Aukcja Antykwaryczna nr 139
odbyła się dnia 2020-05-09

  Katalog   Foto   Regulamin   Literatura       Opis   Moja aukcja   Download  

WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU
Poz. Opis     Cena    
1. Fotografia pozycji 1[AJNŠPRUCH Chajm] Henryk Einspruch - Wieczna księga. Przeł. Ben Dojw. Kraków [1935]. Tow. Krzewienia Ewangelji wśród Żydów. Druk. „Versal”, Warszawa. 16, s.24, okł.oryg.
Stan dobry. Tyt. oryg.: Dos jidiše weltbuch.

25,-
sprzedana 25,-
2. Fotografia pozycji 2ANCZYC Władysław Ludwik - Emigracya chłopska. Obraz dramatyczny ludowy w pięciu aktach. W‑wa 1879. Nakł. i druk. J.Ungra. 16d, s.135, okł.oryg. Biblioteka Teatralna.
Stan dobry.

50,-
-    
3. Fotografia pozycji 3ANDREJEW Leonidas - Opowieść o siedmiu powieszonych. Przeł. Wł.Broniewski.
W‑wa [1928]. Wyd. „Bibl. Groszowej”. 16d, s.139, [3], okł. kart.oryg. Biblioteka Groszowa nr 196a.
Stan dobry. Okładkę proj. J.Norblin.

45,-
sprzedana 45,-
4. Fotografia pozycji 4BACZYŃSKI Stanisław - Syty Paraklet i głodny Prometeusz. (Najmłodsza poezja polska). Kraków-W‑wa [1924]. Wyd.”Czartak”. Druk. Fr.Foltina w Wadowicach. 8,s.42, [2], okł.oryg.
Stan dobry. 1 jedyne wydanie. Studia o ekspresjonizmie.

150,-
-    
5. Fotografia pozycji 5BADMAJEFF Włodzimierz - Tajemnica zdrowia. W‑wa 1931. Skł. gł. Gebethner i Wollf. Druk J.Rajskiego. 8,s.123, okł.oryg.
Stan dobry.

40,-
-    
6. Fotografia pozycji 6BALEY Stefan - Drogi samopoznania. Wyd. 2 przejrz. i uzup. Kraków 1947. Wiedza Zawód Kultura. 8,s.176, [2], okł.oryg. O życiu dla życia.
Stan dobry.

45,-
-    
7. Fotografia pozycji 7BĄKOWSKI Klemens - Opowieści Imci Pana Dymka żaka i pisarza cechowego. Spisał... Kraków 1908. Nakł.aut.Skł.gł. w Księg. Sp.Wyd.Pol.Druk. „Czasu”. 16d,s.141,[2], winiety w tekście, okł.oryg.
Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Komedia. Druk na niebieskim, szlachetnym papierze.

60,-
-    
8. Fotografia pozycji 8BĄKOWSKI Stanisław - Psalm wiosny i nadziei. Kraków 1916. Nakł. aut. G.Gebethner i Sp. 8,s.12, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Prozą, 1 jedyne wydanie.

45,-
-    
9. Fotografia pozycji 9BIEŃKOWSKI Wiesław - Poprzednicy Oskara Kolberga na polu badań ludoznawczych w Polsce. Podłoże społeczne początków etnografii polskiej. Wrocław 1956. Pol. Tow. Ludoznawcze. 4,s.110, okł.oryg. Archiwum Etnograficzne Nr 12.
Stan dobry. Powielono 620 egz.

60,-
-    
10. Fotografia pozycji 10BIERNAKIEWICZ Tadeusz - Gimnastyka domowa dla narciarek i narciarzy. Kraków 1936. Tow. Krzewienia Narciarstwa. Druk W.L.Anczyca i Sp. 16d, s.46, [1], rysunki w tekście, okł.oryg. Biblioteka Narciarska T.K.N. Tom 7.
Stan dobry.

35,-
sprzedana 200,-
11. Fotografia pozycji 11[BINDER Wilhelm Krystian] - Diplomatische Geschichte der Polnischen Emigration. Von *** r. Stuttgart 1842. Verl.der J.F.Cast'schen Buchhandl. 8,s.VIII,346, opr. psk., grzbiet 6ciopolowy, złocone zdobienia.
Stan bardzo dobry. 2 ekslibrisy, podpis. Historia dyplomatyczna polskiej emigracji, wymienieni przedstawiciele emigracji w Paryżu, Brukseli, ich działania, przytoczone dokumenty, listy działaczy tego okresu.

300,-
sprzedana 300,-
12. Fotografia pozycji 12Fotografia pozycji 12BIOT J[ean] B[aptiste] - Études sur l'astronomie indienne et sur l'astronomie chinoise. Paris 1862. M.Lévy freres. 8,s.LII,308, tabele, opr.psk. z epoki, grzbiet 6ciopolowy, szyldzik, złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie.
Na kliku kartach ślady zawilgocenia. 1 wydanie. Studia pośw. astronomii indyjskiej i chińskiej. Autor (1774-1862), franc. fizyk, matematyk, geodeta i astronom. Badał zależności między prądem a magnetyzmem, polaryzację światła, w celu badań nad atmosferą i polem magnetycznym w 1804 r. wzniósł się balonem na wys. 5 km, jako pierwszy odkrył, że meteoryty spadają na ziemię.

500,-
-    
13. Fotografia pozycji 13BLOCH Jan - Wnioski ogólne z dzieła „Przyszła wojna pod względem technicznym, politycznym i ekonomicznym”. W‑wa 1899. Gebethner i Wolff. Druk. U.J. 8,s.XXXVI,365, 1 mapka, 1 ilustracja, okł.oryg.
Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Autor (1836-1902) - wizjoner-pacyfista, przewidział katastrofalne skutki I wojny światowej. Treść zawarta w „Ogólnych wnioskach”: Opis mechanizmu wojny, Działanie mechanizmu wojny na lądzie, Mechanizm wojny na morzu i jego działanie, Straty i wstrząśnienia ekonomiczne podczas przyszłej wojny, Dążenia do usunięcia wojny, polityczne przyczyny zatargów oraz skutki strat. Wnioski.

120,-
sprzedana 120,-
14. Fotografia pozycji 14BOCHEŃSCY A[dolf] i A[leksander] - Tendencje samobójcze narodu polskiego. Lwów 1925. Druk. Akad. 8,s.31, okł.oryg.
Stan dobry.

40,-
sprzedana 300,-
15. Fotografia pozycji 15BÖHM Ryszard Grzegorz - Kritische Bemerkungen zum Papyrus Varsoviensis 10. Inaugural -Dissertation zur Erlangung der Doktowürde der Philosophischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universitäat zu Mains vorgelegt von... Mainz 1961. 8,s.70, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Krytyczne komentarze. Dołączone 2 fotografie i legitymacja ubezpieczeniowa autora.

50,-
-    
16. Fotografia pozycji 16Fotografia pozycji 16Fotografia pozycji 16BORKOWSKI Józef Dunin wyd. - Album na korzyść pogorzelców. Wydane przez... Lwów 1844. [Druk w Wiedniu]. 8,s.361, [3], portret J.Dunina-Borkowskiego (staloryt), opr.sk. z epoki.
Na portrecie rdzawe plamki. Podpis Michała Słomki. Album zredagowany przez J.Dunina-Borkowskiego na korzyść pogorzelców m. Rzeszowa. W treści m.in.: A.Bielowski-Rzeszów i jego okolice, P.Żegota-Zamek odrzykoński, St.Przyłęcki-Opisy znakomitych miejsc w obwodzie tarnopolskim, A.Tomkowicz-Słowo o xięstwach oświecimskim i zatorskim.

250,-
sprzedana 480,-
17. Fotografia pozycji 17BREYER Stanisław - Jak odzyskać zdrowie ? Kraków 1909. Nakł. aut. Gebethner i Sp. 48, okł.oryg.
Stan dobry. Treść: Allopatya czy homeopatya?, Elektohomeopatya, Sole krwi i metoda biochemiczna dra Schuesslera, Skuteczne leczenie gruźlicy, zapalenia nerek, wilka, artretyzmu i innych chorób przewlekłych metodą dra Krulla, Lecznicze katalizatory. Próba syntezy i wnioski na przyszłość.

35,-
sprzedana 35,-
18. Fotografia pozycji 18[BRODACKI Jan, pseud.Paweł Ubrzeż] - Wierzchosławice - Rakszawa. B.m. [Kraków 1933]. 8,s.16, broszura.
Stan dobry. Skonfiskowano 420 egz. Egzemplarz przed konfiskatą. Mowy Witosa, PSL „Piast”, polityka wewnętrzna DBN.

40,-
-    
19. Fotografia pozycji 19Fotografia pozycji 19[BRODOWICZ Maciej Józef] - Kwiatki polne. Wyd. powtórne, pomn. Kraków 1872. Wyd. J.F.Fischer. Druk. U.J. 16, s.X,176, XII, [2], winieta tyt., okł.oryg.
Poluzowany, naddarty grzbiet. Poezje wydane na cele dobroczynne. Na s.VI kryptonim autora: J.B.

60,-
-    
20. Fotografia pozycji 20Fotografia pozycji 20BRODZIŃSKI Kazimierz - Dzieła. Wydanie zupełne i pomnożone pismami dotąd drukiem nie ogłoszonemi. T.VII-VIII [z X]. Wilno 1843-44. T.Glücksberg. 16d, s.231,240 [brak s.238-9], [2], opr.psk. z epoki w 1 wol.
Karton oprawy lekko otarty, pieczęć, niewielkie ślady zawilgocenia. T.VII zaw.: Powieści i parabole oryginalne i tłumaczone. T.VIII: Rozprawy różne o polskiej literaturze. Uwagi o stylu polskim i t.d. O tańcach polskich i t.d.

120,-
sprzedana 120,-
21. Fotografia pozycji 21[BRZESKA Wanda Emilia Maria] Zbigniew Topór - Msza św. Polaków. Misterjum narodowe. Po­znań 1919. Nakł.Księg. św.Wojciecha.Czc.Druk. św.Wojciecha. 8,s.65, ilustracje w tekście, okł. oryg.
Okładka lekko przykurzona, poza tym stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Autorka (1893-1978), etnografka, literatka, poetka, działaczka społeczna i polityczna. W dorobku publikacje naukowe, sztuki teatralne, powieści, nowele, liryki.

100,-
-    
22. Fotografia pozycji 22BUDDEUS Aurelio - Russlands sociale Gegenwart und die Aufstand in Polen. Leipzig 1863. F.A.Brockhaus. 8,s.[2], IV,94, opr.psk. współczesna.
Stan dobry. Pieczęcie. Rosyjska polityka i powstanie styczniowe 1863 r. Autor (1817-1880), lekarz, z pochodzenia Austriak, zajmował się publicystyką polityczną.

150,-
-    
23. Fotografia pozycji 23BUJAŃSKI Jerzy Ronard - Reduta Żywego Słowa. (Chorąży Żywego Słowa). W‑wa-Kraków-Lublin 1929. Skł. gł. Gebethner Wolff. 8,s.73, [1], okł.oryg. proj. Mieczysław Różański.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Poemat dedykowany „Szermierzom Żywego Słowa Zakonowi Mowy Walczącemu na Umiłowanej Reducie... przesyła Jeden z Braci”.

60,-
sprzedana 60,-
24. Fotografia pozycji 24Fotografia pozycji 24CHOŁONIEWSKI Stanisław - Sen w Podhorcach. Napisał X... w Kamieńcu Podolskim. Wilno 1842. Nakład i druk T.Glücksberga. 8,s.169, okł.oryg., opr.psk. z epoki, złocenia na grzbiecie.
Stan bardzo dobry. Podpis i pieczęć: Michał Słomka. 1 wydanie. Powieść fantastyczno-alegoryczna, piętnująca przerost romantyzmu w życiu i sztucie. Autor (1791-1846), ksiądz, pisarz rel., kaznodz\ieja i filozof.

180,-
sprzedana 1.200,-
25. Fotografia pozycji 25CHOŁONIEWSKI Stanisław ks. - Sen w Podhorcach. Wyd.2. Kraków 1888. J.K.Żupański & K.J.Heumann. Druk. W.L.Anczyca i Sp. 8,s.119, opr.pł.oryg. ozdobna. Nowa Biblioteka Uniwersalna.
Stan bardzo dobry. Pieczęć: Z książek Jana Fischera. Z życiorysem ks. St.Chołoniewskiego pióra Ant. Chołoniewskiego [pod pseudonimem Antoni Stanisław Olechnowicz].

80,-
sprzedana 110,-
26. Fotografia pozycji 26CHRZANOWSKI Leon - Chwila teraźniejsza i posłannictwo Polski, przez L.C. Paryż 1846. Druk. i Lit. Maulde i Renou. 8,s.18, okł.oryg.
Stan dobry. Autor (1828-1899) publicysta polski, historyk, polityk konserwatywny, działający w Paryżu i Polsce. Dwukrotnie wybierany posłem na sejm. Oprócz własnych prac pisał do dzienników franc., niem. i pol.

80,-
-    
27. Fotografia pozycji 27Fotografia pozycji 27CHWALIBÓG Józef - Żywot wzorowy Józefa Chwaliboga (1808-1841), opisał i pisma jego zebrał i ułożył Prosper Chwalibóg. Lwów 1847. Tłoczono w Drukarni Stauropigiańskiej. 8,s.434, portret - litografia Dziewońskiego, okł.oryg.
Pęknięty i zabrązowiony grzbiet. Treść: Żywot Józefa Chwaliboga, Listy z podróży, Turandot księżniczka chińska - drama, przeł. z Szyllera J.Chwalibóg, W dodatku: Listy Tadeusza Kościuszki do Tekli Żurowskiej pisane w r. 1791.

120,-
-    
28. Fotografia pozycji 28[CICHOWICZ Augustyn] Gustaw Ochwicz - Rok 1809. Poznań 1918. Wlkp. Księg. Nakł.K.Rze­peckiego. 8,s.125, ilustracje w tekście, szkice sytuacyjne i mapa terenu wojny, okł.oryg. Z cyklu: Boje Polskie T.V.
Stan dobry, egz. nierozciety.

60,-
sprzedana 60,-
29. Fotografia pozycji 29CIOŁEK Gerard - Ogrody polskie. I. Przemiany treści i formy. W‑wa 1954. BiA. 4,s.312, [4], 443 ilustracje: fotografie, projekty, plany ogrodów, opr.pł.oryg. ozdobna., obwoluta.
Pieczęcie, poza tym stan więcej niż dobry. Bogaty materiał ilustrujący dzieje i bogactwo sztuki ogrodowej w Polsce, jej kompozycji przestrzennej i architektonicznej. Plany oprac. G.Ciołek i St.Miłoszewski. Ogrody: średniowiecza, odrodzenia, barokowe XVII w., klasyczne XVIII w., sentymentalne i romantyczne, naturalizm i eklektyzm XIX w., ogrody współczesne. Z indeksem nazwisk i miejscowości. Okładkę i obwolutę projektował W.Szyndler.
G.Ciołek (1909-1966), architekt, historyk sztuki ogrodowej i planista ogrodów.

200,-
sprzedana 200,-
30. Fotografia pozycji 30CLERE J. - Podręcznik zapaśnictwa. (Walka francuska). Przeł. z franc. R.Walczak.
W‑wa 1907. Gebethner i Wolff. 16d, s.93, [1], rysunki w tekście, okł.oryg.
Podklejpony kartonem grzbiet.

45,-
sprzedana 45,-
31. Fotografia pozycji 31Fotografia pozycji 31COLNET du Ravel [Charles Joseph]  - L'Hermite du fauborg Saint-Germain, ou observations sur les moeurs et les usages francais au commencement du XIXe siecle.... faisant suite a la Collection des moeurs francaise de M.de Jouy. Paris 1825. Pillet.T.1-2. 16d, s.344,340, [4], winiety w tekście,1 rycina, skł. plan Paryża z 6 widokami budowli paryskich, opr.psk. z epoki w 1 wol., złocone zdobienia na grzbiecie, szyldzik z tyt.
Na kilku kartach zaplamienia. Spostrzeżenia na temat francuskich zwyczajów i obyczajów XIX w., w następstwie zbioru franc. zwyczajów M.de Jouy. Autor (1768-1832) był franc. dziennikarzem, poetą i pisarzem satyrycznym.

350,-
-    
32. Fotografia pozycji 32COOPER J[ames] F[enimore] - Skórzana Pończocha. Z ang. oryg. oprac. dla polskiej młodzieży P[aweł] [Hulka]-Laskowski. W‑wa [1925]. Inst. Wyd. „Zdrój”. 8.s.128, ilustracje, okł. kart.oryg. ozdobna, obwoluta.
Obwoluta przybrudzona, naddarta, poza tym stan bardzo dobry. Pieczęć: Tadeusz Fischer.

75,-
sprzedana 110,-
33. Fotografia pozycji 33CWILONG Bogdan - Pogodoznawstwo dla marynarzy. W‑wa 1937. Gł. Księg. Wojsk.
8, s.XVI,164 + załączniki, okł.oryg.
Stan dobry.

60,-
-    
34. Fotografia pozycji 34CZERNY Karol (1863-1947) - A ona jednak się - nie obraca. Studyum astronomiczne na nowej podstawie. Dla uczonych i nie-uczonych napisał 44. 1. Organiczne i nieorganiczne. 2. Czas i przestrzeń. 3. System „44”. Kraków 1896. Nakł. i druk. W.L.Anczyca i Sp. 8,s.63, 2 rys.w tekście, okł.oryg.
Naddarty grzbiet okładki.

120,-
sprzedana 120,-
35. Fotografia pozycji 35CZYN zbrojny wychodztwa polskiego w Ameryce. Zbiór dokumentów i materiałów historycznych. Wyd. Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. N.York-Chicago 1957. 8,s.815, ilustracje, opr.pł.oryg.
Stan bardzo dobry. Egz. nr 1 dedykowany: odręcznie: Dla Biblioteki Inst. gen. Sikorskiego od Jana Pogorzelskiego z Detroit, USA. Wydawca poświęca dzieło „pamięci Kolegów Poległych na Polu Chwały i Wszystkim, którzy wiernie spełnili swój żołnierski obowiązek w służbie wojennej na ziemi obcej i na ojczystej...”. Przedmowa Prof. Tadeusz Mitana: Zbiór to nie pierwszy, lecz po raz pierwszy doprowadzony do całokształtu rozległego obrazu, uzupełniającego dzieje narodu na przestrzeni wieku 19-go i na początku 20-go do ostatecznego zwycięstwa nad wrogami w roku 1920-ym. Oparty jest na wszelkie istniejące często niedostępne lub napół zapomniane źródła archiwalne, artykuły prasowe, monograficzne oprac. naukowe, studia strategiczne, pamiętniki i wspomnienia osobiste, wywiady, korespondencję prywatną, raporty, memoriały, odezwy, ulotki, instrukcje wojskowe. Z indeksem nazwisk.

150,-
-    
36. Fotografia pozycji 36DAWID J[an] W[ładysław] - Inteligencja, wola i zdolność do pracy. W‑wa 1911 [1910]. „Społeczeństwo”. 8,s.XVI,591, rysunki w tekście i tablica z rysunkami, opr.ppł.
Stan bardzo dobry.

75,-
-    
37. Fotografia pozycji 37DELBRÜCK Hans - Die Polenfrage. Berlin 1894. H.Walter. 8,s.48, okł.kart.oryg.
Stan dobry. Pieczęć. Autor (1848-1929), niem. historyk i polityk, występował przeciwko antypolskiej polityce Prus.

100,-
sprzedana 110,-
38. Fotografia pozycji 38DESZKIEWICZ [Kundzicz] Jan Nepomucen - Grammatyka języka polskiego. Rzeszów 1846. Druk. Fr.Skielskiego. 8,s.XII, VI,264, broszura.
Bez oryg. okładki, przykurzona kart tyt. Pieczęć. Zapiska na karcie tyt. Autor (1796-1869), ksiądz rzymsko-katolicki, pracownik biblioteki Ossolineum, następnie bibliotekarz i wychowawca dzieci Alfreda Potockiego w Łańcucie. Publikował prace dotyczące gramatyki polskiej.

120,-
-    
39. Fotografia pozycji 39[DMOWSKI]. Pamięci Romana Dmowskiego 9.VIII.1864 - 2.I.1939. W‑wa 1939. Warszawski Dziennik Narodowy. Wyd.: Zachodnia Sp. Wydawnicza. 4,s.142, [2], liczne ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Komitet red.: J.Bąkowski, S.Borowski, B.Dworak, Wł.Jaworski, St.Piołun-Noyszewski, R.Ucieszyński. Fotografie wyk.: Edward Fikus. Okł. proj. Anna Dworakowa. Treść: Roman Dmowski nie żyje, Życiorys, Rodowód, Ostatnie dni żywota, Żałobna droga Romana Dmowskiego, Po pogrzebie, Uroczystości żałobne w kraju, O Romanie Dmowskim wspomnienia, relacje, wypowiedzi, Prasa o Romanie Dmowskim, Kondolencje, Bibliografia.

150,-
sprzedana 220,-
40. Fotografia pozycji 40DOMBROWSKI Ernst Ritter von - Wildpflege. Betrachtungen über die winterlichen Wildverluste und ihre Ursachen, über die Degeneration des Wildes und ihre Verhütung, sowie über die bezüglichen Vorschläge von Drömer, Holfeld und Neumeister. Neudamm 1896. J.Neumann. 8,s.68,3 ilustracje, opr.pł. wydawnicza, ozdobna: płótno zielone, ilustracje i złocona tytulatura w obramowanuiu, ilustrowane wyklejki.
Stan dobry, podpis. 1 wydanie. Ochrona dzikiej przyrody i zapobieganie jej degradacji. Autor (1862-1917), czeski pisarz i myśliwy, publikował prace z zakresu myślistwa i ochrony przyrody.

120,-
-    
41. Fotografia pozycji 41DROGI cichociemnych. Opowiadania zebrane i oprac. przez Koło Spadochroniarzy Armii Krajowej. Londyn 1954. „Veritas”. 8,s.470, 13 ilustracji, mapa Polski, plan Warszawy z 1944 r., szkic: przebicie się 27 dywizji wołyńskiej piechoty, opr.pł.oryg., obwoluta.
Obwoluta lekko naddarta, poza tym stan bardzo dobry. 1 wydanie.

150,-
-    
42. Fotografia pozycji 42Fotografia pozycji 42Fotografia pozycji 42DYAKOWSKI Bohdan - Nasz las i jego mieszkańcy. Wyd.6. W‑wa 1939. M.Arct. Duk W.L.Anczyca i Sp. 8,s.273, [2], ilustracje, okł.oryg.
Stan b.dobry. Odręczna dedykacja autora dla Józefy Fischerowej, dat.: 3/V.1940. Rysunki i okładkę wykonał K.Mackiewicz.

100,-
sprzedana 100,-
43. Fotografia pozycji 43Fotografia pozycji 43DYAKOWSKI Bohdan - O dawnych łowach i dawnej zwierzynie. W‑wa 1925. M.Arct. 8,s.208, [3], ilustracje w tekście W.Nowina-Przybylskiego, okł.oryg.
Stan dobry. Treść: Dawne łowy, dawni myśliwi, Zwierzęta myśliwskie: pies, ptaki myśliwskie, Gruba zwierzyna - żubry i tury, niedźwiedź.

100,-
sprzedana 190,-
44. Fotografia pozycji 44DZIEDUSZYCKI Isidor - Der Patriotismus in Polen in seiner geschichtlichen Entwickelung. Krakau 1884. K.Bartoszewicz. 8,s.VIII,224, opr.psk. z epoki, złocona tytulatura na grzbiecie.
Stan dobry. Na odwrociu karty przedtyt. odręczne pismo autora skierowane do niewymienionego z nazwiska profesora z prośbą o udzielenie docentury Historii powszechnej na Wszechnicy Jagiellońskiej. Rozwój patriotyzmu w Polsce od czasów piastowskich do XIX w. Autor (1842-1888), historyk, powstaniec styczniowy, członek PAU.

200,-
-    
45. Fotografia pozycji 45DZIEDUSZYCKI Michał - Mamuty. Komedya w 5 aktach. Lwów 1897. Jakubowski & Zadurowicz. Druk. Wł.Łozińskiego. 8,s.155, okł.oryg.
Stan dobry. Rodzinne wydarzenia rozgrywające się w majątku Krasnostawce.

60,-
-    
46. Fotografia pozycji 46Fotografia pozycji 46EURYPIDES - Tragedye w przekładzie Jana Kasprowicza. T.3: Tragedye ludzi zwyczajnych i Tragedye szału. Elektra - Helena - Cyklop - Herakles szalejący - Orestes - Bachantki. Dodatek: Rhesos. Wstęp: Tadeusz Sinko. Kraków 1918. A.U. 8,s.570, [1], opr. pperg. sygn. pieczęcią: Zakład Introligatorski R.Jahoda Kraków Gołębia L. 4.; na grzbiecie złocone zdobienia i tytulatura.
Stan dobry, pieczęcie.

150,-
sprzedana 150,-
47. Fotografia pozycji 47FIERLA Adolf - Kopalnia słoneczna. Kraków 1933. Wyd. z zasiłku Śl. Tow. Literackiego. Druk. Polska Fr. Zemanka. 16d, s.60, [2], okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Zbiór poezji, 1 wydanie. Okładkę projektował i wykonał Gustaw Fierla. Nakład 465 + 35 egz.
A.Fierla (1908-1967), pochodzący z Zaolzia polski poeta i pisarz.

80,-
-    
48. Fotografia pozycji 48FILATELISTYKA. CZERNIAWSKI Jan - Rumuńskie wydanie okupacyjne dla Pokucia (z ilustracjami). Kołomyja [1934]. Nakł. „Ilustrow. Kurjera Filatelistycznego. Druk. A.Kisielewskiego. 8,s.21, ilustracje, okł.oryg. Bibl. „Ilustrow. Kurjera Filatelistycznego”.
Stan dobry. Rumuńska poczta na Pokuciu. Znaczki C.M.T. [Campina Militare Timbry lub Commisiona Militare Territoriale].

60,-
sprzedana 60,-
49. Fotografia pozycji 49FILATELISTYKA. KOWARZYK Władysław - Poczty wojskowe (z ilustrackjami). Kołomyja [1934]. Nakł. „Ilustrow. Kurjera Filatelistycznego”. Czc. Druk. A.Kisielewskiego. 8,s.38,4 ilustracje, okł.oryg. Bibl. „Ilustrowanego Kurjera Filatelistycznego”.
Stan dobry. Szkic historyczny. Poczty wojskowe na ziemiach polskich w latach 1914-1919.

60,-
sprzedana 80,-
50. Fotografia pozycji 50FLAMMARION Camille - Vie de Copernic et histoire de la découverte du systeme du monde. Paris 1872. Didier et Cie. 16d, s.248, opr.psk. z epoki, grzbiet 5ciopolowy, złocona tytulatura.
Stan bardzo dobry. Biografia M.Kopetnika i jego system heliocentryczny. Autor (1842-1925), franc. astronom, autor licznych książek popularyzujących wiedzę o wszechświecie.

180,-
sprzedana 180,-
51. Fotografia pozycji 51FONTENELLE [Bernard de Bouvier] de - Entretiens la pluralité des mondes, suivis des dialogues des morts. Nouv. éd. Paris 1822. A.Delalain. 16d, s.VIII,350,1 miedzioryt, opr.sk. z epoki, brzegi kart zdobione, złocone zdobienia na grzbiecie.
Oprawa lekko otarta, małe pęknięcie przy grzbiecie. Rękopiśmienny tekst franc. na wyklejce. Dwa tytuły autorstwa franc. filozofa (1657-1757): „Rozmowy o wielości światów” i „Rozmowy zmarłych”. Autor popiera system heliocentryczny M.Kopernika, sceptycznie wyraża się o poznaniu otaczającej nas rzeczywistości. Na załączonej rycinie przedstawiony Wszechświat z najważniejszymi planetami.

400,-
-    
52. Fotografia pozycji 52Fotografia pozycji 52FRĄC Piotr - Poezye Piotra Frąca poprzedzone wspomnieniem o jego życiu skreślonem przez Wincentego Strokę. Lwów 1869. Staraniem i nakładem W.Stroki. 16d, s.208, [2], opr.psk. z epoki.
Stan dobry. Podpis i naklejka: Xiądz Michael Słomka w Ludźmierzu. Odręczna dedykacja W.Stroki: Kochanemu Wujowi Księdzu proboszczowi Michałowi Słomce w dowód szczerego przywiązania, wdzięczności i wysokiego poważania ofiaruje Wincenty Stroka. Zaw.: Krzyż lacki - podanie historyczne, Paweł z Przemankowa - dramat historyczny.

150,-
-    
53. Fotografia pozycji 53FREDRO Aleksander - Trzy po trzy. Pamiętniki z epoki napoleońskiej. Z przedmową Adama Grzymały-Siedleckiego. Wyd., wstępem i uzup. opatrzył Henryk Mościcki.
W‑wa-Lublin-Łódź [1917]. Gebethner i Wolff. Druk W.L.Anczyca i Sp. 8,s.L,228, 52 ilustracje w tekście i 8 tablic, opr.ppł. współczesna.
Ślady zalania na odwrociu portretu, poza tym ładny egzemplarz. Z przypisami.

160,-
sprzedana 160,-
54. Fotografia pozycji 54FREY Jacobus Michaelus - De cataracta. Dissertatio inauguralis medico chirurgica quasi consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Universitate Litteraria Friderica Guilelma... Oponentibus: X.Junker med. et chir. dr, V.Siekaczynski med. et chir. cand., A.Grofe med. et chir. cand. Berolini 1830. Typ. Fratrum Unger. 16d, s.[6],54, [1], opr.sk. współczesna.
Obcięte marginesy, poza tym stan bardzo dobry. O zaćmie, rozprawa doktorska J.M.Freya (1801-1865), obroniona na Wydziale Lekarskim Uniw. Fryderyka Wilhelma w Berlinie. Autor ukończył Król. Uniwersytet Warsz. uzyskując stopień magistra medycyny i chirurgii. Ceniony warszawski lekarz położnik. Uczestnik powstania listopadowego.

250,-
sprzedana 250,-
55. Fotografia pozycji 55GADOMSKI Jan, Rybka Eugenjusz - Kosmografja. Podręcznik dla szkół średnich. W‑wa 1931. M.Arct. 8,s.229, ilustracje w tekście, opr.ppł.
Stan bardzo dobry.

80,-
-    
56. Fotografia pozycji 56GALICA Andrzej - Robert Szporn. Dramat w czterech aktach. Kraków [1911]. Sp. Nakł. „Książka”. Druk. Ludowa. 8,s.93, okł.oryg. rys. Leon Czechowski.
Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty.

100,-
-    
57. Fotografia pozycji 57Fotografia pozycji 57GAŁĘZOWSKI Ksawery - Traité des maladies des yeux. Paris 1872. J.B.Bailliere et Fils. 8,s.XVI,895, 416 drzeworytów w tekście.
GAŁĘZOWSKI X[awery] - Du diagnostic des maladies des yeux par la chromatoscopie rétinienne précédé d'un étude sur les lois physiques et physiologiques des couleurs. Paris 1868. J.B.Bailliere et Fils. 8,s.IV,267, drzeworyty w tekście, 6 tablic barw, opr.psk. w 1 wol., złocona tytulatura liniowe zdobienia na grzbiecie.
Poluzowany grzbiet i otarcia krawędzi oprawy. 1 wydania. 2 fundamentalne prace polskiego lekarza. Leczenie chorób oczu i Diagnostyka chorób oczu metodą chromatografii siatkówki poprzedzone badaniem praw fizycznych i fizjologicznych kolorów. Autor (1832-1907), polski lekarz okulista działający w Paryżu. Czynny członek Tow. Paryskiego Lekarzy Polskich. Jeden z najznakomitszych okulistów paryskich. Autor nowych metod operacyjnych, udoskonalił oftalmoskopię - przyrząd do obserwacji dna oka. Wynalazł tzw. „metodę Gałęzowskiego” - operacyjne leczenie odwarstwienia siatkówtki, która wówcas była chorobą nieuleczalną. Ogłosił kilkaset prac.

1.200,-
-    
58. Fotografia pozycji 58GAŁĘZOWSKI Ksawery, Kopff A[lbert] - Hygiene de la vue. Paris 1888. J.B.Bailliere et Fils. 8,s.VIII,328, 44 ilustracje w tekście, okł.oryg., opr.psk. współczesna.złocone zdobienia na grzbiecie. Bibliothéque Scientifique Contemporaine.
Stan więcej niż dobry. Higiena wzroku oprac. przez wybitnego lekarza okulistę działającego w Paryżu (1832-1907) we współpracy z A.Kopffem (1846-1907).

350,-
sprzedana 350,-
59. Fotografia pozycji 59[GAUTHIER Francois Louis] - Traite contre les danses et les mauvaises chansons. Lyon 1819. Rysand. 16d, s.XXXVI,311, opr.sk. z epoki, złocone zdobienia i szyldzik na grzbiecie.
Stan dobry. Traktat przeciw tańcom i złym piosenkom. Autor (1696-1780), teolog, opat w Savigny-sur-Orge, krytyczny wobec pokus tego świata, co również dał wyraz w innym „Traktacie przeciwko miłości do elegancji i luksusowi ubrań”.

250,-
-    
60. Fotografia pozycji 60GAVARNI [Paul] - Masques et visages. Paris 1857. Paulin et Lechevalier. 8,s.248, portret artysty, małe ilustracje w tekście, opr.psk. współczesna.
Ślady zawilgocenia na brzegach kart. Twarze i maski, małe ilustracje opatrzone krótkim tekstem. Ilustracje - litografie Gavarniego zmniejszone przez Godefroy-Duranda. Portret artysty autorstwa Fleminga.
Gavarni (1804-1866), franc. litograf, ilustrator, rysownik i karykaturzysta.

350,-
-    
61. Fotografia pozycji 61GAWIŃSKI Jan z Wielomowic - Pisma pozostałe. Z autografu wydał dr Władysław Seredyński. Kraków 1879. Nakł. A.U. Druk. „Czasu”. 8,s.249, okł. kart.oryg.
Okładka przykurzona. Treść: Wstęp, Pieśni, Herkules na dwoistej drodze, Clipaeus Christianitatis, Sielanki, Gaj zielony, Dworzanki, Variae odae, Psałterza Dawidowego cz.1: Psalmów 41.

80,-
-    
62. Fotografia pozycji 62GERLING R[einhold] - Dziewczyna której za żonę brać się nie powinno... Rady i wskazówki. Tłum. Ignacy Nikorowicz. Lwów-W‑wa-Kraków [1922]. Nakł. „Głosu Wiedeńskiego”. Wyd. R.Hernicz i A.Hempel. 8,s.46, [2], rysunki w tekście, okł.oryg.
Okładka naddarta.

45,-
sprzedana 100,-
63. Fotografia pozycji 63[GILLER Stefan] - Elegije i sonety Stefana z Opatówka. Kraków 1890. Gebethner i Sp. Druk W.L.Anczyca i Sp. 16d, s.124, okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. 1 wydanie.

60,-
-    
64. Fotografia pozycji 64GLORIE e le sventure della Polonia narrate al popolo italiano da un esule. Milano 1863. Fr.Sanvito. 8,s.244, okł.oryg. z portretem Langiewicza, opr.psk. współczesna.
Niewielkie ślady zabrązowienia. Sława i nieszczęścia w historii polskiej, opowiedziane narodowi włoskiemu przez wygnańców polskich.

150,-
-    
65. Fotografia pozycji 65[GOETHE Johann Wolfgang] - Lis Mykita. Z niemieckiego. [Wydał Maurycy Kraiński].
Lwów 1860. K.Wild. Druk. Ossolineum. 16, s.[2],266, [1], zachowane okładki oryg. [litogr.], opr.ppł. z epoki.
Stan dobry. Podpis. Wolny przekład ze zmianami dostosowanymi do obyczajów polskich pióra Marcina Smarzewskiego. Rzadkie z okładkami oryg.: litografie F.Tomaszkiewicza, odb. przez Kornela Pillera.

250,-
sprzedana 360,-
66. Fotografia pozycji 66GOLICHOWSKI Norbert - Pamiątka pierwszej nowenny ku czci bł. Szymona z Lipnicy r.1898 w kościele św. Bernardyna Seneńskiego w Krakowie w dniach od 17 do 25 lipca odprawionej. Kraków 1898. Nakł. klasztoru św. Bernardyna Seneńskiego. Druk W.L.Anczyca i sp. 16d, s.40, okł.oryg.
Stan dobry.

40,-
sprzedana 40,-
67. Fotografia pozycji 67GOMULICKI Wiktor - Biały sztandar. Pieśni miłościwe Wiktora Gomulickiego. Stanisławów-W‑wa 1907. A.Staudacher i Sp., J.Fiszer. 16, s.96, okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty.

80,-
-    
68. Fotografia pozycji 68GORZKOWSKI Maryjan - Księdzówna. Powieść galicyjska. Wyd.2. Kraków 1877. Nakł. aut. Druk W.Korneckiego. 8,s.216, opr.ppł.
Stan dobry. Pieczęć: Z książek Jana Fischera w Krakowie. Autor (1830-1911), pisarz, autor dzieł naukowych, dramatów, sekretarz Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Powiernik Jana Matejki. „Księdzówna” jest jedyną powieścią w dorobku pisarza.

120,-
-    
69. Fotografia pozycji 69GOSŁAWSKI Maurycy - Poezye. Z przedmową Leona Zienkowicza. Pierwsze wydanie zbiorowe i zupełne. Lipsk 1864. F.A.Brockhaus. 16d, s.XXIII,311, opr.psk. z epoki. Bibl.Pisarzy Polskich T.XXVI.
Niewielkie slady zabrązowienia. Podpis i naklejka: Ksiądz Michael Słomka w Ludźmierzu. Treść: Przedmowa, Poemata, Wiersze różne: Przed powstaniem, W powstaniu, Na tułactwie, Pozgonne.

80,-
sprzedana 80,-
70. Fotografia pozycji 70Fotografia pozycji 70Fotografia pozycji 70[GRABOWSKI Michał] - Stannica hulajpolska. Powieść narodowa przez Edwarda Tarszę Autora Koliszczyzny i Stepów. T.1-4 [z 5]. Wilno 1840. Nakł. i druk T.Glücksberga. 16d, s.154, [1],134, [1],128, [1],108, [1], zachowane wierzchnie i tylne okładki oryg., opr.psk. z epoki w 2 wol., złocone zdobienia i napisy na grzbietach.
Stan więcej niż dobry. Podpis: X.Michał Słomka. 1 wydanie. Powięść historyczna z przeszłości ziem ukraińskich. Jest historią rodziny Mogilańskich. Treść: I: Wstęp, Wigilia wyjazdu, Kaniów, Proszczalnice. II: Podróż, Rozstanie, Instalacja, Odwiedziny, Spór pograniczny. III: Horodowe Kozaki, Wyprawa, Strażnik Sieniuchy. IV: Pogrzeb w polu, Pierwsza część opowiadania Koszowego, Koniec opowiadania Koszowego.
Autor (1804-1863), powieściopisarz, publicysta, krytyk literacki. W twórczości poczesne miejsce zajmują powieści historyczne o charakterze romantycznym. Najważniejsze te, które podejmowały tematykę ukrainną. Najbardziej interesowały go dzieje rodów i wątki prywatne, wydarzenia historyczne traktował dość swobodnie.

600,-
sprzedana 600,-
71. Fotografia pozycji 71GRALEWSKI Mateusz - Kaukaz. Wspomnienia z dwunastoletniej niewoli. Opisanie kraju - Ludność - Zwyczaje i obyczaje. Lwów 1877. Księg.Polska. 8,s.560, opr.psk. z epoki. Biblioteka Historyczna T.XXIII.
Brak połowy pierwszej karty-bez tekstu, przybrudzona karta tyt., otarty karton oprawy. Naklejka: Ksiądz Michael Słomka w Ludźmierzu. Wspomnienia obejmują okres 1844-1856. Autor [pseud.Mateusz z Mazewa, 1826-91], działacz rewolucyjny, publicysta, etnograf. Za działalność karnie zesłany do służby wojskowej na Kaukazie. Ocalały materiał naukowy z zapisek kaukaskich jest podstawą książki.

180,-
sprzedana 260,-
72. Fotografia pozycji 72GROCH Bartłomiej - Ks. Bronisław Markiewicz a wojna wszechświatowa. Kraków 1916. Nakł. aut. Czc. Druk. Zagajewskiego i Łazora. 8,s.38, [1], okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty.

40,-
sprzedana 40,-
73. Fotografia pozycji 73GROCH Bartłomiej - Przewidywania wojny światowej i jej następstw. Przedruk artykułów krakowskiego „Głosu Mieszczańskiego” z roku 1912 i 1913. Kraków [1924]. Nakł. aut. Druk. Tow. „Powściągliwość i Praca”. 8,s.75, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Pieczęć: Ze zbiorów Tadeusza Fischera w Krakowie.

60,-
-    
74. Fotografia pozycji 74Fotografia pozycji 74GUEVARA Antonio - Zegar monarchów z życia M.Aureliusza cesarza rzymskiego przez J.W.X.... roku 1524 złożony. W roku 1611 z kastelskiego języka na łaciński przełożony. Teraz przez urodzonego Antoniego Feliksa Roszkowskiego polskim tłumaczony językiem przedrukowany roku 1759.... Z powodu wyczerpania tego dzieła powtórnie przedrukowany staraniem i kosztem ks. Jana Nepomucena Prawdzic Polickiego 1885 roku we Lwowie. Druk. Anny Wajdowiczowej. 16d, s.VIII,659, [14], opr. psk. ozdobna, zdobienia tłoczonre.
Stan dobry. Księga złożona z fikcyjnych listów różnych władców, określjących ideał monarchy; odniosła między­narodowy sukces. Autor (ok.1480-1545), hiszp. franciszkanin, pisarz, historyk.

360,-
-    
75. Fotografia pozycji 75[GUTAKOWSKA Józefa] tłum. - Rok zbawienny przez zdania, przykłady świętych i modlitwy na każdy dzień roku uświęcony, tudzież Uwagi o chwilach ostatecznych człowieka na cały miesiąc. Przekład z franc. przez J.Hr.G. W‑wa 1861. Nakł. i druk XX. Missyonarzy u ś.Krzyża. 16, s.542, [1], opr.psk. z epoki.
Oprawa przetarta, na kartach rdzawe plamki. Na wyklejkach zapisana Modlitwa na wszelki czas. W tekście drobne zapiski. Treść: Modlitwa autora do N.Matki Boskiej, modlitwy na każdy miesiąc, O koniecznej potrzebie częstego rozmyślania nad ostatecznemi chwilami życia, Uwagi o chwilach ostatecznych człowieka na każdy dzień miesiąca.

150,-
-    
76. Fotografia pozycji 76GWIŻDŻ Feliks - Kośba. W‑wa 1921. Skł.gł. E.Wende i Ska. Druk. Artystyczna Toruń. 16d, s.66, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie.

45,-
sprzedana 45,-
77. Fotografia pozycji 77Fotografia pozycji 77HARASYMOWICZ Jerzy - Córka rzeźnika. Łąka. Wyprzęgnięty tramwaj Europy. W‑wa 1974. Czyt. 8,s.79, [1], rysunki w tekście, okł.oryg., obwoluta
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Wielce Szanownemu Przyjacielowi Walerianowi Sobańskiemu serdecznie Jerzy Harasymowicz Broniuszyc. 3 poematy, 1 wydanie. „Charakterystyczny dla tego poety popis błyskotliwej wyobraźni, ostrego humoru i indywidualnego widzenia świata”. Oprac.graf.Jan Młodożeniec.

60,-
sprzedana 70,-
78. Fotografia pozycji 78HERMAN M[aksymilian] W[ładysław] - O ranach postrzałowych i o pierwszym ich opatrunku. Popularny zarys chirurgii wojennej. Lwów-W‑wa [1913]. H.Altenberg. 16d, s.117, 41 rycin w tekście, opr.kart.oryg.
Brzegi oprawy przetarte.

60,-
sprzedana 80,-
79. Fotografia pozycji 79HOMER - Odysseja. Przekładał z greck. Anotni Bronikowski. Ostrów 1867. W komisie księg. J.Priebartscha. Czc. Th.Hoffmanna w Ostrowie. 8,s.387, [1], opr.psk. z epoki.
Stan dobry. Naklejka prow.: Ksiądz Michał Słomka w Ludżmierzu. Zawiera: Rapsodia pierwsza do dwudziestej czwartej.

150,-
sprzedana 320,-
80. Fotografia pozycji 80HOSZOWSKI Konstanty - O znakomitych zasługach w kraju rodziny Korycińskich, skreślł... senator b. Rzeczypospolitej Krakowskiej... Kraków 1862. Czc.c.k. Wszechnicy Jagiell. 8,s.168, opr.ppł. Odb. z XXIX t. Rocznika Tow. Nauk. Krak.
Stan bardzo dobry. Z dowodami historycznymi i przypisami. Indeks nazwisk i miejscowości.

120,-
sprzedana 120,-
81. Fotografia pozycji 81INSTRUKCJA do obsługi i użytkowania komory dezynsekcyjno-dezynfekcyjnej na gorące powietrze Państwowego Zakładu Higieny Warschau. Anleitung für die bedienung... Pod instrukcją podpisany Prof. Dr [Robert] Kudicke. Warschau [194.]. 8, s.11, broszura.
Stan dobry. Druk okupacyjny. Tekst niem. i polski.

40,-
-    
82. Fotografia pozycji 82INSTRUKCJA narciarstwa nizinnego. II nakład. Kraków 1939. Zarząd Gł. P.Z.N. 16, s.89, [1], rysunki w tekście, okł.oryg. P.Z.N. Komisja Narciarstwa Nizinnego.
Stan dobry.

40,-
sprzedana 90,-
83. Fotografia pozycji 83JAHN Gustav Adolph - Populäre Sternkunde oder leichtfassliche und unterhaltende Darstellung der Wunder des gestirnten Himmels. Nebst einem Anhange über das Wesentliche des Kalenders und der Witterungslehre. Leipzig 1843. Gebrüder Reichenbach. 8,s.XX,455, 9 skł. tablic astronomicznych: litografie, opr.pł. z epoki, tłoczone i złocone zdobienia.
Stan dobry. 1 wydanie. Popularna astronomia, przy tym opis cudów gwiaździstego nieba. Cz.I: Allgemeine Erschinungen. II: Topographie des Himmels. III: Naturlehre des Himmels. Anhang: Das Wesentlichste des Kalenders und der Witterungslehre. W dodatku najważniejsze elementy kalendarza i pogody. Ryciny m.in. z syste­mem Ptolomeusza, Tycho de Brahe, Kopernika, konstelacje.
Autor (1804-1857), niem. matematyk i astronom. Studia na uniwerytecie w Wiedniu i Lipsku. Członrek Tow. Nauk. Przyrodniczego w Lipsku i Stow. Nauk Przyrodniczych i Tow. Matematycznego w Hamburgu. Popularyzator astronomii i meteorologii. Autor licznych prac z tych dziedzin.

300,-
sprzedana 300,-
84. Fotografia pozycji 84[JANISZEWSKI Jan Chryzostom] - Reichensperger (Geldern) in den Polen-Frage ein offenes Sendschreiben von einem katholischen Priester polnischer Nationaltät. Hamburg 1863. Hoffmann u. Campe. Druck v. Pontt & Döhren. 8,s.22, okł.oryg., opr. psk. współczesna.
Stan bardzo dobry. Autor (1818-1891), biskup pozn., działacz patriotyczny, poseł do sejmu pruskiego, członek Komitetu Narodowego; prześladowany przez władze pruskie w okresie tzw. Kulturkampfu.

150,-
sprzedana 150,-
85. Fotografia pozycji 85JANKOWSKI Józef - „Idea rosyjska” Sołowjewa a posłannictwo polskie. Karta z dziejów mesja­niż­mu rosyjskiego. W‑wa 1926. Druk. Sp. Wyd. Powsz. 16d, s.32, okł.oryg. Bibljoteczka Mesja­niczna.
Stan dobry. Autor (1865-1935), pisarz, poeta, prezes Inst. Mesjanistycznego.

40,-
-    
86. Fotografia pozycji 86[JANKOWSKI Placyd] - Chaos. Szczypta kadzidła cieniom wierszokletów, od Witalisa Komu-jedzie. Znacznie odmienił, powiększył i powtórnie wydał John of Dycalp. Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno 1842. Nakł. i druk. J.Zawadzkiego. 16d, s.VIII, 9-289, [2], opr.psk. z epoki, złocone zdobienia i tytulatura.
Na kilku kartach nieznaczne przybrudzenia. Pieczęcie: M.Słomka.Podpis: Michała Słomki. Chaos był debiutem literackim autora w 1835 r. Wydanie 2 odmienione, powiększone. Autor (1810-11872), polski duchowny unicki, następnie prawosławny, pisarz. Pisał powieści, szkice, wspomnienia, poezje. Ceniony jako humorysta. Tłumaczył z ang., niem. i włoskiego. Jako jeden z pierwszych przekładał W.Shakespeare'a.

350,-
sprzedana 420,-
87. Fotografia pozycji 87JANOSZANKA Michalina - Święty Jacek Odrowąż. Kraków 1931. Nakł. druk. „Powściągliwość i Praca”. 16, s.110, okł.oryg.
Stan dobry. Pieczęć. Św.Jacek Odrowąż (1183-1257), duchowny katolicki, dominikanin, misjonarz, kaznodzieja, święty Kościoła katolickiego ogłoszony VIII. 1594 r. przez papieża Klemensa VIII.

40,-
sprzedana 110,-
88. Fotografia pozycji 88JANOWSKI Aleksander - Maciuś Pędrak wśród Indjan. W‑wa [1922]. Trzaska, Evert i Michalski. Czc. Druk. Narodowej. 8,s.340, [2], ilustracje, okł. kart.oryg.
Stan dobry. Powieść dla młodzieży.

60,-
sprzedana 90,-
89. Fotografia pozycji 89JANVIER P. ks. - Żywot siostry Maryi od św. Piotra Karmelitanki z Tours. Według własnych jej rękopismów przez ks... dziekana kapituły metropolitalnej w Tours,... Tłumaczone z drugiego poprawnego wydania przez M.S. Kraków 1888. Nakł. i druk W.L.Anczyca i Sp. 8,s.255, opr.pł.
Oprawa naddarta przy grzbiecie. Obca dedykacja dla przełożonej Sakramentek Lwowskich, w dniu jej imienin.

60,-
-    
90. Fotografia pozycji 90[JASKÓLSKI Feliks L.] - Pasterze na Bachorzy. Sielanki kujawskie. Przez F.L.J. Pch: w P.7.P.L.W.P. [Podchorąży w Pułku 7 Piechoty Liniowej Wojska Polskiego]. W‑wa 1827. W druk. J.Wróblewskiego. 16d, s.XII,13-108, opr.kart., szyldzik z tytułem.
Karton oprawy przetarty, poza tym stan bardzo dobry. Dedykowane Józefowi Modlińskiemu kawalerowi Krzyża Polskiego w Sierzchowie.

150,-
-    
91. Fotografia pozycji 91JEDNODNIÓWKA P.A.M.L. Kraków 1938. Red.: Władysław Strycharz. Nakł. Pol. Akad. Młodz. Ludowej. 4,s.10, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Jednodniówka Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej w Krakowie. W treści: Nasz rodowód, Jesteśmy ludowcami, Rozwój myśli ludowej wśród akad. młodzieży Krakowa w latach 1918-1938. Oblicze społeczne młodzieży akademickiej Krakowa, wiersz J.Kasprowicza: Rzadko na moich wargach, i in.

60,-
-    
92. Fotografia pozycji 92JEDNODNIÓWKA pamięci 29 listopada 1830 r. i bitwy pod Krzywopłotami w listopadzie 1914 r. Wydana staraniem „Ligi Kobiet” w Olkuszu. Tyt. okładkowy: 1831-1915. Olkusz. Czc. Druk. Narodowej w Krakowie. 4,s.10, zachowana wierzchnia okł.oryg. sygn. M.P.
Okładka przybrudzona. Teksty wierszem i prozą.

80,-
sprzedana 700,-
93. Fotografia pozycji 93[JEDNODNIÓWKA wyborcza]. FASZYZM przez Kraków nie przejdzie. P.P.S. 5. 18 grudnia. Red. Adam Ciołkosz. Katowice: Okręgowy Komitet Robotn. P.P.S. [1938]. Druk. Zakł. Graf. L.Nowak Chorzów. 4, kart [32], ilustracje, broszura.
Broszura propagandowa w wyborach samorządowych 18 grudnia, na listę P.P.S. nr 5.

75,-
sprzedana 100,-
94. Fotografia pozycji 94[JEDNODNIÓWKA]. JUTRO. Jednodniówka młodzieży robotniczej. Kraków 10 stycznia 1923. Wyd. i red.: Jerzy Lipiński. Kraków, Druk. B.Geizhalsa. 4,s.8.broszura.
Na wstępie odezwa: Do młodych robotników ! Towarzysze ! Młodzieży robotnicza ! Widmo faszyzmu zawisło nad krajem. Reakcja się wzmaga. Ofenzywa kapitalizmu przeciwko klasie robotniczej przybiera coraz ostrzejsze formy.... Odezwa wzywa młodzież do gotowości w obronie swoich zagrożonych praw.

60,-
sprzedana 60,-
95. Fotografia pozycji 95JEMIOŁOWSKI Mikołaj - Pamiętnik... towarzysza lekkiej chorągwi, ziemianina województwa bełzkiego, obejmujący dzieje Polski od roku 1648 do 1679 spółcześnie, porządkiem lat opowiedziane. Lwów 1850. Druk. Ossol. 16d, s.XVI,287, [5], IX, opr.psk. z epoki, złocenia na grzbiecie.
Płótno oprawy przybrudzone, lekko odbarwione. Podpis: MSłomka. Wstęp: August Bielowski. Z indeksem historycznych i geograficznych imion. Autor (ok.1620-ok.1693), szlachcic, poborca podatkowy na wojsko, rewizor pow. grabowieckiego. Opisywał m.in. bitwę ze Szwedami w pobliżu Kłecka w 1656 r.

180,-
sprzedana 480,-
96. Fotografia pozycji 96[KACZKOWSKI Zygmunt] - Teka Nieczui. Posłanie Jmć pana Nieczui do Małych Polaków i Czerwonych Rusinów, a które też i Wielcy Polacy na czas sobie czytać mogą, dla zbudowania i dla krotochwili. T.1 [więcej nie wyszło]. Paryż 1883. Druk. Polska A.Zabieżyny wdowy. 8,s.304, okł.oryg.
Ślady zawilgocenia, egz. nierozcięty. 1 wydanie. Pamflet przeciwko stańczykom.

120,-
-    
97. Fotografia pozycji 97KALENDARZ na 1920 r. Wyd.: Polski Związek Wojenny w Charbinie. Nakł. koła wydawniczego dwutygodnika „Przegląd”. Charbin 1920. 16, kart 2, pod tyt. godło Polski.
Stan dobry. Odbite litograficznie. Zawiera kalendarium i spis podręczników i innych książek wyd. przez Polski Związek Wojenny, do nabycia w Redakcyi i Administracyi „Przeglądu”. Rzadkie. „Przegląd” - dwutygodnik narodowy literacko-społeczno-ekonomiczny z uwzględnieniem działu dla dzieci.

80,-
sprzedana 100,-
98. Fotografia pozycji 98KALENDARZ O sztuce palenia traktujący A.D.1938. Wyd. „Herbewo”, St.Wołoszyński. 16, s.[40],12 ilustracji, okł.oryg.
Zapiska na odwrociu okładki. Stan dobry. Zawiera: kalendarium ze znakami Zodiaku, teksty dotyczące przyjemności palenia ilustrowane reprodukcajmi ze starych sztychów, dwuwiersze reklamujące tytonie Morwitan.

30,-
sprzedana 110,-
99. Fotografia pozycji 99KALENDARZ praktyczny dla pań na rok Pański 1903. Kraków, nakł. „Ilustracyi Polskiej” pod red. Ludwika Szczepańskiego. 8,s.143, [30: reklamy], ilustracje w tekście, okł. kart.oryg.
Pęknięty grzbiet, podklejony bibułką. Treść: Ruchome święta, rocznice narodowe, święci patronowie narodowi, kalendarium (z notatnikiem), przepisy pocztowe, Matka - opowieść, dla pań naszych, praktyczne przepisy, ilustrowana kronika roku.

120,-
sprzedana 120,-
100. Fotografia pozycji 100KALENDARZ Skarbowy na 1939 rok. Oprac. pod red. Zygmunta Machaja. W‑wa 1939. Zw. Pracowników Skarbowych R.P. 8,s.1132, XCVI: ogłoszenia, okł.oryg.
Stan dobry. Treść: Wstęp. Kalendarz. Dział ogólny. Taryfy i opłaty. Ustrój państwa. Schemat organizacyjny. Cło. Monopole i podatki pośrednie. Podatki bezpośrednie. Dział pracowniczy.

150,-
sprzedana 150,-
101. Fotografia pozycji 101Fotografia pozycji 101[KALENDARZ]. Nasz kalendarz. Rocznik ilustrowany dla młodzieży na rok 1913/14 ułożony przez redakcję „Naszego Świata” i „Mojego Pisemka”. W‑wa 1913. Druk. M.Arcta. 16d, s.128, portrety królów, opr.pł.oryg.
Stan dobry. Zaw. kalendarium, Z naszej literatury - najznakomitsi autorzy polscy i ich ważniejsze utwory, Przykłady poezji polskich, Ważniejsze daty z historii, Królowie polscy, Co czytać, Zakłady naukowe w Warszawie, kartki na adresy.

80,-
-    
102. Fotografia pozycji 102KALENDARZYK Elektrotechniczny. Terminarz na rok 1938 oraz kalendarzyki na lata 1938 i 1939. W‑wa, wyd.: Stowarzyszenie Elektryków Polskich. 16, s.63, okł.oryg.Stan dobry.

25,-
-    
103. Fotografia pozycji 103KALENDARZYK Krakowski na rok 1939. Kraków, Druk. Związkowa. 16m, s.[32], opr.oryg. ozdobna.
Stan dobry. Zawiera kalendarium, święta ruskie uroczyste, święta żydowskie uroczyste, karty czyste bez notatek.

40,-
-    
104. Fotografia pozycji 104KALENDARZYK na Rok Polski 1925. {Wstęp: Do Czytelników: Stanisław Noakowski]. W‑wa, drukarnia J.Buriana. 16, s.[32], w tym 12 ilustracji, okł.oryg.
Okładka przybrudzona. Kalendarzyk Polskiego Białego Krzyża, z ilustracjami zabytków, dworków St.Noakowskiego.

35,-
-    
105. Fotografia pozycji 105KIEŁKOWSKI Roman - Zbrodnia niemiecka w zakładzie psychiatrycznym w Kobierzynie. W‑wa 1949. Lekarski Inst. Nauk.-Wyd. 8,s.55, [1], ilustracje w tekście, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora, dat. Kraków 18.II.1949.

45,-
sprzedana 45,-
106. Fotografia pozycji 106Fotografia pozycji 106KIPLING Rudyard - Stalky i towarzysze. Powieść. Przekład Zofji Popławskiej. T.1-2. W‑wa [1927]. Wyd. „Biblioteki Groszowej”. 16d, s.155, [4],155, [5], okł.kart.oryg. Biblioteka Groszowa nr 202,203.
Stan dobry. Okładki proj. J.Norblin.

50,-
sprzedana 50,-
107. Fotografia pozycji 107KITOWICZ Jędrzej - Pamiętniki ks... do panowania Augusta III i Stanisława Augusta. Wyd. nowe przejrz., uporządkowane i poglądem krytycznym zaopatrzone przez A.Kaczurbę. T.1-4. Lwów 1882. A.Kaczurba. Czc. S.F.Piątkiewicza w Przemyślu. 8,s.416, V,348, VI, opr.ppł. w 1 wol. Biblioteka Uniwersalna Arcydzieł Polskich i Obcych.
Stan dobry. Pieczęć: Z Książek Jana Fischera w Krakowie.

180,-
-    
108. Fotografia pozycji 108KITOWICZ [Jędrzej] - Pamiętniki Kitowicza. Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III. Wyd. A.Kaczurba. Tarnów 1881. Nakł.wyd. Druk. J.Styrny. 8,s.377, V, opr.kart. Biblioteka Uniwersalna Arcydzieł Polskich i Obcych,
Pieczęć: Z Książek Jana Fischera w Krakowie.

120,-
sprzedana 120,-
109. Fotografia pozycji 109Fotografia pozycji 109Fotografia pozycji 109Fotografia pozycji 109Fotografia pozycji 109KLONOWICZ Sebastyan Fabian - Pisma poetyczne polskie. Wyd.K.J.Turowskiego. Kraków 1858. Wyd. Bibl. Pol. Czc. „Czasu”. 16d, s.258, opr.psk. z epoki.
Stan dobry. Naklejka: Ksiądz Michael Słomka w Ludźmierzu. Treść: Flis. Worek judaszów. Żale nagrobne na śmierć J.Kochanowskiego. Pożar, upominanie do gaszenia i wróżka o upadku mocy tureckiej. Pamiętnik książąt i królów polskich. Objaśnienie wyrazów. O życiu i pismach S.F.Klonowicza. Każdy tytuł z oddz. k.tyt.

120,-
-    
110. Fotografia pozycji 110KOCHOWSKI Wespazyan - Pisma wierszem i prozą. Wyd. K.J.Turowskiego. Kraków 1859. Nakł. Wyd. Biblioteki Polskiej. Czc. „Czasu”. 8, opr.psk. z epoki.
Na kilku kartach rdzawe plamki. Podpis: MSłomka. Zaw.: Liryka polskie w niepróżnującem próżnowaniu napisane R.P. 1674 s.328; Epigramata polskie po naszemu fraszki s.143; Kamień świadectwa wielkiego w Koronie Polskiej senatora niewinności przez jednego szlachcica polskiego wydany roku pańskiego 1668 s.23; Dzieło boskie, albo pieśni Wiednia wybawionego, i inszych tranzakcyj wojny tureckiej w r. 1683 szczęśliwie rozpoczętej s.37. Wszystkie utwory z oddz. kartami tyt.

150,-
-    
111. Fotografia pozycji 111KOEB Stefan ppłk., Wroczyński Zygmunt mjr, Wojtal Edmund kpt. - Terenoznawstwo praktyczne z dołączoną tablicą poglądową znaków topograficznych. Zatwierdzona i polecona do użytku służbowego formacjom i szkołom wojskowym... W‑wa 1938. Samorządowy Inst. Wyd. 8,s.99, [2], rysunki w tekście, tablica poglądowa, okł.oryg.
Wycięty mały fragment okładki. Treść: Teren, Mapa, Opis sprzętu do prac w terenie oraz sposoby jego użycia, Stosowanie zasad terenoznwstwa w polu.

60,-
sprzedana 220,-
112. Fotografia pozycji 112KOMUNIKAT Informacyjny Nr 14 Inspektoratu Generalnego P.K.P.R. [Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia]. Londyn 1949. 4,s.22, [4], broszura.
Druk powielony. Egz. nr 191. Zaw. sprawozdanie za lata 1947-1949. P.K.P.R. - Korpus Armii Brytyjskiej dla przysposobienia zdemobilizowanych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych do życia cywilnego i rozmieszczeniach ich na terenie Wielkiej Brytani lub poza granicami.

80,-
-    
113. Fotografia pozycji 113KONOPCZYŃSKI Władysław - Sejm 1922-1927 bez obsłonek. Kraków 1928. Druk. „Głosu Narodu”. 16d, s.68, okł.oryg.
Stan dobry, obca dedykacja.

60,-
sprzedana 70,-
114. Fotografia pozycji 114KORCZYŃSKI Ludomił - Zarys balneoterapii i balneografii krajowej. Dla użytku lekarzy i uczniów napisał.... Kraków 1900. Wyd. Dzieł Lekarskich Pol. Druk. c.k. U.J. 8,s.XV,487, [1], okł.oryg.
Okładka lekko przykurzona, poza tym stan dobry. Opis miejscowości zdrojowych Polski.

150,-
sprzedana 220,-
115. Fotografia pozycji 115Fotografia pozycji 115KORWIN Ludwik (1904-1988) - Szlachta Mojżeszowa. Szlachta neoficka. T.1-2.
T.1.Szlachta Mojżeszowa. Kraków 1938. Nakł.aut. 16d, s.117,178, XII,3 portrety, herb Rotschildów, tabele, okł.oryg. Nakład 500 num. egz. (ten 53).
Historia narodu żydowskiego i biografie ponad 300 rodzin szlacheckich wyznania mojżeszowego, z podziałem na kraje europejskie. Naddarty z ubytkami grzbiet.
T.2. Szlachta neoficka. Kraków 1939. Nakł.aut. 16d, s.304, XXXV,2 portrety, tabele, opr.pł.oryg. Nakład 500 num. egz. (ten 437).
Wykazy i dzieje ponad 550 arystokratycznych rodzin neofickich w Europie, z podziałem na kraje.
Rzadkie.

500,-
sprzedana 1.100,-
116. Fotografia pozycji 116KOSKOWSKI Bolesław - Ostatni rozbiór Turcji. Rozkład państwa tureckiego w Europie. Polityka europejska względem Turcji. Czem jest Turcja azjatycka. W‑wa-Lublin-Łódź [1915]. Gebethner i Wolff. 8,s.109, [1], okł.oryg. Biblioteka Współczesna Gebethnera i Wolffa.
Stan dobry, egz. nierozcięty.

60,-
-    
117. Fotografia pozycji 117KOT Stanisław - Listy z Rosji do Gen. Sikorskiego. Londyn 1956. Skł. gł. Jutro Polski. 8,s.576, ilustracje, mapa Polski, okł.oryg.
Stan dobry, podpis. Listy z lat 1941-2, zebrane przez ambasadora Polski w ZSRR: depesze, sprawozdanie, listy. Materiał obrazujący sprawy polskie: położenie ludności i wysiłki około jej ratowania, stosunki z rządem ros., sprawa wojska polskiego w ZSRR. Z indeksem nazwisk.

100,-
-    
118. Fotografia pozycji 118KOZICZYŃSKI Jerzy - Banknoty polskie. Polish Paper Money. Kolekcja Lucow. Tom I: 1794-1866. W‑wa 2000. Semafic. 31 cm, s.281: ilustracje z opisem, opr.pł. ze złoceniami, obwoluta.
1 wydanie. Ekskluzywny album o polskim pieniądzu papierowym. Katalog największej kolekcji banknotów polskich. Bogata historia pieniądza polskiego i powstawania banknotów, określenie rzadkości. W cyklu ukazało się 6 tomów. Układ tomu I: Rzeczpospolita: Bilety skarbowe insurekcji kościuszkowskiej. II: Księstwo Warszawskie: Dekret królewski, Bilety kasowe Księstwa Warszawskiego z datą 1 grudnia 1810 r. III: Królestwo Polskie: Bilety skarbowe z datą 1824 r., Postanowienie namiestnika królewskiego, Ogłoszenia prezesa banku, Banknoty złotowe Banku Polskiego z datą 1 maja 1830 r., Dekrety królewskie, Banknoty złotowe Banku Polskiego z datą 1831 r., Banknoty rublowe Banku Polskiego z lat 1841-1866, Dokumenty banknotopodobne i obligacje powstańcze.
Tekst, układ i oprac. graficzne J.Koziczyński. Tłum. A.Zieleśkiewicz.

500,-
sprzedana 1.400,-
119. Fotografia pozycji 119KOZICZYŃSKI Jerzy - Banknoty polskie. Polish Paper Money. Kolekcja Lucow. T.II: 1916-1923. W‑wa 2002. Sematic. 31 cm, s.320: ilustracje z opisem, opr.pł. ze złoceniami, obwoluta.
1 wydanie. Ekskluzywny album. Układ tomu II: General-Gubernatorstwo Warszawskie 1915-1918: Bilety Krajowej Polskiej Kasy Pożyczkowej - emisja 9 grudnia 1916 r., Projektowana emisja rublowa (1917 r.). II Rzeczpospolita - waluta markowa (1918-1923 (1924): Bilety i przekazy Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. III. Dokumenty banknotopodobne i inne z lat 1914-1924. IV: Załączniki.

500,-
sprzedana 1.600,-
120. Fotografia pozycji 120KOZŁOWSKI Stanisław - Kazimierz Pułaski. Kraków 1901. Nakł. red. „Prawdy”. 8,s.72,  portret, okł.oryg.
Stan dobry.

40,-
-    
121. Fotografia pozycji 121Fotografia pozycji 121KRASICKI Ignacy - Dzieła. T.1-5 [komplet]. Kraków 1882-1883. Wyd. K.Bartoszewicz. Druk. W.Korneckiego. 16, s.329, [1],301, [1], VII,288, [1],346,298, [1], opr.ppł. z epoki, złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie. Wyd. Kazimierza Bartoszewicza T.X-IV..
Bardzo ładny egzemplarz. Pieczęcie: Z Książek Jana Fischera w Krakowie. Treść: I: Bajki i przypowieści, Satyry, Wiersze różne, Wiersze z prozą. II: Myszeis, Monachomachia, Antimonachomachia, Wojna Chocimska, Pieśni Ossyana, III: Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Historja. IV: Pan Podstoli. V: Łgarz, Solenizant, Frant, Statysta, Mędrzec, Krosienka, Pieniacz.

400,-
sprzedana 950,-
122. Fotografia pozycji 122KRASICKI Ignacy - Dzieła. (Dopełnienia) w żadnem z dotychczasowych wydań nie zawarte, a po większey części z własnoręcznych po śmierci autora pozostałych rękopismow wyięte. T.III. W‑wa 1830. N.Glücksberg. 16d, s.268, opr.kart. Dzieła Ignacego Krasickiego, pierwsze zupełne wydanie, Tom XIII [z 18].
Zabrązowione marginesy kart. Tom trzeci zawiera: Zbiór potrzebnieyszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych. Litery: I - Łzawa.

180,-
sprzedana 180,-
123. Fotografia pozycji 123KRASICKI Ignacy - Dzieła. T. 1-8 (z 10), Lipsk 1840. Breitkopf et Haertel. 16, s.XXXII,276,264,374,302,278,311,270,296, portret autora, opr.pł. z epoki w 4 wol., złocone zdobienia na grzbietach. Biblioteka kieszonkowa klassyków polskich. Wyd. przez J.P.Bobrowicza. T.1-8.
Słabo widoczne niewielkie ślady zawilgocenia, drobne otarcia oprawy. Podpis: X.Michał Słomka. Treść: I: Fr.Dmochowski - Mowa na obchód pamiątki I.Krasickiego, Bajki nowe, Satyry, Listy, Wiersze różne, Wiersze z prozą. II: Myszeis, Monachomachia, Antimonachomachia, Wojna chocimska, Pieśni Ossyana. III: O rymotwórstwie i rymotwórcach. IV: Pan Podstoli. V: Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Historya, Listy o ogrodach. VI: Powieści, Uwagi. VII: Rozmowy zmarłych, Lucyan, Pisma różne. VIII: Życia zacnych mężów. Z Plutarcha.

600,-
sprzedana 600,-
124. Fotografia pozycji 124Fotografia pozycji 124[KRASIŃSKI Zygmunt] - Resurrecturis. Paryż [1852]. Księg.Polska. Druk.L.Martinet. 8,s.14, pod tyt. winieta z wizerunkiem Chrystusa i Anioła, okł.oryg.
Stan więcej niż dobry. Każda strona w ozdobnej ramce. Poemat, 2 wydanie. Pierwsze ukazało się jako druk ulotny w Poznaniu 1851 r. Dołączana karteczka: Przedaje się na rzecz składki na Dom dla Biblioteki Polskiej w Paryżu.

200,-
sprzedana 380,-
125. Fotografia pozycji 125[KRASIŃSKI Zygmunt] - Trzy myśli pozostałe po ś.p. Henryku Ligenzie zmarłym w Morreale, 12 kwietnia 1840 roku. Wyd. 2. Paryż 1859. W Księg. Polskiej. Druk. L.Martinet. 8,s.67, [1], opr.pł. z epoki.
Na kilku kartach ślady zaplamienia. Z przedmową wydawcy. 3 poematy w konwencji romantycznego fragmentaryzmu: Syn cieniów (wierszem), Sen - Cezary i Legenda (prozą poetycką). Poematy przesiąkniete mesjanistyczną ideą „próby grobu”. konieczności zmartwychwstania i nadzwyczajną w dziejach misją Polski. Poprzedzone przedmową fikcyjnego znalazcy i wydawcy rkp., podróżującego po Sycylii szlachcica S.S.B.Mielikowskiego.

200,-
-    
126. Fotografia pozycji 126Fotografia pozycji 126Fotografia pozycji 126Fotografia pozycji 126Fotografia pozycji 126KRASZEWSKI Józef Ignacy - Obrazy z życia i podróży. T.1-2. Wyd. A.Zawadzkiego. Wilno 1842. Nakł. i druk J.Zawadzkiego. 8,s.223,211, 3 litografie, winiety-zdobniki, inicjały, zachowane wierzchnie i tylne okładki oryg., opr.psk. z epoki w 1 wol.
Stan więcej niż dobry. Podpis i pieczęć: X. Michał Słomka. Rzadkie 1 wydanie z kompletem okładek. Zaw. T.1: Biała na Podlasiu, Kodeń nad Bugiem, Romanów, Lublin, Swisłocz, Prużana. Karpiński, Zamek i Starostwo Kobryńskie w r. 1597, Drohiczyn. Podóż po szybach karczemnych, Domy i ludzie, Przywileje miasta Brześcia Litewskiego, Dubno w czasie kontraktów. T.2: Wspomnienia Wilna, Charaktery - wspomnienia ludzi. Wydanie ozdobione 3 litografiami rysunku autora, lit. Oziębłowski. Na jednej: cerkiew zamkowa w Kodeniu, na dwóch charakterystyczne postacie ludzkie: chory na pana i dorobkiewicz.

600,-
sprzedana 3.000,-
127. Fotografia pozycji 127KRISHNAMURTI J[iddu]. - Przemówienia. Rok I - zeszyt III. W‑wa 1931. Wyd.Dzieł J.Krishnamurti. 8,s.56,2 portrety, okł.oryg.
Stan dobry. Zeszyt niniejszy zawiera życiorys oraz syntezę jego nauki.

45,-
-    
128. Fotografia pozycji 128KRYSIAK Franciszek Salezy - Z dni grozy we Lwowie (od 1-22 listopada 1918 r.). Kartki z pamiętnika. Świadectwa-dowody-dokumenty. Pogrom żydowski we Lwowie w świetle prawdy. Kraków 1919. Gebethner i Sp. 8,s.142.
Bez oryg. okł. Ślady zalania, 3 ostatnie karty uszkodzone - podklejone przy grzbiecie.

60,-
sprzedana 110,-
129. Fotografia pozycji 129KUKIEL Marian - Wojny napoleońskie. Atlas. W‑wa 1927. Gł. Księg. Wojsk. 8,s.VII,81, okł.oryg. Kurs historji wojen Tom I.
Stan dobry. Atlas do dzieła gen. M.Kukiela „Wojny napoleońskie”, zawiera 99 szkiców bitew w kampaniach napoleońskich od 1796 r.

60,-
sprzedana 190,-
130. Fotografia pozycji 130LAM Stanisław - Józef Weyssenhoff „O laurach Wyspiańskiego”. Jarosław 1910. Nakł. i druk L.Wiśniewskiego. 8,s.24, okł.oryg.
Stan dobry. Polemika ze szkicem krytycznoliterackim J.Weyssenhoffa, drukowanym w Tygodniku Illustrowanym w 1909 r.

50,-
-    
131. Fotografia pozycji 131LAPLACE [Pierre Simon] - Exposition du systeme du monde; par M. le marquis de... Garantie conforme a la 5 éd. de Paris, revue et augmentée par l'auteur. Bruxelles 1826. P.M.de Vroom. 8,s.VIII,552, portret autora - miedzioryt sygn. Lavigne sc., opr.sk. współczesna, grzbiet 5ciopolowy, tłoczone zdobienia..
Stan dobry. Pierwsza naukowa hipoteza kosmogoniczna, wg której Układ Słoneczny powstał z pierwotnej mgławicy [teoria Kanta-Laplace'a]. Autor porusza problem gwiazd, które nie mogą wysyłać promieniowania, a zatem być widoczne wskutek dużej koncentracji masy; wysunął twierdzenie, że gwiazda o gęstości słońca, lecz o rozmiarach 250 razy większych, będzie zdolna wychwycić z powrotem promieniowanie, które wypromieniuje.
Autor (1749-1827), franc. astronom, matematyk, fizyk, największy uczony końca XVIII i początku XIX w., członek Franc. Akademii Nauk. Jego astronomiczne prace stały się podstawą rozwoju nowożytnej mechaniki nieba.

800,-
-    
132. Fotografia pozycji 132LAUDYN-Chrzanowska Stefanja - Prawo powszechności - dług jednostki. Zakopane 1933. Nakł. aut. Druk. Tow. Św. Michała Arch. w Miejscu Piastowem. 8,s.284, [1], okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Społeczeństwo, klasa pracująca, milionerzy. Z licznymi przykładami społeczników polskich i amerykańskich. Autorka (1872-1942), pisarka, publicystka, działaczka narodowa, prawicowa emancypantka, reemigrantka z USA.

75,-
-    
133. Fotografia pozycji 133LAVISSE Ernest, Rimbaud Alfred i in. - Napoleon I w świetle najnowszych badań. Tłum. A.Gruszecki. T.1-2. W‑wa 1901. Druk. A.T.Jezierskiego. 16d, s.137,135, opr.kart. w 1 wol.
Poluzowany grzbiet. Treść: I: Droga do Cesarstwa, Instytucye cywilne Cesarstwa, Kościół za Cesarstwa. II: Armia Napoleona przez A.Vast, Wielkie Księstwo Warszawskie przez A.Leger, Przymierze franc.-rosyjskie przez A.Vandal, Kampanja z r. 1812 przez A.Raumbaud.

60,-
-    
134. Fotografia pozycji 134Fotografia pozycji 134[LEGOUVÉ Gabriel Marie] - Le merite des femmes, et autres poésies. Paris [183.?]. Louis Janet. 16d, s.XVIII,294, [2], 10 stalorytów, 2 winiety tyt., opr.sk. z epoki, tłoczone i złocone zdobienia i tytulatura, brzegi kart złocone.
Wierzchnia okładka odchodzi od grzbietu, na części kart rdzawe plamki. Utwory poetyczne franc. poety i dramaturga (1764-1812), członka Akad. Franc. Ryciny sygn.: J.Desenne (1785-1827) del., L.Delavitre sc. 1821. Poezje popularne, ok. 40 wydań od 1821 r.

250,-
-    
135. Fotografia pozycji 135LEM Stanisław - Księga robotów. W‑wa 1961. Iskry. 8,s.304, [3], ilustracje Daniela Mroza, okł.oryg.
Stan dobry. 1 wydanie. Zbiór zawiera opowiadania: Dzienniki gwiazdowe Ijona Tichego, Ze wspomnień Ijona Tichego, Terminus.

100,-
sprzedana 320,-
136. Fotografia pozycji 136LENARTOWICZ Teofil - Lirenka. W‑wa 1857. Nakł. M.Frühlinga. Druk. N.Schriftgissera. 16d, s.110.
Zbiór liryków. 2 wydanie. W pierwszym wydaniu 1855 r. ukazały się dwa inne poszerzone składy o 14 wierszy s.1-232).
LENARTOWICZ Teofil - Zachwycenie i Błogosławiona. W‑wa 1857. Nakł. M.Frühling. Druk. N.Schriftgissera. 16d, s.53, [1].
Liryki, 2 wydanie. Oprawa psk. w 1 wol. współcześnie naprawiana, z nowymi wyklejkami. W całym zbiorze ślady zabrązowienia. Trzy kartki z uzup. papierem dolnymi rogami.

200,-
-    
137. Fotografia pozycji 137LENARTOWICZ Teofil - Święta Zofia. Wiersz... Poznań 1857. J.K.Żupański. Czc. N.Kamieńskiego i Sp. 16, s.X,22, okł.oryg., Opr.kart. niesygn. [Jerzy Badura], szyldzik z tytułem.
Stan bardzo dobry. Podpis: Przyborowski. 1 wydanie. Na początku dedykacja wierszem: Do jenerała Józefa Szymanowskiego.

150,-
-    
138. Fotografia pozycji 138LENARTOWICZ Teofil - Ze starych zbroic. Rytmy... Lwów 1870. F.H.Richter. Z druk. narodowej W.Manieckiego. 16d, s.301, opr.kart. [Bibl. Narodowa T.3].
Oprawa przetarta Pieczęcie. 1 wydanie. Wiersze dedykowane Młodzieży polskiej.

100,-
-    
139. Fotografia pozycji 139[LEWIN Marian Stanisław] S.Mar. - Ideały a rzeczywistość. Baśń w poemacie o skrzydłach miłości. Poznań 1922. Nakł. aut. Czc. Druk. i Księg. św. Wojciecha. 8,s.82, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Autor (1877-1942), prozaik, poeta, dziennikarz, autor sceniczny, kierownik teatrzyków rewiowych.

50,-
-    
140. Fotografia pozycji 140LINNIČENKO I.A. - Alfred de-Miuse 1810-1910. Odessa 1910. Tip. „Technike”. 8,s.28, 2 portrety, okł.oryg.
Stan dobry. Pośw. Alfredrowi de Musset (1810-1857), franc. prozaikowi i poecie, przedstawicielowi romantyzmu.

40,-
-    
141. Fotografia pozycji 141Fotografia pozycji 141LIPIŃSKI Bolesław - Obliczenia procentowe w zastosowaniu do podatków i opłat oraz przepisy o poborze kar za zwłokę i 10% dodatku. W‑wa 1933. Nakł. aut. 16d, s.XXX,190, [1], opr.pł.oryg.
‒ Dodatek do drugiego wydania Obliczeń procentowych w zastosowaniu do podatków i opłat. W‑wa 1934. 16d, s.48, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Antoniego Skrzypka Naczelnika Wydziału II Izby Skarbowej w Krakowie.

60,-
-    
142. Fotografia pozycji 142LISTA ciała dyplomatycznego w Warszawie. Kolejność według przedstawionych listów uwierzytelniających. B.m.r. [W‑wa 1922]. 4,s.8, [3], broszura.
Stan dobry. Ambasadorowie, konsulaty, konsulowie honorowi, konsulaty w W.M.Gdańsku, dnie świąt narodowych.

60,-
-    
143. Fotografia pozycji 143LULEK Tomasz - Sprawa walutowa w Polsce. Kraków 1919. Akad.Handl. 8,s.134, [2]. okł.oryg. Wyd. Naukowe Akad. Handl. w Krakowie. Zeszyt 1.
Przybrudzona okładka.

45,-
sprzedana 50,-
144. Fotografia pozycji 144LUTOSŁAWSKI Wincenty - Bądźmy ludźmi. Doświadczenia robotnika w Ameryce, godne uwagi przedsiębiorców i robotników na całym świecie, a szczególniej w Polsce. W‑wa 1920. Kuncewicz i Hofman. 8,s.X,36, opr.ppł. Wyd. im. Józefa i Marjana Lutosławskich. No 2.
Stan dobry.

35,-
sprzedana 35,-
145. Fotografia pozycji 145ŁOPUSZYŃSKI Mieczysław - Podstawy rozwoju sieci komunikacyjnej w Polsce.
W‑wa 1939. Wyd. Techniczne Ministerstwa Komunikacji Nr 13. Druk. Zakł. Graf. „Bibljoteka Polska” w Bydgoszczy. 8,s.579, tabele, wykresy w tekście, opr.pł.oryg.
Stan dobry. Odbito 2000 egz. Ten 106.

150,-
-    
146. Fotografia pozycji 146ŁOŚ Adam - Krakowskie pogadanki. T.1-2. Kraków 1884. Nakł.aut. Czc. Druk. Zw. 16, s.219,221-461, opr.ppł. ozdobna w 1 wol.
Stan bardzo dobry. Pieczęć: Z książek Jana Fischera w Krakowie. Dedykowane J.I.Kraszewskiemu: „Składam Panu zbiór moich paradoksów,...”. Treść: I: Kraków. II: O damach. III: O kobiecej piękności. IV: O modnej edukacji. V: Wspomnienia. VI: O kopersztychach. VII: Teatr. VIII: O naszej frankomanii. IX: O idealiźmie. X: Przyczyna upadku. XI: Karlsbad. XII: O polskiej duszy.

150,-
sprzedana 170,-
147. Fotografia pozycji 147ŁUBIEŃSKA Anna Wentworth - Legendy krynickie. Krynica 1908. Nakł. Z.Wrześniowskiego. 8,s.65, [2], opr.pł. ozdobna.
Stan dobry. Dedykowane Dr. Andrzejowi hr. Potockiemu Namiestnikowi Galicyi.

75,-
sprzedana 75,-
148. Fotografia pozycji 148MACHAY Ferdynand - Gazda Piotr Borowy. Życie i pisma. Drzeworyty wykonał St.Jakubowski. Wyd.2. Kraków 1938. Zw. Górali Spisza i Orawy. 16d, s.111, [1], ilustracje w tekście, inicjały i winiety, okł.oryg.
Stan dobry. Inicjały i winiety w wykonaniu St.Jakubowskiego, ilustracje - fotografie „Światowid”.

50,-
-    
149. Fotografia pozycji 149MACHAY-Mikowa Józefa - Skubarki. Obrazek z życia ludu orawskiego. Piosenki ułożył Emil Mika. Okładka Kazimierza Puchały. Kraków 1937. Nakł. „Zw. Górali Spisza i Orawy”. 16, s.28, [1], nuty w tekście, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

45,-
sprzedana 60,-
150. Fotografia pozycji 150Fotografia pozycji 150Fotografia pozycji 150MALCZEWSKI Antoni - Marya. Powieść ukraińska wierszem. Wyd. K.J.Turowskiego.
Sanok 1855. Nakł. i druk K.Pollaka. 16d, s.XIX,49. [Biblioteka Polska].
Pierwsza polska romantyczna powieść poetycka. Opisuje zbrodnię dokonaną na Gertrudzie Komorowskiej, pierwszej żonie Szczęsnego Potockiego.
KOCHANOWSKI Jan - Łacińskie elegie Jana Kochanowskiego. Tłumaczenie Kazimierza Bro­dzińskiego. Wyd. K.J.Turowskiego. Sanok 1856. Nakład i druk K.Pollaka. 16d, s.77, [2]; [Brodziński Kazimierz - Poezye oryg. i tłumaczone. Oddział drugi: Wiersze rozmaite, oddział trzeci: Wiersze różne, oddział czwarty: Wiersze pod imieniem Bielawskiego. Sanok 1856. s.161-214. Biblioteka Polska].
TREMBECKI Stanisław - Poezye. T.III i I. Sanok 1856. Nakł. druk K.Pollaka. 16d.s.255-348, [7], s.111. [Biblioteka Polska].
Zaw. III: Tłumaczenia, I: Życie Trembeckiego i Poemata opisujące: tu m.in. Zofijówka, Listy, Bajki.
Opr. psk. z epoki w 1 wol. Podpis: M.Słomka.

150,-
-    
151. Fotografia pozycji 151MANN Tomasz - Mario i czarodziej. Tragiczne przeżycia wakacyjne. Przeł. Marceli Tarnowski. Kraków 1932. Udziałowa Sp. Wyd. 16d, s.195, ilustracje, opr.sk.
Stan dobry. Podpis, pieczęć. 1 pol. wydanie. Opowiadanie o wymowie politycznej, napisane w okresie rozwijających się systemów faszystowskich i autorytarnych. Stanowi ostrzeżenie przed poddawaniem się niebezpiecznym postaciom dyktatorów - faszystów.

100,-
sprzedana 100,-
152. Fotografia pozycji 152MARCHESELLE Józef Antoni - Theorema et praxis, to jest rozważne y sprawne ratowanie chorych - pomaganie umierającym - posilenie konaiących. Dla informacyi kapłanom poczynaiącym koło chorych pracować. Przed tym włoskim przez Xiędza... franciszkanina, a teraz: In Theorica łaciński, in Practica methodo oyczystym językiem przez jednego franciszkanina Konwentu Krakowskiego, opisane R.P. 1754 w Krakowie w drukarni Xcia JMCi Bł. K. Kraków 1871. Nakł. wyd. dzieł katol. Wł.Jaworskiego. 16, s.135, [8], okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty.

60,-
sprzedana 60,-
153. Fotografia pozycji 153MATUSIAK Szymon - Jakie ludy mieszkały przy ujściu Wisły w czasach najdawniejszych. W‑wa 1888. Druk. Braci Jeżyńskich. 8,s.60, okł.oryg.
Podklejony grzbiet. Odbitka z t.I-go „Wisły”.

40,-
sprzedana 40,-
154. Fotografia pozycji 154MAZURANIĆ Ivan - Śmierć Smail-agi Čengića. Przedmowa M.Cihlar-Nehajev. Przeł.A.Bogusławski. W‑wa 1931. Dom Książki Pol. 16d, s.61, portret autora, okł.oryg.
Bibljoteka Jugosłowiańska T.I.
Stan dobry. Poemat przedstawiający cierpienia ludu czarnogórskiego pod uciskiem tureckim.

40,-
-    
155. Fotografia pozycji 155MICHALSKI-Iwieński St.Fr. - Walka o Polskę. IV. Stan obecny kraju. Polityka zagraniczna. W‑wa-Kraków 1921. Wyd. Ultima Thule. 8,s.80, okł.oryg.
Stan dobry.

30,-
-    
156. Fotografia pozycji 156MICIŃSKI Tadeusz - Nietota. Księga tajemna Tatr. W‑wa 1910. Nakł. Kasy Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księg. 8,s.487, [4], opr.kart.
Pieczęcie.. 1 wydanie. Powieść obrazująca zmagania bohatera [duchowy portret pisarza] z potęgą zła, na tle fantastycznego krajobrazu Tatr otoczonego przez morze. Powieść z kluczem przedstawiająca osoby i wydarzenia ówczesnego środowiska Zakopanego. Książkę zdobił Kazimierz Stabrowski.

150,-
sprzedana 170,-
157. Fotografia pozycji 157Fotografia pozycji 157MICKIEWICZ Adam - Korespondencja. T.1 (z 2). Paryż 1870. Księg. Luxemb. 8,s.VII,383, [3],1 rycina, 3 podobizny rkp., opr.psk. z epoki: narożniki i grzbiet z brązowej skóry, złocona tytulatura, karton i wyklejki ozdobne, marmoryzowane.
Na karcie tyt. i odwrociu ryciny ślady zabrązowienia, zaklejony mały fragment k. tyt., poza tym stan bardzo dobry.
1 wydanie dokonane przez Władysława Mickiewicza. W tomie 1: Listy pisane przez Mickiewicza. Rycina: pomnik poety w Poznaniu wg rzeźby A.Oleszczyńskiego z 1857 r.; pierwszy pomnik Mickiewicza na ziemiach polskich.

350,-
sprzedana 350,-
158. Fotografia pozycji 158Fotografia pozycji 158MICKIEWICZ Adam - Korespondencja Adama Mickiewicza. T.1-2. Wyd. 3. Paryż 1875. Księg. Luxemb. Druk Rouge, Dunon i Fresné. 8,s.XI,315,206, XCII, pomnik Mickiewicza w Poznaniu wg rzeźby Oleszczyńskiego z 1857 r., opr.psk. z epoki w 1 wol., narożniki i grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia i tytulatura., ozdobne wyklejki.
Wyciety fragment na karcie tyt., zabrązowienia na bibułce ochronnej. Wydanie dokonane przez Władysława Mickiewicza. Na końcu: Opis bibliograficzny dzieł Adama Mickiewicza.

500,-
sprzedana 500,-
159. Fotografia pozycji 159[MICKIEWICZ]. Adam Mickiewicz 1798-1855. Hommage de l'Unesco a l'occasion du centieme anniverssaire de sa mort. Paris 1955. Unesco. Gallimard. 8,s.XII,277, [2], okł.oryg., obwoluta.
Stan bardzo dobry. Pieczęć. Wydane w stulecie śmierci poety. Życiorys, teksty: J.Parandowski, J.Fabre, S.Sovietov, M.Leroy, G.Maver, K.Krejci, J.Kleiner; wyjątki z poezji i prozy w tłum. franc.; teksty współczesnych poecie: Al.Puszkin, Ch. de Montalembert, J.Michelet, G.Sand, E. Renan; Mickiewicz w przekładach.

80,-
-    
160. Fotografia pozycji 160MIŁKOWSKI Z[ygmunt] Z. - Powstanie w Czernichowie w roku 1888. Historya szlachecka w siedmiu pieśniach. Kraków 1895. Nakł. aut. Druk W.L.Anczyca i Sp. 16d, s.18, winieta tyt., okł.oryg.
Stan dobry. 1 wydanie.

60,-
-    
161. Fotografia pozycji 161MIRSKI Józef - Mistyka Wyspiańskiego. Lwów [1921]. Sp. Akc. Wyd. 8,s.118, [2], okł.oryg. sygn.: Harland-Zajączkowska. Bibljoteka Tęczowa Nr 7.
Stan dobry. Prelekcja wygłoszona staraniem Zaw. Zw. Literatów Polskich we Lwowie, dnia 14 listopada 1921.

40,-
-    
162. Fotografia pozycji 162MITKIEWICZ Leon - Kawaleria samodzielna Rzeczypospolitej Polskiej w wojnie 1939 roku. Toronto, Canada 1964. Wyd. Zw.Kawalerzystów i Artylerzystów Konnych w Ameryce Północnej. Skł.gł. K.O.W. „Veritas” London. 8,s.315, 2 szkice, opr.pł.oryg., obwoluta.
Stan bardzo dobry. Ważna pozycja dokumentarna udziału polskiego w II wojnie światowej. Z indeksem. Szkice: plan koncentracji wojsk polskich, rzeczywisty stan koncentracji wojsk polskich i niemieckich.

120,-
-    
163. Fotografia pozycji 163MODELSKI Teofil Emil - Król „Gebalim” w liście Chasdaja. Studyum historyczne z X w. Lwów 1910. Tow. dla Popierania Nauki Pol. 8,s.122, [1]., okł.oryg. Archiwum Naukowe. Wyd. Tow. dla Popierania Nauki Pol.
Stan dobry. Omówienie listu żyd. dyplomaty, tłumacza, w którym są wzmianki o potężnym władcy słowiańskim; przyczynek do pierwszych dziejów państwa polskiego. Z indeksem.

60,-
-    
164. Fotografia pozycji 164MODELSKI Teofil Emil - Spory o południowe granice Diecezji Krakowskiej od strony Spisza (w.XIII-XVIII). Le litige concernant les frontieres méridionales... Z mapą. Zakopane 1928. Muzeum Tatrz. Druk W. L.Anczyca i Sp. 8,s.127, [1], mapa Ziemi Spiskiej, okł.oryg. Wyd.Muzeum Tatrzańskiego nr 5.
Niewielkie zaplamienia na okładce. Ze spisem nazw i nazwisk.

80,-
-    
165. Fotografia pozycji 165Fotografia pozycji 165Fotografia pozycji 165Fotografia pozycji 165Fotografia pozycji 165Fotografia pozycji 165MODRZEWSKI Andrzej Frycz - O poprawie Rzeczypospolitej. Wyd. K.J.Turowskiego. Przemyśl 1857. Nakł. M.Dzikowskiego. 16d, s.358, [1]. [Biblioteka Polska].
Brak podobizny z wydania z 1577 r. Zawiera 4 księgi: O obyczajach, O prawach, O wojnie, O szkole; Zamknięcie tych wszystkich ksiąg, Przydatek do ksiąg O poprawie Rzeczypospilitej, Przypiski wydawcy.
GÓRNICKI Łukasz - O elekcyi, wolności, prawie i obyczajach polskich. Rozmowa Polaka z Włochem. Wyd. K.J.Turowskiego. Sanok 1855. Nakł. i druk K.Pollaka. 16d, s.II,119. [Biblioteka Polska.
STANISŁAW LESZCZYŃSKI - Głos wolny wolność ubezpieczający. Wyd. K.J.Turowskiego. Kraków 1858. Nakł. Wyd. Bibl. Polskiej. 16d, s.180.
GRABOWSKI Piotr - Polska Niżna albo osada Polska, na cześć i chwałę Panu Bogu wszechmogącemu, i na wiele zacnych ozdób i pożytków rzeczypospolitej polskiej,.... podana ich mościom panom braci swej, PP. stanom i ry­cerstwu Rzeczypospolitej Polskiej przez ks... Wyd. K.J.Turowskiego. Kraków 1859. Wyd. Bibl. Polskiej. 16d, s.77.
ZWIERCIADŁO Rzeczypospolitej Polskiej na początku roku 1598 wystawione. Wyd. K.J.Turowskiego. Kraków 1859. Wyd. Bibl. Polskiej. 16d, s.23.
GRABOWSKI Piotr - Zdanie syna koronnego o piąciu rzeczach rzeczyp. polskiej należących: Sąsiedztwo tureckie z Polską jakie ? Skarb bogaty jako zebrać? Pospolite ruszenie jako uczynić? Wyprawa na wojnę jaka by być mogła, póki się skarb rzeczypospolitej nie ubogaci. Liga z państwami chrześcijańskiemi przeciw Turkowi, jako nam potrzebna,... Wyd. K.J.Turowskiego. Kraków 1858. Wyd. Bibl. Polskiej. 16d, s.109, [1].
Opr. psk. w 1 wol. Podpis: MSłomka. Niewielkie ślady zawilgocenia.

280,-
-    
166. Fotografia pozycji 166[MONTESQUIEU Charles] - Swiątynia Wenery w Knidos. Parma 1807. W Drukarni J.B.Bodoniego. 4,s.63, [3], opr.kart. z epoki.
Okładki lekko przybrudzone, ze śladami zwilgocenia, naddarcia na grzbiecie. Tekst: czysty, ładny egzemplarz. Pieczęć tuszowa: Biblioteka Fundacyi W. hr. Baworowskiego. 2 polskie wydanie przekładu wierszem poematu w 7 pieśniach (z romansu prozą), dokonane przez Józefa Szymanowskiego (1748-1801) poetę epoki stanisławowskiej. Wydanie zostało zamówione przez Jana Feliksa Tarnowskiego w hołdzie „cieniom Józefa Szymanowskiego” w drukarni jednego z najwybitniejszych drukarzy tego okresu Giambatisty Bodoniego, nazywanego „królem drukarzy”. Poemat drukowany piękną czcionką, na doskonałym papierze. Rzadkie.

4.500,-
sprzedana 4.600,-
167. Fotografia pozycji 167Fotografia pozycji 167MOZART W[olfgang] A[madeus] - Gosi fan tutte. Weibtreue oder die Mädchen sind von Flandern. Komische Oper in Zwey Aufzügen. Musik von... Leipzig [1819]. Breitkopf u. Härtl. 8 podł., s.192, opr.kart.oryg.
Niewielkie przybrudzenia. Na karcie tyt. rkp. zapiska donacyjna w j.niem., dat.: 1898. Opera komiczna. Karty litografowane. Partytura wokalna. Libretto: Da Ponte Lorenzo (1749-1838). Tekst wł. i niem.

1.200,-
sprzedana 1.200,-
168. Fotografia pozycji 168MROŻEWSKI Stefan (1894-1975) - Les Sonnets du Toubib. Bois originaux de Stéphane Mrozewski. Se trouvent aux éditions de La Tournelle,... Paris 1946. 16d, s.46, 37 oryginalnych drzeworytów artysty, okł.oryg., broszura.
Stan bardzo dobry. Autor anonimowy. Egz. nienumerowany. Drzeworyty głównie o tematyce erotycznej. Lit.: A.Pietrzak - „Czarodziej rylca”, W‑wa 2004.

400,-
sprzedana 460,-
169. Fotografia pozycji 169MÜLLER Karol - Świat roślinny. Dzieło poświęcone miłośnikom przyrody przez... Spolszczył Hipolit Witowski. T.1-2. Kraków 1867. Druk. „Czasu” W.Kirchmayera. 8,s.VII,330, [6],238, [6], liczne drzeworyty w tekście i całostronicowe, mapa izotermów, opr. psk. z epoki w 1 wol. Nakład i własność Wyd. Dzieł Tanich i Pożytecznych. Og. zb. t,8.
Na kartach lekkie ślady zabrązowienia, w t.1 małe zaplamienie atramentem na karcie tyt. T.1: Przygotowanie do podróży, T.2: Podróż botaniczna. W części 1 rozpoznanie świata roślinnego, w 2 roślinność krajów świata. Praca ozdobiona drzeworytami wg rysunków H.Lentmana i I.Hofmana.

1.200,-
-    
170. Fotografia pozycji 170MURAVIEV Michaił Nikołajevič - Sbornik rasporjazenij grafa.... po usmireniju polskago mjateza v seviero-zapadnych gubernijach 1863-1864. Sostavil N.Cylov. Vilna 1866. Tip. A.Kirkora. 8,s.IV,383, opr.ppł.późn., złocona tytulatura.
Przybrudzone dwie pierwsze karty. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W.Hr.Baworowskiego. Zbiór represyjnych rozporządzeń Murawiewa „Wieszatiela” w Kraju Północno-Zachodnim [Wielkie Księstwo Litewskie], po upadku powstania styczniowego. Rzadkie.

350,-
sprzedana 1.500,-
171. Fotografia pozycji 171NAJNOWSZE krakowiaki. Wyd. 15. Wadowice 1908. Nakł. i druk. Fr.Foltina. 16, s.144, winieta tyt. i okł., okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Pieczęć księgarni Fr.Foltina w Wadowicach. Pod tyt. przyśpewka: Żebyście poznali prawego Polaka, Będę wam tańcując śpiewał krakowiaka.

45,-
-    
172. Fotografia pozycji 172NARUSZEWICZ Adam - Poezye. Z popiersiem autora. T.1-3. Lipsk 1835. Breitkopf et Haertel. 16, s.224, 252,224, popiersie autora-litografia, opr.pł. z epoki ze złoceniami w 1 wol. Bibl. Kieszonkowa Klassyków Polskich, wydana przez J.N.Bobrowicza. T.11-13.
Grzbiet z małymi ubytkami, poza tym stan bardzo dobry. Treść: T.1: Wiadomość o życiu Naruszewicza, Bajki, Epigrammata, Satyry, Na ruinę Jezuitów, Anakreona pieśni wybrane, Niektóre fragmenta z not Tacyta tłomaczonego wyjęte, Sielanki. T.2: Liryków księga pierwsza do trzeciej. T.3: Liryków księga czwarta, Horacysza pieśni zebrane, Sarbiewskiego ody niektóre.

200,-
-    
173. Fotografia pozycji 173NELKEN Halina - Pamiętnik z getta w Krakowie. Z przedmową Gideona Hausnera. Wstępem i przypisami opatrzył, sporządził indeksy Stanisław Wcisło. Toronto 1987. Pol. Fundusz Wyd. w Kanadzie. 8,s.384, ilustracje, okł.oryg. Bibl. Polska w Kanadzie nr 10.
Stan bardzo dobry.

80,-
sprzedana 240,-
174. Fotografia pozycji 174Fotografia pozycji 174NEUER Plutarch, oder Bildnisse und Biographien der berümtesten Männer und Stände; von den alten bis auf unsere Zeiten. Bearb. von einem Vereine Gelehrer. Bd. 1-4. Pesth 1842-46. C.A.Hartleben. 8,s.VI,427,372, [4],356, [4],366, [4], w każdym tomie 20 tablic z 6 portretami (staloryty), opr.sk. z epoki, złocone zdobienia liniowe i tytulatura na grzbietach.
Na rycinach ślady zawilgocenia. Podpis i pieczęć: X.Michał Słomka. Biografie i portrety sławnych ludzi świata, od starożytności do naszych czasów.

800,-
-    
175. Fotografia pozycji 175NEWALD Johann - Beitrage zur Geschichte der Belagerung von Wien durch die Turken, im Jahre 1683. Historische Studien von... Abt. I-II. Wien 1883-84. Kubasta & Voigt. 8,s.[6],276, [1], [4],141, [1], opr.pł. współczesna w 1 wol. z nakl. okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla lieut. Paula Rehma. Studia historyczne do dziejów oblężenia Wiednia przez Turków w 1863 r. Opisany udział wojsk polskich pod dowództwem króla Jana Sobieskiego.

300,-
sprzedana 360,-
176. Fotografia pozycji 176NIEDŹWIEDZKI Julian - O sposobie występowania i jakości wody w podziemiu, w źródłach, rzekach i jeziorach. Przegląd geologiczny uwzględniający cele praktyczne. Wiedeń 1915. Nakł. aut. 8,s.58, rysunki w tekście, okł.oryg.
Stan bardzo dobry, egz. nierozciety. Część wykładów profesora wygłoszonych w lwowskiej Szkole Politechnicznej.

45,-
sprzedana 45,-
177. Fotografia pozycji 177NORWID Cyprian Kamil - Poezye. Pierwsze wydanie zbiorowe. Lipsk 1863. F.A. Brockhaus. 16d, s.292, opr.pł.oryg. [Bibl. Pisarzy Polskich T.XXI].
Niewielkie ślady zawilgocenia. Jedyny za życia poety wybór jego twórczości, obejmujący niemal wszystkie podstawowe wypowiedzi Norwida. M.in.: „Pięć zarysów”, „Rozmowę umarłych”-dialogowe traktaty poetyckie, rozprawę „O sztuce”, prozę poetycką i narracyjną, wiersze.

400,-
sprzedana 750,-
178. Fotografia pozycji 178NORWID Cyprian [Kamil] - Promethidion. Oprac. Roman Zrębowicz. W‑wa 1922. „Ignis”. 16d, s.143, okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Brak marki ochronnej Ignisa.

60,-
-    
179. Fotografia pozycji 179NOWAK Jan - Zarys tektoniki Polski. Esquisse de la tectonique de la Pologne. Kraków 1927. Komitet org. II. Z.S.G.E. 8,s.160, rys. w tekście, kolor. mapa geologiczna Polski, okł.oryg. II Zjazd Słowiańskich Geografów i Etnografów w Polsce.
Stan dobry.

45,-
sprzedana 45,-
180. Fotografia pozycji 180NOWICKI Franciszek H[enryk] - Pieśni czasu. Poezye. Wyd. 2 powiekszone. Tarnów 1904. Nakł. księg. Z.Jelenia. 8,s.125, [3], okł.oryg.
Niewielki ślad zabrązowienia. Zaw.: Tatry, Pieśni czasu.

40,-
sprzedana 40,-
181. Fotografia pozycji 181Fotografia pozycji 181NYSTEN P[ierre] H[ubert] - Manuel medical. 2 ed. Paris 1816. J.A.Brosson. 8,s.VIII, 575, opr.sk. z epoki, złocone zdobienia na grzbiecie.
Stan dobry. Podręcznik medyczny. Autor (1771-1818), franc. fizjolog, pediatra. Prof. w École de Médicine w Paryżu, członek Institut de France. Rząd franc. powierzał mu wiele misji badawczych. Prowadził pionierskie ekspe­rymenty elektromedyczne. Autor wielu prac medycznych. Opisał m.in. objawy związane z albuminemią i sztyw­nością zwłok.

600,-
-    
182. Fotografia pozycji 182OPAŁEK Mieczysław - Roksolana. Lwów, w maju 1928. Nakł. red. „Kroniki Powiatu Rohatyńs­kiego”. 8,s.8,1 portret, okł.oryg., opr.kart. niesygn.[ Jerzy Badura].
Stan bardzo dobry. Przedruk z „Kroniki Powiatu Rohatyńskiego” dla uczestników III Zjazdu Miłośników Książki w 300 num. egz. Ten nr 5. Roksolana (Hüren) była żoną Sulejmana Wspaniałego, władcy Imperium Osmańskiego, matka sułtana Selima II. W młodym wieku trafiła do niewoli tureckiej w czasie najazdu Tatarów na Rohatyn w 1509 r. i trafiła do sułtańskiego seraju.

100,-
sprzedana 100,-
183. Fotografia pozycji 183ORŁOWICZ Mieczysław - Protokół Zjazdu w sprawie popierania turystyki odbytego w Warszawie dnia 17 marca 1931 r. Z inicjatywy Ministerstwa Robót Publicznych oprac... W‑wa 1931. Nakł. Ministerstwa. 8,s.58, [1], okł.oryg.
Stan dobry.

30,-
sprzedana 30,-
184. Fotografia pozycji 184ORMICKI Wiktor - Eksport drewna w dorzeczu Dunajca i Popradu. Der Holzexport... Kraków 1927. Księg. Geogr. „Orbis”. 8,s.55, [1],2 mapki, tabele w tekście, okł.oryg. Prace Inst. Geogr. U.J. Z.9.
Stan bardzo dobry.

50,-
-    
185. Fotografia pozycji 185ORMO w służbie Polski Ludowej. W‑wa 1949. Nakł. Gł. Inspektoratu ORMO. 8,s.405, [3], liczne ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Wklejona karta z dedykacją od Tow. Przyjaciół ORMO w Krakowie. Projekt i organizacja wydania książki: ppłk. Jan Kwiatkowski. Komitet red.: Józef Ettinger, ppłk. Emanuel Planer, mjr Zdzisław Pruski, Jerzy Pytlakowski. Oprac. graf., rysunki i okładka mjr Włodzimierz Zakrzewski. Książka zawiera 489 ilustracji, w tym 444 fotografie, 32 rysunki, 3 fotomontaże, 8 fotokopii, 2 wykresy, 24 strony wkładek rotograwiurowych.

80,-
sprzedana 240,-
186. Fotografia pozycji 186Fotografia pozycji 186Fotografia pozycji 186ORZECHOWSKI Stanisław - Dyalog albo rozmowa około egzekucyi polskiej korony. Wyd.K.J.Turowskiego. Kraków 1858. Nakł. Wyd. Bibl.Polskiej. 8,s.106, IV.
ORZECHOWSKI Stanisław - Quincunx, to jest: wzór korony polskiej na cynku wystawiony,... Wyd. K.J.Turowskiego. Kraków 1858. Wyd. Bibl.Polskiej. 8,s.113,1 skł. tablica: wizerunek Królestwa Polskiego.
WERESZCZYŃSKI Józef ks. - Pisma polityczne ks... biskupa kijowskiego, opata benedyktyńskiego w Sieciechowie, z wiadomością o życiu jego i pismach i z dołączeniem podobizny własnoręcznego jego podpisu. Kraków 1858. Wyd. Bibl. Pol. 8,s.XVI,184, faks. podpisu.
KRÓTKIE rzeczy potrzebnych z strony wolności a swobód polskich zebranie, przez Tego który wszego dobrego życzy ojczyźnie swojej, uczynione roku 1587, 12 februarii. Wyd. K.J.Turowskiego. 8,s.83.
NAPRAWA Rzeczypospolitej do elekcyi nowego króla (1573). Wyd. K.J.Turowskiego. Kraków 1859. Wyd. Bibl.Polskiej. 8,s.26.
WOLAN Andrzej - O wolności Rzeczypospolitej albo szlacheckiej, książka godna ku czytaniu. Przedtem od Pana... sekretarza K.J.M. pisana, a dopiero nowo z łacińskiego języka na polski przełożona od Stanisława Dubingowicza (1606). Wyd. K.J.Turowskiego. Kraków 1859. Wyd. Bibl.Polskiej. 8,s.93.
Oprawa psk. z epoki w 1 wol.
Kilka kart przybrudzonych, pieczęcie. Prow.: ekslibris: Biblioteka Wojskowa 55 Poznańskiego Pułku Piechoty.

300,-
-    
187. Fotografia pozycji 187ORZECHOWSKI Stanisław - Dyalog albo rozmowa okołu exekucyi polskiej korony. Wyd. K.J.Turowskiego. Kraków 1858. Wyd. Bibl. Polskiej. 8,s.106, IV.
ORZECHOWSKI Stanisław - Quincunx, to jest wzór korony polskiej na cynku wystawiony. Wyd. K.J.Turowskiego. 8,s.113, skł. tablica: Wizerunek Krółestwa Polskiego.
Opr.ppł. w 1 wol. Na kilku kartach rdzawe plamki. Podpis.

120,-
-    
188. Fotografia pozycji 188Fotografia pozycji 188OSSENDOWSKI F.Antoni - Lenin. Wyd.2. Poznań 1930. Wyd. Polskie R.Wegner. 8,s.471, ilustracje: miedziodruki, opr.pł. ozdobna.
Oprawa przetarta na grzbiecie, na kilku kartach drobne zaplamienia.

100,-
sprzedana 180,-
189. Fotografia pozycji 189Fotografia pozycji 189Fotografia pozycji 189PARTHENAY [Jean Baptiste] - Dzieje panowania Fryderyka Augusta II króla polskiego przez księdza... Przeł. na język polski T. ....rt [Tadeusz Herburt). W‑wa 1854. Nakł. i druk S.Orgelbranda. 8,s.465, [4], 7 portretów - litografie M.Fajansa, opr. psk. z epoki, złocona tytulatura i zdobienia liniowe na grzbiecie.
Na wyklejce zapiski liczbowe oł., ślad pęknięcia na grzbiecie, myłki w paginacji. Dzieło napisane przez księdza de Parthenay (1690-1766) w 1734 r. Portrety: Fryderyk August, Radziejowski, Karol XII, Piotr Wielki, Stanisław Leszczyński, Śmigielski, Stanisław Ciołek Poniatowski.

500,-
sprzedana 700,-
190. Fotografia pozycji 190PASTORELLI France - Dostojeństwo choroby. Przekład Anny Leo. Poznań-W‑wa-Wilno b.r. Księg. św. Wojciecha. 8,s.XV,203, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Przedmowa: Piotr Sanson Oratorjanin. Cz.I: Dramat z samym sobą. II: Dramat z otoczeniem.

45,-
-    
191. Fotografia pozycji 191PAWLIKOWSKI Jan Gwalbert - O lice ziemi. Wybór pism.... wydany staraniem Państwowej Rady Ochrony Przyrody. W‑wa 1938. Państw. Rada Ochrony Przyrody. Skł. gł. - Kasa im. Mianowskiego. 8,s.XVI,388, rysunki w tekście i tablice, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Treść: wstęp od redakcji: A.Wodziczko, Wł.Szafer, od autora. Dział I: Kultura a natura, II: Podstawowe zagadnienia ochrony przyrody, III: Ochrona przyrody górskiej - Tatry, IV: Styl zkopiański. Nakład 1000 egz.

150,-
sprzedana 150,-
192. Fotografia pozycji 192PAWLIKOWSKI Michał - Góry i człowiek. (Rozdział z historyi kultury). W‑wa 1939. Wyd.”Ligi Ochrony Przyrody”. 8,s.107, [1], 15 tablic z ilustracjami, okł.oryg. Biblioteki Medyckiej opus 15.
Stan bardzo dobry. Wydanie 2 rozsz.; pierwsze z tyt.: Człowiek w obliczu gór w 1934 r.

60,-
sprzedana 60,-
193. Fotografia pozycji 193PAWŁOWSKI Bronisław - Książę Józef Poniatowski. W setną rocznicę zgonu bohaterskiego. Lwów 1913. Nakł. Macierzy Polskiej. 8,s.116, 7 ilustracji, okł.oryg. Biblioteka Macierzy Polskiej Nr 83.
Stan dobry.

45,-
sprzedana 60,-
194. Fotografia pozycji 194PEIPER Tadeusz - Tędy. W‑wa 1930. F.Hoesick. 8,s.419, [2], opr.pł. współczesna z naklejoną okł. oryg.
Podpis, zapiski i podkreślenia atramentem w tekście.. Zbiór 56 artykułów, szkiców i notatek drukowanych w czasopismach: Zwrotnica, Echo Tygodnia, Gazeta Lwowska, Głos Literacki, Kwadryga, Przegląd Współczesny, Republika, Wiek XX; tekst odczytu wygłoszonego przez Polskie Radio oraz notatka o plastyce z Katalogu Salonu Modernistów. W artykułach tych wyraża autor swoje poglądy teoretyczne.
T.Peiper (1891-1969), poeta, krytyk literacki, eseista, założyciel i redaktor „Zwrotnicy”, przedstawiciel awangardy krakowskiej.

300,-
-    
195. Fotografia pozycji 195PETELENZ K[arol] J[ózef] - Walki Zulów i Boerów. Obrazki myśliwskie z Afryki Południowej. Dla młodzieży podług dzieł niemieckich ułożył... Kraków 1881. J.M.Himmelblau. Druk Fischera i Deutschera. 8,s.174, [3], 4 kolor. ilustracje, opr.pł.ozdobna.
Ślady zawilgocenia, obca dedykacja.

100,-
sprzedana 320,-
196. Fotografia pozycji 196PIEŃKIEWICZ Adam wyd. - Wybór poezyj z pisarzów polskich, z dołączeniem przy 1-szym sposzycie uwag o istotnym źródle, duchu i celu prawdziwej poezyi przez Adama M.Pieńkiewicza. Sposzyt 7 [ostatni]. Wilno 1836. J.Zwadzki. 16, s.[4],228, opr.ppł.XX w.
Przybrudzona i naddarta karta tyt, brak s.229-230 i 4 nlb. Pieczęć: Hieronim Xiąże Drucki Lubecki.

150,-
sprzedana 160,-
197. Fotografia pozycji 197PIETKIEWICZ Konstanty - Nauka jazdy na nartach (ze szczególnem uwzględnieniem narciarstwa w szkole). Podręcznik metodyczny dla nauczycieli, uczniów i samouków. Wstęp Aleksander Bobkowski. W‑wa [1935]. Skł. gł.: Nasza Księgarnia. Druk. Nakł. „Lux” Wilno. 16d,s.XVI,239,102 rys. w tekście, okł.oryg. sygn.: Idczak.
Stan dobry. Rysunki wykonał E.Czapliński.

80,-
sprzedana 150,-
198. Fotografia pozycji 198XV - LECIE Koła Elektryków Studentów Politechniki Warszawskiej 1916-1931. Pod red. Czesława Zagórskiego. W‑wa 1931. Wyd.: Koło Elektryków Studentów Politechniki Warsz. 4,s.52, [6: reklamy], okł.oryg.
Okładka przykurzona, słabowidoczny ślad zalania na dolnym marginesie.

60,-
-    
199. Fotografia pozycji 199PIĘTNASTOLECIE L.O.P.P. Praca zb. Wyd. Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. W‑wa 1938. 4,s.341, [1], liczne ilustracje, fotografie, opr.pł.oryg.ozdobna, sygn.: Drawdzik i Mościcki Warszawa.
Bardzo ładny egzemplarz. Treść: Słowo wstępne gen. dyw. L.Berbeckiego, Przedmowa, Historia L.O.P.P., Wielkie dni L.O.P.P., Działalność Zarządu Głównego L.O.P.P., L.O.P.P. w terenie, Lista odznaczonych Odznaką Honorową L.O.P.P.

500,-
-    
200. Fotografia pozycji 200[PIŁSUDSKI Józef]. Gdy wódz odchodził w wieczność... Album pamiątkowe uroczystości pogrzebowych Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Krakowie. Kraków, V.1935 r. Ilustr. Kurier Codzienny. 4,s.32: ilustracje z opisem, broszura.
Przedarcie na marginesach. Album w formie dodatku fotograficznego - wkładki do dziennika „IKC”.

40,-
sprzedana 50,-
201. Fotografia pozycji 201PISARZE polscy Kresom Zachodnim. W‑wa 1925. Zw. Obrony Kresów Zach. 8,s.136, okł. kart.oryg.
Stan dobry. Teksty wierszem i prozą. Komitet red.: B.Gorczyński, J.A.Hertz, J.Lorentowicz, Wł.Reymont, S.Żeromski.

60,-
sprzedana 110,-
202. Fotografia pozycji 202Fotografia pozycji 202POL Wincenty - Mohort. Rapsod rycerski z podania przez... Z 24 illustracyami Juliusza Kossaka. Lwów [1883]. Księg.F.H.Richtera (H.Altenberga). Druk F.A.Brockhausa w Lipsku. Folio, s.199, [1], ilustracje w tekście i 6 na oddzielnych tablicach, opr.pł.oryg.ozdobna: płótno bordowe, na licu oprawy szeroka, podwójna, ozdobna bordiura, pośrodku kolorowa ilustrcja do tekstu i tytuł, brzegi kart złocone.
Grzbiet oprawy z małymi ubytkami. Poemat opowiadający historię kresowego rycerza, obrońcę ojczyzny i wiary. Tekst poprzedza wiersz „Do Edwarda Tadeusza Bielińskiego”. Karty w ozdobnych ramkach. Poemat ozdobiony drzeworytami na planszach i w tekście, ryt.: Z.Szymański i A.Zajkowski.

800,-
sprzedana 800,-
203. Fotografia pozycji 203Fotografia pozycji 203POL Wincenty - Obrazy. Lwów 1845. Nakł. J.Milikowskiego. Druk J.P.Sollingera w Wiedniu. 16d, s.[2],238, [1], opr.psk. z epoki, złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie.
Stan dobry. Podpis i pieczęć X.Michała Słomki. Wydawca:... pisma [prozą] rozsypane po pismach czasowych. Treść: Tańka - powieść góralska, Powrót - z podania, Trefniś - z podania, Obiad czwartkowy, Karusia - powieść z życia, Powieści Semenowe, Nieźli są ludzie - obraz z życia.

250,-
-    
204. Fotografia pozycji 204POLITOWSKI W[ojciech] S.P. - Jeografiia Królestwa Polskiego i Wolnego Miasta Krakowa, z dodaniem: Wiadomości statystycznych, ułożona przez... W‑wa 1816. Druk. Xięźy Piiarów. 8,s.64: skł. Tabella pieniędzy, wag, miar kraiowych, opr.psk. z epoki.
Stan więcej niż dobry. Zapiska własnościowa, pieczęć: Biblioteka Fundacyi W. Hr. Baworowskiego. 1 wydanie. Autor (1708-1853), pijar, pedagog, wykładał nauki przyrodnicze w kolegiach pijarów.

600,-
sprzedana 1.000,-
205. POLKOWSKI Ignacy - Czterowiekowy jubileusz urodzin Mikołaja Kopernika w Toruniu dnia 19 lutego 1873 roku. Gniezno [1873]. Nakł.Komitetu Kopernikowskiego. Druk.J.B.Langiego. 8,s.63, sztychowana k.tyt., okł.oryg.
Stan dobry.

100,-
-    
206. Fotografia pozycji 206POLSKIE Zakłady Przemysłu Cynkowego Spółka Akcyjna w Będzinie. Rok założenia 1889. Katalog wyrobów Zakładów, 1928. 16, s.16, ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Dołączone pismo z prośbą o rozdanie katalogów i poparcie wytwórczości krajowej.

50,-
sprzedana 550,-
207. Fotografia pozycji 207POLUSZYŃSKI Eugeniusz St. - Jak zakładać i pielęgnować sady gospodarskie. Lwów 1905. Nakł. własny. Czc. Druk. Lud. 8,s.58, [1], rysunki w tekście, okł.oryg.
Naddarcia przy grzbiecie.

45,-
sprzedana 45,-
208. Fotografia pozycji 208POPIEL Paweł - Do moich wyborców !. Kraków 1878. Druk. W.L. Anczyca i Sp. 8,s.24, broszura.
Stan dobry. Głos w sprawach sejmowych polityka (1807-1892), konserwatywnego publicysty, posła do Sejmu Krajowego.

35,-
sprzedana 35,-
209. Fotografia pozycji 209POTOCKI Leon - Pamiętniki pana Kamertona przez L.P. Cz.III. Poznań 1869. J.K.Żupański. 8,s.246, [1], opr.psk. z epoki.
Przetarty sk. grzbiet. Pieczęcie. Zbeletryzowane wspomnienia własne i zasłyszane, obrazki historyczne i obyczajowe.

250,-
-    
210. Fotografia pozycji 210[POŻERSKI Edward] Edouard de Pomiane - Nauka przyrządzania potraw w sześciu lekcjach czyli wstęp do kuchni domowej. Z 100 wydania franc. przetłumaczyły R.P. i C.T. Przedmowę napisał J.K.Parnas. W‑wa 1936. Warsz. Ajencja Wyd. „Delta”. 8,s.205, okł.oryg.
Wierznia okładka z ubytkami, brak portretu autora. Przepisy kulinarne Prof. Instytutu Pasteura w Paryżu, wykładowcy gastrotechniki w Inst. Nauk. Higieny Odżywiania. Prof. Pożerski (1875-1964) byl obok Ali-Baba [Babiński] jednym z autorytetów kulinarnych we Francji.

120,-
sprzedana 220,-
211. Fotografia pozycji 211PRAŻMOWSKA Wanda - Wczasy ludzi miasta. W‑wa 1937. Druk. M.Drabczyńskiego. 8,s.48, okł.oryg. Inst. Spraw Społecznych. Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy Nr 35.
Stan dobry.

35,-
-    
212. Fotografia pozycji 212PRĄDZYŃSKI Edward - O prawach kobiety. Wyd. 2 uzup. W‑wa 1875. Nakł. księg. Celsa Lewickiego i Sp. Druk. K.Kowalewskiego. 8,s.472, opr.pł. z epoki, szyldzik z tytułem.
Stan dobry. Rewolucjna jak na tamte czasy książka. Autor był jednym z największych w XIX wieku zwolenników emancypacji kobiet, głosił całkowite zrównanie praw kobiet i mężczyzn w każdej dziedzinie życia.

150,-
sprzedana 240,-
213. Fotografia pozycji 213PRZEWÓSKA-Helja Marja Czesława - Mieczysław Geniusz. Dzieje żywota. Z lat wojny. W‑wa 1937. F.Hoesick. 8,s.225, [3], portret, okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Treść: Przedsłowie, Profil duchowy M.Geniusza, Działalność na rzecz Polski zagranicą, W obronie praw Polski, Działalność w kraju, Rok Cudu nad Wisłą, Zgon, Dzieje ośmiolecia Ogniska Uświadomienia Narodowego im. M.Geniusza, Posłowie, Pro domo sua.
M.Geniusz (1853-1920), popularyzator idei wyzwolenia Polski, członek Naczelnego Komitetu Konfederacji Pols­kiej, inżynier związany z budową Kanału Sueskiego, działacz ruchu teozoficznego, przyjaciel C.K.Norwida.

60,-
-    
214. Fotografia pozycji 214PRZYGOŻY Leon, Morks Izydor, Bohonos Bohdan - Podręcznik topografii wojskowej. Dla użytku szkół wojskowych ze specjalnem uwzględnieniem potrzeb szkół artylerii. W‑wa 1946. Wojsk. Inst. Nauk.-Wyd. 8,s.199, [4], rysunki w tekście, okł.oryg.
Stan dobry. Podręcznik oprac. przez wykładowców I. Ofic. Szkoły Artylerii W.P.

50,-
-    
215. Fotografia pozycji 215RACIBORSKI A[dam] - Della puberta e dell'eta critica della donna sott il punto di vista fisiologia, igienico e medico e della ovulazione periodica nella donna e nei mammiferi. Prima versione italiana del Dott. Domenico Landini. Livorno 1845. Vignozzi e Nipote. 8,s.300, winiety, okł.oryg., opr.sk. współ­czesna.
Okł. przybrudzone, niewielkie ślady zawilgocenia. Dojrzewanie i wiek krytyczny kobiet z fizjologicznego i higienicznego punktu widzenia. A.Raciborski (1809-1871), polski lekarz, po powstaniu listopadowym działający w Paryżu, gdzie uzyskał stopień doktora. Profesor Akademii Medycznej, współzałożyciel Towarzystwa Lekarzy Polskich w Paryżu, autor wielu podręczników medycznych.

300,-
sprzedana 300,-
216. Fotografia pozycji 216RAFAŁOWSKI Stanisław - Meteorologia szybowcowa i spadochronowa. W‑wa 1938. Zarząd Gł. L.O.P.P. 8,s.164, [6], rysunki w tekście, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Treść: Wstęp, Budowa atmosfery, Temperatura, Wilgotność, Kondensacja pary wodnej i jej formy, Ciśnienie atmosferyczne, Poziome ruchy powietrza, Prądy pionowe, Synoptyka, Termika, Zagadnienia interesujące sport spadochronowy, Informacje meteorologiczne.

60,-
sprzedana 60,-
217. Fotografia pozycji 217REJESTR ogrodów polskich. Zeszyt 1. Autor: Longin Majdecki. W‑wa 1964. PWN. 4,s.219: plany i widoki ogrodów, okł.oryg. Minist. Szkolnictwa Wyższego. Materiały i Studia.
Stan dobry, Treść: Alfabetyczny wykaz miejscowości, Wstęp, Opisy ogrodów, Indeks miejscowości w z.1, Plan rozmieszczenia ogrodów.

60,-
sprzedana 160,-
218. Fotografia pozycji 218REJESTR ogrodów polskich. Zeszyt 2. Autor: Longin Majdecki. W‑wa 1964. 4,s.196, [6]: plany i widoki ogrodów, okł.oryg.
Stan dobry. Opisy ogrodów, Indeks miejscowości w z.2, Plan rozmieszczenia ogrodów.

60,-
sprzedana 150,-
219. Fotografia pozycji 219REJESTR ogrodów polskich. Zeszyt 3: Gerard Ciołek - Z dziejów kartografii ogrodów. Andrzej Liczbiński, Stanisław Miłoszewski - Varia. Rysunki, fotografie i pomiary Stanisława Miłoszewskiego. W‑wa 1965. PWN. 4,s.133: plany i widoki ogrodów, okł.oryg. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Materiały i studia.
Stan dobry. Z dziejów kartografii, opisy ogrodów, indeks z.3.

60,-
sprzedana 140,-
220. Fotografia pozycji 220REJESTR ogrodów polskich. Zeszyt 5: Varia. W‑wa 1966. PWN. 4,s.117, [5], plany ogrodów, okł.oryg. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Studia i materiały.
Stan dobry. Treść: Opisy ogrodów, indeksy.

60,-
sprzedana 150,-
221. Fotografia pozycji 221RIEDER Herman - Woda jako czynnik pielęgnujący zdrowie. Przeł. Witold Schreiber.
Lwów 1907. Księg. Polska B.Połonieckiego. 16d, s.208, 28 rycin, okł.oryg.
Stan dobry. Treść: Część historyczna, Fizyczne własności wody, Zewnętrzne stosowanie wody, Bezpośrednie stosowanie wody, Wewnetrzne użycie wody.

75,-
sprzedana 75,-
222. Fotografia pozycji 222ROMER Eugeniusz - Polska. Ziemia i państwo. Lwów 1917. Czc. Druk. Ludowej. 8,s.76, mapki w tekście, okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Odbitka z „Kurjera Lwowskiego”.

35,-
sprzedana 35,-
223. Fotografia pozycji 223Fotografia pozycji 223Fotografia pozycji 223ROUGET M[ikołaj] - Budownictwo wieyskie czyli doręcznik dla Gospodarzy obeymuiący wszelkie zasady i prawidła które w stawianiu różnych budynków ekonomicznych i mieszkalnych na wsi,... zachować potrzeba. Zebrane i ułożone z 12 obiaśniaiącymi rycinami, przez.... W‑wa 1828. Zawadzki i Węcki. 8,s.X,188, [2], 12 skł. tablic: litografie, w lit. T.Vivier, opr. psk. z epoki.
Karton oprawy otarty, podpis, pieczęcie. Litografie oprawione za tekstem. Treść: O stodołach, O brogach, O owczarniach, O oborach czyli krowiarniach, O stayniach, O chlewach i wieprzarniach, O kurnikach i chlewkach dla drobiu, O browarach i gorzelniach, O zakładaniu w kotlinach podpału, O zaprowadzeniu podpału w gorzelniach, O suszarniach, O magazynach na zboże, O wozowniach, drwalniach i innych szopach, O przywoitem i wygodnem urządzeniu podwórza folwarcznego, O folwarku z mieszkaniem pańskiem, O różnych budynach włościańskich, O stawianiu budynków z gliny tzw. pisé, O ziemiościanach, O plebaniach i probostwach.
W każdym rozdziale podane są prawidła budownicze, według których w stawianiu postąpić należy. Dołączone jest zużycie drzewa i materiału. Autor (1781-1847), inżynier, budowniczy, architekt, płk. WP, topograf, malarz, litograf, nauczyciel rysunków.

2.400,-
sprzedana 3.200,-
224. Fotografia pozycji 224RUDNICKI Klemens - Na polskim szlaku. (Wspomnienia z lat 1939-1947). Chicago [1983]. Wyd. „Pomost”. 8,s.216, 4 ilustracje, mapka, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. 2 wydanie, z przypisami. Opowieść o szlaku bojowym legendarnego dowódcy ułanów (1897-1992), oficera dypl. Kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, gen. dywizji mianowany przez Prezydenta R.P. na uchodźtwie.

75,-
-    
225. Fotografia pozycji 225RUSKIN John - Wybór pism. Sceny z podróży. Widoki natury. Przekład Maryi Chwalibóg. W‑wa 1900. Wyd. Wł.Okręta. Druk E.Lubowskiego. 16d, s.127, okł.oryg.
Okładka przykurzona.

40,-
sprzedana 40,-
226. Fotografia pozycji 226RYBKOWSKI Tadeusz - Polscy członkowie Austryackiej Izby Panów i członkowie Koła Polskiego w Wiedniu. Album ofiarowane przez Koło Polskie w Wiedniu JE. Prezesowi Apolinaremu Jaworskiemu, wykonane przez... artystę malarza w Wiedniu. Kraków 1892. Wyd.”Kurjera Polskiego”. Druk Wł.L.Anczyca i Sp. 4,s.18 tablic ilustr., okł.oryg. Premium noworoczne „Kurjera Polskiego” za rok 1892.
Grzbiet okładki z ubytkami, naddarty. Na tablicach widoczki miast, kopalnie, typy ludowe z okolic Galicji, otoczone małymi portretami osobistości życia politycznego i społecznego.

180,-
-    
227. Fotografia pozycji 227RYDEL Lucyan - Wiersz na uczczenie pamięci Adama Mickiewicza. Kraków 1890. Komitet urządzający Wieczór Mickiewicza. Druk. Al.Słomskiego. 8,s.5.
Stan dobry. Tekst w ozdobnym obramieniu. Odręczna dedykacja dla Elżbiety Ciechanowskiej od kuzynki Lu­cja­na Rydla, dat.: Kraków 26/XII 90.

350,-
sprzedana 460,-
228. Fotografia pozycji 228SARNA Władysław - Wizytki Wilneńskie w Jaśle. Kilka wspomnień na podstawie kroniki klasztornej. Przemyśl 1905. Nakł. i czc. druk. Udziałowej. 8,s.[2], 50,7 tablic z widokami, okł.oryg.
Stan dobry.

50,-
sprzedana 100,-
229. Fotografia pozycji 229SARYUSZ Zaleski Seweryn - Myśli humorysty o życiu. W‑wa 1902. Czc. G.Paprockiego. 8,s.32, okł.oryg.
Stan dobry. „Mysli o życiu na tle dzieł Hohola, który jest znany jako humorysta i satyryk rosyjskiego świata oficjalnego i nieoficjalnego”.

35,-
sprzedana 35,-
230. Fotografia pozycji 230SCHILLER Fryderyk - Pienia liryczne Fryderyka Szyllera, poprzedzone jego żywotem i ozdobione rycinami. Wydał A[ugust] B[ielowski]. Lwów 1841. Nakł. Fr.Pillera i Sp. W tłoczni A.Pichlera Wdowy. 16, s.XX,186, [2], 13 litografii - w tym portret autora sygn. Lacoste Jeune sc., opr.ppł.
Na 7 rycinach ślady zawilgocenia. Tom wierszy wybitnego niem. poety (1759-1805) - ballady, pieśni, wiersze różne. Z niem. tłum.:.Bielowski, K.Brodziński, J.Bogucki, J.D.Borkowski, W.Chłędowski, J.N.Kamiński, K.Bogucki, B.Kiciński, J.Korsak, A.Mickiewicz, J.D.Minasowicz, A.E.Odyniec, J.B.Zaleski, T.Żerdziński. Litografie artystów niem. i franc.

250,-
-    
231. Fotografia pozycji 231SCHNÜR-Pepłowski Stanisław - Galiciana 1778 - 1812. Lwów 1896. H.Altenberg. 8,s.164, broszura.. Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego.
Bez okładki. Pieczęć. Treść: J.F.Carosi (1781-84), Fr.Kratter (1786), H.G.Bretschneider (1784-99), B.Hacquet (1788-95), J.Rohrer (1802-4), S.Bredetzky (1807-12).

60,-
sprzedana 100,-
232. Fotografia pozycji 232Fotografia pozycji 232Fotografia pozycji 232SCOTT Walter - Hetman z Chester. Romans Waltera - Skotta, przełożony przez F[ranciszka] S[alezego] Dmochowskiego. T.1-3. W‑wa 1829. Nakł. tłumacza. W Drukarni pod nrem 476. 16d, s.[4],277,230,250, opr.psk. z epoki.
Na kilku kartach nieznaczne ślady zawilgocenia. 1 polskie wydanie. Przed powieścią lista prenumeratorów.

600,-
sprzedana 600,-
233. Fotografia pozycji 233SIEMIEŃSKI Lucian - Trzy wieszczby. Paryż 1841. Druk. Bourgogne et Martinet. 16, s.105, [2], finaliki, opr.kart.
Na kartach ślady zawilgocenia. Wierszem, 1 wydanie. Patriotyczny poemat profetyczno-polityczny, cieszący się dużą popularnością. Zaw.: Przemowa, Pierwsza wieszczba - Horoskop, Druga wieszczba - Kazanie, Trzecia wieszczba - Dumka Ukraińca, Epilog do naszych wieszczów, Objaśnienia. Autor (1807-1877) - poeta, prozaik, krytyk literacki, należał do grupy literackiej Ziewonia. Członek założyciel A.U.

150,-
-    
234. Fotografia pozycji 234Fotografia pozycji 234SIEMIRADZKI Józef, Dunikowski E[mil Habdank] - Szkic gieologiczny Królestwa Polskiego, Galicyi i krajów przyległych. (Objaśnienie do mapy gieologicznej). [Odbitka z Pamiętnika Fizyogr. W‑wa 1891. 4,s.149, kolor. mapa podkl. na pł. wym.: 58 x 74,5 cm, w Lit. W.Główczewskiego w Warszawie, opr.ppł.
Stan dobry.

150,-
sprzedana 150,-
235. Fotografia pozycji 235SKARBEK Fr[yderyk] - O ubostwie i ubogich. W‑wa 1827. Druk. Gałęzowskiego. 16d, s.III,150, broszura.
Na kilku kartach ślady zawilgocenia. 1 wydanie. Praca dedykowana hr. Zofii Zamoyskiej - „tey którey imie wdzięczność ubogich wieczney pamięci przekaże”. Tręść: Czy ubodzy i ubóstwo składają ważny przedmiot prawodawstwa i administracyi kraiu?, O przyczynach ubóstwa, O oddalaniu przyczyn zasłużonego ubóstwa. Zapobieganiu krzewienia się skłonności do próżniactwa. Zapobieganie skłonności do marnotrawstwa. O oddaleniu przyczyn niezasłużonego ubóstwa. O sposobach zapobiegania żebractwu i dania sposobu do życia ubogim.

120,-
-    
236. Fotografia pozycji 236SKINDER Tadeusz kpt. - Busole kierunkowe. Opis, użycie i zastosowanie. W‑wa 1926. Druk. „Sapera i Inżyniera Wojskowego. 8,s.98, [2], rysunki w tekście, okł.oryg.
Stan dobry. Uzup. odbitka z artykułu z „Sapera i Inżyniera Wojskowego” 1925 No 10-12. Nakł. aut. Tomik 4.

60,-
-    
237. Fotografia pozycji 237SŁOWACKI Juliusz - Lilla Vénéda. Tragédie en cinq actes et prologue. Traduction francaise en vers par Jules Mien. Paris 1878. Libr. Sandoz & Fischbacher. 8,s.XXIV,167, opr.ppł.
Bardzo ładny egzemplarz. Franc. tłumaczenie tragedii o zagładzie Wenedów. Tłumacz (1842-1905) literat franc. i polski, tłumacz i popularyzator literatury polskiej, właściciel zakł. fotogr. po W.Rzewuskim. Słowacki był jego umiłowanym poetą od którego zaczął stały kontakt z poezją i literaturą polską.

200,-
-    
238. Fotografia pozycji 238SŁOWACKI Juliusz - Poezye. T.2. Paryż 1832. U Teofila Barrois syna, u Hektora Bossange i Komp. Druk.A.Pinard. 16d, s.248, opr.z epoki.
Brak połowy skóry na grzbiecie, nieznaczne ślady zalania, wycięty mały fragment (0,5 cm) karty tyt.
1 wydanie. Tom 2gi zawiera: Mindowe król litewski, obraz historyczny w pięciu aktach i Marja Stuart, drama historyczne w pięciu aktach.

3.000,-
-    
239. Fotografia pozycji 239Fotografia pozycji 239SŁOWACKI Juliusz - Poezye. T.3. Paryż 1833. Nakł.aut. Druk.A.Pinard. 16d, s.X,144,
winiety.
Wycięty mały fragment (0,5 cm) karty tyt., na marginesach słabo widoczne ślady zalania. 1 wydanie. Tom 3 zawiera: Wstęp Autora, Lambro-powieść poetycka, liryki powstańcze: Hymn, Kulik, PieśńLegionu Litewskiego, Duma o Wacławie Rzewuskim, Paryż oraz poemat Godzina myśli. Druk ładną czcionką, na dobrym papierze, każdy utwór zdobiony końcową winietą.
[SŁOWACKI Juliusz] - Kordjan. Część pierwsza trilogji. Spisek koronacyjny. Paryż 1834. Nakł. aut. w Księg.Pol. Druk. A.Pinard. 16d, s.159.
[Brak k.tyt.]. Na marginesach słabo widoczne ślady zalania. 1 wydanie. Dramat historycznopsychologiczny; miał być wyzwaniem rzuconym Mickiewiczowi i współzawodnictwem na polu poezji. Reprezentatywne dzieło polskiego dramatu romantycznego.
Oprawa psk. z epoki w 1 wol., złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.

4.000,-
sprzedana 4.000,-
240. Fotografia pozycji 240SŁOWACKI Juljusz - Testament mój. Kraków 1927. Nakł.Salonu Malarzy Pol. 8, kart 15, [1], ilustracje w drzeworycie, okł. wyd. kart. wiązana na grzbiecie.
Stan dobry. Bibliofilska edycja słynnego wiersza (...Byłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami...) wydana z okazji sprowadzenia prochów wieszcza z Paryża do Krakowa (28.VI.1927). Druk został w całości opracowany w drzeworycie przez Stanisława Jakubowskiego; ilustracje, winiety, inicjały nawiązują do patriotycznej, a częściowo prasłowiańskiej symboliki; krój pisma stylizowany jest na średniowieczną uncjałę.

150,-
-    
241. Fotografia pozycji 241[SŁOWACKI]. Kalendarz jubileuszowy Juliusza Słowackiego na rok 1909 i 1910. Lwów 1909. Nakł. Komitetu artystów Teatru Miejskiego we Lwowie. 16, s.[18, ], [52: czyste],57, [14: reklamy], opr.pł.oryg. ozdobna.
Poluzowany grzbiet, na kilku czystych kartkach zapiski i zakreślenia.Treść: kalendarium, wyjątki z utworów J.Słowackiego. Cały dochód przeznaczony na budowę pomnika Słowackiego we Lwowie.

80,-
sprzedana 80,-
242. Fotografia pozycji 242SMOLARSKI Mieczysław Maryan - Poeta „Wiersza do Legionów” Cypryan Godebski. Kraków 1910. Sp. Wyd. Pol. 8,s.47, portret, okł.oryg.
Na okładce rdzawe plamki, poza tym stan dobry, egz. nierozcięty.

45,-
-    
243. Fotografia pozycji 243[SOKOLNICKI Michał 1880-1967] J.N.Bystram - Lirykon. Kraków 1913. Anczyc i Sp. 8,s.166, [2], okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Wiersze, 1 wydanie. Cykle: Widoki i smutki, Mój kraj, Miłość, Poznanie, Samotność. Składano czc. F.H.Emckego wg układu autora.

60,-
-    
244. Fotografia pozycji 244SPIS czasopism wychodzących w Polsce w latach 1944-1945. Oprac. przez Wydział Prasowy Ministerstwa Informacji i Propagandy. W‑wa 1946. PIW. 4,s.51, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Zaw.: Alfabetyczny wykaz czasopism, Czasopisma według treści i charakteru, Czasopisma według województw i miast, Czasopisma z lat 1944 - 1945, które przestały wychodzić przed 1 stycznia 1946 r.

60,-
sprzedana 60,-
245. Fotografia pozycji 245SPIS gazet i czasopism Rzeczypospolitej Polskiej oraz Poradnik reklamowy 1927 r. W‑wa, Biuro Ogłoszeń Teofil Pietraszek. 8,s.XXVII,169, XXXV, ilustracje w tekście, okł.oryg.
Stan dobry. Treść: Wykaz gazet i czasopism w alfabetycznym porządku miast, Wykaz w alfabetycznym porządku nazw, Codzienna prasa polska oraz pisma urzędowe, Zawodowa i specjalna prasa polska, Prasa obcojęzyczna w Polsce, Polska prasa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Ogłoszenia.

120,-
sprzedana 120,-
246. Fotografia pozycji 246SPRAWOZDANIE z drugiej konferencyi dyrektorów szkół średnich galicyjskich odbytej we Lwowie w dniach 24 i 25 kwietnia 1899. Lwów 1900. I Zw. Druk. 8,s.144, okł.oryg.
Stan dobry.

60,-
-    
247. Fotografia pozycji 247SPRAWOZDANIE z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1911. Kraków 1912. Nakł. TSL. Druk. Wł.Poturalskiego w Podgórzu. 8,s.174,112, LXXV, ilustracje w tekście, okł.oryg.
Stan dobry. Treść: Oświata szkolna, pozaszkolna, uchwały Walnego Zjazdu, organizacja wewnętrzna, sprawy finansowe, dział tabelaryczny.

80,-
-    
248. Fotografia pozycji 248STARY Gracz - Brydż. Wydanie popularne. Zasady i reguły gry zebrał i wyłożył na przykładach Stary Gracz. Poznań 1931. Druk. Techniczna. 16, s.128, tabelki-przykłady w tekście, okł.oryg.
Stan dobry.

45,-
sprzedana 150,-
249. Fotografia pozycji 249STOWE Beecher Harriet - Chata wuja Toma. Powieść dla młodzieży. Przekład J.Walickiego. W‑wa 1932. Nakł. księg. J.Przeworskiego. Druk. „Floryda”. 16d, s.379, [4], ilustracje, okł. ppł.oryg.
Stan dobry. Obca dedykacja.

60,-
sprzedana 60,-
250. Fotografia pozycji 250STOWE Beecher H[arriet] - Moja żona i ja czyli historya Henryka Hendersona. Przekład Stanisława Ornowskiego. W‑wa 1874. Wyd. Czarnowskiego i Sp. Druk. Al.Pajewskiego. 16d, s.390, [2], opr.psk. z epoki.
Oprawa przybrudzona, pieczęcie i podpis. 1 polskie wydanie.

120,-
-    
251. Fotografia pozycji 251STUPNICKI Hippolit - Hymnus nationalis Austriae. Hrsg. durch die Redaction des Hausfreundes. Leopol 1855. Druck Peter Piller et Sohn. 16, s.24,1 rycina, okł.oryg.
Okładka przybrudzona, ślady zaplamienia. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Hymny w 10 językach monarchii rakuskiej. Polski: inc.: Boże wspieraj, Boże ochroń Nam Cesarza i nasz kraj!. Rzadkie!

150,-
sprzedana 150,-
252. Fotografia pozycji 252Fotografia pozycji 252Fotografia pozycji 252Fotografia pozycji 252SUFFCZYŃSKI Kajetan - Zawsze oni. Obrazki historyczne i obyczajowe z czasów Kościuszki i Legionów. Dzieło pośmiertne Kajetana Suffczyńskiego (Bodzantowicza). T.1-2. Kraków 1887. Nakł. J.K.Żupańskiego & K.J.Heumanna. 8,s.309, [1],406, [1], opr.pł. ozdobna. Nowa Biblioteka Uniwersalna.
Oprawa z małym pęknięciem, odchodzi od grzbietu. Pieczęcie: Z Książek Jan Fischera w Krakowie.

120,-
-    
253. Fotografia pozycji 253SUJKOWSKI Antoni - Geografja ziem dawnej Polski. Wyd.2. W‑wa 1921. Wyd. M. Arcta. 4,s.VIII,420, 204 ilustracje w tekście i 48 map na tablicach i w tekście, opr.ppł.oryg.
Oprawa przybrudzona, z małymi ubytkami.

150,-
-    
254. Fotografia pozycji 254SWINARSKI Stanisław - Prawda którą każdy znać musi. Poznań 1921. Czc. Dziennika Pozn. 8,s.66, okł.oryg.
Stan dobry. „Jedyne wyjście z dzisiejszego chaosu ogólnoludzkich stosunków stanowi uspołecznienie idei chrześcijańskiej, to jest porzyjęcie nauki i zasad chrześcijańskich, jako podstaw życia narodowego, przyjęcie socjalizmu chrześcijańskiego jako formy ustroju społecznego”.

45,-
sprzedana 130,-
255. Fotografia pozycji 255[SZCZEPAŃSKI Alfred] Alf - „Trzaski”. Poezyj T.I. Kraków 1869. Druk K.Budweisera. Skł. gł. w księg. Franc. Trzecieskiego. 16d, s.202, [2], opr.ppł.
Stan dobry. Pieczęć: Z książek Jana Fischera w Krakowie. Rzadkie.

80,-
-    
256. Fotografia pozycji 256SZUJSKI Józef - Dzieła. Wyd. zbiorowe. Serya I. T.VI: Powieści prozą. Literatura. Kraków 1888. Nakł. Rodziny. Druk.”Czasu”. 8,s.582, [1], okł.oryg.
Pęknięty blok, okł.luźna naddarta, egz. nierozcięty. Treść: Ostatnia nobilitacya-ustęp z dziejów r.1794. Historya o kłótniach Szeligów i Berdyszów dwóch kmiecych rodzin w Gajowie. Bezimienna trucizna. Rys dziejów piśmiennictwa świata niechrześciańskiego.

150,-
-    
257. Fotografia pozycji 257SZUJSKI Józef - Dzieła. Wyd. zbiorowe. Ser.II. T.I: Dzieje Polski. T.I. Kraków 1895. Nakł. Rodziny. Druk. „Czasu”. 8,s.XXII,346,10 tablic genealogicznych i panujących, okł.oryg.
Okładka naddarta, egz. nierozcięty. Tom I obejmuje epokę Piastów.

150,-
sprzedana 150,-
258. Fotografia pozycji 258SZUJSKI Józef - Dzieła. Wyd. zbiorowe. Ser.II. T.VI: Opowiadania i rozstrząsania. T.II. Kraków 1886. Nakł. Rodziny. 8,s.397, [1], okł.oyg.
Pęknięty blok, naddarty grzbiet, egz. nierozcięty. Treść: Wstępna prelekcja otwierająca kurs historii polskiej, Pilegrzymka Ottona III do Gniezna, Sejm za Zygmunta Augusta, Historyczna wędrówka po Krakowie, Tadeusz Rejtan na sejmie 1773 r., Charakterystyka Zugmunta Augusta, Polska w wieku Kopernika, Moralność i wiedza jako czynniki w historyi, Jerzy Ożarowski i kardynał Fleury, Charakterystyka Kazimierza Wielkiego, Eustachy Sanguszko, Trzecia żona Zygmunta Augusta, Ostatnie lata Zygmunta Augusta i Anna Jagiellonka, Z dziejów Uniwersytetu krakowskiego.

120,-
-    
259. Fotografia pozycji 259SZUJSKI Józef - Dzieła. Wyd. zbiorowe. Ser.II. T.VII: Opowiadania i roztrząsania. T.III. Kraków 1888. Nakł. Rodziny. 8,s.373, [1], okł.oryg.
Naddarty, podklejony grzbiet, egz. nierozcięty. Treść: Z wykładów o dziejach cywilizacji polskiej, Kraków do początku XV wieku, Profil historyczny Niemna, Maćko Borkowicz wojewoda poznański i pierwsza Konfederacja rycerska 1352 r., Warunki traktatu kaliskiego 1343 r., Kilka uwag o dziejach Polski M.Bobrzyńskiego, Ludwik Węgierski i bezkrólewie po jego śmierci - opowiadanie, Jeszcze o elekcji w epoce Jagiellonów, Artykuł o wypowiedzeniu posłuszeństwa - przyczynek do dziejów konstytucji polskiej, O młodszości naszego cywilizacyjnego rozwoju szereg spostrzeżeń.

150,-
-    
260. Fotografia pozycji 260SZUJSKI Józef - Dzieła. Wyd.zbiorowe. Ser. II. T.VIII: Opowiadania i rozstrząsania. T.IV. Kraków 1888. Nakł. Rodziny. 8.s,345, [2], okł.oryg..
Okładka z ubytkiem, egz. nierozcięty. Treść: Odrodzenie i Reformacya w Polsce, Stanowisko Długosza w historyografii europejskiej, Pierwsze związki polskie z hr. St. Paul de Longueville, Opat Paulmiers, Przed rocznicą odsieczy wiedeńskiej, Dzieje oświaty w Polsce przed Kazimierzem Wielkim, Profil Marka Aureliusza, Zarysy filozofii historyi.

150,-
-    
261. Fotografia pozycji 261SZUJSKI Józef - Dzieła. Wyd. zbiorowe. Ser.II. T.IX: Historya polska. Kraków 1889. Nakł. Rodziny. 8,s.XII,438, skł. kolor. mapa, zachowana wierzchnia okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Treść: Historyi polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście, z mapą Polski oprac. przez Jana Topolnickiego.

150,-
sprzedana 190,-
262. SZUJSKI Józef - Dzieła. Wyd. zbiorowe. Ser.III. T.II: Pisma polityczne. Kraków 1894. Nakł. Rodziny. Druk. W.L.Anczyca i Sp. 8,s.409, [1], okł.oryg.
Pęknięty blok, egz. nierozcięty. Treść: Teka Stańczyka, Odpowiedź Mateusza Żurawia na listy Tadeusza Czapli o Delegacyi galicyjskiej, Przed sesją sejmową kilka uwag, Trzecia sesya drugiego peryodu Sejmu galicyjskiego, Sejm roku 1870, Dawna Rzeczpospolita a jej pogrobowce, Słowo o zadaniach seymowych, Odpowiedź „Przeglądowi Lwowskiemu”, Przemówienie w Sejmie 1871 r., Sejm tegoroczny - kilka słów w sprawach krajowych, Jasełka galicyjskie, komedye nieprzyjęte na deski.

150,-
-    
263. Fotografia pozycji 263SZUJSKI Józef - Dzieła. Wyd. zbiorowe. Tom dodatkowy: Polacy i Rusini w Galicyi. Kraków 1896. Nakł. Rodziny. Druk W.L.Anczyca i Sp. 8,s.213, [1], okł.oryg.
Naddarty grzbiet okładki. Treść: Ziemia i mieszkańcy, Zwyczaje i poezya ludowa, Przeszłość polityczna i cywilizacyjna szkoła kraju, Społeczeństwo galicyjskie w ostatnim wieku, Ze statystyki i kultury - cyfry i fakta, Rzut oka na przeszłość i teraźniejszoć. Dodatek: Dzieje literatury polskiej i ruskiej.

150,-
-    
264. Fotografia pozycji 264[SZUJSKI Józef] - Jasełka galicyjskie. Komedye nieprzyjęte na deski. Kraków 1875. Druk. L.Paszkowskiego. Nakł. Redakcyi. 8,s.135, opr.ppł.
Stan dobry. Pieczęć: Z Książek Jana Fischera w Krakowie. Odbitka z Przeglądu Polskiego.

80,-
-    
265. Fotografia pozycji 265TAYLOR Edward - Prawo skarbowe Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 1-2. Poznań [1920]. M.Nie­mier­kiewicz. 8,s.VII,226,180, IV, opr.ppł. w 1 wol.
Stan dobry. Wiadomości ogólne, ustawodawstwo skarbowe - podatki.

120,-
sprzedana 120,-
266. Fotografia pozycji 266TEICHMANN Ludwig - Das Saugadersystem vom anatomischen Standpunkte. Leipzig 1861. W.Engelmann. 4,s.XII,124, 18 tablic, opr.psk. współczesna.
Na kilku kartach ślady zawilgocenia. 1 wydanie. Anatomia układu limfatycznego, nowatorska praca polskiego lekarza anatoma (1823-1895), odkrywcy nowej drogi badań w medycynie sądowej (kryształków heminy, zw. kryształkami Teichmanna). Odkrycie heminy - krystalicznej postaci barwnika krwi umożliwiło ocenę plam pozostawionych na miejscu przestępstwa.

600,-
-    
267. Fotografia pozycji 267Fotografia pozycji 267TEKSTY źródłowe do nauki historji w szkole średniej. Z.1-60 [brak z. 31, 34]. Kraków 1924. Krak.Sp.Wyd. 8, każdy zeszyt z oddz.paginacją, okł.oryg., opr.ppł. w 3 wol.
Stan bardzo dobry. Materiały opracowane przez najwybitniejszych historyków polskich: Historia starożytna, Historia średniowieczna, Historia nowożytna. Zeszyty nie są oprawione w kolejności.

250,-
-    
268. Fotografia pozycji 268Fotografia pozycji 268TERENOZNAWSTWO. II wydanie. W‑wa 1946. Wojsk. Inst. Nauk.Wyd. 8,s.149, [4], tabele topograficzne XXVIII, mapy i rysunki w tekście, okł.oryg., obwoluta.
Stan dobry. Poprawili i uzup. mjr K.Engewart i mjr Fr.Nowicki.

50,-
sprzedana 150,-
269. Fotografia pozycji 269TETMAJER K[azimierz] P[rzerwa]. - Pustynia. W‑wa 1923. Nakł. J.R. Skł. gł. w księg. Paszkowskiego i Hulewicza. Druk - tłocznia P.Szwedego. 16, s.39, [5], okł.oryg., złocona tytulatura.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Dramat o tematyce starotestamentowej. Autor tylko na okładce jako J.K.Tetmajer de Przerwa. Nakład 2000 egz.

80,-
sprzedana 80,-
270. Fotografia pozycji 270THUGUTT Stanisław - Polska i Polacy. Ilość i rozsiedlenie ludności polskiej. Wyd.2 uzup. W‑wa 1915. Pol.Tow. Krajozn. 8,s.30, mapa, okł.oryg.
Przykurzona okładka. Pieczęć: Z Książek Jana Fischera w Krakowie. Kolor. mapa: Polacy na ziemiach dawnej Polski w 1910 r., wym.: 43,5 x 43,5 cm.

60,-
sprzedana 120,-
271. Fotografia pozycji 271Fotografia pozycji 271TREMBECKI Stanisław - Poezye. T.1-3. Sanok 1858. Nakł. i druk K.Pollaka. 16d, s.348, [6], okł.oryg. w 1 wol. Księgozbiór Polski.
Okładka naddarta, niewielkie zawilgocenia. Treść: I: Życie Stanisława Trembeckiego, Poemata opisujące tu m.in.: Zofiówka Listy, Bajki; II: 2: Pieśni, Wiersze w materyach politycznych pisane, Wiersze różne, Wiersze pod imieniem Bielowskiego; III: Syn marnotrawny komedya, Wyjątek z księgi IV Enejdy Wirgiliusza.

80,-
-    
272. Fotografia pozycji 272XXX LAT Krakowskiej Fabryki - Kabli 1928 - 1958. Oprac. zespół: W.Kiełbik, M.Nalepka, M.Skubisz, R.Pająk. Wydawca: Krakowska Fabryka Kabli. Kraków. 4,s.113: ilustracje z tekstem, okł.oryg.
Ślad zalania w dolnym rogu przy grzbiecie. Zdjęcia: Archiwum, A.Piotrowski, Z.Kusiak, J.Cyganik. Okładkę proj. i rysunki wykonał M.Nalepka.

60,-
-    
273. Fotografia pozycji 273TUCZYŃSKI Fr. Xaw. - Bukiet najucieszniejszych powiastek dla śmiechu i zabawy. Poznań 1896. Nakł. i druk. Fr. Chocieszyńskiego. 8,s.82, opr.ppł. z epoki.
Stan dobry. Na końcu: Odpowiedzi na zapytania.

80,-
sprzedana 80,-
274. Fotografia pozycji 274TYCHOWSKI Eugeniusz, Załuski Kazimierz - Hotel i prawo. Podręcznik dla praktycznego użytku i dla wyższych szkół hotelarskich. Kraków 1937. Nakł. Izby Przem.-Handl. 8,s.240,99, [4], skł. tabela podziału przedsiębiorstw, okł.oryg.
Stan dobry. Cz.I: Prawo hotelowe. II: Prawo skarbowe.

80,-
sprzedana 90,-
275. Fotografia pozycji 275[UJEJSKI Józef] - Nacyonalizm jako zagadnienie etyczne. Kraków [1917]. Nakł. księg. J.Czer­nec­kiego. Druk „Czasu”. 16d, s.79, okł.oryg. sygn.: Juliusz Szyller. Nowe Życie z.1.
Stan dobry, egz. nierozcięty.

60,-
sprzedana 60,-
276. Fotografia pozycji 276[UJEJSKI Kornel] - Skargi Jeremiego. Wyd.2. Londyn [w rzeczywistości Paryż ] 1847 [okł.1848]. Wyd. W... 16d, s.[6],96, inicjały, okł.oryg.
Podklejony grzbiet, ostatnia karta i okładka zaplamione. Liryki powstałe po tragicznych wydarzeniach galicyjskich 1846: klęski rewolucji krakowskiej i antyfeudalnego powstania chłopskiego.

60,-
-    
277. Fotografia pozycji 277UŁASZYNÓWNA Zofia - Poezye. Kraków 1908. Księg. G.Gebethnera i Sp. Druk. U.J. 8,s.112, [2], okł.oryg.
Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Wiersze w cyklach: Na smutnej ziemi, Fragmenta, Nieśmiertelność, Wiersze różne.

60,-
sprzedana 60,-
278. Fotografia pozycji 278UMIŃSKI Władysław - Przygody łodzi podwodnej i inne opowiadania. W‑wa 1925. Nakł. Księg. K.Treptego. Druk Synów St.Niemiry. 8,s.211, opr.ppł.oryg.
Stan dobry. Wznowienie opowiadań z tomu: W krainie ludożerców z dodaniem opowiadania tytułowego. Autor (1865-1954), pol. pisarz tworzący fantastykę naukową, nazywany polskim J.Verne'em, autor książek dla dzieci i młodzieży.

50,-
sprzedana 70,-
279. Fotografia pozycji 279URZĘDOWA ordynacja opłat. Ordynacja opłat dla uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej lekarzy i lekarzy-dentystów. Wydana przez Osteuropäische Velagsanstalt. Krakau 1943. 16, s.48, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Pod okólnikiem podpisany Dr Seyffert.

45,-
-    
280. Fotografia pozycji 280VERNE Juljusz - Skarby wulkanu. Powieść fantastyczna w dwóch częściach. Z 12 ilustracjami. Tłum.K[arolina] Bobrowska. Wyd.2. Poznań-W‑wa-Wilno [1924]. Księg. św. Wojciecha. 16d, s.498, ilustracje, opr.kart.oryg.
Okładka odchodzi od grzbietu.

80,-
sprzedana 80,-
281. Fotografia pozycji 281W MARSZU i boju. Z walk i przeżyć partyzanckich żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej.
Wyd. Zarządu Gł. Samopomocy Żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, 1948. Druk: Graphische Kunstanstalten KG, Monachium. 8,s.128, ilustracje, okł.kart.oryg.
Okładka przybrudzona, bez grzbietu. Literacki reportaż z walk i codzienngo życia żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, jednej z największych formacji partyzanckich na ziemiach polskich w 1944 r. Zawiera wiele nieznanych zdjęć i wspomnień żołnierzy z własnych przeżyć. Wstęp pióra dowódcy pułk. Antoniego Dąbrowskiego. Okładka i układ graficzny - kpt. Wł.P.Szaława.

120,-
sprzedana 400,-
282. Fotografia pozycji 282[WAKAR Włodzimierz] Consulibus - Doświadczenia i błędy naszej polityki zagranicznej wobec zadań chwili. W‑wa 1926. Nakł. Biura Społecznego Literackiego. 4,s.168, okł.oryg.
Stan dobry. Pieczęć: Ze zbiorów Tadeusza Fischera w Krakowie. O Plebiscytach, zagadnienia śląskie, spory z Litwą, Czechami, Ukrainą, polityka wobec Gdańska i Prus Wschodnich.

80,-
sprzedana 120,-
283. Fotografia pozycji 283WASILEWSKA Wanda - Ziemia w jarzmie. Powieść. Kijów 1940. Państw. Wyd. Mniejszości Narodowych USRR. 16d, s.309, opr.pł.oryg.
Stan bardzo dobry. Pieczęć: Bibl. Lvivsk. Derz. Medičnogo Instituta.Oprawę proj. Fr.Parecki.

120,-
sprzedana 180,-
284. Fotografia pozycji 284Fotografia pozycji 284WASYLEWSKI Stanisław - Na dworze króla Stasia. Wyd.2. Lwów-Poznań 1921. Nakł. Wyd. Pol. 8,s.256,16 ilustracji, okł.oryg., obwoluta.
Obwoluta przybrudzona, z ubytkami. Okładka rys. Wł.Witwickiego, inicjały i przerywniki w tekście St.Matusiaka.

60,-
-    
285. Fotografia pozycji 285WASYLEWSKI Stanisław - U księżnej pani. Przedmowę napisał Józef Kallenbach. Wyd.6 przejrz. i uzup. Lwów-Poznań 1922. Wyd. Polskie. 8,s.VIII,206, [2], 8 ilustracji, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Szkice historyczne pośw. polskiej kulturze obyczajowej.

75,-
sprzedana 100,-
286. Fotografia pozycji 286WELLS H[erbert] G[eorge]. - Pierwsi ludzie na księżycu. Przekład autoryzowany Stanisława Mazanowskiego. Z ilustracjami M.Janoszanki. Poznań-W‑wa [1921]. Księg. św. Wojciecha. 16d, s.227, ilustracje, opr.ppł.oryg. ozdobna.
Stan dobry. Powieść fantastyczna o wyprawie na księżyc dwóch ludzi, w pojeździe zbudowanym z materiału odpornego na grawitację.

60,-
sprzedana 160,-
287. Fotografia pozycji 287[WERESZCZYŃSKI Piotr Aleksander] - Do intelligencyi rossyjskiej Polak. Jako uzupełnienie publikacyi pod tytułem: „A Sa Majeste l'Empereur Alexandre II un Slave - Janvier 1871”. Paryż 1871. Druk. L.Martinet. 8,s.48, okł.oryg., opr.psk. współczesna.
Stan dobry. Głos w dyskusjach i sporach na temat relacji pol.-ros. i słowianofilstwa. Autor (1806-1879), szlachcic z Kurlandii; jego pomysłem było założenie polskiej kolonii na Oceanie Spokojnym, którą przedstawił w broszurze „List otwarty względem założenia osady polskiej niezależnej w Oceanii”.

150,-
-    
288. Fotografia pozycji 288WHITMAN Walt - 75 poematów. Przekład Stefana Napierskiego. W‑wa-Kraków 1934.
J.Mortkowicz. 16d, s.152, portret autora, okł.oryg.
Stan dobry. Przedmową poprzedził Stanisław Helsztyński. Poematy z cyklów: z „Dedykacyj”, „Od Paumanoku kształtu ryby wyruszam”, „Pieśni o sobie samym”, „Potomstwa Adama”, „Kiść trzciny”, „Skraja drogi”, „Bicia werbli”, „Poszeptów niebiańskiej śmierci”, „Od południa do gwiezdnej północy”, „Pieśni rozstania”.

60,-
sprzedana 60,-
289. Fotografia pozycji 289WIECZOREK A[ntoni] M. - Fotografowanie w górach. Poradnik fotograficzny. Ilustracje autora. Poznań [1938]. Księg. Wł.Wilak. Czc. druk. „Dziennika Pozn.”. 16, s.47, [1], ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry.

45,-
sprzedana 140,-
290. Fotografia pozycji 290WIESIOŁOWSKI Fr[anciszek] - Ustęp z moich wspomnień. Jasło 1861. Nakł. aut. Czc. L.D.Stoegera. 16d, s.131, op.ppł. z epoki. Przedruk z Dziennika „Głos”.
Stan dobry. Pieczęć. Pamiętnik obejmuje lata 1833-36, dedykowany: Cieniom Teofila i Hugona Wiśniewskich współwięźniów i przyjaciół swoich. Na końcu lista więźniów r. 1833-1836. Autor (1814-1867), działacz polityczny, pamiętnikarz, brał udział w powstaniach 1833,1846.

80,-
sprzedana 160,-
291. Fotografia pozycji 291Fotografia pozycji 291WORONICZ Jan Paweł - Pisma... arcybiskupa warszawskiego prymasa Królestwa Polskiego. T.1 - 3. Kraków 1832 - 33. Nakł. i druk. J.Czecha. 16, s.XVIII,211, [2],217, [1],198, [1], opr.psk. z epoki.
Stan więcej niż dobry. Pieczęcie: M.Słomka. Podpisy: X. Michała Słomki Wikarego w Lipnicy Murowanej 1839. T.1: Kazania tudzież nauki parafialne T.1 przygodne, T.2 świętalne, T.3: niedzielne. Wszystkie Kazania z oddz. kartami tyt. Autor (1757-1829) jako retor wielokrotnie porównywany z Piotrem Skargą.

250,-
sprzedana 420,-
292. Fotografia pozycji 292WOYCZYŃSKI Roman - Śladami rozwoju przemysłu ludowego w Polsce. Kraków 1936. Nakł. Instytutu Administr.-Gosp. i Tow. Przemysłu Ludowego Małopolski Zachodniej i Śląska. 8,s.115, [1], okł.oryg.
Stan dobry.

60,-
-    
293. Fotografia pozycji 293WROTNOWSKI Felix - Zbiór pamiętników o powstaniu Litwy w r. 1831, układany przez... Paryż 1835. Księg.Polska. Druk. A.Pinard. 16d, s.XII,368, pod tytułem patriotyczna winieta z herbem Polski i Litwy i napisem: Boże zbaw Polskę, opr.ppł.
Stan dobry. Pieczęć: Instytut Ossolińskiego. Zaw.: Pamiętnik Onufrego Jacewicza, Pamiętnik Obywatela powiatu Upitskiego, Pamiętnik powstania powiatu Kowieńskiego (przez M.Prozora), Powstanie powiatu Oszmiańskiego, Powstanie powiatu Zawilejskiego, Powistanie powiatu Wilejskiego, Powstanie powiatu Dziśnieńskiego.

200,-
sprzedana 420,-
294. Fotografia pozycji 294WRZOSEK Adam - Ludwik Bierkowski. Monografia. Kraków 1911. Nakł.aut. 8,s.179, [1], ilustracje, opr.ppł.
Stan bardzo dobry. Z bibliografią pism L.Bierkowskiego i skorowidzem nazwisk. Monografia pośw. polskiemu lekarzowi (1801-1860), profesorowi U.J., uczestnikowi powstania listopadowego, uważanemu za twórcę polskiej ortopedii.

75,-
-    
295. Fotografia pozycji 295WYKAZ prasy polskiej. Berlin [1911]. Wyd. „Hygieia”. Druk B.Buszczyńskiego w Toruniu. 8,s.96, okł.oryg.
Stan dobry.

60,-
sprzedana 80,-
296. Fotografia pozycji 296WYSPIAŃSKI St[anisław], Shakespeare William - The Tragicall Historie of Hamlet, Prince od Danemark. Według tekstu polskiego Józefa Paszkowskiego, świeżo przeczytana i przemyślana przez St.Wyspiańskiego. Kraków 1905. Druk.U.J. 8,s.184, 2 portrety w tekście, winieta tyt. rys. St.Wyspiańskiego, okł.oryg., opr.pł. współczesna..
Okładka przybrudzona, pieczęcie. Studium o Hamlecie, w którym poeta starał się odpowiedzieć na pytania o istotę teatru. Zainspirowany rozmową z K.Kamińskim jak należy grać postać księcia, wyreżyserował Hamleta..

100,-
sprzedana 160,-
297. Fotografia pozycji 297WYSPIAŃSKIEMU Teatr Krakowski. 1907 - 1932. Kraków, wydawnictwo Teatru Krakowskiego. Zakł. Graf. „Styl”. 8,s.93, [5], liczne ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Ekslibris: W[iktora] Frantza. Wyspianskiana. Teksty pośw. St. Wyspiańskiemu w 25-ta rocznicę śmierci.

50,-
-    
298. Fotografia pozycji 298Z bojów Brygady Piłsudskiego. Kraków 1915. Nakł. Michała Baranowskiego. Czc. Druk. Lud. 8,s.79, 16 tablic z ilustracjami, mapa marszów i walk, opr.ppł.
Stan dobry. Treść: Dziennik działań bojowych brygady; G.Daniłowski: Pierwsze bitwy, Czternastodniowa działalność Strzelców pod komendą J.Piłsudskiego; Laski; A.Dobrodzicki-Zpod Warszawy; Bitwa pod Krzywopłotami; S.B.P.-Na Podhalu; A.Dobrodzicki-Łowczówek, Wyprawa sandomierska; W.Sieroszewski-Jazda Brygady Piłsudskiego.

100,-
sprzedana 100,-
299. Fotografia pozycji 299ZAKRZEWSKI Stanisław - Opis grodów i terytoriów z północnej strony Dunaju czyli t.z. Geograf Bawarski. Lwów 1917. Tow. dla Popierania Nauki Pol. 8,s.79,1 tablica -podobizna rkp., okł.oryg., opr.kart. marmoryzowana, nie sygn. [Jan Bereziuk]. Archiwum Naukowe, Wyd.Tow. dla Popierania Nauki Pol.
Okładki podklejone, podpis. Opis rękopiśmiennego zabytku łac. z IX w., w którym po raz pierwszy są wymienione niektóre nazwy szczepów późniejszej Polski. Z indeksem.

100,-
sprzedana 100,-
300. Fotografia pozycji 300ZARUSKI Marjusz - Sonety morskie, sonety północne. Kraków 1902. Skł. gł. w księg. Gebethnera i Sp. 16d, s.88, [3], okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Ilustracja na karcie tyt. i okładce rysunku autora.

60,-
sprzedana 150,-
301. Fotografia pozycji 301ZIELIŃSKI Adam - Jak zostać narciarzem. Wiadomości wstępne o sprzęcie narciarskim. Kraków 1935. Tow. Krzewienia Narciarstwa. Druk W.L.Anczyca i Sp. 16d, s.32, rysunki w tekście, okł.oryg. sygn. A.Selferb.
Biblioteka Narciarska T.K.N. Tom 5.
Stan dobry.

25,-
sprzedana 70,-
302. Fotografia pozycji 302ZIĘTKIEWICZ W[ładysław] - Sprzęt narciarski. Wyrób, wybór, konserwacja, smary. Wyd.2 popr. i rozsz. W‑wa 1931. Gł. Księg. Wojsk. 16d, s.30, [1], rys.w tekście, skł. tablica, okł.oryg. Biblioteczka Sportowa nr 3.
Stan dobry.

25,-
sprzedana 80,-
303. Fotografia pozycji 303ZJEDNOCZENIE Polskie w Wielkiej Brytanii. Materiały i uchwały Kongresu Zjednoczenia w Londynie w dniach 23-24 lutego 1947 r. Londyn 1947. Nakł. Zjednoczenia. 16d, s.59, [1], okł.oryg.
Stan dobry.

45,-
-    
304. Fotografia pozycji 304ZWIĄZEK Harcerstwa Polskiego a międzynarodowa organizacja Skautowa. Sprawa naszego udziału w Jamboree I Konferencji Międzynarodowej w Moisson, 1947. Londyn 1947. Z.H.P. Naczelnictwo poza granicami kraju. 8,s.23, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Dołączony maszynopis listu adresowany do gen. M.Kukiela w Londynie, podpisany przez Dr.M.Grazynskiego Przewodniczącego Z.H.P. W treści informuje, że przesyłą Białą Księgę ilustrującą walkę, jaką Z.H.P. przeprowadza na odcinku międzynarodowym, w sprawie przywrócenia mu uznania. List dat. Marzec 1948, Londyn.

60,-
sprzedana 60,-
305. Fotografia pozycji 305ZYBAŁA Stanisław - Resztki z kieszeni. Wiersze. Monachium 1946. Nakł. tygodnika „Słowo Polskie”. 4,s.115, ozdobne inicjały, okł.oryg.
Przykurzona okładka. Oprac.graficzne: Janusz Skolimowski.

75,-
-    
306. Fotografia pozycji 306ŻYGLIŃSKI Franciszek - Zbiór poezyi śp.... Kraków 1852. W księg. Wydawn. Dzieł Katolic. i Naukowych. Druk. J.Czecha. 16, s.VII,224, drobne winiety, opr.ppł.
Ślady zawilgocenia. Pieczęć: Z książek Jana Fischera w Krakowie. Cz. I: Poezye religijne, cz.II i III: wiersze różne.
Autor (1815-1849), krak. artysta malarz i poeta epoki romantyzmu, Poezje charakteryzuje pesymizm i smutek. Twórczośc publikowana dwukrotnie: Dumki i fantazje w 1844 r. i Zbiór poezji w 1852 r.

100,-
-    

  
   by JotSoft © 2008-2020  1