Aukcja Antykwaryczna nr 128
odbyła się dnia 2014-10-25
Katalog Foto Regulamin Literatura Wyniki Opis Moja aukcja    
WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU
Poz. Opis Cena
4. Fotografia pozycji 4ANTOLOGIA poezji współczesnej wydana w podziemnej Warszawie. Glasgow [1942 ]. Książnica Polska. 16d, s.55, [1],1 podobizna k. tyt. , okł. oryg.
Podpis i pieczęcie. Przedmowę napisał Tymon Terlecki, okładkę proj. Z. Borysewicz. Na wyklejkach małe widoki Warszawy.


40,-
5. Fotografia pozycji 5ANTONIEWICZ Karol [Bołoz] - Nauki i mowy przygodne miane w Krakowie przez ks. .. .
Wyd.2. Kraków 1853. Księg. i Wyd. Dzieł Katolickich i Naukowych. Druk. J. Czecha. 8, s. 151, [1].
– Czytania świąteczne dla ludu naszego przez ks. .. (Wyd.3). Oddział I i II razem. Od pierwszego Stycznia do pierwszego Lipca. Kraków 1852. Księg. i Wyd. Dzieł Katol. 8, s.207, opr. psk. z epoki w 1 wol. , złocone zdobienia na grzbiecie.
Nieznaczne rdzawe plamki.

120,-
13. Fotografia pozycji 13BAŁABAN Majer - Historja i literatura żydowska ze szczególnem uwzględnieniem Żydów w Polsce. Dla klas wyższych szkół średnich. T.2: Od upadku świata starożytnego do końca wieków średnich. Wyd.3. Lwów-W-wa-Kraków [1925]. Ossol. 8, s.384, ilustracje w tekście, okł. oryg.
Stan dobry.

60,-
16. Fotografia pozycji 16BAUMGARDTEN Aleksander - Wiersze. [Katowice 1946]. Z. Z. L. P. Oddz, Śląski. 8, s.14,
okł. oryg. Arkusz Śląski 3.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Państwu Hoffmanom miłym współuczestnikom wczasów w Biskupcu ABaumgardten 9. VI.50. Dołączona karta z wierszem ręką autora ; Do Adama i Ewy [Hoffmanów], inc. : Chciałbym tu dziś. .. dat. : 29/VII.50 r.


80,-
17. Fotografia pozycji 17Fotografia pozycji 17Fotografia pozycji 17BÉRANGER P[ierre] J[ean] de - Oeuvres completes de. .. Nouv. ed. revue par l'auteur. Illustrée de 52 belles gravures sur acier. .. T.1 - 2. Paris 1847. Perrotin. 8, s. XL,411, [1], 401, [3], staloryty: portret autora, frontispis w t.2 i 50 ilustracji na tablicach, opr. psk. ozdobna z epoki: skóra ciemnozielona, złocone zdobienia, napisy i brzegi kart.
Zabrązowione ochronne bibułki przy rycinach, na kilku kartach niewielkie ślady zawilgocenia. Dzieła wszystkie francuskiego poety (1780-1857); sławę i popularność zdobył dzięki piosenkom sławiącym kult Napoleona i rewolucji francuskiej, głoszących idee liberalne i antyklerykalne. Uchodzi za klasyka piosenki francuskiej. Wśród tekstów (t.2 s.252) wiersz „Poniatowski” juillet 1831, opisujący śmierć księcia w nurtach Elstery. Ilustratorzy: Charlet, A.de Lemud, Johannot, Daubigny, Pauquet, Jacques, Penguilly, de Rudder, Raffet, Sandoz.

1.200,-
21. Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21BIBLIA. PISMO Święte Starego i Nowego Testamentu podług tekstu łacińskiego Wulgaty. Przekład X. Jakóba Wujka. .. Wyd. nowe z objaśnieniami podług J. Fr. Allioli. .. ozdobione 230 ilustracyami Gustawa Doré. Wyd.2. T.2. W-wa 1890. M. Glücksberg. 4, s.416 [pag. dwuszpaltowa], 111 drzeworytów całostronicowych, oprawa współcześnie naprawiana: płótno czerwone współczesne, wyklejki kartonowe współczesne, z epoki grzbiet i narożniki z bordowej skóry, złocone napisy na grzbiecie.
Na kilku kartach niewielkie zabrązowienia, na karcie tyt. podkl. mały ubytek dolnego rogu. Tom 2gi obejmuje księgi Nowego Testamentu pięknie zdobione drzeworytami znakomitego franc. grafika (1832-1883), malarza, ilustratora. Artysta stworzył kilkaset wybitnych ilustracji przedstawiających historie biblijne, publikowanych w Bibliach w różnych językach.


600,-
22. Fotografia pozycji 22j. w. Toledo, Ohio, U. S. A. 1911. Antoni A. Paryski. Folio, s.2232 [paginacja dwuszpaltowa], 230 ilustracji całostronicowych Gustawa Doré, opr. ppł. : okładki oryg. ozdobne, grzbiet sk. współczesnie oprawiony.
Kilka kart z podklejonym marginesem [w tym tyt. ], 6 pierwszych kart podklejonych przy grzbiecie, podpis. Obejmuje Stary i Nowy Testament.


1.500,-
24. Fotografia pozycji 24Fotografia pozycji 24BILDER - Lexikon. Bd.1-4. Wien - Leipzig 1928 - 1931. Verlag für Kulturforschung.
1: Kulturgeschichte. Ein Nachschlagwerk für die Begriffe und Erscheinungen auf dem Gebiete der Kulturgeschichte Sittengeschichte, Folklore, Ethnohraphie, des Kult- und Mysterienwesens, Gesellschaftslebens, der Chronique scandaleuse, für Zeitdokumente und Biographien. .. 8, s.944, liczne ilustracje jedno- i wielobarwne w tekście i na tablicach, jednobarwne- i kolorowe wkładki .
2: Literatur und Kunst. Ein bibliographisches und biographisches Nachschlagwerk, eine Kunst- und Literaturgeschichte für Gebiete der erotischen Belletristik, der Galanten, skandalösen und sotadischen Literaturen, der Facetien, folkloristischen und skatologischen Curiosa von der Antike bis zur Gegenwart. .. . 8, s.944, liczne ilustracje jedno-i wielobarwne w tekście i na tablicach, jednobarwne- i kolorowe wkładki .
3: Sexualwissenschaft. Ein Nachschlagwerk für alle Gebiete medizinischer, juridischer und soziologischer Sexualforschung. .. 8, s.916, liczne ilustracje jedno-i wielobarwne w tekście i na tablicach, jedno-i wielobarwne wkładki.
4: Ergänzungsband zum Bilder - Lexikon: Kulturgeschichte - Literatur und Kunst Sexualwissenschaft. ... 4, s.877, liczne ilustracje jedno- wielobarwne w tekście i na tablicach, wkładki jedno-i wielobarwne.
Wszystkie tomy w jednolitej oprawie psk. ozdobnej. Stan bardzo dobry.

1.000,-
28. Fotografia pozycji 28BRONIAREK Zygmunt - Sekrety korespondenta zagranicznego. W-wa 1994. Ofic. Wyd. Sz.Szymański. 8, s.157, [3], okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora, dat. : 10 lipca 1995 r.

40,-
30. Fotografia pozycji 30BRUCHNALSKA Brunona - Widokówki babuni. Powiastki dla dzieci. Cz. II. Lwów 1907. Pol.Tow. Pedagogiczne. 4, s.32, ilustracje w tekście, okł. kart. oryg. Biblioteka dla Młodzieży. [Seria I]. T.43.
Podklejony kartonem grzbiet, przycięte marginesy.

35,-
34. Fotografia pozycji 34BYSTROŃ Jan St. - Pieśni ludu polskiego. Kraków 1924. Ks. geogr. Orbis. 16d, s.154, [5], opr. ppł. Bibl. geogr. „Orbis”. Polska, ziemia i człowiek.
Stan dobry, pieczęć.

30,-
35. [CALMET Augustin ks. ] - Dykcyonarz biblijny z ksiąg Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu zebrany. z franc. na włoski język przez xiędza Prospera de Aquila, . .. przełożony i pomnożony, z włoskiego na polski język przetłumaczył Xiądz Tadeusz.
T.2 [z 4]. [Habakuk - Myśl]. Kraków 1844. St. Gieszkowski. 8, s. XXIII,203, opr. kart.
Pieczęcie. Przekład ks. Tadeusza z Warszawy przerobił ks. Piotr Pękalski i wg oryg. Calmeta pomnożył.


250,-
36. Fotografia pozycji 36 – T.3. [Naaiot-Rzym]. Kraków 1845. 8, s. XXXI,223, opr. kart.
Pieczęcie.


150,-
38. Fotografia pozycji 38CEPNIK Henryk - Józef Piłsudski twórca niepodległego Państwa Polskiego. Zarys życia i działalności. Nowe uzup. wydanie. W-wa 1933. Inst. Propagandy Państw. Twórczej. 16d, s.370, [6],1 portret, opr. pł. oryg. ozdobna.
Stan dobry.

60,-
40. CHŁĘDOWSKI Casimir v. - Rom. Die Menschen des Barock. Übertragung v. Rosa Schapire. München 1921. G. Müller. 8, s.549, 43 tablice, opr. psk. z epoki, j. w.
Ładny egzemplarz. Opisani ludzie Baroku. Z indeksem.


300,-
46. Fotografia pozycji 46CIEPIELOWSKI Jerzy - Kazimierz Pułaski. (W 150-letnia rocznicę jego bohaterskiej śmierci). Poznań 1929. Tow. Wiedzy Wojskowej. 8, s.64, ilustracje, okł. oryg.
Stan dobry.


50,-
48. Fotografia pozycji 48Fotografia pozycji 48CODEX poenalis de criminibus. Viennae 1803. J. Th. de Trattnern. 8, s. [16],256, [4],172, [3], opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
Stan więcej niż dobry. Pieczęć. Kodeks karny o przestępstwach, ustanowiony przez Franciszka II, obowiązujący również w Galicji. Cz. I: Codex criminalis. II: De politicis delictis et procedendi modo. Z tabelą przestępców skazanych w Krakowie w I kwartale 1804 r.


400,-
49. Fotografia pozycji 49Fotografia pozycji 49COLSON Felix - De la Pologne et des Cabinets du Nord. T.1-3. Paris et Leipsig 1841.
J. Renouard et Co. 8, s.382,412, [1],383, [4], opr. psk. ozdobna z epoki: płótno zielone, ciemnozielona skóra, grzbiety bogato zdobione złoconymi motywami florystycznymi, brzegi kart barwione, na grzbietach monogram J.M.
Słabo widoczne odbarwienia płótna, w t.2 brak karty tyt. Karty tekstu czyste bez zawilgoceń. Obszerny opis Polski i jej ważniejszych wydarzeń historycznych.

1.800,-
50. Fotografia pozycji 50Fotografia pozycji 50COOPER [James] Fenimore - La prairie. Trad. fr M. P. Louisy. Dessins de M. Andriolli. Gravures de M.J.Huyot. Paris 1885. Firmin-Didot. 8, s.493, liczne drzeworyty w tekście i całostronicowe, ozdobne inicjały, opr. psk. z epoki współcześnie naprawiana [wyklejki], skóra na narożnikach i grzbiecie czerwona, grzbiet 6ciopolowy, złocone zdobienia i napisy, karton marmoryzowany.
Stan więcej niż dobry. Jedna ze słynnych powieści przygodowych z cyklu „Pięcioksiąg przygód Sokolego Oka”, amerykańskiego pisarza (1789-1851), jednego z twórców literatury amerykańskiej tego gatunku. Księga obficie zdobiona drzeworytami wg rysunków znakomitego ilustratora M. Andriollego (1836-1893); rytował Jules Huyot.

300,-
53. Fotografia pozycji 53DANIEC Wincenty - Pamiętnik z przeżyć wielkiej wojny. Z dziennych notatek zebrał Dr. .. (Cz.1). Rzeszów 1925 (okł. 1926). Nakł. aut. 8, s.228, okł. oryg.
Podklejony taśmą grzbiet. Cz.2 z tytułem „Nasz ostatni biuletyn wojenny” obejmująca lata 1916-18 ukazała się w 1931 r.

75,-
63. Fotografia pozycji 63Fotografia pozycji 63DZWONKOWSKI Włodzimierz - Portrety dziejowe. Poznań1928. Wlkp. Ks. Nakł. K. Rzepeckiego. 16d, s.200, [1], 14 ilustracji kolorrowych i czarnobiałych, opr. współczesna.
Stan bardzo dobry. Odczyty wygłoszone w r.1927 przed mikrofonem Warszawskiego Radja. Treść: Dziewica Orleańska. Ludzie i czasy włoskiego Odrodzenia. Krzysztof Kolumb. Krwawy car. Hetman niezłomny. Bóg wojny (Gen. Bonaparte). Bóg wojny (cesarz Napoleon). Orlę napoleońskie. Stary lew Lechistanu (Gen. Bem) a powstanie węgierskie.

150,-
67. Fotografia pozycji 67ELIOT T[homas] S[tearns] - The Family Reunion. A play by. .. Glasgow 1945. R. Maclehose a. Co Ltd. 8, s.136, opr. pł. oryg.
Stan dobry. Wyd.2. Sztuka w 2 aktach, białym wierszem.


100,-
69. Fotografia pozycji 69ESTKOWSKI Ewaryst - Zbiorek rzeczy swojskich ku nauce i rozrywce dla młodzieży. Poznań 1859. J. K. Żupański. 8, s. XX,200, broszura.
Niewielkie zabrązowienia, ostatnia karta przedarta, podklejona. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego.
Treść: Przedmowa, Orszulka Kochanowska, Nasza wiosna, O Żmudzi i Żmudzinach (14 opowiadań), Jurata królowa Bałtyku, Świteź - (ballada Mickiewicza), Grzegorz z Sanoka, RozmaItości (21 opowiadań).


80,-
71. Fotografia pozycji 71Fotografia pozycji 71The EUROPEAN Delineator: containing brief, but interesting descriptions of Russia, Sweden, Denmark, Norway &c. Compiled from the most modern and approved authors, interspersed with occasional remarks, . .. Leeds 1815. S. & T. Topham. 8, s.162, 14 [ z 20] kolorowych miedziorytów, opr. sk. z epoki.
Oprawa podklejana przy grzbiecie, w całym tekście i na tablicach ślady zabrązowienia.
Krótki i ciekawy opis krajów europejskich. Na rycinach przykłady ubiorów różnych narodów.


360,-
72. Fotografia pozycji 72Fotografia pozycji 72FIEDLER Arkady - Dziękuję ci, kapitanie. Poznań 1976. Wyd. Pozn. 8, s.146, [2], ilustracje, opr. pł. obwoluta.
Strony 97-128 odwrotnie oprawione. Odręczna dedykacja autora, dat. : XII.1976.

60,-
76. FLUKOWSKI Stefan - Horyzont Afrodyty. Kraków 1947. Czyt. 8, s.156, [4], rysunki Czesława Rzepińskiego, okł. oryg. Bibl. dramatyczna Nowy Teatr pod red. S. Flukowskiego Nr 2.
Stan dobry. 1 wydanie.


40,-
79. Fotografia pozycji 79GALIŃSKI Adam - Młoda Polska. Poezja i dramat, antologja i literatura. Podręcznik literacko-metodyczny dla szkół średnich i samouków. Łódź 1928. Księg.K.Neumillera. 8, s. XII,302, [1], opr. pł.
Stan dobry. Z indeksem.

60,-
82. Fotografia pozycji 82GAWROŃSKI Franciszek Rawita - Michał Czaykowski (Sadyk-Pasza): jego życie, działalność wojskowa i literacka. Zarys biograficzny. Wyd.2. Petersburg 1901. Księg. K.Grendyszyńskiego. 16d, s.102, 1 portret, opr. ppł. Życiorysy Sławnych Polaków Nr 14.
Stan dobry. Pieczęcie: Klub Oficerów Policji Państwowej w Krakowie.

35,-
83. Fotografia pozycji 83GĄSIOROWSKI Wacław - Rok 1809. Powieść historyczna z epoki napoleońskiej. T.1-2. Lwów 1903. Nakł. „Słowa Polskiego”. 8, s.334,268, opr. ppł.
Na karcie przedtyt. małe zaplamienie. Podpis. 1 wydanie.

75,-
84. Fotografia pozycji 84GEMBARZEWSKI Bronisław - Wojsko polskie. [T.1: ] Księstwo Warszawskie 1807-1814. Oprac. i rysował. .. W-wa 1905. Gebethner i Wolff. 4, s. XII,362, LIII: Lista imienna oficerów wojska Księstwa Warszawskiego, ilustracje w tekście i 8 kolorowych tablic, opr. pł. sygn. : Karol Wójcik Introligatornia Kraków.
Oprawa przybrudzona, odchodzi od grzbietu, naddarty dół grzbietu, blok ksiązki luźny. Podpis.

750,-
85. Fotografia pozycji 85GERMAN Juliusz - Błękitny jenerał. Wierszem baśń prawdziwa. Lwów-W-wa-Kraków 1922. Ossol. 8, s.38, [2], portret gen. Hallera, okł. kart. oryg. proj. R[udolf] Mękicki.
Nieznaczne ślady zabrązowienia. Wszystkie karty w liniowym obramowaniu. 1 wydanie.


60,-
87. Fotografia pozycji 87GOMULICKI Wiktor - Poezje. W-wa 1887. Księg. A. Gruszeckiego. 16d, s.284, opr. psk. z epoki.
Oprawa lekko przetarta i pęknięta przy grzbiecie. Brak portretu autora. Wiersze z cyklów: Pieśń w służbie świata, Szekspir, Amor i Psyche, Życie w obrazach, Z księgi przyrody, Sub tegmona, Kocia, Słońce za chmurą, Żydzi, X. innym i sobie.

80,-
88. GRABOWSKI Ignacy ks. - Karne prawo kościelne w nowym kodeksie. Lwów 1918. Druk. J.Chęcińskiego. 8, s.85, okł. oryg.
Podklejony taśmą grzbiet. Przepisy prawa umieszczone w piątej księdze kodeksu Piusa X.

45,-
92. Fotografia pozycji 92Fotografia pozycji 92GRAMATYKA-Ostrowska Anna - Ptaki. 24 tablic poglądowych dla nauki i zabawy. W-wa-Kraków [192?]. Księg. J. Czerneckiego. 4, 22 [z 24] kolorowe tablice, okł. oryg.
Okładka przybrudzona, podklejony grzbiet, pieczęcie. Wydawnictwo dla dzieci do nauki; oprac. przez malarkę - graficzkę (1882-1958), zasłużoną m. in. w ilustracjach książkowych dla dzieci.

100,-
93. Fotografia pozycji 93GROTT Franciszek, Strzelecka Zofia - Miastu nad Brdą. Bydgoszcz 1946. „Nauka”. 8, s.75, okł. oryg. proj. Z. Wesołek.
Stan dobry. Wiersze pośw. miastu Bydgoszcz: Fr. Grott: Dni pod niebem, Z. Strzelecka: Mowa serdeczna.


30,-
94. Fotografia pozycji 94GRUSZECKA Maria - 366 obiadów. Praktyczna książka kucharska zawierająca wypróbowane przepisy do sporządzania smacznych i zdrowych potraw, ciast, legumin, kremów, konfitur, soków, likierów i t. p. Dla oszczędnych gospodarstw. Kraków 1949 Wyd. „Biblos”. 16d, s. XVI,256, okł. kart. oryg.
Naddarty, z ubytkami grzbiet. Zawiera 658 przepisów kulinarnych i różne praktyczne rady w gospodarstwie domowym.


80,-
97. Fotografia pozycji 97HARTLEB Kazimierz - Piotr Gamrat w świetle nieznanego życiorysu. Lwów 1938. Tow. Naukowe. 8, s.188, [2],8 ilustracji w tekście, okł. oryg. Archiwum Tow. Naukowego we Lwowie. Dział II. T. XXI. Z.2.
Przybrudzona okładka.


50,-
99. HOFMANOWA Klementyna z Tańskich - Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach panowania Augusta III pisany. W-wa b. r. Inst. Wyd. „Biblioteka Polska”. 16, s.170. Wielka Biblioteka. SCOTT Walter - Narzeczona z Lammermooru. Przekład Teresy Świderskiej. Oprac. Andrzej Tretiak. W-wa b. r. Inst. Wyd. „Biblioteka Polska. 16, s.480, portret autora. Wielka Biblioteka.
Oprawa kart. w 1 wol. Stan dobry.

60,-
102. Fotografia pozycji 102HOROCH-Lieslowa Janina - Naprzełaj [!] przez świat. W-wa 1934 [1933]. M. Arct. 8, s.187, [1], opr. pł. współczesna.
Stan bardzo dobry. Powieść dla młodzieży.


40,-
103. Fotografia pozycji 103Fotografia pozycji 103Fotografia pozycji 103HOTTENROTH Friedrich - Trachten. Haus-, Feld- und Kriegsgerathschaften der Völker alter und neuer Zeit. Bd. I. Stuttgart 1884. G. Weise. 4, s. [3],186, drzeworyty: rysunki w tekście, 120 tablic: piękne barwne litografie, ozdobne inicjały, opr. psk. ozdobna, z epoki, złocone zdobienia i napisy.
Oprawa lekko przetarta na marginesach, poza tym stan bardzo dobry. Ubiory różnych ludów od starożytności do czasów najnowszych. Na tablicach oprócz ubiorów także elementy zdobnicze i praktyczne do strojów, także narzędzia, pojazdy, meble, wyroby artystyczne, biżuteria, instrumenty, etc.


800,-
105. Fotografia pozycji 105INSTRUKCYA dla Wiel. Ks.Dziekanów i Proboszczów Lwowskiej Archidyecezyi obrz.łac. o wizycie kanonicznej. Lwów 1901. Nakł. Ordynaryatu Arcybiskupiego Lwowskiego Obrz. Łac. 8, s.39, okł. oryg.

35,-
110. Fotografia pozycji 110KALENDARZ IIustrowanego Kuryera Codziennego na rok 1937. R. X. Kraków. 4, s. X,238, liczne ilustracje, reklamy, opr. pł. współczesna.
Stan dobry.


120,-
113. Fotografia pozycji 113Fotografia pozycji 113[KALENDARZ]. Pięcioletni ilustrowany kalendarz „Świat i Wiedza” na lata 1935-39. Lwów, Wyd. Związku Ociemniałych Żołnierzy we Lwowie. 8, s.384, opr. pł. sygn. : A. F. Policz Lwów.
Poluzowany grzbiet. Pieczęć: Związek Ociemniałych Żołnierzy we Lwowie. Treść: Kalendarium, teksty literackie, historyczne, popularnonaukowe, obszerny dział reklam.


120,-
114. Fotografia pozycji 114KALENDARZ Przeglądu Budowlanego. Pod red. inż. I. Lufta. T. II. W-wa 1938. Wyd. Stow. Przemysłowców Budowlanych R. P. 16d, s.1237-2244, LXXXIII: reklamy, opr. pł. oryg.
Stan dobry.

75,-
115. Fotografia pozycji 115KALENDARZ. Wielki ilustrowany kalendarz „Wszechświatowy” na rok 1928. Z licznymi rycinami. Wimperk (Winterberg, Czechy), nakł. i druk. J. Steinbrenera. 8, s.104. VIII: Historia w obrazach, VIII: Jarmarki w Polsce, [14: ogłoszenia], liczne ilustracje w tekście, kolor. tablica, opr. współczesna.
Liczne zapiski ołówkiem w tekście.

60,-
116. Fotografia pozycji 116KALENDARZYK kieszonkowy na rok 1941 z taryfą pocztową. Kraków, Wyd. „Znicz”, nakł. Druk. Przemysłowej. 16, s. [28], okł. oryg.
Stan dobry. Zawiera kalendarium, taryfy i karty na zapiski.


20,-
117. Fotografia pozycji 117KAMIŃSKI Aleksander - Książka wodza zuchów. Ilustrował Władysław Czarnecki. Wyd. 2 zm. Katowice 1936. Wyd. „Na Tropie”. 16d, s.379, [1], rysunki w tekście, opr. ppł.
Podklejenia grzbietu na wyklejkach.

45,-
123. Fotografia pozycji 123KITOWICZ Jędrzej - Pamiętniki ks. .. do panowania Augusta III i Stanisława Augusta. Wyd. nowe przejrz. , uporządkowane i poglądem krytycznym zaopatrzone przez A. Kaczurbę. T.1-2 [z 4]. Lwów 1882. A. Kaczurba. 8, s.416, V, opr. kart. Biblioteka Uniwersalna Arcydzieł Polskich i Obcych.
Stan dobry. Podpis.


80,-
132. Fotografia pozycji 132KORZON Tadeusz - Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794). Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. Wyd.2. Z ilustracjami i dodatkami.
T.1-6. Kraków-W-wa 1897-98. Ks. L. Zwolińskiego. 8, s. [4],513, [1],427,491, [1],339,296, [1],392, ilustracje w tekście i na tablicach jedno-i wielobarwne, składane mapy i plany, opr. psk. Współczesna: skóra na grzbietach i narożnikach brązowa, karton marmoryzowany, złocone zdobienia na grzbietach, czerwone szyldziki.
Podpis. Stan zachowania bardzo dobry, efektowna oprawa.

2.000,-
137. Fotografia pozycji 137KOZŁOWSKI Karol - Wojsko polskie z roku 1830/31 przedstawione w 16 obrazach z dodaniem krótkiej historyi wojskowości polskiej. Wyd.2. Poznań1908. Nakł. wyd. Czc. druk. Dziennika Pozn. 8, s.44, [2], ilustracje w tekście, 16 kolorowych tablic, opr. pł. ozdobna, współcześnie naprawiana.
Stan bardzo dobry. Współczesne wyklejki. Krótki rys historii wojska polskiego i przebieg powstania listopadowego. Na rycinach wizerunki żołnierzy różnych formacji, kostiumologia wojskowa. Na pierwszej planszy generał Skrzynecki.


600,-
138. Fotografia pozycji 138KOŹMIAN Stanisław - Podróże i polityka. Z Wiednia w ostatnim roku stulecia. Powszechna Wystawa końca stulecia. Z Rzymu pod koniec jubileuszu 1900 roku. Kraków 1905. Czc. druk. „Czasu”. 8, s.231, opr. współczesna.
Stan bardzo dobry.

80,-
139. Fotografia pozycji 139KRAKOWSKI Rocznik Kupiecki. Kraków 1926. Nakł. Krak. Kongr. Kup. 8, s.200, okł. oryg.
Stan dobry. Podzielony na 3 części: O czem każdy kupiec wiedzieć powinien O czem każdy kupiec wiedzieć musi ? O czem kupcowi często wiedzie trzeba ?


60,-
140. Fotografia pozycji 140KRAWCZYŃSKI St. - Polska a Bałtyk. W-wa b. r. Wyd. „Pomoc Szkolna”. 16, s.25, okł. oryg. Zagadnienia historyczne no 1.
Stan dobry. Treść: Walka o morze w dziejach Polski. Gdańsk a Polska. Ekonomiczne i polityczne znaczenie dostępu do morza. Obyczaje i zwyczaje ludów mieszkających nad Bałtykiem.

20,-
144. Fotografia pozycji 144KUBE A. - Choroby nagminne. Jak leczyć i jak zpobiegać. Wykład popularny. Wyd.2 uzup. W-wa [1928]. Poliglot. 8, s.143, liczne ilustracje, opr. kart.
Karty pożółkłe, lekko zabrązowione.


40,-
146. Fotografia pozycji 146KULPA Stanisław - Władze i urzędy w Polsce. Kraków 1924. PSL. 8, s.19, okł. oryg. Bibl. Ludowa P.S.L. „Piast” T. III.
Stan dobry.

25,-
147. Fotografia pozycji 147KULTURA polska. Osobne odbicie z dzieła „Polska, obrazy i opisy”. Lwów [1906]. Nakł. Macierzy Polskiej. 4, s.959, 435 ilustracji w tekście, opr. pł. współczesna. Wyd. Macierzy Polskiej nr 83.
Zapiska i pieczęć na karcie tyt. , lekkie zabrudzenia, podklejone 3 karty. Treść: Wojciechowski K. -Dzieje literatury polskiej, Kopera F. -Dzieje budownictwa i rzeźby w Polsce, Tomkowicz St. -Malarstwo w Polsce, Z. Jachimecki-Muzyka w Polsce, A. Szelągowski-Rozwój ekonomiczny i społeczny w Polsce do r. 1795, Pr. zb. -Stosunki społeczne i ekonomiczne w Królestwie Polskiem, Wł. Studnicki-Stosunki społeczne i ekonomiczne na Litwie i Rusi, W. Skarzyński-Stosunki społeczne i ekonomiczne w W. Ks. Poznańskiem, Karasiewicz-Stosunki społeczne i ekonomiczne na Śląsku Polskim, St. Głąbiński-Stosunki społeczne i ekonomiczne w Galicyi, L. Finkel-Ostatnie lata 1904-1908.


200,-
148. Fotografia pozycji 148KUNASIEWICZ St[anisław] - Mowa . .. miana na Walnem Zgromadzeniu Towarzystwa naukowo-literackiego dnia 30. listopada r.1869. Lwów 1869. Nakł. aut. Druk. K. Pillera. 8, s. 10, broszura.
Przybrudzona karta tyt. Odręczna dedykacja autora.

20,-
150. Fotografia pozycji 150KUTRZEBA Stanisław - Historya ustroju Polski w zarysie. T.1: Korona. Wyd.3. Lwów 1912. Księg. Polska B. Połonieckiego. 8, s. XV288, opr. kart.
Stan dobry.


60,-
151. Fotografia pozycji 151LAMÉ-Fleury [Jules Raymond, 1797-1878) - Historja nowożytna potocznym sposobem opowiedziana. Z francuzkiego (Lamé-Fleury ) przełożona. Cz.1-2. W-wa 1841. Nakł. G.L.Glücksberga, druk. J.Wróblewskiego. 16, s.175, [1], opr. kart. z epoki. Kurs historji powszechnej potocznym sposobem opowiedzianej T. VIII i IX [ostatni].
Stan dobry. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Historia przystępnym sposobem opowiedziana, dla młodzieży. Tu m.in.: Jan Sobieski od roku 1660 do 1683. Tłumaczyli: M.Bog.Skutnicki i Wojc.Szymanowski.

120,-
152. LAMÉ-Fleury [Jules Raymond] - Historja wieków średnich potocznym sposobem opowiadana. Z francuzkiego (Lamé-Fleury) przełożona. Cz. II. W-wa 1841. G. L. Glücksberg, 16, s.155, [1], opr. kart. z epoki. Kurs historji powszechnej. .. t. VII.
Stan dobry. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego.


60,-
153. Fotografia pozycji 153LANDOWSKI Henryk - Jeden przeciwko Niemcom. Italy 1946. War Relief Service National Catholic Welfare Conference. 16d, s.74, [1], portret Jerzego Szajnowicza, 2 ilustracje, okł. oryg. proj. Z. i R. Haarowie.
Stan dobry. Bohaterskie dzieje agenta brytyjskiego wywiadu, polskiego pochodzenia Jerzego Iwanowa-Szajnowicza, na terenie Grecji. O jego działalności opowiadał film z 1971 r. „Agent nr 1”, zrealizowany przez Zbigniewa Koźmińskiego.

60,-
154. Fotografia pozycji 154Fotografia pozycji 154LANGIE Kazimierz - O związku budownictwa z ekonomią społeczną i obecnem jego zadaniu u nas. 16d, s.41, 2 winiety, broszura. Odbitka z Kalendarza Naukowego na rok 1865. Czc. F. A. Brockhausa w Lipsku.
Stan bardzo dobry.


35,-
157. Fotografia pozycji 157LENZ Jan T. J. - Wycieczka w przestworza. Opowiadania o świecie słońc i gwiazd, oparte na najnowszych badaniach naukowych. Wyd. polskie oprac. ks. Jan Mokrzycki T. J. Kraków 1935. Wyd. Księży Jezuitów. 16d, s.316, ilustracje, mapa nieba, okł. oryg. , ppł.
Stan bardzo dobry.


50,-
163. Fotografia pozycji 163LIPIŃSKI Bolesław - Podatek dochodowy od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeńza najemną pracę i podatek od tantjem. Ustawy-rozporządzenia-okólniki Ministerstwa Skarbu i orzeczenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Tablice do obliczania podatku. W-wa b. r. Skł. gł. Zakł. Graf. L. Wolnickiego. 8, s. VI, [1],254, [1], opr. pł.
Stan dobry.


60,-
166. Fotografia pozycji 166LUTOSŁAWSKI Witold - Piosenki dziecinne na głos z fortepianem. Chansons enfantines. Słowa Julian Tuwim. Kraków 1948. PWM. 8 podł. , s.12, rysunki w tekście, okł. oryg.
Okładka przykurzona. Rysunki i okładka Maciej Makarewicz.


25,-
168. Fotografia pozycji 168ŁOZIŃSKI Władysław - Życie polskie w dawnych wiekach. Paryż [1946]. Księg. Polska. 8, s.193, [1], 107 ilustracji w tekście i 40 na oddz . tablicach, okł. oryg.
Stan dobry. Obca dedykacja. Treść: Zamki i pałace, Dwory i dworki, Ubiory i splendory, Dom i świat.

80,-
172. Fotografia pozycji 172Fotografia pozycji 172MATEJKO Jan - Ubiory w dawnej Polsce. W-wa 1901. Nakł. Zakł. Fotochemigr. B. Wierzbickirgo i Sp. Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego. 8 podł. , 92 karty ilustracji z objaśnieniami, opr. sk. współczesna Jerzego Budnika: skóra brązowa, tłoczone zdobienia, złocone napisy i dublura.
Podklejony margines 1 tablicy poza tym bardzo ładny egzemplarz. Kostiumologia z lat 1200-1794: ubiory królewskie, rycerskie, szlacheckie, dworskie, mieszczańskie, włościańskie, duchowieństwa, wojskowe, cechowe.

800,-
176. Fotografia pozycji 176MICKIEWICZ Adam - Poezje. Wydanie przygotował Stanisław Pigoń. T. IV: Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Lwów 1929. Gubrynowicz i Syn. 8, s.327, portret autora, 1 podobizna rkp. , opr. pł. ozdobna: płótno niebieskie, złocone napisy i zdobienia na licu okładki, czerwony szyldzik z tytułem.
Ładny egzemplarz.

100,-
178. – j. w. Poezye. T.3. Paryż 1829. U Przedsiębiorcy J. Barbezat. (Druk. J. Pinbard). 16, s. [4], XII,175 [ze 178], winieta tyt . i winiety w tekście, opr. psk. współczesna j. w.
Ślady zawilgocenia, brak połowy karty 75/6, w odbitce kserograficznej połowy kart 147/8, 169-174 i strona 175, 4 karty z podklejonym dolnym marginesem.
Tom 3 stanowi ciąg dalszy wydania Leonarda Chodźki z 1828 r. , drukowany już nie staraniem Klementyny Ostrowskiej, ale nakładem Barbezata. Zawiera: Uwiadomienie [J. Barbezata], Konrad Wallenrod, Oda do młodości, Sen [z Lorda Byrona], Nowy Rok, Panicz i dziewczyna, Wiersze różne: Wiersz do imionnika Ludwiki Mackiewiczównej, Do Alexandra Chodźki, Wiersz w imionniku K. R. Basza, (Improwizacja), Chór strzelców, Euthanasia (Naśladowanie z Lorda Byrona), Toasty. Po raz piuerwszy w wydaniu zbiorowym: Sen. Z Lorda Byrona.


1.200,-
179. Fotografia pozycji 179 – j. w. - Poezye. T.4. Paryż 1832. Nakł. autora. (Druk. J. Pinard). 16, s.285, [2], winieta tyt . , opr. psk. współczesna j. w.
Ślady zabrązowienia, karta przedtyt. i karty 265-285 i 2 nlb. w odbitce kserograficznej i uzup. ręcznie.
Tom stanowi dalszy ciąg wydania L. Chodźki z 1828. Zawiera: [Pierwodruki}: [Przedmowa], Dziady, Czeęść III, Dziadów części III-ej Ustęp. Na końcu utwór odrębny: wiersz Do Przyjaciół Moskali.

1.200,-
182. Fotografia pozycji 182MICKIEWICZ Ladislas - Adam Mickiewicz sa vie et son oevre. Avec un portrait par Th. Bérengier. Paris 1888. A. Savine. 16d, s. VIII,382, portret, opr. ppł.
Zaplamienia na l. d. rogu.


75,-
184. Fotografia pozycji 184Fotografia pozycji 184MISSALE Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. Pii V. pontificis maximi jussu editum Clementis VIII. Urbani VIII et Leonis XIII. auctoritate recognitum. Ed.7 post alteram typicam. Ratisbonae - Romae 1907. Sumpt. et typ. F. Pustet. Folio, s.618; Commune sanctorum s.228; index s. IV[2], winieta tyt. i frontispis : barwna chromolitografia.
MISSAE Dioecesi Wratislaviensi propriae. Jussu et auctoritate. .. Georgii Kopp. .. episcopi wratislaviensis editae. Ed.4. Ratisbonae-Romae 1905. F. Pustet, s. VIII,31.
Opr. sk. z epoki, złocone zdobienia, 8 metalowych guzów ochronnych, 2 metalowe zapięcia.
Oprawa lekko otarta, małe pęknięcie przy grzbiecie. Mszał Rzymski przywrócony na mocy Koncylium Trydenckiego. Druk dwuszpaltowy, czerwoną i czarną czcionką, ozdobne inicjały.

600,-
185. Fotografia pozycji 185Fotografia pozycji 185MOCHNACKI Maurycy - Powstanie narodu polskiego w r.1830 i 1831. Wyd.3. T.1-3. Berlin-Poznań 1863. Księg. B. Behr'a. 16d, s.288,396,303, opr. ppł. Biblioteka Historyczno-Literacka T.1-3.
Niewielkie zabrązowienia. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego.


150,-
196. Fotografia pozycji 196MORIN Germain O. S. B. - Ideał monastyczny a życie pierwszych chrześcijan. Z franc. przeł. X. Jan Korzonkiewicz. Kraków 1929. Księg. Krakowska. 8, s.147, okł. oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty.


40,-
197. Fotografia pozycji 197MROZOWICKA Irena - Echo. Powieść dla młodzieży. Ilustrowała Janina Stanisławska-Kiljanowa. Lwów-W-wa-Kraków 1926. „Ateneum”. 8, s.142,5 ilustracji, okł. kart. oryg.
Stan dobry. Obca dedykacja.

50,-
198. Fotografia pozycji 198NIETZSCHE Fryderyk - Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych. W-wa 1907. J. Mortkowicz. 8, s.409, XVI, zdobniki w tekście, opr. pł. oryg. ozdobna. Dzieła w przekładzie W. Berenta, K. Drzewieckiego, L. Staffa i St. Wyrzykowskiego.
Brak karty tyt. , pieczęcie, oprawa lekko odbarwiona. Ozdoby rysował Fr. Siedlecki.


120,-
199. NIETZSCHE Fryderyk - Wiedza radosna („La gaya scienza”). Przeł. L.Staff. W-wa 1907. J.Mortkowicz. 8, s.379, XIII, zdobniki w tekście, opr. pł. oryg. ozdobna. Dzieła w przekładzie W.Berenta, K.Drzewieckiego, L.Staffa i St.Wyrzykowskiego.
Stan dobry.

120,-
202. Fotografia pozycji 202NOWACZYŃSKI Adolf - Dokumenty historyczne z Wojny Europejskiej. Zeszyt I - szy od roku 1914 - 1915. W-wa 1922. Perzyński, Niklewicz i S-ka. 8, s.183, 2 ilustracje, okł. oryg.
Podklejony taśmą grzbiet. Podpis. Praca edytorska. Ukazał sie tylko 1 zeszyt.

75,-
203. Fotografia pozycji 203NOWACZYŃSKI Adolf - Pamflety. Studjów i szkiców tom VI. W-wa 1930 (1929). F. Hoesick. 8, s.342, [2], okł. oryg.
Stan dobry. Treść: Ignis Ardens, Komu zawdzięczamy morze?, Khaki-Szekspir, Meno (czyli sztuka litewska), Piórem zdobyte państwo, Wyspiander, „Badinguet” czyli Napoleon III, Napoleon III a Wiktor Hugo, Król Ubu, Obywatel Piotr Bonaparte, Shelley. .. pamflecista, Czy Horacy był Rzymianinem?, Nieznany Heine, Sława rodu Chodowieckich, „Niespodzianka” K.H.Rostworowskiego, Ostatnie dzieło Reymonta, Pamflecista (wywiad), Mój pogrzeb, Gloria mundi.

60,-
204. Fotografia pozycji 204NOWAKOWIE Anna i Stanisław - Pieczęcie, herby i chorągwie ziem wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej (w granicach traktatu ryskiego z r. 1921). London 1992. Wyd. : Kwartalnik Kresowy Cz. II nr 110 15.8.1992. 8, s.103, liczne ilustracje w tekście, okł. oryg.
Druk powielony.

35,-
211. Fotografia pozycji 211OSTROWSKA Bronisława - Chusty ofiarne. W-wa 1910. J. Mortkowicz. 16, s.102, [3], opr. pł. współczesna. Pod Znakiem Poetów.
Obcięte marginesy. Poezje, 1 wydanie . Cykle: We mgle, Chusty ofiarne, W samotni, Zadumy, Ku zgodzie, U brzegu, W słońcu, Litania fal.

50,-
213. Fotografia pozycji 213Fotografia pozycji 213PILARS Ladislas de Pilar - Tragédie. Trad. de l'orig. polonais par le comte Gaétan de Lubraniec Dąmbski. 2 ed. Édité par l'auteur, Milanówek pr?s Varsovie 1937. 4, s.260, portret autora wg rzeźby M. Grossa, 14 ilustracji całostronicowych, 2 podobizny rkp. , okł. oryg. , opr. : karton gufrowany, na licu złocona litera N w otoczeniu liści laurowych, zwieńczona koroną.
Stan więcej niż dobry. Epopea okresu Napoleona ujęta w formie sztuki scenicznej. Dedykowana Marszałkowi Ferdynandowi Fochowi. Ilustrował Zygmunt Grabowski.


160,-
218. Fotografia pozycji 218POLLAKOWA Zofja - Impresje. W-wa-Kraków b. r. Księg. J. Czerneckiego. 16d, s. 95, III, opr. kart.
Stan dobry. Pieczęć: Klub Oficerów Polisji Państwowej w Krakowie. 1 wydanie . Wiersze z cyklów: W godzinie smutku, Z wiosennych tchnień, Luźne kartki, Hymn, Fantazja, Miłość motyla, Matce ziemi, Pastorałka. Zdobienia w tekście Tadeusz Waśkowski.

40,-
219. Fotografia pozycji 219POLSKA na morzu. Praca zb. pod red. J. I. Targa. Całkowite oprac. graficzne, kolorowe plansze i niektóre fotografie Atelier Girs-Barcz. W-wa 1935. Gł. Ks. Wojsk. 4, s. XIV, 235, liczne ilustracje w tekście i tablice, opr. psk. współczesna: karton marmoryzowany, skóra na grzbiecie i narożnikach brązowa, złocone zdobienia napisy.
Na ostatniej karcie minimalne ślady zalania, poza tym ładny, efektowny egzemplarz . Całkowite oprac. graficzne, kolorowe plansze. Atelier Girs-Barcz. Tekst pismem Cicero-Bockwell. Obrazuje historię floty polskiej, rozwój marynarki i gospodarki morskiej po uzyskaniu niepodległości. I. Mościcki: „Miłość morza jest źródłem, z którego czerpać będą swą moc przyszłe pokolenia Polski”.

500,-
220. Fotografia pozycji 220POLSKA na morzu. Egzemplarz w oryg. płóciennej, ozdobnej oprawie. Na wyklejce obca dedykacja. Bardzo ładny egzemplarz. J. Piłsudski: „Rozbudowa marynarki wojennej jest najlepszą rękojmią mocarstwowego rozwoju państwa i kwitnącej pomyślności narodu”.

350,-
223. Fotografia pozycji 223POWSTANIE Listopadowe 1830-1831. L'Insurrection de Novembre. The Novembre Insurrection. W setną rocznicę Powstania Listopadowego. Lwów 1931. Z upow. Obywat. Komitetu Obchodu Stulecia Powstania oprac. i wyd. Komitet Red. z inicjatywy K. Lachowskiego. 4, s.400, liczne ilustracje w tekście, opr. pł. oryg. z motywami patriotycznymi, patriotyczne wyklejki.
Poluzowany grzbiet, brak karty tyt. , ucięta połowa karty przedtyt. , odbarwiona tylna okładka. Podpis: Józef Brzeski major 1932 r. (ur.6. III.1882, major z pozn. korpusu oficerów taborowych). Teksty wierszem i prozą: Wł. Bandurski, W. Bełza, J. Białynia Chołodecki, F. A. Ossendowski, R. Ligocki, St. Wasylewski, i in. Ilustracje: portrety, sceny batalistyczne, podobizny dokumentów, etc.


200,-
224. Fotografia pozycji 224Fotografia pozycji 224PRATT Anne - The Flowering Plants Grasses, Sedges & Ferns of Great Britain and their Alies the Club Mosses, Horsetails, &c. New ed. rev. by Edward Step. Vol.1-4 [komplet] . London 1899-1900. F. Warne & Co. 8, s. XIII,269,279,258,215, 319 kolorowych tablic, opr. psk. z epoki, współcześnie naprawiana, złocone napisy i zdobienia na grzbiecie.
Stan dobry, nieliczne rdzawe plamki. Rośliny kwitnące, trawy, turzyce i paprocie w Wielkiej Brytanii Szczegółowy opis roślin, ich właściwości i wykorzystanie. Autorka( 1806-1893) była jedną z najbardziej znanych botaników ilustratorów epoki wiktoriańskiej. Wydała ponad 20 książek popularyzujących botanikę w Wielkiej Brytanii.

1.000,-
225. Fotografia pozycji 225PRAUZIŃSKI L. , Ulrich A. - W marszu i w bitwie. Szlakiem powstańców wielkopolskich 1914-1919. Wyd.2. Poznań1948. Wyd. Zach. 8, s.214, [1], ilustracje, okł. oryg.
Stan dobry.


60,-
227. Fotografia pozycji 227PRZYBOŚ Julian - Miejsce na ziemi. W-wa 1945. Czyt. 8, s.159, [4], okł. oryg.
Stan dobry. Wiersze z lat 1922-1944 w cyklach: Oburącz, Dalej brzoza, Tobie, fragm. poematu: Ścięcie jaworu, Pióro z ognia, Do ciebie o mnie, Widzę, Równanie serca, Póki my żyjemy. Tom odznaczony nagrodą literacką m. Krakowa w 1946 r.


60,-
229. Fotografia pozycji 229[PUGET, Puszet Ludwik de] Niejaki P. artysta rzeźbiarz - Przeciw „Rocie” Konopnickiej. Kraków 1918. 16d, s.6, broszura.
Stan dobry. Dochód na Macierz Śląską.


40,-
230. Fotografia pozycji 230Fotografia pozycji 230Fotografia pozycji 230RATZEL Friedrich - Völkerkunde. 2. gänzlich neubearb. Aufl. Bd.1-2. Leipzig 1894 - 95. Bibliogr. Institut. 8, s. XIV,748, [4], X,779, [5], 30 kolorowych chromolitografii, 26 całostronicowych tablic czarnobiałych, 1103 drzeworyty w tekście, 3 kolorowe mapy, opr. psk. oryg. , złocone napisy.
Pieczęcie na karcie tyt. , poza tym stan bardzo dobry. Obszerne dzieło dotyczące etnografii ludów całego świata, ozdobione licznymi ilustracjami.
Autor (1844-1904) niem. geograf i etnograf. Jego prace wywarły znaczacy wpływ na rozwój geografii. Jeden z twórców antropogeografii. Sformułował siedem praw ekspansjonizmu; teorie te posłużyły do uzasadnienia późniejszej ekspansjonistycznej polityki Niemiec.


500,-
231. Fotografia pozycji 231RĄCZKOWSKI Józef - Pieśni i piosenki wojenne. Cz. I. Zebrał. .. redaktor „Piasta”. Kraków 1915. Red. „Piasta”. 8, s.23, [1], okł. oryg. Wyd. „Piasta”. Ks. I.
Stan dobry. Pieśni, piosenki i utwory wierszowane: teksty, bez nut.

40,-
234. Fotografia pozycji 234ROBERTSON Jan M. - Humaniści nowożytni. Studja socjologiczne o Carlyle'u, Millu, Emersonie, Arnoldzie, Ruskinie i Spencerze. W-wa 1899. Wyd. „Głosu”. Druk. F. Csernaka. 8, s.277, V, opr. ppł.
Stan bardzo dobry. Z indeksem.


50,-
239. Fotografia pozycji 239RUPPERT Józef - Richtlinien für die Krankenernährung im Generalgouvernement. Wytyczne dla żywienia chorych w Generalnym Gubernatorstwie. Krakau 1942. Burgverlag. 8, s.50, okł. oryg.
Stan dobry. W jęz. pol. od s.43.


30,-
240. Fotografia pozycji 240Fotografia pozycji 240RYDEL Lucyan - Zygmunt August. Trylogia. Cz.1-3. Kraków 1913. S. A. Krzyżanowski. 16d, s.166,137,148, ozdobne k. tytułowe i przedtytułowe, opr. psk. współczesna, sygn. : Dominika Borysławska; karton marmoryzowany, grzbiet i narożniki z czerwonej skóry, złocone napisy, tłoczone zdobienia.
Bardzo ładny egzemplarz. 1 wydanie. Cz.1: Królewski jedynak,2: Złote więzy, dramat,3: Ostatni, dramat.


300,-
241. Fotografia pozycji 241RZĄCA Włodzimierz - O zaklętej królewnie. Baśń fantastyczna w trzech akatch. Kraków [1947]. Wyd. Apostolstwa Modlitwy. 16, s.59, [4], okł. oryg. Zbiór utworów dramatycznych dla młodzieży.
Stan dobry. Pieczęcie i zapiska Urzędu Kontroli Prasy, Publikacja i Widowisk.

25,-
245. Fotografia pozycji 245SCHNÜR-Pepłowski Stanisław - Z tajnego archiwum. (Kartka z dziejów Galicyi). Lwów 1896. Sp. Wyd. 8, s.110, okł. oryg.
Podklejony taśmą grzbiet. Przedruk ze „Słowa Polskiego”.


60,-
247. Fotografia pozycji 247SIENKIEWICZ Henryk - Krzyżacy. Powieść historyczna dla młodzieży, pod kierunkiem autora ułożona. Z 8 rysunkami A. Piotrowskiego. Wyd. nowe. W-wa-Kraków [1915?]. Gebethner i Wolff, Gebethner i Sp. 8, s.341, ilustracje, opr. kart. oryg.
Stan dobry, obca dedykacja [dat. : 8/5 915].


75,-
249. Fotografia pozycji 249SIENKIEWICZ Henryk - Na polu chwały. Powieść historyczna z czasów króla Jana Sobieskiego. Z illustracyami St. Sawiczewskiego. W-wa-Lwów 1906. Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów. 8, s.351, 8 ilustracji, inicjały, zachowana wierzchnia okł. oryg. , oprawa kart. współczesna.
Podklejony margines 2 kart, nieliczne ślady przybrudzenia. 1 wydanie. Okładkę, Ilustracje i iniciały wykonał St. Sawiczewski.

250,-
251. Fotografia pozycji 251Fotografia pozycji 251Fotografia pozycji 251SIENKIEWICZ Henryk - Potop. Powieść. Wydanie nowe ilustrowane. T.1 - 6. W-wa 1949. PIW. 8, s.310, [1],213,356, [1],266, [1],217, [1],232, oryg. okładki, opr. psk. współczesna w 2 wol. : jasnobrązowa skóra na narożnikach i grzbietach, złocone zdobienia i napisy na grzbietach, czarne szyldziki, brzegi kart barwione, karton jasnobrązowy marmoryzowany.
Bardzo ładny efektowny egzemplarz . Powieść zdobiona rysunkami Antoniego Uniechowskiego.

1.000,-
252. Fotografia pozycji 252Fotografia pozycji 252Fotografia pozycji 252SIENKIEWICZ Henryk, Styka Jan - Quo vadis. Roman Néronien. Traduction nouvelle et complete par E. Halpérine-Kaminsky. Edition illustrée par Jan Styka. [Gravure de G. Lemoine]. Partie 1-3. Paris [1901-1904]. Ernest Flammarion. 4, s. 291, 235, 326, [1], 120 drzeworytów w tekście i 53 tablice: heliograwiury, w tym 10 dwustronicowych, opr. psk. z epoki: grzbiety i narożniki z brązowej skóry, złocone zdobienia i napisy na grzbietach, karton i wyklejki marmoryzowane.
Niewielkie otarcie skóry, minimalne nadpęknięcie w jednym tomie przy grzbiecie. Poza tym ładny egzemplarz. Wydanie luksusowe, z ilustracjami Jana Styki (1858-1925) wykonanymi na zamówienie wydawcy E.Flammariona. Imponujące dokonanie artystyczne i wydawnicze.

3.000,-
254. Fotografia pozycji 254SIENKIEWICZ Henryk - Quo vadis. Wydanie popularne ilustrowane. Z rycinami wg Piotra Stachiewicza. W-wa-Kraków-Lublin 1927. Gebethner i Wolff. 8, s.371, całostronicowe ilustracje, opr. pł. ozdobna, współcześnie naprawiana: złocone napisy, ilustracja na okładce.
Wyklejki kartonowe współczesne. Stan więcej niż dobry.


80,-
255. Fotografia pozycji 255Fotografia pozycji 255Fotografia pozycji 255SIENKIEWICZ Henryk, Styka Jan - L'Écrivain et le peintre de „Quo Vadis” Henryk Sienkiewicz et Jan Styka. Texte de l'Album par Boyer d'Agen. Paris 1912. Lapina & Cie. 4, s.31, [3], 14 tablic, oryg. pł. teka.
Nieznaczne rdzawe plamki na okładce tekstu, poza tym stan bardzo dobry. Album do powieści H. Sienkiewicza „Quo vadis” z kolorowymi planszami Jana Styki (1858-1925), naklejonymi na kartonach. Do każdej planszy dołączona karta z tekstem z powieści, ozdobiona małą ilustracją czarnobiałą. Album poprzedza tekst Boyer d'Augen z 20 naklejonymi małymi ilustracjami również Jana Styki.

600,-
257. Fotografia pozycji 257SKARGA Piotr - Wzywanie do pokuty przez xiędza. .. Wyd.5. Paryż 1867. Księg. Luxemb. 16, s.43, okł. oryg.
Stan dobry. Z przedmową J. Bartoszewicza i ks. Piotra Skargi.

50,-
258. Fotografia pozycji 258[SKIMBOROWICZ Hipolit] - Sześć powieści spółczesnych pisarzy wydanych przez Sk. Tom I. Wwa 1847. Druk. J. Tomaszewskiego. 16, s.196, opr.
Oprawa zniszczona, oderwany margines 1 karty. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego.
Treść: M. G. -Świat i poeta, A. N. -Kilka obrazków z dziejów kawalerskiego życia, A. N. -Różni ludzie, szkic.


80,-
260. Fotografia pozycji 260SMOLARKIEWICZ Wł. - Pieśni Bożego Narodzenia. Kolendy kościelne i domowe oraz doroczne pieśni kościelne. Cz. III. Częstochowa 1930. T. Nagłowski i Sp. 16m. podł. , s. [6],768,1 ilustracja, opr. kart. oryg.
Oprawa współcześnie naprawiana.


150,-
261. Fotografia pozycji 261SMOLIKOWSKI Paweł - Historya Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Podług źródeł rękopiśmiennych napisał X. .. . T.1-2 (z 4). T.1: Wyd. nowe przerob. i uzup. Kraków 1925. Nakł. Zgromadzenia. T.2: Kraków 1893. Sp. Wyd. Polska. Odb. z Przeglądu Polskiego. 8, s.138, [1],367, [2], portrety, okł. oryg.
Pieczęcie, poza tym stan dobry.


120,-
263. Fotografia pozycji 263Fotografia pozycji 263Fotografia pozycji 263SOKOŁOWSKI August - Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane. Z ilustracyami oraz reprodukcyami obrazów Matejki, Gersona, Stachowicza, J. i W. Kosaaków, Rozena, Ryszkiewicza i innych mistrzów polskich. T.1-4. W-wa 1904. Tow. Akc. Wyd. „Wiek”. 4, s.532, [4],532,405, [5],403, [5], liczne ilustracje w tekście i całostronicowe, 1 kolorowa tablica, ilustrowane karty tyt. , opr. psk. luksusowa współczesna, sygn. : Librarium, skóra na grzbiecie i narożnikach czerwona, płótno brązowe, grzbiety 6ciopolowe, złocone napisy i czarne zdobienia na grzbietach, futerał.
Lekkie ślady zawilgocenia. W t.2 kilka kart w tym tyt. z podklejonymi marginesami, ostatnia karta i część s.435-6 w odbitce kserogr. , w t.3 podklejone marginesy karty tyt. , w t.4 podklejone marginesy 3 kart i zaplamienia na karcie tyt. Zachowana tylko jedna kolorowa tablica.


2.000,-
264. Fotografia pozycji 264SOKOŁOWSKI August - Dzieje powstania listopadowego 1830-1831. Wiedeń [1908 ]. Nakł. Fr.Bondy. 8, s.315, [2], ilustracje, tablice, opr. pł. oryg. ozdobna, proj. H. Uziembło. Powstania Polskie T.2.
Grzbiet oprawy przybrudzony, z małymi pęknięciami, poza tym stan dobry. Ilustracje wg najlepszych polskich artystów.


150,-
266. Fotografia pozycji 266Fotografia pozycji 266SOVA Antonin - Lyrische Sekunden der Seele. Übersetzt von A. St. Magr. Prag 1928. „Orbis”. 8, s.22, [2], okł. kart.
Stan dobry. Odręczna dedykacja tłumacza (?) dla Emila Zegadłowicza, dat. : 1 stycznia 1929. Nakład 100 egz.


120,-
267. Fotografia pozycji 267SOWIŃSKI J. ks. - Kilka uwag o rozpoznawaniu w nas ducha Bożego, szatańskiego i ludzkiego. Kraków 1889. Księg. katol. Wł. Miłkowskiego. 16d, s.48, [1], okł. oryg. Odbitka z Echa III. Zakonu św. Franciszka.
Pękniety blok.

40,-
270. Fotografia pozycji 270STARZEWSKI Maciej - Od sejmowładztwa do rządów gabinetowych (20 lutego 1919 - 16 stycznia 1934). Kraków 1934. Druk. „Powściągliwość i Praca”. 16d, s.22, [1], okł. oryg.
Stan dobry. Dedykacja autora . Odczyt wygłoszony w Krakowie dn.15 lutego 1934 r. na zaproszenie Biblioteki Słuchaczów Prawa U. J.


30,-
272. Fotografia pozycji 272Fotografia pozycji 272Fotografia pozycji 272STENDHAL - Le rouge et le noir. Chronique du XIX siecle. Orné de vignettes de [Jean Paul] Quint. Paris 1922. Collection des Grands Livres, G. Cres et Cie. 4, s.578, [1], liczne drzeworyty w tekście, okł. oryg. broszura, opr. psk. współczesna czerwono-czarna, nawiązująca do tytułu: margines i szeroki 5ciopolowy grzbiet z czarnej skóry, karton w tonacji czerwonej marmoryzowany, czerwone zdobienia i napisy.
Bardzo ładny egzemplarz. Wydanie bibliofilskie w 380 egz. , na welinie. ten 86.

600,-
274. Fotografia pozycji 274STROŃSKI Stanisław - Pierwsze lat dziesięć (1918-1928). Lwów-W-wa 1928. Gubrynowicz i Syn. 8, s.627, 81 ilustracji w tekście i na tablicach, opr. psk. współczesna
Kilka kart podklejonych, poza tym stan więcej niż dobry. Podpis. W formie pamiętnika pierwszych dziesięć lat niepodległego bytu. Ze spisem nazwisk. Okładka w odbitce kserograf. przedstawia Marszałka Piłsudskiego na koniu, sygn. : W. J. [Wojciech Jastrzębowski].

150,-
276. Fotografia pozycji 276SZCZAWIŃSKI Stanisław inż. - Wicher. W-wa 1933. Gł. Księg. Wojsk. 8, s.38, [1], 5 ilustracji, okł. oryg. Cykl Pięciu na Olimpjadę.
Przybrudzone, poluzowane karty. Okładka, ilustracje oraz układ graficzny Atelier Girs-Barcz.


35,-
277. Fotografia pozycji 277SZELBURG Zarembina Ewa - Legendy Warszawy. Wyd.2. W-wa 1939. Gebethner i Wolff. 8, s.75, inicjały i 10 ilustracji wg drzeworytów Stefana Mrożewskiego, opr. pł. oryg.
Stan dobry.

100,-
278. Fotografia pozycji 278SZOSTKIEWICZ Zbigniew - Katalog biskupów obrz. łac. przedrozbiorowej Polski. Rzym 1954. Sacrum Poloniae Millennium. 4, s.218, okł. oryg.
Stan dobry. Podpis. Z listą biskupów poszczególnych diecezji.

80,-
279. Fotografia pozycji 279Fotografia pozycji 279SZWAYNIC Jan - Historya narodu i państwa rzymskiego, podług źródeł i nowszych badań napisana przez. .. T.1-2 [z 3]. W-wa 1846. Nakł. aut. Druk. St. Strąbskiego. 8, s. IV,408, V,733, opr. psk. z epoki, współcześnie naprawiana.
Stan więcej niż dobry. Obejmuje okres od założenia Rzymu do upadku Rzeczypospolitej.


500,-
280. Fotografia pozycji 280SZYMONOWICZ Szymon - Sielanki (1614) i inne wiersze polskie. Wyd. J. Łoś. Kraków 1914. A. U. 8, s. VII,138, [1], opr. kart. Bibl. Pisarzów Polskich nr 68.
Małe zaplamienie na karcie tyt.


50,-
281. Fotografia pozycji 281SZYRMA Krystyn Lach - Letters, Literary and Political, on Poland; comprising observations on Russia and other Slavonian Nations and Tribes. Edinburgh 1823. Archibald Constable & Co. 8, s. XI,382, 7 kart nut, broszura.
Egz. podniszczony: karta tyt . z ubytkami naklejona na kartonie; s. V-XI i 355-382: marginesy uszkodzone przez gryzonie bez szkody dla tekstu: karty nut uszkodzone również przez gryzonie ze szkodą dla nut. Rzadki druk: pierwsza publikacja w jęz. ang. ukazująca poszerzone informacje o kulturze polskiej i słowiańskiej. Synteza dziejów literatury i kultury polskiej i słowiańskiej.


150,-
284. Fotografia pozycji 284TALMUD Babilonskij. Traktat Inda i otdel Taarot. Čast XXV. Otdel I i II. S Vilenskago izdanija 1865 g. s pribavlenijami v kommentarijach, 1886. Vilna 1886. Tip. Vdovi i bratev Romm. Folio, s.200,26,20; 64,154,32,124,36, opr. sk. z epoki.
Otarcia i małe ubytki skóry, poza tym stan dobry. Część Talmudu Babilońskiego, obecnie powszechnie obowiązującego. Talmud Babiloński jest obszerniejszy od Talmudu Jerozolimskiego.

500,-
285. Fotografia pozycji 285TARASIEWICZ Michał - Do Rady Król. Stoł. Miasta Krakowa i jej prezydenta List otwarty. Kraków, 20 maja 1913. Druk. „Sztuka”. 4, s. [3], broszura.
Skarga na odrzucenie jego kandydatury na „dzierżawcę” teatru miejskiego w Krakowie. Jako powód podano, że jest aktorem.

40,-
287. Fotografia pozycji 287THIERS A[dolf Ludwik] - Historya Konsulatu i Cesarstwa. Napisał po francuzku. .. były Prezes Rady Ministrów, . .. T. XI [ostatni]. W-wa 1866. S. Orgelbrand. 8, s.638,12, opr. psk. z epoki.
Pieczęcie, brak ryciny. Karty czyste bez zawilgoceń. 1 polskie wydanie. Z franc. tłum. Leon Rogalski.


300,-
288. Fotografia pozycji 288Fotografia pozycji 288THOMPSON J. M. - Robespierre. Z ang. tłum. Al. Dobrot. T.1-2. W-wa 1937. Wyd. J. Przeworskiego. 8, s.438, [1],363, [1],1 portret,1 podobizna k. tyt. , okł. kart. oryg.
Stan dobry. Pieczęć. T.1: Od urodzenia Robespierre'a do śmierci Ludwika XVI. T.2: Od śmierci Ludwika XVI do śmierci Robespierre'a.


180,-
290. Fotografia pozycji 290Fotografia pozycji 290TINAN [Le Barbier] Jean de - La Petite Jeanne pale suivi de Le Petite Sirene du Pont des Arts. Illustre de huit eaux-fortes originales d'Edouard Chimot. Paris 1922. „Le Livre d'Art”. Ed. Leo Delteil. 4, s.116, [1], 8 kolorowych + 9 czarnych akwafort, okł. oryg.
Stan więcej niż dobry. Nakład 393 num. egz. Ten 146, na welinie Holande de Van Gelder, z podpisem artysty.
Jean [Le Barbier] de Tinan (1874-1878), franc. pisarz, postać z Belle Epoque. E. Chimot (1880-1959), franc. artysta, malarz, ilustrator i wydawca.


1.200,-
294. Fotografia pozycji 294Fotografia pozycji 294UBIORY ludu polskiego. Z.1 i 2 [Krakowskie]. Kraków 1904,1909. A. U. 4, s.16,20, 14 tablic [11 kolor. ] i 38 ilustracji w tekście, okł. oryg.
Przedarcie na grzbietach i ubytek okładki 1 z. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Tekst oprac. W. Tetmajer, ilustracje W. Tetmajer i J. Zabagło, okł. proj. Jan Bukowski.


80,-
296. Fotografia pozycji 296UNIŁOWSKI Zbigniew - Pamiętnik morski. W-wa 1937. Wyd. J. Przeworskiegpo. 16d, s.145, [1], opr. ppł.
Stan dobry.1 wydanie. Zbeletryzowany opis podróży okrętem „Orient” do Brazylii.


40,-
298. Fotografia pozycji 298Fotografia pozycji 298Fotografia pozycji 298VECELLIO Cesare - Costumes anciens et modernes. Habiti antichi et moderni de tutto il mondo. Précédés d'un essai sur la gravure sur bois par M[aurice] Amb[roise] Firmin Didot. Paris 1859-60. Typ. de Firmin Didot Freres. 8, s.9,18, 513 drzeworytów całostronicowych + s.513 z tekstem objaśniajcym, s.19, sztychowane karty tyt. , opr. psk. z epoki współcześnie naprawiana: skóra jasnobrązowa, karton marmoryzowany, grzbiety 6ciopolowe, szyldziki, złocone napisy i zdobienia liniowe, współczesne wyklejki.
Ładny egzemplarz . Kostiumologia, ubiory od czasów antycznych do współczesnych. Wszystkie tablice objaśnione tekstem w języku włoskim i francuskim. Każda karta w artystycznym obramowaniu.
C. Vecellio (ok.1521-1601) był włoskim malarzem.


1.200,-
299. Fotografia pozycji 299VERNET Carle - Napoleon. Campagnes Napoleoniennes. .. .24 gravures en couleur. .. . Gütersloh 1977. PRISMA. Folio, 19 [z 24] kolorowych ilustracji, karta 1: spis, oryg. kart. teka.
Reprodukcje z obrazów różnych artystów przedstawiające bitwy kampanii francuskiej z okresu Konsulatu i Cesarstwa.

200,-
300. Fotografia pozycji 300Fotografia pozycji 300Fotografia pozycji 300VILLEFOSSE Heron [René], KISLING - L'Épopée bohémienne. [Illustrations de] Kisling. Paris 1959. Aux dépens d'un amateur. Folio, s.146, [3], portret Kislinga wg Modiglianiego, 12 barwnych ilustracji [w ramach paginacji, w tym 10 całostronicowych], 6 inicjałów w drzeworycie w tekście sztychowanych wg Kislinga przez Pierre'a Boucheta, okł. oryg. z nadrukiem nut „Parade” Eryka Satie dedykowanych Kislingowi, oryg. futerał pł. z podobizną podpisu Kislinga.
Bardzo ładny egzemplarz. Dzieje i obyczaje francuskich Cyganów. Obszerny wstęp pióra Jean'a Giono. Nakład 230 egz. num. Ten 204 na welinie d'Arches. Druk bibliofilski, 38 składek wydawniczych w broszurowej okładce. Tekst dużą czytelną czcionką.
Mojżesz Kisling (1891-1953), działający we Francji malarz pochodzenia polskiego, przedstawiciel École de Paris. Studia u J. Pankiewicza w Krakowie. W okresie paryskim zaprzyjaźniony z Modliglianim. Tworzył pod wpływem kubizmu, później ukształtował własny styl charakteryzujący się miękką, płynną linią kontrastującą z ekspresją i dynamiką koloru. Do najlepszych prac należą akty, portrety kobiece i chłopięce oraz sceny rodzajowe. Brak zdublowanego portretu Kislinga, akwaforty „Kiki” (młodej kobiety) i 6 zdublowanych inicjałów odbitych na cienkim papierze w oddzielnej obwolucie z nadrukiem nut „Parade” Eryka Satie dedykowanych Kislingowi.


3.500,-
301. Fotografia pozycji 301Fotografia pozycji 301Fotografia pozycji 301Fotografia pozycji 301VÖLKER -Gallerie. Volständige Völker - Gallerie in getreuen Abbildungen aller Nationen mit ausführlicher Beschreibung derselben. [T.1 z 4]. Meissen [ok.1835]. F. W. Goedsche. 8, s.278, 134 litografie na 68 tablicach, sztychowana karta tyt. , opr. sk. współczesna: skóra brązowa, złocone i tłoczone zdobienia i napisy.
Na wielu kartach rdzawe plamki i ślady przybrudzenia. Galeria z postaciami osób z różnych narodów ze szczegółowym opisem. Stroje i obyczaje świata. Kostiumy i opisy wielu mało znanych plemion i ich kultur. Tom 1 obejmuje kraje Azji : obrazy Japonii, Chin aż po Kamczatkę. Ryciny przedstawiają sceny z życia codziennego, rytuały, zabawy, kostiumy, świątynie, prace, monety, wnętrza, bogów, wojskowych, . .. z dbałością o szczegóły. Opisy dają wiele informacji o życiu i obyczajach innych kultur.

600,-
303. Fotografia pozycji 303WASILEWSKI Zygmunt - Z życia poety romantycznego. Seweryn Goszczyński w Galicji. Nieznane pamiętniki, utwory i listy z lat 1832 - 1843. Lwów 1910. Tow. Wyd. 8, s.205, 2 portrety poety, 1 facs. cenzury, opr. ppł.
Stan bardzo dobry. Treść: Przedmowa, Wspomnienia S. Goszczyńskiego z r.1832-1842, Proroctwa ks. Marka, Memorjał S. Goszczyńskiego i korespondencja z Pol. Tow. Demokratycznem, Materiały dodatkowe.

75,-
305. Fotografia pozycji 305Fotografia pozycji 305WIECZORKIEWICZ Antoni, Oppman Edmund - Rocznice. Wypisy do obchodów rocznic narodowych. W-wa 1934. Inst. Propagandy Państw. Twórczej. 16d, s.603, okł. oryg.
Stan dobry. Wiersze i proza.


100,-
306. Fotografia pozycji 306WIELICZKO M[aciej] - Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyżnie. Pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów, zebr. i uł. .. W-wa 1931. Nakł. Bibl. Albumów i Reprodukcji. 4, s.257, [1]: fotografie i dokumenty z objaśnieniami, skł. tablica ważniejszych odezw i rozporządzeń, opr. pł. oryg. tłoczona. Bibljoteka Albumów i Reprodukcji. Z.1 za rok 1929-30.
Wycięty fragment karty tyt. poza tym stan dobry. Podpis: Józef Brzeski major 1932 r. (ur.1882 r. major z pozn. korpusu oficerów taborowych).


200,-
310. Fotografia pozycji 310WILKOSZ Witold - Liczę i myślę. (Jak powstała liczba). Kraków 1938. Księg. Powsz. 8, s.194, [1], 7 tablic, okł. kart. oryg. Biblioteka Naukowa dla Młodzieży T. VI.
Podklejona przy grzbiecie karta tyt.

60,-
311. Fotografia pozycji 311WITKOWSKA Helena - Dni chwały dni klęski. Obrazy z dziejów ojczystych. Zebrała i ułożyła. .. Warszawa [1913]. Nakł. M. Arcta. 8, s.568, 100 ilustracji pg dawnych rysunków i obrazów: J. Matejki, W. Kossaka, S. Wyspiańskiego, W. Eliasza i innych, oraz z 23 rysunkami oryg. J. Sawiczewskiego, ozdoby graficzne wykonała K. Urbańska, opr. pł. ozdobna, współcześnie naprawiana: okładki z oprawy pł. wydawniczej, grzbiet współczesny skórzany, wyklejki papierowe współczesne.
Pieczęć i podpis, ucięty margines 1 karty.


240,-
315. Fotografia pozycji 315WROŃSKI A. - Objaśnienie programu Polskiej Partyi Socyalistycznej. Wyd. 2 uzup. Kraków 1913. Czc. Drukarni Ludowej. Nakł. red. „Przedświtu” i Wyd. „Życie”. 8, s.200, opr. kart. Wyd. Pol. Partyi Socyalistycznej.
Zakreślony podpis, poza tym stan dobry.

60,-
320. Fotografia pozycji 320WYSPIAŃSKI Stanisław - Warszawianka. Pieśńz roku 1831. Kraków 1901. Nakł. autora. Druk. U. J. 8, s.49, skł. karta nut, opr. ppł.
Stan dobry. Wydanie 2 [1 w zmienionej redakcji tekstu].

150,-
324. Fotografia pozycji 324ZIELIŃSKI Bolesław - Wodna Lilja. Opowieść dla młodzieży. Wyd.2 z ilustracjami St.Raczyńskiego. Lwów 1944. Wyd. M. Kowalski. 16d, s.203, [1], rysunki w tekście, opr. kart. oryg. proj. Zygmunt Acedański.
Stan dobry, podpis. Ciąg dalszy powieści „Orli Szpon”. Opowieść dla młodzieży z czasów najkrwawszych walk Indjan z amerykańskimi kolonistami.

50,-
325. Fotografia pozycji 325ZVJAGINCEV Aleksandr Grigorjevic - Pod senju russkogo orła. General - prokurory Rossii. Moskva 1997. Dovgan. 4, s.148, w tym 35 portretów i tyleż kart z herbami, opr. obwoluta.
Stan bardzo dobry. Historia prokuratury rosyjskiej od XVII wieku począwszy. Krótkie biografie i działalność.


120,-
326. ŻEROMSKI Stefan - O Adamie Żeromskim wspomnienie. W-wa-Kraków 1926. J. Mortkowicz. 8, s.124, okł. oryg.
Stan dobry. 2 wydanie.


40,-
327. Fotografia pozycji 327Fotografia pozycji 327ŻEROMSKI Stefan - Siłaczka. Hanower 1945. Wyd. Pol. Wychodźctwa Przymusowego. 8, s.16, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Obca dedykacja.

40,-
328. Fotografia pozycji 328[ŻEROMSKI Stefan] Maurycy Zych - Rozdziobią nas kruki, wrony. Wyd. trzecie [!]. Kraków 1914. Księg. S. A. Krzyżanowskiego. 8, s.265, [1], opr. kart.
Pieczęć, 1 karta podklejona przy grzbiecie. Opowiadania z okresu powstania styczniowego. Tytuł zapożyczony ze starej pieśni żołnierskiej. Treść: Rozdziobią nas kruki i wrony, Mogiła, Źródło, W siłach niedoli, Poganin, Do swego Boga.

100,-
330. Fotografia pozycji 330Fotografia pozycji 330ŻYCIORYSY kandydatów na posłów do Sejmu Ustawodawczego. 3. Województwo krakowskie, Blok Stronnictw Demokratycznych i związków zawodowych. Kraków 1947.
Nakł. Woj. Komitetu Wyborczego Bloku Stronnictw Demokratycznych i Zw. Zawodowych. 8, s.60, portrety, broszura.
Okładka przedarta na grzbiecie.

50,-
331. ŻYWCZYŃSKI Mieczysław - Papiestwo i papieże średniowiecza. Lwów 1938. PWKS. 8, s.101, [3], ilustracje, okł. oryg. Wielka Biblioteka Historyczna pod red. S. Pomarańskiego i M. H. Serejskiego.
Stan bardzo dobry. Obejmuje okres od Leona I do Bonifacego VIII. Z indeksem.

30,-

  
   by JotSoft © 2008-2013  1