Aukcja Antykwaryczna nr 137
odbyła się dnia 2019-05-11

  Katalog   Foto   Regulamin   Literatura       Opis   Moja aukcja   Download  

WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU
Poz. Opis     Cena    
1. Fotografia pozycji 1Fotografia pozycji 1Fotografia pozycji 1Fotografia pozycji 1Fotografia pozycji 1Fotografia pozycji 1Fotografia pozycji 1Fotografia pozycji 1ALBUM Legjonów Polskich. Dział ogłoszeń. W‑wa 1933. Druk. Narodowa w Krakowie. 33 cm, s.140, [1], ilustracje, okł.oryg.
Podklejony kartonem grzbiet okładki. Zawiera ogłoszenia handlowe i fotografie legionistów. Bardzo rzadkie.

250,-
2. Fotografia pozycji 2Fotografia pozycji 2ALEKSANDROWICZ Julian - Nie ma nieuleczalnie chorych. W‑wa 1982. Iskry. 16d, s.263, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Szanownemu Panu Inż. Józefowi Latoniowi [zm. w 1999r.]na pamiątkę Alex. 6. II.8

30,-
3. Fotografia pozycji 3ANDRZEJEWSKI Jerzy - Popiół i diament. W‑wa 1948. Czyt. 16d, s.334, [1], opr.kart. wtórna. Dodatek powieściowy „Życia”.
Pieczęć. Powieść opublikowana w 1947 r. w tygodniku „Odrodzenie” p.t. „Zaraz po wojnie”, a następnie w wy­daniu książkowym w 1948 r. w zmienionej wersji z tytułem „Popiół i diament”. 1 wydanie.

60,-
4. Fotografia pozycji 4Fotografia pozycji 4Fotografia pozycji 4M. ARCTA Słownik ilustrowany języka polskiego. T.1-2. Wyd.3. W‑wa [1929]. Wyd. M.Arcta. 8,s.[4],1211, liczne ilustracje w tekście, opr.pł.oryg.,płótno czerwone, złocone zdobienia i tytulatura.
W t 1 poluzowany grzbiet, poza tym stan bardzo dobry. Pieczęcie. Wydanie poprawione i uzupełnione; słownictwo techniczne oprac. przez prof. Stadtmüllera i Żerańskiego, całość przejrzana i skorygowana przez prof. Stanisława Szobera.

300,-
5. Fotografia pozycji 5Fotografia pozycji 5M. ARCTA Słownik ilustrowany języka polskiego. Wyd. 3. j.w. opr. psk.oryg.,złocona tytulatura na grzbietach, tłoczone zdobienia.
Lekkie otarcia płótna, poza tym stan bardzo dobry.

268,-
6. Fotografia pozycji 6ARNOLD Paul, Kuthmann Harald, Steinhilber Dirk - Grosser deutsche Münzkatalog von 1800 bis Heute. 26. neu bearb. u. ereiterte Aufl. 2011. Neu bearbeitet u. erweitert von Dieter Fassbender. Battenberg Verl. 8,s.672, ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Katalog z podziałem na księstwa w porządku alfabetycznym. Wiele poloników.

80,-
7. Fotografia pozycji 7Fotografia pozycji 7ASKENAZY Szymon - Książę Józef Poniatowski 1763-1813. Wydanie jubileuszowe ozdobione 152 rycinami. Poznań 1913. Nakł. K. Rzepeckiego. We Lwowie skład gł.: Księg. H. Altenberga. 8,s.[2],295, CIX, [2], ilustracje, opr.pł. ozdobna, sygn. K. Ulatowski, brzegi kart barwione.
Niewielkie naddarcie na grzbiecie oprawy, podpis. Poza tym stan bardzo dobry. Ks. I: Lata młodzieńcze. II: Rozprawa z Rosyą. III: Przymusowe wywczasy. IV: Minister Wojny Księstwa Warszawskiego. V: Od Moskwy do Lipska. Z indeksem.

180,-
8. Fotografia pozycji 8Fotografia pozycji 8Fotografia pozycji 8Fotografia pozycji 8ASKENAZY Szymon - Łukasiński. T.1-2. W‑wa 1908. E. Wende i Sp. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8,s.416, [1],420, [1], w t.1 okł.oryg.,opr.pł. niejednolita.
Stan dobry. podpis. T.1 opr. brązowa, t.2 opr. zielona. 1 wydanie. Życie i działalność Waleriana Łukasińskiego (1786-1868), majora, założyciela Wolnomularstwa Narodowego i Tow. Patriotycznego. Treść: T. I: Łukasiński, Aleksander I a Królestwo Polskie, Wolnomularstwo narodowe, Policya Tajna, Przypisy, Indeks. II: Towarzystwo Patriotyczne, Sąd Wojenny, Kaźń Łukasińskiego, Przypisy, Indeks.

120,-
9. Fotografia pozycji 9AUWERS A[rthur Julius Georg Friedrich] von - Bericht über die Beobachtung des Venus-Durchgangs vom 8. December 1874 in Luxor. Berlin 1878. Buchdruck. d. Königl. Akad. der Wissenschaften. 4,s.184, opr. psk. współczesna.
Na kilku kartach słabo widoczne ślady zawilgocenia. Sprawozdanie z obserwacji przejścia Wenus na tle tarczy słońca 8 grudnia 1874 r. w Luksorze. Wenus znajduje się pomiędzy ziemią i słońcem i jest widoczna na tle tarczy słonecznej. Zjawisko podobne do zaćmienia słońca, lecz ze względu na rozmiary zasłonieta jest tylko niewielka część tarczy słonecznej. Autor (1838-1915), niem. astronom, uzyskał sławę dzięki stworzeniu katalogu gwiazd. Znany ównież z obserwacji gwiazd podwójnych, a w szczególności z dokładnego obliczenia orbit gwiazd towarzyszących Syriuszowi i Procjonowi.

280,-
10. Fotografia pozycji 10Fotografia pozycji 10BACZYŃSKI Julian - Dzieje Polski ilustrowane. Wyd. 2 popr. i powiększ. Poznań 1909. Nakł. K.Kozłowskiego i Z.Rzepeckiego i Sp. 4,s.882, [4], mapa Polski, liczne ilustracje w tekście i kolorowe tablice, opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, narożniki i 4ropolowy grzbiet z czerwonej skóry, złocona tytulatura i zdobienia na okładce i grzbiecie, karton marmoryzowany.
Na kilku kartach podklejone marginesy, poza tym bardzo ładny egzemplarz. Obejmuje okres od najdawniejszych czasów do Polski porozbiorowej. Kolor. mapa Polski - Litogr. i druk. Pilczek i Putiatycki współcześnie podklejona na płótnie. Wym.: 49,5 x 51,5 cm.

800,-
11. Fotografia pozycji 11BACZYŃSKI Krzysztof Kamil - Śpiew z pożogi. W‑wa 1947. „Wiedza”. 8,s.254, portret, okł.oryg.
Stan dobry. Podklejony pł. grzbiet, dedykacja. Ostatni tom poetycki poety. Wiersze w cyklach: Oczy otwieram, Magia, W żalu najczystszym, Ty jesteś moje imię, Poematy, Rorate Coeli, Z głową na karabinie. Jako wstęp: List do Jana Bugaja (pseud. z czasów konspiacji K. K. Baczyńskiego) pióra Kazimierza Wyki. Okładkę proj. E. Lipiński.

120,-
12. Fotografia pozycji 12BANACH Andrzej - O modzie XIX wieku. W‑wa 1957. PIW. 4,s.404, [3], liczne ilustracje w tekście i kolorowe tablice wg wyboru autora, opr.pł.oryg.,obwoluta.
Stan bardzo dobry. Podstawowe dzieło do historii kostiumologii XIX w.

120,-
13. Fotografia pozycji 13BARAŃCZAK Stanisław - Sztuczne oddychanie. Ilustrowała Dorota Martini. Wyd. 2 popr. Kraków, luty-marzec 1980. Krakowska Oficyna Studentów. 16, s.46, ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Druk. metodą sitodruku w II obiegu. Poezja oddająca atmosferę okresu PRLu.

50,-
14. Fotografia pozycji 14Fotografia pozycji 14Fotografia pozycji 14BARTOSZEWICZ Kazimierz - Dzieje Insurekcji Kościuszkowskiej. Wiedeń [1909]. Nakł. Fr.Bon­dego. [Druk. J. Philipp]. 8. s.368, ilustracje w tekście, 25 kolorowych tablic i planów, opr.pł.oryg. ozdobna, proj. H. Uziembło.
Oprawa naprawiana: współcześnie uzupełniony skórą grzbiet, podklejone kartonem wyklejki. Na kilku kartach zaplamienia na górnym marginesie. Pierwsza część cyklu: Powstania Polskie.

300,-
15. Fotografia pozycji 15BERENT Wacław - Onegdaj. W‑wa 1933. Nakł. tygodnika społ. -literackiego „Pion”. 16d,.53, drzeworyty w tekście Stanisława Chrostowskiego, okł.oryg.
Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Mowa miana przy otwarciu Polskiej Akademii Literatury. Drzeworyty: motyw z medalu wybitego na cześć T. Czackiego, nagrobek Godebskiego na Powązkach, inne drzeworyty oparte na motywach z druków Groellowskich.

80,-
16. Fotografia pozycji 16Fotografia pozycji 16Fotografia pozycji 16[BERTRAND Alex[andre Jacques Francois] - Lettres sur les révolutions du globe. Par M.Alex. B.Paris 1824. Bossange freres. 16,s.XII,372,1 skł. tablica.
1 wydanie. Listy o o rewolucjach geologicznych świata. Dzieło o geologii i paleontologii, wielokrotnie publikowane. Fakty geologiczne, które zakłóciły wygląd naszej planety. Autor (1795-1831), franc. lekarz, przyrodnik, fizyk, pisarz, kronikarz naukowy. Specjalista od somnabulizmu i magnetyzmu zwierzęcego. Jeden z twórców teorii hipnozy. Autor popularnych prac z geologii, fizyki.
DESCARTES - Discours de la méthode. Pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences. Paris 1824. Chez A. A. Renouard. 16,s.XXXXVI, [2],158.
Opr.sk. z epoki w 1 wol.,złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie, na okładce tłoczone zdobienia.
Traktat filozoficzno-matematyczny, opisuje metody poznawcze oparte na matematyce, która daje podstawy wszystkim naukom ścisłym. Na karcie przedtyt. odręczne zapiski atramentem, w tekście podkreślenia ołówkiem.

450,-
17. Fotografia pozycji 17BIAŁOSZEWSKI Miron - Obroty rzeczy. Wiersze. W‑wa 1956. PIW. 16d, s.138, [1], okł.oryg.
Stan dobry. 1 wydanie, debiut poetycki. Wiersze w cyklach: Ballady rzeszowskie, Ballady peryferyjne, Pokrewieństwa, Liryka sprzed zaśnięcia, Autoportrety, Groteski. Wyd. w nakł. 1205 egz. Wyboru dokonał Artur Sandauer.

60,-
18. Fotografia pozycji 18Fotografia pozycji 18BIBLIA. NOWY Testament. Ewangelie całego roku w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka T. J. Wydawnictwo Katolickiego Duszpasterstwa Polskiego na Węgrzech, powielono w Instytucie Polskim w Budapeszcie 1941. 16 podł.,s.147, VII, okł.oryg.
Okładka przybrudzona. Książka zawiera dokładny przedruk wersetów z: „Nowy Testament” w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka T. J. ... Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy - Księża Jezuici, Kraków 1936.

85,-
19. Fotografia pozycji 19Fotografia pozycji 19Fotografia pozycji 19BIBLIA. PISMO Święte w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka, oprac. przez ks. prof. dr. Józefa Archutowskiego, Władysława Hozakowskiego, Józefa Kruszyńskiego, Wilhelma Michalskiego, Fran­ciszka Rosłańca, Piotra Stacha i Władysława Szczepańskiego. T. 1-4 [z 5]. Stary Testament. Poznań-W‑wa-Wilno 1926-1930. Nakł. Księg. Św. Wojciecha. 8,s.XIII,656, [1], VIII,517, VIII,690, VIII,765, z ilustracjami na oddz. tablicach, opr.pł.oryg. ozdobna, złocone zdobienia i tytulatura na okładkach i grzbietach, ozdobne wyklejki, karty tyt. w ozdobnym obramowaniu.
Bardzo ładny egzemplarz. Stary Testament. T.1 zawiera Wstęp ogólny do ksiąg Starego Testamentu X. Prof. W. Michalskiego, Pięcioksiąg Mojżesza w oprac. X. Prof. W. Hozakowskiego oraz Księgi Jozuego, sędziów, Rut w oprac. X. Dr. Fr. Rosłańca. T.2 zawiera dwie Księgi Samuela, dwie księgi Królewskie, dwie księgi Paralipomenon, dwie księgi Ezdraszowe, księgę Tobjasza, księgę Judyty, księgę Estery w oprac. X. Prof. J. Kruszyńskiego. T.3 zawiera księgi Hioba i psalmy w oprac. X. Prof. W. Michalskiego oraz księgi przysłów, Eklezjastesa, Pieśni nad pieśniami, mądrości Syracha w oprac. X. Prof. P.Stacha. T.4 zawiera Księgi prorockie oraz dwie księgi Macha­bejskie w oprac. X. Prof. J. Archutowskiego.

480,-
20. Fotografia pozycji 20BIBLIOTEKA ordynacyi Myszkowskiej. Zapis Konstantego Świdzińskiego. Rok 1860. Kraków, nakł. margr. Myszkowskiego, druk. U. J. 4,s.[4], X,16, [4], XI,600, staloryt: portret Marii Kazimiery, opr. psk. z epoki.
Ślady zabrązowienia, na portrecie ślady zalania, pieczęć. Treść: I: Zapis K. Świdzińskiego: O zapisie Świdzińskiego, Korespondencya, Sprawa o zapis w pismach publicznych, Kronika zbiorów. II: Listy Jana Sobieskiego uporządkowane, pomn. i objaśnione przez A. Z. Helcla.

500,-
21. Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21BIBLIOTEKA Polska. Wyd. K. J. Turowskiego.
KRÓTKIE rzeczy potrzebnych z strony wolności a swobód polskich zebranie, przez Tego który wszego dobrego życzy ojczyźnie swojej, uczynione roku 1587 12 Februarii. Kraków 1859. Wyd. Biblioteki Polskiej. Czc. „Czasu”. 8,s.83.
NAPRAWA Rzeczypospolitej do elekcyi nowego króla (1573). Kraków 1859, Wyd. Biblioteki Polskiej. 8,s.26.
WOLAN Andrzej - O wolności Rzeczypospolitej albo szlacheckiej, książka godna ku czytaniu. Przedtem od niemałego czasu od Pana. .. a dopiero teraz nowo z łacińskiego języka na polski przełożona od Stanisława Dubingowicza (1606). Kraków 1859. Wyd. Biblioteki Polskiej. 8,s.93.
VOTUM szlachcica polskiego ojczyznę wiernie miłującego, O założeniu skarbu rzeczypospolitej i o obronie krajów ruskich, napisane od autora roku 1589, a teraz między ludzie podane. (1596). Kraków 1859. Wyd. Biblioteki Polskiej. 8,s.33 [ po s.20 myłka w numeracji: 115-127].
GRABOWSKI Piotr ks. - Zdanie syna koronnego o piąciu rzeczach rzeczyp. polskiej należących: 1. Sąsiedztwo tureckie. .. 2. Skarb bogaty jako zebrać? 3. Pospolite ruszenie jako uczynić? 4. Wyprawa na wojnę jakaby być mogła. 5. Liga z państwami chrześcijańskiemi przeciw Turkowi. .. Kraków 1858. Wyd. Biblioteki Polskiej. 8,s.109, [1].
LESZCZYŃSKI Stanisław - Głos wolny wolność ubezpieczający. Kraków 1858. Wyd. Biblioteki Polskiej. 8,s.180.
SKRUPUŁ bez skrupułu w Polsce, albo oświecenie grzechów narodowi naszemu polskiemu zwyczajniejszych, a za grzechy nie mianych. .. Przez Pewnego Polaka temiż grzechami grzesznego, ale żałującego,. .. Kraków 1858. Wy. Bibl. Polskiej. 8,s.56.
UWAGI nad uwagami, czyli obserwacye nad książką, która w roku 1785 wyszła pod tytułem Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego kanclerza i hetmana W. K. Kraków 1861. Nakł. druk. „Czasu”. 8,s.168, skł. tabela.
Oprawa psk. współczesna w 1 wol.,sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, narożniki i grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie.
Nieliczne ślady zawilgocenia.

550,-
22. Fotografia pozycji 22[BIEDER Edmund] - Mobilizacya w Bronowicach czyli zwierciadło w którem Kraków z r. 1912 snadnie przejrzeć się może. Napisał Nygi. Scen XXXII, 12 karykatur W. Wyrwińskiego [w tekście i 1 okładkowa] i 13 melodyj w tekście. Kraków 1914. Nakł. J. Poboga. Odbito w Druk. Narodowej. 16d, s.92, karykatury, okł.oryg.
Poluzowana jedna składka, poza tym stan dobry. Odbito 100 egz. num. na papierze czerpanym. Egz. Nr 68 JWP. Edmunda Reicherta. Autor (1874-1937), poeta, publicysta, w czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich, ogłaszał wiersze o tematyce legionowej, liryki oraz utwory satyryczne m. in. „Mobilizacja w Bronowicach”.

150,-
23. Fotografia pozycji 23Fotografia pozycji 23BIOT J[ean]-B[aptiste] - Précis élémentaire de physique expérimentale, par. .. T. I [z 2].
Paris 1817. Chez Deterville. 8,s.X,576, 6 skł. tablic, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie.
Niewielkie ślady zawilgocenia w tekście, pieczęć. 1 wydanie. Na załączonych tablicach przyrządy fizyczne, miedzioryty sygn.: Gravé par Adam, J. E. Thierry sculp. Autor (1774-1862)) franc. fizyk, matematyk, geodeta i astronom. Badał zależności między prądem a magnetyzmem, polaryzację światła, odkrył własności optyczne miki, w celu badań na atmosferą i polem magnetycznym w 1804 r. wzniósł się balonem na wys. 5 km.,jako pierwszy udowodnił, że meteoryty spadają na ziemię.

150,-
24. Fotografia pozycji 24Fotografia pozycji 24BIRKENMAJER Ludwik Antoni - Mikołaj Kopernik jako uczony, twórca i obywatel. W 450-tą rocznicę jego urodzin. Kraków 1923. PAU. 8,s.126, okł.oryg.,opr. współczesna.
Stan bardzo dobry.

50,-
25. Fotografia pozycji 25BIRKENMAJER Ludwik Antoni - Stromata Copernicana. Studja, poszukiwania i materiały biograficzne. Kraków 1924. PAU. 8,s.VII,402, [1], okł.oryg.,opr.pł. współczesna.
Stan bardzo dobry. Z indeksem osobowym.

100,-
26. Fotografia pozycji 26BŁOCKI Stefan - Nasze psy. Vademecum miłośnika psa. Wilno 1933. Zakł. graf. „Znicz”. 8,s.VIII,237, 125 ilustracji w tekście, okł.oryg.
Zaplamienia na okładce i na kilku kartach książki. Fachowe wiadomości potrzebne przy hodowli psów. Historia rozwoju poszczególnych ras, ich przydatność użytkowa, wskazówki hodowlane, tresura.

60,-
27. Fotografia pozycji 27Fotografia pozycji 27Fotografia pozycji 27Fotografia pozycji 27Fotografia pozycji 27Fotografia pozycji 27BO YIN RA - Księga miłości. Przeł. Marceli Tarnowski. Łódź-Katowice-W‑wa 1923. L. Fiszer. 16d, s.113;
- Księga człowieka. Przeł. M. Tarnowski. Łódź-Katowice-W‑wa 1923. L. Fiszer. s.116; [1].
- Księga szczęścia. Przeł. M. Tarnowski. Łódź-Katowice-W‑wa 1923. L. Fiszer. s.114, [1];
- Księga zaświata. Przeł. M. Tarnowski. Łódź-Katowice-W‑wa 1923. L. Fiszer. s.107;
- Księga sztuki królewskiej. Przeł. M. Tarnowski. Łódź-Katowice-W‑wa 1923. L. Fiszer. s.147.
 Oprawa psk. współczesna w 1 wol.,narożniki i 6ciopolowy grzbiet z jasnobrązowej skóry, szyldziki, tłoczone i złocone zdobienia i tytulatura, brzegi kart barwione. Wszystkie księgi z oryg. okł.
Stan bardzo dobry. Komplet ksiąg nawiązująych do hinduskich ksiąg medytacyjnych. Autor (1876-1943, wł. nazwisko Joseph Anton Schneiderfranken) był niem. pisarzem i malarzem.

1.200,-
28. Fotografia pozycji 28Fotografia pozycji 28BORKOWSKI Dunin Jerzy Sewer - Spis nazwisk szlachty polskiej. Lwów 1887. Gubrynowicz i Schmidt. Druk. J. Czaińskiego w Gródku. 8,s.611, opr.sk. współczesna, skóra jasnobrązowa, grzbiet 8miopolowy, złocone zdobienia i tytulatura.
Przybrudzona wyklejka, poza tym stan bardzo dobry. Spis 20737 (+802) rodzin szlacheckich polskich i 1221 rodzin po upadku Rzeczypospolitej indygenowanych albo nobilitowanych i świeżo osiedlonych w Polsce. Rzadkie.

1.300,-
29. Fotografia pozycji 29BORZEMSKI Wacław M. - Pamiętnik tajnych organizacyj niepodległościowych na terenie byłej Galicyi w latach od roku 1880-1897. Zebrał i ułożył. .. Lwów 1930. Wydany staraniem Komitetu Z. O. N. 8,s.203,4 tablice z portretami, okł.oryg.
Okładka przybrudzona, pieczęcie. Tu m. in.: Procesy polityczne: „Białego Orła”, Tadeusza Sośniaka, Jana Sta­pińs­kie­go i towarzyszy, Kazimierza Szczepańskiego i Adama Cehaka, Proces tarnopolski przeciwko Wacławowi Bo­rzems­kiemu; Migawki (szereg wspomnień), Spis członków żyjących, zmarłych i nieznanych z miejsca pobytu.

80,-
30. BOUTELL Charles - A manual of British archaeology. London 1858. Lovell Reeve. 16d,s.XVI,383, 20 kolor. litografii, opr.pł. z epoki.
Oprawa pęknięta w g. części grzbietu. Opisane brytyjskie zabytki: architektura, rzeźba, pomniki, monety, porcelana, broń, flagi, inskrypcje, etc. Ilustracje autorstwa Orlando Jewitt. Autor (1812-1877) był ang. archeologiem, antykwariuszem, duchownym.

300,-
31. Fotografia pozycji 31BOZIEWICZ Władysław - Ogólne zasady postępowania honorowego (Kodeks honorowy). Kraków 1927. Druk. Wojsk. O. O. K. Nr V. 16, s.129, [1], opr.pł.oryg.
Oprawa lekko zaplamiona. Pieczęć: Rudolf Rola Janicki Kapitan.

60,-
32. Fotografia pozycji 32Fotografia pozycji 32BRANDYS Marian - Oficer największych nadziei. W‑wa 1966. Czyt. 16, s.266, [2], portret, opr.pł.,obwoluta.
Obwoluta z ubytkami. Odręczna dedykacja autora: Irenie i Stefanowi Rydlom z najszczerszą sympatrią Marian Brandys. 30 V-1966. Opowieść o adiutancie Napoleona Józefie Sułkowskim, wg słów cesarza „oficerze największych nadziei”.

30,-
33. Fotografia pozycji 33Fotografia pozycji 33[BRATKOWSKI Jan] - Album jubileuszowe Grunwald. Szkic historyczny. Oprac. Jasław z Bratkowa. Poznań 1910. Nakł. Polsko-Katol. Księg. Nakł. Z. Rzepeckiego i Sp. Czc. „Pracy”. 16 d. podł.,s.336, 11 kolor. tablic.,ilustracje i mapki w tekście, opr.pł.oryg. ozdobna. Tytuł okładkowy: Grunwald 1410-1910.
Brak s.337-344: spis treści, przestawiona kolejność kolor. tablic.

200,-
34. Fotografia pozycji 34Fotografia pozycji 34Fotografia pozycji 34BRATKOWSKI Jan - Jubilejni album Grunwald. Napsal Jasław z Bratkowa. Z polštiny přel. Dr. Bořivoj Prusik. Jedine česke autorisované vydáni. Poznań-Praha 1910. Nakl. Z. Rzepeckého a Spol. 16 d. podł.,s.331, [1], ilustracje i mapki w tekście, kolor. tablice, kolor. skł. mapa zamków i ziem krzyżackich, opr.pł.oryg. ozdobna z tytułem polskim.
Stan bardzo dobry. Mapę zamków i ziem krzyżackich rysował Zdzisław Rzepecki, Litogr. i druk. Pilczek i Putiatycki, Poznań.

250,-
35. Fotografia pozycji 35BROCHWICZ-[Kozłowski] Stanisław - Bohaterowie czy zdrajcy ? Wspomnienia więźnia politycznego. W‑wa 1940. „Wydawnictwo Nowoczesne Sp. z o. o. „. Druk NKW. 8,s.125, [1], ilustracje w tekście, okł.oryg. Seria Warszawska T. III. Wyd.: Jan Powierza.
Poluzowany grzbiet. Wydanie niemieckie. Autor (1910-1941), dziennikarz, germanofil. W czerwcu 1939 r. aresztowany pod zarzutem szpiegostwa, w trakcie kampanii wrześniowej skazany przez sąd polowy na karę śmierci. Po uwolnieniu przez wojska niemieckie pracował w Głównym Urzędzie Propagandy w Krakowie. Był stałym współpracownikiem prasy „gadzinowej”. Prezentowane tu wspomnienia szkalują przedwojennych polskich polityków. Prowadził działalność agenturalną. 17 lutego 1941 r. wyrokiem podziemnego Wojskowego Sądu Specjalnego skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w marcu 1941 r.

60,-
36. Fotografia pozycji 36BRONIKOWSKI Xawery wyd. - Pamiętniki polskie. Wydawane przez. .. T.1 (z 3). Paryż 1844. Druk. Lacour i Cie. 8,s.288, opr.pł.
Karta tyt. i s. od 200 zabrązowione, na 2 kartach plamy z atramentu, wyklejka zabrudzona. 1 wydanie. Zawiera pamiętniki kasztelana Narcyza Olizara,1831; Andrz. Przyagłowskiego (c. d. ); ppłk. Michała Jackowskiego; ś. p. Józefa Zienkowicza; F. Saniewskiego, Wł. Podczaskiego, M. Lisieckiego, J. Reizenheima, E. Dobrowolskiego, J. Szczapińskiego.

400,-
37. Fotografia pozycji 37BRÜCKNER Aleksander - Jana hr. Potockiego prace i zasługi naukowe. W‑wa-Kraków 1911. Gebeth­ner i Wolff, Gebethner i Sp. 8,s.123, X, portret, okł.oryg. Wyd. Tow. Naukowego Warszawskiego.
Stan bardzo dobry. W przedmowie autora: „moim celom starczyło zupełnie poznanie bogatej a ciekawej spuścizny drukowanej, tego, co Potocki sam dla nauki i literatury istotnie zdziałał i druku być godnym osądził. .. „

120,-
38. Fotografia pozycji 38BUŁHAK Jan - Polska fotografia ojczysta. Poradnik fotograficzny. Ilustracje autora. Poznań [1939]. Księg. Wł. Wilak. Druk. „Ostoja”. 16d, s.48, ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry.

80,-
39. Fotografia pozycji 39CHERBULIEZ Victor - L'Aventure de Ladislas Bolski. Paris b. r. [ca 1910]. Nelson. 16d, s.377, 1 kolor. ilustracja, opr. psk. z epoki, grzbiet 6ciopolowy, złocona tytulatura.
Stan bardzo dobry, pieczęć. Powieść: Przygody Władysława Bolskiego.

120,-
40. Fotografia pozycji 40Fotografia pozycji 40Fotografia pozycji 40CHODŹKO Ignacy - Podania litewskie przez. .. Autora Obrazów Litewskich. Serya 1-a i 2-a. Wilno 1870. Nakł. i druk. J. Zawadzkiego. 16d, s.168,191. Pisma T. VII.
Treść: Ser.1: Kamień w Olginianach. Wyklęty. Ser.2 z oddz. k. tyt.: Żegota z Milanowa Milanowski.
CHODŹKO Ignacy - Pustelnik w Proniunach. Powieść w dwóch częściach. Podania litewskie Serya trzecia. Wilno 1858. Nakł. i druk. J. Zawadzkiego. 16d, s.318.
Opr.pł. w 1 wol. Stan dobry.

250,-
41. Fotografia pozycji 41CHURCHILL Winston S. - Druga Wojna Światowa. T. 1-6. Przeł.: K. Mosiewicz, K.Mostowska, K.F.Rudolf, E.Katkowska. Gdańsk 1994-1996. Phantom Press Intern. 8,s.XXVII,471, X,397, XXX,362,389, XXVI,474,430, XXVII,488, X,550, XXVI,392, X, 390, XXX,401, X,422, mapki w tekście, opr. psk. sygn.: Piękne Książki Warszawa, narożniki i 5ciopolowe grzbiety z czarnej skóry, czerwone szyldziki, złocone zdobienia i tytulatura, karton marmoryzowany, brzegi kart z wzorem jak na kartonie.
Bardzo ładny egzemplarz w ekskluzywnej oprawie. Pamiętniki wojenne pisane w latach 1948-1953, opisujące wybuch i przebieg wojny oraz jej konsekwencje. Ocena wydarzeń z punktu widzenia przywódcy państw sprzymierzonych. W tekście liczne przytaczane dokumenty, wojskowa korespondencja z dowódcami wojsk i politykami podnoszą wiarygodność pamiętników. Autor otrzymał za to dzieło literacką nagrodę Nobla w 1953 r.

2.400,-
42. Fotografia pozycji 42Fotografia pozycji 42CONSTANT Benjamin - O monarchii konstytucyjnej i rękoymiach publicznych. Rzecz wyjęta z dzieł. .. przekładania Wincentego Niemoiowskiego. Cz. II. W‑wa 1831. Nakł. Właścicieli Kuryera Pol. 8,s.322, [10], opr. psk. współczesna, skóra brązowa, czarne szyldziki, złocone napisy i zdobienia, brzegi kart barwione.
Stan bardzo dobry. Treść cz. drugiej: O władzy sądowej, O sile zbrojnej, O prawach politycznych, O prawach osobistych, O urządzeniach nienależących do Konstytucyi. Autor (1767-1870), franc. pisarz, filozof, polityk liberalny pochodzenia szwajcarskiego. Jest twórcą nowoczesnej monarchii konstytucyjnej. Tezy konstytucyjne podzielali kaliszanie - szlacheckie liberalne stronnictwo w Sejmie 1820-1831. Stąd w czasie powstania listopadowego jeden z przywódców kaliszan W. Niemoiowski opublikował wybór pism politycznych Constanta o powyższym tytule.

900,-
43. Fotografia pozycji 43[CZAPLICKI Władysław] - Moskiewskie na Litwie rządy 1863-1869. Dalszy niejako ciąg Czarnej Księgi przez Autora „Powieści o Horożanie”. Kraków 1869. Nakł. J. Siedleckiego. 8,s.XII,375, opr.kart.
Pieczęcie. Dedykowanie „Bohaterskiej Litwie Męczennicy w ciężkich chwilach, wiernej Polski Towarzysce”.

75,-
44. Fotografia pozycji 44Fotografia pozycji 44CZERNECKI Jan - Z pamiętnika klasztornego. O objawieniu się duszy Anny Potockiej wojewodziny kijowskiej. Zebr. i z innych źródeł uzup. ... Kraków 1938. Księg. J. Czerneckiego. 8,s.47, ilustracje, winiety, opr.pł.oryg.
Stan bardzo dobry. Poza wstępnym słowem jest to odbitka z VIII rozdz. wydawnictwa „Mały król na Rusi. .. „ w 150 egz. num. Ten 126. Winiety wykonał Władysław Jastrzębski.

60,-
45. Fotografia pozycji 45Fotografia pozycji 45Fotografia pozycji 45DAVIES Norman - Boże igrzysko. Historia Polski. Wydanie poszerzone. Przekład autoryzowany Elżbieta Tabakowska. Kraków 2010. Znak. 8,s.1230, mapki i rysunki w tekście, opr.sk. szygn. naklejką: Piekne Książki Warszawa, skór bordowa, na licu i grzbiecie złocone godło Polski i tytulatura, brzegi kart barwione.
Bardzo ładny egzemplarz. Obejmuje okres od czasów najdawniejszych do 2000 r. Z obszernymi indeksami.

600,-
46. Fotografia pozycji 46DEMBOWSKI Jan - O istocie ewolucji. W‑wa 1924. Inst. Wyd. „Bibl. Polska”. 16, s.149, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

40,-
47. Fotografia pozycji 47DĘBICKI Zdzisław - Iskry w popiołach. Wspomnienia lwowskie. („Grzechów młodości” część druga). Poznań-W‑wa-Wilno [1931]. Księg. św. Wojciecha. 16d, s.293, [1], opr.ppł. współczesna.
Kilka kart przybrudzonych. Wspomnienia młodopolskiego poety, pamiętnikarza (1871-1931).

45,-
48. Fotografia pozycji 48DIEPENBROCK Melchior von - Hirtenbrief des hochwürdigsten Herrn Fürstbischofes von Breslau Melchior Freiherrn von Diepenbrock, an den gesammten ehrwürdigen Clerus und alle Glänbigen des Bisthums bei seinem Amts-Antritte erlassen. 2. Aufl. Breslau 1845. G. Ph. Aderholz. 8,s.32, opr.ppł.
Stan dobry. List pasterski biskupa wrocławskiego (1798-1853) skierowany do duchownych i wiernych diecezji.

100,-
49. Fotografia pozycji 49Fotografia pozycji 49DŁUGOSZ Jan - Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga 1 - 12 [komplet]. W‑wa 2009 - 2016. PWN. 8, wszystkie tomy w ekskluzywnej opr. psk. w 11 wol.,sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, narożniki i 7miopolowe grzbiety z brązowej skóry, szyldziki, na grzbietach tłoczone i złocone zdobienia i tytulatura, karton marmoruzowany, brzegi kart zdobione, futerał.
Bardzo ładny egzemplarz. Pomnikowe dzieło Jana Długosza spisane w latach 1455 - 1480, obejmujące okres od czasów bajecznych do 1480 r. Oparte na materiałach źródłowych polskich i obcych oraz własnych obserwacjach. Pierwsza wybitna synteza w historiografii polskiej, nie mająca równej sobie w całej ówczesnej Europie. J. Długosz (1415-1480), duchowny, historyk, kronikarz, geograf, heraldyk, dyplomata, wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka.

4.500,-
50. Fotografia pozycji 50DUNIN-Wąsowicz Krzysztof - Stutthof. Ze wspomnień więźnia obozu koncentracyjnego. W‑wa 1946. PIW. 8,s.V, [3],103, [1],2 plany, okł.oryg.
Okładka lekko przykurzona. Wstęp: Dr Stanisław Płoski.

40,-
51. Fotografia pozycji 51DYBOWSKI Jan - Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko. Lwów 1918. I. Zw. Druk. 8,s.28, 8 portretów, okł.oryg. Odb. z czasopisma Kosmos XLII. 1917 z.1-4.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: Czcigodnemi p. dr. Aleksandrowi Demanowiczowi z głębokim szacunkiem na pamiątkę Dr. B. Dybowski.

45,-
52. Fotografia pozycji 52Fotografia pozycji 52EGER Feliksa - Historya masoneryi i innych towarzystw tajnych. W‑wa 1904. Nakład i druk Synów St. Niemiry. 8,s.457, II, opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa: narożniki i 5ciopolowy grzbiet z ciemnozielonej skóry, na wierzchniej okładce i grzbiecie złocone symbole ma­sońskie, karton marmoryzowany.
Bardzo ładny egzemplarz. Na karcie tyt. pieczęć z cyfrą. Nazwisko autora pod słowem wst. Treść oparta na pracy N.Deschamps: Les sociétés secretes et la sociéte ou philosophie de l'histoire contemporaine, pr. zb.: Die Freimaurerei Oesterreich-Ungarn i in. pismach i przewodnikach masońskich. Z wykazem lóż na świecie, ze szczególnym uwzględnienim lóż franc. i listą czasopism masońskich.

600,-
53. Fotografia pozycji 53EJSMOND Juljan - Bajki. W‑wa 1927. Nakł. aut. Zakł. Druk. F. Wyszyński i Sp. 16d, s.127, portret autora, okł.oryg. rys. Stefan Norblin.
Na karcie przedtyt. podpis i naklejka własnościowa. Stan bardzo dobry. Wierszem, 1 wydanie. Cykle: Psia dola, Nie święci garnki lepią, I w Paryżu nie zrobisz z posła ryżu, Ślimak ślimak pokaż rogi, W piętę mierzył. ..,Nie kładź palca między drzwi, Pan strzela a chłop kule nosi, Kruk krukowi. ..,Karczma na rozdrożu.

80,-
54. Fotografia pozycji 54EJSMOND Juljan - Wielkie łowy królów polskich. W‑wa [1926]. Rój. 16d, s.64, okł.oryg. Cykl Myśliwski. Biblioteczka historyczno-geograficzna nr 52.
Stan dobry. 1 wydanie.

45,-
55. Fotografia pozycji 55EJSMOND Juljan - Zabobony myśliwskie. W‑wa [1926]. Rój. 16, s.53, [11], okł.oryg. Biblioteczka historyczno-geograficzna Nr 26.
Okładka lekko naddarta, podpis. 1 wydanie.

45,-
56. Fotografia pozycji 56Fotografia pozycji 56FILIPOWICZ Kornel - Krajobraz niewzruszony. Opowiadania. W‑wa 1947. Czyt. 8,s.209, [2], okł.oryg.
Naddarty grzbiet. Debiut prozatorski autora. Odręczna dedykacja: Na pamiątkę obiecanej przesyłki z wspom­nieniami o Bonnard'zie [Pierre] od Hanki Rudzkiej [Cybisowej]. Kraków 2. II.1948.

80,-
57. Fotografia pozycji 57Fotografia pozycji 57FLAWIUSZ Józef - Oblężenie i zburzenie Jerozolimy, według opisu. .. Lwów 1856. Druk. K. Pillera. 8,s.112, duża skł. mapa Ziemi Świętej, z lit. K.Pillera, opr. psk. współczesna, narożniki i grzbiet 6cio­polowy, złocone zdobienia i tytulatura, karton marmoryzowany.
Karta tyt. przykurzona, pieczęcie: monogram M. W. Jeden drzeworyt w tekście z widokiem świątyni. Na końcu Żywot Józefa Flawiusza.

600,-
58. Fotografia pozycji 58FOLDER reklamowy. Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach. Mościce, w czerwcu 1931 r. Kraków. Druk W. L. Anczyca i Sp. `16 podł. s,16, okł.oryg.
Stan dobry. Pieczęć: Z biblioteki Franciszka Uhorczaka. W treści szczegółowo opisany skład chemiczny produkowanych nawozów, instrukcje jak i do czego mają być stosowane.
Stan dobry.

45,-
59. Fotografia pozycji 59Fotografia pozycji 59Fotografia pozycji 59FREDRO Aleksander - Sztuka obłapiania. Poemat w czterech pieśniach wierszem z roku 1817. Z ilustracyami Andrzeya Czeczota. Wydanie bibliofilskie. B. m. w. [Katowice?] 1980. Folio, s.23, [1], 10 całostronicowych + 1 w tekście rysunków erotycznych, opr.pł.oryg.
Stan bardzo dobry. Na końcu: pisała Krystyna Kulej, oprac. graf.: Piotr Czeczot. Nakład 200 egz. + 3. Egz. nr 67. Rok wydania: 1980. Technika druku: serigrafia.
A. Czeczot (1933-2012), grafik, twórca filmów animowanych, autor rysunków satyrycznych. Odznaczony medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”.

500,-
60. Fotografia pozycji 60FURGALSKI Marjan - Zbiorek wierszy z ilustracjami ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Materjał deklamacyjny do urządzania obchodów w szkołach i Towarzystwach kulturalno-oświatowych w 15-tą rocznicę odzyskania niepodległości. Paździenik 1933 r. Skł. gł.: u autora Halemba, pow. Katowice oraz Gebethner i Wolff, Kraków. Druk. Przemysłowa Kraków. 8,s.32, ilustracje, okł.oryg.
Zabrudzenia na tylnej okładce.

25,-
61. Fotografia pozycji 61GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons - Niobe. Z drzeworytami Jacka Żuławskiego. W‑wa 1970. „Ruch”. 4,s.XXX, [2], ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Obca dedykacja. Układ graf. Leona Urbańskiego i Mariana Sztuki, złożono czcionką Plantin. Egz. nr 2056. Przed tytułem drzeworyt z cyklu „Niobe” sygn. oł. przez artystę.

100,-
62. Fotografia pozycji 62GAWLIK Mieczysław - Dzieje niepodległej Polski. Tarnów 1917. Z. Jeleń. 16, s.104, okł.oryg.
Okładka z ubytkiem.

45,-
63. Fotografia pozycji 63[GETTO]. W 3-cią rocznicę zagłady ghetta w Krakowie (13. III.1943 - 13. III. 1946). Kraków 1946. Centr. Komitet Żydów. 8,s.197, [1], liczne ilustracje w tekście, okł.oryg. Książki Wojew. Żydowskiej Komisji Historycznej w Krakowie Nr 6.
Stan dobry. Autorzy: M. M. Borwicz [Boruchowicz], J. Przyboś, J. Wiktor, N. Rost, G. Mirer, H. Wielowieyska, L. Eichhorn, H. Vogler, K. Wyka, N. Gross, A. Włodek, i in.

60,-
64. Fotografia pozycji 64[GILLEQUIN Jean] - Légendes slaves. Adaptées par Mary-Gill. Paris 1912. L'Office du Livre. 16d, s.322, okł.oryg. Les Grandes Légendes du Monde.
Stan dobry.

60,-
65. Fotografia pozycji 65Fotografia pozycji 65Fotografia pozycji 65GŁADYSZ Antoni - Powrót z piekła hitlerowskiego. Wspomnienie z obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen i Litomierzycach. Wyd.2. Tarnów 1945. Nakł. Zw. B. Więźniów Ideowo-Politycznych. 8,s.124, rysunki w tekście, okł.oryg.,opr.pł.
Stan bardzo dobry. Prow.: Eugeniusz Kuzioar. Na początku książki wklejona fotografia Eugeniusza Kuziory - więźnia nr 2291, o którym autor ciepło pisze na str. 48.

60,-
66. Fotografia pozycji 66Fotografia pozycji 66Fotografia pozycji 66Fotografia pozycji 66Fotografia pozycji 66Fotografia pozycji 66[GODEBSKI Cyprian (Godziemba) tłum. ] - Przepis musztry y manewrów dla piechoty francuzkiey, wydany roku 1791. Tłómaczenie z francuzkiego. Cz. I-III. W‑wa 1808. W Druk. i Nakł. Sukcessorów Zawadzkich. 16d, s.84,86,189, [1], skł. tablice nr I, III, IV, V, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia, tytulatura na grzbiecie i superekslibris Zygmunta Czarneckiego na okładce.
Minimalne otarcie na rogach okładki, poza tym stan bardzo dobry. Pieczęcie: Jan Bieliński, Biblioteka W. B.,na odwrociu karty tyt. pieczęć Wielkiego Księcia Lit. Witolda. W cz. I zalecenie ks. Józefa Poniatowskiego, aby przepis dla całej piechoty był w pułkach wprowadzony. Na tablicach szyk pułku do boju i musztra żołnierza; sygn.: Jan Ligber sztychował na uli; Furmanskiey. Rzadkie.

450,-
67. Fotografia pozycji 67Fotografia pozycji 67Fotografia pozycji 67Fotografia pozycji 67GOETHE Johann Wolfgang - Faust. Tragedji część pierwsza i druga. Przekład Emila Zegadłowicza. Wadowice 1926-27. Nakł. i druk Fr. Foltina. 8,s.238,356, [2], portret autora, 14 ilustracji, opr. psk.,narożniki i grzbiety z czarnej skóry, złocona tytulatura, płótno granatowe.
Ładny egzemplarz. Portret Goethego wykonał Fr. Siedlecki, 14 szkiców scenicznych Zbigniew Pronaszko. Nakład 1050 egz. num. Ten 379 podpisany przez E. Zegadłowicza i Fr. Foltina.

600,-
68. Fotografia pozycji 68GOLDBERG Heinrich - Zwanzig Jahre aus der Regierung Sigismund's I. Koenigs von Polen, auf Grund der Acta Tomiciana dargestellt von. .. Leipzig 1870. Druck v. Bär & Hermann. 8,s.80, opr. współczesna.
Stan bardzo dobry. Panowanie Zygmunta I, oprac. na podstawie materiałów zamieszczonych w Acta Tomiciana. Rozprawa doktorska, obroniona na Uniwersytecie w Lipsku.

120,-
69. Fotografia pozycji 69Fotografia pozycji 69Fotografia pozycji 69GOMBROWICZ Witold - Dziennik (1953-1956), (1957-1961), (1961-1966), T.1 - 3. Paryż 1971. Inst. Literacki. 8,s.301, [2],255,223, okł.oryg. Dzieła zebrane T. VI-VIII, Biblioteka „Kultury” T.205, 211,213.
Stan bardzo dobry.

180,-
70. Fotografia pozycji 70GOMBROWICZ Witold - Dziennik (1953 - 1956). Paryż 1957. Inst. Literacki. 8,s.337, [3], okł.oryg. Biblioteka „Kultury” T. XXI.
Małe zabrązowienie na okładce. 1 wydanie. Obejmuje teksty drukowane w „Kulturze”, uzupełnione fragmentami dotąd nieogłoszonymi.

80,-
71. Fotografia pozycji 71GOMBROWICZ Witold - Dziennik (1957-1961). Paryż 1962. Inst. Literacki. 8,s.274, [2], okł.oryg. Biblioteka „Kultury” T. LXXXI.
Stan bardzo dobry.

80,-
72. Fotografia pozycji 72Fotografia pozycji 72Fotografia pozycji 72Fotografia pozycji 72GOMBROWICZ Witold - Ferdydurke. W‑wa 1938 [1937]. „Rój”. 16d, s.324, [1],
2 rysunki w tekście Brunona Schulza, opr.kart. wtórna.
Na wielu kartach pieczęcie. 1 wydanie. Egz. No 001830. Metaforyczna powieść uznana za jedną z czołowych osiągnięć polskiej literatury międzywojennej. Groteskowa krytyka kultury i obyczajowości. Spotkała się z dużymi atakami części publicystów; entuzjastycznie wyrażali się o niej m. in. Bruno Schulz i Artur Sandauer.

1.500,-
73. Fotografia pozycji 73GOMBROWICZ Witold - Ferdydurke. Paryż 1969. Inst. Literacki. 8,s.292, okł.oryg. Dzieła zebrane. T. I. Biblioteka „Kultury” T.181.
Stan bardzo dobry. Metaforyczna powieść uznana za jedną z czołowych osiągnięć polskiej literatury międzywojennej. Groteskowa krytyka kultury i obyczajowości.

75,-
74. Fotografia pozycji 74GOMBROWICZ Witold - Trans-Atlantyk. Paryż 1970. Inst. Literacki. 8,s.129, okł.oryg. Dzieła zebrane T. II. Biblioteka „Kultury” T.186.
Stan bardzo dobry. Powieść, w której autor w groteskowej formie przedstawia swoje przeżycia z inauguracyjnego rejsu statkiem MS Chrobry z Gdyni do Buenos Aires.

60,-
75. Fotografia pozycji 75Fotografia pozycji 75GOSZCZYŃSKI Seweryn - Dzieła zbiorowe. Wyd. Z. Wasilewski. Lwów-W‑wa 1912. H. Altenberg. 8,s.XXXII,579, portret autora, opr.pł.oryg. ozdobna. Biblioteka Klasyków Polskich pod red. T. Piniego T. IV.
Pieczęcie, poza tym stan bardzo dobry. Treść: Przedmowa, Poezye liryczne, Powieści, Dziennik podróży do Tatrów, Rozprawy literackie, krytyki, i sprawozdania, Rozprawy polityczne, Pisma satyryczne „Pszonki”, Po przełomie moralno-religijnym, Uzupełnienie „Poezyi lirycznych”, Przypisy, Odmiany tekstu, Bibliografia.

100,-
76. Fotografia pozycji 76Fotografia pozycji 76Fotografia pozycji 76GRAFF Karol - Hodowla zwierząt. T.1-2. W‑wa 1887. Druk. Noskowskiego. 8,s.IV,480,III,44 drze­woryty w tekście,s.II,313,14 drzeworytów w tekście, opr. psk. współczesna: narożniki i 6ciopo­lowe grzbie­ty z brązowej skóry, złocone zdobienia i tytulatura, brzegi kart barwione. Wydawnictwa Rolnicze pod red. Aleksandra Trylskiego.
Bardzo ładny egzemplarz. Pieczęcie. T. I: Anatomia i fizjologia zwierząt, Hodowla ogólna, Ogólne zasady żywienia zwierząt, Hodowla koni, Hodowla owiec. T. II: Hodowla bydła, Hodowla świn, Hodowla drobiu, Hodowla ryb. Autor był nauczycielem Szkoły Rolniczej w Czernichowie w latach 1883-1885, 1911-14, wykładał również weterynarię na U. J.

2.500,-
77. Fotografia pozycji 77[GREGOROWICZ Jan Kanty] - Prawdziwa historja o pijaku Urbanie. Opisał Janek z Bielca, narysował Franciszek Kostrzewski. W‑wa 1903. Księg. Krajowa K. Prószyńskiego. 8,s.24, ilustracje w tekście, okł.oryg. Wyd. Gazety Świątecznej i Księgarni Krajowej.
Stan bardzo dobry. Drzeworyty w tekście. Wstęp: Jeżeli więc wy, rodzice chcecie, aby które z dziatek waszych nie stało się w późniejszych latach pijakiem, przestrzegajcie najprzód między sobą trzeźwości, i od pierwszej chwili urodzenia dziecka z dala od niego trzymajcie wódkę.

60,-
78. Fotografia pozycji 78Fotografia pozycji 78HARASYMOWICZ Jerzy - Wieża melancholii. Kraków 1958. WL. 16, s.117, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Pani Wiesławie. .. przyjaciółce kotów i kwiatów Jerzy Harasymowicz. Wiersze, 1 wydanie. Cykle: Wieża melancholii, Zajazd strachów na wróble, Zimowy konik, Pole makowe. Okładke i kartę tyt. projektował Daniel Mróz.

60,-
79. Fotografia pozycji 79Fotografia pozycji 79HARASYMOWICZ Jerzy - Wybór wierszy 1955 - 1973. Kraków 1975. WL. 16d, s.458, [2], okł.oryg. Bibl. Literatury Trzydziestolecia.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Wielce Miłej Pani z sarmackim Pozdrowieniem Jerzy Harasymowicz Broniuszyc Z godła Pomian. Wiersze w cyklach: Cuda, Powrót do kraju łagodności, Wieża melancholii, Mit o świętym Jerzym, Ma sie pod jesień, Podsumowanie zieleni, Budowanie lasu, Pastorałki polskie, Madonny polskie, Zielony majerz, Znaki nad domem, Bar na Stawach, Zielnik, Polska weranda, Małopolska 1973 (tom nie drukowany).

50,-
80. Fotografia pozycji 80HELCEL Antoni Zygmunt - O dwukrotnem zamęzciu xiężniczki Ludwiki Karoliny Radziwiłłownej i wynikłych ztąd w Polsce zamieszkach. Przyczynek do dziejów panowania Jana III. Kraków 1857. Czc. „Czasu”. 8,s.127, [1], opr.pł. współczesna.
Stan dobry. Pieczęcie. Odbitka z Rocznika c. k. Tow. Nauk. Krakowskiego. Sprawa dotyczy konsekwencji potajemnego ślubu księżniczki z księciem Pfalz-Neuburg, wbrew spisanej umowie przedślubnej z Jakubem Ludwikiem Sobieskim.

240,-
81. Fotografia pozycji 81HELCEL Antoni Zygmunt - Odpór zarzutów uczynionych w tak zwanym „Przeglądzie Krytycznym” ogłoszonym przed kilką miesiacami we Lwowie przeciwko wydaniu Jakóba Michałowskiego Księgi pamiętniczej. Napisał w przyczynku do tejże Księgi. .. Kraków 1865. Druk. c. k. U. J. 8,s.172, opr.kart. z naklejoną okł.oryg.
Pieczęcie. Odpór zarzutów skierowanych przeciwko Tow. Nauk. Krakowskiemu i A. Helclowi.

120,-
82. Fotografia pozycji 82HERBERT Zbigniew - Struna światła. W‑wa 1956. Czyt. 16d, s.82, [2], okł.oryg.
Stan dobry, podpis, pieczęć. 1 wydanie. Pierwszy tomik poetycki. Nakład 1205 egz. Okładkę proj. Andrzej Radziejowski.

150,-
83. Fotografia pozycji 83HERLING-Grudziński Gustaw - Skrzydła ołtarza. Paryż 1960. Inst. Literacki. 8,s.116, [2], okł.oryg. Biblioteka „Kultury” T. LI.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie. 2 opowiadania: Wieża, Pieta dell'Isola.

80,-
84. Fotografia pozycji 84HŁASKO Marek - Wszyscy byli odwróceni. Brudne czyny. Paryż 1964. Inst. Literacki, 8,s.354, [2], okł.oryg. Biblioteka „Kultury” T. XCVI.
Stan bardzo dobry. Powieści, 1 wydanie.

80,-
85. Fotografia pozycji 85HOFFMANN M[ax] - Wspomnienia („Wojna wśród niewyzyskanych sposobności”). Z niem. przetł. Tadeusz Bałaban. W‑wa 1925. Wojsk. Inst. Nauk. -Wyd. 8,s.194, [1], 4 mapy, okł.oryg. Bibl. pamiętników i materjałów do historji wojny światowej T. I.
Przybrudzona okładka, podkreślenia ołówkiem w tekście. Autor (1869-1927) niem. generał., szef sztabu 8 armii w Prusach Wschodnich, szef sztabu frontu wschodniego.

75,-
86. Fotografia pozycji 86Fotografia pozycji 86HUFELAND [Christoph Wilhelm], Rosenblum Benjamin - 900 najlepszych środków domowych przeciw rozlicznym chorobom i cierpieniom człowieka z przyłączeniem niektórych ważniejszych przepisów lekarskich doświadczonych od kaszlu, kataru, bólu głowy, kwasów i kurczu żołądka, biegunki,. .. tudzież skład apteczki domowej przez Hufelanda na wzór dzieła niemieckiego, zebrane, ułożone i dwoma traktatami o cholerze i o cudownych skutkach zimnej wody pomnożone przez Benjamina Rosenblum lekarza praktykującego w Warszawie. 2 powiększone wydanie. W‑wa 1850. S. H. Merzbach. Druk J. Ungra. 8,s.[8],300, opr. psk. współczesna, narożniki i 5ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia i tytulatura, karton marmoryzowany, brzegi kart barwione.
Na kilku kartach małe zaplamienia.

2.200,-
87. Fotografia pozycji 87HUTTEN-Czapski Emeric - Catalogue de la collection des medailles et monnaires polonaises. Vol.
I-V [komplet]. Graz 1957. Akad. Druck-u. Verlagsanstalt. 4,s.[4],393,10,1 tablica, XVII,546,23 tablice, VII,196, CLXVIII, [1],3 tabllice, III,381, [3], LXXI, [4], [2],125, CLXXII, [5], liczne ilustracje w tekście, opr.pł.
Stan bardzo dobry. Reprint z wydania 1871-1912. Obszerny katalog monet i medali polskich. Jedno z podstawowych źródeł wiedzy o numizmatyce polskiej. Do dnia dzisiejszego ma bardzo dużą wartość źródłową.

500,-
88. Fotografia pozycji 88Fotografia pozycji 88IŁŁAKOWICZ Kazimiera - Śmierć Feniksa. Toruń-W‑wa-Siedlce 1922. „Ignis”. 16d, s.83, [2], okł.oryg. rys. Tadeusz Gronowski.
Stan dobry. Poezje, 1 wydanie. Egz. nr 849, z odręcznym monogramem autorki na marce ochronnej „Ignisa”.

120,-
89. Fotografia pozycji 89IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera - Zwierciadło nocy. W‑wa 1928. J. Mortkowicz. 16d, s.90, [6], okł.oryg. Pod Znakiem Poetów. Serja nowa.
Stan dobry, pieczęć. Wiersze, 1 wydanie. Cykle: Zwierciadło nocy, Pusta muszla, Wiersze pogodne.

50,-
90. Fotografia pozycji 90INSTRUKCJA służbowa dla Policji Państwowej. Wydały: Polska Książnica Naukowa w Przemyślu, Księgarnia Stan. Köhlera we lwowie, [1920]. 16, s.44, okł.oryg.
Zabrązowienia na okładce.

40,-
91. Fotografia pozycji 91JACKOWSKA Suzanne d'Olivéra - La réhabilitation de Edgar Poe et ses plus beaux poèmes en vers francais avec texte anglais en regard. Préface de M. le professeur C. Cestre. Paris 1933. Édité par les amis d'Edgar Poe. 8,s.91, [6], okł.oryg.
Naddarty, podklejony bibułką grzbiet. Rehabilitacja Edgara Poe i jego najpiękniejsze wiersze w wersji franc. i ang. Portrety: 2 E. Poe,S.Jackowska, Virginia Clem Poe. Nakład 320 egz. num. Ten 63.

120,-
92. Fotografia pozycji 92JANISZEWSKI Jan Chryzostom - Bezżeństwo kapłańskie w Kościele Katolickim. Cz. I. Gniezno 1860. J. B. Langie. 8,s.VIII,648, opr. psk. współczesna, złocona tytulatura.
Nikłe ślady zawilgocenia, poza tym stan bardzo dobry.

120,-
93. Fotografia pozycji 93JANKOWSKI Edmund - Sad i ogród owocowy. W‑wa 1878. Druk. J. Sikorskiego. 8,s.401, II, 153 drzeworyty w tekście, opr.sk. współczesna: skóra brązowa marmoryzowana, grzbiet 5ciopolowy, czerwony i zielony szyldzik, złocone zdobienia i tytulatura, brzegi kart barwione.
Stan bardzo dobry. Praca dedykowana Jerzemu Alexandrowiczowi dyr. ogrodów botanicznego i pomologicznego. Przedmiotem pracy jest owocarstwo uzupełnione zasadmi cięcia drzew. Cz. I: Przygotowawcza. II: Szkółka. III: Sad. IV: Ogród owocowy.

2.000,-
94. Fotografia pozycji 94JANTA (Połczyński) Aleksander - Pisma przygodne opus drugi. Pochwała własnych nóg czyli niech nam stoją ! Z licznymi docinkami w tekscie. Detroit, Mich. 1951. Anatol Girs Press. 8,s.31, okł.oryg.
Stan dobry. Wierszem. Nakład 333 egz. num. Ten 111.

120,-
95. Fotografia pozycji 95Fotografia pozycji 95JASIEŃSKI Bruno - Człowiek zmienia skórę. Powieść. Przeł. z oryg. Arno Lorie. Księga 2. W‑wa 1934. Tow. Wyd. „Mewa”. 16d, s.342, [1], opr.pł. współczesna.
Pieczęć, niewielkie przybrudzenia. Socrealistyczna powieść, przez wiele lat była lekturą szkolną w Tadżyckiej SRR. 1 polskie wydanie. Autor (1901-1938), poeta polski, dramaturg, prozaik, współtwórca polskiego futuryzmu, przedstawiciel polskiej awangardy międzynarodowej.

200,-
96. Fotografia pozycji 96JASIŃSKI Jan - Gry i ćwiczenia terenowe. Dla szkół powszechnych i średnich oraz organizacyj młodzieży. Poznań 1935. Księg. św. Wojciecha. 16d, s.192, rysunki w tekście, opr.pł.
Stan dobry. I: Część teoretyczna. II: Część szczegółowa. III: Część dodatkowa.

40,-
97. Fotografia pozycji 97Fotografia pozycji 97JAWORSKI Władysław Leopold - Notatki. Wyd. 2 pomn. Kraków 1929. Druk. Narodowa. 8,s.187, [4], okł.oryg.
Okładka przybrudzona, ze śladami zalania, zakreślona atramentem pieczęć, oderwany fragment karty bez szkody dla tekstu, na dwóch kartach ślad zawilgocenia. 90 notatek -przemyśleń, czasem kilku zdaniowych na różne aspekty życia, religii, filozofii, polityki, literatury, etc.

60,-
98. Fotografia pozycji 98JEDLICKI Marjan Zygmunt - Monumenta Germaniae Historica. Szkic historyczno-krytyczny. Lwów 1927. Nakł. Redakcyi. 8,s.61, okł.oryg. Pamiętnik Historyczno-Prawny pod red. P. Dąbkowskiego. T. IV z.3.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Odręczna dedykacja autora dla Prof. Władysława Woltera.

40,-
99. Fotografia pozycji 99JESKE-Choiński Teodor - Różycki. Powieść na tle stosunków poznańskich. Wyd. nowe. W‑wa 1903. Gebethner i Wolff. 16d, s.245, opr.pł.
Uszkodzony grzbiet oprawy. Zmieniony i przerobiony tekst powieści „Nad Wartą” z 1888 r.

45,-
100. Fotografia pozycji 100Fotografia pozycji 100Fotografia pozycji 100JESKE-Choiński Teodor - Teror. Powieść historyczna z czasów rewolucji Francuskiej. T.1-2. W‑wa 1911. Nakł. Księg. St. Sadowskiego. 16d, s.263,353. opr.ppł. w 1 wol. „Nowości Literackie”.
Brak portretu autora, poza tym stan dobry. 1 wydanie. Obnaża rozkład moralny ówczesnego społeczenstwa franc. i ukazuje negatywne skutki rewolucji francuskiej.

80,-
101. Fotografia pozycji 101Fotografia pozycji 101KADEN-Bandrowski Juljusz - Europa zbiera siano. Lwów-W‑wa-Kraków [1927]. Ossol. 16d, s.248, [1], kolor. ilustracje, opr.ppł.
Stan dobry. Podpis. Reportaże. 1 wydanie.

35,-
102. Fotografia pozycji 102KALENDARZ Rodzinny na rok Pański 1925. Wyd. Kalendarzy Polskich Książnicy Naukowej w Przemyslu. Druk. J. Łazora. 8,s.nlb, ilustracje, okł.oryg.
Okładka przybrudzona, naddarty grzbiet. Zaw. Kalendarium, teksty literackie, humor, sprawy bieżace, wykaz jarmarków w całej Polsce, reklamy.

50,-
103. Fotografia pozycji 103Fotografia pozycji 103KALENDARZYK Motylkowy na rok 1936. B. m. i wyd. 15,5 x 3,5 cm, kart 28, opr.sk. ozdobna, z metalową postacią narciarza.
Stan bardzo dobry. Zawiera kalendarium, kalendarz żydowski i czyste strony na zapiski.

60,-
104. Fotografia pozycji 104[KALENDARZYK]. Przypowieści Dalekiego Wschodu. [Kalendarzyk na rok] 1939. Wyd. „Herbewo” Sp. akc. 16,s.[40], ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Zawiera: Kalendarium, przypowieści oprac. na podstawie Szi-King (Starożytne księgi pieśni), pod każdą przypowieścią tekst reklamowy zwitek i bibułek „Morwitan”. Kalendarium i wszystkie karty ilustrowane motywami wschodnimi.

50,-
105. Fotografia pozycji 105KALINKA Waleryan - Galicya i Kraków pod panowaniem austryackiem. Kraków 1898. Sp. Wyd. Pol. 8,s.470, opr.ppł. Dzieła T. X.
Stan bardzo dobry. Treść: Mieszkańcy, Stosunek poddańczy, Kościół, Sądownictwo, Miasto Kraków.

120,-
106. Fotografia pozycji 106KALINKA X. [Walerian] C. R. - Internat Ruski i wychowanie po za szkołą. (Sprawozdanie odczytane we Lwowie, dnia 4 Marca 1885 r. ). Kraków 1886. Nakł. Internatu. Druk. „Czasu”. 8,s.19, opr. ppł. z naklejoną okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Podpis. X. W. Kalinka (1826-1886) był założycielem Internatu Ruskiego we Lwowie.

30,-
107. Fotografia pozycji 107Fotografia pozycji 107KAMIŃSKA Ida. 50 lat pracy artystycznej. Wydane staraniem Komitetu Obchodu Jubileuszu Idy Kamińskiej. Nakł. „Idisz Buch”. 8,s.92, [2],84, fotografie, okł.oryg.
Stan dobry. „Zbiorek esejów, wypowiedzi i ocen piór żydowskich i polskich pisarzy, reżyserów i aktorów poświęcony działalności artystycznej Idy Kamińskiej”. Teksty w j. polskim i idisz.

60,-
108. Fotografia pozycji 108Fotografia pozycji 108KANT Immanuel - Krytyka czystego rozumu. Przeł. z oryg. Piotr Chmielowski. Pod red. Henryka Struvego. Z dodaniem Wstępu i Objaśnień tłomacza oraz Skorowidzu nazwisk i wyrazów naukowych. W‑wa 1904. Wyd. z zapomogi Kasy im. J. Mianowskiego. Skł. gł. w księg. E. Wende i Sp. 16d,s.XL,782, [2], opr. psk. współczesna, narożniki i grzbiet z brązowej skóry, złocona tytulatura i zdobienia, karton marmoryzowany, brzegi kart barwione.
Bardzo ładny egzemplarz. 1 polskie wydanie. Książka uważana za jedną z najważniejszych prac w historii filozofii.

1.000,-
109. Fotografia pozycji 109KASPROWICZ Jan - W setną rocznicę skonu Kościuszki. Przemówienie, wygłoszone na uroczystej akademii urządzonej wieczorem dnia 14-go października w Teatrze Miejskim we Lwowie. Lwów 1918 [okł.: 1917]. Książnica Polska T. N. S. W. 8,s.19, okł.oryg. ozdobna. Wydawnictwa Powszechnych Wykładów Wszechnicy i Politechniki Lwowskiej nr 30.
Stan bardzo dobry.

35,-
110. Fotografia pozycji 110KATALOG - cennik: Zima 1939 - Zawody FIS. Cennik specjalny 1938/39. Wyd. Dom Handlowy Jasiewicz, Kraków. 16 podł. s.14, ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Reklamowane: sprzęt i stroje narciarskie, łyżwy i buty do łyżew, sprzęt i ubiory do hokeja.

45,-
111. Fotografia pozycji 111Fotografia pozycji 111Fotografia pozycji 111KATALOG artykułów medycznych. Tom I. W‑wa 1952. Nakł. Centrali Sprzętu Lekarsko-Sanitarnego „Centrosprzęt”. 4,s.XXII, [1],312, ilustracje, opr.kart.oryg.
Oprawa odbarwiona. Katalog ilustrowany przyrządów, aparatów i narzędzi medycznych. Tom 1 obejmuje: anatomię, chirurgię, dezynfekcję, ginekologię i położnictwo, hydroterapię i mechanoterapię, meble medyczne, sprzęt sanitarny, neurochirurgię, okulistykę, otolaryngologię, stomatologię, urologię, elektromedycynę i radiologię.

180,-
112. Fotografia pozycji 112Fotografia pozycji 112Fotografia pozycji 112[KATALOG]. FABRYKA Armatur Łagiewniki. Katalog 1940. Kraków. 8,s.59, 57 kart z ilustracjami narzedzi i części, okł.oryg.
2 karty luźne.

120,-
113. Fotografia pozycji 113KAZIMIERCZYK Stanisław - Okruchy. Londyn 1974. Veritas Found. 8,s.31, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora.

40,-
114. Fotografia pozycji 114KIRKOR Stanisław - Polscy donatariusze Napoleona. Londyn 1974. OPiM. 8,s.324, ilustr.,okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Treść: Cz. I: Polscy donatariusze Napoleona: Rozprawa, Słownik biograficzny, Aneks. Cz. II: Materiały i szkice: Dwaj bracia Łazowscy, Napaści na gen. Dąbrowskiego, Legia Nadwislańska, Jerzy Zenowicz, Antoni Jankowski, Szwadron Napoleona, Ostatni Polacy przy Napoleonie.

120,-
115. Fotografia pozycji 115Fotografia pozycji 115Fotografia pozycji 115Fotografia pozycji 115KITOWICZ [Jędrzej] X. - Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III. Wyd. nowe przejrz. z przedmową Władysława Zawadzkiego. T.1-2. Gubrynowicz i Schmidt. Druk. K. Pillera. 16d,s.VIII,234,239, opr.sk. współczesna, skóra bordowa, grzbiety 6ciopolowe, złocone zdobienia i tytulatura, na okładkach tłoczone zdobienia i liniowa bordiura, brzegi kart barwione.
Rdzawe plamki na kilku kartach w tomie drugim, poza tym stan bardzo dobry. Syntetyczne ujęcie obyczajów epoki saskiej. Opis ma duże wartości literackie i historyczne. Bogate w szczegóły i bardzo krytyczne sądy autora o czasach mu współczesnych. Występował przeciwko Stanisławowi Augustowi i jego obozowi.

1.200,-
116. Fotografia pozycji 116Fotografia pozycji 116[KLECZKOWSKI Antoni] - Hołd lirnikowi mazowieckiemu, Teofilowi Lenartowiczowi złożony przez rodaków w Krakowie 12 czerwca 1893. Kraków 1893. Nakł. i druk. W. Korneckiego. 16d, s.107, portret, opr.pł.
Brak karty tyt.,pieczęcie. Uroczystości przy sprowadzeniu zwłok T. Lenartowicza z Florencji.

50,-
117. Fotografia pozycji 117KOŁAKOWSKI Leszek - Obecność mitu. Paryż 1972. Inst. Literacki. 8,s.131, [1], okł.oryg. Biblioteka „Kultury” T.224.
Stan bardzo dobry. Eseje filozoficzne. 1 wydanie.

75,-
118. Fotografia pozycji 118Fotografia pozycji 118KOŁODZIEJ Michał - Zbiór przepisów odnoszących się do Kościoła i duchowieństwa. Z upoważnienia Ordynaryatu Książęco-Biskupiego w Krakowie na podstawie notyfikacyi (1879-1912) zestawił i uzupełnił ks. .. proboszcz w Suchej. Kraków 1913. Czc. „Czasu”. 8,s.XII,400, opr.ppł. z epoki.
Stan dobry.

100,-
119. Fotografia pozycji 119Fotografia pozycji 119KONARSKI Stanisław - O skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu ordynaryinych seymow. Cz.1-4. W‑wa 1923. Skł. gł. w Antykwariacie Polskim H. Wildera i S-ki. 16d, s.196, [3],271, [4],361, [4],310, [4], okł.oryg.,opr. psk. współczesna w 2 wol., narożniki i 6ciopolowe grzbiety z brązowej skóry, złocona tytulatura i zdobienia, brzegi kart barwione. Wyd. Komitetu obchodu 150-ej rocznicy ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej i zgonu Stanisława Konarskiego.
Stan bardzo dobry. Pieczęcie. Przedruk anastatyczny z wyd.: W‑wa 1760-63. Fundamentalne dzieło polityczne postulujące reformę obrad sejmowych w Polsce.

700,-
120. Fotografia pozycji 120KONCZYŃSKA Wanda - List Sebastjana Münstera do Stanisława Łaskiego i garść szczegółów w związku z jego Kosmografją. Wyd. nowe. Kraków 1936. Nakł. aut. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.VIII,27, III,18, okł.oryg.
Stan dobry. Rozprawa naukowa. Praca ta została przedstawiona w Uniw. Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym, celem uzyskania stopnia doktora. Z indeksem.

25,-
121. Fotografia pozycji 121Fotografia pozycji 121Fotografia pozycji 121[KONDRATOWICZ Ludwik] - Urodzony Jan Dęboróg. Dzieje jego rodu, głowy i serca, przez niego samego opowiadane, rytmem spisał Władysław Syrokomla. Illustrował E. M. Andriolli. W‑wa1880. Nakł. i druk. J.Ungra. 4,s.112, 9 drzeworytów całostronicowych, opr.pł. ozdobna, współcześnie oprawiony skórą grzbiet, złocona tytulatura, płótno bordowe, na okładce czarne zdobienia.
Oprawa lekko odbarwiona, współczesne wyklejki, pieczęcie, na kartach na marginesach kilku kart niewielkie przybrudzenia. Gawęda szlachecka wierszem. Teksty w ozdobnych ramkach. Rytownicy: K. Przykorski, A. Regulski, J. Styfi, A. Zajkowski.

450,-
122. Fotografia pozycji 122Fotografia pozycji 122KONECZNY Feliks - Tadeusz Kościuszko. Na setną rocznicę zgonu naczelnika. Życie -Czyny - Duch. Wyd.2. Poznań 1922. Wlkp. Księg. Nakł. K. Rzepeckiego. 8,s.404, [4], ilustracje i plany w tekście, tablice, opr.ppł.oryg. z portretem Kościuszki.
Poluzowany grzbiet oprawy, poza tym stan dobry.

120,-
123. Fotografia pozycji 123Fotografia pozycji 123KORZON Tadeusz - Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. Wyd. 2 uzup. przez autora. T. 1-3. Lwów-W‑wa-Kraków 1923. Ossol. 8,s.388,522,465, [1], ilustracje w tekście, opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, narożniki i 5ciopolowe grzbiety z czarnej skóry, złocone zdobienia i tytulatura, karton marmoryzowany.
W t.1 pieczęcie, poza tym bardzo ładny egzemplarz. Ilustracje wykonane pg pomników przez Br. Gembarzewskiego. Brak mapki rys. przez J. Rogową. Treść: Epoka przedrozbiorowa, Dokończenie epoki przedrozbiorowej. Epoka porozbiorowa. Rozdział o broni i uzbrojeniu oraz epokę porozbiorową oprac. Bronisław Gembarzewski.

1.000,-
124. Fotografia pozycji 124Fotografia pozycji 124KOSSAK [Szczucka] Zofia - Szaleńcy Boży. W‑wa 1957. Pax. 16d, s.233, [3], rysunki, inicjały, okł.oryg.,opr.pł. ozdobna Ryszarda Ziemby zasłużonego rzeszowskiego introligatora „artysty książki”, kart. futerał.
Stan bardzo dobry. Ekslibris: Z Księgozbioru Ryszarda Ziemby. Na wyklejce notatka oł.: Opr. 30. III.1958 r. Zbiór legend o tematyce religijnej. Strona tytułowa, rysunki oraz inicjały wg projektu M. Hiszpańskiej-Neuman.

150,-
125. Fotografia pozycji 125KOSSAK-Szczucka Zofja - Szaleńcy Boży. Wyd. nowe. Poznań [1947]. Albertinum. Księg. św. Wojciecha. 8,s.214, [1], 8 drzeworytów, inicjały, okł.oryg.
Współczesne wyklejki, poza tym stan dobry.12 legend o tematyce religijnej. Okładka wg projektu Jerzego Hoppena. Drzeworyty Edwarda Kuczyńskiego. Na karcie przedtyt w ozdobnym kartuszu.: 1897 - 1947. Książka niniejsza ukazuje się w pięćdziesiątym roku pracy i działalności wydawniczej księgarni św. Wojciecha w Poznaniu.

60,-
126. Fotografia pozycji 126[KOŚCIUSZKO]. Tadeusz Kościuszko jego odezwy i raporta, uzupełnione celniejszemi aktami odnoszącemi się do powstania narodowego 1794. Wstęp i objaśnienia dołączył Ludwik Nabielak. Kraków 1918. Centr. Biuro Wyd. N. K. N. Czc. Druk. Narodowej. 16d, s.327, okł.oryg.
Stan dobry, podpis. Z wyd. paryskiego w stuletnią rocznicę zgonu Naczelnika wyd. Centr. Biuro Wyd. N. K. N.

75,-
127. Fotografia pozycji 127Fotografia pozycji 127KOWALSKI Henryk - Medycyna dla nielekarzy popularnie skreślona przez Dra. .. lekarza prakt. w Bochni. Kraków 1873. Nakł. aut. Druk. L. Paszkowskiego. 8,s.131, [4], opr. psk. współczesna, narożniki i 6ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia i tytulatura, brzegi kart barwione.
Pieczęć, Poradnik medycyny popularnej, aby położyć tamę ufności w znachorów, szalbierzy i aby pouczyć co czynić należy dla odwrócenia niebezpieczeństwa w braku pomocy lekarskiej.

900,-
128. Fotografia pozycji 128Fotografia pozycji 128Fotografia pozycji 128KOŹMIAN Andrzej Edward - Żywot Bartłomieja Nowodworskiego, kawalera maltańskiego - królów polskich Stefana i Zygmunta III dworzanina, kapitana harcerzów, kommandora poznańskiego. Opowiedziany przez. .. r. P. 1832. Wrocław 1840. Z.Schletter. Druk. Frydlendera. 16d, s.84, okł.oryg., opr.sk. współczesna, skóra bordowa, złocone zdobienia na okładkach i 6ciopolowym grzbiecie, dublura, brzegi kart barwione.
Okładka lekko przbrudzona, pieczęcie. poza tym stan bardzo dobry. Bartłomiej Nowodworski (1552-1625) najsławniejszy z Polaków kawaler maltański. Towarzyszył w wyprawach Stefana Batorego. Za zabójstwo zmuszony emigrować z kraju, brał udział w wojnach jako kawaler maltański. Po powrocie do Polski propagował ideę maltańską. Był fundatorem szkoły istniejącej w Krakowie od 1588 r. Jego imię nosi I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.

1.200,-
129. Fotografia pozycji 129[KRASIŃSKI Zygmunt] - Irydion. Paryż 1836. Druk. i Księg. A.Jełowickiego i Sp. 8, s.287, winieta pod tytułem i 5 w tekście, opr.pł.,złocona tytulatura.
Niewielkie ślady zawilgocenia. oprawa lekko odbarwiona. Pieczęcie księcia Witolda [jedna przebija na winietę tyt. ]. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W. Hr. Baworowskiego. 1 wydanie. Dramat romantyczny napisany w 1835 r.,wydany anononimowo w pierwszych dnia kwietnia 1836 r. Obok Nie-Boskiej komedii najwybitniejszy dramat wieszcza.

2.000,-
130. Fotografia pozycji 130Fotografia pozycji 130Fotografia pozycji 130KRASZEWSKI Józef Ignacy - Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799. Studya do historyi ducha i obyczaju. Przedmowa Szymon Askenazy. T.1-3. W‑wa 1902-1903. Gebethner i Wolff. 8,s.XVI,424, [1],414, [1],563, [1], 292 ilustracje w tekście, kolorowa mapa: Polska za Stanisława Augusta, oprawa sk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, skóra w kolorze oliwkowym, na okładkach złocona tytulatura, portrecik autora, tłoczone zdobienia na grzbietach i okładkach, złocone tytuły na grzbietach, kart. futerał.
Bardzo ładny egzemplarz w ekskluzywnej oprawie. Rzadkie w tak dobrym stanie. Studia od ostatnich dziesięcioleci Rzeczypospolitej szlacheckiej, oparte na [autor: ] „materiałach źródłowych, pamiętnikach, dziennikach, diariuszach, korespondencji króla, Szczęsnego Potockiego, niewydanych pamiętnikach, druczkach okolicznościowych, wierszach ulotnych, które nigdy drukowanymi nie były”. Ryciny do dzieła zebrał Aleksander Kraushar.

2.400,-
131. Fotografia pozycji 131Fotografia pozycji 131Fotografia pozycji 131KRASZEWSKI Józef Ignacy - Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799. Studya do historyi ducha i obyczaju. T.1-3. Egz. j.w. Oprawa pł. ozdobna, sygn.: Introligatornia J. F. Puget w Warszawie: płótno czerwone, ilustracja roślinna-tłoczenia czarne, portret Kraszewskiego i napisy złocone, grzbiety uzup. współcześnie czerwoną skóra z czarnymi zdobieniami i złoconą tytulaturą, brzegi kart barwione.
Podpisy, poza tym ładny egzemplarz.

3.000,-
132. Fotografia pozycji 132Fotografia pozycji 132KRASZEWSKI Józef Ignacy - Adama Polanowskiego Dworzanina Króla Imci Jana III notatki. T.1-2. W‑wa 1888. M. Glücksberg. 16d, s.176,174, opr. psk. w 1 wol. Powieści historyczne. T. XXVII.
Zaplamienia na wyklejkach. Ekslibris Piotra Wittana [nazwisko skreślone przez nastepnego właściciela], sygn.: R[obert] Resiger Łódź 1965. 1 wydanie.

150,-
133. Fotografia pozycji 133Fotografia pozycji 133KRAUS Alfred, Zoll Fryderyk - Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z objaw­ie­niami. .. Poznań 1929. Wojew. Inst. Wyd. 16,s.XV,350, opr.pł.oryg.
Stan dobry. Pieczęcie. Ze skorowidzem.

60,-
134. Fotografia pozycji 134Fotografia pozycji 134KRAUSHAR Alexander - Książę Repnin i Polska w pierwszem czteroleciu panowania Stanisława Augusta (1764-1768). Wyd. nowe, przejrz. i popr. T.1-2. W‑wa 1900. Gebethner i Wolff. 8,s.399, VIII,336, VI, [1], 66 ilustracji, opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, narożniki i 5ciopolowe grzbiety z ciemnbrązowej skóry, szyldziki, na grzbietach tłoczone i złocone zdobienia i tytulatura, karton marmoryzowany.
Bardzo ładny egzemplarz. Na ilustracjach portrety ówczesnych osobistości, widoki budowli. Nikołaj Repnin (1734-1801), ros. generał, dyplomata, stosujący bezwzględną politykę ambasador rosyjski w Warszawie, przeciwstawiał się reformom podejmowanym przez króla i Czartoryskich.

1.000,-
135. Fotografia pozycji 135KRÓL Marcin z Przemyśla - Geometrya praktyczna. Wydał L[udwik] Birkenmajer. W‑wa 1895. Wyd. Red. Prac Matem. -Fizycznych. 8,s.IX,82, rysunki w tekście, okł.oryg.
Okładka naddarta, podklejona bibułką. Geometrya praktyczna czyli Traktat sztuki mierniczej. Wg rękopisów Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie, poraz pierwszy wydał, tłómaczenie polskie i uwagi krytyczne dołączył L. Birkenmajer. Tekst łaciński i polski.
Marcin z Żurawicy zw. Król (z Przemyśla), ok. 1422-1453, matematyk, astronom, astrolog, profesor Uniw. Krak.,jeden z twórców krakowskiej szkoły astronomicznej.

60,-
136. Fotografia pozycji 136Fotografia pozycji 136KUBACKI Wacław - „Monachomachia” przed sądem potomności. W‑wa 1951. KiW. 8,s.80, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: Drogiemu Kaziowi Wyce z uściskiem WKubacki. Poznań 25. I.52. Z indeksem nazwisk. Okładkę proj. Jerzy Cherka.

80,-
137. Fotografia pozycji 137KUBALA Ludwik - Jerzy Ossoliński. T.1-2. Lwów 1885. Gubrynowicz i Schmidt. Druk Pillera i Sp. 8,s.366,415, opr. psk. z epoki w 1 wol.,skóra brązowa, grzbiet 5ciopolowy, szyldziki, złocona tytulatura i zdobienia, brzegi kart barwione.
Podpis własnościowy, pieczęć.

300,-
138. Fotografia pozycji 138Fotografia pozycji 138KUKIEL Maryan - Dzieje oręża polskiego w epoce napoleońskiej 1795-1815. Poznań 1912. Z.Rze­pecki i Sp. 4,s.399, IX, [2], 5 map, liczne ilustracje w tekście i kolorowe tablice, opr.pł.oryg. ozdobna rys. A. S. Procajłowicz. W setną rocznicę 1812-1912.
Oprawa przybrudzona, drobne naddarcia, poluzowany grzbiet. Podpis Wyklejki z portretami marszałków napoleońskich. Ilustracje wg najwybitniejszych artystów polskich. Ks. I: Legiony. II: Księstwo Warszawskie. III: Rok 1812. IV: Za honor Polaków. Z indeksem nazwisk.

200,-
139. Fotografia pozycji 139Fotografia pozycji 139KUKIEL M[arjan] gen. - Wojny napoleońskie. Wyd. nowe, zmienione i uzup. Z atlasem. W‑wa 1927. Gł. Księg. Wojsk. 8,s.XIV,318, atlas s.81, okł.oryg.,opr. psk. współczesna. narożniki i 6ciopolowy grzbiet z czerwonej skóry, granatowy szyldzik, złocona tytulatura i zdobienia, karton marmoryzowany. Kurs historji wojen T. I.
Bardzo ładny egzemplarz. Kampanie napoleońskie od 1796 r. Atlas zawiera 99 szkiców bitew.

300,-
140. Fotografia pozycji 140Fotografia pozycji 140KULCZYCKI Jerzy Sas - Adeus Africa. Zagłada południa Afryki. Londyn - Sopot 2018.
4, s.197, liczne ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Opisany zmierzch postkolonialnych terenów Afryki. Książka pisana w latach 2010-2018 w oparciu o zapamiętane fakty i wydarzenia z Europy i Afryki, oraz zachowane z tych czasów notatki i szkice. Z indeksem Polaków i osób polskiego pochodzenia oraz spraw polskich w Centralnej i Południowej Afryce wzmiankowanych w książce. Nakład 10 egz. Skład komputerowy: Angelika Zając.

180,-
141. Fotografia pozycji 141Fotografia pozycji 141Fotografia pozycji 141KULINARIA. BEŁZA Józef - Zasady technologii chemicznej gospodarskiej; obejmujące naukę o wypalaniuu wódki; warzeniu piwa; wyrabianu różnych napojów wyskokowych; otrzymywaniu octu i cukru z buraków; wydobywaniu mączki i przerabianiu jej na syop; wybijaniu olejów, i t. p. Wydał. .. z dodaniem pomnożonych wiadomości praktycznych Karola Kurka, profesora Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie tyczących się gorzelnictwa i piwowarstwa. Wyd. 2 przerobione. W‑wa 1851. Druk. S. Orgelbranda. 16d,s.[6],450, [3], 1 skł. tablica ze schematem warzenia piwa, opr. psk. współczesna, narożniki i 6ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia i tytulatura, karton marmoryzowany, brzegi kart barwione.
Podpis, na tablicy małe zaplamienie. J. Bełza (1805-1888) był profesorem chemii i technologii w Inst. Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, oraz w szkole Farmaceutycznej w Warszawie, członek Rady Lekarskiej.

2.200,-
142. Fotografia pozycji 142Fotografia pozycji 142Fotografia pozycji 142‒ [CIUNDZIENICKA Anna] - Gospodyni litewska czyli nauka utrzymywania porządnie domu i zaopatrzenia go we wszystkie przyprawy, zapasy kuchenne, apteczkowe i gospodarskie, tudzież hodowania i utrzymywania bydła, ptastwa i innych żywiołów, według sposobów wyprobowanych i doświadczonych, a razem najtańszych i najprostszych. Wyd. 9-e poprawne drukowane z wydania 1882 r. W‑wa 1888. Gebethner i Wolff. 8,s.522, opr.sk. współczesna, skóra jasnobrązowa, złocone zdobienia i tytulatura, brzegi kart barwione.
Karta tyt. i przedtyt. z ubytkami, podklejone, obcięte marginesy. Autorka (1803-1850) popularnego podręcznika prowadzenia gospodarstwa wiejskiego „Gospodyni litewska”, wielokrotnie wznawianego, po 1873 r. kolejne wydania były uzup. przez Wincentę Zawadzką, synową założyciela drukarni.

2.000,-
143. Fotografia pozycji 143Fotografia pozycji 143ĆWIERCIAKIEWICZOWA Lucyna - Jedyne praktyczne przepisy konfirtur, likierów, marynat, ciast i t. p. Wyd. 22. W‑wa [1913]. Nakł. i własność J. Fiszera. 16d, s.451, XII, opr. psk. współczesna, narożniki i 5ciopolowy grzbiet z jasnobrązowej skóry, złocona tytulatura i zdobienia, karton marmoryzowany, brzegi kart barwione.
Na części kart ślady zawilgocenia.

600,-
144. Fotografia pozycji 144Fotografia pozycji 144 ĆWIERCIAKIEWICZ Lucyna - 365 obiadów. Przez autorkę „Kursy gospodarstwa dla kobiet”, „Jedynych praktycznych przepisów”, „Poradnika porządku” i t. d. Wyd.20. Lwów [1907]. Nakł. i własność Księg. Narodowej. 16d,s.[4],553, ,XX [z XXII], opr. psk. współczesna, narożniki i 5ciopolowy grzbiet z jasnobrązowej skóry. złocona tytulatura i zdobienia, brzegi kart barwione.
Na ostatnich kartach ślady zabrudzenia i uszkodzenia.

600,-
145. Fotografia pozycji 145Fotografia pozycji 145FÓJCIKOWA Walburga - Nasza kuchnia. Wskazówki i rady ze sztuki kucharstwa zebrała i zestawiła dla naszych gospodyń. .. Česky Tĕšin 1937. Nakł. Zjedn. Związków Niewiast Katolickich w Czechosłowacji. 8,s.343, ilustracje, opr.: okładki kart.oryg.,grzbiet i narożniki uzup. współcześnie brązową skórą, złocona tytulatura i zdobienia.
Stan bardzo dobry. Na końcu podane zestawy obiadowe.

900,-
146. Fotografia pozycji 146Fotografia pozycji 146Fotografia pozycji 146GNIEWKOWSKA Alina - Współczesna kuchnia domowa. Skarbczyk kulinarny potraw mięsnych, jarskich, ciast, marynat oraz ważniejszych sekretów gospodarskich. Wyd. IV-e uzup. (5-te). W‑wa 1938. Księg. J. Przeworskiego. Zakł. Graf. „Feniks”. 8,s.366, rysunki w tekście, oprawa kart.oryg.: ozdobne kartonowe okładki, narożniki i grzbiet uzup. współcześnie zieloną skórą, na grzbiecie złocone zdobienia i tytulatura.
Stan więcej niż dobry.

650,-
147. Fotografia pozycji 147Fotografia pozycji 147 MARCISZEWSKA M[aria] - Doskonała kuchnia. 6 przerob. i uzup. wydanie „Kucharki szlacheckiej”, zawierające około 3000 przepisów oraz 60 ilustracyj. W‑wa [1929]. Tow. Wyd. „Bluszcz”. 8,s.968, 60 ilustracji w tekście, opr.sk. współczesna: skóra brązowa, szyldziki, grzbiet 5ciopolowy, złocona tytulatura i zdobienia na okładkach i grzbiecie.
Karta tyt. podklejona, z ubytkami i zapiskami, dwie karty spisu podklejone z ubytkami. Niewyczerpana skarbnica przepisów kulinarnych, cukierniczych i gospodarczych, przyrządzanie dań skromnych i wykwintnych, sporządzanie zapasów spiżarnianych, a także podstawowe zasady prowadzenia domu.

850,-
148. Fotografia pozycji 148Fotografia pozycji 148 NIKLEWICZ Konrad - Domowa fabrykacya wódek, likierów, kremów, rumów i araków. Przewodnik dla wszystkich obejmujący najnowsze przepisy fabrykacyi wszelkich gatunków likierów, rumów, araków, ponczowych esencyi, syropów, ratafii, koniaków, etc. Zebrał i ułożył. .. Wyd.2 popr. W‑wa 1899. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8,s.171, V, okł.oryg.,opr. psk. współczesna: narożniki i 6ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, złocone napisy, karton marmoryzowany, brzegi kart barwione.
Okładka podklejona, zabrudzona, na karcie przedtyt. uzup papierem ubytek. Autor był inspektorem winnic w Austro-Węgrzech.

1.800,-
149. Fotografia pozycji 149Fotografia pozycji 149 SROCZYŃSKI Jakób - Nowy piwowar czyli teoretyczno praktyczna sztuka wyrabiania rozmaitych gatunków piwa angielskiego i sławniejszych trunków słodowych, tudzież niektórych nowo wynalezionych rodzaiów piwa w wielkich i małych ilościach. W‑wa 1821. Druk. Zawadzkiego i Węckiego. 16d,s.XIV,191, [2], 2 skł. tablice, opr. psk. z epoki.
Stan więcej niż dobry. Pieczęcie: Gwalbert Pawlikowski. Wiadomości teoretyczne przygotowujące do warzenia piwa: o wodzie, zbożu, słodzie, chmielu, drożdżach, przyrządzaniu kotła piwnego, w dalszej części sposoby i przepisy warzenia różnych piw. Na tablicach urządzenia do warzenia piwa. Praca dedykowana Stanisławowi Grabowskiemu Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Rzadkie.

1.200,-
150. Fotografia pozycji 150Fotografia pozycji 150SYMON Jan Krystian - Informacya praktyczna o paleniu wodek, pedzeniu dobrych alembikowych gorzałek i likworów. Z przyłączonemi sposobami robienia różnego gatunku przednich essencyi, na pożytek gospodarzom, osobliwie zaś pisarzom ekonomicznym i browaru dozorcom opisana i wydana przez. .. Kraków 1808. B. w. 16d,s.[4],82, opr.kart. z epoki.
Brak sk. grzbietu oprawy. Pieczęcie: Gwalbert Pawlikowski. Rzadkie.

800,-
151. Fotografia pozycji 151Fotografia pozycji 151ŚLEŻAŃSKA Marja - Co dziś na obiad. Praktyczny podręcznik zawierający przeszło 1000 prze­pisów smacznych, tanich i wystawnych obiadów. Z ilustracjami i kolorowemi tablicami. W‑wa 1935. Księg. J. Przeworskiego. 8,s.X, [45], ilustracje, opr. psk. współczesna: narożniki i 5ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, szyldzik, złocone zdobienia i tytulatura.
Stan bardzo dobry.

600,-
 
*

152. Fotografia pozycji 152KURAŚ Ferdynand - Przez ciernie żywota. Przeżycia osobiste i wspomnienia od lat najmłodszych aż po wybuch Wielkiej Wojny 1914 r. Przedm. Stefana Żeromskiego. Częstochowa 1925. Księg. A. Gmachowskiego. 16d, s.160, II, portret autora, okł.oryg. Książnica Narodowa. T. VII.
Stan dobry. Tom wspomnień poety ludowego (1871-1929), pamiętnikarza. Za swą twórczość odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.

60,-
153. Fotografia pozycji 153KURAŚ Ferdynand - Wiązanka z chłopskiej niwy. Poezye chłopa z nad Wisły. Lwów 1910. Nakł. Macierzy Polskiej. 16d, s.100, okł. kart.oryg. Bibl. Macierzy Polskiej nr 51.
Stan dobry, współczesne wyklejki, pieczęcie. Wiersze w cyklach: Ojczyźnie służ, Orły i sokoły, Echa cmentarne, Wiarę mi daj Panie !.

40,-
154. Fotografia pozycji 154KURAŚ Ferdynand - Z pod chłopskiej strzechy. Zbiorek poezyi chłopa z nad Wisły. Kraków 1905. Nakł. Księg. Lud. K.Wojnara. 16d, s.104, portret autora, opr. współczesna. Wyd. Groszowe im. Tade­usza Kościuszki.
Stan dobry, pieczęcie.

40,-
155. Fotografia pozycji 155KURAŚ Ferdynand - Dzwoń, chłopska pieśni ! Zbiorek wierszy z przedmową prof. dr. Tadeusza Grabowskiego. Kraków 1913. T. S. L. Druk W. Poturalskiego. 16d, s.43, opr.kart. z naklejoną okł.oryg.
Okładka lekko przykurzona, pieczęcie. Wiersze w cyklach dzwoń chłopska pieśni !, 1410-1910, Swoim, Ku Ojczyźnie.

40,-
156. Fotografia pozycji 156Fotografia pozycji 156LEGENDRE A[drien] M[arie] - Elementi di geometria piana. 10 edizione napolitana fatta sull' ultima edizione francese, rev. ed accresciuta di note da Tommaso Mandoj. Napoli 1861. A spese della Vedova di Raffaello. Tip. Ricci. 16d, s.112, 7 skł. tablic geometrycznych, opr.pł. z epoki.
Stan dobry, podpis. Elementy płaskie geometrii; ceniony podręcznik, tłum. z franc. Autor (1752-1853) franc. matematyk, członek Franc. Akad. Nauk. Autor prac dotyczących statystyki, teorii liczb, algebry, analizy matematycznej, geodezji.

120,-
157. Fotografia pozycji 157Fotografia pozycji 157LELEWEL Joachim - Polska wieków średnich czyli Joachima Lelewela w dziejach narodowych polskich postrzeżenia. T.3. Poznań 1859. J. K. Żupański. 8,s.XII, [2],636,], 7 skł. tabel, opr. psk. z epoki, 5ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, tłoczone zdobienia i tytulatura, płótno czerwone.
Pieczęcie, karta tyt. z zapiskami i pieczęciami. Treść: Historyczny rozbiór prawodawstwa cywilnego i kryminalnego do czasów Jagiellońskich. Krytyczny rozbiór Statutów Wiślickich. Rozpatrzenie niektórych względów i pomników prawodawstwa, statutowi wiślickiemu uprzedniego. Na końcu: Skazówka abecadłowa.

400,-
158. Fotografia pozycji 158LELEWEL Joachim - Trzy konstytucje polskie 1791, 1807, 1815. Porównał i różnice jej rozważył. .. w roku 1831. Poznań 1861. J.K.Żupański. 16d, s.108, opr.ppł. [Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane przez. .. T.7].
Ślady zawilgocenia, pieczęcie.

80,-
159. Fotografia pozycji 159LEM Stanisław - Pamiętnik znaleziony w wannie. Kraków 1961. WL. 16d, s.294, [2], okł.oryg., obwoluta.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Okładkę proj. Daniel Mróz. Powieść fantastyczno-naukowa. Pamiętnik agenta wojskowego uwięzionego w podziemnym kompleksie wojskowym Nowego Pentagonu w roku 3149. Opisane wydarzenia sprzed 1680 roku.

80,-
160. Fotografia pozycji 160LEM Stanisław - Polowanie. Kraków 1965. WL. 16d, s.142, [2], okł.oryg.,obwoluta: proj. Daniel Mróz.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Pięć opowiadań: Dwóch młodych ludzi, Polowanie, Wypadek, Opowiadanie Pirxa, Altruizyna.

80,-
161. Fotografia pozycji 161LEM Stanisław - Wysoki zamek. W‑wa 1966. MON. 16d, s.207, [1], okł.oryg.,obwoluta.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Powieść autobiograficzna, wspomnienia z dzieciństwa i lata szkolne spędzone we Lwowie.

60,-
162. Fotografia pozycji 162Fotografia pozycji 162Fotografia pozycji 162LEPECKI Mieczysław B. - Józef Piłsudski na Syberji. W‑wa 1936. Gł. Księg. Wojsk. Folio, s.227, ilustracje, ozdoby, facs. dokumentów, 12 kolorowych plansz, opr.pł.oryg. ozdobna.
Poluzowany grzbiet, zaklejony fragment na karcie tyt. Układ graficzny książki, ilustracje, ozdobniki, wyklejkę, projekt oprawy wykonał St. Ostoja-Chrostowski. 12 barwnych ilustracji wykonał Zdzisław Czermański. Oprawę wykonały Zakł. Introligatorskie B. Zjawińskiego w Warszawie.

600,-
163. Fotografia pozycji 163Fotografia pozycji 163Fotografia pozycji 163LICHTENBERG Georg Christoph - Vermischte Schrifte. Neue verm. von dessen Söhnen veranstaltete Original-Ausgabe. Bd. 1-8. Göttingen 1844-1846. 16,s.XXVIII,328, IV,241, IV,284. IV,332, IV,243, IV,378, VI,490, 9 rycin: litografie, 1 faksymile rkp.,opr.pł. z epoki w 4 wol.,złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie, na okładkach tłoczone zdobienia.
Na kilku kartach t.7 ślady zawilgocenia i zalania. Tu m. in. w t.5-tym s.153-243 obszerny tekst o Mikołaju Koperniku z jego portretem w litografii. Wśród rycin także portret autora, kapitana Jamesa Cooka. Autor (1742-1799 ), jeden z najbardziej interesujących myślicieli Oświecenia. Niem. profesor fizyki, matematyki i nauk przyrodniczych na uniwersytecie w Getyndzie. Uznawany za twórcę niemieckiej aforystyki.

600,-
164. Fotografia pozycji 164LIGOCKI Edward - Nowa legenda. W‑wa 1921. Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”. 8,s.167, [1], skł. mapa: Bitwa pod Warszawą sytuacja z dn. 15. rano.,okł.oryg. proj. J. Mehoffer, opr.kart.
Pieczęć, dwie plamy atramentowe, jedna karta tytułowa: Komentarze zamalowane, z ubytkiem podklejonym bibułką. Odręczna dedykacja: Swemu adjutantowi kap. Wojciechowi Wiąckow.. na pamiątkę wspólnej pracy Ludwik Lichtarowicz pułk. Dęblin 27. I.1927 r. Tom wspomnień pośw. gen. Józefowi Hallerowi. Treść: Cz.1: Mare polonum. Cz.2: Obrona Warszawy [1920 r. ]. L.Lichtarowicz (1890-1965) pułkownik dypl. piechoty Wojska Polskiego, od 1925 r. dowódca 15 pułku piechoty w Dęblinie.

150,-
165. Fotografia pozycji 165Fotografia pozycji 165Fotografia pozycji 165(LIGOŃ Stanisław) Karlik z „Kocyndra” - Bery i bojki śląskie. Tom I. Z rysunkami autora. Katowice [1931]. Skł. gł. Księg. i Druk. Katolicka S. A. 16, s.219, [1], portret autora, rysunki w tekście, opr.sk. współczesna.
Stan bardzo dobry. Na wyklejce naklejona wierzchnia okł.oryg. 1 wydanie. Anegdoty dowcipy, humorystyczne opowiastki w gwarze śląskiej słynnego śląskiego gawędziarza Karlika z Kocyndra (1879-1957), ozdobione rysunkami autora.

120,-
166. Fotografia pozycji 166Fotografia pozycji 166LIMBACH Józef - Zoologia i somatologia dla szkół licealnych żeńskich. Lwów 1905. Seyfarth & Czajkowski. 8,s.159, ilustracje w tekście, kolor. tablica, okł. kart.oryg. sygn. M. Górski introligator we Lwowie.
Okładka lekko przetarta, przybrudzona.

60,-
167. Fotografia pozycji 167Fotografia pozycji 167LISICKI Henryk - Antoni Zygmunt Helcel 1808-1870. T.1-2. Lwów 1882. Nakł. autora. 8,s.XVI,390, VII,397, opr.ppł.
Grzbiet t.1 częściowo odbarwiony, z małym ubytkiem. Biografia krakowskiego historyka prawa polskiego, polityka i publicysty, profesora U. J.,posła na sejm galicyjski.

150,-
168. Fotografia pozycji 168Fotografia pozycji 168LONGCHENE de - Le monde souterrain des merveilles géologiques par M. ... 2 éd. Tours 1844. Ad Mame et Cie. 16, s.309, 3 miedzioryty, sztychowana druga karta tyt. z winietą, opr.sk. z epoki, złocone zdobienia na grzbiecie.
Oprawa lekko otarta. Cuda geologiczne podziemnego świata. Tu m. in. opisana kopalnia w Wieliczce. Opis ozdobiony ryciną pokazującą wnętrze kopalni i pracujących górników. Opisane kopalnie złota w Ameryce, wulkany, kopalnie w Meksyku, groty, etc.

450,-
169. Fotografia pozycji 169LUTOSŁAWSKI Wincenty - La conscience nationale et la Ligue des Nations. Communication faite par l'auteur … l'Académie des Sciences Morales et Politiques le 17 mai 1919. Paris 1919. Assoc. Pol. pour la Soc. des Nations. 8,s.52, okł.oryg.
Stan dobry, pieczęć. Rozwój świadomości narodowej w krajach europejskich.

40,-
170. Fotografia pozycji 170Fotografia pozycji 170ŁOZIŃSKI Władysław - Salon i kobieta. (Z estetyki i z dziejów życia towarzyskiego). Do druku przyg. i wyd. M. Treter. Lwów 1921. Gubrynowicz i Syn, H.Altenberg. 8,s.VIII,212, 113 rycin w tym 29 na oddz. tablicach po części barwnych, opr.kart.oryg. ozdobna, sygn.: A. Semkowicz.
Stan więcej niz dobry. Okładkę proj. Eug. Czerwiński. Treść: Piękno społeczne i historyczne, Dawniej a dziś, Sztuka konwersacji, Salon francuski, Salon niemiecki, Życie towarzyskie w Polsce XVIII w.,Towarzystwo lwowskie u schyłku XVIII w.,Puławy, Estetyka życia codziennego.

150,-
171. Fotografia pozycji 171Fotografia pozycji 171ŁOZIŃSKI Władysław - Życie polskie w dawnych wiekach. Wyd.4, przejrzał oraz w dziale ilustracyjnym uzup. Mieczysław Treter. Lwów 1921. H. Altenberg - Gubrynowicz i Syn. 4,s.VI, [2],261, 241 ilustracji w tekście i tablice, opr. psk. współczesna, narożniki i 5ciopolowy grzbiet z bordowej skóry, złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie, karton marmoryzowany, brzegi kart barwione.
Na dwóch kartach zakreślenia atramentem, poza tym bardzo ładny egzemplarz. Treść: Zamki i pałace, Dwory i dworki, Ubiory i splendory, Dom i świat.

700,-
172. Fotografia pozycji 172Fotografia pozycji 172ŁOZIŃSKI Władysław - Życie polskie w dawnych wiekach. Wyd.6, ilustrowane, przejrz. i uzup. W‑wa 1937. J. Przeworski. Druk W. L. Anczyca i Sp. 4,s.VIII,251, 114 tablic z ilustracjami, opr.pł.oryg.,płótno bordowe, zielony szyldzik, złocone zdobienia i tytulatura.
Stan bardzo dobry. Treść: Zamki i pałace, dwory i dworki, ubiory i splendory, dom i świat. Z indeksem osób i miejscowości.

600,-
173. Fotografia pozycji 173Fotografia pozycji 173MACAULAY Tomasz Babington - Dzieje Anglii od wstąpienia na tron Jakóba IIgo. T. 1-10. W‑wa 1873-74. Skł. gł. w księg. Gebethnera i Wolffa. 8,s.XXXI,224,318, [1]320, [1],218, [1],271, [1]241, [1],244,281, [1],231, [1], II,243, [1], LXIX, opr.sk. współczesna, skóra brązowa marmoryzowana, grzbiety 5ciopolowe z szyldzikami, złocona tytulatura i zdobienia, brzegi kart barwione.
Stan bardzo dobry. Dzieje Anglii od Jakuba II do śmierci Wilhelma III. Przekład: Adolf Pepłowski, Ernest Świeżawski, Narcyza Żmichowska, Herman Benni, Adolf Pawiński. Przedmowa i tekst o życiu i pismach autora pióra Adolfa Pawińskiego.

2.800,-
174. Fotografia pozycji 174MACHAY Ferdynand - Gazda Piotr Borowy. Życie i pisma. Drzeworyty wykonał St. Jakubowski. Kraków 1938. Zw. Górali Spisza i Orawy. 16d, s.111, [1], ilustracje w tekście, inicjały i winiety, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora 5.V.1938r. Inicjały i winiety w wykonaniu St. Jakubowskiego, ilustracje - fotografie „Światowid”.

60,-
175. Fotografia pozycji 175Fotografia pozycji 175Fotografia pozycji 175MACHAY Ferdynand - Honorni Orawiacy. Szkic powieściowy. Kraków-W‑wa-Lublin 1928. Gebeth­ner i Wolff. 16d, s.126, okł.oryg. ozdobna, opr.pł. ozdobna, złocona tytulatura.
Stan bardzo dobry. Odręczna zapiska: Od autora 24. XII.1933.

80,-
176. Fotografia pozycji 176MACKIEWICZ Stanisław (Cat) - Lata nadziei. (17 września 1939 - 5 lipca 1945). London b. r. Nakł. aut. 8,s.216, okł.oryg.
Przybrudzona okładka. Z indeksem nazwisk.

60,-
177. Fotografia pozycji 177MATAKIEWICZ Maksymilian, Mazur Michał - Zasady wyzyskania sił wodnych. Pomiary i obliczenia wodne. Podręcznik do użytku inżynierów i studentów politechnik. Lwów 1936. Wyd. z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej. 8,s.X,551,7 tablic rysunkowych i 350 rysunków w tekście, okł.oryg. Budownictwo wodne Cz. VII.
Stan bardzo dobry.

150,-
178. Fotografia pozycji 178[MAZURKIEWICZ Józef] - O karczmie. Rozmowa niedzielna dwóch dziewcząt wiejskich przez X. Rafała Kapucyna. Wyd. 5-te. W‑wa 1907. Druk E. Skowrońskiego. Nakł. Księg. „Kroniki Rodzinnej”. 16d, s.34, okł.oryg.
Podklejony kartonem grzbiet. Pieczęć. Stan bardzo dobry.

45,-
179. Fotografia pozycji 179Fotografia pozycji 179MERCZYNG Henryk - Mikołaj Kopernik, życie i działalność naukowa. Petersburg 1898. Księg. K. Grendyszyńskiego. 16d, s.67. portret, opr.pł. współczesna. Życiorysy Sławnych Polaków. Nr 1.
Stan bardzo dobry.

50,-
180. Fotografia pozycji 180Fotografia pozycji 180MEYER Carl Joseph - Handbuch der Pharmakologie als Erläuterung aller in der österr. Pharmakopöe vom Jahre 1836 enthaltenden Arzneymittel. Mit besonderer Rücksicht auf andere Dispensatorien, vorzugsweise auf die k. k. österreichische Militäar- und königl. preussische Landes-Pharmakopöe. Zum Gebrauche für Ärzte, Wundärzte und Apothecker. 2. ver. u. verm. Aufl. Güns 1838. C. Reichard. 8,s.XV, [1],368 [błąd w paginacji: jest 268 zamiast 368], opr. psk. z epoki, tłoczone i złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie.
Stan bardzo dobry. Pieczęcie. Podręcznik farmakologii zawierający dokładny opis wszystkich medykamentów ujętych w farmakopei z 1836 r. Przeznaczony dla lekarzy, chirurgów, farmaceutów.

300,-
181. Fotografia pozycji 181MICHAŁ Brodowicz czyli rozmowa na dobrą drogę nawróconego i gorzałkę już nie pijącego. Bochnia, drukiem W. Pisza [1845 lub 1849]. 16d, s.16, okł. i opr. kart współczesne.
Pieczęć. Druczek wierszem. Notka na okładce: Niniejszy egzemplarz, pochodzi z roku 1845 lub 1849. Druk ten nie posiadał okładki, podobnie jak wiele innych druków z tego okresu, o podobnej tematyce. Tak duża liczba wydań. .. świadczy o docenianiu zagadnienia walki z alkoholizmem. .. Przedruk powyższego tytułu w Chełmie, drukiem W.Fiałka z tytułem: Rozmowa Michała z gorzałką. ... Patrz poz. Numer 296.

60,-
182. Fotografia pozycji 182Fotografia pozycji 182MICHNIKOWSKI Franciszek - Toast polski wierszem i prozą czyli zbiór mów przy uroczystościach wszelkiego rodzaju jako też przy wesołach, ważniejszych zebraniach, przy obchodach jubileuszowych i t. d. Zebrał X. M. z nad Wrześnicy. Września [1882]. Nakł. i druk. B. Niklasa. 16d, s.93, [5], okł. kart.oryg.
Stan dobry. Teksty na kartach w liniowych obramowaniach.

120,-
183. Fotografia pozycji 183MICKIEWICZ Adam - Au Profit des Polonais. Dithyrambe a la Jeunesse, traduit du poète polonais Adam Mickiewicz, par M. Boyer-Nioche, auteur des Fables philosophiques et politiques, dédiées au général Lafayette, ami de Kosciuszko. Paris [1831]. Typographie de J. Pinard. 8,s.4, 1 rycina, opr.ppł. XX w.
Niewielkie ślady zawilgocenia. „Oda do młodości” w przekładzie na język franc.,ozdobiona patriotyczną ryciną z nazwiskami zasłużonych Polaków. Tłumacz: Jean Auguste Boyer-Nioche (1788-1859) - wielki przyjaciel Polaków, tłumacz poetów polskich. Rzadkie.

1.200,-
184. Fotografia pozycji 184Fotografia pozycji 184Fotografia pozycji 184MICKIEWICZ Adam - Les manes. Poëme de A. Mickiewicz. Suivi de quelques poësies fugitives du meme auteur, traduits par Le Cte Michel Borch. Vilna 1859. Impr. de Joseph Zawadzki. 8,s.176, [4], 2 litografie M. Fajansa, zachowana wierzchnia okładka oryg.
Okładka lekko przykurzona, poza tym karty czyste, bez zawilgoceń. „Dziady” cz. II i IV w przekładzie na język franc. oraz inne wiersze, sonety, ballady, m. in. Farys, Pani Twardowska, Trzech Budrysów. W spisie treści zamieszczony jest również przekład „Ody do młodości”, która nie została dopuszczona do druku. Teksty w ozdobnych liniowych obramowaniach. Wydanie ozdobione 2 litografiami: do „Dziadów” cz. II i do poematu „Farys”. Przekładu dokonał Michel Borch (1806-1881) - literat, bibliofil. Rzadkie.

2.000,-
185. Fotografia pozycji 185Fotografia pozycji 185MICKIEWICZ Adam - Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. W‑wa 1934. Nakł. Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej. Druk. Kasy im. Mianowskiego. 8,s.602, podobizna A. Mickiewicza: reprodukcja sztychu A. Olechowskiego pg medalionu Davida d'Angers, opr.pł.,złocona tytulatura.
Stan dobry. Wydanie w stulecie „Pana Tadeusza”. Tom odbity osobno z edycji pełnej Dzieł wszystkich poety zleconej przez Pierwszy Sejm Ustawodawczy, przyg. pod red. W. Bruchnalskiego, A. Górskiego, St. Pigonia i J. Ujejskiego. W oprac. typograficznym Adama Półtawskiego. Tekst poematu ustalił Wilhelm Bruchnalski. Dodatek krytyczny przygotował Stanisław Pigoń.

250,-
186. Fotografia pozycji 186Fotografia pozycji 186MICKIEWICZ Adam - Pisma. .. Na nowo przejrzane, dopełnione, i za zezwoleniem jego w tem siódmem s kolei wydaniu do druku podane. T.1 [z 4]. Paryż 1844. Nakł. E. Januszkiewicza [tarcza z monogramem E. J. ]. 16,s.XVI,395, [5], opr.pł.,zdobienia i tytulatura na grzbiecie.
Na trzech kartach słabo widoczne ślady zawilgocenia. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W.Hr.Baworowskiego. 1 tom ostatniego wydania zbiorowego, najpełniejszego, zw.profesorskim”, ogłoszonego za życia poety, doko­na­ne­go przez Al.Chodźkę. Nakład 1500 egz. Tłoczony w paryskiej drukarni Bourgogne et Martinet, czytelną, drobną czcion­ką, bez ozdób. Tom 1 zawiera: Przedmowa wydawcy [Al. Chodźki], I: Porządek w jakim następowały po so­bie wydania polskie, II: Tłumaczenia, III: Rozbiory dzieł i bibljografije; Pan Tadeusz; Objaśnienia.

1.800,-
187. Fotografia pozycji 187Fotografia pozycji 187MICKIEWICZ Adam - Pisma. .. na nowo przejrzane, dopełnione i za zezwoleniem w tem siódmem s kolei wydaniu do druku podane. T.2. Paryż 1844. Nakł. E. Januszkiewicza [tarcza z monogramem E.J.]. 16, s.318, [1], opr.pł.,na grzbiecie zdobienia i tytulatura.
Na kilku kartach słabo widoczne ślady zawilgocenia. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W. Hr. Baworowskiego. Tom 2gi wydania zw. „profesorskim”. Treść: Dziady. Poema. -Uwaga. -Przemowa. -Upiór. -Dziady, Część druga. -Dziady, Część czwarta. -Dziady, Część trzecia. Dziadów Części III-ej Ustęp. -Do przyjaciół Moskali. -Objaśnienia.

1.800,-
188. Fotografia pozycji 188Fotografia pozycji 188MICKIEWICZ Adam - Pisma... na nowo przejrzane, dopełnione, i za zezwoleniem jego w tem siód­mem s kolei wydaniu do druku podane. T. 3. Paryż 1844. Druk. Bourgogne et Martinet. 16, s, II,426, [6], opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
Brak kart tyt.,skóra na grzbiecie otarta, na czterech ostatnich kartach poważne ślady zawilgocenia. Tom 3ci z ostatniego wydania zbiorowego, ogłoszonego za życia poety, zw. „profesorskim”. Treść: Konrad Wallenrod, Grażyna, Ballady i romanse, Czaty, Ucieczka, Trzech Budrysów, Renegat, Objaśnienia, O poezji romantycznej, Sonety, Objaśnienia, Sonety Krymskie, Objaśnienia, Wiersze oryginalne - tu m. in. pierwodruk: W imionniku Celiny S. .. (Zaczyna się werbunek).

1.500,-
189. Fotografia pozycji 189Fotografia pozycji 189MICKIEWICZ Adam - Pisma. .. na nowo przejrzane, dopełnione, i za zezwoleniem jego w tem sódmem s kolei wydaniu do druku podane. T.4 [ostatni]. Paryż 1844. Nakł. E. Januszkiewicza [tarcza z monogramem E.J.]. Druk. Bourgogne et Martinet. 16,s.XVI,308, [2], opr.pł.,zdobienia i tytulatura na grzbiecie.
Stan dobry. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W.Hr.Baworowskiego. T.4 ostatniego wyd. zbiorowego zw. „pro­fe­sorskim”. Treść: Tłumaczenia wierszem, Proza: O krytykach i recenzentach warszawskich, Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, Pisma rozmaite - tu pierwodruk: Czyn. Na notę pieśni Beranżera: Junes enfants.
.

1.800,-
190. Fotografia pozycji 190Fotografia pozycji 190MIKOŁAJ II car - Pamiętnik Mikołaja II od roku 1890 do 31 grudnia 1917. Z przedmową Sergjusza Melgunowa. Polskie wyd. przyg. do druku, opatrzył wstępem i przedmową Leon Kozłowski. W‑wa 1924. M. Arct. 16d,s.XXX,514, opr.pł.
Stan dobry. Pamiętnik ostatniego cara Rosji pisany w okresie od 1890 r. i doprowadzony do końca grudnia 1917 r. - na kilka miesięcy przed śmiercią.

75,-
191. Fotografia pozycji 191MIŁOSZ Czesław - Kontynenty. Paryż 1958. Inst. Literacki. 8,s.387, okł.oryg. Biblioteka „Kultury” T. XXIX.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Zbiór esejów, poezji i przekładów powstałych głównie w latach 1944-1957. Cz. I: Polska, II: Ameryka, III: Francja.

120,-
192. Fotografia pozycji 192MIŁOSZ Czesław - Ocalenie. W‑wa 1945. Czyt. 8,s.154, [4], okł.oryg.
Stan dobry. Ex Libris Jana Pierzchały (1921-2003, prozaik, poeta, dramaturg, tłumacz) 1 wydanie. Wiersze w cyklach: Iuvenilia, Trzy zimy, Świat (poema naiwna), Głosy biednych ludzi. Z odręcznymi zapiskami ołówkiem Jana Pierzchały.

200,-
193. Fotografia pozycji 193MIŁOSZ Czesław - Rodzinna Europa. Paryż 1959. Inst. Literacki. 8,s.246, [2], okł. oryg. Biblioteka „Kultury” Tom I.
Stan dobry. 1 wydanie. Na tle autobiograficznym przybliżenie wschodniej Europy Europejczykom.

120,-
194. Fotografia pozycji 194MIŁOSZ Czesław - Światło dzienne. Paryż 1953. Inst. Literacki. 8,s.156, [3], okł.oryg.
Biblioteka „Kultury” T. V.
Pieczęć. Wiersze i poematy napisane przed podjęciem przez Miłosza decyzji o pozostaniu na emigracji. Pierwsza emigracyjna książka poetycka.

120,-
195. Fotografia pozycji 195Fotografia pozycji 195MIŁOSZ Czesław - Utwory poetyckie. Poems. Michigan 1976. Michigan Slavic Publications Ann Arbot. 8,s.XXVII,401, portret, opr.pł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze w cyklach: Trzy zimy, Ocalenie, Światło dzienne, Traktat poetycki, Król Popiel i inne wiersze, Gucio zaczarowany, Miasto bez imienia, Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada. Introduction: Al.M.Schenker.

100,-
196. Fotografia pozycji 196MIŁOSZ Czesław- Widzenia nad Zatoką San Francisco. Paryż 1969. Inst. Literacki. 8,s.172, [1], okł.oryg. Biblioteka „Kultury” T.177.
Stan dobry, podpis. 1 wydanie. Współczesna kultura amerykańska i jej mity; doświadczenia amerykańskie poety.

60,-
197. Fotografia pozycji 197MIŁOSZ Czesław - Wiersze. Londyn 1967. OPiM. 8,s.340, [4], okł.oryg.
Ładny egzemplarz. Okładka i wyklejki Jana Le Witta.

120,-
198. Fotografia pozycji 198MOSSOR Stefan ppłk. - Sztuka wojenna w warunkach nowoczesnej wojny. W‑wa 1938. Wojsk. Inst. Nauk. -Oświatowy. 8,s.VIII,567, 50 szkiców w tekście, okł.oryg.
Małe naddarcie na grzbiecie, przybrudzenia na okładce. Treść: I: Przypuszczalny charakter przyszłej wojny. II: Zasady sztuki wojennej w warunkach nowoczesnej wojny. III: Manewr operacyjny. IV: Dowodzenie operacyjne.

120,-
199. Fotografia pozycji 199MOŚCICKI Henryk - Pod znakiem Orła i Pogoni. Szkice historyczne. Wyd. 2 zmienione. Lwów-W‑wa 1923. Książnica Polska T-wa N. S. W. 8,s.253, [2], ilustracje, okł.oryg. Harland-Zajączkowska.
Podklejony bibułką grzbiet okładki. Treść: Litwa i Korona w epoce porozbiorowej, Żydzi polscy pod berłem Katarzyny II, Sprawa włościańska na Litwie w pierwszej ćwierci XIX w.,Polacy w niewoli rosyjskiej, Ostatni pobyt Mickiewicza w Wilnie, Młodzież litewska i Dekabryści, Guwerner Słowackiego, Zniesienie uniwersytetu wileńskiego. Z indeksem.

45,-
200. Fotografia pozycji 200MOZNIK [Mocnik] Franciszek - Arytmetyka do użytku c. k. niższego gimnazyum galicyjskiego. Z dwu­nastego wydania Dra. .. przeł. z niem. S.Krawczykiewicz Dyrektor galicyjskiej kasy oszczędności. .. Na II. klasę. Lwów 1864. Nakł. Gminy M. Lwowa. Skł. gł. w księg. K. Jabłońskiego. 8,s.92, opr.kart. z epoki.
Zagięte rogi, zapiski i podkreslenia w tekście.

80,-
201. Fotografia pozycji 201MROŻEK Sławomir - Tango. Sztuka w 3 aktach. Londyn 1983. Pol. Macierz Szkolna. 8,s.80, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Przedruk ze zbioru „Wybór dramatów i opowiadań”, Kraków 1975.

50,-
202. Fotografia pozycji 202N. K. N. LEGIONY. BENTKOWSKI Władysław - Notatki osobiste Władysława Bentkowskiego z roku 1863. (Z 3 mapkami i życiorysem autora). Kraków 1916. Nakł. Centr. Biura Wyd. N. K. N. Czc. Druk. Ludowej. 16, s.189, 3 mapki, okł.oryg. Biblioteczka Legionisty. 1916 T. II i III.
Podklejony bibułką fragment grzbietu, poza tym stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Przedmowa: „Pamiętnik jest jednym z niewielu dowodów znajomości rzemiosła wojskowego u ludzi roku 1863. .. Wydany w skróceniu, ograniczający się do części czysto wojskowej”. Autor (`8`7-`887), uczestnik powstań narodowych, rewolucji na Węgrzech, dziennikarz i polityk Poznańskiego.

60,-
203. Fotografia pozycji 203 BUDZYŃSKI Wacław - Z pierwszym szwadronem 1go Pułku Ułanów Pierwszej Brygady Legjonów Polskich w roku 1915-1916. W‑wa 1920. Gł. Księg. Wojsk. 8,s.126, 4 karty z ilustracjami, opr.kart.
Pieczęcie, kilka kart podklejonych, pieczęć, ilustracje przybrudzone. Autor (1891-1939), pol. polityk, legionista, porucznik rezerwy kawalerii Wojska Polskiego, poseł na Sejm IV kadencji w II RP.

60,-
204. Fotografia pozycji 204 [CYNARSKI Jan] J. Krzesławski [pseud. ] - Wskrzeszenie Polski przez Rosyę. Piotrków 1915. Nakł. „Wiadomości Polskich”. Czc. Druk. Państw. pod zarządem Depart. Wojsk. N. K. N. 16, s.79, na końcu orzełek legionowy, broszura.
Bez oryg. okładki. Plany rosyjskie zmarginalizowania i unicestwienia Polski, stojącej na przeszkodzie ekspansji politycznej i militarnej imperium rosyjskiego.

50,-
205. Fotografia pozycji 205Fotografia pozycji 205ĆWIKOWSKI Witołd chorąży leg. pol. - Pierwszy ogień. Z bojów karpackich. Kraków 1916. Centr. Biuro Wyd. N. K. N. Czc. Druk. Ludowej. 8,s.160, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry, egz. nierozciety.

100,-
206. Fotografia pozycji 206 EKIELSKI Władysław - Odbudowa polskiej wsi. Odczyt wygłoszony na kursach ekonomiczno-społecznych Instytutu Ekonomicznego N. K. N. w Krakowie. Kraków 1916. Centr. Biuro Wyd. N.K.N. Druk. „Czasu”. 8,s.32, okł.oryg. Wydawnictwa Instytutu Ekonomicznego N. K. N. zeszyt XI.
Stan dobry.

25,-
207. Fotografia pozycji 207 FÜR FREIHEIT und Recht. Unter dem Banner der Polnischen Legionen. Wien 1916.
Verl.: Oberstes Polnisches Nationalkomitee. Druck: J. N. Vernay. 16 podł.,s.64, [1], 15 ilustracji w tekście, okł.oryg.
Okładka lekko zaplamiona, naddarty grzbiet. Na okładce kolor. ilustracja autorstwa J. Świrysz-Ryszkiewicza przedstawiająca personifikację Polonii prowadzącą legionistów do boju. Druczek-cegiełka na potrzeby legionistów.

75,-
208. Fotografia pozycji 208 GÓRSKI Konstanty - Wojna 1792 roku. Kraków 1917. Centr. Biuro Wyd. N. K. N. Czc. Druk. Ludowej. 16, s.117, mapka, okł.oryg. Biblioteczka Legionisty T. IX i X.
Na kilku kartach słabo widoczny stan zalania, poza tym stan dobry. Mapkę rys. J. Mędrzycki.

60,-
209. Fotografia pozycji 209 [GRABOWSKI Tadeusz Stanisław] Ziemowit Buława - Piotrków na wiosnę 1915 roku. (Z notatek i wrażeń legionisty). Piotrków 1915. Czc. Druk. Państw. pod zarządem Departamentu Wojskowego N.K.N. 8,s.68, 2 ilustracje, zachowana wierzchnia okł.oryg.,opr.kart. współczesna.
Stan bardzo dobry. .

60,-
210. Fotografia pozycji 210 JABŁONOWSKI Stanisław - Wspomnienia o bateryi pozycyjnej artyleryi konnej gwardyi królewsko-polskiej. Kraków 1916. Centr. Biuro Wyd. N. K. N. Czc. Druk. Ludowej. 16, s.164, opr.kart. Biblioteczka Legionisty T. VI i VII.
Na dwóch kartach małe zaplamienie.

60,-
211. Fotografia pozycji 211KATALOG Centralnego Biura Wydawnictw N. K. N. Nakłady własne i komisy. Kraków 1918. Centr. Biuro Wyd. N. K. N. Druk. Narodowa. 16d, s.20, broszura.
Stan dobry. Katalogu nakład trzeci.

35,-
212. Fotografia pozycji 212LEWARTOWSKI Henryk, Pochmarski Bol[esław], Teslar J. A. - Szlakiem bojowym Legionów. Krótki zarys organizacyi i dziejów 2 Brygady Legionów Polskich w Karpatach, Galicyi i na Bukowinie. Oprac. .. oficerowie Legionów Polskich. Lwów 1915. Nakł. Funduszu Wdów i Sierot po Legionistach. Do nabycia w składnicach wydawnictw N. K. N. Zakł. druk. „Prasa”. 4,s.272, [2], 43 ilustracje, w tym mapa ruchów i walk 2 Brygady, opr.ppł.
Poluzowany grzbiet, 1 karta luźna. Z listą oficerów i listą imienną strat 2-giej Brygady Legionów Polskich. Zdjęcia fotograficzne Adama Dulęby.

180,-
213. Fotografia pozycji 213 LITANIA narodu polskiego. N. K. N. 1915. 16, 4 karty, karta tyt. [okładkowa] ozdobna.
Inc.: KYRJE Elejson,. .. MODLITWA. Inc.: Boże Wszechmogący. .. ścielemy się do stóp Twoich, że Moskal opuścił już ziemię naszą. ..
Stan bardzo dobry, karty w ozdobnym obramowaniu. .

60,-
214. Fotografia pozycji 214Fotografia pozycji 214 MERWIN Bertold - Legiony w boju 1914. II. Brygada w Karpatach. T.1. Kraków 1915. Centr. Biuro Wyd. N. K. N. Druk. Narodowa. 16d, s.141, ilustracje, okł.oryg.
MERWIN Bertold - Legiony w boju 1915. II. Brygada na Bukowinie i pograniczu Besarabii. T.2. Kraków 1915. N. K. N. Druk. Narodowa. 16d, s.111, ilustracje, okł.oryg.
W t.2 zaplamienie na okładce, poza tym stan dobry.

120,-
215. Fotografia pozycji 215MERWIN Bertold por. wojsk pol. - Z życia w Legionach. Kraków 1918. Nakł. Centr. Biura Wyd. N. K. N. Czc. Druk. Państw. 8,s.97, [1], okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Pieczęcie. Szkice z życia legionistów II Brygady.

60,-
216. Fotografia pozycji 216NACZELNY Komitet Narodowy. 16 sierpień 1914/1915. Nakł. N. K. N [1915]. Druk. Ludowa w Krakowie. 4,s.8, w tekście orzełek legionowy, okł.oryg. ozdobna z motywami patriotycznymi proj. Kazimierza Witkiewicza.
Stan dobry. Druk upamiętniający rocznicę zawiązania Naczelnego Komitetu Narodowego. Zaw.: Odezwa z 16 sierpnia 1914 r.: Do narodu polskiego, Mowa prezesa N. K. N. Dra Wł. L. Jaworskiego, Rezolucye, Apel X. biskupa Bandurskiego do Polaków w Ameryce, Odpowiedź rządu, Rocznica 16 sierpnia.

200,-
217. Fotografia pozycji 217 PRĄDZYŃSKI Ignacy - Czterej ostatni wodzowie polscy przed sądem historyi. Kraków 1916. Centr. Biuro Wyd. N. K. N. Czc. Druk. Ludowej. 16, s.188, okł.oryg. Biblioteczka Legionisty T. IV i V.
Podklejony bibułką grzbiet, poza tym stan dobry. egz. nierozcięty. Omawiana słuzba wojskowa: Jana Skrzyneckiego, Józefa Chłopickiego, Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki.

60,-
218. Fotografia pozycji 218 ROMIN Seweryn - Z notatek legionisty. Z rysunkami L[eopolda] Gottlieba. (Dozwolone przez c. i k. Wojenną Kwaterę Prasową). Kraków 1916. Nakł. Centr. Biura Wyd. N. K. N. Druk. Ludowa. 8,s.80, rysunki w tekście, opr.ppł.
Stan bardzo dobry, podpis. Notatki dzienne od 29. IV. (Po drodze do Jędrzejowa) do 7. IX. (Przybycie do Kowla).

80,-
219. Fotografia pozycji 219ŚRODKOWO Europejski Związek Gospodarczy i Polska. Studya ekonomiczne. Kraków 1916. Nakł. Centr. Biura Wyd. N. K. N. Druk. Narodowa. 8,s.VII,215, 2 skł. mapy, okł.oryg. Wyd. Biura Prac Ekonom. N. K. N. I.
Grzbiet naddarty, z ubytkami, poza tym stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Treść: Z.Daszyńska-Golińska: Środkowo Europejski Związek Gospodarczy i Polska, K.Angerman: Ukształtowanie się Związku Gospodarczego państw centralnych po ukończeniu wojny, Br.Chodkiewicz i R.Marcinkiewicz: Koleje i taryfy, K.Angerman i A.Herbst: W sprawie dróg wodnych dla Polski, M.Balsiger: Polskie wychodźtwo sezonowe do Niemiec, H.Landau-Bauer: Emgracya a ruch parcelacyjny w Galicyi - Udział ludności żydowskiej w wychodźtwie zamorskim, Al.Szczepański: Zdolność eksportowa przemysłu galicyjskiego, Z.Limanowski: Cukrownictwo w Polsce.

75,-
220. Fotografia pozycji 220TESLAR Józef Andrzej - Skarbczyk legionisty. (Przewodnik polowy żołnierza polskiego). Zebrał. .. oficer Legionów Polskich. Piotrków 1916. Nakł. Depart. Wojsk. N. K. N. Czc. Druk. Państw. 16, s.139, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

100,-
221. Fotografia pozycji 221 TETMAJER Kazimierz Przerwa - O żołnierzu polskim 1795-1914. Oświęcim 1915. N. K. N. Czc. Druk. Ludowej w Krakowie. 16d, s.98, [1], opr.kart. z naklejoną okł.oryg. sygn. A. P. [rocajłowicz].
Pieczęcie, podkreslenia w tekście. 1 wydanie.

60,-
222. Fotografia pozycji 222 TOKARZ Wacław - Legiony na polu walki. Działania pierwszego pułku Legionów na lewym brzegu Wisły w sierpniu i wrześniu 1914 roku. Relacye uczestników. Zebrał i wstępem opatrzył. .. Piotrków 1916. Czc. Druk. Państw. 8,s.235, [3], ilustracje fotograf.,4 mapki, opr.ppł. Wyd. Oddz. Historyczno Wojskowego Departamentu Wojskowego N. K. N.
Pieczęcie, karta tyt. lekko przybrudzona. Autorzy relacji: W.Sieroszewski, W.Tokarz, W.A.,P.Górecki, S.Po­ma­rański, K.Luboń-Kamiński, Waligóra, St.Cz.Jarnuszkiewicz, Fab., A.Dobrodzicki, Florek, Kuczewski, Or.,Wicz, Wyr.,St.Pomarański, St.Rowecki, U.J.,W. Mozołowski,s.J.,J.C.Młot Fijałkowski, M.Żymirski. 2 skł. mapki zestawił A.Dobrodzicki.

120,-
 
*

223. Fotografia pozycji 223[NAAKE-Nakęski Wacław] - Spór polsko-czeski na Śląsku Cieszyńskim. Napisał Piastun. Frysztat 1901. Nakł. Tow. „Jedność”. 16, s.108, [2], okł.oryg.
Okładka przykurzona, egz. nierozcięty. Znaczenie Śląska Cieszyńskiego dla sprawy polskiej, jakim językiem mówi lud, istota sporu czesko-polskiego, powiat frysztacki przed laty dziesięciu i obecnie, ostatni spis ludności, krucyata czeska przeciwko Śląskowi, uwagi i spostrzeżenia, do społeczeństwa polskiego.

60,-
224. Fotografia pozycji 224Fotografia pozycji 224NARUSZEWICZ Adam - Historya narodu polskiego. T. I. Cz. I - II. Z rękopisma Biblioteki Puławskiey i Józefa hrabiego Sierakowskiego; staraniem i nakładem Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiaciół Nauk wydana. W‑wa 1824. Druk. N. Glücksberga. 8,s.[14], XXVI,294, [8],295-848, XXXXIV, [4], 5 skł. map.,broszura.
Stan dobry. 1 wydanie. Tekst poprzedza: Memoryał względem pisania historyi narodowey.

600,-
225. Fotografia pozycji 225Fotografia pozycji 225NATURA w swoich zjawiskach. Książka dla młodego wieku. W‑wa 1855. Księg. I. Klukowskiego. Druk. Gazety Codziennej. 8,s.145.
Tu m. in.: Zwierzęta przedpotowe, Meteorologia, Góry i rzeki kuli ziemskiej, Oswietlenie gazem, Fata morgana, Hekla, Cedry Libany, Obraz Algieru, Mumia, i i n.
PAMIĘTNIK Towarzystwa Przyjaciół Przemysłu, (czyli zbiór wiadomości teoretycznych i praktycznych dla użytku gospodarzy, rolników, rękodzielników, przedsiębiorców budowlanych, inżynierów wojskowych i cywilnych, uczonych, etc. ). Paryż [1844]. Druk. Bourgogne et Martinet. 8,s.132, 3 skł. tablice.
Ukazał się tylko jeden numer. Treść: Wstęp, Ustawy Tow. Przyjaciół Przemysłu, J. A. Kowalski: O wyrabianiu i użyciu betonu (z 2 tablicami), Antoni Szklarski: Przegląd raportu p. Teisserenc w sprawie dróg żelaznych, Filip N. Walter: Krótki wykład nomenklatury chemicznej, Józef F. Zieliński: O dagerotypie, A. S.: O latawcu parowym pana Hensona (z tablicą - staloryt), O próbie oświetlania ulic płynem elektrycznym.
Opr.pł. w 1 wol. Na okładce ekslibris: Szkoła Narodowa Polska [w Batignolles].
Zabrudzone wyklejki, poza tym stan dobry.

400,-
226. Fotografia pozycji 226Fotografia pozycji 226NIEMCEWICZ Julian Ursyn - O więzieniach publicznych czyli domach pokuty rzecz krótka przez. .. W‑wa 1818. U N. Glücksberga. 16d, s.70, opr.kart.
Stan bardzo dobry. Pieczęcie: Gwalbert Pawlikowski. Więzienia w Stanach Zjednoczonych, funkcjonowanie więzień, potrzeba urządzenia w Polsce więzień na wzór amerykański. Rzadkie.

250,-
227. Fotografia pozycji 227NIEMOJEWSKI Andrzej - Ludzie rewolucji. Ptak - Zwidziska - Latawica - Maciej Bala -Święto wolności - Jur - Dziennikarz - Pan Jezus w Warszawie - Quovadisiana. Kraków 1906. Księg. S. Kavki. Nakł. aut. 16d, s.133, [1], inicjały, broszura, bez oryg. okł.
Stan dobry. Podpis. Opowiadania, 1 wydanie.

60,-
228. Fotografia pozycji 228NIEZBRZYCKI Jerzy - Nauka o terenie. Wykłady i ćwiczenia dla hufców szkolnych i oddziałów przysposobienia wojskowego. Szkice i rysunki wykonał Olgierd Hryniewiecki. Wyd. 2 przejrz.,popr. i uzup. W‑wa 1928. Gł. Księg. Wojsk. 8,s.XII,164, rysunki, szkice, opr.pł.
Zaklejone pieczęcie.

60,-
229. Fotografia pozycji 229[NITSCH Kazimierz]. Inter Arma. Zbiór prac ofiarowanych prof. Kazimierzowi Nitschowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (1 II 1944) przez przyjaciół, kolegów i uczniów. Kraków [1946]. Skł. Studium Słowiańskie U. J. 8,s.129,1 portret, okł.oryg. Biblioteka Studium Słowiańkiego U. J. Seria A, Nr 1.
Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Autorzy: W. Żurowska, T. Grabowski, Z. Klemensiewicz, T. Kowalski, T. Lehr-Spławiński, M. Małecki, J. Safarewicz, W. Semkowicz, F. Sławski, L. Stein,s.Urbańczyk, K. Wyka.

60,-
230. Fotografia pozycji 230NIWIŃSKI Mieczysław, Jasieński H. - Dom brata Alberta. Kraków 1939. Nakł. Zw. Przyj. dzieła brata Alberta. 8,s.49, ilustracje i plany architektoniczne, okł.oryg.
Stan dobry.

40,-
231. Fotografia pozycji 231Fotografia pozycji 231NOWAK Tadeusz - Jasełkowe niebiosa. W‑wa 1957. PIW. 16d, s.84, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Tadeusza Seweryna, dat.: Kraków 6. XII. 1958 r. Wiersze, 1 wydanie.

50,-
232. Fotografia pozycji 232Fotografia pozycji 232NOWAK Jan (Zdzisław Jeziorański) - Kurier z Warszawy. Londyn 1978. Odnowa. 8,s.536, ilustracje, opr.,obwoluta.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: Koleżance z AK, Barbarze Przeradzkiej „Stelli” [!] ze słowami przyjaźni Jan Nowak. 3.3.1979. 1 wydanie.

300,-
233. Fotografia pozycji 233NOWAK-Jeziorański Jan Z. - Polska droga ku wolności 1952-1973. Londyn 1974. Gryf. Publ. Ltd. 8,s.199, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wybrane audycje Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

60,-
234. Fotografia pozycji 234Fotografia pozycji 234Fotografia pozycji 234Fotografia pozycji 234NOWOCZESNA encyklopedia zdrowia. T. I-IV. Oprac. pod red. Adolfa Rząśnickiego. 8,s.400,397, 395,403, liczne ilustracje w tekście, kolorowe tablice, okł.oryg.
Grzbiety i brzegi okładek naddarte.

200,-
235. Fotografia pozycji 235NUTY. BRAUN Jan - Potpourri z Pieśni polskich. (Polnisches Lieder-Potpourri). .. Na cytrę przystępnie ułożył. ... Z. II. Kraków [ok. 1900]. L. Zwoliński i Sp. L. Z. i Sp. 7. Musikalindruck. v. Jos. Eberle % Cie Wien. 4,s.11, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Ozdobna litogr. okładka o motywach patriotycznych.

40,-
236. Fotografia pozycji 236NUTY. OSTROWSKI Jan - W Zakopanem. Trzy mazury ułożył na fortepian. .... Op. 27. Kraków [ok. 1900]. L.Zwoliński i Sp. L.Z. & C. 3. Zakł. art. litogr. C.G.Rödera w Lipsku. 4,s.7, okł.oryg.
Stan dobry. Ozdobna litogr. okładka z pejzażem górskim. Nad tytułem tekst ded.: J.W. Panu Drowi Michałowi Bobrzyńskiemu Wiceprezydentowi c. k. Rady Szkolnej Krajowej, Komandorowi Orderu Franciszka Józef etc. etc.

40,-
237. Fotografia pozycji 237NUTY. SERCE dla Lwowa. - Piosenka Tońka. Oprac. muzyczne Henryka Hausmana. Muzyka i słowa Wiktora Budzyńskiego. Wielka Brytania 1946. Nakł. Klubu Białego Orła w Londynie. 8, kart 2, 2 ilustracje. Z repertuaru „Lwowskiej Fali”.
Naddarte marginesy. Nuty z tekstem. `

50,-
238. Fotografia pozycji 238OBNISKI Erazm - W Toniach pod Krakowem u Lucyanów Rydlów. Opowiadanie. W‑wa 1913. Nakł. aut. Skł. gł. u Gebethnera i Wolffa. 8,s.63, opr.ppł.
Stan dobry, pieczęcie. Od s.19: Nastał miesiąc maj. Szkic historyczny. Druk. w „Tygodniku podolskim nr 18 r.1912; od s.29: Echa karlsbadzkie. Wspomnienie. Druk. w „Tygodniku Podolskim nr 43 r. 1911; od s.39: Pan dziedzic powraca. Humoreska. Druk. w „Tygodniku Podolskim” nr 3,4 r.1912.

45,-
239. Fotografia pozycji 239Fotografia pozycji 239OCHOROWICZ Julian - Fizyologia wyścigów w ich stosunku do krajowej hodowli koni. (Projekt reformy). W‑wa 1897. Nakł. aut. Druk E. Skiwskiego. 16d, s.320, [2], opr. psk. współczesna: narożniki i 6ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia i tytulatura, karton marmoryzowany, brzegi kart barwione.
Stan bardzo dobry. Autor krytykuje ówczesny system wyścigów, wywierający zgubny wpływ moralny na społeczeństwo, przez pośrednictwo totalizatora. W cz. 1 podaje pobieżny szkic projektu. w cz. 2 szczegółowe uzasadnienie i wnioski. Rzadkie.

800,-
240. Fotografia pozycji 240ODYNIEC Antoni Edward - Felicyta czyli męczennicy kartagińscy. Dramat w 5 aktach. Wilno 1849. Druk. T. Glücksberga. 16d,s.XVI,264, opr.pł.
Stan dobry. Pieczęć: Biblioteka Poturzycka J.W. D. 1 wydanie. Dramat o męczęństwie chrześcijan w III w.,zdobył autorowi popularność. Zawarte w dramacie akcenty antydemokratyczne i poglądy konserwatywne Odyńca spowodowały demonstracyjne spalenie egz. Felicyty przez młodzież uniwersytecką w Dorpacie.

200,-
241. Fotografia pozycji 241Fotografia pozycji 241Fotografia pozycji 241Fotografia pozycji 241[ODYNIEC Antoni Edward] - Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa zawierający nabożeństwo poranne, wieczorne, mszalne, nieszporne;. .. pieśni kościelne z dodaniem Ewangelij i listów apostolskich na wszystkie niedziele i święta całego roku. .. dla użytku wiernych ułożony. Wyd. 3 poprawne i pomn. [W‑wa, M. Orgelbrand]. [Druk: ] Lipsk 1875. Czc. Breitkopfa i Härtla. 16,s.XL,1024, 4 staloryty: Chrystus na krzyżu,s.Kazimierz, Najświetsza Panna Marya Ostrobramska, P. Jezus Antokolski, opr. psk.oryg.,złocone zdobienia, tytulatura i brzegi kart.
Przybrudzone jedwabne wyklejki, poluzowany grzbiet, jedna karta spisu treści podniszczona. Przeróbka Ołtarzyka polskiego Stefana Witwickiego. Na początku: Kalendarium i wstęp: O modlitwach pisanych przez A. E. O. [Odyniec A. E. ]. Sztychowana karta przedtyt. Osobne odbicie: Exemplarz dla kobiet.

150,-
242. Fotografia pozycji 242Fotografia pozycji 242OKOLSKI Szymon - Dyaryusz transakcyi wojennej między wojskiem koronnem i zaporoskiem, w r.1637 [miesiąca grudnia przez. .. Mikołaja Potockiego. .. zaczętej i dokończonej], [tudzież: Kontynuacja dyaryusza wojennego. .. ochotą cnego rycerstwa polskiego nad zawziętymi w uporze krzywoprzysięgłych i swowolnych Kozakami w r.1638 odprawiona. .. ]. Wyd. K.J.Turowskiego. Kraków 1858. Wyd. Bibl. Polskiej. 8,s.1-74,75-200, II, opr. psk. współczesna, narożniki i 6ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia i tytulatura, karton marmoryzowany, brzegi kart barwione.
Nieznaczne ślady zabrązowienia, pieczęcie na karcie tyt. i zapiski oł. Oba tytuły z oddz. kartami tytułowymi. Przedruk z ed.: Zamość 1638, Kraków 1637.

400,-
243. Fotografia pozycji 243Fotografia pozycji 243OLICKI L[ejb], Liberson-Szwarcman M[aria] - Elementarz. W‑wa 1958. PZWS. 8,s.166, liczne ilustracje w tekście, okł. kart.oryg.
Stan dobry. Elementarz do nauki jęz. jidysz. Rysunki wykonał K. Gleb i J. Korolkiewicz. Kaligrafia W. Rafalski. Podręcznik do użytku szkolnego. Wyd.3.

100,-
244. Fotografia pozycji 244S. ORGELBRANDA Encyklopedja Powszechna. Z ilustracjami i mapami. T. 1-18 [komplet: A-Ż + Suplementy]. W‑wa 1898 - 1912. Wyd. S. Orgelbranda Synów. 4, liczne ilustracje w tekście, kolorowe skł. mapy i tablice, opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, narożniki i grzbiety z czarnej skóry, na grzbietach złocona tytulatura i zdobienia: na tarczach Orzeł i Pogoń Litewska.
Rzadki komplet w tak doskonałym stanie. Trzecia ostatnia edycja spośród encyklopedii wydawanych orzez firmę Samuela Orgelbranda. Wydana już po śmierci załozyciela firmy przez jego synów. Edycja zawiera kilkaset ilustracji w każdym tomie, kolor. mapki i barwne tablice. Po dzień dzisiejszy zachowuje wielką wartość, znajdują się w niej wyjaśnienia haseł pomijanych w późniejszych encyklopediach.

6.800,-
245. Fotografia pozycji 245ORWELL George - Folwark zwierzęcy. Przeł. Teresa Jeleńska. Ilustrował Jan Lebenstein. B. m. w. 1985. Oficyna Literacka. 4,s.48, 10 kolor. ilustracji naklejonych na kartonach, opr.
Stan bardzo dobry. Druk powielony. Grafiki Jana Lebensteina zaczerpnięte z teki litografii „Animal Farm”. Groteska, głośny utwór wymierzony przeciw ustrojowi komunistycznemu, satyra na rewolucję październikową. Cytat: „Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre zwierzęta są równiejsze od innych”.

150,-
246. Fotografia pozycji 246Fotografia pozycji 246Fotografia pozycji 246Fotografia pozycji 246Fotografia pozycji 246OSIŃSKI Józef Herman - Fizyka naynowszemi odkryciami pomnożona, nayoczywistszemi doświadczeniami potwierdzona. Z figurami, przez X. .. [T.1]. W‑wa 1801. Druk. X. Piiarów. 16d,s.[18],447, 6 skł. tablic miedziorytniczych, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie.
Na dwóch kartach małe zaplamienie przy grzbiecie, brak s. 23-26, s.401-416 za s.432. Naklejona pieczęć tuszowa Wielkiego Księcia Lit. Witolda. Pieczęć tuszowa: Biblioteka W. B. Tom 2 ukazał się w 1803 r. Praca ozdobiona tablicami z przyrządami fizycznymi, sygn.: Klopsch scul: Varsaviae. Dedykowana Stanisławowi Sołtykowi, „kawalerowi orderów polskich”, którego autor był opiekunem i nauczycielem. W treści m. in.: Ciepłoczynu naypowszechnieyszy skutek, Poprawa zegarów, O miarach w lecie i zimie, Spowietrzanie, Odmiany ciał, Ciepłomierze, Wykład gorenia - palenia się ciał, Powietrze, Wiatry, Głos, Woda, Rozbiór wody, Machina na robienie wody, Balony, Wrzenie, Wykład mgły, Deszcze.
Autor (1738-1802), pijar, pedagog, zasłużony autor prac z fizyki, chemii i metalurgii (dzieło: Opisanie polskich żelaza fabryk, 1782). Nazywany pierwszym polskim elektrykiem. Zajmował się również botaniką.

1.200,-
247. Fotografia pozycji 247Fotografia pozycji 247OSIŃSKI Józef [Herman] - Fizyka X. .. przerobiona i naynowszemi odkryciami pomnożona przez X. Jana Bystrzyckiego S. P.. T.2. Z figurami. W‑wa 1803. Druk. X. Piarów. 16d,s.[12],482,11 skł. tablic mdzrt., opr.ppł. z epoki.
Stan więcej niż dobry. Pieczęcie: Gwalbert Pawlikowski. Treść: Bieg ciał, Teorya machin, Hidrostatyka. Hidraulika. Machiny użytecznieysze społeczności (m. in. pompy, młyny, wiatraki, tartak). Światło: Optyka, Katoptryka (zjawisko odbicia światła od zwierciadeł w zastosowaniu do przyrządów optycznych), Dyoptryka (zjawiska związane z załamaniem się światła), Rozbiór światła, Narzędzia optyczne. Magnetyzm-galwanizm: Elektryczność, O magnetyzmie, O galwanizmie. Praca ozdobiona tablicami z przyrządami fizycznymi.

800,-
248. Fotografia pozycji 248Fotografia pozycji 248Fotografia pozycji 248OSSENDOWSKI F. Antoni - Lenin. Wyd.3. Poznań 1930. Wyd. Polskie R. Wegner. 8,s.XVI,471, ilustracje: miedziodruki, opr.sk. współczesna: skóra bordowa, grzbiet ze złoconą tytulaturą i ozdobiony gwiazdami, sierpem i młotem, na okładce złocony widok Kremla, brzegi kart barwione.
Pieczęć, niewielkie ślady zawilgocenia.

700,-
249. Fotografia pozycji 249OSTROWSKI Wiktor - Na szczyt świata. Z 5 ilustracjami i 1 mapą. W‑wa [1938]. Gebethner i Wolff. 16d, s.59, ilustracje, mapa, okł. kart. współczesna z naklejoną okł.oryg. Polska i Świat Współczesny. Bibl. dla młodzieży 48.
Stan dobry. Opisane wyprawy na Mount Everest. Autor (1905-1992), inż. budownictwa, podróżnik, taternik, alpinista, fotografik, pisarz.

35,-
250. Fotografia pozycji 250Fotografia pozycji 250OWIDIUSZ - Owidego Nazona Wiersze na wygnaniu pisane, to jest Rzeczy smutne, Klątwa na Ibisa, Listy z Pontu. Przekładania Jacka Przybylskiego wysłużonego nauczyciela w Szkole Głowney Krakowskiey. Kraków 1802. Druk. Jana Maja. 16d, s.277, [5], winiety - finaliki, opr.kart. z epoki, marmoryzowana.
Karta tyt. z małym ubytkiem przy grzbiecie, jedna karta z uzup. dolnym marginesem. Ślad kornika przy grzbiecie. Pieczęć: Biblioteka W. S. Na odwrociu karty tyt. naklejona pieczęć tuszowa Wielkiego Księcia Lit. Witolda.

250,-
251. Fotografia pozycji 251PAMIĄTKA jubileuszu 700 rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu 1226-1926. Kraków 1928. Rada Gł. III Zakonu św. Franciszka w Polsce. 8,s.252, okł.oryg.
Okładka przykurzona, podklejona bibułką przy grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry, egz. nierozciety. Treść: Przedmowa wydawcy, Pusłowski Fr. X. -Wizytacja Św. Franciszka, Encyklika Ojca św. Piusa XI o św. Franciszku, List pasterski J. E. X. Metropolity o. łac. we Lwowie, (O. W. B. )-Praca przygotowawcza do obchodu jubileuszu, Organizacja i prace Komitetu Obchodowego, Pisma i odczyty jubileuszowe, J. Pawlak-Obchody jubileuszu na ziemiach Polski, Referaty o św. Franciszku, Poezja franciszkańska, M. Grafczyńska-Św. Franciszek z Asużu jako źródło twórczego natchnienia w sztuce, J. Korzonkiewicz-Pokłosie jubileuszowe.

120,-
252. Fotografia pozycji 252Fotografia pozycji 252PAMIĘTNIK Kielecki. Zbiór prac ku uczczeniu Adama Mickiewicza 1798-1898. Kielce, wyd. Bronisława Bieńkowskiergo, druk. St. Swięckiego. 8,s.255, liczne ilustracje w tekście i na tablicach, opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, narożniki i 5ciopolowy grzbiet z czarnej skóry, zielony szyldzik, tłoczone i złocone zdobienia i tytulatura, karton marmoryzowany.
Podpis, nieliczne ślady zawilgocenia. Prace pisane przez autorów związanych z gubernią kielecką; dotyczą tej okolicy kraju, lub mówią o Mickiewiczu i jego utworach.

160,-
253. Fotografia pozycji 253Fotografia pozycji 253Fotografia pozycji 253Fotografia pozycji 253Fotografia pozycji 253PARTHENAY [Jean Baptiste] - Dzieje panowania Fryderyka Augusta II króla polskiego przez księdza. .. Przeł. na język polski T. H. ...rt [Tadeusz Herburt). W‑wa 1854. Nakł. i druk S. Orgelbranda. 8,s.465, [4], 7 portretów - litografie M. Fajansa, opr. psk. współczesna [niesygn.,J. Budnik], naroż­niki i 5ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, złocona tytulatura, karton marmoryzowany.
Ślady przybrudzenia, myłki w paginacji. Dzieło napisane przez księdza de Parthenay (1690-1766) w 1734 r. Portrety: Fryderyk August, Radziejowski, Karol XII, Piotr Wielki, Stanisław Leszczyński, Śmigielski, Stanisław Ciołek Poniatowski.

600,-
254. Fotografia pozycji 254Fotografia pozycji 254Fotografia pozycji 254PASZKOWSKI Kazimierz - Świat baśni i legend. Antologia baśni i legend literatury polskiej i obcej. Zebrał. .. Łódź [1948]. Księg. Polska. 8,s.380, 16 kolor. ilustracji, opr.sk. współczesna, skóra brązowa, grzbiet 5ciopolowy, złocone zdobienia, na okładce kolor. ilustracja, 2 szyldziki z tytułem, brzegi kart barwione.
Niewielkie ślady zabrązowienia, oderwany dolny róg jednej karty. Ilustracje proj. Jadwiga Przeradzka.

450,-
255. Fotografia pozycji 255PAWŁOWSKI Ludwik - Z zagadnień pracy wychowawczej w szkole. Przyczynek do organizacji szkolnictwa. I. Zamość 1926. Czc. Druk. Sejmikowej. 8,s.56, opr.ppł.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora.

30,-
256. Fotografia pozycji 256Fotografia pozycji 256PELCZAR Józef Sebastyan - Masonerya, jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacya, ceremoniał i działanie. Według pewnych przeważnie masońskich źródeł napisał Dr. .. biskup przemyski o. ł. Wyd. 4 znacznie rozsz. Kraków 1914. Skł. gł. w księg. G. Gebethnera i Sp. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.444, [2], 9 tablic, okł.oryg.,opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, narożniki i 4ropolowy grzbiet z granatowej skóry, zdobienia symbolami masońskim i tytulatura złocone.
Kartka za tytułem z ubytkiem pr. g. rogu [bez tekstu], pieczęcie, poza tym bardzo ładny egzemplarz. Krytycznie napisana historia masonerii, jej skryte zasady i dążenia. W dodatkach: Obraz lóż masońskich w wieku XVIII i na początku wieku XIX; Masonerya podczas wielkiej wojny w latach 1914-1917.

600,-
257. Fotografia pozycji 257PHARMACOPOEA Borussica. Ed.6. Berolini 1846. R. Decker. 8,s.XIV, [2],312, winieta tyt.,opr. psk. z epoki, grzbiet 5ciopolowy.
Otarcia oprawy i niewielkie pęknięcia przy grzbiecie, ślady zawilgocenoa. Farmakopea pruska, urzędowy wykaz leków obowiązujący również w zaborze pruskim.

300,-
258. Fotografia pozycji 258PIGOŃ Stanisław - Zarys nowszej literatury ludowej. (Przed rokiem 1920). Kraków 1946. Ossol. 16d, s.238, [1], okł.oryg.
Podklejony taśmą grzbiet. Odręczna dedykacja autora: Drogiej Pani mgr Marii Wisti spóźniona Gwiazdka z Polski do autora. 1 I 1947 Kraków. Tom wstępny do Wyboru pisarzy ludowych. 1 wydanie.

80,-
259. Fotografia pozycji 259Fotografia pozycji 259PILARS de Pilar Władysław - Tragedja. W‑wa [po 1927]. Nakł. aut. Druk. „Rola”. 4,s.259, [4], ilustracje w tekście Zygmunta Grabowskiego, portret autora wg rzeźby M. Grossa, okł.oryg.,oprawa: karton czerwony gufrowany, na licu złocona litera N zwieńczona koroną w otoczeniu liści laurowych.
Bardzo ładny egzemplarz. Epopea okresu Napoleona I ujęta w formie sztuki scenicznej.

120,-
260. Fotografia pozycji 260[PIŁSUDSKI]. Józef Piłsudski o sobie. Z Pism, rozkazów i przemówień Komendanta zebrał i wydał Z.Zygmuntowicz. W‑wa-Lwów 1929. „Panteon Polski”. 8,s.128, [4], ilustracje, okł.oryg. ozdobna, opr.pł. sygn. naklejką: Introligatornia Pospieszna Poznań.
Stan bardzo dobry.

120,-
261. Fotografia pozycji 261Fotografia pozycji 261[PIŁSUDSKI Józef]. Genjusz niepodległości. Rocznik 1935. Lwów 1935. Nakł. „Druk. Narodowej”. 4,s.200, liczne ilustracje, opr.pł.oryg.
Tytulatura na okładce odbarwiona, podpis, poza tym stan bardzo dobry. Teksty prozą i wierszem. Bogaty materiał wspomnieniowy. Red. Stefan Rayski. W hołdzie Marszałkowi wyd. „Straż Polska”.

150,-
262. Fotografia pozycji 262Fotografia pozycji 262Fotografia pozycji 262Fotografia pozycji 262POCIECHA Władysław - Królowa Bona (1494-1557). Czasy i ludzie Odrodzenia. T.1-4 [Komplet]. Poznań 1949,1958. PTPN, PWN. 8,s.VII,322, [2],598, [2],260, [4],548, 65 ilustracji na tablicach, okł.oryg.
W t.3 obca dedykacja, t.3 i 4 z obwolutami. Obszerna monografia o królowej Bonie, doprowadzona do 1539 r. Praca nagrodzona przez Minist. Szkolnictwa Wyższego. Obraz Polski zygmuntowskiej w okresie pobytu w kraju królowej Bony Sforzy (1518-1856). Indeks nazwisk i miejscowości oprac. Krystyna. Górska.

400,-
263. Fotografia pozycji 263[PODOSKI Bohdan] Mgr P. B. - Polska Wschodnia 1939-1941. Oprac. .. Ilustrował: Felix. Przedruk z Kultury i Prasy 2 Korpusu - Rzym 1945. 8 podł.,s. [2],15, [1], rysunki, okł.oryg.
Stan dobry. Statystyki o wysiedlonych do ZSRR z zajętych terytoriów Polski na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow. B. Podoski (1894-1986), polityk, poseł w latach 1928-1939, prawnik po 1947 r. w Londynie.

75,-
264. Fotografia pozycji 264Fotografia pozycji 264Fotografia pozycji 264Fotografia pozycji 264[„POGOŃ” - Lwów]. Księga pamiątkowa poświęcona 35-leciu działalności Lwowskiego Klubu Sportowego „Pogoń” 1904 - 1939. Komitet red.: Rudolf Wacek, Tadeusz Dręgiewicz, Marian Kobiak, Stanisław Polakiewicz. Lwów 1939. Nakł. Lw. Klubu Sport. „Pogoń”. 4,s.421, [1], [32: reklamy], 578 ilustracji, 51 karykatur, 119 tablic i wykresów, opr. współczesna.
Podklejona fotografia E. Śmigłego-Rydza, poza tym stan więcej niż dobry. Czasy przedwojenne (1900-1914) oprac.: T. Dręgiewicz, St. Polakiewicz, R. Wacek; Czasy wojenne (1914-1921) oprac. R. Wacek; Czasy powojenne (1921-1939) oprac. M. Kobiak. Rzadkie.

800,-
265. Fotografia pozycji 265Fotografia pozycji 265POL Wincenty - Mohort. Rapsod rycerski z podania. Lwów 1876. Nakł. F. H. Richtera. 8,s.173, opr. psk. z epoki. Dzieła Tom III.
Sk. grzbiet oprawy z dwoma ubytkami, płótno zielone ze złoconą tytulaturą, na tylnej okładce wydarty fragment płótna. Pieczęcie. Podpis: D. Sągajłła. Poemat opowiadający historię kresowego rycerza, obrońcę ojczyzny i wiary.

120,-
266. Fotografia pozycji 266Fotografia pozycji 266Fotografia pozycji 266Fotografia pozycji 266POL Wincenty - Poezye. Pachole hetmańskie. T.1-2. W‑wa 1862. Księg. C.Lewickiego. Druk. J.K.Psurs­kiego. 16d, s.199,212, drugie sztychowane karty tyt.: sygn.: rys. J. Kossak, lit. M. Krynicki, okł.oryg.,opr. psk. współczesna w 1 wol.,narożniki i 6ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia i tytulatura, brzegi kart barwione. Poezyje Wincentego Pola.
Okładki podklejone przy grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Drugi tytuł: Dyaryusz Walentego Rożanki dworzanina. .. Jana z Tarnowa Hetmana Wielkiego Koronnego.

800,-
267. Fotografia pozycji 267POLOWA służba saperska. I. Umocnienia polowe. Warszawa w lutym 1917 r. Berlin 1917. E. Z. Mittler i Syn. 16,s.IV,130, 91 rys. w tekście, okł.oryg. Regulaminy i przepisy. Wojska techniczne. T. I.
Stan dobry. Zasady ogólne, Wykonanie, Budowa osłon, Budowle w walce pozycyjnej, Osłonione wykonywanie rowów podchodowych w pozycjach piechoty. Praca minerska pod ziemią.

80,-
268. Fotografia pozycji 268Fotografia pozycji 268Fotografia pozycji 268Fotografia pozycji 268POLSKA Lotnicza. Praca zb. pod red. ppłk. M. Romeyko. W‑wa 1937. Gł. Księg. Wojsk. Wyk. w Druk. Narodowej w Krakowie. 4,s.284, [4], ilustracje w tekście i na tablicach, opr.pł.oryg. z rysunkiem kuli ziemskiej, wykonana w Zakładach Zjawińskiego w Warszawie.
Na kilku kartach niewielkie zabrudzenia, część oprawy nieznacznie odbarwiona. Książka daje obraz wysiłków i wyników lotniczych w wolnej Polsce. Sylwetki ludzi, opisy form życia lotniczego, sprzęt, dowództwo; wszystkie osiągnięcia z których Polska była dumna w dwudziestoleciu międzywojennym. Jedna rycina: Kolumna Zygmunta - akwaforta sygn. oł. Girs-Barcz. Całkowite oprac. graficzne Atelier Girs-Barcz. Tekst złożony pismem Skrypt.

500,-
269. Fotografia pozycji 269Fotografia pozycji 269Fotografia pozycji 269Fotografia pozycji 269POLSKA na morzu. Praca zb. pod red. J. I. Targa. Całkowite oprac. graficzne, kolorowe plansze i niektóre fotografie Atelier Girs-Barcz. W‑wa 1935. Gł. Ks. Wojsk. 4,s.XIV, 235, liczne ilustracje w tekście i tablice, opr.pł.oryg. sygn.:. Zjawiński i Sp. W‑wa.
3 karty luźne, poza tym stan więcej niż dobry. Całkowite oprac. graficzne, kolorowe plansze Atelier Girs-Barcz.. Tekst pismem Cicero-Bockwell. Obrazuje historię floty polskiej, rozwój marynarki i gospodarki morskiej po uzyskaniu niepodległości. I. Mościcki: „Miłość morza jest źródłem, z którego czerpać będą swą moc przyszłe pokolenia Polski”.

300,-
270. Fotografia pozycji 270Fotografia pozycji 270Fotografia pozycji 270Fotografia pozycji 270POTOCKI Antoni - Polska literatura współczesna. Cz.1-2. Cz.1: Kult zbiorowości 1860-1890. Cz.2: Kult jednostki 1890-1910. W‑wa 1911-12. Gebethner i Wolff. 8,s.343, [1],437, [1], 2 tabele, opr. psk. w 1 wol.
Stan dobry. Jeden z najlepszych zarysów historycznych tego okresu literatury polskiej.

250,-
271. Fotografia pozycji 271[PPS]. A. B. J. - Ludwik Waryński. Dębski Al[eksander] - Stanisław Kunicki. B. m. r. 16d, s.32, broszura, bez okł.
Stan dobry. Podpis.

25,-
272. Fotografia pozycji 272[PPS]. DANIŁOWSKI G[ustaw] - Bandyci z Polskiej Partji Socjalistycznej. Lwów 1924. Nakł. i druk. Lud. Spół. Tow. Wydawniczego. 16d, s.192, 2 plany sytuacyjne, broszura, bez okł.oryg.
Stan dobry. Podpis.

60,-
273. Fotografia pozycji 273[PPS]. DĘBSKI Aleksander - Krwawe zajście w mleczarni Henneberga w roku 1854. [W‑wa] 1929 [1928]. Skł. gł. Księg. Robotnicza. (Komisja Archiwalno-Historyczna Stow. b. Więźni[ów] Politycznych. Zakł. Graf. B. Pardecki). 16, s.32, 5 portretów, broszura, bez oryg. okł. [Pod Sztandarem Rewolucji. Biblioteczka Robotnicza z.1. ]
Stan dobry. Podpis. Autor (1857-1935), działacz socjalistyczny i niepodległościowy, brał czynny udział w działalności PPS.

35,-
274. Fotografia pozycji 274[PPS]. KWAPIŃSKI Jan - Organizacja Bojowa. Katorga. Rewolucja rosyjska. Z moich wspomnień 1905-1919. Przedmowa Ignacego Daszyńskiego. W‑wa 1928. Księg. Robotnicza. 16d,s.VI, [2],92, [1], broszura, bez oryg. okł.
Stan dobry. Podpis. Wspomnienia żołnierza PPS z okresu walk rewolucyjnych w Polsce i pobytu w Rosji, na katordze i pierwszych dwóch latach rewolucji. Autor (1885-1964) polityk PPS, członek Organizacji Bojowej PPS, jeden z przywódców PPS na emigracji.

60,-
275. Fotografia pozycji 275[PPS]. KWAPIŃSKI Jan - Pod Rogowem. Ze wspomnień bojowca. W‑wa 1922. Nakł. Zarządu Gł. Zw. Zaw. Rob. Rol. Rz. Pol. 16d, s.47, [1], broszura, bez oryg. okł.
Stan dobry. Podpis. Opis wyprawy Wydziału Bojowego PPS na pociąg pocztowy w Rogowie 1906 r.

35,-
276. Fotografia pozycji 276[PPS]. MALINOWSKI Marjan (Wojtek) - „Z krwawych dni”. Lublin 1919. Druk Lub. Sp. Wyd. 16d, s.76, broszura, bez okł.oryg.
Przykurzony pr. margines karty tyt. Podpis. Wstęp autora: „Wspomnienie towarzyszy i towarzyszek, bojowników walki o niepodległość, sprawę robotniczą i socjalizm w Polsce”. Autor (1876-1948), działacz socjalistyczny i niepodległościowy, członek Organizacji Bojowej PPS, minister w Tymcz. Rządzie Ludowym, poseł na Sejm Ustawodawczy, senator IV kadencji w II RP.

50,-
277. Fotografia pozycji 277[PPS]. PIETKIEWICZ Kazimierz - Kartka z dziejów P. P. S. 1894 - 95. W‑wa, druk. Inst. Głuch. i Ociemn. 8,s.[16], broszura.
Bez okładki, uszkodzony d. margines. Broszura polityczna.

20,-
278. Fotografia pozycji 278[PPS]. ŚLEDZIŃSKI Ludwik Poseł na Sejm - Wspomnienia. Akcja bojowa P. P. S. w Lubartowie i Wysokiem Mazowiecku. Z przedmową Stanisława Posnera. W‑wa [po 1925]. Nakł. Spółdz. Wyd. -Księg. „Nowe Życie”. 16d, s.54, [1], broszura, bez okł. Książnica Nowego Życia.
Stan dobry. Podpis. Autor (1875-1944), polityk, członek PPS i Organizacji Bojowej PPS, poseł na Sejm I kadencji.

40,-
279. Fotografia pozycji 279[PPS]. WIĘZIENIA polityczne w zaborze rosyjskim i w Rosyi. B. m. r. Nakł. Administracyi „Prawa Ludu”, „Naprzodu” w Krakowie i „Kolejarza” we Lwowie. Odp. red. i wydawca Franciszek Sułczewski. Z druk. Wł. Teodorczuka i Sp. w Krakowie. 16, s.36, 1 ilustracja w tekście: Socjaliści polscy w Karze na Sybirze, broszura, bez okł.
Bez karty tyt.,stan dobry. Podpis. Opisane więzienia: Pawilon X Cytadeli Warsz.,Pawiak, Forteca Piotra i Pawła w Petersburgu, Więzienia karne, Zesłanie na Sybir.

40,-
280. Fotografia pozycji 280[PPS]. Z doświadczeń aresztowanego. W‑wa 1906. 16d, s.36, broszura, bez okł. Polska Partya Socyalistyczna.
Stan dobry. Podpis. Opisane warunki życia więźniów politycznych.

35,-
 
*

281. Fotografia pozycji 281Fotografia pozycji 281PRUSKI Witold - Hodowla koni. T.1-2. Współautorzy t.2: Jan Grabowski, Stanisław Schuch. W‑wa 1960,1963. PWRiL. 8,s.XVI,930, XII,666, 558 ilustracji, tabele, tablice rodowodów, opr. psk. sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, narożniki i 5ciopolowe grzbiety z brązowej skóry, złocona tytulatura i zdobienia, karton marmoryzowany.
Bardzo ładny egzemplarz. Treść: I: Historia naturalna koni, Udomowienie koni, Pokrój koni, Ruch i chody koni, Konstytucja, Rasy i typy koni. II: Biologiczne podstawy hodowli i metody jej prowadzenia, Rozród, Wzrost, rozwój i wychów źrebiąt i młodzieży, Żywienie koni, Stajnie, pomieszczenia pomocnicze oraz inne urządzenia dla koni, Pielęgnowanie koni, Cechy robocze konia i jego praca, Trening i próby dzielności koni, Użytkowanie koni, Organizacje hodowli koni w Polsce, Osiągnięcia polskiej hodowli koni na forum międzynarodowym w latach 1800-1960.

800,-
282. Fotografia pozycji 282Fotografia pozycji 282Fotografia pozycji 282Fotografia pozycji 282PTAK Henryk - Kraków - moje miasto. Cz.1-2: Poezje z roku 1933, Poezje z roku 1933-1934. Kraków-W‑wa 1933,1934. Gebethner i Wolff. 8,s.71,88, okł.oryg. rys. F. Janczyk i Zygmunt Król.
W cz.1 małe zabrązowienie na okładce, poza tym stan dobry. Na obu tomikach odręczna dedykacja autora dla Dr. Przeworskiego, dat. Kraków 1936. Nakład: cz.1: 500 egz.,cz.2: 800 egz.

75,-
283. Fotografia pozycji 283Fotografia pozycji 283PUŁASKI Kazimierz - Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Monografie i wzmianki przez. .. T.1. Brody 1911. F.West. 4,s.VIII, 261, [1], 50 tablic z portretami, opr. psk. współ­czesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, narożniki i 5ciopolowy grzbiet z jasnobrązowej skóry, tłoczone zdobienia, złocona tytulatura.
Pieczęć, podklejony margines karty omyłek, poza tym bardzo ładny egzemplarz. Wydano tylko T.1 (w całości 2 tomy ukazały się w 1991 r. ). Tom 1 zawiera monografie 65 rodów szlacheckich. Z wykazem rodzin wymienionych lub wzmiankowanych.

900,-
284. Fotografia pozycji 284Fotografia pozycji 284RACIBORSKI Adam - Précis et raisonné du diagnostic, contenant l'inspection, la nensuration, la palpation, la dépression, la percussion, l'auscultation, l'odoration, la gustations, les réactifs chimiques, l'interrogation des malades, la description des maladies de la peau, de la bouche,. .. etc. Bruxelles 1838. Soc. Belge de Libraire. 16,s.XIII,652, opr. psk. z epoki, tłoczone zdobienia na grzbiecie.
Karton oprawy z otarciami, od s.471 karty ze śladami zaplamienia w pr. g. rogu. Podręcznik medyczny polskiego lekarza (1809-1871), po powstaniu listopadowym na emigracji w Paryżu, gdzie uzyskał stopień doktora. Był profesorem akademii medycznej. Współzałożyciel Towarzystwa Lekarzy Polskich w Paryżu, członek honorowy Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Autor wielu podręczników medycznych.

750,-
285. Fotografia pozycji 285RADLIŃSKI Ignacy - Na przełomie dziejowym. Początki piśmiennictwa judaistyczno-chrześcijańskiego. W‑wa 1907. Druk Kaniewskiego i Wacławowicza. Sprzedaż w księg. G. Centnerszwera i Sp. 8,s.158, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Treść: Na przełomie dziejowym. Urywek nowoodnaleziony Ewangelii według Piotra Apostoła. Logia Jezusa. Autor (1843-1920), językoznawca, filolog klasyczny, krytyk biblijny. Zajmował się m. in. badaniami nad początkami chrześcijaństwa.

80,-
286. Fotografia pozycji 286RADŁO Józef - Nauka narciarsywa. (Z licznemi rycinami i tablicami. Lwów (po 1934). Nakł. St. Malinowskiego. 16d, s.102, rysunki, tablice, okł.oryg.
Stan dobry. Zwięzły podręcznik jazdy na nartach zawierający praktyczne wskazówki jazdy, smarowania nart, konserwacji, kupna, itd. Rysunki wykonał Adam Bełzowski.

40,-
287. Fotografia pozycji 287REDZISZ Bolesław ppor.18 pp. - Droga do Polski. Bagdad 1943. Wyd. Wydziału Inf. i Propag. A. P. na Wschodzie. Nakł. Korpusu Oficerskiego 18 pp. 16d, s.125, 5 portretów [w tym autora], ilustracje-winiety w tekście, okł.oryg.,opr.pł.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie. Okładka i ilustracje w tekście pchor. Grzegorza Lange.

80,-
288. Fotografia pozycji 288Fotografia pozycji 288Fotografia pozycji 288Fotografia pozycji 288Fotografia pozycji 288REGULAMINA Piechoty, Jazdy, Artylleryi i Służba obozowa. Paryż 1861 (1863). W Druk. i Lit. Renou et Maulde. 16, s.48,171,144,175, 36 tablic, opr.ppł.
Stan dobry. Na odwrociu karty tyt. naklejony herb Lwowa z koroną i dewizą Semper Fidelis.

400,-
289. Fotografia pozycji 289Fotografia pozycji 289REYCHMAN Kazimierz - Szkice genealogiczne. Serja I. W‑wa 1936. F. Hoesick. 8, s.211, [1], opr. psk. współczesna, narożniki i grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia i tytulatura, brzegi kart barwione.
Stan dobry. Zapiski oł. na karcie tyt. Obejmuje monografie rodzin pochodzenia żydowskiego.

1.200,-
290. Fotografia pozycji 290Fotografia pozycji 290REYMAN Janusz - Mennica olkuska 1579-1601. Wrocław-W‑wa-Kraków 1975. Ossol. 8,s.363, 16 tablic. Pol. Tow. Archeol. i Numizm.
Stan bardzo dobry. Na tablicach monety Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy.

40,-
291. Fotografia pozycji 291Fotografia pozycji 291Fotografia pozycji 291Fotografia pozycji 291REYMONT Władysław St. - Chłopi. Powieść. Z 20 ilustracjami barwnemi Apolonjusza Kędzierskiego i 75 ozdobami graficznemi Z. Kamińskiego. T.1-2. W‑wa [1928]. Gebethner i Wolff. Druk W. L. Anczyca i Sp. 4,s.384, [1],450, [1], 20 kolorowych tablic, ozdoby graficzne proj. Z. Kamińskiego, opr.sk. współczesna, replika pł. oprawy oryg.: skóra bordowa, złocone zdobienia i napisy na wierzchnich okładkach i grzbietach, brzegi kart barwione.
Na marginesach części kart wyblakłe ślady zalania, w tomie drugim na dwóch kartach zabrązowienia przy grzbiecie.. Efektowne wydanie nagrodzonej literacką nagrodą Nobla powieśći Wł. Reymonta. Druk. dużą czytelną czcionką, na dobrym papierze. Ilustracje do powieści wykonał A. Kędzierski (1861-1939), malarz akwarelista, monachijczyk, ilustrator, rysownik. Cykl akwarel zreprodukowanych w wyd. „Chłopów” był jego najważniejszą pracą ilustratorską. Kolorowe tablice z ochronnymi bibułkami. Ozdoby graficzne: winiety i inicjały autorstwa Zygmunta Kamińskiego (1888-1969) grafika i malarza, zainspirowane sztuką ludową dodatkowo podkreślają urodę tej edycji.

3.200,-
292. Fotografia pozycji 292Fotografia pozycji 292Fotografia pozycji 292[ROLLE Antoni Józef] - Opowiadania. Ser. IV. T.1-2. W‑wa 1884. Gebethner i Wolff. 8,s.415,458, [1], opr. psk. niejednolita z epoki.
W t.1 karta tyt. przybrudzona, podniszczona, pieczęcie, w t. 2 pł. oprawy odbarwione. Treść: 1: Senatorska dola. Chamska dola. Palestrant z XVII w. Pan Balcer z Godzimierza Wilga. Na szpakowym szlaku. Gospodarstwo skarbnika czerwonogrodzkiego w kamienieckiej warowni. Emir Rzewuski. Początek handlu polskiego na Czarnem morzu i żegluga po Dniestrze. Jeden ze szczepów zasłużonego rodu [Jabłonowscy]. 2: Hrabia Redux. Sprawa Tarnowska. Nieszczęśliwy władyka [Żabokrzycki]. Z dziejów Polesia. Al. Weryha Darowski. M. Gosławski.

120,-
293. Fotografia pozycji 293ROSENBERG-Lipiński Albert - Praktyczne rolnictwo zastosowane do racjonalnej uprawy roli, a oparte na studiach organicznej i nieorganicznej chemji. Dla użytku podręcznego ziemian oprac. ... T.2. Rolnictwo praktyczne. Z portretem autora. Przekład z niem. pod kier. Redakcji Bibljoteki Rolniczej. W‑wa 1875. Nakł. J. Korzeniowskiego. 16d,s.XXIV,662, portret, opr. psk. współczesna, narożniki i 6ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia i tytulatura, karton marmoryzowany, brzegi kart barwione.
Nieznaczne ślady zawilgocemia, zabrudzenia na karcie przedtyt. Autor (1797-1881) był niem. agronomem, gospodarzem praktykiem, autorem pism na tematy rolnicze i techniczne.

600,-
294. Fotografia pozycji 294Fotografia pozycji 294ROŚCISZEWSKI Mieczysław - Sztuka brzuchomóstwa. Poradnik praktyczny dla imitatorów, transformistów i amatorów. W‑wa 1912. Gebethner i Wolff, Kraków Gebethner i Sp. 8,s.208, okł.oryg.
Okładka przybrudzona, naddarty grzbiet. Wypróbowane wskazówki do prowadzenia rozmowy wieloma głosami z bliska i na odległość, a także do naśladowania różnych dźwięków. Na podstawie źródeł franc. i ang.: głównie met­ody słynnego brzuchomówcy drezdeńskiego Ernesta Schulza.

150,-
295. Fotografia pozycji 295ROZMOWA dwunastu mężatek i jednej wdowy i Historya o cudownej odmianie księżnej i szewcowej. Chełmno b. r. Druk. i nakł. W[alentego] Fiałka. 16d, s.16, okł.oryg. z ilustracją.
Stan bardzo dobry. Tekst wierszem. Tytuł okładkowy. Jeden z 200 tyt. książek polskich wydanych przez zasłużonego drukarza (1852-1937), wydawcę, bibliofila - zakupywał polskie książki, by uchronić je od zagubienia.

60,-
296. Fotografia pozycji 296ROZMOWA Michała z gorzałką czyli nawrócenie pijaka. Chełmno b. r. Druk. i nakł. W[alentego] Fiałka. 16d, s.16, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Tekst wierszem. Tytuł okładkowy. Przedruk poz. Numer 181 z tytułem: Michał Brodowicz czyli rozmowa. ..

60,-
297. Fotografia pozycji 297Fotografia pozycji 297Fotografia pozycji 297RÓŻAŃSKI Feliks - Izraelici, ich religia, obyczaje i zwyczaje skreślił ks. ... dyrektor król. biblioteki w Eskorialu. T.1-2. Wyd. 2 wznowione. Lwów 1879. W komisie księg. Gubrynowicza i Schmidta. 16d, s.309, X,378, X, opr.sk. współczesna, skóra brązowa marmoryzowana, 6ciopolowe grzbiety, złocone zdobienia, tytulatura, bordiura i dublura, brzegi kart barwione.
W t. 1 zachowana okł.oryg. Okładka i karty tyt. zabrązowione, tekst w bardzo dobrym stanie. Pieczęcie.

1.200,-
298. Fotografia pozycji 298RÓŻEWICZ Tadeusz - Opadły liście z drzew. W‑wa 1955. PIW. 8,s.106, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Opowiadania, 1 wydanie.

40,-
299. Fotografia pozycji 299RÓŻEWICZ Tadeusz - Przerwany egzamin. W‑wa 1960. PIW. 16d, s.148, [3], okł.oryg., obwoluta.
Stan dobry. Opowiadania, 1 wydanie.

40,-
300. Fotografia pozycji 300RÓŻEWICZ Tadeusz - Twarz. W‑wa 1964. Czyt. 8,s.58, [2], okł.oryg., obwoluta.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie.

40,-
301. Fotografia pozycji 301RÓŻEWICZ Tadeusz - Zielona róża. Kartoteka. W‑wa 1961. PIW. 8,s.112, [3], okł.oryg.
Stan dobry. 1 wydanie. Poezje Zielona róża są krytyką współczesnej kultury opartej na konsumpcji. Kartoteka, najbardziej rewolucyjna sztuka w twórczości poety, z elementami groteski i absurdu. Okładkę proj. Danuta Staszewska.

60,-
302. Fotografia pozycji 302RUDOMINA Jan Gwalbert - Żywot Hieronima Strojnowskiego rektora Cesarskiego Wileńskiego Uniwersytetu, biskupa wileńskiego. Wilno 1839. Druk. J. Zawadzkiego. 8,s.42, winieta tyt.,broszura.
Stan dobry. Pieczęcie: Gwalbert Pawlikowski. H. Strojnowski (1752-1815), pijar, prawnik, ekonomista, profesor Szkoły Gł. W. Ks. Litewskiego. Był jednym z pierwszych w Polsce nauczycieli wykładających w języku polskim nowe dyscypliny: prawo natury, prawo narodów, ekonomię polityczną.

150,-
303. Fotografia pozycji 303RYDEL Lucjan - Betlejem polskie. Kraków 1917. Nakł. i druk. D. E. Friedleina. 16, s.90, [1], okł.oryg. sygn. WT, proj. Włodzimierz Tetmajer.
Stan dobry. Jasełka polskie w 3 aktach.

45,-
304. Fotografia pozycji 304RYDEL Lucjan - Dies Irae. Misteryum dramatyczne. Kraków 1893. Księg. Sp. Wyd. Pol. 8,s.20, broszura współcześnie opr. kartonem.
Karta tyt. i okładka luźne, obcięte. Odręczna dedykacja autora dla Zygmunta Badowskiego, dat.: Kraków 24/25 IV 1898. 1 wydanie. Misterium fantastyczne powstałe w 1891 r.

150,-
305. Fotografia pozycji 305RYMKIEWICZ Jarosław Marek - Konwencje. Łódź 1957. Wyd. Łódzkie. 16d, s.29, [3], rysunki w tekście, okł.oryg. Bibl. Poetów.
Stan bardzo dobry. Wiersze, 1 wydanie. Debiut literacki poety. Projekt okładki i oprac. graficzne Lech Kunka.

50,-
306. Fotografia pozycji 306Fotografia pozycji 306Fotografia pozycji 306Fotografia pozycji 306RZEPECKA Helena - Ojczyzna w piśmie i pomnikach. Ilustrowane dzieje piśmiennictwa polskiego. Wyd.1. T.1-2. Poznań 1911. Nakł. księg. Z.Rzepeckiego i Sp. 4,s.447,506, [6], liczne ilustracje w tekście, kolorowe tablice litograf.,opr.pł.oryg. ozdobna, oprawiał K.Kmiecikowski w Poznaniu.
Oprawa naprawiana, współczesne sk. grzbiety, szyldziki, złocone zdobienia i tytulatura.

800,-
307. Fotografia pozycji 307Fotografia pozycji 307Fotografia pozycji 307[SANGUSZKO]. Roman Sanguszko zesłaniec na Sybir z r. 1831, w świetle pamiętnika matki ks. Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej oraz korespondencji współczesnej. W‑wa 1927. Gebethner i Wolff. Druk. Wł. Łazarskiego. 8,s.XIV, 209, [2],15 ilustracji,2 mapki, okł.oryg.,opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, narożniki i 5ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, złocona tytulatura.
Podklejona przy grzbiecie karta tyt.,podpis.,poza tym stan bardzo dobry. Z niewydanych dokumentów tłumaczyła i przypisami opatrzyła K. Firlej Bielańska. Słowo wst. Józef hr. Potocki. Przedmowa Henryk Mościcki. Treść: Słowo wstępne, Przedmowa, Pamiętnik ks. Klementyny Sanguszkowej, Listy, Zakończenie, Aneksy, Przypisy, Indeks. Znak na okładce i k. tyt. wg rys. Ignacego Łopieńskiego. Nakład 2700 egz. Ten bez num.

250,-
308. Fotografia pozycji 308SAS Marcin - Komentarz do I. pieśni Iliady. Napisał. .. profesor c. k. gimnazyum w Bochni. Kraków 1902. Nakł. aut. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.56, okł.oryg.,opr.pł. współczesna.
Okładka i karta tyt. z małym ubytkiem, przykurzone.

40,-
309. Fotografia pozycji 309SAWITSCH A[lexei Nikolajewitsch] - Abriss der practischen Astronomie, vorzüglich in ihrer Anwendung auf geographische Ortsbestimmung. Aus dem Russischen übersetzt W. C. Goetze. Bd. 1-2. Hamburg 1850. Perthes-Besser & Mouke. 8,s.XVI,409, XVI,453, 6 skł. tablic z wykresami i przyrządami astronomicznymi, opr.ppł. z epoki.
Brzegi oprawy lekko otarte. Zarys astronomii praktycznej, w szczególności jej zastosowanie do określania położenia geograficznego. Autor (1810-1883), ros. astronom, profesor astronomii na uniwersytecie w Petersburgu.

600,-
310. Fotografia pozycji 310SCHMID Christoph - Genowefa. Powieść z dawnych czasów opracowana dla ludu i młodzieży z pism ks. kanonika Szmida. Z 6 kolorowymi obrazkami. Poznań 1898. Druk i nakład J. Leitgebera. 16d, s.101, [1], 6 kolor. ilustracji, drzeworyt tyt.,opr. współczesna.
2 ilustracje obciete, naklejone na kartonie.

60,-
311. Fotografia pozycji 311[SCHMID Christoph] - Genowefa. Ciekawa historja o życiu księżniczki bramanckiej. Potulice 1936. Nakł. Seminarium Zagranicznego. 16d, s.95, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

40,-
312. Fotografia pozycji 312[SCHMID Christoph] - Bolesław czyli dalsze losy Genowefy. Powieść moralna dla ludu.
Mikołów-Częstochowa [1903]. Nakł. K. Miarki Sp. z ogr. por. 16d, s.87, okł.oryg.
Podklejony grzbiet.

50,-
313. Fotografia pozycji 313Fotografia pozycji 313[SCHMIDT Fryderyk August] - Dzieje Królestwa Polskiego krótko lat porządkiem opisane [przerobiony przekład] przez Jana Albertrandego. Wyd.2 w dwóch tomach, powiekszone dodatkami. T.1. Lwów 1846. Nakł. K. Jabłońskiego. 8,s.[4], 355, [1], opr. psk. z epoki.
Stan dobry. Pieczęć: monogram M. W. T.1 obejmuje panowanie książąt i królów polskich od r. 964 do roku 1798, w układzie chronologicznym, pomnożone panowaniem Stanisława Augusta. [Brak t.2 autorstwa X. Giżyckiego: Wiadomość historyczna o krajach połączonych z Polską. Treść dziejów kościoła polskiego. Wykaz zbiorowy prawodawstwa politycznego i kształtu rządu w Polsce]. 1 wydanie ukazało się w 1766 r. Rzadkie.

400,-
314. Fotografia pozycji 314SCHULTEN Wolfgang - Deutsche Münzen aus der Zeit Karls V. Typenkatalog der Gepräge zwischen dem Beginn der Talerprägung (1484) und der dritten Reichsmünzordnung (1559). Typenkatalog der Gepräge zwischen dem Beginn der Telerprägung (1484) und der dritten Reichsmünzordnung (1559). Frankfurt a. M. 1974. Numismatischer Verlag P.N.Schulten. 8,s.503, 115 tablic z monetami, opr.pł., obwoluta.
Stan bardzo dobry. Katalog monet z okresu Karola V. Tu m. in. opisane monety Wrocławia, Nysy, Śląska. Ze słowniczkiem w j. niem.,ang.,franc. i hiszp.

120,-
315. Fotografia pozycji 315Fotografia pozycji 315SCHURÉ Edward - Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Rama - Kryszna - Hermes - Mojżesz - Orfeusz - Pytagoras - Platon - Chrystus. Pierwsze polskie wydanie zupełne z 52-go wydania franc. w autoryzowanem tłumaczeniu R.Centnerszwerowej. Wyd.2. W‑wa 1923. Hulewicz i Pasz­kowski. 8,s.XXVI, [2],564, opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, narożniki i 5ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, szyldzik, tłoczone i złocone zdobienia i tytulatura, karton marmoryzowany.
Obcięta i podklejona karta tyt, poza tym bardzo ładny egzemplarz.

300,-
316. Fotografia pozycji 316SEMKOWICZ Władysław - Sprawa św. Stanisława w świetle nowego źródła ikonograficznego. Kraków 1925. Krak. Sp. Wyd. 8,s.55, [1],6 ilustracji, okł.oryg.
Naddarcia i ubytki na grzbiecie. Odb. z „ Księgi pamiątkowej ku czci Oswalda Balzera”.

30,-
317. Fotografia pozycji 317SEPPELT Franciszek Ksawery, Löffler Klemens - Dzieje papieży. Od początków Kościoła do czasów dzisiejszych. Uzupełnił do rzeczy polskich Tadeusz Silnicki. Przeł. Juliusz Kozolubski. Poznań 1936. Wyd. Pol. R. Wegnera. 8,s.VII,712, 968 ilustracji, w tym 21 wielobarwnych, opr.pł.oryg. ozdobna: płótno popielate, złocone zdobienia na grzbiecie i licu okładki, napisy czarne.
Stan więcej niż dobry. Pieczęć. Układ ilustracyjny i graficzny Edwarda Woronieckiego. Zaw.: Katalog Papieży w układzie chronologicznym. Wizerunki Papieży w układzie chronologicznym. Ks. I: Dzieje Papieży od początków Kościoła do Rewolucji Francuskiej. Ks. II: Dzieje Papieży od rewolucji do chwili obecnej.

300,-
318. Fotografia pozycji 318Fotografia pozycji 318SIARCZYŃSKI Franciszek - Obraz wieku panowania Zygmunta III króla polskiego i szwedzkiego, zawierający opis osób żyiących pod jego panowaniem, znamienitych przez swe czyny pokoiu i woyny, cnoty lub występki, dzieła pismienne, zasługi użyteczne i celne sztuki, porządkiem abecadła ułożony. Cz.1 - 2. Lwów 1828. Wyciśnięto krotłami Józefa Schnaydera. 8,s.IV, 353, [4],398, [3], winiety tyt.,opr. psk. naprawiana, wyklejki współczesne.
Podklejenia na kartach tyt.,ślady zawilgocenia. 1 wydanie. Najważniejsza praca Fr. Siarczyńskiego. Obejmuje „Opis ludzi znamienitych w Polsce za czasów panowania Zygmunta III porządkiem słownika”; od Aaronowicz Izaak do Żyznowski Stanisław. Z indeksem. Jest to druga część „Obrazu wieku panowania Zygmunta III. .. „ Pierwsza część tego dzieła obejmująca „obraz stanu narodu i kraju” udaremniona przez lwowskiego cenzora, została wydana dopiero po śmierci autora w 1843 r.

1.000,-
319. Fotografia pozycji 319Fotografia pozycji 319Fotografia pozycji 319SIELANKI polskie z różnych pisarzów zebrane. Edycya Tadeusza Mostowskiego. W‑wa 1805. Druk. Nro 646 przy Nowolipiu. 8,s.475, [1], 1 miedzioryt [z 8], opr. psk. z epoki. Wybor Pisarzow Polskich. Poezya.
Karton oprawy przetarty, z niewielkimi śladami kornika. Zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki Bogumiła Roguskiego. Na odwrociu pieczęć tuszowa Wielkiego Księcia Lit. Witolda. Miedzioryt z 3 popiersiami: Szymonowicza, Zimorowicza, Gawińskiego, sygn.: G. Ligber sc. Treść: O wierszu Pasterki nazwanym, Simona Simonidesa Sielanki, Simeona Zimorowicza Lwowianina Sielanki nowe, Roxolanki to iest Ruskie Panny przez tegoż, Sielanki Jana Gawińskiego, Bukoliki Publiusza Wirgiliusza Marona przekładania Józefa Lipińskiego.

450,-
320. Fotografia pozycji 320Fotografia pozycji 320Fotografia pozycji 320SIENKIEWICZ Henryk - Listy z Afryki. W dwóch tomach. Z licznemi illustracyami w tekście.
T.1-2. W‑wa 1893. Nakł. „Słowa”. 8,s.246, II,235, III, portret autora, ilustracje, opr.pł.
Nieznaczne ślady pęknięcia oprawy przy grzbiecie. 1 wydanie. Reportaże, wspomnienia z podróży odbytej na Czarny Ląd w 1891 r.

300,-
321. Fotografia pozycji 321Fotografia pozycji 321SIENKIEWICZ Henryk - Na polu chwały. Powieść historyczna z czasów króla Jana Sobieskiego. Z illustracyami St.Sawiczewskiego. W‑wa-Lwów [1906]. Tow. Akc. S.Orgelbranda Synów. 8,s.351, 8 ilustracji, inicjały, opr.pł. ozdobna: płótno brązowe, na licu ozdobna ramka, wewnątrz której tytulatura.
Przetarcia i naddarcia na grzbiecie oprawy. poluzowany grzbiet, podpis. 1 wydanie książkowe, ozdobione ilustracjami malarza Stanisława Sawiczewskiego (1866-1943.

250,-
322. Fotografia pozycji 322Fotografia pozycji 322Fotografia pozycji 322SIENKIEWICZ Henryk - Quo vadis. Z dwudziestoma heliograwurami według obrazów Piotra Stachiewicza. W‑wa-Kraków 1902. Gebethner i Wolff, Gebethner i Sp. Druk W. L. Anczyca i Sp. 4,s.193, 20 heliograwur z ochronnymi bibułkami, okł.oryg.,opr.pł.,złocona tytulatura.
Stan bardzo dobry. Podpis. Strony w układzie dwukolumnowym. Powieść historyczna, za którą autor otrzymał literacką nagrodę Nobla w 1905 r. Odniosła ogromny światowy sukces, została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków.

500,-
323. Fotografia pozycji 323SIERAKOWSKI Sebastian X. - Zachęcenie do przyięcia sposobu w krótkim czasie i małym kosztem nauczenia dzieci czytać, pisać, rachować. Kraków 1818. W Druk. Akad. 16d,s.VI,25, broszura.
Stan dobry.

100,-
324. Fotografia pozycji 324SIEVERT Hermann - Podręcznik dla zegarmistrzów do egzaminów teoretycznych dla uczniów, czeladników i mistrzów z dodaniem 289 pytań i odpowiedzi, krótkiej nauki o rysowaniu, wskazówek do rachunków trygonometrycznych oraz rozprawy o rodzajach czasu, tablic wielkości kółek i trybów w zegarkach kieszonkowych i bransoletkowych, wychwytu cylindrowego i długości wahadła również tablic zwykłych liczb trygonometrycznych. Tłum. z oryg. niem. Bydgoszcz 1939. Komitet Wyd. przy Cechu Zegarmistrzów. 8,s.XI,528, rys. w tekście, 5 skł. tablic, opr.pł.oryg.
Stan bardzo dobry. Pieczęć. Podręcznik uznany za jeden z najlepszych. Tłumaczyli: St. Brzóskowski, Józef Frydryszewski, L. Gustowski, Leon Posłuszny, Witold Skoraczewski, Wł. Szablikowski. Od s.503 reklamy firm zegarmistrzowskich.

200,-
325. Fotografia pozycji 325SKAŁKOWSKI A[dam] M[ieczysław] - Fragmenty. Oprac. .. Poznań 1928. Księg. Uniw. 8,s.245, 5 portretów, 2 ilustracje w tekście, okł.oryg. Życiorysy zasłużonych Polaków XVIII i XIX w.
Stan dobry. Treść: Chłopicki u schyłku doby Napoleońskiej. Dzieje rozbitka legjonowego (J. Woycikiewicz). Amilkar Kosiński w Wielkopolsce. Madalińskiego lata przedhistoryczne. Z pamiętnika Adama Turno. Biskup Szembek a kodeks Zamoyskiego. Civis romanus - biskup polski (Ledóchowski). Koledzy Kościuszki w korpusie kadetów. Indeks.

80,-
326. Fotografia pozycji 326Fotografia pozycji 326Fotografia pozycji 326SŁAWIŃSKI Piotr - Początki astronomii teoretyczney i praktyczney. Wilno 1826. W Druk. Ant. Marcinowskiego. 8,s.XIV,425, 4 skł. tablice, opr. psk. z epoki, tłoczone zdobienia na grzbiecie.
Stan bardzo dobry. Pierwszy uniwersytecki podręcznik astronomiczny w języku polskim. Na tablicach figury astronomiczne. Autor (1795-1881), astronom, uczeń Jana Śniadeckiego, profesor, dyrektor obserwatorium na Uniwersytecie Wileńskim.

500,-
327. Fotografia pozycji 327Fotografia pozycji 327SŁONIMSKI Antoni - Wiek klęski. Wiersze z lat 1939 -1945. W‑wa-Kraków 1945. J.Mortkowicz. 8,s.63, [1], okł.oryg. naprawiana. Pod Znakiem Poetów. Serja trzecia.
Stan dobry. Pieczęć. 1 wydanie.

40,-
328. Fotografia pozycji 328SŁOTWIŃSKI Feliks - Prawo narodów naturalne, połączone z praktyką państw europejskich; ułożone przez. .. Kraków 1822. Druk. Akad. 8,s.[2], VIII,264, broszura.
Stan dobry. 1 wydanie. Przed tekstem wykaz imienny 144 prenumeratorów. Autor (1788-1862), pisarz, prawnik, profesor U. J., poseł na sejmy b. rzeczypospolitej krakowskiej.

300,-
329. Fotografia pozycji 329Fotografia pozycji 329Fotografia pozycji 329SŁOWACKI Juliusz - Dzieła (wydanie ilustrowane) w sześciu tomach. Pod redakcyą Ferdynanda Hoesicka i Leopolda Méyeta. Z przedmową Ignacego Matuszewskiego. T.1-6. W‑wa 1903-1904. Wyd. „Wędrowca”. 8,s.XXIV,230, [2],232, [1],270, [1],236, [1],248, XIII,298, [2], ilustracje całostronicowe i w tekście, zdobniki, inicjały, oprawa: okładki pł. ozdobne z epoki, współcześnie oprawione sk. 5ciopolowe grzbiety dostosowane do opraw z epoki; pł. i sk. zielone, złocone zdobienia i tytulatura na okładkach i grzbietach, na okładkach złocone popiersia autora, brzegi kart barwione. Poeci Polscy.
Niewielkie ślady zabrązowienia, pieczęcie.

2.000,-
330. Fotografia pozycji 330SŁOWACKI Juljusz - Genezis z Ducha. Pierwsze wydanie krytyczne z komentarzem treści i formy oprac. Wincenty Lutosławski. Cz. I: Tekst i komentarz krytyczny z przedmową ogólną. Kraków 1903. Eleusis. Druk W. L. Anczyca i Sp. 16d,s.XXII,41, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

50,-
331. Fotografia pozycji 331Fotografia pozycji 331SŁOWACKI Juliusz - Mazepa. Tragedya w 5ciu aktach przez. .. Paryż 1840. Księg. i Druk. Polska. Druk. Bourgogne et Martinet. 16d, s.145, [1], okł.oryg.,opr.kart..
Stan dobry. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W.Hr.Baworowskiego. 1 wydanie. Jedna z najwybitniejszych tragedii w historii polskiego dramatu. Przedstawia tragedię rodzinną, której mimowolnym sprawcą był hetman kozacki Mazepa. Akcja umiejscowiona w XVII w.

1.200,-
332. Fotografia pozycji 332Fotografia pozycji 332[SMOLEŃSKI Władysław] Wł. Grabieński - Dzieje narodu polskiego. Cz.1-2. Kraków 1897-98. Nakł. aut. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.280,370, 3 skł. kolor. mapy litograf. Karola Kranikowskiego w Krakowie, opr.ppł.
Stan dobry, podpis. 1 wydanie. Mapy ułożył i rys. Jan Babirecki: Polska wieku XV, Rzeczpospolita Polska wieku XVII, Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.

300,-
333. Fotografia pozycji 333SMOLEŃSKI Władysław - Monteskjusz w Polsce wieku XVIII nadto fragment pamiętnika autora i zupełna bibliografja jego pism. W‑wa [1927]. Kasa im. Mianowskiego. Druk. i Lit. p. f. „Jan Cotty”. 8,s.104,3 portrety, okł.oryg.
Okładka przykurzona.

40,-
334. Fotografia pozycji 334SOBIESKI Jakób - Pamiętnik wojny chocimskiej, xiąg troje. Przeł. z łac., życiorysem autora i objaś­nieniami uzup. Władysław Syrokomla [Kondratowicz]. Petersburg 1854. B. M. Wolff. 8,s.XXII,78, IV.
SOLIKOWSKI Jan Dymitr arcybiskup lwowski - Krótki pamiętnik rzeczy polskich od zgonu Zygmunta Augusta, zmarłego w Knyszynie 1572 r. w miesiącu lipcu, do r.1590. Przeł. z łac. i życiorysem autora poprzedził Władysław Syrokomla [Kondratowicz]. Petersburg i Mohylew 1855. B. M. Wolff. 8,s.XIX,97, V, opr.pł. w 1 wol.,szyldzik z tytułem.
Ślady zawilgocenia. Oba te Pisma tworzą T. III Dziejopisów krajowych.

400,-
335. Fotografia pozycji 335SOKOLNICKI Michał - Discours prononcé par M. le Général de Division Sokolnicki, a l'occasion d'un service religieux que ses compatriotes, formant les cadres de l'armée Polonaise, retournant dans leur patrie, ont célébré a l'Église de Bonsecours, lors de leur passage a Nancy, le 11 juin 1814; a l'effet de déposer au pied de la tombe de leur Roi Stanisłas Leszinski,. .. Nancy [1814]. Impr. Fr. A. Bachot. 8,s.4, opr.kart. współczesna.
Stan bardzo dobry. Pieczęcie: Alexander Batowski; Gwalbert Pawlikowski. Mowa wygłoszona w Nancy w kaplicy Stanisława Leszczyńskiego, z okazji powrotu do ojczyzny armii polskiej; podziękowanie narodowi franc. za udzielenie schronienia.

120,-
336. Fotografia pozycji 336Fotografia pozycji 336Fotografia pozycji 336SOKOŁOWSKI August - Dzieje Polski ilustrowane, na podstawie najnowszych badań historycznych napisał. .. Z ilustracyami oraz reprodukcyami z obrazów Jana Matejki, Wojciecha Gersona, F.Smug­lewicza, Walerego Eljasza, Juliusza Kossaka i innych mistrzów polskich. T.1-5. [Komplet]. W‑wa 1899-1901. Tow. Akc. Wyd. „Wiek”. 4,s.[6],306, [4],340, [6],402, [4],436, [4],612, liczne ilustracje, ilustrowane karty tyt.,opr. psk. współczesna, narożniki i grzbiety z brązowej skóry, na grzbietach tłoczone zdobienia i złocona tytulatura.
Bardzo ładny egzemplarz. T. I: Epoka Piastów, II-III: Epoka Jagiellońska, IV-V: Polska pod rządami królów elekcyjnych.

3.000,-
337. Fotografia pozycji 337SOKOŁOWSKI August - Dzieje Polski illustrowane. Napisał. .. z uwzględnieniem Adolfa Inlendera. Z ilustracyami J. Matejki, W. Eljasza, J. Kosaka, H. Rauchingera i inych artystów polskich. T.1. Wiedeń 1896. M. Perles. s.310, ilustracje, tablica genealogiczna, 2 podobizny dokumentów historycznych, opr.pł.oryg. ozdobna.
Niewielkie otarcia oprawy. Podpis. Obejmuje okres od Mieszka I do Władysława Jagiełły.

120,-
338. Fotografia pozycji 338SOKOŁOWSKI August - Dzieje Polski illustrowane. Z illustracyami J.Matejki, W.Eljasza, J.Kossaka, H. Rauchingera i innych artystów polskich. T.4 (ostatni). Wiedeń 1901. M. Perles. 8,s.X,1070-1857, 75 ilustracji, opr.pł.oryg. ozdobna.
Małe otarcie, na jednej karcie podkl. przedarcia, podpis. Okres od Sejmu 1773 r. do r. 1864.

150,-
339. Fotografia pozycji 339SOŁTYK Roman - Polen und seine Helden im letzten Freiheitskampfe. Nebst einem kurzen Abriss der polnischen Geschichte seit ihrem Beginne bis zum Jahre 1830. Aus dem Franz. übersetzt. .. v. Heinrich Elsner. Bd. 1 [z 2]. Stuttgart 1834. J. Scheible. 16d, s.328, frontispis o motywach patriotycznych sygn. J. Sautter sc. i 2 ryciny w stalorycie, opr. psk.
Ślady zawilgocenia i zaplamienia, współczesne wyklejki. Polska i jej bohaterowie w walce o niepodległość. Książka tłum. z franc. na wiele języków przyniosła autorowi europejską sławę, wśród polskich emigrantów wywołała wiele polemik. Gorliwie tępiona przez władze rosyjskie. Na rycinach sceny historyczne: Śmierć Poniatowskiego i Kościuszko.

600,-
340. Fotografia pozycji 340SPRAWOZDANIE z działalności Polskiego Związku Turystycznego w Krakowie za okres od czerwca 1935 r. do września 1936 r. Kraków 1936. 8,s.94, okł.oryg.
Stan dobry. Pieczęć: Dr Władysław Milata. Część ogólna, część szczegółowa.

60,-
341. Fotografia pozycji 341STAFFE [Blanche] Baronowa - Piękność i zdrowie. Praktyczne rady, wskazówki i przepisy dla kobiet. Wyd. nowe. Tłum. z 39 wyd. franc. W‑wa 1903. Gebethner i Wolff. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.XI,266, okł.oryg.
Poluzowany grzbiet. I: Urządzenie mieszkania i umeblowanie. II: O pielęgnowaniu ciała w ogólności. III: Rady i przepisy. IV: Klejnoty, drobiazgi, koronki.

60,-
342. Fotografia pozycji 342STATUT Wiślicki w polskim przekładzie r.1460. Przedruk homograficzny z Kodeksu Kórnickiego wykonał A. Piliński. Wstęp Z. Celichowski. Poznań 1876. Nakł. Bibl. Kórnickiej. Druk. J. I. Kraszewskiego. 8,s.VI, przedruku nlb. 67, okł.oryg.
Pieczęć. Wstęp: Zygmunt Celichowski. We wstępie informacja, że zapisy w kodeksie wykonał kopista S. de Oppatow.

120,-
343. Fotografia pozycji 343Fotografia pozycji 343STPICZYŃSKI Wojciech - Krwawy, pracowity cud 1920 roklu. W‑wa 1930. Tow. Wyd. im. M. Reja. 8,s.90, [1], okł.oryg.
Wierzchnia okładka obcięta. Treść: W atmosferze wielkiego czynu. Na tle dziejowym. Naród. Wódz. Co dzień jutrzejszy nam przyniesie ?

40,-
344. Fotografia pozycji 344STRYJKOWSKI Julian - Bieg do Fragala. W‑wa 1951. Czyt. 8,s.356, [2], ilustracje w tekście i tablice, okł.oryg.,obwoluta.
Stan bardzo dobry. Powieść komunistyczna za którą autor dostał Nagrodę Państwową I stopnia; opowiada o walce bezrolnych chłopów włoskich z właścicielami latyfundiów. Obwoluta i ilustracje Renato Guttuso, okładka: Jan S. Miklaszewski.

60,-
345. Fotografia pozycji 345Fotografia pozycji 345Fotografia pozycji 345SUFFCZYŃSKI Kajetan (Bodzantowicz) - Zawsze oni. Obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Kościuszki i Legionów. Dzieło pośmiertne. .. Z illustracyami J. Kossaka i epigrafami W. Pola, nigdzie niedrukowanemi. Z portretm Suffczyńskiego i Pola. Poznań 1917. Wlkp. Księg. Nakł. K. Rzepeckiego. 4,s.414, [1], liczne ilustracje na oddzielnych tablicach, sztychowana 2ga karta tyt.,opr.oryg. ozdobna: na licu barwna ilustracja Juliusza Kossaka, grzbiet współcześnie oprawiony skórą, szyldzik z tytułem.
Karta tyt. zabrązowiona i podklejona przy grzbiecie, podpis, na części kart ślady zawilgocenia. brak portretu W. Pola i K. Suffczyńskiego. Współczesne wyklejki.

800,-
346. Fotografia pozycji 346SZANIAWSKI Józef Kalassanty - Rady przyiacielskie młodemu czcicielowi nauk i filozofii: pragnącemu znaleść pewnieyszą drogę do prawdziwego i wyższego oświecenia przez. .. W‑wa 1805. W Drukarni No 646 przy Nowolipiu. 8,s.XX,278, II, opr.kart.
Oprawa poluzowana, odchodzi od grzbietu. Słabo czytelny podpis. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W.Hr.Ba­worowskiego.  Na odwrociu karty tyt. naklejona pieczęć Wielkiego Księcia Lit. Witolda. 1 wydanie. Autor (1764-1843) - filozof, historyk, prawnik, działacz polityczny, radca stanu, członek Tow. Król. Przyjaciół Nauk w Warszawie, mason.

200,-
347. Fotografia pozycji 347[SZEPTYCKA Jadwiga z Szembeków] J. S. - W kościele i w cerkwi. Praktyczny wykład obrządków rzymskiego i greckiego. Kraków 1926. Wyd. Apostolstwa Modlitwy Księża Jezuici. 16, s.412, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Pieczęć. Mszalik do nabożeństwa umożliwiający Polakom uczestniczenie we mszy nie tylko w obrz. łac. ale również grekokatolickim. Oprac. na podstawie źródeł niem.,ukr. i pol.

60,-
348. Fotografia pozycji 348SZPOTAŃSKI Janusz - Szmaciak w mundurze. Cz. 1 wojna pcimska. W‑wa 1983. Niezależna Oficyna Wyd. Nowa. 8,s.43,1, rysunki w tekście, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Kontynuacja poematu „Towarzysz Szmaciak”. Utwór satyryczny, opis funk­cjonar­iuszy ZOMO w stanie wojennym. Poemat ozdobiony satyrycznymi rysunkami.

50,-
349. Fotografia pozycji 349Fotografia pozycji 349SZTEKKER Teodor - W potrójnym nelsonie. W‑wa 1928. „Rój”. 8,s.152, [2], okł. kart współczesna z naklejoną okł.oryg.
Podklejony margines dwóch kart. Wspomnienia autora opisujące w części pierwszej swoją karierę zapaśniczą, w drugiej poradnik przedstawiający zalety codziennej gimnastyki z zestawem ćwiczeń dla kobiet i mężczyzn. Autor (1897-1934), polski zapaśnik, zawodowy mistrz Polski, Europy i świata.

75,-
350. Fotografia pozycji 350Fotografia pozycji 350Fotografia pozycji 350SZUJSKI Józef - Dzieje Polski podług ostatnich badań, spisane przez. .. T. 1-4 [komplet). Lwów 1862-66. K.Wild. 8,s.XII,294, [2], VI,340, [12],497, [14],752,15 tablic genealogicznych, opr.sk. współczesna, skóra czerwona, 6ciopolowe grzbiety, złocona tytulatura, tłoczone zdobienia, złocona bordiura i dublura.
Nieznaczne ślady zabrązowienia. Podpisy. Całokształt dziejów Polski. Treść: I:. Piastowie, II: Jagiellonowie, II-IV: Królowie wolno obrani. Druk. dedykacja autora: Młodzieży polskiej, pragnącej poznać przeszłość wielkiego swego narodu.

2.800,-
351. Fotografia pozycji 351ŚCIGACZ. Jednodniówka morska poświęcona propagandzie budowy ścigacza morskiego „Akademik”. Kraków 1938. Akad. Zw. Morski. Mies. Literacki „Nasz Wyraz”. 4,s.31, [5: reklamy], ilustracje w tekście, okł.oryg.
Na okładce drobne plamki. Teksty prozą i wierszem. Red.: Władysław Bodnicki. Autorzy: J.Szkawran, H.Wie­lowieyska, M.Lisiewicz, Wł.Bodnicki, J.Kurek, J.Przyboś, K.Filipowicz, J.Wit, J.Witwicka, H.Opiołówna, H.Michalski, J.Sroga, Z.Fijas.

150,-
352. Fotografia pozycji 352ŚLIWIŃSKI Michał - Katalog Wystawy Przyrodniczo Lekarskiej imienia „Almae Matris Jagellonicae”. Zestawił. .. Dyrektor Wystawy ze współudziałem inż. Karola Rollego. Kraków 1900. Nakł. Komitetu Zjazdu Urządzajcego. Druk. W. Korneckiego. 8,s.112, XXXV: reklamy, okł.oryg. IX. Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie 1900 r.
Okładka przybrudzona, pękniecia na grzbiecie. Pierwsza Wystawa przedmiotów majacych ścisły związek z naukami przyrodniczymi i lekarskimi.

120,-
353. Fotografia pozycji 353ŚNIADECKI Jan - Korespondencja. Listy z Krakowa. T.1 [z 2]. 1780 - 1787. T.1 do druku przyg. Ludwik Kamykowski. Kraków 1932. P. A. U. 8,s.XLIV,532, okł.oryg.,opr. współczesna. PAU Archiwum Komisji do dziejów oświaty i szkolnictwa w Polsce. Nr 1.
Stan bardzo dobry. Tom pierwszy zawiera 217 listów.

100,-
354. Fotografia pozycji 354ŚNIADECKI Jan - Pisma rozmaite. T. I zawierający Żywoty uczonych Polaków. Wyd.2. Wilno 1818. Nakł. i druk. J. Zawadzkiego. 8,s.VIII,357, [1], zachowana wierzchnia okł. kart. z epoki.
Karty czyste, bez zawilgoceń. Pieczęcie. Zaw.: Żywot Hugona Kołłątaja, O Koperniku, Żywot Poczobuta.

180,-
355. Fotografia pozycji 355Fotografia pozycji 355Fotografia pozycji 355ŚWIĘCKI Tomasz - Opis starożytnej Polski, przez. .. mecenasa przy Najwyższym sądzie Królestwa Polskiego, Podlasianina. T.1-2. Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków 1861. Nakł. i czc. „Czasu”. 16d,s.V,274,214, opr.sk. współczesna w 1 wol. skóra ciemnobrązowa, grzbiet 6ciopolowy, na okładkach złocone zdobienia florystyczne w bordiurze, na grzbiecie złocona tytulatura i zdobienia, ozdobne wyklejki i brzegi kart, dublura. Biblioteka Polska.
Bardzo ładny egzemplarz. Pieczęcie. 3 popr. wydanie. Na końcu Wiadomość o życiu i pismach autora.

1.200,-
356. Fotografia pozycji 356TERLECKI Ignacy - Heroldya i porządek otrzymywania od niej utwierdzenia szlachectwa. St. Petersburg 1832. Druk. K. Kraja. 8,s.VII,72, pod tyt. winieta, w tekście 3 ryc. z herbami, okł.oryg.,opr. psk. z epoki.
Stan bardzo dobry. Pieczęcie: Gwalbert Pawlikowski. Treść: Wstęp, Heroldya i jej obowiązki, Zasady dowodów szlachectwa, Gdzie ma kto składać swoje wywody?, Rewizya dekretów i dowodów w Heroldyi, Inne rodzaje szlachectwa, O poszukujących szlachectwa osobach zostającuch w podatkowym stanie, O szlachcie nie mogącej mieć na rodowitość swoją dokumentów, O herbarzu familii szlacheckich Państwa Rossyiskiego, Przykłady prośb do Heroldyi, Dodatek: O przesyłaniu dokumentów przez pocztę. Rzadkie.

450,-
357. Fotografia pozycji 357Fotografia pozycji 357Fotografia pozycji 357TOROSIEWICZ Teodor - Rozbiór fizyczno-chemiczny zródła siarczanego w Konopkówce Królestwie Galicyi, najprzód w języku niemieckim wydany, teraz zaś na język polski przełożony i dodatkami pomnożony przez. .. aptekarza lwowskiego, wraz z lekarskiemi uwagami o skutkach i mocy onegoż leczącej przez G. Henryka Mosing. Lwów 1833. Czc. P. Pillera. 8,s.VI, [6],125, 4 skł. litografie, okł.oryg.,opr.ppł.
Na pierwszych kartach marginesu słabo widoczny ślad zalania, na jednej litografii lekkie zabrązowienie, na ostatniej zabrązowienie na odwrociu ryciny. Naklejona pieczęć Wielkiego Księcia Lit. Witolda. Pieczęć: Biblioteka W. B. Praca dedykowana dr. medycyny i chirurgii Florianowi Sawiczewskiemu. 4 litografie z lit. Pillera we Lwowie: 1: Położenie kąpieli w Konopkówce, 2 i 3: widok budowy w kąpielach Konopkówki, 4: przecięcie i widok budowli w kąpielach Konopkówki.
Autor (1789-1876), farmaceuta, balneochemik. Zbadał i określił skład wód leczniczych w Małopolsce.

600,-
358. Fotografia pozycji 358TUWIM Julian - Czarna msza. W‑wa [1925]. „Rój”. 16, s.60, okł.oryg. Bibl. Historyczno-Geogra­ficzna nr 1. Z cyklu satanistycznego.
Podpis. 1 wydanie. Treść: Wstęp, Pochodzenie czarnej mszy, Manichejczycy i Templariusze, Od Gilles de Rais do Karola IX, Czarna msza za panowania Ludwika XIV, Czarna msza nowoczesna według Vintrasa, Huysmanna i Basseta.

45,-
359. Fotografia pozycji 359TUWIM J[uljan] - Tajemnice amuletów i talizmanów. W‑wa [1926]. „Rój”. 16, s.64, rysunki w tekście, okł.oryg. Bibl. Historyczno-Geograficzna Nr 16. Z cyklu satanistycznego.
Podpis. 1 wydanie. Treść: Pojęcie i rodzaje czarodziejstwa i czarów, Metalowe i mineralne talizmany, Zwierzęce i roślinne amulety, Jak się sporządza amulety, Balsamy czarodziejskie, napoje miłosne i czar krwi, Dodatek

45,-
360. Fotografia pozycji 360TUWIM Juljan - Tysiąc dziwów prawdziwych. W‑wa 1925. „Rój”. 16, s.54, [10], okł.oryg. Bibl. Historyczno-Geograficzna Nr 12.
Podpis. 1 wydanie. Treść: Prawodawstwo, Bogactwo i zbytek, Osobliwości wyznaniowe, Wojskowi i wojskowość, O potrawach i przysmakach, Próżnostki, O lekarzach i chorobach, Cuda techniki, Miasto, Trafy i różne osobliwości, Co kraj-to obyczaj.

45,-
361. Fotografia pozycji 361Fotografia pozycji 361TUWIM Juljan. Ex-libris Juljana Tuwima. Dedykacje wybrał, podał do druku i oprac. Tadeusz Januszewski. W‑wa grudzień 1963-kwiecień 1964. Muzeum A. Mickiewicza. 16d, s.148, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Na okładce i karcie tyt. reprodukcja exlibrisu J. Toma. W Muzeum A. Mickiewicza znajduje się złożony przez Żonę Poety księgozbiór J.Tuwima. Wyboru dokonał i oprac. T.Januszewski. Nakład 222 egz. num. Ten 24. Złożono kursywą Plantin 14 pkt. Na s.127 druk. dedykacja: Julianowi Tuwimowi po kłótni i przed kłótnią Adam Ważeyk. IX.53. Odręcznie: Poświadczam Adam Ważyk.

150,-
362. Fotografia pozycji 362Fotografia pozycji 362TYNDALL Jan - Woda jej kształty i przeobrażenia jako obłoki i rzeki, lód i lodniki, przez. .. profesora nauk przyrodniczych w Instytucie Królewskim w Londynie. Z 26 drzeworytami. W‑wa 1874. Sp. Wyd. Księgarz. 16,s.IX,210, opr. psk. współczesna, narożniki i grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia i tytulatura, karton marmoryzowany, brzegi kart barwione.
Nieznaczne ślady zawilgocenia, pieczęcie. Na końcu przypisy tłumacza podpisanego K. J.

500,-
363. Fotografia pozycji 363Fotografia pozycji 363Fotografia pozycji 363TYSZEL Zygmunt Jan - Piłsudski. Z przedmową komendanta naczelnego Związku Legionistów Polskich Ministra Juliusza Ulrycha. W‑wa 1939. Wydane staraniem Okr. Stołecznego Związku Legionistów Polskich. 8,s.328, 36 tablic, okł.oryg.,opr.sk. współczesna: skóra czarna, na okładce i grzbiecie złocone i srebrzone zdobienia i tytulatura.
Dwie karty przybrudzone, pieczęć. Rzadkie wydanie biografii Marszałka. Książka ukazała się tuż przed rozpo­czę­ciem wojny i większość nakładu została zniszczona. Przed biografią zamieszczony tekst Od Autora, napisany w sierpniu 1939 r. w 25 rocznicę narodzin czynu Legionowego. Autor (1899-1941), uczestnik wojny polsko-bol­sze­wickiej, więzień Pawiaka, zgładzony w Palmirach w 1941 r.

1.500,-
364. Fotografia pozycji 364TYSZKA Wanda - Dzieje Polski w krótkim zarysie. Z wizerunkami królów polskich. Cz. 1-2. W‑wa 1902. Nakł. „Ziarna”. 16, s.208,198, [2], ilustracje na oddzielnych tablicach, opr.pł. z epoki. Bezpłatne dodatki „Ziarna” III, VI.
Oprawa lekko otarta. Historia Polski od czasów najdawniejszych do panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przeznaczona dla starszej młodzieży.

100,-
365. Fotografia pozycji 365Fotografia pozycji 365[TYSZKIEWICZ Eustachy] - Obrazy domowego pożycia na Litwie skreślił E. T. [Poczet pierwszy]. W‑wa 1865. Skł. gł. w księg. M. Glücksberga. Druk K. Kowalewskiego. 8,s.180, [1], 4 drzeworyty, opr.sk. współczesna, grzbiet 4ropolowy, złocone i tłoczone zdobienia na okładkach i grzbiecie.
Przykurzona karta tyt. poza tym stan bardzo dobry. Treść: Do czytelnika, Pan Choroszcza, Druga żona, Fryderych Bachström, Horodyszcze. Ryciny przedstawiają mieszkańców Litwy. Poczet drugi ukazał się w 1867 r.

1.200,-
366. Fotografia pozycji 366UNIWERSYTET Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Skład Uniwersytetu i spis wykładów na rok akademicki 1938-1939. W‑wa 1938. 8,s.117, [1], okł. kart.oryg.
Podklejone bibułką ubytki marginesów karty tyt.

60,-
367. Fotografia pozycji 367USTAWY Zakonu Kaznodziejskiego do użytku braci konwersów. Lwów 1935. Druk. Dominikańska. 8,s.152,7, okł.oryg.
Zaplamienia na okładce. Reguła i ustawy Zakonu Kaznodziejskiego [Dominikanie]. Regułę przeł. O. Gundysław Junik, ustawy przeł. O. Sadok Maćkowiak.

45,-
368. Fotografia pozycji 368VIMERCATI Wiktor - Kurs języka włoskiego podług metody Robertsona. Przystosował do języka polskiego J. Chęciński. W‑wa 1859. S. Orgelbrand. 8,s.263, okł.oryg.,opr.kart.
Przykurzona karta przedtyt. Pieczęć. XIX w. zapiska własnościowa.

150,-
369. Fotografia pozycji 369VOLTAIRE - Henryada w dziesięciu pieśniach przez Pana de. .. w ięzyku francuskim napisana. Przeł. na język polski przez Euzebiusza Słowackiego. W‑wa 1803. Druk. przy Nowolipiu. 8,s.213, opr.ppł..
S.209-213: noty z ubytkiem dolnego marginesu, w tym jedna ze szkodą dla tekstu, na kilku kartach drobne plamki. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W. Hr. Baworowskiego. 1 polskie wydanie. Epopeja wierszem, opisująca krwawe wydarzenia, które wyniosły na tron francuski Henryka IV.

300,-
370. Fotografia pozycji 370Fotografia pozycji 370Fotografia pozycji 370W obronie Lwowa i wschodnich kresów. Polegli od 1-go listopada 1918 do 30-go czerwca 1919 r. Lwów 1926. Nakł. Straży Mogił Pol. Bohaterów. Druk. Ossol. 4,s.201, [1], liczne ilustracje w tekście i tablice, okł. kart.oryg. o motywach patriotycznych, rys. Tadeusz Rybkowski.
Zaplamienie na brzegach części kart, przedarta wyklejka. Podpis. Książka pamiątkowa - album ku czci obrońców Lwowa. Mieści artykuły Cz. Mączyńskiego, M. Rollego, J. Białyni-Chołodeckiego, wiersze bpa Wł. Bandurskiego, Benedyktowicza i innych autorów, zawiera nazwiska poległych bohaterów, przy niektórych z nich krótsze i dłuższe życiorysy.

200,-
371. Fotografia pozycji 371WAŃKOWICZ Melchior - Bitwa o Monte Cassino. T.1-3. Rzym 1945-47. Wyd. Oddz. Kultury i Prasy Drugiego Polskiego Korpusu. 8,s.447, [1],392,385, [31], 1968 ilustracji, opr.pł.oryg. ozdobna.
W tomie pierwszym poluzowany grzbiet, w drugim obca dedykacja. 1 wydanie epickiej monografii o bitwie o Monte Cassino. Monumentalny reportaż pośw. bohaterom bitwy. Napisany na podstawie relacji żołnierzy wszystkich oddziałów i stopni, poparty własną obserwacją autora, który był nieoficjalnym korespondentem wojennym wbrew władzom w Londynie i dowództwu 2 Korpusu. Oprac. graficzne: Stanisław Gliwa, Zygmunt i Leopold Haarowie. Na ilustracje składają się fotografie, zdjęcia lotnicze, szkice terenowe i sytuacyjne, mapy i wykresy, portrety uczestników bitwy, 2 panoramy, rysunki Mariana Szyszko-Bohusza. Okładki: W Szomański i R. Nowicki. Na końcu t.3 Indeks: 1562 nazwiska.

600,-
372. Fotografia pozycji 372WARNKA Stanisław - Joachima Lelewela zasługi na polu geografii. Poznań 1878. J.K.Żupański. Druk. J.I.Kraszewskiego. 8,s.192, okł.oryg.,opr.pł. współczesna.
Na marginesie okładki brązowe zawilgocenia, poza tym stan dobry.

50,-
373. Fotografia pozycji 373Fotografia pozycji 373WEH Albert wyd. - Prawo Generalnego Gubernatorstwa w układzie rzeczowym z objaśnieniami i szczegółowym skorowidzem. Wydał Oberlandesgerichtsrat. .. 3 zupełnie nowo oprac. wydanie. Krakau 1941. Burgverl. Nakł. „Inst. für deutsche Ostarbeit”. 8,
Wydanie luźno-kartkowe. Dzieli się na osiem grup głównych o literach A do H jako znakach głównych. Każda grupa główna obejmuje kilka podgrup z cyframi 1-9.
WEH Albert - Prawo Generalnego Gubernatorstwa. 3 zupełnie nowo oprac. wydanie.
1 wydanie uzupełniające do wydania luźno-kartkowego doprowadza dzieło podstawowe do stanu z dnia 15 lutego 1941. Krakau [1942].
WEH Albert - Prawo Generalnego Gubernatorstwa. 3 zupełnie nowo oprac. wydanie.
2 i 3 wydanie uzupełniające doprowadza dzieło podstawowe do stanu z dnia 1 lipca 1941 r. Burgverlag Krakau G.m.b.H.
Opr.pł.oryg. w 1 wol. Stan dobry.

150,-
374. Fotografia pozycji 374WEINHOLD Karl - Beiträge zu einem schlesichen Wörterbuche. Anhang zum XIV. Bande der Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kais. Akad. der Wissenschaften. Wien 1855. K. k. Hof-u. Staatsdruckerei. 8,s.110, opr.kart.
Stan dobry. Na wyklejce zapiski w j. niem. Dodatek do słownika śl. A-Z. Autor (1823-1901) był pierwszym profesorem języka i literatury niem. na U. J.

150,-
375. Fotografia pozycji 375Fotografia pozycji 375WĘŻYK Franciszek - Okolice Krakowa. Poema. Kraków 1820. W Komisie u Ambr. Grabowskiego. 16d, s.63, [9], winieta tyt.,opr. psk. współczesna, narożniki i 5ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, złocona tytulatura, karton marmoryzowany.
Karty pożółkłe, ze śladami zawilgocenia. 1 wydanie. Słynny poemat, uznawany za jeden z pierwszych obok Ambrożego Grabowskiego przewodników po okolicach Krakowa, opatrzony przypisami historycznymi. Poetyckie opisy poematu są jednocześnie kopalnią wiadomości krajoznawczych okolic Krakowa.

1.200,-
376. Fotografia pozycji 376Fotografia pozycji 376Fotografia pozycji 376WIELICZKO M[aciej] - Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyżnie. Pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów, zebrał i ułożył. .. W‑wa 1931. Nakł. Bibl. Albumów i Reprodukcji. 4,s.257, [1]: fotografie i dokumenty z objaśnieniami, skł. tablica ważniejszych odezw i rozporządzeń. Bibljoteka Albumów i Reprodukcji. Zeszyt 1 za rok 1929-30.
‒ Polska w pierścieniu prób i ognia. Rok 1918 - 1926. Pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów. Zebrał i ułożył. .. W‑wa 1933. Nakł. druk. i introligatorni „Twór”. 4,s.317: fotografie i dokumenty z opisem.
Oprawa pł.oryg. w 1 wol.,złocona tytulatura. W cz.1 podklejona tablica z odezwami.

400,-
377. Fotografia pozycji 377Fotografia pozycji 377WIERNE płomienie. [Antologia. Red. Stefania Skwarczyńska, Lwów]: (Odbito w Tłoczni Dr Apaka we Lwowie, ul. gen. Mączyńskiego) [fikc. druk. ] 1943. 8,s.64, okł.oryg.
Stan dobry. Egz. nr 0148. Wiersze z cyklów: 1. Echa wojny. 2. Młotem waleni, sierpem koszeni. 3. Od stepów kazachstańskich. 4. Chrystus na Hackenkreuzu. 5. W trwaniu i walce. - Chojn. 947.

75,-
378. Fotografia pozycji 378Fotografia pozycji 378Fotografia pozycji 378Fotografia pozycji 378Fotografia pozycji 378Fotografia pozycji 378Fotografia pozycji 378WILDE Oscar - Salome. A tragedy in one act: translated from the French of. .. Pictured by Aubrey Beardsley. London - Boston 1894. E. Mathews & J. Lane, Copeland & Day. 8,s.66, [2]; List of Books in Belles Lettres s.14, [1]; 10 ilustracji + 2 tytułowe, opr.pł. z epoki.
Oprawa bez grzbietu, poluzowane karty. Dramat poetycki, 1 angielskie wydanie, nakład 500 egz. z oryginalnymi ilustracjami Beardsleya (1872-1898), rysownika i grafika ang. tworzącego w stylu secesji. Jego twórczość cechują ornamentalne zdobienia, silny kontrast przez stosowanie czerni i bieli.
O. Wilde (1854-1900), irlandzki poeta, prozaik, dramatopisarz. Przedstawiciel modernistycznego estetyzmu: „sztuka dla sztuki”.

5.000,-
379. Fotografia pozycji 379Fotografia pozycji 379Fotografia pozycji 379WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - Niemyte dusze. 1936.
Kopia maszynopisu z poprawkami i notatkami autora, wykonana z egzemplarza Biblioteki Narodowej. 4, kart 161 + 5 [jednostronnie zadrukowanych].
Witkacy opatrzył pracę podtytułem: „Studium psychologiczne nad kompleksem niższości, węzłowiska upośledzenia przeprowadzone metodą Freuda, ze szczególnym uwzględnieniem problemów polskich”.
Przedstawia w niej swój stosunek do narkotyków i przeżycia związane z ich zażywaniem.

300,-
380. Fotografia pozycji 380Fotografia pozycji 380WITKOWSKA Helena, Krzyżanowska W. - Wodzowie narodu. Wyjątki z dzieł historyków. Wyd. 2 uzup. W‑wa 1923. M. Arct. 16d, s.363, [3], ilustracje, okł. kart.oryg.
Stan bardzo dobry. Opis 67 postaci historycznych, z portretami.

65,-
381. Fotografia pozycji 381WOLF Friedrich - W płonącym Berlinie. (Heimkehr der Söhne). Powieść emigranta niemieckiego. Tłum. Leon Cukierberg. Kraków [1946]. Biblioteka „Echa” Nr 4. 8,s.130.
WELLS H[erbert] G[eorge] - Człowiek niewidzialny. Powieść fantastyczna. [Przekład Wojciech Szukiewicz]. Kraków [194. ]. Biblioteczka „Echa Krakowa Nr 3. 8,s.144, opr.kart. w 1 wol.
Stan dobry.

60,-
382. Fotografia pozycji 382Fotografia pozycji 382Fotografia pozycji 382Fotografia pozycji 382Fotografia pozycji 382WÓJCICKI Kazimierz Władysław - Życiorysy znakomitych ludzi wsławionych w różnych zawodach. Z rycinami. T.1-2. W‑wa 1850-51. Nakł. J.Bernsteina. Druk. St.Strąbskiego. 8,s.[6],526, [4],371, [4], 70 portretów [komplet litografii], facs. rkp.,inicjały, opr. psk. współczesna, [niesygn., J.Budnik], na­roż­niki i 5ciopolowe grzbiety z brązowej skóry, złocona tytulatura, karton i wyklejki marmoryzowane.
W t. 1 w rogach ślady zalania, w t.2 przybrudzona karta przedtyt. i ostatnia, ślady zawilgocenia. W każdym tomie zamieszczone 35 biografii zasłużonych ludzi. Ryciny: litografie, rys. R.Fleck, W.Gerson,S.Oleszczyński, A.Ry­cerski; w lit.: J.V.Flecka et Co, H.Hirszla i cynkografii Banku Polskiego.

2.400,-
383. Fotografia pozycji 383[WYRWICZ Karol] - Konfederacya Gołąbska. Obraz historyczny skreślony za czasów Stanisława Augusta przez niewiadomego pisarza. [Wyd. Jędrzej Moraczewski]. Poznań 1853. N. Kamieński i Sp. 8,s.VIII,258, opr.kart.
Naddarty grzbiet, podklejone dwie karty przy grzbiecie. Konfederacja zawiązana przez szlachtę koronną przy królu Michale Korybucie Wiśniowieckim. 1 wydanie. Autor (1717-1793) geograf, historyk, publicysta, kaznodzieja, jezuita, opat hebdowski.

150,-
384. Fotografia pozycji 384Fotografia pozycji 384WYSPIAŃSKI Stanisław - Akropolis. Dramat w 4-ech aktach. Krakow 1904. Nakł. aut. Druk. U. J. 16d, s.160; Raczyński Bolesław - Dramatu: Akropolis: Część muzyczna s. [22], [3], 5 kolorowych rycin, okł.oryg.,opr.ppł.
Stan dobry. Pieczęć, podpis. 1 wydanie. Tablice z projektami dekoracji do dramatu wykonał autor. „Rzecz dzieje się na Wawelu w Noc Wielką Zmartwychwstania”.

150,-
385. Fotografia pozycji 385WYSPIAŃSKI Stanisław - Meleager. Tragedya. Wyd.2. Kraków 1902. Nakł. aut. Druk. U. J. 8,s.72, opr.ppł.
Podklejony margines ostatniej karyt. Pieczęć i podpis. Tragedia oparta na micie greckim o Meleagrosie.

100,-
386. Fotografia pozycji 386Fotografia pozycji 386WYSPIAŃSKI Stanisław - Sędziowie. Tragedya. Kraków 1907. Nakł. autora. Druk W. L. Anczyca. 8,s.65, [1], okł.oryg.
Stan dobry. 1 wydanie. Utwór osnuty na tle wydarzenia autentycznego: zbrodni dokonanej we wsi galicyjskiej.

120,-
387. Fotografia pozycji 387WYSPIAŃSKI Stanisław - Warszawianka. Pieśń z roku 1831. Kraków 1901. Nakł. aut. Druk. UJ. 8,s.49, skł. karta nut z muzyką Karola Kurpińskiego, okł.oryg.,opr.ppł.
Stan bardzo dobry. 2 wydanie. Nakład 1000 + 10 egz. Rzecz dzieje się w roku 1831 26-go lutego, w dniu trzecim bitwy pod Grochowem. Dziełem tym zapoczątkował Wyspiański serię dramatów narodowych.

200,-
388. Fotografia pozycji 388Fotografia pozycji 388WYSPIAŃSKI - Wesele. Dramat w 3 aktach. Księg. H. Altenberga. Druk. U. J. 16d, s.229, [1], opr.ppł.,szyldzik z tytułem.
Stan dobry. Pieczęć, podpis. Wyd.3 niezmienione. Dołączony program spektaklu z 1 listopada 1910 r. w teatrze im. J. Słowackiego z obsadą ról, kart 2, portret autora.

150,-
389. Fotografia pozycji 389WYSPIAŃSKI Stanisław - Wyzwolenie. Dramat w 3 aktach. Kraków 1903. Nakł. aut. Druk. U. J. Skł. w księg. Gebethnera. 8,s.193, [3], opr.pł.
Stan dobry. 2 wydanie. Rzecz dzieje się na scenie teatru krakowskiego. Polemika z polskim romantyzmem.

120,-
390. Fotografia pozycji 390Fotografia pozycji 390Fotografia pozycji 390ZALESKI Bohdan - Dzieła pośmiertne. T.1-2. Kraków 1891. Nakł. synów autora. Druk. „Czasu”. 16d,s.XI,379,187, [1], opr. psk. z epoki, sk. brązowa, grzbiety 5ciopolowe, szyldziki, złocone zdobienia i tytulatura.
Niewielkie odbarwienie na okładkach, poza tym ładny egzemplarz. Pieczęcie: Biblioteka Radziechowska [Hr. Badenich]. 1 wydanie poezji, z przedm. St. Tarnowskiego. Treść: I: Wiersze różne, Różne zapiski o rówieśnikach, Modlitwy, Urywki, Różne rozpamiętywania ku zbudowaniu się, Ukraińszczyzna, Złota duma, poemat. II: Potrzeba zbarazka, Wigilia godów tysiąclecia, Mowa na pogrzebie A. Mickiewicza.

800,-
391. Fotografia pozycji 391ZBROŻEK Piotr - Powstanie narodu polskiego przeciw Moskwie w roku 1830 i 1831. Lwów 1880. Nakł. Dra Tomasza Rayskiego. I Zw. Druk. 8,s.92, opr.kart.
Pieczęć. Dochód przeznaczony na wsparcie weteranów z r.1831.

80,-
392. Fotografia pozycji 392Fotografia pozycji 392ZBYSZEWSKI Karol - Niemcewicz od przodu i tyłu. W‑wa 1939. „Rój”. 8,s.366, [11], okł.oryg.,opr. pperg. szyldzik z tytułem
Stan bardzo dobry. Kontrowersyjny życiorys Niemcewicza, napisany w formie pamfletu polityczno-historycznego, potocznym często dosadnym językiem. Książka była niedoszłą pracą doktorską autora, nieprzyjętą przez Uniwersytet Warszawski. Z przedmową St. Mackiewicza. Autor (1901-1990), publicysta, satyryk, dziennikarz, nauczyciel historii, walczył w Polskich Siłach Zbrojnych.

400,-
393. Fotografia pozycji 393Fotografia pozycji 393ZDANOWICZ Alexander - Rys chronologiczno-historyczny państw nowożytnych od V wieku do dziś dnia, z kilkunastu mapkami i kilkudziesięciu genealogijami, ułożony przez. .. Wyd. nowe. Wilno 1860. J. Zawadzki. 8,s.624, 40 tablic genealogicznych, 14 mapek, opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, narożniki i grzbiet z brązowej skóry, szyldzik, złocone zdobienia i tytulatura.
Na wielu kartach zabrązowienia, zapiski ołówkiem w tekście. Autor (1805(8)-1860), historyk, filolog, pedagog, autor 11 podręczników, jeden z redaktorów Słownika języka polskiego.

1.000,-
394. Fotografia pozycji 394Fotografia pozycji 394Fotografia pozycji 394Fotografia pozycji 394Fotografia pozycji 394ZEGADŁOWICZ Emil - Motory. Powieść. T. 1-2. Kraków-W‑wa-Lwów 1938. Wyd. „Sirinks”. 8,s.359,413, 36 ilustracji [komplet] całostronicowych Stefana Żechowskiego, opr. psk. współczesna sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, narożniki i 5ciopolowe grzbiety z czarnej skóry, tłoczone i złocone zdobienia i tytulatura karton marmoryzowany, brzegi kart barwione..
W t.2 podpis. Bardzo ładny egzemplarz, rzadki w tak dobrym stanie. Odręczna dedykacja autora: Wielmożnemu Panu Kazimierzowi Wyce z wyrazami poważania Emil Zegadłowicz. Gorzeń Górny 12. XI. 1939 r. 1 wydanie, skonfiskowane przez cenzurę obyczajową. Godło wydawnictwa, przerywniki na stronicach tytułowych, inicjały rys. Stefan Żechowski (1912-1984), cenzura oskarżyła artystę o antypaństwowość i niemoralność).

3.600,-
395. Fotografia pozycji 395Fotografia pozycji 395ZEGADŁOWICZ Emil - Motory. Powieść. T.1 [z 2]. W‑wa 1938. Wyd. „Sirinks”. 8,s.359, 19 cało­stronicowych ilustracji Stefana Żechowskiego, opr.ppł.
Część kart przybrudzonych i zaplamionych. Pieczęcie. 1 wydanie skonfiskowane przez cenzurę obyczajową. Ilustracje, godło wydawnicze, inicjały rys. Stefan Żechowski (1912-1984), cenzura oskarżyła artystę o antypaństwowość i niemoralność. Cykl ilustracji do „Motorów” uważany jest za jedno z najwybitniejszych osiągnięć ilustratorstwa polskiego.

300,-
396. Fotografia pozycji 396Fotografia pozycji 396ZIELIŃSKI Gustaw - Poezye. W‑wa 1846. W Druk. St. Strąbskiego. 16, s.224, opr.kart. z epoki, złocona tytulatura na grzbiecie i monogram P. A. J.
Na kilku kartach nieznaczne ślady zawilgocenia, na dwóch str. zakreślenia atramentem. Pieczęć. Treść: Jan z Kępy - urywek starej legendy, Giermek - epizod, Ułamki z poematu: Samobójca, Kirgiz - powieść poetycka, Stepy - poemat, Koń beduina - powieść wschodnia, Wiersze różne. Autor (1808-1881), poeta epoki romantyzmu, uczestnik powstania listopadowego, zesłaniec syberyjski. Zaliczany do „ukraińskiej szkoły poetów”. .

120,-
397. Fotografia pozycji 397Fotografia pozycji 397ZIENKOWICZ Leon - Wizerunki polityczne literatury polskiej: kurs publiczny wykładany w Paryżu w Okręgu Towarzystwa Uczonych (Cercle des Sociétés Savantes). T.1-2. Lipsk 1867. F. A. Brockhaus. 16d, s.317,214, [2], opr. psk. z epoki w 1 wol.,złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie. Biblioteka Pisarzy Polskich T. L i LI.
Karton oprawy z odbarwieniem i ubytkami, na górnym marginesie ślady zawilgocenia. Słabo widoczna pieczęć: G. Czartoryski Weinhaus [Biblioteka ks. Jerzego Konstantego Czartoryskiego w Weinhaus].

180,-
398. Fotografia pozycji 398ŻELIGOWSKI Lucjan gen. - Wojna w roku 1920. (Wspomnienia i rozważania). W‑wa 1930. Inst. Badania Najnowszej Historii Polski. 8,s.VIII,223,15 planów bitew, opr.sk. współczesna, złocona tytulatura.
1 plan podklejony, poza tym stan bardzo dobry. Treść: Wiosna 1920. Początek działań wojennych. „Sedan”-4 lipca. Odwrót. Pod Grodnem. Boje nad Narwią i Bugiem. Bitwa pod Radzyminem. Walki z jazdą. Rozważania o bitwie warszawskiej.

120,-
399. Fotografia pozycji 399ŻUŁAWSKI Wawrzyniec - Niebieski krzyż. W‑wa 1946. Gebethner i Wolff. 16d, s.80, ilustracje, okł.oryg. Polska i Świat Współczesny. Biblioteka Młodzieży 56.
Stan dobry. Wspomnienia z wypraw ratunkowych w Tatrach w latach 30-tych. Autor (1916-1957), polski taternik, ratownik górski, pisarz.

35,-
400. Fotografia pozycji 400Fotografia pozycji 400Fotografia pozycji 400ŻYDZI w Polsce Odrodzonej. Działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna. Pod red. Ignacego Schipera, A. Tartakowera, Aleksandra Hafftki. T.1-2. W‑wa [1932-33]. Nakł. wyd. „Żydzi w Polsce Odrodzonej”. 4,s.574, [3],617, [15], liczne ilustracje w tekście i tablice jedno-i wielobarwne, opr.sk. współczesna w 1 wol. sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, sk. brązowa, grzbiet 6ciopo­lowy, na grzbiecie i okładce zielone szyldziki ze złoconą tytulaturą, na okładkach tłoczone liniowe bordiury.
Obcięcia dolnego marginesu bez szkody dla tekstu. Bardzo ładny egzemplarz. Monografia historyczna. Wstęp: Ozjasz Thon. Treść: T. I: Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, Kultura Żydów w Polsce przedrozbiorowej, Żydzi polscy w okresie porozbiorowym (do 1918 r. ). T. II: Żydzi polscy w okresie porozbiorowym c. d.,Żydzi w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 1918-1933, Życie gospodarcze. Rzadkie w komplecie.

2.000,-
401. Fotografia pozycji 401ŻYWOT czcigodnego O. Juliana Eymarda założyciela Zgromadzenia OO. Eucharystyanów. Tłóm. z oryg. franc. przez E. K. [Eugenia Kleinmannowa]. 8,s.34, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty.

35,-

  
   by JotSoft © 2008-2019  0