Aukcja Antykwaryczna nr 134
odbyła się dnia 2017-11-18

  Katalog   Foto   Regulamin   Literatura       Opis   Moja aukcja   Download  

WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU
Poz. Opis     Cena    
1. Fotografia pozycji 1ABRAMOWICZÓWNA Zofia red. - Słownik grecko-polski. Pod red. .. T.1-4. W‑wa 1958-65. PWN. 8,s.XXV,631,747,778,733, opr.pł.;obwoluta.
Stan bardzo dobry. Red.: „Naukowy Słownik grecko-polski jest jedynym słownikiem tego typu w Polsce. Zawiera bogaty materiał leksykalny oparty na licznych źródłach literackich. Ponadto z dzieł specjalistycznych, nieliterackich uwzględniono Nowy Testament oraz pisma dwóch podstawowych autorów medycznych: Hipokratesa i Galena, ze względu na ich szczególne znaczenie językowe”.

400,-
2. Fotografia pozycji 2AFTANAZY Roman - Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wyd.2 uzup. T.1-11. [Komplet]. Wrocław-Kraków 1991-97. Ossol. 4, ponad 6800 ilustracji, mapy, plany, opr.pł.oryg.
Stan bardzo dobry. Monumentalna monografia przedstawiająca historię około 1500 polskich pałaców i dworów oraz ich właścicieli na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Opisana historia budowli, architektura, wnętrza, wyposażenie, zbiory sztuki, opisy parków i ogrodów.
Autor (1914-2004) - polski historyk, bibliotekarz w lwowskim Ossolineum, kustosz Działu Gromadzenia Zbiorów we wrocławskim Ossolineum.  

1.800,-
3. Fotografia pozycji 3ALMANACH des dames, pour l'an XII - 1804. Tübingen, chez I. G. Cotta. 11,5 cm, s.223, winieta tyt.;1 miedzioryt, 3 skł. karty nut, opr.kart.oryg.
Stan dobry. Zaw.: kalendarium, wiersze różnych autorów.

120,-
4. Fotografia pozycji 4[ALQUIE de Rieupeyroux Louise] - Kodeks światowy czyli znajomość życia we wszelkich stosunkach z ludźmi, na podstawie najlepszych źródeł ułożył [tłum. i oprac] Spirydion [pseud. nazw. Edward Lubowski]. B. m. w. i w. 1913. 16, s.58, [1], okł.oryg.
Grzbiet naddarty, kilka kart luźnych.

35,-
5. Fotografia pozycji 5ANDERS Władysław gen. - Klęska Hitlera w Rosji 1941 - 1945. Wyd. wznowione i poszerzone. Londyn 1972. Pol. Fundacja Kult. 8,s.204, [1], 7 mapek - szkice bitew, opr.pł.oryg.
Stan bardzo dobry.

80,-
6. Fotografia pozycji 6ANNUS a nativitate salvatoris nostri Jesu Christi M. DCCC. XIX [1819] communis dierum 365 stylo Gregoriano, et Juliano deductus, sive Calendarium in usum ecclesiae R. Catholicae, exhibens seriem festorum, profestorum et jejuniorum, observationes deinde astronomicas ad meridianum Budensem, et Elevationem Poli 47 gr. 3o m. reductas. Budae, Typ. ac sumt. Typogr. Regiae Univers Hungar. 8,s.[62].
SCHEMATISMUS inclyti Regni Hungariae, patrtiumque eidem annexarum cum schematismo literario, eiusque indice suenexo pro anno 1819. s.337, [70].
SCHEMATISMUS Literarius, sive nomina eorum, qui rem scholasticam per Regnum Hungariae, et provincias eidem adnexas procurant. Anno 1819. Budae, s.77, [15], opr.kart. z epoki.
Oprawa lekko przetarta, podpis. Cz.1 zawiera kalendarium, w 2 i 3 szematyzmy. Z indeksami.

450,-
7. Fotografia pozycji 7ARCHIWUM do dziejów literatury i oświaty w Polsce, wydawane przez Komisyę do badań tego zakresu przez Wydział filologiczny Akademii Umiejętności w Krakowie powołaną. T. VI. Kraków 1890. A. U. Druk. „Czasu”. 8,s.421, okł.oryg.;opr.pł. współczesna.
Stan dobry. Podpis. Treść: Polacy w Bazylei w XVI wieku, wyd. J. Kallenbach, Metryka Nacyi polskiej w Padwie, wyd. St. Windakiewicz, Ustawy bursy krakowskiej Jeruzalem, wyd. A. Karbowiak, Proces Filaretów w Wilnie - dokumenta urzędowe z teki rektora Twardowskiego, wyd. Szeliga, Polacy w Kolonii, wyd. J. Kallenbach, Przyczynek do życiorysu Marcina Kwiatkowskiego przez Z. Celichowskiego, Protokóły zgromadzeń Nacyi polskiej w Padwie, wyd. St. Windakiewicz, Statuta Nacyi polskiej w Padwie, wyd. St. Windakiewicz.

120,-
8. Fotografia pozycji 8ARCHIWUM Wybickiego. T.1-3. Zebrał i wydał A. M. Skałkowski. Gdańsk 1948-50,1978. Tow. Przyj. Nauki i Sztuki. Gdańskie Tow. Nauk. 8,s.XIII,541, VIII,567,382, [1], okł.oryg.
T.1 i 2 - podklejone kartonem grzbiety, t.2: na okładce zaplamienia, ubytek g. rogu.
T.1 (1768-1801). T.2 (1802-1822). T.3ci przyg. do druku A. Bukowski, z materiałów zebranych przez A. M. Skałkowskiego i A. Lewaka. Dokumenty treści politycznej i korespondencja za niepodległej Rzpltej i na emigracji, lata 1768-1822.

150,-
9. Fotografia pozycji 9ARCHUTOWSKI Józef X. - Sługa Jahwy w księdze Izajasza proroka. Kraków 1923. Skł. gł.: Gebethner i Wolff. 8,s.[2],227, [2], okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Z indeksem.

60,-
10. Fotografia pozycji 10Fotografia pozycji 10Fotografia pozycji 10BACZYŃSKI Julian - Dzieje Polski ilustrowane. Wyd. 5 popr.;powiększ. T.1-2. Poznań 1920. Wlkp. Księg. Nakł. 4,s.890, [4], mapa Polski, liczne ilustracje, opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa: narożniki i 6ciopolowe grzbiety z jasnobrązowej skóry, złocone zdobienia i napisy, czerwone szyldziki z tytułem, karton i wyklejki marmoryzowane.
Bardzo ładny egzemplarz. Obejmuje okres od najdawniejszych czasów do rozbiorów.

650,-
11. Fotografia pozycji 11Fotografia pozycji 11BALBI Adrian - Allgemeine Erdbeschreibung oder Hausbuch des geographischen Wissens. Eine systematische Encyklopädie der Erdkunde für die Bedürfnisse der Gebildeten jedes Standes. 3. nach der neueste franz. und italienischen bearb. Ausgabe von J. F. G. Cannabisch, K. Vogel und A. Wimmer. Tl. 1-2. Pest 1842. C. A. Hartleben. 8,s.XVI,873,628, w t.1 sztychowana druga karta tyt.;opr. psk. z epoki: skóra na grzbietach brązowa, złocone zdobienia i tytulatura, karton marmoryzowany.
Bardzo ładny egzemplarz. Kompendium wiedzy geograficznej do domowego użytku. W t.1 opisana Europa: tu m. in. tereny polskie, w t.2: Azja, Afryka, Ameryka i Oceania. Z indeksem.
Autor (1782-1848), włoski geolog, profesor geografii w kolegium San Michele w Murano, profesor fizyki w Fermo.

1.200,-
12. Fotografia pozycji 12Fotografia pozycji 12BARCIŃSKI A[ntoni, Feliks] - O giełdzie paryzkiej z wyszczególnieniem i opisem wszystkich spekulacyi na papiery długów publicznych. W‑wa 1832. Nakł. aut. Druk. J. Węckiego. 16d, s.195, 1 rycina - widok giełdy paryskiej, opr. psk. z epoki.
Wycięty fragment karty tyt. Ekslibris: Biblioteka Archiwalna Miasta Lwowa. Praca dedykowana: „Bankierom, negocjantom i kupcom warszawskim”. W treści m. in.: O Giełdzie Paryzkiej, o ajentach, obligacjach długów publicznych, o targu pełnym, o spekulacjach targiem pełnym na zdrożeniu obligacji, o spekulacjach na staniałości papierów publicznych, o likwidacji, o kulisierach, o zastawach papierów publicznych, o cenniku. Rzadkie.
Autor (1803-1878), nauczyciel matematyki, profesor buchalterii i rachunku, urzędnik w Banku Polskim, autor podręczników z buchalterii, rachunkowości.

600,-
13. Fotografia pozycji 13BARTOSIK Józef - Wierny okręt. London 1947. Orbis. 16d, s.147, rysunki w tekście Artura Horowicza, okł.oryg.;obwoluta.
Stan dobry. Wspomnienia polskiego kapitana marynarki (1917-2008) i brytyjskiego kontradmirała. Podczas II wojny światowej jako oficer artylerii służył na niszczycielach ORP „Garland” i ORP „Błyskawica”.

50,-
14. Fotografia pozycji 14BARTOSZEWICZ Kazimierz - Dzieje Insurekcji Kościuszkowskiej. Wiedeń[1909]. Nakł. Fr. Bondego. [Druk. J. Philipp]. 8. s.368, ilustracje w tekście, 25 kolorowych tablic i planów, opr.pł.oryg. ozdobna, proj. H. Uziembło.
Oprawa naprawiana: współcześnie uzupełniony skórą grzbiet, podklejone kartonem wyklejki. Na kilku kartach zaplamienia na górnym marginesie. Pierwsza część cyklu: Powstania Polskie.

300,-
15. Fotografia pozycji 15BAYKOWSKI Juljusz - Wilgotny Baccarat. .. B. m.1929. [Nakł. aut. ]. Druk. H. Leszczyński, W‑wa. 8,s.LIX, okł.oryg.
Stan dobry. Pieczęć: Księgozbiór K. Czachowskiego. Wiersze, 1 jedyne wydanie. Odbito num. egz. 444, ten 79.

50,-
16. Fotografia pozycji 16BERGEL Rajmund - „Z trudu naszego i znoju. .. „ (Ofiarny bój). Epizod dramatyczny z walk Legjonów Polskich w 3 odsłonach. Miejsce Piastowe 1934. Tow. Św. Michała Arch. 8,s.87, okł.oryg. Bibl. Teatralna Michalineum.
Stan dobry. Rzecz dzieje się 16 i 17 lutego 1915 r.;w czasie walk 2 p. p. L. P. o Sołotwinę.

35,-
17. Fotografia pozycji 17Fotografia pozycji 17Fotografia pozycji 17BIBLIA. Księgi Starego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez ks. Jakóba Wujka z Wągrowca. Ozdobione przeszło 300 obrazkami. Nowe wydanie uczynione za pozwoleniem Prze­wie­lebnego Generalnego Konsystoryum Katolickiego w Królestwie Saskiem. Lipsk 1838. Nakł. J.Baum­gaertnera. 8,s.VIII,1249, L, drzeworyty w tekście, 2ga sztychowana karta tyt.;opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, narożniki i 4ropolowy grzbiet z czarnej skóry, złocone zdobienia i tytulatura.
2 karty tyt. z małymi podklejonymi ubytkami narożników, na części kart niewielkie ślady zabrązowienia. Przedruk wg Biblii wydanej w 1599 r. Od s.1095 Objaśnienia do Starego Testamentu. Na końcu Rejestr rzeczy przedniejszych i potrzebniejszych, które się w Biblii i w Annotacyach zamykają.

1.600,-
18. Fotografia pozycji 18Fotografia pozycji 18BIBLIA. PISMO Święte w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka, oprac. przez ks. prof. dr. Józefa Archutowskiego, Władysława Hozakowskiego, Józefa Kruszyńskiego, Wilhelma Michalskiego, Franciszka Rosłańca, Piotra Stacha i Władysława Szczepańskiego. T. 1-4 [z 5]. Poznań-W‑wa-Wilno 1926-1930. Nakł. Księg. Św. Wojciecha. 8,s.XIII,656, [1], VIII,517, VIII,690, VIII,765, z ilustracjami na oddz. tablicach, opr.pł.oryg. ozdobna, złocone zdobienia i tytulatura na okładkach i grzbietach, ozdobne wyklejki, karty tyt. w ozdobnym obramowaniu.
Bardzo ładny egzemplarz. Stary Testament. T.1 zawiera Wstęp ogólny do ksiąg Starego Testamentu X. Prof. W. Michalskiego, Pięcioksiąg Mojżesza w oprac. X. Prof. W. Hozakowskiego oraz Księgi Jozuego, sędziów, Rut w oprac. X. Dr. Fr. Rosłańca. T.2 zawiera dwie Księgi Samuela, dwie księgi Królewskie, dwie księgi Paralipomenon, dwie księgi Ezdraszowe, księgę Tobjasza, księgę Judyty, księgę Estery w oprac. X. Prof. J. Kruszyńskiego. T.3 zawiera księgi Hioba i psalmy w oprac. X. Prof. W. Michalskiego oraz księgi przysłów, Eklezjastesa, Pieśni nad pieśniami, mądrości Syracha w oprac. X. Prof. P. Stacha. T.4 zawiera Księgi prorockie oraz dwie księgi Machabejskie w oprac. X. Prof. J. Archutowskiego.

1.000,-
19. Fotografia pozycji 19BLUMAUER [Alois] - Virgilis Aeneis travestirt von. .. Bd.1-3. Frankfurt-Leipzig 1802.
16, s.83,81,84, winiety tyt.;finaliki.
BLUMAUER - Virgilis Aeneis travestirt von. .. Ausgeführt von Proffessor Schaber [Karl Wilhelm Friedrich]. Vierter und letzter Band. Frankfurt-Leipzig 1794. 16, s.10: przedmowa wydawcy,116, winieta tyt.
Komplet. Oprawa kart. z epoki w 1 wol.;małe pęknięcia przy grzbiecie. Tytuły czerwoną czcionką. Parodia Eneidy autorstwa pisarza austriackiego (1755-1798), przyjęta entuzjastycznie i przetłumaczona na wiele języków europejskich.

250,-
20. Fotografia pozycji 20[BOBOLA Andrzej św. ]. Album pamiątkowy wspaniałych uroczystości kanonizacji św. Andrzeja Boboli w Rzymie i uroczystości towarzyszących przewiezieniu zwłok polskiego Męczennika w całej Polsce. Kraków [1938]. Nakł. Sp. Wyd. Kurier S. A. - Zakł. Graf. IKC. 4,s.30, [2], ilustracje z opisem, broszura.
Stan dobry.

60,-
21. Fotografia pozycji 21BOBROV Aleksandr Aleksejevič - Rukovodstvo k izučeniju chirurgičeskich povjazok. Desmurgija. Izd. 3 dopolniennoe. Moskva 1890. A. Lange. 8,s.[2],206, 164 drzeworyty w tekście, opr. psk. z epoki.
 Oprawa przetarta, płótno odbarwione, na kilku ostatnich kartach ślady zaplamienia na marginesie. Zakreślony podpis. Opatrunki, sposoby ich zakładania, materiały i narzędzia. Autor (1850-1904), chirurg, profesor Uniw. Moskiewskiego.

120,-
22. Fotografia pozycji 22Fotografia pozycji 22Fotografia pozycji 22Fotografia pozycji 22BOCCACCIO Giovanni, Berezowska Maja - Dekameron. Pełne wydanie stu opowieści. Przeł. z włoskiego, komentarzami i posłowiem opatrzył Edward Boyé. Wstęp Kornel Makuszyński. Ilustracje Maja Berezowska. W‑wa 1930. Nakł. Bibl. Arcydzieł Literatury. 4,s.XXXII, [1],745, [1], ilustracje na tablicach, opr.sk. współczesna, skóra brązowa, grzbiet 7miopolowy, tłoczone i złocone zdobienia i napisy na grzbiecie i okładkach, brzegi kart barwione.
Uszkodzony margines jednej karty, poza tym bardzo ładny egzemplarz w ekskluzywnej oprawie. Główne dzieło Boccaccia: zbiór 100 nowel, które w ciągu 10 dni opowiada 10 florenckich arystokratów przebywających w okolicach Florencji, gdzie schronili się przed zarazą w 1348 r. Lekka, swobodna tematyka opowiadań czerpana z ustnego przekazu i źródeł pisanych. Urody książce dodają ładne, erotyczne ilustracje Maji Barezowskiej.

2.400,-
23. Fotografia pozycji 23BORKOWSKI Henryk - Zdradzeni i zaprzedani. Jak oszukano naród polski. Rewelacje w świetle faktów i dokumentów. W‑wa 1940. „Wyd. Nowoczesne Sp. z o. o. „. 8,s.69, [2], ilustracje, okł.oryg. Seria Warszawska T. II. Wyd. Jan Sandrezki.
Stan dobry. Jest to wydanie niemieckie.

35,-
24. Fotografia pozycji 24[BRANSIET Mathieu (Frère Philippe)] - Abrégé de géographie commercial et historique, contenant la division de la France par Bassins,. .. suivi des moeurs et des usages des principaux peuples, d'un précis de cosmographie selon le systeme de Copernic,. .. Par F. P. B. ... 28 éd. Tours - Paris 1853. Ad Mame et Cie, Poussielgue-Rusand. 16d, s.24,192, 6 skł. map, opr.kart. z epoki.
Stan więcej niż dobry. Na odwrociu karty tyt. podpisy wydawców. Kompendium geografii handlowej i historycznej, także opis obyczajów i zwyczajów czołowych narodów, zastosowanie kosmografii w systemie kopernikańskim. Jest to podręcznik do użytku w szkołach podstawowych.
Autor(1792-1874), przełozony zgromadzenia Inst. Szkół Chrześcijańskich. Odegrał znaczącą rolę w szerzeniu oświaty XIX w. Autor wielu podręczników.

180,-
25. Fotografia pozycji 25BRONIKOWSKI Aleksander - Elekcya. Powieść przeł. z rękopismu niem. Wyd. A. Kaczurba. Przemyśl 1882. Czc. S. F. Piątkiewicza. 8,s.70, opr.ppł. z epoki. Biblioteka Uniwersalna arcydzieł polskich i obcych.
Stan bardzo dobry. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego.

60,-
26. Fotografia pozycji 26BRÜCKNER Aleksander - Encyklopedia staropolska. Oprac. .. T.1-2. Materiałem ilustracyjnym uzupełnił Karol Estreicher. W‑wa 1939. Trzaska, Evert i Michalski. 4,s.VI,956,1070 [paginacja dwuszpaltowa], 3948 ilustracji, opr.pł.oryg.
Bez tablic, ładny egzemplarz. „Pierwsze nowoczesne, na najnowszych źródłach oparte dzieło, obejmujące całokształt spraw i rzeczy dawnej Polski”. Dzieło o nieprzemijających wartościach, oprac. przez znakomitego polskiego slawistę (1856-1939), historyka literatury i kultury polskiej. Zawiera obszernie opracowane hasła z wiadomościami o przeszłości naszego narodu, ze wspaniałym materiałem ilustracyjnym. Niezbędnik dla poszerzenia wiedzy o naszej kulturze.

900,-
27. Fotografia pozycji 27BRZOSTOWSKA Janina – Płomień w cierniach. W‑wa-Kraków 1947. E.Kuthan. 8,s. 105, [3], okł. oryg.
Słabo widoczne ślady zalania. Odręczna dedykacja autorki: Drogiemu Państwu Czesławie i Teofilowi Wojeńskim z wielką serdecznością Janina Brzostowska. Warszawa 4. XII.947. Wiersze, 1 wydanie. Cykle: Warszawa zwycięska, Uśmiech za uśmiech, Wieczór przymierza, Ogrody brzoskwiniowe, Ręce nieznajome.

60,-
28. Fotografia pozycji 28BUCZWIŃSKI Leon - Podręcznik weterynaryjny. Cz. 1-3. W‑wa 1902-1904. Nakł. „Gazety Rolniczej”. 8,s.156, [3],236,126, ilustracje w tekście i na tablicach, opr. psk. z epoki w 1 wol.
Oprawa pęknieta przy grzbiecie. Cz. I: Choroby pomorkowe. II: Choroby wewnetrzne zwierząt domowych. III: Choroby zewnętrzne zwierząt domowych.

120,-
29. Fotografia pozycji 29Fotografia pozycji 29BYRON [Georges Gordon] - Don Juan by Lord. .. in two volumes. London 1837. J. Murray. 16,s.[4],376, [2],395, 2 winiety tyt.;opr.sk. z epoki, grzbiety 6ciopolowe, szyldziki ze złoconą tytulaturą i zdobienia.
Minimalne otarcia grzbietu, na k. tyt. nieznaczne ślady zabrązowienia. Ekslibris: Edward Rayment; pieczęcie: Ex Libris T. M. Filip Wadowice, Tomasz Maczuga. Ładny egzemplarz. Najwybitniejsze dzieło wielkiego ang. poety romantycznego. Niedokończony poemat dygresyjny w 16 pieśniach. Wydanie uskutecznione przez wydawcę J. Murraya przyjaciela autora. Krajobrazowe winiety tytułowe graw.: Thomas Crecwick (1811-1869) i Edvard Fr. Finden (1791-1857).

350,-
30. Fotografia pozycji 30BYSTROŃ Jan St. - Literaci i grafomani z czasów Królestwa Kongresowego 1815-1831: dwanaście portretów. Lwów-Warszawa 1938. Książnica-Atlas. 8,s.272, 14 ilustracji, okł.oryg.;opr.pł.;tłoczone zdobienia, złocona tytulatura. Seria: Portrety.
Podklejona okładka, poza tym stan bardzo dobry. Na okładce drzeworyt barwny St. O.Chrostowskiego. Z indeksem.


80,-
31. Fotografia pozycji 31BYSTROŃ Jan St. - Łańcuch szczęścia i inne ciekawostki. W‑wa 1938. Rój. 16d,230, [3], okł.oryg.;opr.pł. współczesna.
Stan bardzo dobry. Rozprawki - ciekawostki z przejawów życia codziennego w perspektywie wieków.

60,-
32. Fotografia pozycji 32CENNIK - katalog znaczków polskich i Generalnej Gubernji. Warszawa, wydanie 1942. Polski Dom Filatelistyczny [Właściciel: Aleksander Naimski]. 4,s.30 + 12 tablic ze znaczkami form. 15 x 21 cm.;okł.oryg. Druk powielany w druk. M. Pillati.
Karty luźne, złożone.

100,-
33. Fotografia pozycji 33CENNIK nasion 1934. W‑wa, Zakłady Ogrodnicze C. Ulrich założone w 1805 roku. S. A. Og. zbioru cennik Nr 257. 4,s.88, liczne ilustracje w tekście, okł.oryg.
Okładka lekko przykurzona. Cennik cebulek i krzewów, nasion drzew i roślin, kwiatów, warzyw, narzędzi i przyborów ogrodniczych. Ze słowniczkiem polskich nazw kwiatów.

80,-
34. Fotografia pozycji 34ČEP Jan - Droga na jutrznię. Tłum. Jan Kuglin. Poznań 1936. 8,s.X, [5], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Tłumaczył z czeskiego, składał i tłoczył przy pomocy współpracowników Jan z Bogumina Kuglin. Wyd.: Rolnicza Druk. i Księgarnia Nakładowa w Poznaniu. Druk okolicznościowy. Wydawca przesyła swym Klientom i Przyjaciołom z życzeniami wesołych Świąt i szczęśliwego 1937 r. Na ostatniej karcie sygnet J. Kuglina. Odbito 60 egz. na papierze mirkowskim, czerpanym, antykwą Półtawskiego, oprawiono w marmurek wodny, wykonany we własnej introligatorni. .

150,-
35. Fotografia pozycji 35Fotografia pozycji 35Fotografia pozycji 35CÉRÉMONIES et coutumes religieuses de tous les peuples du monde. Representées par des figures dessinées de la main de Bernard Picart; Avec des explications historiques et des dissertations curieuses. Nouv. éd.;entierement conforme a celle de Hollande,. .. T. IV. Cérémonies des anglicans, des quakers, des anabaptistes, etc. Paris 1808. L. Prudhomme. Folio, s.402, miedzioryty: 14 plansz jedno-i dwustronicowych, opr. psk. współczesnie oprawiony grzbiet, karton marmoryzowany z epoki.
Stan więcej niż dobry. Monumentalne dzieło, jeden z wielu tomów pośw. rytuałom i ceremoniom wierzeń i życia religijnego na świecie. Porównawcze studium religii wszystkich narodów świata, mające duży wpływ na przedstawienie światowych religii na Zachodzie. Tom czwarty poświęcony anglikanom, kwakrom i anabatystom. Piękne plansze przedstawiają obrzędy, święta, procesje, ubiory. Dzieło ilustrował Bernard Picart (1673-1733), jeden z najwybitniejszych znanych rytowników tego okresu. Wykonał ryciny m. in. do Biblii i Owidiusza; plansze do „Ceremonies. .. „ są najbardziej znanym dokonaniem tego artysty.

1.000,-
36. Fotografia pozycji 36CHABROWSKI Tadeusz - Drewniany rower. Brooklyn, Greenpoint, N. Y. 1988. Polander Press. 4,s.49, 8 barwnych akwafort Katarzyny Czerpak, własnoręcznie wykonanych i odbitych przez artystkę, oprawa kart. projektu Marka Gajewskiego: jasny karton tłoczony na marginesach, z napisami, pośrodku wycięcie w formie medalionu, wykonał Wł. Zając.
Ładny egzemplarz. Bibliofilskie wydanie tomu wierszy T. Chabrowskiego. Ukazało się z inicjatywy Z. M. Legutki, jako druga pozycja oficyny Polander Press. Układ graficzny K. Czerpak, tekst złożył M. Kiełkucki antykwą Półtawskiego pt.12. Tekst czcionką w kolorze brązowym. Odbite na papierze czerpanym czysto szmacianym Nigedden, w nakładzie 150 num. egz. Ten nr 72, sygn. przez autora i wydawcę. Akwaforty sygn. . przez artystkę.
 Autor (1934-1988), poeta, czynny na emigracji, wielokrotnie nagradzany.

500,-
37. Fotografia pozycji 37Fotografia pozycji 37CHODŹKO Léonard red. - La Pologne historique, littéraire, monumentale et illustrée,. .. Réd. par une Société de Littérateurs, sous la dir. de. .. Paris 1839-1841. Au Bureau Central. 4,s.[4],472, 46 rycin całostronicowych [staloryt, akwaforta], winiety [drzeworyt] w tekście, opr. psk. z epoki: grzbiet z czerwonej skóry, złocone zdobienia i napisy, karton marmoryzowany.
Słabo widoczne ślady zalania, Niewielkie zabrązowienia. Jednotomowe wydanie słynnej „La Pologne” L.Chodźki. Bogato ilustrowane dzieło o Polsce i Polakach dla Francuzów. Tekst opisowy dwuszpaltowy. Ilustracje wg rysunków Smuglewicza, Chodowieckiego, Stachowicza, Peszki, Oleszkiewicza, Sokolnickiego, Bro­dows­kiego, Tyrowicza, Głowackiego, Kurowskiego, Orłowskiego, Norblina i in.; rytownicy: J.Hopwood, A.Piliński i in. Na rycinach: widoki miast, portrety zasłużonych Polaków, budowle, sceny historyczne, pomniki, plany, mapa Polski.

750,-
38. Fotografia pozycji 38COOPER [James] Fenimore - Krzysztof Kolumb. Przekład Ludwika Jenike. Ilustracja Bertalla. W‑wa 1853. S. H. Merzbach. 5, s.84, ilustracje (drzeworyty) w tekście. Skarbiec Arcydzieł Pismienniczych Europy.
Pieczęć, ślady zawilgoceia, kilka kart podklejonych przy grzbiecie. Barwna opowieść o pierwszej wyprawie Kolumba do Ameryki w 1492 r. Druk dwuszpaltowy. 1 polskie wydanie, wzbogacone drzeworytami Bertalla (Charles Albert d'Arnoux, 1820-1882), ilustratora, rytownika, karykaturzysty, jednego z pionierów fotografii.
LESAGE [Alain René] - Djabeł kulawy. Przekład Dra T. Tripplina. Illustracya T. A. Beaucé. W‑wa 1853. S. H. Merzbach. 4,s.68, ilustracje w tekście (drzeworyty). Skarbiec Arcydzieł Piśmienniczych Europy.
Pieczęcie, niewielkie ślady zawilgocenia. Najbardziej znana powieść franc. pisarza i dramaturga (1668-1747), w której diabeł zagląda bohaterom przez dachy do domów.
Opr. psk. współczesna w 1 wol.;sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa: narożniki i grzbiet z brązowej skóry, złocone napisy, karton marmoryzowany.

400,-
39. Fotografia pozycji 39CZARTAK. Zbiór poetów w Beskidzie. [Nr 2]. Poezje Janiny Brzostowskiej, Edwarda Kozikowskiego, Tadeusza Szantrocha, Emila Zegadłowicza. B. m. 1925. Nakł. „Czartaka”. Druk. „Krajowa” (W. Krawczyńskiego) w Warszawie. 4,s.110, [2], 4 portrety, inicjał, okł.oryg.
Stan więcej niż dobry. Pismo - almanach wydawany nieregularnie przez grupę literacką „Czartak” w latach 1922 - 1928. Ukazały się 3 numery. W num. 2 portrety wyk.: Ludwik Misky, Edward Porządkowski, Jan Hrynkowski, Jerzy Hulewicz. Okładka i inicjał Jan Hrynkowski. Nakład 505 egz.

1.000,-
40. Fotografia pozycji 40CZEMERYŃSKI Kornel - O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej polskiej, wedle źródeł wiarogodnych skreślił. .. W II działach. Lwów 1870. Nakł. aut. Druk. Ossol. 8,s.290,104, [2], okł.oryg.
Podklejony kartonem grzbiet, okł. lekko przybrudzona. Pieczecie. Treść: Dz. I. O dobrach koronnych w Galicyi. Dz. II. O dobrach koronnych w granicach byłej Rzeczypospolitej. Wykazy dóbr niegdyś koronnych, oparte na lustracjach, w szczególności na ostatniej z czasów sejmu w 1764 r. Rzadkie.

150,-
41. Fotografia pozycji 41CZERKAWSKA Maryla - Poezje z 1914 - 1915 roku. Kraków-Bezmiechowa 1914-1915. L. Frommer. 16, s.46, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Obca dedykacja. 1 jedyne wydanie.

50,-
42. Fotografia pozycji 42Fotografia pozycji 42CZYCZ Stanisław - Tła. Wiersze. Kraków 1957. WL. 16d, s.82, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Prof. Kazimierza Wyki, dat.: Kraków 30/7 1957. Debiut literacki.

60,-
43. Fotografia pozycji 43[DĄBROWSKI Józef] J. Grabiec - Rok 1863. Poznań 1913. Z. Rzepecki i Sp. 8, [4],s.[4],464, liczne ilustracje w tekście i kolorowe na oddz. tablicach, składana mapa Królestwa Polskiego z miej­scami bitew i potyczek, opr.pł.oryg. ozdobna z orłem polskim, ilustrowane wyklejki. W pięćdziesiątą rocznicę.
Brzegi oprawy lekko przetarte, poluzowany grzbiet. 1 wydanie. Ilustracje wg najlepszych artysów polskich.

200,-
44. Fotografia pozycji 44DIALOG o grzeszniku i łasce Bożej. W‑wa 1935. Druk. Artystyczna. 8,s.32, okł.oryg. Bibljoteka Dramatyczna Drogi. Nr 8.
Mały ubytek tylnej okładki. Podpis: St[efan] Kawyn.

50,-
45. Fotografia pozycji 45DOBRZYŃSKI Konstanty - Żagwie na wichrach. Poznań 1938. Druk. Polska. 8,s.68, [1], okł.oryg.

Brak grzbietu okładki. Wiersze, 1 jedyne wydanie. Autor (1908-1939) - łódzki poeta i pisarz robotniczy. „Żagwie” są drugim wydanym tomikiem wierszy; w 1939 r. nagrodzone przez tygodnik Prosto z Mostu.

50,-
46. Fotografia pozycji 46Fotografia pozycji 46[DUBROWSKIJ Piotr Pawłowicz] - Russko - polskij komenij,. ... Rossyjsko - polski komeniusz, obejmujący: 1. Zbiór wyrazów i wyrażeń najużywańszych. 2. Wzory potocznej konwersacyi. 3. Przykłady do tłumaczenia z języka polskiego na rossyiski i 4. Zbiór wyrazów, zawierających się w tych przykładach. Ułożony przez Nauczyciela języka rossyjskiego przy Gimnazyum Gubernialnem Warszawskiem P. .. D. .. W‑wa 1841. Nakł. S. Orgelbranda. Druk. L. M. Chmielewskiego. 16d, s.144, [2], okł.oryg.;opr.kart. z epoki, sk. szyldziki na grzbiecie.
Bardzo ładny egzemplarz. Pieczęcie herbowe: Gwalbert Pawlikowski.

200,-
47. Fotografia pozycji 47DUNIN-Kozicka Marja - Burza od Wschodu. Wspomnienia z Kijowszczyzny (1918 -1920). Z przedm. prof. St. Estreichera. [Wyd.2]. W‑wa 1929. Dom Książki Pol. Druk. „Głosu Narodu”. 8,s.XIII,512, [1], opr. współczesna.
Stan dobry, pieczęcie. Treść: I: Przewrót marzec 1917-maj 1918. II: Wśród zmiennych rządów czerwiec 1918-sierpień 1919. III: Denikinowskie czasy wrzesień 1919-listopad 1919. IV: Z Kijowa do Warszawy grudzień 1919-luty 1920. Międzynarodowa Komisja Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów w Genewie zaliczyła „Burzę od Wschodu” do najwybitniejszych utworów beletrystycznych.

75,-
48. Fotografia pozycji 48Fotografia pozycji 48Fotografia pozycji 48DYAKOWSKI B[ogdan] - Atlas państwa zwierzęcego. Według Kurta Lamperta oprac. ...Cz. 2: Ptaki. W‑wa 1905. M. Arct. 8,s.86, VI, 11 rycin w tekście i 32 tablice barwne, opr. psk.: okładki oryg. ozdobne, skóra na grzbiecie współczesnie oprawiona.
Stan dobry. Podpis. Na ilustracjach 256 wizerunków ptaków.

150,-
49. Fotografia pozycji 49Fotografia pozycji 49DYAKOWSKI B[ohdan] - Z naszej przyrody. Obrazy z życia zwierząt i roślin krajowych. Wyd.2. W‑wa 1907. M. Arct. 8,s.VI,564, ilustracje w tekście i 24 chromolitografowane tablice, opr. psk. z epoki, narożniki i 4ropolowy grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia, tytulatura i monogram K. P.;płótno brązowe.
Na 2 kartach słaby ślad zacieku, poza tym stan dobry.

150,-
50. Fotografia pozycji 50DZIEJE powszechne illustrowane. Na podstawie najnowszych badań i dzieł historycznych oprac. pod kierunkiem prof. dra Ludwika Kubali. T.1-16. [Komplet]. Wiedeń [1894-1901]. Nakł. Franciszka Bondego. 8, liczne ilustracje, podobizny, mapy, winiety, kolorowe tablice, opr.pł.oryg. brązowa, tłoczone zdobienia z herbami Polski i Litwy na okładkach, złocone napisy na grzbietach.
Pieczęcie na kartach przedtyt.;poza tym ładny egzemplarz. Praca zb.;oprac. na podstawie badań i dzieł historycznych Autorzy: L. Kubala, Cz. Pieniążek, M. Lityński, K. J. Nitman, R. Riszka, H. Sawczyński, Ż. Prawdzic, A. Szczepański, Br. Zawadzki, Z. Czermak. Cz.1: Czasy starożytne. T.1-4. s. [6],314, [6],324, [6],310, [8],302. Cz.2: Czasy średniowieczne. T. 1-2. s. [8],499, [8],336. Cz.3: Czasy nowożytne. T.1-6. s. [8],314, [8],298, [8],312, [8],300, [8],298, [8],230. Cz.4: Czasy najnowsze. T.1-3. s. [6],314, [6],322, [8],350. Cz.5. Dzieje Polski. T.1. s. VIII,337, [1].

1.600,-
51. Fotografia pozycji 51Fotografia pozycji 51EGER Feliksa - Historya masoneryi i innych towarzystw tajnych. W‑wa 1904. Nakł. i druk Synów St. Niemiry. 8,s.457, II, opr.sk. współczesna: skóra brązowa, grzbiet 5ciopolowy, na wierzchniej okładce i grzbiecie złocone symbole masońskie, na tylnej okładce tłoczenia ślepe.
Na 2 ostatnich kartach minimalne ślady zalania. Nazwisko aut. pod słowem wst. Na karcie tyt. podpis: Feliksa Eger. Treść oparta na pracy N. Deschamps: Les sociétés sècrètes et la sociéte ou philosophie de l'histoire contemporaine, pr. zb.: Die Freimaurerei Oesterreich-Ungarn i in. pismach i przewodnikach masońskich. Z wykazem lóż na świecie, ze szczególnym uwzględnienim lóż franc. i listą czasopism masońskich.

600,-
52. Fotografia pozycji 52Fotografia pozycji 52EJSMOND Juljan - Moje przygody łowieckie. Z ilustracjami Kamila Mackiewicza. Poznań-W‑wa-Wilno [1929]. Księg. św. Wojciecha. 8,s.315, ilustracje na tablicach, okł.oryg.;opr.sk. współczesna: skóra brązowa, ilustracja na okładce i napisy złocone..
Na pierwszych kartach małe zaplamienie, podniszczony jeden margines. Treść: Zamiast wstępu, Wiosna: Pod pieśnią głuszcza, Toki cietrzewie, Na ciąg słonek, Na wiosenne kaczory, Kozły ofiarne; Lato: Na kaczki, Na kury, Pardwy i cietrzewie; Jesień: Na rykowisku jeleni, Złoty kacze, Na dzikie gęsi, Kopanie borsuków, Z puchaczem; Zima: Na dziki, Nosił wilk razy kilka. ..;Bażanty, Na lisy i szaraki, W królestwie rysi. Autor (1892-1939) był zapalonym myśliwym, nie tylko polował, ale redagował pisma łowieckie i wydawał kalendarze myśliwskie.

500,-
53. Fotografia pozycji 53Fotografia pozycji 53ENCYKLOPEDYA rolnicza wydawana staraniem i nakładem Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. T. 1-11[komplet ]. W‑wa 1890-1902. Druk. K. Kowalewskiego, „Gazety Rolniczej”. 4, opr. psk. współczesna: narożniki i grzbiet z brązowej skóry, tłoczone zdobienia na grzbietach, złocone napisy, płótno granatowe.
Ładny egzemplarz. Pieczęcie herbowe: Z księgozbioru Władysława Mieszkowskiego. Jest to jedyna tak obszerna encyklopedia poświęcona rolnictwu. W układzie alfabetycznym wyczerpujące artykuły ze wszystkich powiązanych z rolnictwem działów - budownictwo, gorzelnictwo i piwowarstwo, piekarnictwo, ogrodnictwo, pszczelarstwo, leśnictwo, hipologia, myślistwo, inżynieria rolnicza, medycyna, prawo rolne, wiadomości z zoologii i przyrody. W tekście liczne drzeworyty, tablice. Artykuły opracowali specjaliści z danej dziedziny.

12.000,-
54. Fotografia pozycji 54EOS - Polskie epigramy. W‑wa 1935. Druk B-ci Drapczyńskich. 8,s.402, opr.pł.oryg.
Stan dobry. Krótkie utwory poetycke.

50,-
55. Fotografia pozycji 55[ETGENS de Etgensen Władysław] – Pieśń ostatnia przez Wiesława Znicza. Lipsk 1863. Nakł. autora. 16d, s.45, okł. kart.
Ślady zalania. Pieczęć: Karol Rząca w Krakowie. Wierszem. Dedykowane „Cieniom poległych Braci za wiarę, ojczyznę i wolność”. Autor (1836-1892] brał udzial w Powstaniu Styczniowym jako komisarz do tajnych zleceń.


80,-
56. Fotografia pozycji 56FILATELISTYKA. ŁASZKIEWICZ Antoni - Znaki pocztowe Polski demokratycznej i okresu przejściowego. W‑wa 1947. Centrala Filatelistyczna Zw. Zaw. Prac. Poczt i Telekomunikacji. 8,s.94, [1], ilustracje w tekście, okł.oryg.
Stan dobry, pieczęć.

45,-
57. Fotografia pozycji 57PERZYŃSKI Maciej - Fałszerstwa znaczków polskich. W‑wa 1971. „Ruch”. 8,s.46, [1], ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Problemy teoretyczne, wskazówki praktyczne, informacje i ciekawostki.

25,-
58. Fotografia pozycji 58„PIONIER”. Dodatek do katalogu filatelistycznego „Pionier” 1944. Kraków, marzec 1945. Wyd. katalogu „PIonier”. 16, s.15, ilustracje, broszura.
Stan dobry.

25,-
59. Fotografia pozycji 59WITKOWSKIEGO mały katalog znaczków polskich 1939. Poznań, wyd.: Jan Witkowski Dom Filatelistyczny. 8,s.47, ilustracje w tekście, okł.oryg.
Okładka przybrudzona, naddarta, pieczęć.

60,-
 
*

60. Fotografia pozycji 60FIRKOWICZ Szymon (Ułłu Hazan) - O karaimach w Polsce. Troki 1938. Zakł. Graf. „Znicz”. 16, s.21, [1], 1 ilustracja - herb karaimski, okł.oryg.
Stan dobry.

20,-
61. Fotografia pozycji 61FOREL August - Hypnotyzm. Psychologia - psychofizyologia i znaczenie lecznicze, suggestya i psychoterapia. Przeł. K. Radwan-Pragłowski. Lwów-W‑wa [1914]. H. Altenberg. 8,s.302, [1], opr.ppł.
Oprawa przetarta, zabrązowiona na grzbiecie.

45,-
62. Fotografia pozycji 62Fotografia pozycji 62FREDRO Aleksander - Sztuka obłapiania. Poemat w czterech pieśniach wierszem z roku 1817. Z ilustracyami Andrzeya Czeczota. Wydanie bibliofilskie. B. m. w. [Katowice?] 1980. Folio, s.23, [1], 11 całostronicowych rysunków erotycznych, opr.
Stan bardzo dobry. Na końcu: pisała Krystyna Kulej, oprac. graf.: Alek Markiel i Piotr Czeczot. Technika druku: serigrafia Roman Król. Nakład 200 egz. + 30. Ten bez numeru.
A. Czeczot (1933-2012), grafik, twórca filmów animowanych, autor rysunków satyrycznych. Odznaczony medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”.

600,-
63. Fotografia pozycji 63Fotografia pozycji 63FRYDERYK II Wielki. Frédéricana, ou recueil d'anecdotes, bons mots et traits piquans de Frédéric II, Roi de Prusse. Paris An IX (1800). Chez Lemarchand. 16,s.XXIV,116, opr. psk. z epoki, złocenia liniowe na grzbiecie, szyldzik z tytułem.
Wierzchnia okładka oderwana od grzbietu. W tekście podkreślenia i zapiski. Zbiór anegdotek, bon motów i pikantnych dowcipów dotyczących Fryderyka II króla Prus. Karta tyt. w czerwonym kolorze. Na wyklejce zapiska: „Ce petit livre. .. est. .. tres-rare et. .. unique. ..

150,-
64. Fotografia pozycji 64GALLE H[enryk], Krasnowolski A. - M. Arcta Słownik frazeologiczny. Poradnik dla piszących. Wyd. 3 popr. i uzup. W‑wa 1928. M. Arct. 8,s.VII,181, okł.oryg.
Stan dobry.

60,-
65. Fotografia pozycji 65GARBARSTWO. (Łatwy przewodnik do wyprawiania skór i futer). Wyd. 2 rozsz. Łódź 1927. L. Fiszer. 16, s.136, 27 rysunków w tekście, okł.oryg. Bibl. Techniczno - Naukowa Fiszera pod red. M. Dominikiewicza. No 3.
Stan dobry.

45,-
66. Fotografia pozycji 66Fotografia pozycji 66GASZYŃSKI Konstanty - Kontuszowe pogadanki i obrazki z szlacheckiego życia. Paryż 1851. W Księg. Polskiej. Druk. L. Martinet. 16,s.XII,212, [4].
GASZYŃSKI Konstanty - Pan Dezydery Boczko i sługa jego Pafnucy. Szkic z emigranckiego życia. Paryż 1846. Druk. Bourgogne i Martinet. 16, s.36.
Oprawa sk. współczesna w 1 wol.: skóra brązowa, złocone napisy i zdobienia na grzbiecie i okładkach. Pieczęcie, podpis, na pierwszych kartach słabo widoczne ślady zalania przy grzbiecie i przybrudzenia na dolnych rogach.
1 wydania. Kontuszowe pogadanki napisane na wzór „Pamiątek Soplicy”, „Pan Dezydery Boczko” - humorystyczne opowiadanie oparte na stosunkach wśród emigracji, stylizowane w tonie Paska o ostatnich latach K. Pułaskiego „Reszty pamiętników Macieja Rogowskiego”.
K. Gaszyński (1809-1866), poeta i prozaik, zaprzyjaźniony z Zygmuntem Krasińskim, który pod jego nazwiskiem wydawał swe dzieła, np. „Przedświt”. Porucznik w powstaniu listopadowym w korpusie Giełguda, po nieudanej wyprawie na Litwie udał się na emigrację do Francji. Autor m. in. piosenek powstaniowych (Czarna sukienka). Wśród poetów romantycznych zostaje na dalszym planie.

1.000,-
67. Fotografia pozycji 67GĄTKIEWICZ Feliks - Przemówienia patryotyczne i okolicznościowe, przy różnych uroczystościach wypowiedział. .. prof. gimn. w Drohobyczu. Drohobycz 1903. Nakł. aut. 8,s.61, [1], okł.oryg.;opr.ppł.
Stan bardzo dobry. Dochód przeznaczony na odnowienie kościoła w Drohobyczu.

75,-
68. Fotografia pozycji 68GIEDROYC Jerzy, Hertz Zofia - Dwa wywiady o paryskiej „Kulturze”. Kraków - Gdańsk 1984. RKW „Regiony”. Zred. Zespół „A”. 8,s.40, okł.oryg.
Stan dobry. Druk powiel. Wywiady przeprowadziła Barbara Toruńczyk - publicystka, eseistka, historyk literatury, działaczka opozycji.

25,-
69. Fotografia pozycji 69GIERTYCH Jędrzej - O program polityki kresowej. Z przedmową Al. Dębskiego b. wojewody wołyńskiego. W‑wa 1932. Tow. Wyd. „Patria”. 8,s.145, [2], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Podstawy polityki kresowej i wskazania programowe.

75,-
70. Fotografia pozycji 70Fotografia pozycji 70GLOGER Zygmunt - Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni. Przedstawił. .. W‑wa 1900. J. Fiszer. Druk W. L. Anczyca i Sp. 4,s.384, [1], 40 rycin, okł.oryg.;opr.sk. ozdobna, współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, skóra brązowa, złocone zdobienia i tytulatura, grzbiet 5ciopolowy.
Nieznaczne przybrudzenia kilku kart na dolnych marginesach, poza tym bardzo ładny egzemplarz. 1 wydanie. Teksty wierszem i prozą. Praca zbiorowa. Autorstwa Z. Glogera jest 30 artykłów i wstęp.

800,-
71. Fotografia pozycji 71GŁĘBOCKI Józef [Teodor] Doliwa - Wspomnienie z roku 1830-1831 czyli treściwe przedstawienie dziejów tegoż okresu z powodu rocznicy 50letniej w r.1880 obchodzonej, skreślił. .. z korpusu artylleryi b. wojsk polskich (jest to część obszerniejszego dzieła: Przegląd krytyczny dziejów polskich). Kraków 1882. Nakł. aut. Druk. A. Koziańskiego. 8,s.XVIII,301, IV, opr.pł. współczesna.
Podklejona karta tyt i 2 karty ostatnie, poza tym stan dobry. Dedykowane: Rodakom a w szczególności spółtowarzyszom w tej wojnie. Cz.1: tak nazwany Wielki Tydzień Polaków w r. 1830. Cz.2: Rozbiór krytyczny wojny r.1831.

120,-
72. Fotografia pozycji 72Fotografia pozycji 72GOMULICKI Wiktor - Wybór wierszy. (Z portretem autora). W‑wa 1900. Nakł. księg. T. Paprockiego i S-ki. 16, s.204, III, portret, opr. psk. z epoki, złocone brzegi kart.
Oprawa lekko przetarta. 1 wydanie.

75,-
73. Fotografia pozycji 73Fotografia pozycji 73GORECKI Wiesław - Sonety. Kraków 1929. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 16d, s.36, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: JWielożnemu Panu Dyrektorowi Bolesławowi Wallek Walewskiemu z wyrazami czci Wiesław Gorecki. Kraków 24/IV 29 r. 1 wydanie. Cykle: Erotyki, Różne.

60,-
74. Fotografia pozycji 74Fotografia pozycji 74GORECKI Wiesław - Sonety. Kraków 1929. Skł. gł. w księg. Gebethnera i Wolff. 8,s.36, okł.oryg.
Przybrudzona okładka. Odręczna dedykacja autora: P. Annie Wallek-Walewskiej na pamiątkę pogawędek w „Domu” Wiesław Gorecki. Paryż 31/III 30 r.

50,-
75. Fotografia pozycji 75[GRABOWSKI Ambroży, Juszyński Hieronim] - Krótkie przypowieści dawnych Polaków, czyli Apophtegmata, Anekdoty, odpowiedzi dowcipne i ucinki satyryczne, zdania moralne, opisy i porównania piękne i t. p. Z rzadkich dzieł i rękopisów oyczystych zebrane. Kraków 1819. Nakł. Ambr. Grabowskiego. 16d,s.VI,146, opr. psk. współczesna.
Pożółkłe karty, poza tym stan bardzo dobry. Estreicher:. .. „dziełko niemal w całości pióra Grabowskiego. Przedmowa podpisana: wydawca, ale autorem jej był J. M. Ossoliński.

180,-
76. Fotografia pozycji 76GRODECKA Ewa, Zwolakowska Jadwiga - Ćwiczenia i gry. W‑wa 1930. Wydział Wyd. Gł. Kwatery Żeńskiej Z. H. P. 16, s.115, [1], okł.oryg. Bibl. „Skrzydeł” miesięcznika instruktorek harcerskich Nr 1.
Stan dobry.

35,-
77. Fotografia pozycji 77GULLA Jacek Luzar - Trójgłos. Kraków 1992. Polander Press. 4,s.53, [3], 6 całostronicowych linorytów, opr.sk. projektu Piotra Panasiewicza.
Stan bardzo dobry. Tom poezji „Trójgłos” jest debiutem literackim mieszkającego w Nowym Jorku poety i grafika. Jest to czwarta pozycja oficyny Polander Press i pierwsza wydana w Polsce. Tekst złożono czcionką Wisła 12 pkt. i odbito na ręcznej prasie w oficynie „Secesja” w Krakowie na papierze czerpanym z papierni w Dusznikach Zdroju w nakładzie 200 num. egz. Ten 128, z podpisem artysty.

250,-
78. Fotografia pozycji 78Fotografia pozycji 78GUMOWSKI Marian - Herbarz polski. Z.1. W‑wa [1932]. Wyd. Kawa Hag. 8,s.46 kart z opisem i naklejkami 159 [z 264] herbów w formie znaczków, okł.oryg. brosz.
Stan dobry. Wyd. kolekcjonerskie - do książki wklejone barwne herby w formie znaczków, które były załączane do opakowań kawy Hag.

100,-
79. Fotografia pozycji 79Fotografia pozycji 79GURSKI Walenty - Rozne dzieła. T.2. Rózne wiersze i komedya. Kraków 1804. Druk. J. Maja. 16, s.279, winieta tyt.;opr. psk. z epoki, złocenia na grzbiecie, czerwony szyldzik z tytułem, brzegi kart barwione.
Stan bardzo dobry. Oprócz wierszy tomik zawiera komedię: Rozwód w Masce. Dzieła różne W. Gurskiego w 6 tomikach ukazywały się w latach 1804-1817. Autor (zm.1832 r. ) - poeta, dramatopisarz, autor bajek, ód i wierszy okolicznościowych. W 1870 r. rotmistrz gwardii konnej.

200,-
80. Fotografia pozycji 80Fotografia pozycji 80GURSKI Walenty - Rozne dzieła. T.4. Komedye. Kraków 1804. Druk. J. Maja. 16, s.274, [1], winieta tyt.;opr. psk. z epoki j.w.
Stan bardzo dobry. Tom 4 zawiera komedie: Triumf cnoty i Areszt ślubu.

200,-
81. Fotografia pozycji 81Fotografia pozycji 81GURSKI Walenty - Rozne dzieła. T.5. Tłumaczenia. Lwów 1817. Druk. J. Schnaydera.
16, s.215, [4], winieta tyt.;opr. psk. z epoki, j.w.
Stan bardzo dobry. T.5 zawiera: Porwanie Prozerpiny poema Klaudyana, pod tyt. duża winieta - miedzioryt, [na początku: Rozprawa o Klaudianie przez P. Merian], Eneida księga pierwsza.

200,-
82. Fotografia pozycji 82Fotografia pozycji 82HANDEL Wilhelm - Zbaraż od ruin ku odbudowie. Rocznik pamiątkowy poświęcony odbudowie zamku ks. Wiśniowieckich w Zbarażu. Lwów 1939. Nakł. Sekcji Zbaraskiej Zw. Oficerów Rezerwy Okr. Ziem Południowo-Wschodnich. 4,s.108, reklamy s. [18], liczne ilustracje, okł.oryg.;opr.pł.
Stan dobry. Teksty wierszem i prozą. Treść: H. Zbierzchowski - Ratujmy Zbaraż. Odezwa Sekcji Zbaraskiej. Odbudowa zamku - szkic działalności Stow. Ofc. Rezerwy w Tarnopolu i Sekcji Zbaraskiej we Lwowie. S. Twardowski - Poselstwo Skrzetuskiego. S. Przybylski - Zbaraż w „Ogniem i mieczem”. T. Rudziewicz - Zamek zbaraski. A. Galant - Z gruzów i zapomnienia ku dawnej świetności. Okładka i ilustracje Złotej Księgi Stanisław Bisanz, zdjęcia Zbaraża ppor. Wilhelm Otecki. Z listą imienną ofiarodawców z akcji zbiórkowej Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy dla odbudowy zamku.

180,-
83. Fotografia pozycji 83Fotografia pozycji 83HÄNTZSCHEL Walter - Die praxis des Maschinenbaues. Modellband. Sechs zerleobare Modelle mit beschreibendem Text von. .. Berlin [ca 1912]. C. A. Weller. 4, 6 kart z modelami i opisem, opr.pł.oryg.
1 karta luźna, poza tym stan dobry. Pieczęcie. 6 kolor. modeli maszyn w formie składanej z elementami ruchomymi. Modele: obrotowy piec wychylny firmy Boess, kompresor powietrza z regulacją ciśnienia, wiertarka stojakowa systemu „Reinhold”, turbina parowa o mocy 200 KM, kompresor silnika Diesel 25 KM, 6-cio cylindowy samochód NSU 6/30 PS z hamulcami na 4 kołach.

200,-
84. Fotografia pozycji 84Fotografia pozycji 84HARASYMOWICZ Jerzy - Wybór wierszy. W‑wa 1967. Czyt. 8,s.341, portret autora, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora.

50,-
85. Fotografia pozycji 85Fotografia pozycji 85HEISE F.;Herbst F. - Lehrbuch der Bergbaumkunde mit besonderer Berücksichtigung des Steinkohlenbergbaus. Bd.1-2. Mit 583 (+ 596) Textfiguren und 2 farbigen Tafeln. (Bd.2: Zweite verb. Aufl. ). Berlin 1908,1913. J. Springer. 8,s.XIX,604, [4], XVIII,624, [1], liczne ilustracje, tabele, wykresy, opr.pł.oryg.;złocone napisy na grzbiecie i licu okładki.
Stan więcej niż dobry. Na wyklejkach ekslibrisy. Szczegółowy podręcznik inżynierii górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu węglowego, udokumentowany licznym materiałem ilustracyjnym: przekroje, wykresy, maszyny, części maszyn, profile. Z indeksem.

300,-
86. Fotografia pozycji 86HEMAR Marian -Im dalej w las. Wiersze. Londyn 1968. Pol. Fundacja Kult. 16d, s.155, [5], okł.oryg.
Stan dobry. Okładke proj. Tadeusz Orłowicz. Winiety, przerywniki i układ graficzny Stanisław Gliwa.

40,-
87. Fotografia pozycji 87Fotografia pozycji 87HOESICK F[erdynand] - Chopin. Życie i twórczość. T.1-2 [z 3]. (1810-1831, 1831-1845 ). W‑wa - Kraków 1910 - 11. Księg. F. Hoesicka, Gebethner i Sp. 8,s.XLI,347,532, liczne ilustracje, opr. pperg.;złocone zdobienia i napisy na grzbietach.
Stan bardzo dobry. Bez t.3 (lata 1845 - 1849).

400,-
88. Fotografia pozycji 88HORATIUS Flaccus Quintus - Listy Horacysza, wierszem miarowym na język polski przełożył Marceli Motty. Poznań 1856. J. K. Żupański. 8,s.64, opr.pł. z epoki, złocone napisy i zdobienia.
Nikłe zaplamienia na oprawie, poza tym stan dobry. W przekładzie na j. pol. listy najwybitniejszego poety rzymskiego.

75,-
89. Fotografia pozycji 89Fotografia pozycji 89Fotografia pozycji 89IŁŁAKOWICZ Kazimiera - Wiersze o Marszałku Piłsudskim 1912 -1935. W‑wa 1936, Gł. Księg. Wojsk. 8,s.104, 2 oryg. drzeworyty, okł.oryg.;opr.sk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa: skóra czerwona, na okładce złocona tytulatura i monogram JP, srebrzony orzeł.
Okładka lekko zaplamiona, pieczęcie. Ładny egzemplarz w ekskluzywnej oprawie. Nakład 2120 num. egz. Ten 1420, podpisany przez autorkę. Okładka, układ graficzny i 2 drzeworyty [tytułowy i głowa Marszałka] Atelier Girs-Barcz.

600,-
90. Fotografia pozycji 90Fotografia pozycji 90IWASZKIEWICZ Jarosław - Legendy i Demeter. W‑wa-Lwów-Poznań1921. „Ignis”. Druk. J. Buriana. 16, s.119, [1], opr.pł.
Stan dobry. 1 wydanie. Dedykowane Józefowi Czapskiemu. Treść: Legenda o św. Merkurym Smoleńskim, Legenda o Baszcie św. Bazylego, Legenda o św. Balbinie Nieznanej, Gody jesienne, Demeter.

60,-
91. Fotografia pozycji 91JANIK Michał - Hugo Kołłątaj. Monografia. Lwów 1913. Nakł. własny z zasiłkiem Komitetu Kołłątajowskiego w Krakowie. 8,s.639, [3], 4 portrety, opr.pł. sygn. pieczęcią: Introligatornia K. E. Zimnego Lwów.
Stan bardzo dobry. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego.

120,-
92. Fotografia pozycji 92JANKOWSKI Edmund - Ogród - żywiciel małego rolnika i ozdoba jego siedziby. W‑wa 1938. Pol. Macierz Szkolna. 16d, s.131, [4], ilustracje w tekście, okł.oryg.
Pieczęcie. Praktyczne porady upraw w ogrodzie, przeznaczone dla małych gospodarstw.

35,-
93. Fotografia pozycji 93Fotografia pozycji 93JANKOWSKI Edmund - Sad i ogród owocowy. W‑wa 1878. Druk. J. Sikorskiego. 8,s.401, II, 153 drzeworyty w tekście, opr.sk. współczesna: skóra brązowa marmoryzowana, grzbiet 5ciopolowy, czerwony i zielony szyldzik, złocone zdobienia i tytulatura, brzegi kart barwione.
Stan bardzo dobry. Praca dedykowana Jerzemu Alexandrowiczowi dyr. ogrodów botanicznego i pomologicznego. Przedmiotem pracy jest owocarstwo uzupełnione zasadmi cięcia drzew. Cz. I: Przygotowawcza. II: Szkółka. III: Sad. IV: Ogród owocowy.

800,-
94. Fotografia pozycji 94JANTA [Połczyński] Aleksander - Duch niespokojny. London 1957. „Gryf”. 8,s.281, opr.pł.oryg.;obwoluta.
Stan dobry. Próba spojrzenia wstecz własnego życia. Wspomnienia o ciekawych wydarzeniach Polski lat trzydziestych.


75,-
95. Fotografia pozycji 95Fotografia pozycji 95JESKE-Choiński Teodor - Błyskawice. Powieść historyczna z czasów rewolucyi francuskiej. T. 1-2. Poznań 1916. Druk. i Księg. Św. Wojciecha. 8,s.246,273, całostronicowe ilustracje, okł.oryg.;opr. psk. współczesna w 1 wol. [Piotr Klimkiewicz Poznań].
Stan więcej niż dobry, podpis.

120,-
96. Fotografia pozycji 96JEZIERSKI Edmund - Stefan Batory. W‑wa 1934 [1933]. St. Cukrowski. 8,s.311, 15 ilustracji na tablicach, okł.oryg.;opr. współczesna.
Na 3 kartach małe zaplamienie w dolnym rogu, poza tym stan dobry. Obszerna monografia obrazująca życie i dokonania wielkiego króla Polski. Ilustrowali H. Nowina-Czerny i Xawery Koźmiński.

100,-
97. Fotografia pozycji 97Fotografia pozycji 97JOYCE James - Ulisses. Przeł. Maciej Słomczyński. W‑wa 1969. PIW. 8,s.830, [2], opr. psk. współczesna: narożniki i 6ciopolowy grzbiet z jasnobrązowej skóry, złocone zdobienia i tytulatura, na okładce portret autora czarnym tuszem, karton marmoryzowany, brzegi kart barwione.
Bardzo ładny egzemplarz. 1 polskie wydanie. Powieść uznawana za arcydzieło modernizmu. Treścią jest wędrówka głównego bohatera Leopolda Blooma po Dublinie w ciągu jednego dnia. Autor pisał powieść przez 8 lat, M. Słomczyński tłumaczył przez 13 lat.

600,-
98. Fotografia pozycji 98Fotografia pozycji 98KALENDARZE. KALENDARZYK portfelowy na rok 1939. B. m. i w. 11 cm, kart 15 + 32 czyste, opr.oryg.
Stan dobry. Zaw.: Kalendarium, taryfa pocztowa, opłaty stemplowe, tabela kluczów procentowych. Przy kalendarium przepowiednie pogody. Kilka kart zapisanych.

40,-
99. Fotografia pozycji 99Fotografia pozycji 99Fotografia pozycji 99MAŁY dzienniczek kieszonkowy. B. m. i w.;na oprawie: 1942. 8 cm, kartki z podziałem na poszczególne dni i miejscem na zapiski, opr.oryg.
Stan dobry. Kilka kart zapisanych ołówkiem.

40,-
100. Fotografia pozycji 100Fotografia pozycji 100NOTES - kalendarz 1938. Nakł. Fabryki Surogatów i Konserw Kawowych „Kawa Toma” w Grodnie. Zakł. Graf. J. Mejłachowicza. 14 cm, kart 7: kalendarium; kart 61: kartki z podziałem na poszczególne dni roku na notatki, s.72: święta, wiadomości ogólne o Polsce, urzędowe, taryfy, tabele. Z mapką Polskich Kolei Państwowych, opr.oryg. z napisem „Kawa Toma”.
Stan dobry.

40,-
101. Fotografia pozycji 101KANTECKI Klemens - Szkice i opowiadania. Poznań 1883. Nakł. i druk. J. Leitgebera. 8,s.2 nlb,448, opr.kart.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Jaśnie Wielmożnemu Przezesowi Panu Stanisławowi Koźmianowi z wyrazami głębokiego poważania składa autor. Treść: Kłopoty dyrektora teatru; Generał artyleryi kor.; Przygody szpiega; Samozwanka, proces kryminalny z XVII w.; Pan podskarbi; Za króla Sasa; Karol XII w Polsce i w Turcyi; Panicz i dziewczyna; Poniatowscy; Biskup Krasiński w r.1787; Początek Zakładu Nar. im. Ossolińskich; Z archi­wum Mniszchów; Delegacya galicyjska w Wiedniu przed 93 laty; Z autografów Zakł. Nar. im. Ossolinskich; Pieśni i ballady Goethego; Król bez tronu.

300,-
102. Fotografia pozycji 102Fotografia pozycji 102Fotografia pozycji 102KARWACKI Aleksander - O hodowaniu i pielęgnowaniu kwiatów i roślin pokojowych. Wyd. 2 powiększone przez N. O. W‑wa 1874. J. Kaufman. 16,s.XVII,243, [4], 3 ilustracje.
J.w. 1 wydanie. W‑wa 1866. Druk. Ign. Krokoszyńskiego. 16,s.IX,76, VI.
Oprawa sk. współczesna: skóra brązowa, na okładkach i grzbiecie złocone zdobienia i napisy. W poz. 2 podpis autora.
Kilka kart przybrudzonych, z niewielkimi zaplamieniami.

800,-
103. Fotografia pozycji 103KASPROWICZ Jan - Marchołt gruby a sprośny. Jego narodzin życia i śmierci misterjum tragikomiczne w obrazach czterech zamknięte. Lwów 1920. Gubrynowicz i Syn. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.287, [1], inicjały i zdobniki w tekście wykonał Władysław Jarocki, opr.ppł.
Stan dobry. 1 wydanie.

80,-
104. Fotografia pozycji 104KATYŃ. DESPATCHES of sir Owen O'Malley to the British Government. Foreword by The Lord Barnaby. Introduction by Louis FitzGibbon. B. m. r. 4,s.29, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Raporty dyplomatyczne sir Owena O'Malleya, ambasadora Wielkiej Brytanii przy polskim rządzie na uchodźctwie w Londynie, na temat zbrodni katyńskiej zostały odtajnione i opublikowane w 1972 r. przez Polish Cultural Foundation.

40,-
105. Fotografia pozycji 105DOKUMENTY Katynia. Decyzja. W‑wa 1992. PAI. Wyd. Interpress. 8,s.160, [2], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Zespól red.: J. Snopkiewicz, A. Zakrzewski. Kalendarium: J. Jaruzelski.

40,-
106. Fotografia pozycji 106LISTA ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Wstęp i oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. W‑wa 1989. Alfa. 8,s.366,3 mapki, okł.oryg.
Stan dobry.

50,-
107. Fotografia pozycji 107ŁOJEK Jerzy (Leopold Jerzewski) - Dzieje sprawy Katynia. Białystok 1989. „Versus”. 8,s.74. [1], ilustracje, mapka, okł.oryg.
Stan dobry.

40,-
108. Fotografia pozycji 108O PRAWDE i sprawiedliwość. Pomnik katyński w Londynie. Londyn 1977. SPK Gryf Publ. 4,s.96, 59 ilustracji, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Komitet red.: P. Hęciak, St.Grocholski, S.Soboniewski, Z. Szadkowski, St. Zadrożny.

60,-
109. Fotografia pozycji 109ROSJA a Katyń. W‑wa 1994. Karta. 8,s.109, okł.oryg.
Stan dobry. Koncepcja całości: P. Mitzner. Oprac. red.: I. Porycka, A. Wancerz-Gluza. Tłum. z ros.: I. Grzymała-Siedlecka, A. Kierczyńska.

40,-
110. Fotografia pozycji 110WYBÓR publicystyki 1943 - 1988 i „Lista Katyńska”. Londyn 1988. Polonia. 8,s.189; Lista Katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej, oprac. Adam Moszyński,s.nlb. Świat współczesny 5.
Stan bardzo dobry.

60,-
 
*

111. Fotografia pozycji 111KĘDZIOR Andrzej - Roboty wodne i meljoracyjne wykonane z inicjatywy Sejmu I Wydziału Krajowego. Cz. 1-4. Lwów 1928 - 1932. Nakł. Tymcz. Wydz. Samorządowego, Minist. Robót Publ. 8,s.VI,406, VIII,703, VI,414, VII,571, ilustracje i mapki w tekście, brak 3 map przeglądowych, okł. kart.oryg.
Zabrudzenia na 2 okładkach. Cz. I: Ogólna. II: Meljoracje publiczne w Nizinie Nadwiślańskiej, tudzież w dorzeczu Bugu, Styru i Dniestru. III: Regulacja rzek górskich, zbiorniki wody i zabudowanie potoków górskich. IV: Mniejsze meljoracje.

150,-
112. Fotografia pozycji 112KOŁŁĄTAJ Hugo - Korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim wizytatorem nadzwyczajnym szkół, w guberniach Wołyńskiej, Podolskiej i Kijowskiej; przedsięwzięta w celu urządzenia instytutów naukowych i pomnożenia oświecenia publicznego w trzech rzeczonych guberniach. T. III [z 4]. Z rkp. wydał Ferdynand Kojsiewicz. Kraków 1844. Druk. Uniw. 8,s.399, [1], opr.kart.
Pieczęcie, nieznaczne ślady zawilgocenia.

120,-
113. Fotografia pozycji 113Fotografia pozycji 113KOŁONIECKI Roman - Solo fletowe. W‑wa 1934. Wyd. Droga. 8,s.78, [1], okł.oryg.
Przybrudzona i naddarta okładka. Odręczna dedykacja autora: P. Marii Koszyc-Szołajskiej R. Kołoniecki czyli: skromnemu krytykowi - zarozumiały poeta, dat.: Warszawa 12/X 37 r. Wiersze, 1 wydanie.

120,-
114. Fotografia pozycji 114KOMENSKY Joan Amos - Orbis pictus. Die Welt in Bildern. Świat w obrazach. Le monde en tableaux. Hradec Kralowé 1833. Pismem Jan Host. Posipišila. 16d,s.XVI,454, 151 drzeworytów w tekście, opr.kart. XX w.
16 pierwszych kart z zaplamieniem na górnym marginesie, s.293/4 i 319/20 w odbitce kserogr.;nieliczne ślady zabrązowienia. Tytuł i objaśnienia rycin w 5 językach. Komeniusz (1648-1670), czeski pedagog, filozof, reformator i myśliciel protestancki, senator generalny braci czeskich.

300,-
115. Fotografia pozycji 115KOŃCZYC Tadeusz [właśc. Alfred Grot-Bęczkowski] - O Polsko, Polsko ! W‑wa 1918. Druk P. Laskauera. 8,s.80, okł.oryg.
Na okładce ślady zabrązowienia, naddarty grzbiet. Odręczna dedykacja autora: Szanownemu Panu Dyr. Ludwikowi Niwińskiemu ofiarowuje Autor. 20/XII 1918. Wiersze, 1 wydanie. Zaw.: O Polsko, Polsko. - Ahaswer - Ginąca młodość. - Wiersze różne. Autor (1880-1943) - poeta, satyryk, powieściopisarz, krytyk teatralny, autor piosenek kabaretowych.

80,-
116. Fotografia pozycji 116Fotografia pozycji 116KOPERNIK Mikołaj - Nicolai Copernici dissertatio de optima monetae. .. Rozprawa Mikołaja Kopernika o urządzeniu monety napisana 1526 roku, teraz z iego rękopismu pierwszy raz drukiem ogłoszona. (Wyięta z Pamiętnika Warsz. na Miesiąc Sierpień 1816 r. ). W‑wa 1816. W Druk. Rządowey. 16, s.45, opr. psk. współczesna.
Stan bardzo dobry. Pieczęcie herbowe: Gwalbert Pawlikowski. Rzadkie.

250,-
117. Fotografia pozycji 117KORCZYŃSKI Kassyjan - Katedra Krakowska przez X. .. Roku pańskiego 1764 wydana w Krakowie a teraz na nowo przedrukowana. Cieszyn 1859. Nakł. i czc. K. Prochaski. 8,s.VIII,39, okł.oryg.
Egz. nierozcięty. Na okładce rdzawe plamki. 67 żywotów biskupów krakowskich od 966 roku począwszy, ich zasługi i osiągnięcia.

45,-
118. Fotografia pozycji 118KORCZYŃSKI Kassyjan - Katedra Kijowska przez X. ... Roku pańskiego wydana w Krakowie. .. a teraz na nowo przedrukowana. Cieszyn 1860. Nakł. i czc. K. Prochaski. 8,s.XIV,18, okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. 31 żywotów biskupów kijowskich od 1321 roku począwszy, ich zasługi i osiągnięcia. Z krótką wzmianką o życiu i pracach X. Kassyjana Korczyńskiego.

60,-
119. Fotografia pozycji 119Fotografia pozycji 119KORSAK Włodzimierz - Rok myśliwego. Rzecz dla myśliwych i miłośników przyrody. Przedm. J.Weyssenhoff. Poznań 1922. Nakł. Książn. Nar .M.Niemierkiewicza i Sp.; Wlkp. Księg. Nakł. K.Rze­peckiego. 4,s.340, IV, [1], 250 ilustracji, okł.oryg.;opr. psk. współczesna: grzbiet i narożniki z brązowej skóry, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie, na okładce tłoczona złocona ilustracja, karton marmoryzowany, brzegi kart barwione.
Podpis na karcie tyt. poza tym bardzo ładny egzelplarz. 250 rysunków autora, z tego 12 na osobnych tablicach jako karty tytułowe poszczególnych miesięcy. Niezbędny, wyczerpujący materiał dla pasjonatów myślistwa.

1.000,-
120. Fotografia pozycji 120Fotografia pozycji 120Fotografia pozycji 120KOSMORAMA Europy [T. III] zawierajca historyą Turcyi. Cz. 1-2. Rok ósmy i dziewiąty Magazynu Powszechnego. W‑wa 1841 - 42, 1843 - 44. J. Glücksberg. 8,s.183, [1], 184-428, [3], 54 staloryty + kolor. mapa Państwa Tureckiego, opr.sk. współczesna, skóra bordowa, złocone napisy i zdobienia, brzegi kart barwione.
Mapa z małym ubytkiem podkl. na złożeniu, na kilku rycinach ślady zalania. Kolejność ilustracji przestawiona przy oprawie. Opisana historia i dokonania Turcji, dzieje Ottomanów, położenie i zabytki Konstantynopola.
Rzadkie z kompletem rycin.
T. I Kosmoramy zawierał Szwajcarię, t. II Tyrol. Red.: Antoni B. Chlebowicz. Kosmorama Europy była dodatkiem współwyd. z Magazynem Powszechnym, dziennikiem użytecznych wiadomości.

4.000,-
121. Fotografia pozycji 121KOSSAK [Szczucka] Zofia - Pożoga. Wyd. 2 [3]. W‑wa 1939. Tow. Wyd. „Rój”. 8,s.286, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Wspomnienia z Wołynia 1917-19. Powieść biograficzna obrazująca zmagania i walkę polskości z zalewem bolszewickim na Ukrainie.

60,-
122. Fotografia pozycji 122Fotografia pozycji 122Fotografia pozycji 122Fotografia pozycji 122KOSSAK-Szczucka Zofia - Szaleńcy Boży. Z 7 barwnemi ilustracjami Leli Pawlikowskiej. Kraków 1929. Krak. Sp. Wyd. 8,s.182, [2], ilustracje, inicjały, listwy, okł.oryg.;opr.pł. współczesna.
Bardzo ładny egzemplarz. Zbiór legemd o tematyce religijnej. 1 wydanie. XVI w. inicjały zaczerpnięte z Druk. Łazarzowej, listwy z tłoczni M. Szarffenberga, ozdobnik końcowy z druk. A. Rodeckiego. Ozdobione ilustracjami Anieli Pawlikowskiej (1901-1980), malarki, portretcistki, ilustratorki. Była córką poetki Maryli Wolskiej, siostrą Beaty Obertyńskiej.

150,-
123. Fotografia pozycji 123Fotografia pozycji 123KOTARBIŃSKI Janusz - Nowele tatrzańskie. Z 5 linoleorytami wykonanemi przez autora. Zakopane 1923. Nakł. aut. Skł. gł. ks. L. Zwolińskiego. 8,s.154, 4 ryciny na tablicach,1 na okładce, okł.oryg.;opr.pł. współczesna.
Bardzo ładny egzemplarz. W nowelach użyte słowa gwary góralskiej.

120,-
124. Fotografia pozycji 124KOŹMIAN Kajetan - Ziemiaństwo polskie. Poema w czterech pieśniach. Wydania Edwarda Raczyńskiego. Wrocław 1839. Z. Schletter. 16d,s.XI,228, opr.kart.
Nieliczne rdzawe plamki. Okładka oryg. naklejona na wyklejce. 1 wydanie całości. Treść: Przedmowa wydawcy, Imiona kollektorów, Lista prenumeratorów, Przedmowa do Wieśniaków polskich, Epigraf, Pieśń I, II, III, IV, Przypiski do Pieśni.
Autor (1771-1856), prawnik, poeta, reprezentant klasycyzmu, należał do największych przeciwników romantyzmu, uznając Mickiewicza za wichrzyciela, mason.

150,-
125. Fotografia pozycji 125KRASICKI Ignacy - Dzieła prozą. T. VIII. W‑wa 1804. 8,s.441, [1]. Dzieła I. Krasickiego. Edycja nowa i zupełna przez Fr. Dmochowskiego. T. VIII.
Bez oprawy, na górnym marginesie zaplamienia. Podpis: S. Estr[eicher] Nr 39. W tomie VIII: Życia zacnych mężów z Plutarcha.

80,-
126. Fotografia pozycji 126Fotografia pozycji 126KRASICKI Ignacy - Dzieła. T.1-2 (z 6). W‑wa 1878. S. Lewental. 8,s.474, [6],456, [1], opr. psk. w 1 wol. z epoki. Bibl. Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej. Literatura Polska.
Stan bardzo dobry. T.1: Bajki i przypowieści, Bajki nowe, Satyry, Poezye, Wiersze różne, Pieśni Ossyana. 2: Komedie: Łgarz, Solenizant, Frant, Statysta, Mędrzec, Krosienka, Pieniacz. Powieść: Pan Podstoli.

180,-
127. Fotografia pozycji 127KRASICKI Ignacy - Dzieła. T.3-4 (z 6). j.w. 8,s.441, II,452, VI, opr. psk. j.w.
Stan bardzo dobry. T.3: Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego, Historya, Powieści, Uwagi. 4: O rymotwórstwie i rymotwórcach, Pisma rózne.

180,-
128. Fotografia pozycji 128Fotografia pozycji 128[KRASICKI Stanisław] Kr. Stasicki - Wiersze figlarne. Bydgoszcz 1926. Nakł. St. Krasickiego. 16, s.72, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: Wielmożnemu Panu Dr. Witoldowi Bełzie Dyrektorowi Bibljoteki Miejskiej w Bydgoszczy - autor St. Krasicki. 1. I.31. Na odwrociu karty tyt. pieczęć: Stadbücherei Bromberg, do której trafiły skradzione przez Niemców książki z biblioteki W. Bełzy.

80,-
129. Fotografia pozycji 129KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] - Kordecki. Powieść historyczna. W‑wa 1857. Nakł. H. Natansona. 4,s.117, 1 drzeworyt w tekście Henryka Pillatiego. Pisma J. I. Kraszewskiego z rycinami Henryka Pillatiego.
Bez okładki, na kilku kartach rdzawe plamki, egz. nierozcięty. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. 3 wydanie. Druk dwuszpaltowy.

80,-
130. Fotografia pozycji 130KRASZEWSKI Józef Ignacy - Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799. Studya do historyi ducha i obyczaju. Przedmowa Szymon Askenazy. T.1-3. W‑wa 1902-1903. Gebethner i Wolff. 8,s.XVI,424, [1],414, [1],563, [1], 292 ilustracje w tekście, kolorowa mapa: Polska za Stanisława Augusta, oprawa psk.: t.1 z epoki, t.2 i 3 opr. psk. współczesna dostosowana do oprawy z epoki; grzbiety i narożniki z brązowej skóry, złocone zdobienia i napisy na grzbietach oraz monogram W. K.;karton zdobiony w formie roślinnej.
W t.2 minimalny ślad zalania przy grzbiecie. Rzadkie w tak dobrym stanie. Studia od ostatnich dziesięcioleci Rzeczypospolitej szlacheckiej, oparte na [autor: ] „materiałach źródłowych, pamiętnikach, dziennikach, diariuszach, korespondencji króla, Szczęsnego Potockiego, niewydanych pamiętnikach, druczkach okolicznościowych, wierszach ulotnych, które nigdy drukowanymi nie były”. Ryciny do dzieła zebrał Aleksander Kraushar.

2.800,-
131. Fotografia pozycji 131Fotografia pozycji 131[KRASZEWSKI Józef Ignacy] - Z roku 1866 Rachunki przez B. Bolesławitę. Poznań1867. J. K. Żupański. 16d, s.398, opr. psk. współczesna: narożniki i grzbiet z brązowej skóry, karton marmoryzowany.
Poważne ślady zalania. 1 wydanie. Treść: Rzeczy ogólne. Stan obecny. Sztuka przerabiania narodów. Polska i Moskwa. Galicja. Polska pruska. Wychodźtwo. Sybir. Dziennikarstwo. Literatura. Teatr. Sztuka. Mogiły. H. hr. Rzewuski.

120,-
132. Fotografia pozycji 132KRAUSHAR Aleksander - Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk 1800 - 1832. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych. Księga 2: Czasy Księstwa Warszawskiego. 1807-1815. T.1-2. Kraków-W‑wa 1901 -1902. Geb. i Sp. Geb. i Wolff. 8,s.318,338, [1], 206 ilustracji w tekście, okł.oryg.;opr.pł. współczesna. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800 - 1832. II.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: Szan. Red. „Ilustracyi” od autora. Monografia historyczna. Najcenniejsza i najobszerniejsza monografia w twórczości autora (1843-1931). Prężnie działające Towarzystwo zrzeszało w swoim gronie naukowców różnych specjalności. Zbierało się cyklicznie, wydawało własne pismo: Pamiętniki Tow. Nauk. Warsz.

350,-
133. Fotografia pozycji 133‒ Księga 3. Czasy Królestwa Kongresowego. Czterolecie drugie. 1820 - 1824. Kraków - W‑wa 1904. Gebethner i Sp. Gebethner i Wolff. 8,s.VII,476,70 ilustracji w tekście, okł.oryg.;opr.pł. współczesna. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk. III.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: Szan. Redakcya „Illustracyi Polskiej” od autora.

200,-
134. Fotografia pozycji 134‒ Księga 3. Czasy Królestwa Kongresowego. Czterolecie przedostatnie. 1824 - 1828. Kraków - W‑wa 1905. Gebethner i Sp. Gebethner i Wolff. 8,s.501, 82 ilustracje w tekście, okł.oryg.;opr.pł. współczesna. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk III.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: WPan L. Szczepanik Redaktor „Nowin” od autora.

200,-
135. Fotografia pozycji 135Fotografia pozycji 135KRAWCZYŃSKI Wiesław - Łowiectwo. Przewodnik dla leśników zawodowych i amatorów myśliwych. W‑wa-Kraków-Lublin 1924. Gebethner i Wolff. 8,s.384, 140 ilustracji w tekście, opr. psk. współczesna, skóra jasnobrązowa, 5ciopolowy grzbiet z szyldzikiem z tytulaturą i złoconymi zdobieniami, na wierzchniej okładce złocona ilustracja o tematyce łowieckiej, brzegi kart barwione.
4 karty podklejone papierem przy grzbiecie, s.55/6 oprawiona odwrotnie. Ładny egzemplarz. 1 wydanie. Autor (1884-1962), inżynier leśnictwa, działacz łowiecki, wykładowca.

800,-
136. Fotografia pozycji 136KREJČI Karel - Bartolomĕj Paprocki z Hlohol a Paprocké Vule. život - dilo - forma a jazyk. Praha 1946. Nakl. Slov. Ustavu (pripraveno k tisku 1941). 8,s.270, [6], okł.oryg. Praci Slov. Ustavu v Praze Sv. XVII.
Ślad zalania i zabarwienia na marginesie karty tyt. Żywot, dzieła i język B. Paprockiego (1544-1644), pisarza, historyka, heraldyka polskiego i czeskiego, autora wielu wydawnictw heraldycznych, m. in. „Herbów rycerstwa polskiego”. Z indeksami.

60,-
137. Fotografia pozycji 137KRÓLESTWO Polskie Kongresowe. Powstanie Listopadowe. 1815 - 1831. Piotrków 1915. Czc. Druk. Państw. pod zarządem Depart. Wojskowego N. K. N. 16d, s.65, winieta tyt.;broszura.
Podklejony grzbiet, pieczęć.

30,-
138. Fotografia pozycji 138Fotografia pozycji 138KRUSZEWSKI Stanisław (inż. ) - Majątek Państwa Polskiego według stanu na dzień 1 stycznia 1927 r. W‑wa 1931. Minist. Skarbu. 8,s.XVII,410, liczne ilustracje i 14 map w tekście + skł. kolor. mapa poglądowa majątku państwowego R. P.;tabele, opr.sk.: skóra brązowa, na grzbiecie złocone zdobienia i tytulatura.
Stan bardzo dobry. Ślad po odklejonym ekslibrisie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Inwentaryzacja majątku Państwa Polskiego. Oszacowane zasoby ze wszystkich dziedzin gospodarki. Cenny wkład dla badaczy życia gospodarczego Polski i podejmujących odpowiedzialne decyzje dotyczące majątku państwa.
Autor (1872-1944), inżynier kolejowy, ekonomista, działacz lewicy socjalistycznej, społeczno-oświatowy i związkowy. S. Starzyński z Ministerstwa Skarbu powierzył mu inwentaryzację majątku Polski. Jako wybitny specjalista reprezentował interesy państwa w różnych instytucjach i prywatnych spółkach.

500,-
139. Fotografia pozycji 139KRZYŻANOWSKI Adryan - Teorya równań wszech stopni podług binonu Newtona. W‑wa 1816. W Druk. No 646 przy Nowolipiu. 8,s.75, [1], opr.kart. z epoki. Cena Złotych 3 na Pomnik Kopernika.
Stan bardzo dobry. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W. hr. Baworowskiego. Dedykowane Stanisławowi Staszicowi, którego mianuje opiekunem przyszłego pomnika Kopernika. Autor (1788-1852), matematyk, historyk, tłumacz literatury pięknej z niem.;profesor matematyki w Rydzynie i Płocku. Zabiegał o dołączenie rachunku prawdopodobieństwa do programu wykładów uniwersyteckich.

150,-
140. Fotografia pozycji 140KRZYŻANOWSKI Juljan - Paralele. Studja porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. W‑wa 1935. Tow. Lit. im. A. Mickiewicza. 8,s.236, okł.oryg. Bibljoteka Pamiętnika Literackiego T.4.
Stan bardzo dobry. Z indeksem. 20 szkiców z rzadko omawianych gatunków literackich: kazań i apokryfów, facecji i fraszek, powiastek, pieśni świeckich i nabożnych, swawolnych anegdot, bajek ludowych.

60,-
141. Fotografia pozycji 141KSIĘGA pamiątkowa ku czci profesora dra Wacława Sobieskiego. T.1. Kraków 1932. Czc. Druk. Dziedzictwa w Cieszynie. 8,s.355, portret, opr.ppł.
Stan dobry. Wydano staraniem uczniów z powodu 35-lecia pracy naukowej i 25-lecia pracy pedagogiczno-naukowej na U. J. Autorzy: O. Haceki, K. Piotrowicz, H. Barycz, St. Bodniak, Wł. Czapliński, W. Dobrowolska, K. Lepszy, K. Piwarski, A. Strzelecki, M. Weryński.

100,-
142. Fotografia pozycji 142KUBALA Ludwik - Stanisław Orzechowski i wpływ jego na rozwój i upadek Reformacyi w Polsce. Lwów 1906. H. Altenberg. 8,s.103, [3], ilustracje w tekście, opr.pł.oryg. ozdobna. Nauka i Sztuka T.1.
Stan bardzo dobry.

60,-
143. Fotografia pozycji 143Fotografia pozycji 143KUBALA Ludwik - Szkice historyczne. Serya I. Wyd.4. W‑wa 1901. Gebethner i Wolff. 8,s.337, 5 ilustracji, opr.pł. z epoki..
Na okładkach drobne ślady odbarwienia, poza tym stan dobry. Treść: Królewicz Jan Kazimierz, Oblężenie Lwowa w r.1648, Oblężenie Zbaraża i pokój pod Zborowem, Poselstwo Puszkina w Polsce, Bitwa pod Beresteczkiem, Kostka-Napierski.

80,-
144. Fotografia pozycji 144Fotografia pozycji 144KUBALA Ludwik - Szkice historyczne. Serya druga. Wyd. 4. W‑wa 1901. 8,s.318, [1], 4 ilustracje, opr.pł. z epoki.
Na okładkach drobne ślady odbarwienia. Treść: Proces Radziejowskiego, Pierwsze „Liberum Veto”, Krwawe Swaty, Czarna Śmierć, Wyprawa Żwaniecka, Mieszczanin Polski w XVII wieku.

80,-
145. Fotografia pozycji 145KULINARIA. AFORYZMY z winiarni pod „Bachusem”. Warszawa, ul. Widok Nr 25. (Ermitaż). Aphorismata ex taverna sub „Bacchio” dicta. „Drukarnia Polska” - Lublin, Szopena 7. 12 x 18 cm, s.31, okł.oryg.
Brak grzbietu okładki. Tytuł okładkowy. Tekst łac. i pol. Dołączona kartka pocztowa z fragmentem winiarni.

40,-
146. Fotografia pozycji 146Fotografia pozycji 146 DISSLOWA Marja - Jak gotować. Praktyczny podręcznik kucharstwa. Poradnik we wszelkich sprawach odżywiania, zestawiania menu, urządzania przyjęć, dekoracji stołu. Przejrz. i uzup. Pani Elżbieta [Kiewnarska]. Poznań [1931]. Wyd. Polskie R. Wegnera. 8,s.XII,870, [1], ilustracje jedno-i wielobarwne, opr.sk.: skóra czarna, złocone zdobienia i napisy.
Podklejone marginesy kilku kart, poza tym stan bardzo dobry. 1 wydanie. Praktyczny poradnik dla każdej pani domu, napisany przez wieloletnią dyrektorkę (1870-1936) Szkoły Gospodarstwa Domowego we Lwowie, z praktycznymi uwagami odnośnie prowadzenia domu i nauką o pokarmach. W drugiej części zamieszczone przepisy sporządzania wszelkiego rodzaju potraw, w trzeciej przepisy pieczenia różnego rodzaju ciast, tortów, wyrobów cukierniczych, na końcu sporządzanie różnych konserw i zapasów na zimę.

300,-
147. Fotografia pozycji 147 MARCISZEWSKA M[aria] - Doskonała kuchnia. 6 przerob. i uzup. wydanie „Kucharki szlacheckiej”, zawierające około 3000 przepisów oraz 60 ilustracyj. W‑wa [1929]. Tow. Wyd. „Bluszcz”. 8,s.968, 60 ilustracji w tekście, opr.sk. współczesna: skóra czarna, złocone zdobienia na okładkach i grzbiecie.
Bardzo ładny egzemplarz. Niewyczerpana skarbnica przepisów kulinarnych, cukierniczych i gospodarczych, przyrządzanie dań skromnych i wykwintnych, sporządzanie zapasów spiżarnianych, a także podstawowe zasady prowadzenia domu.

250,-
148. Fotografia pozycji 148 MERING Andrzej - Podręcznik przerobu owoców i warzyw. Przy współudziale W[acława] Iwanowskiego. Z 121 rycinami w tekście. W‑wa-Kraków-Lublin [1924]. Gebethner i Wolff. 8,s.III,314, VI, ilustracje, okł.oryg.
Na brzegach okładki małe zaplamienia. Sporządzanie domowym sposobem wszelkiego rodzaju przetworów z owoców, warzyw i grzybów i sposoby do utrwalania i zachowania witamin.

75,-
149. Fotografia pozycji 149PAPÉE Julja - Bezmięsna kuchnia. Sześćset trzydzieści ośm przepisów do sporządzania potraw jarskich. Oprac. na podstawie dzieł wybitnych lekarzy-hygjenistów i ścisłej, długoletniej praktyki. Wyd.3. Lwów-W‑wa-Poznań [193. ]. Wyd. „Kultura i Sztuka”. 16, s.191, opr.pł.
Stan dobry. Przepisy: zupy, dodatki dozup, jarzyny, dodatki do jarzyn, grzyby, jaja, zrazy i kotlety kuchni jarskiej, potrawy z mąki i jaj, naleśniki, omlety, budynie, leguminy z kasz, strudle i leguminy, lody, sosy do legumin, ciasta, torty, kompory, napoje owocowe, sałaty.

60,-
150. Fotografia pozycji 150 SZCZEPAŃSKI Ludwik - Kuchnia w 15 minutach. Nowy praktyczny poradnik dla gospodyń w mieście i na wsi. Zawiera wszystkie potrzebne przepisy z wskazaniem sposobu wykonania. Wyd.2 rozsz. Kraków 1949. „Biblos”. 8,s.32, okł.oryg.
Stan dobry.

30,-
151. Fotografia pozycji 151Fotografia pozycji 151 ŚLEŻAŃSKA Marya - Kucharz wielkopolski. Praktyczne przepisy gotowania smacznych tanich potraw, smażenia konfitur, pieczenia ciast, przyrządzania lodów, kremów, galaret, deserów, konserwów i wędlin oraz różne sekreta domowe. Wyd. 6 popr. i powiększone. Poznań 1911. J. Leitgeber. Druk. W. Wilaka. 8,s.VIII,406, opr. z naklejona okł.oryg.
Oprawa przetarta, ślady zawilgocenia. Autorka - publicystka, autorka książek kucharskich pisanych w końcu XIX i XX w.

150,-
152. Fotografia pozycji 152Fotografia pozycji 152 TWAROWSKA Teresa z Ś. ...kich - Gospodyni polska czyli poradnik dla niewiast naszych, obejmujący przepisy kuchenne wyprobowane i różne sekreta gospodarskie, poprzedzone wstępem o porządku domu przez. .. Wyd. 2 przejrz. Z drzeworytami. W‑wa 1862. K. Bernstein. 16, s.368, IX, okł.oryg.;opr.sk. współczesna: skóra brązowa, 5ciopolowy grzbiet, czerwony szyldzik z tytułem, złocone zdobienia i tytulatura.
Na części kart ślady zawilgocenia i przybrudzenia. Zawartość: Cz. I: O porządku domu, Sala jadalna, obiad proszony, Sposób krajania mięsiwa. II: Przepisy kuchenne: zupy, paszteciki i przystawki różne, wołowina, cielęcina, baranina, wieprzowina, drób i zwierzyna, ryby, jaja i jarzyny, sposoby urządzenia potraw z grzybów, sosy i przyprawy, leguminy i ciasta, pierniki, lody, kremy i galarety, konfitury i soki, kompoty, o różnych sposobach przechowywania przedmiotów spiżarnianych i wyrobach z mleka, zapasy na zimę.

1.000,-
 
*

153. Fotografia pozycji 153KWIATKOWSKI Eugenjusz - Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej. Wyd.2. Kraków [1932]. Wyd. „Bibl. T. S. L. „ 8,s.313, [2], okł.oryg.;opr.pł. współczesna.
Na okładce ślady zalania, podpis. O procesie likwidacji dysproporcji gospodarczych i społecznych II Rzeczypospolitej. Autor (1888-1974) - wicepremier, minister przemysłu i handlu, minister skarbu. Zainicjował budowę portu i miasta Gdyni.

80,-
154. Fotografia pozycji 154Fotografia pozycji 154LAFONT [Gaspar Louis] d' Aussonne - Mémoires sècrets et universels des mahleurs et de la mort de la reine de France. Paris 1824. Chez Petit, Pichard. 8,s.VIII,432, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy, na kartonie tłoczone zdobienia w formie roślinnej.
Na kartach ślady zawilgocenia. Ekslibris. Tajne pamiętniki opisujące nieszczęścia i śmierć królowej Francji Marii Antoniny.

150,-
155. Fotografia pozycji 155Fotografia pozycji 155L'ARDECHE Laurent - History of Napoleon; from the French of. .. Vol. 1-2. N. York 1846. D. Appleton & Co. 8,s.VI,530, VI,394,48, 500 drzeworytów w tekście wg rysunków Horacego Vernet'a, 20 całostronicowych portretów, sztychowane inicjały, opr.pł. w 1 wol.;na grzbiecie złocona postać Napoleona, zdobienia i tytulatura.
W t.2 lekko zaplamiona karta tyt.;poza tym stan dobry. Hagiografia Napoleona. pięknie ilustrowane dzieło przez H. Verneta przyczyniło się do budowania mitu „romantycznego cesarza”. Drzeworyty w większości ze scenami batalistycznymi.
H. Vernet (1789-1863) - franc. malarz i grafik, twórca obrazów historycznych, bitew napoleońskich, scen wojskowych, myśliwskich.

800,-
156. Fotografia pozycji 156Fotografia pozycji 156LASKOWSKI Kazimierz [El. ] - Wiersze i śpiewki. Z przedmową A. Września. W‑wa 1901. Druk. A.T.Jezierskiego. 16, s.135, opr.pł.
Stan dobry. 1 wydanie.

60,-
157. Fotografia pozycji 157LECHLER Jörg - Vom Hakenkreuz. Die Geschichte eines Symbols. 2. erweitete u. vermehrte Aufl. Leipzig 1934. C. Kabitzsch. 8,s.89, [1], 600 ilustracji w tekście i kolor. tablica, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Historia symbolu religijnego obecnego w kulturze i religiach całego świata od najdawniejszych czasów. Wskutek zaanektowania w 1920 r. przez III Rzeszę jako godło NSDAP, uważany za symbol III Rzeszy.

150,-
158. Fotografia pozycji 158[LELEWEL Joachim] - Historyka. O łatwem i pożytecznem nauczaniu historji. O historji, jej rozgałęzieniu i naukach związek z nią majacych. O potrzebie gruntownej znajomości historji. Jakim ma być historyk. W‑wa 1862. Nakł. Al. Lewińskiego. 8,s.196, opr.ppł.
Stan dobry. Dedykowane: Cieniom Tomasza Husarzewskiego historyi w Uniw. Wileńskim proffesora.

120,-
159. Fotografia pozycji 159Fotografia pozycji 159LEO J[ulius] - Taschenbuch der Arzneipflanzen, oder Beschreibung und Abbildung sammtlicher officinellen Gewächse. Nebst Anleitung zur systematischen Kenntnis derselben. Mit einer Vorrede H. F. Link. 4. Bd. enthält 31. -40. Heft. Berlin 1827. Fr. Laue. 16, d,s.[2],241-280; Anhang zum Taschenbuch der Arzeneipflanzen. 1. Abt.: Botanische Kunstsprache. Berlin 1826. s. VI,118, 40 kolorowych litografii (no 241-280), opr.kart.
Stan dobry. Podręcznik roślin leczniczych, opis i obraz wszystkich aptecznych roślin, ozdobiony ilustracjami opisywanych roślin. Ze słowniczkiem łacińskich nazw roślin zamieszczonych w podręczniku. Oprac. przez niem. doktora medycyny, chirurgii z Królewca.

300,-
160. Fotografia pozycji 160LESSER Otto - Tafeln der Metis, mit berücksichtigung der Störungen durch Jupiter und Saturn entworfen von. .. Leipzig 1865. W. Engelmann. 4,s.X,55, opr.sk. współczesna: skóra czarna, tłoczone zdobienia. Publication der Astronomischen Gesellschaft II.
Bardzo ładny egzemplarz. Tablice Metis [księżyc Jowisza] z uwzględnieniem zakłóceń wywołanych przez Jowisza i Saturna.

350,-
161. Fotografia pozycji 161Fotografia pozycji 161LIGOŃ Stanisław [Karlik]- Bery i bojki śląskie. Ilustrowała Danuta Knosałówna. Katowice 1980. „Śląsk”. 8,s.254, [2], portret autora, kolorowe ilustracje, opr.pł.;obwoluta.
Stan dobry. Naklejona karta z odręczną dedykacją autora dla Pani Bożenki, dat.: Katowice 14. III.3. Poniżej dedykacja dla tejże Pani Bożenki z podziękowaniem za ofiarowane 1 wydanie „Berów”, podpisana Hela-Karlikowa, dat. 13/III.1983.
„Wybór anegdot, dowcipów, humorystycznych opowiastek ludowych słynnego śląskiego gawędziarza Karlika z „Kocyndra”. Wyboru dokonał i przedmową opatrzyŁ Celestyn Kwiecień. Ze słowniczkiem wyrażeń gwarowych.

60,-
162. Fotografia pozycji 162LINDE Samuel Bogumił - Słownik języka polskiego. T. 1-6 [komplet]. Wyd. 2 popr. i pomn. staraniem i nakładem Zakł. Nar. im. Ossolińskich. Lwów 1854-60. Druk. Ossol. 4,s.681,691, [2],640, [2],735, [5],758, [5],1219, [12], t. 1-5 opr. psk. z epoki, t.6 współcześnie uzupełniony skórą grzbiet.
W t. 1-3 zaplamienia na kartach tyt.;kilku pierwszych i ostatnich stronach. Pomnikowe dzieło znakomitego leksykografa S. B. Lindego (1771-1847). Wyd. 2 uzupełnione na podstawie rękopisów autora przez A. Bielowskiego. Słownik zawiera ok. 60 tys. haseł wyrazowych zaczerpniętych z polskich druków XVI-XVIII w. i z języka potocznego. Hasła ilustrowane cytatami, uzupełnione odpowiednikami innych języków słowiańskich, czasem również niem. i łac. Słownik stanowi wybitne osiągnięcie nauki polskiej doby oświecenia; bardzo wysoko ceniony przez ówczesnych slawistów. Każdy z tomów dedykowany wybitnej osobistości: A. Czartoryskiemu, St. Zamojskiemu, J. Poniatowskiemu, St. Kostce Potockiemu.

6.000,-
163. Fotografia pozycji 163LIPIŃSKI Eryk, Szeląg Jan [oprac. ] - Pożegnanie z Hitlerem. W‑wa 1945. Czyt. 8,s.64, rysunki w tekście, okł.oryg. Biblioteka „Szpilek” nr 1.
Stan dobry. Satyryczne teksty prozą i poetyckie. Ilustracje: karykatury rys.: Z. Wasilewski, M. Piotrowski, I. Witz, E. Lipiński, J. Zaruba, A. Siemaszko, M. Reif, i in.

40,-
164. Fotografia pozycji 164Fotografia pozycji 164LIPIŃSKI Franciszek - Wrażenia. Poezje. Kraków 1930. Księg. „Stella” w Katowicach. 8,s.40, [1], portret autora, okł.oryg. wyk. A. Brutus-Seifert.
Okładka lekko naddarta, poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla nie wymienionego z nazwiska Emila Zegadłowicza: Kochanemu poecie - mistrzowi miłości, wierności i Boga ofiaruje te skromne błyski ducha w dniu 25lecia pracy literackiej autor. Dat. Kraków, dn. 4-5/VI 1933. Wiersze, 1 wydanie.

150,-
165. Fotografia pozycji 165Fotografia pozycji 165LIRA Polska. T. IV [z 10]. W‑wa 1896. Nakł. księg. G. Centnerszwera. Druk M. Lewińskiego. 8,5 cm, s.192, opr.sk. z epoki.
2 karty podklejone taśmą przy grzbiecie. Obca dedykacja.

60,-
166. Fotografia pozycji 166Fotografia pozycji 166Fotografia pozycji 166LITERATURA dla dzieci. ANDERSEN Hans Christian - Bajki. Z ilustracjami. Zebr. i oprac. Adam Przemski. Kraków 1938. Księg. Powsz. 8,s.391, [1], ilustracje w tekście i kolor. na tablicach, opr. psk. współczesna: skóra na narożnikach i 5ciopolowym grzbiecie brązowa, złocone zdobienia i napisy.
Ładny egzemplarz. Ilustrowali L. Ban i H. Ehrman.

500,-
167. Fotografia pozycji 167DUNIKOWSKA Lena - Wesołe dzieci. Kraków [194. ]. Wyd. „Polonia”. 4, kart 8: kolorowe ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Obca dedykacja, dat.: Dan w Niebie 6/XII.948. Wierszem. W górnej części książeczka obcięta w formie głowy lalki.

40,-
168. Fotografia pozycji 168MICKIEWICZ Adam - Bajki. W‑wa 1952. Nasza Księg. 4,s.44, [3], kolorowe ilustracje w tekście i całostronicowe, opr.kart.oryg.
Stan bardzo dobry. Ilustrował Ludwik Maciąg.

60,-
169. Fotografia pozycji 169 [PAPI Jadwiga] - Opowiadania ciotki Ludmiły o dawnych czasach i ludziach przez Teresę Jadwigę. Wyd. nowe. W‑wa 1902. Gebethner i Wolff. Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego. 16d, s.388, ilustracje Juliana Maszyńskiego, opr.pł. ozdobna z epoki..
Oprawa lekko przykurzona, na wyklejkach podklejona przy grzbiecie. Podpis.

100,-
170. Fotografia pozycji 170 PRZYBOROWSKI Walery - Berek pod Kockiem. Powieść historyczna dla młodzieży. Z 14 rysunkami F. Szewczyka. W‑wa 1911. Nakł. K. Treptego. 16d, s.221, rysunki w tekście, okł. kart.oryg.
Okładka naprawiana, współczesne wyklejki i grzbiet. 1 wydanie.

80,-
171. Fotografia pozycji 171PRZYBOROWSKI Walery - Chrobry. Opowiadanie historyczne z XI wieku. Wyd. nowe z przedmową Henryka Mościckiego. W‑wa 1930 [1929]. Dom Książki Pol. 8, s,178, [2], portret autora, ilustracje, opr.ppł.oryg.
Stan dobry, pieczęcie. 2 wydanie. Z ilustracjami Antoniego Gawińskiego.

60,-
172. Fotografia pozycji 172 PRZYBOROWSKI Walery - Grom maciejowicki. Powieść historyczna z r. 1794. Wyd. nowe z przedm. Henryka Mościckiego. W‑wa 1930. Dom Książki Pol. 8,s.214, [2], 6 ilustracji, okł. kart.oryg.
Stan dobry, pieczęć. 3 wydanie. Ilustrował Stanisław Batowski. Egz. nr 960.

60,-
173. Fotografia pozycji 173PRZYBOROWSKI Walery - Grunwald. Powieść historyczna dla młodzieży. Wyd. nowe. W‑wa [1935]. Nakł. „Nowego Wydawnictwa”. 16d, s.238, ilustracje, okł. kart.oryg.
Stan dobry, współczesne wyklejki. Wydanie 2. Ilustracje B. Nowakowskiego. Odb.2200 egz. num. Ten 115.

60,-
174. Fotografia pozycji 174PRZYBOROWSKI Walery - Jak Prusacy uciekali z Warszawy. Powieść historyczna dla młodzieży, z początków przeszłego wieku. Z ilustracjami Emila Lindemana. W‑wa 1911. Wyd. Księg. St. Sadowskiego. 16, s.236, ilustracje, okł. kart.oryg.
Niewielkie zabrudzenia na marginesach. 1 wydanie.

75,-
175. Fotografia pozycji 175PRZYBOROWSKI Walery - Młody konfederat barski. Powieść historyczna dla młodzieży. W‑wa 1925. M. Arct. 8,s.227, okł. kart.oryg.
Współczesne wyklejki, ślad po dedykacji. 2 wydanie.

75,-
176. Fotografia pozycji 176 PRZYBOROWSKI Walery - Olszynka Grochowska. Powieść osnuta na tle 1831 r. Wyd. nowe z przedmową Henryka Mościckiego. W‑wa 1930. Dom Książki Pol. 8,s.208, [1], ilustracje, okł. kart.oryg.
Stan dobry, pieczęć. Ilustrował K. Sopoćko. Egz. nr 159.

60,-
177. Fotografia pozycji 177PRZYBOROWSKI Walery - Racławice. Powieść historyczna dla młodzieży. Z ilustracjami. W‑wa 1938. Księg. J. Przeworskiego. 8,s.262, ilustracje na tablicach, okł. kart.oryg.
Oprawa naprawiana, współczesne wyklejki. Stan dobry. 4 wydanie. Ilustracja okł. sygn. Horowicz.

75,-
178. Fotografia pozycji 178PRZYBOROWSKI Walery - Reduta Woli. Powieść historyczna z 1831 roku dla młodzieży. Wyd.4. W‑wa 1930 [1929]. M. Arct. 8,s.156, [2], ilustracje, okł. kart.oryg.
Stan dobry, współczesne wyklejki.

60,-
179. Fotografia pozycji 179 PUSZKIN Aleksander - Bajka o śpiącej królewnie i siedmiu junakach. Przeł. Wanda Grodzieńska. Ilustrował Edmund Bartłomiejczyk. W‑wa 1951. Nasza Księg. 4,s.37, [1], kolorowe ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

60,-
180. Fotografia pozycji 180 RECHENBUCH für Volksschulen Generalgouvernement. H.1 (1. Schuljahr). Breslau [194. ]. Deutscher Schulverlag in Berlin. 8,s.39, [1], ilustracje w tekście, okł.oryg.
Okładki przybrudzone,2 karty luźne. Podręcznik do nauki rachunków w pierwszej klasie.

40,-
181. Fotografia pozycji 181Fotografia pozycji 181SELMER Agot Gjems - Nad dalekim, cichym fjordem. Powieść dla dzieci. Przełożyła Janina Mortkowiczówna. W‑wa 1904. G. Centnerszwer i S-ka. 8,s.152, zachowana wierzchnia okładka oryg.
Składki luźne, s.143-152 w odb. kserogr.;6 kartek z zaplamieniem przy grzbiecie. Odręczna dedykacja: Włodziowi Kownackiemu na gwiazdkę 1904 rok od Wł. St. Reymonta. Okładkę rys. W. Szwarc.

300,-
182. Fotografia pozycji 182 SZELBURG Zarembina Ewa - Legendy Warszawy. W‑wa 1938. Gebethner i Wolff. 4,s.75, 10 ilu­stracji, okł.oryg.;obwoluta.
Stan więcej niz dobry. 1 wydanie. Ilustracje i inicjały wg drzeworytów Stefana Mrożewskiego. Treść: Wróżba Panny Wodnej, Kocur z kamienicy książąt mazowieckich, Widmo, Złota kaczka, Burmistrz i śmierć, Pan Jezus u fary, Płaszcz matki, Cud u św. Anny, O Basi Giżance, Przestroga.

150,-
183. Fotografia pozycji 183 SZELBURG-Zarembina Ewa - Kije samobije. Ilustrował Jan Marcin Szancer. W‑wa 1949. Nasza Księg. 4,s.63, ilustracje, okł.oryg.;opr.pł.
Stan bardzo dobry. Wierszem.

60,-
184. Fotografia pozycji 184SZUCHOWA Stefanja - Tajemnice motyli. Wyd.2. W‑wa b. r. [po 1920]. „Rój”. 8,s.91, [2],6 kolor. ilustracji, okł. kart.oryg.
Stan dobry. Ilustrowacje Stefana Norblina.

50,-
185. Fotografia pozycji 185 ŻABIŃSKI Jan - Na srogim lwie. Z rysunkami Kazimierza Grusa. W‑wa-Kraków 1949. Radiowy Inst. Wydawniczy T.15. 8,s.238, [4], rysunki i fotografie w tekście, okł.oryg.
Stan dobry. Pogadanki wygłoszone przed mikrofonem Polskiego Radia.

35,-
 
*

186. Fotografia pozycji 186LUTNIA robotnicza. Wybór poezyj dla ludu pracującego. Wyd. nowe rozsz. i popr. Kraków 1925. Nakł. Zw. Robotn. Stow. Spółdz. „Proletarjat”. 16, s.200, opr.pł.
Stan dobry. Zaw.: Poezje rewolucyjne, Poezje 1-Majowe, Poezje społeczne, Rocznice, Poezje różne, Satyry i bajki.


45,-
187. Fotografia pozycji 187LUTOSŁAWSKI Wincenty - Z dziedziny myśli. Studja filozoficzne 1888 - 1899. Kraków 1900. Nakł. Jana Fiszera. 8,s.XVI,341, [2], opr.pł.
Karta tyt. ze śladami zabrązowienia, 1 karta przedarta. Pieczęć, podpis. Zaw.: Współczesna filozofja, Metafizyka Lotzego, O istocie duszy, Pojęcie czasu, Determinizm, Początki teorji rewolucji, Pesymizm, O znaczeniu historji filozofji, O etyce chińskiej, Descartes i jego filozofja, Potęga duszy.

60,-
188. Fotografia pozycji 188Fotografia pozycji 188ŁOZIŃSKI Władysław - Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. Wyd. 3 przejrz. i uzup. T.1-2. Lwów 1913. Nakł. Księg. Gubrynowicza i Syna. 8,s.XII,483, XII,587, 83 ryciny w tekście, ozdobne okładki oryg.;opr. psk. z epoki: karton marmoryzowany, narożniki i grzbiety z brązowej, złocone napisy na grzbietach.
Brak kart tyt.;w t.2 ucięta połowa ostatniej karty bez tekstu. Ładny egzemplarz. T.1: Czasy i ludzie - pokazany obraz ziemi przemyskiej, lwowskiej i halickiej w I poł. XVII w. T.2: Wojny prywatne - szlacheckie wojny prywatne, sposób ich prowadzenia i przebieg. Jeden z rozdziałów pośw. słynnemu Stanisławowi „Diabłowi” Stadnickiemu. Z indeksem nazwisk i miejscowości.

900,-
189. Fotografia pozycji 189ŁOZIŃSKI Władysław - Życie polskie w dawnych wiekach. Paryż [1946]. Księg. Polska.
8, s.193, [1], 107 ilustracji w tekście i na 40 oddz. tablicach, okł.oryg.
Stan więcej niż dobry. Treść: Zamki i pałace, Dwory i dworki, Ubiory i splendory, Dom i świat.

100,-
190. Fotografia pozycji 190MACHAY Ferdynand ks. - Zadania duszpasterskie świeckich. Poznań-W‑wa-Wilno 1932. Księg. Św. Wojciecha. 8,s.179, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora, dat. Kraków 23. X.1933.

50,-
191. Fotografia pozycji 191MACIEJEWSKI J[erzy] K[onrad] - Trzysta obrazów z Polski i ze świata, w opracowaniu. .. W‑wa 1939. Wojsk. Inst. Nauk. -Oświatowy. Druk. „Bluszcz”. 4,s.87: ilustracje z tekstem, okł.oryg.
Karty i okładka przybrudzone. Tematyka: nasze wojsko, polskie lotnictwo wojskowe, polska broń pancerna, nasza artyleria, artyleria przeciwlotnicza, nasi spadochroniarze, nasza marynarka wojenna, flota handlowa, w obozie ćwiczeń, Legia Akademicka, Legiony w polu, Rok 1920, Zaolzie, żołnierz w polu, zimowy marsz huculskim szlakiem II Brygady L. P.;KOP, straż graniczna, junackie hufce pracy, osadnicy wojskowi, Gdynia nasza duma, Centr. Okręgo Przemysłowy, Janowa Dolina, Łódź, dzieła J. Matejki, Francja, Anglia, St. Zjedn. A. P.;Belgia, Rumunia, Węgry, na wspólnej granicy polsko-węgierskiej, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, stroje ludowe, dzieła techniki.

40,-
192. Fotografia pozycji 192Fotografia pozycji 192MALCZE[W]SKI Antoni - Marja. Powieść ukraińska przez. .. Z 12 miedziorytami i 5 drzeworytami kompozycyi A.Zaleskiego. Poznań 1867. J.K.Żupański. 4,s.64, ryciny w tekście i tablice, okł.oryg.; opr. psk. współczesna: narożniki i 9-ciopolowy grzbiet z bordowej skóry, niebieski szyldzik, złocone zdobienia i tytulatura.
W całym tomie poważne ślady zabrązowienia, obca dedykacja. Pierwsza polska romantyczna powieść poetycka. Tekst w ozdobnych drzeworytowych ramkach, z ilustracjami Antoniego Zaleskiego (1824-1885), ryt.: M.Jaro­szyński, S.Łukomski, A.L.Szretter.

1.200,-
193. Fotografia pozycji 193Fotografia pozycji 193MAŁECKI Antoni - Studya heraldyczne. T.1-2. Lwów 1890. Nakł. aut. Druk. Ossol. 8,s.351,399, w tym 18 tablic herbów, 1 tabl. genealogiczna, okł.oryg.;opr.sk. współczesna w 1 wol.;skóra brązowa, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie i okładkach.
Ubytki na okładkach podklejone papierem, poza tym stan bardzo dobry. 1 wydanie. Treść: Zawołania rodowe, Napieczętne znaki w Polsce aż po koniec XIII wieku, Tarcze, herby, hełmy, klejnoty. Obszerne Studia heraldyczne wyróżnione przez AU nagrodą z fundacji Barczewskiego, oparte na cennym materiale źródłowym. Uznane przez Oskara Haleckiego za dzieło „pomnikowe”. Autor ((1821-1913), historyk literatury, historyk-mediewista, językoznawca, heraldyk, profesor Uniw. Lwowskiego i Jagiellońskiego, poseł na Sejm Krajowy Galicji.

1.200,-
194. Fotografia pozycji 194Fotografia pozycji 194MARKO Polo - Opisanie świata. Z oryginału starofrancuskiego z uwzględnieniem redakcji starowłoskich i łacińskich przeł. Anna Ludwika Czerny. Wstępem i przypisami opatrzył Marian Lewicki. W‑wa 1954. PIW. 8,s.805, [1], 32 ilustracje, skł. mapa Azji z dwoma itinerariami, opr.sk. współczesna, sygn.: Piękne Książki Warszawa: skóra brązowa, grzbiet pięciopoolowy, na okładce i grzbiecie złocone zdobienia i tytulatura, brzegi kart barwione.
Bardzo ładny egzemplarz w ekskluzywnej oprawie. Opis podróży Jedwabnym Szlakiem do Chin odbytej przez weneckiego kupca i podróżnika (1254-1324), który wraz z synem i stryjem jako jeden z pierwszych Europejczyków dotarł do Państwa Środka. Jego podróże zostały spisane prze Rustichella z Pizy, w okresie gdy Marco Polo przebywał w niewoli w Genui, po przegranej bitwie pomiędzy Wenecją i Genuą.

400,-
195. Fotografia pozycji 195Fotografia pozycji 195MENZEL Wolfgang - Taschenbuch der neuesten Geschichte, 5. Jg. Geschichte des Jahres 1833. 2. Tl. Stuttgart-Tübingen 1835. Cotta. 14 cm,s.IV,284, 11 [z 12] portretów, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
Stan więcej niż dobry. Tomik pośw. wydarzeniom historycznym w 1833 r. Tu m. in.: historia Rosji i Polski, Turcja, Grecja, Niemcy, Szwecja, Dania, Szwajcaria, Ameryka, Azja i Australia. Kieszonkowa seria pośw. najnowszej historii ukazywała się w latach 1830-35.

150,-
196. Fotografia pozycji 196MERRIEFIELD John, Evers Henry - Navigation and nautical astronomy. (Practical, theoretical, scientific). For the use of students and practical men. London 1868. Longmans, Green a. Co. 8,s.XIII,389,24, opr.pł. z epoki.
Płótno na grzbiecie odbarwione, na oprawie naklejony ekslibris. 1 wydanie.

300,-
197. Fotografia pozycji 197Fotografia pozycji 197MICKIEWICZ Adam - Der Polnische Parnas oder eine Auswahl der schönsten Gedichte aus den vorzüglichsten polnischen Dichtern in's Deutsche übersetzt und herausgegeben von Juliusz Mendelson. Erste Lieferung: Kurze Gedichte von Adam Mickiewicz. Heidelberg 1834. In Commission bei Chr. Fr. Winter. 13 cm,s.VIII,124, okł.oryg. ozdobna, opr. psk. współczesna.
Bardzo ładny egzemplarz. Pieczęcie herbowe: Gwalbert Pawlikowski. Wiersze A. Mickiewicza tłum. na język niem. M. in.: Romantyczność, Panicz i dziewczyna, Czaty, Do M. .. i in.;Romanse i ballady, Sonety.
Rzadkie. Drugi tom, mający zawierać przekład Dziadów nie ukazał się.

1.000,-
198. Fotografia pozycji 198Fotografia pozycji 198MICKIEWICZ Adam - Konrad Wallenrod. Lipsk 1878. F. A. Brockhaus. 16,s.[2], IV, 5-117, opr.pł. z epoki, płótno granatowe, złocone napisy i brzegi kart.
Pieczęć i obca dedykacja.

150,-
199. Fotografia pozycji 199MICKIEVIČ Adam - Pan Tadeusz. Poema A. Mickieviča, pereveł N. Berg. V-va 1875. Tip. Varš. Učebn. Okruga. 8,s.XXXII,318, [1], opr. psk. z epoki.
Karton oprawy otarty, wyklejki przybrudzone, z zapiskami, pieczęcie. Jest to pierwszy przekład Pana Tadeusza na jęz. rosyjski, dokonany przez N. W. Berga, ros. literata, publicystę, autora Pamiętników o polskich spiskach i powstaniach.

2.500,-
200. Fotografia pozycji 200MŁYNARCZYK Mieczysław - Wielki wybór najpiękniejszych toastów polskich na wszystkie uroczystości życia. Zebrał i Ułożył Zagłoba. W‑wa 1910. „Księg. Popularna”. 8, s.48, okł.oryg.
Tylna okładka z ubytkiem, egz. nierozcięty. Tytuł okładkowy: Toast Polski. Wielki wybór najpiękniejszych Toastów Polskich na wszystkie uroczystości życia. Cz.1. W‑wa 1914 [!].

40,-
201. Fotografia pozycji 201Fotografia pozycji 201Fotografia pozycji 201MODLITEWNIK. NOUVEAU formulaire de prieres. Dédié aux Enfants de Marie. 5 éd.
Approuvé par S. E. le card. Giraud. Lille 1854. L. Lefort. 12,5 cm,s.[16,800, opr.sk. z epoki: skóra czarna, ozdobne metalowe zapięcie, brzegi kart barwione.
Stan dobry, obcięte marginesy. Modlitewnik dla Dzieci Marii, zatwierdzony przez kard. P. Giraud.

150,-
202. Fotografia pozycji 202Fotografia pozycji 202[MONTESQUIEU Charles] - Swiątynia Wenery w Knidos. Parma 1807. W Drukarni J. B. Bodoniego. 4,s.63, [3], opr. psk.: okładki kartonowe marmoryzowane, skórzany grzbiet ze złoconymi zdobieniami i tytulaturą.
Ładny egzemplarz. Pieczęcie tuszowe: Gwalbert Pawlikowski, Biblioteka Fundacyi W. hr. Baworowskiego. 2 polskie wydanie przekładu wierszem poematu w 7 pieśniach (z romansu prozą), dokonane przez Józefa Szymanowskiego (1748-1801) poetę epoki stanisławowskiej. Wydanie zostało zamówione przez Jana Feliksa Tarnowskiego w hołdzie „cieniom Józefa Szymanowskiego” w drukarni jednego z najwybitniejszych drukarzy tego okresu Giambatisty Bodoniego, nazywanego „królem drukarzy”. Poemat drukowany piękną czcionką, na doskonałym papierze.

500,-
203. Fotografia pozycji 203Fotografia pozycji 203MORAWSKI Teodor - Dzieje narodu polskiego w krótkości zebrane. T.1-6. Wyd. 2. Poznań 1875 -77. J. K. Żupański. 8,s.316,489,608,345,492,481, skł. tablica ewaluacyi monet polskich i litewskich, z wyrażeniem wartości, na monetę podług stopy 1766 roku, opr.pł. z epoki: płótno bordowe, czarne zdobienia i tytulatura.
Pieczęcie na kartach tyt.;grzbiety lekko wyblakłe, poza tym stan dobry. T.1. Piastowie. T.2. Jagiełłowie. T.3 i 4. Królowie obieralni. T.5. Stanisław August. T.6. Polska pod obcem panowaniem. W t. 5: Poczet imienny senatorów i ministrów, w t. 6: Senat Księstwa Warszawskiego i Królestwa utworzonego przez Kongres r. 1815.

1.200,-
204. Fotografia pozycji 204MURPHY Raymond E[dward] a. al. - National socialism. Basic principles, their application by the nazi party's foreign organization, and the use of Germans abroad for nazi aims. Washington 1943. U. S Gov. Print. Office. 8,s.VI,510, okł.oryg.
Stan dobry. Podstawowe zasady socjalizmu narodowego i ich stosowanie przez zagraniczną organizację partii nazistowskiej i wykorzystywanie Niemców za granicą do celów nazistowskich.

80,-
205. Fotografia pozycji 205MUŚNICKI Józef Dowbor - Moje wspomnienia. W‑wa 1935. Zakł. Druk. F. Wyszyński i S-ka. 8,s.375; Załączniki s.172, portret autora, okł.oryg.;opr.ppł.
Okładka przybrudzona, na 2 kartach zaplamienie atramentem. Wspomnienia obrazujące dokonania historyczne odradzjącej się Polski, okiem jednego z najwybitniejszych dowódców wojskowych (1867-1937), gen. broni Wojska Polskiego, naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Polskich w zaborze pruskim.

100,-
206. Fotografia pozycji 206NAPOLEON vor seinen Zeitgenossen. Aus dem Französischen nach der zweiten Auflage des Originals, mit Zusätzen und Anmerkungen. Erstes Bändchen. Darmastadt 1827. C.W.Leske. 13 cm,s.VIII,215, [1], portret Napoleona sygn. C.W.Wolff sc.;opr. pł. współczesna. Allgemeine Geschichte der Kriege der Franzosen und ihrer Alliirten, vom Anfange der Revolution bis zum Ende der Regierung Napoleons.
Stan bardzo dobry. Historia wojen franc. w kieszonkowym wydaniu. T.1 zaw. biografię Napoleona i bitwy od wyprawy włoskiej do pokoju w Tylży i wojny z Rosją w 1812 r.

150,-
207. Fotografia pozycji 207Fotografia pozycji 207NARUSZEWICZ Adam - Poezye. Z popiersiem autora. T.1-3. Lipsk 1835. Breitkopf et Haertel. 16, s.224, 252,224, popiersie autora-litografia, opr.pł. z epoki ze złoceniami w 1 wol. Bibl. Kieszonkowa Klassyków Polskich, wydana przez J.N.Bobrowicza. T.11-13.
Grzbiet z małymi ubytkami, poza tym stan bardzo dobry. Treść: T.1: Wiadomość o życiu Naruszewicza, Bajki, Epigrammata, Satyry, Na ruinę Jezuitów, Anakreona pieśni wybrane, Niektóre fragmenta z not Tacyta tłomaczonego wyjęte, Sielanki. T.2: Liryków księga pierwsza do trzeciej. T.3: Liryków księga czwarta, Horacysza pieśni zebrane, Sarbiewskiego ody niektóre.

200,-
208. Fotografia pozycji 208Fotografia pozycji 208NAVARRA Grzegorz - Melodja duszy. Poezja. Kielce 1936. Skł. gł.: Kielce Ogród. Druk St. Górki. 16, s.48, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora, dat.: Lublin 12.12. 1972.

35,-
209. Fotografia pozycji 209NOUVEAU Secrétaire de cabinet, contenant des modeles de lettres familieres sur toutes sortes de sujets, avec des instructions sur les titres que l'on donne aux personnes en place, et sur la manière de rédiger les petitions, etc.;. .. Paris 1805. A la Libr. Économique. 13 cm, s.108, opr.kart. z epoki.
Stan dobry. Nowy sekretarz, wskazówki w różnych tematach, wzory pisania listów, petycji, jak zachowywać się w świecie, jak odnieść sukces.

100,-
210. Fotografia pozycji 210NUSBAUM [-Hilarowicz] Józef - Idea ewolucyi w biologii. Przeszłość, stan obecny i wpływ na rozwój wiedzy ludzkiej. W‑wa 1910. Księg. G. Centnerszwera i Sp. 8,s.555, ilustracje w tekście i tablice, opr.ppł.
Stan dobry. Dowody zmienności ustrojów i ich descendencyi, Poglądy i teorye descedencyjne przed Karolem Darwinem, Karol Darwin i jego teorya, Krytyka teoryi doboru naturalnego i płciowego przez późniejszych uczonych, Wpływ darwinizmu na rozwój wiedzy, Idea ewolucyi od schyłku XIX w. do chwili obecnej.

80,-
211. Fotografia pozycji 211NUTY. ANIELA. Walc z IIIgo balu artyst. pod Giewontem, ułożony na fortepian przez Stanisława Pichora. Kraków [przed 1918], nakł. i własność księg. Antoniego Piwarskiego. A. P. i Ska 67. 18325. 4,s.5, okł.oryg. sygn.: St. Pichor.
Podklejony grzbiet.

80,-
212. Fotografia pozycji 212 PIEŚŃ o Monte Cassino. [Słowa: Feliks Konarski, muzyka: Stef. Ratusiński]. Ukł. Jana Orlanda [Jan Pasierb]. Kraków [1946]. Wyd. „Cracovia”. Druk. „Polonia” Zakopane. M 08386. 4, 2 karty, okł. sygn.: AŻmuda 46.
Podklejony grzbiet. Nuty i tekst pierwszej zwrotki i refrenu. Cały tekst: 8 zwrotek popularnej pieśni: Czerwone maki na Monte Cassino na ostatniej stronie.

100,-
213. Fotografia pozycji 213HARRIS Albert - Piosenka o mojej Warszawie. Słowa i muzyka. .. Łódź 1945. Druk: P. W. R. W. Druk. IV. 4, kart 2: nuty i 4 zwrotki tekstu, okł. z portretem autora i widokiem pałacu w Łazienkach. D.050100.
Stan dobry.

60,-
214. Fotografia pozycji 214LUTNIA Polska. Zbiór pieśni i piosenek obyczajowych i okolicznościowych, miłosnych, aryi i dumek, piosenek wiejskich: mazurów, krakowiaków, kujawiaków, obertasów, piosenek dla rzemieślników, weselnych i różnej innej treści z melodyami.
Oprac. L. Noel. T.4. Poznań 1885. Księg. Katol. 16, s.120, VIII, opr.oryg.
Oprawa otarta. Nuty z tekstami: pieśni narodowe, miłosne, tańce, żartobliwe, towarzyskie, różnej treści.

80,-
215. Fotografia pozycji 215POWROŹNIAK Józef - Śpiewajmy wszyscy wraz ! 107 pieśni na jeden głos z tekstem. Zebrał. .. Kraków 1947. T. Gieszczykiewicz. 16, s.125, okł.oryg.
Okładka przykurzona.

25,-
216. Fotografia pozycji 216ROGOSZÓWNA Zofja - Piosenki dziecięce. Muzykę na tle motywów ludowych napisał Stanisław Colonna-Walewski. W‑wa-Kraków-Lublin 1924. Gebethner i Wolff. Odbito w Druk. Wł. Łazarskiego. 4,s.60, [2], zdobniki, okł.oryg. ozdobna.
Bardzo ładny egzemplarz. Wszystkie karty w ozdobnym obramowaniu, winieta tyt. i okładkowa. Zeszyt graficznie zdobił E. Bartłomiejczyk. Nuty pisał A. Kraiński.

80,-
 
*

217. Fotografia pozycji 217OPAŁEK Mieczysław - Roksolana. Lwów, w maju 1928. Nakł. red. „Kroniki Powiatu Rohatyńskiego”. 8,s.8,1 portret, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Przedruk z „Kroniki Powiatu Rohatyńskiego” dla uczestników III Zjazdu Miłośników Książki w 300 num. egz. Ten 156. Roksolana (Hüren) była żoną Sulejmana Wspaniałego, władcy Imperium Osmańskiego, matka sułtana Selima II. W młodym wieku trafiła do niewoli tureckiej w czasie najazdu Tatarów na Rohatyn w 1509 r. i trafiła do sułtańskiego seraju.

50,-
218. Fotografia pozycji 218OPIOŁA Tadeusz - Z opowiadań plutonowego Walochy. Lwów 1920. Nakł. Uniw. Żołnierskiego D.O.E. VI-tej Armji. 8,s.22, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

30,-
219. Fotografia pozycji 219ORGELBRAND S. wyd. - Encyklopedyja powszechna. T.1-28 [komplet]. W‑wa 1859 - 1868. S. Orgelbrand. 8, opr.sk. współczesna: skóra bordowa, grzbiety 5ciopolowe, na okładkach i grzbiecie złocone zdobienia i tytulatura, brzegi kart barwione.
Bardzo ładny egzemplarz w efektownej oprawie. Ogromne przedsięwzięcie edytorskie wybitnego warszawskiego księgarza, antykwariusza, wydawcy, społecznika Samuela Orgelbranda (1810-1868). Była to pierwsza nowoczesna wielotomowa encyklopedia na ziemiach polskich, oprac. przez 180 wybitnych uczonych w ciągu 10 lat. Zamiesz­czone obszerne hasła z wszystkich dziedzin, opracowane bardzo starannie, do dnia dzisiejszego stanowią nieoce­ni­one źródło wiedzy. Często są jedyną informacją, gdyż bardzo wiele z zamieszczonych w niej haseł było pomijanych w innych encyklopediach później wydawanych. Komitet red.: K.W.Wóycicki, L.Rogalski, F.H.Lewestam, J.Pankiewicz, F.M.Sobieszczański. P.Grzegorczyk w Index lexicorum poloniae, W‑wa 1967: „Jedna z najlepszych oryginalnych polskich encyklopedii”.

18.000,-
220. Fotografia pozycji 220ORZESZKOWA Eliza, Romski Juljusz [Tadeusz Garbowski] - Ad astra. Dwugłos przez. .. W‑wa 1904. Gebethner i Wolff. 8,s.324, opr.kart.
Pieczęcie, na 1 karcie ślady zaplamienia. 1 wydanie. Powieść epistolarna, na tle wątku romansowego przedstawia dyskusje światopoglądowe głównych bohaterów. Treść: W puszczy, Nad Lsną, W ciemności, Na lodowcach, Na zamczysku.

80,-
221. Fotografia pozycji 221OSADA-Hillenbrand Erwin - „Sitwesy”. Pierwszy tom wychodzi w dwudziestolecie. Drugi tom wyjdzie. .. w pięćdziesięciolecie. W‑wa 1934. Gł. Księg. Wojsk. 16d, s.90, [3], okł.oryg. Atelier Graficzne Girs-Barcz.
Stan dobry. Autor:. .. obrazki z szarego, codziennego życia legjonowewgo, opowiedziane gwarą, która była, minęła i dziś juz nie jest w użyciu - chyba, że się sitwesy znowu znajdą w kupie - tą swoistą gwarą legjonową, czasami tak soczystą, że „aż oko bieleje”. ..

70,-
222. Fotografia pozycji 222PAOLI Cesare - Grundriss zu vorlesungen ueber leteinische Palaeographie und Urkundenlehre. I: Lateinische Paleographie. Aus dem Italienischen übers. v. K. Lohmeyer. Innsbruck 1889. Wagner'schen Univ. -Buchh. 8,s.X,94, opr.kart.
Stan dobry. Pieczęcie. Zarys paleografii łacińskiej.

60,-
223. Fotografia pozycji 223Fotografia pozycji 223PARLAMENT Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927. Pod red. profesorów Henryka Mościckiego i Włodzimierza Dzwonkowskiego, wydawca Lucjan Złotnicki. W‑wa 1928. Czc. Druk. Narodowej w Krakowie. 4,s.XII,375, [4]. 32 tablice z fotografiami, opr.pł.oryg. wyk. Zakł. Introl. Roberta Jahody w Krakowie, sygn.
Oprawa naprawiana - płótno na grzbiecie dodane przy naprawie, z oryg. grzbietu naklejony wąski pasek, wierzchnia okładka z godłem Polski i tytułem. Karty poluzowane, 9 kart przedartych, podklejonych bibułą. Księga pamiątkowa parlamentaryzmu polskiego, obszerne dzieje, charakterystyka klubów poselskich, biogramy posłów.

200,-
224. Fotografia pozycji 224Fotografia pozycji 224PASZKIEWICZ Mieczysław - Byt niemy. Londyn 1996. OPiM. 8,s.119, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora, dat.: Wielki Czwartek 1996.
 Poezje. Odbito 180 num. egz. Ten 58.

60,-
225. Fotografia pozycji 225Fotografia pozycji 225PASZKIEWICZ Mieczysław - Kamień i muszla. (Notatnik podróżny). Londyn 1979. Veritas. 8,s.72, [3], 17 ilustracji, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora, dat.: kwiecień 1979. Notatki z podróży po Turcji.

50,-
226. Fotografia pozycji 226PAWLIK Tadeusz - Bitwa pod Lwowem. Oprac. kpt. dypl. ... W‑wa 1932. Wojskowe Studio Historyczne. 8,s.XI,341, XVII, 20 szkiców w tekście i 20 załączników, opr.kart. z naklejoną okł.oryg. Studja z wojny światowej 1914 - 1918 T. IV.
Okładka lekko przybrudzona, pieczęcie. Bitwa o Lwów - rosyjsko-austriackie działania wojskowe na wschód od Lwowa w dn. 24 sierpnia do 11 września 1914 r. Pierwsze wydawnictwo w całości pośw. operacjom wojskowym pod Lwowem. Próba analizy klęsk wojsk austriackich w kilkudniowej bitwie pod Złotą Lipą i Gniłą Lipą, co doprowadziło do oddania Lwowa Rosjanom. Załączniki - mapy szczgółowo przedstawiają poszczególne bitwy.

120,-
227. Fotografia pozycji 227PAWLIKOWSKA [Jasnorzewska] Maria - Dancing. Karnet balowy. W‑wa 1927. F. Hoesick. 16d, s.41, [3], okł.oryg.
Stan dobry. Poezje, 1 wydanie. Tomik przewiązany na grzbiecie ozdobnym sznurem.

60,-
228. Fotografia pozycji 228Fotografia pozycji 228PEIPER Tadeusz - Tędy. W‑wa 1930. F. Hoesick. 8,s.419, [2], opr.pł. współczesna z ksero okł.oryg.
Podpis, zapiski i podkreślenia atramentem w tekście.. Zbiór 56 artykułów, szkiców i notatek drukowanych w czasopismach: Zwrotnica, Echo Tygodnia, Gazeta Lwowska, Głos Literacki, Kwadryga, Przegląd Współczesny, Republika, Wiek XX; tekst odczytu wygłoszonego przez Polskie Radio oraz notatka o plastyce z Katalogu Salonu Modernistów. W artykułach tych wyraża autor swoje poglądy teoretyczne.
T. Peiper (1891-1969), poeta, krytyk literacki, eseista, założyciel i redaktor „Zwrotnicy”, przedstawiciel awangardy krakowskiej.

400,-
229. Fotografia pozycji 229PIĄTEK Jan - Zasady przyzwoitego zachowania się młodzieży szkolnej. Wyd. 4. Ilustrował Kamil Mackiewicz. Lwów-W‑wa 1930. Książnica-Atlas. 16,60, rysunki w tekście, okł.oryg..
Okładka luźna, podklejony grzbiet.

30,-
230. Fotografia pozycji 230PIGOŃ Stanisław - Wśród twórców. Studia i szkice z dziejów literatury i oświaty. Kraków 1947. M. Kot. 8,s.380, [2], opr.pł. ozdobna: płótno granatowe, złocone zdobienia i tytulatura.
Bardzo ładny egzemplarz. 1: W kręgu wileńskim. 2: Wśród wróżbitów i mistyków. 3: Wśród twórców.

60,-
231. Fotografia pozycji 231PIŁSUDSKI Bronisław - Krzyże litewskie. Zyciorysem autora poprzedził Dr Juljan Talko-Hryncewicz; Jan Wiktor - Kapliczki i krzyże przydrożne jako dzieło sztuki ludowej i potrzeba ich ochrony. Kraków 1922. Red. „Orlego Lotu”. 16,s.XII,51, rysunki w tekście, okł.oryg. Bibl. „Orlego Lotu” Nr 3.
Stan dobry.

45,-
232. Fotografia pozycji 232PIOŁUN-Noyszewski Stanisław - Stefan Żeromski. Dom, dzieciństwo, młodość. W‑wa-Kraków 1928. J. Mortkowicz. 16d, s.374, ilustracje, podobizny rkp. opr.pł.
Stan bardzo dobry.

75,-
233. Fotografia pozycji 233PISZCZKOWSKI Tadeusz - Odbudowanie Polski 1914 - 1921. Historia i polityka. London 1969. Księg. Polska Orbis. 8,s.342, okł.oryg.
Stan dobry. Treść: Konflikt światowy, Kwestia polska w czasie wojny 1914 - 1918, Zręby państwa. Ze skorowidzem nazwisk.

80,-
234. Fotografia pozycji 234Fotografia pozycji 234POL Wincenty - Mohort. Rapsod rycerski z podania przez. .. Z 24 illustracyami Juliusza Kossaka. Lwów [1883]. Księg. F. H. Richtera (H. Altenberga). Druk F. A. Brockhausa w Lipsku. Folio, s.199, [1], ilustracje w tekście i 6 na oddzielnych tablicach, opr.pł.oryg. ozdobna współcześnie naprawiana: płótno ciemnozielone, na licu oprawy szeroka, podwójna, ozdobna bordiura, pośrodku kolorowa ilustrcja do tekstu i tytuł, brzegi kart złocone.
Na karcie przedtyt. obca dedykacja, minimalne otarcia brzegów oprawy. Poemat opowiadający historię kresowego rycerza, obrońcę ojczyzny i wiary. Tekst poprzedza wiersz „Do Edwarda Tadeusza Bielińskiego”. Karty w ozdobnych ramkach. Poemat ozdobiony drzeworytami na planszach i w tekście, ryt.: Z. Szymański i A. Zajkowski.


2.400,-
235. Fotografia pozycji 235„POLSKA Niepodległa”. Instrukcja Wydziału Organizacyjnego Org[anizacji] P. N. [W górze nadpis: ] Komenda Główna Org. „Polska Niepodległa”. W[arszawa] marzec 1940 r. 16, s.5, [1]. Instrukcję podpisał: „Komendant Główny Org. P. N. (-) Zawisza” [inż. Jerzy Suliński pierwszy komendant].
Druk konspiracyjny. Zawiera: I: Zadania i cele, II: Środki, III: Organy organizacyjne, IV: Sposoby i metody pracy, V: Praca, VI: Odpowiedzialność.

45,-
236. Fotografia pozycji 236Fotografia pozycji 236Fotografia pozycji 236POLSKA. Obrazy i opisy. T.1-2. Lwów 1906,1909. Wyd. Macierzy Polskiej nr 83. 4,s.XXXI,930, [1],1032, [1], ponad 800 rycin, mapy, opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa, grzbiet i narożniki z brązowej skóry, karton marmoryzowany, tytulatura na grzbiecie czerwona.
Na kartach tyt. pieczęcie, poza tym ładny egzemplarz. Wydanie zeszytowe. Obejmuje działy: literatura, geografia, historia, ludoznawstwo, sztuka, muzyka, nauki społeczno-ekonomiczne. Autorzy: M. Konopnicka, E. Romer, J. Karłowicz, F. Koneczny, A. Winiarz, A. Sokołowski, K. Wojciechowski, F. Kopera, St. Tomkowicz, Z. Jachimecki, A. Szelągowski, i in. Z indeksem.

1.000,-
237. Fotografia pozycji 237[POPLIŃSKI Jan] - Wybór bajek polskich z rozprawą o Apologu wraz z krótkiemi biografiami bajkopisów. Z objaśnieniem trudniejszych miejsc. Leszno i Głogów 1820. 16,s.XXVI,201, opr. psk. współczesna: 5ciopolowy grzbiet z cieniowanej brązowej skóry, karton marmoryzowany.
Stan więcej niż dobry. Pieczęć tuszowa: Gwalbert Pawlikowski. Antologia ułożona dla młodzieży, zaw. równiez teksty współczesnych poetów (m. in.: K.Brodzinskiego, A.Góreckiego, S.Jachowicza, F.Morawskiego). Autor (1796-1839) - pedagog, filolog, redaktor, autor wielu podręczników, m. in. „Nowe wypisy polskie” (1834) zaw. historie prozy polskiej - przez odpowiedni dobór tekstów o wymowie patriotycznej, podręcznik stanowił doskonałą pomoc do wychowywania uczniów w duchu polskim. Był współzałożycielem pisma „Przyjaciel Ludu”, w którym zamieszczał swoje artykuły, pisał także do „Tygodnika Literackiego”.

200,-
238. Fotografia pozycji 238Fotografia pozycji 238PORADNIK dla samouków. Cz. 1-4. Wyd. z zapomogi Kasy im. J. Mianowskiego.
Cz.1: Matematyka. Nauki przyrodnicze. Wyd.2. uzup. Wyd. St. Michalskiego i Al. Heflicha. W‑wa 1901. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8,s.XLII,728. Cz. 2: Nauki filologiczne. Nauki historyczne. Pod red. P.Chmielowskiego, L.Krzywickiego i A.Mahrburga. W‑wa 1899. Druk K.Kowalewskiego. 8,s.XIV,695. Cz.3: Nauki społeczno-prawne. Nauki filozoficzne. Oprac. przez H.Forsztetera, L.Krzy­wickiego, I.Matuszewskiego, S.Posnera i Al.Świętochowskiego. W‑wa 1900. Nakł. S.Michalskiego i A.Heflicha. 8,s.VII,432. Cz.4: Wstęp - Systemy wykształcenia i o wkształceniu ogólnym. Logika i teorja poznania. Filozofja i metafizyka. Nauka wychowania. Metodyka. Historja pedagogiki. Popularyzowanie wiedzy i samouctwo. Dopełnienie. Odpowiedzi redakcji. W‑wa 1902. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8,s.CXIII,492, 21 ilustracji, opr. psk. z epoki, złocone napisy na grzbietach.
W cz.2 przestawione strony: 689 i dalsze za 672, w cz.3 brak karty tyt. Z indeksami.

480,-
239. Fotografia pozycji 239PORADNIK Foto - Gregera. Poznan 1938. Nakł. Firmy Foto-Greger. 16m. podł., s.256, liczne ilustracje w tekście, okł.oryg.
Stan dobry. Poradnik zawiera rady i wskazówki dla amatorów w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów z wybranego i posiadanego sprzętu fotograficznego.

50,-
240. Fotografia pozycji 240PRAWO o szlachectwie w Królestwie Polskiem. Z dodaniem: 1. Obwieszczeń heroldyi o otwarciu jej działań i formach podawania się do legitymacyi. 2. Organizacyi kancellari heroldyi. 3. Taxy dla archiwistów akt dawnych. W‑wa 1837. W Drukarni przy ulicy Długiej No 591. 16, s.48, [2], skł. karta Gazety Porannej nr 115 z 2 sierpnia 1837 r. dot. Heroldii Królestwa Polskiego, opr.ppł.
Stan bardzo dobry. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W. hr. Baworowskiego.

300,-
241. Fotografia pozycji 241PRAWO. BASSECHES Juliusz, Korkis I. - Ustrój adwokatury oraz zasady etyki adwokackiej. Uzasadnienie rządowe. Orzecznistwo Sądu Najwyższego i organy adwokatury. Orzecznictwo dyscyplinarne. Rozporządzenia wykonawcze. Oprac. i wyd. .. Lwów 1938. Nibl. Wyd. Prawniczych. 16, s.474, opr.pł.oryg.
Podkreślenia kredką w tekście. Pieczęć.

60,-
242. Fotografia pozycji 242 DEKRET Alexandra I rozszerzający ograniczenia w zamieszkiwaniu Żydów, z 19/31 lipca 1821. Wypis z Protokółu Sekretaryatu Stanu Królestwa Polskiego. .. Zamieszczony w Dzienniku Praw Królestwa Polskiego, t.7 nr 28, s.155-175. 16, opr.pł. współczesna. Na końcu: Dan Carskiem Siele 19/31 lipca 1821 r. Podpisano: Alexander, Minister Sekretarz Stanu I. Sobolewski, Minister Sprawiedliwości M. Badeni.
Stan bardzo dobry.

100,-
243. Fotografia pozycji 243 GARWICZ Norbert, Propst Rudolf - Polskie prawo budowlane. Ustawy - Rozporządzenia - Przepisy związkowe - Orzecznictwo. Kraków 1936. Księg. Powsz. 16, s.511, opr.pł.oryg.
Stan dobry.

60,-
244. Fotografia pozycji 244KONSTYTUCYA Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu. Dziennik Praw Nro 4711 [wcześniej Dziennik Rozporządzeń Rządowych Wolnego Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu]. Kraków 1833. 16, s.107, opr.kart. z epoki.
Na 3 kartach ślady zaplamienia, poza tym stan bardzo dobry. Konstytucja uchwalona na posiedzeniu Senatu 29 Lipca 1833 r.;zamieszczona w Dzienniku Praw nr 4711. Podpisany Prezes Senatu Wielogłowski. Tekst w jęz. pol. i franc.
Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W. Hr. Baworowskiego. Ekslibris: Ze Zbioru Alex. Kons. Batowskiego. Odręczna dedykacja: Alexandrowi Batowskiemu na pamiątkę ofiaruie Republikanin Krakowski, podpis nieczytelny.

250,-
245. Fotografia pozycji 245Fotografia pozycji 245LELEWEL Joachim - Początkowe prawodawstwo polskie cywilne i kryminalne do czasów jagiellońskich. Obiaśnił. .. we dwu pismach. I: Historyczny rozbiór prawodawstwa polskiego cywilnego i kryminalnego do czasów jagiellońskich, z przydaniem dyplomatów. II: Krytyczny rozbiór Statutu Wiślickiego, z tablicami dla obiaśnienia składu tego Statutu. W‑wa 1828. Druk. XX. Piiarów. 8,s.403, [4], 7 skł. tabel, opr. psk. współczesna, [Jan Bereziuk]: narożniki i grzbiet z brązowej skóry, szyldzik ze złoconą tytulaturą, karton marmoryzowany.
Stan bardzo dobry. Wyjęte z tomów XIX i XX roczników królewskiego warszawskiego tow. przyjaciół nauk. 1 wydanie.

300,-
246. Fotografia pozycji 246 ROSBIERSKI [Rozbierski] Antonii [Bertrand] - Commentarius theoretico-practicus in patentale tabulare die 4. Martii 1780, in Regnis Galiciae et Lodomeriae publicatum, cum appendice de tabula regia bucoviensi, tabula civica leopoliensi et libris fundalibus. Viennae et Leopoli 1808. Sumpt. authoris. 8,s.112, okł. kart.
Na karcie tyt. ślady zabrązowienia, zapiski ołówkiem w tekście. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W. hr. Bawo­rows­kie­go. Komentariusz teoretyczno-praktyczny Patentu tabularnego 4 marca 1780 r. w Królestwie Galicji i Lodomerii opublikowanego, z dodatkiem o Tabuli królewskiej bukowińskiej, Tabuli miejskiej lwowskiej i Księgach gruntowych. Rzadkie.
Autor (1763-1815), prawnik, profesor Uniw. Lwowskiego, wiceprezes Sądu Szlacheckiego Lwowskiego.

150,-
247. Fotografia pozycji 247Fotografia pozycji 247ROSBIERSKI Antoni [Bertrand] - Kommentaryusz teoretyczno-praktyczny czyli wykład patentu tabularnego pod 4 marca 1780 w Królestwa Galicyi i Lodomeryi obwieszczonego. ... Ed. 2 naypoźnieyszemi rozporządzeniami i uwagami pomnożona i poprawiona. Na polski ięzyk przełożony przez Jana Rossowskiego. Lwów 1811. 8,s.228, opr. psk. współczesna.
Karta tyt. z lekkimi śladami zawilgocenia, poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris: Ze Zbioru Alex. Kons. Batowskiego. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W. hr. Baworowskiego. Rzadkie.

300,-
248. Fotografia pozycji 248SZCZERBIC Sz. - Ochrona wynalazków wzorów i znaków towarowych. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Teksty ustaw i rozporządzeń - przepisy związkowe - orzecznictwo. Kraków 1935. Księg. Powsz. 16,s.X,132, opr.pł.oryg. Bibl. Tekstów Ustaw 17.
Oprawa lekko przybrudzona.

50,-
249. Fotografia pozycji 249 THALER Arnold - Ustawa o opłatach stemplowych z orzecznictwem oraz skorowidz alfabetyczny zestawiony według podmiotów i przedmiotów opodatkowania. .. Kraków 1936. Skł. gł.: Udziałowa Sp. Wyd. 16,s.IV,238, opr.pł.oryg. Podręczna Bibl. Prawnika nr 13.
Oprawa lekko przetarta, poza tym stan dobry.

40,-
 
*

250. Fotografia pozycji 250[PRZESMYCKI Zenon] Miriam - U poetów. Przekłady z poezyi francuskiej, belgijskiej i włoskiej XIX-ego wieku. W‑wa 1921. J. Mortkowicz. 16d,s.VIII,334, [2], opr.kart. współczesna.
Stan bardzo dobry.

75,-
251. Fotografia pozycji 251PRZYBOROWSKI Walery - Czerwona mara. Powieść z dnia wczorajszego. All is true. B. m. w. 1912. 16d, s.232, portret autora, ilustracje w tekście, okł.oryg.;opr.kart. współczesna.
Stan dobry. 1 jedyne wydanie.

75,-
252. Fotografia pozycji 252PRZYBOROWSKI Walery - Mgławica. Powieść z dnia wczorajszego. W‑wa-Kraków 1912. Gebethner & Wolff, Gebethner i Ska. Nakł. i własność „Kurjera Zagłębia”. 8,s.347, opr.ppł.
Stan dobry. Powieść historyczna. 1 jedyne wydanie.

100,-
253. Fotografia pozycji 253[PRZYBOROWSKI Walery] - Wspomnienia ułana z 1863 roku. Zebrał Zygmunt Lucjan Sulima. Cz.1 [z 2]. Poznań 1874. Nakł. Tygodn. Wlkp. 8,s.108, opr.kart.
Stan dobry, pieczęć. 1 wydanie.

80,-
254. Fotografia pozycji 254PUSŁOWSKI Xawery - Ptaki polskie w pieśni. Paryż 1961. Impr. J. Poreba. 8,s.70, [4], okł.oryg.
Stan dobry. Podpis. Odręczna dedykacja autora, dat. Kraków 1968. Wiersze m. in.: A. Mickiewicz, C. Norwid, P. Verlaine, H. Longfellow, K. Wierzyński, E. A. Poe, O. Wilde. Z przedmową Emeryka Czapskiego - „Wiersze. .. są dowodem przywiązania do rodzimej polskiej przyrody, a też do wolności i przestworzy, które są żywiołem ptaków”.

60,-
255. Fotografia pozycji 255Fotografia pozycji 255[RAPALSKI Adam] - Słownik rossyjsko-polski ułożony przez A. R. Slovar rossijsko-polskij.
T.1 A - N [z 3]. W‑wa 1841. J. Glücksberg. 8,s.555, opr.kart.
Na wyklejkach ślady zabrązowienia. Na marginesach kart przyklejone kartoniki z literami rozpoczynającymi hasła.


120,-
256. Fotografia pozycji 256REGER Tadeusz - Jednodniówka jubileuszowa. Wspomnienia lat czterdziestu. Cieszyn 1932. Nakł. O.K.R.P.P.S. 8,s.32, portret autora, okł.oryg.
Stan dobry. Autor (1872-1938) - polski działacz socjalistyczny na Śląsku Cieszynskim, poseł do parlamentu Rzeszy i na sejm II RP, Prezes Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego.

30,-
257. Fotografia pozycji 257Fotografia pozycji 257REYMONT Władysław St. - Chłopi. Powieść. Z 20 ilustracjami barwnemi Apolonjusza Kędzierskiego i 75 ozdobami graficznemi Z. Kamińskiego. T.1-2. W‑wa [1928]. Gebethner i Wolff. Druk W. L. Anczyca i Sp. 4,s.384, [1],450, [1], 20 kolorowych tablic, ozdoby graficzne proj. Z.Ka­mińskiego, opr.sk. współczesna, replika pł. oprawy oryg.: skóra bordowa, złocone zdobienia i napisy na wierzchnich okładkach i grzbietach,
Na marginesach części kart wyblakłe ślady zalania, pomimo tego ładny egzemplarz. Efektowne wydanie nagrodzonej literacką nagrodą Nobla powieśći Wł. Reymonta. Druk. dużą czytelną czcionką, na dobrym papierze. Ilustracje do powieści wykonał A. Kędzierski (1861-1939), malarz akwarelista, monachijczyk, ilustrator, rysownik. Cykl akwarel zreprodukowanych w wyd. „Chłopów” był jego najważniejszą pracą ilustratorską. Ozdoby graficzne: winiety i inicjały autorstwa Zygmunta Kamińskiego (1888-1969) grafika i malarza, zainspirowane sztuką ludową dodatkowo podkreślają urodę tej edycji.

3.000,-
258. Fotografia pozycji 258RODIS Franciszka - Z ziemi polskiej. Drzeworytami ozdobił Tadeusz Makowski. Paris [1920]. Impr. N. L. Danzig. 8,s.141, [1], 7 drzeworytów na planszach oraz na karcie tyt. i okł.;ozdobne inicjały, okł.oryg.
Poluzowany grzbiet, nieliczne rdzawe plamki, pieczęcie. Zbiór 7 opowiadań - legend ukazujących umiłowanie przez lud ziemi ojczystej, pięknie zilustrowanych tematycznie przez T. Makowskiego.

2.800,-
259. Fotografia pozycji 259ROSNER Ignacy - Wyzwolenie Wyspiańskiego. Kraków 1903. Nakł. aut. Czc. „Czasu”. 16d, s.31, opr.kart. Odbitka z „Czasu”.
Stan dobry. Omowienie wartości artystycznych i ideowych dramatu St. Wyspiańskiego.

40,-
260. Fotografia pozycji 260Fotografia pozycji 260ROSTWOROWSKI Karol Hubert - Kajus Cezar Kaligula. Dramat w czterech aktach. Kraków 1917. S. A. Krzyżanowski. 16d, s.159, portret autora, okł.oryg.
Okładka przykurzona, z małym ubytkiem. Odręczna dedykacja autora. 1 wydanie.

60,-
261. Fotografia pozycji 261RUFFER Józef - Posłanie dusz. W‑wa 1922. Inst. Wyd. „Bibl. Polska”. 16, s.100, [3], okł.oryg.
Na okładce ślady zawilgocenia ślady zalania przy grzbiecie. Wiersze, 2 wydanie. Pierwszy tomik poetycki autora (1878-1940). Wiersze w cyklach: Posłanie do dusz, Tytanida, Pies, O słońcu, Ucieszny rondel pijanicy, Południca, Jabłonie, Morze, Zaklęte skarby, Księga miłości, Nasz wiśniowy sad, Przydrożne kwiaty przypomnień, Nienaganność.

40,-
262. Fotografia pozycji 262RYCHTER Zygmunt - Pierwsza szopka Zagłębia. Revue aktualne w 3 aktach. Napisał Miś, Ryś i Żbiś. Kukiełki wykonali: Władysław Araszkiewicz, Franciszek Rembertowski i Leon Sadowski. Szopkę i dekoracje wykonali: Teofil Czarnomski i Antoni Kwinta. Wyd.2. Sosnowiec 1924. Tow. Artyst. -Literackie. 8,s.61, [2], okł.oryg.
Podklejony kartonem grzbiet, lekkie zaplamienie i zabrudzenie na okładce. Wystawiono pierwszy raz na scenie Miejskiego Teatru w Sosnowcu, dnia 4-go kwietnia 1924 r.

75,-
263. Fotografia pozycji 263SCHILLER Fryderyk - Dzieła poetyczne i dramatyczne ilustrowane przez znakomitych artystów w najlepszych przekładach polskich. Zebr. i wyd. Fr. J. Albert Zipper. T.1-2. Lwów [1885]. H. Altenberg. 4,s.VI,427, III,393, [1], portret autora, liczne ilustracje, zdobniki, oprawa: okładki pł. ozdobne, sygn.: Hübel & Donck, Leipzig, grzbiety współcześnie oprawione brązową skóra, ze złoconymi zdobieniami i tytulaturą.
Portret ze śladami zawilgocenia, 1 karta i portret z ubytkiem w lewym dolnym rogu, kilka kart z podklejonymi marginesami, niewielkie ślady przybrudzenia, zapiski ołówkiem. Tom 1 zawiera: Poezye, Semele we dwóch scenach, Zbójcy - dramat, Sprzysiężenie Fieska w Genui - tragedya, Intryga i miłość - tragedya, Don Karlos - poemat dramatyczny. T.2: Wallenstein - poemat dramatyczny, Marya Stuart - tragedya, Dziewica Orleańska - tragedya romantyczna, Oblubienica z Messyny - tragedya, Wilhelm Tell - dramat.

800,-
264. Fotografia pozycji 264Fotografia pozycji 264[SCHMIDT Fryderyk August] - Dzieje Królestwa Polskiego krótko lat porządkiem opisane [przerobiony przekład] przez Jana Albertrandego. Wyd. 2 pomn. panowaniem Stanisława Augusta przez X. G. [Xawery Giżycki]. [T.1]. Lwów 1846. Nakł. K. Jabłońskiego. 8,s.[4], 355, [1], opr. psk. współczesna.;narożniki i 5ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, czerwone szyldziki ze złoconą tytulaturą, karton marmoryzowany.
Ślady zabrązowienia, pieczęcie na karcie tyt. T.1 obejmuje panowanie książąt i królów polskich od r. 964 do roku 1798, w układzie chronologicznym. [Brak t.2 autorstwa X. Giżyckiego: Wiadomość historyczna o krajach połączonych z Polską. Treść dziejów kościoła polskiego. Wykaz zbiorowy prawodawstwa politycznego i kształtu rządu w Polsce]. 1 wydanie ukazało się w 1766 r. Rzadkie.

500,-
265. Fotografia pozycji 265SCHMITT Henryk - Dzieje Polski XVIII i XIX wieku osnowane przeważnie na niewydanych dotąd źródłach (jako Tom drugi: dzieła: Dzieje narodu polskiego od najdawniejszych do najnowszych czasów potocznie opowiedziane). T.1. Kraków 1866. Druk. „Czasu”. 8,s.VIII,338, V, IV, opr.kart.
Mały ubytek tekstu na 1 karcie. Tom 1 zawiera: Panowanie Fryderyka Augusta III.

80,-
266. Fotografia pozycji 266SCHMITT Henryk - Rys dziejów narodu polskiego od najdawniejszych czasów do roku 1763. T.2. Lwów 1855. Nakł. aut. Druk. Ossol. 8,s.461, opr. psk. z epoki, złocone napisy na grzbiecie.
Stan bardzo dobry. Pieczęć.

80,-
267. Fotografia pozycji 267SELIGA Krzysztof - Legendy miast polskich (podania, przypowieści i anegdoty o dawnych miastach polskich). W‑wa 1993. Sumpt. Auctoris Et Amicorum Eius. 8,s.139, 5 skł. ilustracji ze starych sztychów, kolor. inicjały, okł. kart.oryg.
Stan dobry.

60,-
268. Fotografia pozycji 268Fotografia pozycji 268Fotografia pozycji 268SHAKESPEARE William - The Handy - Volume Shakespeare. Vol. XI: Hamlet, prince de Denmark. Romeo and Juliet. Pericles, prince of Tyre. London [1866-67]. Bradbury, Agnew & Co. 12 cm, s.346, opr.pł.oryg.: płótno czerwone, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie, boczne brzegi kart z namalowaną sceną z Peryklesem.
Stan bardzo dobry. Ekskluzywana oprawa zw. „dissapearing fore-ege painting”; obraz namalowany na obcięciu występuje tylko przy otwieraniu książki. Tom 11 z 13-tomowego kompletu dzieł w kieszonkowym rozmiarze.

600,-
269. Fotografia pozycji 269SIEMIEŃSKI Lucian - Trzy wieszczby. Paryż 1841. Druk. Bourgogne et Martinet. 16, s.105, [2], finaliki, opr.kart.
Na kartach ślady zawilgocenia. Wierszem, 1 wydanie. Patriotyczny poemat profetyczno-polityczny, cieszący się dużą popularnością. Zaw.: Przemowa, Pierwsza wieszczba - Horoskop, Druga wieszczba - Kazanie, Trzecia wieszczba - Dumka Ukraińca, Epilog do naszych wieszczów, Objaśnienia. Autor (1807-1877) - poeta, prozaik, krytyk literacki, należał do grupy literackiej Ziewonia. Członek założyciel A. U.

150,-
270. Fotografia pozycji 270Fotografia pozycji 270Fotografia pozycji 270SIENKIEWICZ Henryk - Quo vadis. Powieść z czasów Nerona. T. 1-3. Wyd. 2. W‑wa 1897. Gebethner i Wolff. 16d, s.309,253,345, opr.pł. z epoki, złocona tytulatura. Pisma Henryka Sienkiewicza T.27-29.
W tomie 1 zaplamienie na s.22-23 i lekko otarty grzbiet, poza tym stan dobry. Ekslibrisy Lucjana Steckiego. Powieść historyczna, za którą autor otrzymał literacką nagrodę Nobla w 1905 r. Powieść odniosła ogromny światowy sukces. Została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków.

400,-
271. Fotografia pozycji 271SŁOŃSKI Edwad - Na gwiezdnym szlaku. W‑wa 1927 [1926]. Wyd. Ligi Obrony Powietrznej Państwa. Nakł. i druk. M. Arct Sp. Akc. 16m, s.78, portret autora, całostronicowe ilustracje Kamila Mackiewicza, opr.ppł.
Na kartach niewielkie ślady zabrudzenia. Poemat dla młodzieży. 1 jedyne wydanie.

45,-
272. Fotografia pozycji 272Fotografia pozycji 272Fotografia pozycji 272SŁOWACKI Juljusz - Testament mój. Kraków 1927. Nakł. Salonu Malarzy Pol. 8, kart 15, [1], ilustracje w drzeworycie, okł. wyd. kart. wiązana na grzbiecie.
Okładka lekko przykurzona. Bibliofilska edycja słynnego wiersza (. .. Byłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. .. ) wydana z okazji sprowadzenia prochów wieszcza z Paryża do Krakowa (28. VI.1927). Druk został w całości opracowany w drzeworycie przez Stanisława Jakubowskiego; ilustracje, winiety, inicjały nawiązują do patriotycznej, a częściowo prasłowiańskiej symboliki; krój pisma stylizowany jest na średniowieczną uncjałę.

150,-
273. Fotografia pozycji 273SOKOŁOWSKI August - Dzieje powstania listopadowego 1830-1831. Wiedeń [1908 ]. Nakł. Fr.Bondego. 8,s.IV,315, [2], liczne ilustracje, tablice, opr.pł.oryg. ozdobna, proj. H.Uziembło, napra­wiana: współcześnie uzupełniony skórą grzbiet, podklejone kartonem wyklejki. Powstania Polskie T.2.
Na dolnym marginesie zaplamienia. Ilustracje kolorowe i czarnobiałe wg najlepszych polskich artystów.

300,-
274. Fotografia pozycji 274SPASOWSKI Władysław - Wyzwolenie człowieka w świetle filozofji, socjologji pracy i wychowania ludzkości. W‑wa 1933. F. Hoesick. 8,s.XV,573, opr. psk.
Oprawa nieco przetarta. Pieczęcie. Z indeksem autorów.

80,-
275. Fotografia pozycji 275Fotografia pozycji 275STAFF Leopold - Sady. W‑wa-Kraków 1919. Tow. Wyd. 16, s.79, [8[, okł.oryg.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie.

80,-
276. Fotografia pozycji 276Fotografia pozycji 276[STARKEL Juliusz] - Czarna skała. Ułomek z pod stóp Słowackiego. Lwów 1862. Druk. E. Winiarza. 8,s.60, winieta tyt.;okł.oryg.
Na okładce małe plamki, na dwóch kartach lekkie ślady zawilgoceia. Wierszem. Zamiast przedmowy na początku Monolog pod biustem Słowackiego. Autor (1848-1918) - literat, publicysta, współpracował z czasopismami „Dziennik Literacki” i „Dzwonek”, którego był współzałożycielem z Walerym Łozińskim. Jego wiersze są nacechowane kultem poezji Juliusza Słowackiego.

60,-
277. Fotografia pozycji 277STIEBER Jerzy - Manowce. [Poezje]. Kraków 1915. Księg. S. A. Krzyżanowskiego. 8,s.107, [3], portret autora, okł.oryg. proj. J. Mehoffer.
Okładka lekko naddarta, poza tym stan dobry.

40,-
278. Fotografia pozycji 278STODDARD John L. - Napoleon; from Corsica to St. Helena. With an Introduction and Description by. .. Akron, Ohio 1901. The Saalfied Publ. Co. 4 podł.;s.260 - w tym 330 ilustracji z opisem. opr.pł.oryg. ozdobna.
Płótno oprawy przybrudzone, z małymi ubytkami, grzbiet luźny. Bogaty materiał ikonograficzny do czasów napoleońskich.

400,-
279. Fotografia pozycji 279[STOLARZEWICZ Ludwik] GALIŃSKI Adam - Młoda Polska. Poezja i dramat, antologja i literatura. Podręcznik literacko-metodyczny dla szkół średnich i samouków. Łódź 1928. Księg. K. Neumillera. 8,s.XII,302, [1], opr.pł.
Stan dobry. Z indeksem. 1: Schyłek pozytywizmu. 2: Na Zachodzie. 3: Przenikanie nowych prądów do Polski. 4: Walka starych z młodymi. 5: Twórcy. 6: Młoda Polska i romantyzm. 7: Młoda Polska i Słowacki. 8: Zmierzch romantyzmu. 9: Znaczenie „Młodej Polski” w dziejach literatury polskiej. 10: Najważniejsze wskazówki bibliograficzne. 11: Spis nazwisk.

60,-
280. Fotografia pozycji 280Fotografia pozycji 280SZAJNOCHA Karol - Dzieła. T.1 - 10 [komplet]. W‑wa 1876-78. Nakł. i druk. J. Ungra. 8, z portretem autora, opr. psk. współczesna: narożniki i 5ciopolowe grzbiety z brązowej skóry, złocone zdobienia i napisy, karton marmoryzowany, brzegi kart barwione.
Ładny egzemplarz. Podpisy na kartach tyt. Zawartość: Szkice historyczne, Lechicki początek Polski, Jadwiga i Jagiełło, Dwa lata dziejów naszych, Żywot Karola Szajnochy przez Klemensa Kanteckiego.

4.000,-
281. Fotografia pozycji 281SZCZERBOWSKI Henryk - Boje o Polskę marszałka Józefa Piłsudskiego. Opowiedziane dla młodzieży. Lwów 1933. PWKS. 8,s.190, [1], 6 ilustracji Wł. Roguskiego i 40 fotografii, okł.oryg.
Stan dobry. Podpis.

50,-
282. Fotografia pozycji 282[SZUJSKI Józef] - Odpowiedź Mateusza Żórawia [J. Szujskiego] na listy Tadeusza Czapli [Floriana Ziemiałkowskiego] o delegacyi galicyjskiej. Lwów 1869. Gubrynowicz i Schmidt. Druk. Krajowa M. F. Poremby. 8,s.29, okł.oryg.
Okładka lekko naddarta. Polemika dwóch wpływowych polityków galicyjskich w sprawach publicznych.

50,-
283. Fotografia pozycji 283[SZUJSKI Józef] - Portrety przez Nie-Van-Dyka. Lwów 1861. K. Wild. 8,s.216, [2], opr.kart.
Niewielki ślad zaplamienia na kilku kartach górnego i bocznego marginesu. 1 wydanie. Przedruk z Dziennika literackiego, przejrzany i pomnożony. Satyryczne felietony polityczne piętnujące wady społeczne, przestrzegające przed rozpamiętywaniem przeszłości, krytykujące społeczeństwo galicyjskie. Dzięki tym artykułom autor (1835-1883) zyskał miano radykała.

120,-
284. Fotografia pozycji 284ŚWIEŻAWSKI [Ludwik] - Wozy jadące. Kraków 1933. Bibl. „Gazety Literackiej” t.4. 8,s.37, [1], okł.oryg.: drzeworyt Franciszka Cieślika.
Okładka lekko naddarta, poza tym stan dobry. Wiersze, 1 wydanie.

60,-
285. Fotografia pozycji 285TAGORE Rabindranath - Ogrodnik. Spolszczył Jan Kasprowicz. Poznań 1923. Wyd. Bibljofilijne. 8,s.104, okł.oryg.
Stan dobry. Strofy pieśni lirycznych między kochankami.

50,-
286. Fotografia pozycji 286Fotografia pozycji 286TATARKIEWICZ Władysław - Pięć studjów o Łazienkach Stanisława Augusta. Lwów -W‑wa 1925. Książnica-Atlas. 8,s.169,68 ilustracji, opr.pł.oryg. Nauka i Sztuka T. XV.
Obca dedykacja, poza tym stan bardzo dobry.

100,-
287. Fotografia pozycji 287TEODOROWICZ Józef X. - Od Jahwy do Mesjasza. Poznań-W‑wa-Wilno 1936. Księg. św. Wojciecha. 8,s.XII,354, [1], okł. kart.oryg.
Okładka przybrudzona, poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora, dat.: Lwów 27/XII 936. Studia nad Starym Testamentem. Treść: I: Bóg Izraela. II: Prawo Starego Zakonu. III: Pakt i prorocy. IV: Postaci Starego Testamentu. V: Piękno ksiąg Starego Testamentu. Żyd w zwierciadle Starego Testamentu a Talmudu.

60,-
288. Fotografia pozycji 288TOWIAŃSKI Andrzej - Pisma wybrane. T.1. Wybór, układ i przypisy A. Boleskiego. W‑wa-Kraków 1920. J. Mortkowicz. 8,s.XI,250, [6],241, [6], okł.oryg.;opr.pł.
Stan bardzo dobry. Treść: Ogłoszenie sprawy Bożej, Polska-naród-sługa Boży, Z doświadczeńi przeżyć.

100,-
289. Fotografia pozycji 289Fotografia pozycji 289TREMBECKI Jakub Teodor - Wirydarz poetycki. Z rękopisu radcy L. Mizerskiego wyd. Aleksander Brückner. T.1-2. Lwów 1910-11. Tow. dla Popierania Nauki Pol. 8,s.XXIII,512, XLII,401, okł.oryg., opr. psk. współczesna: skóra na narożnikach i grzbietach bordowa, zwięzy wypukłe, złocona tytulatura i zdobienia. Zabytki piśmiennictwa polskiego 4,5,
Bardzo ładny egzemplarz. Antologia tekstów różnych pisarzy i własnych autora. Treść: I: Wiersze zbieranej drużyny, Ekscerpta z Dworzanek J.Gawińskiego, Wiersze Jerzego z Bukowca Szlichtinka, Wiersze A.Morsztyna, J.Pastorii carmina, Wiersze Daniela Naborowskiego, Wiersze Zb.Morsztyna. II: W.Potockiego wiersze polskie, Wiersze J.T.Trembeckiego, Fraszki różne tegoż, Poważna poesis, to jest wiersze różnych poetów, Pieśni pokutne złożone przez Olbr. Karmanowskiego.

200,-
290. Fotografia pozycji 290TREPKA Nekanda Walerian - Liber generationis plebanorum („Liber chamorum”). Wyd.: W.Dworzaczek, J.Bartyś, Zb.Kuchowicz pod red. W.Dworzaczka. Cz.1-2. Wrocław 1963. Ossol. 8,s.LXXVIII, [1],680, [2],381, [2],8 tablic - podobizny rkp., opr.pł. IBL PAN Bibl. Pisarzów Polskich Ser. B nr 13.
Ślad po pieczęciach. Stan dobry. Kompletne wydanie z rękopisu Biblioteki Narodowej. Bogate źródło genealogiczno-heraldyczne i obyczajowe do XVI i XVII w. Cz.1: Wstępy wydawców i tekst. Cz.2: Przypisy rzeczowe. Indeksy.

200,-
291. Fotografia pozycji 291TREPKA Nekanda Walerian - Liber generationis plebanorum („Liber chamorum”). Wyd.2. Oprac. Rafał Leszczyński. Wrocław-W‑wa-Kraków 1995. Ossol. 8,s.531, [2], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Z indeksem miejscowości i słownikiem wyrazów łacińskich i przestarzałych polskich.

150,-
292. Fotografia pozycji 292Fotografia pozycji 292TRZPIS H[enryk] - Próchno Berenta. Wrażenia psychologiczno-estetyczne. Kraków 1907. Gebethner i Sp. Nakł. aut. 16d, s.51, zdobniki w tekście, okł.oryg.;opr.pł.;ozdobne wyklejki.
Stan bardzo dobry. Rozważania nad powieścią Berenta, obrazującą młodopolskie środowisko artystyczne.

50,-
293. Fotografia pozycji 293Fotografia pozycji 293TUWIM Julian - Jarmark rymów. Wyd. 4. W‑wa 1938. Wyd. J. Przeworskiego. 8,s.VII,226, [1], rysunki w tekście, opr.sk. współczesna, grzbiet 5ciopolowy, złocone zdobienia i napisy na okładce i grzbiecie, brzegi kart barwione.
Ładny egzemplarz. Wiersze i humoreski z lat 1914-33. Rysunki wykonał Pik (W. Daszewski).

400,-
294. Fotografia pozycji 294Fotografia pozycji 294TUWIM Julian - Polski słownik pijacki i Antologja bachiczna. W‑wa 1959. Czyt. 8,s.354, [2], rysunki w tekście i 8 kolor. tablic, opr.sk. współczesna: skóra brązowa, 5ciopolowy grzbiet, złocone zdobienia i tytulatura na czerwonym szyldziku, okładka z barwną ilustracją, brzegi kart barwione.
Stan bardzo dobry. 2 wydanie. Ilustracje Feliksa Topolskiego (1907-1989), wybitnego polskiego malarza i rysownika. Autor we wstępie: Jest ta książka jakby „pieśnią łabędzią” bardzo niegdyś gorliwego sługi Bachusowego, co długie lata zaprawiał się w winnicy i piwnicy Pańskiej, aż mu przyszło gorzko za Pismem Świetym powtarzać: „Nie bywaj na biesiadach pijaniców. .. bo którzy się pijaństwem bawią, zniszczeją”.

400,-
295. Fotografia pozycji 295TYLOR Edward B. - Antropologja. Wstęp do badania człowieka i cywilizacji. (Z rysunkami). Przetłum. z ang. Aleksandra Bąkowska. Wyd.2. W‑wa 1902. Nakł. S.Dembego. 8, XI,446, rysunki w tekście, portret autora, opr.kart.
Mały ubytek na grzbiecie, poza tym stan dobry.

100,-
296. Fotografia pozycji 296Fotografia pozycji 296UJEJSKI Józef - O Konradzie Korzeniowskim. W‑wa 1936. Dom Książki Pol. 8,s.298, [2],1 portret, okł.oryg.
Okładka naddarta,1 karta podklejona. Odręczna dedykacja autora: Drogiemu Franiowi z braterskim pocałunkiem i spóźnionemi (jak zawsze) życzeniami Franciszkańskimi Autor. 6. II.1936 r.

60,-
297. Fotografia pozycji 297VELDE Th. H. van de - Zniechęcenie w małżeństwie, jego powstawanie i zwalczanie. Przeł. Zygmunt Jeliński. W‑wa 1936. Wyd. J. Przeworskiego. 8,s.XV,319, [1], 36 ilustracji, opr.
Stan bardzo dobry. Pieczęć.

50,-
298. Fotografia pozycji 298VERTRETER freier Volker ! Gott hat gewollt, dafs die alte Politik,. .. [Przedstawiciele wolnych narodów]. Na końcu: „So will es Gott!”. Gezeichnet: Namens des Posener Comités Roger Raczyński i in. Namens des galizischen National-Raths in Lemberg Jozef Dzierzkowski, i in. Die Mitglieder des Krakauer Comités Jozef Krzyżanowski, i in. Gedruckt bei den Gebr. Unger in Berlin [1848]. 8,s.8, opr. psk. współczesna.
W górnej części kart ślad zalania. Odezwa wybitnych Polaków z zaboru pruskiego i austriackiego w kwestii polskiej - w obronie wolności i samorządności. Pod odezwą drukowane podpisy 16 przedstawicieli Komitetu Poznańskiego, Galicyjskiej Rady Narodowej we Lwowie, Komitetu Narodowego Krakowskiego.

300,-
299. Fotografia pozycji 299VIREY J[uliusz] J[ózef] - Historya obyczajów i zmyślności zwierząt, z podziałami metodycznemi i naturalnemi wszystkich ich gromad; kurs czytany w Ateneum królewskiem Paryzkiem, przez. .. Przeł. z franc. i wielu przypisami objaśniona przez Antoniego Wagę. T.1 [z 2]: Zwierzęta kręgowe. W‑wa 1844. S. Orgelbrand. 16d,s.VI,658, opr.pł. XX w.
2 karty uszkodzone, poza tym stan dobry. Autor (1775-1846) był franc. przyrodnikiem, farmaceutą, antropologiem. Przekład cenionego przyrodnika A. Wagi (1799-1890), zoologa, autora wielu rozpraw i dzieł przyrodniczych.

300,-
300. Fotografia pozycji 300Fotografia pozycji 300Fotografia pozycji 300WAŃKOWICZ Melchior - Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym. W‑wa 1939. Bibl. Polska. 8,s.XVI,527, [3], 386 ilustracji, 3 [z 4] kolorowe wkładki, 19 karykatur, opr.sk. współczesna, replika oprawy oryg.: skóra granatowa, złocone zdobienia na okładkach i grzbiecie, czerwony szyldzik z tytułem..
4 karty naderwane przy grzbiecie, pieczęcie. 1 wydanie. Podsumowanie osiągnięć gospodarczych w 20-leciu międzywojennym. Oprac. graficzne, fotomontaże Mieczysław Berman, karykatury Daszewskiego, fotografie m. in. autora.

600,-
301. Fotografia pozycji 301Fotografia pozycji 301WASILEWSKI Piotr - Śladami Marka Hłaski. Kraków 1994. Parol. 8,s.190, ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora.

40,-
302. Fotografia pozycji 302WASYLEWSKI Stanisław - Klasztor i kobieta. Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu. 10 drzeworytów, 8 inicjałów Władysława Skoczylasa. Lwów-Poznań1923. Wyd. Polskie. 4,s.[8],138, [4], 8 drzeworytów całostronicowych i 18 czerwonych inicjałów w drzeworycie Władysława Skoczylasa, okł. broszurowa oryg. z 2 drzeworytami.
Stan więcej niż dobry. Pierwsza książka ilustrowana drzeworytami Wł.Skoczylasa. Praca poświęcona obyczajom i kulturze polskiego średniowiecza. Treść: W roku Pańskim 1001-szym, O siostrach i braciach Ś-tego Norberta, O śniadych cysterskich i czarnych benedyktyńskich, O słowiku z Asyżu i paniach z wawelskiego dworu, Wśród bluszczów świętej legendy, Walka z szatanem, Życie za kratą, Walka z mężczyzną, Gospodarstwo na roli ogrodzie i morzu, Szpital apteka sąd Boży, Piastunka cywilizacji polskiej, Gdy przeminęły dwa wieki, „Niszczcie klasztory”, Rebelja odszczepieńców, Zakonnice polskie wobec Reformacji, Domówienie.

250,-
303. Fotografia pozycji 303WASYLEWSKI Stanisław - Na końcu języka. Poznań[1930]. Wyd. Polskie R. Wegner. 16d, s.200, okł.oryg.;opr.pł. współczesna.
Podklejona okładka, podpis, poza tym stan bardzo dobry. 1 wydanie. Gawędy o mowie polskiej w różnych miastach naszego kraju. Zapomniane ciekawostki, postacie i wydarzenia.

60,-
304. Fotografia pozycji 304WASYLEWSKI Stanisław - O siedmiu duszach kobiety. Impertynencje współczesne. Lwów-Poznań[1926]. Wyd. Polskie. 16d, s.175, [5], okł.oryg. rys. E. Czerper, opr.pł. współczesna.
Stan bardzo dobry. Przemyślenia autora na temat natury kobiet.

50,-
305. Fotografia pozycji 305WAŻYK Adam - Serce granatu. Moskwa 1943. Zw. Patrjotów Pol. w ZSRR. 16, s.22, [2], okł.oryg. proj. M. Berman. Bibljoteczka Związku Patrjotów Pol. w ZSRR.
Stan dobry. Wiersze powstałe 1940-43, 1 wydanie.

30,-
306. Fotografia pozycji 306Fotografia pozycji 306WEYSSENHOFF Józef - Puszcza. Powieść. Z 10 ilustracjami Kamila Mackiewicza. W‑wa 1930. Gebethner i Wolff. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.261,10 ilustracji na tablicach, opr. psk. współczesna: narożniki i 5ciopolowy grzbiet z jasnobrązowej skóry, karton marmoryzowany, tłoczone i złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie, brzegi kart barwione.
Bardzo ładny egzemplarz w efektownej oprawie.

500,-
307. Fotografia pozycji 307Fotografia pozycji 307WEYSSENHOFF Józef - Soból i panna. Cykl myśliwski. Ozdobiony 85 barwnymi i czarnymi rysunkami Henryka Weyssenhoffa. W‑wa-Lublin-Łódź 1913. Gebethner i Wolff. Druk W. L. Anczyca i Sp. 4,s.228, [3], ilustracje w tekście i na tablicach, okł.oryg.;opr. psk. współczesna, ozdobna, narożniki i grzbiet z brązowej skóra, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie, duża złocona ilustracja na okładce, karton marmoryzowany.
Na czystej karcie za okładką obca dedykacja, na części dolnych marginesów słabo widoczne ślady zalania, mały fragment górnego marginesu 4 ostatnich kart zabarwiony na czerwono. Powieść obyczajowa z romansowym wątkiem, zawiera opisy życia ziemiańskiego na Litwie kowieńskiej, przybliża urodę krajobrazów litewskich i uroki łowiectwa. Tytuł nawiżauje do staropolskiej pieśni myśliwskiej „Pojedziemy na łów”.

1.000,-
308. Fotografia pozycji 308WIERSZE żołnierskie. W‑wa 1951. MON. 16, s.74, [4], ilustracje w tekście, okł.oryg. Bibl. Żołnierza. Seria III. Opowiadania o walce i pracy. 30.
Stan dobry. Zebrał St. Zawadyki. Okładka i ozdobniki Witolda Kalickiego.

25,-
309. Fotografia pozycji 309WILDE Oskar - Portret Doriana Graya. Powieść. Z ang. przeł. Kazimierz Czachowski. Kraków-W‑wa [1928]. „Panteon”. 8,s.284, [2], okł.oryg..
Stan dobry. Powieść symboliczna o motywie faustowskim, nawiązująca do fantastyki Poego i R. L. Stevensona.

40,-
310. Fotografia pozycji 310Fotografia pozycji 310WILKOMM Maurycy - Atlas państwa roślinnego zawierający 124 tablice kolorowane z 700 rysunkami roślin oraz 165 drzeworytów wśród tekstu szczegółowego, oprac. przez Wł. M. Kozłowskiego. W‑wa 1900. M. Arct. 8,s.II,185, [2], ilustracje na tablicach i w tekście, oprawa: okładki pł.oryg.;grzbiet współcześnie oprawiony skóra, złocone napisy i zdobienia, płótno i skóra zielone.
Podpis na karcie tyt.;poza tym ładny egzemplarz. Ze skorowidzami nazw i terminów polskich oraz nazw i terminów łacińskich.

1.000,-
311. Fotografia pozycji 311WITTYG Wiktor - Pieczęcie miast dawnej Polski. Z.1-3. Kraków-W‑wa 1905-14. 4,s.132, ilustracje w tekście, okł.oryg. Wyd. Muzeum Narodowego w Krakowie. VII.
Stan dobry. W układzie alfabetycznym opis pieczęci miast polskich: od Adamowa do Kozienic. Więcej nie ukazało się. Przy każdym opisie rysunek pieczęci.

180,-
312. Fotografia pozycji 312WOJCIECHOWSKI Stanisław - Ruch spółdzielczy. W‑wa 1930. Spółdz. Inst. Nauk. 8, s.477, okł.oryg.; opr. Biblioteka Spółdzielcza nr 14.
Okładka obcięta, na 2 kartach małe ślady zalania.

60,-
313. Fotografia pozycji 313WOJTYGA Adam mjr. - Zwycięstwo polskich skrzydeł. Na marginesie wspomnień o ś. p. Żwirce i Wigurze. Wyd.2. W‑wa 1933. Nakł. Fundacyji ku czci ś. p. kpt. pil. F. Żwirki i inż. S. Wigury, przy Zarządzie Głównym L. O. P. P. 8,s.63, [1], ilustracje, okł.oryg.
Naddarty brzeg okładki.

40,-
314. Fotografia pozycji 314WOKULSKA Jadwiga - Płonący dom. Wilno 1930. L. Chomiński. Druk. „Lux”. 8,s.55, okł.oryg. proj. Ferdynand Ruszczyc.
Na okładce małe zabrudzenia, poza tym stan dobry. Wiersze. Nakład 350 egz.

120,-
315. Fotografia pozycji 315WOLFF P. - Morphinbuch und Kokainbuch für Ärzte. Unter Benutzung der amtlich vorgeschlagen Muster. Leipzig 1931. G. Thieme. 8,s.VII,63,96,22, okł. kart.oryg.
Stan dobry. Książka dla lekarzy przepisujących oficjalnie morfinę i kokainę w leczeniu. Z wzorami i formularzami tekstów rozporządzeń i uzasadnień w przepisywaniu narkotyków.

150,-
316. Fotografia pozycji 316Fotografia pozycji 316[WÓJCICKI Kazimierz Władysław]. Książka zbiorowa ofiarowana Kazim. Wł. Wójcickiemu. W‑wa 1862. Druk. Orgelbranda, Gazety Polskiej, J. Ungra, K. Kowalewskiego i J. Jaworskiego. 8,s.450, II, opr.sk. współczesna: skóra jasnobrązowa marmoryzowana, złocone zdobienia i tytulatura.
Na prawym marginesie ślady zaplamienia do s.60-tej. Podpis. Księga ofiarowana przez literatów, wydana bezpłatnie przez drukarzy i sprzedawana bez marży przez ksiegarzy, kiedy K.Wł.Wójcicki (1807-1879, literat, wydawca, hi­sto­ryk Warszawy) po konflikcie z margrabią Wielopolskim w 1861 r. utracił źródła dochodu. Teksty wierszem i prozą. Autorzy: Wł.Anczyc, J.Bartoszewicz, J.Łuszczewska, A.Giller, T.Lenartowicz, A.E.Odyniec, J.B.Zaleski, i in. Tu m.in. pierwodruki 2 wierszy Cypriana Norwida: Do Pompejusza - oda z Horacego i Post-scriptum.

1.600,-
317. Fotografia pozycji 317WYBICKI Józef - Pamiętniki. .. senatora wojewody Królestwa Polskiego. Z przedm. H. Mościckiego. Cz.1-2. W‑wa 1905. Gebethner i Wolff. 16d, s.151,134, opr..pł.oryg. ozdobna. Dzieje porozbiorowe narodu polskiego w żywem słowie T. II i III. Bibl. Tygodnika Illustrowanego T.4 i 5.
Stan dobry.

60,-
318. Fotografia pozycji 318Fotografia pozycji 318Fotografia pozycji 318Fotografia pozycji 318WYSPIAŃSKI Stanisław - Achilleis. Sceny dramatyczne. Kraków 1903. Nakł. aut. Druk. U.J. 8,s.174, [2], okł.oryg.
1 wydanie. Utwór oparty na motywach Iliady
WYSPIAŃSKI Stanisław - Protesilas i Laodamia. Tragedya. Wyd.2. Kraków 1901. Nakł. aut. Druk. U.J. 8,s.56, okł.oryg.
WYSPIAŃSKI Stanisław - Akropolis. Dramat w 4-ech aktach. Kraków 1904. Nakł. aut. Druk. U.J. 8,s.160; Raczyński Bolesław - Dramatu Akropolis część muzyczna s.22, [3], 5 kolorowych rycin
[4 skł. ], okł.oryg.
1 wydanie. Tablice z projektami dekoracji do dramatu wykonał autor. „Rzecz dzieje się na Wawelu w Noc Wielką Zmartwychwstania”.
Oprawa psk. współczesna w 1 wol.; narożniki i 5ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, czerwony szyl­dzik, złocona tytulatura i zdobienia. płótno czarne.
Pieczęcie, poza tym bardzo ładny egzemplarz w efektownej oprawie.

500,-
319. Fotografia pozycji 319Fotografia pozycji 319ZAKRZEWSKI Stanisław - Opis grodów i terytoriów z północnej strony Dunaju czyli t. z. Geograf Bawarski. Lwów 1917. Tow. dla Popierania Nauki Pol. 8,s.79,1 tablica -podobizna rkp.; okł.oryg.; opr.kart. marmoryzowana, nie sygn. [Jan Bereziuk]. Archiwum Naukowe, Wyd. Tow. dla Popierania Nauki Pol.
Okładki podklejone, podpis. Opis rękopiśmiennego zabytku łac. z IX w.;w którym po raz pierwszy są wymienione niektóre nazwy szczepów późniejszej Polski. Z indeksem.

100,-
320. Fotografia pozycji 320ZALEWSKI Stanisław - Blok Czerwono-Błękitny. W‑wa 1933. Druk. St. Niemiry Syn i Sp. 8,s.285, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Treść: Ojcowie radykalizmu polskiego. Wschód i zachód w Polsce. Demokracja polska. Moralność w polityce. Inteligencja i Państwo. Blok Czerwono-Błękitny. Psychoza gospodarcza. Obcy. Porty polskie.

60,-
321. Fotografia pozycji 321Fotografia pozycji 321ZAŁĘSKI Stanisław - O masonii w Polsce od roku 1742 do 1822. Na źródłach wyłącznie masońskich napisał ks. .. Kraków 1889. Nakł. aut. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.IV,372, XXXVI, [4], opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa: narożniki i grzbiet z czarnej skóry, złocone napisy i zdobienia: symbole masońskie, karton marmoryzowany.
Stan bardzo dobry. Pieczęć. Zapiski i podkreślenia w tekście. 1 wydanie. Masonia, jej cele i znaczenie, Dzieje masonii od czasów saskich do r.1822, O rytach i ceremoniach masonii polskiej. Ze słowniczkiem rzeczy masońskich i spisem członków lóż polskich.

600,-
322. Fotografia pozycji 322ZEGADŁOWICZ Emil - Siedem pieśni zgrzebnych o Janie Kasprowiczu. Kraków 1927. Nakł. Tow. Miłośników Książki. Druk. Muzeum Przemysłowego. 4,s.[34], 7 całostronicowych kolor. ilustracji i winiety projektował Zb. Pronaszko, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie dedykowane Marii Kasprowiczowej. Nakład 500 num. egz. Ten 379.

200,-
323. Fotografia pozycji 323Fotografia pozycji 323ZIELIŃSKI Gustaw - Kirgiz. Powieść przez. .. Z 5 litografiami i drzeworytami rys. hr. Alex. R. Wydanie J. N. Bobrowicza. Lipsk 1847. Księg. Zagraniczna. 8,s.72, 5 litografii i drzeworyty, opr.sk. współczesna: skóra bordowa, grzbiet 5ciopolowy, na okładkach i grzbiecie złocone zdobienia i tytulatura w czarnym szyldziku, brzegi kart barwione.
Na 2 kartach mały ślady zaplamienia. Ładny egzmplarz w efektownej oprawie. Powieść poetycka z elementami orientalnymi, pełna romantycznych idei wolnościowych. 2 wydanie. Litografie na tablicach i drzeworyty, inicjały rysunku Alex. Ryszczewskiego. Autor (1809-1881), poeta epoki romantyzmu, uczestnik powstania listopadowego, zesłaniec syberyjski. Zaliczany do „ukraińskiej szkoły poetów”.

2.000,-
324. Fotografia pozycji 324ZWIĄZEK Strzelecki. SPRAWOZDANIE Zarządu Oddziału „Orlęta” Związku Strzeleckiego w Krakowie za rok 1936. Kraków, nakł. Zarządu Oddziału. 8,s.16, okł.oryg.
Dlaczego i jak należy organizować „Orlęta” Związku Strzeleckiego. Kraków 1935. Nakł. Zarządu i Komendy Okręgu V. Z. S. 16, s.16.
Podklejona okładka.

40,-
325. Fotografia pozycji 325ŻEROMSKI Stefan - Popioły. Powieść z końca XVIII i początku XIX wieku. T.1-3. W‑wa 1904. Gebethner i Wolff. 16d, s.383,406,396, opr. psk. współczesna: narożniki i 5ciopolowe grzbiety z brązowej skóry, czarne szyldziki ze złoconą tytulaturą, ozdobne wyklejki, czarne płótno.
Bardzo ładny egzemplarz w ekskluzywnej oprawie. 1 wydanie.

1.500,-
326. Fotografia pozycji 326Fotografia pozycji 326Fotografia pozycji 326Fotografia pozycji 326ŻEROMSKI Stefan - Popioły. Powieść historyczna z końca XVIII wieku i początku XIX. T.1-2. Sześć barwnych akwarel malował Michał Boruciński, szesnaście całostronicowych rysunków jednobarwnych, ilustracje w tekście, ozdobniki wykonał Edmund Bartłomiejczyk. Wyd. Jakób Mortkowicz. W‑wa - Kraków 1928. Tow. Wyd. Druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie. 4,s.370, [2],435, [2], ilustracje w tekście i na oddzielnych tablicach, ozdobniki, 3 portrety autora, 12 kart: podobizny rkp.;opr.pł. współcześnie naprawiana.
Ładny egzemplarz. Wyd. 2 z ilustracjami, prezentowane na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu, wydane w nakładzie 1375 egz. na papierze kluczewskim. Ten nr 595. Za ilustracje zawarte w „Popiołach” Edmund Bartłomiejczyk został odznaczony złotym medalem w dziale książki na Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu. „Popioły” są największą powieścią historyczną Stefana Żeromskiego. Jest to obraz życia duchowego Polski w XIX w. pod obcym panowaniem.

3.500,-
327. Fotografia pozycji 327ŻEROMSKI Stefan - Wczoraj i dziś. Serya druga. Zmierzch - Cokolwiek się zdarzy. .. - Na pokładzie - O żołnierzu tułaczu. W‑wa - Kraków 1925. J. Mortkowicz. 16d, s.107, okł.
oryg.
Stan dobry. Zakreślony podpis.

45,-

  
   by JotSoft © 2008-2018  1