Aukcja Antykwaryczna nr 129
odbędzie się dnia 2015-05-09 (za 64 dni) w Domu Polonii, Kraków, Rynek Gł. 14 o godz.11-ej.
Książki do wglądu od godz. 9-tej.
Katalog Foto Regulamin Literatura Wyniki Opis Moja aukcja    
WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU
Poz. Opis Cena
1. Fotografia pozycji 1ALQUI de Rieupeyroux Louise - Zwyczaje towarzyskie (Le savoir vivre) w ważniejszych okolicznościach życia przyjęte, według dzieł francuskich spisane. 3 wydanie. Kraków 1900. Sp. Wyd. Pol. 8, s.266, [2], opr. kart.
Stan dobry, pieczęć. Z franc. tłum. Zygmunt Sarnecki. Cz.1: Zwyczaje towarzyskie. Cz.2: Nauka życia.


80,-
2. Fotografia pozycji 2Fotografia pozycji 2ANDERSEN H[ans] C[hristian] - Bajki w nowym tłumaczeniu oraz z przedmową Czesława Kędzierskiego. Ilustracje wielobarwne oraz w tekście wykonał art. mal. Al. Krakowski. Poznań 1946. Księg. Zdzisław Gustowski. 8, s.174, [1], ilustracje, opr. kart. współczesna z naklejoną okł. oryg.
Karty lekko przykurzone, podpis.

50,-
3. Fotografia pozycji 3ANDRZEJ z Kobylina - Gadki o składności członków człowieczych, z Arystotelesa i też inszych mędrców wybrane,1535. Wyd. J. Rostafiński. Kraków 1893. A. U. 8, s.180, w tekście podobizny kart tyt. i drzeworytów, opr. pł. Bibl. Pisarzów Polskich [nr 28].
Stan bardzo dobry.


75,-
4. Fotografia pozycji 4ANTOLOGIA poezji współczesnej wydana w podziemnej Warszawie. Glasgow [1942 ]. Książnica Polska. 16d, s.55, [1],1 podobizna k. tyt. , okł. oryg.
Podpis i pieczęcie. Przedmowę napisał Tymon Terlecki, okładkę proj. Z. Borysewicz. Na wyklejkach małe widoki Warszawy.


40,-
5. Fotografia pozycji 5ANTONIEWICZ Karol [Bołoz] - Nauki i mowy przygodne miane w Krakowie przez ks. .. .
Wyd.2. Kraków 1853. Księg. i Wyd. Dzieł Katolickich i Naukowych. Druk. J. Czecha. 8, s. 151, [1].
– Czytania świąteczne dla ludu naszego przez ks. .. (Wyd.3). Oddział I i II razem. Od pierwszego Stycznia do pierwszego Lipca. Kraków 1852. Księg. i Wyd. Dzieł Katol. 8, s.207, opr. psk. z epoki w 1 wol. , złocone zdobienia na grzbiecie.
Nieznaczne rdzawe plamki.

120,-
6. Fotografia pozycji 6ARASZKIEWICZ Feliks - Bolesław Prus i jego ideały życiowe. Z przedmową J. Krzyżanowskiego. Lublin 1925. Fr. Głowiński i S-ka. 16, s. XVI,202.
ZATURSKI Zbgniew - Prus Bolesław : Placówka (komentarz). Lwów, Księg. M. Bodeka.
16, s.32. Biblioteka Krytyk Literackich nr 11.
LENARTOWICZ Teofil - Lirenka. I-II. W-wa, Księg. S. Bukowieckiego. 16, s.32,32, winiety.
Biblioteczka Narodowa nr 24,25.
JAN Chryzostom Pasek w oświetleniu krytyków. Pod red. M. Wodzińskiego. W-wa, Wyd. „Pomoc Szkolna”. 16, s.42. Koryfeusze Słowa Polskiego.
Oprawa kart. w 1 wol. Stan dobry.

30,-
7. Fotografia pozycji 7ARCHIWUM Filomatów część I. Korespondencja 1815-1823. T.1-5. Wyd. J. Czubek. Kraków 1913. PAU. 8, s. XIX,486,435,437,441,490, okł. oryg.
Przykurzone okładki, poza tym stan dobry. Korespondencja obejmuje listy Filomatów i innych osób, które do Towarzystwa nie należały, ale pozostawały w bliskich stosunkach z członkami lub brały udział w ich losach. Z indeksem.


200,-
8. Fotografia pozycji 8ARCHIWUM Filomatów część III: Poezya Filomatów. T.1-2. Wyd. Jan Czubek. Kraków 1922. PAU. 8, s. VII,359,416, okł. oryg. , opr. pł. współczesna.
Stan bardzo dobry. Część III obejmuje utwory literackie wygłaszane na posiedzeniach lub na uroczystych obchodach filomackich. Ze słowniczkiem i indeksem.


120,-
9. Fotografia pozycji 9ARYSTOFANES - Ptaki. Komedja fantastyczna. Przeł. J. Jedlicz. Wstęp St. Witkowski. Książkę zdobiła Harland-Zajączkowska. Lwów [1921]. H. Altenberg. 8, s. XLV,132, portret autora, kolorowe zdobniki, opr. pł. [ PAN Bibl. przekładów z literatury greckiej i rzymskiej pod red. J. Parandowskiego. Nr 1].
Stan bardzo dobry.


80,-
10. Fotografia pozycji 10ASNYK Adam (El. .. y) - Dzieła poetyckie. Wyd. zupełne. Oprac. Z. Michałowski.
T.1-3. W-wa [1947]. Wyd. L. Fiszera. 8, s.294, [1],307, [5],267, [1], opr. pł. ozdobna.
Stan bardzo dobry. Poezje w cyklach: Programowe, Patriotyczno-religijne, Społeczne, Refleksyjne, Sen grobów, Nad głębiami, W Tatrach, Odpoczywa, Sonety, Z obcych stron, Myśli ulotne, Różne, Miłosne, Miłość i kwiaty, Na ludową nutę, Album pieśni, Żartobliwe.


150,-
11. Fotografia pozycji 11Fotografia pozycji 11AUBRY Octave (1861-1946) - Marie Walewska.32 bois originaux de Gérard Cochet. Paris 1938. Le Livre de Demain. Libr. A. Fayard. 8, s.125, drzeworyty w tekście [1 całostronicowy], okł. oryg.
Na kilku kartach nieliczne rdzawe plamki, poza tym stan wiecej niz dobry. Historia związku Napoleona i Marii Walewskiej. Ilustrował G. Cochet (1888-1969), franc. malarz i grafik, rytownik: akwaforty, litografie, drzeworyty, liczne ilustracje książkowe.


120,-
12. Fotografia pozycji 12BADEN Powell [Robert] - Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik teorii wychowania skautowego dla drużynowych przez lorda. .. twórcy ruchu skautowego. Wyd.2. W-wa 1946. Harc. Wyd. „Godziemba”. 8, s. XIII,102, rysunki w tekście, okł. oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty.


45,-
13. Fotografia pozycji 13BAŁABAN Majer - Historja i literatura żydowska ze szczególnem uwzględnieniem Żydów w Polsce. Dla klas wyższych szkół średnich. T.2: Od upadku świata starożytnego do końca wieków średnich. Wyd.3. Lwów-W-wa-Kraków [1925]. Ossol. 8, s.384, ilustracje w tekście, okł. oryg.
Stan dobry.

60,-
14. Fotografia pozycji 14BARTKOWSKI St. - Użyjmy dziś żywota ! Polski śpiewnik akademicki. Poznań 1930.
Konwent Lechia w Poznaniu. Druk. Muzyczna. 16, s.104, [2], okł. oryg.
Stan dobry. Tekst i nuty.


30,-
15. Fotografia pozycji 15BARTOSZEWICZ Kazimierz - Księgi humoru polskiego. Zebrał, ułożył i objaśnił. .. T.1-2
[z 4]. Wydanie ozdobione portretami i autografami humorystów i satyryków polskich.
Petersburg 1897. Księg. K.Grendyszyńskiego. 8, s.339,336, ilustracje w tekście, opr kart. współczesna.
W t.2 ostatnia karta podklejona, poza tym stan dobry. Teksty wierszem i prozą czołowych literatów polskich.

120,-
16. Fotografia pozycji 16BAUMGARDTEN Aleksander - Wiersze. [Katowice 1946]. Z. Z. L. P. Oddz, Śląski. 8, s.14,
okł. oryg. Arkusz Śląski 3.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Państwu Hoffmanom miłym współuczestnikom wczasów w Biskupcu ABaumgardten 9. VI.50. Dołączona karta z wierszem ręką autora ; Do Adama i Ewy [Hoffmanów], inc. : Chciałbym tu dziś. .. dat. : 29/VII.50 r.


80,-
17. Fotografia pozycji 17Fotografia pozycji 17Fotografia pozycji 17BÉRANGER P[ierre] J[ean] de - Oeuvres completes de. .. Nouv. ed. revue par l'auteur. Illustrée de 52 belles gravures sur acier. .. T.1 - 2. Paris 1847. Perrotin. 8, s. XL,411, [1], 401, [3], staloryty: portret autora, frontispis w t.2 i 50 ilustracji na tablicach, opr. psk. ozdobna z epoki: skóra ciemnozielona, złocone zdobienia, napisy i brzegi kart.
Zabrązowione ochronne bibułki przy rycinach, na kilku kartach niewielkie ślady zawilgocenia. Dzieła wszystkie francuskiego poety (1780-1857); sławę i popularność zdobył dzięki piosenkom sławiącym kult Napoleona i rewolucji francuskiej, głoszących idee liberalne i antyklerykalne. Uchodzi za klasyka piosenki francuskiej. Wśród tekstów (t.2 s.252) wiersz „Poniatowski” juillet 1831, opisujący śmierć księcia w nurtach Elstery. Ilustratorzy: Charlet, A.de Lemud, Johannot, Daubigny, Pauquet, Jacques, Penguilly, de Rudder, Raffet, Sandoz.

1.200,-
18. Fotografia pozycji 18BERKANÓWNA Kaźmira - Którędy pójdziesz? Trzy drogi życia. Rzeczo zadaniach życia z szczególnem uwzględnieniem sprawy misjonarzy świeckich. Poznań 1933. Skł. gł. u autorki. 16d, s.59, [1], okł. oryg. Bibljoteczka Społeczna t.4.
Stan dobry.


30,-
19. Fotografia pozycji 19BERKANÓWNA Kaźmira - Co robić? Wezwanie do pracy społecznej. Zapiski z własnych doświadczeń. [Poznań] 1933. Skł. gł. : u autorki i Księg. Św. Wojciecha. 16d, s.107, [1], portret autorki, okł. oryg. Biblioteczka Społeczna t.3.
Stan dobry.

30,-
20. Fotografia pozycji 20BERKANÓWNA Kaźmira - O co chodzi ? Kobieta w dobie kryzysu. Poznań 1934. Skł. gł. u autorki. 16d, s.80, okł. oryg. Biblioteczka Społeczna t.5.
Stan dobry.

30,-
21. Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21BIBLIA. PISMO Święte Starego i Nowego Testamentu podług tekstu łacińskiego Wulgaty. Przekład X. Jakóba Wujka. .. Wyd. nowe z objaśnieniami podług J. Fr. Allioli. .. ozdobione 230 ilustracyami Gustawa Doré. Wyd.2. T.2. W-wa 1890. M. Glücksberg. 4, s.416 [pag. dwuszpaltowa], 111 drzeworytów całostronicowych, oprawa współcześnie naprawiana: płótno czerwone współczesne, wyklejki kartonowe współczesne, z epoki grzbiet i narożniki z bordowej skóry, złocone napisy na grzbiecie.
Na kilku kartach niewielkie zabrązowienia, na karcie tyt. podkl. mały ubytek dolnego rogu. Tom 2gi obejmuje księgi Nowego Testamentu pięknie zdobione drzeworytami znakomitego franc. grafika (1832-1883), malarza, ilustratora. Artysta stworzył kilkaset wybitnych ilustracji przedstawiających historie biblijne, publikowanych w Bibliach w różnych językach.


600,-
22. Fotografia pozycji 22j. w. Toledo, Ohio, U. S. A. 1911. Antoni A. Paryski. Folio, s.2232 [paginacja dwuszpaltowa], 230 ilustracji całostronicowych Gustawa Doré, opr. ppł. : okładki oryg. ozdobne, grzbiet sk. współczesnie oprawiony.
Kilka kart z podklejonym marginesem [w tym tyt. ], 6 pierwszych kart podklejonych przy grzbiecie, podpis. Obejmuje Stary i Nowy Testament.


1.500,-
23. Fotografia pozycji 23BIERNACKI Bolesław - Szlak tatarski. Powieść historyczna z XIII wieku. W-wa 1905. Red. „Przyjaciela Dzieci”. 16, s.160, opr. ppł.
Niewielkie zabrudzenia na marginesach. Pieczęć i podpis. Powieść historyczna dla młodzieży.


40,-
24. Fotografia pozycji 24Fotografia pozycji 24BILDER - Lexikon. Bd.1-4. Wien - Leipzig 1928 - 1931. Verlag für Kulturforschung.
1: Kulturgeschichte. Ein Nachschlagwerk für die Begriffe und Erscheinungen auf dem Gebiete der Kulturgeschichte Sittengeschichte, Folklore, Ethnohraphie, des Kult- und Mysterienwesens, Gesellschaftslebens, der Chronique scandaleuse, für Zeitdokumente und Biographien. .. 8, s.944, liczne ilustracje jedno- i wielobarwne w tekście i na tablicach, jednobarwne- i kolorowe wkładki .
2: Literatur und Kunst. Ein bibliographisches und biographisches Nachschlagwerk, eine Kunst- und Literaturgeschichte für Gebiete der erotischen Belletristik, der Galanten, skandalösen und sotadischen Literaturen, der Facetien, folkloristischen und skatologischen Curiosa von der Antike bis zur Gegenwart. .. . 8, s.944, liczne ilustracje jedno-i wielobarwne w tekście i na tablicach, jednobarwne- i kolorowe wkładki .
3: Sexualwissenschaft. Ein Nachschlagwerk für alle Gebiete medizinischer, juridischer und soziologischer Sexualforschung. .. 8, s.916, liczne ilustracje jedno-i wielobarwne w tekście i na tablicach, jedno-i wielobarwne wkładki.
4: Ergänzungsband zum Bilder - Lexikon: Kulturgeschichte - Literatur und Kunst Sexualwissenschaft. ... 4, s.877, liczne ilustracje jedno- wielobarwne w tekście i na tablicach, wkładki jedno-i wielobarwne.
Wszystkie tomy w jednolitej oprawie psk. ozdobnej. Stan bardzo dobry.

1.000,-
25. Fotografia pozycji 25BOBRZYŃSKI Michał - Dzieje Polski w zarysie. Wyd.5. T.1-2. Jerozolima 1944. Wyd. „W Drodze”. 8, s.292, IV,324, tablice genealogiczne, opr. współczesna.
Kilka kart podklejonych, w t.1 s.273/4 za s.286. Tablice geneal. Piastów, Jagiellonów, Rurykowiczów i Wazów.

150,-
26. Fotografia pozycji 26Fotografia pozycji 26BOCCACCIO Giovanni, Berezowska Maja - Dekameron. Pełne wydanie stu opowieści. Przeł. z włoskiego, komentarzami i posłowiem opatrzył Edward Boyé. Wstęp Kornel Makuszyński. Ilustracje Maja Berezowska. W-wa 1930. Nakł. Bibl. Arcydzieł Literatury. 4, s. XXXII, [1],745, [1], ilustracje na tablicach, opr. sk. współczesna: skóra brązowa, złocone napisy na okładce i grzbiecie, jako wyklejki okładek współczesne ilustracje [M. Berezowska, Nowakowski] związane tematycznie z treścią książki, obramowane złoconymi zdobieniami, drugie wyklejki marmoryzowane, brzegi kart barwione na czerwono.
Podklejona przy grzbiecie 1 karta i karta tyt. , poza tym stan bardzo dobry. Główne dzieło Boccaccia : zbiór 100 nowel, które w ciągu 10 dni opowiada 10 florenckich arystokratów przebywających w okolicach Florencji, gdzie schronili się przed zarazą w 1348 r. Lekka, swobodna tematyka opowiadań czerpana z ustnego przekazu i źródeł pisanych. Urody książce dodają ładne, erotyczne ilustracje Maji Barezowskiej.


1.400,-
27. Fotografia pozycji 27BRONIAREK Zygmunt - Biały Dom i jego prezydenci. W-wa 1992. Ofic. Wyd, BGW. 8, s. 300, [3], ilustracje, podobizny pism, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Pieczęć i odręczna dedykacja autora, dat. 11. VII.93.

50,-
28. Fotografia pozycji 28BRONIAREK Zygmunt - Sekrety korespondenta zagranicznego. W-wa 1994. Ofic. Wyd. Sz.Szymański. 8, s.157, [3], okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora, dat. : 10 lipca 1995 r.

40,-
29. Fotografia pozycji 29BRONIEWSKI Władysław - Drzewo rozpaczajace. Poezje. Jerozolima 1945. Wyd. „W Drodze”. 16d, s.94, [1], okł. oryg. proj. Zygmunt Kowalewski.
Stan dobry. 1 wydanie . Zbiór wierszy z chlubnego okresu w życiu poety, kiedy po wyjściu z sowieckiego więzienia na Łubiance ewakuował się wraz z żołnierzami gen. W. Andersa na Bliski Wschód, gdzie powstały m. in. wiersze antysowieckie.


60,-
30. Fotografia pozycji 30BRUCHNALSKA Brunona - Widokówki babuni. Powiastki dla dzieci. Cz. II. Lwów 1907. Pol.Tow. Pedagogiczne. 4, s.32, ilustracje w tekście, okł. kart. oryg. Biblioteka dla Młodzieży. [Seria I]. T.43.
Podklejony kartonem grzbiet, przycięte marginesy.

35,-
31. Fotografia pozycji 31BRÜCKNER Aleksander - Encyklopedia staropolska. Oprac. .. T.1-2. Materiałem ilustracyjnym uzupełnił Karol Estreicher. W-wa 1939. Trzaska, Evert i Michalski. 4, s. VI, 956,1070 [paginacja dwuszpaltowa], 3948 ilustracji w tekście, 35 tablic czarnobiałych, opr. pł. oryg. ozdobna.
Minimalnie poluzowany grzbiet w t.1, poza tym bardzo ładny egzemplarz. Dzieło o nieprzemijających wartościach, oprac. przez znakomitego polskiego slawistę (1856-1939), historyka literatury i kultury polskiej. Zawiera obszernie opracowane hasła z wiadomościami o przeszłości naszego narodu, ze wspaniałym materiałem ilustracyjnym. Niezbędnik dla poszerzenia wiedzy o naszej kulturze.

400,-
32. Fotografia pozycji 32BRÜCKNER Aleksander - Spuścizna rękopiśmienna po Wacławie Potockim. Kraków 1898. A. U. 8, s.119, opr. ppł.
Stan dobry. Odbitka z T. XXVII Rozpraw Wydz. Filol. A. U. Z przykładami utworów autora.


40,-
33. Fotografia pozycji 33Fotografia pozycji 33BRYŁA Stefan [Władysław] red. - Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. Red. naczelny: Dr. inż. Stefan Bryła. Cz. I-XII [komplet] . Lwów-W-wa 1925-36. Księg. Polska B.Połonieckiego. 8, s.3156, około 4000 rysunków w tekście, opr. psk. w 4 wol.
Oprawa lekko otarta, stan dobry. Kompleksowy podręcznik inżynierii technicznej, chluba polskiej literatury technicznej, niezbędny w pracy polskiego inżyniera. Pracowało nad nim około 60 autorów pod kierunkiem prof. Bryły (1886-1943), jednego z najwybitniejszych inżynierów Polski międzywojennej, znakomitego konstruktora. Treść: I: Roboty ziemne, drogi i ulice. II: Koleje żelazne. III: Miernictwo. IV: Budownictwo wodne. V: Mosty. VI: Statyka budowli. VII: Inżynieria miejska. VIII: Budownictwo. IX: Instalacje. X: Maszyny - elektrotechnika. XI: Ustawodawstwo. XII: Dział uzupełniający.

400,-
34. Fotografia pozycji 34BYSTROŃ Jan St. - Pieśni ludu polskiego. Kraków 1924. Ks. geogr. Orbis. 16d, s.154, [5], opr. ppł. Bibl. geogr. „Orbis”. Polska, ziemia i człowiek.
Stan dobry, pieczęć.

30,-
35. [CALMET Augustin ks. ] - Dykcyonarz biblijny z ksiąg Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu zebrany. z franc. na włoski język przez xiędza Prospera de Aquila, . .. przełożony i pomnożony, z włoskiego na polski język przetłumaczył Xiądz Tadeusz.
T.2 [z 4]. [Habakuk - Myśl]. Kraków 1844. St. Gieszkowski. 8, s. XXIII,203, opr. kart.
Pieczęcie. Przekład ks. Tadeusza z Warszawy przerobił ks. Piotr Pękalski i wg oryg. Calmeta pomnożył.


250,-
36. Fotografia pozycji 36 – T.3. [Naaiot-Rzym]. Kraków 1845. 8, s. XXXI,223, opr. kart.
Pieczęcie.


150,-
37. Fotografia pozycji 37CENNIK nasion, cebulek i kłączy kwiatowych oraz narzędzi i przyborów ogrodniczych na 1937 rok Zakładów Ogrodniczych C. Ulrich założonych w 1805 roku w Warszawie S. A.
Og. zbioru cennik Nr 284. 8, s.143, [1], liczne ilustracje w tekście, okł. oryg.
Stan dobry.


60,-
38. Fotografia pozycji 38CEPNIK Henryk - Józef Piłsudski twórca niepodległego Państwa Polskiego. Zarys życia i działalności. Nowe uzup. wydanie. W-wa 1933. Inst. Propagandy Państw. Twórczej. 16d, s.370, [6],1 portret, opr. pł. oryg. ozdobna.
Stan dobry.

60,-
39. Fotografia pozycji 39CHŁĘDOWSKI Casimir von - Rom. Die Menschen der Renaissance. Übertragung v. Rosa Schapire. München 1922. G. Müller. 8, s.524, [1], 41 tablic, opr. psk. z epoki: narożniki i 6ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, bogate złocone zdobienia, szyldzik z tytułem.
Nieznaczne otarcie skóry, lekkie ślady rdzawych plamek. Opisani ludzie Renesansu. Z indeksem.

300,-
40. CHŁĘDOWSKI Casimir v. - Rom. Die Menschen des Barock. Übertragung v. Rosa Schapire. München 1921. G. Müller. 8, s.549, 43 tablice, opr. psk. z epoki, j. w.
Ładny egzemplarz. Opisani ludzie Baroku. Z indeksem.


300,-
41. Fotografia pozycji 41Fotografia pozycji 41CHŁĘDOWSKI Kazimierz - Rzym. Ludzie Odrodzenia. Wyd.2. Lwów 1911. H.Altenberg. Druk. W.L.Anczyca i Sp. 8, s.615, [1], 42 ilustracje na tablicach, opr. psk. z epoki, złocone napisy na grzbiecie.
CHŁĘDOWSKI Kazimierz - Rzym. Ludzie Baroku. Lwów 1912. H. Altenberg. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s.640, [1], 43 ilustracje, okł. oryg. proj. J. Bukowski, opr. psk. z epoki, złocone napisy na grzbiecie.
Stan więcej niż dobry. Z indeksami.


500,-
42. Fotografia pozycji 42Fotografia pozycji 42CHODOROWSKI Czesław - Odpust. [Legenda czwarta]. Kraków 1909. Gebethner i Wolff. Druk. U.J. 16 podł. , s.28, [1], okł. oryg.
Pieczęć i podpis. - Legenda gwarą wiejską napisana. Okładka, wybór i układ czcionek wg pomysłu autora. Druk pod kier. artysty Jana Bukowskiego.


40,-
43. Fotografia pozycji 43CHODOROWSKI Czesław - Poniezus. Legenda trzecia. Kraków 1907. Druk. U. J. Na składzie u Gebethnera i Wolffa Warszawa.16 podł. , s.23, okł. oryg. ozdobna.
Stan dobry. Legenda napisana gwarą wiejską. Okładka, wybór i układ czcionek wg pomysłu autora. Druk pod kierunkiem artysty Jana Bukowskiego.


60,-
44. Fotografia pozycji 44Fotografia pozycji 44CHODŹKO Ignacy - Pamiętniki kwestarza. Z 12 rycinami E . M. Andriolli. W-wa 1881. Gebethner i Wolff. Druk W. L. Anczyca i Sp. 4, s.240, 12 ilustracji, ilustrowane duże inicjały, opr. pł. ozdobna: płótno ciemnoniebieskie, złocone i czarne zdobienia i napisy, złocone brzegi kart.
Brzegi oprawy przetarte, poluzowany grzbiet, 3 ilustracje luźne. Podpis: Józef Brzeski major 1932 r. (ur.6. III.1882, major z pozn. korpusu oficerów taborowych). Ilustracje: fotografie z prac Andriollego, inicjały: drzeworyty rysował K. Pillati.


350,-
45. Fotografia pozycji 45CICERO - Mowy Marka Tulliusza Cycerona, przełożone przez E. Rykaczewskiego. T.1. Nakł. Bibl. Kórnickiej. Paryż-W-wa-Poznań1870. Xięg. Luxemb. 8, s. XXXIX, 578, [1], opr. pł. z epoki, współczesny szyldzik z tytułem.
Stan bardzo dobry. Tom 1 zawiera: Wstęp tłumacza i 23 mowy Cicerona.


160,-
46. Fotografia pozycji 46CIEPIELOWSKI Jerzy - Kazimierz Pułaski. (W 150-letnia rocznicę jego bohaterskiej śmierci). Poznań 1929. Tow. Wiedzy Wojskowej. 8, s.64, ilustracje, okł. oryg.
Stan dobry.


50,-
47. Fotografia pozycji 47Fotografia pozycji 47CIOŁEK Gerard - Ogrody polskie. I. Przemiany treści i formy. W-wa 1954. BiA. 4, s.359, 443 ilustracje: fotografie, projekty, plany ogrodów, opr. pł. oryg. , obwoluta.
Obwoluta lekko naddarta, poza tym stan dobry. Bogaty materiał ilustrujący dzieje i bogactwo sztuki ogrodowej w Polsce, jej kompozycji przestrzennej i architektonicznej. Plany oprac. G. Ciołek i St. Miłoszewski. Ogrody: średniowiecza, odrodzenia, barokowe XVII w. , klasyczne XVIII w. , sentymentalne i romantyczne, naturalizm i eklektyzm XIX w. , ogrody współczesne.
G. Ciołek (1909-1966), architekt, historyk sztuki ogrodowej i planista ogrodów.


150,-
48. Fotografia pozycji 48Fotografia pozycji 48CODEX poenalis de criminibus. Viennae 1803. J. Th. de Trattnern. 8, s. [16],256, [4],172, [3], opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
Stan więcej niż dobry. Pieczęć. Kodeks karny o przestępstwach, ustanowiony przez Franciszka II, obowiązujący również w Galicji. Cz. I: Codex criminalis. II: De politicis delictis et procedendi modo. Z tabelą przestępców skazanych w Krakowie w I kwartale 1804 r.


400,-
49. Fotografia pozycji 49Fotografia pozycji 49COLSON Felix - De la Pologne et des Cabinets du Nord. T.1-3. Paris et Leipsig 1841.
J. Renouard et Co. 8, s.382,412, [1],383, [4], opr. psk. ozdobna z epoki: płótno zielone, ciemnozielona skóra, grzbiety bogato zdobione złoconymi motywami florystycznymi, brzegi kart barwione, na grzbietach monogram J.M.
Słabo widoczne odbarwienia płótna, w t.2 brak karty tyt. Karty tekstu czyste bez zawilgoceń. Obszerny opis Polski i jej ważniejszych wydarzeń historycznych.

1.800,-
50. Fotografia pozycji 50Fotografia pozycji 50COOPER [James] Fenimore - La prairie. Trad. fr M. P. Louisy. Dessins de M. Andriolli. Gravures de M.J.Huyot. Paris 1885. Firmin-Didot. 8, s.493, liczne drzeworyty w tekście i całostronicowe, ozdobne inicjały, opr. psk. z epoki współcześnie naprawiana [wyklejki], skóra na narożnikach i grzbiecie czerwona, grzbiet 6ciopolowy, złocone zdobienia i napisy, karton marmoryzowany.
Stan więcej niż dobry. Jedna ze słynnych powieści przygodowych z cyklu „Pięcioksiąg przygód Sokolego Oka”, amerykańskiego pisarza (1789-1851), jednego z twórców literatury amerykańskiej tego gatunku. Księga obficie zdobiona drzeworytami wg rysunków znakomitego ilustratora M. Andriollego (1836-1893); rytował Jules Huyot.

300,-
51. Fotografia pozycji 51Fotografia pozycji 51Fotografia pozycji 51Fotografia pozycji 51Fotografia pozycji 51COOPER James Fenimore - „Pięcioksiąg przygód Sokolego Oka”. T.1 - 5 [komplet] . W-wa 19541956. Iskry. 8, s. XIX,407, [2],312, [2],380, [2],338, [2],367, [1], kolorowe ilustracje, okł. oryg.
Stan dobry. Cykl 5 powieści przygodowo-historycznych. 1: Pogromca zwierząt, Ostatni Mohikanin, Tropiciel śladów, Pionierowie, Preria. Tłum.: K.Piotrowski, A.Szpakowska, T.Evert, Br.Zieliński. Ilustratorzy: M.Majewski, St.Töpfer, St.Rozwadowski, R.Owidzki.

400,-
52. Fotografia pozycji 52DALEWSKI Tadeusz - Sąd nad Polską. Wizya. Kraków 1914. Czc. „Czasu”. Nakł. Pol. Zw. Katol. Uczniów Rękodzieln. w Krakowie. 8, s.19, [1], okł. oryg.
Stan dobry. Pieczęć.


30,-
53. Fotografia pozycji 53DANIEC Wincenty - Pamiętnik z przeżyć wielkiej wojny. Z dziennych notatek zebrał Dr. .. (Cz.1). Rzeszów 1925 (okł. 1926). Nakł. aut. 8, s.228, okł. oryg.
Podklejony taśmą grzbiet. Cz.2 z tytułem „Nasz ostatni biuletyn wojenny” obejmująca lata 1916-18 ukazała się w 1931 r.

75,-
54. Fotografia pozycji 54DAWIDSOHN-Draengerowa Gusta - Pamiętnik Justyny. Kraków 1946. Centr. Żyd. Komisja Hist. przy C. K. Żydów Polskich. 8, s.116, [3], okł. oryg. Książki Wojew. Żydowskiej Komisji Historycznej w Krakowie nr 2.
Podklejony fragment okładki. Oryg. pisany na papierze toaletowym w więzieniu. Opisuje opór i walkę Żydów pod okupacją hitlerowską.


50,-
55. Fotografia pozycji 55Fotografia pozycji 55[DES NOYERS Pierre] - Portofolio królowey Maryi Ludwiki, czyli zbiór listów, aktów urzędowych i innych dokumentów, ściągających się do pobytu tej monarchini w Polsce, przełożonych z franc. na język polski przez Konstancyą hr. Raczyńską, hr. Józefę Radolińską, Romana Ziołeckiego i Jastrzębskiego. Wyd. E. Raczyński. T.1 [z 2-ch]. Poznań1844. Druk. i księg. Nowa. 16d, s. IX,325, [2], portret Marii Ludwiki, opr. psk. z epoki, złocone napisy i zdobienia na grzbiecie.
Ślady zabrązowienia, pieczęcie. Listy sekretarza i podskarbiego Marii Ludwiki, w których opisuje charakter, czyny, zamysły królowej, króla Jana Kazimierza, senatorów; opowiada o zepsuciu obyczajów, bezprawiu, grabieżach Szwedów, o stanie Polski, wojska. Ważny materiał do historii Polski. Rzadkie!

350,-
56. Fotografia pozycji 56DĘBICKI Zdzisław - Rozmowy o literaturze. W-wa-Kraków-Lublin 1927. Gebethner i Wolff. 16d, s.242, [2], opr. pł.
Stan bardzo dobry.


45,-
57. Fotografia pozycji 57DMOWSKI Roman - Anglja powojenna i jej polityka. Uwagi ogólne. W-wa 1926. Księg. Perzyński, Niklewicz i S-ka. 16d, s.107, opr. kart.
Przykurzona okładka. Pieczęcie. 1 wydanie . Artykuły drukowane w Gazecie Warszawskiej.


40,-
58. Fotografia pozycji 58DOYLE Conan [Artur] - Nowe objawienie. (Co to jest spirytyzm ?). Na język polski przeł. z upoważnienia autora i wstępem opatrzył Dr. Wiktor E. Pordes. W-wa 1925. Pol. Tow. Księgarni Kolejowych „Ruch”. 8, s.103, [1], okł. oryg.
Stan dobry.

60,-
59. Fotografia pozycji 59DUBIECKI Maryan - Na kresach i za kresami. Wspomnienia i szkice. [T.1 z 2] . Kijów 1914. L. Idzikowski. Czc. J. Czokołowa. 8, s. VI,253,3 ilustracje, opr. ppł.
Ślady zalania na marginesie ostatnich kart. Treść t.1: Przedmowa. Stary dwór na Wołyniu-echa wspomnieńz lat 1844 i 1845; Konfederat; Gniazdo Reytana; Dawny Żytomierz; J. I. Kraszewski w Żytomierzu; Ostatni z Sieniutów; Nasze pamiątki w Charkowie - okruchy dawnych wrażeń.


80,-
60. Fotografia pozycji 60DUMAS Aleksander - Królowa Margot. [Tłum. z franc. ]. W-wa 1958. Iskry. 8, s.592, [4], rysunki w tekście, opr. sk. współczesna, sygn. : Milla Arte: skóra czarna, barwny tłoczony wizerunek królowej, złocone napisy, czerwone wyklejki, pł. kart. futerał.
Stan bardzo dobry. Ilustracje w kolorze czerwonym Janusza Grabiańskiego.

400,-
61. Fotografia pozycji 61DZIEJE powszechne ilustrowane. Cz. V. T. I: Ilustrowane dzieje Polski. T. I od początków do X wieku. Oprac. Wiktor Czermak. Wiedeń [1901]. Nakł. Fr. Bondego. 8, s. VIII,337, przeszło 100 ilustracji w tekście i 18 kolorowych na osobnych tablicach, opr. pł. oryg. ozdobna: płótno czarne tłoczone, zdobienia na okładkach, na grzbietach złocone napisy.
Bardzo ładny egzemplarz. Ostatni rzadki tom Dziejów.

150,-
62. Fotografia pozycji 62[DZIEKOŃSKI Tomasz] - Obraz świata pod względem geografii, statystyki i historyi wszystkich krajów, skreślony podług najlepszych źródeł, przez P. E. Leśniewskiego. Z mappami, herbami wszystkich państw i rycinami. Wyd.2 popr. , pomn. i do najnowszych czasów doprowadzone. T.1-2. Wwa 1852-53. S. H. Merzbach. 8, s.754, V,799, XII, 3 skł . mapy: kolor. litografie, herby i ryciny w tekście: drzeworyty, zachowana okładka oryg. w t.2, opr. pł. współczesna.
Na mapkach ślady zawilgocenia,1 podklejona. Niektóre karty tekstu i karty tytułowe ze śladami zabrudzenia. Podpis, drobne zapiski ołówkiem w tekście. Wydanie 2 opracowane przez P. E. Leśniewskiego. Materiały czerpane z Geografii J. G. Gallletiego iJ. G. F. Cannabicha, Chaucharda i Müntza. Mapy w litogr. F. Silbera w Berlinie.


600,-
63. Fotografia pozycji 63Fotografia pozycji 63DZWONKOWSKI Włodzimierz - Portrety dziejowe. Poznań1928. Wlkp. Ks. Nakł. K. Rzepeckiego. 16d, s.200, [1], 14 ilustracji kolorrowych i czarnobiałych, opr. współczesna.
Stan bardzo dobry. Odczyty wygłoszone w r.1927 przed mikrofonem Warszawskiego Radja. Treść: Dziewica Orleańska. Ludzie i czasy włoskiego Odrodzenia. Krzysztof Kolumb. Krwawy car. Hetman niezłomny. Bóg wojny (Gen. Bonaparte). Bóg wojny (cesarz Napoleon). Orlę napoleońskie. Stary lew Lechistanu (Gen. Bem) a powstanie węgierskie.

150,-
64. Fotografia pozycji 64ELEMENTARZ o królikach. Wydawca: Florian Łorzyński. Druk: ZKW - Warschau. Wydawnictwo Rolnicze Krakau. 8, s.29, [3], kolorowe ilustracje w tekście, okł. oryg.
Stan dobry. Druk okupacyjny. W formie wesołych wierszyków i rysunków abecadło hodowli królików.


30,-
65. Fotografia pozycji 65ELEMENTARZ. FALSKI Marian - Elementarz. W-wa 1952. PSWS. 16d. podł. , s.158, liczne kolorowe ilustracje w tekście, okł. oryg.
Stan dobry.

60,-
66. Fotografia pozycji 66 – KORNECKI Jan, Stemler Józef, Wierzejski Józef - Elementarz i czytanki dla oddziału pierwszego. W-wa 1925. Wyd. Pol. Macierzy Szkolnej. Nakł. Księg. Polskiej. 8, s.119, [1], liczne rysunki w tekście, okł. oryg. Szkoła Powszechna.
Stan dobry. Rysunki wykonała Wanda Romejkówna.


60,-
67. Fotografia pozycji 67ELIOT T[homas] S[tearns] - The Family Reunion. A play by. .. Glasgow 1945. R. Maclehose a. Co Ltd. 8, s.136, opr. pł. oryg.
Stan dobry. Wyd.2. Sztuka w 2 aktach, białym wierszem.


100,-
68. Fotografia pozycji 68ERENBURG Ilja - Trzynaście fajek. Z upow. autora przeł. Aleksander Wat. W-wa 1927. „Rój”. 16d, s.215, [1], opr. ppł. Wydanie zbiorowe t. IV.
Stan dobry. Pieczęcie. 2 wydanie.


60,-
69. Fotografia pozycji 69ESTKOWSKI Ewaryst - Zbiorek rzeczy swojskich ku nauce i rozrywce dla młodzieży. Poznań 1859. J. K. Żupański. 8, s. XX,200, broszura.
Niewielkie zabrązowienia, ostatnia karta przedarta, podklejona. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego.
Treść: Przedmowa, Orszulka Kochanowska, Nasza wiosna, O Żmudzi i Żmudzinach (14 opowiadań), Jurata królowa Bałtyku, Świteź - (ballada Mickiewicza), Grzegorz z Sanoka, RozmaItości (21 opowiadań).


80,-
70. Fotografia pozycji 70ESTRADA. Nr 18: Minister elegentiarum, Pikuś mysliwy, Szli tędy żołnierze, Uj ta wiosna!Szkoda elektryczności i inne utwory. W-wa, nakł. B. Rudzkiego. 26d, s.64.
Nr 19: Satyry i liryki Tadeusza Kończyca. W-wa, nakł. B. Rudzkiego. s.63.
Nr 20: Bajki, satyry aktualne i piosenki Benedykta Hertza. W-wa, nakł. B. Rudzkiego. s.64.
Nr 23: Utwory Szer-Szenia [Jan Brzechwa]: Poradnik dla młodych i starych, Spryt pani Alicji, Samobójca, Traktat o kobiecie i inne. W-wa 1921, nakł. B. Rudzkiego. s.63, [1].
Nr 24: Utwory Jerzego Wrzosa: Pam Bam, Na maskaradzie, Małzeństwo a grzech, Wszystko się zdarza i inne. W-wa 1921. Nakł. B. Rudzkiego, s.62, [1].
Nr 26: Konrad Tom: Monologi z repertuaru Romualda Gierasieńskiego. T.1. W-wa, nakł.
B. Rudzkiego, s.61.
Oprawa ppł. w 1 wol. Stan bardzo dobry.


80,-
71. Fotografia pozycji 71Fotografia pozycji 71The EUROPEAN Delineator: containing brief, but interesting descriptions of Russia, Sweden, Denmark, Norway &c. Compiled from the most modern and approved authors, interspersed with occasional remarks, . .. Leeds 1815. S. & T. Topham. 8, s.162, 14 [ z 20] kolorowych miedziorytów, opr. sk. z epoki.
Oprawa podklejana przy grzbiecie, w całym tekście i na tablicach ślady zabrązowienia.
Krótki i ciekawy opis krajów europejskich. Na rycinach przykłady ubiorów różnych narodów.


360,-
72. Fotografia pozycji 72Fotografia pozycji 72FIEDLER Arkady - Dziękuję ci, kapitanie. Poznań 1976. Wyd. Pozn. 8, s.146, [2], ilustracje, opr. pł. obwoluta.
Strony 97-128 odwrotnie oprawione. Odręczna dedykacja autora, dat. : XII.1976.

60,-
73. Fotografia pozycji 73FIEDLER Arkady - Wiek męski - zwycięski. W-wa 1976. Iskry. 8, s.250, [3], ilustracje, opr.pł. , obwoluta.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora, dat. : XII.1976.

60,-
74. Fotografia pozycji 74FISZEROWA Wirydianna - Dzieje moje własne i osób postronnych. Wiązanka spraw poważnych ciekawych i błahych. Londyn 1975. Nakł. tłumacza [E. Raczyński]. 8, s. XIV,437, 5 ilustracji, opr. pł. oryg.
Stan bardzo dobry. Wspomnienia pamiętnikarki W. z Radolińskich Fiszerowej (1761-1826), gorącej patriotki, obejmujące lata rozbiorowe i porozbiorowe. Opisuje dzieje własne i swojej rodziny oraz różnych osób na tle burzliwych wydarzeń historycznych. Wiele miejsca poświęca Tadeuszowi Kościuszce, z którym była w zażyłej przyjaźni. Z indeksami.


60,-
75. Fotografia pozycji 75FLAUBERT Gustaw - Kuszenie świętego Antoniego. Przeł. z franc. A. Lange. Lwów 1907. Pol. Tow. Nakł. 8, s.156, [4], 1 ilustracja, opr. kart.
Oprawa lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. 1 polskie wydanie. Książka, o której autor pisał w listach: jest „dziełem całego swojego życia”. Pracował nad nią dwadzieścia pięć lat. Występują tu postacie ukazujące się św. Antoniemu w noc kuszenia.


80,-
76. FLUKOWSKI Stefan - Horyzont Afrodyty. Kraków 1947. Czyt. 8, s.156, [4], rysunki Czesława Rzepińskiego, okł. oryg. Bibl. dramatyczna Nowy Teatr pod red. S. Flukowskiego Nr 2.
Stan dobry. 1 wydanie.


40,-
77. Fotografia pozycji 77Fotografia pozycji 77FREDRO Alex[ander] Max[ymilian] - Przysłowia mów potocznych. T.1-2. Paryż [1867]. Księg. Luxemb. 16, s. VI,77,52, 2 winiety patriotyczne na odwrociu kart tyt. , opr. psk. współczesna, sygn. : Librarium: skóra na grzbiecie i narożnikach czerwona, złocone zdobienia, szyldzik z tytułem, karton marmoryzowany. Biblioteka Ludowa Polska.
Ładny egzemplarz . Ilustrowane okładki. Wstęp: Władysław Skrzydylka.


250,-
78. Fotografia pozycji 78Fotografia pozycji 78FUCHS Eduard - Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Bd.1-6 [komplet] . München 1909-1912. A. Langen. 4, s. X,500, X,484, X,496, VII,336, IX,328, X, 341, ilustracje tekstowe i tablice, opr. pł. oryg. , złocone napisy.
Stan więcej niż dobry. Ilustrowana historia obyczajów. Publikacja niezbędna dla naukowców w dziedzinie seksuologii. Imponująca ilość ilustracji jedno-i wielobarwnych. T. I: Renaissance, II: Die galante Zeit, III: Das bürgerliche Zetalter, + 3 tomy suplementów.
Autor (1870-1940), pisarz, teoretyk i historyk kultury, autor wielu dzieł z kultury obyczajów.


1.000,-
79. Fotografia pozycji 79GALIŃSKI Adam - Młoda Polska. Poezja i dramat, antologja i literatura. Podręcznik literacko-metodyczny dla szkół średnich i samouków. Łódź 1928. Księg.K.Neumillera. 8, s. XII,302, [1], opr. pł.
Stan dobry. Z indeksem.

60,-
80. Fotografia pozycji 80GALLE Henryk - Józef Korzeniowski, jego życie i pisma. Charakterystyka literacka. W-wa 1903. M. Arct. 16, s.161, portret. Książki dla Wszystkich.
BUJNO Maria - Narcyza Żmichowska (Gabryela) i jej dzieła. W-wa 1902. 16, s.126, portret. Książki dla Wszystkich.
ŁAGOWSKI Florjan - Jan Kochanowski i jego dzieła. W-wa 1901. M. Arct. 16, s.80. Książki dla Wszystkich.
CHLEBOWSKI Bronisław - Mikołaj Rej jako pisarz. Odbitka z książki zb. „Z wieku Reja”. W-wa 1905. M. Arct. 16, s.165. Książki dla Wszystkich.
KONDRATOWICZ Ludwik (Władysław Syrokomla) - Urodzony Jan Dęboróg i inne gawędy szlacheckie, objaśnił Henryk Galle. W-wa 1907. M. Arct. 16, s.159. Książki dla Wszystkich. Arcydzieła poezji polskiej.
MICKIEWICZ Adam - Grażyna, objaśnił Henryk Galle. W-wa 1905. M. Arct. 16, s.88, [1]. Książki dla Wszystkich. Arcydzieła poezji polskiej.
Oprawa kart. w 1 wol. Stan dobry.


100,-
81. Fotografia pozycji 81Fotografia pozycji 81GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons - Wiersze liryczne. W-wa 1952. Czyt. 8, s.61, [2],11 całostronicowych ilustracji, okł. oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. 1 wydanie. Okładka i ilustracje Jan Lenica (1928-2001).


120,-
82. Fotografia pozycji 82GAWROŃSKI Franciszek Rawita - Michał Czaykowski (Sadyk-Pasza): jego życie, działalność wojskowa i literacka. Zarys biograficzny. Wyd.2. Petersburg 1901. Księg. K.Grendyszyńskiego. 16d, s.102, 1 portret, opr. ppł. Życiorysy Sławnych Polaków Nr 14.
Stan dobry. Pieczęcie: Klub Oficerów Policji Państwowej w Krakowie.

35,-
83. Fotografia pozycji 83GĄSIOROWSKI Wacław - Rok 1809. Powieść historyczna z epoki napoleońskiej. T.1-2. Lwów 1903. Nakł. „Słowa Polskiego”. 8, s.334,268, opr. ppł.
Na karcie przedtyt. małe zaplamienie. Podpis. 1 wydanie.

75,-
84. Fotografia pozycji 84GEMBARZEWSKI Bronisław - Wojsko polskie. [T.1: ] Księstwo Warszawskie 1807-1814. Oprac. i rysował. .. W-wa 1905. Gebethner i Wolff. 4, s. XII,362, LIII: Lista imienna oficerów wojska Księstwa Warszawskiego, ilustracje w tekście i 8 kolorowych tablic, opr. pł. sygn. : Karol Wójcik Introligatornia Kraków.
Oprawa przybrudzona, odchodzi od grzbietu, naddarty dół grzbietu, blok ksiązki luźny. Podpis.

750,-
85. Fotografia pozycji 85GERMAN Juliusz - Błękitny jenerał. Wierszem baśń prawdziwa. Lwów-W-wa-Kraków 1922. Ossol. 8, s.38, [2], portret gen. Hallera, okł. kart. oryg. proj. R[udolf] Mękicki.
Nieznaczne ślady zabrązowienia. Wszystkie karty w liniowym obramowaniu. 1 wydanie.


60,-
86. Fotografia pozycji 86GOJAWICZYŃSKA Pola [Apolonia] - Rozmowy z milczeniem. W-wa 1936. Gebethner i Wolff. 16d, s.169, [6], ilustracje w tekście i całostronicowe, opr. kart.
Pieczęcie. Felietony i szkice. 1 wydanie . Układ graficzny i ilustracje proj. Bronisław Linke (1906-1962), malarz, rysownik, grafik, tworzył prace o tematyce społecznej i politycznej.


75,-
87. Fotografia pozycji 87GOMULICKI Wiktor - Poezje. W-wa 1887. Księg. A. Gruszeckiego. 16d, s.284, opr. psk. z epoki.
Oprawa lekko przetarta i pęknięta przy grzbiecie. Brak portretu autora. Wiersze z cyklów: Pieśń w służbie świata, Szekspir, Amor i Psyche, Życie w obrazach, Z księgi przyrody, Sub tegmona, Kocia, Słońce za chmurą, Żydzi, X. innym i sobie.

80,-
88. GRABOWSKI Ignacy ks. - Karne prawo kościelne w nowym kodeksie. Lwów 1918. Druk. J.Chęcińskiego. 8, s.85, okł. oryg.
Podklejony taśmą grzbiet. Przepisy prawa umieszczone w piątej księdze kodeksu Piusa X.

45,-
89. GRABSKI Stanisław - Ekonomja społeczna. I-V. Lwów-W-wa-Kraków [1927-8]. Ossol.
I. Socjologiczne podstawy ekonomji. 8, s. IV,100. II. Rozwój nauki ekonomji społecznej. 8, s.108, IV. III. Zasadnicze pojęcia społeczno-gospodarcze. s.98, [2]. IV. Gospodarstwo i przedsiębiorstwo. s.94, [2]. V. Rynek. s.115, [2].
Oprawa pł. w 1 wol.

80,-
90. Fotografia pozycji 90GRABSKI Stanisław - Ekonomja społeczna VI-X. Lwów-W-wa-Kraków [1928-33]. VI. Kapitał. s.94, [2]. VII. Stosunki robotnicze. s.95, [1]. VIII. Ustroje społeczno-gospodarcze. s.120, [1]. IX. Współczesny kapitalizm. s.86, [1]. X. Dążenia rozwojowe współczesnego kapitalizmu. s.148, [1].
Oprawa pł. w 1 wol.

80,-
91. Fotografia pozycji 91GRABSKI Stanisław - Trzeba szukać drogi wyjścia. .. Lwów-W-wa 1934. Księg. Polska
B. Połoniecki. 16d, s.153, [1], okł. oryg. z portretem autora.
Stan dobry. 1 wydanie . Treść: Rok ubiegły w świecie i u nas, Deflacja, Powojenne przemiany banknotu, Konsekwencje, Droga wyjścia.


60,-
92. Fotografia pozycji 92Fotografia pozycji 92GRAMATYKA-Ostrowska Anna - Ptaki. 24 tablic poglądowych dla nauki i zabawy. W-wa-Kraków [192?]. Księg. J. Czerneckiego. 4, 22 [z 24] kolorowe tablice, okł. oryg.
Okładka przybrudzona, podklejony grzbiet, pieczęcie. Wydawnictwo dla dzieci do nauki; oprac. przez malarkę - graficzkę (1882-1958), zasłużoną m. in. w ilustracjach książkowych dla dzieci.

100,-
93. Fotografia pozycji 93GROTT Franciszek, Strzelecka Zofia - Miastu nad Brdą. Bydgoszcz 1946. „Nauka”. 8, s.75, okł. oryg. proj. Z. Wesołek.
Stan dobry. Wiersze pośw. miastu Bydgoszcz: Fr. Grott: Dni pod niebem, Z. Strzelecka: Mowa serdeczna.


30,-
94. Fotografia pozycji 94GRUSZECKA Maria - 366 obiadów. Praktyczna książka kucharska zawierająca wypróbowane przepisy do sporządzania smacznych i zdrowych potraw, ciast, legumin, kremów, konfitur, soków, likierów i t. p. Dla oszczędnych gospodarstw. Kraków 1949 Wyd. „Biblos”. 16d, s. XVI,256, okł. kart. oryg.
Naddarty, z ubytkami grzbiet. Zawiera 658 przepisów kulinarnych i różne praktyczne rady w gospodarstwie domowym.


80,-
95. Fotografia pozycji 95GUBATTA Adam - Zarys gry w golfa. W-wa 1932. Gł. Księg. Wojsk. 16, s.71, [1], rysunki w tekście, okł. oryg. Biblioteczka Sportowa nr 24.
Stan dobry.


40,-
96. Fotografia pozycji 96GUMOWSKI Marjan - Monety polskie. W-wa 1924. Inst. Wyd. „Bibl. Polska”. 16d, s.176, 32 tablice monet, okł. oryg.
Stan dobry.

80,-
97. Fotografia pozycji 97HARTLEB Kazimierz - Piotr Gamrat w świetle nieznanego życiorysu. Lwów 1938. Tow. Naukowe. 8, s.188, [2],8 ilustracji w tekście, okł. oryg. Archiwum Tow. Naukowego we Lwowie. Dział II. T. XXI. Z.2.
Przybrudzona okładka.


50,-
98. Fotografia pozycji 98HEMAR Marjan, Lechoń Jan, Tuwim Julian, Słonimski Antoni - Szopka polityczna. W-wa 1930. Skł. gł. : Administracja „Cyrulika Warszawskiego”. 16d, s.63, okł. oryg. Stan dobry.

50,-
99. HOFMANOWA Klementyna z Tańskich - Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach panowania Augusta III pisany. W-wa b. r. Inst. Wyd. „Biblioteka Polska”. 16, s.170. Wielka Biblioteka. SCOTT Walter - Narzeczona z Lammermooru. Przekład Teresy Świderskiej. Oprac. Andrzej Tretiak. W-wa b. r. Inst. Wyd. „Biblioteka Polska. 16, s.480, portret autora. Wielka Biblioteka.
Oprawa kart. w 1 wol. Stan dobry.

60,-
100. Fotografia pozycji 100HOFMANOWA Klementyna - Pamiętniki. T.1-2 [z 3]. Berlin 1849. Nakł. księg. B. Behra. 16d, s. VI,249,261, opr. pł. współczesna. Pisma pośmiertne t.1-2.
Ślady zalania, rdzawe plamki. Obejmują lata 1798-1834.


75,-
101. Fotografia pozycji 101Fotografia pozycji 101HOMER - Odysseja. Przełożyl polskim heksametrem Stanisław Mleczko. Z przedmową St. F. Michalskiego. Z 16 ilustracjami według J. Flaxmana. W-wa 1935. Wyd. Ultima Thule. 8, s. X,308, [1], ilustracje, opr. psk. współczesna: grzbiet i narożniki z brązowej skóry, tłoczone zdobniki na grzbiecie, złocona tytulatura.
Bardzo ładny egzemplarz. Książka ozdobiona wg rysunków Johna Flaxmana (1755-1826), brytyjskiego rzeźbiarza, rysownika. Wykonał wiele ilustracji książkowych do dzieł, które przyniosły mu sławę (Goethe, Dante, Ajschylos, Owidiusz).

500,-
102. Fotografia pozycji 102HOROCH-Lieslowa Janina - Naprzełaj [!] przez świat. W-wa 1934 [1933]. M. Arct. 8, s.187, [1], opr. pł. współczesna.
Stan bardzo dobry. Powieść dla młodzieży.


40,-
103. Fotografia pozycji 103Fotografia pozycji 103Fotografia pozycji 103HOTTENROTH Friedrich - Trachten. Haus-, Feld- und Kriegsgerathschaften der Völker alter und neuer Zeit. Bd. I. Stuttgart 1884. G. Weise. 4, s. [3],186, drzeworyty: rysunki w tekście, 120 tablic: piękne barwne litografie, ozdobne inicjały, opr. psk. ozdobna, z epoki, złocone zdobienia i napisy.
Oprawa lekko przetarta na marginesach, poza tym stan bardzo dobry. Ubiory różnych ludów od starożytności do czasów najnowszych. Na tablicach oprócz ubiorów także elementy zdobnicze i praktyczne do strojów, także narzędzia, pojazdy, meble, wyroby artystyczne, biżuteria, instrumenty, etc.


800,-
104. Fotografia pozycji 104INFORMATOR Morski i Kolonjalny. Pod red. Czesława Zagórskiego. Wyd. Ligi Morskiej i Kolonjalnej. [Warszawa 1935]. 16d, s.528, ilustracje w tekście + kolorowe tablice: mapki, flagi, oznaki stopni marynarskich, okł. oryg.
Stan dobry. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Treść: Sprawy ogólne, Podstawowe wiadomości z dziedziny morskiej, Marynarka wojenna, Handel - żegluga - rybołóstwo morskie, Sprawy kolonialne, Drogi wodne i żegluga śródlądowa. Autorzy: R. Czeczott, M. Pankiewicz, Wł. Grzelak, R. Piotrowicz, W. Iwanowski, L. Radzikowski, i in.

100,-
105. Fotografia pozycji 105INSTRUKCYA dla Wiel. Ks.Dziekanów i Proboszczów Lwowskiej Archidyecezyi obrz.łac. o wizycie kanonicznej. Lwów 1901. Nakł. Ordynaryatu Arcybiskupiego Lwowskiego Obrz. Łac. 8, s.39, okł. oryg.

35,-
106. Fotografia pozycji 106JARECKA Gustawa - Szósty oddział jedzie w świat. Powieść dla dzieci od lat 11 - 13. W-wa, odcinek powieściowy II tomu „Płomyka” r. szk. 1935/6. 16, s.18, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Okładkę proj. K. Sopoćko.

25,-
107. Fotografia pozycji 107JEDNODNIÓWKA Spadochronowa. Wrzesień 1954. [Arnhem]. London, Związek Polskich Spadochroniarzy, Zarząd Główny. 8, s.17, [1], broszura.
Stan dobry. Jednodniówka wydana w 10tą rocznicę bitwy pod Arnhem. Teksty uczestników bitwy: żołnierzy Brygady Spadochronowej.


30,-
108. Fotografia pozycji 108JEDNODNIÓWKI satyryczne. Wydawca: Władysław Krasuski, później Stanisław Drzewiecki. W-wa. Druk. A. Michalskiego.
Jednodniówka „Prusak”. 24 Maja 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Jednodniówka „Komar”. 31 Maja 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Jednodniówka „Mrówka”. 7 Czerwca 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Jednodniówka „Bażant”. 21 Czerwca 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Jednodniówka „Jaskółka”. 5 Lipca 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Jednodniówka „Szpak”. 12 Lipca 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Jednodniówka „Dudek”. 19 Lipca 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Jednodniówka „Gil”. 2 Sierpnia 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Jednodniówka „Jeż”. 16 Sierpnia 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Jednodniówka „Żuk”. 20 Sierpnia 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Jednodniówka „Zając”. 6 Września 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Jednodniówka „Sójka”. 13 Września 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Jednodniówka „Żaba”. 20 Września 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Jednodniówka „Kuropatwa”. 27 Września 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Jednodniówka „Koliber”. 11 Października 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Jednodniówka „Turkawka”. 18 Października 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Jednodniówka „Czapla”„. 25 Października 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Jednodniówka „Przepiórka. 8 Listopada 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Jednodniówka „Chrabąszcz”. 29 Listopada 1907. 4, s.8, ilustracje w tekście.
Oprawa kart. współczesna w 1 wol. Teksty satyryczne, humorystyczne wierszem i prozą. Stan dobry.


400,-
109. Fotografia pozycji 109JEŁOWICKI Aleksander - Mowa pogrzebowa na cześć Piotra Michałowskiego prezesa Rady Administracyjnej w Krakowie miana w Paryżu w kościele Wniebowzięcia (De l'Assomption) dnia 9 czerwca 1856 roku przez X. .. a ze składki wygnańców polskich w hołdzie znamienitej cnocie i zasłudze wydrukowana. Paryż 1856. J. Lecoffre et Cie. Druk. L. Martinet. 8, s.36, okł. oryg.
Przybrudzona okładka i ostatnia strona. Podpis.


35,-
110. Fotografia pozycji 110KALENDARZ IIustrowanego Kuryera Codziennego na rok 1937. R. X. Kraków. 4, s. X,238, liczne ilustracje, reklamy, opr. pł. współczesna.
Stan dobry.


120,-
111. Fotografia pozycji 111KALENDARZ Morski na rok 1932. Nakł. Wyd. „Kalendarz Morski” w Gdyni. Red. : Witold Skup. Gdynia 1931/32. 8, s.220, [8: reklamy], liczne ilustracje w tekście, okł. oryg. proj. Z. Ziółkowski.
Stan bardzo dobry.

80,-
112. Fotografia pozycji 112KALENDARZ O sztuce palenia traktujący A. D.1938. Wyd. „Herbewo”, St. Wołoszyński. 16, s. [40],12 ilustracji, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Zawiera: kalendarium ze znakami Zodiaku, teksty dotyczące przyjemności palenia ilustrowane reprodukcajmi ze starych sztychów, dwuwiersze reklamujące tytonie Morwitan.


30,-
113. Fotografia pozycji 113Fotografia pozycji 113[KALENDARZ]. Pięcioletni ilustrowany kalendarz „Świat i Wiedza” na lata 1935-39. Lwów, Wyd. Związku Ociemniałych Żołnierzy we Lwowie. 8, s.384, opr. pł. sygn. : A. F. Policz Lwów.
Poluzowany grzbiet. Pieczęć: Związek Ociemniałych Żołnierzy we Lwowie. Treść: Kalendarium, teksty literackie, historyczne, popularnonaukowe, obszerny dział reklam.


120,-
114. Fotografia pozycji 114KALENDARZ Przeglądu Budowlanego. Pod red. inż. I. Lufta. T. II. W-wa 1938. Wyd. Stow. Przemysłowców Budowlanych R. P. 16d, s.1237-2244, LXXXIII: reklamy, opr. pł. oryg.
Stan dobry.

75,-
115. Fotografia pozycji 115KALENDARZ. Wielki ilustrowany kalendarz „Wszechświatowy” na rok 1928. Z licznymi rycinami. Wimperk (Winterberg, Czechy), nakł. i druk. J. Steinbrenera. 8, s.104. VIII: Historia w obrazach, VIII: Jarmarki w Polsce, [14: ogłoszenia], liczne ilustracje w tekście, kolor. tablica, opr. współczesna.
Liczne zapiski ołówkiem w tekście.

60,-
116. Fotografia pozycji 116KALENDARZYK kieszonkowy na rok 1941 z taryfą pocztową. Kraków, Wyd. „Znicz”, nakł. Druk. Przemysłowej. 16, s. [28], okł. oryg.
Stan dobry. Zawiera kalendarium, taryfy i karty na zapiski.


20,-
117. Fotografia pozycji 117KAMIŃSKI Aleksander - Książka wodza zuchów. Ilustrował Władysław Czarnecki. Wyd. 2 zm. Katowice 1936. Wyd. „Na Tropie”. 16d, s.379, [1], rysunki w tekście, opr. ppł.
Podklejenia grzbietu na wyklejkach.

45,-
118. Fotografia pozycji 118KARŁOWICZ Jan, Kryński Adam, Niedźwiedzki Władysław - Słownik języka polskiego, uł. pod red. .. T. I-VIII. A-Ż. W-wa 1900-1927. Nakł. prenumertorów. 4, opr. psk. z epoki, współcześnie naprawiana: t.1-7 grzbiety z brązowej skóry, t.8 grzbiet z bordowej skóry, złocone zdobienia i napisy, płótno bordowe.
Minimalne otarcia, pieczęć, poza tym stan więcej niż dobry. Monumentalne dzieło lingwistyczne, drugie po genialnym słowniku Lindego; w słowniku Karłowicza włączone zostało wiele wyrazów XIX w. , których nie zawiera słownik Lindego.

1.600,-
119. Fotografia pozycji 119KASPROWICZ Jan - Księga miłości. W-wa 1922. Inst. Wyd. „Bibl. Polska”. 16d, s. 274, [2], okł. oryg. , opr. ppł.
Podpis. Stan bardzo dobry. Poezje, cykle: Do niej, Dzieje miłości, Z gór, Sawitri, O zmierzchu wieczornym, Listy, Ballada o szklanej górze.


50,-
120. Fotografia pozycji 120Fotografia pozycji 120KATALOG. Bracia Borkowscy „Brabork” Zakłady Elektrotechniczne Sp. akc. Warszawa. .. Ogólny katalog elektrotechniczny Nr 50. W-wa, [lata 20-te]. 4, s.232, liczne rysunki w tekście, okł. oryg.
Okładka odbarwiona. Katalog jednej z najbardziej znanych, wiodących firm w dziedzinie oświetlenia, załóżonej w 1907 r. przez 3 braci: Edwarda Jana i Fedynanda Borkowskich. W katalogu żarówki, narzędzia, izolatory, korki, oprawy oświetleniowe, lampy, żelazka, grzejniki, liczniki, sygnalizacje świetlne, akumulatory, dzwonki, i in.

150,-
121. Fotografia pozycji 121Fotografia pozycji 121KĘDZIERSKI Czesław - Czarnoksiężnik Twardowski i inne polskie podania i powiastki. Lwów-Poznań [1927]. Wyd. Polskie. 16, s.80,5 kolorowych ilustracji, okł. kart. oryg.
Otarte brzegi okładki, współczesne wyklejki, lekko przybrudzone karty. Zawiera 4 tytuły: Czarnoksiężnik Twardowski, Jaś Grajek i królowa Bona, O księżniczkach Tęczy i Przeginji, Ukryte skarby.

45,-
122. Fotografia pozycji 122Fotografia pozycji 122KINGSLEY Charles - Heroje czyli klechdy greckie o bohaterach. Opowiedział dzieciom swoim. .. Przeł. W. Berent. W-wa-Kraków-Lublin 1926. Gebethner i Wolff. 16d, s.188, [ 1], kolorowe ilustracje naklejone na kartonach, opr. pł. .oryg.
Stan bardzo dobry. Ilustracja okładkowa wg akwareli W. Russel Flinta.


75,-
123. Fotografia pozycji 123KITOWICZ Jędrzej - Pamiętniki ks. .. do panowania Augusta III i Stanisława Augusta. Wyd. nowe przejrz. , uporządkowane i poglądem krytycznym zaopatrzone przez A. Kaczurbę. T.1-2 [z 4]. Lwów 1882. A. Kaczurba. 8, s.416, V, opr. kart. Biblioteka Uniwersalna Arcydzieł Polskich i Obcych.
Stan dobry. Podpis.


80,-
124. Fotografia pozycji 124Fotografia pozycji 124KOLBERG Oskar - Pieśni ludu polskiego. Serya I. W-wa 1857. Nakł. wydawcy. Druk. J. Jaworskiego. 8, s. XI,448, [30], 30 kolorowych litografii, opr. psk. z epoki.
Oprawa lekko otarta, s.307-344 w odbitce kserograficznej. 1 wydanie . Tekst z nutami.
Cz. I: Dumy i pieśni. II: Tańce. Na końcu Tabella miast i osad miejskich zamieszczonych w tym tomie i objaśnienie rycin. Ryciny przedstawiają ubiory wieśniaków przeważnie z okolic Warszawy.


600,-
125. Fotografia pozycji 125KOŁŁĄTAJ Hugo - Rozbiór krytyczny zasad historyi o początkach rodu ludzkiego. Z rkp. wyd. Ferdynand Kojsiewicz. Kraków 1842. Druk. Uniw. 8, s. VIII,405, opr. psk. współczesna. X. Hugona Kołłątaja Badania historyczne T. I.
Stan dobry. Na kilku kartach niewielkie zabrązowienia.


150,-
126. Fotografia pozycji 126[KONOPNICKA Maria] Jan Sawa - Ludziom i chwilom. 1904. Lwów 1905. Pol. Tow. Nakł. 16, s. [3],195, opr. pł. współczesna.
Stan bardzo dobry. Poezje, 1 wydanie . Cykle: Ludziom i chwilom, Pod nową zorzą, Dla Wilna, Piosenki, Za oceanem, Trzeci Maj, Sen Jermaka, Na Piastowym Ślązku, Dzień Mickiewiczowski, Modlitwa, U Pięciu Stawów, Po bitwie, Bogarodzica.

60,-
127. Fotografia pozycji 127KONOPNICKA Marya - Wybór pism. Jubileuszowe wydanie ludowe ze słowem wstępnem Lucyana Rydla, z rysunkami St. Wyspiańskiego i ozdobą tytułową Wincentego Wodzinowskiego. Kraków 1902. Nakł. „Komitetu Jubileuszu Maryi Konopnickiej”. 16d, s.336, portret autorki, zdobniki w tekście, okł. oryg. , opr. ppł.
Stan dobry. Treść: I: Poezye. II: Opowieści.


60,-
128. Fotografia pozycji 128Fotografia pozycji 128KOŃ - krowa - świnia. Modele rozkładane z tekstem objaśniajcym. B. m. r. [lata 30-te]. 16d. podł. , k. [7], 3 podstawowe kolorowe modele, każdy z następnymi rozkładanymi elementami. Do każdego modelu tekst objaśniający.
Okł. oryg. lekko przybrudzona.

80,-
129. Fotografia pozycji 129KORSAK Włodzimierz - Rok myśliwego. Rzecz dla myśliwych i miłośników przyrody. Przedm. J. Weyssenhoff. Poznań1922. Nakł. Książn. Nar. M. Niemierkiewicza i Sp. , Wlkp. Księg. Nakł. K. Rzepeckiego. 4, s.340, IV, [1], 250 ilustracji, okł. oryg. , opr. psk. współczesna: grzbiet i narożniki z brązowej skóry, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie, karton marmoryzowany.
Pieczęć, podpisy, na kilku kartach minimalne ślady zabrązowienia. Błąd w napisie na grzbiecie: Korsar zamiast Korsak. 250 rysunków autora, z tego 12 na osobnych tablicach jako karty tytułowe poszczególnych miesięcy. Niezbędny, wyczerpujący materiał dla pasjonatów myślistwa.

600,-
130. Fotografia pozycji 130KORYTKOWSKI Jan ks. - Jan Łaski arcybiskup gnieźnieński prymas Królestwa Polskiego i W. Księstwa Litewskiego. Gniezno 1880. Czc. J. B. Langiego. 4, s.90, okł. oryg. , opr. ppł. Odbitka z dzieła: Liber beneficiorum arcybiskupa Łaskiego.
Stan bardzo dobry.


45,-
131. Fotografia pozycji 131KORZON Tadeusz - Historya nowożytna. T.1-2. Kraków 1889,1903. Gebethner i Sp. . 8, s. IV,539, [1], II,734, [2], liczne ilustracje, 3 mapy, tablice genealogiczne, okł. oryg. , opr. psk. z epoki: skóra na grzbiecie i narożnikach jasnobrązowa, grzbiety 5ciopolowe, szyldziki czerwone i zielone, złocone zdobienia i napisy.
Niewielkie plamki na skórze i minimalne otarcia marginesu, poza tym bardzo ładny egzemplarz. T.1: do roku 1648, t.2: od 1649 do 1788 roku.

400,-
132. Fotografia pozycji 132KORZON Tadeusz - Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794). Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. Wyd.2. Z ilustracjami i dodatkami.
T.1-6. Kraków-W-wa 1897-98. Ks. L. Zwolińskiego. 8, s. [4],513, [1],427,491, [1],339,296, [1],392, ilustracje w tekście i na tablicach jedno-i wielobarwne, składane mapy i plany, opr. psk. Współczesna: skóra na grzbietach i narożnikach brązowa, karton marmoryzowany, złocone zdobienia na grzbietach, czerwone szyldziki.
Podpis. Stan zachowania bardzo dobry, efektowna oprawa.

2.000,-
133. Fotografia pozycji 133Fotografia pozycji 133KOSIANOWSKI Władysław - Polska Marynarka Wojenna od pierwszej do ostatniej salwy w Drugiej Wojnie Światowej. Album pamiątkowy. Rzym 1947. Nakł. Samopomocy Marynarki Wojennej wydane przez Instytut Literacki w Rzymie. 8 podł. , 523 ilustracje fotograficzne z objaśnieniami na 64 kartach, w tym s.I-XXVII Lista odznaczonych, opr.współczesna z naklejoną okładką oryg., grzbiet i narożniki sk.
Stan bardzo dobry. Prace fototechniczne Al. Koźluk, W. Kosyrczyk, Al. Nowicki, I. Woźniak. Przygotowanie do druku St. Gliwa. Okładkę rys. T. Podjazd Morgenstern.


200,-
134. Fotografia pozycji 134KOSSAK [Szczucka] Zofia - Pożoga. W-wa 1935. Tow. Wyd. „Rój”. 8, s.286, [1], okł. oryg. , opr. kart.
Stan dobry. Powieść obrazująca zmagania i walkę polskości z zalewem bolszewickim na Ukrainie.

60,-
135. Fotografia pozycji 135KOSSOWSKI Stanisław - Krasiński a Norwid. Lwów 1912. Księg. L. Chmielewskiego. 8, s.85, okł. oryg.
Stan dobry.


35,-
136. Fotografia pozycji 136KOZI elementarz. Wyd. Florian Łorzyński. Kraków, Wyd. Rolnicze. 8, s.23, [1], rysunki w tekście, okł. oryg.
Stan dobry. Druk okupacyjny. W formie wesołych wierszyków i rysunków abecadło hodowli kóz.


30,-
137. Fotografia pozycji 137KOZŁOWSKI Karol - Wojsko polskie z roku 1830/31 przedstawione w 16 obrazach z dodaniem krótkiej historyi wojskowości polskiej. Wyd.2. Poznań1908. Nakł. wyd. Czc. druk. Dziennika Pozn. 8, s.44, [2], ilustracje w tekście, 16 kolorowych tablic, opr. pł. ozdobna, współcześnie naprawiana.
Stan bardzo dobry. Współczesne wyklejki. Krótki rys historii wojska polskiego i przebieg powstania listopadowego. Na rycinach wizerunki żołnierzy różnych formacji, kostiumologia wojskowa. Na pierwszej planszy generał Skrzynecki.


600,-
138. Fotografia pozycji 138KOŹMIAN Stanisław - Podróże i polityka. Z Wiednia w ostatnim roku stulecia. Powszechna Wystawa końca stulecia. Z Rzymu pod koniec jubileuszu 1900 roku. Kraków 1905. Czc. druk. „Czasu”. 8, s.231, opr. współczesna.
Stan bardzo dobry.

80,-
139. Fotografia pozycji 139KRAKOWSKI Rocznik Kupiecki. Kraków 1926. Nakł. Krak. Kongr. Kup. 8, s.200, okł. oryg.
Stan dobry. Podzielony na 3 części: O czem każdy kupiec wiedzieć powinien O czem każdy kupiec wiedzieć musi ? O czem kupcowi często wiedzie trzeba ?


60,-
140. Fotografia pozycji 140KRAWCZYŃSKI St. - Polska a Bałtyk. W-wa b. r. Wyd. „Pomoc Szkolna”. 16, s.25, okł. oryg. Zagadnienia historyczne no 1.
Stan dobry. Treść: Walka o morze w dziejach Polski. Gdańsk a Polska. Ekonomiczne i polityczne znaczenie dostępu do morza. Obyczaje i zwyczaje ludów mieszkających nad Bałtykiem.

20,-
141. Fotografia pozycji 141KRAWCZYŃSKI Wiesław - Łowiectwo. Podręcznik dla leśników i myśliwych. W-wa 1947. „Las”. 8, s.781, liczne ilustracje w tekście i na tablicach, opr. ppł.
Ślady odbarwienia oprawy, poza tym stan dobry. 2 popr. wydanie. Ilustracje m. in. wg fotografii Włodzimierza Puchalskiego.

120,-
142. Fotografia pozycji 142Fotografia pozycji 142KREMER Józef - Listy z Krakowa. T.1. Kraków 1843. Nakł. aut. Druk. Uniw. 8, 8, s.412, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
Stan dobry. 1 wydanie . Zawiera 10 listów z wstępnymi zasadami estetyki.

240,-
143. KRÓLOWIE polscy z popiersiami. Paryż (186. ). Księg. Luxemb. 16, s.83, ilustracje, okł. oryg. , opr. psk. współczesna, sygn. : Librarium: skóra na grzbiecie i narożnikach czerwona, złocone zdobienia, szyldzik z tytułem, karton marmoryzowany. Biblioteka Ludowa Polska.
Ładny egzemplarz . W tekście portrety królów, ilustrowana karta tyt. , na odwrociu duża winieta patriotyczna z napisem: Boże Zbaw Polskę.


250,-
144. Fotografia pozycji 144KUBE A. - Choroby nagminne. Jak leczyć i jak zpobiegać. Wykład popularny. Wyd.2 uzup. W-wa [1928]. Poliglot. 8, s.143, liczne ilustracje, opr. kart.
Karty pożółkłe, lekko zabrązowione.


40,-
145. [KUKIEL Marian] - Skarb i wojsko, napisał Porucznik strzelców. Kraków 1913 . Pol. Skarb Wojsk. 16, s.40. Komisya Tymcz. S. S. N. Polski Skarb Wojskowy.
Stan dobry.


25,-
146. Fotografia pozycji 146KULPA Stanisław - Władze i urzędy w Polsce. Kraków 1924. PSL. 8, s.19, okł. oryg. Bibl. Ludowa P.S.L. „Piast” T. III.
Stan dobry.

25,-
147. Fotografia pozycji 147KULTURA polska. Osobne odbicie z dzieła „Polska, obrazy i opisy”. Lwów [1906]. Nakł. Macierzy Polskiej. 4, s.959, 435 ilustracji w tekście, opr. pł. współczesna. Wyd. Macierzy Polskiej nr 83.
Zapiska i pieczęć na karcie tyt. , lekkie zabrudzenia, podklejone 3 karty. Treść: Wojciechowski K. -Dzieje literatury polskiej, Kopera F. -Dzieje budownictwa i rzeźby w Polsce, Tomkowicz St. -Malarstwo w Polsce, Z. Jachimecki-Muzyka w Polsce, A. Szelągowski-Rozwój ekonomiczny i społeczny w Polsce do r. 1795, Pr. zb. -Stosunki społeczne i ekonomiczne w Królestwie Polskiem, Wł. Studnicki-Stosunki społeczne i ekonomiczne na Litwie i Rusi, W. Skarzyński-Stosunki społeczne i ekonomiczne w W. Ks. Poznańskiem, Karasiewicz-Stosunki społeczne i ekonomiczne na Śląsku Polskim, St. Głąbiński-Stosunki społeczne i ekonomiczne w Galicyi, L. Finkel-Ostatnie lata 1904-1908.


200,-
148. Fotografia pozycji 148KUNASIEWICZ St[anisław] - Mowa . .. miana na Walnem Zgromadzeniu Towarzystwa naukowo-literackiego dnia 30. listopada r.1869. Lwów 1869. Nakł. aut. Druk. K. Pillera. 8, s. 10, broszura.
Przybrudzona karta tyt. Odręczna dedykacja autora.

20,-
149. Fotografia pozycji 149KUROŃ Jacek - Moja zupa. W-wa 1991. Ofic. Wyd. BGW. 8, s.115, [1], 26 fotografii, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora, dat. : 8.10.91. O działalności w pierwszym rządzie T. Mazowieckiego.


40,-
150. Fotografia pozycji 150KUTRZEBA Stanisław - Historya ustroju Polski w zarysie. T.1: Korona. Wyd.3. Lwów 1912. Księg. Polska B. Połonieckiego. 8, s. XV288, opr. kart.
Stan dobry.


60,-
151. Fotografia pozycji 151LAMÉ-Fleury [Jules Raymond, 1797-1878) - Historja nowożytna potocznym sposobem opowiedziana. Z francuzkiego (Lamé-Fleury ) przełożona. Cz.1-2. W-wa 1841. Nakł. G.L.Glücksberga, druk. J.Wróblewskiego. 16, s.175, [1], opr. kart. z epoki. Kurs historji powszechnej potocznym sposobem opowiedzianej T. VIII i IX [ostatni].
Stan dobry. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Historia przystępnym sposobem opowiedziana, dla młodzieży. Tu m.in.: Jan Sobieski od roku 1660 do 1683. Tłumaczyli: M.Bog.Skutnicki i Wojc.Szymanowski.

120,-
152. LAMÉ-Fleury [Jules Raymond] - Historja wieków średnich potocznym sposobem opowiadana. Z francuzkiego (Lamé-Fleury) przełożona. Cz. II. W-wa 1841. G. L. Glücksberg, 16, s.155, [1], opr. kart. z epoki. Kurs historji powszechnej. .. t. VII.
Stan dobry. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego.


60,-
153. Fotografia pozycji 153LANDOWSKI Henryk - Jeden przeciwko Niemcom. Italy 1946. War Relief Service National Catholic Welfare Conference. 16d, s.74, [1], portret Jerzego Szajnowicza, 2 ilustracje, okł. oryg. proj. Z. i R. Haarowie.
Stan dobry. Bohaterskie dzieje agenta brytyjskiego wywiadu, polskiego pochodzenia Jerzego Iwanowa-Szajnowicza, na terenie Grecji. O jego działalności opowiadał film z 1971 r. „Agent nr 1”, zrealizowany przez Zbigniewa Koźmińskiego.

60,-
154. Fotografia pozycji 154Fotografia pozycji 154LANGIE Kazimierz - O związku budownictwa z ekonomią społeczną i obecnem jego zadaniu u nas. 16d, s.41, 2 winiety, broszura. Odbitka z Kalendarza Naukowego na rok 1865. Czc. F. A. Brockhausa w Lipsku.
Stan bardzo dobry.


35,-
155. Fotografia pozycji 155LASH Joseph P. - Roosevelt and Churchill. 1939 -1941. The Partnership That Saved The West. Pensylwania 1976. The Franklin Library. 8, s. XXIX,826, 11 ilustracji, opr. sk. oryg. ozdobna, złocone napisy i zdobienia, satynowe wyklejki, złocone brzegi kart.
Bardzo ładny egzemplarz. 1 wydanie. Partnerstwo 2 polityków w latach 1939-41. Autor (1909-1987), amerykański radykalny działacz polityczny, publicysta, pisarz, bliski przyjaciel Eleanor Roosevelt. Był kronikarzem administracji Roosevelta.

300,-
156. Fotografia pozycji 156LEHMANN Otto - Żołnierz niemiecki. Interesujące wiadomości o niemieckiej sile zbrojnej. Z licznymi zdjęciami. Przeł. z niem. Maria Rohmann. Berlin 1940. „Die Wehrmacht”. 8, s.51, [3], ilustracje, okł. oryg.
Okładka przybrudzona.


30,-
157. Fotografia pozycji 157LENZ Jan T. J. - Wycieczka w przestworza. Opowiadania o świecie słońc i gwiazd, oparte na najnowszych badaniach naukowych. Wyd. polskie oprac. ks. Jan Mokrzycki T. J. Kraków 1935. Wyd. Księży Jezuitów. 16d, s.316, ilustracje, mapa nieba, okł. oryg. , ppł.
Stan bardzo dobry.


50,-
158. Fotografia pozycji 158Fotografia pozycji 158LERMONTOW Michał – Pieśń o carze Iwanie Wasilowym, o młodym Opryczniku i śmiałym kupcu Kałasznikowie. Przeł. Włodzimierz Słobodnik. W-wa 1934. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 16, s.24,2 ilustracje i marka ochronna L. Gomolickiego, okł. oryg.
Okładka podniszczona, z ubytkami. Naklejka: Nakładem brata mojego Józefa Słobodnika . .. proj. L. Gomolicki. Zapiska tłumacza: Egzemplarz recenzyjny dla „Głosu Narodu” w Krakowie.


60,-
159. LEWANDOWSKI Kazimierz - Korale Łady. Poemat o miłości. Zdobili: A. Żmuda, St. Wyspiański, K. Olpiński, A. Markowski, M. Malski, R. Laskowski, M. Kosiński. Lwów 1932. Nakł. aut. 8, s.357, [3], liczne ilustracje w tekście i całostronicowe, zdobniki, okł. oryg.
Okładka z ubytkiem, podklejony grzbiet. Poemat podzielony na 8 ksiąg: Pokusy pacholęcia, Swawole młodzieniaszka, W skrętach złotego runa, Bakchanalje, Orgje ziemi, Rondo lubieży, Mysterium magnum, Do gwiazd.

60,-
160. Fotografia pozycji 160LEWICKA Anna - Z naszego morza i przymorza. Opowiadania dla młodzieży z licznemi ilustracjami. Lwów-W-wa 1932. Księg. T. S.235, [2], 35 ilustracji w tekście, okł. oryg. rys. E. Doręgowski.
Karton okładki lekko zagięty, minimalne zaplamienia w l. d. rogu.

40,-
161. Fotografia pozycji 161Fotografia pozycji 161LINDE Samuel Bogusław - Słownik języka polskiego. T.6: U-Z. W-wa 1814. U autora i w Druk. X.Piiarów. 4, s. LXL,1073, opr. psk. współczesna, złocone zdobienia i napisy.
Pieczęcie, poza tym stan więcej niż dobry. 1 wydanie . Ostatni tom pomnikowego dzieła znakomitego leksykografa (1771-1847). Hasła zaczerpnięte z polskich druków XVI-XVIII w. i z języka potocznego, uzup. cytatami i odpowiednikami z innych języków. Na początku: Zdanie sprawy z całego ciągu pracy.


600,-
162. Fotografia pozycji 162LIPECKI Jan - Legenda Piłsudskiego. Wyd.2 popr. i rozsz. Poznań 1923. Wlkp.Księg. Nakł. K.Rzepeckiego. 8, s.215, okł. oryg. , opr. psk. współczesna, ilustracja na okładce, srebrzone napisy.
Stan bardzo dobry. Przed tekstem dołączona obca ilustracja. Wierne i w miarę obiektywne przedstawienie postaci Marszałka, jego życia i działalności, oparte głównie na żródłach i dokumentach oraz relacji bezpośrednich świadków. Z indeksem.


80,-
163. Fotografia pozycji 163LIPIŃSKI Bolesław - Podatek dochodowy od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeńza najemną pracę i podatek od tantjem. Ustawy-rozporządzenia-okólniki Ministerstwa Skarbu i orzeczenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Tablice do obliczania podatku. W-wa b. r. Skł. gł. Zakł. Graf. L. Wolnickiego. 8, s. VI, [1],254, [1], opr. pł.
Stan dobry.


60,-
164. Fotografia pozycji 164LOMBROSO Giacomo - Galleria militare. Vite marescialli, generali ed ammiragli Francesi, Italiani, Inglesi, Polacchi, Tedeschi, Russi, Prussiani e Espagnoli, che hanno comandato in capo gli eserciti e le flotte dal 1794 al 1815. Epoca 1 - 4. Milano 1841-42. Borroni e Scotti. 8, s.651, [2], 18 portretów: litografie, opr. psk. z epoki, współcześnie naprawiana, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
Na części kart słabo widczne ślady zabrązowienia. Życie generałów, marszałków, admirałów różnych narodowości dowodzących w okresie 1794 - 1815. M. in biografia gen . Henryka Dąbrowskiego oraz portret i biografia księcia Józefa Poniatowskiego.

1.000,-
165. Fotografia pozycji 165LUTOSŁAWSKI Wincenty - Wszechnica Mickiewicza w Szwajcarji. Wyd.3. Morges 1902. Nakł. Wszechnicy. Skł. gł. Księg. Wojnara w Krakowie. 16, s.16, okł. oryg.
Stan dobry.


30,-
166. Fotografia pozycji 166LUTOSŁAWSKI Witold - Piosenki dziecinne na głos z fortepianem. Chansons enfantines. Słowa Julian Tuwim. Kraków 1948. PWM. 8 podł. , s.12, rysunki w tekście, okł. oryg.
Okładka przykurzona. Rysunki i okładka Maciej Makarewicz.


25,-
167. Fotografia pozycji 167Fotografia pozycji 167ŁOZIŃSKI Władysław - Życie polskie w dawnych wiekach. Wyd.6, ilustrowane, przejrz. i uzup. Wwa 1937. J. Przeworski. 4, s. VIII,251, 114 tablic z ilustracjami, opr. pł. oryg. współcześnie naprawiana: płótno bordowe, złocone zdobienia; grzbiet współcześnie uzupełniony skórą, złocone zdobienia i napisy, szyldzik z tytułem.
Podkreślenia w tekście, poza tym stan więcej niż dobry. Treść: Zamki i pałace, dwory i dworki, ubiory i splendory, dom i świat. Z indeksem osób i miejscowości.

600,-
168. Fotografia pozycji 168ŁOZIŃSKI Władysław - Życie polskie w dawnych wiekach. Paryż [1946]. Księg. Polska. 8, s.193, [1], 107 ilustracji w tekście i 40 na oddz . tablicach, okł. oryg.
Stan dobry. Obca dedykacja. Treść: Zamki i pałace, Dwory i dworki, Ubiory i splendory, Dom i świat.

80,-
169. Fotografia pozycji 169ŁYSEK Paweł - Marynka, cera gajdosza. (Powieść obyczajowa znad obu brzegów Olzy). Londyn 1973, Pol. Fundacja Kult. 16d, s.256, okł. oryg.
Stan dobry, obca dedykacja. Powieść gwarą poświęcona tematyce ludu Beskidu Śląskiego.

40,-
170. Fotografia pozycji 170Fotografia pozycji 170[MACIĄTEK Stanisław Paweł] Jan Czar - Dzieje kobiety. I. Ładna panna. II. Czar miłości. III. A kiedy będziesz moją żoną. Katowice 1935. Wyd. Św. Stanisława. 8, s.479, ilustracje w tekście i na tablicach, opr. kart. oryg. , współcześnie naprawiony skórą grzbiet, zdobiony wg oryg. oprawy.
Bardzo ładny egzemplarz. W zbeletryzowany sposób ujęte życie kobiety, od dziecka do starości, we wszystkich fazach i przejawach życia.


300,-
171. Fotografia pozycji 171MAJER J[ózef] - Postać Kazimierza Wielkiego według wymiarów dokonanych przy przekładaniu szczątków jego w dniu 7-ym lipca 1869 r. oznaczona przez prof. dra. .. . Kraków 1869. Druk. U. J. 8, s.23, 2 tablice litograficzne, okł. oryg. Odbitka z XXXIX tomu Rocznika Tow. Nauk. Krak.
Naddarcia na grzbiecie, pieczęć.

35,-
172. Fotografia pozycji 172Fotografia pozycji 172MATEJKO Jan - Ubiory w dawnej Polsce. W-wa 1901. Nakł. Zakł. Fotochemigr. B. Wierzbickirgo i Sp. Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego. 8 podł. , 92 karty ilustracji z objaśnieniami, opr. sk. współczesna Jerzego Budnika: skóra brązowa, tłoczone zdobienia, złocone napisy i dublura.
Podklejony margines 1 tablicy poza tym bardzo ładny egzemplarz. Kostiumologia z lat 1200-1794: ubiory królewskie, rycerskie, szlacheckie, dworskie, mieszczańskie, włościańskie, duchowieństwa, wojskowe, cechowe.

800,-
173. Fotografia pozycji 173Fotografia pozycji 173MECHERZYŃSKI Karol - O magistratach miast polskich a w szczególności miasta Krakowa. Kraków 1845. D. E. Friedlein. 8, s. [6], IV,288, 1 rycina: litografia, opr. psk. sygn. naklejką: J. Benzdorf oprawiał w Krakowie.
Ślady zawilgocenia. Litografia sygn. : Z oryg. Józefa Brodowskiego rysował J. Wojnarowski, Litogr. w Instyt. W. Santera w Wrocławiu; przedstawia izbę sądową w Ratuszu Krakowskim zburzonym w 1820 r.


150,-
174. Fotografia pozycji 174MEISSNER Janusz - Licznik z czerwoną strzałką. Nowele lotnicze. Lwów-W-wa 1931. Książnica-Atlas. 8, s.165, okł. kart. oryg. Biblioteka Iskier.
Stan dobry. 1 wydanie . Na końcu słowniczek wyrazów technicznych.

35,-
175. Fotografia pozycji 175MICKIEWICZ Adam - Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historya szlachecka z 1811 i 1812 r. Z illustracyami E. M. Andriollego. Lwów [1882]. H. Altenberg. Druk. F. A. Brockhausa w Lipsku. Folio, s.294, [1], ilustracje w tekście i 24 tablice, opr. pł. ozdobna: płótno borodowe, złocone i bordowe zdobienia na okładce, grzbiet współcześnie naprawiony skórą ze złoceniami, współczesne wyklejki.
Oprawa nieco przyciemniona, niewielkie ślady przybrudzenia. Wszystkie karty w ozdobnym obramowaniu.

1.600,-
176. Fotografia pozycji 176MICKIEWICZ Adam - Poezje. Wydanie przygotował Stanisław Pigoń. T. IV: Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Lwów 1929. Gubrynowicz i Syn. 8, s.327, portret autora, 1 podobizna rkp. , opr. pł. ozdobna: płótno niebieskie, złocone napisy i zdobienia na licu okładki, czerwony szyldzik z tytułem.
Ładny egzemplarz.

100,-
177. Fotografia pozycji 177MICKIEWICZ Adam - Poezye. T.1 (z 8). Paryż 1828. U Przedsiębiorców Barbezat i Delarue. (Druk. K. Pinard). 16, s. VII, [3],236, portret autora (sztych Croutelle'a wg litografii Juliena z rysunku Lelewela), ozdobna winieta tytułowa z nazwiskami 28 znakomitych Polaków, opr. psk. współczesna: płótno czarne z tłoczonymi zdobieniami, grzbiety z brązowej skóry, złocone zdobienia i napisy.
Portret, karta tyt. i przedtyt. z podklejonymi ubytkami, przybrudzone, na wielu kartach ślady zawilgocenia, na kilku podklejone ubytki dolnego marginesu.
1 edycja paryska będąca przedrukiem wydania wileńskiego, ogłoszona na dobro poety przez Leonarda Chodźkę, kosztem Klementyny z Sanguszków Ostrowskiej, zachwyca doskonałym układem typograficznym i pięknym drukiem. Tytuły utworów gotycką czcionką. `
T.1 zawiera: Przemowa wydawcy z datą 3 maja 1828, Dedykacja jak w wydaniu z 1822 r. , Ballady i romanse, Wiersze różne, Grażyna - powieść litewska, Epilog wydawcy, Przypisy historyczne.


1.200,-
178. – j. w. Poezye. T.3. Paryż 1829. U Przedsiębiorcy J. Barbezat. (Druk. J. Pinbard). 16, s. [4], XII,175 [ze 178], winieta tyt . i winiety w tekście, opr. psk. współczesna j. w.
Ślady zawilgocenia, brak połowy karty 75/6, w odbitce kserograficznej połowy kart 147/8, 169-174 i strona 175, 4 karty z podklejonym dolnym marginesem.
Tom 3 stanowi ciąg dalszy wydania Leonarda Chodźki z 1828 r. , drukowany już nie staraniem Klementyny Ostrowskiej, ale nakładem Barbezata. Zawiera: Uwiadomienie [J. Barbezata], Konrad Wallenrod, Oda do młodości, Sen [z Lorda Byrona], Nowy Rok, Panicz i dziewczyna, Wiersze różne: Wiersz do imionnika Ludwiki Mackiewiczównej, Do Alexandra Chodźki, Wiersz w imionniku K. R. Basza, (Improwizacja), Chór strzelców, Euthanasia (Naśladowanie z Lorda Byrona), Toasty. Po raz piuerwszy w wydaniu zbiorowym: Sen. Z Lorda Byrona.


1.200,-
179. Fotografia pozycji 179 – j. w. - Poezye. T.4. Paryż 1832. Nakł. autora. (Druk. J. Pinard). 16, s.285, [2], winieta tyt . , opr. psk. współczesna j. w.
Ślady zabrązowienia, karta przedtyt. i karty 265-285 i 2 nlb. w odbitce kserograficznej i uzup. ręcznie.
Tom stanowi dalszy ciąg wydania L. Chodźki z 1828. Zawiera: [Pierwodruki}: [Przedmowa], Dziady, Czeęść III, Dziadów części III-ej Ustęp. Na końcu utwór odrębny: wiersz Do Przyjaciół Moskali.

1.200,-
180. Fotografia pozycji 180MICKIEWICZ Adam - Sonety krymskie. [Krymskie sonety, . .. ]. Wspomnienia z podróży do Krymu Adama Mickiewicza z przekładem rosyjskim i francuskim Juliana Sołtyka Romańskiego, czeskim Józefa Kollara, niemieckim Piotra Korneliusa. Z dodaniem nowego sonetu „Poczta Ruska” i pożegnalnego wiersza J. B. Kirejewskiego do autora przy odjeździe jego do Krymu. Lwów 1888. Czc. Drukarni Ludowej. Nakład wydawcy. 8, s. XI,60. Wieniec poetów słowiańskich [Veniec slavjanskich poetov]. Zbiór klasycznych pomników poezyi świata słowianskiego. Teksty narodowe, krytycznie przejrzane i zestawione z przekładami. Wydane staraniem Juliana Sołtyka Romańskiego. T. IV.
Zachowana wierzchnia okładka oryg. Ostatnia karta (objaśnienia) z małym ubytkiem tekstu przy marginesie.


80,-
181. Fotografia pozycji 181MICKIEWICZ Adam - Wiersze różne polityczne, zdania i uwagi. Paryż b. r. [1871]. Księg. Luxemb. 16, s.32, ilustrowana karta tyt. i okładka, sygn. JFrenkel, winieta patriotyczna. Bibl. Ludowa Polska [Seria I t.20].
Ślady zabrązowienia.

60,-
182. Fotografia pozycji 182MICKIEWICZ Ladislas - Adam Mickiewicz sa vie et son oevre. Avec un portrait par Th. Bérengier. Paris 1888. A. Savine. 16d, s. VIII,382, portret, opr. ppł.
Zaplamienia na l. d. rogu.


75,-
183. Fotografia pozycji 183MILEWSKI Karol - Pamiątki historyczne krajowe, przez. .. Członka Towarzystwa Naukowego połączonego z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. W-wa 1848. S. Orgelbrand. 8, s. [6],369, [1], winieta tyt.
Bez okładki, na kilku kartach rdzawe plamki. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Tu.m.in.: Krakowiacy, Górale, Hucuły, Brzeżany, Zamek Podhorce, Trembowla i jej okolice, Żółkiew, Puławy, O czarownicach w Polsce, i in.


120,-
184. Fotografia pozycji 184Fotografia pozycji 184MISSALE Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. Pii V. pontificis maximi jussu editum Clementis VIII. Urbani VIII et Leonis XIII. auctoritate recognitum. Ed.7 post alteram typicam. Ratisbonae - Romae 1907. Sumpt. et typ. F. Pustet. Folio, s.618; Commune sanctorum s.228; index s. IV[2], winieta tyt. i frontispis : barwna chromolitografia.
MISSAE Dioecesi Wratislaviensi propriae. Jussu et auctoritate. .. Georgii Kopp. .. episcopi wratislaviensis editae. Ed.4. Ratisbonae-Romae 1905. F. Pustet, s. VIII,31.
Opr. sk. z epoki, złocone zdobienia, 8 metalowych guzów ochronnych, 2 metalowe zapięcia.
Oprawa lekko otarta, małe pęknięcie przy grzbiecie. Mszał Rzymski przywrócony na mocy Koncylium Trydenckiego. Druk dwuszpaltowy, czerwoną i czarną czcionką, ozdobne inicjały.

600,-
185. Fotografia pozycji 185Fotografia pozycji 185MOCHNACKI Maurycy - Powstanie narodu polskiego w r.1830 i 1831. Wyd.3. T.1-3. Berlin-Poznań 1863. Księg. B. Behr'a. 16d, s.288,396,303, opr. ppł. Biblioteka Historyczno-Literacka T.1-3.
Niewielkie zabrązowienia. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego.


150,-
186. Fotografia pozycji 186Fotografia pozycji 186Fotografia pozycji 186Das MONOGRAMM für die Uhren - und Edelmetall - Gravierung. Mit einem Anhang von Schriften. Berlin [ca 1913]. C. Marfels. 4, s. [1], tablice: 18,17,17,18,17,13,4,9,13; Schriften-Album tablic 37 [ tabl.28-30 na końcu], 72-76, opr. kart.
Kilka tablic lekko zabarwionych na marginesie. Monogramy na zegarach i metalach szlachetnych. Artyści: M. Dutzauer, F. Friedmeyer, H. Halbritter, E. Klinke, R. Neubert, A. Nipper, W. Raemisch, A. Zegulla.

350,-
187. Fotografia pozycji 187MORAWSKI Szczęsny - Perepietyha (Przedśpiewna). Kniahini na Ukrainie w czasach Skolotów, Sarmat, Fenicyan i Jeremiego proroka. Wyd. nowe [2]. Kraków 1911. Gebethner i Sp. 16d, s.381, opr. kart. z naklejoną okł. oryg.
Pieczęcie. Powieść z czasów przedhistorycznych, wedle której przodkami naszymi byli Fenicjanie.


60,-
188. Fotografia pozycji 188Fotografia pozycji 188MORCINEK Gustaw - Gołębie na dachu. Wyd.2. W-wa 1937. „Rój”. 16d, s.224, [2], opr. psk. : skóra brązowa, karton marmoryzowany, złocone napisy.
Ładny egzemplarz . Odręczna dedykacja autora, dat. : 18. I.37. Opowiadania. W tym wydaniu usunięto: Niezadługo będzie gwiazdka, Nauczycielka na morzu, Piękna nauczycielka w miasteczku. Na ich miejsce dodano opowiadanie Marynarz.


120,-
189. Fotografia pozycji 189Fotografia pozycji 189MORCINEK Gustaw - Gwiazdy w studni. Powieść. Katowice 1946. Zw. Nauczyc. Pol. Okr. Ślaskiego. 8, s.236, [2], okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora, dat. : 28. IV.47.

40,-
190. Fotografia pozycji 190Fotografia pozycji 190Fotografia pozycji 190MORCINEK Gustaw - Inżynier Szeruda. Powieść. W-wa 1937. „Rój”. 8, s.315, [1], okł. oryg. , opr. pł. ozdobna, sygn. naklejką: Oprawa Rolniczej Drukarni i Księgarni Nakł. Poznań.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora, dat. : 4. IV.37.

120,-
191. Fotografia pozycji 191Fotografia pozycji 191MORCINEK Gustaw - Mineurs de Pologne. Des étoiles dans les puits. Trad. de Marie Regamey-Strowski. Illustrations de Roger Broders. Tours [1940]. Maison Mame. 16d, s. 247, [1], całostronicowe ilustracje, opr. pł. ozdobna, obwoluta. „Pour Tous” no 340.
Naddarty grzbiet obwoluta, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora, dat. : Biviers 12. IX.1945. Górnicy polscy. „Gwiazdy w studni” w tłumaczeniu franc.

80,-
192. Fotografia pozycji 192MORCINEK Gustaw - Narodziny serca. Powieść dla młodzieży. Z 4 ilustracjami W. Świerczyńskiego. Poznań-W-wa-Wilno 1947. Albertinum. Księg. św. Wojciecha. 16d, s. 183, [1], okł. oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora, dat. : 238. IV.47. Powieść dla młodzieży w gwarze śląskiej.


40,-
193. Fotografia pozycji 193Fotografia pozycji 193MORCINEK Gustaw - Serce za tamą. Nowele. Z przedmową Z. Kossak-Szczuckiej. Poznań-W-wa-Wilno [1929]. Księg. św. Wojciecha. 8, s. XII,458, [1], opr. pł. ozdobna.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora, dat. : 23. II.30.

120,-
194. Fotografia pozycji 194Fotografia pozycji 194MORCINEK Gustaw - Wiara. Nowela. Poznań -W-wa-Wilno[1936]. Księg. św. Wojciecha. 16d, s.30, okł. oryg. Serja: Dla Wszystkich No 91.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora, dat. : 27. IV.37. Dialogi w noweli w gwarze śląskiej.


40,-
195. Fotografia pozycji 195MORCINEK Gustaw - Wyrąbany chodnik. Cz.1-2 [komplet]. Włochy 1945. Nakł. Oddz. Kult. i Prasy 2 Korpusu. 8, s.519,540, opr. ppł. Biblioteka Orła Białego.
Stan dobry. Powieść nagrodzona na śląskim konkursie literackim w r.1931. Odręczna dedykacja autora, dat. : w Biviers 25. XI. 1945.


120,-
196. Fotografia pozycji 196MORIN Germain O. S. B. - Ideał monastyczny a życie pierwszych chrześcijan. Z franc. przeł. X. Jan Korzonkiewicz. Kraków 1929. Księg. Krakowska. 8, s.147, okł. oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty.


40,-
197. Fotografia pozycji 197MROZOWICKA Irena - Echo. Powieść dla młodzieży. Ilustrowała Janina Stanisławska-Kiljanowa. Lwów-W-wa-Kraków 1926. „Ateneum”. 8, s.142,5 ilustracji, okł. kart. oryg.
Stan dobry. Obca dedykacja.

50,-
198. Fotografia pozycji 198NIETZSCHE Fryderyk - Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych. W-wa 1907. J. Mortkowicz. 8, s.409, XVI, zdobniki w tekście, opr. pł. oryg. ozdobna. Dzieła w przekładzie W. Berenta, K. Drzewieckiego, L. Staffa i St. Wyrzykowskiego.
Brak karty tyt. , pieczęcie, oprawa lekko odbarwiona. Ozdoby rysował Fr. Siedlecki.


120,-
199. NIETZSCHE Fryderyk - Wiedza radosna („La gaya scienza”). Przeł. L.Staff. W-wa 1907. J.Mortkowicz. 8, s.379, XIII, zdobniki w tekście, opr. pł. oryg. ozdobna. Dzieła w przekładzie W.Berenta, K.Drzewieckiego, L.Staffa i St.Wyrzykowskiego.
Stan dobry.

120,-
200. NIEWIADOMSKA Cecylja - Dzieje Polski w obrazkach, legendach, podaniach. Ze 140 ilustracjami, portretami, widokami, scenami, inicjałami podług obrazów i rysunków Alchimowicza, Andriollego, Gersona, Czesława B. Jankowskiego, J. i W. Kossaków, Lessera, Matejki, Millera, Orłowskiego, Ksawerego Pilati'ego, Pruszkowskiego, Rosena i H. Weyssenhoffa. W-wa-Lublin-Łódź b.r. Gebethner i Wolff. 8, s. VII,451, liczne ilustracje, opr. psk. współczesna: grzbiet i narożniki z brązowej skóry, karton marmoryzowany, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
Stan więcej niż dobry. Podpis. W zbeletryzowanej formie dzieje polityczne i kulturalnoobyczajowe narodu polskiego.

180,-
201. Fotografia pozycji 201NORWID Cyprian Kamil - O Juljuszu Słowackim, w sześciu posiedzeniach (z dodatkiem, rozbioru Balladyny) 1860. Wyd. wtóre, niezmienione. Kraków 1909. Księg. S. A. Krzyżanowskiego. 16d, s.111, okł. oryg. Książnica Naukowa i Artystyczna.
Na kilku kartach małe brązowe plamki. Prelekcje p. t. „O dziełach i stanowisku J. Słowackiego w sprawie narodowej” były wygłoszone w Paryżu w dniach 7,14,21 i 28 kwietnia oraz 5 i 12 maja 1860 r. w Czytelni Polskiej w Paryżu.


80,-
202. Fotografia pozycji 202NOWACZYŃSKI Adolf - Dokumenty historyczne z Wojny Europejskiej. Zeszyt I - szy od roku 1914 - 1915. W-wa 1922. Perzyński, Niklewicz i S-ka. 8, s.183, 2 ilustracje, okł. oryg.
Podklejony taśmą grzbiet. Podpis. Praca edytorska. Ukazał sie tylko 1 zeszyt.

75,-
203. Fotografia pozycji 203NOWACZYŃSKI Adolf - Pamflety. Studjów i szkiców tom VI. W-wa 1930 (1929). F. Hoesick. 8, s.342, [2], okł. oryg.
Stan dobry. Treść: Ignis Ardens, Komu zawdzięczamy morze?, Khaki-Szekspir, Meno (czyli sztuka litewska), Piórem zdobyte państwo, Wyspiander, „Badinguet” czyli Napoleon III, Napoleon III a Wiktor Hugo, Król Ubu, Obywatel Piotr Bonaparte, Shelley. .. pamflecista, Czy Horacy był Rzymianinem?, Nieznany Heine, Sława rodu Chodowieckich, „Niespodzianka” K.H.Rostworowskiego, Ostatnie dzieło Reymonta, Pamflecista (wywiad), Mój pogrzeb, Gloria mundi.

60,-
204. Fotografia pozycji 204NOWAKOWIE Anna i Stanisław - Pieczęcie, herby i chorągwie ziem wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej (w granicach traktatu ryskiego z r. 1921). London 1992. Wyd. : Kwartalnik Kresowy Cz. II nr 110 15.8.1992. 8, s.103, liczne ilustracje w tekście, okł. oryg.
Druk powielony.

35,-
205. Fotografia pozycji 205[NOWICKI Adam] Stefan Dobrycz - Bitwa pod Warszawą. Powieść fantastyczna. Lwów 1909. Nakł. „Słowa Polskiego”. 8, s.230, opr. ppł.
Stan bardzo dobry.

50,-
206. Fotografia pozycji 206OBERTYŃSKA Beata - Pszczoły w słoneczniku. Medyka 1927. Nakł. Biblioteki Medyckiej. 16d, s.77, [2], okł. oryg. sygn. LP[awlikowska], okł. oryg. Biblioteka Medycka opus 3.
Stan bardzo dobry. Poezje, 1 jedyne wydanie.

80,-
207. Fotografia pozycji 207Fotografia pozycji 207„ODRODZENIE Polski”. Dzieje Polski od zamierzchłej przeszłości do chwili obecnej, pod red. Henryka Mościckiego i Włodzimierza Dzwonkowskiego, ozdobione 116 ilustracjami pod kier. artystycznym art. mal. Stanisława Sawiczewskiego. W-wa 1918. Wyd. „Odrodzenie Polski”. Druk. St. Mertensa. 4, s.86, ilustracje w tekście, okł. oryg. , opr. ppł. współczesna, ozdobna.
Stan bardzo dobry.

150,-
208. Fotografia pozycji 208OLLANTAY. Staroperuwiańskie drama Ollantay. Przekład Krzysztofa Radziwiłła. W-wa 1922. Sp. Wyd. „Vita Nova”. 8, s.87, 1 ilustracja, zdobniki w tekście, zachowana wierzchnia okł. oryg.
Ucięty róg okładki, podklejona ostatnia karta. Dramat o zasłużonym wodzu Ollantay był wystawiany na dworze króla w czasie rozkwitu potęgi Inków.

50,-
209. Fotografia pozycji 209OLLENDORFF'a H[enryk] G[ustaw] Teoretyczno-praktyczna metoda dla nabycia wprawy w czytaniu, pisaniu i mówieniu językiem ruskim w sześciu miesiącach. Dzieło zupełnie nowe podług oryginalnej edycyi przerobione i dla użytku Polaków przeznaczone przez B.L[essmana]. Klucz, Gramatyka. W-wa 1869. Nakł. B. Lesmana. 8, s.160, [2],434, [2], opr.
Opr. nieco przetarta, na kilku kartach ślady zabrudzenia.

100,-
210. Fotografia pozycji 210ORGANIZACYA Związku Patryjotów Zagłębia Dąbrowskiego. B. m. r. [191?]. 16, 2 kartki. 4 punkty: Najwyższą władzą Z. P. na zagłębie jest Komitet Okręgowy. .. , W każdej miejscowości zagłębia tworzy się koło Z. P. .. ., W celach agitacyjnych urządza sie ogólne zebrania kół. .. , K. O. będzie dążył do skoordynowania akcji wszystkich K. O. w Polsce.

20,-
211. Fotografia pozycji 211OSTROWSKA Bronisława - Chusty ofiarne. W-wa 1910. J. Mortkowicz. 16, s.102, [3], opr. pł. współczesna. Pod Znakiem Poetów.
Obcięte marginesy. Poezje, 1 wydanie . Cykle: We mgle, Chusty ofiarne, W samotni, Zadumy, Ku zgodzie, U brzegu, W słońcu, Litania fal.

50,-
212. Fotografia pozycji 212PIEŚNI Marynarskie do śpiewu z fortepianem. Z cyklu: „The Shanty Book” R. Runciman Terry. Słowa Janiny Gillowej. W-wa 1939. Liga Morska i Kolonialna. 16, s.31, [1], okł. oryg.
Stan dobry. Podpis. Tekst i nuty.


30,-
213. Fotografia pozycji 213Fotografia pozycji 213PILARS Ladislas de Pilar - Tragédie. Trad. de l'orig. polonais par le comte Gaétan de Lubraniec Dąmbski. 2 ed. Édité par l'auteur, Milanówek pr?s Varsovie 1937. 4, s.260, portret autora wg rzeźby M. Grossa, 14 ilustracji całostronicowych, 2 podobizny rkp. , okł. oryg. , opr. : karton gufrowany, na licu złocona litera N w otoczeniu liści laurowych, zwieńczona koroną.
Stan więcej niż dobry. Epopea okresu Napoleona ujęta w formie sztuki scenicznej. Dedykowana Marszałkowi Ferdynandowi Fochowi. Ilustrował Zygmunt Grabowski.


160,-
214. Fotografia pozycji 214PIOSNKA o Belinie [Prażmowskim]. Piosenki strzeleckie. 8, 2 kartki: tekst i nuty. Druk. Państwowa pod zarządem Departamentu Wojskowego N. K. N.
Karta tyt. : w ozdobnej ramce postacie 2 strzelców. Na odwrociu również w ozdobnej ramce nuty do piosenki: Śpiewka oddziału Beliny [Inc. : Hej tam od Krakowa Modra Wisła płynie. .. ], poniżej akcesoria legionowe, sygn. K. Z. Na następnej karcie tekst w 5 zwrotkach.

50,-
215. Fotografia pozycji 215POCIECHA Władysław - Królowa Bona (1494-1557). Czasy i ludzie Odrodzenia. T.1-4 [komplet] . Poznań1949-58. PTPN, PWN. 8, s. VII,322, [2],598, [2],260, [4],548, 65 ilustracji na tablicach, okł. oryg. , obwoluty.
Podklejony grzbiet w t.2. Z indeksem nazwisk i miejscowości, oprac. K. Górska.


200,-
216. Fotografia pozycji 216POGONOWSKI Jerzy - Bój o Lwów. (Z walk armji ochotniczej z 1920 roku). Słowo wstępne bryg. Czesław Mączyński. Gdańsk 1921. „Lotos”. 8, s. XII,99, portrety na tablicach i w tekście, opr. kart.
Kilka kart podklejonych przy grzbiecie. Reprodukcje portretów i ilustracje wykonała W. Żygulska-Pogonowska.


75,-
217. Fotografia pozycji 217Fotografia pozycji 217POL Wincenty - Mohort. Rapsod rycerski z podania przez. .. Z 24 illustracyami Juliusza Kossaka. Lwów [1883]. Księg. F. H. Richtera (H. Altenberga). Druk F. A. Brockhausa w Lipsku. Folio, s.199, [1], ilustracje w tekście i 6 na oddzielnych tablicach, opr. pł. oryg. ozdobna: płótno brązowe, na licu oprawy szeroka, podwójna, ozdobna bordiura, pośrodku kolorowa ilustrcja do tekstu i tytuł; sygn. : Buchbinderei Hübel & Denck, Leipzig.
Na 2 kartach nieznaczne ślady zabrązowienia, niewielkie otarcia na oprawie. Podpis: Józef Brzeski major 1932 r. (ur.6. III.1882, major z pozn. korpusu oficerów taborowych).


500,-
218. Fotografia pozycji 218POLLAKOWA Zofja - Impresje. W-wa-Kraków b. r. Księg. J. Czerneckiego. 16d, s. 95, III, opr. kart.
Stan dobry. Pieczęć: Klub Oficerów Polisji Państwowej w Krakowie. 1 wydanie . Wiersze z cyklów: W godzinie smutku, Z wiosennych tchnień, Luźne kartki, Hymn, Fantazja, Miłość motyla, Matce ziemi, Pastorałka. Zdobienia w tekście Tadeusz Waśkowski.

40,-
219. Fotografia pozycji 219POLSKA na morzu. Praca zb. pod red. J. I. Targa. Całkowite oprac. graficzne, kolorowe plansze i niektóre fotografie Atelier Girs-Barcz. W-wa 1935. Gł. Ks. Wojsk. 4, s. XIV, 235, liczne ilustracje w tekście i tablice, opr. psk. współczesna: karton marmoryzowany, skóra na grzbiecie i narożnikach brązowa, złocone zdobienia napisy.
Na ostatniej karcie minimalne ślady zalania, poza tym ładny, efektowny egzemplarz . Całkowite oprac. graficzne, kolorowe plansze. Atelier Girs-Barcz. Tekst pismem Cicero-Bockwell. Obrazuje historię floty polskiej, rozwój marynarki i gospodarki morskiej po uzyskaniu niepodległości. I. Mościcki: „Miłość morza jest źródłem, z którego czerpać będą swą moc przyszłe pokolenia Polski”.

500,-
220. Fotografia pozycji 220POLSKA na morzu. Egzemplarz w oryg. płóciennej, ozdobnej oprawie. Na wyklejce obca dedykacja. Bardzo ładny egzemplarz. J. Piłsudski: „Rozbudowa marynarki wojennej jest najlepszą rękojmią mocarstwowego rozwoju państwa i kwitnącej pomyślności narodu”.

350,-
221. Fotografia pozycji 221POLSKA Pielgrzymka Gen. Komisarjatu Ziemi Św. na Polskę, łącznie z Ligą Katolicką w Katowicach pod protektoratem J. E. ks. Stanisława Adamskiego do Ziemi Świętej 15-go maja 1934 roku wyrusza. Druk. OO Franciszkanów w Panewniku. 16, s.19, [1], ilustracje, okł. oryg.
Stan dobry. Program pielgrzymki, wskazówki praktyczne.


30,-
222. Fotografia pozycji 222POLSKIEMU żołnierzowi na Wilię. Wyd. : Departament Wojskowy N. K. N. Piotrków, w listopadzie 1915. Druk. Państw. pod zarządem Depart. N. K. N. 8, s.4,2 ilustracje.
Ślady zalania w pr. g. rogu. Apel do dzieci o zbieranie podarunków świątecznych dla żołnierzy Legionów.


45,-
223. Fotografia pozycji 223POWSTANIE Listopadowe 1830-1831. L'Insurrection de Novembre. The Novembre Insurrection. W setną rocznicę Powstania Listopadowego. Lwów 1931. Z upow. Obywat. Komitetu Obchodu Stulecia Powstania oprac. i wyd. Komitet Red. z inicjatywy K. Lachowskiego. 4, s.400, liczne ilustracje w tekście, opr. pł. oryg. z motywami patriotycznymi, patriotyczne wyklejki.
Poluzowany grzbiet, brak karty tyt. , ucięta połowa karty przedtyt. , odbarwiona tylna okładka. Podpis: Józef Brzeski major 1932 r. (ur.6. III.1882, major z pozn. korpusu oficerów taborowych). Teksty wierszem i prozą: Wł. Bandurski, W. Bełza, J. Białynia Chołodecki, F. A. Ossendowski, R. Ligocki, St. Wasylewski, i in. Ilustracje: portrety, sceny batalistyczne, podobizny dokumentów, etc.


200,-
224. Fotografia pozycji 224Fotografia pozycji 224PRATT Anne - The Flowering Plants Grasses, Sedges & Ferns of Great Britain and their Alies the Club Mosses, Horsetails, &c. New ed. rev. by Edward Step. Vol.1-4 [komplet] . London 1899-1900. F. Warne & Co. 8, s. XIII,269,279,258,215, 319 kolorowych tablic, opr. psk. z epoki, współcześnie naprawiana, złocone napisy i zdobienia na grzbiecie.
Stan dobry, nieliczne rdzawe plamki. Rośliny kwitnące, trawy, turzyce i paprocie w Wielkiej Brytanii Szczegółowy opis roślin, ich właściwości i wykorzystanie. Autorka( 1806-1893) była jedną z najbardziej znanych botaników ilustratorów epoki wiktoriańskiej. Wydała ponad 20 książek popularyzujących botanikę w Wielkiej Brytanii.

1.000,-
225. Fotografia pozycji 225PRAUZIŃSKI L. , Ulrich A. - W marszu i w bitwie. Szlakiem powstańców wielkopolskich 1914-1919. Wyd.2. Poznań1948. Wyd. Zach. 8, s.214, [1], ilustracje, okł. oryg.
Stan dobry.


60,-
226. Fotografia pozycji 226PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki) - Najogólniejsze ideały życiowe. Wyd.2 przejrz. W-wa 1905. Nakł. J. Fiszera. 8, s. XIX,295, [1], opr. pł. ozdobna: płótno brązowe, złocone zdobienia i napisy.
Stan dobry. Z wstępem autora. „Podręcznik etyki życiowej”. Cz.1: Teoretyczna. Cz.2: Praktyczna.

60,-
227. Fotografia pozycji 227PRZYBOŚ Julian - Miejsce na ziemi. W-wa 1945. Czyt. 8, s.159, [4], okł. oryg.
Stan dobry. Wiersze z lat 1922-1944 w cyklach: Oburącz, Dalej brzoza, Tobie, fragm. poematu: Ścięcie jaworu, Pióro z ognia, Do ciebie o mnie, Widzę, Równanie serca, Póki my żyjemy. Tom odznaczony nagrodą literacką m. Krakowa w 1946 r.


60,-
228. Fotografia pozycji 228PRZYŁUSKI Stanisław - Wspomnienia z rosyjskiej okupacji. Rok 1914 -15. Lwów 1926. Gubrynowicz i Syn. 8, s.60, okł. oryg.
Stan dobry. Autor był b. wiceprezydentem Lwowskiego Wyższego Sądu Krajowego.


45,-
229. Fotografia pozycji 229[PUGET, Puszet Ludwik de] Niejaki P. artysta rzeźbiarz - Przeciw „Rocie” Konopnickiej. Kraków 1918. 16d, s.6, broszura.
Stan dobry. Dochód na Macierz Śląską.


40,-
230. Fotografia pozycji 230Fotografia pozycji 230Fotografia pozycji 230RATZEL Friedrich - Völkerkunde. 2. gänzlich neubearb. Aufl. Bd.1-2. Leipzig 1894 - 95. Bibliogr. Institut. 8, s. XIV,748, [4], X,779, [5], 30 kolorowych chromolitografii, 26 całostronicowych tablic czarnobiałych, 1103 drzeworyty w tekście, 3 kolorowe mapy, opr. psk. oryg. , złocone napisy.
Pieczęcie na karcie tyt. , poza tym stan bardzo dobry. Obszerne dzieło dotyczące etnografii ludów całego świata, ozdobione licznymi ilustracjami.
Autor (1844-1904) niem. geograf i etnograf. Jego prace wywarły znaczacy wpływ na rozwój geografii. Jeden z twórców antropogeografii. Sformułował siedem praw ekspansjonizmu; teorie te posłużyły do uzasadnienia późniejszej ekspansjonistycznej polityki Niemiec.


500,-
231. Fotografia pozycji 231RĄCZKOWSKI Józef - Pieśni i piosenki wojenne. Cz. I. Zebrał. .. redaktor „Piasta”. Kraków 1915. Red. „Piasta”. 8, s.23, [1], okł. oryg. Wyd. „Piasta”. Ks. I.
Stan dobry. Pieśni, piosenki i utwory wierszowane: teksty, bez nut.

40,-
232. Fotografia pozycji 232Fotografia pozycji 232RECOULY Raymond - Marszałek Foch Memorjały. Tł. J. Podoski, M. Baliński. W-wa 1932. „Kadra”. 8, s.293, [2], portret marszałka Focha, okł. oryg. , opr. współczesna.
Stan bardzo dobry. Głośna książka J. Clemenceau „Blaski i nędze zwycięstwa” była odpowiedzią na w. w. tytuł J. Recouly.


120,-
233. Fotografia pozycji 233REY Mieczysław - Stefan Marcel. Fantazya dramatyczna z czasów rewolucyi paryskiej z r. 1357. Ilustrował Piotr Stachiewicz. Wyd.2. Lwów 1910. Nakł. aut. 8, s.225, 9 rycin na tablicach z bibułkami ochronnymi, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Dedykowane hr. Wojciechowi Dzieduszyckiemu Prezesowi Koła Polskiego w Wiedniu. M.Rey (1836-1918) ziemianin, poseł do Sejmu Krajowego Galicyjskiego, jeden z założycieli Towarzystwa Tatrzańskiego i jego pierwszy prezes. Pisał także sztuki dla teatrów ludowych: Obrazek sceniczny, Bolesław Chrobry. Wspierał finansowo Legiony Polskie.

300,-
234. Fotografia pozycji 234ROBERTSON Jan M. - Humaniści nowożytni. Studja socjologiczne o Carlyle'u, Millu, Emersonie, Arnoldzie, Ruskinie i Spencerze. W-wa 1899. Wyd. „Głosu”. Druk. F. Csernaka. 8, s.277, V, opr. ppł.
Stan bardzo dobry. Z indeksem.


50,-
235. Fotografia pozycji 235ROGOSZÓWNA Zofia - Klituś Bajduś. Gadki, piosenki, zabawy dziecięce spisane z ust ludu i wspomnień dzieciństwa. Ilustracje Anny Gramatyki-Ostrowskiej. Muzyka Stanisława Colonny-Walewskiego. W-wa [1920,1925?]. M. Arct. 4, s. [44], kolorowe rysunki i nuty w tekscie, okł. kart. oryg.
Poluzowany grzbiet, ślady przybrudzenia.


60,-
236. Fotografia pozycji 236Fotografia pozycji 236ROK Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego z uwzględnieniem obrzędów i zwyczajów ludowych oraz literatury polskiej. Księga ku pouczeniu i zbudowaniu wiernych katolików. Oprac. : ks. L. Niedbał, ks. E. Klischke, ks. S. Wullert i H. Żółtowska, pod red. ks. Franciszka Marlewskiego. Wyd.2. Katowice 1932. Wyd. Św. Stanisława. 8, s. VII,479, kolorowe tablice, zdobniki w tekście, opr. pł. oryg. ozdobna: płótno fioletowe, ilustracja z głową Chrystusa w cierniowej koronie, złocone zdobienia.
Ładny egzemplarz.


250,-
237. Fotografia pozycji 237ROLLE Michał - Ateny Wołyńskie. Szkic z dziejów oświaty w Polsce. Wyd.2 popr. i uzup. Lwów-W wa-Kraków 1923. Ossol. 8, s.307, [1], portret T. Czackiego, opr. ppł.
Stan bardzo dobry. Z indeksem.


120,-
238. ROSSOWSKI Stanisław - Psyche. Poezye. Lwów 1899. Gubrynowicz i Schmidt. 9, s.161, [2], ilustrowana okł. oryg. , opr. ppł.
Stan dobry. Podpis i ekslibris. 1 wydanie . Odręczna dedykacja aut. dat. : 1/1 1899.

60,-
239. Fotografia pozycji 239RUPPERT Józef - Richtlinien für die Krankenernährung im Generalgouvernement. Wytyczne dla żywienia chorych w Generalnym Gubernatorstwie. Krakau 1942. Burgverlag. 8, s.50, okł. oryg.
Stan dobry. W jęz. pol. od s.43.


30,-
240. Fotografia pozycji 240Fotografia pozycji 240RYDEL Lucyan - Zygmunt August. Trylogia. Cz.1-3. Kraków 1913. S. A. Krzyżanowski. 16d, s.166,137,148, ozdobne k. tytułowe i przedtytułowe, opr. psk. współczesna, sygn. : Dominika Borysławska; karton marmoryzowany, grzbiet i narożniki z czerwonej skóry, złocone napisy, tłoczone zdobienia.
Bardzo ładny egzemplarz. 1 wydanie. Cz.1: Królewski jedynak,2: Złote więzy, dramat,3: Ostatni, dramat.


300,-
241. Fotografia pozycji 241RZĄCA Włodzimierz - O zaklętej królewnie. Baśń fantastyczna w trzech akatch. Kraków [1947]. Wyd. Apostolstwa Modlitwy. 16, s.59, [4], okł. oryg. Zbiór utworów dramatycznych dla młodzieży.
Stan dobry. Pieczęcie i zapiska Urzędu Kontroli Prasy, Publikacja i Widowisk.

25,-
242. Fotografia pozycji 242RZECZY ciekawe. T. I. Lwów 1910. Nakł. „Słowa Polskiego”. 8, s.140, opr. ppł.
Stan dobry. Treść: E. Peretti: Wiara w koniec świata. M. Tarnawska: Powstanie w Chochołowie. W. Lutosławski: O przyszłej wojnie. W. Gasztowt: Podróż Regnarda do Polski. J. Andruszewski: Ze stepu. G. D'Avenel: W Stanach Zjednoczonych.


50,-
243. Fotografia pozycji 243SAINT-Hilaire Émile Marco de - Histoire anecdotique, politique et militaire de la Garde Imperiale. Illustrée par H. Bellange, E. Lamy, De Moraine, Ch. Verner. Musique de Marches et Fanfares de la Garde, transcrite par Aléxandre Goria. Paris 1847. E. Penaud et Co. 8, s. IV,712, [4], 50 drzeworytów jedno- i wielobarwnych na tablicach i liczne w tekście, opr. psk. z epoki współcześnie naprawiana, złocone zdobienia i napisy.
Ślady pęknięcia przy grzbiecie, poza tym stan dobry. 1 wydanie . Historia Gwardii Napoleońskiej, wyszczególnione regimenty z podanym stanem osobowym, działania, opisane uniformy. Na rycinach portrety marszałków, gwardzistów, ubiory poszczególnych regimentów, w tekście sceny historyczne. Na końcu 13 stron z muzyką i lista 500 pierwszych subskrybentów.


1.200,-
244. Fotografia pozycji 244Fotografia pozycji 244SAMOLOTAMI nad Ewerestem. Wyprawa lotnicza w roku 1933: P. F. M. Fellowes, L. V. Stewart Blacker, P. T. Etherton, M. P. Clydesdale, Geoffrey Barkas. Z przedmową Johna Buchana. Przeł. z ang. Dionizy Kostecki. W-wa 1935. Gł. Księg. Wojsk. 16d, s. XVIII, 424, [2], ilustracje, mapki, okł. kart. oryg.
Stan dobry. Podpis. Okładka i opracowanie graficzne Atelier Girs-Barcz.

75,-
245. Fotografia pozycji 245SCHNÜR-Pepłowski Stanisław - Z tajnego archiwum. (Kartka z dziejów Galicyi). Lwów 1896. Sp. Wyd. 8, s.110, okł. oryg.
Podklejony taśmą grzbiet. Przedruk ze „Słowa Polskiego”.


60,-
246. Fotografia pozycji 246SEMKOWICZ Władysław - Geograficzne podstawy Polski Chrobrego. Kraków 1925. Krak. Sp. Wyd. 8, s.59, [1], mapa, opr. : karton marmoryzowany. Odb. z Kwartalnika Historycznego R. XXIX.
Stan bardzo dobry. Zapiska: Od autora. Odczyt wygłoszony na posiedzeniu Krak. Koła Pol. Tow. Historycznego.

40,-
247. Fotografia pozycji 247SIENKIEWICZ Henryk - Krzyżacy. Powieść historyczna dla młodzieży, pod kierunkiem autora ułożona. Z 8 rysunkami A. Piotrowskiego. Wyd. nowe. W-wa-Kraków [1915?]. Gebethner i Wolff, Gebethner i Sp. 8, s.341, ilustracje, opr. kart. oryg.
Stan dobry, obca dedykacja [dat. : 8/5 915].


75,-
248. Fotografia pozycji 248SIENKIEWICZ Henryk - Listy z Afryki. W dwóch tomach. Z licznemi illustracyami w tekście.
T.1-2. W-wa 1893. Nakł. „Słowa”. 8, s.246, II,235, III, portret autora, ilustracje, opr. kart. sygn. pieczęcią: E. Kupfer Introligator Lwów.
Oprawa przetarta, ślady zawilgocenia, w t.1 ślad kornika bez szkody dla tekstu. 1 wydanie.

150,-
249. Fotografia pozycji 249SIENKIEWICZ Henryk - Na polu chwały. Powieść historyczna z czasów króla Jana Sobieskiego. Z illustracyami St. Sawiczewskiego. W-wa-Lwów 1906. Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów. 8, s.351, 8 ilustracji, inicjały, zachowana wierzchnia okł. oryg. , oprawa kart. współczesna.
Podklejony margines 2 kart, nieliczne ślady przybrudzenia. 1 wydanie. Okładkę, Ilustracje i iniciały wykonał St. Sawiczewski.

250,-
250. Fotografia pozycji 250Fotografia pozycji 250SIENKIEWICZ Henryk - Ogniem i mieczem. Powieść z lat dawnych. T.1 - 3 [tom 3ci w 2 częściach]. W-wa 1884. Druk. Wł. Szulca i S-ki. 16d, s.387,411,450,451-756, portret autora, opr. psk. współczesna: skóra na grzbiecie i narożnikach czarna, złocone zdobienia i napisy na grzbietach, czerwone szyldziki z tytułem, barwione brzegi kart. , karton marmoryzowany.
W tomie 1 na 2 ostatnich kartach z małym ubytkiem podklejenia [bez szkody dla tekstu], lekko przybrudzony portret autora, nieliczne słabo widoczne rdzawe plamki. Ładny efektowny egzemplarz. 1 książkowe wydanie . Pierwsza część Trylogii „ku pokrzepieniu serc”. Akcja powieśći rozgrywa się w latach 1648-51 na Ukrainie w czasie powstania Bohdana Chmielnickiego.


2.000,-
251. Fotografia pozycji 251Fotografia pozycji 251Fotografia pozycji 251SIENKIEWICZ Henryk - Potop. Powieść. Wydanie nowe ilustrowane. T.1 - 6. W-wa 1949. PIW. 8, s.310, [1],213,356, [1],266, [1],217, [1],232, oryg. okładki, opr. psk. współczesna w 2 wol. : jasnobrązowa skóra na narożnikach i grzbietach, złocone zdobienia i napisy na grzbietach, czarne szyldziki, brzegi kart barwione, karton jasnobrązowy marmoryzowany.
Bardzo ładny efektowny egzemplarz . Powieść zdobiona rysunkami Antoniego Uniechowskiego.

1.000,-
252. Fotografia pozycji 252Fotografia pozycji 252Fotografia pozycji 252SIENKIEWICZ Henryk, Styka Jan - Quo vadis. Roman Néronien. Traduction nouvelle et complete par E. Halpérine-Kaminsky. Edition illustrée par Jan Styka. [Gravure de G. Lemoine]. Partie 1-3. Paris [1901-1904]. Ernest Flammarion. 4, s. 291, 235, 326, [1], 120 drzeworytów w tekście i 53 tablice: heliograwiury, w tym 10 dwustronicowych, opr. psk. z epoki: grzbiety i narożniki z brązowej skóry, złocone zdobienia i napisy na grzbietach, karton i wyklejki marmoryzowane.
Niewielkie otarcie skóry, minimalne nadpęknięcie w jednym tomie przy grzbiecie. Poza tym ładny egzemplarz. Wydanie luksusowe, z ilustracjami Jana Styki (1858-1925) wykonanymi na zamówienie wydawcy E.Flammariona. Imponujące dokonanie artystyczne i wydawnicze.

3.000,-
253. Fotografia pozycji 253Fotografia pozycji 253SIENKIEWICZ Henryk - Quo vadis. Powieść z czasów Nerona. T.1-3. W-wa 1896. Gebethner i Wolff. Druk W. L. Anczyca i Sp. 16d, s.309,253,345, opr. psk. współczesna: skóra na grzbiecie i narożnikach czarna, karton marmoryzowany, grzbiety 5ciopolowe, złocone zdobienia i napisy, czerwone szyldziki.
W tomie drugim niewielkie ślady zalania na pierwszych kartach, poza tym stan bardzo dobry. Egzemplarz w efektowanej oprawie . 1 książkowe wydanie powieści historycznej, za którą autor otrzymał w 1905 r. literacką nagrodę Nobla. Powieść odniosła ogromny światowy sukces, została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków.

1.400,-
254. Fotografia pozycji 254SIENKIEWICZ Henryk - Quo vadis. Wydanie popularne ilustrowane. Z rycinami wg Piotra Stachiewicza. W-wa-Kraków-Lublin 1927. Gebethner i Wolff. 8, s.371, całostronicowe ilustracje, opr. pł. ozdobna, współcześnie naprawiana: złocone napisy, ilustracja na okładce.
Wyklejki kartonowe współczesne. Stan więcej niż dobry.


80,-
255. Fotografia pozycji 255Fotografia pozycji 255Fotografia pozycji 255SIENKIEWICZ Henryk, Styka Jan - L'Écrivain et le peintre de „Quo Vadis” Henryk Sienkiewicz et Jan Styka. Texte de l'Album par Boyer d'Agen. Paris 1912. Lapina & Cie. 4, s.31, [3], 14 tablic, oryg. pł. teka.
Nieznaczne rdzawe plamki na okładce tekstu, poza tym stan bardzo dobry. Album do powieści H. Sienkiewicza „Quo vadis” z kolorowymi planszami Jana Styki (1858-1925), naklejonymi na kartonach. Do każdej planszy dołączona karta z tekstem z powieści, ozdobiona małą ilustracją czarnobiałą. Album poprzedza tekst Boyer d'Augen z 20 naklejonymi małymi ilustracjami również Jana Styki.

600,-
256. Fotografia pozycji 256SIEROCIŃSKI Józef - Armja Polska we Francji. Dzieje wojsk generała Hallera na obczyźnie. Zebr. i oprac. .. W-wa 1929. Nakł. własny. 4, s.246, [2], liczne ilustracje, opr. pł. ozdobna: płótno niebieskie marmoryzowane, złocone zdobienia i napisy.
Ucięty górny margines karty tyt. , poza tym stan dobry. Podpis: Józef Brzeski major 1932 r. (major z pozn. korpusu oficerów taborowych). Praca napisana w dziesiątą rocznicę powrotu wojsk gen. Hallera do kraju; poświęcona pamięci poległych na obczyźnie i w kraju oraz zmarłych w obozach.


200,-
257. Fotografia pozycji 257SKARGA Piotr - Wzywanie do pokuty przez xiędza. .. Wyd.5. Paryż 1867. Księg. Luxemb. 16, s.43, okł. oryg.
Stan dobry. Z przedmową J. Bartoszewicza i ks. Piotra Skargi.

50,-
258. Fotografia pozycji 258[SKIMBOROWICZ Hipolit] - Sześć powieści spółczesnych pisarzy wydanych przez Sk. Tom I. Wwa 1847. Druk. J. Tomaszewskiego. 16, s.196, opr.
Oprawa zniszczona, oderwany margines 1 karty. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego.
Treść: M. G. -Świat i poeta, A. N. -Kilka obrazków z dziejów kawalerskiego życia, A. N. -Różni ludzie, szkic.


80,-
259. Fotografia pozycji 259Fotografia pozycji 259SŁOWACKI Juliusz - Dzieła (wydanie ilustrowane) w sześciu tomach. Pod redakcyą Ferdynanda Hoesicka i Leopolda Méyeta. Z przedmową Ignacego Matuszewskiego. T.1-6. W-wa 1909, t.6 1904: wyd. „Wędrowca”. 8, s. XXIV,230, [2],232, [1],270, [1],236, [1],248, XIII,298, [2], ilustracje całostronicowe i w tekście, zdobniki, inicjały, opr. psk. współczesna w 3 wol. , sygn. : Librarium: skóra czarna na grzbietach i narożnikach, karton marmoryzowany, grzbiety 5ciopolowe ze złoconymi zdobieniami i tytulaturą.
W t.1 na kilku stronach słabe ślady zalania, poza tym bardzo ładny egzemplarz w efektownej oprawie.

2.000,-
260. Fotografia pozycji 260SMOLARKIEWICZ Wł. - Pieśni Bożego Narodzenia. Kolendy kościelne i domowe oraz doroczne pieśni kościelne. Cz. III. Częstochowa 1930. T. Nagłowski i Sp. 16m. podł. , s. [6],768,1 ilustracja, opr. kart. oryg.
Oprawa współcześnie naprawiana.


150,-
261. Fotografia pozycji 261SMOLIKOWSKI Paweł - Historya Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Podług źródeł rękopiśmiennych napisał X. .. . T.1-2 (z 4). T.1: Wyd. nowe przerob. i uzup. Kraków 1925. Nakł. Zgromadzenia. T.2: Kraków 1893. Sp. Wyd. Polska. Odb. z Przeglądu Polskiego. 8, s.138, [1],367, [2], portrety, okł. oryg.
Pieczęcie, poza tym stan dobry.


120,-
262. Fotografia pozycji 262Fotografia pozycji 262Fotografia pozycji 262Fotografia pozycji 262SOKOŁOWSKI August - Dzieje Polski ilustrowane, na podstawie najnowszych badań historycznych. Z ilustracyami oraz reprodukcyami z obrazów Jana Matejki, Wojciecha Gersona, F. Smuglewicza, Walerego Eljasza, Juliusza Kossaka i innych mistrzów polskich. T.1-5. W-wa 1899-1901. Tow. Akc. Wyd. „Wiek”. 4, s. [6],306, [4],340, [6],402,436, [4],612, [4], liczne ilustracje, 3 ilustrowane karty tyt., opr. niejednolita, współcześnie naprawiana: t.1-3 opr. pł. oryg. z portretem królowej Jadwigi, zdobieniami florystycznymi i złoconymi napisami; T.4-5 z tytułem: Polska pod rządami królów elekcyjnych: pł. brązowe z czarnymi zdobieniami, tytuły złocone. Współczesne wyklejki. 2 futerały.
W t. 4 i 5 brak kart tyt. , poza tym stan więcej niż dobry.


2.000,-
263. Fotografia pozycji 263Fotografia pozycji 263Fotografia pozycji 263SOKOŁOWSKI August - Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane. Z ilustracyami oraz reprodukcyami obrazów Matejki, Gersona, Stachowicza, J. i W. Kosaaków, Rozena, Ryszkiewicza i innych mistrzów polskich. T.1-4. W-wa 1904. Tow. Akc. Wyd. „Wiek”. 4, s.532, [4],532,405, [5],403, [5], liczne ilustracje w tekście i całostronicowe, 1 kolorowa tablica, ilustrowane karty tyt. , opr. psk. luksusowa współczesna, sygn. : Librarium, skóra na grzbiecie i narożnikach czerwona, płótno brązowe, grzbiety 6ciopolowe, złocone napisy i czarne zdobienia na grzbietach, futerał.
Lekkie ślady zawilgocenia. W t.2 kilka kart w tym tyt. z podklejonymi marginesami, ostatnia karta i część s.435-6 w odbitce kserogr. , w t.3 podklejone marginesy karty tyt. , w t.4 podklejone marginesy 3 kart i zaplamienia na karcie tyt. Zachowana tylko jedna kolorowa tablica.


2.000,-
264. Fotografia pozycji 264SOKOŁOWSKI August - Dzieje powstania listopadowego 1830-1831. Wiedeń [1908 ]. Nakł. Fr.Bondy. 8, s.315, [2], ilustracje, tablice, opr. pł. oryg. ozdobna, proj. H. Uziembło. Powstania Polskie T.2.
Grzbiet oprawy przybrudzony, z małymi pęknięciami, poza tym stan dobry. Ilustracje wg najlepszych polskich artystów.


150,-
265. Fotografia pozycji 265SOPOTNICKI Józef ppłk. - Kampanja polsko-ukraińska. Doświadczenia operacyjne i bojowe. Lwów 1921. Sp. Nakł. „Odrodzenie”. 8, s. IV, [6],139, 12 szkiców, opr. ppł.
Stan bardzo dobry.


60,-
266. Fotografia pozycji 266Fotografia pozycji 266SOVA Antonin - Lyrische Sekunden der Seele. Übersetzt von A. St. Magr. Prag 1928. „Orbis”. 8, s.22, [2], okł. kart.
Stan dobry. Odręczna dedykacja tłumacza (?) dla Emila Zegadłowicza, dat. : 1 stycznia 1929. Nakład 100 egz.


120,-
267. Fotografia pozycji 267SOWIŃSKI J. ks. - Kilka uwag o rozpoznawaniu w nas ducha Bożego, szatańskiego i ludzkiego. Kraków 1889. Księg. katol. Wł. Miłkowskiego. 16d, s.48, [1], okł. oryg. Odbitka z Echa III. Zakonu św. Franciszka.
Pękniety blok.

40,-
268. Fotografia pozycji 268SPOSÓB oddania się Boskiej Opatrzności. Inc. : Ja przed Niebem i światem całym wyznaję, że dla wielorakiej dotąd wyświadczonej mi Boskiej Opatrzności, jestem ze wszystkich najwięcej obowiązan Bogu mojemu; . .. B. m. i r. w. 8, s. [2].
Stan dobry. Druk ulotny.


30,-
269. Fotografia pozycji 269STADTMÜLLER K[azimierz] - Słownictwo rzemieślnicze. II. Dział metalowy: Blacharstwo, kłód-karstwo, kotlarstwo, kowalstwo, rusznikarstwo, ślusarstwo, tokarstwo, zegarmistrzostwo, złotnictwo i wyrażenia współne. Kraków 1922. M. Muzeum Przem. 16d, s.88, broszura.
Przybrudzona karta tyt. , pieczęcie. Bez oryg. okładki.

30,-
270. Fotografia pozycji 270STARZEWSKI Maciej - Od sejmowładztwa do rządów gabinetowych (20 lutego 1919 - 16 stycznia 1934). Kraków 1934. Druk. „Powściągliwość i Praca”. 16d, s.22, [1], okł. oryg.
Stan dobry. Dedykacja autora . Odczyt wygłoszony w Krakowie dn.15 lutego 1934 r. na zaproszenie Biblioteki Słuchaczów Prawa U. J.


30,-
271. Fotografia pozycji 271Fotografia pozycji 271STAŚKO Paweł - Nowe jasełka polskie w czterech odsłonach. Poznań [1937]. Sp. Akc. „Ostoja”. Wydawnictwo Katol. Zw. Młodzieży Męskiej. 16d, s.52, okł. oryg. Teatr dla Młodzieży Męskiej Nr 54.
Stan dobry. Pieczęć. Teksty wierszem. Wprowadzone postacie symboliczne z współczesnego życia Polski.


30,-
272. Fotografia pozycji 272Fotografia pozycji 272Fotografia pozycji 272STENDHAL - Le rouge et le noir. Chronique du XIX siecle. Orné de vignettes de [Jean Paul] Quint. Paris 1922. Collection des Grands Livres, G. Cres et Cie. 4, s.578, [1], liczne drzeworyty w tekście, okł. oryg. broszura, opr. psk. współczesna czerwono-czarna, nawiązująca do tytułu: margines i szeroki 5ciopolowy grzbiet z czarnej skóry, karton w tonacji czerwonej marmoryzowany, czerwone zdobienia i napisy.
Bardzo ładny egzemplarz. Wydanie bibliofilskie w 380 egz. , na welinie. ten 86.

600,-
273. STRATY kultury polskiej 1939 - 1944. Praca zb. pod red. Adama Ordęgi i Tymona Terleckiego. T. II. Wyd. z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej. Glagow 1945. Książnica Polska. 8, s.560, opr. pł. oryg.
Stan bardzo dobry. Obejmuje: Uczeni, Pisarze i dziennikarze, Plastycy, Artyści sceniczni, Działacze kulturalni. Z indeksem.

80,-
274. Fotografia pozycji 274STROŃSKI Stanisław - Pierwsze lat dziesięć (1918-1928). Lwów-W-wa 1928. Gubrynowicz i Syn. 8, s.627, 81 ilustracji w tekście i na tablicach, opr. psk. współczesna
Kilka kart podklejonych, poza tym stan więcej niż dobry. Podpis. W formie pamiętnika pierwszych dziesięć lat niepodległego bytu. Ze spisem nazwisk. Okładka w odbitce kserograf. przedstawia Marszałka Piłsudskiego na koniu, sygn. : W. J. [Wojciech Jastrzębowski].

150,-
275. Fotografia pozycji 275STRUMPH-Wojtkiewicz Stanisław, Melcer Rutkowska Wanda, Szpyrkówna Maria - Warszawa w ogniu 12. V. - 16. V.1926 r. Z cyklu: „Momenty zwrotne”. W-wa [1926]. „Rój”. 16, s.128, ilustracje, mapki, okł. oryg. Bibl. Historyczno-Geograficzna nr 35-36.
Podniszczona okładka. Reportaże.

20,-
276. Fotografia pozycji 276SZCZAWIŃSKI Stanisław inż. - Wicher. W-wa 1933. Gł. Księg. Wojsk. 8, s.38, [1], 5 ilustracji, okł. oryg. Cykl Pięciu na Olimpjadę.
Przybrudzone, poluzowane karty. Okładka, ilustracje oraz układ graficzny Atelier Girs-Barcz.


35,-
277. Fotografia pozycji 277SZELBURG Zarembina Ewa - Legendy Warszawy. Wyd.2. W-wa 1939. Gebethner i Wolff. 8, s.75, inicjały i 10 ilustracji wg drzeworytów Stefana Mrożewskiego, opr. pł. oryg.
Stan dobry.

100,-
278. Fotografia pozycji 278SZOSTKIEWICZ Zbigniew - Katalog biskupów obrz. łac. przedrozbiorowej Polski. Rzym 1954. Sacrum Poloniae Millennium. 4, s.218, okł. oryg.
Stan dobry. Podpis. Z listą biskupów poszczególnych diecezji.

80,-
279. Fotografia pozycji 279Fotografia pozycji 279SZWAYNIC Jan - Historya narodu i państwa rzymskiego, podług źródeł i nowszych badań napisana przez. .. T.1-2 [z 3]. W-wa 1846. Nakł. aut. Druk. St. Strąbskiego. 8, s. IV,408, V,733, opr. psk. z epoki, współcześnie naprawiana.
Stan więcej niż dobry. Obejmuje okres od założenia Rzymu do upadku Rzeczypospolitej.


500,-
280. Fotografia pozycji 280SZYMONOWICZ Szymon - Sielanki (1614) i inne wiersze polskie. Wyd. J. Łoś. Kraków 1914. A. U. 8, s. VII,138, [1], opr. kart. Bibl. Pisarzów Polskich nr 68.
Małe zaplamienie na karcie tyt.


50,-
281. Fotografia pozycji 281SZYRMA Krystyn Lach - Letters, Literary and Political, on Poland; comprising observations on Russia and other Slavonian Nations and Tribes. Edinburgh 1823. Archibald Constable & Co. 8, s. XI,382, 7 kart nut, broszura.
Egz. podniszczony: karta tyt . z ubytkami naklejona na kartonie; s. V-XI i 355-382: marginesy uszkodzone przez gryzonie bez szkody dla tekstu: karty nut uszkodzone również przez gryzonie ze szkodą dla nut. Rzadki druk: pierwsza publikacja w jęz. ang. ukazująca poszerzone informacje o kulturze polskiej i słowiańskiej. Synteza dziejów literatury i kultury polskiej i słowiańskiej.


150,-
282. Fotografia pozycji 282Fotografia pozycji 282ŚWIĘCKI Tomasz - Opis starożytney Polski. T.1-2. Wyd.2. W-wa 1828. Druk. X. Piiarów. 16d, s. V, [6],456, [11], [2],385, [9], 3 litografie: Ostatki domu Kochanowskiego, Bandery polskie używane niegdyś na okrętach morskich, Zamek w Ostrogu, opr. psk . niejednolita, złocone zdobienia i napisy, szyldziki.
1 rycina: Bandery polskie ze śladami zalania. Podpis. Litografie z litografii G. Szafnera.


800,-
283. Fotografia pozycji 283Fotografia pozycji 283ŚWIĘTO Morza 1934 r. Oprac. red. Wacław Niwiński. W-wa 1934. Wyd. Ligi Morskiej i Kolonjalnej. 8, s.166, liczne ilustracje w tekście, okł. oryg.
Stan dobry. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Zawiera sprawozdanie z przebiegu uroczystości i sprawozdanie finansowe Komitetu Święta Morza z wyników zbiórki z poszczególnych miejscowości.


100,-
284. Fotografia pozycji 284TALMUD Babilonskij. Traktat Inda i otdel Taarot. Čast XXV. Otdel I i II. S Vilenskago izdanija 1865 g. s pribavlenijami v kommentarijach, 1886. Vilna 1886. Tip. Vdovi i bratev Romm. Folio, s.200,26,20; 64,154,32,124,36, opr. sk. z epoki.
Otarcia i małe ubytki skóry, poza tym stan dobry. Część Talmudu Babilońskiego, obecnie powszechnie obowiązującego. Talmud Babiloński jest obszerniejszy od Talmudu Jerozolimskiego.

500,-
285. Fotografia pozycji 285TARASIEWICZ Michał - Do Rady Król. Stoł. Miasta Krakowa i jej prezydenta List otwarty. Kraków, 20 maja 1913. Druk. „Sztuka”. 4, s. [3], broszura.
Skarga na odrzucenie jego kandydatury na „dzierżawcę” teatru miejskiego w Krakowie. Jako powód podano, że jest aktorem.

40,-
286. Fotografia pozycji 286Fotografia pozycji 286TETMAJER Kazimierz Przerwa - Wybór poezyj (nowy). W-wa 1906. Gebethner i Wolff. 16d, s.384, [1], opr. pł. ozdobna.
Oprawa lekko przybrudzona. Pieczęć. Zapiska dedykacyjna ołówkiem.


60,-
287. Fotografia pozycji 287THIERS A[dolf Ludwik] - Historya Konsulatu i Cesarstwa. Napisał po francuzku. .. były Prezes Rady Ministrów, . .. T. XI [ostatni]. W-wa 1866. S. Orgelbrand. 8, s.638,12, opr. psk. z epoki.
Pieczęcie, brak ryciny. Karty czyste bez zawilgoceń. 1 polskie wydanie. Z franc. tłum. Leon Rogalski.


300,-
288. Fotografia pozycji 288Fotografia pozycji 288THOMPSON J. M. - Robespierre. Z ang. tłum. Al. Dobrot. T.1-2. W-wa 1937. Wyd. J. Przeworskiego. 8, s.438, [1],363, [1],1 portret,1 podobizna k. tyt. , okł. kart. oryg.
Stan dobry. Pieczęć. T.1: Od urodzenia Robespierre'a do śmierci Ludwika XVI. T.2: Od śmierci Ludwika XVI do śmierci Robespierre'a.


180,-
289. Fotografia pozycji 289THUGUTT Stanisław - Listy do młodego przyjaciela. Wydanie trzecie. Kraków: Nakładem Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. [Drukarnia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego] 1939 [właśc. : 1944]. 16, s.33, [1], okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Druk konspiracyjny . Przedruk przedwojennego wydania Nakład 5000 egz. Chojn.868.

25,-
290. Fotografia pozycji 290Fotografia pozycji 290TINAN [Le Barbier] Jean de - La Petite Jeanne pale suivi de Le Petite Sirene du Pont des Arts. Illustre de huit eaux-fortes originales d'Edouard Chimot. Paris 1922. „Le Livre d'Art”. Ed. Leo Delteil. 4, s.116, [1], 8 kolorowych + 9 czarnych akwafort, okł. oryg.
Stan więcej niż dobry. Nakład 393 num. egz. Ten 146, na welinie Holande de Van Gelder, z podpisem artysty.
Jean [Le Barbier] de Tinan (1874-1878), franc. pisarz, postać z Belle Epoque. E. Chimot (1880-1959), franc. artysta, malarz, ilustrator i wydawca.


1.200,-
291. Fotografia pozycji 291TOMANEK Ludwik - Ignacy Łukasiewicz twórca przemysłu naftowego w Polsce, wielki inicjator - wielki jałmużnik. W 75-tą rocznicę zapalenia pierwszej lampy naftowej. Miejsce Piastowe [1928]. Komitet uczczenia pamięci I. Łukasiewicza. 8, s.124, ilustracje, okł. oryg. , opr. ppł.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Jaśnie Wielmożnemu Panu Profesorowi Feliksowi Konecznemu, autorowi nieporównywanego studjum historiozoficznego o duszy polskiej w hołdzie przesyła autor.

75,-
292. TRZECI Maja. Wspomnienie historyczne. Lwów 1890. Nakł. Kornela Żelażkiewicza. Druk. W. Manieckiego. 16d, s.15, broszura. W pamięć i cześć konstytucji 3 maja 1791 r.
Stan dobry. Za tekstem prozą zamieszczony wiersz: Trzeci Maja, podpisany W. N. Druczek zabroniony na terenie Austrii.


20,-
293. Fotografia pozycji 293TUWIM Juljan - Tysiąc dziwów prawdziwych. W-wa 1925. „Rój”. 16, s.54, [10], okł. oryg. Bibl. Historyczno-Geograficzna Nr 12.
Stan dobry. 1 wydanie. Treść: Prawodawstwo, Bogactwo i zbytek, Osobliwości wyznaniowe, Wojskowi i wojskowość, O potrawach i przysmakach, Próżnostki, O lekarzach i chorobach, Cuda techniki, Miasto, Trafy i różne osobliwości, Co kraj-to obyczaj.


50,-
294. Fotografia pozycji 294Fotografia pozycji 294UBIORY ludu polskiego. Z.1 i 2 [Krakowskie]. Kraków 1904,1909. A. U. 4, s.16,20, 14 tablic [11 kolor. ] i 38 ilustracji w tekście, okł. oryg.
Przedarcie na grzbietach i ubytek okładki 1 z. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Tekst oprac. W. Tetmajer, ilustracje W. Tetmajer i J. Zabagło, okł. proj. Jan Bukowski.


80,-
295. Fotografia pozycji 295ULRICHSOWA M. - Wczoraj, dziś, jutro Polskiego Czerwonego Krzyża. W-wa 1934. P. C. K. 8, s.40, [1], ilustracje, okł. oryg.
Stan dobry.

25,-
296. Fotografia pozycji 296UNIŁOWSKI Zbigniew - Pamiętnik morski. W-wa 1937. Wyd. J. Przeworskiegpo. 16d, s.145, [1], opr. ppł.
Stan dobry.1 wydanie. Zbeletryzowany opis podróży okrętem „Orient” do Brazylii.


40,-
297. Fotografia pozycji 297UWAGI dobro-duszne nad samowolą przez Przyjaciela Ludzkości. Niemieckie Piekary 1868. Nakł. i druk. Wyd. Dzieł Katolickich u. T. Heneczek. 16, s.54, II, okł. oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Wierszem o różnych przypadłościach życiowych. Nieczęste.


150,-
298. Fotografia pozycji 298Fotografia pozycji 298Fotografia pozycji 298VECELLIO Cesare - Costumes anciens et modernes. Habiti antichi et moderni de tutto il mondo. Précédés d'un essai sur la gravure sur bois par M[aurice] Amb[roise] Firmin Didot. Paris 1859-60. Typ. de Firmin Didot Freres. 8, s.9,18, 513 drzeworytów całostronicowych + s.513 z tekstem objaśniajcym, s.19, sztychowane karty tyt. , opr. psk. z epoki współcześnie naprawiana: skóra jasnobrązowa, karton marmoryzowany, grzbiety 6ciopolowe, szyldziki, złocone napisy i zdobienia liniowe, współczesne wyklejki.
Ładny egzemplarz . Kostiumologia, ubiory od czasów antycznych do współczesnych. Wszystkie tablice objaśnione tekstem w języku włoskim i francuskim. Każda karta w artystycznym obramowaniu.
C. Vecellio (ok.1521-1601) był włoskim malarzem.


1.200,-
299. Fotografia pozycji 299VERNET Carle - Napoleon. Campagnes Napoleoniennes. .. .24 gravures en couleur. .. . Gütersloh 1977. PRISMA. Folio, 19 [z 24] kolorowych ilustracji, karta 1: spis, oryg. kart. teka.
Reprodukcje z obrazów różnych artystów przedstawiające bitwy kampanii francuskiej z okresu Konsulatu i Cesarstwa.

200,-
300. Fotografia pozycji 300Fotografia pozycji 300Fotografia pozycji 300VILLEFOSSE Heron [René], KISLING - L'Épopée bohémienne. [Illustrations de] Kisling. Paris 1959. Aux dépens d'un amateur. Folio, s.146, [3], portret Kislinga wg Modiglianiego, 12 barwnych ilustracji [w ramach paginacji, w tym 10 całostronicowych], 6 inicjałów w drzeworycie w tekście sztychowanych wg Kislinga przez Pierre'a Boucheta, okł. oryg. z nadrukiem nut „Parade” Eryka Satie dedykowanych Kislingowi, oryg. futerał pł. z podobizną podpisu Kislinga.
Bardzo ładny egzemplarz. Dzieje i obyczaje francuskich Cyganów. Obszerny wstęp pióra Jean'a Giono. Nakład 230 egz. num. Ten 204 na welinie d'Arches. Druk bibliofilski, 38 składek wydawniczych w broszurowej okładce. Tekst dużą czytelną czcionką.
Mojżesz Kisling (1891-1953), działający we Francji malarz pochodzenia polskiego, przedstawiciel École de Paris. Studia u J. Pankiewicza w Krakowie. W okresie paryskim zaprzyjaźniony z Modliglianim. Tworzył pod wpływem kubizmu, później ukształtował własny styl charakteryzujący się miękką, płynną linią kontrastującą z ekspresją i dynamiką koloru. Do najlepszych prac należą akty, portrety kobiece i chłopięce oraz sceny rodzajowe. Brak zdublowanego portretu Kislinga, akwaforty „Kiki” (młodej kobiety) i 6 zdublowanych inicjałów odbitych na cienkim papierze w oddzielnej obwolucie z nadrukiem nut „Parade” Eryka Satie dedykowanych Kislingowi.


3.500,-
301. Fotografia pozycji 301Fotografia pozycji 301Fotografia pozycji 301Fotografia pozycji 301VÖLKER -Gallerie. Volständige Völker - Gallerie in getreuen Abbildungen aller Nationen mit ausführlicher Beschreibung derselben. [T.1 z 4]. Meissen [ok.1835]. F. W. Goedsche. 8, s.278, 134 litografie na 68 tablicach, sztychowana karta tyt. , opr. sk. współczesna: skóra brązowa, złocone i tłoczone zdobienia i napisy.
Na wielu kartach rdzawe plamki i ślady przybrudzenia. Galeria z postaciami osób z różnych narodów ze szczegółowym opisem. Stroje i obyczaje świata. Kostiumy i opisy wielu mało znanych plemion i ich kultur. Tom 1 obejmuje kraje Azji : obrazy Japonii, Chin aż po Kamczatkę. Ryciny przedstawiają sceny z życia codziennego, rytuały, zabawy, kostiumy, świątynie, prace, monety, wnętrza, bogów, wojskowych, . .. z dbałością o szczegóły. Opisy dają wiele informacji o życiu i obyczajach innych kultur.

600,-
302. Fotografia pozycji 302WAŃKOWICZ Melchior - Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym. W-wa 1939. Wyd. Bibl. Polska. 8, s. XVI,527, [3], 386 ilustracji, 4 kolorowe wkładki, 19 karykatur, broszura.
Pęknięty blok, małe ubytki okładki. 2 wydanie. Podsumowanie osiągnięć gospodarczych Polski w 20-leciu międzywojennym. Oprac. graficzne M. Bermana, karykatury Daszewskiego, fotografie m. in. autora. Z indeksem.


120,-
303. Fotografia pozycji 303WASILEWSKI Zygmunt - Z życia poety romantycznego. Seweryn Goszczyński w Galicji. Nieznane pamiętniki, utwory i listy z lat 1832 - 1843. Lwów 1910. Tow. Wyd. 8, s.205, 2 portrety poety, 1 facs. cenzury, opr. ppł.
Stan bardzo dobry. Treść: Przedmowa, Wspomnienia S. Goszczyńskiego z r.1832-1842, Proroctwa ks. Marka, Memorjał S. Goszczyńskiego i korespondencja z Pol. Tow. Demokratycznem, Materiały dodatkowe.

75,-
304. Fotografia pozycji 304Fotografia pozycji 304WASYLEWSKI Stanisław - Klasztor i kobieta. Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu. 10 drzeworytów, 8 inicjałów Władysława Skoczylasa. Lwów-Poznań1923. Wyd. Polskie. 4, s. [8],138, [6], 7 [z 8] drzeworytów całostronicowych + 2 okładkowe i 18 inicjałów Władysława Skoczylasa, okł. oryg. , opr. ppł.
Podpis na karcie tyt. , ekslibris. Stan dobry. Pierwsza książka ilustrowana drzeworytami Wł. Skoczylasa. Praca poświęcona obyczajom i kulturze polskiego średniowiecza. Treść: W roku Pańskim 1001-szym, O siostrach i braciach Ś-tego Norberta, O śniadych cysterskich i czarnych benedyktyńskich, O słowiku z Asyżu i paniach z wawelskiego dworu, Wśród bluszczów świętej legendy, Walka z szatanem, Życie za kratą, Walka z mężczyzną, Gospodarstwo na roli ogrodzie i morzu, Szpital apteka sąd Boży, Piastunka cywilizacji polskiej, Gdy przeminęły dwa wieki, „Niszczcie klasztory”, Rebelja odszczepieńców, Zakonnice polskie wobec Reformacji, Domówienie.


200,-
305. Fotografia pozycji 305Fotografia pozycji 305WIECZORKIEWICZ Antoni, Oppman Edmund - Rocznice. Wypisy do obchodów rocznic narodowych. W-wa 1934. Inst. Propagandy Państw. Twórczej. 16d, s.603, okł. oryg.
Stan dobry. Wiersze i proza.


100,-
306. Fotografia pozycji 306WIELICZKO M[aciej] - Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyżnie. Pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów, zebr. i uł. .. W-wa 1931. Nakł. Bibl. Albumów i Reprodukcji. 4, s.257, [1]: fotografie i dokumenty z objaśnieniami, skł. tablica ważniejszych odezw i rozporządzeń, opr. pł. oryg. tłoczona. Bibljoteka Albumów i Reprodukcji. Z.1 za rok 1929-30.
Wycięty fragment karty tyt. poza tym stan dobry. Podpis: Józef Brzeski major 1932 r. (ur.1882 r. major z pozn. korpusu oficerów taborowych).


200,-
307. Fotografia pozycji 307WIELKA Literatura Powszechna. Pod red. St. Lama. T.1-6 [7 wol. Komplet]. W-wa 1930-1933. Trzaska, Evert i Michalski. 4, liczne ilustracje w tekście i na tablicach, opr. psk. oryg. współcześnie naprawiana: skóra i płótno czarne, czerwone szyldziki z tytułem, napisy i zdobienia grzbietów złocone, współczesne wyklejki.
Stan bardzo dobry. Komplet pomnikowego dzieła z literatury powszechnej. Dzieło opracowane przez najwybitniejszych historyków literatury w Polsce. Z indeksami. I: Wschód - literatury klasyczne, II: Literatura średniowieczna łacińska, literatury romańskie, III: Literatury celtyckie i germańskie, kraje bałtyckie, literatura węgierska, IV: Literatury słowiańskie, literatura bizantyńska i nowogrecka, V-VI: Antologia.


2.000,-
308. Fotografia pozycji 308Fotografia pozycji 308WIENIAWA-Długoszewski Bolesław - Wzruszenia krakowskie. Odczyt wygłoszony . .. w dniu 16 października. .. . w Warszawie. .. Kraków 1933. Zarząd St. Król. M. Krakowa. 4, s.15, [1], 4 karty ilustracji, okł. oryg.
Okładka lekko zaplamiona, naddarta. Tytuł okładkowy: Święto kawalerji polskiej. Kraków 6 października 1933.


60,-
309. Fotografia pozycji 309WIETRZYKOWSKI Albin - Jak ginie Polak. .. Ostatnie chwile i listy ofiar hitleryzmu 1939-1945. Poznań 1947. Księg. Wyd. Spółdz. „Pomoc”. 8, s.40, rysunki w tekście, okł. oryg.
Kilka kart lekko przybrudzonych. Zbiór ostatnich pożegnalnych listów. Teksty prozą i wierszem. Okładkę proj. i wykonał Ludomir Kopczyński.

25,-
310. Fotografia pozycji 310WILKOSZ Witold - Liczę i myślę. (Jak powstała liczba). Kraków 1938. Księg. Powsz. 8, s.194, [1], 7 tablic, okł. kart. oryg. Biblioteka Naukowa dla Młodzieży T. VI.
Podklejona przy grzbiecie karta tyt.

60,-
311. Fotografia pozycji 311WITKOWSKA Helena - Dni chwały dni klęski. Obrazy z dziejów ojczystych. Zebrała i ułożyła. .. Warszawa [1913]. Nakł. M. Arcta. 8, s.568, 100 ilustracji pg dawnych rysunków i obrazów: J. Matejki, W. Kossaka, S. Wyspiańskiego, W. Eliasza i innych, oraz z 23 rysunkami oryg. J. Sawiczewskiego, ozdoby graficzne wykonała K. Urbańska, opr. pł. ozdobna, współcześnie naprawiana: okładki z oprawy pł. wydawniczej, grzbiet współczesny skórzany, wyklejki papierowe współczesne.
Pieczęć i podpis, ucięty margines 1 karty.


240,-
312. Fotografia pozycji 312WITORT Jan - Zarysy prawa pierwotnego. W-wa 1899. Wyd. „Głosu”. Druk. F. Csernaka. 8, s.177, opr. ppł.
Stan bardzo dobry.


60,-
313. Fotografia pozycji 313WOERZ - Kleine Ausgabe von Woerz, Billardbuch. Anleitung zur Erlernung des Karambole - Spieles. Berlin 1911. A. Goldschmidt. 16, s.115, 67 ilustracji, okł. oryg.
Stan dobry. Praktyczny podręcznik do nauki gry.


50,-
314. Fotografia pozycji 314WOYCZYŃSKI Roman - Śladami naszego rozwoju ekonomicznego. Kraków 1912. Czc. „Czasu. „. Nakł. Stronnictwa Prawicy Narodowej. 8, s.152, okł. oryg.
Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty.


45,-
315. Fotografia pozycji 315WROŃSKI A. - Objaśnienie programu Polskiej Partyi Socyalistycznej. Wyd. 2 uzup. Kraków 1913. Czc. Drukarni Ludowej. Nakł. red. „Przedświtu” i Wyd. „Życie”. 8, s.200, opr. kart. Wyd. Pol. Partyi Socyalistycznej.
Zakreślony podpis, poza tym stan dobry.

60,-
316. Fotografia pozycji 316WSPOMNIENIA z pracy i walki. W-wa-Łódź-Lublin 1945. Sp. Wyd. „Książka”. 16, s.54, [2], portret Marcelego Nowotki, okł. oryg. Biblioteczka Peperowca.
Stan dobry. Treść: Pamięci tow. „Mariana”, S. Dobrowolski: Ze wspomnień o Podziemnej Warszawie, S. Januszewski: Centralna Technika, H. Lewińska: Praca PPR w Miński Maz. w czasie okupacji, Stasiek: Wspomnienia z Lubelszczyzny, Wieniawa: Świt, Z. Kliszko: O Powstaniu Warszawskim.


25,-
317. Fotografia pozycji 317WYBRANE zagadnienia służby wewnętrznej. Podręcznik dla funkcjonariuszy MO. Pod red. J. Starościaka, Z. Jakubowskiego i B. Skutelego. W-wa 1965. Oddział Szkolenia KGMO. 8, s.323, rysunki w tekście, opr. Do użytku wewnetrznego.
1 karta podklejona, pieczęć.


75,-
318. Fotografia pozycji 318WYJĄTEK z Ustaw Stowarzyszenia Święcenia Niedziel i Świąt Uroczystych zawiązanego w Krakowie w roku 1876. Nakł. Stowarzyszenia, Czc. druk. „Czasu. s. [1].
Stan dobry.


25,-
319. Fotografia pozycji 319WYSŁOUCHOWA Maria - O Konstytucyi Trzeciego Maja i przyczynach, które ją wywołały. Opowiedziała. .. Lwów 1891. Tow. „Przyjaciół Oświaty”. 16d, s.75, 3 portrety, okł. oryg. Wyd. Tow. Przyjaciół Oświaty, książeczka III.
Stan dobry. Wydawnictwo w stuletnią rocznicę uchwalenia Konstytucji.

30,-
320. Fotografia pozycji 320WYSPIAŃSKI Stanisław - Warszawianka. Pieśńz roku 1831. Kraków 1901. Nakł. autora. Druk. U. J. 8, s.49, skł. karta nut, opr. ppł.
Stan dobry. Wydanie 2 [1 w zmienionej redakcji tekstu].

150,-
321. Fotografia pozycji 321Fotografia pozycji 321ZAŁĘSKI Stanisław - O masonii w Polsce od roku 1738 do 1822, na źródłach wyłącznie masońskich. Wyd.2 popr. w 2 częściach. Kraków 1908. Nakł. aut. Druk W.L.Anczyca i Sp.8, s.VII,274,248, 9 tablic, opr. psk. współczesna: na grzbiecie i narożnikach skóra brązowa, złocone napisy i zdobienia na grzbiecie, karton marmoryzowany.
Na kilku kartach ślady zabrązowienia na górnym marginesie. Treść: Cz.1: Dzieje Masonii w Polsce. Cz.2 : Ryty (obrzędy) i obrazy (spisy) Masonii polskiej. Ze słowniczkiem rzeczy masońskich.


240,-
322. Fotografia pozycji 322ZBYSZEWSKI Karol - Wczoraj na wyrywki. Londyn 1964. Pol. Fundacja Kult. 16, s.159, [1]. okł. oryg. proj. D. Laskowska.
Stan dobry. Zbiór felietonów.

60,-
323. Fotografia pozycji 323ZEGADŁOWICZ Emil - Motory. Powieść. T.1 [z 2]. Kraków-W-wa-Lwów 1938. Wyd. „Sirinks”. 8, s.359, 14 ilustracji całostronicowych, opr. pł. współczesna.
Pieczęć. Bez portretu autora. 1 wydanie, skonfiskowane przez cenzurę obyczajową. Godło wydawnictwa, przerywniki na stronicach tytułowych, inicjały rys. Stefan Żechowski (1912-19840, cenzura oskarżyła artystę o antypaństwowość i niemoralność).


120,-
324. Fotografia pozycji 324ZIELIŃSKI Bolesław - Wodna Lilja. Opowieść dla młodzieży. Wyd.2 z ilustracjami St.Raczyńskiego. Lwów 1944. Wyd. M. Kowalski. 16d, s.203, [1], rysunki w tekście, opr. kart. oryg. proj. Zygmunt Acedański.
Stan dobry, podpis. Ciąg dalszy powieści „Orli Szpon”. Opowieść dla młodzieży z czasów najkrwawszych walk Indjan z amerykańskimi kolonistami.

50,-
325. Fotografia pozycji 325ZVJAGINCEV Aleksandr Grigorjevic - Pod senju russkogo orła. General - prokurory Rossii. Moskva 1997. Dovgan. 4, s.148, w tym 35 portretów i tyleż kart z herbami, opr. obwoluta.
Stan bardzo dobry. Historia prokuratury rosyjskiej od XVII wieku począwszy. Krótkie biografie i działalność.


120,-
326. ŻEROMSKI Stefan - O Adamie Żeromskim wspomnienie. W-wa-Kraków 1926. J. Mortkowicz. 8, s.124, okł. oryg.
Stan dobry. 2 wydanie.


40,-
327. Fotografia pozycji 327Fotografia pozycji 327ŻEROMSKI Stefan - Siłaczka. Hanower 1945. Wyd. Pol. Wychodźctwa Przymusowego. 8, s.16, okł. oryg.
Stan bardzo dobry. Obca dedykacja.

40,-
328. Fotografia pozycji 328[ŻEROMSKI Stefan] Maurycy Zych - Rozdziobią nas kruki, wrony. Wyd. trzecie [!]. Kraków 1914. Księg. S. A. Krzyżanowskiego. 8, s.265, [1], opr. kart.
Pieczęć, 1 karta podklejona przy grzbiecie. Opowiadania z okresu powstania styczniowego. Tytuł zapożyczony ze starej pieśni żołnierskiej. Treść: Rozdziobią nas kruki i wrony, Mogiła, Źródło, W siłach niedoli, Poganin, Do swego Boga.

100,-
329. Fotografia pozycji 329ŻURKOWSKI Stanisław - Żywot Tomasza Zamojskiego kanclerza w. kor. Wydał Alexander Batowski (z rękopisu w zbiorze Wiktora hr. Baworowskiego, nakład i własność tegoż). Lwów 1860. Druk. Ossol. 8, s. XXI, [5],403, [3], opr. ppł. współczesna.
Ślady zalania, zaplamienia na 5 pierwszych kartach. Odręczna zapiska: Od JW. Hrab. Wiktora Baworowskiego otrzymałem 29 listopada 1860. Ks. Paweł. .. w Trembowli [nazwisko zakreślone]. Przedmowa pióra Al. Batowskiego. Życiorys napisał zaufany domownik kanclerza.


150,-
330. Fotografia pozycji 330Fotografia pozycji 330ŻYCIORYSY kandydatów na posłów do Sejmu Ustawodawczego. 3. Województwo krakowskie, Blok Stronnictw Demokratycznych i związków zawodowych. Kraków 1947.
Nakł. Woj. Komitetu Wyborczego Bloku Stronnictw Demokratycznych i Zw. Zawodowych. 8, s.60, portrety, broszura.
Okładka przedarta na grzbiecie.

50,-
331. ŻYWCZYŃSKI Mieczysław - Papiestwo i papieże średniowiecza. Lwów 1938. PWKS. 8, s.101, [3], ilustracje, okł. oryg. Wielka Biblioteka Historyczna pod red. S. Pomarańskiego i M. H. Serejskiego.
Stan bardzo dobry. Obejmuje okres od Leona I do Bonifacego VIII. Z indeksem.

30,-

  
   by JotSoft © 2008-2013  1