Aukcja Antykwaryczna nr 131
odbyła się dnia 2016-05-14
Katalog Foto Regulamin Literatura   Opis Moja aukcja    
WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU
Poz. Opis     Cena    
1. Fotografia pozycji 1ACTA Tomiciana. [Wyd. źródłowe obejmujące bogaty zbiór aktów i listów z XVI w. dotyczących działalności Piotra Tomickiego (1464-1535), biskupa przemyskiego, podkanclerzego w. kor., biskupa poznańskiego i krakowskiego, dyplomaty, wybitnego humanisty, bibliofila; zebranych przez St.Górs­kiego ówczesnego sekretarza kancelarii królewskiej. Tomy 1-13 wyd. przez Bibl. Kórnicką z fundacji Działyńskich; od t.14 wyd. przez W. Pociechę].
T. IX: Epistolarum. Legationum. Responsorum. Actionum et rerum gestarum serenissimi principis Sigismundi Primi Regis Poloniae. .. A.1527. Posnaniae 1876. Sumpt. Bibl. Kornicensis. 4, s. V,362, opr. kart. oryg.
Stan dobry. Przedmowa: Z. Celichowski. Ze spisem dokumentów.

250,-
2. Fotografia pozycji 2- T. XI. A. D.1529. Posnaniae 1901. 4, s. [2],355, okł. oryg.
Na okładce niewielkie ślady zawilgocenia, egz. nierozcięty. Przedmowa Z. Celichowski. Ze spisem dokumentów.

250,-
3. Fotografia pozycji 3- T. XII. A. D.1530. Posnaniae 1906. 4, s. [2],435, okł. oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Przedmowa Z. Celichowski. Ze spisem dokumentów.

250,-
4. Fotografia pozycji 4ANTONIEWSKI Stanisław - Z ekonomiki gospodarstw dużych i małych. W-wa 1938. Państw. Inst. Nauk.Gosp.Wiejsk. 8,s.123, okł.oryg. Biblioteka Puławska. Seria prac społeczno-gospodarczych Nr 77.
Stan dobry. Pieczęcie.

50,-
5. Fotografia pozycji 5ARCHIV Jugo-Zapadnoj Rossi, izdvajemyj vriemiennoju kommissijeju dla razbora drievnych aktov sostojaščej pri Kijevskom, Podolskom i Volynskom gienieral-gubernatorie. C.1. Tom III. Kiev 1864. Tip. Fedorova. 8, s.907, okł. oryg., opr. pł. współczesna.
Nieznaczne ślady zawilgocenia. Tom III zawiera: Materiały dla istorii pravoslavija v zapadnoj Ukrainie v XVIII st. Archimandrit Melchisedek Značko-Javorskij 1759-1771 g. Jest to dalszy ciąg Pamiatnikov izd. kommissieju dla razbora drievnich aktov. Gł. red. od 1863 r. prof. Wł. B. Antonowicz. Bardzo wiele poloników .

200,-
6. Fotografia pozycji 6BADEN-Powell Robert - Przygody szpiega. Lwów-W-wa 1925. Książnica-Atlas. 8, s.128, [4], rysunki w tekście, okł. oryg.
Stan dobry. Obraz metod i środków działania wywiadu wojskowego. Opisana postać szpiega we wszystkich niemal postaciach.

50,-
7. Fotografia pozycji 7BAKUŁA Jan - Dlaczego wstąpiłem do Obozu Zjednoczenia Narodowego ? W-wa 1937. Druk. Współczesna. 16d, s.30, [1], okł. oryg.
Przykurzona okładka.

18,-
8. Fotografia pozycji 8BALZER Oswald - Statuty Kazimierza Wielkiego, w oprac. .. Poznań1947. PTPN. 8, s. XVIII,287, okł. oryg. Osobne odbicie ze Studiów nad historią prawa polskiego T. XIX.
Stan dobry, egz. nie rozcięty.

80,-
9. Fotografia pozycji 9BARTEL Kazimierz - Wykresy charakteryzujące rozwój życia gospodarczego Polski w latach 1924 - 1927 włącznie. W-wa 1928. Prezydium Rady Ministrów. 4, s. [4], 28 tablic z wykresami, okł. oryg.
Stan dobry. Pieczęcie.

40,-
10. Fotografia pozycji 10BEŁDOWSKI Władysław - O miłości ojczyzny. Z przykładami wiekopomnych czynów polskich bohaterów. Kraków 1914. Nakład własny. Druk. Zw. 16, s.104, [2], XVIII, okł. oryg. Rozdaje się za darmo.
Okładka przybrudzona. Teksty prozą i wierszem przeznaczone dla rodzin włościańskich i robotniczych, dla szkół ludowych i instytucji oświatowych.

40,-
11. Fotografia pozycji 11BERGERÓWNA Janina - Księżna pani na Kocku i Siemiatyczach. (Działalność gospodarcza i społeczna Anny z Sapiehów Jabłonowskiej). Lwów 1936. Tow. Nauk. 8, s.440,1 portret,2 mapy dóbr, opr. ppł. Archiwum Tow. Nauk. we Lwowie.
Stan dobry, pieczęcie. Opisana szeroka działalnośc na niwie społecznej, gospodarczej i kulturalnej księżnej (1728-1800), wojewodziny bracławskiej, mecenasa nauki i sztuki, sprawnej administratorki swoich dóbr na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Wołyniu.

150,-
12. Fotografia pozycji 12Fotografia pozycji 12Fotografia pozycji 12Fotografia pozycji 12BIBLIA. DORÉ  Gustaw. Die HEILIGE SCHRIFT der Israeliten in deutscher Uebertragung von Dr. Ludwig Philippson. Mit einhundert vier und fünfzig Bilder von Gustav Doré. Bd. 1-2 [w 1 wol. ]. Stuttgart [1874]. Eduard Hallberger. Folio, s. [1],496,802, [1], [paginacja dwuszpaltowa], drzeworytowe liczne ozdoby w tekście i 154 drzeworyty na tablicach, opr. sk. oryg. ozdobna: skóra brązowa, złocone i tłoczone zdobienia i napisy na okładkach i grzbiecie, brzegi kart złocone. Dołączony kart. współczesny futerał.
Oprawa na marginesach przetarta, pęknięcia przy grzbiecie, słabo widoczne ślady zalania na dolnym marginesie, na 2 pierwszych kartach [kronika rodzinna] rdzawe plamki. Stary Testament w tłumaczeniu na niem. przez L.Philippsona (1811-1889), niem. -żydowskiego rabina i pisarza. Apokryfy z tekstu greckiego tłum. von D. Casssel. Przed tekstem kilka ozdobnych kart na zapisy kroniki rodzinnej. Tekst w 2 kolumnach przedzielonych ozdobami drzeworytowymi. Nigdy wcześniej ilustrowane wydanie Biblii nie odniosło takiego sukcesu, jak ilustrowane przez Gustawa Doré.

1.200,-
13. Fotografia pozycji 13BORAWSKI Aleksander - Królowa Jadwiga na Wawelu. Szkic historyczny. W-wa 1933.
Wyd. Ks. Pallotynów. 16d, s.78, 31 ilustracji w tekście, okł. oryg.
Stan bardzo dobry.

40,-
14. Fotografia pozycji 14[BOROWIKOWA Helena] Jerzy Marlicz - Bezdroża. Lwów-W-wa 1937. Książnica-Atlas. 8, s.486, [2], okł. oryg.
Stan dobry. Powieść. Opis życia w Bernaule na Syberii, dokąd autorka wraz z rodziną w 1917 r. została zmuszona do ucieczki przed bolszewikami.

60,-
15. Fotografia pozycji 15Fotografia pozycji 15BOROWSKI Tadeusz - Imiona nurtu. Monachium 1945. Oficyna Warszawska. 8, s. 36, [1], sygnet drukarski, opr. kart. oryg.
Stan bardzo dobry. Ekslibris: Z Michael Legutko. Wiersze, 1 jedyne wydanie . Przedmowa: W. Mackiewicz. Pierwsza powojenna publikacja Oficyny Warszawskiej A. Girsa i B. Barcza. Odb. w nakł.3000 egz. num. [ten 00367] czcionką Weiss Antiqua 12 p.

150,-
16. Fotografia pozycji 16BORYS Jan - Praktyczny kurs fotografii amatorskiej. Katowice [ok. 1950]. "Odrodzenie". 8, s.110, [1], okł. oryg.
Stan dobry. Pieczęć.

40,-
17. Fotografia pozycji 17Fotografia pozycji 17BREHM [Alfred] - Życie zwierząt. Przekład pol. w oprac. G. Dehnela, J. Domaniewskiego, A. Dunajewskiego, J. Gallery, i in. T.1-2. W-wa [1935-36]. Trzaska, Evert i Michalski. 4, s. XXVII,442, XVIII,531, ilustracje w tekście i kolorowe tablice, opr. pł. z naklejoną wstążką z wzorem kwiatowym.
Zapiska na k. tyt., poza tym stan dobry. Autor (1829-1884), niem. zoolog. Dzięki "Życiu zwierząt" tłumaczonych na wiele języków zwany "ojcem zwierząt".

250,-
18. Fotografia pozycji 18BRODZIŃSKI Kazimierz - Poezye oryginalne i tłumaczone. Wyd. K. J. Turowskiego. Sanok 1856. K. Pollak. 8, s.474, opr. kart. [Biblioteka Polska S. I t.34].
Na wielu kartach zabrązowienia.

60,-
19. Fotografia pozycji 19BRÜCKNER Aleksander - Mikołaj Rej. Studjum krytyczne. Kraków 1905. Skł. gł. księg. Sp. Wyd. Pol. Druk. UJ. 8, s. VI,418, opr. pł.
Stan bardzo dobry. Podpis: Dr. JKEstreicherówna. Dołączone kartki z notkami St. Estreichera.

100,-
20. Fotografia pozycji 20BRZECHWA Jan - Palcem w bucie. Wiersze satyryczne. [W-wa] 1947. "Książka". 16d, s.78, [1], okł. oryg.
Stan dobry. 1 wydanie . Okładkę proj. A. Bowbelski.

35,-
21. Fotografia pozycji 21BRZESKA Wanda - Mitropa. Poezje z włóczęgi. Poznań1932. Roln. Druk. i Księg. Nakł. pod zarządem J.Kuglina. 8, s.83, [2], okł. oryg.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie, wiersze w cyklach: Na szlak, Przez Mitropę, W Alpach, Monachjum, Norymberga, Na zachód, Strassbourg, Cote D'Or, Paryż, Z powrotem, Niziny, Na relsach, Ze szlaku. Nakład 500 egz. Znak na karcie tyt. i okł. rysował R. T. Wilkanowicz.

80,-
22. Fotografia pozycji 22BRZEZIŃSKI Józef - Uprawa drzew i krzewów owocowych. Wyd.7. uzup. i nowe metody uprawy uwzględnił dr inż. St. Zaliwski. Kraków-W-wa [po 1948]. Księg. S. Kamiński, Tow. Oświaty Roln. 8, s.591, 221 ilustracji w tekście, opr. pł. współczesna.
Stan dobry.

60,-
23. Fotografia pozycji 23Fotografia pozycji 23Fotografia pozycji 23Fotografia pozycji 23Fotografia pozycji 23BRZĘKOWSKI Jan - Zaciśnięte dookoła ust. Poezje. Ilustracje Max Ernst . Układ graficzny . Strzemiński . W-wa 1936. Skł. gł. Dom Książki Polskiej. Druk. P. Mitręgi Cieszyn. 8, s.38, [2], ilustracje, okł. oryg. Bibljoteka a. r. tom 7.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie . Bardzo rzadki druk polskiej awangardy w układzie graficznym Władysława Strzemińskiego.  Wiersze wzbogacone 5 ilustracjami (4 w tekście, 1 okładka) M. Ernsta (1891-1976), niem. malarza i grafika, jednego z głównych przedstawicieli surrealizmu. Na początku krótka przedmowa autora po wydaniu tomiku "Poezji integralnej", wyjasniająca błędną interpretację krytyki.
Autor (1903-1983), działający z Paryżu poeta z grupy poetyckiej "Awangarda". Tam nawiązał kontakty z poetami i malarzami cyganerii artystycznej.

4.500,-
24. Fotografia pozycji 24Fotografia pozycji 24BRZOZOWSKI Stanisław. Pamiętnik. Fragmentami listów autora i objaśnieniami uzup. Ostap Ortwin [pseud., nazwisko Oskar Katzenellbogen]. Lwów 1913. A.Brzozowska. Księg. Polska B.Po­ło­niec­kiego.
W-wa, E. Wende i Sp. 8, s.219, opr. kart. oryg.
Stan dobry. 1 wydanie.

60,-
25. Fotografia pozycji 25BRZOZOWSKI Stanisław - Współczesna powieść polska. Stanisławów [1906]. A. Staudacher i Sp. 16, s. 203, okł. oryg. Literatura i Sztuka. Monografie T.1.
Stan dobry. Studium krytyczne o powieści polskiej. 1 wydanie.

40,-
26. Fotografia pozycji 26BUCZKOWSKI Marian Ruth - Warszawski dowcip w walce 1939-1944. W-wa 1946. Gebethner i Wolff. 8, s.63, ilustracje, okł. oryg.
Stn bardzo dobry. Okładka, ilustracje i oprac. graficzne Leon Buczkowski,1 rysunek Antoniego Uniechowskiego.

40,-
27. Fotografia pozycji 27BUKOWSKI Władimir - Moskiewski proces. Dysydent w archiwach Kremla. Przeł. J.Darczewska, J.Derwojed, G.Lipszyc, i in. W-wa 1998. Volumen. 8, s.744, okł. oryg. Historia Najnowsza.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora, dat . 24/3/98.

60,-
28. Fotografia pozycji 28BYSTROŃ Jan St. - Kultura ludowa. Wyd.2. W-wa 1947. Trzaska, Evert i Michalski. 8, s.450, [1], okł. oryg., opr. pł. Biblioteka Kultury T. I.
Stan dobry. Treść: Wstęp, Założenia teoretyczne, Rozważania historyczne, Zagadnienia przyszłości, Wykaz nazwisk.

40,-
29. Fotografia pozycji 29BYSTROŃ Jan St. - Megalomanja narodowa. W-wa 1935. "Rój". 8, s.268, [4], opr. ppł.
Stan dobry. Rozprawki poświęcone wyobrażeniom o "swoich i obcych", powstawanie pojęć o wyższości i doskonałości własnej grupy. Treść: Megalomanja narodowa, post scriptum, Tradycyjne pojęcia o obcych, Nazwy i przezwiska grup plemiennych i lokalnych, Zabawne opowiadania o sąsiadach, Mazurzy w opinii sąsiedzkiej, Koroniarze o Litwinach, Niemcy w tradycji popularnej.

120,-
30. Fotografia pozycji 30CENTRUM Wyszkolenia Kawalerii. Zarys dziejów szkół kawalerii polskiej. Oprac. zb. pod red. gen. brygady Józefa Smoleńskiego. Wydane w formie wkładki do N-ru 97/98, 99/100, 101/102, 103/104, 105/106, Tom XIII Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej w Londynie [1980]. 8, s.359, ilustracje, opr. pł. oryg.
Stan bardzo dobry. Druk. powielony. Szkice z dziejów pol. szkolnictwa wojskowego, sprawy organizacyjne, pomieszczenia, administracja, emblematy, zwierzchnictwo i nadzór oprac. przez gen. brygady J. Smoleńskiego. Organizacja i metody szkolenia, place i tereny ćwiczeń, obsady personalne, C. W. Kawaleria i Kawaleria Polska oprac. gen. brygady W. Nowina-Sawicki, i in. Cz. IV : Szkoła jazdy konnej oprac. płk. Janusz Kapuściński.

120,-
31. Fotografia pozycji 31Fotografia pozycji 31CHŁĘDOWSKI Kazimierz - Dwór w Ferrarze. Wyd.2. Lwów 1930. Ossol. 8, s. XIII,
544, 40 tablic, tablica genealogiczna Estów, ozdobna okładka z herbem sygn. J.B. [Jan Bukowski], opr. psk. ozdobna z epoki: narożniki i grzbiet z bordowej skóry, grzbiet 6ciopolowy, złocone zdobienia i napisy, górne brzegi kart złocone, karton marmoryzowany.
Bardzo ładny egzemplarz . Z indeksem.

300,-
32. Fotografia pozycji 32CHMIELEWSKI Józef - Prawidła wychowania domowego. Kilka uwag dla rodziców. Wg Dra Lauckharda napisał. .. Wadowice 1887. Nakł. i druk. Fr. Foltyna. 16, s.52, okł. oryg.
Stan dobry. Na k. tyt. pieczęć Drukarni F. Foltyna w Wadowicach.

30,-
33. Fotografia pozycji 33CHMIELOWSKI Piotr - Stylistyka polska wraz z nauką kompozycyi pisarskiej. W-wa 1903. Gebethner i Wolff. 8, s. [4],414, [1], opr. pł.
Stan dobry. Zakreślony podpis. Pieczęć: Leon Płoszewski Kraków (1890-1970) historyk literatury polskiej i edytor m.in. Dzieł Mickiewicza.

60,-
34. Fotografia pozycji 34Fotografia pozycji 34Fotografia pozycji 34CHODŹKO Ignacy - Pamiętniki kwestarza. Z 12 rycinami E . M . Andriolli.  W-wa 1881. Gebethner i Wolff. Druk W. L. Anczyca i Sp. 4, s.240, 11 [z 12] ilustracji, ilustrowane duże inicjały, opr. oryg. ozdobna, współcześnie oprawiony płótnem grzbiet.
Oprawa przetarta, nieco odbarwiona, brzegi kart przybrudzone, kilka ilustracji naddartych. Ilustracje: fotografie z prac Andriollego, inicjały: drzeworyty rysował K. Pillati.

250,-
35. Fotografia pozycji 35Fotografia pozycji 35CHODŹKO Léonard red. - La Pologne historique, littéraire, monumentale et illustrée, . .. Réd. par une Société de Littérateurs, sous la dir. de. .. Paris 1839-1841. Au Bureau Central. 4, s. [4],472, 44 ryciny całostronicowe [staloryt, akwaforta], winiety [drzeworyt] w tekście, opr. psk. z epoki: grzbiet z czerwonej skóry, złocone zdobienia i napisy, karton marmoryzowany.
Niewielkie zabrązowienia. Jednotomowe wydanie słynnej "La Pologne" L. Chodźki. Bogato ilustrowane dzieło o Polsce i Polakach dla Francuzów. Tekst opisowy dwuszpaltowy. Ilustracje wg rysunków Smuglewicza, Chodowieckiego, Stachowicza, Peszki, Oleszkiewicza, Sokolnickiego, Kurowskiego, Brodowskiego, Tyrowicza, Głowackiego, Kurowskiego, Orłowskiego, Norblina i in.; rytownicy: J.Hopwood, A.Piliński i in. Na rycinach: widoki miast, portrety zasłużonych Polaków, budowle, sceny historyczne, pomniki, plany, mapa Polski.

800,-
36. Fotografia pozycji 36Fotografia pozycji 36Fotografia pozycji 36CHODŹKO Léonard - La Pologne historique, littéraire, monumentale et illustrée. ..
2 éd. Paris 1842. Au Bureau Central, [druk. ] H. Fournier et Co. 4, s. XXXII,472, 44 ryciny całostronicowe [staloryt, akwatinta, drzeworyt], winiety, okł. oryg. z patriotyczną winietą.
Podklejone ubytki na grzbiecie okładki, w tekście niewielkie zabrązowienia.
J.w. Tekst dwuszpaltowy, obrazujący historię i kulturę Polski: Dzieło wzbogacone rycinami z widokami miast, portretami historycznymi władców i zasłużonych osób, zabytkami, medalami i monetami, strojami. Artyści rytownicy [staloryt i akwatinta]: James Hopwood, Camile Huard, Eugene Nyon, W. A. Le Petit, Aleksander Zakrzewski; drzeworyt ryt. L. Stypułkowski. Zamieszczoną skł. mapę Polski rys. Leonard Chodźko, ryt. Antoni Marcinkiewicz.

800,-
37. Fotografia pozycji 37CHRZANOWSKI Wojciech - Pisma wojskowo - polityczne podawane rządom polskiemu, angielskiemu, francuskiemu, tureckiemu i piemonckiemu przez jenerała. .. w okresie czasu od 1830 do 1856 r. Wydał i objaśnił Zarysami współczesnych zdarzeń dziejowych Leon Chrzanowski. T.1. Kraków 1871. Druk. "Czasu". 8, s.229, [3], zachowana wierzchnia okł. oryg., opr. pł. współczesna.
Okładka podklejona, poza tym stan więcej niż dobry. Więcej nie ukazało się.

120,-
38. Fotografia pozycji 38Fotografia pozycji 38COOPER [James] Fenimore, illustré - La prairie. Trad. de M. P. Louisy. Dessins de M. Andriolli. Gravures de M. J. Huyot. Paris 1885. Firmin-Didot. 8, s.493, liczne drzeworyty w tekście i całostro­nicowe, ozdobne inicjały, opr. psk. z epoki współcześnie naprawiana [wyklejki], skóra na narożnikach i grzbiecie czerwona, grzbiet 6ciopolowy, złocone zdobienia i napisy, karton marmoryzowany.
Stan więcej niż dobry. Jedna ze słynnych powieści przygodowych z cyklu "Pięcioksiąg przygód Sokolego Oka", amerykańskiego pisarza (1789-1851), jednego z twórców literatury amerykańskiej tego gatunku. Księga obficie zdobiona drzeworytami wg rysunków znakomitego ilustratora M. Andriollego (1836-1893); rytował Jules Huyot.

200,-
39. Fotografia pozycji 39Fotografia pozycji 39CZEPIŃSKI Michał - Powszechne ogrodnictwo obejmujące uwagi nad zakładaniem ogrodów, ogólne zasady uprawy roślin tudzież praktyczną naukę urządzania inspektów, cieplarni i oranżeryi, rozmna­żania i pielęgnowania wszelkich ogrodowych ziół, krzewów i drzew, tak użytkowych jako i zdobnych czyli kwiatów na długiem doświadczeniu oparte i do potrzeb kraju zastosowane. W-wa 1841. G. Sennewald. 8, s. XVI,611, 10 (z 12) tablic litograficznych, opr. sk. z epoki.
Brak części grzbietu oprawy, przy grzbiecie ślady kornika, na części kart ślady zalania w prawym górnym rogu (w tym na tablicach), brak s.595-598 (spis treści). Podpisy na karcie tyt. 1 wydanie . Podręcznik ogrodnictwa oprac. przez ogrodnika i właściciela ogrodów w Warszawie (1798-1886). Podzielony na 4 części: Zasady ogrodnictwa, Ogród warzywny, Ogród kwiatowy, Ogród owocowy czyli sad. Z przedmową autora. Litografie sygn. : H. Hirszel. Rzadkie .

1.200,-
40. Fotografia pozycji 40Fotografia pozycji 40CZEPIŃSKI Michał - Powszechne ogrodnictwo czyli nauka zakładania ogrodów, uprawy roślin uży­tecz­nych a w szczegółności pielęgnowania roślin warzywnych, kwiatów i drzew owocowych z zasto­so­waniem do potrzeb kraju napisana. Wyd. 3 wielu drzeworytami ozdobione. Przejrz. i pomn. Karol Langie. T.1 (z 3). Kraków 1868. G. Sennewald. Druk. c. k. U. J. 8, s.360, VI, drzeworyty w tekście, opr. kart.
Poluzowany grzbiet, ślady zabrązowienia, dolne brzegi kilku kart zaplamione atramentem. Podpis. Podręcznik ogrodnictwa. Tom 1 w 2 częściach: Zasady ogrodnictwa, Ogród warzywny. Rzadkie.

300,-
41. Fotografia pozycji 41CZERMAK Wiktor - Studya historyczne. Kraków 1901. Sp. Wyd. Pol. 8, s.341, opr. ppł.
Naddarty fragment kartonu oprawy, poza tym stan dobry. Pieczęć Sp. Wyd. Pol. Treść: Na dworze Władysława IV, Młodość Jerzego Lubomirskiego (1616-1636), Wojna smoleńska z roku 1633-1634 w świetle nowych źródeł, Polska wobec wojny 30-letniej, Kilka słów o pamiętnikach polskich XVII wieku, Miłostki królewskie, Przyczynek do biografii Zimorowicza, Przyczynki do dziejów XVII wieku z archiwów prywatnych.

120,-
42. Fotografia pozycji 42CZUCHNOWSKI Marian - Nowa kultura. Szkic teoretyczny. Naprawa 1934. Nakł. mies. "Wieś, Jej Pieśń". "Druk. Podhalańska". 8, s.38, [1], okł. oryg.
Podpis, g. margines ostatnich kart z ubytkami. 1 wydanie . Program odrębności kultury i literatury plebejskiej i próba jej powiązania z nowatorską awangardą. Autor (1909-1991), poeta, pisarz, dziennikarz, należał do grupy literackiej Krakowska Awangarda.

60,-
43. Fotografia pozycji 43Fotografia pozycji 43[ĆWIERCIAKIEWICZOWA Lucyna] - Kalendarz na rok 1876. Kolenda dla gospodyń, przez Autorkę 365 obiadów. W-wa 1875. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8, s. [34],280, [24], opr. ppł. współczesna.
Brak karty tyt., na 1 karcie zabrązowienia, zapiski w tekście. Treść: Kalendarium. Streszczona teorya gospodarstwa domowego. Rady i uwagi co do utrzymania w porządku domu, mebli, sprzętów, bielizny. Kuchnia-stół i sposoby utrzymania i zaopatrywania się w zapasy gospodarskie. Rozmaite gospodarcze i chemiczno-gospodarcze wiadomości potrzebne kobiecie. Obszerny dział reklam.

100,-
44. Fotografia pozycji 44DANYSZ Antoni - Studja z dziejów wychowania w Polsce. Kraków 1921. Skł. gł. w Książnicy Polskiej. 8, s.378, opr. ppł. MWRiOP. Seria I: Prace monograficzne z dziejów wychowania i szkol­nictwa w Polsce. Nr 3.
Przykurzona karta przedtyt.

60,-
45. Fotografia pozycji 45DENIS Leon - Chrystjanizm a spirytyzm. Dowody reinkarnacji, Obcowanie z duchami zmarłych, Nauka tajemna, Nowe objawienie. Tłum. z franc. K. Chobotowa. Wisła 1935. Wyd. "Hejnał". 8, s.168, okł. oryg., opr. ppł. współczesna.
Stan bardzo dobry.

120,-
46. Fotografia pozycji 46Fotografia pozycji 46DĘBICKI Ludwik - Józef Ignacy Kraszewski. Szkic biograficzno-krytyczny. Kraków 1887. Księg. J.K.Żupańskiego i K.J.Heumanna. 8, s.47.
ESTREICHER K[arol] - Sześćdziesiąt lat pracy J.I.Kraszewskiego (1828-1887) . Kraków 1887. Księg. J.K.Żupańskiego i K.J.Heumanna. 8, s.83, 1 portret .
Opr. pł. w 1 wol., złocone napisy. Stan dobry. Pieczęcie. Tytuł na okładce: J.I.Kraszewski Pamiątka jego pogrzebu.

80,-
47. Fotografia pozycji 47DICKENS Karol - [Dzieła]. Vol. 1-16. W-wa 1954 - 1975. Czyt.
Wszystkie tomy w jednolitej oprawie psk. współczesnej: marginesy oprawy i grzbiety z bordowej skóry, złocone zdobienia i napisy na grzbietach, karton marmoryzowany.
Barnaba Rudge. Opowieść o rozruchach z roku 1780. Tłum. T. J. Dehnel. T.1-2. W-wa 1956. 8, s.319, [1],478, [1], ilustracje Phiz i in. z 1901 r. Ciężkie czasy na te czasy. Tłum. z r. 1866 Apolla Korzeniowskiego. Ilustrował Fred Walker. W-wa 1955. 8, s.307, [3], ilustracje. Dzieje, przygody, doświadczenia i zapiski Dawida Copperfielda. .. Tłum. Wilhelmina Kościałkowska w r. 1889. T.1-2. W-wa 1954. 8, s.401, [2],392, [3], ilustracje Hablot K. Browne (Phiz). Magazyn osobliwości. Tłum. A. Przedpełska-Trzeciakowska. W-wa 1965. 8, s.607, [1], ilustracje Phiz i in. Mała Dorrit. Tłum. W. Komarnicka. T.1-2. W-wa 1958. 8, s.570, [1],497, [1], ilustracje Phiz. Nasz wspólny przyjaciel. Tłum. T. J. Dehnel. W-wa 1971. 8, s.1047, [3], ilustracje. Opowieść o dwóch miastach. Tłum. T. J. Dehnel. W-wa 1960. 8, s.443, [3], ilustracje Phiz. Opowieści wigilijne. Tłum. K. Tarnowska. W-wa 1958. 8, s.529, [2], ilustracje z pierwszych wydań ang. Przygody Oliwera Twista. Tłu
m. A. Glinczanka. W-wa 1957. 8, s.514, [1], ilustracje G. Cruikshank. [pieczęcie]. Samotnia . Tłum. T. J. Dehnel. W-wa 1975. 8,s.1049, [3], ilustracje Phiz. Sprawy firmy Dombey i Syn. Tłum. Z. Sroczyńska i R. Adamski. T.1-2. W-wa 1954. 8,s.581, [1],584,[3], ilustracje Phiz. Szkice . Tłum. Z.Sroczyńska. W-wa 1955. 8,s.339,[4], ilustracje G.Cruiksank i G.Doré.
Bardzo ładny egzemplarz .

4.000,-
48. Fotografia pozycji 48DIENSTL Maryan - Ryszard Wagner a Polska. Lwów - W-wa 1907. 8, s.46, okł. oryg.
Naddarty grzbiet okładki.

25,-
49. Fotografia pozycji 49DIETETYKA . Pod red. J.K.Parnasa, F.Malinowskiego, St.Kleina, L.Justmana,
M.Morzkowskiej. W-wa 1934. Warsz. Agencja Wyd. "Delta". 8, s. [4],701, [31: reklamy], opr. pł. oryg.
Na oprawie nieznaczne ślady odbarwienia.

100,-
50. Fotografia pozycji 50DOBIECKI August - Polska ustawa przemysłowa z objaśnieniami, Zebr. i oprac. .. z współudziałem Romana Śląskiego. Poznań 1927. Kraj. Inst. Wyd. 16d, s.484; Polska ustawa przemysłowa Cz. II zawierająca rozporządzenia wykonawcze, instrukcje dla władz przemysłowych, pouczenia stemplowe i wzory. Poznań 1928. 16d, s.235, [2], opr. kart.
Oprawa pęknieta przy grzbiecie, liczne podkreślenia w tekście i teksty uzupełniające lub korygujące.

60,-
51. Fotografia pozycji 51DOBOSZYŃSKI Adam - Studia polityczne. B. m. w. Na uchodztwie 1947. 8, s.493, opr. ppł.
Stan bardzo dobry. Zbiór prac z wiedzy politycznej, drukowanych w latach 1941/46 na uchodztwie.

60,-
52. Fotografia pozycji 52[DOMASZEWICZ Jan - Celibat czyli bezżeństwo katolickich kapłanów. Napisał Ks. J. D. W-wa 1900. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8, s.87, broszura.
Bez okładki. Egz. nierozcięty. Zarzuty przeciwko celibatowi.

40,-
53. Fotografia pozycji 53Fotografia pozycji 53DUMAS Aleksander (ojciec) - Hrabia Monte Christo. Przeł. Julian Rogoziński. T.1-2.
W-wa 1956. Iskry. 8, s.578, [3],491, [3], rysunki w tekście, całostronicowe ilustracje Antoniego Uniechowskiego, opr. pł. psk. współczesna: narożniki i grzbiet z ciemnobrązowej skóry, karton marmoryzowany, grzbiet trójpolowy, złocone zdobienia i napisy, brzegi kart barwione na żółto.
Bardzo ładny egzemplarz.

600,-
54. Fotografia pozycji 5425 lat Kolei linowych w Polsce. W-wa 1961. Wyd. Komunikacji i Łączności. 4, s. [66], liczne fotografie w tekście, okł. oryg.
Stan dobry. Teksty oprac. Al. Kodelski, W. Lewicki, B. Lange, A. Królikowski, Z. Filipowicz, M. Orlicz, K. Blaut, J. Cybulski.

60,-
55. Fotografia pozycji 55DWORZACZEK  Włodzimierz - Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego. W-wa 1985. Pax. 8, s.474, tablice genealogiczne, ilustracje, opr. pł.
Stan dobry. Drugi tom pracy pt. Leliwici Tarnowscy. Ze skorowidzem osób i nazw.

80,-
56. Fotografia pozycji 56DYGASIŃSKI Adolf - Gody życia. Lipstadt 1947. Wyd. Jutra Pracy Nr 35. 16, s.122, okł. oryg., obwoluta.
Obwoluta lekko naddarta, poza tym stan dobry.

35,-
57. Fotografia pozycji 57[DZIAŁYŃSKI Tytus] - Liber. geneseos. illustris. familie. Schidlovicie. M. D. XXX. I. [Wyd. .. Parissis 1852]. Typis Crapelet [w komisie u Żupańskiego w Poznaniu]. Folio, s. [33], XVII tablic [komplet, miedzioryty Jana Feliksa Piwarskiego], drzeworyt tekstowy z widokiem kościoła w Opatowie, 2 drzeworyty z herbem Szydłowieckich:  tytułowy i okładkowy, inicjały, opr. ppł. oryg.
Oprawa z niewielkimi ubytkami, przybrudzona, poluzowany grzbiet, na marginesach tablic minimalne ślady zaplamienia. Przed rycinami brak bibułek ochronnych.
Historia wielce zasłużonej dla kraju rodziny Szydłowieckich, wydana przez Tytusa Działyńskiego (1796-1861) właściciela Kórnika, założyciela Biblioteki Kórnickiej, wydawcy źródeł historycznych, mecenasa sztuki, bibliofila.
Tablice miedziorytnicze wg rysunku i ryte przez J. P. Piwarskiego (1794-1859), częściowo sygn. na płycie, przedstawiają wizerunki wybitnych przedstawicieli rodu. Jedna duża składana rycina o wym. : 22,5 x 97 cm znana jako "Lament Opatowski", przedstawia scenę żałoby po śmierci kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego - wśród 41 postaci wizerunek króla Zygmunta Starego.

1.200,-
58. Fotografia pozycji 58DZIKOWSKI Stanisław - Niemiec wyszydzony. W-wa 1946. L.Fiszer i J.Kubicki. 8, s.105, [2], ilustracje w tekście, okł. oryg.
Okładka przybrudzna, z ubytkami. Pieczęć. "Omówienie i wybór uszczypliwych przysłów, piosenek i opowiadań. .." z dawniejszych tradycji i ostatniej wojny z Niemcami. Ilustracje Aleksandra Świdwińskiego oraz reprodukcje z wydawnictw Polski Podziemnej.

40,-
59. Fotografia pozycji 59EJSMOND Julian - Stół i nożyce. (Zbiór bajek). Wyd. pośmiertne z przedmową Józefa Ujejskiego. W‑wa 1935. Druk. Piotr Pyz i S-ka. 8, s.304, portret autora, okł. oryg.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie . Odbito 2000 num. egz. Ten 0688.

75,-
60. Fotografia pozycji 60[ELMER Benedykt] Diplomaticus - Niemcy bez złudzeń. W-wa 1932. F. Hoesick. 8, s.187, [3], okł. oryg.
Okładka przykurzona, pieczęć.

40,-
61. Fotografia pozycji 61ENGELHARDT Lew Mikołajewicz - Pamiętniki jenerała . .. Z ros. oryg. przeł. i notami i dokumentami co do rzeczy polskich objaśnił P[odwysocki] K[onstanty] Stolnikowicz-Chełmski. Poznań1873. J.K.Żupański. Druk. J.I.Kraszewskiego. 8, s. VIII,202, zachowana wierzchnia okł. oryg., opr. pł. współczesna. Pamiętniki z ośmnastego wieku. T. XIII.
2 karty podklejone przy grzbiecie, poza tym stan więcej niż dobry. Pieczęć. Obejmują okres 1766 - 1799, tu materiały do Powstania Kościuszkowskiego, także Rzeź Pragi. Z notami i dokumentami.

100,-
62. Fotografia pozycji 62ENGELHART Andreas - Allgemeiner österreichischer oder neuester Wiener Secretär, für alle im Geschäfts-und gemeinen Leben, so wie in freundschaftlichen Verhältnissen vorkommenden Fälle. 8. Aufl. Wien 1836. Mörschner u. Jasper. 8, s. XII,848,1 rycina, opr. kart.
Oprawa przetarta. Na wyklejkach zapiski. Zawiera: krótką naukę j. niem., sposób redagowania i wzory listów, podania do władz, formularze rachunkowe, wiadomości pocztowe, etc.

250,-
63. Fotografia pozycji 63FABRE Jean - Stanislas-Auguste Poniatowski et l'Europe des lumieres. Paris 1952. Soc. Éd. : Les Belles Lettres. 8, s. III,746, okł. oryg. Publications de la Faculté des Lettres de l'Univ. de Strasbourg. Fasc.116.
Stan dobry. Monografia o ostatnim królu Polski, pozytywne aspekty jego panowania, korespondencja króla z myślicielami europejskimi, wkład Polski do europejskiego życia kulturalnego w okresie oświecenia. Praca oparta na cennych dokumentach z archiwów polskich i francuskich. Z indeksem.

80,-
64. Fotografia pozycji 64Fotografia pozycji 64FELDMAN Wilhelm - Piśmiennictwo polskie 1880 - 1904. Wyd.3. T.1-4. Lwów 1905. H. Altenberg. 8, s. [8],292,251,243,454, ilustracje w tekście i 6 kolorowych tablic, okładki oryg., opr. psk.
Oprawa lekko przetarta, kilka kart luźnych. Okładki i 3 kolorowe ilustracje - w tym portret autora rys . Stanisława Wyspiańskiego . Z indeksem.

250,-
65. Fotografia pozycji 65Fotografia pozycji 65FIEDLER Arkady - Dywizjon 303. W-wa 1946. Czyt. 8, s.150, [1], ilustracje całostronicowe, opr. ppł.
Stan bardzo dobry. Pieczęć i podpis. "Wydanie niniejsze jest pierwszym wydaniem powojennym, w którym obietnica ujawnienia prawdziwych nazwisk bohaterskich lotników mogła być i została spełniona".

45,-
66. Fotografia pozycji 66FILIPOWSKI Józef - Wspomnienia o Stanisławie Wyspiańskim. Kraków 1932. Tow. Miłośników Książki. Druk. U. J. 8, s.13, 4 ryciny [w tym okładka] - zdobniki rys. St. Wyspiańskiego, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Wstęp pióra T. Seweryna. Wspomnienia dyrektora Drukarni U. J.

25,-
67. Fotografia pozycji 67FLASZA Tomasz - Śpiewnik kościelny katolicki czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Zebrany staraniem. .. Tekst do części drugiej. .. Kraków 1921. 16d, s.403, okł. kart. oryg.
Poluzowany grzbiet.

30,-
68. Fotografia pozycji 68FORSTER Karol - Powstanie narodu polskiego w r. 1830-1831. Rys historyczny poparty papierami Generała Hr. Krukowieckiego. .. Berlin 1873. Czc. J. Sittenfelda. 8, s. XXIV,128, XXXIV,253, IV, opr. pł. Teka Narodowa.
Ślady zabrązowienia. Podpis: A. Sobański. Pisma historyczno-polityczne. Cz.1: I: Do dziejów narodu polskiego 1815-1830. II: Powstanie narodu polskiego 1830-1831. Cz.2: Z prywatnej korrespondencyi generała H. Krukowieckiego. I: Trzy listy generała do swej małżonki. II: Dwa pisma generała do mnie przesłane mi do Paryża w r. 1834. III: Rodzaj stosunków między nami. Cz.3: Urzędowe papiery generała Hr. Krukowieckiego przekazane mi przez samego generała, a doręczone przez jego syna Aleksandra hr. Krukowieckiego.

180,-
69. Fotografia pozycji 69Fotografia pozycji 69FREDRO Aleksander - Sztuka obłapiania swawolny poemat młodości z r. 1817. Tytuł okładkowy: Zbereźnictwa wyerszem pisane przez hr. Aleksandra Fredrę i ilustracyą mistrza pędzla Ignaca Kuranta dla nauki młodzi i wspomnień starych chwil podane. Rok pański wydawnictwa 1942. Nakładem wyd[awnictwa] adoracyi wzyemney we Lwowie mieście królewskiem drukiem nakładane. 16, s. [24], ilustracje, broszura.
Erotyk. Obsceniczny druczek prywatny, wydany w czasie II wojny światowej w cynkografii lwowskiej. Rzadkie.

300,-
70. Fotografia pozycji 70FREDRO Aleksander hr. - Zemsta. Kraków [1946]. Nakł. księg. Floriana Trzecieckiego. 8, s.91, portret Autora i Ludwika Solskiego [w roli Dundalskiego], okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Przedmowa: Antoni E. Balicki. Rysunki M. Orackiego-Serwina. Odb. 1000 egz. na papierze bezdrzewnym.

80,-
71. Fotografia pozycji 71FREDRO Aleksander - Pisma wszystkie. Wyd. krytyczne, oprac. St.Pigoń. Wstęp K.Wyka. T.1-13 [14 wol. komplet]. W-wa 1955-1969. PIW. 8, z 12 portretami, opr.psk. współczesna: narożniki i grzbiety z jasnobrązowej skóry, tłoczone zdobienia na grzbietach, brązowe szyldziki z tytułem, karton marmoryzowany.
Bardzo ładny egzemplarz. T.1-10: Komedie, t.11-12: Wiersze, T.13 cz.1-2: Proza.

3.200,-
72. Fotografia pozycji 72Fotografia pozycji 72FUCHS Eduard - Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Bd.1-6 [komplet] . München 1909-1912. A. Langen. 4, s. X,500, X,484, X,496, VII,336, IX,328, X,
341, ilustracje tekstowe i tablice, opr. pł. oryg., złocone napisy.
W suplementach oprawa pęlknięta przy grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Ilustrowana historia obyczajów. Publikacja niezbędna dla naukowców w dziedzinie seksuologii. Imponująca ilość ilustracji jedno-i wielobarwnych. T. I: Renaissance, II: Die galante Zeit, III: Das bürgerliche Zetalter, + 3 tomy suplementów.
Autor (1870-1940), pisarz, teoretyk i historyk kultury, autor wielu dzieł z kultury obyczajów.

1.000,-
73. Fotografia pozycji 73GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons - Wiersze. W-wa 1946. Oficyna Księg. 8, s.346, [6], ilustracje, okł. oryg.
Stan dobry. Wybór utworów w cyklach: Wiersze z lat dawnych, Egzotyki nieprawdopodobne, Noces Aninenses, Bal u Salomona, Wiersze wileńskie, Satyry, Koniec świata, Wiersze obozowe.

60,-
74. Fotografia pozycji 74GIEDROYĆ Fr[anciszek] - Polski słownik lekarski. T.1-2. W-wa 1931-33. Kasa im. Mianowskiego. 8,s. XIII,654,718, [1], okł. oryg., opr. ppł.
Stan bardzo dobry. Autor (1860-1944), lekarz dermatolog, historyk medycyny, profesor Uniw. Warsz.

180,-
75. Fotografia pozycji 75GŁADYSZ Antoni - Powrót z piekła hitlerowskiego. Wspomnienie z obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen i Litomierzycach. Wyd.2. Tarnów 1945. Nakł. Zw. B. Więźniów Ideowo-Politycznych. 8,s.124, rysunki w tekście, okł. oryg.
Stan dobry.

25,-
76. Fotografia pozycji 76GŁADYSZOWA Maria - Wiedza ludowa o gwiazdach. Wrocław 1960. Ossol. 8, s.235,15 mapek. PAN IHKM. Biblioteka Etnografii Polskiej Nr 4.
Stan dobry. Nazwy i wygląd gwiazd, Obserwacja pozornego ruchu gwiazd, Praktyczne zastosowanie wiedzy o gwia­zdach. Z indeksem.

60,-
77. Fotografia pozycji 77GŁĘBOCKI Józef [Teodor] Doliwa - Wspomnienie z roku 1830-1831 czyli treściwe przedstawienie dziejów tegoż okresu z powodu rocznicy 50letniej w r.1880 obchodzonej, skreślił. .. z korpusu artylleryi b. wojsk polskich (jest to część obszerniejszego dzieła: Przegląd krytyczny dziejów polskich). Kraków 1882. Nakł. aut. Druk. A. Koziańskiego. 8, s. XVIII,301, IV, opr. pł. współczesna.
Podklejona karta tyt i 2 karty ostatnie, poza tym stan dobry. Dedykowane: Rodakom a w szczególności spółtowarzyszom w tej wojnie. Cz.1: tak nazwany wielki tydzień Polaków w r. 1830. Cz.2: Rozbiór krytyczny wojny r.1831.

120,-
78. Fotografia pozycji 78Fotografia pozycji 78GOLDBERG Jacob - Jewish Privileges in the Polish Commonwealth. Chartres of Rights Granted to Jewish Communities in Poland-Lithuania in the Sixteenth to Eighteenth Centuries. Przywileje gmin żydowskich w dawnej Rzeczypospolitej z XVI - XVIII w. Chritical Ed. of Orig. Latin, Polish a. German Documents with English Introductions a. Notes. Vol. I-III. Jerusalem 1985-2001. The Isarel Acad. of Sciences a. Humanities. 8, s. XXVI,477, XVIII,347, XI,167, 2 ilustracje, mapki, opr. pł. oryg.
Stan bardzo dobry. W t.3 wersja polska wstępów, regestów i przypisów z I-II tomu. Z indeksami.

150,-
79. Fotografia pozycji 79GOSZCZYŃSKI Seweryn - Dzieła zbiorowe. Wyd. Z. Wasilewski. Lwów-W-wa [1913]. H. Altenberg. 8, s. XXXII,579, portret autora, opr. pł. Biblioteka Klasyków Polskich pod red. T. Piniego T. IV.
Na bibułce ochronnej ślady zabrązowienia, poza tym stan dobry. Treść: Przedmowa, Poezye liryczne, Powieści, Dziennik podróży do Tatrów, Rozprawy literackie, krytyki, i sprawozdania, Rozprawy polityczne, Pisma satyryczne "Pszonki", Po przełomie moralno-religijnym, Uzupełnienie "Poezyi lirycznych".

120,-
80. Fotografia pozycji 80GÓRNICKI Łukasz - Pisma prozaiczne. Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków 1858. Nakł. Wyd. Biblioteki Polskiej. 8, s.38,272, [1], opr. kart.
Niewielkie ślady zabrązowienia. Treść: Droga do zupełnej wolności, L. A. Seneki O dobrodziejstwach ksiąg siedmioro przekładania Ł. Górnickiego.

60,-
81. Fotografia pozycji 81GRABIŃSKI Stefan - Cień Bafometa. Powieść fantastyczna. Lwów-W-wa-Kraków 1926. Skł. gł. w księg. Ossol. 16d, s.194, [1], okł. oryg.
Okładka lekko przykurzona. 1 wydanie . Autor (1887-1936), przedstawiciel nurtu grozy w literaturze polskiej, klasyk noweli fantastycznej, twórca horroru kolejowego, określany jako "polski Poe".

50,-
82. Fotografia pozycji 82GRABIŃSKI Stefan - Demon ruchu. Przedm. J. Jedlicza. Wyd.2 zm. powiększ. Lwów -W-wa 1922. "Lektor". 16d, s. VIII,182, [2], okł. oryg.
Stan dobry. Cykl nowel grozy osnuty na tle pociągu i dworca kolejowego.

50,-
83. Fotografia pozycji 83GUBRYNOWICZ Bronisław - Kazimierz Brodziński: życie i dzieła. Cz.1: (1791 - 1821). Lwów -W‑wa 1917. Gubrynowicz i Syn, Gebethner i Wolff. 8, s. VII,397, [2], 9 tablic: portret, ilustracje, podobizny rkp., okł. oryg.
Okładka przybrudzona. Więcej nie ukazało się.

60,-
84. Fotografia pozycji 84Fotografia pozycji 84Fotografia pozycji 84GUÉNÉE Antoine - Lettres de quelques Juifs portugais, allemands et polonais, a M. de Voltaire, avec un petit Commentaire: extrait d'un plus grand, a l'usage de ceux qui lisent ses Oeuvres; suivi des mémoires surr la pertilité de la Judé, par M. l'abbé. .. T.1-3. Paris 1827. Dufour et Cie. 16d, s.396,396,432, opr. sk. z epoki: skóra brązowa, złocone zdobienia na grzbietach, czerwone szyldziki.
Bardzo ładny egzemplarz . Podpis: A. Coiffard. Wyd. nowe, popr. Listy kilku Żydów portugalskich, niemieckich i polskich. adresowane do Voltaire'a, będące repliką na jego "Traktat o tolerancji". Polemika na temat szeroko rozumianej wolności. Dzieło wielokrotnie wznawiane i tłumaczone na inne języki. Autor (1717-1803) był franc. księdzem i apologetą.

500,-
85. Fotografia pozycji 85Fotografia pozycji 85GUMOWSKI Marian - Corpus nummorum poloniae. Z.1: Monety X i XI w. Kraków 1939. PAU. 8,s.233, 41 tablic z monetami, okł. oryg., opr. psk. współczesna [Jan Bereziuk Wrocław]: narożniki i i 5ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, szyldzik z tytułem, karton marmoryzowany.
Okładki z ubytkami, podklejone, poza tym stan bardzo dobry. Opis 1495 najstarszych monet polskich bitych za panowania od Mieszka I do Władysława Hermana.

180,-
86. Fotografia pozycji 86GUMOWSKI Marian, Haisig Marian, Mikucki Sylwiusz - Sfragistyka. W-wa 1960. PWN. 8, s.267, [1], 48 tablic, opr. pł. oryg. Inst. Historii PAN Nauki pomocnicze historii, pod red. T. Manteuffla.
Stan dobry. Treść: Zagadnienia wstępne, Sfragistyka ogólna-Historia pieczęci i jej znaczenie prawne, elementy pieczęci, Sfragistyka polska-Pieczęcie królewskie, książęce, kościelne, rycerskie, miejskie, wiejskie, instytucje i urzędy, zbiory sfragistyczne w Polsce, album pieczęci.

100,-
87. Fotografia pozycji 87GWIAZDOMORSKI Jan - Wspomnienia z pobytu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w niemieckim obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Przedm. : St. Kutrzeba. Kraków 1945. Księg. S. Kamiński. 8, s.207, okł. oryg., opr. ppl.
Stan bardzo dobry. Podpis i pieczęć.

48,-
88. Fotografia pozycji 88HAGEN Karol - Dzieje czasów najnowszych od upadku Napoleona I do przedednia roku 1848. T.1. Lwów 1878. Księga. Polska. 8, s.791, [4], opr. pł. z epoki.
Podkl. grzbiet oprawy, ślady zabrązowienia na wyklejkach.

100,-
89. Fotografia pozycji 89HALICZER Józef - Słownik geograficzny. Pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych. Słowo wstępne: Eugenjusz Romer. Wyd.2 popr. i powiększone. Tarnopol 1935. Nakł. i druk. Drukarni Podolskiej. 8, s.283, [1], broszura.
Okładka kart. wtórna z naklejoną okł. oryg.

60,-
90. Fotografia pozycji 90Fotografia pozycji 90HANDELSMAN  Marceli - Historyka. Zasady metodologji i teorji poznania historycznego. Podręcznik dla szkół wyższych. Wyd. 2 popr. i uzup. W-wa-Kraków-Lublin 1928. Gebethner i Wolff. 8, s. XIII, [1],332, [1], okł. oryg., opr. psk. współczesna: skóra na narożnikach i grzbiecie brązowa, grzbiet 5ciopolowy, szyldzik z tyt., karton marmoryzowany. [Introligator: Jan Bereziuk Wrocław]
Stan bardzo dobry. Treść: Zasadnicze pojęcia historji, metodologia historji, zasady teorji poznania historycznego; oprac. przez historyka, profesora Uniw. Warsz. (1882-1945).

150,-
91. Fotografia pozycji 91HANDELSMAN Marceli - Rozwój narodowości nowoczesnej. W-wa-Kraków-Lublin [ 1923]. Gebethner i Wolff. 8, s. VIII,267, [1], opr. kart.
Pieczęcie. Z indeksem.

35,-
92. Fotografia pozycji 92Fotografia pozycji 92HARASYMOWICZ -Broniuszyc Jerzy - Banderia prutenorum czyli chorągwie pruskie podniesione roku Pańskiego 1410 w święto Rozesłania Apostołów przeciw królowi Władysławowi Jagielle. .. . Kraków 1976. WL. 8, s.122, [2], ilustracje, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora . Wiersze, 1 wydanie . Wyd. z okazji odbudowy Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. Okładkę i ilustracje proj. Janusz Bruchnalski.

60,-
93. Fotografia pozycji 93Fotografia pozycji 93HARASYMOWICZ Jerzy - Córka rzeźnika. Łąka. Wyprzęgnięty tramwaj Europy. W-wa 1974. Czyt. 8, s.79, [1], rysunki w tekście, okł. oryg., obwoluta
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora . 3 poematy, 1 wydanie . "Charakterystyczny dla tego poety popis błyskotliwej wyobraźni, ostrego humoru i indywidualnego widzenia świata". Oprac. graf. Jan Młodożeniec.

60,-
94. Fotografia pozycji 94Fotografia pozycji 94HARASYMOWICZ Jerzy - Madonny polskie. Kraków 1973. WL. 8, s.69, [3], 17 ilustracji, okł. oryg., obwoluta.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora . Wiersze, 2 wydanie rozsz. Posłowie S. Krzysztofowicz, Obwolutę proj. J.Kurkiewicz.

60,-
95. Fotografia pozycji 95HARASYMOWICZ Jerzy - Na cały regulator. Kraków 1985. WL. 8, s.61, [2], okł. oryg.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie . Odręczna dedykacja autora.

60,-
96. Fotografia pozycji 96Fotografia pozycji 96HARASYMOWICZ Jerzy - Wiersze miłosne. Kraków 1982. WL. 8, s.143, okł. oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora . 2 wydanie. Projekt okładki Bogdan Prądzyński.

60,-
97. Fotografia pozycji 97Fotografia pozycji 97HARBUT Juljusz Stanisław - Mały Rzym. T.3 i 4. W-wa 1936,1938. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8, s.224,144, ilustracje, fotografie, broszura.
Zachowane wierzchnie okł. oryg., zniszczony grzbiet w t.4. Treść: t.3: Przekleństwo złego czynu, 4: Grzech Barbary Ubryk.

100,-
98. Fotografia pozycji 98HARBUT Juljusz Stanisław - Noc listopadowa w świetle i cieniach procesu przed Najwyższym Sądem Kryminalnym. Z ilustracjami i planem, Wyd.2 przejrz. i rozsz. W 100-letnią rocznicę. T.1. W-wa 1930. Skł. gł. : Książnica-Atlas. 8, s. XXXIX,244, liczne ilustracje, plan m . Warszawy, nuty:  Polonez na cześć P. Wysockiego., opr. ppł.
Podkreślenia w tekście, poza tym stan dobry. Jeden z największych procesów politycznych w dziejach narodu.

100,-
99. Fotografia pozycji 99HAŠEK Jarosław - Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. Z rysunkami Józefa Lady. T.1-4. W-wa 1955. PIW. 8, s.478, [2],345, [2], portret autora, rysunki, okł. oryg., opr. sk. w 2 wol. : skóra zielona, złocone i czerwone napisy i zdobienia., pł. futerał.
Bardzo ładny egzemplarz . Przeł. P. Hulka-Laskowski. Posłowie: Stefan Dębski. Okładka: Zb. Dolatowski. Tytuły tomów: Szwejk na tyłach, Szwejk na froncie, Przesławne lanie, Po przesławnym laniu.

1.000,-
100. Fotografia pozycji 100HISTORIA 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego. T. I: Tradycja. W-wa 1939. Nakł. Komendy Koła 6 p. p. Leg. Pol. i Dow. 6 p. p. Leg. Pol. J. P. Druk. : Gł. Druk. Wojskowa. 8, s. [6], X,657, 18 tablic jedno-i wielobarwnych, liczne ilustracje w tekście, opr. pł. oryg.
Oprawa lekko odbarwiona, na odwrociu 1 tablicy zakreślenia ołówkiem. Dalsze tomy nie ukazały się.
Tom I zestawił por. rez. E. Skarbek. Komitet red. : J.K.Ciastoń, A.Lisiewicz, E.Skarbek, E.Wojciechowski. Komitet techn. -wyd.: St. Engel, K. Rudolf, K. Kościesza-Strzegocki. Treść: Nazwa Pułku. Chorągwie i sztandary pułkowe. Apel poległych. Pamiątki po 6 Pułku. Cześć zasłudze. Dowódcy Pułku. Święto pułkowe. Pułkowe odznaki pamiątkowe. Sport w Pułku. Dorobek literacki i artystyczny Pułku. Służba ideowa 6 P.P.Leg. Szóstak poza pułkiem. - Koło pułkowe. Z indeksem.

180,-
101. Fotografia pozycji 101HOFMANOWA Klementyna z Tańskich - Święte niewiasty. Obrazki pobożne kobietom żyjącym w świecie ofiarowane przez. .. T.1-2. Wyd. J. N. Bobrowicza. Lipsk 1843. Nakł. Księg. Zagr. 16d, s. VIII,296,325, opr. psk. w 1 wol.
Pieczęcie, ślady zalania, brak 2 rycin. 1 wydanie . Napisane wg Żywotów Piotra Skargi i innych autorów.

100,-
102. Fotografia pozycji 102HOJNACKI Władysław - Higjena kobiety i kosmetyka. Wyd.5 przerob. i powiększ. Lwów-W-wa 1928. Księg. Pol. B. Połonieckiego. 8, s.478, [2], rysunki w tekście, opr. pł. oryg.
Stan dobry. Podpis.

60,-
103. Fotografia pozycji 103Fotografia pozycji 103Fotografia pozycji 103HOMER0WEJ Iliady Pomór-Gniew. Wyd. Stanisław Wyspiański. Kraków 1903. H. Altenberg. Druk. Uniw. w Krakowie. 4, s.55,11 ilustracji w tekście, opr. psk. z kart. ozdobną okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Tekst grecki i polski. Tekst grecki oprac. L. Sternbach; jako tekst polski parafraza poetycka J. Słowackiego z r.1846. Ilustracje i okładkę rysował Stanisław Wyspiański .

600,-
104. Fotografia pozycji 104HORODYSKI Bogdan - Podręcznik paleografii ruskiej. Kraków 1951. Wyd. Studium Słowiańskiego U.J. 8 s.92, 16 tablic (teksty i transliteracja), okł.oryg. Bibl.Studium Słowiańskiego U.J. Seria C Nr 6.
Stan dobry.

50,-
105. Fotografia pozycji 105HUPKA Jan - Z czasów wielkiej wojny. Pamiętnik nie kombatanta. Niwiska 1936. Nakł. aut. 8, s.464, opr. kart. współczesna.
Podklejone 2 karty, w tym tyt. Pamiętnik z wojny światowej pisany przez posła, publicystę i członka N. K. N.

60,-
106. Fotografia pozycji 106INACZEJ . Jednodniówka literacko-społeczna. Kraków - wrzesień1945. Zredagował Adam Włodek przy współpracy Tadeusza Jęczalika i Wilhelma Macha. Wydawca: Zespół Młodych. 4, s.16,1 ilustra­cja, okł. oryg. proj. Adam Hoffmann.
Stan dobry. Teksty wierszem i prozą młodych autorów: A.Włodek, W.Szymborska, W.Natanson, J.Lipska, W.Mach, T.Kubiak, Wł.Machejek, i in . Celem jednodniówki był apel do Zw. Zaw. Literatów Polskich o utworzenie pisma dla młodych literatów i stworzenie Klubu Literackiego Młodych.

80,-
107. Fotografia pozycji 107IRZYKOWSKI Karol, Ortwin Ostap - Lemiesz i szpada przed sądem publicznym w sprawie Stan. Brzozowskiego. Lwów 1908. Nakł. autorów. 8, s.47, opr. kart.
Stan dobry. Pieczęcie. Stanisław Brzozowski został oskarżony przez Władimira Barcewa o współpracę z carską ochraną, co skutkowało ogólną nagonką na osobę pisarza. Irzykowski i Ortwin wraz z Wacławem Nałkowskim bronili Brzozowskiego, wydali własnym sumptem broszurę w jego obronie. W 1908 r. odbył się tzw. "proces obywatelski". Sprawa została nierozstrzygnieta.

60,-
108. Fotografia pozycji 108IWASZKIEWICZ Jarosław - Warkocz jesieni. W-wa 1955. PIW. 16d, s.47, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze, 1 wydanie.

40,-
109. Fotografia pozycji 109JANKOWSKI Edmund - Ogród - żywiciel małego rolnika i ozdoba jego siedziby. W-wa 1938. Pol. Macierz Szkolna. 16d, s.131, [4], ilustracje w tekście, opr. kart.
Pieczęcie. Praktyczne porady upraw w ogrodzie, przeznaczone dla małych gospodarstw.

35,-
110. Fotografia pozycji 110JAROCHOWSKI K[azimierz] - Opowiadania i studia historyczne. W-wa 1877. Księg. B.Cassiusa (dawniej Merzbacha). 8, s.183, opr. kart.
Karton oprawy zniszczony, karta tyt. luźna. Treść: Przyczynek do dziejów bezkrólewia po Michale Wiśniowieckim i pierwszych miesięcy panowania Jana Sobieskiego, Kandydatura duńska w czasie bezkrólewia po Michale Wiśnio­wiec­kim, Jan Stanisław Jabłonowski wojewoda ruski i zatarg jego z królem Augustem II, Epilog Sprawy Toruńskiej, Dodatki, Napad Brandenburczyków na klasztor Paradyski w r.1740, Zamach Augusta II na Warszawę w r.1704.

80,-
111. Fotografia pozycji 111JASIENICA Paweł - Polska Piastów. Polska Jagiellonów. Rzeczpospolita Obojga Narodów. W-wa 1986. PIW. 8, s.405, [2],477, [3].497,414, [2],644, [4], liczne ilustracje, opr. sk. ozdobna, współcze­sna w 2 wol.: skóra brązowa, na okładkach i grzbietach tłoczone zdobienia i herby Polski i Litwy, grzbiety 5ciopolowe, szyldziki ze złoconymi tytułami, boczne brzegi z namalo­wanymi scenami historycznymi .
Bardzo ładny egzemplarz . Ekskluzywna oprawa . Wybór ilustracji : Kazimiera Żukowska i Maja Berezowska. Indeksy: Tadeusz Nowakowski.

1.800,-
112. Fotografia pozycji 112JASNOWSKI Józef - Mikołaj Czarny Radziwiłł (1515-1565). Kanclerz i marszałek ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego, wojewoda wileński. W-wa 1939. Tow. Nauk. Warsz. 8, s. VIII,447, opr. pł. współczesna. Rozprawy historyczne Tow. Nauk. Warsz. pod red. M. Handelsmana. T. XXII.
Stan bardzo dobry. Życie i działalność jednego z czołowych polityków (1515-1565), którzy mieli wpływ na rozwój wielkich przemian za panowania Zygmunta Augusta.

150,-
113. Fotografia pozycji 113JASTRUN Mieczysław - Inna młodość. Poezje. W-wa 1933. F. Hoesick. 8, s.46, [2], okł. oryg.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie . Drugi tomik poetycki autora.

100,-
114. Fotografia pozycji 114JEDNODNIÓWKA Akademickiego Oddziału Zwiążku Strzeleckiego im. dr. Henryka Kunzeka. Kraków 26 września 1931 r. 4, s.12, okł. oryg.
Stan dobry. Wydana z okazji przybycia do Krakowa prezydenta Ignacego Mościckiego. Red. : Jan Gałaś. Okładkę proj. Mieczysław Walenta.

50,-
115. Fotografia pozycji 115JENDRITZKI H. - Nowoczesny zegarmistrz. Tłum. A. Luniak. W-wa 1958. WPLiS. 4, s.192, liczne ilustracje w tekście, okł. kart. oryg.
Stan dobry. Wiadomości praktyczne służące do naprawy zegarków. Obejmuje terminologię, wyposażenie narzędzio­we, wyposażenie warsztatu naprawczego, opisane poszczególne części zegarka, ich montaż i regulacja.

120,-
116. Fotografia pozycji 116JEZIERSKI Edmund - Jan III Sobieski. W-wa 1933. Inst. Propagandy Państwowo-Twórczej. 16d, s.223, [5], portret, opr. pł. oryg.
Oprawa przetarta na grzbiecie.

60,-
117. Fotografia pozycji 117JOYCE James - Ulisses. Przeł. Maciej Słomczyński. W-wa 1969. PIW. 8, s.830, [2], opr. sk. współczesna: skóra niebieska, złocone zdobienia i napisy, grzbiet 5ciopolowy, brzegi kart barwione.
Bardzo ładny egzemplarz . 1 polskie wydanie . Powieść uznawana za arcydzieło modernizmu. Treścią jest wędrówka głównego bohatera Leopolda Blooma po Dublinie w ciągu jednego dnia. Autor pisał powieść przez 8 lat, M. Słomczyński tłumaczył przez 13 lat.

500,-
118. Fotografia pozycji 118KADEN- Bandrowski Juljusz - Życie Chopina. W-wa 1938. Gebethner i Wolff. 8, s.129, [1], portret, okł. oryg.
Stan dobry. Okładka, ozdobniki w tekście i układ graficzny Tadeusza Piotrowskiego.

40,-
119. Fotografia pozycji 119[KALITOWSKI  Teodor Nałecz] - Nowa forma jurysdykcyjna. Napisał wierszem Teodor Smolarz. .. radca Sądu krajowego w Krakowie. Kraków 1897. L. Frommer. Druk. U. J. 8, s.51, okł. oryg.
Podklejony grzbiet, naddarta okładka. Przykład grafomanii, o czym pisze J. Tuwim w Pegazie dęba, s.75: "Jaskrawym przykładem patologicznego mis-en-vers'yzmu są dwa dziełka z r. 1897: Nowa forma jurysdykcyna i Nowa ustna procedura sądowa. .. Autor uważa siebie za poetę, choć zdaje sobie sprawę, że jest adeptem muzy częstochowskiej". Rzadkie.  

150,-
120. Fotografia pozycji 120[KAMIŃSKI Aleksander] J. Górecki - Kamienie na szaniec. Opowiadanie o Wojtku i Czarnym. Włochy 1945. Nakł. Oddz. Kultury i Prasy 2. Korpusu. 8, s.64, okł. oryg. Biblioteka Orła Białego.
Stan dobry. Podpis, dat. : Bari, grudzień-styczeń 1945/6. Opowiada o losach grupy członków Szarych Szeregów podczas II wojny światowej, oparte na autentycznych wydarzeniach. Przedruk z wydania w konspiracyjnej drukarni w czasie okupacji niemieckiej.

45,-
121. Fotografia pozycji 121KARSKI  Zygmunt - Musujący poranek. Toruń-W-wa-Siedlce 1922. "Ignis". 16d, s.56, [2], okł. oryg. rys. T.Gronowski.
Stan dobry. Z marką ochronną "Ignisa" nr 1343, sygn. inicjałami przez autora. Wiersze, 1 wydanie. Jedyny wydany tomik poetycki autora.

50,-
122. Fotografia pozycji 122KATALOG części zamiennych samochodu M - 20 Warszawa. W-wa 1953. Wyd. Komunikacyjne. 8, s.296, liczne ilustracje, okł. kart. oryg.
Stan dobry.

80,-
123. Fotografia pozycji 123KATOLICYZM kapitalizm socjalizm. List pasterski biskupów austrjackich. Przeł. i objaśnieniami opatrzył ks. dr Stefan Wyszyński [późniejszy Prymas Polski]. Wyd.2 popr. i uzup. Lublin 1933. Tow. Wiedzy Chrześcijańskiej. 8, s.99, okł. oryg.
Stan dobry.

35,-
124. Fotografia pozycji 124KAWALEC Romuald - Pod rumuńskim niebem. Współczesna powieść harcerska. Palestyna, Tel Aviv 1941. Nakł. Wydz. Prasy i Propagandy Komendy Harcerstwa Polskiego na Bliskim, Środkowym i Dalekim Wschodzie. 8, s.104, [4], okł. oryg. Biblioteka Harcerska Nr 1. Z cyklu: Polscy Harcerze na szerokim świecie. Cz. I.
Okładka lekko przybrudzona. Powieść osnuta na tle harcerskiego życia organizacyjnego na uchodźctwie w Rumunii.

40,-
125. Fotografia pozycji 125KERN Elga - Marja Piłsudska Matka Marszałka. Wizerunek życia. W-wa 1935. Gł. Księg. Wojsk. 8, s.146, [3],5 ilustracji: portret M. Piłsudskiej [akwaforta, sygn. oł. : Girs-Barcz] i 4 autolitografie z portretami, opr. pł. oryg.
Stan dobry. Całkowite oprac. graficzne Atelier Girs-Barcz.

150,-
126. Fotografia pozycji 126KERN Ludwik Jerzy - Do widzenia zwierzęta. Kraków 1956. WL. 8, s.90, [4], liczne
ilustracje, okł. oryg.
Stan dobry, egz. nie rozcięty. Bajki wierszem, 1 wydanie, ilustrował Daniel Mróz.

35,-
127. Fotografia pozycji 127KIERSNOWSKI Ryszard - Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich. W-wa 1964. PWN. 8, s.234,8 tablic, opr. pł. oryg. Inst. Historii PAN. Nauki pomocnicze historii pod red. T. Manteuffla.
Stan dobry. Z indeksem.

75,-
128. Fotografia pozycji 128KŁOSY i kwiaty. Książka zbiorowa. Kraków 1869. Druk. W. Kirchmayera. 8, s.410, [2], inicjały, opr. pł. współczesna.
Pieczęcie i podpis, karta tyt. zabrudzona w pr. d. marginesie. Teksty wierszem i prozą. Przyg. do druku W. L. Anczyc. Wydane nakł. Jac. Siemieńskiego.

80,-
129. Fotografia pozycji 129KOCHANOWSKI Jan - Dryas Zamchana, polonice et latine. Pan Zamchanus, latine. R. P. MDLXXVIII we Lwowie wytłoczony a teraz podobizną oddany. Lwów 1928. Druk. Uniw. 8, s. [17], okł. oryg.
Stan dobry. Ekslibris i pieczęć Książnicy Polskiej. Wyd. Franciszek Biesiadecki; dedykował III Zjazdowi Bibliofilów Polskich we Lwowie. Nakład 400 egz. num. Ten 54. Na karcie tyt. reprintu sygnet drukarski Mikołaja Scharffenberga.

50,-
130. Fotografia pozycji 130KOCHANOWSKI Jan - Fraszki. Do druku przysposobił i posłowiem opatrzył Wł. Floryan. Wrocław 1953. Ossol. 8, s.134, [2], VI, okł. oryg., obwoluta.
Stan bardzo dobry. Reprint z pierwodruku: Kraków 1584, druk. Łazarzowa.

60,-
131. Fotografia pozycji 131KOCHANOWSKI Jan - Odprawa posłów greckich. Lwów 1930. Ossol. 8, s. [32], okł. oryg.
Stan dobry. Podobizna pierwodruku wydana w nakładzie 375 egz. [ten 142], na papierze czerpanym, w 400-ną rocznicę urodzin J.Kochanowskiego. Na karcie tyt. reprintu sygnet drukarski Mikołaja Scharffenberga,

60,-
132. Fotografia pozycji 132KOCHANOWSKI Jan - Pieśni. Księgi dwoie. Do druku przysposobił i posłowiem opatrzył Wł.Floryan. Wrocław 1953. Ossol. 8, s.88, [1], VII, [1], okł. oryg., obwoluta.
Stan bardzo dobry. Reprint z 1 wydania: Kraków 1586, druk. Łazarzowa.

60,-
133. Fotografia pozycji 133KOCHANOWSKI Jan - Psałterz Dawidowy Jana Kochanowskiego z ogłoszonych za życia autora i późniejszych przedruków wydał i objaśnił Ludwik Rzepecki. Poznań1867. Nakł. ks. Bażyńskiego. 16d, s. X,229, [1], podobizna karty tyt. z 1577 r., opr. kart.
Brak portretu Jana Kochanowskiego. Pieczęcie. Wszystkie karty w liniowym obramowaniu.

80,-
134. Fotografia pozycji 134KOCHANOWSKI Jan - Satyr albo dziki mąż. Lwów 1930. Książnica-Atlas. 16d, s. [26], 2 ryciny, winiety.
Stan bardzo dobry. Podobizna pierwodruku z 1564 r. wydana z okazji 400ej rocznicy urodzin Kochanowskiego. Nakład 1000 egz. na papierze czerpanym z f-ki "Dąbrowica".

60,-
135. Fotografia pozycji 135KOCHANOWSKI Jan - Treny w opracowaniu profesorów Uniw. Jana Kazimierza Henryka Gaertnera i Stan. Łempickiego. Lwów 1930. Ossol. 8, s.129, 6 kolorowych ilustracji, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Wydane w 400-ną rocznicę urodzin poety. Ilustracje i okładka Zofii Stryjeńskiej.

80,-
136. Fotografia pozycji 136KOCHANOWSKI Jan - Zgoda. Lwów 1930. Książnica-Atlas. 16d, s. [18],2 ryciny.
Stan bardzo dobry. Podobizna pierwodruku z 1564 r., na papierze czerpanym z f-ki " Dąbrowica".

60,-
137. Fotografia pozycji 137KOLANKOWSKI Ludwik - Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów. T. I: 1377-1499. W-wa 1930. Skł. gł. Kasa im. Mianowskiego. Druk. Ossol. 8, s. IX,474, [1], opr. ppł.
Podpis na karcie tyt.,2 małe zaplamienia atramentem. Z indeksem osób i miejscowości. Ukazał się tylko tom 1.

150,-
138. Fotografia pozycji 138KOŁODZIEJCZYK Józef - Prawda o t. zw. Krwawej Niedzieli Bydgoskiej (faktomontaż). Wyd.2. Bydgoszcz 1945. Wyd. Pol. Zw. Zachodniego w Bydgoszczy. 8, s.92, ilustracje, okł. oryg. Materiały do badania zbrodni hitlerowskich na Pomorzu Nr 1.
Okładka pożółkła, małe naddarcie na grzbiecie.

30,-
139. Fotografia pozycji 139KONOPNICKA Maria - Poezye. Serya II. W-wa 1883. Gebethner i Wolff. 16d, s.258, [1], opr. pł. ozdobna: płótno granatowe, na okładce i grzbiecie złocone zdobienia i napisy, brzegi kart złocone.
Oprawa naprawiana - współczesne wyklejki. Stan dobry. Podpis. 1 wydanie.

120,-
140. Fotografia pozycji 140Fotografia pozycji 140Fotografia pozycji 140Fotografia pozycji 140Fotografia pozycji 140KOPERNIK Mikołaj - De revolutionibus orbium coelestium.
Faksymile rkp . Wyd. : Biblioteka Jagiellońska Kraków, 1973. 4, s.213 [ostatnia czysta], rysunki w tekście, opr. kart. - podobizna rkp. Dołączony tom Dzieł wszystkich M. Kopernika opisujący szczegółowo reprint rękopisu.
Reprodukcja wykonana w technice offsetowej na pięćsetlecie urodzin Mikołaja Kopernika. Ta wersja faksymile wygląda tak autentycznie, że ludzie podczas jej ogladania uznają ją za oryginał.
Stan bardzo dobry.

1.600,-
141. Fotografia pozycji 141KORZON Tadeusz - Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. Wyd.2 uzup. przez autora. T.3. Lwów-W‑wa-Kraków 1923. Ossol. 8, s.465, ilustracje w tekście, kart.
Stan dobry. Ilustracje wykonane pg pomników przez Br. Gembarzewskiego. Brak mapki rys. przez J. Rogową. Treść: Dokończenie epoki przedrozbiorowej. Epoka porozbiorowa. Rozdział o broni i uzbrojeniu oraz epokę porozbiorową oprac. Br. Gembarzewski.

100,-
142. Fotografia pozycji 142KORZONEK Jan - Ustawa hipoteczna z dnia 25 lipca 1871 R., Nr 95 austr. dz. u. p. ze wszystkiemi późniejszemi zmianami i uzupełnieniami tudzież przepisami związkowemi aż do ostatnich czasów objaśniona. .. Kraków 1932. L. Frommer.16d, s. XXIV,654, opr. pł. oryg.
Stan dobry.

60,-
143. Fotografia pozycji 143KOSIŃSKI Kazimierz - Pisarze polityczni i historyczni do w. XIX. Cz.1-2. W-wa 1919-20. M. Arct. 8, s.106,247, opr. kart.
Oprawa niejednolita, podpis. Cz. I - Do w. XVI, II: Wiek XVI - do pierwszego bezkrólewia. Życiorysy i omówienie prac historycznych autorów.

70,-
144. Fotografia pozycji 144KOSKOWSKI Bronisław - O nikotynie i paleniu tytoniu. Lwów-W-wa 1925. Książnica-Atlas. 8, s.40, [1], okł. oryg. Bibljoteczka Higjeniczna z. IX.
Stan dobry. Pieczęć Książnicy-Atlas.

25,-
145. Fotografia pozycji 145Fotografia pozycji 145KOSSAK [Szczucka] Zofia - Krzyżowcy. T.1-4. W-wa 1956. Pax. 8, s.462, [`1],522, [2], 2 mapki, opr. pł. oryg.
Stan bardzo dobry. Podpis autorki:  Zofja Kossak 4/VI-58 . Powieść. I: Bóg tak chce !. II: Fides graeca. III: Wieża trzech sióstr. IV: Jerozolima wyzwolona.

120,-
146. Fotografia pozycji 146[KOSTEK-Biernacki Wacław] Brunon Kostecki - Jak oni ! Kraków [1909]. "Życie". 16d, s.104, [1], okł. oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Opowiadania z lat 1906-7, oparte częściowo na osobistych doświadczeniach autora (1882-1957), popularnego pisarza, działacza PPS, polityka, legionisty.

40,-
147. Fotografia pozycji 147Fotografia pozycji 147Fotografia pozycji 147Fotografia pozycji 147KOZŁOWSKI Karol - Wojsko polskie z roku 1830/31 przedstawione w 16 obrazach z dodaniem krótkiej historyi wojskowości polskiej. Wyd.2. Poznań1908. Nakł. wyd. Czc. druk. Dziennika Pozn. 8, s.44, [2], ilustracje w tekście, 16 kolorowych tablic, opr. pł. ozdobna, współcześnie naprawiana.
Stan bardzo dobry. Współczesne wyklejki. Krótki rys historii wojska polskiego i przebieg powstania listopadowego. Na rycinach wizerunki żołnierzy różnych formacji, kostiumologia wojskowa. Na pierwszej planszy generał Skrzynecki.

600,-
148. Fotografia pozycji 148Fotografia pozycji 148KRAKOWSKI Édouard - Deux poètes de l'héroisme: Charles Péguy et Stanislaw Wyspiański. Préf. de card. Baudrillart. Paris-Neuchatel 1937. V. Attinger. 8, s.63.
Brak okładki. Odręczna dedykacja autora: P. Prof. Witoldowi Rubczyńskiemu z głęboką czcią i wdzięcznością ofiaruje Ed. Krakowski. Paryż 11 luty 1937.

40,-
149. Fotografia pozycji 149KRASIŃSKI Zygmunt - The Un-Divine Comedy. Transl. by Hariette E. Kennedy and Zofia Umińska. Preface G. K. Chesterton. Introduction A. Górski. London-Warsaw [1924]. G. G. Harrap & Co., Książnica Polska. 8, s. XVII,111, opr. pł. oryg.
Stan dobry. Pieczęć Książnicy-Atlas. "Nieboska komedia" w ang. tłumaczeniu.

80,-
150. Fotografia pozycji 150KRASZEWSKI Józef Ignacy - Złote myśli z dzieł. .. Zebrał Stanisław Wegner. Krytycznym przeglądem pism jubilata opatrzył Stefan Buszczyński. Poznań1879. N. Kamieński i Sp. 8, s. LXVII,169, [3], portret Kraszewskiego, opr. pł. ozdobna z epoki., złocone brzegi kart. Wyd. jubileuszowe na korzyść jubilata.
Oprawa lekko otarta, podpis. Ilustracja: fotodruk rysunku W. Eliasza.

120,-
151. Fotografia pozycji 151KRÓLIKOWSKI D[ionizy] - Książka dla młodzieży rzemieślniczej. Wyd.2. Poznań[1923]. Księg. św. Wojciecha. 8, s.170, okł. oryg.
Stan dobry. Ze słowniczkiem wyrazów obcych i mniej znanych polskich używanych w handlu i przemyśle.

40,-
152. Fotografia pozycji 152KRZYŻANOWSKI Jan Kanty - Wykład fizyki. Do użytku szkoł woiewodzkich zastosowany przez. .. W-wa 1825. Nakł. aut. w Druk. Szkolney. 8, s.493, [2], 4 skł. tablice, opr. pł. z epoki.
Oprawa lekko odbarwiona, pieczęć, 2 karty podklejone, Na tablicach przyrządy i obliczenia fizyczne. Autor (1789-1844) był pol. chemikiem, fizykiem i pedagogiem, członkiem Tow. do Ksiąg Elementarnych. Wprowadził do Polski metodę wzajemnego uczenia się (Lankastra).

250,-
153. Fotografia pozycji 153KSIĘGA pamiątkowa Tygodnia Bandery. [Red. Radosław Krajewski]. W-wa 1925. Liga Morska i Rzeczna. Druk. A. Białobrzeskiego. 8, s.63, [1], [40: reklamy],2 ilustracje, okł. oryg.
Okładka przykurzona. "Tydzień Bandery" - akcja na rzecz statku szkolnego dla przyszłych marynarzy wzywająca do wzięcia w niej udziału. Teksty wierszem i prozą.

60,-
154. Fotografia pozycji 154KUBALA Ludwik - Jerzy Ossoliński. Wyd.2 popr. i uzup. przez autora. W-wa 1924. Ossol. Lwów, H.Altenberg. 8, s. VIII,511, [1], opr. pł. Dzieła Ludwika Kubali, wydanie zbiorowe T. I.
Stan więcej niż dobry. Monografia poświęcona J.Ossolińskiemu kanclerzowi wielkiemu koronnemu, jednej z głó­wnych postaci działających w Rzeczypospolitej pierwszej połowy XIX w. Ze skorowidzem osób i miejscowości.

120,-
155. Fotografia pozycji 155KUBALA  Ludwik Szkice historyczne. Serya I. Lwów 1880. Gubrynowicz i Schmidt. 8, s.332, opr. pł. współczesna.
Niewielkie ślady zawilgocenia. Podpis. Treść: Królewicz Jan Kazimierz, Oblężenie Lwowa w r.1648, Oblężenie Zbaraża i pokój pod Zborowem, Poselstwo Puszkina w Polsce, Bitwa pod Beresteczkiem, Kostka-Napierski.

80,-
156. Fotografia pozycji 156KUBALA Ludwik - Szkice historyczne. Serya druga. Lwów 1880. Gubrynowicz i Schmidt. 8, s.323. [1], opr. psk.
Płótno oprawy przetarte, ślad zaklejenia na karcie tyt. Treść: Proces Radziejowskiego, Pierwsze "Liberum Veto", Krwawe Swaty, Czarna Śmierć, Wyprawa Żwaniecka, Mieszczanin Polski w XVII wieku.

80,-
157. Fotografia pozycji 157KULCZYCKI Jerzy Sas - Z dziejów Kulczyckich. Tom I: Od Brańska do Wiednia 1264-1694. From the Kultchitsky Family Annals. London-Sopot 2012. J. Sas Kulczycki. 4, s.216, 168 ilustracji, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Wydanie 1 . Wydruk komputerowy, na prawach rkp. Nakład 25 num. egz. Ten. num.3.

200,-
158. Fotografia pozycji 158[KULCZYCKI Ludwik] Mazowiecki Mieczysław [pseud. ] - Historya ruchu socyalistycznego w zaborze rosyjskim. Kraków 1903. Wyd. "Proletaryatu". Nakł. B. Drobnera. 8, s.488, liczne portrety, opr. ppł. Biblioteka P. P. S. "Proletaryat" nr 7.
Pieczęć i podpisy na k. tyt., poza tym stan dobry.

80,-
159. Fotografia pozycji 159Fotografia pozycji 159KUROŃ Jacek - Moja zupa. W-wa 1991. Ofic. Wyd. BGW. 8, s.115, [1], 26 fotografii, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora . O działalności w pierwszym rządzie T. Mazowieckiego.

40,-
160. Fotografia pozycji 160L.O.P.P . Obwód Miejski L.O.P.P. w Krakowie. Sprawozdanie z działalności za rok 1938. Kraków 1939. 4, s.28, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Druk powielony.

50,-
161. Fotografia pozycji 161LAM Stanisław - Antologia poezji polskiej 1939-1945. Paryż [1946]. Księg. Polska. 16d, s.317, [1], winiety w tekście, okł. oryg.
Stan dobry. Wiersze z okresu II wojny światowej. Cz.1: Poeci na emigracji, II: Zołnierze tułacze, III: Z więzień i obozów, IV: Polska poezja podziemna. Okładka i winiety wg rysunków Krystyny Binental.

75,-
162. Fotografia pozycji 162LAM Stanisław - Józef Weyssenhoff "O laurach Wyspiańskiego". Jarosław 1910. Nakł. i druk L. Wiśniewskiego. 8, s.24, okł. oryg.
Stan dobry. Polemika ze szkicem krytycznoliterackim J. Weyssenhoffa, drukowanym w Tygodniku Illustrowanym w 1909 r.

50,-
163. Fotografia pozycji 163LASOCKI Wacław - Wspomnienia z mojego życia. Przyg. do druku Michał Janik i Feliks Kopera. [T.1 (z 2): W kraju]. Kraków, w kwietniu 1933. Nakł. Gminy St. Król. M. Krakowa. 8, s. XVIII,495, [2],101 ilustracji na tablicach, opr. ppł.
Pieczęcie, poza tym stan więcej niż dobry. Bogaty materiał historyczny, obyczajowy i literacki odnoszący się do okresu dzieciństwa, lat szkolnych i uniwersyteckich autora [1837-1921], lekarza, pamiętnikarza, bibliofila. Pamiętniki ukazały się w 10 lat po śmierci autora zgodnie z jego wolą. Z indeksem.

140,-
164. Fotografia pozycji 164LEHR-Spławiński Tadeusz - Szkice z dziejów rozwoju i kultury języka polskiego. Lwów-W-wa 1938. Książnica-Atlas. 8, s.209, okł. oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dat . : 15 XII 38.

50,-
165. Fotografia pozycji 165Fotografia pozycji 165LEITGEBER Sławomir - Potuliccy. Londyn 1990. Pol. Fundacja Kult. 8, s.192, 2 mapy dóbr, 3 herby [2 kolor. ], ilustracje, 7 tablic genealogicznych, opr. pł. oryg.
Stan bardzo dobry. Indeksy osób i miejscowości oprac. K. Górska-Gołaska, A. Heymowski nakreślił dzieje heraldyki średniowiecznego rodu Grzymalitów.

100,-
166. Fotografia pozycji 166LINDEMAN Włodzimierz - Toksykologia chemicznych środków bojowych. Z 17 rysunkami oraz atlasem. W-wa 1925. Wojsk. Inst. Nauk. -Wyd. 8, s.279, XXV, rysunki w tekście i 12 tablic, opr. kart.
Pieczęcie, karton oprawy naddarty, zamalowana pieczęć. Atlas z tablicami z anatomii patologicznej pokazujące skutki zatruć bojowych.

80,-
167. Fotografia pozycji 167LIPIŃSKI Eryk, Szeląg Jan [oprac. ] - Pożegnanie z Hitlerem. W-wa 1945 . Czyt. 8, s.64, rysunki w tekście, okł. oryg. Biblioteka "Szpilek" nr 1.
Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Satyryczne teksty prozą i poetyckie. Ilustracje: karykatury rys. : Z. Wasilewski, M. Piotrowski, I. Witz, E. Lipiński, J. Zaruba, A. Siemaszko, M. Reif, i in.

40,-
168. Fotografia pozycji 168LITERATURA dla dzieci. BRZEZIŃSKI Bogdan - Niezwykłe przygody Michasia Pogody. Zeszyt 1. Napisał. .. Ilustrował: Jerzy Karolak. W-wa 1956. WAG. 16 podł., s. [26]: ilustracje i wierszowane teksty o niezwykłych przygodach Michasia, okł. oryg.
Okładka lekko przetarta, poza tym stan dobry. Seria pierwsza. Zeszyt jednego z pierwszych komiksów w powojennej Polsce.

100,-
169. Fotografia pozycji 169- CHODOROWSKA Anna - List z Bułgarii. W-wa 1955. N. Księg. 16d. podł. s. [16, ilustracje, okł. oryg. Seria: Poczytaj mi Mamo.
Stan dobry. Wierszem. Ilustracje: Anna Hoffmanowa.

25,-
170. Fotografia pozycji 170- FANG Ji-Chjun - Jak wyrosło brzoskwiniowe drzewo. Oprac. poetyckie Stefan Flukowski. Ilustrował Stanisław Töpfer. W-wa 1955. N. Księg. 16d. podł., s. [16], ilustracje, okł. oryg. Seria: Poczytaj mi Mamo.
Stan dobry.

25,-
171. Fotografia pozycji 171- GERMAN Juliusz - Jak Pan Bóg Niemca pokarał. Dla polskich dzieci bajka prawdziwa. Wyd.2. Katowice 1945. M. Kowalski. 8, s.43, [2], ilustracje w tekście, okł. oryg.
sygn. L. Górski.
Stan dobry. Odnosi się do zbrodni niemieckich z czasów I wojny światowej. Okładka i ilustracje: Leszek Górski.

40,-
172. Fotografia pozycji 172- GRABOWSKI Jan - Skarb na Sumatrze. Wyd.3. W-wa 1941. Gebethner i Wolff. 16, s.95,12 ilustracji, okł. oryg. Polska i Świat Współczesny. Biblioteka Młodzieży.
Stan dobry. Obca dedykacja. Okładkę proj. T. Piotorwski.

25,-
173. Fotografia pozycji 173Fotografia pozycji 173- JANCZARSKI Czesław - Wesoły Florek. Ilustracje: Antoni Pucek. W-wa 1956. Czyt. 8 podł., s.87, [3]: ilustracje z wierszowanymi tekstami, okł. oryg.
Stan dobry. Podzielone na 4 pory roku krótkie wierszyki z ilustracjami.

80,-
174. Fotografia pozycji 174- JANUSZEWSKA  Hanna - Ni-to ni-sio. Ilustrowała Ewa Totwen. W-wa 1947. Sp. "Światowid". 8, s.53, [2], ilustracje, okł. oryg.
Otarte brzegi okładki. 6 wierszy dla dzieci z ilustracjami.

50,-
175. Fotografia pozycji 175Fotografia pozycji 175- KARNAUCHOWA I. - Najcudniejsza piękność. Spolszczył [z ros. ] Cz. Jastrzębiec-Kozłowski. Ilustrował Antoni Uniechowski. W-wa 1951. Nasza księg. 4, s.146, [1], ilustracje na tablicach, okł.oryg.
Stan dobry. 22 bajki dla dzieci.

80,-
176. Fotografia pozycji 176- KUBIAK Tadeusz - Rośniemy razem. W-wa 1955. N. Księg. 16d. podł., s. [14], ilustracje, okł. oryg. Seria: Poczytaj mi Mamo.
Stan dobry. Ilustrował Bronisław Kieszkowski.

25,-
177. Fotografia pozycji 177- LENARTOWICZ Teofil - Oj, sikorko, sikoreczko. .. [Wyd.2]. Oprac. muzyczne: Olga Łada. Ilustrował Jerzy Karolak. W-wa 1962. N. Księg. 16d. podł., s. [16], ilustracje i nuty, okł. oryg. Seria: Poczytaj mi Mamo.
Stan dobry.

25,-
178. Fotografia pozycji 178- [MAKŁOWICZ Józef] - Pamiętnik Małego Rysia. Zebrał J. M. Rys. St. Bober. Lwów 1928. Nakł. wyd. "Ucieszne Obrazki". 16d. podł., s.46: rysunki z humorystycznymi tekstami, okł. oryg. "Ucieszne Obrazki" - Album II.
Stan dobry. Pieczęć: "Ucieszne obrazki" czasopismo Kołomyja.

60,-
179. Fotografia pozycji 179- MEADE L[Elisabeth] T[homassina] - Zwycięstwo Polly. Powieść dla młodzieży. Przeł. Stefania Heymanowa. Kraków b. r. Księg. Powsz. 16d, s.327, [3], ilustracje, opr. kart. oryg.
Stan bardzo dobry. Powieść dla dziewcząt irlandzkiej pisarki (1854-1915).

60,-
180. Fotografia pozycji 180- ROBERTS K. - Zbóje na cichych łapach. Oprac. I. Łozińskiej. Ilustracje Ireny Rzewuskiej. Kraków 1946. L. J. Jaroszewski Księg. Wyd. 8, s.38, [2], ilustracje, okł. oryg. Przyroda Mówi. . .. Bibl. Opowieści Przyrodniczych.
Stan dobry.

20,-
181. Fotografia pozycji 181- SEKORA A. - Rozgniewany węgielek. Ilustrował M. Gawryś. W-wa 1955. N. Księg. 16d. podł., s.30, [2], okł. oryg. Seria: Poczytaj mi Mamo.
Stan dobry.

25,-
182. Fotografia pozycji 182- SZELBURG-Zarembina Ewa - Mały Afrykańczyk. Ilustrowała Maria Mackiewicz. W-wa 1959. N.Księg. 16d. podł., s.32, ilustracje, okł. oryg. Seria: Poczytaj mi Mamo.
Stan dobry.

25,-
183. Fotografia pozycji 183Fotografia pozycji 183- WERYHO Marya - Co słonko widziało. 34 powiastek dla dzieci. Z 30 rysunkami K. Gorskiego. W‑wa 1905. Gebethner i Wolff. 8, s.125, [1], ilustracje w tekście, okł. oryg.
Okładka przybrudzona, podklejony grzbiet. Podpis.

50,-
184. Fotografia pozycji 184- ZALESKA M. J. [Julia Maria] - Sędziwa sosna. Wróbelki - wisienka. Wyd.3. W-wa 1942.
Gebethner i Wolff. 16d, s.36, okł. oryg. Biblioteczka Młodzieży Szkolnej 156.
Stan dobry. Opowiadania dla dzieci.

20,-
185. Fotografia pozycji 185- ZECHENTER Witold - Wilk z partyzantki. Ilustracje: Z. Czaczko i A. Święty. Kraków 1946. L. J. Jaroszewski Księg. Wyd. 8, s.31, ilustracje w tekście, okł. oryg. Przyroda Mówi. .. Bibl. Opowieści Przyrodniczych.
Stan dobry.

20,-
186. Fotografia pozycji 186LITYŃSKI Michał - Wiek XIX. Obrazy historyczne. Lwów 1900. Nakł. aut. Druk. E.Winiarza. 4, s.174, ilustracje w tekście, opr. kart. współczesna.
Zakreślony podpis na karcie tyt. Historia Polski i powszechna XIX w. Cz. I: 1800-1848, II: 1848-1900.

75,-
187. Fotografia pozycji 187LORENTOWICZ  Jan-  Nowa Francya literacka.  Portrety i wrażenia.  W-wa 1911.  Wyd.  Wł.  Okręta.  8,  s.  VIII,  566,  [1],  opr.  pł. współczesna.
Stan bardzo dobry.  Marka ochronna: podpis: 1321 J. L.

60,-
188. Fotografia pozycji 188LORENTOWICZ Jan - Teatr Polski w Warszawie 1913-1938. W-wa 1938. Skł. gł. Inst. Wyd. "Biblioteka Polska". 4, s. LXXV,194, od s. 109 dział ilustracyjny, opr. pł., złocony tytuł na okładce.
Stan więcej niż dobry. Pieczęć i podpis. Inicjały i przerywniki, układ graficzny wykonał St. Ostoja-Chrostowski. Treść: Dzieje i organizacja Teatru Polskiego, Repertuar, Przedsięwzięcia teatralne związane z Teatrem Polskim, Ilustracje i portrety.

150,-
189. Fotografia pozycji 189ŁOSIŃSKI Augustyn. 1910 - 1935. Dwudziestopięciolecie rządów J.E.ks. biskupa Augustyna Łosińs­kiego w diecezji kieleckiej. Wydał Komitet Jubileuszowy. Kielce 1935. Druk. "Jedność". 8, s.43, ilustracje, okł. oryg.
Stan dobry.

35,-
190. Fotografia pozycji 190MACKIEWICZ  Stanisław - Klucz do Piłsudskiego. Londyn 1943. Nakł. aut. 8, s.174, okł. oryg.
Podklejony grzbiet, okładka przykurzona. Pieczęć. Z indeksem nazwisk.

50,-
191. Fotografia pozycji 191MACKIEWICZ Stanisław (Cat) - O jedenastej - powiada aktor - sztuka jest skończona. Polityka Józefa Becka. London 1942. M. I. Kolin Ltd. 8, s.172, okł. oryg.
Okładka przybrudzona. Podpis.

50,-
192. Fotografia pozycji 192MALECZYŃSKI Karol - Studia nad dokumentem polskim. Wrocław-W-wa-Kraków 1971. Ossol. 8, s.318, [1], portret autora, opr. pł. oryg.
Stan dobry. Z indeksem. Nakład 630 egz.

100,-
193. Fotografia pozycji 193MALECZYŃSKI Karol, Bielińska Maria, Gąsiorowski Antoni - Dyplomatyka wieków średnich. W‑wa 1971. PWN. 8, s.370, [1], 26 tablic, opr. pł. oryg. Inst. Historii P. A. N. Nauki pomocnicze historii pod red. T. Manteuffla.
Stan dobry. Z indeksem. Nakład 660 egz.

100,-
194. Fotografia pozycji 194Fotografia pozycji 194MARKOWSKI Bolesław - Podchorążowie z Ujazdowa. Wspomnienia Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-1939. W 50-tą rocznicę założenia Szkoły oprac. .. . Londyn 1972. Nakł. Klubu Wychowanków Szkoły. 4, s.495, [1], liczne ilustracje, opr. pł. oryg.
Stan dobry. Treść: Historia SPS, Wspomnienia, Księga pamiątkowa. Z indeksem nazwisk.

150,-
195. Fotografia pozycji 195MASSON Frédéric - Napoléon et sa famille. T.1-9 (z 12). Paris 1905-1908. Soc. d'Éd. Litt. et Artistique. Libr. Paul Ollendorff. 8, T.1: (1769-1802) 11 éd., s. XIII,436, 2: (1802-1805) 9 éd., s.478, 3: (1805-1807) 8 éd., s. V,450, 4: (1807-1809) 7 éd., s.512, 5: (1809-1810) 6 éd., s. XVII,352, 6: (1810-1811) 6 éd., s.376, 7: (1811-1813) 5 éd., s. XI,512, 8: (1812-1813) 5 éd., s. XXXV,372, 9" (1813-1814) 5 éd., s.452; opr. psk. jednolita z epoki: skóra brązowa, bogato złocone zdobienia i napisy na grzbietach.
Bardzo ładny egzemplarz . Efektowna oprawa z symboliką napoleońską. Napoleon i jego rodzina. Szczegółowa biografia, dokonania historyczne i wojskowe cesarza, od jego narodzin do upadku Cesarstwa, opublikowana piórem franc. historyka napoleonisty (1847-1923).

900,-
196. Fotografia pozycji 196MATUSZEWSKI Ignacy - Słowacki i nowa sztuka (modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Studyum krytyczno-porównawcze. W-wa 1902. Gebethner i Wolff. 8, s.400, opr. pł.
Stan bardzo dobry.

50,-
197. Fotografia pozycji 197METTERNICH [Winneburg Klemens Lothar] - Korespondencja . .. w sprawie Uniwersytetu Krakowskiego 1820-1829. Wyd. i wstępem poprz. W. Bobkowska. Kraków 1935. PAU. 8, s. LXXXI,165, okł. oryg. PAU. Archiwum Komisji do dziejów oświaty i szkolnictwa w Polsce nr 3.
Pęknięty blok.

60,-
198. Fotografia pozycji 198MIASKOWSKI Kasper - Zbiór rytmów. .. (Wedle wydania z r. 1622 w Poznaniu w drukarni Jana Rossowskiego). Wydanie K. J. Turowskiego. Kraków 1861. Nakł. i czc. "Czasu". 8, s.307, [4], okł. oryg., opr. pł. współczesna. Biblioteka Polska Serya na rok 1861. Zeszyt 31-34.
Pieczęć na karcie tyt. .

80,-
199. Fotografia pozycji 199MICIŃSKI Bolesław - Chleb z Gietsemane W-wa 1933. Bibljoteka "Zet" nr 2. 8, s.24, okł. oryg.
Stan dobry. Wiersze religijno-filozoficzne, 1 jedyne wydanie.  Poszczególne wiersze dedykowane Witkacemu, J.Wittlinowi, J.Braunowi. Okładkę wykonał Presław Karszowski.
Autor (1911-1943), filozof, poeta, eseista. Od 1939 r. we Francji.

120,-
200. Fotografia pozycji 200MICKIEWICZ Adam - Dziady. Sceny dramatyczne tak jak były grane w teatrze krakowskim dnia 31 paźdz.1901. Wydał St . Wyspiański nakładem własnym. Kraków listop. 1901. Druk. U. J. Skł. gł. w księg. Gebethnera. 8, s.180, 6 rysunków projektów scenicznych St. Wyspiańskiego,1 karta nut, okł. oryg.
Okładka lekko naddarta, poza tym stan bardzo dobry. 1 wydanie .

180,-
201. Fotografia pozycji 201Fotografia pozycji 201MICKIEWICZ Adam - Dziady. Część I, II i IV. Z illustracyami Cz. B. Jankowskiego. Lwów [1896]. H. Altenberg. Druk. W. L. Anczyca i Sp. Folio, s.106, 6 ilustracji na tablicach [fotograwiury R. Paulussena] z ochronnymi bibułkami, opr. ppł. oryg.
Na oprawie ślady odbarwienia, poluzowany grzbiet, przybrudzona karta przedtyt. Podpis. 1 ilustrowana, ozdobna edycja "Dziadów". Karty tekstu w ozdobnym obramieniu.

250,-
202. Fotografia pozycji 202MICKIEWICZ Adam - O życiu duchowem. Z pism, przemówieńi listów zebrał Stanisław Pigoń. Poznań 1922. Fiszer i Majewski. 16, s.136, [1], 1 ilustracja: Pielgrzym fragment pomnika Mickiewicza, okł. oryg.
Stan bardzo dobry.

60,-
203. Fotografia pozycji 203Fotografia pozycji 203MICKIEWICZ Adam - Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historya szlachecka z 1811 i 1812 r. Z illustracyami E . M . Andriollego . Lwów [1882]. H. Altenberg. Druk. F.A.Brockhausa w Lipsku. Folio, s.294, [1], ilustracje w tekście i 24 tablice, opr. pł. ozdobna: płótno granatowe, złocone i grana­towe zdobienia, złocony tytuł i brzegi kart.
Oprawa naddarta przy grzbiecie, na dolnym marginesie ślady odbarwienia, przed kartą porzedtyt. wycięta czysta karta, podpis. Ilustracje : drzeworyty ryt. A. Zajkowski. Tekst i ilustracje w stanie więcej niż dobrym. Wszystkie karty w ozdobnym obramowaniu.

450,-
204. Fotografia pozycji 204MICKIEWICZ Adam - Les Slaves. Cours professé au Collége de France (1842-1844). Préf. de Fortunat Strowski, introduction de Ladislas Mickiewicz. Paris 1914. Musée Adam Mickiewicz. 8, s. XXXXII,371, 1 ilustracja, okł. oryg.
Stan dobry. Kurs literatury słowiańskiej wykładanej w College de France. Cz. I: L'Eglise officielle et le messianisme. Philosophie et religion. II: L'Eglise et le messie. Religion et politique.

100,-
205. Fotografia pozycji 205Fotografia pozycji 205MICKIEWICZ Adam - Wykłady o literaturze słowiańskiej. Wygłoszone w Kolegium Francuzkiem w Paryżu 1840-1841. Przekład Feliksa Wrotnowskiego, uzup. i popr. uwagami autora. T. 1-4. Lwów 1900. Nakł. "Słowa Polskiego". 8, s, XIX,417, [9],290, [5],271, [7],235, [5], opr. ppł. w 2 wol. Biblioteka "Słowa Polskiego".
Stan dobry. Zapiski własnościowe.

150,-
206. Fotografia pozycji 206MICKIEWICZ Władysław - Legion Mickiewicza Rok 1848. Kraków 1921. Nakł. aut. 8, s. IX, IV,421, opr. pł.
Stan bardzo dobry. Pieczęć.

120,-
207. Fotografia pozycji 207MIEROSŁAWSKI Ludwik - Pamiętnik. .. (1861-1863). Wyd. J. Frejlich. W-wa 1924. Inst. Wyd. Bibljoteka Polska. 8, s. V,214,1 portret, okł. oryg. Czasy i Ludzie.
Stan dobry. Treść: Przedmowa wydawcy, Szkoła wojskowa w Genui, J. Wysocki a L. Mierosławski, Komitet Nar. Rewolucyjny, Dyktatura L. Mierosławskiego, Kontradyktatura M. Langiewicza, Przypisy, Indeks.

60,-
208. Fotografia pozycji 208MIŁOSZ Czesław - Ocalenie. W-wa 1945. Czyt. 8, s.154, [4], okł. oryg.
Przykurzona okładka. 1 wydanie . Wiersze w cyklach: Iuvenilia, Trzy zimy, Świat (poema naiwna), Głosy biednych ludzi.

100,-
209. Fotografia pozycji 209Fotografia pozycji 209MIŁOSZ Czesław tłum. - Księgi pięciu megilot. Tłum. z hebrajskiego i greckiego. .. Lublin 1984. KUL. 8, s.165, [2], okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Autograf:  Czesław Miłosz 7 . X . 89 . 1 krajowe wydanie . Trzecia biblijna książka Czesława Miłosza.

120,-
210. Fotografia pozycji 210MINKIEWICZ Janusz, Brzechwa Jan - Szopka polityczna 1945/1946. W-wa 1945. Czytelnik. 8, s.54, rysunki w tekście, okł. oryg. Biblioteka "Szpilek" T.2.
Stan bardzo dobry. Karykatury - rysunki Jerzego Zaruby. Postacie szopki: Borejsza, Mijal, Minc, Franco, Rzymowski, Sapieha, Radziwiłł, Nałkowska, Raczkiewicz, Bos, Kowalski, Słonimski, Tenno, Truman, Kwiatkowski, Churchill, Osóbka-Morawski, Mikołajczyk, Kiernik.

35,-
211. Fotografia pozycji 211MITCHELL Margaret - Przeminęło z wiatrem. T.1-2. Tłum. Celina Wieniewska. W-wa 1976. Czyt. 8, s.561, [1],574, [1], okł. oryg., opr. psk. współczesna: narożniki i grzbiety z bordowej skóry, złocone zdobienia i napisy na grzbietach, karton marmoryzowany, futerał.
Bardzo ładny egzemplarz . Okładka: Marian Stachurski. Bestsellerowa powieść amerykańskiej pisarki, dotycząca czasów wojny secesyjnej.

800,-
212. Fotografia pozycji 212MIZERSKI M. - Gospodarstwo karpiowe. Hodowla karpia i zakładanie stawów. Wyd. 2 przerob. i rozsz. W-wa 1935. Tow. Oświaty Roln. 8, s.335, liczne ryciny w tekście, wykresy i tablice, opr. kart. oryg. Encyklopedia Gospodarstwa Wiejskiego Nr 128-130.
Poluzowany grzbiet, podpis.

100,-
213. Fotografia pozycji 213MLECZKO Stanisław - Serce a heksametr czyli geneza metryki poetyckiej w związku z estetycznym kształceniem się języków, szczególnie polskiego. W-wa 1901. Skł. gł. E. Wende i S-ka. 8, s. XXII,305, opr. ppł.
Stan dobry. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. -Treść: Jednorodność rytmiki ludzkiej, Fizjologiczna estetyka rytmu, Rozwój miłodźwięku w mowie polskiej, Naukowa prozodja wierszy polskich.

60,-
214. Fotografia pozycji 214MORAWSKI Kazimierz - Andrzej Petrycy Nidecki jego życie i dzieła. Kraków 1892. A. U. 8, s. X,402, [1], okł. oryg., opr. ppł.
Tylna okładka odbarwiona, poza tym stan dobry. Biografia polskiego uczonego humanisty (1522-1587), filologa, sekretarza Zygmunta Augusta, Anny Jagiellonki i Stefana Batorego, autora polemicznych pism antyreformacyjnych, pisarza apologetycznego, przyjaciela J.Kochanowskiego. Cieszył się dużym uznaniem w kołach naukowych Europy.

100,-
215. Fotografia pozycji 215MORAWSKI Stanisław - Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818-1825). Wydali Adam Czartkowski i Henryk Mościcki. W-wa 1924. Inst. Wyd. "Bibljoteka Polska". 8, s. XVII, 541,24 ilustracje, opr. ppł. Czasy i Ludzie.
Stan dobry. Pieczęć. Jedno z najwartościowszych dzieł pamiętnikarskich dotyczących Wilna w pierwszej połowie XIX w. Barwna panorama ludzi i obyczajów, pełna anegdot i ciekawych przyczynków historycznych. Z indeksem i przypisami.

80,-
216. Fotografia pozycji 216MORTKOWICZ-Olczakowa Hanna - Jesień niezapomniana. Wiersze o oblężonej Warszawie 1939. W-wa-Kraków 1946. J. Mortkowicz. 8, s.102, [2], rysunki w tekście Ant . Uniechowskiego, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie .

40,-
217. Fotografia pozycji 217Fotografia pozycji 217MOŚCICKI Henryk, Cynarski Jan - Historja XX wieku 1900-1934. Wyd.2. W-wa 1936. Księg. J.Przeworskiego. 8, s.775, [1], ilustracje w tekście i tablice, mapy, opr. psk. z epoki, szyldzik z tytułem.
Stan dobry. Pieczęć.

150,-
218. Fotografia pozycji 218MROŻEK Sławomir - Słoń. Kraków 1957. WL. 8, s.200, [8], ilustracje w tekście i całostronicowe, okł. oryg.
Stan dobry. 1 wydanie . Groteskowe opowiadania najbardziej charkterystyczne dla twórczości autora. Okładka, strona tytułowa, ilustracje, montaż i wybór rycin Daniela Mroza.

60,-
219. Fotografia pozycji 219MUCZKOWSKI Józef - Gramatyka języka polskiego. Wyd. 4 przerob. Petersburg 1860. B. M. Wolff. 8, s.299, V, broszura.
Bez oryg. okładki. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego.

60,-
220. Fotografia pozycji 220Fotografia pozycji 220MÜLLER Karol - Świat roślinny. Dzieło poświęcone miłośnikom przyrody przez. .. Spolszczył Hipolit Witowski. T.1-2. Kraków 1867. Druk. "Czasu" W. Kirchmayera. 8, s. VII,330, [6],238, [6], liczne drzeworyty w tekście i całostronicowe,  mapa izotermów, opr. psk. z epoki w 1 wol. Nakład i własność Wyd. Dzieł Tanich i Pożytecznych. Og. zb. t,8.
Na kartach lekkie ślady zabrązowienia, w t.1 małe zaplamienie atramentem na karcie tyt. T.1: Przygotowanie do podróży, T.2: Podróż botaniczna. W części 1 rozpoznanie świata roślinnego, w 2 roślinność krajów świata. Praca ozdobiona drzeworytami wg rysunków H. Lentmana i I. Hofmana.

1.200,-
221. Fotografia pozycji 221MUŚNICKI Józef Dowbor jen. - Moje wspomnienia. Poznań1936. Nakł. Przewodnika Katol. 16, s.132, [1], portret autora, ilustracje w tekście, opr. ppł.
Stan dobry. Podpis. Wybór ustępów z książki "Moje wspomnienia" Gen. Józefa Dowbor Muśnickiego, głównodowodzącego wojsk wielkopolskich, wyd. : W-wa 1936, odnoszących się do najważniejszych wydarzeń młodości i działalności wojskowej Generała.

45,-
222. Fotografia pozycji 222NAD morzem. Pamiętnik I-go obozu nadmorskiego L. M. i K. w Jastarni w 1933 r. Praca zbiorowa. W‑wa 1934. Nakł. Oddz. III im. Jana z Kolna Ligi Morskiej i Kolonialnej. 8, s.116, ilustracje w tekście, okł. oryg.
Stan dobry. Pieczęcie: Bibl.Lwowskiego Oddz. L.M.iK. ; Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Okładkę proj. E.Ernest.
 

45,-
223. Fotografia pozycji 223NARÓD Żołnierzowi. Jednodniówka Krakowskiego Okręgu Polskiego Białego Krzyża. Kraków 1938. Druk. "Powściągliwość i Praca". 4, s.12, [1], ilustracje, okł. oryg.
Stan dobry.

50,-
224. Fotografia pozycji 224NARUSZEWICZ Adam - Żywot Jana Karola Chodkiewicza wojewody wileńskiego, hetmana wielkiego W. Ks. Lit. T.1-2. Wydanie K. J. Turowskiego. Kraków 1857-8. Nakł. i Wyd. Bibl. Polskiej. Czc. "Czasu". 16d, s.268,279, okł. oryg. opr. pł. współczesna. Biblioteka Polska.
Pieczęć, niewielkie ślady zawilgocenia.

120,-
225. Fotografia pozycji 225NATANSON Wojciech - Chwyty i zachwyty. Kraków 1934. S. A. Krzyżanowski. 16d, s.262, opr. pł. współczesna.
Stan dobry, pieczęcie. Odręczna dedykacja autora, dat. : Warszawa 2/XI.36. Zbiór recenzji teatralnych.

60,-
226. Fotografia pozycji 226NEPOS Cornelius - Vitae excellentium imperatorum. Editio srtereotypa. Parisiis an. VII (1816). P.Didot natu majoris et F. Didot. 16, s.148, [2], broszura.
Pieczęć: Z biblioteki dr. St. Tomkowicza. 25 biografii znakomitych mężów, tu m.in. Miltiades, Temistocles, Hannibal, Pomponius Attyka. Przed tekstem: Cornelii Nepotis vita nap. G. J. Vossio.

120,-
227. Fotografia pozycji 227NITSCH Kazimierz - Mowa ludu polskiego. Kraków 1911. Druk. U. J. 8, s.162, skł. mapa dialektów polskich, opr. kart.
Zakreślony podpis. 1 wydanie.

40,-
228. Fotografia pozycji 228NORKOWSKA Marta - Spiżarnia i zapasy zimowe. Wyd.3. W-wa-Kraków-Lublin 1925. Gebethner i Wolff. 8, s.283, rysunki w tekście, okł. kart. oryg.
Poluzowany grzbiet.

80,-
229. Fotografia pozycji 229Fotografia pozycji 229NORWID Cyprjan [Kamil] - Dzieła. (Drobne utwory poetyckie - poematy - utwory dramatyczne - legendy, nowele, gawędy - przekłady - rozprawy wierszem i prozą). Wyd. objaśnił i wstępem krytycznym poprzedził T. Pini. W-wa 1934. Sp. Wyd. "Parnas Polski". Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s. XLVIII,648, 40 ilustracji w tekście i poza tekstem, 5 podobizn autografów,  opr.  psk. współczesna: narożniki i grzbiet z brązowej skóry, napisy i zdobienia na grzbiecie, karton marmoryzowany. Biblioteka Poetów Polskich T. V.
Stan bardzo dobry.

500,-
230. Fotografia pozycji 230NORWID Cypryan [Kamil] - Pisma zebrane. Tom F. [ostatni]: Pism prozą Cypryana Norwida Dział drugi: O sztuce i literaturze. Wydał Zenon Przesmycki. W-wa-Kraków 1940 [1946]. J. Mortkowicz. 8, s. VIII, V,496, V, 29 dodatków artystycznych w tym portret autora: fotografia, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Wstęp: Wacław Borowy. Okładka oraz plansze rysunkowe pochodzą wyłącznie z artystycznej puścizny norwidowskiej. Karty tyt., inicjały, nagłówki i przerywniki rysował Adam Półtawski. Treść: Juvenilia, Pierwszy cykl uwag o sztuce, Wspomnienia i rozmyślania, Drugi cykl uwag o sztuce i literaturze, O Juliuszu Słowackim, "Boga-Rodzica" pieśń, Milczenie. Wytłoczono 1725 liczb. egz. Ten nr 19.

150,-
231. Fotografia pozycji 231NORWID Cyprian Kamil - Za kulisami. Fantazja. Hanower 1946. Wyd. Pol. Zw. Wychodźctwa Przymusowego. 8, s.36, okł. oryg.
Okładka przykurzona, poza tym stan dobry. Wstęp M.Lurczyńskiego. Wcześniej całość ogłoszona przez Z.Przes­myckiego w 1911 r. w Pismach zebraych Tom C.

120,-
232. Fotografia pozycji 232NOWACZYŃSKI Adolf - Najpiękniejszy człowiek naszego pokolenia - Brat Albert [Chmielowski]. Italia 1945. Nakł. K. Breitera w Rzymie. 16, s.31, okł. oryg. z portretem brata Alberta.
Zabrązowienia na brzegu okładki. Wspomnienie osoby Brata Alberta, który był duchowym wzorem dla autora. Portret na okładce Kazimiery Dąbrowskiej.

20,-
233. Fotografia pozycji 233NOWAKOWSKI Zygmunt [Tempka] - Rubikon. W-wa 1935. Gebethner i Wolff. 16d, s.269, [2], okł. oryg. proj. T. Piotrowskiego, opr. ppł.
Stan bardzo dobry, podpis. Powieść, 1 wydanie.

60,-
234. Fotografia pozycji 234NOWAKOWSKI Zygmunt Tempka - Wymarsz. Nowela. Kraków 1917. Centr. Biuro Wyd. N. K. N. 8, s.106, opr. ppł. współczesna z naklejoną okł. oryg.
Stan dobry. Pieczęć. 1 wydanie .

60,-
235. Fotografia pozycji 235NUTY.  AUBER S. - Złudzenia (Täuschungen). Walce. Ułořył na fortepian. .. Op.90. Tarnów, księg. Karola Raschki. Musikaliendruckrei v. Josef Eberle, Wien. 4, s.7, okł. oryg. K. R.1.
Okładka lekko przybrudzona.

40,-
236. Fotografia pozycji 236- BOCZKOWSKI Jerzy - Mam chłopczyka na Kopernika. Muzyka. .. Słowa J. Wima [Julian Tuwim]. W-wa [1937]. Nakł. i własność Q. P. Q. Lit. J.Konarzewski. 4, s.3, ilustrowana okł. oryg. Sukcesy teatru "Qui Pro Quo". J. 2 B.
Stan dobry. Tekst i nuty.

60,-
237. Fotografia pozycji 237- CYBULSKI St.  - "Echa z Pienin".  Walce. Kraków [ca 1890]. Nakł. księg. S. A. Krzyżanowskiego. Musicaliendruckerei v. Jos Eberle & Co, Wien. 4, s.7, zachowana wierzchnia okł. oryg. z widokiem Pienin. S. A. K. 151.
Podklejone brzegi kart.

45,-
238. Fotografia pozycji 238- DANIŁOWSKI Władysław - Nie daj umrzeć mi z tęsknoty ! Słowa Oldlena [Julian Tuwim], muzyka W.Dana [Władysław Daniłowski]. W-wa [1930]. Skł.gł. Gebethner i Wolff. Lit. J.Kona­rzewski. 4, s. [3], okł. oryg. ilustrowana, sygn. M.Walentynowicz. Wielki sukces chóru Dana w teatrze "Qui Pro Quo".
Małe przedarcie na pr. marginesie. Tekst i nuty.

60,-
239. Fotografia pozycji 239- DOŚĆ Bobi ! (Do the Black Bottom with me). Słowa Ref -Rena (Feliks Konarski). Muzyka G.W.Meyera. W-wa 1928. Ed. J. Altschuler. 4, s.3, okł. oryg. J. A. 95.
Stan dobry, podpis. Tekst i nuty.

60,-
240. Fotografia pozycji 240- HOCK J. N. - Dwa oberki grane podczas antraktu "Wesele" Wyspiańskiego w teatrze miejskim w Krakowie, ułożył na fortepian. .. kapelmistrz 13. p. p. Kraków [1901]. S.A.Krzyżanowski. 4, s.3, okł. oryg. sygn. Walery Eljasz. S. A. K. 252.
Marginesy lekko naddarte.

60,-
241. Fotografia pozycji 241- MONIUSZKO Stanisław - Halka. Opera w 4 aktach. Słowa Włodzimierza Wolskiego. Muzyka. .. Akt czwarty. W-wa [1889]. Gebethner i Wolff. W Lit. W. Grosse Moscou. 4, s.13. C. & C. 25.
Podklejenia przy grzbiecie. Pieczęć "Echo Muzyczne". Tekst i nuty.

120,-
242. Fotografia pozycji 242- MONIUSZKO Stanisław - Piosnki sielskie Władysława Syrokomli (Z Kantaty : Rok w pieśni). Poszyt pierwszy : No 5: Pieśń wieczorna. Muzyka. .. Wilno [ok.1870]. J. Zawadzki. 4, s.3, okł. oryg. J. 957(25) Z.
Okładka przykurzona, lekko naddarta.

100,-
243. Fotografia pozycji 243- ONA robi to co ja ! Słowa A[ndrzeja] Własta. Muzyka K[azimierza] Oberfelda. W-wa 1928. Gebethner i Wolff. Sztych. W.Kościesza. 4, s.3, okł. oryg. G. 6708 W.
Stan dobry, podpis. Wielki sukces sióstr Halama w "Perskiem Oku". Tekst i nuty.

60,-
244. Fotografia pozycji 244- PIEŚŃ o Monte Cassino. [Słowa: Feliks Konarski. Muzyka: Alfred Schütz]. Układ Jana Orlanda [Jan Pasierb]. Kraków [1946]. Wyd. "Cracovia". Druk "Polonia" Zakopane. 4, kart 2, okł. proj. Alfred Żmuda. M-08386.
Naddarty dolny margines. Nuty i tekst pierwszej zwrotki i refrenu na głos z fortepianem, dopisany ręcznie tekst drugiej zwrotki. Cały tekst pieśni : 8 zwrotek popularnej pieśni o Monte Cassino na ostatniej stronie.

100,-
245. Fotografia pozycji 245- POCAŁUNEK kochanki. Tango. Słowa Andrzeja Własta, muzyka J[akub] Kagana. W-wa [1928?]. Gebethner i Wolff. Lit. J.Konarzewski W-wa. 4, s.3. G. 6686 W.
Lekko naddarta okładka. Tango z rewji Tik - tak śpiewane w "Perskiem Oku" przez Natalię Herten. Okł. rys. M.Walentynowicz. Tekst i nuty.

60,-
246. Fotografia pozycji 246- RÓŻEWICZ Jan - Pod mostem Warszawy. Walc. Op.52. Wydanie na fortepian. W-wa-Kraków 1920. Gebethner i Wolff, Gebethner i Sp. 4, s.5, zachowana wierzchnia okł. oryg. sygn. de Wit 1919 w lit. J.Konarzewski i J Mękarski Warszawa. G 6198 W.
Podklejony margines.

30,-
247. Fotografia pozycji 247- SATANELLA . Slow fox. Słowa A[ndrzeja] Własta. Muzyka H[enryka] Warsa [Warszawski]. W-wa 1929. Gebethner i Wolff. Lit. J. Konarzewski. 4, s.3, okł. oryg. sygn. J. Radlicz. G. 6854 W.
Stan dobry. Finał z rewji "Cała Warszawa" w teatrze "Morskie". Tekst i nuty.

60,-
248. Fotografia pozycji 248- SIEBER Maurycy - Sztafeta. Polka, ułożył na fortepian. .. Kraków [ca 1900]. Księg. S.A.Krzy­żanowskiego, Stich der Musikaliendrukerei v. Jos. Eberle, Wien. 4, s.3, okł. oryg. S. A. K. 197.
Podklejony grzbiet.

40,-
249. Fotografia pozycji 249- SŁOŃSKI Edward - Na zgliszczach. Muzyka Wiktora Krupińskiego do słów Edwarda Słońskiego. Dodatek do trzeciego wydania książki Edwarda Słońskiego p. t. "Idzie żołnierz borem, lasem. .. " [W‑wa 1916]. 16, s. [4], ilustrowana karta tyt., okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Tekst i nuty.

50,-
250. Fotografia pozycji 250- SŁOŃSKI Edward - O mój rozmarynie. Słowa. .. Muzyka Zygmunta Pomarańskiego. Dodatek do trzeciego wydania książki Edwarda Słońskiego p. t. "Idzie żołnierz borem, lasem. .. " [W-wa 1916]. 16, s.4, ilustrowana karta tyt., okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Tekst i nuty.

50,-
251. Fotografia pozycji 251- TURANDOT.  Blues. Słowa polskie Andrzeja Własta. Muzyka Roberta Stolza. W-wa-Riga 1927. Ed.J.Altschuler. 4, s.3. J. A. 82.
Małe zaplamienie, podpis. Tekst i nuty. Wspaniały obraz nowej rewji "Perskiego Oka".

60,-
252. Fotografia pozycji 252- WROŃSKI Adam - "Godzimir Małachowski". Marsz na fortepian przez. .. Dyrektora Orkiestry zdrojowej w Krynicy. Op.174. Kraków [ca 1905]. Księg. muz. Antoniego Piwarskiego i Sp. 4, s.3, okł. oryg. Nad tytułem dedykacja: J. Wielmożnemu Panu Drowi Godzimirowi Małachowskiemu Prezydentowi miasta Lwowa, Posłowi na sejm i t. d.
Stan dobry.

45,-
253. Fotografia pozycji 253- Z REPERUARU Mandolinisty . Nr 236: Boczkowski J[erzy] - Mam chłopczyka na Kopernika. [Słowa: Julian Tuwim ]. W-wa [192. .. ]. Nakład B. Rudzkiego. 4, s.3, ilustrowana karta tyt. B 804 R.
Nr 265: Karasiński Z. Kataszek S. - Abram ja ci zgram. Foxtrot. Słowa Oldena [Julian Tuwim] . W-wa [1929]. B.Rudzki. 4, s.3, ilustrowana karta tyt., sygn. : Jan Mucharski.
Nr 295: Górska S. - Rozstanie. Tango. Słowa Oldena [Tuwim ]. W-wa, nakł. F.Grąbczewskiego. Lit. C.Wita­nowski. 4, s. [3]. Pieczęć: Mieczysław Szałajko.
Stan dobry. Tekst i nuty.

100,-
 
*

254. Fotografia pozycji 254OBWIESZCZENIE tyczące się przyjmowania podejrzanych lub niewylegitymowanych obcych osób. .. . Bekanntmachung, . .. Poznań, dnia 4. Maja 1833. Naczelny Prezes Flottwell.
Druk jednostronny po niemiecku i po polsku. Przypomnienie o obowiązujących przepisach w związku z napływajacymi "z Francyi lub z innych krajów, członkami byłej Polskiej armii insurrekcyjnej, równie jak rządu rewolucyjnego". Wym.: 33 x 21 cm.
Odcięty górny margines, poza tym stan dobry.

100,-
255. Fotografia pozycji 255Fotografia pozycji 255ODOJEWSKI Włodzimierz - "jedźmy, wracajmy. .. .". Opowiadania. Kraków 1993. Znak. 8, s.236, [3], okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Autograf autora . Opowiadania z czasów wojny i po jej zakończeniu.

40,-
256. Fotografia pozycji 256[OŁPIŃSKI  Stefan Eugeniusz] Chwilowo Niemowa *** - "Podnieśmy ją wzwyż". T.1. Przygotowania naszych sąsiadów a nasz potencjał wojenny. Kraków [przedm.1938]. Nakł. i czc. Druk. "Powściągliwość i Praca". 8, s.432, opr. ppł.
Stan dobry. Ukazał się tylko tom 1. W treści m.in.: Armia Czerwona Z. S. R. R., Kulisy procesu i stracenia Tuchaczewskiego, Armia Trzeciej Rzeszy i jej uzbrojenie, Czy Niemcy uderzą na Polskę, Nowoczesne narzędzia śmierci naszych sąsiadów, O potrzebach które stwarza wojna totalna, Konieczność upaństwowienia przemysłu wojennego.

120,-
257. Fotografia pozycji 257OPAŁEK Mieczysław - Gorlice. Tekst napisał. .. Kraków 1915. Nakł. Centr. Biura Wyd. N. K. N. Druk W. L. Anczyca i Sp. 16podł. s.10,14 ilustracji, opr. kart.
Ślady przybrudzenia, kilka kart podklejonych. Ilustracje: Rynek w Gorlicach. Ulica Cmentarna, Pod gradem kul, Ruiny kościoła, Oniemiałe organy, Ziemianka przy rowach strzeleckich, Fragment pobojowiska, Dla rodzin legionistów, Na ojcowski zagon, WZagórzanach, Kościółek w Libuszy, Biecz, Cmentarzyk wojenny w Bieczu.

40,-
258. Fotografia pozycji 258ORGELBRAND S . wyd. - Encyklopedyja powszechna. T.1-28 [komplet] . W-wa 1859 - 1868. S.Orgelbrand. 8, wszystkie tomy w opr . psk . : w tym 16 tomów: oprawa oryg., 12 tomów skóra na grzbietach współczesnie oprawiona, okładki brązowe pł. oryg., grzbiety 5ciopolowe, złocone napisy.
Oprawy oryg . i współczesne ujednolicone . Na kartach tyt. pieczęcie: Prof. Dr. Jana Rostafińskiego. Nieznaczne rdzawe plamki, poza tym stan stan bardzo dobry . Ogromne przedsięwzięcie edytorskie wybitnego warszawskiego księgarza, antykwariusza, wydawcy, społecznika Samuela Orgelbranda (1810-1868). Była to pierwsza nowoczesna wielotomowa encyklopedia na ziemiach polskich, oprac. przez 180 wybitnych uczonych w ciągu 10 lat. Zamieszczone obszerne hasła z wszystkich dziedzin, opracowane bardzo starannie, do dnia dzisiejszego stanowią nieocenione źródło wiedzy. Często są jedyną informacją, gdyż bardzo wiele z zamieszczonych w niej haseł było pomijanych w innych encyklopediach później wydawanych. Komitet red.: K.W.Wóycicki, L.Rogalski, F.H.Le­westam, J.Pankiewicz, F.M.Sobieszczański. P.Grzegorczyk w Index lexicorum poloniae, W-wa 1967: "Jedna z najlepszych oryginalnych polskich encyklopedii".

12.000,-
259. Fotografia pozycji 259S . ORGELBRANDA  Encyklopedja powszechna. Z ilustracjamii mapami. T.2 [z 18] : od litery B do Borysz. W-wa 1898. Wyd. Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów. 8, s.640, 856 rysunków w tekście, mapa, tab; lica, opr. psk. oryg.
Oprawa podniszczona, odbarwiona, końcowe karty ze śladami zawilgocenia.

120,-
260. Fotografia pozycji 260j.w. T.4: od wyrazu Constans do Dżyhad. W-wa 1899. 8, s.624, 707 rysunków w tekście, tablica chmur, 2 mapy, opr. psk. oryg.
Oprawa nieco odbarwiona, brak tablicy owadów.

120,-
261. Fotografia pozycji 261j.w. T.13: od Rohatyn do Sovereign. W-wa 1902. 8, s.640, 481 rysunki, kolorowa tablica, opr. kart. oryg.
Przetarty i naddarty grzbiet. Brak map.

120,-
262. Fotografia pozycji 262[ORŁOWSKI  Antoni, Buchner  Władysław] Krogulec i Ner-Buch - Roku pierwszego konstytucji. Satyry. Kraków 1907. Gebethner i Sp. 8, s.111, [1], 2 portrety autorów:  litografie, opr. ppł.
Stan dobry. Zbiór utworów satyrycznych skierowanych przeciwko władzy carskiej, pióra dziennikarzy i satyryków warszawskich, red. "Muchy".

100,-
263. Fotografia pozycji 263Fotografia pozycji 263Fotografia pozycji 263ORZESZKOWA Eliza - Argonauci. Powieść. T.1-2. W-wa 1900 [właściwie w końcu 1899). Gebethner i Wolff, Kraków Gebethner i Sp. 8, s.220,200, okł. oryg., opr. ppł. współczesna w 1 wol., kart. futerał.
Okładka i 1 karta fachowo podklejona, stan bardzo dobry. 1 wydanie . Odręczna dedykacja autorki: Panu Tadeuszowi Garbowskiemu z wdzięcznem wspomnieniem o dniach wspólnie spędzonych El. Orzeszkowa. 1900 r. Grodno.
T. Garbowski (pseud. literacki: Leon Płoszowski, 1869-1940), pisarz, filozof, profesor U. J., przyjaciel autorki, z którym utrzymywała przyjazne relacje aż do swojej śmierci.

600,-
264. Fotografia pozycji 264OSSENDOWSKI F. Antoni - Pod polską banderą. Powieść historyczna z czasów króla Zygmunta III. Lwów 1928. Książnica-Atlas. 8, s.295, ilustracje, okł. oryg., opr. ppł.
Brak karty tyt., poza tym bardzo ładny egzemplarz . 1 wydanie . Ze słowniczkiem wyrazów morskich i staropolskich. Okładka i ilustracje K. M. Sopoćko.

75,-
265. Fotografia pozycji 265Fotografia pozycji 265OSSENDOWSKI F. Antoni - Szanchaj. Powieść współczesna. T.1-2. Poznań [1937]. Wyd. Polskie (R. Wegner). 8, s.347, [2],356, [2], opr. pł. oryg. Bibljoteka Autorów Polskich T.15 i 16.
Bardzo ładny egzemplarz . 1 wydanie .

100,-
266. Fotografia pozycji 266OSTROWSKA Bronisława - Pierścień życia. W-wa [1919]. Nakł. Kasy Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księg. 16, s.83, [4], okł. oryg.
Podklejony płótnem grzbiet. Wiersze, 1 wydanie.

60,-
267. Fotografia pozycji 267PASEK Jan Chryzostom - Pamiętniki. .. z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, 1656-1688. Przejrzał, wstępem i spisem rzeczy opatrzył Zygmunt Węclewski. Poznań1915. Wlkp. Księg. Nakł. K. Rzepeckiego. 4, s.247, [12], liczne ilustracje w tekście i na tablicach, portret J . Lewickiego, opr. pł. oryg. ozdobna.
Oprawa przybrudzona, obca dedykacja na karcie przedtyt. Najbardziej interesujący pamietnik dobry staropolskiej, spisywany pod koniec życia Paska (1636-1701) pamiętnikarza baroku. Pisany językiem gawędziarskim, z humorem, dowcipami, rubasznym słownictwem, używane często makaronizmy typowe dla tej epoki; nazywane "epopeją Sarmacji polskiej". Ilustracje wg miedziorytów znakomitego ilustratora i rytownika Jana Lewickiego (1795-1871), doskonale oddają realia epoki Paska, odznaczją się świetnie uchwyconym ruchem i bogactwem typów w scenach zbiorowych.

300,-
268. Fotografia pozycji 268PAWIŃSKI Adolf - Sprawy Prus książęcych za Zygmunta Augusta. W-wa 1878. Druk J. Bergera. 8, s. XVII-CLX, opr. kart. Źródła dziejowe t. VII.
Ślady zabrązowienia. Nadbitka z VII tomu Źródeł dziejowych.

60,-
269. Fotografia pozycji 269PAWLIKOWSKA [Jasnorzewska] Marja - Balet powojów. W-wa 1935. J. Mortkowicz. 16d, s.64, [2], okł. oryg. Pod Znakiem Poetów. Serja nowa.
Ślady zabrązowienia na okładce, lekkie zaplamienie przy grzbieci. Wiersze liryczne w cyklach: Balet powojów, Szelest makówki. 1 wydanie . Tom odznaczony nagrodą m. Krakowa w 1937 r.

75,-
270. Fotografia pozycji 270PAWLIKOWSKA [Jasnorzewska] Marja - Cisza leśna. F. Hoesick. 16d, s.37, [2], okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze, 1 wydanie.

75,-
271. Fotografia pozycji 271[PAWLIKOWSKA] Jasnorzewska Maria - Krystalizacje. W-wa 1937. J. Mortkowicz. 16d, s.75, [4], okł. oryg. Pod Znakiem Poetów. Serja nowa.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie . Wiersze w cyklach: Róże dla Safony, Słońcu w hołdzie, Akwatyki, Ruiny, Erotyki, O zachodzie, Skrzydła wewnętrzne, Szmaragdy, Do Wenus.

75,-
272. Fotografia pozycji 272[PAWLIKOWSKA] Kossak [Jasnorzewska] Maria - Profil białej damy. W-wa 1930. F. Hoesick. 16d, s.52, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie . Wiersze w cyklach: Biała dama, Seans na dnie morza, Serapion i Thais, Marcowa ballada, Płyty Carusa.

75,-
273. Fotografia pozycji 273PAWLIKOWSKA [Jasnorzewska] Marja - Surowy jedwab. W-wa 1932. F. Hoesick. 16d, s.48, [2], okł. oryg.
Stan dobry. Obca dedykacja. Wiersze, 1 wydanie.

75,-
274. Fotografia pozycji 274PAWLIKOWSKA Jasnorzewska Marja - Śpiąca załoga. W-wa 1933. J. Mortkowicz. 16d, s.50, [2], okł. oryg. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie . Tom otrzymał nagrodę Zw. Literatów Polskich w 1935 r.

75,-
275. Fotografia pozycji 275PAWŁOWSKI Bronisław - Wojska Koronne i Komisja Wojskowa w dobie Konfederacji Barskiej 1768 - 1772. W-wa 1938. 8, s.46, okł. oryg.
Stan dobry. Odbitka z: Przeglądu Historyczno-Wojskowego 1938 T.10 z.2-3.

60,-
276. Fotografia pozycji 276Fotografia pozycji 276PEIPER Leon - Ustawy karno-procesowe. T. II zawierający regulamin ogólny dla sądów, regulamin dla sądów karnych, dla prokuratur i dla Sądu Najwyższego, tudzież przepisy o naleśnościach świadków, biegłych, tłumaczy, przysięgłych i konwojentów, o należytościach, olatach i kosztach sądowych, . .. Kraków 1930. L. Frommer. 16, s. XX,876, opr. pł. oryg.
Stan dobry. Ze skorowidzem.

60,-
277. Fotografia pozycji 277PEIPER Tadeusz - Poematy (Zbiór). Kraków 1935. Koło wyd. "Teraz". Druk. U. J. 8, s.175, okł. oryg. proj. Kazimierz Podsadecki.
Stan dobry. Wiersze z tomów: "A", Żywe linie, Raz, oraz nowe utwory: Oczy nad miastem, Telegram.
Autor (1891-1969), poeta, krytyk. Załozyciel i teoretyk grupy poetów krakowskiej "Awangardy", red. czasopisma "Zwrotnicza".

450,-
278. Fotografia pozycji 278PETELSCY Ewa i Czesław - Kopernik. Scenopis filmu wg scenariusza Jerzego Broszkiewicza i Zdzisława Skowrońskiego. W-wa, styczeń 1971 r. Zespół filmowy "Iluzjon". 8, s.192, broszura.
Stan dobry. Odręczna dedykacja: Miłemu Markowi [Marek Podlecki] Czesław [Petelski]. 27. I.1972 r.

75,-
279. Fotografia pozycji 279Fotografia pozycji 279PIETRKIEWICZ Jerzy - Wiersze o dzieciństwie. W-wa 1935. Dom Książki Pol. 8, s.62, [2], okł. oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora, dat. : Warszawa 6 maj 1935. 1 wydanie . Wiersze w cyklach: O mojem dzieciństwie, Opowiadania z dzieciństwa, Bajki, Lata, Poemat o zwykłem dziecku.

45,-
280. Fotografia pozycji 280Fotografia pozycji 280Fotografia pozycji 280PIŁSUDSKI Józef - Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T.1-10. W-wa 1937-38. Inst. J. Piłsudskiego. 8, z portretami, opr. pł. ozdobna: płótno niebieskie "legionowe", srebrzone zdobienia i napisy.
W t.1 kilka kart z minimalnym ubytkiem na marginsach, poza tym stan bardzo dobry. Tom X-ty w oprac. Henryka Wereszyckiego obejmuje skorowidze i uzupełnienia.

1.000,-
281. Fotografia pozycji 281PLAUTUS T[itus] M[accius] - T. M. Plauta Komedyj pięciu parafrazy przez J . I . Kraszewskiego . Złoczów 1888. G. Zukerkandl i Syn. 8, s. [8],217, [1], opr. kart. z naklejoną okł. oryg.
Okładka przybrudzona, pieczęcie herbowe. 1 wydanie . Przed tekstem karta z reprodukowaną odręczną dedykacją zamieszczoną w rkp. z 1883 r. dedykowanym odręcznie doktorowi A. Zipperowi. Komedie: I. Samochwał. II. Pasożyt. III. Trojak. IV. Rozbitki. V. Koszyk. Przekład powstał w Berlinie (w Moabicie).

300,-
282. Fotografia pozycji 282PŁOSKI Witold - Ziemniak i jego uprawa. W-wa 1927. Czc. Pom. Druk. Roln. w Toruniu. 16, s.39, okł. oryg. Biblioteka Rolnika Polskiego.
Stan dobry.

20,-
283. Fotografia pozycji 283POL Wincenty - Pieśń o ziemi naszej. Z illustracyami Juliusza Kossaka. Poznań-Kraków 1887. J. K. Żupański. 8, s.62, 8 ilustracji na oddz. tabl. z ochronnymi bibułkami, opr. pł. ozdobna: płótno zielone, tłoczone czarne i złocone zdobienia i napisy, brzegi kart złocone.
Stan dobry, podpis. Tekst w ozdobnym obramowaniu.

200,-
284. Fotografia pozycji 284POŁOŽENIE o snabženii korablej po časti min Uajtcheda. S. Petersburg 1913. Tip. Morsk. Minist. 8, s.42, okł. oryg. pł.
Stan dobry. Pieczęcie. Wyszczególnione części bomb morskich dostarczanych do Whithaead.

40,-
285. Fotografia pozycji 285PORADNIK zdemobilizowanego. [Wyd. ]: GZPW Wojska Polskiego [Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy [W-wa 1947]. 16, s.96, okł. oryg.
Stan dobry. Cz.1: Żołnierz idzie do cywila. Cz.2: Zdemobilizowany pracuje społecznie. Cz.3: Zdemobilizowany uczy i wyjaśnia.

40,-
286. Fotografia pozycji 286PROGRAM . BAGATELA . Teatr Rewji. Kraków [1930]. 8, s. [20], zdjęcia aktorów, okł. oryg. sygn. Czaczko 1930.
Program rewji "Cudze chwalicie swego nie znacie" ze zdjęciami 7 aktorów [m.in.: Sygietyński, Sobieniecka, Sowiński], reklamy.

30,-
287. Fotografia pozycji 287- BANDA naprzód ! Program karnawałowy Kabaretu Komików. W-wa 1932. Wyd. Progr. Widowiskowych "Program". 8, s. [32], zdjęcia aktorów, okł. oryg. sygn. Kuczhorska.
Stan dobry. Program z 20 zdjęciami aktorów [m.in. Ordonówna, Pogorzelska, Halama, Tom, Krukowski, Dymsza], teksty piosenek, liczne reklamy.

35,-
288. Fotografia pozycji 288- Teatr Rewji "Wesoły Wieczór" pod dyr. Zygmunta Woyciechowskiego. W-wa [193?]. Druk. J.Kelter. 8,s. [18], zdjęcia aktorów, okł. oryg.
Stan dobry. Program rewji "Czy pani lubi bez. .. ?", z 11 zdjęciami aktorów [m.in.: Messal, Bukojemska, Rentgen, Gordon], teksty piosenek, reklamy.

35,-
 
*

289. Fotografia pozycji 289PRUSZYŃSKI Ksawery - Walczymy. Jerozolima [1943]. Wyd. "W Drodze". 8, s.142, [1], liczne ilustracje, okł. oryg.
Okładka przybrudzona, naddarty grzbiet. Podpis własnościowy dat.: Jerozolima - wrzesień 1943. 1 jedyne wydanie.
19 opowiadań dla Polaków z Rosji o dokonanym polskim wysiłku orężnym: o Narwiku, Wogezach, lotnictwie, marynarce, Tobruku, o Polakach w Kraju i w Stanach.

50,-
290. Fotografia pozycji 290PRZYBYSZEWSKI Stanisław - Moi współcześni. Wśród obcych. W-wa 1926. Inst. Wyd. "Biblioteka Polska". 8, s.295, opr. ppł. współczesna. [Czasy i ludzie].
Stan dobry. Pieczęć.

60,-
291. Fotografia pozycji 291Fotografia pozycji 291PRZYBYSZEWSKI Stanisław - Szopen a Naród. Kraków [1910]. Sp. nakł. "Książka". 4, s.53, kolorowe winiety, okł. oryg.
Ślady zalania przy grzbiecie, podklejony grzbiet. 1 wydanie . Okładka i winiety rys. W.Jastrzębowskiego. Egz. nr 645, ręcznie numerowany i podpisany imieniem i nazwiskiem przez autora.

150,-
292. Fotografia pozycji 292PRZYBYSZEWSKI Stanisław - De profundis. Powieść zaopatrzona wstępem autora.
Lwów 1923 [okł. : 1922]. "Lektor". 16d, s.105, [3], okł. oryg. proj. St. Biedrzycki. Wydanie zbiorowe dzieł St. Przybyszewskiego.
Stan dobry. Na szczególną uwagę zasługuje obszerna przedmowa autora, w której podsumowuje swoje poglądy filozoficzne i artystyczne.

60,-
293. Fotografia pozycji 293PRZYBYSZEWSKI Stanisław - Polska i święta wojna. Stanisławów 1916. Księg. M. Hasklera. 8, s.85, okł. oryg.
Stan dobry. Podpis. Apoteoza walki narodowowyzwoleńczej w I wojnie Swiatowej.

60,-
294. Fotografia pozycji 294PRZYCZYNY ucieczki  Mikołajczyka.  Zatajony dokument,  rewelecyjne zeznania.  Poznań 1947.  Wlkp.  Księg.  Wyd.  8,  s.  63,  okł.  oryg.
Stan dobry. Zawiera sprawozdanie Specjalnej Komisji Sejmowej i zeznania posłów.

20,-
295. Fotografia pozycji 295RAORT Wilhelm [pseud., właśc. Rappaport Józef] ma zaszczyt przedstawić swój film p. t. . .. I w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu. .. Lwów [po 1931]. Nakł. księg. "Oświata". 8, s. 182, okł. oryg.: fotomontaż, opr. ppł.
Kilka kart przybrudzonych. Fotomontaż okładki: M. Petit, Paris. Krytyczne realcje z pobytu autora w Paryżu.

50,-
296. Fotografia pozycji 296RAPACKI Wincenty - Sto lat sceny polskiej w Warszawie. W-wa 1925. Inst. Wyd. "Bibljoteka Polska". 8, s.208, 110 ilustracji w tekście i tablice, okł. oryg., opr. ppł.
Stan bardzo dobry. Z indeksem nazwisk. Okładka rys. A. S. Procajłowicza.

60,-
297. Fotografia pozycji 297RASCHKE [Ernst Walther] - Tafel der Apfelsorten. Graser's naturwissenschaftliche u. land­wirt­schaftliche Tafeln Nr 11. Munchen [1910]. Grasers Verl. Nachf.
Kolor. tablica z 34 rodzajami jabłek w naturalnej wielkości, okł. kart. oryg. Wym. tablicy: 66 x 93 cm.
Stan bardzo dobry.

120,-
298. Fotografia pozycji 298RICHET Karol - Wojny i pokój. Studyum nad kwestyą międzynarodowego sądu rozjemczego. Przeł. St. T. Szczutowski. W-wa 1904. Gebethner i Wolff. 16, s.154, [1], okł. oryg., opr. ppł. współczesna. Biblioteka Tygodnika Illustrowanego Nr 4.
Stan dobry.

30,-
299. Fotografia pozycji 299RILKE Rainer Maria - Elegje duinezyjskie. Przekład Stefana Napierskiego przy współpracy Witolda Hulewicza. Wstęp Marjanny Thalmann. W-wa 1930. F. Hoesick. 8, s.40, portret autora, okł. oryg.
Zabrązowione fragmenty okładki. Cykle Elegje duinezyjskie wraz z Sonetami dla Orfeusza uważane są za szczytowe osiągnięcie poety.

45,-
300. Fotografia pozycji 300RODZIEWICZÓWNA Maria - Straszny dziadunio. Powieść. Glasgow 1944. Książnica Polska. 16d, s.180, opr. pł.
Stan bardzo dobry.

50,-
301. Fotografia pozycji 301Fotografia pozycji 301[ROLLE Antoni Józef] Dr Antoni J. - Zameczki podolskie na kresach multańskich. T. II (z 3): Kamieniec nad Smotryczem. Wyd. 2 przerob. i powiekszone przez autora. W-wa 1880. Gebethner i Wolff. 16d, s.304, [1], opr. psk. współczesna: narożniki i grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie, pł. brązowe.
Stan dobry. Dzieje miasta i twierdzy w Kamieńcu, jej właściciele, udział w wojnach, biskupstwo, zgromadzenia zakonne.

300,-
302. Fotografia pozycji 302RÓŻEWICZ Tadeusz - Duszyczka. Kraków 1977. WL. 8, s.37, [2],4 ilustracje, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie . Poemat prozą, ukazujący współczesnego człowieka pomiędzy utraconymi wartościami kultury, zmysłowością i absurdem śmierci. Ilustracje: Jacek Gaj. Układ typograficzny: Janusz Bruchnalski.

60,-
303. Fotografia pozycji 303RÓŻEWICZ Tadeusz - Formy. W-wa 1958. Czyt. 8, s.71, [3], ilustracje, okł. oryg. obwoluta.
Stan dobry. 1 wydanie . Utwory z lat 1957-58. Obwoluta, karta tyt. i ilustracje: Jerzy Tchórzewski.

60,-
304. Fotografia pozycji 304RÓŻEWICZ Tadeusz - Poemat otwarty. Kraków 1956. WL. 8, s.66,3], okł. oryg.
Stan dobry. 1 wydanie . Wiersze w cyklach: Zasłony i Poemat otwarty z lat 1955-56. Okładkę proj. Jerzy Tchórzewski.

60,-
305. Fotografia pozycji 305RÓŻEWICZ Tadeusz - Równina. 1954. WL. 8, s.46, [2], okł. oryg.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie . Za tom "Równina" otrzymał autor państwową nagrodę 2 stopnia. Okładkę i przerywniki w tekście wykonał Adam Marczyński.

60,-
306. Fotografia pozycji 306RÓŻEWICZ Tadeusz - Srebrny kłos. W-wa 1955. Czyt. 8, s.63, [1], okł. oryg.
Stan dobry. 1 wydanie . Wiersze w cyklach: Nad wyraz, Srebrny kłos.

60,-
307. Fotografia pozycji 307RÓŻEWICZ Tadeusz - Zielona róża. Kartoteka. W-wa 1961. PIW. 8, s.112, [3], okł. oryg.
Stan dobry. 1 wydanie . Poezje Zielona róża są krytyką współczesnej kultury opartej na konsumpcji. Kartoteka, najbardziej rewolucyjna sztuka w twórczości poety, z elementami groteski i absurdu. Okładkę proj. Danuta Staszewska.

60,-
308. Fotografia pozycji 308RUBINSTEIN.  Recital fortepianowy Artura Rubinsteina, czerwiec 1958 r. XIII sezon koncertowy. Program Nr 52. Kraków, Państwowa Filharmonia. 8, s.8, portret. Festiwal Sztuki - Dni Krakowa.
Podpis, k. tyt. przybrudzona. Odręczna dedykacja:  Na pamiątkę Artur Rubinstein . Tekst: Henryk Sztompka. Dołączone 2 bilety na koncert.

200,-
309. Fotografia pozycji 309Fotografia pozycji 309RYDEL Lucyan - Ferenike i Pejsidoros. Opowieść kulturalno-obyczajowa na tle igrzysk olimpijskich. Kraków 1909. Gebethner i Sp. 8, s.127, [1], ilustracje w tekście i tablice, okł. oryg., opr. ppł. współczesna.
Okładka podklejona, uzup. przy grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: W.P.Ferdy­nandowi Pieradzkiemu - za druk dziękuje za nudę przeprasza Lucyan Rydel. Kraków 21 XI 908.  [F.Pieradzki był buchalterem w drukarni Anczyca]. 1 wydanie.

400,-
310. Fotografia pozycji 310RYMKIEWICZ Aleksander [Jarosław] - Potoki. Poezje. Wilno 1938. Zw. Zaw. Literatów Pol. Druk. Artyst. "Grafika". 8, s.45, [1], okł. oryg.
Stan bardzo dobry. 1 jedyne wydanie.  Wiersze w tonacji poetyckiego katastrofizmu. Rzadkie .
Autor (1913-1983), poeta, eseista, członek grupy poetyckiej "Żagary".

120,-
311. Fotografia pozycji 311RYS historyczny kampanii odbytej w roku 1809 w Księstwie Warszawskiem pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego. Z dopełnieniami obejmującemi urzędowe akta, rozkazy dzienne, korespon­dencye, mowy i poezye. Kraków 1889. J. K. Żupański i K. J. Neumann. 8, s.384, [2], opr. kart. Nowa Biblioteka Uniwersalna.
Zabrązowienia na karcie tyt., karta ostatnia obcięta, podklejona taśmą. Pieczęcie. Cz. I: Od wkroczenia wojsk austryackich do zdobycia i utraty Sandomierza. Cz. II: Od utraty Sandomierza aż do zawarcia pokoju.

60,-
312. Fotografia pozycji 312RZEWUSKI Adam hr. - Ze strzelbą na ramieniu. Opowiadania myśliwskie. Przedmowa: Juljan Ejsmond. W-wa 1929. Dom Książki Pol. 8, s.246, [10], portret autora, okł. oryg., opr. pł.
Pieczęcie. Na kilku kartach ślady zabrudzenia.

60,-
313. Fotografia pozycji 313SAMMLUNG der Gefälls-und allgemeinen Verwaltungs-Vorschriften. Hinausgegeben von der k. k. vereinten Cameral-Gefällen-Verwaltung für Galizien an die untergeordneten Behoerden, Aemter und Anstalten im Jahre 1846. Lemberg, k. k. galiz. Aerial-Druckerei. 4, s. XV,231, okł. oryg.
Na ostatnich kartach uszkodzony margines. Wzory pism urzędowych. Ukazało się 12 tomów w latach 1835-1846. Ten tom ostatni.

150,-
314. Fotografia pozycji 314SAMULSKI S. - Zahamowanie źródła dobrobytu społecznego. Referat wygłoszony na Walnem Zebraniu Związku Obrony Przemysłu Polskiego w Poznaniu dnia 18 maja 1933 r. przez prezesa Związku. .. Poznań 1933. Czc. Druk. Polskiej. 8, s.14, [1], okł. oryg.
Stan dobry.

30,-
315. Fotografia pozycji 315[SARTINI Mateusz] - Nauka języka polskiego z zasad Szrzeniawy. Z.1. Lwów 1844. Fr. Piller i Sp. 8, s.122, [2], okł. oryg.
Okładka przykurzona, naddarty grzbiet. Treść cz. I: Składy języka: Głosy, Zwór głosów, Otłochy mowy, Imię, Rzecz o trzmionach, rodzajach, więzłach, Nauk o względach, o liczbach, o trybach.

50,-
316. Fotografia pozycji 316SAWICKI Franciszek - Filozofia miłości. Poznań 1934. Nacz. Inst. Akcji Katol. 16d, s.116, [1], okł. oryg. Kultura Katolicka. I.
Stan dobry. Trzy wykłady wygłoszone w lutym 1924 r, . w Uniwersytecie ludowym w Gdańsku.

40,-
317. Fotografia pozycji 317SCHMITT Henryk - Dzieje porozbiorowe Polski (1795-1832). Wyd.2. Lwów 1894. Tow. Oświaty Ludowej. 8, s. VIII,572, opr. kart.
Na kartach rdzawe plamki.

80,-
318. Fotografia pozycji 318Fotografia pozycji 318Fotografia pozycji 318Fotografia pozycji 318Fotografia pozycji 318Fotografia pozycji 318Fotografia pozycji 318Fotografia pozycji 318Fotografia pozycji 318SCHULZ Bruno - Sanatorium pod Klepsydrą. Ilustracje autora . W-wa 1937 [właśc. 1936]. "Rój". 8,s.262, [2], ilustracje, okładki oryg ., opr. pł. współczesna, obwoluta, kart. futerał.
Stan bardzo dobry . Uzupełnienia okładek i obwoluty po fachowej konserwacji. Na odwrociu okładki naklejony grzbiet z okł. oryg. Na karcie przedtyt. i na spisie treści pieczęć: Egzemplarz recenzyjny. Egz. nr 739.
Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora:  "Panu Izydorowi Bermanowi z wyrazami serdecznej przyjaźni Bruno Schulz . Lwów, 7 . IV . 1939".  [I. Berman (ok.1898-1942) - pisarz, filozof, tłumacz, krytyk, publicysta, germanista, Wspólpracował z wieloma periodykami literackimi, m.in.: Wiadomości Literackie, Nowe Życie, Skamander, Nowy Dziennik. Tłumacz Franza Kafki. Zginął w obozie janowskim we Lwowie].
1 wydanie . Zbiór opowiadań, z których część powstała w latach 20-tych XX w., w tym najstarsze opowiadanie "Noc lipcowa". Tom dedykowany Józefinie Szelińskiej. Jest to jedna z najwybitniejszych książek polskiej awangardy dwudziestolecia międzywojennego. Druga po "Sklepach cynamonowych" i ostatnia książka wydana za życia autora. W tekście 33 reprodukcje rysunków autora, obwoluta również ozdobiona rysunkiem artysty .
Rzadkie w tak dobrym stanie, z obwolutą.

15.000,-
319. Fotografia pozycji 319Fotografia pozycji 319SCHULZ Bruno - Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą. Kometa. Kraków 1957. WL. 8,s.367, [3], portret autora, ilustracje w tekście, opr. pł. oryg.
Stan dobry. Wyd.2. Utwory B. Schulza poprzedza tekst A. Sandauera: Rzeczywistość zdegradowana (Rzecz o Brunonie Schulzu). Zamieszczone ilustracje autora do Sanatorium pod Klepsydrą wykonane wg ilustracji zamieszczonych w przedwojennym wydaniu tej książki. Bruno Schulz do Witkacego : "Uważam Sklepy za powieść autobiograficzną. Nie dlatego tylko, że jest pisana w pierwszej osobie i że można w niej dopatrzyć się pewnych zdarzeń i przeżyć z dzieciństwa autora. Są one autobiografią albo raczej genealogią duchową, genealogią "kat'exochen", gdyż ukazują rodowód duchowy aż do tej głębi, gdzie wchodzi ono w mitologię".

150,-
320. Fotografia pozycji 320SELTEN [Friedrich Christian] - Geografia dla użytku szkół podług 13go wydania Geografii Seltena ułożona. Poznań 1843. Księg. Nowa. 8, s.246, [1], opr. pł.
Oprawa odbarwiona, na karcie tyt. ślad zalania. Cz. I: Geografia powszechna, II: Opis krajów. Rzadkie.

80,-
321. Fotografia pozycji 321SEWERYN Tadeusz - Polskie zabawki ludowe. W-wa 1960. WAiF. 8, s.130, [1], 63 ilustracje, opr. kart. współczesna.
Karty lekko przybrudzone.

40,-
322. Fotografia pozycji 322SHELLEY Percy Bysshe - Obrona poezji. Z oryg. ang. przeł., wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Jan Świerzowicz. Oborniki 1939. Nakł. tłomacza. 16d, s. LI,78, okł. oryg.
Stan dobry. Ze skorowidzem osobowym.

45,-
323. Fotografia pozycji 323Fotografia pozycji 323Fotografia pozycji 323SIEMIEŃSKI Lucyan - Poezye. Pierwsze zbiorowe wydanie. Lipsk 1863. F. A. Brockhaus. 16d, s.VII,303, opr. pł. oryg. ozdobna. Biblioteka Pisarzy Polskich.
Oprawa pęknięta przy grzbiecie. Odręczna dedykacja : Mieczysławowi . .. na pamiątkę koleżeństwa i w dowód szczereji wiecznej przyjaźni Xawery Krasicki Kraków d.1/I 1870.  Dalej cytat z Kartezjusza o prawdziwej przyjaźni.
Ksawery Krasicki: bratanek poety, jeden z przywódców ruchu konspiracyjnego Galicji.

300,-
324. Fotografia pozycji 324SIEMIEŃSKI Lucian - Przegląd dziejów literatury powszechnej. T. I. Kraków 1855. Nakł. aut. Druk. "Czasu". 8, s. [6], IX,364, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
Stan dobry. Praca dedykowana Augustowi Bielowskiemu. Ukazał się tylko tom 1. Obejmuje: Pierwotne literatury Wschodu, Starożytność klasyczna.

100,-
325. Fotografia pozycji 325SIENKIEWICZ Henryk - Une aventure a Sidon. Toast de messire Zagloba. Comment messire Lubomirski se convertit et construisit une église a Tarnawa. Trad. du polonais par J. de France de Tersant et J. A. Teslar. Six cuivres de Stéphane Mrozewski . Paris 1931. Ed. du Trianon. 8, s.57, [4], 6 tablic z akwafortami S . Mrożewskiego, okł. oryg. Le Bocage des Plaisirs No 5.
Stan bardzo dobry. Bibliofilskie wydanie noweli H. Sienkiewicza, z pięknymi akwafortami, na grubym papierze, sygn. na płycie monogramem wiązanym MS. Nakład 325 egz. Ten bez num. Tytuły akwafort: Żołnierz przed panem, Para siedząca pod murem, Żołnierz pilnujący więźniów, Pan Zagłoba wśród kompanów, Pan Lubomirski i wiedźma, Pan Lubomirski na koniu. Lit. : A. Pietrzak: Czarodziej rylca, W-wa 2004.

1.200,-
326. Fotografia pozycji 326Fotografia pozycji 326SIENKIEWICZ Henryk - Krzyżacy. Drzeworytami ozdobił Stanisław Toepfer. T.1-2. W-wa 1967. PIW. 8, s.351, [1],413, [1], ilustracje, inicjały, zdobniki, opr. psk. współczesna: narożniki i 5ciopolowy grzbiet z jasnobrązowej skóry, tłoczone zdobienia, szyldzik z tytułem, karton marmoryzowany.
Na karcie przedyt. obca dedykacja, poza tym bardzo ładny egzemplarz .

500,-
327. Fotografia pozycji 327Fotografia pozycji 327SIENKIEWICZ Henryk - Krzyżacy. Powieść w czterech tomach. T.1-2 (z 4). Wydanie jubileuszowe. W-wa 1900. Gebethner i Wolff., Kraków Gebethner i Sp. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s.338,268, opr. kart. w 1 wol.
1 karta luźna. Autograf autora: Henryk Sienkiewicz Zakopane 27 VII 1901. 1 wydanie książkowe; uwieńczyło jubileusz 25lecia pracy twórczej pisarza.

400,-
328. Fotografia pozycji 328SINKO Tadeusz - Echa klasyczne w literaturze polskiej. Dwanaście studjów i szkiców. Kraków 1923. Krak. Sp. Wyd. 8, s.215, [1]. [Z historji i literatury].
WINDAKIEWICZ Stanisław - Piotr Skarga. Kraków 1925. Krak. Sp. Wyd. 8, s.239.
Oprawa współczesna w 1 wol.
Stan dobry. Podpisy na kartach tyt.

80,-
329. Fotografia pozycji 329Fotografia pozycji 329SŁONIMSKI Antoni - Wiersze zebrane. W-wa 1929. F. Hoesick. 16d, s.372, [4], portret autora, opr. psk.
Przetarty karton oprawy. 1 wydanie.

200,-
330. Fotografia pozycji 330[SŁOWACKI] . Juliusz Słowacki 1809-1849. Księga zbiorowa w stulecie zgonu. London 1951. The Polish Research Centre Ltd. 8, s.448, ilustracje, opr. pł.
Stan bardzo dobry. Z indeksem osób. W tekście m.in. "Ojciec zadżumionych" w tłum. ang. W. J. Rose.

120,-
331. Fotografia pozycji 331SMITH James Edward - An introduction to physiological and systematical botany. 4 ed. London 1819. Longman, Hurst, Rees. .. 8, s. XIX,407, [1], 15 tablic botanicznych:  litografie, opr. psk. z epoki.
Oprawa otarta na grzbiecie, ślady zawilgocenia. Pieczęcie. Wprowadzenie do fizjologii i systematyki roślin.

150,-
332. Fotografia pozycji 332SMOLEŃSKI Władysław - Studja historyczne. W-wa-Kraków-Lublin 1925. Gebethner i Wolff. 8, s.328, opr. kart.
Stan dobry. Wyd. zawiera drobniejsze prace ogłaszane w czasopismach i publikacjach zbiorowych. Stanowi t.4-ty Pism historycznych wyd. w 1901 r.

60,-
333. Fotografia pozycji 333SOBIESKI Wacław - Trybun ludu szlacheckiego. Studyum historyczne. W-wa 1905. Gebethner i Wolff. 8, s.205, opr. kart.
Podpis i naklejka na karcie tyt. Zasługi i dokonania hetmana Jana Zamojskiego.

60,-
334. Fotografia pozycji 334SPIRA Roman - Rabini i uczeni w Polsce w XVI, XVII i XVIII w. Życiorysy. Kraków 1985. 4, s.45, [5], 22 tablice z ilustracjami, opr. pł.
Stan bardzo dobry. Wydawnictwo bibliofilskie powielone w 100 egz. Wprowadzenie: H. Halkowski. Oprac. graf. : Roman Spira.

200,-
335. Fotografia pozycji 335SPITZER Salomon - Zdrój życia. Zasady wiary i moralności na podstawie Pisma świętego objaśnił. .. Cz. I. Wyd. III pomn. Kraków 1928. Nakł. aut. 8, s.80, broszura.
Stan dobry.

60,-
336. Fotografia pozycji 336STAFF Leopold - Najmłodsza pieśń polska. Wydał. .. Lwów 1903. Księg. Polska B. Połonieckiego. 8, s. X,280, opr. pł. "młodopolska".
Stan dobry. Antologia wierszy poetów polskich. 1 wydanie.

80,-
337. Fotografia pozycji 337[STOLARZEWICZ Ludwik] Adam Galiński - Dzień 11 Listopada święto państwowe Rzeczy­pospo­litej Polskiej. Poradnik dla nauczycieli i dla urządzających obchody. Wyd.2 powiekszone. Łódź [1934]. Nakł. Druk. Państw. 8, s.108, [1], okł. oryg.
Stan dobry. Teksty prozą i wierszem.

30,-
338. Fotografia pozycji 338STOŁYHWO Kazimierz - W niewoli u N. S. D. A. P. Zestawienie biograficzne w okresie od 1.IX.1939 - 18. I.1945. Kraków 1946. Księg. F. Trzecieckiego. 8, s.58, okł. oryg.
Stan dobry.

25,-
339. Fotografia pozycji 339STRAPIŃSKI Adam - Wywrotowe partje polityczne. W-wa 1933. Wyd. Inst. Nauk. Badania Komunizmu. 8, s.110, zachowana wierzchnie okł. oryg.
Podpis. Wycięty g. margines 2 kart. Podkreślenia atramentem w tekście.

40,-
340. Fotografia pozycji 340STRUVE Henryk - O teatrze i jego znaczeniu dla życia społecznego. Wykład publiczny czytany w sali ratusza w Warszawie dnia 13 marca 1871 roku. W-wa 1871. Druk. J. Bergera. 8, s.18, okł. kart. oryg.
Wycięty fragment k. tyt. Odb. z Biblioteki Warszawskiej. Dołączony bilet no 381 Warszawskiego Komitetu Cenzury, wycięta pieczęć lakowa.

60,-
341. Fotografia pozycji 341STRYJKOWSKI Maciej - O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia. Oprac. Julia Radziszewska. W-wa 1978. PIW. 8, s.762, 8 tablic (podobizny rkp. ), mapa Litwy, inicjały, okł. kart. oryg.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie z rękopisu całości poematu (wierszem i prozą) Stryjkowskiego do dziejów Litwy, Żmudzi i Rusi, napisane 5 lat przed ukazaniem się drukiem Kroniki. Oprac. krytyczne tekstu i komentarze J. Radziszewska, słownik językowy M. Karpluk, przekłady tekstów łac. M. Ściebora, przekłady tekstów litewskich J. Safarewicz, indeks H. Wisner.

120,-
342. Fotografia pozycji 342STRZELECKIE Życie. Jednodniówka Związku Strzeleckiego powiatu Chrzanów. Chrzanów 1936. Nakł. Zarządu i Komendy Powiatu Związku Strzeleckiego w Chrzanowie. 4, s.32, ilustracje, okł. oryg.
Stan dobry.

60,-
343. Fotografia pozycji 343SWOBODA Józef - Użytek z grzybów w gospodarstwie domowem. Miejsce Piastowe 1928. Czc. "Michalineum". 16d, s.100, okł. oryg.
Okładka zabezpieczona folią. Ogólne wiadomości o grzybach i przepisy. Rzadkie !

100,-
344. Fotografia pozycji 344SZAJNOCHA Karol - Szkice historyczne. Wyd.3. T.3. Lwów 1901. Nakł. "Słowa Polskiego". 8, s.215, opr. kart. Bibl. "Słowa Polskiego".
Stan dobry. Tom trzeci poświęcony Krzysztofowi Opalińskiemu.

60,-
345. Fotografia pozycji 345SZAJNOCHA Karol - Szkice historyczne. Wyd.3. T.4. Lwów 1901. Nakł. "Słowa Polskiego". 8, s.215, opr. ppł. Bibl. "Słowa Polskiego".
Pieczęcie na karcie tyt. Treść: Śmierć Czarnieckiego, Jan Sobieski banitą i pielgrzymem, Domna Rozanda, Hieronim i Elżbieta Radziejowscy, Jak Ruś polszczała, Siostra Kazimierza Wielkiego we Włoszech.

60,-
346. Fotografia pozycji 346[SZANIAWSKI ] Klemens Junosza - Monologi. Z illustracyami Fr. Kostrzewskiego. Wyd.2. W-wa 1895. Księg. T. Paprockiego i Ski. 16d, s.200, ilustracje, opr. pł. współczesna.
Ślady zabrązowienia na kartach. Treść: Same oszukaństwa, Bez przesady, Icek Harmider felczer u adwokata, Na jednej głowie, Straszna noc, Niedziela, Pan Fajerwajs o Panamie, Maciek Wiecheć u doktora, Biały koń, Niepocieszony Wojtek, Moja szlachta, Szymon orator, Pani Pipermenth, Uleczony samobójca.

80,-
347. Fotografia pozycji 347SZTAUDYNGER Jan - Marionetki. Lwów-W-wa [1938]. Książnica-Atlas. 8, s.146, [1], ilustracje w tekście, okł. oryg.
Stan dobry. Studium popularnonaukowe, 1 wydanie . Ilustracja na okładce wg rys. Janiny Broschówny.

40,-
348. Fotografia pozycji 348SZUJSKI Józef - Dramata. Serya I. Kraków 1867. D. E. Friedlein. 16d, s. XV,494, opr. kart.
Stan dobry. Treść: Halszka z Ostroga, Królowa Jadwiga, Twardowski, Adam Szmigielski, Wallas.

80,-
349. Fotografia pozycji 349SZUMSKI Leopold - Wspomnienia o Pułku Trzecim Ułanów byłego Wojska Polskiego. Kraków 1883. Nakł. autora. Druk. "Czasu". 8, s.166, [1], 4 kolorowe ilustracje, zachowana wierzchnia okł. oryg., opr. pł. współczesna.
Stan dobry. Pieczęcie. 1 wydanie . Na ilustracjach kostiumologia wojskowa.

150,-
350. Fotografia pozycji 350ŚMIAŁOWSKI Eustachy - Tadeusz Kościuszko, jego życie i czyny. (Praca uwieńczona nagrodą). Wyd.3. Kraków 1901. Tow. im. T. Kościuszki. 16d, s.80,1 portret, okł. oryg.
Okładka przybrudzona. Przed tekstem widoczek z Kopcem Kościuszki.

30,-
351. Fotografia pozycji 351ŚPIEWNIK polski. T. I i V [z 5]. Lwów 1886. Księgarnia Polska L. K. Bartoszewiczowej. 16, s.282, [3],285, opr. pł. ozdobna, patriotyczna w 1 wol. : płótno czerwone, na licu okładki srebrzony orzeł i złocony tytuł. [Biblioteka Mrówki].
Oprawa lekko przybrudzona. Pieczęć. Teksty pieśni najwybitniejszych poetów polskich.

80,-
352. Fotografia pozycji 352ŚPIEWNIK Żołnierski. W-wa 1921. Wyd. red. "Żołnierza Polskiego. 16, s.155, [1], IV, opr. ppł. współczesna. Biblioteka "Żołnierza Polskiego" z.24.
Brak karty tyt. Pieczęć: Dietl. Teksty 127 pieśni.

50,-
353. Fotografia pozycji 353TARNOWSKI Stanisław - Studia do historyi literatury polskiej. Wiek XVI. Jan Kochanowski. Kraków 1888. Nakł. aut. Druk. "Czasu". 8, s. XXIII,470, opr. pł.
Na oprawie ślady odbarwienia, naddarcia na grzbiecie. Odręczna dedykacja autora dla Michała Bobrzyńskiego.

150,-
354. Fotografia pozycji 354TETMAJER Kazimierz Przerwa - Na Skalnem Podhalu. Wyd. jubileuszowe. Red. artystyczna i obrazy tatrzańskie Leona Wyczółkowskiego, rysunki i zdobniki Włodzimierza Koniecznego . Kraków 1914. Książka. 8, s. VIII,448, [3], 12 kolorowych ilustracji, rysunki, zdobniki, opr. pł. oryg.
Oprawa lekko nieznacznie odbarwiona, słabo odbita pieczęć na k. tyt. poza tym, poza tym stan więcej niż dobry. . Opowiadania gwarą góralską. Wydanie zmienione i poprawione przez autora; ustaliło dobór i kolejność opowiadań. Wszystkie opowiadania z oddzielnymi ilustrowanymi kartami tytułowymi W. Koniecznego.

400,-
355. Fotografia pozycji 355TETMAJER Kazimierz Przerwa - Bajeczny świat Tatr. Z illustracyami. W-wa 1906. [1905]. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów. 16 podł., s.156, [2], ilustracje, inicjały, zdobniki, okł. oryg., opr. kart.
Pieczęcie. 1 wydanie . Treść: Przedmowa, Bajeczny świat Tatre, Janosik, Zbójnicy, Pieśni zbójeckie, Pojęcia religijne dawnych Górali, Skarby zaklęte.

100,-
356. Fotografia pozycji 356TETMAJER Kazimierz Przerwa - Maryna z Hrubego. Janosik Nędza Litmanowski. "Legendy Tatr" część pierwsza i druga. T.1-2. W-wa 1949. PIW. 8, s.267,259, [1], całostronicowe drzeworyty Władysława Skoczylasa, okł. oryg.
Zapiska na karcie przedtyt., poza tym stan więcej niż dobry. Okładki projektował Andrzej Rudziński.

150,-
357. Fotografia pozycji 357TETMAJER Kazimierz Przerwa - O żołnierzu polskim 1795-1914. Kraków 1915. Centr. Biuro Wyd. N. K. N. 16d, s.92, okł. oryg.
Egz. nierozcięty, okładka lekko naddarta. Wyd. skrócone "tornistrowe".

50,-
358. Fotografia pozycji 358Fotografia pozycji 358TREMBECKI Jakub Teodor - Wirydarz poetycki. Z rękopisu radcy L. Mizerskiego wyd. Aleksander Brückner. T.1-2. Lwów 1910-11. Tow. dla Popierania Nauki Pol. 8, s. XXIII,512, XLII,401, okł. oryg., opr. pł. współczesna. Zabytki piśmiennictwa polskiego 4,5,
Podklejona okładka przy grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Antologia tekstów różnych pisarzy i własnych autora. Treść: I: Wiersze zbieranej drużyny, Ekscerpta z Dworzanek J. Gawińskiego, Wiersze Jerzego z Bukowca Szlichtinka, Wiersze A. Morsztyna, J. Pastorii carmina, Wiersze Daniela Naborowskiego, Wiersze Zb. Morsztyna. II: W. Potockiego wiersze polskie, Wiersze J. T. Trembeckiego, Fraszki różne tegoż, Poważna poesis, to jest wiersze różnych poetów, Pieśni pokutne złożone przez Olbr. Karmanowskiego.

150,-
359. Fotografia pozycji 359TRETIAK Józef - Historja wojny chocimskiej (1621). Wyd. nowe przejrz. przez autora. Kraków 1921. Krak. Sp. Wyd. 8, s.211, [3], 9 ilustracji, opr. kart. [Bibl. Historyczna Krak. Sp. Wyd. ]
Odbarwiony grzbiet, poza tym stan dobry.

80,-
360. Fotografia pozycji 360TRUCHANOWSKI Kazimierz - Zmowa Demiurgów. Powieść. Przedmowę napisał Kazimierz Czachowski. Rysunki i winiety wykonał Bronisław Linke. W-wa-Kraków 1947. Wyd. E. Kuthana. 8, s. [3],233, [1], rysunki, okł. oryg. Bibl. Prozaików Polskich.
Stan dobry. Satyra społeczno-polityczna na "dziejowe czasy pogardy". Przedmowa: "Właściwym tematem są: miasto, ratusz i burmistrz. .. Autor z ostrym krytycyzmem odsłania chorobliwe przerosty nowoczesnych społeczeństw miejskich. .. "

60,-
361. Fotografia pozycji 361TURBAK P. ks. - Walka przeciwko Żydom ! Kraków 1937. Wyd. Apost. Modlitwy kwiecieńnr 4. 16, s.32. okł. oryg. Głosy Katolickie R. XXXVII nr 438.
Stan dobry.

60,-
362. Fotografia pozycji 362TURCZYŃSKI W. St., Rutkowski J. - Konserwacja cudownego obrazu Matki Boskiej Często­chowskiej. Listopad 1925 - marzec 1926. Częstochowa 1927. Nakł. OO. Paulinów na Jasnej Górze. 8,s.60, 20 plansze, 2 tablice heliograwiurowe, okł. oryg.
Stan dobry. Okładkę i inicjały proj. prof. Mieczysław Kotarbiński.

75,-
363. Fotografia pozycji 363TUWIM Julian - Czarna msza. W-wa [1925]. "Rój". 16, s.60, okł. oryg. Bibl. Historyczno-Geograficzna nr 1. Z cyklu satanistycznego.
Okładka lekko naddarta. 1 wydanie . Treść: Wstęp, Pochodzenie czarnej mszy, Manichejczycy i Templariusze, Od Gilles de Rais do Karola IX, Czarna msza za panowania Ludwika XIV, Czarna msza nowoczesna według Vintrasa, Huysmanna i Basseta.

50,-
364. Fotografia pozycji 364Fotografia pozycji 364TUWIM Julian - Kwiaty polskie. W-wa 1949. Czyt. 8, s.305, [1], okł. oryg.
Lekko naddarta okładka, poza tym stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Odręczna dedykacja autora: Panią Iwonę Komorowską pozdrawia Julian Tuwim 2. III.50" . Ekslibris Juliana Tuwima. 1 wydanie . Poemat. Powstał w Rio de Janeiro 1940 - N. Jork 1944.

500,-
365. Fotografia pozycji 365Fotografia pozycji 365TUWIM Julian - My, Żydzi polscy. .. We, Polish Jews. .. Wyd. Ch. Shmeruk. Wyd.2. Jerozolima 1985. The Magnes Press. 4, s.54, [28], okł. oryg. The Hebrew Univ. Center for Research on the History a. Culture of Polish Jews.
Stan bardzo dobry. Wyd. fotoofsetowe rękopisu oraz tłum. ang. i hebr., oprac. Ch. Shmeruk. Manifest Tuwima "My Żydzi polscy" powstał w N. Jorku zapewne pierwszą rocznicę powstania w getcie warszawskim. Pierwszy raz ukazał sią w Londynie w sierpniu 1944 r. w mies. Nowa Polska.

200,-
366. Fotografia pozycji 366Fotografia pozycji 366TUWIM Juljan - Siódma jesień. W-wa 1922. Ignis. 16, s.76, [3], marka ochronna Ignisa nr 1482, sygn. inicjałami poety J . T ., okł. oryg.
Okładka naddarta, przybrudzona, podpis na karcie tyt. Wybór wierszy pisanych w okresie lat 1912-1921, niektóre by­ły drukowane w "Czyhaniu na Boga" i "Sokratesie tańczacym". 25 wierszy ukazały sie w druku po raz pierwszy.

100,-
367. Fotografia pozycji 367TUWIM  Juljan - Tysiąc dziwów prawdziwych. W-wa 1925. "Rój". 16, s.54, [10], okł. oryg. Bibl. Historyczno-Geograficzna Nr 12.
Stan dobry. 1 wydanie.  Treść: Prawodawstwo, Bogactwo i zbytek, Osobliwości wyznaniowe, Wojskowi i wojskowość, O potrawach i przysmakach, Próżnostki, O lekarzach i chorobach, Cuda techniki, Miasto, Trafy i różne osobliwości, Co kraj-to obyczaj.

50,-
368. Fotografia pozycji 368Fotografia pozycji 368URBAŃSKI Albert Z. karmelita - Duchowni w Dachau. Wspomnienia z przeżyć około dwóch tysięcy księży w hitlerowskim obozie koncentracyjnym. Kraków 1945. Nakł. OO. Karmelitów na Piasku. 8, s.126, [4], ilustracje, okł. oryg.
SKOWRON St. prof. U. J. - Wspomnienia z pobytu w Dachau. Organizacja pracy "naukowej" w obozie. Kraków 1945. Księg. S. Kamiński. 8, s.32, okł. oryg., opr. ppł. w 1 wol.
Stan bardzo dobry. Pieczęcie.

65,-
369. Fotografia pozycji 369VADEMECUM Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej ludności cywilnej ze szczegółowem uwzględnieniem zasad ratownictwa przeciwgazowego. Wyd.2 uzup. Pr. zb. pod red. Wł.Radzi­szews­kiego i J.Chrząszczewskiego. W-wa 1936. ZUS. 16d, s. XXXVI,928, rysunki w tekście, opr. pł. Biblioteka ZUS.
Stan dobry, pieczęć. Z indeksem.

60,-
370. Fotografia pozycji 370VERLAINE Paweł - Księga mądrości. Przeł. Adam Stodor. Wyd.2. Stanisławów 1908.
16, s.135, [1], opr. ppł.
Stan dobry. Pieczęcie.

40,-
371. Fotografia pozycji 371WAŃKOWICZ Melchior - Wrzesień żagwiący. Londyn 1947. "Gryf". 8, s.529, okł. oryg., obwoluta.
Obwoluta zniszczona naddarta. Zapiska własnościowa na karcie tyt. 1 wydanie . Treść: Od autora, Dywersja niemiecka w Polsce, Pierwsze dni wojny w Gdańsku, Westerplatte, Te pierwsze walki, Dzieje kompanii saperskiej, Jędrek Witek i ich tysiące, Walka o polskie niebo, Z generałem Sosnkowskim, Z generałem Andersem, Hubalczycy.

75,-
372. Fotografia pozycji 372WASILEWSKI Zygmunt - Poeci i teatr. Spostrzeżenia. W-wa 1929. Gebethner i Wolff. 16d, s.236, [1], opr. ppł. współczesna z naklejoną okładka oryg.
Pieczęcie i podpis. Treść: Trzy typy wyobraźni poetyckiej, Wrażenia z teatru.

40,-
373. Fotografia pozycji 373WASILEWSKI Zygmunt - Z życia poety romantycznego. Seweryn Goszczyński w Galicji. Nieznane pamiętniki, utwory i listy z lat 1832 - 1843. Lwów 1910. Tow. Wyd. 8, s.205, 2 portrety poety, 1 facs. cenzury, opr. ppł.
Stan bardzo dobry. Treść: Przedmowa, Wspomnienia S. Goszczyńskiego z r. 1832-1842, Proroctwa ks. Marka, Memorjał S. Goszczyńskiego i korespondencja z Pol. Tow. Demokratycznem, Materiały dodatkowe.

80,-
374. Fotografia pozycji 374WESTFAL Stanisław - Teka językowa. Ze wstępem i krytycznymi uwagami Józefa Trypućki. London 1975. Bibl. Inst. Pol. i Muzeum Sikorskiego w Glasgowie. 8, s.408, [2], okł. oryg.
Zakreslony podpis.

60,-
375. Fotografia pozycji 375WIELICZKO M[aciej] - Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyżnie. Pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów, zebrał i ułożył. .. W-wa 1931. Nakł. Bibl. Albumów i Reprodukcji. 4, s.257, [1]: fotografie i dokumenty z objaśnieniami, skł. tablica ważniejszych odezw i rozporządzeń. Bibljoteka Albumów i Reprodukcji. Zeszyt 1 za rok 1929-30.
- Polska w pierścieniu prób i ognia. Rok 1918 - 1926. Pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów. Zebrał i ułożył. .. W-wa 1933. Nakł. druk. i introligatorni "Twór". 4, s.317: fotografie i dokumenty z opisem.
Oprawa pł. oryg. w 1 wol. W cz.1 podklejona tablica z odezwami, w cz.2 kilka kart lekko zaplamionych przy grzbiecie.

300,-
376. Fotografia pozycji 376Fotografia pozycji 376WIELKA Geografia Powszechna. T.1-8 [z 11]. W-wa 1932 - 1939. Trzaska Evert i Michalski. Wszystkie tomy w oryg. oprawach płóciennych.
Nowakowski Stanisław - Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych. 4, s.396, 303 ilustracje i 52 mapy w tekście.
Lewiński Jan - Życie ziemi. 4, s. VI,250, 185 ilustracji oraz 18 map i wykresów.
Loth Jerzy, Gorzuchowski St. - Europa. I: Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia. 4, kilka liczb., 284 ilustracje i mapy.
Lencewicz Stanisław - Polska. 4, s. VII,446, 422 ilustracje w tekście, 7 map i 5 tablic kolorowych.
Przeworski Stefan - Azja Zachodnia. 4, s. VIII,285, 255 ilustracji w tekście.
Gumplowicz Władysław - Azja Południowa. 4, s. VI,363, 444 ulustracje w tekście.
Nowakowski Stanisław - Europa Wschodnia i Azja Północna (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). 4, s. VII,595, 694 ilustracje i mapy.
Dybczyński Tadeusz - Ameryka Południowa. 4, s. X,605,438 ilustracji i 37 map.
Grzbiety lekko spłowiałe, w 1 tomie małe naddarcie na grzbiecie, poza tym stan więcej niż dobry. Na kartach tyt. pieczątka z nazwiskiem.

1.000,-
377. Fotografia pozycji 377WIELOPOLSKA Marja Jehanne (Walewska) - Nuwopowry (nowobiedaccy). Trzyaktowa bajka z 1001 nocy o powojennej prozie. Odegrana po raz pierwszy w Teatrze Polskim w Poznaniu dnia 1.6.1926 i siłą zdjęta z afisza przez młodzież quasi-narodową. Poznań 1927. 8, s. XI,52, opr. ppł.
Stan dobry. Pieczęć. Sztuka przeciwko młodzieży endeckiej. Wygwizdana jako żydofilska i po 2 dniach zdjęta z afisza Teatru Polskiego w Poznaniu.

60,-
378. Fotografia pozycji 378Fotografia pozycji 378WIENIAWA-Długoszewski Bolesław - Wzruszenia krakowskie. Odczyt wygłoszony . .. w dniu 16 października. .. . w Warszawie. .. Kraków 1933. Zarząd St. Król. M. Krakowa. 4, s.15, [1], 4 karty ilustracji, broszura.
Bez oryg. okładki. [Tytuł okładkowy: Święto kawalerji polskiej. Kraków 6 października 1933].

50,-
379. Fotografia pozycji 379WIERZYŃSKI Kazimierz - Pieśni fanatyczne. W-wa 1929. J. Mortkowicz. 16d, s.37, [8], okł. oryg. Pod Znakiem Poetów. Serja nowa.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie.

40,-
380. Fotografia pozycji 380WITKIEWICZ Stanisław - Dziwny człowiek. Lwów 1903. Tow. Wyd. 8, s.114, portret, okł. oryg.
Podklejony grzbiet okładki. Postać Józefa Siedleckiego, kolekcjonera sztuki z Krakowa.

40,-
381. Fotografia pozycji 381WITKIEWICZ  Stanisław - Testament. Wyjątki z listów do siostry, sierpień 1914 - sierpień 1915. Wyd. Marja Witkiewiczówna. Kraków 1922. Krak. Sp. Wyd. 8, s.64.
portret, okł. oryg.
Naddarty grzbiet okładki, egz. nie rozcięty.

50,-
382. Fotografia pozycji 382Fotografia pozycji 382Fotografia pozycji 382WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - Tumor Mózgowicz. Dramat w 3 aktach z prologiem.
Kraków 1921. Nakł. Sp. Wyd. "Fala". 8, s.90, opr. pł.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: "Pannie Nenie Stachurskiej ofiarowuje z wyrazami szacunku i sympatji Witkacy 1932 II Kraków".  [Jadwiga Stachurska - bliska przyjaciółka Witkacego, wielokrotnie przez nie­go portretowana]. 1 wydanie . "Jest to pierwsza wystawiona sztuka Witkacego, której reżyser Teofil Trzciński" mu­siał przełamać opór cenzury i opinii publicznej. .. . Fantazja na temat przewrotu w matematyce i fizyce". Tumor "po­tworny cham" kocha się w przyrodniej córce Izi; pod wpływem pożądania tworzy nowy rewolucyjny system mate­matyczny, oparty na liczbach ponadskończonych nazwanych tumorami, które mnożą się jak jego córki.

2.500,-
383. Fotografia pozycji 383­WITKIEWICZ Stanisław Ignacy. REGULAMIN firmy portretowej "S.I.Witkiewicz". Gniezno 1971. 16, s.13, [3], okł. oryg.
Stan dobry. Regulamin w 17 paragrafach. Na końcu cennik różnych typów obrazów. Przedruk z wyd. W-wa 1932.
 

60,-
384. Fotografia pozycji 384WOJNAR Antoni - Znaczniki systemu Gabelsbergera-Polińskiego z uwzględnieniem przedrostków i przyrostków polskich i obcych, końcówek oraz stałych skróceń. Wydał. .. emerytowany nauczyciel stenografji. Polski Cieszyn 1920. Księg. E. Feitzingera. 16, s.32, okł. oryg.
Stan dobry, druk litografowany.

20,-
385. Fotografia pozycji 385WYSPIAŃSKI Stanislas - L'Anatheme. Trad. du pol. par A. de Łada et Henri Pourrat. Varsovie 1933. Soc. d'Expansion d'Art Polonais et a l'Étranger. 4, s.19, [1], okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Tragedia "Klątwa" w tłum. na j. franc.

60,-
386. Fotografia pozycji 386Fotografia pozycji 386WYSPIAŃSKI Stanisław - Legenda [I]. Paryż 1892 - Kraków 1897. Kraków [1898]. Nakł. aut. Druk. U. J. 16d, s.90, 3 ryciny:  tytułowa, winieta,1 całostronicowa, okł. oryg.
Okładka lekko przykurzona. 1 wydanie . Debiut literacki St. Wyspiańskiego. Ukazała się w kwietniu 1898 r. nakł. autora [200 egz. ]. Na karcie tyt. umieszczone są daty: Paryż 1892 - Kraków 1897. Legenda była próbą polskiego dramatu muzycznego. Ilustracje St. Wyspiańskiego.

300,-
387. Fotografia pozycji 387WYSPIAŃSKI Stanisław - Legion. Scen dwanaście. Kraków 1908. Nakł. rodziny. Druk W.L.Anczyca i Sp. 8, s.137,2, okł. oryg., opr. pł. "młodopolska".
Pieczęć, poluzowany grzbiet. Wydanie 3 niezmienione. Dramat zbudowany z luźnych scen, przedstawia utworzenie Legionu przez A. Mickiewicza w Rzymie w czasie Wiosny Ludów.

60,-
388. Fotografia pozycji 388ZAGÓRSKI Adam - Walka o teatr. W-wa 1931. F. Hoesick. 8, s.300, [3], portret autora, opr. ppł. współczesna.
Karta tyt. luźna, pieczęć. Zbiór artykułów krytycznych autora, zamieszczanych w prasie polskiej.

60,-
389. Fotografia pozycji 389Fotografia pozycji 389ZALESKI [Józef] Bohdan - Wieszcze oratorium [w dumach i dumkach]. Poznań1866 [na okł. litograf.: Paryż 1865]. J. K. Żupański. 16d, s.322, [2], okładka: litografia, opr. ppł. współczesna, szyldzik z tytułem.
Okładka oprawiona za k. tyt. Karta tyt. podniszczona, podklejona. 1 wydanie . Zawiera 28 dumek, objaśnienia do nich, Wniebogłosy [14 wierszy], 5 wierszy różnych.

150,-
390. Fotografia pozycji 390Fotografia pozycji 390ZAŁĘSKI Stanisław ks. - Czy Jezuici zgubili Polskę ? Wyd.3 popr. Kraków 1883. Nakł. aut. Druk. Czasu. 8, s.527, [3], opr. pł. .
Pieczęcie, podpis, oprawa lekko przetarta. Autor bierze w obronę jezuitów, odpiera zarzuty wysuwane zakonowi.

120,-
391. Fotografia pozycji 391ZAMOJSKI Jan - Mowa Jana Zamoyskiego do Henryka Waleziusza królewicza francuskiego powołanego na tron Polski. Wydawca: L. Niedźwiecki. Paryż 1864. Księg. Polska Krolikowskiego. 4, s. [2],22, [2], opr. kart. z epoki.
Na kilku kartach niewielkie zabrudzenia. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Tekst polski i łaciński. Tekst łac. wyjęty z dziełka: "De rebus in electione, profectione, coronatione Henrici Regis Poloniae, in Gallia et in Polonia gestis", wyd. w 1574 r. w Rzymie. Jan Zamojski brał udział w poselstwie do Francji przy wyborze Henryka Walezego na króla Polski.

120,-
392. Fotografia pozycji 392ZBIÓR ćwiczeń pisemnych polskich, ruskich i niemieckich dla szkół ludowych typu niższego z językiem wykładowym polskim i ruskim. Lwów 1901. Nakł. Red. "Szkolnictwo". 16, s.109, opr. kart.
Poluzowany i przetarty grzbiet, podpis. Na końcu dodatkowo rkp. z 21 stronami ćwiczeń.

50,-
393. Fotografia pozycji 393ZBYLITOWSCY Andrzej i Piotr - Niektóre poezye. .. (Z wiadomością o autorach i pismach ich). Wyd. K.J.Turowskiego. Kraków 1860. Wyd. Biblioteki Polskiej. Druk. "Czasu". 8, s.60,18,35,66, [1], okł. oryg., opr. pł. współczesna.
Okładka podklejona przy grzbiecie. Rymy A. Zbylitowskiego: Droga do Szwecyi króla, Żywot szlachcica we wsi. Rymy P. Zbylitowskiego: Schadzka ziemiańska, Rozmowa szlachcica polskiego z cudzoziemcem. Wiadomość o Jędrzeju i Piotrze Zbylitowskich, Ustępy z poematu Wieśniak J. Zbylitowsklego, Wiersze odszukane w Kórniku.

80,-
394. Fotografia pozycji 394ZDANOWSKI Józef ks. - Z walki o wolność Kościoła pod zaborem rosyjskim. Karta z dziejów Seminarjum Duchownego w Kielcach u schyłku XIX stulecia. Kielce 1925. Nakł. aut. 8, s.84, [1], okł. oryg.
Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty.

40,-
395. Fotografia pozycji 395ZEGADŁOWICZ Emil - Uśmiech. Kronika z zamierzchłej przeszłości. Wyd.2. Z ilustracjami Zbigniewa Pronaszki . Kraków 1936. Księg. Nowoczesna. 8, s.576, ilustracje w tekście, opr. ppł. Żywot Mikołaja Srebrempisanego T.1.
Stan dobry. Pieczęcie i podpis na karcie tyt. Cykl powieściowy Żywot Mikołaja Srebrempisanego wzbudził wiele kontrowersji obyczajowych.

120,-
396. Fotografia pozycji 396ZIELENIEWSKI Leon - Ustawodawstwo językowe Rzeczypospolitej Polskiej. W-wa 1930. Skł. gł. : Dom Książki Pol. 16d, s.205, [4], okł. oryg. Inst. Badań Spraw Narodowościowych.
Pieczęcie, zakreślony podpis.

40,-
397. Fotografia pozycji 397Fotografia pozycji 397ZIGRA Jan Hermann - Ogrodnictwo zastosowane do klimatu północnego. T.1-3. Tłum.
z powtórnego pomn. i poprawnego wydania niem. przez Walentego Szacfaiera. Wilno 1825. J.Za­wadzki. 8, s. X,174, [2],150,252, [2], opr. psk. z epoki w 1 wol.
Na kilku kartach słabo widoczne ślady zalania. 1 pol . wydanie . Podręcznik ogrodnictwa podzielony na 3 części: 1: nauka pielęgnowania wszelkich roślin warzywnych i ekonomicznych, hodowania ananasów, zakładania chmielników, pędzenia brzoskwiń, wiśni, śliw, winogronów, kalendarz ogrodniczy; 2: dokładna nauka pielęgnowania drzew owocowych; 3: nauka pielęgnowania kwiatów i cudzoziemskich roślin ozdobnych. Nazwy roślin polskich tłumaczone wg Kluka, Jundziłła i Wodzickiego. Rzadkie .
Autor (1775-1857) był członkiem Ces. Ros. Akademii Umiejętności i Wolnego Ekonomicznego Tow. w St.Pe­ters­burgu. Tłumaczenia dokonał (ok.1778-1840) lekarz, autor podręczników geograficznych, mason.

1.200,-
398. Fotografia pozycji 398Fotografia pozycji 398ZŁOTA Przędza poetów i prozaików polskich. T.1-4. T.1 pod red. P. Chmielowskiego i St.Krze­mińskiego. T.2-4 pod red. P.Chmielowskiego. Słowo wstępne J.I.Kraszewski. W-wa 1884-87. Wł.Maleszewski i T.Paprocki i S-ka. 8, s. XVI,979, VI,930, VI,952, XXIII, 938, [2], opr. psk. z epoki.
Podpis na k. tyt., nieznaczne rdzawe plamki. Wypisy historyczno-literackie obejmujące wybór najcelniejszych utworów literatury polskiej wierszem i prozą, od X w. do czasów ostatnich. Zawiera życiorysy autorów, wiadomości bibliograficzne o najważniejszych wydaniach, wybór utworów, wyjątki z dzieł większych i ich streszczenie.

700,-
399. Fotografia pozycji 399ŻEBROWSKI Marian Włodzimierz - Zarys historii polskiej broni pancernej 1918 - 1947. Londyn 1971. Zarząd Zrzeszenia Kół Oddz. Broni Pancernej. 8, s.606, ilustracje, opr. pł. oryg. ozdobna.
Stan bardzo dobry. Pieczęć. Z listą imienną oficerów korpusu osobowego broni pancernej 1918-1946.

150,-
400. Fotografia pozycji 400Fotografia pozycji 400Fotografia pozycji 400ŻELEŃSKA Wanda - Horoskop. Pamiętnik ze skarbca poezyi polskiej ułożyła. .. Kraków 1900. Druk. "Czasu". 16d, karty nlb., opr. pł. oryg.
Poluzowany grzbiet, 2 karty luźne. Wiersze najwybitniejszych poetów polskich na każdy dzień roku. Z autografami wpisanymi pod odpowiednimi datami urodzenia - m.in.: Włodzimierz Tetmajer, Julia Tetmajerowa, Kazimierz Tetmajer, Zofia Żeleńska, Władysław Żeleński, Witold Noskowski, Franciszek Biesiadecki, Jacek Malczewski, Beata Obertyńska.

400,-
401. Fotografia pozycji 401Fotografia pozycji 401[ŻEROMSKI  Stefan] Józef Katerla - Róża. Dramat niesceniczny. Wyd.3. Kraków 1913. Księg. S. A. Krzyżanowskiego. 8, s.268, [2], 1 ilustracja,  okł. oryg., opr. psk. sygn. pieczęcią: Zakład Introliga­torski R.Jahoda Kraków.
Bardzo ładny egzemplarz . Okładka i ilustracja wg rysunku Henryka Kunzeka. Egz. nr 91.

350,-
402. Fotografia pozycji 402ŻYCHLIŃSKI Bolesław ks. - Młodość wielkich mężów. Wzory dla młodzieńców chrześcijańskich. Serja pierwsza. Poznań 1927. Druk. Katol. Tow. Akc. 8, s.358, [1], opr. pł. ozdobna.
Stan dobry. Pieczęć.

45,-

  
   by JotSoft © 2008-2016  1