana karta tyt. (chromolitografia), opr. ppł. introligatorska, złocony napis na grzbiecie.
Niewielkie ślady zabrązowienia. Pieczęć własnościowa. Portrety panujących wg rys. Al.Lessera litografował H.Aschenbrenner w Litogr. A.Dzwonkowskiego i Sp. Aleksander Lesser (1814-1884), malarz, rysownik, ilustrator, litograf. Malował głównie obrazy o treści historycznej i portrety. Henryk Aschenbrenner, czynny w Warszawie w 2 poł. XIX w. rysownik i litograf, związany z lit. A. Pecqa i Sp. , przejętą później przez A. Dzwonkowskiego i Sp.


1.800,-

  
   by JotSoft © 2008-2014  1